Nowe Warpno w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Nowe Warpno - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Nowe Warpno to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu polickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Nowe Warpno.
 • 1 064 Liczba mieszkańców
 • 24,5 km² Powierzchnia
 • 43,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • ok. 1295 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZPL Tablice rejestracyjne
 • Jarosław Burba Burmistrz miasta
Nowe Warpno na mapie
Identyfikatory
 • 14.289253.7222 Współrzędne GPS
 • 3211034 TERYT (TERC)
 • 0979308 SIMC
Herb miasta Nowe Warpno
Nowe Warpno herb

Jak Nowe Warpno wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Nowe Warpno na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Nowe Warpno wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Nowe Warpno plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
4Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
4Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
10Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
23Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
46Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
48Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
57Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
69Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
71Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
80Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
82Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
83Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
87Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
112Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
113Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
154Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
168Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
197Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
198Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
207Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
240Miasta o największej powierzchni w Polsce
291Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce

Nowe Warpno - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
72-022Poczta Nowe Warpno, ul. Kościuszki 58

Nowe Warpno - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Nowym Warpnie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Szczecinie
801 400 987, (22) 560 16 00
ul. Matejki 22 (do korespondencji)
70-530 Szczecin
Urząd Gminy Nowe Warpno
(91) 312-96-60
(91) 312-97-13
pl. Zwycięstwa 1
72-022 Nowe Warpno

Nowe Warpno - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Nowe Warpno jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 064, z czego 52,3% stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 13,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,6 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Nowego Warpna zawarli w 2022 roku 4 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców Nowego Warpna jest stanu wolnego, 55,3% żyje w małżeństwie, 8,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 5,8% to wdowy/wdowcy.

  Nowe Warpno ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -12. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -11,07 na 1000 mieszkańców Nowego Warpna. W 2022 roku urodziło się 6 dzieci, w tym 66,7% dziewczynek i 33,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 285 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,90 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 29,2% zgonów w Nowym Warpnie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,7% zgonów w Nowym Warpnie były nowotwory, a 6,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Nowego Warpna przypada 16.61 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 16 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 17 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Nowego Warpna -1. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  55,2% mieszkańców Nowego Warpna jest w wieku produkcyjnym, 14,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 30,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Nowego Warpna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 064 Liczba mieszkańców
 • 556 Kobiety
 • 508 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Nowym Warpnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Nowym Warpnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Nowym Warpnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Nowego Warpna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  45,6 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 48,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Nowe Warpno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Nowego Warpna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Nowe Warpno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Nowe Warpno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Nowe Warpno,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,3%
  Zachodniopomorskie
  27,5%
  Polska
  29,1%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 30,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,3% Żonaci/Zamężne
 • Nowe Warpno
  55,3%
  woj. zachodniopomorskie
  51,0%
  Kraj
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 5,8% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  5,8%
  Województwo
  8,2%
  Polska
  8,5%
 • 9,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  8,9%
  woj. zachodniopomorskie
  9,4%
  Cały kraj
  7,6%
 • 9,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,5% Nieustalone
 • Miasto
  2,6%
  woj. zachodniopomorskie
  3,7%
  Cały kraj
  0,7%
 • 1,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Nowym Warpnie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,7
  Województwo
  4,1
  Polska
  4,1
 • 2,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,4
  Województwo
  2,0
  Cały kraj
  1,6
 • 4 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Nowym Warpnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -12 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -11,07 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -11,1
  Województwo
  -5,3
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Nowym Warpnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Nowym Warpnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Nowym Warpnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Nowym Warpnie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 Urodzenia żywe
 • 4 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 2 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 66,7%
  33,3%
 • 5,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  5,5
  Województwo
  7,1
  Cała Polska
  8,1
 • 27,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  27,0
  Województwo
  31,3
  Cały kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 28 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 28
 • 75 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 75
 • 73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 285 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 202 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 364 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Nowe Warpno
  3 285 g
  Województwo
  3 325 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 32 Waga 4000g - 4499g
 • 32
 • 155 Waga 3500g - 3999g
 • 155
 • 245 Waga 3000g - 3499g
 • 245
 • 84 Waga 2500g - 2999g
 • 84
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,09 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Nowe Warpno
  1,09
  Zachodniopomorskie
  1,18
  Kraj
  1,26
 • 0,54 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,54
  Województwo
  0,58
  Polska
  0,61
 • 0,90 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Nowe Warpno
  0,90
  Zachodniopomorskie
  0,57
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Nowym Warpnie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 Zgony
 • 5 Kobiety
  (Zgony)
 • 13 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 27,8%
  72,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  16,6
  Zachodniopomorskie
  12,4
  Polska
  11,9
 • 111,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  111,1
  Zachodniopomorskie
  175,3
  Kraj
  147,0
 • 1,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  1,8
  Województwo
  4,4
  Cała Polska
  3,8
 • 2,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,1
  woj. zachodniopomorskie
  3,4
  Cały kraj
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie polickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  29,2%
  Województwo
  36,9%
  Polska
  36,0%
 • 29,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  29,7%
  Województwo
  23,6%
  Cała Polska
  23,6%
 • 6,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,8%
  Zachodniopomorskie
  6,1%
  Polska
  6,7%
 • 42 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  26,0
  Polska
  15,8
 • 75,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  75,2
  Cały kraj
  70,6
 • 217,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Nowe Warpno
  217,9
  woj. zachodniopomorskie
  293,4
  Cały kraj
  280,1
 • 266,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,7
  Cała Polska
  253,9
 • 214,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 210,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 218,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Nowe Warpno
  214,4
  Zachodniopomorskie
  458,5
  Kraj
  426,2
 • 37,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 16,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 77,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  37,7
  woj. zachodniopomorskie
  72,6
  Cała Polska
  62,9
 • 25,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  25,5
  Województwo
  29,8
  Kraj
  33,8
 • 2,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Nowe Warpno
  2,3
  Województwo
  7,1
  Polska
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Nowe Warpno
  0,3%
  Zachodniopomorskie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 17 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -2 Saldo migracji
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -1 Saldo migracji wewnętrznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Nowym Warpnie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 12,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 8,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 63,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 24,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 20,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Nowe Warpno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nowe Warpno - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Nowym Warpnie oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,51 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Nowym Warpnie to 491 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 456 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Nowym Warpnie to 5,86 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Nowym Warpnie to 102,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,78% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,78% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,95% mieszkań posiada łazienkę, 71,89% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,41% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu polickiego.

  Powiat policki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 491 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 456,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Nowe Warpno
  456,30
  woj. zachodniopomorskie
  430,70
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 78,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  78,40 m2
  Województwo
  70,10 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 35,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  35,80 m2
  Zachodniopomorskie
  30,20 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,02 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,02
  Zachodniopomorskie
  3,70
  Cały kraj
  3,83
 • 2,19 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Nowe Warpno
  2,19
  woj. zachodniopomorskie
  2,32
  Polska
  2,42
 • 0,55 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,55
  woj. zachodniopomorskie
  0,63
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,51 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Nowe Warpno
  6,51
  woj. zachodniopomorskie
  6,21
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1999-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 41 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,86 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,86
  woj. zachodniopomorskie
  3,40
  Kraj
  3,89
 • 38,10 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Nowe Warpno
  38,10
  Zachodniopomorskie
  21,10
  Kraj
  24,56
 • 715 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 102,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  102,1 m2
  Województwo
  78,7 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,66 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,66 m2
  Zachodniopomorskie
  0,49 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1999-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,78%
  woj. zachodniopomorskie
  98,58%
  Polska
  97,75%
 • 98,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Nowe Warpno
  98,78%
  Województwo
  97,12%
  Cała Polska
  95,18%
 • 96,95% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,95%
  Zachodniopomorskie
  96,11%
  Kraj
  93,75%
 • 71,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  71,89%
  Województwo
  87,94%
  Cała Polska
  85,83%
 • 0,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,41%
  Województwo
  64,99%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Nowe Warpno - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Nowym Warpnie na 1000 mieszkańców pracuje 0osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Nowym Warpnie wynosiło w 2023 roku 3,1% (3,1% wśród kobiet i 3,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Nowym Warpnie wynosiło 6 622,81 PLN, co odpowiada 98.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Nowego Warpna 69 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 9 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -60.

  2,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Nowego Warpna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 48,7% w przemyśle i budownictwie, a 29,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 0 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  0,0
  woj. zachodniopomorskie
  222,0
  Cała Polska
  259,0
 • 12,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 15,4% Kobiety
 • 10,4% Mężczyźni
 • Miasto
  3,1%
  Województwo
  6,7%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Nowym Warpnie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Nowym Warpnie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Nowym Warpnie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 844 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 623 PLN
  Województwo
  6 170 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Nowym Warpnie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 69 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 9 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -60 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,13 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 2,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 48,7% Przemysł i budownictwo
 • 35,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 60,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 29,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 30,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 28,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,0% Pozostałe
 • 30,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Nowym Warpnie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,2% W wieku produkcyjnym
 • 49,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 61,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 30,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 39,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 20,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Nowe Warpno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 81,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  81,3
  Województwo
  69,1
  Cała Polska
  69,0
 • 54,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  54,5
  Zachodniopomorskie
  40,0
  Polska
  38,2
 • 203,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Nowe Warpno
  203,7
  Województwo
  137,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Nowe Warpno - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Nowym Warpnie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 157 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 115 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 13 nowych podmiotów, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (15) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (4) w roku 2010. W tym samym okresie najwięcej (15) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2016 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Nowym Warpnie najwięcej (13) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (152) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,5% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 35,7% (56) podmiotów, a 59,9% (94) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Nowym Warpnie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (30.4%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (12.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 157 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 56 Przemysł i budownictwo
 • 94 Pozostała działalność
 • 13 Podmioty nowo zarejestrowane w Nowym Warpnie w 2023 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w Nowym Warpnie w 2023 roku
 • 115 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 152 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 152
 • 5 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5
 • 157 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 157
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 Spółki handlowe ogółem
 • 13
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 13  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 13
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 6 Spółki cywilne ogółem
 • 6
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 115 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 35 Budownictwo
 • 35
 • 14 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 14
 • 12 Przetwórstwo przemysłowe
 • 12
 • 11 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 11
 • 8 Transport i gospodarka magazynowa
 • 8
 • 7 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 7
 • 6 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 6
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Pozostała działalność
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nowe Warpno - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Nowym Warpnie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 14 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,17 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Nowym Warpnie wynosi 72,00% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Nowego Warpna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,35 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 5,97 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,71 (100%), o charakterze gospodarczym - 0,36 (90%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Nowego Warpna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Nowe Warpno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 14 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 14
 • 11 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 11
 • 0 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 0
 • 2 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 2
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 6 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 6
 • 13,17 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Nowe Warpno
  13,17
  Województwo
  22,28
  Polska
  22,81
 • 10,35 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,35
  Województwo
  15,77
  Cała Polska
  12,98
 • 0,36 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,36
  Województwo
  2,98
  Polska
  6,99
 • 1,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,71
  woj. zachodniopomorskie
  2,47
  Kraj
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,25
  woj. zachodniopomorskie
  0,45
  Cały kraj
  0,35
 • 5,97 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,97
  woj. zachodniopomorskie
  10,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Nowe Warpno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  72%
  Zachodniopomorskie
  72%
  Polska
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  66%
  Zachodniopomorskie
  63%
  Polska
  63%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  91%
  Województwo
  83%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Nowe Warpno
  100%
  Zachodniopomorskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  woj. zachodniopomorskie
  90%
  Polska
  88%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Nowe Warpno
  46%
  woj. zachodniopomorskie
  50%
  Kraj
  51%

Nowe Warpno - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Nowego Warpna wyniosła w 2022 roku 11,2 mln złotych, co daje 7,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 22.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Nowego Warpna - 23.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (18.1%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (18%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 547,4 tys złotych, czyli 4,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Nowego Warpna wyniosła w 2022 roku 12,9 mln złotych, co daje 8,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 27% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (55.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (10%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.6%). W budżecie Nowego Warpna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 2,9 tys złotych na mieszkańca (34,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 22,0 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 20,1%.
 • Wydatki budżetu w Nowym Warpnie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Nowego Warpna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Nowe Warpno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Nowego Warpna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  13,7 mln

  8,3 tys(100%)

  9,5 mln

  5,8 tys(100%)

  12,2 mln

  7,3 tys(100%)

  9,4 mln

  5,8 tys(100%)

  8,4 mln

  5,1 tys(100%)

  8,7 mln

  5,6 tys(100%)

  9,3 mln

  5,9 tys(100%)

  11,2 mln

  7,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,3 mln

  1,9 tys(16.6%)

  2,2 mln

  1,8 tys(23.3%)

  2,2 mln

  1,9 tys(18.3%)

  2,2 mln

  1,8 tys(23%)

  2,4 mln

  2,0 tys(28.4%)

  2,4 mln

  2,1 tys(27.7%)

  2,5 mln

  2,2 tys(27.3%)

  2,6 mln

  2,4 tys(23.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  1,8 tys(16.2%)

  1,9 mln

  1,6 tys(20.3%)

  3,3 mln

  2,8 tys(27.1%)

  1,8 mln

  1,5 tys(19.3%)

  1,7 mln

  1,5 tys(20.9%)

  1,6 mln

  1,3 tys(18.2%)

  1,7 mln

  1,5 tys(18.6%)

  2,0 mln

  1,9 tys(18.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,8 mln

  1,5 tys(12.9%)

  1,6 mln

  1,3 tys(17%)

  3,9 mln

  3,3 tys(32.1%)

  2,9 mln

  2,4 tys(30.4%)

  1,5 mln

  1,3 tys(18.4%)

  1,6 mln

  1,4 tys(18.6%)

  1,8 mln

  1,6 tys(19.7%)

  2,0 mln

  1,9 tys(18%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  56,1 tys

  46,3(0.4%)

  33,9 tys

  27,8(0.4%)

  23,7 tys

  19,8(0.2%)

  12,1 tys

  10,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  1,0 tys(9.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,2 mln

  953(8.5%)

  1,9 mln

  1,6 tys(20.2%)

  758,9 tys

  635(6.2%)

  713,7 tys

  599(7.6%)

  708,7 tys

  600(8.5%)

  717,1 tys

  609(8.2%)

  708,7 tys

  611(7.6%)

  893,1 tys

  830(8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  141,2 tys

  117(1%)

  149,6 tys

  123(1.6%)

  133,9 tys

  112(1.1%)

  158,9 tys

  133(1.7%)

  122,3 tys

  104(1.5%)

  178,7 tys

  152(2%)

  160,0 tys

  138(1.7%)

  583,5 tys

  542(5.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  606,3 tys

  500(4.4%)

  195,6 tys

  160(2.1%)

  131,8 tys

  110(1.1%)

  176,9 tys

  148(1.9%)

  123,6 tys

  105(1.5%)

  236,9 tys

  201(2.7%)

  356,2 tys

  307(3.8%)

  498,2 tys

  463(4.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  149,6 tys

  123(1.1%)

  109,7 tys

  89,9(1.2%)

  102,2 tys

  85,4(0.8%)

  93,3 tys

  78,2(1%)

  72,6 tys

  61,4(0.9%)

  67,9 tys

  57,7(0.8%)

  112,9 tys

  97,3(1.2%)

  165,8 tys

  154(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  210,4 tys

  174(1.5%)

  148,3 tys

  122(1.6%)

  135,7 tys

  114(1.1%)

  49,6 tys

  41,6(0.5%)

  95,6 tys

  80,9(1.1%)

  131,7 tys

  112(1.5%)

  137,0 tys

  118(1.5%)

  137,7 tys

  128(1.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  203,6 tys

  168(1.5%)

  22,5 tys

  18,4(0.2%)

  23,6 tys

  19,8(0.2%)

  55,4 tys

  46,5(0.6%)

  76,2 tys

  64,5(0.9%)

  64,6 tys

  54,9(0.7%)

  122,3 tys

  105(1.3%)

  99,5 tys

  92,4(0.9%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  44,9 tys

  37,1(0.3%)

  50,9 tys

  41,8(0.5%)

  57,5 tys

  48,0(0.5%)

  26,7 tys

  22,4(0.3%)

  30,9 tys

  26,1(0.4%)

  3,7 tys

  3,1(0%)

  35,0 tys

  30,2(0.4%)

  59,2 tys

  55,0(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  39,1 tys

  32,2(0.3%)

  38,8 tys

  31,8(0.4%)

  45,8 tys

  38,3(0.4%)

  49,9 tys

  41,8(0.5%)

  55,5 tys

  47,0(0.7%)

  41,6 tys

  35,3(0.5%)

  48,6 tys

  41,9(0.5%)

  54,8 tys

  51,0(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  61,0 tys

  50,3(0.4%)

  30,4 tys

  24,9(0.3%)

  25,9 tys

  21,7(0.2%)

  23,7 tys

  19,9(0.3%)

  28,5 tys

  24,2(0.3%)

  17,8 tys

  15,1(0.2%)

  16,8 tys

  14,5(0.2%)

  47,1 tys

  43,8(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  49,0 tys

  40,5(0.4%)

  36,6 tys

  30,0(0.4%)

  37,8 tys

  31,6(0.3%)

  37,9 tys

  31,8(0.4%)

  39,5 tys

  33,5(0.5%)

  38,8 tys

  32,9(0.4%)

  70,3 tys

  60,6(0.8%)

  42,5 tys

  39,5(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  45,2 tys

  37,3(0.3%)

  44,5 tys

  36,5(0.5%)

  38,6 tys

  32,3(0.3%)

  35,2 tys

  29,5(0.4%)

  32,1 tys

  27,2(0.4%)

  14,3 tys

  12,1(0.2%)

  10,3 tys

  8,8(0.1%)

  21,9 tys

  20,3(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  18,5 tys

  15,3(0.1%)

  2,2 tys

  1,8(0%)

  336

  0,3(0%)

  33,9 tys

  28,4(0.4%)

  29,3 tys

  24,8(0.3%)

  21,0 tys

  17,8(0.2%)

  360

  0,3(0%)

  360

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,6 mln

  3,8 tys(34%)

  964,0 tys

  790(10.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Nowym Warpnie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Nowego Warpna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Nowe Warpno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Nowego Warpna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  10,5 mln

  6,4 tys(100%)

  8,9 mln

  5,4 tys(100%)

  7,2 mln

  4,3 tys(100%)

  7,3 mln

  4,4 tys(100%)

  8,2 mln

  5,0 tys(100%)

  9,4 mln

  6,0 tys(100%)

  10,3 mln

  6,6 tys(100%)

  12,9 mln

  8,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,4 mln

  2,8 tys(32.5%)

  2,5 mln

  2,0 tys(27.8%)

  3,3 mln

  2,7 tys(45.5%)

  3,6 mln

  3,0 tys(49.8%)

  3,6 mln

  3,0 tys(43.8%)

  4,4 mln

  3,7 tys(46.5%)

  4,5 mln

  3,9 tys(43.7%)

  7,2 mln

  6,7 tys(55.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  1,3 mln

  1,1 tys(12.5%)

  1,3 mln

  1,1 tys(14.6%)

  1,3 mln

  1,1 tys(17.9%)

  1,2 mln

  1,0 tys(17.1%)

  1,2 mln

  982(14.2%)

  1,7 mln

  1,4 tys(18.1%)

  1,5 mln

  1,3 tys(15%)

  1,3 mln

  1,2 tys(10%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  18,3 tys

  15,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,8 tys

  4,1(0.1%)

  798

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  1,0 tys(8.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  244,5 tys

  202(2.3%)

  1,4 mln

  1,1 tys(15.7%)

  360,8 tys

  302(5%)

  365,1 tys

  306(5%)

  1,1 mln

  949(13.7%)

  577,0 tys

  490(6.2%)

  603,3 tys

  520(5.8%)

  711,7 tys

  661(5.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  805,5 tys

  665(7.7%)

  1,5 mln

  1,2 tys(16.9%)

  392,6 tys

  328(5.5%)

  331,7 tys

  278(4.6%)

  335,6 tys

  284(4.1%)

  331,2 tys

  281(3.5%)

  312,0 tys

  269(3%)

  470,8 tys

  438(3.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  908,3 tys

  749(8.6%)

  1,9 mln

  1,6 tys(21.7%)

  427,0 tys

  357(6%)

  313,6 tys

  263(4.3%)

  370,8 tys

  314(4.5%)

  376,1 tys

  319(4%)

  302,2 tys

  260(2.9%)

  421,9 tys

  392(3.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  729,4 tys

  602(6.9%)

  100,0 tys

  82,0(1.1%)

  100,0 tys

  83,6(1.4%)

  100,0 tys

  83,9(1.4%)

  120,0 tys

  102(1.5%)

  193,6 tys

  164(2.1%)

  318,0 tys

  274(3.1%)

  393,4 tys

  366(3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,1 tys

  10,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  188,1 tys

  175(1.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  92,9(0.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  94,7 tys

  78,2(0.9%)

  58,1 tys

  47,7(0.7%)

  55,3 tys

  46,2(0.8%)

  113,1 tys

  94,9(1.6%)

  102,2 tys

  86,5(1.2%)

  161,2 tys

  137(1.7%)

  65,9 tys

  56,8(0.6%)

  90,0 tys

  83,6(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,9 mln

  2,4 tys(27.7%)

  80,8 tys

  66,2(0.9%)

  51,9 tys

  43,4(0.7%)

  21,1 tys

  17,7(0.3%)

  28,2 tys

  23,9(0.3%)

  79,2 tys

  67,2(0.8%)

  45,1 tys

  38,9(0.4%)

  57,4 tys

  53,3(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  37,8 tys

  31,2(0.4%)

  37,9 tys

  31,1(0.4%)

  44,9 tys

  37,6(0.6%)

  48,7 tys

  40,8(0.7%)

  54,9 tys

  46,5(0.7%)

  40,5 tys

  34,4(0.4%)

  47,5 tys

  41,0(0.5%)

  53,8 tys

  50,0(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,8 tys

  5,6(0.1%)

  15,4 tys

  12,6(0.2%)

  10,8 tys

  9,0(0.2%)

  11,4 tys

  9,6(0.2%)

  11,5 tys

  9,7(0.1%)

  5,8 tys

  4,9(0.1%)

  5,2 tys

  4,5(0.1%)

  6,6 tys

  6,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  51,9

  0,0(0%)

  12,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  8,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  76,8 tys

  66,2(0.7%)

  500

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  18,5 tys

  15,3(0.2%)

  2,2 tys

  1,8(0%)

  336

  0,3(0%)

  33,9 tys

  28,4(0.5%)

  29,3 tys

  24,8(0.4%)

  21,0 tys

  17,8(0.2%)

  360

  0,3(0%)

  360

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  916(10.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,2 tys

  36,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Nowe Warpno - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 225 mieszkańców Nowego Warpna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 95 kobiet oraz 132 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 33,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,5% wykształcenie policealne, 12,7% średnie ogólnokształcące, a 16,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 16,3% mieszkańców Nowego Warpna, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 10,3% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Nowego Warpna mają wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Nowym Warpnie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (38,0%) oraz średnie zawodowe (14,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (29,3%) oraz zasadnicze zawodowe (20,7%).

  W roku 2022 w Nowym Warpnie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 17 dzieci (6 dziewczynek oraz 11 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Nowym Warpnie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 50 dzieci (28 dziewczynek oraz 22 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  17,4% mieszkańców Nowego Warpna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,1% wśród dziewczynek i 19,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 591 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,68 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 7 oddziałach uczyło się 49 uczniów (17 kobiet oraz 32 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Nowym Warpnie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 6 oddziałach uczyło się 104 uczniów (47 kobiet oraz 57 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 28,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 7,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 62,82.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,4% mieszkańców (20,7% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,4% mieszkańców Nowego Warpna w wieku potencjalnej nauki (25,0% kobiet i 24,0% mężczyzn).

 • 33,9% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  33,9%
  Zachodniopomorskie
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 38,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 29,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Nowe Warpno
  32,6%
  Zachodniopomorskie
  35,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 32,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,5% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,5%
  Zachodniopomorskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,9% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,7%
  Województwo
  13,1%
  Kraj
  11,9%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  16,5%
  Zachodniopomorskie
  19,1%
  Cała Polska
  20,0%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 16,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Nowe Warpno
  16,3%
  Zachodniopomorskie
  20,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 12,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,3%
  woj. zachodniopomorskie
  3,4%
  Polska
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  10,3%
  Zachodniopomorskie
  13,8%
  Cała Polska
  12,3%
 • 10,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,6%
  Województwo
  3,3%
  Kraj
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 591 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Nowe Warpno
  591,0
  woj. zachodniopomorskie
  900,0
  Kraj
  927,0
 • 0,68 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,68
  Zachodniopomorskie
  0,97
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 2 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 50 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Nowe Warpno) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Dzieci
 • 6 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 11 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 35,3%
  64,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 3 4 lata
 • 3
 • 7 5 lata
 • 7
 • 4 6 lat
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4 lata
 • 2
 • 2 5 lata
 • 2
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 1 4 lata
 • 1
 • 5 5 lata
 • 5
 • 3 6 lat
 • 3
 •  
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Nowym Warpnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nowym Warpnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Złota Rybka
  Publiczne
  91 312-96-68
  ul. Kościuszki 47
  72-022 Nowe Warpno
  2327
 • Szkoły podstawowe w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Nowe Warpno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 49 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,7%
  65,3%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 7,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  7,0
  woj. zachodniopomorskie
  17,6
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 9,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 7,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 62,82 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  62,82
  woj. zachodniopomorskie
  96,34
  Cały kraj
  95,96
 • 60,26 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  60,26
  woj. zachodniopomorskie
  94,40
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Nowe Warpno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Nowe Warpno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Nowym Warpnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nowym Warpnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła podstawowa
  Publiczna
  91 312-96-51
  91 312-96-51
  ul. pl. Zwycięstwa 6
  72-022 Nowe Warpno
  678-
 • Edukacyjne grupy wieku w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Nowe Warpno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Nowe Warpno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Nowe Warpno, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nowe Warpno - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Nowym Warpnie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Nowym Warpnie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Nowym Warpnie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 12 359 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 881 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
 • Zabytki w Nowym Warpnie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Nowego Warpna znajduje się 11 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Nowym Warpnie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Ratusz z 1697 r. (ul. Plac Zwycięstwa 1)dnia 1956-11-15, wykaz dokumentów: 178 z 1956-11-15
  • Miasto z 1442 r.dnia 1956-11-15, wykaz dokumentów: 232 z 1956-11-15; brak numeru z 2013-11-13
  • Kościół z XV w. (ul. Kościelna 1)dnia 1958-07-05, wykaz dokumentów: 295 z 1958-07-05; A-512 z 2010-01-20
  • Kościół z XVIII w.dnia 1965-12-22, wykaz dokumentów: 542 z 1965-12-22; A-511 z 2010-07-20
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Plac Zwycięstwa 3)dnia 1984-09-07, wykaz dokumentów: A-1038 z 1984-09-07; A-525 z 2010-02-03
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Kościelna 2)dnia 1984-09-12, wykaz dokumentów: A-1037 z 1984-09-12; A-526 z 2010-02-03
  • Poczta z 1905 r. (ul. Kościuszki 58)dnia 1993-11-30, wykaz dokumentów: A1240 z 1993-11-30; A-524 z 2010-02-03
  • Magazyn z 1905 r. (ul. Kościuszki 58)dnia 1993-11-30, wykaz dokumentów: A1240 z 1993-11-30; A-524 z 2010-02-03
  • Magazyn z 1905 r. (ul. Kościuszki 58)dnia 1993-11-30, wykaz dokumentów: A1240 z 1993-11-30; A-524 z 2010-02-03
  • Pałac z 1898 r. (ul. Szczecińska 11)dnia 2008-03-10, wykaz dokumentów: A-340 z 2008-03-10
  • Park z końca XVIII w.dnia 2008-03-10, wykaz dokumentów: A-340 z 2008-03-10
 • Formy ochrony przyrody w Nowym Warpnie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Nowego Warpna znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Nowym Warpnie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Ujście Odry i Zalew Szczeciński - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 52611.99 ha
  • Zalew Szczeciński - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 47194.57 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 6 lip (początkowo 7 1 zniesiono), Data ustanowienia: 1989-09-30, Opis granicy: Ul. Szczecińska 13 łąka nad zalewem Karczno
  • Półwysep Podgrodzie - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk., Data ustanowienia: 1999-09-11, Opis granicy: gm. Nowe Warpno, Powierzchnia: 26.08 ha
  • Łysa Wyspa - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk., Data ustanowienia: 1999-09-11, Opis granicy: gm. Nowe Warpno, Powierzchnia: 8.09 ha

Nowe Warpno - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, ruch pasażerów, flota transportowa, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 7 wypadków drogowych w Nowym Warpnie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 650,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 92,9 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Nowym Warpnie znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 10 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 10 licencji na taksówki.

  W 2022 roku odnotowano w portach morskich w Nowym Warpnie 0 przyjazdów pasażerów międzynarodowych, 0 krajowych oraz 0 wyjazdów pasażerów międzynarodowych i 0 krajowych. Na międzynarodowy obrót morski w portach morskich składał się załadunek łącznie z tranzytem null tysięcy ton oraz wyładunek łącznie z tranzytem null tysięcy ton.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu polickiego.

  Powiat policki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Nowym Warpnie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 6 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Nowym Warpnie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 650,56 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  650,6
  Zachodniopomorskie
  998,0
  Polska
  1 100,9
 • 92,94 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Nowe Warpno
  92,9
  Województwo
  102,2
  Cała Polska
  104,4
 • 557,62 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Nowe Warpno
  557,6
  Województwo
  1 178,3
  Kraj
  1 327,3
 • 14,29 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  14,3
  Województwo
  10,2
  Cały kraj
  9,5
 • 85,71 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Nowe Warpno
  85,7
  Zachodniopomorskie
  118,1
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Nowym Warpnie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 354,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  354,9 km
  woj. zachodniopomorskie
  542,9 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 45,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  45,7 km
  woj. zachodniopomorskie
  7,6 km
  Polska
  5,3 km
 • 10 Liczba licencji na taksówki
 • 10 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Transport morski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 0 Przyjazdy
 • 0 Wyjazdy
 • Krajowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 0 Przyjazdy
 • 0 Wyjazdy
 • Ruch pasażerów w portach morskich w Nowym Warpnie w latach 2007 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Nowe Warpno przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 114droga wojewódzka nr 114( Nowe Warpno - Warnołęka - Brzózki - Trzebież - Uniemyśl - Niekłończyca - Dębostrów - Jasienica - Police - Tanowo)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Nowym Warpnie istnieje 26 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Aleja Żeglarzy

  ul. Błękitny Bulwar

  ul. Dworcowa

  ul. Jeziorna

  ul. Kilińskiego

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Miroszewo

  ul. Mylna

  ul. Podgrodzie

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Reymonta

  ul. Rybacka

  ul. Różana

  Skwer Świętego Jana Pawła II

  ul. Szczecińska

  ul. Słoneczna

  ul. Warszawska

  ul. Welletów

  ul. Wiejska

  ul. Wojska Polskiego

  pl. Zwycięstwa

  ul. Żeglarska

  ul. Żeromskiego