Powiat dąbrowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat dąbrowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 57 714 Liczba mieszkańców
 • 530 km2 Powierzchnia
 • 109 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 19,3% Stopa urbanizacji
 • Tadeusz Kwiatkowski Starosta
 • ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska Adres starostwa powiatowego
 • KDA Tablice rejestracyjne
Powiat dąbrowski na mapie
Identyfikatory
 • 1204 TERYT (TERC)
Herb powiatu dąbrowskiego
powiat dąbrowski herb
Flaga powiatu dąbrowskiego
powiat dąbrowski flaga

powiat dąbrowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej
(014)642-61-10
(014)642-23-31
ul. Żabieńska 20
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
(014)644-23-33
(014)644-22-42
ul. Berka Jodelewicza 4
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Tarnowskiej
(014)642-65-05
(014)642-65-05
ul. Piłsudskiego 16
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej
(014)642-23-96
(014)642-25-71
ul. Piłsudskiego 14
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej
(014)642-43-15
(014)642-43-15
ul. Jagiellońska 50
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
(14) 642-24-31
(14) 642-22-29
ul. Berka Joselewicza
33-200 Dąbrowa Tarnowska

Powiat dąbrowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat dąbrowski ma 57 714 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 1,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu dąbrowskiego w 2050 roku wynosi 52 646, z czego 26 181 to kobiety, a 26 465 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu dąbrowskiego zawarli w 2022 roku 228 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,9% mieszkańców powiatu dąbrowskiego jest stanu wolnego, 56,9% żyje w małżeństwie, 3,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat dąbrowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -158. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,73 na 1000 mieszkańców powiatu dąbrowskiego. W 2022 roku urodziło się 505 dzieci, w tym 50,5% dziewczynek i 49,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 230 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,76 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 34,4% zgonów w powiecie dąbrowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,1% zgonów w powiecie dąbrowskim były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu dąbrowskiego przypada 11.47 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 426 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 524 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu dąbrowskiego -98. W tym samym roku 28 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 20.

  62,8% mieszkańców powiatu dąbrowskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu dąbrowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57 714 Liczba mieszkańców
 • 29 087 Kobiety
 • 28 627 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie dąbrowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie dąbrowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie dąbrowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu dąbrowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 52 646 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 26 181 Kobiety
 • 26 465 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie dąbrowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie dąbrowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie dąbrowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu dąbrowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. dąbrowski
  41,4 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 42,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat dąbrowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu dąbrowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat dąbrowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat dąbrowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat dąbrowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,9% Kawalerowie/Panny
 • powiat dąbrowski
  30,9%
  Małopolskie
  30,2%
  Kraj
  29,1%
 • 25,3% Kobiety
  (Panny)
 • 36,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,9% Żonaci/Zamężne
 • pow. dąbrowski
  56,9%
  Małopolskie
  56,1%
  Polska
  54,0%
 • 57,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,3%
  woj. małopolskie
  7,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,9%
  Województwo
  5,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 4,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • pow. dąbrowski
  0,0%
  Województwo
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie dąbrowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  3,9
  woj. małopolskie
  4,5
  Cała Polska
  4,1
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. dąbrowski
  0,8
  Małopolskie
  1,2
  Polska
  1,6
 • 228 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie dąbrowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -158 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -68 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -90 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,73 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. dąbrowski
  -2,7
  woj. małopolskie
  -1,4
  Kraj
  -3,8
 • -2,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie dąbrowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie dąbrowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie dąbrowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie dąbrowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 505 Urodzenia żywe
 • 255 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 250 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,5%
  49,5%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,7
  Województwo
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 37,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,3
  woj. małopolskie
  38,0
  Kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 110 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 110
 • 71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 230 g Średnia waga noworodków
 • 3 204 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 257 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 230 g
  woj. małopolskie
  3 313 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 30 Waga 4000g - 4499g
 • 30
 • 120 Waga 3500g - 3999g
 • 120
 • 215 Waga 3000g - 3499g
 • 215
 • 95 Waga 2500g - 2999g
 • 95
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,30
  Województwo
  1,29
  Cała Polska
  1,26
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,66
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,61
 • 0,76 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. dąbrowski
  0,76
  Województwo
  0,86
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie dąbrowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 663 Zgony
 • 323 Kobiety
  (Zgony)
 • 340 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,7%
  51,3%
 • 6 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 5 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,7%
  83,3%
 • 11,5 Zgony na 1000 ludności
 • powiat dąbrowski
  11,5
  woj. małopolskie
  10,5
  Cała Polska
  11,9
 • 131,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. dąbrowski
  131,3
  woj. małopolskie
  115,7
  Polska
  147,0
 • 11,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  11,9
  woj. małopolskie
  2,8
  Cały kraj
  3,8
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,8
  Województwo
  2,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie dąbrowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  34,4%
  Małopolskie
  41,2%
  Cała Polska
  36,0%
 • 24,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. dąbrowski
  24,1%
  Województwo
  25,4%
  Kraj
  23,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat dąbrowski
  5,1%
  Województwo
  5,3%
  Kraj
  6,7%
 • 67 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  17,4
  Polska
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  69,8
  Cały kraj
  70,6
 • 276,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. dąbrowski
  276,7
  Województwo
  266,5
  Kraj
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  248,5
  Kraj
  253,9
 • 394,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 429,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 358,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat dąbrowski
  394,3
  Województwo
  431,8
  Kraj
  426,2
 • 47,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 113,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  47,9
  woj. małopolskie
  61,4
  Cała Polska
  62,9
 • 30,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat dąbrowski
  30,9
  woj. małopolskie
  34,0
  Cała Polska
  33,8
 • 6,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,9
  Małopolskie
  6,1
  Cała Polska
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  Małopolskie
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie dąbrowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 Osoby w zamachach samobójczych
 • 0 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 1 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. dąbrowski
  9,0
  Małopolskie
  38,0
  Cała Polska
  38,0
 • 9 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  9,0
  Małopolskie
  12,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 5 powieszenie się
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 5 powieszenie się
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony2
 • 1 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 2 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony2
 • 1 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 2 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony2
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 2 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony2
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 2 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 426 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 247 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 179 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Zameldowania z zagranicy
 • 13 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 524 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 277 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 247 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -78 Saldo migracji
 • -19 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -59 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -98 Saldo migracji wewnętrznych
 • -30 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -68 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 20 Saldo migracji zagranicznych
 • 11 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie dąbrowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat dąbrowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat dąbrowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie dąbrowskim oddano do użytku 310 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,36 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie dąbrowskim to 17 432 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 302 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  58,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 41,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie dąbrowskim to 4,35 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie dąbrowskim to 102,30 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,99% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 89,81% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 88,14% mieszkań posiada łazienkę, 78,48% korzysta z centralnego ogrzewania, a 74,62% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie dąbrowskim 142 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 077 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 171 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 47 transakcji (mediana cen - 4 073 zł/m2, średnia - 4 185 zł/m2), a na rynku wtórnym 95 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 102 zł/m2, średnia - 4 163 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 077 zł
 • powiat dąbrowski
  4 077 zł
  Małopolskie
  9 273 zł
  Cała Polska
  6 617 zł
 • 4 077 zł Ogółem
 • 4 077 zł
 • 4 025 zł do 40 m2
 • 4 025 zł
 • 4 087 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 087 zł
 • 4 423 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 423 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 171 zł
 • Powiat
  4 171 zł
  Małopolskie
  9 197 zł
  Kraj
  7 224 zł
 • 4 171 zł Ogółem
 • 4 171 zł
 • 4 101 zł do 40 m2
 • 4 101 zł
 • 4 171 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 171 zł
 • 4 447 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 447 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 142
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m246
  • od 40,1 do 60 m283
  • od 60,1 do 80 m211
  • od 80,1 m20
 • 46 do 40 m2
 • 83 od 40,1 do 60 m2
 • 11 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie dąbrowskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 073 zł
 • powiat dąbrowski
  4 073 zł
  Województwo
  9 130 zł
  Polska
  6 947 zł
 • 4 073 zł Ogółem
 • 4 073 zł
 • 4 082 zł do 40 m2
 • 4 082 zł
 • 4 012 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 012 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 185 zł
 • powiat dąbrowski
  4 185 zł
  Województwo
  9 102 zł
  Kraj
  7 466 zł
 • 4 185 zł Ogółem
 • 4 185 zł
 • 4 045 zł do 40 m2
 • 4 045 zł
 • 4 189 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 189 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 47
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m27
  • od 40,1 do 60 m238
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 7 do 40 m2
 • 38 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 102 zł
 • Tutaj
  4 102 zł
  Małopolskie
  9 559 zł
  Cały kraj
  6 140 zł
 • 4 102 zł Ogółem
 • 4 102 zł
 • 3 989 zł do 40 m2
 • 3 989 zł
 • 4 134 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 134 zł
 • 4 432 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 432 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 163 zł
 • Tutaj
  4 163 zł
  Województwo
  9 342 zł
  Cały kraj
  6 984 zł
 • 4 163 zł Ogółem
 • 4 163 zł
 • 4 112 zł do 40 m2
 • 4 112 zł
 • 4 156 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 156 zł
 • 4 510 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 510 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 95
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m239
  • od 40,1 do 60 m245
  • od 60,1 do 80 m210
  • od 80,1 m20
 • 39 do 40 m2
 • 45 od 40,1 do 60 m2
 • 10 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17 432 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 301,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat dąbrowski
  301,50
  Województwo
  385,20
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 92,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  92,50 m2
  woj. małopolskie
  80,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 27,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat dąbrowski
  27,90 m2
  woj. małopolskie
  31,00 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,44 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat dąbrowski
  4,44
  Województwo
  3,98
  Cały kraj
  3,83
 • 3,32 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,32
  Województwo
  2,60
  Kraj
  2,42
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. dąbrowski
  0,75
  Województwo
  0,65
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 310 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,36 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. dąbrowski
  5,36
  Małopolskie
  6,96
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 348 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,35 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat dąbrowski
  4,35
  Województwo
  4,04
  Kraj
  3,89
 • 23,32 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. dąbrowski
  23,32
  Małopolskie
  28,13
  Cały kraj
  24,56
 • 31 701 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 102,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  102,3 m2
  Małopolskie
  97,5 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,55 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat dąbrowski
  0,55 m2
  Małopolskie
  0,68 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. dąbrowski
  96,99%
  Małopolskie
  97,78%
  Cała Polska
  97,75%
 • 89,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. dąbrowski
  89,81%
  woj. małopolskie
  96,13%
  Cała Polska
  95,18%
 • 88,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  88,14%
  Małopolskie
  95,21%
  Kraj
  93,75%
 • 78,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  78,48%
  woj. małopolskie
  86,21%
  Kraj
  85,83%
 • 74,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat dąbrowski
  74,62%
  woj. małopolskie
  67,24%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat dąbrowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie dąbrowskim na 1000 mieszkańców pracuje 115osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie dąbrowskim wynosiło w 2023 roku 12,2% (12,2% wśród kobiet i 12,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie dąbrowskim wynosiło 5 271,12 PLN, co odpowiada 78.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu dąbrowskiego 4 621 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 663 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 958.

  41,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu dąbrowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,7% w przemyśle i budownictwie, a 12,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 115 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  115,0
  woj. małopolskie
  254,0
  Kraj
  259,0
 • 12,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 15,9% Kobiety
 • 9,9% Mężczyźni
 • powiat dąbrowski
  12,2%
  Województwo
  4,2%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie dąbrowskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie dąbrowskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie dąbrowskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 808 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. dąbrowski
  5 271 PLN
  Województwo
  6 825 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie dąbrowskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 621 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 663 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 958 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,58 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 41,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 44,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 18,7% Przemysł i budownictwo
 • 7,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 31,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,5% Pozostałe
 • 39,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie dąbrowskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 657 Pracujący ogółem
 • 3 614 Kobiety
 • 3 043 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie dąbrowskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,8% W wieku produkcyjnym
 • 58,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat dąbrowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat dąbrowski
  59,2
  Województwo
  67,1
  Kraj
  69,0
 • 30,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat dąbrowski
  30,8
  woj. małopolskie
  35,0
  Polska
  38,2
 • 108,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  108,5
  woj. małopolskie
  109,4
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat dąbrowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie dąbrowskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 380 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 486 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 360 nowych podmiotów, a 145 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (473) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (302) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (313) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (135) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie dąbrowskim najwięcej (174) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 227) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,5% (108) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,7% (1 476) podmiotów, a 63,8% (2 796) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie dąbrowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (28.7%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 380 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 108 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 476 Przemysł i budownictwo
 • 2 796 Pozostała działalność
 • 360 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie dąbrowskim w 2023 roku
 • 145 Podmioty wyrejestrowane w powiecie dąbrowskim w 2023 roku
 • 3 486 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 227 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 227
 • 136 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 136
 • 15 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 15
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 4 378 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 378
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 Spółdzielnie ogółem
 • 12
 • 184 Spółki handlowe ogółem
 • 184
 • 8  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 145  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 145
 • 7    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 174 Spółki cywilne ogółem
 • 174
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 486 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 999 Budownictwo
 • 999
 • 836 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 836
 • 355 Przetwórstwo przemysłowe
 • 355
 • 255 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 255
 • 197 Transport i gospodarka magazynowa
 • 197
 • 164 Pozostała działalność
 • 164
 • 153 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 153
 • 100 Informacja i komunikacja
 • 100
 • 89 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 89
 • 84 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 84
 • 68 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 68
 • 61 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 61
 • 46 Edukacja
 • 46
 • 37 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 37
 • 31 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 31
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat dąbrowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie dąbrowskim stwierdzono 1 627 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 28,14 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie dąbrowskim wynosi 80,70% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu dąbrowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,49 (wykrywalność 72%) oraz przeciwko mieniu - 7,23 (wykrywalność 38%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,20 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,85 (25%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,12 (57%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat dąbrowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 627 Przestępstwa ogółem
 • 1 627
 • 838 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 838
 • 107 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 107
 • 127 Przestępstwa drogowe
 • 127
 • 7 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 7
 • 418 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 418
 • 28,14 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat dąbrowski
  28,14
  Województwo
  21,90
  Polska
  22,81
 • 14,49 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat dąbrowski
  14,49
  Małopolskie
  12,25
  Cała Polska
  12,98
 • 1,85 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,85
  Małopolskie
  6,74
  Cała Polska
  6,99
 • 2,20 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. dąbrowski
  2,20
  Województwo
  1,39
  Cały kraj
  1,82
 • 0,12 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,12
  woj. małopolskie
  0,26
  Cała Polska
  0,35
 • 7,23 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat dąbrowski
  7,23
  Małopolskie
  10,41
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat dąbrowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  81%
  Małopolskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  73%
  Województwo
  71%
  Cała Polska
  63%
 • 26% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  26%
  woj. małopolskie
  72%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat dąbrowski
  98%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  57%
  woj. małopolskie
  82%
  Cały kraj
  88%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  39%
  Województwo
  56%
  Cały kraj
  51%

Powiat dąbrowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu dąbrowskiego wyniosła w 2022 roku 69,1 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu dąbrowskiego - 31% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (16.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,9 mln złotych, czyli 15,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu dąbrowskiego wyniosła w 2022 roku 72,7 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (45.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.6%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (9.6%). W budżecie powiatu dąbrowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 233 złotych na mieszkańca (18,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,3 złotych na mieszkańca (0,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie dąbrowskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu dąbrowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat dąbrowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu dąbrowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,1 mln

  793(100%)

  44,0 mln

  742(100%)

  48,9 mln

  824(100%)

  53,0 mln

  894(100%)

  55,8 mln

  943(100%)

  52,8 mln

  903(100%)

  58,9 mln

  1,0 tys(100%)

  69,1 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,4 mln

  276(34.7%)

  11,6 mln

  196(26.4%)

  13,3 mln

  224(27.2%)

  14,7 mln

  247(27.7%)

  15,7 mln

  265(28.1%)

  17,3 mln

  293(32.8%)

  20,9 mln

  356(35.5%)

  21,4 mln

  371(31%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,1 mln

  154(19.4%)

  8,6 mln

  144(19.4%)

  10,6 mln

  178(21.6%)

  12,1 mln

  203(22.7%)

  11,6 mln

  196(20.8%)

  8,6 mln

  146(16.3%)

  7,4 mln

  127(12.6%)

  11,6 mln

  200(16.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,5 mln

  92,8(11.7%)

  5,6 mln

  94,4(12.7%)

  5,5 mln

  93,4(11.3%)

  6,4 mln

  107(12%)

  5,9 mln

  99,4(10.5%)

  5,6 mln

  94,9(10.6%)

  6,5 mln

  111(11.1%)

  8,8 mln

  153(12.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,7 mln

  63,1(7.9%)

  3,8 mln

  63,2(8.5%)

  4,2 mln

  70,5(8.5%)

  3,9 mln

  65,9(7.4%)

  4,7 mln

  79,4(8.4%)

  5,2 mln

  87,8(9.8%)

  5,4 mln

  91,6(9.1%)

  7,1 mln

  122(10.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,3 mln

  39,0(4.9%)

  2,7 mln

  46,0(6.2%)

  2,8 mln

  47,4(5.7%)

  2,7 mln

  45,0(5%)

  2,5 mln

  42,4(4.5%)

  3,0 mln

  51,6(5.8%)

  3,5 mln

  59,8(6%)

  4,8 mln

  82,4(6.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,4 mln

  57,1(7.2%)

  3,2 mln

  53,4(7.2%)

  4,3 mln

  72,1(8.7%)

  3,6 mln

  60,8(6.8%)

  5,8 mln

  97,8(10.4%)

  3,4 mln

  57,1(6.4%)

  2,2 mln

  37,5(3.7%)

  3,1 mln

  53,4(4.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,2 mln

  37,6(4.7%)

  2,1 mln

  35,7(4.8%)

  2,0 mln

  33,8(4.1%)

  2,1 mln

  34,8(3.9%)

  2,2 mln

  37,2(3.9%)

  2,4 mln

  40,4(4.5%)

  2,3 mln

  39,5(3.9%)

  2,7 mln

  47,2(3.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  548,1 tys

  9,2(1.2%)

  936,9 tys

  15,8(2.1%)

  916,1 tys

  15,4(1.9%)

  1,1 mln

  17,9(2%)

  1,7 mln

  29,3(3.1%)

  1,7 mln

  29,3(3.3%)

  5,0 mln

  85,7(8.5%)

  2,7 mln

  47,0(3.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  559,0 tys

  9,4(1.2%)

  557,4 tys

  9,4(1.3%)

  624,8 tys

  10,5(1.3%)

  2,3 mln

  38,3(4.3%)

  1,3 mln

  21,8(2.3%)

  826,1 tys

  14,0(1.6%)

  742,2 tys

  12,7(1.3%)

  1,6 mln

  28,3(2.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,6 mln

  44,1(5.6%)

  2,8 mln

  47,6(6.4%)

  1,3 mln

  22,1(2.7%)

  1,3 mln

  21,4(2.4%)

  1,4 mln

  23,5(2.5%)

  1,3 mln

  21,6(2.4%)

  1,5 mln

  25,1(2.5%)

  1,3 mln

  22,3(1.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  467,8 tys

  7,9(1%)

  433,9 tys

  7,3(1%)

  353,0 tys

  6,0(0.7%)

  364,8 tys

  6,1(0.7%)

  403,6 tys

  6,8(0.7%)

  229,8 tys

  3,9(0.4%)

  122,0 tys

  2,1(0.2%)

  545,1 tys

  9,4(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  135,3 tys

  2,3(0.3%)

  1,5 mln

  25,9(3.5%)

  839,5 tys

  14,2(1.7%)

  358,2 tys

  6,0(0.7%)

  379,8 tys

  6,4(0.7%)

  533,8 tys

  9,1(1%)

  306,9 tys

  5,2(0.5%)

  501,1 tys

  8,7(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,1(0.3%)

  125,2 tys

  2,1(0.3%)

  129,2 tys

  2,2(0.2%)

  132,0 tys

  2,2(0.2%)

  132,0 tys

  2,2(0.3%)

  132,0 tys

  2,2(0.2%)

  132,0 tys

  2,3(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  9,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  45,9 tys

  0,8(0.1%)

  85,2 tys

  1,5(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  60,7 tys

  1,0(0.1%)

  54,1 tys

  0,9(0.1%)

  58,1 tys

  1,0(0.1%)

  53,2 tys

  0,9(0.1%)

  124,6 tys

  2,1(0.2%)

  54,3 tys

  0,9(0.1%)

  93,0 tys

  1,6(0.2%)

  64,8 tys

  1,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  34,7 tys

  0,6(0.1%)

  33,8 tys

  0,6(0.1%)

  63,7 tys

  1,1(0.1%)

  38,2 tys

  0,7(0.1%)

  43,6 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  17,7 tys

  0,3(0%)

  13,9 tys

  0,2(0%)

  13,1 tys

  0,2(0%)

  15,7 tys

  0,3(0%)

  17,9 tys

  0,3(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  17,4 tys

  0,3(0%)

  18,5 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  29,5 tys

  0,5(0.1%)

  33,4 tys

  0,6(0.1%)

  38,1 tys

  0,6(0.1%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  499

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  17,7 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,1 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie dąbrowskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu dąbrowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat dąbrowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu dąbrowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  48,2 mln

  811(100%)

  46,4 mln

  783(100%)

  47,8 mln

  806(100%)

  50,4 mln

  851(100%)

  60,7 mln

  1,0 tys(100%)

  62,8 mln

  1,1 tys(100%)

  68,4 mln

  1,2 tys(100%)

  72,7 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  22,0 mln

  371(45.7%)

  21,3 mln

  359(45.8%)

  21,8 mln

  367(45.6%)

  22,5 mln

  379(44.7%)

  25,5 mln

  430(41.9%)

  36,0 mln

  610(57.3%)

  35,8 mln

  611(52.4%)

  32,8 mln

  568(45.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,8 mln

  115(14.1%)

  7,2 mln

  122(15.6%)

  8,0 mln

  135(16.7%)

  8,3 mln

  140(16.5%)

  9,3 mln

  158(15.4%)

  9,0 mln

  152(14.3%)

  10,2 mln

  174(14.9%)

  15,0 mln

  259(20.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,7 mln

  62,3(7.7%)

  3,7 mln

  62,8(8%)

  3,9 mln

  66,4(8.2%)

  3,9 mln

  65,9(7.8%)

  4,4 mln

  73,7(7.2%)

  5,1 mln

  86,0(8.1%)

  5,2 mln

  88,4(7.6%)

  7,0 mln

  120(9.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  828,1 tys

  13,9(1.7%)

  1,4 mln

  23,9(3%)

  1,5 mln

  25,2(3.1%)

  1,6 mln

  26,2(3.1%)

  1,8 mln

  30,9(3%)

  1,6 mln

  28,0(2.6%)

  3,7 mln

  62,4(5.4%)

  3,3 mln

  57,0(4.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,4 mln

  91,0(11.2%)

  6,4 mln

  108(13.8%)

  4,4 mln

  73,6(9.1%)

  6,9 mln

  117(13.7%)

  8,7 mln

  146(14.3%)

  2,3 mln

  39,1(3.7%)

  4,9 mln

  83,7(7.2%)

  3,1 mln

  54,1(4.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  810,8 tys

  13,7(1.7%)

  780,4 tys

  13,2(1.7%)

  798,0 tys

  13,5(1.7%)

  897,5 tys

  15,1(1.8%)

  733,1 tys

  12,4(1.2%)

  1,1 mln

  19,3(1.8%)

  1,4 mln

  24,5(2.1%)

  2,5 mln

  43,2(3.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,7 mln

  45,4(5.6%)

  2,5 mln

  42,6(5.4%)

  1,8 mln

  30,1(3.7%)

  1,8 mln

  30,7(3.6%)

  3,0 mln

  51,0(5%)

  2,5 mln

  41,9(3.9%)

  2,2 mln

  37,5(3.2%)

  2,1 mln

  36,1(2.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,5 mln

  59,5(7.3%)

  369,9 tys

  6,2(0.8%)

  2,8 mln

  46,8(5.8%)

  1,4 mln

  23,7(2.8%)

  3,1 mln

  52,3(5.1%)

  1,2 mln

  21,0(2%)

  1,2 mln

  20,9(1.8%)

  2,0 mln

  35,3(2.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  461,9 tys

  7,8(1%)

  242,5 tys

  4,1(0.5%)

  132,5 tys

  2,2(0.3%)

  186,4 tys

  3,1(0.4%)

  176,1 tys

  3,0(0.3%)

  173,0 tys

  2,9(0.3%)

  190,6 tys

  3,2(0.3%)

  783,0 tys

  13,5(1.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,6 mln

  26,5(3.3%)

  1,8 mln

  30,8(3.9%)

  780,5 tys

  13,2(1.6%)

  721,2 tys

  12,2(1.4%)

  758,5 tys

  12,8(1.2%)

  710,5 tys

  12,0(1.1%)

  783,7 tys

  13,4(1.1%)

  583,9 tys

  10,1(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  241,7 tys

  4,1(0.5%)

  426,0 tys

  7,2(0.9%)

  397,9 tys

  6,7(0.8%)

  393,4 tys

  6,6(0.8%)

  434,2 tys

  7,3(0.7%)

  640,6 tys

  10,9(1%)

  539,9 tys

  9,2(0.8%)

  579,0 tys

  10,0(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  18,8(1.8%)

  462,3 tys

  7,8(0.7%)

  51,7 tys

  0,9(0.1%)

  461,8 tys

  8,0(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  47,0 tys

  0,8(0.1%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  7,6 tys

  0,1(0%)

  30,0 tys

  0,5(0%)

  3,9 tys

  0,1(0%)

  323,1 tys

  5,6(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,1(0.3%)

  125,2 tys

  2,1(0.3%)

  127,1 tys

  2,1(0.3%)

  132,0 tys

  2,2(0.2%)

  132,0 tys

  2,2(0.2%)

  132,0 tys

  2,2(0.2%)

  132,0 tys

  2,3(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  50,4 tys

  0,8(0.1%)

  48,6 tys

  0,8(0.1%)

  49,9 tys

  0,8(0.1%)

  48,7 tys

  0,8(0.1%)

  49,4 tys

  0,8(0.1%)

  50,6 tys

  0,9(0.1%)

  52,3 tys

  0,9(0.1%)

  55,0 tys

  1,0(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  24,3 tys

  0,4(0.1%)

  24,0 tys

  0,4(0.1%)

  34,4 tys

  0,6(0.1%)

  30,0 tys

  0,5(0.1%)

  13,7 tys

  0,2(0%)

  10,1 tys

  0,2(0%)

  153,4 tys

  2,6(0.2%)

  48,1 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  42,0

  0,0(0%)

  74,0

  0,0(0%)

  35,2

  0,0(0%)

  34,7 tys

  0,6(0.1%)

  33,8 tys

  0,6(0.1%)

  59,0 tys

  1,0(0.1%)

  38,2 tys

  0,7(0.1%)

  43,6 tys

  0,8(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  29,5 tys

  0,5(0.1%)

  33,4 tys

  0,6(0.1%)

  38,1 tys

  0,6(0.1%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  499

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,1 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat dąbrowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 310 mieszkańców powiatu dąbrowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 378 kobiet oraz 6 932 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 22,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,7% mieszkańców powiatu dąbrowskiego, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 14,0% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu dąbrowskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie dąbrowskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (20,5%) oraz średnie zawodowe (20,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,3%) oraz średnie zawodowe (24,4%).

  W roku 2022 w powiecie dąbrowskim mieściły się 23 przedszkola, w których do 79 oddziałów uczęszczało 1 738 dzieci (852 dziewczynki oraz 886 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie dąbrowskim mieściło się 18 przedszkoli, w których do 50 oddziałów uczęszczało 1 120 dzieci (570 dziewczynek oraz 550 chłopców). Dostępnych było 1 190 miejsc.

  18,2% mieszkańców powiatu dąbrowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 18,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 813 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,02 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 26 szkół podstawowych, w których w 282 oddziałach uczyło się 4 360 uczniów (2 074 kobiety oraz 2 286 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie dąbrowskim placówkę miały 34 szkoły podstawowe, w których w 230 oddziałach uczyło się 3 715 uczniów (1 825 kobiet oraz 1 890 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (26,1% wśród dziewczynek i 27,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,46.

  W powiecie dąbrowskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 24 oddziałach uczyło się 588 uczniów (417 kobiet oraz 171 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 101 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie dąbrowskim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 35 oddziałach uczyło się 1 007 uczniów (709 kobiet oraz 298 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 333 absolwentów.

  W powiecie dąbrowskim znajdują się 3 Technika, w których w 38 oddziałach uczyło się 753 uczniów (248 kobiet oraz 505 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 133 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie dąbrowskim placówkę miały 4 Technika, w których w 24 oddziałach uczyło się 602 uczniów (173 kobiety oraz 429 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 186 absolwentów.

  W powiecie dąbrowskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 17 oddziałach uczyło się 387 uczniów (112 kobiet oraz 275 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,5 uczniów. 22,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 19,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,4% mieszkańców powiatu dąbrowskiego w wieku potencjalnej nauki (30,4% kobiet i 28,5% mężczyzn).

 • 15,7% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  15,7%
  woj. małopolskie
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 20,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. dąbrowski
  35,9%
  Małopolskie
  34,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 38,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • powiat dąbrowski
  3,1%
  Małopolskie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,4%
  woj. małopolskie
  11,2%
  Polska
  11,9%
 • 13,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,4%
  woj. małopolskie
  19,7%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  27,7%
  Małopolskie
  22,6%
  Polska
  21,2%
 • 20,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,3%
  woj. małopolskie
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,0%
  Województwo
  11,0%
  Cały kraj
  12,3%
 • 14,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,3%
  Małopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 813 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat dąbrowski
  813,0
  woj. małopolskie
  929,0
  Cała Polska
  927,0
 • 1,02 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. dąbrowski
  1,02
  Małopolskie
  0,88
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 23Przedszkola
 • 10 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 79 Oddziały
 • 21 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 683 Miejsca
  (rok 2018)
 • 10 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat dąbrowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 738 Dzieci
 • 852 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 886 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,0%
  51,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 306 3 lata
 • 306
 • 441 4 lata
 • 441
 • 483 5 lata
 • 483
 • 494 6 lat
 • 494
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 152 3 lata
 • 152
 • 217 4 lata
 • 217
 • 243 5 lata
 • 243
 • 234 6 lat
 • 234
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 154 3 lata
 • 154
 • 224 4 lata
 • 224
 • 240 5 lata
 • 240
 • 260 6 lat
 • 260
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 374 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 128,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 125,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 20,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat dąbrowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 282 Oddziały
 • 4 360 Uczniowie
 • 2 074 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 286 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,6%
  52,4%
 • 575 Uczniowie w 1 klasie
 • 266 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 309 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 678 Absolwenci
 • 324 Kobiety
  (absolwenci)
 • 354 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat dąbrowski
  15,5
  Województwo
  16,7
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 387,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 309,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 78,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 88,46 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  88,46
  woj. małopolskie
  95,57
  Kraj
  95,96
 • 88,07 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  88,07
  Małopolskie
  94,75
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat dąbrowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat dąbrowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat dąbrowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 588 Uczniowie
 • 417 Kobiety
  (uczniowie)
 • 171 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 70,9%
  29,1%
 • 197 Uczniowie w 1 klasie
 • 140 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 57 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 101 Absolwenci
 • 83 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat dąbrowski
  24,5
  woj. małopolskie
  26,8
  Kraj
  26,5
 •  
 • 42,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 29,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat dąbrowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 38 Oddziały
 • 753 Uczniowie
 • 248 Kobiety
  (uczniowie)
 • 505 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,9%
  67,1%
 • 203 Uczniowie w 1 klasie
 • 62 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 141 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 133 Absolwenci
 • 48 Kobiety
  (absolwenci)
 • 85 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  19,8
  Województwo
  26,1
  Kraj
  24,9
 •  
 • 69,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 46,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat dąbrowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 160 Uczniowie w 1 klasie
 • 45 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 115 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. dąbrowski
  22,8
  Województwo
  21,6
  Cała Polska
  21,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat dąbrowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat dąbrowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat dąbrowski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat dąbrowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie dąbrowskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie dąbrowskim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie dąbrowskim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie dąbrowskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 387 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 265 (uczestnicy: 22 658)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 395)
  • wystawy: 12 (uczestnicy: 3 325)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 150)
  • koncerty: 30 (uczestnicy: 4 012)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 65)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 970)
  • konkursy: 24 (uczestnicy: 1 819)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 250)
  • warsztaty: 140 (uczestnicy: 6 524)
  • inne: 42 (uczestnicy: 5 148)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 291)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 14)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 140)
  • inne: 2 (członkowie: 127)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 12 (absolwenci: 128)
  • nauki gry na instrumentach: 5 (absolwenci: 40)
  • tańca: 1 (absolwenci: 22)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 6)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 203)
  • teatralne: 2 (członkowie: 44)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 20)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 56)
  • taneczne: 3 (członkowie: 83)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie dąbrowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 157 miejscami na widowni. Odbyło się 778 seansów, na które przyszło 11 780 widzów, w tym 258 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 4 370 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie dąbrowskim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 246 823 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 37 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 19 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 213 407 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 140
  • dostępne dla czytelników: 98
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 98
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 14
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Biblioteki naukowe w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie dąbrowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 27 790 wolumenów w tym ziobry specjalne: 794. Odnotowano 381 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 27 414 wolumenów. Odnotowano 961 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie dąbrowskim działało 25 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 162 członków. Zarejestrowano 1 372 ćwiczących (mężczyźni: 1 203, kobiety: 169, chłopcy do lat 18: 740, dziewczęta do lat 18: 150). Aktywnych było 45 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (30), instruktora sportowego (9) oraz inne osoby (15).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie dąbrowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat dąbrowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat dąbrowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 31 wypadków drogowych w powiecie dąbrowskim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 40 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 53,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 5,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i nieznacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 5,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju) oraz 73,7 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i nieznacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie dąbrowskim zarejestrowanych było 54 309 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 37 504 samochodów osobowych (648,8 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 5 113 samochodów ciężarowych (93,9 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 247 autobusów (4,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 316 ciągników siodłowych (5,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 784 motocykli (82,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,5 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,7 lat.


  W 2022 roku w powiecie dąbrowskim znajdowało się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 5 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie dąbrowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 31 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 40 Ranni
  (rok 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 36 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie dąbrowskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 53,62 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  53,6
  Województwo
  64,9
  Cały kraj
  56,5
 • 5,19 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. dąbrowski
  5,2
  Małopolskie
  3,0
  Kraj
  5,0
 • 69,19 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat dąbrowski
  69,2
  Małopolskie
  76,3
  Polska
  65,5
 • 5,52 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  5,5
  Małopolskie
  3,5
  Cała Polska
  5,4
 • 73,65 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  73,7
  Województwo
  89,2
  Polska
  71,0
 • 9,68 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat dąbrowski
  9,7
  Województwo
  4,6
  Kraj
  8,9
 • 129,03 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. dąbrowski
  129,0
  woj. małopolskie
  117,5
  Cała Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 54 309 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie dąbrowskim w 2022 roku
 • 37 504 Samochody osobowe
 • 5 113 Samochody ciężarowe
 • 21 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 247 Autobusy
 • 335 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 317 Ciągniki samochodowe
 • 316   Ciągniki siodłowe
 • 6 009 Ciągniki rolnicze
 • 4 784 Motocykle
 • 1 957   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 335 Motorowery
 • 37 504Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie dąbrowskim
 • Samochody osobowe w powiecie dąbrowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 648,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  648,8
  woj. małopolskie
  649,5
  Cały kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg7 745
  • 1400-1649 kg9 490
  • 1650-1899 kg9 176
  • 1900 kg i więcej11 093
 • 7 745 do 1399 kg
 • 9 490 1400-1649 kg
 • 9 176 1650-1899 kg
 • 11 093 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 13 173 do 1399 cm3
 • 13 173
 • 21 710 1400-1999 cm3
 • 21 710
 • 2 621 2000 i więcej cm3
 • 2 621
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie dąbrowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna11 622
  • olej napędowy13 558
  • gaz (LPG)5 599
  • pozostałe6 725
 • 11 622 benzyna
 • 13 558 olej napędowy
 • 5 599 gaz (LPG)
 • 6 725 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 180 do 1 roku
 • 180
 • 106 2 lata
 • 106
 • 241 3 lata
 • 241
 • 694 4-5 lat
 • 694
 • 998 6-7 lat
 • 998
 • 1 202 8-9 lat
 • 1 202
 • 1 654 10-11 lat
 • 1 654
 • 5 500 12-15 lat
 • 5 500
 • 8 438 16-20 lat
 • 8 438
 • 6 631 21-25 lat
 • 6 631
 • 3 834 26-30 lat
 • 3 834
 • 8 026 31 lat i więcej
 • 8 026
 • 21,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie dąbrowskim
 • powiat dąbrowski
  21,5 lat
  Województwo
  18,8 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 5 113Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie dąbrowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie dąbrowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 93,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  93,9
  Województwo
  102,9
  Kraj
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 514 do 999 kg
 • 2 514
 • 1 600 1000-1499 kg
 • 1 600
 • 386 1500-2999 kg
 • 386
 • 40 3000-3499 kg
 • 40
 • 87 3500-4999 kg
 • 87
 • 164 5000-6999 kg
 • 164
 • 130 7000-9999 kg
 • 130
 • 137 10000-14999 kg
 • 137
 • 55 15000 kg i więcej
 • 55
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna178
  • olej napędowy3 643
  • gaz (LPG)204
  • pozostałe1 088
 • 178 benzyna
 • 3 643 olej napędowy
 • 204 gaz (LPG)
 • 1 088 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 33 do 1 roku
 • 33
 • 14 2 lata
 • 14
 • 35 3 lata
 • 35
 • 94 4-5 lat
 • 94
 • 187 6-7 lat
 • 187
 • 214 8-9 lat
 • 214
 • 259 10-11 lat
 • 259
 • 808 12-15 lat
 • 808
 • 991 16-20 lat
 • 991
 • 821 21-25 lat
 • 821
 • 493 26-30 lat
 • 493
 • 1 164 31 lat i więcej
 • 1 164
 • 21,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie dąbrowskim
 • Tutaj
  21,2 lat
  woj. małopolskie
  19,4 lat
  Polska
  20,0 lat
 • 247Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie dąbrowskim
 • Autobusy w powiecie dąbrowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,3 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. dąbrowski
  4,3
  Małopolskie
  3,8
  Cały kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy207
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe35
 • 3 benzyna
 • 207 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 35 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 48 12-15 lat
 • 48
 • 61 16-20 lat
 • 61
 • 57 21-25 lat
 • 57
 • 22 26-30 lat
 • 22
 • 44 31 lat i więcej
 • 44
 • 21,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie dąbrowskim
 • Tutaj
  21,6 lat
  Województwo
  22,2 lat
  Polska
  22,4 lat
 • 316Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie dąbrowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie dąbrowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat dąbrowski
  5,5
  woj. małopolskie
  9,7
  Kraj
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy282
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe33
 • 0 benzyna
 • 282 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 33 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 13 4-5 lat
 • 13
 • 40 6-7 lat
 • 40
 • 27 8-9 lat
 • 27
 • 44 10-11 lat
 • 44
 • 65 12-15 lat
 • 65
 • 44 16-20 lat
 • 44
 • 45 21-25 lat
 • 45
 • 14 26-30 lat
 • 14
 • 20 31 lat i więcej
 • 20
 • 15,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie dąbrowskim
 • Tutaj
  15,2 lat
  Województwo
  12,9 lat
  Cała Polska
  12,7 lat
 • 4 784Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie dąbrowskim
 • Motocykle w powiecie dąbrowskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 82,8 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  82,8
  Małopolskie
  47,4
  Kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 22 do 1 roku
 • 22
 • 22 2 lata
 • 22
 • 36 3 lata
 • 36
 • 49 4-5 lat
 • 49
 • 105 6-7 lat
 • 105
 • 99 8-9 lat
 • 99
 • 101 10-11 lat
 • 101
 • 367 12-15 lat
 • 367
 • 507 16-20 lat
 • 507
 • 416 21-25 lat
 • 416
 • 167 26-30 lat
 • 167
 • 2 893 31 lat i więcej
 • 2 893
 • 27,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie dąbrowskim
 • Tutaj
  27,7 lat
  Województwo
  22,6 lat
  Cały kraj
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie dąbrowskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 94,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. dąbrowski
  94,3 km
  Województwo
  599,5 km
  Polska
  633,6 km
 • 0,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  0,9 km
  Małopolskie
  2,7 km
  Polska
  5,3 km
 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami