Powiat brzeziński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat brzeziński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 30 560 Liczba mieszkańców
 • 359 km2 Powierzchnia
 • 85 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 40,2% Stopa urbanizacji
 • Renata Kobiera Starosta
 • ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny Adres starostwa powiatowego
 • EBR Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie brzezińskim (1)
 • Brzeziny
Powiat brzeziński na mapie
Identyfikatory
 • 1021 TERYT (TERC)
Herb powiatu brzezińskiego
powiat brzeziński herb
Flaga powiatu brzezińskiego
powiat brzeziński flaga

powiat brzeziński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzezinach
(46)874-12-85
ul.Sienkiewicza 11
95-060 Brzeziny
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach
ul. Reformacka 9 kppsp02psk@straz.lodz.pl
95-060 Brzeziny
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolog. w Brzezinach
(46) 874-31-60
ul. Reformacka 3
95-060 Brzeziny
Starostwo Powiatowe w Brzezinach
(46) 874-11-11
(46) 874-11-11
ul. Sienkiewicza
95-060 Brzeziny

Powiat brzeziński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat brzeziński ma 30 560 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 0,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu brzezińskiego w 2050 roku wynosi 27 744, z czego 14 502 to kobiety, a 13 242 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu brzezińskiego zawarli w 2021 roku 113 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,6% mieszkańców powiatu brzezińskiego jest stanu wolnego, 55,9% żyje w małżeństwie, 7,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat brzeziński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -158. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,17 na 1000 mieszkańców powiatu brzezińskiego. W 2021 roku urodziło się 267 dzieci, w tym 51,3% dziewczynek i 48,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 379 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,63 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 28,0% zgonów w powiecie brzezińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,9% zgonów w powiecie brzezińskim były nowotwory, a 8,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu brzezińskiego przypada 13.89 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 368 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 299 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu brzezińskiego 69. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 6.

