Wielbark w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki)

Wielbark - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Wielbark to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu szczycieńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Wielbark.
 • 2 987 Liczba mieszkańców
 • 1723–1946 i od 2019 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NSZ Tablice rejestracyjne
 • Grzegorz Zapadka Burmistrz miasta
Wielbark na mapie
Identyfikatory
 • 20.945853.3983 Współrzędne GPS
 • 2817084 TERYT (TERC)
 • 0490470 SIMC
Herb miasta Wielbark
Wielbark herb
Flaga miasta Wielbark
Wielbark flaga

Wielbark - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
12-160Poczta Wielbark, ul. Władysława Jagiełły 1

Wielbark - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Wielbarku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Wielbark
(89) 621-83-12 11
(89) 621-81-06
ul. Grunwaldzka 2
12-160 Wielbark

Wielbark - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wielbark jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 987, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 8,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,1 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Wielbarka zawarli w 2019 roku 11 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,5% mieszkańców Wielbarka jest stanu wolnego, 55,5% żyje w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Wielbark ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,61 na 1000 mieszkańców Wielbarka. W 2019 roku urodziło się 35 dzieci, w tym 48,6% dziewczynek i 51,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 401 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 32,7% zgonów w Wielbarku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,1% zgonów w Wielbarku były nowotwory, a 11,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Wielbarka przypada 12.14 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 20 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 47 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Wielbarka -27. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  64,1% mieszkańców Wielbarka jest w wieku produkcyjnym, 19,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Wielbarka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 2 987 Liczba mieszkańców
 • 1 507 Kobiety
 • 1 480 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Wielbarku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Wielbarku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Wielbarku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Wielbarka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 38,1 latŚredni wiek mieszkańców
 • Miasto
  38,1 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,3 lat
  Cały kraj
  41,9 lat
 • 39,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 36,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Wielbark, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Wielbarka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Wielbark, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Wielbark, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Wielbark, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,5% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,5%
  Warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Kraj
  28,8%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,5%Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  55,5%
  Województwo
  54,0%
  Cały kraj
  55,8%
 • 54,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,5%
  Warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Polska
  9,6%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Wielbark
  4,6%
  Województwo
  5,6%
  Cała Polska
  5,0%
 • 5,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,9% Nieustalone
 • Tutaj
  2,9%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • 2,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Wielbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Wielbarku w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Wielbark
  4,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,5
  Polska
  4,8
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  1,9
  Warmińsko-mazurskie
  1,9
  Kraj
  1,7
 • 11 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Wielbarku w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Wielbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,61 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  0,6
  Warmińsko-mazurskie
  -1,4
  Kraj
  -0,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Wielbarku w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Wielbarku w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Wielbarku w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Wielbarku w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 35 Urodzenia żywe
 • 17 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 18 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,6%
  51,4%
 • 12,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  12,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,1
  Kraj
  9,8
 • 40,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  40,0
  Województwo
  38,7
  Polska
  41,8
 • 15 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 15
 • 52 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 52
 • 83 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 83
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 401 gŚrednia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 302 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 493 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Wielbark
  3 401 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 408 g
  Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 80 Waga 4000g - 4499g
 • 80
 • 226 Waga 3500g - 3999g
 • 226
 • 224 Waga 3000g - 3499g
 • 224
 • 78 Waga 2500g - 2999g
 • 78
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,35 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,35
  Warmińsko-mazurskie
  1,32
  Kraj
  1,42
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,66
  Warmińsko-mazurskie
  0,64
  Kraj
  0,69
 • 0,84 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,84
  Warmińsko-mazurskie
  0,87
  Cały kraj
  0,92
 • Statystyki zgonów w Wielbarku w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 34 Zgony
 • 13 Kobiety
  (Zgony)
 • 21 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,2%
  61,8%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,1 Zgony na 1000 ludności
 • Wielbark
  12,1
  Warmińsko-mazurskie
  10,4
  Cała Polska
  10,7
 • 118,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  118,8
  Warmińsko-mazurskie
  115,4
  Cały kraj
  109,3
 • 6,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Wielbark
  6,1
  Warmińsko-mazurskie
  4,0
  Cała Polska
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cały kraj
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie szczycieńskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  32,7%
  Warmińsko-mazurskie
  36,0%
  Cała Polska
  40,5%
 • 27,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  27,1%
  Warmińsko-mazurskie
  26,9%
  Cały kraj
  26,4%
 • 11,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  11,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,7%
  Kraj
  6,7%
 • 17,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  17,6
  Cały kraj
  9,8
 • 65,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  65,9
  Polska
  72,2
 • 297,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  297,2
  Województwo
  281,9
  Polska
  284,5
 • 256,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  256,1
  Kraj
  263,9
 • 358,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 396,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 320,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Wielbark
  358,7
  Warmińsko-mazurskie
  377,1
  Kraj
  437,2
 • 75,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 117,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  75,3
  Województwo
  64,4
  Polska
  71,0
 • 36,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  36,8
  Województwo
  29,0
  Polska
  34,8
 • 8,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Wielbark
  8,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,0
  Kraj
  8,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Wielbark
  0,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 20 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 47 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 23 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -26 Saldo migracji
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -27 Saldo migracji wewnętrznych
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -16 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Wielbarku w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Wielbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 12,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 9,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Wielbark, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wielbark - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w Wielbarku oddano do użytku 33 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 11,05 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  60,6% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 39,4% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Wielbarku to 3,70 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Wielbarku to 87,50 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce. • Mieszkania oddane do użytkowania w Wielbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 33 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 11,05 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Wielbark
  11,05
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,08
  Cała Polska
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 122 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 3,70 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Miasto
  3,70
  Warmińsko-mazurskie
  3,68
  Polska
  3,78
 • 40,84 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  40,84
  Warmińsko-mazurskie
  15,01
  Cały kraj
  20,42
 • 2 886 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 87,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Wielbark
  87,5 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  83,3 m2
  Cała Polska
  88,6 m2
 • 0,97 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Wielbark
  0,97 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,34 m2
  Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Wielbark - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W Wielbarku na 1000 mieszkańców pracuje 0osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Wielbarku wynosiło w 2019 roku 9,9% (14,2% wśród kobiet i 6,6% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wielbarku wynosiło 3 874,73 PLN, co odpowiada 80.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  30,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Wielbarka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,8% w przemyśle i budownictwie, a 11,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Wielbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 0 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  202,0
  Polska
  251,0
 • 10,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 12,7% Kobiety
 • 8,4% Mężczyźni
 • Tutaj
  9,9%
  Warmińsko-mazurskie
  9,0%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Wielbarku w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Wielbarku w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Wielbarku w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wielbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 875 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 875 PLN
  Województwo
  4 028 PLN
  Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Wielbarku w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Wielbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 30,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 24,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 36,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,8% Przemysł i budownictwo
 • 21,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,5% Pozostałe
 • 38,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Wielbarku w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 19,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,1% W wieku produkcyjnym
 • 58,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 9,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Wielbark, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 56,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  56,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  63,3
  Cała Polska
  66,7
 • 25,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  25,0
  Warmińsko-mazurskie
  33,5
  Kraj
  36,5
 • 80,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  80,3
  Warmińsko-mazurskie
  112,4
  Kraj
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 64,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 31,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Wielbark - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W Wielbarku w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 195 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 155 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 30 nowych podmiotów, a 19 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (30) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (13) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (25) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (15) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Wielbarku najwięcej (7) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (185) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,6% (7) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 35,4% (69) podmiotów, a 61,0% (119) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Wielbarku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (32.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 195 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 69 Przemysł i budownictwo
 • 119 Pozostała działalność
 • 30 Podmioty nowo zarejestrowane w Wielbarku w 2019 roku
 • 19 Podmioty wyrejestrowane w Wielbarku w 2019 roku
 • 155 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 185 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 185
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 2Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 195 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 195
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółki handlowe ogółem
 • 4
 • 3  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 3
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 155 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 50 Budownictwo
 • 50
 • 34 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 34
 • 15 Pozostała działalność
 • 15
 • 11 Przetwórstwo przemysłowe
 • 11
 • 8 Transport i gospodarka magazynowa
 • 8
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 4 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 4
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wielbark - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w Wielbarku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 60 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,14 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Wielbarku wynosi 68,80% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Wielbarka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,92 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 8,88 (wykrywalność 41%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,92 (74%), drogowe - 2,44 (95%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,52 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Wielbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Wielbarka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Wielbark, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 60 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 60
 • 39 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 39
 • 12 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 12
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 27 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 27
 • 20,14 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  20,14
  Warmińsko-mazurskie
  18,12
  Cała Polska
  20,75
 • 12,92 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,92
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,76
  Cały kraj
  13,21
 • 3,92 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Wielbark
  3,92
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,29
  Cała Polska
  4,88
 • 2,44 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Wielbark
  2,44
  Województwo
  2,13
  Kraj
  1,86
 • 0,52 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Wielbark
  0,52
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,48
  Polska
  0,43
 • 8,88 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,88
  Województwo
  8,00
  Kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Wielbark, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  69%
  woj. warmińsko-mazurskie
  76%
  Polska
  73%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  61%
  Warmińsko-mazurskie
  70%
  Polska
  65%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  75%
  woj. warmińsko-mazurskie
  76%
  Polska
  82%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Wielbark
  95%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Wielbark
  94%
  Warmińsko-mazurskie
  91%
  Polska
  86%
 • 41% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Wielbark
  41%
  woj. warmińsko-mazurskie
  54%
  Cały kraj
  53%

Wielbark - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 754 mieszkańców Wielbarka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 370 kobiet oraz 384 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 15,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,6% mieszkańców Wielbarka, gimnazjalnym 6,2%, natomiast 29,2% podstawowym ukończonym. 2,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Wielbarka mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Wielbarku największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (28,9%) oraz średnie zawodowe (16,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (29,5%) oraz zasadnicze zawodowe (27,2%).

  W roku 2018 w Wielbarku mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 163 dzieci (72 dziewczynki oraz 91 chłopców). Dostępnych było 181 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Wielbarku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 100 dzieci (50 dziewczynek oraz 50 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  17,9% mieszkańców Wielbarka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,8% wśród dziewczynek i 19,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 622 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,15 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 33 oddziałach uczyło się 538 uczniów (260 kobiet oraz 278 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Wielbarku placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 27 oddziałach uczyło się 504 uczniów (248 kobiet oraz 256 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,4% ludności (31,9% wśród dziewczynek i 28,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,63.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 10,9% mieszkańców (11,9% wśród dziewczyn i 9,9% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,2% mieszkańców Wielbarka w wieku potencjalnej nauki (30,5% kobiet i 29,9% mężczyzn).

 • 12,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  12,8%
  Województwo
  15,1%
  Cała Polska
  17,9%
 • 15,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  28,4%
  Województwo
  31,4%
  Kraj
  33,3%
 • 31,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Wielbark
  2,1%
  Warmińsko-mazurskie
  2,6%
  Kraj
  2,7%
 • 2,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Wielbark
  10,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Kraj
  12,4%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  15,8%
  Województwo
  17,0%
  Polska
  18,1%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  20,6%
  Warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Polska
  22,9%
 • 14,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  6,2%
  Województwo
  6,0%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 29,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  29,2%
  Województwo
  23,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 28,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 29,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  2,8%
  Warmińsko-mazurskie
  2,2%
  Polska
  1,4%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Wielbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 622 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Wielbark
  622,0
  Województwo
  786,0
  Cała Polska
  873,0
 • 1,15 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Wielbark
  1,15
  Warmińsko-mazurskie
  1,00
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 181 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Wielbark) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 163 Dzieci
 • 72 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 91 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,2%
  55,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 31 3 lata
 • 31
 • 34 4 lata
 • 34
 • 45 5 lata
 • 45
 • 51 6 lat
 • 51
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 13 3 lata
 • 13
 • 12 4 lata
 • 12
 • 18 5 lata
 • 18
 • 27 6 lat
 • 27
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 18 3 lata
 • 18
 • 22 4 lata
 • 22
 • 27 5 lata
 • 27
 • 24 6 lat
 • 24
 • 35 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 9,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Wielbarku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wielbarku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe im. Jana Brzechwy w Wielbarku (Jan Brzechwa)
  Publiczne
  89 621-80-41
  89 621-80-41
  ul. Kopernika 47
  12-160 Wielbark
  4997
  Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA MALUCHA
  Niepubliczne
  60 690-57-98
  60 690-57-98
  ul. M. Kopernika 29
  12-160 Wielbark
  ---
 • Szkoły podstawowe w Wielbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Wielbark) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 33 Oddziały
 • 538 Uczniowie
 • 260 Kobiety
  (uczniowie)
 • 278 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 66 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Absolwenci 2016
 • 29 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 36 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  16,3
  Warmińsko-mazurskie
  16,9
  Polska
  17,3
 •  
 • 42,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 37,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 670 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 538 angielski
 • 132 niemiecki
 •  
 • 86,63 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  86,63
  Województwo
  91,25
  Polska
  95,46
 • 85,99 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  85,99
  woj. warmińsko-mazurskie
  89,21
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wielbark) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wielbark) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Wielbarku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wielbarku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Królowej Jadwigi)
  Publiczna
  89 621-80-14
  89 621-80-14
  ul. MIKOŁAJA KOPERNIKA 10
  12-160 Wielbark
  14317-
 • Edukacyjne grupy wieku w Wielbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 10,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 8,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 10,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 9,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Wielbark, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Wielbark, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Wielbark, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wielbark - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Wielbarku
  (Źródło: GUS, 2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w Wielbarku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Wielbarku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 70 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 49 (uczestnicy: 3 458)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 290)
  • koncerty: 9 (uczestnicy: 1 950)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 240)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 262)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 24 (uczestnicy: 534)
  • inne: 2 (uczestnicy: 82)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 140)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 53)
  • taneczne: 1 (członkowie: 19)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 20)
  • teatralne: 1 (członkowie: 14)
  • inne: 3 (członkowie: 34)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 119)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 15)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 34)
  • inne: 5 (członkowie: 70)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2019 w Wielbarku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 13 075 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 202 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  Według danych z 2016 w Wielbarku działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 189 członków. Zarejestrowano 138 ćwiczących (mężczyźni: 98, kobiety: 40, chłopcy do lat 18: 66, dziewczęta do lat 18: 40). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Wielbarku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Wielbarku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Wielbarka znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Wielbarku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto Wielbark, st.1 (chronologia nieznana)dnia 1992-09-01, wykaz dokumentów: A-A132 z 1992-09-01; C-168 z brak daty
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Feliksa Nowowiejskiego 2)dnia 1950-07-17, wykaz dokumentów: KM13-4-46/50 z 1950-07-17
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Sprzymierzonych 1)dnia 1953-09-28, wykaz dokumentów: Kl.IV-370-35/53 z 1953-09-28
  • Kościół z 1823 r.dnia 1968-04-08, wykaz dokumentów: A-1104 z 1968-04-08
  • Cmentarz przykościelny (data nieznana)dnia 1968-04-08, wykaz dokumentów: A-1104 z 1968-04-08
  • Plebania z 1. poł. XIX w. (ul. Władysława Jagiełły 9)dnia 1968-04-08, wykaz dokumentów: A-1105 z 1968-04-08
  • Park z 1926 r.dnia 1983-03-02, wykaz dokumentów: 3555 z 1983-03-02
  • Plebania z 1830 r. (ul. Ogrodowa 4)dnia 2003-05-19, wykaz dokumentów: A-2025 z 2003-05-19
  • Szkoła z 1830 r. (ul. Ogrodowa 2)dnia 2003-05-19, wykaz dokumentów: A-2025 z 2003-05-19
 • Formy ochrony przyrody w Wielbarku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Wielbarka znajduje się 8 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Wielbarku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Puszcza Napiwodzko-Ramucka - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 116604.69 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: 2 5 km od Wielbarka przy drodze do Jedwabna; N-ctwo Wielbark
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-04-30, Opis granicy: ul. 1 Maja 3
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-01-02, Opis granicy: koło miejscowości Stachy; N-ctwo Wielbark L-ctwo Wałpusz oddz. 273 a
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-01-02, Opis granicy: koło miejscowości Stachy; N-ctwo Wielbark L-ctwo Wałpusz oddz. 273 a
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa 4 drzew - 2 dęby 2 lipy; 3: lipa od 2m w formie trójki; 4: lipa dwupienna d. czteropienna, Data ustanowienia: 1998-01-02, Opis granicy: N-ctwo Wielbark L-ctwo Trzcianka oddz. 359 h
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo dwupienne, Data ustanowienia: 1998-01-02, Opis granicy: N-ctwo Wielbark L-ctwo Trzcianka oddz. 563 a
  • Pomnik przyrodyOpis: od 3m w formie dwójki, Data ustanowienia: 1998-01-02, Opis granicy: N-ctwo Wielbark L-ctwo Trzcianka oddz. 563 a

Wielbark - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Wielbark i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu szczycieńskiego.

Powiat szczycieński - dane o wypadkach i pojazdach
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Wielbark przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 57droga krajowa nr 57(Szwaruny - Minty - Galiny - Wozławki - Bisztynek - Troszkowo - Lutry - Tejstymy - Biesowo - Czerwonka - Biskupiec - Labuszewo - Dymer - Gisiel - Augustowo - Szczepankowo - Dźwierzuty - Dąbrowa - Linowo - Trelkówko - Szczytno - Leśny Dwór - Nowiny - Szymany - Szymanki - Wielbark - Piwnice Wielkie - Opaleniec - Chorzele - Rembielin - Aleksandrowo - Rycice - Świniary - Plewnik - Romany-Sebory - Mchowo - Mchówko - Przasnysz - Sierakowo - Dobrzankowo - Bogate - Szczuki - Węgrzynowo - Młodzianowo - Obiecanowo - Maków Mazowiecki - Chrzanowo - Pomaski Wielkie - Głódki - Dzierżanowo - Przemiarowo - Kleszewo - Pułtusk)
  • DW 508droga wojewódzka nr 508(Jedwabno - Piduń - Rekownica - Wesołowo - Głuch - Wielbark)
  • DW 604droga wojewódzka nr 604(Nidzica - Grzegórzki - Módłki - Więckowo - Muszaki - Jagarzewo - Puchałowo - Ruskowo - Przeździęk Wielki - Wielbark)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Wielbark nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 35Linia kolejowa nr 35: Ostrołęka - Szczytno [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Ostrołęka - Grabowo - Nowa Wieś Kościelna - Zabiele Wielkie - Jastrząbka - Parciaki - Olszewka - Raszujka - Chorzele - Wielbark - Jesionowiec - Szymany - Siódmak - Szczytno)
  • LK 225Linia kolejowa nr 225: Nidzica - Wielbark [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Nidzica - Napiwoda - Muszaki - Puchałowo - Przeździęk Wielki - Wielbark)