Ujazd w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Ujazd - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Ujazd to miasto leżące w południowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa opolskiego, powiatu strzeleckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ujazd.
 • 1 798 Liczba mieszkańców
 • 14,8 km² Powierzchnia
 • 121,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 77 Numer kierunkowy
 • OST Tablice rejestracyjne
 • Tadeusz Kauch Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 18.347650.3888 Współrzędne GPS
 • 1611064 TERYT (TERC)
 • 0965967 SIMC
Herb miasta Ujazd
Ujazd herb

Jak Ujazd wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Ujazd na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Ujazd wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Ujazd plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
12Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
24Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
27Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
51Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
55Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
79Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
94Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
121Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
149Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
160Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
168Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
172Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
179Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
206Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
221Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
233Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
251Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
268Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
282Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
292Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
293Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
356Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)

Ujazd - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
47-143Poczta Ujazd Śląski, Pl. 1 Maja 3

Ujazd - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Ujeździe)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Strzelcach Opolskich (podlega pod: ZUS Oddział w Opolu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. K. Miarki 2 a
47-100 Strzelce Opolskie
Urząd Miejski w Ujeździe
(77) 404-87-50
(77) 404-87-63
ul. Sławięcicka 19
47-143 Ujazd

Ujazd - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Ujazd jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 798, z czego 50,0% stanowią kobiety, a 50,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 8,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,8 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Ujazdu zawarli w 2022 roku 8 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,1% mieszkańców Ujazdu jest stanu wolnego, 57,2% żyje w małżeństwie, 5,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Ujazd ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 6. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 3,34 na 1000 mieszkańców Ujazdu. W 2022 roku urodziło się 16 dzieci, w tym 56,3% dziewczynek i 43,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 360 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,67 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 38,2% zgonów w Ujeździe spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,4% zgonów w Ujeździe były nowotwory, a 5,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Ujazdu przypada 5.57 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 23 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 9 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Ujazdu 14. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  62,0% mieszkańców Ujazdu jest w wieku produkcyjnym, 20,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Ujazdu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 798 Liczba mieszkańców
 • 899 Kobiety
 • 899 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Ujeździe w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Ujeździe w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Ujeździe w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Ujazdu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  39,8 lat
  woj. opolskie
  43,3 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 41,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Ujazd, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Ujazdu
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Ujazd,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Ujazd,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Ujazd,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,1% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,1%
  woj. opolskie
  27,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 21,6% Kobiety
  (Panny)
 • 30,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,2% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,3%
  Opolskie
  54,6%
  Polska
  54,0%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Ujazd
  8,9%
  Województwo
  8,8%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,0%
  woj. opolskie
  7,5%
  Polska
  7,6%
 • 6,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,7% Nieustalone
 • Tutaj
  1,8%
  Województwo
  1,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 1,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Ujeździe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Ujeździe w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  4,5
  Opolskie
  3,7
  Cały kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,4
  Województwo
  1,5
  Polska
  1,6
 • 8 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Ujeździe w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Ujeździe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 3,34 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,3
  Opolskie
  -5,2
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Ujeździe w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Ujeździe w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Ujeździe w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Ujeździe w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 56,3%
  43,8%
 • 8,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,9
  Województwo
  7,2
  Cała Polska
  8,1
 • 35,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Ujazd
  35,9
  woj. opolskie
  32,0
  Kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 105 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 105
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 360 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 238 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 463 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 360 g
  woj. opolskie
  3 355 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 49 Waga 4000g - 4499g
 • 49
 • 192 Waga 3500g - 3999g
 • 192
 • 207 Waga 3000g - 3499g
 • 207
 • 86 Waga 2500g - 2999g
 • 86
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,32
  Województwo
  1,20
  Kraj
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,61
  woj. opolskie
  0,57
  Polska
  0,61
 • 0,67 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,67
  woj. opolskie
  0,58
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Ujeździe w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 Zgony
 • 5 Kobiety
  (Zgony)
 • 5 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 5,6 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  5,6
  Województwo
  12,4
  Cała Polska
  11,9
 • 149,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Ujazd
  149,1
  Opolskie
  173,0
  Cała Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Ujazd
  0,0
  woj. opolskie
  2,4
  Kraj
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Ujazd
  3,0
  Województwo
  3,3
  Kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie strzeleckim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Ujazd
  38,2%
  woj. opolskie
  35,2%
  Kraj
  36,0%
 • 24,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  24,4%
  Opolskie
  24,2%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,8%
  woj. opolskie
  6,0%
  Kraj
  6,7%
 • 65 Zgony spowodowane COVID-19
 • 29,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  29,4
  Cała Polska
  15,8
 • 73,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  73,8
  Polska
  70,6
 • 295,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  295,1
  woj. opolskie
  300,6
  Polska
  280,1
 • 273,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  273,1
  Cała Polska
  253,9
 • 462,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 506,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 415,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  462,1
  Województwo
  437,7
  Polska
  426,2
 • 61,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 94,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  61,2
  Województwo
  60,6
  Polska
  62,9
 • 43,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  43,6
  Opolskie
  34,0
  Cała Polska
  33,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Ujazd
  0,0
  Opolskie
  8,4
  Cała Polska
  7,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Ujazd
  0,0%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 23 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 9 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 16 Saldo migracji
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 14 Saldo migracji wewnętrznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Ujeździe w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Ujeździe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Ujazd, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ujazd - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ujeździe oddano do użytku 10 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,56 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Ujeździe to 601 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 334 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Ujeździe to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Ujeździe to 127,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,84% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,50% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,67% mieszkań posiada łazienkę, 81,03% korzysta z centralnego ogrzewania, a 3,16% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu strzeleckiego.

  Powiat strzelecki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Ujeździe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 601 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 334,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  334,10
  Województwo
  388,00
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 100,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  100,20 m2
  Opolskie
  82,00 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 33,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  33,50 m2
  woj. opolskie
  31,80 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,89 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,89
  Opolskie
  4,18
  Cała Polska
  3,83
 • 2,99 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,99
  Opolskie
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,61
  Województwo
  0,62
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Ujeździe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 10 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,56 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Ujazd
  5,56
  woj. opolskie
  3,50
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 50 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,00
  Opolskie
  4,34
  Kraj
  3,89
 • 27,79 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  27,79
  Województwo
  15,18
  Kraj
  24,56
 • 1 279 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 127,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  127,9 m2
  Województwo
  106,0 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,71 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Ujazd
  0,71 m2
  woj. opolskie
  0,37 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Ujeździe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,84% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,84%
  woj. opolskie
  98,44%
  Cały kraj
  97,75%
 • 97,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  97,50%
  Województwo
  97,49%
  Kraj
  95,18%
 • 96,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  96,67%
  Opolskie
  95,94%
  Polska
  93,75%
 • 81,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  81,03%
  Województwo
  85,05%
  Kraj
  85,83%
 • 3,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  3,16%
  woj. opolskie
  50,68%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Ujazd - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Ujeździe na 1000 mieszkańców pracuje 165osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 63,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 36,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Ujeździe wynosiło w 2023 roku 4,4% (4,4% wśród kobiet i 4,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ujeździe wynosiło 6 081,35 PLN, co odpowiada 90.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Ujazdu 13 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 49 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 36.

  10,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Ujazdu pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 45,0% w przemyśle i budownictwie, a 17,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Ujeździe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 165 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Ujazd
  165,0
  woj. opolskie
  229,0
  Cały kraj
  259,0
 • 4,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,6% Kobiety
 • 3,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,4%
  woj. opolskie
  5,9%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Ujeździe w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Ujeździe w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Ujeździe w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ujeździe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 239 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 081 PLN
  Opolskie
  6 134 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Ujeździe w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Ujeździe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 13 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 49 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 36 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 3,77 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Ujeździe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 45,0% Przemysł i budownictwo
 • 32,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,2% Pozostałe
 • 38,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Ujeździe w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Ujeździe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 295 Pracujący ogółem
 • 188 Kobiety
 • 107 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Ujeździe w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,0% W wieku produkcyjnym
 • 58,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Ujazd, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  61,3
  Województwo
  66,0
  Cały kraj
  69,0
 • 28,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  28,2
  Opolskie
  39,3
  Cały kraj
  38,2
 • 85,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  85,2
  woj. opolskie
  147,3
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Ujazd - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Ujeździe w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 171 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 128 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 10 nowych podmiotów, a 7 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (25) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (2) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (14) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2016 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2013 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Ujeździe najwięcej (13) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (164) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,7% (56) podmiotów, a 66,1% (113) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Ujeździe najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.0%) oraz Budownictwo (21.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 171 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 56 Przemysł i budownictwo
 • 113 Pozostała działalność
 • 10 Podmioty nowo zarejestrowane w Ujeździe w 2023 roku
 • 7 Podmioty wyrejestrowane w Ujeździe w 2023 roku
 • 128 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 164 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 164
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 171 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 171
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 5 Spółki handlowe ogółem
 • 5
 • 4  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 4
 • 13 Spółki cywilne ogółem
 • 13
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 128 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 32 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 32
 • 28 Budownictwo
 • 28
 • 21 Przetwórstwo przemysłowe
 • 21
 • 11 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 11
 • 8 Transport i gospodarka magazynowa
 • 8
 • 7 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 7
 • 5 Pozostała działalność
 • 5
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 3 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ujazd - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ujeździe stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 24 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,54 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Ujeździe wynosi 65,90% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Ujazdu najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,56 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 7,07 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,07 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,03 (37%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (76%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Ujeździe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Ujazdu.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Ujazd, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 24
 • 15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 15
 • 4 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 4
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 13 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 13
 • 13,54 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,54
  Opolskie
  17,34
  Cała Polska
  22,81
 • 8,56 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,56
  woj. opolskie
  10,21
  Polska
  12,98
 • 2,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,03
  woj. opolskie
  4,50
  Kraj
  6,99
 • 2,07 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Ujazd
  2,07
  Opolskie
  1,77
  Cały kraj
  1,82
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,18
  woj. opolskie
  0,36
  Polska
  0,35
 • 7,07 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,07
  Opolskie
  9,23
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Ujazd, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Ujazd
  66%
  Opolskie
  69%
  Polska
  71%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Ujazd
  62%
  Opolskie
  65%
  Cały kraj
  63%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  37%
  Województwo
  60%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  77%
  Województwo
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Ujazd
  44%
  woj. opolskie
  50%
  Cały kraj
  51%

Ujazd - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Ujazdu wyniosła w 2022 roku 47,2 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Ujazdu - 33% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,1 mln złotych, czyli 17,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Ujazdu wyniosła w 2022 roku 46,7 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (47%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (18.4%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.8%). W budżecie Ujazdu wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,4 tys złotych na mieszkańca (18,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 39,5 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 27,4%.
 • Wydatki budżetu w Ujeździe według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Ujazdu według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Ujazd, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Ujazdu według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,6 mln

  3,1 tys(100%)

  22,0 mln

  3,5 tys(100%)

  29,3 mln

  4,6 tys(100%)

  45,2 mln

  7,0 tys(100%)

  38,7 mln

  6,0 tys(100%)

  37,7 mln

  5,9 tys(100%)

  46,9 mln

  7,4 tys(100%)

  47,2 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,4 mln

  4,8 tys(42.7%)

  8,4 mln

  4,7 tys(38%)

  8,2 mln

  4,6 tys(28%)

  10,3 mln

  5,8 tys(22.9%)

  9,7 mln

  5,6 tys(25.1%)

  10,0 mln

  5,8 tys(26.6%)

  11,9 mln

  6,8 tys(25.3%)

  15,6 mln

  8,7 tys(33%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,3(0%)

  577,0 tys

  325(1.3%)

  1,1 mln

  607(2.7%)

  266,4 tys

  154(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 mln

  3,1 tys(11.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,6 mln

  1,5 tys(13.5%)

  2,8 mln

  1,6 tys(12.9%)

  3,3 mln

  1,9 tys(11.4%)

  3,8 mln

  2,1 tys(8.4%)

  4,5 mln

  2,6 tys(11.7%)

  4,3 mln

  2,5 tys(11.5%)

  4,7 mln

  2,7 tys(10%)

  5,3 mln

  2,9 tys(11.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  808(7.2%)

  1,9 mln

  1,1 tys(8.6%)

  5,2 mln

  3,0 tys(17.9%)

  7,1 mln

  4,0 tys(15.6%)

  7,4 mln

  4,3 tys(19.1%)

  6,7 mln

  3,9 tys(17.7%)

  7,9 mln

  4,5 tys(16.9%)

  3,6 mln

  2,0 tys(7.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  833(7.4%)

  827,4 tys

  464(3.8%)

  2,9 mln

  1,7 tys(10%)

  10,8 mln

  6,1 tys(23.9%)

  2,6 mln

  1,5 tys(6.6%)

  1,7 mln

  975(4.5%)

  3,6 mln

  2,1 tys(7.6%)

  3,6 mln

  2,0 tys(7.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  1,3 tys(11.4%)

  4,9 mln

  2,8 tys(22.4%)

  1,1 mln

  642(3.9%)

  1,3 mln

  708(2.8%)

  1,4 mln

  810(3.6%)

  1,8 mln

  1,1 tys(4.8%)

  2,0 mln

  1,2 tys(4.3%)

  2,8 mln

  1,5 tys(5.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  855,3 tys

  490(4.4%)

  914,7 tys

  512(4.2%)

  965,6 tys

  546(3.3%)

  1,3 mln

  750(2.9%)

  2,5 mln

  1,4 tys(6.5%)

  1,8 mln

  1,0 tys(4.7%)

  1,4 mln

  799(3%)

  1,8 mln

  994(3.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  623,4 tys

  357(3.2%)

  266,7 tys

  149(1.2%)

  507,9 tys

  287(1.7%)

  428,1 tys

  241(0.9%)

  256,0 tys

  147(0.7%)

  491,2 tys

  283(1.3%)

  4,0 mln

  2,3 tys(8.5%)

  1,3 mln

  738(2.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  352,2 tys

  202(1.8%)

  497,7 tys

  279(2.3%)

  375,8 tys

  212(1.3%)

  371,8 tys

  210(0.8%)

  458,9 tys

  264(1.2%)

  482,3 tys

  278(1.3%)

  487,2 tys

  280(1%)

  546,5 tys

  304(1.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  553,5 tys

  317(2.8%)

  244,1 tys

  137(1.1%)

  186,8 tys

  106(0.6%)

  630,7 tys

  355(1.4%)

  276,4 tys

  159(0.7%)

  259,8 tys

  150(0.7%)

  457,2 tys

  263(1%)

  517,9 tys

  288(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  103,8 tys

  59,4(0.5%)

  94,6 tys

  53,0(0.4%)

  73,1 tys

  41,3(0.2%)

  114,9 tys

  64,8(0.3%)

  199,4 tys

  115(0.5%)

  145,1 tys

  83,7(0.4%)

  114,5 tys

  65,7(0.2%)

  398,6 tys

  222(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  308,0 tys

  176(1.6%)

  374,1 tys

  210(1.7%)

  499,5 tys

  282(1.7%)

  1,2 mln

  667(2.6%)

  393,4 tys

  227(1%)

  247,4 tys

  143(0.7%)

  290,7 tys

  167(0.6%)

  289,9 tys

  161(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  153,6 tys

  87,9(0.8%)

  166,2 tys

  93,1(0.8%)

  163,7 tys

  92,5(0.6%)

  176,7 tys

  99,6(0.4%)

  191,2 tys

  110(0.5%)

  176,4 tys

  102(0.5%)

  232,5 tys

  134(0.5%)

  233,7 tys

  130(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  129,9 tys

  74,4(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,9 tys

  39,4(0.2%)

  11,1 tys

  6,4(0%)

  68,0 tys

  39,2(0.2%)

  455,7 tys

  262(1%)

  189,7 tys

  105(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  174,5 tys

  99,9(0.9%)

  135,3 tys

  75,8(0.6%)

  150,7 tys

  85,2(0.5%)

  43,1 tys

  24,3(0.1%)

  84,6 tys

  48,7(0.2%)

  45,3 tys

  26,1(0.1%)

  40,4 tys

  23,2(0.1%)

  82,9 tys

  46,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  160,6 tys

  91,9(0.8%)

  177,8 tys

  99,6(0.8%)

  175,8 tys

  99,3(0.6%)

  143,8 tys

  81,0(0.3%)

  191,9 tys

  110(0.5%)

  208,0 tys

  120(0.6%)

  231,9 tys

  133(0.5%)

  26,3 tys

  14,6(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  259,7 tys

  146(1.2%)

  184,1 tys

  104(0.6%)

  31,6 tys

  17,8(0.1%)

  22,9 tys

  13,2(0.1%)

  60,6 tys

  34,9(0.2%)

  119,3 tys

  68,5(0.3%)

  11,3 tys

  6,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  66,9 tys

  38,3(0.3%)

  10,2 tys

  5,7(0%)

  1,3 tys

  0,7(0%)

  107,3 tys

  60,5(0.2%)

  68,2 tys

  39,3(0.2%)

  66,0 tys

  38,1(0.2%)

  1,3 tys

  0,8(0%)

  1,3 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  998

  0,6(0%)

  400

  0,2(0%)

  400

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,7(0%)

  400

  0,2(0%)

  400

  0,2(0%)

  400

  0,2(0%)

  948

  0,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  13,9 tys

  8,0(0.1%)

  12,0 tys

  6,7(0.1%)

  12,2 tys

  6,9(0%)

  3,8 tys

  2,2(0%)

  12,6 tys

  7,2(0%)

  10,0 tys

  5,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,0 tys

  22,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Ujeździe według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Ujazdu według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Ujazd, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Ujazdu według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,8 mln

  3,3 tys(100%)

  23,3 mln

  3,7 tys(100%)

  29,0 mln

  4,6 tys(100%)

  38,6 mln

  6,0 tys(100%)

  40,8 mln

  6,4 tys(100%)

  40,5 mln

  6,4 tys(100%)

  44,3 mln

  7,0 tys(100%)

  46,7 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,3 mln

  5,3 tys(44.8%)

  9,1 mln

  5,1 tys(38.8%)

  9,6 mln

  5,4 tys(33.2%)

  11,5 mln

  6,5 tys(29.9%)

  13,0 mln

  7,5 tys(31.9%)

  14,6 mln

  8,4 tys(36.2%)

  17,2 mln

  9,9 tys(38.8%)

  22,0 mln

  12,2 tys(47%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,9 mln

  4,0 tys(33.3%)

  7,9 mln

  4,4 tys(33.9%)

  7,5 mln

  4,2 tys(25.9%)

  7,0 mln

  3,9 tys(18.1%)

  7,9 mln

  4,6 tys(19.4%)

  9,5 mln

  5,5 tys(23.5%)

  8,8 mln

  5,1 tys(19.9%)

  8,6 mln

  4,8 tys(18.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  775,7 tys

  437(2%)

  981,9 tys

  565(2.4%)

  71,7 tys

  41,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 mln

  3,1 tys(11.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  648,1 tys

  371(3.1%)

  629,4 tys

  353(2.7%)

  2,6 mln

  1,4 tys(8.8%)

  2,1 mln

  1,2 tys(5.3%)

  8,7 mln

  5,0 tys(21.2%)

  3,6 mln

  2,1 tys(9%)

  3,4 mln

  2,0 tys(7.7%)

  1,9 mln

  1,1 tys(4.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,5 mln

  868(7.3%)

  4,2 mln

  2,3 tys(17.9%)

  351,4 tys

  199(1.2%)

  369,4 tys

  208(1%)

  361,7 tys

  208(0.9%)

  358,2 tys

  207(0.9%)

  389,3 tys

  224(0.9%)

  1,2 mln

  641(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  643,7 tys

  368(3.1%)

  692,9 tys

  388(3%)

  635,0 tys

  359(2.2%)

  1,3 mln

  745(3.4%)

  659,3 tys

  380(1.6%)

  785,7 tys

  453(1.9%)

  938,0 tys

  539(2.1%)

  885,2 tys

  492(1.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  689,0 tys

  394(3.3%)

  43,5 tys

  24,4(0.2%)

  2,5 mln

  1,4 tys(8.7%)

  8,8 mln

  5,0 tys(22.8%)

  1,2 mln

  681(2.9%)

  852,1 tys

  491(2.1%)

  209,0 tys

  120(0.5%)

  536,1 tys

  298(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  317,6 tys

  182(1.5%)

  393,5 tys

  220(1.7%)

  342,7 tys

  194(1.2%)

  387,6 tys

  218(1%)

  442,9 tys

  255(1.1%)

  468,2 tys

  270(1.2%)

  477,2 tys

  274(1.1%)

  529,3 tys

  294(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  222,5 tys

  127(1.1%)

  113,2 tys

  63,4(0.5%)

  212,5 tys

  120(0.7%)

  135,6 tys

  76,5(0.4%)

  361,2 tys

  208(0.9%)

  561,2 tys

  324(1.4%)

  4,0 mln

  2,3 tys(9%)

  457,3 tys

  254(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  118,4 tys

  67,8(0.6%)

  124,8 tys

  69,9(0.5%)

  108,5 tys

  61,3(0.4%)

  109,8 tys

  61,9(0.3%)

  112,9 tys

  65,0(0.3%)

  353,8 tys

  204(0.9%)

  169,2 tys

  97,2(0.4%)

  230,8 tys

  128(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,3 tys

  0,7(0%)

  6,4 tys

  3,6(0%)

  6,3 tys

  3,6(0%)

  6,2 tys

  3,5(0%)

  8,7 tys

  5,0(0%)

  12,9 tys

  7,4(0%)

  10,5 tys

  6,0(0%)

  12,6 tys

  7,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  15,5 tys

  8,9(0.1%)

  18,0 tys

  10,1(0.1%)

  23,9 tys

  13,5(0.1%)

  26,3 tys

  14,8(0.1%)

  19,3 tys

  11,1(0%)

  13,3 tys

  7,7(0%)

  11,8 tys

  6,8(0%)

  9,4 tys

  5,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  8,8 tys

  5,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500,0 tys

  288(1.2%)

  4,4 tys

  2,5(0%)

  8,0 tys

  4,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,1 tys

  1,2(0%)

  1,9 tys

  1,0(0%)

  1,9 tys

  1,1(0%)

  1,9 tys

  1,1(0%)

  2,2 tys

  1,3(0%)

  2,6 tys

  1,5(0%)

  2,6 tys

  1,5(0%)

  5,3 tys

  2,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  66,9 tys

  38,3(0.3%)

  10,2 tys

  5,7(0%)

  1,3 tys

  0,7(0%)

  107,3 tys

  60,5(0.3%)

  68,2 tys

  39,3(0.2%)

  66,0 tys

  38,1(0.2%)

  1,3 tys

  0,8(0%)

  1,3 tys

  0,7(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  219,1 tys

  125(1.1%)

  90,8 tys

  50,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  188,5 tys

  109(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  998

  0,6(0%)

  400

  0,2(0%)

  400

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,6(0%)

  400

  0,2(0%)

  400

  0,2(0%)

  400

  0,2(0%)

  948

  0,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  80,9 tys

  46,3(0.4%)

  64,9 tys

  36,4(0.3%)

  78,8 tys

  44,5(0.3%)

  73,0 tys

  41,2(0.2%)

  74,7 tys

  43,0(0.2%)

  73,6 tys

  42,5(0.2%)

  79,1 tys

  45,4(0.2%)

  505

  0,3(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  13,4 tys

  7,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Ujazd - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 437 mieszkańców Ujazdu jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 206 kobiet oraz 230 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 8,6% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,5% mieszkańców Ujazdu, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 13,7% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa opolskiego mieszkańcy Ujazdu mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Ujeździe największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,0%) oraz wyższe (20,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,6%) oraz średnie zawodowe (22,3%).

  W roku 2022 w Ujeździe mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 142 dzieci (70 dziewczynek oraz 72 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Ujeździe mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 107 dzieci (54 dziewczynki oraz 53 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc.

  20,5% mieszkańców Ujazdu w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (22,6% wśród dziewczynek i 18,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 672 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,54 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 261 uczniów (129 kobiet oraz 132 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Ujeździe placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 9 oddziałach uczyło się 178 uczniów (90 kobiet oraz 88 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,1% ludności (24,0% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 160,12.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,5% mieszkańców (18,8% wśród dziewczyn i 18,3% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,9% mieszkańców Ujazdu w wieku potencjalnej nauki (20,7% kobiet i 19,2% mężczyzn).

 • 17,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,4%
  Województwo
  21,2%
  Cały kraj
  25,2%
 • 20,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,5%
  Województwo
  34,9%
  Polska
  35,2%
 • 32,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,4%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  8,6%
  woj. opolskie
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 10,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  20,5%
  Województwo
  20,9%
  Polska
  20,0%
 • 18,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  31,5%
  Opolskie
  25,7%
  Cała Polska
  21,2%
 • 24,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,9%
  Województwo
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  13,7%
  woj. opolskie
  12,3%
  Kraj
  12,3%
 • 17,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Ujazd
  2,9%
  Opolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Ujeździe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1672 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 672,0
  Województwo
  953,0
  Polska
  927,0
 • 0,54 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,54
  Opolskie
  0,79
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 6 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Ujazd) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 142 Dzieci
 • 70 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 72 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,3%
  50,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 26 3 lata
 • 26
 • 42 4 lata
 • 42
 • 39 5 lata
 • 39
 • 34 6 lat
 • 34
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 10 3 lata
 • 10
 • 22 4 lata
 • 22
 • 17 5 lata
 • 17
 • 21 6 lat
 • 21
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 16 3 lata
 • 16
 • 20 4 lata
 • 20
 • 22 5 lata
 • 22
 • 13 6 lat
 • 13
 •  
 • 7,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Ujeździe(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ujeździe aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole (Jan Brzechwa)
  Publiczne
  77 463-70-31
  ul. Strzelecka 8
  47-143 Ujazd
  1021317
 • Szkoły podstawowe w Ujeździe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Ujazd) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 261 Uczniowie
 • 129 Kobiety
  (uczniowie)
 • 132 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,4%
  50,6%
 • 35 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 68 Absolwenci
 • 31 Kobiety
  (absolwenci)
 • 37 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  17,4
  woj. opolskie
  15,9
  Polska
  17,0
 •  
 • 19,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 15,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 160,12 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Ujazd
  160,12
  Opolskie
  94,54
  Kraj
  95,96
 • 159,51 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  159,51
  Województwo
  93,41
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ujazd) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ujazd) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Ujeździe(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ujeździe aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  77 463-77-23
  77 463-77-23
  ul. Strzelecka 6
  47-143 Ujazd
  9183-
 • Edukacyjne grupy wieku w Ujeździe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 20,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Ujazd, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Ujazd, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Ujazd, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ujazd - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Kultura i rekreacja w Ujeździe
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Ujeździe: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Ujeździe 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 33 (uczestnicy: 1 860)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 300)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 80)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 8 (uczestnicy: 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 500)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 110)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 60)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 80)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 280)
  • inne: 2 (uczestnicy: 250)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 200)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 14)
  • taneczne: 3 (członkowie: 110)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 26)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 50)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 26)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 26)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 116)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 26)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 10)
  • taneczne: 4 (członkowie: 80)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Ujeździe działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 001 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 532 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Ujeździe działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 191 członków. Zarejestrowano 175 ćwiczących (mężczyźni: 171, kobiety: 4, chłopcy do lat 18: 126, dziewczęta do lat 18: 4). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Ujeździe w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Ujeździe
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Ujazdu znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Ujeździe
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osiedle (data nieznana)dnia 1957-09-12, wykaz dokumentów: 154/57 z 1957-09-12
  • Relikt z 1580 r.dnia 1964-05-15, wykaz dokumentów: 884/64 z 1964-05-15
  • Kościół z XVII w.dnia 1966-02-12, wykaz dokumentów: 1140/66 z 1966-02-12
  • Kościół z 1858 r.dnia 1966-02-12, wykaz dokumentów: 1141/66 z 1966-02-12
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w.dnia 1967-10-18, wykaz dokumentów: 1905/67 z 1967-10-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Powstańców Śląskich 2)dnia 1967-10-18, wykaz dokumentów: 1907/67 z 1967-10-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Sienkiewicza 3)dnia 1967-10-18, wykaz dokumentów: 1908/67 z 1967-10-18
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w.dnia 1967-10-18, wykaz dokumentów: 1909/67 z 1967-10-18
  • Cmentarz żydowski z 2. poł. XIX w.dnia 1990-02-01, wykaz dokumentów: 240/90 z 1990-02-01

Ujazd - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 9 wypadków drogowych w Ujeździe odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 500,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 55,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Ujeździe znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu strzeleckiego.

  Powiat strzelecki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Ujeździe
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 9 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 8 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Ujeździe w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 500,28 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Ujazd
  500,3
  woj. opolskie
  949,1
  Cała Polska
  1 100,9
 • 55,59 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  55,6
  Opolskie
  120,1
  Cała Polska
  104,4
 • 444,69 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  444,7
  Opolskie
  1 107,3
  Polska
  1 327,3
 • 11,11 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  11,1
  Opolskie
  12,7
  Cały kraj
  9,5
 • 88,89 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  88,9
  Województwo
  116,7
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 6 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Ujeździe w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 660,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Ujazd
  660,3 km
  Województwo
  681,6 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 8,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  8,7 km
  Województwo
  6,8 km
  Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Ujazd przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 40droga krajowa nr 40(granica (Czechy) - Głuchołazy - Wierzbiec - Łąka Prudnicka - Prudnik - Lubrza - Laskowice - Nowy Browiniec - Wierzch - Mochów - Głogówek - Stare Kotkowice - Biedrzychowice - Zwiastowice - Twardawa - Pokrzywnica - Większyce - Reńska Wieś - Kędzierzyn-Koźle - Ujazd - Łany - Niewiesze - Bycina - Pyskowice)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Ujazd nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 132Linia kolejowa nr 132: Bytom - Wrocław Główny [o znaczeniu państwowym] (Bytom - Bytom Bobrek - Zabrze Biskupice - Zabrze Mikulczyce - Pyskowice - Paczyna - Toszek - Ligota Toszecka - Kotulin - Błotnica Strzelecka - Strzelce Opolskie - Szymiszów - Kamień Śląski - Tarnów Opolski - Opole Groszowice - Opole Główne - Opole Zachodnie - Opole Zachodnie (stacja towarowa) - Chróścina Opolska - Dąbrowa Niemodlińska - Przecza - Lewin Brzeski - Łosiów - Brzeg - Lipki - Oława - Lizawice - Zębice Wrocławskie - Święta Katarzyna - Wrocław Brochów Osobowy - Wrocław Górnośląski - Wrocław Główny)
  • LK 136Linia kolejowa nr 136: Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice [o znaczeniu państwowym] (Kędzierzyn Koźle - Raszowa - Zdzieszowice - Jasiona - Gogolin - Górażdże - Przywory Opolskie - Opole Grotowice - Opole Groszowice)
  • LK 137Linia kolejowa nr 137: Katowice - Legnica [o znaczeniu państwowym] (Katowice - Katowice Załęże - Chorzów Batory - Świętochłowice - Ruda Chebzie - Ruda Śląska - Zabrze - Gliwice ZNTK - Gliwice - Gliwice Łabędy - Rzeczyce Śląskie - Taciszów - Rudziniec Gliwicki - Sławięcice - Kędzierzyn Blachownia Śląska - Kędzierzyn Koźle - Kędzierzyn Koźle Port - Kędzierzyn Koźle Przystanek - Kędzierzyn Koźle Zachodnie - Pokrzywnica - Twardawa - Głogówek - Racławice Śląskie - Dytmarów - Prudnik - Szybowice - Nowy Las - Nowy Świętów - Przełęk - Nysa - Radzikowice - Goświnowice - Wójcice - Otmuchów - Otmuchów Jezioro - Paczków - Doboszowice - Kamieniec Ząbkowicki - Ząbkowice Śląskie - Piława Górna - Dzierżoniów Śląski - Mościsko Dzierżoniowskie - Krzyżowa - Świdnica Kraszowice - Świdnica Miasto - Bolesławice Świdnickie - Jaworzyna Śląska - Stanowice - Strzegom - Goczałków - Rogoźnica - Jawor - Stary Jawor - Brachów - Przybyłowice - Nowa Wieś Legnicka - Legnica Piekary - Legnica)
  • LK 151Linia kolejowa nr 151: Kędzierzyn Koźle - Chałupki [o znaczeniu państwowym] (Kędzierzyn Koźle - Kędzierzyn Koźle Azoty - Bierawa - Dziergowice - Kuźnia Raciborska - Nędza - Racibórz Markowice - Racibórz - Tworków - Krzyżanowice - Roszków Raciborski - Rudyszwałd - Chałupki)
  • LK 199Linia kolejowa nr 199: Rudziniec Gliwicki - Kędzierzyn Koźle KKA [o znaczeniu państwowym] (Rudziniec Gliwicki - Sławięcice - Kędzierzyn Koźle)
  • LK 680Linia kolejowa nr 680: Kędzierzyn Koźle KKD - Kłodnica [o znaczeniu drugorzędnym] (Kędzierzyn Koźle)
  • LK 682Linia kolejowa nr 682: Nowa Wieś - Kędzierzyn Koźle KKB [o znaczeniu drugorzędnym] (Kędzierzyn Koźle)
  • LK 709Linia kolejowa nr 709: Kędzierzyn Koźle - Stare Koźle [o znaczeniu drugorzędnym] (Kędzierzyn Koźle)
  • LK 174Linia kolejowa nr 174: Kędzierzyn Koźle KKD - Kędzierzyn Koźle Port [o znaczenia miejscowym] (Kędzierzyn Koźle - Kędzierzyn Koźle Port)
  • LK 872Linia kolejowa nr 872: Nowa Wieś - Kędzierzyn Koźle KKC [o znaczenia miejscowym] (Kędzierzyn Koźle)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Ujeździe istnieje 41 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • pl. 1 Maja

  ul. 3 Maja

  ul. Bazaltowa

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bursztynowa

  ul. Chopina

  ul. Cicha

  ul. Damrota

  ul. Gliwicka

  os. Goj

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krzemowa

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Ligonia

  pl. Lompy

  ul. Matejki

  ul. Mickiewicza

  ul. Moniuszki

  ul. Ogrodowa

  ul. Okrzei

  ul. Piaskowa

  ul. Piękna

  ul. Powstańców Śląskich

  ul. Sienkiewicza

  ul. Skargi

  ul. Spacerowa

  ul. Starostrzelecka

  ul. Staszica

  ul. Strzelecka

  ul. Szkolna

  ul. Sławięcicka

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Traugutta

  ul. Wesoła

  ul. Wiejska

  pl. Zamkowy

  ul. Żeromskiego