  59,0% mieszkańców powiatu brzezińskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu brzezińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 30 560 Liczba mieszkańców
 • 15 773 Kobiety
 • 14 787 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie brzezińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie brzezińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie brzezińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu brzezińskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 27 744 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 14 502 Kobiety
 • 13 242 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie brzezińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie brzezińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie brzezińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu brzezińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  42,5 lat
  łódzkie
  43,5 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 44,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat brzeziński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu brzezińskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat brzeziński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat brzeziński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat brzeziński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,6% Kawalerowie/Panny
 • powiat brzeziński
  26,6%
  łódzkie
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 21,6% Kobiety
  (Panny)
 • 32,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,9% Żonaci/Zamężne
 • pow. brzeziński
  55,9%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Cały kraj
  54,0%
 • 53,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,5%
  woj. łódzkie
  10,0%
  Cały kraj
  8,5%
 • 17,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  7,0%
  woj. łódzkie
  8,6%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Powiat
  0,0%
  Województwo
  1,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie brzezińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  3,7
  Województwo
  4,3
  Kraj
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  1,3
  łódzkie
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 113 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie brzezińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -158 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -70 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -88 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,17 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. brzeziński
  -5,2
  woj. łódzkie
  -7,6
  Polska
  -4,9
 • -4,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie brzezińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie brzezińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie brzezińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie brzezińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 267 Urodzenia żywe
 • 137 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 130 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,3%
  48,7%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,7
  łódzkie
  8,1
  Kraj
  8,7
 • 38,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  38,8
  Województwo
  36,2
  Kraj
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 99 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99
 • 101 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 101
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 3 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3
 • 3 379 g Średnia waga noworodków
 • 3 275 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 488 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 379 g
  łódzkie
  3 349 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 21 Waga 4000g - 4499g
 • 21
 • 104 Waga 3500g - 3999g
 • 104
 • 77 Waga 3000g - 3499g
 • 77
 • 45 Waga 2500g - 2999g
 • 45
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. brzeziński
  1,41
  Województwo
  1,29
  Cały kraj
  1,32
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,73
  łódzkie
  0,63
  Kraj
  0,64
 • 0,63 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat brzeziński
  0,63
  łódzkie
  0,51
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie brzezińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 425 Zgony
 • 207 Kobiety
  (Zgony)
 • 218 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,7%
  51,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,9 Zgony na 1000 ludności
 • pow. brzeziński
  13,9
  łódzkie
  15,7
  Kraj
  13,6
 • 159,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat brzeziński
  159,2
  łódzkie
  194,3
  Cały kraj
  156,7
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  0,0
  łódzkie
  3,6
  Cały kraj
  3,9
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,8
  łódzkie
  4,2
  Cała Polska
  3,6
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,3
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie brzezińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. brzeziński
  28,0%
  łódzkie
  29,3%
  Polska
  34,8%
 • 21,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. brzeziński
  21,9%
  Województwo
  18,5%
  Kraj
  19,6%
 • 8,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat brzeziński
  8,2%
  woj. łódzkie
  6,3%
  Polska
  5,4%
 • 64 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,0
  Cały kraj
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  75,7
  Polska
  74,4
 • 305,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat brzeziński
  305,9
  Województwo
  293,1
  Polska
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  266,5
  Polska
  246,5
 • 391,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 426,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 354,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  391,4
  łódzkie
  463,6
  Cały kraj
  475,8
 • 77,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 49,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 105,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  77,5
  Województwo
  63,6
  Kraj
  70,6
 • 44,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  44,5
  woj. łódzkie
  36,5
  Cały kraj
  32,6
 • 6,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,4
  Województwo
  7,0
  Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. brzeziński
  0,5%
  łódzkie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie brzezińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 Osoby w zamachach samobójczych
 • 3 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 1 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 33 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  33,0
  woj. łódzkie
  56,0
  Cała Polska
  36,0
 • 23 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  23,0
  Województwo
  13,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 7 powieszenie się
 • 7
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 7 powieszenie się
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 7 nieustalona
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony5
 • 2 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 5 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony5
 • 2 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony9
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 9 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony6
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 4 nieustalony
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 2 emerytura
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 368 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 206 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 162 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 299 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 174 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 125 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 75 Saldo migracji
 • 36 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 39 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 69 Saldo migracji wewnętrznych
 • 32 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 37 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie brzezińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat brzeziński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzeziński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie brzezińskim oddano do użytku 79 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,59 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie brzezińskim to 11 867 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 387 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  96,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 3,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie brzezińskim to 5,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie brzezińskim to 145,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,83% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 85,10% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 81,16% mieszkań posiada łazienkę, 73,92% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,62% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie brzezińskim 66 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 449 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 950 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 34 transakcje (mediana cen - 4 643 zł/m2, średnia - 4 593 zł/m2), a na rynku wtórnym 32 transakcje rynkowe (mediana cen - 3 176 zł/m2, średnia - 3 153 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 449 zł
 • pow. brzeziński
  4 449 zł
  łódzkie
  5 134 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 4 449 zł Ogółem
 • 4 449 zł
 • 2 803 zł do 40 m2
 • 2 803 zł
 • 4 654 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 654 zł
 • 4 384 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 384 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 950 zł
 • Tutaj
  3 950 zł
  Województwo
  5 078 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 3 950 zł Ogółem
 • 3 950 zł
 • 3 101 zł do 40 m2
 • 3 101 zł
 • 4 212 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 212 zł
 • 3 904 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 904 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 66
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m214
  • od 40,1 do 60 m235
  • od 60,1 do 80 m217
  • od 80,1 m20
 • 14 do 40 m2
 • 35 od 40,1 do 60 m2
 • 17 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie brzezińskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 643 zł
 • pow. brzeziński
  4 643 zł
  łódzkie
  5 615 zł
  Cała Polska
  5 761 zł
 • 4 643 zł Ogółem
 • 4 643 zł
 • 4 808 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 808 zł
 • 4 466 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 466 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 593 zł
 • powiat brzeziński
  4 593 zł
  woj. łódzkie
  5 598 zł
  Kraj
  6 212 zł
 • 4 593 zł Ogółem
 • 4 593 zł
 • 4 832 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 832 zł
 • 4 475 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 475 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 34
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m221
  • od 60,1 do 80 m211
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 21 od 40,1 do 60 m2
 • 11 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 176 zł
 • Powiat
  3 176 zł
  woj. łódzkie
  4 769 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 3 176 zł Ogółem
 • 3 176 zł
 • 2 999 zł do 40 m2
 • 2 999 zł
 • 3 220 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 220 zł
 • 2 869 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 869 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 153 zł
 • powiat brzeziński
  3 153 zł
  woj. łódzkie
  4 688 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 3 153 zł Ogółem
 • 3 153 zł
 • 3 216 zł do 40 m2
 • 3 216 zł
 • 3 304 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 304 zł
 • 2 854 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 854 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 32
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m212
  • od 40,1 do 60 m214
  • od 60,1 do 80 m26
  • od 80,1 m20
 • 12 do 40 m2
 • 14 od 40,1 do 60 m2
 • 6 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 11 867 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 387,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat brzeziński
  387,20
  Województwo
  427,80
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 81,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  81,80 m2
  łódzkie
  69,90 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 31,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  31,70 m2
  woj. łódzkie
  29,90 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,88 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat brzeziński
  3,88
  łódzkie
  3,61
  Cała Polska
  3,82
 • 2,58 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. brzeziński
  2,58
  Województwo
  2,34
  Cała Polska
  2,55
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. brzeziński
  0,67
  łódzkie
  0,65
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 79 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,59 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  2,59
  woj. łódzkie
  4,99
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 415 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  5,25
  woj. łódzkie
  4,01
  Cały kraj
  3,90
 • 13,58 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat brzeziński
  13,58
  Województwo
  19,99
  Kraj
  24,07
 • 11 454 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 145,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  145,0 m2
  woj. łódzkie
  97,2 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,37 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 92,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  92,83%
  łódzkie
  94,90%
  Polska
  96,97%
 • 85,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. brzeziński
  85,10%
  Województwo
  89,89%
  Cały kraj
  94,01%
 • 81,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  81,16%
  łódzkie
  86,01%
  Kraj
  91,78%
 • 73,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat brzeziński
  73,92%
  woj. łódzkie
  77,97%
  Cała Polska
  83,08%
 • 0,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat brzeziński
  0,62%
  łódzkie
  45,26%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat brzeziński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie brzezińskim na 1000 mieszkańców pracuje 147osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie brzezińskim wynosiło w 2021 roku 6,6% (6,7% wśród kobiet i 6,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie brzezińskim wynosiło 4 605,78 PLN, co odpowiada 76.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu brzezińskiego 2 230 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 344 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -886.

  44,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu brzezińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,2% w przemyśle i budownictwie, a 14,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 147 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  147,0
  woj. łódzkie
  256,0
  Kraj
  257,0
 • 6,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,7% Kobiety
 • 6,5% Mężczyźni
 • pow. brzeziński
  6,6%
  Województwo
  5,6%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie brzezińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie brzezińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie brzezińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 606 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 606 PLN
  woj. łódzkie
  5 622 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie brzezińskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 230 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 344 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -886 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,60 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 44,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 40,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 49,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,2% Przemysł i budownictwo
 • 12,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 19,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,8% Pozostałe
 • 34,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie brzezińskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 480 Pracujący ogółem
 • 2 454 Kobiety
 • 2 026 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie brzezińskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,0% W wieku produkcyjnym
 • 53,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat brzeziński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  69,4
  woj. łódzkie
  72,7
  Cały kraj
  69,0
 • 38,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat brzeziński
  38,9
  woj. łódzkie
  43,1
  Cała Polska
  38,2
 • 127,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat brzeziński
  127,7
  woj. łódzkie
  145,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat brzeziński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie brzezińskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 201 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 526 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 219 nowych podmiotów, a 147 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (315) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (198) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (383) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (121) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie brzezińskim najwięcej (147) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 081) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (51) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,9% (892) podmiotów, a 70,5% (2 258) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie brzezińskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.9%) oraz Budownictwo (15.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 201 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 51 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 892 Przemysł i budownictwo
 • 2 258 Pozostała działalność
 • 219 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie brzezińskim w 2021 roku
 • 147 Podmioty wyrejestrowane w powiecie brzezińskim w 2021 roku
 • 2 526 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 081 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 081
 • 112 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 112
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 3 200 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 200
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 Spółdzielnie ogółem
 • 9
 • 189 Spółki handlowe ogółem
 • 189
 • 13  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 147  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 147
 • 12    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 127 Spółki cywilne ogółem
 • 127
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 526 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 731 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 731
 • 397 Budownictwo
 • 397
 • 367 Przetwórstwo przemysłowe
 • 367
 • 177 Transport i gospodarka magazynowa
 • 177
 • 170 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 170
 • 132 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 132
 • 130 Pozostała działalność
 • 130
 • 78 Informacja i komunikacja
 • 78
 • 71 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 71
 • 59 Edukacja
 • 59
 • 56 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 56
 • 47 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 47
 • 39 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39
 • 28 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 28
 • 25 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 25
 • 12 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 12
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzeziński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie brzezińskim stwierdzono 473 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,46 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie brzezińskim wynosi 82,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu brzezińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,78 (wykrywalność 73%) oraz przeciwko mieniu - 5,39 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,15 (83%), drogowe - 2,97 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,13 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat brzeziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 473 Przestępstwa ogółem
 • 473
 • 238 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 238
 • 127 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 127
 • 91 Przestępstwa drogowe
 • 91
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 4
 • 165 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 165
 • 15,46 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. brzeziński
  15,46
  woj. łódzkie
  22,60
  Cały kraj
  21,51
 • 7,78 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,78
  łódzkie
  11,92
  Cały kraj
  12,82
 • 4,15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,15
  woj. łódzkie
  8,03
  Kraj
  5,89
 • 2,97 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat brzeziński
  2,97
  łódzkie
  2,00
  Polska
  1,85
 • 0,13 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat brzeziński
  0,13
  łódzkie
  0,40
  Cały kraj
  0,35
 • 5,39 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat brzeziński
  5,39
  Województwo
  10,47
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat brzeziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. brzeziński
  82%
  woj. łódzkie
  70%
  Polska
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat brzeziński
  74%
  woj. łódzkie
  57%
  Polska
  64%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  84%
  Województwo
  81%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. brzeziński
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. brzeziński
  100%
  Województwo
  86%
  Cały kraj
  89%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  58%
  łódzkie
  47%
  Cały kraj
  53%

Powiat brzeziński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu brzezińskiego wyniosła w 2021 roku 42,4 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu brzezińskiego - 26.6% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (23.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,0 mln złotych, czyli 11,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu brzezińskiego wyniosła w 2021 roku 43,1 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15.2% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (25.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (23.3%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.1%). W budżecie powiatu brzezińskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 266 złotych na mieszkańca (18,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,9 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie brzezińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu brzezińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat brzeziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu brzezińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,7 mln

  960(100%)

  30,7 mln

  992(100%)

  26,9 mln

  870(100%)

  31,0 mln

  1,0 tys(100%)

  38,2 mln

  1,2 tys(100%)

  36,4 mln

  1,2 tys(100%)

  38,4 mln

  1,2 tys(100%)

  42,4 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,7 mln

  250(26.1%)

  8,1 mln

  261(26.3%)

  8,7 mln

  281(32.2%)

  7,8 mln

  254(25.3%)

  11,7 mln

  379(30.7%)

  10,4 mln

  338(28.7%)

  12,6 mln

  410(32.7%)

  11,3 mln

  369(26.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,9 mln

  191(19.9%)

  5,9 mln

  190(19.2%)

  5,8 mln

  187(21.4%)

  5,9 mln

  192(19.2%)

  6,0 mln

  195(15.8%)

  6,2 mln

  202(17.1%)

  7,6 mln

  247(19.8%)

  10,0 mln

  328(23.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  114(11.9%)

  3,8 mln

  124(12.5%)

  3,7 mln

  121(13.9%)

  4,0 mln

  129(12.8%)

  4,5 mln

  145(11.8%)

  5,0 mln

  162(13.8%)

  5,1 mln

  165(13.2%)

  5,6 mln

  184(13.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,6 mln

  180(18.8%)

  6,2 mln

  199(20.1%)

  3,3 mln

  106(12.1%)

  3,6 mln

  118(11.7%)

  3,7 mln

  120(9.7%)

  4,1 mln

  133(11.3%)

  4,6 mln

  149(11.9%)

  5,2 mln

  169(12.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,8 mln

  92,1(9.6%)

  2,8 mln

  90,9(9.2%)

  1,7 mln

  54,3(6.2%)

  3,9 mln

  127(12.7%)

  6,6 mln

  214(17.4%)

  5,2 mln

  168(14.3%)

  2,7 mln

  87,2(7%)

  3,5 mln

  115(8.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  36,9(3.8%)

  1,2 mln

  37,5(3.8%)

  1,1 mln

  34,8(4%)

  1,2 mln

  38,7(3.9%)

  1,3 mln

  41,4(3.4%)

  1,3 mln

  42,5(3.6%)

  1,5 mln

  48,5(3.9%)

  1,6 mln

  51,3(3.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  626,5 tys

  20,2(2.1%)

  627,0 tys

  20,3(2%)

  631,0 tys

  20,4(2.3%)

  614,7 tys

  19,9(2%)

  611,2 tys

  19,8(1.6%)

  644,7 tys

  20,9(1.8%)

  812,9 tys

  26,5(2.1%)

  892,0 tys

  29,2(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  509,8 tys

  16,5(1.7%)

  489,5 tys

  15,8(1.6%)

  509,2 tys

  16,5(1.9%)

  586,8 tys

  19,0(1.9%)

  341,7 tys

  11,1(0.9%)

  449,1 tys

  14,6(1.2%)

  518,8 tys

  16,9(1.4%)

  878,1 tys

  28,7(2.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,2 mln

  38,3(4%)

  927,9 tys

  30,0(3%)

  840,3 tys

  27,2(3.1%)

  690,8 tys

  22,4(2.2%)

  703,7 tys

  22,8(1.8%)

  523,6 tys

  17,0(1.4%)

  576,9 tys

  18,8(1.5%)

  785,1 tys

  25,7(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  70,4 tys

  2,3(0.2%)

  313,4 tys

  10,1(1%)

  189,9 tys

  6,1(0.7%)

  268,8 tys

  8,7(0.9%)

  347,4 tys

  11,2(0.9%)

  267,7 tys

  8,7(0.7%)

  262,4 tys

  8,6(0.7%)

  298,7 tys

  9,8(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  368,2 tys

  11,9(1.2%)

  285,9 tys

  9,2(0.9%)

  269,6 tys

  8,7(1%)

  282,9 tys

  9,2(0.9%)

  302,3 tys

  9,8(0.8%)

  440,0 tys

  14,3(1.2%)

  400,3 tys

  13,1(1%)

  297,8 tys

  9,7(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,5 tys

  4,0(0.5%)

  125,2 tys

  4,1(0.4%)

  125,2 tys

  4,1(0.3%)

  132,0 tys

  4,3(0.4%)

  132,0 tys

  4,3(0.3%)

  132,0 tys

  4,3(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  98,8 tys

  3,2(0.3%)

  99,3 tys

  3,2(0.3%)

  99,3 tys

  3,2(0.4%)

  161,7 tys

  5,2(0.5%)

  101,2 tys

  3,3(0.3%)

  88,6 tys

  2,9(0.2%)

  83,3 tys

  2,7(0.2%)

  86,2 tys

  2,8(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 tys

  0,1(0%)

  6,3 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  9,0 tys

  0,3(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,1(0%)

  9,5 tys

  0,3(0%)

  19,3 tys

  0,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  16,0 tys

  0,5(0.1%)

  16,0 tys

  0,5(0.1%)

  22,0 tys

  0,7(0.1%)

  19,0 tys

  0,6(0.1%)

  6,0 tys

  0,2(0%)

  19,0 tys

  0,6(0.1%)

  20,5 tys

  0,7(0.1%)

  19,0 tys

  0,6(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  16,0 tys

  0,5(0.1%)

  11,6 tys

  0,4(0%)

  14,9 tys

  0,5(0.1%)

  15,0 tys

  0,5(0%)

  20,0 tys

  0,6(0.1%)

  13,7 tys

  0,4(0%)

  7,0 tys

  0,2(0%)

  17,0 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,5 tys

  0,1(0%)

  500

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,1(0%)

  27,8 tys

  0,9(0.1%)

  28,4 tys

  0,9(0.1%)

  27,6 tys

  0,9(0.1%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  20,0 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,6 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,3 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie brzezińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu brzezińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat brzeziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu brzezińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,8 mln

  963(100%)

  31,1 mln

  1,0 tys(100%)

  28,4 mln

  918(100%)

  30,2 mln

  977(100%)

  34,4 mln

  1,1 tys(100%)

  36,5 mln

  1,2 tys(100%)

  37,6 mln

  1,2 tys(100%)

  43,1 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,0 mln

  259(26.9%)

  7,8 mln

  252(25%)

  7,9 mln

  256(27.8%)

  7,5 mln

  242(24.8%)

  8,1 mln

  262(23.5%)

  7,5 mln

  243(20.5%)

  9,1 mln

  298(24.3%)

  11,1 mln

  365(25.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,2 mln

  202(21%)

  6,3 mln

  205(20.3%)

  6,8 mln

  221(24.1%)

  7,1 mln

  229(23.5%)

  9,4 mln

  303(27.2%)

  9,4 mln

  305(25.8%)

  10,6 mln

  345(28.1%)

  10,0 mln

  328(23.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,0 mln

  162(16.9%)

  5,5 mln

  179(17.8%)

  6,0 mln

  196(21.3%)

  6,8 mln

  220(22.5%)

  7,6 mln

  244(22%)

  8,5 mln

  277(23.3%)

  8,3 mln

  270(22%)

  9,5 mln

  312(22.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,6 mln

  180(18.7%)

  6,2 mln

  199(19.8%)

  3,3 mln

  105(11.5%)

  3,6 mln

  116(11.8%)

  3,6 mln

  118(10.6%)

  4,0 mln

  131(11.1%)

  4,5 mln

  146(11.9%)

  5,1 mln

  166(11.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  107,9 tys

  3,5(0.4%)

  222,3 tys

  7,2(0.7%)

  186,1 tys

  6,0(0.7%)

  447,9 tys

  14,5(1.5%)

  568,5 tys

  18,4(1.7%)

  244,7 tys

  7,9(0.7%)

  357,7 tys

  11,7(1%)

  1,4 mln

  46,8(3.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  981,9 tys

  31,7(3.3%)

  1,0 mln

  33,2(3.3%)

  269,4 tys

  8,7(0.9%)

  558,3 tys

  18,1(1.9%)

  1,3 mln

  40,8(3.7%)

  3,0 mln

  98,8(8.3%)

  615,6 tys

  20,1(1.6%)

  1,4 mln

  45,9(3.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  39,7(4.1%)

  1,1 mln

  35,8(3.6%)

  1,4 mln

  45,2(4.9%)

  1,4 mln

  44,1(4.5%)

  1,4 mln

  44,2(4%)

  1,2 mln

  39,0(3.3%)

  1,3 mln

  41,0(3.3%)

  1,1 mln

  37,0(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  712,6 tys

  23,0(2.4%)

  758,8 tys

  24,5(2.4%)

  760,8 tys

  24,6(2.7%)

  861,9 tys

  27,9(2.9%)

  573,1 tys

  18,6(1.7%)

  659,5 tys

  21,4(1.8%)

  776,4 tys

  25,3(2.1%)

  964,8 tys

  31,6(2.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,2 mln

  38,1(4%)

  1,6 mln

  51,0(5.1%)

  837,3 tys

  27,1(2.9%)

  667,3 tys

  21,6(2.2%)

  516,2 tys

  16,7(1.5%)

  506,4 tys

  16,4(1.4%)

  576,3 tys

  18,8(1.5%)

  782,9 tys

  25,6(1.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  340,0 tys

  11,0(1.1%)

  325,3 tys

  10,5(1%)

  287,7 tys

  9,3(1%)

  342,3 tys

  11,1(1.1%)

  363,8 tys

  11,8(1.1%)

  279,0 tys

  9,0(0.8%)

  363,7 tys

  11,9(1%)

  356,6 tys

  11,7(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  200,1 tys

  6,5(0.7%)

  175,9 tys

  5,7(0.6%)

  363,8 tys

  11,8(1.3%)

  143,8 tys

  4,7(0.5%)

  137,8 tys

  4,5(0.4%)

  168,0 tys

  5,5(0.5%)

  155,8 tys

  5,1(0.4%)

  139,0 tys

  4,5(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,5 tys

  4,0(0.4%)

  125,2 tys

  4,1(0.4%)

  125,2 tys

  4,1(0.4%)

  132,0 tys

  4,3(0.4%)

  132,0 tys

  4,3(0.4%)

  132,0 tys

  4,3(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  79,8 tys

  2,6(0.3%)

  79,8 tys

  2,6(0.3%)

  79,1 tys

  2,6(0.3%)

  98,5 tys

  3,2(0.3%)

  80,2 tys

  2,6(0.2%)

  81,5 tys

  2,6(0.2%)

  83,3 tys

  2,7(0.2%)

  86,2 tys

  2,8(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  76,3 tys

  2,5(0.3%)

  42,8 tys

  1,4(0.1%)

  39,4 tys

  1,3(0.1%)

  42,2 tys

  1,4(0.1%)

  39,0 tys

  1,3(0.1%)

  11,9 tys

  0,4(0%)

  15,7 tys

  0,5(0%)

  10,2 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,5 tys

  0,1(0%)

  500

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,1(0%)

  27,7 tys

  0,9(0.1%)

  28,2 tys

  0,9(0.1%)

  27,6 tys

  0,9(0.1%)

  8,3 tys

  0,3(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  31,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  19,3 tys

  0,6(0.1%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  20,0 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,6 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat brzeziński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 814 mieszkańców powiatu brzezińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 3 309 kobiet oraz 3 505 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 12,4% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,1% mieszkańców powiatu brzezińskiego, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 16,7% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu brzezińskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie brzezińskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,7%) oraz zasadnicze zawodowe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,5%) oraz średnie zawodowe (24,2%).

  W roku 2021 w powiecie brzezińskim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 33 oddziałów uczęszczało 655 dzieci (318 dziewczynek oraz 337 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie brzezińskim mieściły się 4 przedszkola, w których do 14 oddziałów uczęszczało 329 dzieci (165 dziewczynek oraz 164 chłopców). Dostępnych było 330 miejsc.

  17,4% mieszkańców powiatu brzezińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 17,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 786 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,18 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 13 szkół podstawowych, w których w 148 oddziałach uczyło się 2 305 uczniów (1 100 kobiet oraz 1 205 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie brzezińskim placówkę miało 13 szkół podstawowych, w których w 105 oddziałach uczyło się 1 765 uczniów (872 kobiety oraz 893 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,9% ludności (29,3% wśród dziewczynek i 28,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,6 uczniów.

  W powiecie brzezińskim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 8 oddziałach uczyło się 199 uczniów (123 kobiety oraz 76 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 51 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie brzezińskim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 19 oddziałach uczyło się 430 uczniów (212 kobiet oraz 218 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 193 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,9 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,2% mieszkańców powiatu brzezińskiego w wieku potencjalnej nauki (28,0% kobiet i 26,4% mężczyzn).

 • 18,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  18,3%
  Województwo
  23,4%
  Polska
  25,2%
 • 22,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  35,9%
  Województwo
  36,4%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • powiat brzeziński
  2,0%
  Województwo
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  12,4%
  woj. łódzkie
  12,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  21,5%
  łódzkie
  20,1%
  Polska
  20,0%
 • 18,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. brzeziński
  23,1%
  Województwo
  20,1%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. brzeziński
  2,8%
  łódzkie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,7%
  Województwo
  14,2%
  Polska
  12,3%
 • 17,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. brzeziński
  3,2%
  woj. łódzkie
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 786 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. brzeziński
  786,0
  Województwo
  905,0
  Cały kraj
  896,0
 • 1,18 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. brzeziński
  1,18
  woj. łódzkie
  0,90
  Polska
  0,89
 •  
 • 7Przedszkola
 • 11 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 33 Oddziały
 • 22 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 705 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat brzeziński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 655 Dzieci
 • 318 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 337 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,5%
  51,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 179 3 lata
 • 179
 • 186 4 lata
 • 186
 • 188 5 lata
 • 188
 • 93 6 lat
 • 93
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 88 3 lata
 • 88
 • 89 4 lata
 • 89
 • 91 5 lata
 • 91
 • 43 6 lat
 • 43
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 91 3 lata
 • 91
 • 97 4 lata
 • 97
 • 97 5 lata
 • 97
 • 50 6 lat
 • 50
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 319 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 53,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 52,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 24,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat brzeziński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 12Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 137 Oddziały
 • 2 280 Uczniowie
 • 1 095 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 185 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,0%
  52,0%
 • 290 Uczniowie w 1 klasie
 • 142 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 148 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 289 Absolwenci
 • 133 Kobiety
  (absolwenci)
 • 156 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 11 Oddziały
 • 25 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,0%
  80,0%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,6
  woj. łódzkie
  16,5
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,6
 • 15,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,6
 • 16,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,6
 • 2,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,3
 •  
 • 191,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 154,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat brzeziński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 199 Uczniowie
 • 123 Kobiety
  (uczniowie)
 • 76 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 61,8%
  38,2%
 • 49 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Absolwenci
 • 28 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 16 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  24,9
  Województwo
  26,0
  Kraj
  26,3
 •  
 • 16,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 13,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat brzeziński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat brzeziński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat brzeziński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzeziński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie brzezińskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie brzezińskim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • domy wycieczkowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 100)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie brzezińskim: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 81 (uczestnicy: 2 133)
  • seanse filmowe: 18 (uczestnicy: 360)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 190)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 70)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 80)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 95)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 85)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 355)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 24 (uczestnicy: 348)
  • inne: 16 (uczestnicy: 400)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 163)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 51)
  • taneczne: 2 (członkowie: 20)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 8)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 14)
  • inne: 1 (członkowie: 50)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 47)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 9)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 8)
  • tańca: 1 (absolwenci: 30)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 2
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 156)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 50)
  • taneczne: 7 (członkowie: 106)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie brzezińskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 760 zwiedzających, co daje 575 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie brzezińskim działało 6 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 149 738 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 15 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 6 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 127 831 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 44
  • dostępne dla czytelników: 25
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 24
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 5
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 6
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Biblioteki naukowe w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie brzezińskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 33 427 wolumenów w tym ziobry specjalne: 347. Odnotowano 917 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 32 710 wolumenów. Odnotowano 704 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 7
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie brzezińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie brzezińskim działało 17 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 854 członków. Zarejestrowano 802 ćwiczących (mężczyźni: 554, kobiety: 248, chłopcy do lat 18: 273, dziewczęta do lat 18: 163). Aktywne były 22 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (17), instruktora sportowego (10) oraz inne osoby (8).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie brzezińskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat brzeziński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat brzeziński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 27 wypadków drogowych w powiecie brzezińskim odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 31 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 88,4 wypadków (mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 6,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 5,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 105,6 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie brzezińskim zarejestrowanych było 34 100 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 23 098 samochodów osobowych (753,7 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 4 183 samochodów ciężarowych (159,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 95 autobusów (3,1 - więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski), 703 ciągników siodłowych (22,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 2 108 motocykli (68,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,4 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,7 lat.


  W 2021 roku w powiecie brzezińskim znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 4 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 6 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie brzezińskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 27 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 31 Ranni
  (rok 2021)
 • 4 Lekko ranni
 • 27 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie brzezińskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 88,35 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  88,4
  łódzkie
  95,4
  Cała Polska
  59,9
 • 6,54 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat brzeziński
  6,5
  łódzkie
  7,9
  Cała Polska
  5,9
 • 101,44 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  101,4
  łódzkie
  114,3
  Polska
  69,4
 • 5,87 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. brzeziński
  5,9
  Województwo
  10,1
  Kraj
  7,6
 • 105,57 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  105,6
  Województwo
  126,4
  Cała Polska
  80,2
 • 7,41 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  7,4
  Województwo
  8,3
  Polska
  9,8
 • 114,81 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  114,8
  Województwo
  119,8
  Cała Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 34 100 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie brzezińskim w 2020 roku
 • 23 098 Samochody osobowe
 • 4 183 Samochody ciężarowe
 • 19 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 95 Autobusy
 • 311 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 703 Ciągniki samochodowe
 • 703   Ciągniki siodłowe
 • 3 602 Ciągniki rolnicze
 • 2 108 Motocykle
 • 860   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 432 Motorowery
 • 23 098Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie brzezińskim
 • Samochody osobowe w powiecie brzezińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 753,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat brzeziński
  753,7
  łódzkie
  666,6
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 786
  • 1400-1649 kg5 980
  • 1650-1899 kg5 618
  • 1900 kg i więcej5 714
 • 5 786 do 1399 kg
 • 5 980 1400-1649 kg
 • 5 618 1650-1899 kg
 • 5 714 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 8 955 do 1399 cm3
 • 8 955
 • 12 363 1400-1999 cm3
 • 12 363
 • 1 780 2000 i więcej cm3
 • 1 780
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie brzezińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna11 887
  • olej napędowy6 445
  • gaz (LPG)4 631
  • pozostałe135
 • 11 887 benzyna
 • 6 445 olej napędowy
 • 4 631 gaz (LPG)
 • 135 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 161 do 1 roku
 • 161
 • 154 2 lata
 • 154
 • 242 3 lata
 • 242
 • 581 4-5 lat
 • 581
 • 584 6-7 lat
 • 584
 • 890 8-9 lat
 • 890
 • 1 122 10-11 lat
 • 1 122
 • 3 750 12-15 lat
 • 3 750
 • 5 294 16-20 lat
 • 5 294
 • 4 016 21-25 lat
 • 4 016
 • 2 143 26-30 lat
 • 2 143
 • 4 161 31 lat i więcej
 • 4 161
 • 20,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie brzezińskim
 • pow. brzeziński
  20,4 lat
  woj. łódzkie
  19,2 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 4 183Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie brzezińskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie brzezińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 159,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. brzeziński
  159,4
  łódzkie
  111,5
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 038 do 999 kg
 • 2 038
 • 1 196 1000-1499 kg
 • 1 196
 • 301 1500-2999 kg
 • 301
 • 26 3000-3499 kg
 • 26
 • 87 3500-4999 kg
 • 87
 • 214 5000-6999 kg
 • 214
 • 130 7000-9999 kg
 • 130
 • 107 10000-14999 kg
 • 107
 • 84 15000 kg i więcej
 • 84
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna975
  • olej napędowy2 570
  • gaz (LPG)196
  • pozostałe442
 • 975 benzyna
 • 2 570 olej napędowy
 • 196 gaz (LPG)
 • 442 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 21 do 1 roku
 • 21
 • 11 2 lata
 • 11
 • 27 3 lata
 • 27
 • 90 4-5 lat
 • 90
 • 139 6-7 lat
 • 139
 • 181 8-9 lat
 • 181
 • 211 10-11 lat
 • 211
 • 539 12-15 lat
 • 539
 • 764 16-20 lat
 • 764
 • 667 21-25 lat
 • 667
 • 318 26-30 lat
 • 318
 • 1 215 31 lat i więcej
 • 1 215
 • 22,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie brzezińskim
 • powiat brzeziński
  22,2 lat
  Województwo
  20,5 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 95Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie brzezińskim
 • Autobusy w powiecie brzezińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,1 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat brzeziński
  3,1
  łódzkie
  2,9
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy72
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe18
 • 5 benzyna
 • 72 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 18 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 6 6-7 lat
 • 6
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 6 10-11 lat
 • 6
 • 13 12-15 lat
 • 13
 • 17 16-20 lat
 • 17
 • 13 21-25 lat
 • 13
 • 6 26-30 lat
 • 6
 • 29 31 lat i więcej
 • 29
 • 22,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie brzezińskim
 • pow. brzeziński
  22,0 lat
  łódzkie
  22,6 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 703Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie brzezińskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie brzezińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 22,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  22,9
  Województwo
  11,6
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy623
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe80
 • 0 benzyna
 • 623 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 80 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 8 2 lata
 • 8
 • 18 3 lata
 • 18
 • 45 4-5 lat
 • 45
 • 38 6-7 lat
 • 38
 • 67 8-9 lat
 • 67
 • 41 10-11 lat
 • 41
 • 199 12-15 lat
 • 199
 • 116 16-20 lat
 • 116
 • 98 21-25 lat
 • 98
 • 43 26-30 lat
 • 43
 • 26 31 lat i więcej
 • 26
 • 15,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie brzezińskim
 • powiat brzeziński
  15,2 lat
  łódzkie
  13,9 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 2 108Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie brzezińskim
 • Motocykle w powiecie brzezińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 68,8 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. brzeziński
  68,8
  woj. łódzkie
  45,3
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 68 do 1 roku
 • 68
 • 15 2 lata
 • 15
 • 8 3 lata
 • 8
 • 52 4-5 lat
 • 52
 • 36 6-7 lat
 • 36
 • 43 8-9 lat
 • 43
 • 36 10-11 lat
 • 36
 • 129 12-15 lat
 • 129
 • 159 16-20 lat
 • 159
 • 140 21-25 lat
 • 140
 • 86 26-30 lat
 • 86
 • 1 336 31 lat i więcej
 • 1 336
 • 27,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie brzezińskim
 • pow. brzeziński
  27,7 lat
  woj. łódzkie
  25,0 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie brzezińskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 69,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  69,7 km
  Województwo
  573,4 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 0,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,8 km
  woj. łódzkie
  4,3 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 4 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 6 Liczba licencji na taksówki
 • 6 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami