Powiat poddębicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat poddębicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 41 380 Liczba mieszkańców
 • 881 km2 Powierzchnia
 • 47 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 26,0% Stopa urbanizacji
 • Ryszard Rytter Starosta
 • ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice Adres starostwa powiatowego
 • EPD Tablice rejestracyjne
Powiat poddębicki na mapie
Identyfikatory
 • 1011 TERYT (TERC)
Herb powiatu poddębickiego
powiat poddębicki herb
Flaga powiatu poddębickiego
powiat poddębicki flaga

powiat poddębicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poddębicach
(43) 678-78-00 wew. 850, 854, 855
ul. Łęczycka 16
99-200 Poddębice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach
poddebice.piw@wetgiw.gov.pl
ul. Mickiewicza 32, (42)678-90-95
99-200 Poddębice
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach
(43) 678-75-00, (43) 678-75-10 kppsp13psk@straz.lodz.pl
ul. Narutowicza 3
99-200 Poddębice
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Poddębicach
(43) 678-86 00
ul.Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Poddębicach
(43)678-86-00
ul.Mickiewicza16
99-200 Poddębice
Starostwo Powiatowe w Poddębicach
(43) 678-78-00
(43) 678-27-01
ul. Łęczycka
99-200 Poddębice

Powiat poddębicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat poddębicki ma 41 380 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 4,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu poddębickiego w 2050 roku wynosi 34 329, z czego 17 191 to kobiety, a 17 138 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu poddębickiego zawarli w 2017 roku 182 małżeństw, co odpowiada 4,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,2% mieszkańców powiatu poddębickiego jest stanu wolnego, 54,9% żyje w małżeństwie, 3,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat poddębicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -109. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,63 na 1000 mieszkańców powiatu poddębickiego. W 2017 roku urodziło się 415 dzieci, w tym 52,8% dziewczynek i 47,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 340 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 45,2% zgonów w powiecie poddębickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,5% zgonów w powiecie poddębickim były nowotwory, a 3,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu poddębickiego przypada 12.83 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 410 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 412 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu poddębickiego -2. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  61,0% mieszkańców powiatu poddębickiego jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu poddębickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41 380 Liczba mieszkańców
 • 20 926 Kobiety
 • 20 454 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie poddębickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie poddębickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie poddębickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu poddębickiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 34 329 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 17 191 Kobiety
 • 17 138 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie poddębickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie poddębickim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie poddębickim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu poddębickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. poddębicki
  42,2 lat
  łódzkie
  42,7 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 44,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat poddębicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu poddębickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat poddębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat poddębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat poddębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,2% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  29,2%
  woj. łódzkie
  26,6%
  Kraj
  28,8%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 36,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,9% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  54,9%
  Województwo
  55,0%
  Kraj
  55,8%
 • 53,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,4% Wdowcy/Wdowy
 • powiat poddębicki
  12,4%
  Województwo
  11,5%
  Cały kraj
  9,6%
 • 20,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat poddębicki
  3,3%
  Województwo
  5,8%
  Kraj
  5,0%
 • 3,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • powiat poddębicki
  0,2%
  łódzkie
  1,1%
  Kraj
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie poddębickim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. poddębicki
  4,4
  Województwo
  4,7
  Polska
  5,0
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  1,5
  Województwo
  1,8
  Polska
  1,7
 • 182 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie poddębickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -109 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 0 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -109 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,63 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat poddębicki
  -2,6
  woj. łódzkie
  -3,0
  Kraj
  -0,0
 • -1,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie poddębickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie poddębickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie poddębickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie poddębickim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 415 Urodzenia żywe
 • 219 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 196 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,8%
  47,2%
 • 10,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat poddębicki
  10,0
  woj. łódzkie
  9,6
  Polska
  10,5
 • 44,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat poddębicki
  44,3
  woj. łódzkie
  42,0
  Cała Polska
  44,2
 • 8.28 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.28
 • 57.4 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 57.4
 • 84.27 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 84.27
 • 103.91 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 103.91
 • 40.61 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40.61
 • 4.19 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.19
 • 3 340 g Średnia waga noworodków
 • 3 279 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 407 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. poddębicki
  3 340 g
  łódzkie
  3 360 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 40 Waga 4000g - 4499g
 • 40
 • 120 Waga 3500g - 3999g
 • 120
 • 166 Waga 3000g - 3499g
 • 166
 • 59 Waga 2500g - 2999g
 • 59
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,49 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,49
  łódzkie
  1,41
  Cały kraj
  1,45
 • 0,79 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. poddębicki
  0,79
  woj. łódzkie
  0,69
  Cała Polska
  0,71
 • 0,79 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat poddębicki
  0,79
  łódzkie
  0,76
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie poddębickim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 533 Zgony
 • 252 Kobiety
  (Zgony)
 • 281 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,3%
  52,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,8 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  12,8
  Województwo
  12,1
  Polska
  10,1
 • 139,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  139,2
  łódzkie
  132,5
  Kraj
  101,5
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  3,8
  Polska
  4,0
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,0
  woj. łódzkie
  4,0
  Cała Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  1,6
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie poddębickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. poddębicki
  48,5%
  Województwo
  41,7%
  Polska
  45,7%
 • 22,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. poddębicki
  22,8%
  woj. łódzkie
  25,2%
  Kraj
  26,7%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  5,0%
  Województwo
  7,4%
  Kraj
  6,1%
 • 10,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  10,1
  Polska
  5,9
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  83,3
  Cała Polska
  74,3
 • 295,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. poddębicki
  295,0
  Województwo
  314,0
  Kraj
  274,3
 • 295,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  295,4
  Cała Polska
  261,6
 • 628,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 722,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 532,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat poddębicki
  628,5
  Województwo
  519,0
  Cały kraj
  469,0
 • 66,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 42,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 89,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. poddębicki
  66,8
  woj. łódzkie
  90,2
  Cała Polska
  87,7
 • 28,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat poddębicki
  28,5
  Województwo
  36,2
  Kraj
  31,8
 • 4,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat poddębicki
  4,8
  Województwo
  10,4
  Cała Polska
  8,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat poddębicki
  0,4%
  łódzkie
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 410 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 225 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 185 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 412 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 217 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 195 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -1 Saldo migracji
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -2 Saldo migracji wewnętrznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie poddębickim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat poddębicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poddębicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie poddębickim oddano do użytku 199 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,81 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie poddębickim to 15 504 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 374 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 63,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 36,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie poddębickim to 4,07 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie poddębickim to 103,10 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 88,64% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 80,82% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 75,03% mieszkań posiada łazienkę, 60,33% korzysta z centralnego ogrzewania, a 3,90% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15 504 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 373,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. poddębicki
  373,70
  łódzkie
  406,30
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 81,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat poddębicki
  81,40 m2
  łódzkie
  68,90 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 30,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,40 m2
  woj. łódzkie
  28,00 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,91 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  3,91
  woj. łódzkie
  3,60
  Cały kraj
  3,82
 • 2,68 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. poddębicki
  2,68
  łódzkie
  2,46
  Kraj
  2,69
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. poddębicki
  0,68
  łódzkie
  0,68
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 199 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 4,81 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. poddębicki
  4,81
  woj. łódzkie
  3,02
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 104 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 809 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,07 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat poddębicki
  4,07
  woj. łódzkie
  4,43
  Polska
  3,91
 • 19,55 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat poddębicki
  19,55
  woj. łódzkie
  13,36
  Cały kraj
  18,14
 • 20 523 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 103,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  103,1 m2
  Województwo
  113,3 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,50 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,50 m2
  woj. łódzkie
  0,34 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 88,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat poddębicki
  88,64%
  łódzkie
  94,69%
  Cały kraj
  96,79%
 • 80,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  80,82%
  łódzkie
  89,51%
  Polska
  93,66%
 • 75,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. poddębicki
  75,03%
  woj. łódzkie
  85,48%
  Kraj
  91,31%
 • 60,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat poddębicki
  60,33%
  Województwo
  77,15%
  Cały kraj
  82,12%
 • 3,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat poddębicki
  3,90%
  woj. łódzkie
  44,57%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat poddębicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie poddębickim na 1000 mieszkańców pracuje 141 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie poddębickim wynosiło w 2017 roku 7,1% (7,3% wśród kobiet i 6,9% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie poddębickim wynosiło 4 387,98 PLN, co odpowiada 96.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu poddębickiego 4 758 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 815 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 943.

