Prochowice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Prochowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Prochowice to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa dolnośląskiego, powiatu legnickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Prochowice.
 • 3 514 Liczba mieszkańców
 • 9,9 km² Powierzchnia
 • 356,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1280 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 76 Numer kierunkowy
 • DLE Tablice rejestracyjne
 • Alicja Elżbieta Sielicka Burmistrz miasta
Prochowice na mapie
Identyfikatory
 • 16.365351.2730 Współrzędne GPS
 • 0209074 TERYT (TERC)
 • 0954171 SIMC
Herb miasta Prochowice
Prochowice herb
Flaga miasta Prochowice
Prochowice flaga

Jak Prochowice wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Prochowice na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Prochowice wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Prochowice plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
9Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
11Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
48Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
55Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
57Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
65Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
68Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
80Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
89Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
109Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
114Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
118Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
161Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
163Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
194Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
197Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
229Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
232Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
236Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
249Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
252Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
260Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19

Prochowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
59-230Poczta Prochowice

Prochowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Prochowicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Legnicy
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wł. Grabskiego 26
59-220 Legnica
Urząd Miasta i Gminy Prochowice
(76) 858-43-42 24
(76) 858-43-43
Rynek 1
59-230 Prochowice

Prochowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Prochowice jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 514, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 4,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Prochowic zawarli w 2022 roku 11 małżeństw, co odpowiada 3,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  29,2% mieszkańców Prochowic jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 8,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Prochowice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -8. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,26 na 1000 mieszkańców Prochowic. W 2022 roku urodziło się 23 dzieci, w tym 65,2% dziewczynek i 34,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 297 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,60 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 45,8% zgonów w Prochowicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,7% zgonów w Prochowicach były nowotwory, a 9,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Prochowic przypada 8.76 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 31 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 37 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Prochowic -6. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  57,7% mieszkańców Prochowic jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Prochowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 514 Liczba mieszkańców
 • 1 822 Kobiety
 • 1 692 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Prochowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Prochowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Prochowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Prochowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,7 lat
  Dolnośląskie
  42,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Prochowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Prochowic
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Prochowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Prochowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Prochowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,2% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,3%
  Województwo
  31,1%
  Kraj
  29,1%
 • 24,4% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  54,0%
  Dolnośląskie
  50,8%
  Cały kraj
  54,0%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • Prochowice
  8,2%
  woj. dolnośląskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  8,5%
  Województwo
  9,5%
  Kraj
  7,6%
 • 8,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  Województwo
  0,4%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Prochowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Prochowicach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,1
  Dolnośląskie
  4,3
  Cała Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,7
  Województwo
  1,8
  Cała Polska
  1,6
 • 11 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Prochowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Prochowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -8 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -14 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,26 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,3
  Województwo
  -4,6
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Prochowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Prochowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Prochowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Prochowicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 23 Urodzenia żywe
 • 15 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 65,2%
  34,8%
 • 6,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Prochowice
  6,5
  Dolnośląskie
  7,9
  Kraj
  8,1
 • 32,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  32,7
  Dolnośląskie
  33,7
  Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47
 • 96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 297 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 254 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 341 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 297 g
  Województwo
  3 335 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 27 Waga 4000g - 4499g
 • 27
 • 121 Waga 3500g - 3999g
 • 121
 • 150 Waga 3000g - 3499g
 • 150
 • 77 Waga 2500g - 2999g
 • 77
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Prochowice
  1,30
  Dolnośląskie
  1,20
  Polska
  1,26
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,65
  Dolnośląskie
  0,58
  Cała Polska
  0,61
 • 0,60 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,60
  Województwo
  0,63
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Prochowicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 31 Zgony
 • 9 Kobiety
  (Zgony)
 • 22 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 29,0%
  71,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,8
  Województwo
  12,5
  Cały kraj
  11,9
 • 166,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  166,2
  woj. dolnośląskie
  158,8
  Kraj
  147,0
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,5
  Województwo
  3,9
  Kraj
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  Województwo
  3,3
  Cały kraj
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  0,8
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie legnickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  45,8%
  Województwo
  44,6%
  Kraj
  36,0%
 • 25,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Prochowice
  25,7%
  woj. dolnośląskie
  23,6%
  Polska
  23,6%
 • 9,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Prochowice
  9,2%
  Województwo
  9,0%
  Cały kraj
  6,7%
 • 50 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Dolnośląskie
  13,9
  Cała Polska
  15,8
 • 85,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  85,1
  Kraj
  70,6
 • 314,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  314,4
  Dolnośląskie
  294,0
  Kraj
  280,1
 • 272,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  272,2
  Cały kraj
  253,9
 • 559,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 584,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 534,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  559,8
  Dolnośląskie
  556,8
  Cała Polska
  426,2
 • 104,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 49,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 129,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  104,7
  Dolnośląskie
  96,5
  Cała Polska
  62,9
 • 24,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Prochowice
  24,9
  woj. dolnośląskie
  33,7
  Cały kraj
  33,8
 • 7,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,1
  Województwo
  8,3
  Kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,6%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 31 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 14 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 37 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 18 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -4 Saldo migracji
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -6 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Prochowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Prochowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Prochowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Prochowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Prochowicach oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,26 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Prochowicach to 1 324 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 375 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Prochowicach to 5,75 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Prochowicach to 142,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,79% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,07% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,34% mieszkań posiada łazienkę, 77,04% korzysta z centralnego ogrzewania, a 52,27% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu legnickiego.

  Powiat legnicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Prochowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 324 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 374,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  374,80
  woj. dolnośląskie
  448,20
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 85,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  85,90 m2
  Dolnośląskie
  70,80 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 32,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Prochowice
  32,20 m2
  Województwo
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,26 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Prochowice
  4,26
  woj. dolnośląskie
  3,67
  Cały kraj
  3,83
 • 2,67 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Prochowice
  2,67
  woj. dolnośląskie
  2,23
  Kraj
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Prochowice
  0,63
  woj. dolnośląskie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Prochowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,26 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,26
  Dolnośląskie
  7,66
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 46 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,75 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,75
  Dolnośląskie
  3,62
  Cała Polska
  3,89
 • 13,02 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  13,02
  woj. dolnośląskie
  27,76
  Kraj
  24,56
 • 1 139 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 142,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  142,4 m2
  Dolnośląskie
  86,4 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,32 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Prochowice
  0,32 m2
  Województwo
  0,66 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Prochowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,79%
  Dolnośląskie
  98,22%
  Cała Polska
  97,75%
 • 96,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,07%
  Województwo
  95,37%
  Polska
  95,18%
 • 94,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  94,34%
  Dolnośląskie
  93,95%
  Cała Polska
  93,75%
 • 77,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Prochowice
  77,04%
  Dolnośląskie
  85,03%
  Kraj
  85,83%
 • 52,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  52,27%
  Województwo
  64,57%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Prochowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Prochowicach na 1000 mieszkańców pracuje 123osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 64,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 35,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Prochowicach wynosiło w 2023 roku 7,4% (7,4% wśród kobiet i 7,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Prochowicach wynosiło 6 116,35 PLN, co odpowiada 91.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Prochowic 323 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 184 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -139.

  9,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Prochowic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 40,3% w przemyśle i budownictwie, a 27,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Prochowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 123 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  123,0
  Województwo
  279,0
  Kraj
  259,0
 • 6,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,3% Kobiety
 • 5,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,4%
  Województwo
  4,4%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Prochowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Prochowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Prochowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Prochowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 452 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Prochowice
  6 116 PLN
  Województwo
  6 945 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Prochowicach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Prochowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 323 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 184 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -139 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,57 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Prochowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 40,3% Przemysł i budownictwo
 • 32,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 27,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 26,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 28,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,8% Pozostałe
 • 31,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Prochowicach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Prochowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 434 Pracujący ogółem
 • 281 Kobiety
 • 153 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Prochowicach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,7% W wieku produkcyjnym
 • 51,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Prochowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  73,2
  woj. dolnośląskie
  70,3
  Kraj
  69,0
 • 41,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Prochowice
  41,4
  Dolnośląskie
  40,7
  Cała Polska
  38,2
 • 130,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  130,2
  Województwo
  137,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Prochowice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Prochowicach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 490 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 382 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 29 nowych podmiotów, a 22 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (52) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (18) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (44) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (11) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Prochowicach najwięcej (33) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (472) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,5% (27) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,4% (110) podmiotów, a 72,0% (353) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Prochowicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (30.9%) oraz Budownictwo (13.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 490 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 27 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 110 Przemysł i budownictwo
 • 353 Pozostała działalność
 • 29 Podmioty nowo zarejestrowane w Prochowicach w 2023 roku
 • 22 Podmioty wyrejestrowane w Prochowicach w 2023 roku
 • 382 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 472 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 472
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 490 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 490
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 38 Spółki handlowe ogółem
 • 38
 • 33  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 33
 • 29 Spółki cywilne ogółem
 • 29
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 382 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 118 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 118
 • 50 Budownictwo
 • 50
 • 40 Transport i gospodarka magazynowa
 • 40
 • 34 Pozostała działalność
 • 34
 • 25 Przetwórstwo przemysłowe
 • 25
 • 25 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25
 • 18 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 18
 • 17 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 17
 • 12 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 12
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 10 Informacja i komunikacja
 • 10
 • 10 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 10
 • 4 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Prochowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Prochowicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 118 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 33,44 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Prochowicach wynosi 73,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Prochowic najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 15,43 (wykrywalność 47%) oraz o charakterze kryminalnym - 14,88 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 14,05 (93%), drogowe - 3,13 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Prochowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Prochowic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Prochowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 118 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 118
 • 53 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 53
 • 50 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 50
 • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 11
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 55 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 55
 • 33,44 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Prochowice
  33,44
  woj. dolnośląskie
  29,03
  Cały kraj
  22,81
 • 14,88 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  14,88
  Dolnośląskie
  19,57
  Kraj
  12,98
 • 14,05 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Prochowice
  14,05
  Województwo
  5,59
  Polska
  6,99
 • 3,13 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,13
  Dolnośląskie
  2,23
  Cały kraj
  1,82
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,24
  Dolnośląskie
  0,40
  Cały kraj
  0,35
 • 15,43 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  15,43
  woj. dolnośląskie
  16,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Prochowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  74%
  woj. dolnośląskie
  63%
  Kraj
  71%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Prochowice
  49%
  woj. dolnośląskie
  57%
  Cały kraj
  63%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  94%
  Dolnośląskie
  62%
  Cały kraj
  75%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Prochowice
  97%
  woj. dolnośląskie
  97%
  Cała Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  92%
  Województwo
  82%
  Kraj
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  48%
  Dolnośląskie
  43%
  Cały kraj
  51%

Prochowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Prochowic wyniosła w 2022 roku 50,1 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Prochowic - 27.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.8%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,5 mln złotych, czyli 13,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Prochowic wyniosła w 2022 roku 48,8 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (39.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (16.2%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.1%). W budżecie Prochowic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (17,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 66,8 złotych na mieszkańca (1,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 20,3%.
 • Wydatki budżetu w Prochowicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Prochowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Prochowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Prochowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  23,8 mln

  3,2 tys(100%)

  29,5 mln

  3,9 tys(100%)

  35,6 mln

  4,7 tys(100%)

  38,8 mln

  5,2 tys(100%)

  39,5 mln

  5,3 tys(100%)

  41,3 mln

  5,6 tys(100%)

  46,2 mln

  6,4 tys(100%)

  50,1 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,6 mln

  2,4 tys(36.2%)

  8,6 mln

  2,4 tys(29.2%)

  9,3 mln

  2,5 tys(26%)

  10,2 mln

  2,8 tys(26.4%)

  10,4 mln

  2,9 tys(26.4%)

  10,9 mln

  3,1 tys(26.5%)

  11,8 mln

  3,4 tys(25.6%)

  13,6 mln

  3,9 tys(27.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  569,0 tys

  157(2.4%)

  1,3 mln

  347(4.3%)

  5,3 mln

  1,4 tys(14.8%)

  3,0 mln

  829(7.7%)

  3,2 mln

  904(8.2%)

  2,8 mln

  801(6.9%)

  3,6 mln

  1,0 tys(7.7%)

  6,4 mln

  1,8 tys(12.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  480,6 tys

  137(1%)

  5,1 mln

  1,5 tys(10.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,1 mln

  845(12.9%)

  2,8 mln

  769(9.5%)

  3,1 mln

  858(8.8%)

  3,2 mln

  886(8.3%)

  3,6 mln

  1,0 tys(9.2%)

  3,5 mln

  978(8.4%)

  3,6 mln

  1,0 tys(7.8%)

  5,1 mln

  1,4 tys(10.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,2 mln

  889(13.6%)

  4,5 mln

  1,2 tys(15.3%)

  3,6 mln

  977(10%)

  7,0 mln

  1,9 tys(18.1%)

  2,9 mln

  814(7.4%)

  6,3 mln

  1,8 tys(15.3%)

  7,9 mln

  2,3 tys(17.1%)

  4,6 mln

  1,3 tys(9.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,8 mln

  1,1 tys(16.1%)

  7,8 mln

  2,1 tys(26.3%)

  2,0 mln

  556(5.7%)

  2,2 mln

  606(5.6%)

  2,3 mln

  642(5.8%)

  2,2 mln

  611(5.3%)

  2,2 mln

  614(4.7%)

  2,9 mln

  817(5.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,6 mln

  441(6.7%)

  1,5 mln

  421(5.2%)

  1,7 mln

  471(4.8%)

  2,0 mln

  539(5%)

  2,3 mln

  632(5.7%)

  2,1 mln

  598(5.1%)

  1,8 mln

  521(4%)

  2,1 mln

  588(4.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  927,5 tys

  255(3.9%)

  917,5 tys

  252(3.1%)

  981,1 tys

  269(2.8%)

  1,9 mln

  535(5%)

  3,5 mln

  971(8.8%)

  920,3 tys

  259(2.2%)

  866,7 tys

  247(1.9%)

  1,1 mln

  308(2.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  293,3 tys

  80,7(1.2%)

  258,2 tys

  70,9(0.9%)

  1,3 mln

  360(3.7%)

  375,1 tys

  104(1%)

  379,3 tys

  106(1%)

  453,1 tys

  127(1.1%)

  885,7 tys

  252(1.9%)

  939,4 tys

  266(1.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  212,7 tys

  58,5(0.9%)

  151,5 tys

  41,6(0.5%)

  211,3 tys

  58,0(0.6%)

  253,1 tys

  69,9(0.7%)

  324,0 tys

  90,6(0.8%)

  193,4 tys

  54,4(0.5%)

  137,1 tys

  39,1(0.3%)

  803,3 tys

  227(1.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  228,0 tys

  62,7(1%)

  122,0 tys

  33,5(0.4%)

  183,6 tys

  50,4(0.5%)

  156,7 tys

  43,3(0.4%)

  214,2 tys

  59,9(0.5%)

  146,9 tys

  41,3(0.4%)

  1,1 mln

  301(2.3%)

  433,5 tys

  123(0.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  400,3 tys

  110(1.7%)

  824,7 tys

  227(2.8%)

  345,9 tys

  94,9(1%)

  355,2 tys

  98,1(0.9%)

  386,6 tys

  108(1%)

  481,5 tys

  135(1.2%)

  418,0 tys

  119(0.9%)

  430,2 tys

  122(0.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  180,0 tys

  49,5(0.8%)

  66,4 tys

  18,2(0.2%)

  65,3 tys

  17,9(0.2%)

  83,0 tys

  22,9(0.2%)

  97,8 tys

  27,4(0.2%)

  64,8 tys

  18,2(0.2%)

  208,7 tys

  59,5(0.5%)

  233,4 tys

  66,1(0.5%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  3,6 tys

  1,0(0%)

  5,0 tys

  1,4(0%)

  6,1 tys

  1,7(0%)

  21,9 tys

  6,0(0.1%)

  535,6 tys

  150(1.4%)

  4,0 tys

  1,1(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  221,5 tys

  62,7(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  342,9 tys

  94,3(1.4%)

  470,7 tys

  129(1.6%)

  153,9 tys

  42,2(0.4%)

  329,7 tys

  91,1(0.8%)

  290,3 tys

  81,2(0.7%)

  269,0 tys

  75,6(0.7%)

  539,3 tys

  154(1.2%)

  150,7 tys

  42,7(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  224,1 tys

  61,7(0.9%)

  202,7 tys

  55,7(0.7%)

  185,5 tys

  50,9(0.5%)

  267,4 tys

  73,9(0.7%)

  268,0 tys

  74,9(0.7%)

  293,7 tys

  82,6(0.7%)

  309,7 tys

  88,2(0.7%)

  84,5 tys

  23,9(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,6 tys

  11,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,6 tys

  1,0(0%)

  7,5 tys

  2,1(0%)

  2,9 tys

  0,8(0%)

  3,4 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,2 tys

  4,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  57,0 tys

  15,7(0.2%)

  7,3 tys

  2,0(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  66,2 tys

  18,3(0.2%)

  62,0 tys

  17,3(0.2%)

  65,8 tys

  18,5(0.2%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  195

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Prochowicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Prochowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Prochowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Prochowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  25,9 mln

  3,5 tys(100%)

  28,9 mln

  3,9 tys(100%)

  33,6 mln

  4,5 tys(100%)

  35,3 mln

  4,7 tys(100%)

  39,4 mln

  5,3 tys(100%)

  42,4 mln

  5,8 tys(100%)

  45,6 mln

  6,3 tys(100%)

  48,8 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,6 mln

  3,2 tys(44.8%)

  12,3 mln

  3,4 tys(42.5%)

  13,1 mln

  3,6 tys(39%)

  13,7 mln

  3,8 tys(38.7%)

  14,6 mln

  4,1 tys(37.1%)

  15,3 mln

  4,3 tys(36%)

  16,7 mln

  4,8 tys(36.6%)

  19,2 mln

  5,4 tys(39.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,3 mln

  1,7 tys(24.2%)

  6,4 mln

  1,8 tys(22.2%)

  6,5 mln

  1,8 tys(19.5%)

  6,7 mln

  1,9 tys(19.1%)

  7,0 mln

  2,0 tys(17.8%)

  8,4 mln

  2,4 tys(19.8%)

  8,6 mln

  2,4 tys(18.8%)

  7,9 mln

  2,2 tys(16.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  134,5 tys

  37,0(0.5%)

  132,3 tys

  36,4(0.5%)

  144,0 tys

  39,5(0.4%)

  36,2 tys

  10,0(0.1%)

  50,5 tys

  14,1(0.1%)

  54,4 tys

  15,3(0.1%)

  891,0 tys

  254(2%)

  4,9 mln

  1,4 tys(10.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  545(7.6%)

  1,1 mln

  302(3.8%)

  1,6 mln

  439(4.8%)

  2,6 mln

  718(7.4%)

  1,8 mln

  489(4.4%)

  3,3 mln

  932(7.8%)

  4,5 mln

  1,3 tys(10%)

  3,0 mln

  849(6.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  928,3 tys

  255(3.6%)

  1,2 mln

  330(4.2%)

  1,3 mln

  351(3.8%)

  1,9 mln

  520(5.3%)

  3,1 mln

  856(7.8%)

  2,0 mln

  563(4.7%)

  1,4 mln

  411(3.2%)

  1,7 mln

  482(3.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  419,0 tys

  115(1.6%)

  385,9 tys

  106(1.3%)

  361,5 tys

  99,1(1.1%)

  788,6 tys

  218(2.2%)

  884,1 tys

  247(2.2%)

  709,6 tys

  200(1.7%)

  644,5 tys

  184(1.4%)

  1,5 mln

  436(3.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  299,3 tys

  82,3(1.2%)

  53,1 tys

  14,6(0.2%)

  1,2 mln

  327(3.5%)

  543,2 tys

  150(1.5%)

  897,2 tys

  251(2.3%)

  616,8 tys

  173(1.5%)

  875,7 tys

  249(1.9%)

  1,5 mln

  430(3.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  759(10.6%)

  6,6 mln

  1,8 tys(22.9%)

  824,5 tys

  226(2.5%)

  834,6 tys

  231(2.4%)

  846,7 tys

  237(2.1%)

  803,7 tys

  226(1.9%)

  814,0 tys

  232(1.8%)

  1,4 mln

  392(2.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  11,7 tys

  3,2(0%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  468,1 tys

  128(1.4%)

  15,6 tys

  4,3(0%)

  1 000

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  731,2 tys

  207(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  277,8 tys

  76,4(1.1%)

  433,1 tys

  119(1.5%)

  674,7 tys

  185(2%)

  305,6 tys

  84,4(0.9%)

  342,9 tys

  95,9(0.9%)

  344,5 tys

  96,9(0.8%)

  349,7 tys

  99,6(0.8%)

  384,9 tys

  109(0.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  337,9 tys

  95,6(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  668,5 tys

  184(2.6%)

  57,2 tys

  15,7(0.2%)

  64,6 tys

  17,7(0.2%)

  301,5 tys

  83,3(0.9%)

  957,9 tys

  268(2.4%)

  77,1 tys

  21,7(0.2%)

  88,9 tys

  25,3(0.2%)

  190,2 tys

  53,8(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  99,5 tys

  27,4(0.4%)

  58,9 tys

  16,2(0.2%)

  51,3 tys

  14,1(0.2%)

  56,7 tys

  15,7(0.2%)

  54,4 tys

  15,2(0.1%)

  63,2 tys

  17,8(0.1%)

  105,3 tys

  30,0(0.2%)

  74,7 tys

  21,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  86,6 tys

  23,8(0.3%)

  67,9 tys

  18,7(0.2%)

  50,4 tys

  13,8(0.2%)

  54,8 tys

  15,1(0.2%)

  62,0 tys

  17,3(0.2%)

  51,3 tys

  14,4(0.1%)

  59,2 tys

  16,9(0.1%)

  68,0 tys

  19,2(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  44,2 tys

  12,2(0.2%)

  47,8 tys

  13,1(0.2%)

  78,9 tys

  21,6(0.2%)

  74,1 tys

  20,5(0.2%)

  60,8 tys

  17,0(0.2%)

  5,8 tys

  1,6(0%)

  133,4 tys

  38,0(0.3%)

  66,9 tys

  18,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  793

  0,2(0%)

  2,8 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  852

  0,2(0%)

  756

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,5 tys

  4,9(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,6(0%)

  3,0 tys

  0,8(0%)

  4,5 tys

  1,3(0%)

  6,3 tys

  1,8(0%)

  3,2 tys

  0,9(0%)

  20,7 tys

  5,9(0%)

  7,2 tys

  2,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  57,0 tys

  15,7(0.2%)

  7,3 tys

  2,0(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  66,2 tys

  18,3(0.2%)

  62,0 tys

  17,3(0.2%)

  65,8 tys

  18,5(0.2%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  1,5 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  200

  0,1(0%)

  195

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  110,1 tys

  30,3(0.4%)

  23,6 tys

  6,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  8,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  8,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  183,4 tys

  50,5(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200,0 tys

  56,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Prochowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 792 mieszkańców Prochowic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 390 kobiet oraz 402 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,7% średnie ogólnokształcące, a 24,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców Prochowic, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 14,6% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa dolnośląskiego mieszkańcy Prochowic mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Prochowicach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,0%) oraz średnie zawodowe (21,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,9%) oraz średnie zawodowe (26,5%).

  W roku 2022 w Prochowicach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 168 dzieci (74 dziewczynki oraz 94 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Prochowicach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 145 dzieci (72 dziewczynki oraz 73 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  17,9% mieszkańców Prochowic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,6% wśród dziewczynek i 18,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 645 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,52 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 30 oddziałach uczyło się 497 uczniów (232 kobiety oraz 265 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Prochowicach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 379 uczniów (176 kobiet oraz 203 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (28,0% wśród dziewczynek i 28,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 163,49.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,9% mieszkańców (17,6% wśród dziewczyn i 18,3% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,8% mieszkańców Prochowic w wieku potencjalnej nauki (19,8% kobiet i 21,7% mężczyzn).

 • 18,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  18,3%
  Województwo
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 22,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,3%
  woj. dolnośląskie
  36,0%
  Kraj
  35,2%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,5%
  Województwo
  3,7%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  9,7%
  woj. dolnośląskie
  12,1%
  Polska
  11,9%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 24,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Prochowice
  24,1%
  woj. dolnośląskie
  20,3%
  Kraj
  20,0%
 • 21,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,1%
  Dolnośląskie
  20,6%
  Polska
  21,2%
 • 18,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,2%
  Województwo
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  14,6%
  woj. dolnośląskie
  11,2%
  Cały kraj
  12,3%
 • 15,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Prochowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1645 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Prochowice
  1 645,0
  Dolnośląskie
  946,0
  Polska
  927,0
 • 0,52 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,52
  Województwo
  0,85
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 211 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Prochowice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 168 Dzieci
 • 74 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 94 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,0%
  56,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 40 3 lata
 • 40
 • 64 4 lata
 • 64
 • 64 5 lata
 • 64
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 28 4 lata
 • 28
 • 32 5 lata
 • 32
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 26 3 lata
 • 26
 • 36 4 lata
 • 36
 • 32 5 lata
 • 32
 • 64 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 14,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 14,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Prochowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Prochowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole w prochowicach
  Publiczne
  76 858-45-41
  76 858-45-41
  ul. Kościuszki 1
  59-230 Prochowice
  920619
 • Szkoły podstawowe w Prochowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Prochowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 497 Uczniowie
 • 232 Kobiety
  (uczniowie)
 • 265 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,7%
  53,3%
 • 67 Uczniowie w 1 klasie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 90 Absolwenci
 • 49 Kobiety
  (absolwenci)
 • 41 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  16,6
  Dolnośląskie
  18,1
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 42,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 34,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 163,49 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  163,49
  Dolnośląskie
  98,48
  Polska
  95,96
 • 161,18 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  161,18
  Dolnośląskie
  96,90
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Prochowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Prochowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Prochowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Prochowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Prochowicach (Mikołaj Kopernik)
  Publiczna
  76 858-44-64
  76 858-52-74
  ul. Młyńska 3
  59-230 Prochowice
  1839339
 • Edukacyjne grupy wieku w Prochowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Prochowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Prochowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Prochowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Prochowice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Prochowicach

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Prochowicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Prochowicach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Prochowicach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Prochowicach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 48 (uczestnicy: 2 110)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 6 (uczestnicy: 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 250)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 12 (uczestnicy: 800)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 80)
  • warsztaty: 6 (uczestnicy: 80)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 14)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 2)
  • taneczne: 5 (członkowie: 6)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 2)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 2)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 2)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 222)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 9)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 12)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 10)
  • taneczne: 6 (członkowie: 191)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Prochowicach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 27 173 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 28 815 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Prochowicach działały 4 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 197 członków. Zarejestrowano 197 ćwiczących (mężczyźni: 151, kobiety: 46, chłopcy do lat 18: 123, dziewczęta do lat 18: 46). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (7) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Prochowicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Prochowicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Prochowic znajduje się 23 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Prochowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada Prochowice, st.1 z epoki kamieniadnia 1970-01-30, wykaz dokumentów: 482/Arch/70 z 1970-01-30; 482/Arch. z 1993-06-21
  • Osada Prochowice, st.3 ze średniowieczadnia 1970-01-30, wykaz dokumentów: 483/Arch/70 z 1970-01-30; 483/Arch. z 1992-05-11
  • Osada Prochowice, st.4 ze średniowieczadnia 1970-01-30, wykaz dokumentów: 484/Arch/70 z 1970-01-30; 484/Arch. z 1992-04-27
  • Osada Prochowice, st.5 ze średniowieczadnia 1970-01-30, wykaz dokumentów: 485/Arch/70 z 1970-01-30
  • Osada Prochowice, st.20 z epoki żelazadnia 1992-05-11, wykaz dokumentów: 246/92 z 1992-05-11
  • Zamek z 1540 - 1637dnia 1951-04-27, wykaz dokumentów: 263 z 1951-04-27; 26/L z 1997-08-12; A/3245/263 z 2010-08-18
  • Miasto z 1. ćw. XII w.dnia 1956-11-25, wykaz dokumentów: 372 z 1956-11-25; 41/L z 1997-08-12; A/2678/372 z 2010-07-27
  • Inny budynek mieszkalny z XVI w. (ul. Rynek 29)dnia 1960-07-31, wykaz dokumentów: 714 z 1960-07-31; 121/L z 1997-08-12; A/3257/714 z 2010-08-18
  • Kościół z przełomu XIV/XV w. (ul. Legnicka 25a)dnia 1966-01-17, wykaz dokumentów: 1477 z 1966-01-17; 224/L z 1997-08-12; A/2339/1477 z 2010-06-10
  • Mur miejski z pocz. XIV w.dnia 1966-01-17, wykaz dokumentów: 1478 z 1966-01-17; 225/L z 1997-08-12; A/2679/1478 z 2010-07-27
  • Park z przełomu XIII/XIV w.dnia 1976-07-17, wykaz dokumentów: 462/L z 1976-07-17; A/3246/462/L z 2010-08-18
  • Kościół z 1847 r. (ul. Legnicka 44)dnia 1981-04-14, wykaz dokumentów: 529/L z 1981-04-14; A/2338/529/L z 2010-06-10
  • Ratusz z 1642 r. (ul. Rynek 1)dnia 1981-04-14, wykaz dokumentów: 589/L z 1981-04-14; A/3250/589/L z 2010-08-18
  • Kaplica z 2. poł. XIX w.dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 813/L z 1988-12-28; A/2340/813/L z 2010-06-10
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Rynek 14)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 814/L z 1988-12-28; A/3253/814/L z 2010-08-18
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Rynek 13)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 815/L z 1988-12-28; A/3254/815/L z 2010-08-18
  • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Rynek 11)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 816/L z 1988-12-28; A/3255/816/L z 2010-08-18
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Rynek 12)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 817/L z 1988-12-28; A/3256/817/L z 2010-08-18
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Rynek 10)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 818/L z 1988-12-28; A/3252/818/L z 2010-08-18
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Rynek 6)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 819/L z 1988-12-28; A/3251/819/L z 2010-08-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1900 r. (ul. Jana Kochanowskiego 24)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 820/L z 1988-12-28; A/3247/820/L z 2010-08-18
  • Spichlerz z 1905 r. (ul. Legnicka 33)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 821/L z 1988-12-28; A/3249/821/L z 2010-08-18
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XVIII w. (ul. Legnicka 28)dnia 1988-12-28, wykaz dokumentów: 822/L z 1988-12-28; A/3248/822/L z 2010-08-18
 • Formy ochrony przyrody w Prochowicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Prochowic znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Prochowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie ok. 1%, Data ustanowienia: 1996-02-14, Opis granicy: W parku miejskim przy rzece płynącej wokół parku
  • Pomnik przyrodyOpis: Posusz w koronie ok. 2%, Data ustanowienia: 1996-02-14, Opis granicy: W parku miejskim przy rzece płynącej wokół parku
  • Pomnik przyrodyOpis: Drzewo porośnięte przez bluszcz, Data ustanowienia: 1996-02-14, Opis granicy: W parku miejskim w południowej części parku
  • Pomnik przyrodyOpis: ok. 30% gał korony martwych, Data ustanowienia: 1996-02-14, Opis granicy: W parku miejskim przy rzece płynącej wokół parku
  • Pomnik przyrodyOpis: ok. 20% gał korony martwych, Data ustanowienia: 1996-02-14, Opis granicy: W parku miejskim w jego centralnej części
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-02-14, Opis granicy: W północnej części parku miejskiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-02-14, Opis granicy: W parku miejskim przy rzece płynącej wokół parku

Prochowice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 27 wypadków drogowych w Prochowicach odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 31 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 764,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 198,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Prochowicach znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu legnickiego.

  Powiat legnicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Prochowicach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 27 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 7 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 31 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 22 Lekko ranni
 • 9 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Prochowicach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 764,22 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  764,2
  woj. dolnośląskie
  1 022,8
  Cały kraj
  1 100,9
 • 198,13 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  198,1
  Województwo
  94,6
  Kraj
  104,4
 • 877,44 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Prochowice
  877,4
  Województwo
  1 295,9
  Cały kraj
  1 327,3
 • 25,93 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  25,9
  Dolnośląskie
  9,2
  Cały kraj
  9,5
 • 114,81 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  114,8
  Województwo
  126,7
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Prochowicach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 214,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Prochowice
  214,6 km
  Dolnośląskie
  616,8 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 3,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Prochowice
  3,1 km
  Województwo
  4,3 km
  Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Prochowice przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 36droga krajowa nr 36( Prochowice - Lisowice - Gogołowice - Osiek - Lubin - Siedlce - Ścinawa - Iwno - Krzelów - Boraszyce Wielkie - Boraszyce Małe - Wińsko - Piskorzyna - Wąsocz - Wodniki - Załęcze - Masłowo - Rawicz - Sierakowo - Sarnowa - Miejska Górka - Sobiałkowo - Dłoń - Smolice - Kobylin - Wyganów - Kuklinów - Lutogniew - Krotoszyn - Smoszew - Biadki - Onęber - Daniszyn - Łąkociny - Lamki - Zacharzew - Ostrów Wielkopolski)
  • DK 94droga krajowa nr 94(Zgorzelec - Żarska Wieś - Przesieczany - Strzelno - Jeleniów - Wykroty - Czerna - Zebrzydowa Wieś - Parzyce - Brzeźnik - Bolesławiec - Kruszyn - Tomaszów Bolesławiecki - Wilczy Las - Okmiany - Krzywa - Chojnów - Michów - Studnica - Gniewomirowice - Legnica - Kunice - Szczytki Małe - Spalona - Golanka Górna - Golanka Dolna - Prochowice - Kawice - Mazurowice - Rusko - Wilczków - Środa Śląska - Komorniki - Źródła - Błonie - Wróblowice - Krępice - Wrocław - Radwanice - Siechnice - Groblice - Jankowice - Marcinkowice - Stanowice - Oława - Godzikowice - Gać - Zielęcice - Skarbimierz - Brzeg - Strzelniki - Łosiów - Leśniczówka - Buszyce - Skorogoszcz - Borkowice - Skarbiszów - Karczów - Wrzoski - Opole - Walidrogi - Nakło - Izbicko - Sucha - Strzelce Opolskie - Warmątowice - Błotnica Strzelecka - Płużnica Wielka - Toszek - Paczyna - Pyskowice - Karchowice - Boniowice - Wieszowa - Zabrze - Bytom - Piekary Śląskie - Siemianowice Śląskie - Czeladź - Będzin - Sosnowiec - Dąbrowa Górnicza - Sławków - Krze - Bolesław - Olkusz - Sieniczno - Zederman - Przeginia - Gotkowice - Jerzmanowice - Gościniec - Lepianka - Czajowice - Biały Kościół - Wielka Wieś - Szyce - Modlnica - Modlniczka - Rząska - Szczyglice - Kraków - Wieliczka - Sułków - Przebieczany - Bodzanów - Brzezie - Łysokanie - Grodkowice - Targowisko - Moszczenica - Łapczyca - Bochnia - Gorzków - Łazy - Brzesko - Jadowniki - Dębno - Sufczyn - Wojnicz - Łukanowice - Zgłobice - Tarnów - Ładna - Podgórska Wola - Machowa - Pilzno - Podgrodzie - Latoszyn - Dębica - Zawada - Lubzina - Ropczyce - Sędziszów Małopolski - Lipie - Klęczany - Trzciana - Świlcza - Rzeszów - Krasne - Tłoki - Łańcut - Głuchów - Kosina - Rogóżno - Przeworsk - Mirocin - Wierzbna - Tywonia - Jarosław - Munina - Tuczempy - Ostrów - Radymno - Duńkowice - Piaski - Zaleska Wola - Korczowa - granica (Ukraina))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Prochowice nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 275Linia kolejowa nr 275: Wrocław Muchobór - Gubinek [o znaczeniu państwowym] (Wrocław Muchobór - Wrocław Nowy Dwór - Wrocław Żerniki - Wrocław Leśnica - Mrozów - Miękinia - Przedmoście Święte - Środa Śląska - Malczyce - Szczedrzykowice - Jaśkowice Legnickie - Legnica - Jezierzany - Miłkowice - Goliszów - Rokitki - Modła - Wierzbowa Śląska - Studzianka - Leszno Górne - Małomice - Żagań - Bieniów - Biedrzychowice Dolne - Jasień - Gubinek)
  • LK 302Linia kolejowa nr 302: Malczyce - Bolków [o znaczenia miejscowym] (Malczyce - Bukówek - Ujazd Górny - Łagiewniki Średzkie - Jaroszów - Strzegom - Strzegom Miasto - Grabina Śląska - Roztoka - Kłaczyna - Bolków)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Prochowicach istnieje 59 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. Akacjowa

  Aleja Jana Gembarowskiego

  ul. Antoniego Rymszy

  ul. Ciepła

  ul. Garncarska

  ul. Henryka Pobożnego

  ul. Jagiellońska

  ul. Jaworowska

  ul. Karola Miarki

  ul. Klonowa

  ul. Kochanowskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Kościuszki

  ul. Krakowska

  ul. Kresowa

  ul. Krótka

  ul. Legnicka

  ul. Leśna

  ul. Lwowska

  ul. Magnoliowa

  ul. Mała

  ul. Mickiewicza

  ul. Mieszka I

  ul. Młyńska

  ul. Niepodległości

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrężna

  ul. Piastów

  ul. Plac Kopernika

  ul. Pocztowa

  ul. Polna

  ul. Powstańców Styczniowych

  ul. Powstańców Warszawy

  ul. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Pożarnicza

  ul. Przechodnia

  ul. Przemysłowa

  ul. Przysiółek Chwalkowice

  ul. Reymonta

  ul. Rogowska

  ul. Rumiankowa

  ul. Rynek

  ul. Sienkiewicza

  Skwer Jana Pawła II

  ul. Sosnowa

  ul. Sybiraków

  ul. Słowackiego

  ul. Warszawska

  ul. Wesoła

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wolności

  ul. Wrocławska

  ul. Zakątna

  ul. Zamkowa

  ul. Łąkowa

  ul. Śląska

  ul. Średnia