Wielbark w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Wielbark - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Wielbark to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu szczycieńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Wielbark.
 • 2 963 Liczba mieszkańców
 • 18,4 km² Powierzchnia
 • 160,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1723–1946 i od 2019 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NSZ Tablice rejestracyjne
 • Grzegorz Zapadka Burmistrz miasta
Wielbark na mapie
Identyfikatory
 • 20.945853.3983 Współrzędne GPS
 • 2817084 TERYT (TERC)
 • 0490470 SIMC
Herb miasta Wielbark
Wielbark herb
Flaga miasta Wielbark
Wielbark flaga

Wielbark - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
12-160Poczta Wielbark, ul. Władysława Jagiełły 1

Wielbark - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Wielbarku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Wielbark
(89) 621-83-12 11
(89) 621-81-06
ul. Grunwaldzka 2
12-160 Wielbark

Wielbark - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wielbark jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 963, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 7,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,4 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Wielbarka zawarli w 2021 roku 4 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców Wielbarka jest stanu wolnego, 52,3% żyje w małżeństwie, 7,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Wielbark ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -19. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,26 na 1000 mieszkańców Wielbarka. W 2021 roku urodziło się 25 dzieci, w tym 28,0% dziewczynek i 72,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 408 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 23,8% zgonów w Wielbarku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 16,2% zgonów w Wielbarku były nowotwory, a 6,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Wielbarka przypada 12.43 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 38 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 37 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Wielbarka 1. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  63,0% mieszkańców Wielbarka jest w wieku produkcyjnym, 20,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Wielbarka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 963 Liczba mieszkańców
 • 1 495 Kobiety
 • 1 468 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Wielbarku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Wielbarku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Wielbarku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Wielbarka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Wielbark
  38,4 lat
  Warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 39,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Wielbark, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Wielbarka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Wielbark,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Wielbark,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Wielbark,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,4%
  Warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,9% Kobiety
  (Panny)
 • 33,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,3% Żonaci/Zamężne
 • Wielbark
  52,4%
  Warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Cała Polska
  54,0%
 • 52,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,8%
  Województwo
  8,9%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 3,0% Nieustalone
 • Wielbark
  3,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Kraj
  0,7%
 • 2,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Wielbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Wielbarku w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Wielbark
  3,9
  Województwo
  4,0
  Cała Polska
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,5
  Warmińsko-mazurskie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 4 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Wielbarku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Wielbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -19 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,26 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,3
  Warmińsko-mazurskie
  -5,9
  Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Wielbarku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Wielbarku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Wielbarku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Wielbarku w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 25 Urodzenia żywe
 • 7 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 18 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 28,0%
  72,0%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,2
  Województwo
  7,5
  Polska
  8,7
 • 33,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  33,8
  Warmińsko-mazurskie
  32,3
  Polska
  37,5
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 408 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 320 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 490 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Wielbark
  3 408 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 402 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 52 Waga 4000g - 4499g
 • 52
 • 185 Waga 3500g - 3999g
 • 185
 • 193 Waga 3000g - 3499g
 • 193
 • 68 Waga 2500g - 2999g
 • 68
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,16 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,16
  Warmińsko-mazurskie
  1,14
  Cała Polska
  1,32
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,56
  Warmińsko-mazurskie
  0,55
  Polska
  0,64
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,57
  Warmińsko-mazurskie
  0,56
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Wielbarku w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44 Zgony
 • 17 Kobiety
  (Zgony)
 • 27 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,6%
  61,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,4 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,4
  Warmińsko-mazurskie
  13,4
  Polska
  13,6
 • 176,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  176,6
  Województwo
  178,8
  Kraj
  156,7
 • 7,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Wielbark
  7,4
  Warmińsko-mazurskie
  4,8
  Cały kraj
  3,9
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Wielbark
  4,4
  Województwo
  3,9
  Kraj
  3,6
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,7
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie szczycieńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 23,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Wielbark
  23,8%
  Warmińsko-mazurskie
  26,3%
  Polska
  34,8%
 • 16,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  16,2%
  Województwo
  19,9%
  Polska
  19,6%
 • 6,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,7%
  Warmińsko-mazurskie
  6,5%
  Kraj
  5,4%
 • 192 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  22,5
  Cały kraj
  13,3
 • 63,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  63,0
  Cały kraj
  74,4
 • 228,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  228,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  271,1
  Kraj
  268,1
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  244,1
  Kraj
  246,5
 • 335,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 373,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 296,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  335,5
  Warmińsko-mazurskie
  358,8
  Kraj
  475,8
 • 51,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 11,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  51,7
  Warmińsko-mazurskie
  54,6
  Cała Polska
  70,6
 • 32,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  32,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,2
  Cały kraj
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Wielbark
  0,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,2
  Cała Polska
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Wielbark
  0,0%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 37 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 23 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -1 Saldo migracji
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 Saldo migracji wewnętrznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Wielbarku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Wielbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 10,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Wielbark, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wielbark - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Wielbarku oddano do użytku 14 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,72 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Wielbarku to 939 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 315 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Wielbarku to 5,29 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Wielbarku to 131,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,91% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,75% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 83,60% mieszkań posiada łazienkę, 66,24% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu szczycieńskiego.

  Powiat szczycieński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Wielbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 939 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 315,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Wielbark
  315,00
  woj. warmińsko-mazurskie
  375,10
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2019-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 74,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  74,50 m2
  Województwo
  69,00 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 23,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  23,50 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,90 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2019-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,92 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,92
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Polska
  3,82
 • 3,17 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,17
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,67
  Polska
  2,55
 • 0,81 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Wielbark
  0,81
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,71
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2019-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Wielbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 14 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,72 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Wielbark
  4,72
  Warmińsko-mazurskie
  4,19
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 74 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,29 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Wielbark
  5,29
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,89
  Cały kraj
  3,90
 • 24,97 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  24,97
  Województwo
  16,28
  Cała Polska
  24,07
 • 1 840 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 131,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  131,4 m2
  Województwo
  91,9 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,62 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Wielbark
  0,62 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,38 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Wielbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 91,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Wielbark
  91,91%
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,19%
  Kraj
  96,97%
 • 87,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  87,75%
  Województwo
  94,72%
  Polska
  94,01%
 • 83,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  83,60%
  Warmińsko-mazurskie
  92,27%
  Polska
  91,78%
 • 66,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  66,24%
  Województwo
  83,87%
  Cały kraj
  83,08%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,00%
  Województwo
  46,27%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2019-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Wielbark - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Wielbarku na 1000 mieszkańców pracuje 0osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Wielbarku wynosiło w 2021 roku 10,6% (14,9% wśród kobiet i 7,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wielbarku wynosiło 4 946,10 PLN, co odpowiada 82.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  31,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Wielbarka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,8% w przemyśle i budownictwie, a 11,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Wielbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 0 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  0,0
  Warmińsko-mazurskie
  202,0
  Polska
  257,0
 • 10,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 14,9% Kobiety
 • 7,1% Mężczyźni
 • Wielbark
  10,6%
  Województwo
  8,6%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Wielbarku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Wielbarku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Wielbarku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wielbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 946 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Wielbark
  4 946 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  5 127 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Wielbarku w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Wielbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 31,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 37,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,8% Przemysł i budownictwo
 • 20,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 41,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,7% Pozostałe
 • 38,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Wielbarku w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,0% W wieku produkcyjnym
 • 58,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 10,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Wielbark, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 58,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  58,7
  Warmińsko-mazurskie
  65,7
  Polska
  69,0
 • 26,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  26,5
  Województwo
  35,7
  Polska
  38,2
 • 82,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  82,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  119,2
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Wielbark - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Wielbarku w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 213 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 173 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 18 nowych podmiotów, a 11 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (30) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (13) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (25) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (11) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Wielbarku najwięcej (7) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (202) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,3% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 35,2% (75) podmiotów, a 61,5% (131) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Wielbarku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (31.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 213 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 75 Przemysł i budownictwo
 • 131 Pozostała działalność
 • 18 Podmioty nowo zarejestrowane w Wielbarku w 2021 roku
 • 11 Podmioty wyrejestrowane w Wielbarku w 2021 roku
 • 173 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 202 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 202
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 213 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 213
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółki handlowe ogółem
 • 5
 • 4  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 4
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 173 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 54 Budownictwo
 • 54
 • 35 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 35
 • 16 Pozostała działalność
 • 16
 • 12 Przetwórstwo przemysłowe
 • 12
 • 11 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 11
 • 9 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 9
 • 9 Transport i gospodarka magazynowa
 • 9
 • 6 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 6
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wielbark - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Wielbarku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 57 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,15 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Wielbarku wynosi 74,20% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Wielbarka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,28 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 9,17 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,11 (67%), drogowe - 2,70 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,28 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Wielbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Wielbarka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Wielbark, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 57
 • 34 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 34
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 27 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 27
 • 19,15 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,15
  Warmińsko-mazurskie
  18,01
  Polska
  21,51
 • 11,28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Wielbark
  11,28
  Warmińsko-mazurskie
  11,27
  Kraj
  12,82
 • 4,11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Wielbark
  4,11
  Województwo
  3,60
  Kraj
  5,89
 • 2,70 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,70
  Województwo
  2,14
  Kraj
  1,85
 • 0,28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,28
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,41
  Cała Polska
  0,35
 • 9,17 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,17
  Województwo
  8,71
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Wielbark, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  74%
  woj. warmińsko-mazurskie
  73%
  Polska
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  69%
  Warmińsko-mazurskie
  69%
  Kraj
  64%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  67%
  Województwo
  62%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Wielbark
  100%
  Województwo
  92%
  Polska
  89%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Wielbark
  55%
  woj. warmińsko-mazurskie
  53%
  Polska
  53%

Wielbark - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Wielbarka wyniosła w 2021 roku 39,1 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 2.5% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Wielbarka - 26.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (8.6%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (8.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,7 mln złotych, czyli 14,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Wielbarka wyniosła w 2021 roku 44,3 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (28.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (4.3%). W budżecie Wielbarka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 496 złotych na mieszkańca (7,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 149 złotych na mieszkańca (2,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 20,2%.
 • Wydatki budżetu w Wielbarku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Wielbarka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Wielbark, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Wielbarka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -----35,5 mln

  5,5 tys(100%)

  40,2 mln

  6,2 tys(100%)

  39,1 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -----9,1 mln

  3,0 tys(25.6%)

  9,2 mln

  3,1 tys(22.9%)

  10,3 mln

  3,5 tys(26.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -----2,8 mln

  940(7.9%)

  3,8 mln

  1,3 tys(9.4%)

  3,4 mln

  1,1 tys(8.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -----3,1 mln

  1,0 tys(8.6%)

  3,4 mln

  1,1 tys(8.4%)

  3,2 mln

  1,1 tys(8.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -----938,6 tys

  314(2.6%)

  1,5 mln

  512(3.8%)

  2,7 mln

  923(7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -----1,3 mln

  421(3.5%)

  1,3 mln

  438(3.2%)

  2,1 mln

  696(5.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -----1,2 mln

  410(3.5%)

  1,1 mln

  361(2.7%)

  2,0 mln

  677(5.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -----4,2 mln

  1,4 tys(11.8%)

  5,0 mln

  1,7 tys(12.5%)

  1,2 mln

  412(3.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -----900,0 tys

  301(2.5%)

  61,8 tys

  20,7(0.2%)

  814,2 tys

  275(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -----147,8 tys

  49,5(0.4%)

  1,5 mln

  515(3.8%)

  252,3 tys

  85,2(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -----178,4 tys

  59,7(0.5%)

  175,8 tys

  59,0(0.4%)

  249,9 tys

  84,3(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -----127,8 tys

  42,8(0.4%)

  232,3 tys

  77,9(0.6%)

  177,4 tys

  59,9(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -----40,1 tys

  13,4(0.1%)

  184,4 tys

  61,9(0.5%)

  145,7 tys

  49,2(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -----90,8 tys

  30,4(0.3%)

  72,2 tys

  24,2(0.2%)

  104,3 tys

  35,2(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  -----229,4 tys

  76,8(0.6%)

  156,3 tys

  52,4(0.4%)

  101,7 tys

  34,3(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -----100,8 tys

  33,8(0.3%)

  19,1 tys

  6,4(0%)

  11,6 tys

  3,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -----60,0 tys

  20,1(0.2%)

  51,5 tys

  17,3(0.1%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  -----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  109

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Wielbarku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Wielbarka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Wielbark, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Wielbarka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -----36,2 mln

  5,6 tys(100%)

  44,3 mln

  6,9 tys(100%)

  44,3 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  -----10,3 mln

  3,5 tys(28.5%)

  13,7 mln

  4,6 tys(30.9%)

  13,5 mln

  4,6 tys(30.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -----8,9 mln

  3,0 tys(24.6%)

  10,3 mln

  3,5 tys(23.2%)

  12,5 mln

  4,2 tys(28.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -----2,0 mln

  661(5.5%)

  2,0 mln

  668(4.5%)

  1,9 mln

  644(4.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -----574,5 tys

  192(1.6%)

  803,0 tys

  269(1.8%)

  1,1 mln

  363(2.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -----1,7 mln

  570(4.7%)

  3,1 mln

  1,0 tys(7%)

  995,0 tys

  336(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -----418,8 tys

  140(1.2%)

  584,4 tys

  196(1.3%)

  553,6 tys

  187(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -----348,7 tys

  117(1%)

  364,8 tys

  122(0.8%)

  458,4 tys

  155(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -----249,4 tys

  83,5(0.7%)

  927,7 tys

  311(2.1%)

  413,6 tys

  140(0.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -----312,5 tys

  105(0.9%)

  46,2 tys

  15,5(0.1%)

  371,9 tys

  126(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -----120,7 tys

  40,4(0.3%)

  116,7 tys

  39,1(0.3%)

  175,5 tys

  59,2(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -----130,1 tys

  43,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,0 tys

  18,9(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -----7,6 tys

  2,5(0%)

  35,8 tys

  12,0(0.1%)

  28,0 tys

  9,4(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -----0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,7 tys

  3,3(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -----9,0 tys

  3,0(0%)

  9,0 tys

  3,0(0%)

  8,0 tys

  2,7(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -----70,4 tys

  23,6(0.2%)

  12,9 tys

  4,3(0%)

  7,8 tys

  2,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -----9,6 tys

  3,2(0%)

  4,7 tys

  1,6(0%)

  6,1 tys

  2,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -----60,0 tys

  20,1(0.2%)

  51,5 tys

  17,3(0.1%)

  1,3 tys

  0,4(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Wielbark - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 731 mieszkańców Wielbarka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 370 kobiet oraz 361 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 18,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,6% mieszkańców Wielbarka, gimnazjalnym 4,2%, natomiast 20,3% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Wielbarka mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Wielbarku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,6%) oraz podstawowe ukończone (20,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,7%) oraz podstawowe ukończone (19,9%).

  W roku 2021 w Wielbarku mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 194 dzieci (100 dziewczynek oraz 94 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  20,4% mieszkańców Wielbarka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,6% wśród dziewczynek i 19,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 165 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 423 uczniów (204 kobiety oraz 219 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (28,6% wśród dziewczynek i 29,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 24,9 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (12,7% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,4% mieszkańców Wielbarka w wieku potencjalnej nauki (25,9% kobiet i 22,7% mężczyzn).

 • 18,2% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  18,2%
  Województwo
  20,7%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,9%
  Warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,6%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Kraj
  11,9%
 • 11,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  18,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  21,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Polska
  21,2%
 • 15,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Wielbark
  4,2%
  Województwo
  3,7%
  Polska
  3,0%
 • 3,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,3%
  Województwo
  16,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 20,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,8%
  Warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Wielbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1165 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 165,0
  Warmińsko-mazurskie
  836,0
  Cała Polska
  896,0
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Wielbark) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 194 Dzieci
 • 100 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 94 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,5%
  48,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 27 3 lata
 • 27
 • 43 4 lata
 • 43
 • 71 5 lata
 • 71
 • 49 6 lat
 • 49
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 14 3 lata
 • 14
 • 22 4 lata
 • 22
 • 35 5 lata
 • 35
 • 28 6 lat
 • 28
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 13 3 lata
 • 13
 • 21 4 lata
 • 21
 • 36 5 lata
 • 36
 • 21 6 lat
 • 21
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Wielbarku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wielbarku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe im. Jana Brzechwy w Wielbarku (Jan Brzechwa)
  Publiczne
  89 621-80-41
  89 621-80-41
  ul. Kopernika 47
  12-160 Wielbark
  4997
  Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MALUCHA
  Niepubliczne
  60 690-57-98
  60 690-57-98
  ul. M. Kopernika 29
  12-160 Wielbark
  ---
 • Szkoły podstawowe w Wielbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Wielbark) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 423 Uczniowie
 • 204 Kobiety
  (uczniowie)
 • 219 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 48 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  24,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,0
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 25,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 21,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Wielbarku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wielbarku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Królowej Jadwigi)
  Publiczna
  89 621-80-14
  89 621-80-14
  ul. MIKOŁAJA KOPERNIKA 10
  12-160 Wielbark
  14317-
 • Edukacyjne grupy wieku w Wielbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 20,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Wielbark, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Wielbark, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Wielbark, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wielbark - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Wielbarku
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Wielbarku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Wielbarku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 70 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 11 (uczestnicy: 319)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 95)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 75)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 135)
  • inne: 1 (uczestnicy: 14)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 57)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 28)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 3)
  • inne: 3 (członkowie: 26)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 39)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 3)
  • inne: 6 (członkowie: 36)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Wielbarku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 9 611 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 202 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Wielbarku działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 189 członków. Zarejestrowano 138 ćwiczących (mężczyźni: 98, kobiety: 40, chłopcy do lat 18: 66, dziewczęta do lat 18: 40). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Wielbarku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Wielbarku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Wielbarka znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Wielbarku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto Wielbark, st.1 (chronologia nieznana)dnia 1992-09-01, wykaz dokumentów: A-A132 z 1992-09-01; C-168 z brak daty
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Feliksa Nowowiejskiego 2)dnia 1950-07-17, wykaz dokumentów: KM13-4-46/50 z 1950-07-17
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Sprzymierzonych 1)dnia 1953-09-28, wykaz dokumentów: Kl.IV-370-35/53 z 1953-09-28
  • Kościół z 1823 r.dnia 1968-04-08, wykaz dokumentów: A-1104 z 1968-04-08
  • Cmentarz przykościelny (data nieznana)dnia 1968-04-08, wykaz dokumentów: A-1104 z 1968-04-08
  • Plebania z 1. poł. XIX w. (ul. Władysława Jagiełły 9)dnia 1968-04-08, wykaz dokumentów: A-1105 z 1968-04-08
  • Park z 1926 r.dnia 1983-03-02, wykaz dokumentów: 3555 z 1983-03-02
  • Plebania z 1830 r. (ul. Ogrodowa 4)dnia 2003-05-19, wykaz dokumentów: A-2025 z 2003-05-19
  • Szkoła z 1830 r. (ul. Ogrodowa 2)dnia 2003-05-19, wykaz dokumentów: A-2025 z 2003-05-19
 • Formy ochrony przyrody w Wielbarku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Wielbarka znajduje się 8 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Wielbarku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Puszcza Napiwodzko-Ramucka - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 116604.69 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: 2 5 km od Wielbarka przy drodze do Jedwabna; N-ctwo Wielbark
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-04-30, Opis granicy: ul. 1 Maja 3
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-01-02, Opis granicy: koło miejscowości Stachy; N-ctwo Wielbark L-ctwo Wałpusz oddz. 273 a
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-01-02, Opis granicy: koło miejscowości Stachy; N-ctwo Wielbark L-ctwo Wałpusz oddz. 273 a
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 4 drzew - 2 dęby 2 lipy; 3: lipa od 2m w formie trójki; 4: lipa dwupienna d. czteropienna, Data ustanowienia: 1998-01-02, Opis granicy: N-ctwo Wielbark L-ctwo Trzcianka oddz. 359 h
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo dwupienne, Data ustanowienia: 1998-01-02, Opis granicy: N-ctwo Wielbark L-ctwo Trzcianka oddz. 563 a
  • Pomnik przyrodyOpis: od 3m w formie dwójki, Data ustanowienia: 1998-01-02, Opis granicy: N-ctwo Wielbark L-ctwo Trzcianka oddz. 563 a

Wielbark - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 19 wypadków drogowych w Wielbarku odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 20 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 641,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 33,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Wielbarku znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu szczycieńskiego.

  Powiat szczycieński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Wielbarku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 19 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 20 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 5 Lekko ranni
 • 15 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Wielbarku w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 641,89 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  641,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  1 232,1
  Kraj
  1 035,8
 • 33,78 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Wielbark
  33,8
  Warmińsko-mazurskie
  118,3
  Cała Polska
  98,5
 • 675,68 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  675,7
  Województwo
  1 522,4
  Cała Polska
  1 251,4
 • 5,26 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  5,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,6
  Cały kraj
  9,5
 • 105,26 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  105,3
  Województwo
  123,6
  Polska
  120,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Wielbarku w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 23,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Wielbark
  23,0 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  307,6 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 1,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  1,2 km
  Warmińsko-mazurskie
  5,3 km
  Kraj
  4,9 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Wielbark przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 57droga krajowa nr 57(Szwaruny - Minty - Galiny - Wozławki - Bisztynek - Troszkowo - Lutry - Tejstymy - Biesowo - Czerwonka - Biskupiec - Labuszewo - Dymer - Gisiel - Augustowo - Szczepankowo - Dźwierzuty - Dąbrowa - Linowo - Trelkówko - Szczytno - Leśny Dwór - Nowiny - Szymany - Szymanki - Wielbark - Piwnice Wielkie - Opaleniec - Chorzele - Rembielin - Aleksandrowo - Rycice - Świniary - Plewnik - Romany-Sebory - Mchowo - Mchówko - Przasnysz - Sierakowo - Dobrzankowo - Bogate - Szczuki - Węgrzynowo - Młodzianowo - Obiecanowo - Maków Mazowiecki - Chrzanowo - Pomaski Wielkie - Głódki - Dzierżanowo - Przemiarowo - Kleszewo - Pułtusk)
  • DW 508droga wojewódzka nr 508(Jedwabno - Piduń - Rekownica - Wesołowo - Głuch - Wielbark)
  • DW 604droga wojewódzka nr 604(Nidzica - Grzegórzki - Módłki - Więckowo - Muszaki - Jagarzewo - Puchałowo - Ruskowo - Przeździęk Wielki - Wielbark)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Wielbark nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 35Linia kolejowa nr 35: Ostrołęka - Szczytno [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Ostrołęka - Grabowo - Nowa Wieś Kościelna - Zabiele Wielkie - Jastrząbka - Parciaki - Olszewka - Raszujka - Chorzele - Wielbark - Jesionowiec - Szymany - Siódmak - Szczytno)
  • LK 225Linia kolejowa nr 225: Nidzica - Wielbark [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Nidzica - Napiwoda - Muszaki - Puchałowo - Przeździęk Wielki - Wielbark)