  58,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu poddębickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,6% w przemyśle i budownictwie, a 7,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 141 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. poddębicki
  141,0
  Województwo
  244,0
  Polska
  247,0
 • 7,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,3% Kobiety
 • 6,9% Mężczyźni
 • powiat poddębicki
  7,1%
  łódzkie
  6,8%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie poddębickim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie poddębickim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie poddębickim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 388 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. poddębicki
  4 388 PLN
  łódzkie
  4 142 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie poddębickim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 758 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 815 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 943 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,59 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 58,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 53,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 64,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,6% Przemysł i budownictwo
 • 13,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 20,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,1% Pozostałe
 • 23,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie poddębickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 5 817 Pracujący ogółem
 • 3 156 Kobiety
 • 2 661 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie poddębickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,0% W wieku produkcyjnym
 • 55,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat poddębicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. poddębicki
  63,8
  Województwo
  66,6
  Cały kraj
  63,4
 • 36,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. poddębicki
  36,0
  woj. łódzkie
  38,5
  Cała Polska
  34,0
 • 129,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  129,2
  woj. łódzkie
  136,9
  Cały kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat poddębicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie poddębickim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 230 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 568 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 253 nowe podmioty, a 222 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (355) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (253) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (744) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (189) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie poddębickim najwięcej (137) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 095) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,6% (148) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,7% (732) podmiotów, a 72,8% (2 350) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie poddębickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (35.6%) oraz Budownictwo (14.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 230 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 148 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 732 Przemysł i budownictwo
 • 2 350 Pozostała działalność
 • 253 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie poddębickim w 2017 roku
 • 222 Podmioty wyrejestrowane w powiecie poddębickim w 2017 roku
 • 2 568 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 095 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 095
 • 111 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 111
 • 22 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 22
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 3 228 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 228
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 22 Spółdzielnie ogółem
 • 22
 • 129 Spółki handlowe ogółem
 • 129
 • 12  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 3  Spółki handlowe - akcyjne
 • 3
 • 98  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 98
 • 12    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 137 Spółki cywilne ogółem
 • 137
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 568 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 914 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 914
 • 373 Budownictwo
 • 373
 • 235 Przetwórstwo przemysłowe
 • 235
 • 202 Transport i gospodarka magazynowa
 • 202
 • 163 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 163
 • 135 Pozostała działalność
 • 135
 • 125 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 125
 • 125 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 125
 • 91 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 91
 • 50 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 50
 • 47 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 47
 • 45 Edukacja
 • 45
 • 24 Informacja i komunikacja
 • 24
 • 15 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 15
 • 12 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 12
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poddębicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie poddębickim stwierdzono 496 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,97 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie poddębickim wynosi 73,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu poddębickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,86 (wykrywalność 60%) oraz przeciwko mieniu - 5,09 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,32 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,05 (75%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,51 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat poddębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 496 Przestępstwa ogółem
 • 496
 • 284 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 284
 • 85 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 85
 • 96 Przestępstwa drogowe
 • 96
 • 21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 21
 • 211 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 211
 • 11,97 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,97
  woj. łódzkie
  17,76
  Kraj
  19,62
 • 6,86 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat poddębicki
  6,86
  Województwo
  11,26
  Kraj
  12,07
 • 2,05 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. poddębicki
  2,05
  Województwo
  3,84
  Cały kraj
  4,94
 • 2,32 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,32
  Województwo
  1,95
  Polska
  1,78
 • 0,51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat poddębicki
  0,51
  łódzkie
  0,49
  Cały kraj
  0,49
 • 5,09 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat poddębicki
  5,09
  łódzkie
  9,64
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat poddębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat poddębicki
  73%
  woj. łódzkie
  66%
  Cały kraj
  72%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  61%
  Województwo
  53%
  Kraj
  60%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. poddębicki
  76%
  Województwo
  84%
  Cała Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Województwo
  98%
  Kraj
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. poddębicki
  86%
  woj. łódzkie
  82%
  Kraj
  84%
 • 44% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  44%
  woj. łódzkie
  47%
  Cała Polska
  52%

Powiat poddębicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu poddębickiego wyniosła w 2016 roku 41,6 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.1% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu poddębickiego - 26% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (17.9%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (17.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,6 mln złotych, czyli 23,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu poddębickiego wyniosła w 2016 roku 41,0 mln złotych, co daje 986 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (35.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15.9%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (13.7%). W budżecie powiatu poddębickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 123 złotych na mieszkańca (12,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,8 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie poddębickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu poddębickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat poddębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu poddębickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  52,0 mln

  1,2 tys(100%)

  41,3 mln

  977(100%)

  74,9 mln

  1,8 tys(100%)

  33,6 mln

  801(100%)

  35,7 mln

  854(100%)

  36,8 mln

  879(100%)

  39,3 mln

  942(100%)

  41,6 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,9 mln

  191(15.3%)

  3,6 mln

  86,7(8.7%)

  3,4 mln

  81,4(4.6%)

  1,7 mln

  40,5(5%)

  5,6 mln

  133(15.6%)

  4,0 mln

  96,5(11%)

  8,0 mln

  191(20.3%)

  10,8 mln

  261(26%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,0 mln

  143(11.5%)

  6,8 mln

  163(16.4%)

  7,1 mln

  168(9.4%)

  7,7 mln

  184(22.9%)

  7,6 mln

  181(21.2%)

  8,5 mln

  204(23.2%)

  7,7 mln

  185(19.7%)

  7,4 mln

  179(17.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,4 mln

  130(10.4%)

  5,7 mln

  138(13.9%)

  6,2 mln

  148(8.3%)

  6,4 mln

  152(19%)

  6,5 mln

  154(18.1%)

  6,9 mln

  165(18.7%)

  6,4 mln

  153(16.3%)

  7,3 mln

  177(17.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,0 mln

  145(11.6%)

  5,8 mln

  141(14.2%)

  5,7 mln

  135(7.6%)

  5,4 mln

  130(16.2%)

  5,8 mln

  139(16.3%)

  6,6 mln

  157(17.9%)

  6,3 mln

  150(16%)

  5,7 mln

  139(13.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,9 mln

  69,5(5.6%)

  3,0 mln

  72,0(7.2%)

  2,8 mln

  66,5(3.7%)

  3,0 mln

  71,0(8.9%)

  3,1 mln

  74,0(8.7%)

  3,1 mln

  75,1(8.5%)

  3,2 mln

  77,4(8.2%)

  3,3 mln

  79,0(7.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  20,1 mln

  482(38.6%)

  10,9 mln

  263(26.5%)

  44,7 mln

  1,1 tys(59.6%)

  2,1 mln

  49,1(6.1%)

  2,3 mln

  55,9(6.6%)

  2,4 mln

  57,6(6.6%)

  2,8 mln

  66,9(7.1%)

  1,7 mln

  41,7(4.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,3 mln

  30,4(2.4%)

  1,3 mln

  31,2(3.1%)

  1,3 mln

  31,8(1.8%)

  2,5 mln

  60,9(7.6%)

  1,5 mln

  34,7(4.1%)

  1,7 mln

  39,6(4.5%)

  1,6 mln

  37,2(3.9%)

  1,6 mln

  39,3(3.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,2 mln

  28,7(2.3%)

  1,4 mln

  32,9(3.3%)

  1,3 mln

  31,8(1.8%)

  1,4 mln

  34,6(4.3%)

  1,5 mln

  35,8(4.2%)

  1,6 mln

  37,1(4.2%)

  1,5 mln

  36,4(3.9%)

  1,6 mln

  37,7(3.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  192,8 tys

  4,6(0.4%)

  698,7 tys

  16,8(1.7%)

  918,0 tys

  21,8(1.2%)

  1,3 mln

  32,1(4%)

  1,0 mln

  24,1(2.8%)

  908,7 tys

  21,7(2.5%)

  743,5 tys

  17,8(1.9%)

  701,2 tys

  16,9(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  427,2 tys

  10,3(0.8%)

  682,8 tys

  16,4(1.7%)

  535,4 tys

  12,7(0.7%)

  573,0 tys

  13,7(1.7%)

  541,7 tys

  12,9(1.5%)

  656,2 tys

  15,7(1.8%)

  632,8 tys

  15,2(1.6%)

  629,8 tys

  15,2(1.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  153,3 tys

  3,7(0.3%)

  411,7 tys

  9,9(1%)

  684,9 tys

  16,3(0.9%)

  993,6 tys

  23,7(3%)

  97,2 tys

  2,3(0.3%)

  145,8 tys

  3,5(0.4%)

  154,9 tys

  3,7(0.4%)

  243,9 tys

  5,9(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  234,0 tys

  5,6(0.5%)

  243,8 tys

  5,9(0.6%)

  127,4 tys

  3,0(0.2%)

  127,5 tys

  3,0(0.4%)

  141,5 tys

  3,4(0.4%)

  149,3 tys

  3,6(0.4%)

  159,7 tys

  3,8(0.4%)

  175,5 tys

  4,2(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,0(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  10,9 tys

  0,3(0%)

  108,4 tys

  2,6(0.3%)

  103,5 tys

  2,5(0.1%)

  132,2 tys

  3,2(0.4%)

  83,0 tys

  2,0(0.2%)

  68,0 tys

  1,6(0.2%)

  86,9 tys

  2,1(0.2%)

  86,9 tys

  2,1(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  40,0 tys

  1,0(0.1%)

  22,7 tys

  0,5(0.1%)

  26,9 tys

  0,6(0%)

  82,7 tys

  2,0(0.2%)

  21,7 tys

  0,5(0.1%)

  25,7 tys

  0,6(0.1%)

  63,9 tys

  1,5(0.2%)

  67,3 tys

  1,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  166,0 tys

  4,0(0.3%)

  6,9 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  568,4 tys

  13,7(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  121,0 tys

  2,9(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  7,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  16,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie poddębickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu poddębickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat poddębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu poddębickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  45,4 mln

  1,1 tys(100%)

  39,8 mln

  942(100%)

  67,0 mln

  1,6 tys(100%)

  34,9 mln

  832(100%)

  36,8 mln

  882(100%)

  37,2 mln

  888(100%)

  40,0 mln

  959(100%)

  41,0 mln

  986(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,4 mln

  298(27.3%)

  22,3 mln

  537(56%)

  13,9 mln

  331(20.8%)

  13,9 mln

  333(39.9%)

  13,7 mln

  328(37.3%)

  14,1 mln

  337(37.8%)

  14,5 mln

  349(36.3%)

  14,5 mln

  349(35.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  2,7 mln

  65,2(6%)

  2,9 mln

  70,3(7.3%)

  3,5 mln

  83,6(5.2%)

  3,8 mln

  91,1(10.9%)

  4,0 mln

  95,9(10.9%)

  4,4 mln

  106(11.9%)

  5,9 mln

  141(14.7%)

  6,5 mln

  157(15.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  83,3(7.6%)

  3,7 mln

  89,0(9.3%)

  4,3 mln

  103(6.5%)

  4,7 mln

  111(13.3%)

  4,6 mln

  109(12.4%)

  4,9 mln

  118(13.3%)

  4,6 mln

  110(11.4%)

  5,6 mln

  136(13.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  28,1(2.6%)

  1,7 mln

  41,3(4.3%)

  2,2 mln

  53,4(3.3%)

  266,1 tys

  6,4(0.8%)

  2,3 mln

  55,0(6.2%)

  1,7 mln

  41,7(4.7%)

  3,7 mln

  87,7(9.1%)

  4,2 mln

  100(10.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,8 mln

  67,0(6.1%)

  2,9 mln

  68,9(7.2%)

  2,8 mln

  66,3(4.2%)

  3,0 mln

  70,7(8.5%)

  3,1 mln

  73,8(8.4%)

  3,1 mln

  74,8(8.4%)

  3,2 mln

  77,1(8%)

  3,3 mln

  79,0(8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  19,4 mln

  466(42.7%)

  2,8 mln

  67,1(7%)

  35,9 mln

  854(53.6%)

  3,2 mln

  76,3(9.2%)

  3,6 mln

  86,0(9.8%)

  2,7 mln

  65,5(7.4%)

  2,5 mln

  59,1(6.2%)

  2,0 mln

  48,7(4.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,5 mln

  37,2(3.4%)

  1,4 mln

  33,3(3.5%)

  1,4 mln

  32,3(2%)

  1,3 mln

  31,1(3.7%)

  2,4 mln

  57,2(6.5%)

  2,9 mln

  68,3(7.7%)

  2,9 mln

  69,1(7.2%)

  1,3 mln

  31,8(3.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  427,2 tys

  10,3(0.9%)

  432,8 tys

  10,4(1.1%)

  1,6 mln

  38,2(2.4%)

  969,3 tys

  23,1(2.8%)

  868,6 tys

  20,7(2.4%)

  1,1 mln

  25,6(2.9%)

  1,1 mln

  26,3(2.7%)

  1,1 mln

  26,3(2.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  238,7 tys

  5,7(0.5%)

  574,3 tys

  13,8(1.4%)

  477,2 tys

  11,4(0.7%)

  922,7 tys

  22,0(2.6%)

  913,4 tys

  21,8(2.5%)

  597,6 tys

  14,3(1.6%)

  223,6 tys

  5,4(0.6%)

  676,5 tys

  16,3(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  153,3 tys

  3,7(0.3%)

  92,0 tys

  2,2(0.2%)

  83,1 tys

  2,0(0.1%)

  664,6 tys

  15,9(1.9%)

  484,8 tys

  11,6(1.3%)

  339,7 tys

  8,1(0.9%)

  596,6 tys

  14,3(1.5%)

  640,9 tys

  15,4(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  800,1 tys

  19,2(1.8%)

  476,4 tys

  11,5(1.2%)

  529,8 tys

  12,6(0.8%)

  1,7 mln

  40,3(4.8%)

  504,9 tys

  12,1(1.4%)

  669,2 tys

  16,0(1.8%)

  393,4 tys

  9,4(1%)

  604,5 tys

  14,6(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  40,0 tys

  1,0(0.1%)

  103,3 tys

  2,5(0.3%)

  83,0 tys

  2,0(0.1%)

  277,3 tys

  6,6(0.8%)

  128,5 tys

  3,1(0.3%)

  313,7 tys

  7,5(0.8%)

  212,7 tys

  5,1(0.5%)

  227,6 tys

  5,5(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  167,0 tys

  4,0(0.4%)

  133,1 tys

  3,2(0.3%)

  126,8 tys

  3,0(0.2%)

  144,0 tys

  3,4(0.4%)

  165,6 tys

  4,0(0.4%)

  172,4 tys

  4,1(0.5%)

  193,0 tys

  4,6(0.5%)

  197,4 tys

  4,8(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,0(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  21,5 tys

  0,5(0%)

  157,5 tys

  3,8(0.4%)

  49,3 tys

  1,2(0.1%)

  120,0 tys

  2,9(0.3%)

  72,7 tys

  1,7(0.2%)

  85,7 tys

  2,1(0.2%)

  76,6 tys

  1,8(0.2%)

  44,9 tys

  1,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  118,5 tys

  2,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  50,0 tys

  1,2(0.1%)

  58,0 tys

  1,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  16,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat poddębicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 9 376 mieszkańców powiatu poddębickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 516 kobiet oraz 4 860 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 14,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców powiatu poddębickiego, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 31,9% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu poddębickiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie poddębickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (32,5%) oraz zasadnicze zawodowe (17,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (31,3%) oraz zasadnicze zawodowe (29,5%).

  17,1% mieszkańców powiatu poddębickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,2% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 678 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,28 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,9% ludności (25,6% wśród dziewczynek i 26,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,49.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,7% wśród dziewczyn i 11,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,25.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,0% mieszkańców (11,8% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23 uczniów. 23 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,1% mieszkańców powiatu poddębickiego w wieku potencjalnej nauki (33,7% kobiet i 32,5% mężczyzn).

 • 10,1% Wykształcenie wyższe
 • powiat poddębicki
  10,1%
  łódzkie
  16,6%
  Cała Polska
  17,9%
 • 12,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 18,6% W miastach
  (wyższe)
 • 7,1% Na wsi
  (wyższe)
 • 26,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat poddębicki
  26,9%
  Województwo
  34,1%
  Cały kraj
  33,3%
 • 29,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,0% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 24,1% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,9%
  Województwo
  2,8%
  Polska
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,8% W miastach
  (policealne)
 • 1,2% Na wsi
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,4%
  Województwo
  13,7%
  Polska
  12,4%
 • 12,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,5% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  14,6%
  Województwo
  17,7%
  Kraj
  18,1%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 14,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,6% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 13,6% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  23,4%
  woj. łódzkie
  20,8%
  Cała Polska
  22,9%
 • 17,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,5% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. poddębicki
  5,5%
  łódzkie
  4,8%
  Kraj
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,4% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,5% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 31,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  31,9%
  Województwo
  22,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 32,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 31,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 19,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 36,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  2,2%
  Województwo
  1,6%
  Kraj
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,4% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 678 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  678,0
  woj. łódzkie
  818,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,28 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat poddębicki
  1,28
  łódzkie
  1,01
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 56,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 56,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 19,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,49 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  96,49
  woj. łódzkie
  97,48
  Kraj
  96,62
 • 93,92 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. poddębicki
  93,92
  woj. łódzkie
  93,50
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat poddębicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat poddębicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  17,0
  woj. łódzkie
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17
 • 17 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17
 •  
 • 182,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 156,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,25 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat poddębicki
  97,25
  Województwo
  101,43
  Cała Polska
  100,01
 • 94,86 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat poddębicki
  94,86
  łódzkie
  93,10
  Kraj
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat poddębicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat poddębicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  21,0
  łódzkie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 • 94,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 72,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie poddębickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  23,0
  woj. łódzkie
  26,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 23 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 23
 • 22 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 22
 • 27 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 27
 • 29,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 24,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  23,0
  łódzkie
  23,0
  Cała Polska
  24,0
 • 23 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 23
 • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 23
 • 25,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 23,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. poddębicki
  22,0
  Województwo
  24,0
  Kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 22 Szkoły policealne ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 22
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat poddębicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat poddębicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat poddębicki, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poddębicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie poddębickim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie poddębickim znajdowało się 6 hoteli (2 ★★★★, 1 ★★, 1 , 2 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 6 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 1
  • pokoje gościnne: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • drzwi automatycznie otwierane: 4
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 24, liczba miejsc: 1 310)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 7
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 15


