Powiat dąbrowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat dąbrowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 58 665 Liczba mieszkańców
 • 530 km2 Powierzchnia
 • 111 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 19,3% Stopa urbanizacji
 • Tadeusz Kwiatkowski Starosta
 • ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska Adres starostwa powiatowego
 • KDA Tablice rejestracyjne
Powiat dąbrowski na mapie
Identyfikatory
 • 1204 TERYT (TERC)
Herb powiatu dąbrowskiego
powiat dąbrowski herb
Flaga powiatu dąbrowskiego
powiat dąbrowski flaga

powiat dąbrowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej
(014)642-61-10
(014)642-23-31
ul. Żabieńska 20
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
(014)644-23-33
(014)644-22-42
ul. Berka Jodelewicza 4
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Tarnowskiej
(014)642-65-05
(014)642-65-05
ul. Piłsudskiego 16
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej
(014)642-23-96
(014)642-25-71
ul. Piłsudskiego 14
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej
(014)642-43-15
(014)642-43-15
ul. Jagiellońska 50
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
(14) 642-24-31
(14) 642-22-29
ul. Berka Joselewicza
33-200 Dąbrowa Tarnowska

Powiat dąbrowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat dąbrowski ma 58 665 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 0,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu dąbrowskiego w 2050 roku wynosi 52 646, z czego 26 181 to kobiety, a 26 465 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu dąbrowskiego zawarli w 2021 roku 283 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,9% mieszkańców powiatu dąbrowskiego jest stanu wolnego, 56,9% żyje w małżeństwie, 3,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat dąbrowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -208. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,53 na 1000 mieszkańców powiatu dąbrowskiego. W 2021 roku urodziło się 534 dzieci, w tym 52,2% dziewczynek i 47,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 256 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,72 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,4% zgonów w powiecie dąbrowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,2% zgonów w powiecie dąbrowskim były nowotwory, a 3,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu dąbrowskiego przypada 12.61 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 493 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 575 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu dąbrowskiego -82. W tym samym roku 18 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 10 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 8.

  62,8% mieszkańców powiatu dąbrowskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu dąbrowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 58 665 Liczba mieszkańców
 • 29 426 Kobiety
 • 29 239 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie dąbrowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie dąbrowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie dąbrowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu dąbrowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 52 646 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 26 181 Kobiety
 • 26 465 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie dąbrowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie dąbrowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie dąbrowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu dąbrowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,2 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 42,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat dąbrowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu dąbrowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat dąbrowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat dąbrowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat dąbrowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,9% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  30,9%
  woj. małopolskie
  30,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 25,3% Kobiety
  (Panny)
 • 36,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,9% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  56,9%
  Województwo
  56,1%
  Polska
  54,0%
 • 57,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • pow. dąbrowski
  8,3%
  Województwo
  7,7%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. dąbrowski
  3,9%
  woj. małopolskie
  5,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 4,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • pow. dąbrowski
  0,0%
  Województwo
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie dąbrowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat dąbrowski
  4,8
  Małopolskie
  4,9
  Kraj
  4,4
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. dąbrowski
  0,8
  Małopolskie
  1,3
  Polska
  1,6
 • 283 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie dąbrowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -208 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -83 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -125 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,53 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,5
  woj. małopolskie
  -2,2
  Cały kraj
  -4,9
 • -4,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie dąbrowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie dąbrowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie dąbrowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie dąbrowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 534 Urodzenia żywe
 • 279 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 255 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,2%
  47,8%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,1
  Województwo
  9,8
  Cały kraj
  8,7
 • 37,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. dąbrowski
  37,7
  Województwo
  41,1
  Cały kraj
  37,5
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 101 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 101
 • 69 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 256 g Średnia waga noworodków
 • 3 177 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 342 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 256 g
  woj. małopolskie
  3 319 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 24 Waga 4000g - 4499g
 • 24
 • 141 Waga 3500g - 3999g
 • 141
 • 241 Waga 3000g - 3499g
 • 241
 • 95 Waga 2500g - 2999g
 • 95
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. dąbrowski
  1,25
  Małopolskie
  1,39
  Polska
  1,32
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. dąbrowski
  0,65
  woj. małopolskie
  0,68
  Kraj
  0,64
 • 0,72 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,72
  Województwo
  0,82
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie dąbrowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 742 Zgony
 • 362 Kobiety
  (Zgony)
 • 380 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,8%
  51,2%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 12,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,6
  woj. małopolskie
  12,0
  Kraj
  13,6
 • 139,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  139,0
  woj. małopolskie
  122,4
  Polska
  156,7
 • 1,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,9
  Województwo
  3,0
  Cała Polska
  3,9
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,0
  Województwo
  2,9
  Polska
  3,6
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie dąbrowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  35,4%
  Małopolskie
  38,1%
  Kraj
  34,8%
 • 18,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  18,2%
  Małopolskie
  21,2%
  Cała Polska
  19,6%
 • 3,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat dąbrowski
  3,9%
  woj. małopolskie
  5,0%
  Cała Polska
  5,4%
 • 145 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,8
  Cała Polska
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,4
  Cała Polska
  74,4
 • 232,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  232,0
  woj. małopolskie
  251,3
  Cały kraj
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  231,7
  Cała Polska
  246,5
 • 452,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 443,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 460,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. dąbrowski
  452,1
  Województwo
  452,3
  Kraj
  475,8
 • 59,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 12,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 104,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat dąbrowski
  59,8
  Województwo
  60,9
  Kraj
  70,6
 • 20,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat dąbrowski
  20,5
  Małopolskie
  31,1
  Polska
  32,6
 • 3,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  3,4
  woj. małopolskie
  6,6
  Cały kraj
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. dąbrowski
  0,3%
  Małopolskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie dąbrowskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 Osoby w zamachach samobójczych
 • 2 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 2 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 17 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat dąbrowski
  17,0
  Województwo
  36,0
  Kraj
  36,0
 • 7 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  7,0
  woj. małopolskie
  12,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 5 powieszenie się
 • 5
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 3 powieszenie się
 • 3
 • 1 uduszenie się
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 6 nieustalona
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 nieustalona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 1 30-49 lat
 • 1
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony6
 • 2 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 6 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony4
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 4 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony8
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony2
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 2 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 3 emerytura
 • 3
 • 5 nieustalony
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 3 emerytura
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 493 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 247 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 246 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 575 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 298 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 277 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -74 Saldo migracji
 • -47 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -27 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -82 Saldo migracji wewnętrznych
 • -51 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -31 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 8 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie dąbrowskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat dąbrowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat dąbrowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie dąbrowskim oddano do użytku 193 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,29 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie dąbrowskim to 17 214 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 292 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  84,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 15,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie dąbrowskim to 5,20 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie dąbrowskim to 119,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,22% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,55% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,31% mieszkań posiada łazienkę, 68,75% korzysta z centralnego ogrzewania, a 65,12% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie dąbrowskim 27 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 589 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 125 zł/m2. Wszystkie transakcje dotyczyły rynku wtórnego.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 589 zł
 • powiat dąbrowski
  3 589 zł
  woj. małopolskie
  7 296 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 3 589 zł Ogółem
 • 3 589 zł
 • 4 138 zł do 40 m2
 • 4 138 zł
 • 3 605 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 605 zł
 • 2 711 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 711 zł
 • 2 300 zł od 80,1 m2
 • 2 300 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 125 zł
 • Tutaj
  3 125 zł
  Małopolskie
  7 250 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 3 125 zł Ogółem
 • 3 125 zł
 • 3 819 zł do 40 m2
 • 3 819 zł
 • 3 403 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 403 zł
 • 2 479 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 479 zł
 • 2 113 zł od 80,1 m2
 • 2 113 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 27
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m29
  • od 40,1 do 60 m212
  • od 60,1 do 80 m23
  • od 80,1 m23
 • 9 do 40 m2
 • 12 od 40,1 do 60 m2
 • 3 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie dąbrowskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 589 zł
 • Tutaj
  3 589 zł
  Małopolskie
  7 202 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 3 589 zł Ogółem
 • 3 589 zł
 • 4 138 zł do 40 m2
 • 4 138 zł
 • 3 605 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 605 zł
 • 2 711 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 711 zł
 • 2 300 zł od 80,1 m2
 • 2 300 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 125 zł
 • pow. dąbrowski
  3 125 zł
  Małopolskie
  7 027 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 3 125 zł Ogółem
 • 3 125 zł
 • 3 819 zł do 40 m2
 • 3 819 zł
 • 3 403 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 403 zł
 • 2 479 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 479 zł
 • 2 113 zł od 80,1 m2
 • 2 113 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 27
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m29
  • od 40,1 do 60 m212
  • od 60,1 do 80 m23
  • od 80,1 m23
 • 9 do 40 m2
 • 12 od 40,1 do 60 m2
 • 3 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17 214 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 291,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  291,90
  Małopolskie
  363,30
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 92,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat dąbrowski
  92,10 m2
  Małopolskie
  79,00 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 26,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  26,90 m2
  Małopolskie
  28,70 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,24 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat dąbrowski
  4,24
  Województwo
  3,91
  Polska
  3,82
 • 3,43 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat dąbrowski
  3,43
  Województwo
  2,75
  Kraj
  2,55
 • 0,81 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,81
  Małopolskie
  0,70
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 193 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,29 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  3,29
  Województwo
  6,43
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 004 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,20 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat dąbrowski
  5,20
  Województwo
  4,02
  Polska
  3,90
 • 17,11 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  17,11
  woj. małopolskie
  25,89
  Cała Polska
  24,07
 • 23 040 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 119,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat dąbrowski
  119,4 m2
  woj. małopolskie
  98,4 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,39 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat dąbrowski
  0,39 m2
  Województwo
  0,63 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 92,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  92,22%
  Województwo
  97,03%
  Kraj
  96,97%
 • 87,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. dąbrowski
  87,55%
  Województwo
  95,28%
  Kraj
  94,01%
 • 85,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. dąbrowski
  85,31%
  Małopolskie
  93,52%
  Kraj
  91,78%
 • 68,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat dąbrowski
  68,75%
  Województwo
  83,12%
  Kraj
  83,08%
 • 65,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. dąbrowski
  65,12%
  Małopolskie
  64,65%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat dąbrowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie dąbrowskim na 1000 mieszkańców pracuje 113osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie dąbrowskim wynosiło w 2021 roku 9,1% (11,4% wśród kobiet i 7,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie dąbrowskim wynosiło 4 807,50 PLN, co odpowiada 80.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu dąbrowskiego 4 621 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 663 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 958.

  63,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu dąbrowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 11,7% w przemyśle i budownictwie, a 7,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 113 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  113,0
  Małopolskie
  255,0
  Cała Polska
  257,0
 • 9,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 11,4% Kobiety
 • 7,1% Mężczyźni
 • powiat dąbrowski
  9,1%
  Małopolskie
  4,5%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie dąbrowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie dąbrowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie dąbrowskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 808 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. dąbrowski
  4 808 PLN
  Małopolskie
  6 047 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie dąbrowskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 621 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 663 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 958 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,58 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 63,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 61,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 66,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 11,7% Przemysł i budownictwo
 • 4,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 19,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,5% Pozostałe
 • 24,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie dąbrowskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 657 Pracujący ogółem
 • 3 614 Kobiety
 • 3 043 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie dąbrowskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,8% W wieku produkcyjnym
 • 58,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat dąbrowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. dąbrowski
  59,2
  woj. małopolskie
  67,1
  Cała Polska
  69,0
 • 30,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  30,8
  Małopolskie
  35,0
  Kraj
  38,2
 • 108,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  108,5
  woj. małopolskie
  109,4
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat dąbrowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie dąbrowskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 085 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 249 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 378 nowych podmiotów, a 190 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (473) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (302) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (313) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (135) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie dąbrowskim najwięcej (170) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 932) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,4% (99) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,7% (1 293) podmiotów, a 65,9% (2 693) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie dąbrowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (27.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 085 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 99 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 293 Przemysł i budownictwo
 • 2 693 Pozostała działalność
 • 378 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie dąbrowskim w 2021 roku
 • 190 Podmioty wyrejestrowane w powiecie dąbrowskim w 2021 roku
 • 3 249 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 932 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 932
 • 136 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 136
 • 15 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 15
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 4 083 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 083
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 Spółdzielnie ogółem
 • 12
 • 159 Spółki handlowe ogółem
 • 159
 • 7  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 116  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 116
 • 6    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 170 Spółki cywilne ogółem
 • 170
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 249 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 883 Budownictwo
 • 883
 • 845 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 845
 • 306 Przetwórstwo przemysłowe
 • 306
 • 231 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 231
 • 194 Transport i gospodarka magazynowa
 • 194
 • 149 Pozostała działalność
 • 149
 • 145 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 145
 • 83 Informacja i komunikacja
 • 83
 • 79 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 79
 • 77 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 77
 • 66 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 66
 • 65 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 65
 • 49 Edukacja
 • 49
 • 38 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 38
 • 26 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 26
 • 8 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 8
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat dąbrowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie dąbrowskim stwierdzono 802 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,63 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie dąbrowskim wynosi 60,00% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu dąbrowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,83 (wykrywalność 46%) oraz przeciwko mieniu - 6,00 (wykrywalność 29%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,57 (57%), drogowe - 1,50 (95%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,10 (83%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat dąbrowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 802 Przestępstwa ogółem
 • 802
 • 461 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 461
 • 151 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 151
 • 88 Przestępstwa drogowe
 • 88
 • 6 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 6
 • 353 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 353
 • 13,63 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat dąbrowski
  13,63
  woj. małopolskie
  20,48
  Cała Polska
  21,51
 • 7,83 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,83
  woj. małopolskie
  10,79
  Kraj
  12,82
 • 2,57 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat dąbrowski
  2,57
  Województwo
  7,08
  Cały kraj
  5,89
 • 1,50 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. dąbrowski
  1,50
  Województwo
  1,29
  Cała Polska
  1,85
 • 0,10 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat dąbrowski
  0,10
  Województwo
  0,25
  Kraj
  0,35
 • 6,00 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat dąbrowski
  6,00
  woj. małopolskie
  9,25
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat dąbrowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  60%
  woj. małopolskie
  76%
  Polska
  71%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat dąbrowski
  46%
  Województwo
  70%
  Polska
  64%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat dąbrowski
  58%
  Małopolskie
  76%
  Cała Polska
  75%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  96%
  Małopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. dąbrowski
  83%
  Województwo
  83%
  Cały kraj
  89%
 • 29% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  29%
  woj. małopolskie
  57%
  Cała Polska
  53%

Powiat dąbrowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu dąbrowskiego wyniosła w 2021 roku 58,9 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu dąbrowskiego - 35.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,6 mln złotych, czyli 18,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu dąbrowskiego wyniosła w 2021 roku 68,4 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (52.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.9%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (7.6%). W budżecie powiatu dąbrowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 145 złotych na mieszkańca (12,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,6 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie dąbrowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu dąbrowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat dąbrowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu dąbrowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  50,7 mln

  852(100%)

  47,1 mln

  793(100%)

  44,0 mln

  742(100%)

  48,9 mln

  824(100%)

  53,0 mln

  894(100%)

  55,8 mln

  943(100%)

  52,8 mln

  892(100%)

  58,9 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,1 mln

  203(23.8%)

  16,4 mln

  276(34.7%)

  11,6 mln

  196(26.4%)

  13,3 mln

  224(27.2%)

  14,7 mln

  247(27.7%)

  15,7 mln

  265(28.1%)

  17,3 mln

  293(32.8%)

  20,9 mln

  356(35.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  16,0 mln

  269(31.5%)

  9,1 mln

  154(19.4%)

  8,6 mln

  144(19.4%)

  10,6 mln

  178(21.6%)

  12,1 mln

  203(22.7%)

  11,6 mln

  196(20.8%)

  8,6 mln

  146(16.3%)

  7,4 mln

  127(12.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,2 mln

  104(12.2%)

  5,5 mln

  92,8(11.7%)

  5,6 mln

  94,4(12.7%)

  5,5 mln

  93,4(11.3%)

  6,4 mln

  107(12%)

  5,9 mln

  99,4(10.5%)

  5,6 mln

  94,9(10.6%)

  6,5 mln

  111(11.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,7 mln

  61,5(7.2%)

  3,7 mln

  63,1(7.9%)

  3,8 mln

  63,2(8.5%)

  4,2 mln

  70,5(8.5%)

  3,9 mln

  65,9(7.4%)

  4,7 mln

  79,4(8.4%)

  5,2 mln

  87,8(9.8%)

  5,4 mln

  91,6(9.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  960,7 tys

  16,2(1.9%)

  548,1 tys

  9,2(1.2%)

  936,9 tys

  15,8(2.1%)

  916,1 tys

  15,4(1.9%)

  1,1 mln

  17,9(2%)

  1,7 mln

  29,3(3.1%)

  1,7 mln

  29,3(3.3%)

  5,0 mln

  85,7(8.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,3 mln

  37,9(4.4%)

  2,3 mln

  39,0(4.9%)

  2,7 mln

  46,0(6.2%)

  2,8 mln

  47,4(5.7%)

  2,7 mln

  45,0(5%)

  2,5 mln

  42,4(4.5%)

  3,0 mln

  51,6(5.8%)

  3,5 mln

  59,8(6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,5 mln

  42,0(4.9%)

  2,2 mln

  37,6(4.7%)

  2,1 mln

  35,7(4.8%)

  2,0 mln

  33,8(4.1%)

  2,1 mln

  34,8(3.9%)

  2,2 mln

  37,2(3.9%)

  2,4 mln

  40,4(4.5%)

  2,3 mln

  39,5(3.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,9 mln

  48,0(5.6%)

  3,4 mln

  57,1(7.2%)

  3,2 mln

  53,4(7.2%)

  4,3 mln

  72,1(8.7%)

  3,6 mln

  60,8(6.8%)

  5,8 mln

  97,8(10.4%)

  3,4 mln

  57,1(6.4%)

  2,2 mln

  37,5(3.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  49,0(5.7%)

  2,6 mln

  44,1(5.6%)

  2,8 mln

  47,6(6.4%)

  1,3 mln

  22,1(2.7%)

  1,3 mln

  21,4(2.4%)

  1,4 mln

  23,5(2.5%)

  1,3 mln

  21,6(2.4%)

  1,5 mln

  25,1(2.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  524,5 tys

  8,8(1%)

  559,0 tys

  9,4(1.2%)

  557,4 tys

  9,4(1.3%)

  624,8 tys

  10,5(1.3%)

  2,3 mln

  38,3(4.3%)

  1,3 mln

  21,8(2.3%)

  826,1 tys

  14,0(1.6%)

  742,2 tys

  12,7(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  24,0 tys

  0,4(0%)

  135,3 tys

  2,3(0.3%)

  1,5 mln

  25,9(3.5%)

  839,5 tys

  14,2(1.7%)

  358,2 tys

  6,0(0.7%)

  379,8 tys

  6,4(0.7%)

  533,8 tys

  9,1(1%)

  306,9 tys

  5,2(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,1(0.3%)

  125,2 tys

  2,1(0.3%)

  129,2 tys

  2,2(0.2%)

  132,0 tys

  2,2(0.2%)

  132,0 tys

  2,2(0.3%)

  132,0 tys

  2,2(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  608,9 tys

  10,2(1.2%)

  467,8 tys

  7,9(1%)

  433,9 tys

  7,3(1%)

  353,0 tys

  6,0(0.7%)

  364,8 tys

  6,1(0.7%)

  403,6 tys

  6,8(0.7%)

  229,8 tys

  3,9(0.4%)

  122,0 tys

  2,1(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  82,4 tys

  1,4(0.2%)

  60,7 tys

  1,0(0.1%)

  54,1 tys

  0,9(0.1%)

  58,1 tys

  1,0(0.1%)

  53,2 tys

  0,9(0.1%)

  124,6 tys

  2,1(0.2%)

  54,3 tys

  0,9(0.1%)

  93,0 tys

  1,6(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,9 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,7 tys

  0,6(0.1%)

  33,8 tys

  0,6(0.1%)

  63,7 tys

  1,1(0.1%)

  38,2 tys

  0,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  15,5 tys

  0,3(0%)

  17,7 tys

  0,3(0%)

  13,9 tys

  0,2(0%)

  13,1 tys

  0,2(0%)

  15,7 tys

  0,3(0%)

  17,9 tys

  0,3(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  17,4 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,3 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  29,5 tys

  0,5(0.1%)

  33,4 tys

  0,6(0.1%)

  38,1 tys

  0,6(0.1%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,7 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  13,5 tys

  0,2(0%)

  17,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  64,7 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,1 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie dąbrowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu dąbrowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat dąbrowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu dąbrowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  50,3 mln

  845(100%)

  48,2 mln

  811(100%)

  46,4 mln

  783(100%)

  47,8 mln

  806(100%)

  50,4 mln

  851(100%)

  60,7 mln

  1,0 tys(100%)

  62,8 mln

  1,1 tys(100%)

  68,4 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  22,0 mln

  371(43.9%)

  22,0 mln

  371(45.7%)

  21,3 mln

  359(45.8%)

  21,8 mln

  367(45.6%)

  22,5 mln

  379(44.7%)

  25,5 mln

  430(41.9%)

  36,0 mln

  610(57.3%)

  35,8 mln

  611(52.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,2 mln

  103(12.2%)

  6,8 mln

  115(14.1%)

  7,2 mln

  122(15.6%)

  8,0 mln

  135(16.7%)

  8,3 mln

  140(16.5%)

  9,3 mln

  158(15.4%)

  9,0 mln

  152(14.3%)

  10,2 mln

  174(14.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,6 mln

  60,7(7.2%)

  3,7 mln

  62,3(7.7%)

  3,7 mln

  62,8(8%)

  3,9 mln

  66,4(8.2%)

  3,9 mln

  65,9(7.8%)

  4,4 mln

  73,7(7.2%)

  5,1 mln

  86,0(8.1%)

  5,2 mln

  88,4(7.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,3 mln

  173(20.4%)

  5,4 mln

  91,0(11.2%)

  6,4 mln

  108(13.8%)

  4,4 mln

  73,6(9.1%)

  6,9 mln

  117(13.7%)

  8,7 mln

  146(14.3%)

  2,3 mln

  39,1(3.7%)

  4,9 mln

  83,7(7.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  20,8(2.5%)

  828,1 tys

  13,9(1.7%)

  1,4 mln

  23,9(3%)

  1,5 mln

  25,2(3.1%)

  1,6 mln

  26,2(3.1%)

  1,8 mln

  30,9(3%)

  1,6 mln

  28,0(2.6%)

  3,7 mln

  62,4(5.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,8 mln

  47,2(5.6%)

  2,7 mln

  45,4(5.6%)

  2,5 mln

  42,6(5.4%)

  1,8 mln

  30,1(3.7%)

  1,8 mln

  30,7(3.6%)

  3,0 mln

  51,0(5%)

  2,5 mln

  41,9(3.9%)

  2,2 mln

  37,5(3.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  896,2 tys

  15,1(1.8%)

  810,8 tys

  13,7(1.7%)

  780,4 tys

  13,2(1.7%)

  798,0 tys

  13,5(1.7%)

  897,5 tys

  15,1(1.8%)

  733,1 tys

  12,4(1.2%)

  1,1 mln

  19,3(1.8%)

  1,4 mln

  24,5(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  513,5 tys

  8,6(1%)

  3,5 mln

  59,5(7.3%)

  369,9 tys

  6,2(0.8%)

  2,8 mln

  46,8(5.8%)

  1,4 mln

  23,7(2.8%)

  3,1 mln

  52,3(5.1%)

  1,2 mln

  21,0(2%)

  1,2 mln

  20,9(1.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,9 mln

  31,6(3.7%)

  1,6 mln

  26,5(3.3%)

  1,8 mln

  30,8(3.9%)

  780,5 tys

  13,2(1.6%)

  721,2 tys

  12,2(1.4%)

  758,5 tys

  12,8(1.2%)

  710,5 tys

  12,0(1.1%)

  783,7 tys

  13,4(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  369,7 tys

  6,2(0.7%)

  241,7 tys

  4,1(0.5%)

  426,0 tys

  7,2(0.9%)

  397,9 tys

  6,7(0.8%)

  393,4 tys

  6,6(0.8%)

  434,2 tys

  7,3(0.7%)

  640,6 tys

  10,9(1%)

  539,9 tys

  9,2(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  292,9 tys

  4,9(0.6%)

  461,9 tys

  7,8(1%)

  242,5 tys

  4,1(0.5%)

  132,5 tys

  2,2(0.3%)

  186,4 tys

  3,1(0.4%)

  176,1 tys

  3,0(0.3%)

  173,0 tys

  2,9(0.3%)

  190,6 tys

  3,2(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  37,8 tys

  0,6(0.1%)

  24,3 tys

  0,4(0.1%)

  24,0 tys

  0,4(0.1%)

  34,4 tys

  0,6(0.1%)

  30,0 tys

  0,5(0.1%)

  13,7 tys

  0,2(0%)

  10,1 tys

  0,2(0%)

  153,4 tys

  2,6(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,1(0.3%)

  125,2 tys

  2,1(0.3%)

  127,1 tys

  2,1(0.3%)

  132,0 tys

  2,2(0.2%)

  132,0 tys

  2,2(0.2%)

  132,0 tys

  2,2(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  52,5 tys

  0,9(0.1%)

  50,4 tys

  0,8(0.1%)

  48,6 tys

  0,8(0.1%)

  49,9 tys

  0,8(0.1%)

  48,7 tys

  0,8(0.1%)

  49,4 tys

  0,8(0.1%)

  50,6 tys

  0,9(0.1%)

  52,3 tys

  0,9(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  18,8(1.8%)

  462,3 tys

  7,8(0.7%)

  51,7 tys

  0,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  37,5

  0,0(0%)

  42,0

  0,0(0%)

  74,0

  0,0(0%)

  35,2

  0,0(0%)

  34,7 tys

  0,6(0.1%)

  33,8 tys

  0,6(0.1%)

  59,0 tys

  1,0(0.1%)

  38,2 tys

  0,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  46,8 tys

  0,8(0.1%)

  47,0 tys

  0,8(0.1%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  7,6 tys

  0,1(0%)

  30,0 tys

  0,5(0%)

  3,9 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,3 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  29,5 tys

  0,5(0.1%)

  33,4 tys

  0,6(0.1%)

  38,1 tys

  0,6(0.1%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  64,7 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,1 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat dąbrowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 350 mieszkańców powiatu dąbrowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 404 kobiet oraz 6 946 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 22,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,7% mieszkańców powiatu dąbrowskiego, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 14,0% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu dąbrowskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie dąbrowskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (20,5%) oraz średnie zawodowe (20,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,3%) oraz średnie zawodowe (24,4%).

  W roku 2021 w powiecie dąbrowskim mieściły się 23 przedszkola, w których do 78 oddziałów uczęszczało 1 717 dzieci (823 dziewczynki oraz 894 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie dąbrowskim mieściło się 18 przedszkoli, w których do 50 oddziałów uczęszczało 1 120 dzieci (570 dziewczynek oraz 550 chłopców). Dostępnych było 1 190 miejsc.

  18,2% mieszkańców powiatu dąbrowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 18,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 802 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,02 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 26 szkół podstawowych, w których w 286 oddziałach uczyło się 4 408 uczniów (2 105 kobiet oraz 2 303 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie dąbrowskim placówkę miały 34 szkoły podstawowe, w których w 230 oddziałach uczyło się 3 715 uczniów (1 825 kobiet oraz 1 890 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (26,1% wśród dziewczynek i 27,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,4 uczniów.

  W powiecie dąbrowskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 20 oddziałach uczyło się 492 uczniów (359 kobiet oraz 133 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 87 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie dąbrowskim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 35 oddziałach uczyło się 1 007 uczniów (709 kobiet oraz 298 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 333 absolwentów.

  W powiecie dąbrowskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 19 oddziałach uczyło się 454 uczniów (118 kobiet oraz 336 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,6 uczniów. 23,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,4% mieszkańców powiatu dąbrowskiego w wieku potencjalnej nauki (30,4% kobiet i 28,5% mężczyzn).

 • 15,7% Wykształcenie wyższe
 • powiat dąbrowski
  15,7%
  Małopolskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 20,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,9%
  Małopolskie
  34,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 38,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,4%
  woj. małopolskie
  11,2%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat dąbrowski
  22,4%
  Województwo
  19,7%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  27,7%
  woj. małopolskie
  22,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 20,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,3%
  Województwo
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  14,0%
  woj. małopolskie
  11,0%
  Kraj
  12,3%
 • 14,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. dąbrowski
  3,3%
  Małopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 802 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat dąbrowski
  802,0
  Małopolskie
  901,0
  Kraj
  896,0
 • 1,02 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,02
  woj. małopolskie
  0,88
  Polska
  0,89
 •  
 • 23Przedszkola
 • 10 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 78 Oddziały
 • 17 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 683 Miejsca
  (rok 2018)
 • 10 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat dąbrowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 717 Dzieci
 • 823 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 894 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,9%
  52,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 309 3 lata
 • 309
 • 425 4 lata
 • 425
 • 479 5 lata
 • 479
 • 483 6 lat
 • 483
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 147 3 lata
 • 147
 • 216 4 lata
 • 216
 • 231 5 lata
 • 231
 • 220 6 lat
 • 220
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 162 3 lata
 • 162
 • 209 4 lata
 • 209
 • 248 5 lata
 • 248
 • 263 6 lat
 • 263
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • 341 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 116,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 115,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 19,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat dąbrowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 286 Oddziały
 • 4 408 Uczniowie
 • 2 105 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 303 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,8%
  52,2%
 • 538 Uczniowie w 1 klasie
 • 260 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 278 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 487 Absolwenci
 • 223 Kobiety
  (absolwenci)
 • 264 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,4
  woj. małopolskie
  16,5
  Cały kraj
  16,7
 •  
 • 391,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 312,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 79,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat dąbrowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 492 Uczniowie
 • 359 Kobiety
  (uczniowie)
 • 133 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 73,0%
  27,0%
 • 140 Uczniowie w 1 klasie
 • 89 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 87 Absolwenci
 • 68 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  24,6
  Małopolskie
  26,8
  Polska
  26,3
 •  
 • 38,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 26,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat dąbrowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 114 Uczniowie w 1 klasie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 83 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  23,9
  woj. małopolskie
  20,9
  Kraj
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat dąbrowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat dąbrowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat dąbrowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat dąbrowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie dąbrowskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie dąbrowskim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie dąbrowskim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie dąbrowskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 447 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 187 (uczestnicy: 11 606)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 180)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 1 405)
  • koncerty: 18 (uczestnicy: 1 448)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 17 (uczestnicy: 615)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 9 (uczestnicy: 1 190)
  • konkursy: 22 (uczestnicy: 1 774)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 30)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 11)
  • warsztaty: 96 (uczestnicy: 3 159)
  • inne: 12 (uczestnicy: 1 794)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 169)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 8)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 5)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 135)
  • inne: 1 (członkowie: 21)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 7 (absolwenci: 88)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 20)
  • nauki gry na instrumentach: 4 (absolwenci: 40)
  • tańca: 1 (absolwenci: 20)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 8)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 17 (członkowie: 245)
  • teatralne: 4 (członkowie: 49)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 30)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 8)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 70)
  • taneczne: 3 (członkowie: 88)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie dąbrowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 157 miejscami na widowni. Odbyły się 524 seanse, na które przyszło 7 671 widzów, w tym 140 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 463 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie dąbrowskim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 243 549 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 38 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 19 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 213 407 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 129
  • dostępne dla czytelników: 90
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 90
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 14
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 14
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Biblioteki naukowe w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie dąbrowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 27 751 wolumenów w tym ziobry specjalne: 776. Odnotowano 352 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 27 414 wolumenów. Odnotowano 961 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie dąbrowskim działało 25 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 162 członków. Zarejestrowano 1 372 ćwiczących (mężczyźni: 1 203, kobiety: 169, chłopcy do lat 18: 740, dziewczęta do lat 18: 150). Aktywnych było 45 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (30), instruktora sportowego (9) oraz inne osoby (15).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie dąbrowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat dąbrowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat dąbrowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 37 wypadków drogowych w powiecie dąbrowskim odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 47 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 63,1 wypadków (nieznacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 1,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju) oraz 83,4 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i nieznacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie dąbrowskim zarejestrowanych było 51 540 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 35 773 samochodów osobowych (606,6 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 4 760 samochodów ciężarowych (85,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 225 autobusów (3,8 - wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 271 ciągników siodłowych (4,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 429 motocykli (75,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,8 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,6 lat.


  W 2021 roku w powiecie dąbrowskim znajdowało się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 6 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 37 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 47 Ranni
  (rok 2021)
 • 13 Lekko ranni
 • 34 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie dąbrowskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 63,07 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  63,1
  Województwo
  65,7
  Cały kraj
  59,9
 • 1,70 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  1,7
  Małopolskie
  4,2
  Cały kraj
  5,9
 • 80,12 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat dąbrowski
  80,1
  woj. małopolskie
  76,0
  Cała Polska
  69,4
 • 7,76 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. dąbrowski
  7,8
  Małopolskie
  5,7
  Cały kraj
  7,6
 • 83,43 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat dąbrowski
  83,4
  Województwo
  92,8
  Cały kraj
  80,2
 • 2,70 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  2,7
  woj. małopolskie
  6,4
  Kraj
  9,8
 • 127,03 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  127,0
  Małopolskie
  115,7
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 51 540 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie dąbrowskim w 2020 roku
 • 35 773 Samochody osobowe
 • 4 760 Samochody ciężarowe
 • 21 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 225 Autobusy
 • 293 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 272 Ciągniki samochodowe
 • 271   Ciągniki siodłowe
 • 5 788 Ciągniki rolnicze
 • 4 429 Motocykle
 • 1 843   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 201 Motorowery
 • 35 773Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie dąbrowskim
 • Samochody osobowe w powiecie dąbrowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 606,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat dąbrowski
  606,6
  woj. małopolskie
  617,9
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg7 937
  • 1400-1649 kg9 419
  • 1650-1899 kg8 873
  • 1900 kg i więcej9 544
 • 7 937 do 1399 kg
 • 9 419 1400-1649 kg
 • 8 873 1650-1899 kg
 • 9 544 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 12 874 do 1399 cm3
 • 12 874
 • 20 523 1400-1999 cm3
 • 20 523
 • 2 376 2000 i więcej cm3
 • 2 376
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie dąbrowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna11 059
  • olej napędowy12 852
  • gaz (LPG)5 499
  • pozostałe6 363
 • 11 059 benzyna
 • 12 852 olej napędowy
 • 5 499 gaz (LPG)
 • 6 363 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 168 do 1 roku
 • 168
 • 170 2 lata
 • 170
 • 225 3 lata
 • 225
 • 668 4-5 lat
 • 668
 • 841 6-7 lat
 • 841
 • 1 219 8-9 lat
 • 1 219
 • 1 799 10-11 lat
 • 1 799
 • 5 994 12-15 lat
 • 5 994
 • 8 265 16-20 lat
 • 8 265
 • 6 081 21-25 lat
 • 6 081
 • 3 614 26-30 lat
 • 3 614
 • 6 729 31 lat i więcej
 • 6 729
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie dąbrowskim
 • Tutaj
  20,8 lat
  Województwo
  18,2 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 4 760Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie dąbrowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie dąbrowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 85,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. dąbrowski
  85,3
  Województwo
  97,2
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 353 do 999 kg
 • 2 353
 • 1 462 1000-1499 kg
 • 1 462
 • 369 1500-2999 kg
 • 369
 • 38 3000-3499 kg
 • 38
 • 83 3500-4999 kg
 • 83
 • 164 5000-6999 kg
 • 164
 • 122 7000-9999 kg
 • 122
 • 122 10000-14999 kg
 • 122
 • 47 15000 kg i więcej
 • 47
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna178
  • olej napędowy3 331
  • gaz (LPG)211
  • pozostałe1 040
 • 178 benzyna
 • 3 331 olej napędowy
 • 211 gaz (LPG)
 • 1 040 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 18 do 1 roku
 • 18
 • 17 2 lata
 • 17
 • 26 3 lata
 • 26
 • 136 4-5 lat
 • 136
 • 166 6-7 lat
 • 166
 • 202 8-9 lat
 • 202
 • 302 10-11 lat
 • 302
 • 743 12-15 lat
 • 743
 • 974 16-20 lat
 • 974
 • 736 21-25 lat
 • 736
 • 396 26-30 lat
 • 396
 • 1 044 31 lat i więcej
 • 1 044
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie dąbrowskim
 • Powiat
  20,8 lat
  Województwo
  18,8 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 225Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie dąbrowskim
 • Autobusy w powiecie dąbrowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,8 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. dąbrowski
  3,8
  Małopolskie
  3,8
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy187
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe34
 • 2 benzyna
 • 187 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 34 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 9 10-11 lat
 • 9
 • 41 12-15 lat
 • 41
 • 49 16-20 lat
 • 49
 • 59 21-25 lat
 • 59
 • 18 26-30 lat
 • 18
 • 40 31 lat i więcej
 • 40
 • 21,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie dąbrowskim
 • powiat dąbrowski
  21,5 lat
  Małopolskie
  21,1 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 271Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie dąbrowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie dąbrowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,6
  Małopolskie
  8,5
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy240
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe30
 • 0 benzyna
 • 240 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 30 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 20 4-5 lat
 • 20
 • 21 6-7 lat
 • 21
 • 34 8-9 lat
 • 34
 • 18 10-11 lat
 • 18
 • 71 12-15 lat
 • 71
 • 43 16-20 lat
 • 43
 • 37 21-25 lat
 • 37
 • 4 26-30 lat
 • 4
 • 19 31 lat i więcej
 • 19
 • 15,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie dąbrowskim
 • Powiat
  15,0 lat
  Województwo
  12,7 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 4 429Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie dąbrowskim
 • Motocykle w powiecie dąbrowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 75,1 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat dąbrowski
  75,1
  Województwo
  42,5
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 29 do 1 roku
 • 29
 • 25 2 lata
 • 25
 • 8 3 lata
 • 8
 • 90 4-5 lat
 • 90
 • 88 6-7 lat
 • 88
 • 84 8-9 lat
 • 84
 • 114 10-11 lat
 • 114
 • 392 12-15 lat
 • 392
 • 404 16-20 lat
 • 404
 • 272 21-25 lat
 • 272
 • 244 26-30 lat
 • 244
 • 2 679 31 lat i więcej
 • 2 679
 • 27,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie dąbrowskim
 • pow. dąbrowski
  27,6 lat
  woj. małopolskie
  22,6 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie dąbrowskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 94,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  94,3 km
  woj. małopolskie
  551,4 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 0,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat dąbrowski
  0,9 km
  Województwo
  2,5 km
  Kraj
  4,9 km
 • 6 Liczba licencji na taksówki
 • 6 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami