Powiat krośnieński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat krośnieński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 54 362 Liczba mieszkańców
 • 1 391 km2 Powierzchnia
 • 40 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 53,0% Stopa urbanizacji
 • Mirosław Głaz Starosta
 • ul. Piastów 10b, 66-600 Krosno Odrzańskie Adres starostwa powiatowego
 • FKR Tablice rejestracyjne
Powiat krośnieński na mapie
Identyfikatory
 • 0802 TERYT (TERC)
Herb powiatu krośnieńskiego
powiat krośnieński herb
Flaga powiatu krośnieńskiego
powiat krośnieński flaga

powiat krośnieński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
(68) 383-02-18
(68) 383-02-36
ul. Piastów
66-600 Krosno Odrzańskie

Powiat krośnieński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat krośnieński ma 54 362 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 4,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa lubuskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu krośnieńskiego w 2050 roku wynosi 42 869, z czego 20 511 to kobiety, a 22 358 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu krośnieńskiego zawarli w 2020 roku 182 małżeństw, co odpowiada 3,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,2% mieszkańców powiatu krośnieńskiego jest stanu wolnego, 52,5% żyje w małżeństwie, 5,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat krośnieński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -208. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,80 na 1000 mieszkańców powiatu krośnieńskiego. W 2020 roku urodziło się 425 dzieci, w tym 45,6% dziewczynek i 54,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 404 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 32,2% zgonów w powiecie krośnieńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,2% zgonów w powiecie krośnieńskim były nowotwory, a 4,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu krośnieńskiego przypada 11.57 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 534 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 615 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu krośnieńskiego -81. W tym samym roku 36 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 14 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 22.

  60,8% mieszkańców powiatu krośnieńskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu krośnieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 54 362 Liczba mieszkańców
 • 27 691 Kobiety
 • 26 671 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie krośnieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie krośnieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie krośnieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu krośnieńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42 869 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 20 511 Kobiety
 • 22 358 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie krośnieńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie krośnieńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie krośnieńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu krośnieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. krośnieński
  42,1 lat
  Województwo
  41,9 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat krośnieński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu krośnieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat krośnieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat krośnieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat krośnieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  31,2%
  Lubuskie
  30,0%
  Kraj
  28,8%
 • 25,7% Kobiety
  (Panny)
 • 36,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,5% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  52,5%
  woj. lubuskie
  53,6%
  Kraj
  55,8%
 • 51,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • powiat krośnieński
  9,2%
  woj. lubuskie
  9,1%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. krośnieński
  5,7%
  woj. lubuskie
  6,0%
  Cała Polska
  5,0%
 • 6,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,4% Nieustalone
 • pow. krośnieński
  1,4%
  woj. lubuskie
  1,3%
  Cała Polska
  0,8%
 • 1,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie krośnieńskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Powiat
  3,3
  Województwo
  3,5
  Cały kraj
  3,8
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. krośnieński
  1,0
  Województwo
  1,1
  Cała Polska
  1,3
 • 182 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie krośnieńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -208 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -84 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -124 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,80 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -3,8
  woj. lubuskie
  -4,0
  Polska
  -3,2
 • -3,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie krośnieńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie krośnieńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie krośnieńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie krośnieńskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 425 Urodzenia żywe
 • 194 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 231 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,6%
  54,4%
 • 7,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. krośnieński
  7,8
  Lubuskie
  8,6
  Cała Polska
  9,3
 • 33,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat krośnieński
  33,7
  Województwo
  36,8
  Cała Polska
  39,9
 • 14 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 14
 • 52 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 52
 • 73 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 73
 • 65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 404 g Średnia waga noworodków
 • 3 321 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 474 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat krośnieński
  3 404 g
  woj. lubuskie
  3 352 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 36 Waga 4000g - 4499g
 • 36
 • 147 Waga 3500g - 3999g
 • 147
 • 174 Waga 3000g - 3499g
 • 174
 • 45 Waga 2500g - 2999g
 • 45
 • 13 Waga 2000g - 2499g
 • 13
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,19 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat krośnieński
  1,19
  Lubuskie
  1,31
  Kraj
  1,38
 • 0,54 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,54
  Lubuskie
  0,64
  Kraj
  0,67
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. krośnieński
  0,67
  Lubuskie
  0,68
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie krośnieńskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 633 Zgony
 • 278 Kobiety
  (Zgony)
 • 355 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,9%
  56,1%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,6
  Lubuskie
  12,5
  Cały kraj
  12,5
 • 148,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  148,9
  Lubuskie
  146,2
  Cały kraj
  134,3
 • 4,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat krośnieński
  4,7
  Województwo
  3,1
  Kraj
  3,6
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat krośnieński
  4,0
  woj. lubuskie
  3,7
  Kraj
  3,4
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krośnieńskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. krośnieński
  32,2%
  Lubuskie
  32,6%
  Kraj
  39,4%
 • 21,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat krośnieński
  21,2%
  Województwo
  26,4%
  Cała Polska
  26,5%
 • 4,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  4,5%
  Województwo
  5,2%
  Polska
  6,6%
 • 6,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  6,7
  Cała Polska
  9,9
 • 64,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Lubuskie
  64,4
  Polska
  70,4
 • 241,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  241,7
  Lubuskie
  288,2
  Polska
  283,2
 • 271,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Lubuskie
  271,3
  Polska
  261,3
 • 367,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 318,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 418,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  367,2
  woj. lubuskie
  355,9
  Cała Polska
  421,0
 • 102,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 49,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 154,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  102,8
  Województwo
  85,3
  Cała Polska
  69,5
 • 21,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  21,4
  woj. lubuskie
  33,8
  Cały kraj
  35,1
 • 7,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. krośnieński
  7,1
  woj. lubuskie
  10,2
  Cała Polska
  7,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  woj. lubuskie
  1,0%
  Cały kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie krośnieńskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 13 Osoby w zamachach samobójczych
 • 1 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 2 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 24 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  24,0
  woj. lubuskie
  36,0
  Polska
  31,0
 • 22 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. krośnieński
  22,0
  woj. lubuskie
  17,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 12 powieszenie się
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 12 powieszenie się
 • 12
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 2 nieustalona
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 2 nieustalona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 2 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 2 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony10
 • 1 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 10 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony10
 • 1 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 10 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 renta
 • 2
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 5 nieustalony
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 renta
 • 2
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 534 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 252 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 282 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 36 Zameldowania z zagranicy
 • 17 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 615 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 312 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 303 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -59 Saldo migracji
 • -46 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -81 Saldo migracji wewnętrznych
 • -60 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -21 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 22 Saldo migracji zagranicznych
 • 14 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie krośnieńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat krośnieński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krośnieński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie krośnieńskim oddano do użytku 162 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,97 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie krośnieńskim to 19 845 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 364 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa lubuskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  63,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 31,5% na sprzedaż lub wynajem, 4,9% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie krośnieńskim to 4,18 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie krośnieńskim to 103,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,68% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,20% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,96% mieszkań posiada łazienkę, 76,21% korzysta z centralnego ogrzewania, a 37,81% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie krośnieńskim 222 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 473 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 193 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 69 transakcji (mediana cen - 4 103 zł/m2, średnia - 4 013 zł/m2), a na rynku wtórnym 153 transakcje rynkowe (mediana cen - 2 793 zł/m2, średnia - 2 845 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 473 zł
 • pow. krośnieński
  3 473 zł
  woj. lubuskie
  3 909 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 3 473 zł Ogółem
 • 3 473 zł
 • 3 591 zł do 40 m2
 • 3 591 zł
 • 3 428 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 428 zł
 • 3 256 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 256 zł
 • 3 077 zł od 80,1 m2
 • 3 077 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 193 zł
 • pow. krośnieński
  3 193 zł
  Województwo
  3 801 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 3 193 zł Ogółem
 • 3 193 zł
 • 3 240 zł do 40 m2
 • 3 240 zł
 • 3 262 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 262 zł
 • 3 074 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 074 zł
 • 3 121 zł od 80,1 m2
 • 3 121 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 222
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m262
  • od 40,1 do 60 m2102
  • od 60,1 do 80 m245
  • od 80,1 m213
 • 62 do 40 m2
 • 102 od 40,1 do 60 m2
 • 45 od 60,1 do 80 m2
 • 13 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie krośnieńskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 103 zł
 • Tutaj
  4 103 zł
  Lubuskie
  4 305 zł
  Cała Polska
  5 761 zł
 • 4 103 zł Ogółem
 • 4 103 zł
 • 3 648 zł do 40 m2
 • 3 648 zł
 • 4 174 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 174 zł
 • 4 052 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 052 zł
 • 3 600 zł od 80,1 m2
 • 3 600 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 013 zł
 • powiat krośnieński
  4 013 zł
  Województwo
  4 384 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 4 013 zł Ogółem
 • 4 013 zł
 • 3 871 zł do 40 m2
 • 3 871 zł
 • 4 195 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 195 zł
 • 4 049 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 049 zł
 • 3 499 zł od 80,1 m2
 • 3 499 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 69
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m225
  • od 40,1 do 60 m228
  • od 60,1 do 80 m213
  • od 80,1 m23
 • 25 do 40 m2
 • 28 od 40,1 do 60 m2
 • 13 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 793 zł
 • Tutaj
  2 793 zł
  Województwo
  3 552 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 2 793 zł Ogółem
 • 2 793 zł
 • 2 550 zł do 40 m2
 • 2 550 zł
 • 2 919 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 919 zł
 • 2 723 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 723 zł
 • 2 906 zł od 80,1 m2
 • 2 906 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 845 zł
 • powiat krośnieński
  2 845 zł
  woj. lubuskie
  3 536 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 2 845 zł Ogółem
 • 2 845 zł
 • 2 737 zł do 40 m2
 • 2 737 zł
 • 2 928 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 928 zł
 • 2 685 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 685 zł
 • 3 015 zł od 80,1 m2
 • 3 015 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 153
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m237
  • od 40,1 do 60 m274
  • od 60,1 do 80 m232
  • od 80,1 m210
 • 37 do 40 m2
 • 74 od 40,1 do 60 m2
 • 32 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 19 845 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 363,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. krośnieński
  363,50
  Województwo
  383,20
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 77,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat krośnieński
  77,00 m2
  Lubuskie
  74,10 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 28,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  28,00 m2
  Województwo
  28,40 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,04 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,04
  Województwo
  3,97
  Polska
  3,82
 • 2,75 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. krośnieński
  2,75
  Lubuskie
  2,61
  Cała Polska
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat krośnieński
  0,68
  woj. lubuskie
  0,66
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 162 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,97 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat krośnieński
  2,97
  Lubuskie
  5,13
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 677 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,18 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  4,18
  Lubuskie
  3,86
  Cała Polska
  3,77
 • 12,40 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  12,40
  Województwo
  19,79
  Polska
  21,77
 • 16 717 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 103,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. krośnieński
  103,2 m2
  Lubuskie
  86,0 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,31 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat krośnieński
  0,31 m2
  Województwo
  0,44 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat krośnieński
  96,68%
  Lubuskie
  98,47%
  Cały kraj
  96,97%
 • 94,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat krośnieński
  94,20%
  Województwo
  96,09%
  Kraj
  94,01%
 • 90,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  90,96%
  Lubuskie
  93,60%
  Cały kraj
  91,78%
 • 76,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  76,21%
  woj. lubuskie
  82,29%
  Polska
  83,08%
 • 37,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  37,81%
  woj. lubuskie
  58,74%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat krośnieński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie krośnieńskim na 1000 mieszkańców pracuje 175osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie krośnieńskim wynosiło w 2020 roku 9,1% (11,4% wśród kobiet i 7,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krośnieńskim wynosiło 4 765,10 PLN, co odpowiada 86.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krośnieńskiego 5 325 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 675 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 650.

  24,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krośnieńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,3% w przemyśle i budownictwie, a 18,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 175 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  175,0
  Województwo
  229,0
  Cała Polska
  252,0
 • 9,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,4% Kobiety
 • 7,2% Mężczyźni
 • Powiat
  9,1%
  Lubuskie
  6,2%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie krośnieńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie krośnieńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie krośnieńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 765 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. krośnieński
  4 765 PLN
  woj. lubuskie
  4 832 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie krośnieńskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 5 325 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 675 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 650 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,69 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 26,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,3% Przemysł i budownictwo
 • 15,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 44,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,0% Pozostałe
 • 36,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie krośnieńskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 9 562 Pracujący ogółem
 • 4 659 Kobiety
 • 4 903 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie krośnieńskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,8% W wieku produkcyjnym
 • 54,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat krośnieński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 64,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  64,6
  Lubuskie
  67,2
  Kraj
  68,0
 • 36,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  36,3
  Województwo
  37,0
  Cały kraj
  37,5
 • 128,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  128,4
  woj. lubuskie
  122,3
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat krośnieński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie krośnieńskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 088 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 415 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 458 nowych podmiotów, a 261 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (653) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (458) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (763) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (261) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie krośnieńskim najwięcej (279) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 909) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,5% (211) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,8% (1 631) podmiotów, a 69,7% (4 246) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie krośnieńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.9%) oraz Budownictwo (24.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 6 088 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 211 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 631 Przemysł i budownictwo
 • 4 246 Pozostała działalność
 • 458 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie krośnieńskim w 2020 roku
 • 261 Podmioty wyrejestrowane w powiecie krośnieńskim w 2020 roku
 • 4 415 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 909 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 909
 • 145 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 145
 • 30 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 30
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 6 084 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 084
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 21 Spółdzielnie ogółem
 • 21
 • 267 Spółki handlowe ogółem
 • 267
 • 76  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 76
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 205  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 205
 • 73    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 73
 • 279 Spółki cywilne ogółem
 • 279
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 415 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 142 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 142
 • 1 090 Budownictwo
 • 1 090
 • 349 Przetwórstwo przemysłowe
 • 349
 • 305 Transport i gospodarka magazynowa
 • 305
 • 291 Pozostała działalność
 • 291
 • 283 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 283
 • 222 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 222
 • 150 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 150
 • 145 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 145
 • 130 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 130
 • 90 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 90
 • 69 Informacja i komunikacja
 • 69
 • 52 Edukacja
 • 52
 • 45 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 45
 • 34 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 34
 • 15 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 15
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krośnieński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie krośnieńskim stwierdzono 1 477 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 27,00 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie krośnieńskim wynosi 79,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa lubuskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu krośnieńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,37 (wykrywalność 67%) oraz o charakterze gospodarczym - 8,08 (wykrywalność 91%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 8,81 (51%), drogowe - 3,07 (94%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,48 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat krośnieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 477 Przestępstwa ogółem
 • 1 477
 • 786 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 786
 • 442 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 442
 • 168 Przestępstwa drogowe
 • 168
 • 26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 26
 • 482 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 482
 • 27,00 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat krośnieński
  27,00
  Lubuskie
  24,28
  Kraj
  19,96
 • 14,37 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,37
  Lubuskie
  16,15
  Kraj
  12,25
 • 8,08 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,08
  Lubuskie
  4,66
  Polska
  5,17
 • 3,07 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,07
  woj. lubuskie
  2,37
  Polska
  1,73
 • 0,48 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,48
  woj. lubuskie
  0,47
  Kraj
  0,37
 • 8,81 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,81
  Województwo
  10,85
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat krośnieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. krośnieński
  79%
  Województwo
  70%
  Cała Polska
  73%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  68%
  woj. lubuskie
  64%
  Kraj
  65%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat krośnieński
  91%
  woj. lubuskie
  74%
  Kraj
  82%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat krośnieński
  95%
  Lubuskie
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  96%
  Województwo
  85%
  Cała Polska
  87%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  52%
  Lubuskie
  46%
  Kraj
  54%

Powiat krośnieński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu krośnieńskiego wyniosła w 2020 roku 68,0 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.3% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu krośnieńskiego - 28.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (12.4%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,9 mln złotych, czyli 8,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu krośnieńskiego wyniosła w 2020 roku 73,6 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 19.2% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (37%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.6%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (11.5%). W budżecie powiatu krośnieńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 199 złotych na mieszkańca (14,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,4 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie krośnieńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu krośnieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat krośnieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu krośnieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  52,5 mln

  928(100%)

  56,2 mln

  995(100%)

  53,1 mln

  946(100%)

  53,1 mln

  951(100%)

  60,5 mln

  1,1 tys(100%)

  65,3 mln

  1,2 tys(100%)

  68,2 mln

  1,2 tys(100%)

  68,0 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,2 mln

  269(29%)

  15,2 mln

  271(27.1%)

  14,5 mln

  260(27.4%)

  14,1 mln

  252(26.5%)

  16,7 mln

  301(27.6%)

  16,0 mln

  290(24.5%)

  16,0 mln

  291(23.4%)

  19,3 mln

  353(28.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,7 mln

  101(10.9%)

  6,1 mln

  108(10.8%)

  5,9 mln

  105(11%)

  6,0 mln

  107(11.2%)

  6,4 mln

  116(10.6%)

  7,3 mln

  132(11.2%)

  7,4 mln

  135(10.8%)

  8,5 mln

  155(12.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,6 mln

  152(16.4%)

  9,1 mln

  162(16.3%)

  9,6 mln

  171(18%)

  10,4 mln

  186(19.5%)

  5,9 mln

  107(9.8%)

  6,5 mln

  118(10%)

  7,2 mln

  131(10.5%)

  8,2 mln

  150(12.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,2 mln

  91,8(9.9%)

  5,4 mln

  96,4(9.6%)

  5,3 mln

  95,6(10.1%)

  5,4 mln

  96,7(10.2%)

  6,5 mln

  117(10.7%)

  6,4 mln

  116(9.8%)

  6,2 mln

  113(9.1%)

  6,4 mln

  118(9.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,0 mln

  106(11.4%)

  9,6 mln

  170(17%)

  7,8 mln

  140(14.8%)

  6,0 mln

  108(11.3%)

  5,2 mln

  93,1(8.5%)

  10,1 mln

  183(15.5%)

  13,3 mln

  243(19.5%)

  6,4 mln

  117(9.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,3 mln

  57,5(6.2%)

  3,2 mln

  56,9(5.7%)

  3,1 mln

  55,8(5.9%)

  3,1 mln

  55,4(5.8%)

  3,1 mln

  55,6(5.1%)

  3,2 mln

  57,8(4.9%)

  3,4 mln

  61,2(4.9%)

  3,7 mln

  67,7(5.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,3 mln

  58,9(6.4%)

  2,9 mln

  51,1(5.1%)

  2,7 mln

  48,8(5.1%)

  2,9 mln

  51,7(5.4%)

  3,5 mln

  62,9(5.8%)

  3,8 mln

  68,0(5.7%)

  3,2 mln

  58,0(4.7%)

  3,6 mln

  65,0(5.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,7 mln

  46,9(5.1%)

  2,6 mln

  45,7(4.6%)

  2,0 mln

  36,1(3.8%)

  1,9 mln

  33,2(3.5%)

  5,4 mln

  96,8(8.9%)

  3,9 mln

  70,6(6%)

  3,4 mln

  62,2(5%)

  3,2 mln

  58,7(4.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  859,7 tys

  15,2(1.6%)

  893,0 tys

  15,9(1.6%)

  912,9 tys

  16,3(1.7%)

  1,4 mln

  24,9(2.6%)

  1,2 mln

  21,9(2%)

  1,4 mln

  25,7(2.2%)

  1,9 mln

  34,3(2.8%)

  1,8 mln

  33,4(2.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  412,9 tys

  7,3(0.8%)

  217,7 tys

  3,9(0.4%)

  367,4 tys

  6,6(0.7%)

  1,1 mln

  20,4(2.1%)

  1,1 mln

  19,3(1.8%)

  832,1 tys

  15,1(1.3%)

  210,3 tys

  3,8(0.3%)

  319,3 tys

  5,8(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  693,3 tys

  12,2(1.3%)

  626,1 tys

  11,1(1.1%)

  459,8 tys

  8,2(0.9%)

  390,1 tys

  7,0(0.7%)

  338,0 tys

  6,1(0.6%)

  318,8 tys

  5,8(0.5%)

  412,8 tys

  7,5(0.6%)

  318,0 tys

  5,8(0.5%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,9 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  71,5 tys

  1,3(0.1%)

  53,4 tys

  1,0(0.1%)

  153,4 tys

  2,8(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  155,4 tys

  2,7(0.3%)

  138,9 tys

  2,5(0.2%)

  130,0 tys

  2,3(0.2%)

  129,6 tys

  2,3(0.2%)

  128,7 tys

  2,3(0.2%)

  127,7 tys

  2,3(0.2%)

  131,6 tys

  2,4(0.2%)

  148,0 tys

  2,7(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  122,8 tys

  2,2(0.2%)

  124,9 tys

  2,3(0.2%)

  123,5 tys

  2,2(0.2%)

  130,4 tys

  2,4(0.2%)

  130,2 tys

  2,4(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  46,3 tys

  0,8(0.1%)

  50,1 tys

  0,9(0.1%)

  70,5 tys

  1,3(0.1%)

  81,9 tys

  1,5(0.2%)

  108,3 tys

  2,0(0.2%)

  122,4 tys

  2,2(0.2%)

  54,3 tys

  1,0(0.1%)

  42,7 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  76,6 tys

  1,4(0.1%)

  76,3 tys

  1,4(0.1%)

  87,7 tys

  1,6(0.2%)

  89,6 tys

  1,6(0.2%)

  74,4 tys

  1,3(0.1%)

  145,2 tys

  2,6(0.2%)

  55,3 tys

  1,0(0.1%)

  39,4 tys

  0,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  36,2 tys

  0,6(0.1%)

  30,0 tys

  0,5(0.1%)

  49,5 tys

  0,9(0.1%)

  30,0 tys

  0,5(0.1%)

  18,1 tys

  0,3(0%)

  14,8 tys

  0,3(0%)

  15,0 tys

  0,3(0%)

  13,9 tys

  0,3(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,5 tys

  0,2(0%)

  8,8 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,9 tys

  0,1(0%)

  3,9 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  158,5 tys

  2,8(0.3%)

  10,3 tys

  0,2(0%)

  6,8 tys

  0,1(0%)

  33,5 tys

  0,6(0.1%)

  52,2 tys

  0,9(0.1%)

  33,3 tys

  0,6(0.1%)

  3,9 tys

  0,1(0%)

  648

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,4 tys

  1,2(0.1%)

  68,4 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  59,6 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,6 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie krośnieńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu krośnieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat krośnieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu krośnieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  55,0 mln

  973(100%)

  54,5 mln

  966(100%)

  54,9 mln

  977(100%)

  58,0 mln

  1,0 tys(100%)

  60,8 mln

  1,1 tys(100%)

  62,9 mln

  1,1 tys(100%)

  62,1 mln

  1,1 tys(100%)

  73,6 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  25,1 mln

  443(45.6%)

  23,8 mln

  423(43.6%)

  23,6 mln

  422(43.1%)

  23,4 mln

  419(40.3%)

  22,4 mln

  403(36.8%)

  22,7 mln

  410(36%)

  23,3 mln

  425(37.5%)

  27,3 mln

  499(37%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,6 mln

  134(13.8%)

  8,1 mln

  145(14.9%)

  10,3 mln

  184(18.8%)

  10,9 mln

  196(18.8%)

  12,0 mln

  217(19.8%)

  13,5 mln

  244(21.5%)

  13,9 mln

  254(22.4%)

  13,0 mln

  237(17.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,6 mln

  99,6(10.2%)

  5,9 mln

  106(10.9%)

  5,9 mln

  106(10.8%)

  5,9 mln

  106(10.2%)

  6,4 mln

  115(10.5%)

  7,2 mln

  130(11.4%)

  7,4 mln

  134(11.9%)

  8,4 mln

  154(11.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,1 mln

  89,9(9.2%)

  5,5 mln

  97,6(10.1%)

  5,6 mln

  100,0(10.2%)

  6,5 mln

  117(11.3%)

  5,0 mln

  89,3(8.2%)

  5,4 mln

  97,6(8.6%)

  6,1 mln

  110(9.8%)

  7,2 mln

  131(9.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,4 mln

  42,5(4.4%)

  2,1 mln

  37,4(3.9%)

  3,4 mln

  60,8(6.2%)

  1,8 mln

  32,7(3.1%)

  493,4 tys

  8,9(0.8%)

  3,8 mln

  69,4(6.1%)

  2,8 mln

  50,2(4.4%)

  5,1 mln

  93,7(7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  560,8 tys

  9,9(1%)

  650,3 tys

  11,6(1.2%)

  574,1 tys

  10,3(1%)

  2,0 mln

  36,3(3.5%)

  5,3 mln

  94,8(8.7%)

  2,0 mln

  35,8(3.1%)

  1,4 mln

  26,2(2.3%)

  3,4 mln

  61,4(4.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 mln

  46,2(4.8%)

  2,5 mln

  45,0(4.6%)

  2,0 mln

  35,4(3.6%)

  1,7 mln

  31,1(3%)

  2,6 mln

  47,3(4.3%)

  1,8 mln

  33,4(2.9%)

  1,5 mln

  26,7(2.4%)

  1,8 mln

  33,2(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  29,1(3%)

  1,7 mln

  29,6(3.1%)

  1,2 mln

  22,3(2.3%)

  2,9 mln

  51,6(5%)

  1,3 mln

  23,1(2.1%)

  839,0 tys

  15,2(1.3%)

  689,1 tys

  12,6(1.1%)

  1,3 mln

  23,4(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  19,6(2%)

  1,0 mln

  18,4(1.9%)

  1,1 mln

  19,1(1.9%)

  1,1 mln

  19,9(1.9%)

  1,1 mln

  19,3(1.8%)

  1,0 mln

  18,4(1.6%)

  1,2 mln

  21,3(1.9%)

  1,2 mln

  22,3(1.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,0 mln

  18,4(1.9%)

  948,6 tys

  16,9(1.7%)

  603,7 tys

  10,8(1.1%)

  1,0 mln

  18,6(1.8%)

  1,4 mln

  24,6(2.2%)

  1,5 mln

  26,9(2.4%)

  542,9 tys

  9,9(0.9%)

  1,1 mln

  21,0(1.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,0 mln

  35,1(3.6%)

  1,9 mln

  34,1(3.5%)

  278,8 tys

  5,0(0.5%)

  255,8 tys

  4,6(0.4%)

  507,9 tys

  9,1(0.8%)

  276,7 tys

  5,0(0.4%)

  396,3 tys

  7,2(0.6%)

  279,7 tys

  5,1(0.4%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,9 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  71,5 tys

  1,3(0.1%)

  53,4 tys

  1,0(0.1%)

  153,4 tys

  2,8(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  14,1 tys

  0,3(0%)

  28,5 tys

  0,5(0%)

  130,5 tys

  2,4(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  122,8 tys

  2,2(0.2%)

  124,9 tys

  2,3(0.2%)

  123,5 tys

  2,2(0.2%)

  130,4 tys

  2,4(0.2%)

  130,2 tys

  2,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  125,9 tys

  2,2(0.2%)

  127,0 tys

  2,3(0.2%)

  127,0 tys

  2,3(0.2%)

  127,4 tys

  2,3(0.2%)

  125,1 tys

  2,3(0.2%)

  123,0 tys

  2,2(0.2%)

  124,7 tys

  2,3(0.2%)

  127,6 tys

  2,3(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  102,3 tys

  1,8(0.2%)

  127,6 tys

  2,3(0.2%)

  94,6 tys

  1,7(0.2%)

  84,7 tys

  1,5(0.1%)

  87,8 tys

  1,6(0.1%)

  132,0 tys

  2,4(0.2%)

  56,2 tys

  1,0(0.1%)

  51,8 tys

  0,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  37,2 tys

  0,7(0.1%)

  30,0 tys

  0,5(0.1%)

  49,7 tys

  0,9(0.1%)

  30,2 tys

  0,5(0.1%)

  18,1 tys

  0,3(0%)

  15,2 tys

  0,3(0%)

  15,6 tys

  0,3(0%)

  13,9 tys

  0,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,7 tys

  0,3(0%)

  46,4 tys

  0,8(0.1%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  7,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,3 tys

  0,7(0.1%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  59,6 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,6 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat krośnieński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 12 086 mieszkańców powiatu krośnieńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 861 kobiet oraz 6 225 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 13,8% średnie ogólnokształcące, a 16,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,9% mieszkańców powiatu krośnieńskiego, gimnazjalnym 6,1%, natomiast 20,6% podstawowym ukończonym. 1,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu krośnieńskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie krośnieńskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,1%) oraz zasadnicze zawodowe (20,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,6%) oraz podstawowe ukończone (18,0%).

  W roku 2018 w powiecie krośnieńskim mieściło się 14 przedszkoli, w których do 53 oddziałów uczęszczało 1 186 dzieci (593 dziewczynki oraz 593 chłopców). Dostępne były 1 123 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie krośnieńskim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 47 oddziałów uczęszczało 1 105 dzieci (570 dziewczynek oraz 535 chłopców). Dostępnych było 1 126 miejsc.

  17,2% mieszkańców powiatu krośnieńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 17,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 763 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,37 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 28 szkół podstawowych, w których w 251 oddziałach uczyło się 4 203 uczniów (2 029 kobiet oraz 2 174 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie krośnieńskim placówkę miało 27 szkół podstawowych, w których w 203 oddziałach uczyło się 3 660 uczniów (1 725 kobiet oraz 1 935 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,8% ludności (27,9% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,87.

  W powiecie krośnieńskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 15 oddziałach uczyło się 338 uczniów (196 kobiet oraz 142 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 135 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie krośnieńskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 31 oddziałach uczyło się 762 uczniów (477 kobiet oraz 285 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 272 absolwentów.

  W powiecie krośnieńskim znajdują się 3 Technika, w których w 22 oddziałach uczyło się 497 uczniów (248 kobiet oraz 249 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 125 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie krośnieńskim placówkę miały 3 Technika, w których w 34 oddziałach uczyło się 720 uczniów (328 kobiet oraz 392 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 159 absolwentów.

  W powiecie krośnieńskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 5 oddziałach uczyło się 115 uczniów (30 kobiet oraz 85 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,3% mieszkańców (11,6% wśród dziewczyn i 11,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,5 uczniów. 23,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,2% mieszkańców powiatu krośnieńskiego w wieku potencjalnej nauki (29,9% kobiet i 30,4% mężczyzn).

 • 11,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,8%
  woj. lubuskie
  15,3%
  Cały kraj
  17,9%
 • 12,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  33,1%
  woj. lubuskie
  33,5%
  Cały kraj
  33,3%
 • 36,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  woj. lubuskie
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. krośnieński
  13,8%
  woj. lubuskie
  12,1%
  Cały kraj
  12,4%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,8%
  Województwo
  18,7%
  Polska
  18,1%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 17,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. krośnieński
  26,9%
  Województwo
  25,2%
  Kraj
  22,9%
 • 20,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,1%
  Lubuskie
  5,4%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat krośnieński
  20,6%
  woj. lubuskie
  18,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 23,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,5%
  Lubuskie
  1,7%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 763 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat krośnieński
  763,0
  Lubuskie
  851,0
  Cały kraj
  873,0
 • 1,37 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat krośnieński
  1,37
  Lubuskie
  0,89
  Kraj
  0,89
 •  
 • 14Przedszkola
 • 16 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 53 Oddziały
 • 30 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 123 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat krośnieński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 186 Dzieci
 • 593 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 593 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 24 2 lata i mniej
 • 24
 • 254 3 lata
 • 254
 • 315 4 lata
 • 315
 • 271 5 lata
 • 271
 • 318 6 lat
 • 318
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 133 3 lata
 • 133
 • 141 4 lata
 • 141
 • 143 5 lata
 • 143
 • 159 6 lat
 • 159
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 121 3 lata
 • 121
 • 174 4 lata
 • 174
 • 128 5 lata
 • 128
 • 159 6 lat
 • 159
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 507 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 88,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 88,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 34,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat krośnieński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 239 Oddziały
 • 4 133 Uczniowie
 • 2 003 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 130 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 478 Uczniowie w 1 klasie
 • 231 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 247 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 433 Absolwenci 2016
 • 220 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 213 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 12 Oddziały
 • 70 Uczniowie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,1%
  62,9%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Absolwenci 2016
 • 3 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  16,7
  Lubuskie
  17,8
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,7
 • 16,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,7
 • 17,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,3
 • 5,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,8
 •  
 • 333,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 266,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 66,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 21,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 41 angielski
 • 37 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 37 niemiecki
 •  
 • 91,87 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  91,87
  Lubuskie
  94,05
  Kraj
  95,46
 • 90,75 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  90,75
  Lubuskie
  92,12
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat krośnieński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat krośnieński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat krośnieński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 294 Uczniowie
 • 178 Kobiety
  (uczniowie)
 • 116 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 60,5%
  39,5%
 • 96 Uczniowie w 1 klasie
 • 53 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 135 Absolwenci
 • 86 Kobiety
  (absolwenci)
 • 49 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 44 Uczniowie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,9%
  59,1%
 • 36 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  22,5
  woj. lubuskie
  25,7
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 27,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 18,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat krośnieński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 497 Uczniowie
 • 248 Kobiety
  (uczniowie)
 • 249 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,9%
  50,1%
 • 155 Uczniowie w 1 klasie
 • 80 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 75 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 125 Absolwenci
 • 72 Kobiety
  (absolwenci)
 • 53 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  22,6
  Województwo
  23,9
  Kraj
  23,8
 •  
 • 50,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 34,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat krośnieński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 115 Uczniowie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie)
 • 85 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,1%
  73,9%
 • 51 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  23,0
  woj. lubuskie
  15,8
  Cały kraj
  17,9
 •  
 •  
 • 1 625 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 818 angielski
 • 807 niemiecki
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat krośnieński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat krośnieński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat krośnieński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krośnieński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie krośnieńskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie krośnieńskim znajdowały się 2 hotele (1 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki wczasowe: 3 (całoroczne: 2)
  • zespoły domków turystycznych: 3 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 2
  • kwatery agroturystyczne: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 10, liczba miejsc: 580)
  • z nagłośnieniem: 8
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 8
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 6
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie krośnieńskim: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 0, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W powiecie krośnieńskim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 265 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 109 (uczestnicy: 2 535)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 70)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 250)
  • koncerty: 12 (uczestnicy: 600)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 100)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 400)
  • warsztaty: 27 (uczestnicy: 465)
  • inne: 53 (uczestnicy: 650)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 170)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 20)
  • taneczne: 3 (członkowie: 60)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 5)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 5)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 50)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 18)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 10)
  • tańca: 2 (absolwenci: 6)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 1 (absolwenci: 2)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 2
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 139)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 13)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 24)
  • taneczne: 5 (członkowie: 90)
  • inne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie krośnieńskim działało 15 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 184 882 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 31 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 17 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 204 271 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 91
  • dostępne dla czytelników: 54
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 54
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 12
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Kluby sportowe w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie krośnieńskim działało 25 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 095 członków. Zarejestrowano 1 048 ćwiczących (mężczyźni: 819, kobiety: 229, chłopcy do lat 18: 417, dziewczęta do lat 18: 177). Aktywnych było 27 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (36), instruktora sportowego (9) oraz inne osoby (12).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie krośnieńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krośnieński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat krośnieński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 42 wypadków drogowych w powiecie krośnieńskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 46 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 76,9 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 9,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 85,9 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie krośnieńskim zarejestrowanych było 53 575 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 42 368 samochodów osobowych (776,0 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 5 059 samochodów ciężarowych (101,5 - mniej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju), 79 autobusów (1,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 480 ciągników siodłowych (8,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 358 motocykli (61,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa lubuskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,2 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 29,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,2 lat.


  W 2020 roku w powiecie krośnieńskim znajdowały się 52 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 33 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 33 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 42 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 46 Ranni
  (rok 2020)
 • 12 Lekko ranni
 • 34 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie krośnieńskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 76,93 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. krośnieński
  76,9
  woj. lubuskie
  60,3
  Polska
  61,5
 • 9,16 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  9,2
  Województwo
  7,5
  Cała Polska
  6,5
 • 84,25 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat krośnieński
  84,3
  Lubuskie
  67,2
  Cały kraj
  69,2
 • 9,33 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  9,3
  Lubuskie
  8,4
  Cały kraj
  7,6
 • 85,86 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. krośnieński
  85,9
  Województwo
  74,3
  Kraj
  80,2
 • 11,90 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat krośnieński
  11,9
  Województwo
  12,5
  Cały kraj
  10,6
 • 109,52 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat krośnieński
  109,5
  woj. lubuskie
  111,5
  Cały kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 53 575 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie krośnieńskim w 2020 roku
 • 42 368 Samochody osobowe
 • 5 059 Samochody ciężarowe
 • 36 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 79 Autobusy
 • 336 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 480 Ciągniki samochodowe
 • 480   Ciągniki siodłowe
 • 1 895 Ciągniki rolnicze
 • 3 358 Motocykle
 • 1 184   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 078 Motorowery
 • 42 368Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie krośnieńskim
 • Samochody osobowe w powiecie krośnieńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 776,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  776,0
  Województwo
  704,3
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg11 011
  • 1400-1649 kg8 623
  • 1650-1899 kg9 156
  • 1900 kg i więcej13 578
 • 11 011 do 1399 kg
 • 8 623 1400-1649 kg
 • 9 156 1650-1899 kg
 • 13 578 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 14 356 do 1399 cm3
 • 14 356
 • 23 446 1400-1999 cm3
 • 23 446
 • 4 566 2000 i więcej cm3
 • 4 566
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie krośnieńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna22 092
  • olej napędowy15 374
  • gaz (LPG)4 096
  • pozostałe806
 • 22 092 benzyna
 • 15 374 olej napędowy
 • 4 096 gaz (LPG)
 • 806 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 244 do 1 roku
 • 244
 • 195 2 lata
 • 195
 • 310 3 lata
 • 310
 • 700 4-5 lat
 • 700
 • 829 6-7 lat
 • 829
 • 1 415 8-9 lat
 • 1 415
 • 1 813 10-11 lat
 • 1 813
 • 6 417 12-15 lat
 • 6 417
 • 9 564 16-20 lat
 • 9 564
 • 7 872 21-25 lat
 • 7 872
 • 5 189 26-30 lat
 • 5 189
 • 7 820 31 lat i więcej
 • 7 820
 • 21,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie krośnieńskim
 • pow. krośnieński
  21,2 lat
  Województwo
  20,0 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 5 059Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie krośnieńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie krośnieńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 101,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  101,5
  Województwo
  111,0
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 606 do 999 kg
 • 2 606
 • 1 499 1000-1499 kg
 • 1 499
 • 377 1500-2999 kg
 • 377
 • 45 3000-3499 kg
 • 45
 • 93 3500-4999 kg
 • 93
 • 186 5000-6999 kg
 • 186
 • 93 7000-9999 kg
 • 93
 • 132 10000-14999 kg
 • 132
 • 28 15000 kg i więcej
 • 28
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna870
  • olej napędowy3 515
  • gaz (LPG)115
  • pozostałe559
 • 870 benzyna
 • 3 515 olej napędowy
 • 115 gaz (LPG)
 • 559 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 35 do 1 roku
 • 35
 • 18 2 lata
 • 18
 • 28 3 lata
 • 28
 • 123 4-5 lat
 • 123
 • 141 6-7 lat
 • 141
 • 201 8-9 lat
 • 201
 • 274 10-11 lat
 • 274
 • 702 12-15 lat
 • 702
 • 938 16-20 lat
 • 938
 • 830 21-25 lat
 • 830
 • 584 26-30 lat
 • 584
 • 1 185 31 lat i więcej
 • 1 185
 • 21,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie krośnieńskim
 • Powiat
  21,6 lat
  Województwo
  19,7 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 79Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie krośnieńskim
 • Autobusy w powiecie krośnieńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1,4 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat krośnieński
  1,4
  woj. lubuskie
  2,9
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy43
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe30
 • 6 benzyna
 • 43 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 30 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 2 12-15 lat
 • 2
 • 10 16-20 lat
 • 10
 • 11 21-25 lat
 • 11
 • 4 26-30 lat
 • 4
 • 50 31 lat i więcej
 • 50
 • 29,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie krośnieńskim
 • pow. krośnieński
  29,5 lat
  Województwo
  23,1 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 480Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie krośnieńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie krośnieńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 8,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,8
  Województwo
  12,9
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy394
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe84
 • 1 benzyna
 • 394 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 84 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 10 do 1 roku
 • 10
 • 4 3 lata
 • 4
 • 48 4-5 lat
 • 48
 • 52 6-7 lat
 • 52
 • 59 8-9 lat
 • 59
 • 32 10-11 lat
 • 32
 • 99 12-15 lat
 • 99
 • 71 16-20 lat
 • 71
 • 35 21-25 lat
 • 35
 • 22 26-30 lat
 • 22
 • 48 31 lat i więcej
 • 48
 • 14,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie krośnieńskim
 • Tutaj
  14,9 lat
  Lubuskie
  12,4 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 3 358Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie krośnieńskim
 • Motocykle w powiecie krośnieńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 61,5 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat krośnieński
  61,5
  woj. lubuskie
  49,4
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 18 do 1 roku
 • 18
 • 14 2 lata
 • 14
 • 22 3 lata
 • 22
 • 83 4-5 lat
 • 83
 • 55 6-7 lat
 • 55
 • 50 8-9 lat
 • 50
 • 99 10-11 lat
 • 99
 • 264 12-15 lat
 • 264
 • 315 16-20 lat
 • 315
 • 331 21-25 lat
 • 331
 • 211 26-30 lat
 • 211
 • 1 896 31 lat i więcej
 • 1 896
 • 27,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie krośnieńskim
 • Powiat
  27,2 lat
  Województwo
  25,8 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 52 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 18 km  Będących pod zarządem gminy
 • 34 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie krośnieńskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 375,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. krośnieński
  375,2 km
  woj. lubuskie
  510,2 km
  Kraj
  551,8 km
 • 9,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  9,6 km
  woj. lubuskie
  7,1 km
  Cała Polska
  4,5 km
 • 33 Liczba licencji na taksówki
 • 33 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami