Nowe Warpno w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Nowe Warpno - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Nowe Warpno to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu polickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Nowe Warpno.
 • 1 196 Liczba mieszkańców
 • 24,5 km² Powierzchnia
 • 48,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • ok. 1295 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZPL Tablice rejestracyjne
 • Jarosław Burba Burmistrz miasta
Nowe Warpno na mapie
Identyfikatory
 • 14.289253.7222 Współrzędne GPS
 • 3211034 TERYT (TERC)
 • 0979308 SIMC
Herb miasta Nowe Warpno
Nowe Warpno herb

Nowe Warpno - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
72-022Poczta Nowe Warpno, ul. Kościuszki 58

Nowe Warpno - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Nowym Warpnie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Szczecinie
801 400 987, (22) 560 16 00
ul. Matejki 22 (do korespondencji)
70-530 Szczecin
Urząd Gminy Nowe Warpno
(91) 312-96-60
(91) 312-97-13
pl. Zwycięstwa 1
72-022 Nowe Warpno

Nowe Warpno - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Nowe Warpno jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 196, z czego 49,2% stanowią kobiety, a 50,8% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 3,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 9 małżeństw, co odpowiada 7,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,6% mieszkańców Nowego Warpna jest stanu wolnego, 57,0% żyje w małżeństwie, 6,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,0% to wdowy/wdowcy.

  Nowe Warpno ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -5. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,14 na 1000 mieszkańców Nowego Warpna. W 2017 roku urodziło się 8 dzieci, w tym 25,0% dziewczynek i 75,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 313 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,55 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 42,2% zgonów w Nowym Warpnie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 30,7% zgonów w Nowym Warpnie były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Nowego Warpna przypada 5.79 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 8 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 19 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Nowego Warpna -11. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  64,0% mieszkańców Nowego Warpna jest w wieku produkcyjnym, 13,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Nowego Warpna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 196 Liczba mieszkańców
 • 589 Kobiety
 • 607 Mężczyźni
 • 49,2%
  50,8%
 • 97 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 97 kobiet)
 • 103 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 103 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Nowym Warpnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Nowym Warpnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Nowym Warpnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Nowego Warpna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Nowe Warpno
  42,3 lat
  Województwo
  41,8 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 44,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Nowe Warpno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Nowego Warpna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Nowe Warpno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Nowe Warpno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Nowe Warpno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,6% Kawalerowie/Panny
 • Nowe Warpno
  27,8%
  Województwo
  28,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,9% Kobiety
  (Panny)
 • 31,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,0% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,1%
  Województwo
  53,1%
  Cały kraj
  55,8%
 • 56,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  6,1%
  Zachodniopomorskie
  9,0%
  Polska
  9,6%
 • 9,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Nowe Warpno
  6,7%
  woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Kraj
  5,0%
 • 7,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,3% Nieustalone
 • Tutaj
  2,4%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 2,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Nowym Warpnie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  7,4
  woj. zachodniopomorskie
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 2,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Miasto
  2,4
  woj. zachodniopomorskie
  2,0
  Cały kraj
  1,7
 • 9 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Nowym Warpnie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -5 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 0 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,14 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -4,1
  Województwo
  -0,9
  Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Nowym Warpnie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Nowym Warpnie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Nowym Warpnie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Nowym Warpnie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 8 Urodzenia żywe
 • 2 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 6 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 25,0%
  75,0%
 • 6,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,6
  Województwo
  9,5
  Cały kraj
  10,5
 • 40,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  40,1
  Województwo
  40,8
  Kraj
  44,2
 • 11.36 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11.36
 • 53.22 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53.22
 • 93.36 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93.36
 • 85.14 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85.14
 • 34.56 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34.56
 • 6.55 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.55
 • 0.37 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.37
 • 3 313 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 243 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 375 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 313 g
  Województwo
  3 352 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 54 Waga 4000g - 4499g
 • 54
 • 226 Waga 3500g - 3999g
 • 226
 • 327 Waga 3000g - 3499g
 • 327
 • 122 Waga 2500g - 2999g
 • 122
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,42 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,42
  Województwo
  1,37
  Cały kraj
  1,45
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Nowe Warpno
  0,66
  Województwo
  0,67
  Cały kraj
  0,71
 • 1,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Nowe Warpno
  1,55
  Zachodniopomorskie
  0,92
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w Nowym Warpnie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 7 Zgony
 • 5 Kobiety
  (Zgony)
 • 2 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 71,4%
  28,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 5,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,8
  Województwo
  10,0
  Polska
  10,1
 • 66,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Nowe Warpno
  66,1
  Zachodniopomorskie
  108,7
  Cały kraj
  101,5
 • 6,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  6,5
  Zachodniopomorskie
  4,9
  Polska
  4,0
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,8
  Zachodniopomorskie
  3,4
  Kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  1,5
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie polickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  43,0%
  woj. zachodniopomorskie
  45,7%
  Kraj
  45,7%
 • 30,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  30,1%
  Zachodniopomorskie
  28,2%
  Polska
  26,7%
 • 8,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,5%
  Województwo
  6,4%
  Polska
  6,1%
 • 2,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  2,5
  Cały kraj
  5,9
 • 74,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. zachodniopomorskie
  74,5
  Cała Polska
  74,3
 • 200,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Nowe Warpno
  200,2
  Zachodniopomorskie
  284,5
  Kraj
  274,3
 • 273,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Zachodniopomorskie
  273,9
  Polska
  261,6
 • 285,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 274,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 297,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  285,8
  Zachodniopomorskie
  460,5
  Kraj
  469,0
 • 79,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 49,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 108,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  79,1
  Województwo
  94,1
  Cała Polska
  87,7
 • 12,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Nowe Warpno
  12,9
  Zachodniopomorskie
  30,4
  Kraj
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  woj. zachodniopomorskie
  8,2
  Cała Polska
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  Województwo
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 8 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 2 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 19 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -11 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -11 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Nowym Warpnie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 10,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 71,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 70,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Nowe Warpno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nowe Warpno - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Nowym Warpnie oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,84 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Nowym Warpnie to 475 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 389 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Nowym Warpnie to 4,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Nowym Warpnie to 77,00 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 100,00% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,47% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,53% mieszkań posiada łazienkę, 65,47% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,42% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 475 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 389,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Nowe Warpno
  389,30
  Województwo
  377,90
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 77,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Nowe Warpno
  77,80 m2
  Zachodniopomorskie
  70,60 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 30,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Nowe Warpno
  30,30 m2
  woj. zachodniopomorskie
  26,70 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,00
  Województwo
  3,84
  Cała Polska
  3,82
 • 2,57 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,57
  Zachodniopomorskie
  2,65
  Polska
  2,69
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,64
  Zachodniopomorskie
  0,69
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 0,84 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Nowe Warpno
  0,84
  woj. zachodniopomorskie
  4,38
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1999-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 4 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  4,00
  woj. zachodniopomorskie
  3,57
  Kraj
  3,91
 • 3,34 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Nowe Warpno
  3,34
  woj. zachodniopomorskie
  15,65
  Cały kraj
  18,14
 • 77 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 77,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  77,0 m2
  woj. zachodniopomorskie
  83,3 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,06 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Nowe Warpno
  0,06 m2
  Zachodniopomorskie
  0,37 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1999-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  100,00%
  Województwo
  99,20%
  Kraj
  96,79%
 • 97,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  97,47%
  Zachodniopomorskie
  97,14%
  Cały kraj
  93,66%
 • 94,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  94,53%
  woj. zachodniopomorskie
  95,07%
  Polska
  91,31%
 • 65,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Nowe Warpno
  65,47%
  Województwo
  86,15%
  Cała Polska
  82,12%
 • 0,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,42%
  Zachodniopomorskie
  62,01%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Nowe Warpno - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Nowym Warpnie na 1000 mieszkańców pracuje 0 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Nowym Warpnie wynosiło w 2017 roku 13,1% (16,8% wśród kobiet i 10,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Nowym Warpnie wynosiło 4 624,12 PLN, co odpowiada 102.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Nowego Warpna 69 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 9 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -60.

  9,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Nowego Warpna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 51,9% w przemyśle i budownictwie, a 15,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 0 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  210,0
  Cała Polska
  247,0
 • 13,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 16,8% Kobiety
 • 10,3% Mężczyźni
 • Miasto
  13,1%
  Województwo
  8,7%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Nowym Warpnie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Nowym Warpnie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Nowym Warpnie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 624 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 624 PLN
  woj. zachodniopomorskie
  4 154 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Nowym Warpnie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 69 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 9 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -60 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,13 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 9,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 51,9% Przemysł i budownictwo
 • 35,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 66,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,9% Pozostałe
 • 35,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Nowym Warpnie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,0% W wieku produkcyjnym
 • 57,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Nowe Warpno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 56,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  56,1
  Województwo
  62,5
  Kraj
  63,4
 • 34,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  34,5
  Województwo
  34,4
  Cały kraj
  34,0
 • 159,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  159,0
  Województwo
  122,5
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Nowe Warpno - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Nowym Warpnie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 133 podmioty gospodarki narodowej, z czego 96 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 9 nowych podmiotów, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (15) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (4) w roku 2010. W tym samym okresie najwięcej (15) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (4) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2016 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Nowym Warpnie najwięcej (13) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (129) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,3% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,1% (44) podmiotów, a 61,7% (82) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Nowym Warpnie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (26.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 133 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 44 Przemysł i budownictwo
 • 82 Pozostała działalność
 • 9 Podmioty nowo zarejestrowane w Nowym Warpnie w 2017 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w Nowym Warpnie w 2017 roku
 • 96 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 129 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 129
 • 4 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 4
 • 133 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 133
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 13 Spółki handlowe ogółem
 • 13
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 13  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 13
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 6 Spółki cywilne ogółem
 • 6
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 96 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 25 Budownictwo
 • 25
 • 17 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 17
 • 11 Przetwórstwo przemysłowe
 • 11
 • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 10
 • 7 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 7
 • 7 Transport i gospodarka magazynowa
 • 7
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 5 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 5
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 2 Pozostała działalność
 • 2
 • 1 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nowe Warpno - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Nowym Warpnie stwierdzono szacunkowo 15 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,71 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Nowym Warpnie wynosi 77,00% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Nowego Warpna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,22 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 5,80 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,72 (100%), o charakterze gospodarczym - 0,86 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,53 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Nowego Warpna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Nowe Warpno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 15
 • 11 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 11
 • 1 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 1
 • 2 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 2
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 7 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 7
 • 12,71 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,71
  Zachodniopomorskie
  19,88
  Polska
  19,62
 • 9,22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Nowe Warpno
  9,22
  Województwo
  14,03
  Cała Polska
  12,07
 • 0,86 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Nowe Warpno
  0,86
  Województwo
  2,61
  Polska
  4,94
 • 1,72 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,72
  Województwo
  2,14
  Cała Polska
  1,78
 • 0,53 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,53
  Województwo
  0,60
  Polska
  0,49
 • 5,80 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  5,80
  woj. zachodniopomorskie
  9,09
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Nowe Warpno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  77%
  woj. zachodniopomorskie
  74%
  Cały kraj
  72%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  69%
  woj. zachodniopomorskie
  64%
  Cała Polska
  60%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  99%
  Zachodniopomorskie
  95%
  Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Zachodniopomorskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  91%
  Kraj
  84%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Nowe Warpno
  55%
  Zachodniopomorskie
  51%
  Polska
  52%

Nowe Warpno - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Nowego Warpna wyniosła w 2016 roku 9,5 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 43% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Nowego Warpna - 23.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (20.3%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (20.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 365,7 tys złotych, czyli 3,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Nowego Warpna wyniosła w 2016 roku 8,9 mln złotych, co daje 5,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 17.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (21.7%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (16.9%). W budżecie Nowego Warpna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 577 złotych na mieszkańca (10,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,8 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,0%.
 • Wydatki budżetu w Nowym Warpnie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Nowego Warpna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Nowe Warpno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Nowego Warpna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  4,7 mln

  2,9 tys(100%)

  15,5 mln

  9,1 tys(100%)

  32,0 mln

  18,8 tys(100%)

  59,2 mln

  34,9 tys(100%)

  54,1 mln

  32,2 tys(100%)

  34,2 mln

  20,5 tys(100%)

  13,7 mln

  8,3 tys(100%)

  9,5 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,5 mln

  1,2 tys(32.5%)

  1,7 mln

  1,3 tys(10.7%)

  2,0 mln

  1,6 tys(6.2%)

  2,1 mln

  1,7 tys(3.6%)

  2,2 mln

  1,7 tys(4%)

  2,2 mln

  1,8 tys(6.6%)

  2,3 mln

  1,9 tys(16.6%)

  2,2 mln

  1,8 tys(23.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,2 mln

  988(26.2%)

  1,9 mln

  1,5 tys(12.1%)

  2,5 mln

  2,0 tys(7.7%)

  3,2 mln

  2,6 tys(5.4%)

  5,4 mln

  4,4 tys(10%)

  3,8 mln

  3,1 tys(11.1%)

  2,2 mln

  1,8 tys(16.2%)

  1,9 mln

  1,6 tys(20.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  753,2 tys

  609(16.2%)

  846,0 tys

  684(5.5%)

  1,0 mln

  817(3.2%)

  1,1 mln

  861(1.8%)

  1,1 mln

  914(2.1%)

  1,1 mln

  915(3.3%)

  1,2 mln

  953(8.5%)

  1,9 mln

  1,6 tys(20.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  375,5 tys

  304(8.1%)

  1,8 mln

  1,5 tys(11.6%)

  4,2 mln

  3,3 tys(13%)

  7,4 mln

  5,9 tys(12.4%)

  12,7 mln

  10,3 tys(23.5%)

  11,3 mln

  9,2 tys(33.2%)

  1,8 mln

  1,5 tys(12.9%)

  1,6 mln

  1,3 tys(17%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,4 mln

  6,7 tys(26.1%)

  18,0 mln

  14,4 tys(30.4%)

  5,2 mln

  4,2 tys(9.6%)

  5,3 mln

  4,3 tys(15.6%)

  4,6 mln

  3,8 tys(34%)

  964,0 tys

  790(10.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  219,4 tys

  178(4.7%)

  5,9 mln

  4,8 tys(38.1%)

  6,9 mln

  5,5 tys(21.6%)

  20,2 mln

  16,2 tys(34.1%)

  18,7 mln

  15,2 tys(34.6%)

  3,7 mln

  3,0 tys(10.9%)

  606,3 tys

  500(4.4%)

  195,6 tys

  160(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  99,9 tys

  80,8(2.1%)

  260,0 tys

  210(1.7%)

  1,4 mln

  1,1 tys(4.3%)

  293,4 tys

  235(0.5%)

  1,5 mln

  1,2 tys(2.8%)

  503,1 tys

  410(1.5%)

  141,2 tys

  117(1%)

  149,6 tys

  123(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  75,4 tys

  61,0(1.6%)

  773,5 tys

  625(5%)

  496,2 tys

  396(1.5%)

  1,1 mln

  900(1.9%)

  1,0 mln

  846(1.9%)

  1,2 mln

  985(3.5%)

  210,4 tys

  174(1.5%)

  148,3 tys

  122(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  57,9 tys

  46,9(1.2%)

  675,1 tys

  546(4.4%)

  115,0 tys

  91,7(0.4%)

  731,8 tys

  587(1.2%)

  616,9 tys

  501(1.1%)

  1,9 mln

  1,6 tys(5.6%)

  149,6 tys

  123(1.1%)

  109,7 tys

  89,9(1.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  56,0 tys

  45,3(1.2%)

  534,0 tys

  432(3.5%)

  589,8 tys

  470(1.8%)

  76,3 tys

  61,2(0.1%)

  43,9 tys

  35,7(0.1%)

  283,2 tys

  231(0.8%)

  44,9 tys

  37,1(0.3%)

  50,9 tys

  41,8(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  19,4 tys

  15,7(0.4%)

  45,6 tys

  36,9(0.3%)

  23,1 tys

  18,5(0.1%)

  33,4 tys

  26,8(0.1%)

  78,9 tys

  64,1(0.1%)

  53,8 tys

  43,9(0.2%)

  45,2 tys

  37,3(0.3%)

  44,5 tys

  36,5(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  14,2 tys

  11,5(0.3%)

  17,6 tys

  14,2(0.1%)

  21,3 tys

  17,0(0.1%)

  16,6 tys

  13,3(0%)

  30,1 tys

  24,5(0.1%)

  37,1 tys

  30,2(0.1%)

  39,1 tys

  32,2(0.3%)

  38,8 tys

  31,8(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  22,2 tys

  17,9(0.5%)

  36,1 tys

  29,2(0.2%)

  293,6 tys

  234(0.9%)

  68,2 tys

  54,7(0.1%)

  56,4 tys

  45,8(0.1%)

  73,8 tys

  60,2(0.2%)

  49,0 tys

  40,5(0.4%)

  36,6 tys

  30,0(0.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  50,5 tys

  40,9(1.1%)

  92,3 tys

  74,6(0.6%)

  539,6 tys

  430(1.7%)

  1,6 mln

  1,3 tys(2.6%)

  737,2 tys

  599(1.4%)

  202,4 tys

  165(0.6%)

  56,1 tys

  46,3(0.4%)

  33,9 tys

  27,8(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  24,5 tys

  19,8(0.5%)

  32,2 tys

  26,1(0.2%)

  74,9 tys

  59,7(0.2%)

  644,4 tys

  517(1.1%)

  415,3 tys

  337(0.8%)

  314,9 tys

  257(0.9%)

  61,0 tys

  50,3(0.4%)

  30,4 tys

  24,9(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  91,8 tys

  74,2(2%)

  891,2 tys

  720(5.8%)

  3,6 mln

  2,9 tys(11.2%)

  2,7 mln

  2,2 tys(4.6%)

  4,3 mln

  3,5 tys(7.9%)

  2,0 mln

  1,7 tys(5.9%)

  203,6 tys

  168(1.5%)

  22,5 tys

  18,4(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  4,6 tys

  3,7(0.1%)

  14,2 tys

  11,5(0.1%)

  5,4 tys

  4,3(0%)

  288

  0,2(0%)

  288

  0,2(0%)

  19,8 tys

  16,2(0.1%)

  18,5 tys

  15,3(0.1%)

  2,2 tys

  1,8(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  48,6 tys

  39,3(1%)

  28,7 tys

  23,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  9,9 tys

  8,0(0.2%)

  7,8 tys

  6,3(0.1%)

  7,6 tys

  6,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Nowym Warpnie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Nowego Warpna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Nowe Warpno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Nowego Warpna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  54,1 mln

  33,9 tys(100%)

  13,7 mln

  8,1 tys(100%)

  37,0 mln

  21,7 tys(100%)

  48,5 mln

  28,6 tys(100%)

  49,7 mln

  29,6 tys(100%)

  7,9 mln

  4,7 tys(100%)

  10,5 mln

  6,4 tys(100%)

  8,9 mln

  5,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  51,7 mln

  41,8 tys(95.5%)

  9,1 mln

  7,3 tys(66.1%)

  31,5 mln

  25,1 tys(85.3%)

  32,3 mln

  26,0 tys(66.7%)

  33,8 mln

  27,5 tys(68.1%)

  3,3 mln

  2,7 tys(41.4%)

  3,4 mln

  2,8 tys(32.5%)

  2,5 mln

  2,0 tys(27.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  291,4 tys

  236(0.5%)

  255,0 tys

  206(1.9%)

  232,2 tys

  185(0.6%)

  190,9 tys

  153(0.4%)

  232,3 tys

  189(0.5%)

  193,2 tys

  158(2.4%)

  908,3 tys

  749(8.6%)

  1,9 mln

  1,6 tys(21.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  639,2 tys

  517(1.2%)

  669,0 tys

  541(4.9%)

  697,8 tys

  556(1.9%)

  748,5 tys

  601(1.5%)

  758,2 tys

  616(1.5%)

  777,1 tys

  634(9.8%)

  805,5 tys

  665(7.7%)

  1,5 mln

  1,2 tys(16.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  638

  0,5(0%)

  89,1 tys

  72,1(0.6%)

  59,6 tys

  47,5(0.2%)

  4,2 tys

  3,4(0%)

  809,5 tys

  658(1.6%)

  855,4 tys

  698(10.8%)

  244,5 tys

  202(2.3%)

  1,4 mln

  1,1 tys(15.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  1,2 mln

  959(2.2%)

  2,9 mln

  2,3 tys(20.8%)

  4,1 mln

  3,2 tys(11%)

  5,5 mln

  4,4 tys(11.4%)

  3,2 mln

  2,6 tys(6.5%)

  2,1 mln

  1,7 tys(26.2%)

  1,3 mln

  1,1 tys(12.5%)

  1,3 mln

  1,1 tys(14.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,6 tys

  9,4(0%)

  457,0 tys

  369(3.3%)

  14,6 tys

  11,7(0%)

  7,0 mln

  5,6 tys(14.4%)

  10,0 mln

  8,1 tys(20.1%)

  381,5 tys

  311(4.8%)

  729,4 tys

  602(6.9%)

  100,0 tys

  82,0(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  56,6 tys

  45,8(0.1%)

  38,2 tys

  30,9(0.3%)

  66,5 tys

  53,0(0.2%)

  79,7 tys

  63,9(0.2%)

  33,0 tys

  26,8(0.1%)

  42,9 tys

  35,0(0.5%)

  2,9 mln

  2,4 tys(27.7%)

  80,8 tys

  66,2(0.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  169,3 tys

  137(0.3%)

  80,9 tys

  65,4(0.6%)

  82,4 tys

  65,7(0.2%)

  53,8 tys

  43,1(0.1%)

  82,4 tys

  66,9(0.2%)

  98,7 tys

  80,5(1.3%)

  94,7 tys

  78,2(0.9%)

  58,1 tys

  47,7(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  10,8 tys

  8,7(0%)

  14,9 tys

  12,0(0.1%)

  18,5 tys

  14,7(0.1%)

  13,3 tys

  10,7(0%)

  26,7 tys

  21,7(0.1%)

  33,7 tys

  27,5(0.4%)

  37,8 tys

  31,2(0.4%)

  37,9 tys

  31,1(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  13,9 tys

  11,3(0%)

  18,9 tys

  15,3(0.1%)

  12,0 tys

  9,6(0%)

  2,9 tys

  2,3(0%)

  4,0 tys

  3,2(0%)

  7,7 tys

  6,3(0.1%)

  6,8 tys

  5,6(0.1%)

  15,4 tys

  12,6(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  4,6 tys

  3,7(0%)

  14,3 tys

  11,6(0.1%)

  5,4 tys

  4,3(0%)

  288

  0,2(0%)

  288

  0,2(0%)

  19,0 tys

  15,5(0.2%)

  18,5 tys

  15,3(0.2%)

  2,2 tys

  1,8(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  752,6 tys

  604(1.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 tys

  3,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  1,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  600

  0,5(0%)

  70,0 tys

  56,6(0.5%)

  34,3 tys

  27,3(0.1%)

  924,8 tys

  742(1.9%)

  132,4 tys

  108(0.3%)

  24,8 tys

  20,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,9

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,5 tys

  15,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  45,4 tys

  36,7(0.1%)

  81,8 tys

  66,1(0.6%)

  144,4 tys

  115(0.4%)

  743,4 tys

  597(1.5%)

  565,0 tys

  459(1.1%)

  98,0 tys

  79,9(1.2%)

  18,3 tys

  15,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  11,0 tys

  8,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  157,4 tys

  126(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Nowe Warpno - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 259 mieszkańców Nowego Warpna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 122 kobiet oraz 137 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 24,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 16,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,6% mieszkańców Nowego Warpna, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 16,3% podstawowym ukończonym. 1,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Nowego Warpna mają wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Nowym Warpnie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (26,6%) oraz podstawowe ukończone (16,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,2%) oraz wyższe (21,4%).

  11,6% mieszkańców Nowego Warpna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (9,8% wśród dziewczynek i 13,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 818 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,44 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,3% ludności (23,8% wśród dziewczynek i 28,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 79,75.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,9% wśród dziewczyn i 9,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 73,08.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,0% mieszkańców (14,8% wśród dziewczyn i 19,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,6% mieszkańców Nowego Warpna w wieku potencjalnej nauki (37,7% kobiet i 29,9% mężczyzn).

 • 24,1% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  24,1%
  woj. zachodniopomorskie
  17,6%
  Polska
  17,9%
 • 26,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 21,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Nowe Warpno
  31,3%
  woj. zachodniopomorskie
  33,2%
  Kraj
  33,3%
 • 33,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  Zachodniopomorskie
  2,7%
  Kraj
  2,7%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Nowe Warpno
  11,6%
  Zachodniopomorskie
  13,3%
  Cały kraj
  12,4%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  16,8%
  Zachodniopomorskie
  17,3%
  Cały kraj
  18,1%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  21,6%
  Województwo
  21,9%
  Kraj
  22,9%
 • 16,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  5,3%
  Zachodniopomorskie
  5,2%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Nowe Warpno
  16,3%
  Zachodniopomorskie
  20,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 16,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  1,4%
  woj. zachodniopomorskie
  1,8%
  Polska
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 818 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  818,0
  Zachodniopomorskie
  767,0
  Cała Polska
  811,0
 • 0,44 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,44
  Województwo
  1,08
  Kraj
  1,01
 •  
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Nowym Warpnie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nowym Warpnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Złota Rybka
  Publiczne
  91 312-96-68
  ul. Kościuszki 47
  72-022 Nowe Warpno
  2327
 • Szkoły podstawowe w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 79,75 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Nowe Warpno
  79,75
  woj. zachodniopomorskie
  93,92
  Kraj
  96,62
 • 79,75 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  79,75
  Zachodniopomorskie
  88,71
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Nowe Warpno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Nowe Warpno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 13 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  13,0
  woj. zachodniopomorskie
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13
 • 13 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13
 • 13 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 13
 •  
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Nowym Warpnie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nowym Warpnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła podstawowa
  Publiczna
  91 312-96-51
  91 312-96-51
  ul. pl. Zwycięstwa 6
  72-022 Nowe Warpno
  678-
 • Szkoły gimnazjalne w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 73,08 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  73,08
  woj. zachodniopomorskie
  97,90
  Cały kraj
  100,01
 • 73,08 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  73,08
  woj. zachodniopomorskie
  86,35
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Nowe Warpno) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Nowe Warpno) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  6,0
  Zachodniopomorskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 6 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 6
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6
 • 6 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 6
 •  
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Nowym Warpnie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Nowym Warpnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum
  Publiczne
  91 312-96-51
  91 312-96-51
  ul. pl. Zwycięstwa 6
  72-022 Nowe Warpno
  329-
 • Edukacyjne grupy wieku w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 11,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 9,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 9,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 37,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Nowe Warpno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Nowe Warpno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Nowe Warpno, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Nowe Warpno - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Nowym Warpnie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Nowym Warpnie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Nowym Warpnie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Według danych z 2016 w Nowym Warpnie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 10 978 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 881 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
 • Zabytki w Nowym Warpnie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Nowego Warpna znajduje się 11 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Nowym Warpnie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Ratusz z 1697 r. (ul. Plac Zwycięstwa 1)dnia 1956-11-15, wykaz dokumentów: 178 z 1956-11-15
  • Miasto z 1442 r.dnia 1956-11-15, wykaz dokumentów: 232 z 1956-11-15; brak numeru z 2013-11-13
  • Kościół z XV w. (ul. Kościelna 1)dnia 1958-07-05, wykaz dokumentów: 295 z 1958-07-05; A-512 z 2010-01-20
  • Kościół z XVIII w.dnia 1965-12-22, wykaz dokumentów: 542 z 1965-12-22; A-511 z 2010-07-20
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Plac Zwycięstwa 3)dnia 1984-09-07, wykaz dokumentów: A-1038 z 1984-09-07; A-525 z 2010-02-03
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Kościelna 2)dnia 1984-09-12, wykaz dokumentów: A-1037 z 1984-09-12; A-526 z 2010-02-03
  • Poczta z 1905 r. (ul. Kościuszki 58)dnia 1993-11-30, wykaz dokumentów: A1240 z 1993-11-30; A-524 z 2010-02-03
  • Magazyn z 1905 r. (ul. Kościuszki 58)dnia 1993-11-30, wykaz dokumentów: A1240 z 1993-11-30; A-524 z 2010-02-03
  • Magazyn z 1905 r. (ul. Kościuszki 58)dnia 1993-11-30, wykaz dokumentów: A1240 z 1993-11-30; A-524 z 2010-02-03
  • Pałac z 1898 r. (ul. Szczecińska 11)dnia 2008-03-10, wykaz dokumentów: A-340 z 2008-03-10
  • Park z końca XVIII w.dnia 2008-03-10, wykaz dokumentów: A-340 z 2008-03-10
 • Formy ochrony przyrody w Nowym Warpnie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Nowego Warpna znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Nowym Warpnie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Ujście Odry i Zalew Szczeciński - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 52611.99 ha
  • Zalew Szczeciński - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 47194.57 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 6 lip (początkowo 7 1 zniesiono), Data ustanowienia: 1989-09-30, Opis granicy: Ul. Szczecińska 13 łąka nad zalewem Karczno
  • Półwysep Podgrodzie - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk., Data ustanowienia: 1999-09-11, Opis granicy: gm. Nowe Warpno, Powierzchnia: 26.08 ha
  • Łysa Wyspa - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: Ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk., Data ustanowienia: 1999-09-11, Opis granicy: gm. Nowe Warpno, Powierzchnia: 8.09 ha

Nowe Warpno - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, ruch pasażerów, flota transportowa, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Nowym Warpnie znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 10 taksówek oraz 10 licencji na taksówki.

  W 2017 roku odnotowano w portach morskich w Nowym Warpnie 0 przyjazdów pasażerów międzynarodowych, 0 krajowych oraz 0 wyjazdów pasażerów międzynarodowych i 0 krajowych. Na międzynarodowy obrót morski w portach morskich składał się załadunek łącznie z tranzytem null tysięcy ton oraz wyładunek łącznie z tranzytem null tysięcy ton.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu polickiego.

  Powiat policki - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Nowym Warpnie w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 353,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Nowe Warpno
  353,7 km
  Województwo
  329,9 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 42,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Nowe Warpno
  42,6 km
  Województwo
  4,4 km
  Kraj
  3,2 km
 • 10 Liczba licencji na taksówki
 • 10 Liczba taksówek
 • Transport morski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 0 Przyjazdy
 • 0 Wyjazdy
 • Krajowy ruch pasażerów w portach morskich
 • 0 Przyjazdy
 • 0 Wyjazdy
 • Ruch pasażerów w portach morskich w Nowym Warpnie w latach 2007 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Nowe Warpno przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 114droga wojewódzka nr 114( Nowe Warpno - Warnołęka - Brzózki - Trzebież - Uniemyśl - Niekłończyca - Dębostrów - Jasienica - Police - Tanowo)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Nowym Warpnie istnieje 26 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Aleja Żeglarzy

  ul. Błękitny Bulwar

  ul. Dworcowa

  ul. Jeziorna

  ul. Kilińskiego

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Miroszewo

  ul. Mylna

  ul. Podgrodzie

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Reymonta

  ul. Rybacka

  ul. Różana

  Skwer Świętego Jana Pawła II

  ul. Szczecińska

  ul. Słoneczna

  ul. Warszawska

  ul. Welletów

  ul. Wiejska

  ul. Wojska Polskiego

  pl. Zwycięstwa

  ul. Żeglarska

  ul. Żeromskiego