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie poddębickim: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 2 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 1).  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 91 (uczestnicy: 9 387)
  • seanse filmowe: 14 (uczestnicy: 760)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 1 700)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 1 649)
  • koncerty: 11 (uczestnicy: 1 420)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 22 (uczestnicy: 1 435)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 1 050)
  • konkursy: 11 (uczestnicy: 842)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 300)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 35)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 196)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 44 (członkowie: 865)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 123)
  • taneczne: 14 (członkowie: 212)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 19)
  • informatyczne: 4 (członkowie: 28)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 8)
  • teatralne: 2 (członkowie: 12)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 8 (członkowie: 168)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 231)
  • inne: 4 (członkowie: 64)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 34)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 34)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 2
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 150)
  • teatralne: 1 (członkowie: 29)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 14)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 42)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 25)
  • taneczne: 3 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie poddębickim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 2 432 zwiedzających, co daje 587 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie poddębickim działało 16 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 196 895 wolumenów oraz 196 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 37 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 5 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 24 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 258 598 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 77
  • dostępne dla czytelników: 46
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 46
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 6
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 9
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Biblioteki naukowe w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie poddębickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 34 388 wolumenów w tym ziobry specjalne: 609. Odnotowano 1 843 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 31 508 wolumenów. Odnotowano 1 094 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie poddębickim działało 19 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 179 członków. Zarejestrowano 1 039 ćwiczących (mężczyźni: 804, kobiety: 235, chłopcy do lat 18: 476, dziewczęta do lat 18: 159). Aktywne były 33 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (18), instruktora sportowego (15) oraz inne osoby (17).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie poddębickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poddębicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat poddębicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 39 wypadków drogowych w powiecie poddębickim odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 52 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 94,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla całej Polski) oraz 4,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 4,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 126,1 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie poddębickim zarejestrowanych było 41 252 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 26 085 samochodów osobowych (628,8 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 4 780 samochodów ciężarowych (119,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 165 autobusów (4,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 179 ciągników siodłowych (4,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 730 motocykli (65,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,0 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 18,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 29,5 lat.


  W 2017 roku w powiecie poddębickim znajdowało się 20 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 8 taksówek oraz 8 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 39 Wypadki drogowe
 • 2 Ofiary śmiertelne
 • 52 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie poddębickim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 94,00 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat poddębicki
  94,0
  łódzkie
  169,9
  Cały kraj
  87,6
 • 4,81 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. poddębicki
  4,8
  woj. łódzkie
  8,6
  Polska
  7,9
 • 4,85 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. poddębicki
  4,9
  woj. łódzkie
  11,2
  Kraj
  10,6
 • 126,05 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat poddębicki
  126,1
  woj. łódzkie
  276,0
  Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 41 252 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie poddębickim w 2016 roku
 • 26 085 Samochody osobowe
 • 4 780 Samochody ciężarowe
 • 388 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 165 Autobusy
 • 284 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 179 Ciągniki samochodowe
 • 179   Ciągniki siodłowe
 • 7 029 Ciągniki rolnicze
 • 2 730 Motocykle
 • 1 237   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 937 Motorowery
 • 26 085Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie poddębickim
 • Samochody osobowe w powiecie poddębickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 628,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat poddębicki
  628,8
  Województwo
  570,1
  Cała Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg7 927
  • 1400-1649 kg7 462
  • 1650-1899 kg5 932
  • 1900 kg i więcej4 764
 • 7 927 do 1399 kg
 • 7 462 1400-1649 kg
 • 5 932 1650-1899 kg
 • 4 764 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 10 980 do 1399 cm3
 • 10 980
 • 13 514 1400-1999 cm3
 • 13 514
 • 1 591 2000 i więcej cm3
 • 1 591
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie poddębickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna13 465
  • olej napędowy7 061
  • gaz (LPG)5 554
  • pozostałe5
 • 13 465 benzyna
 • 7 061 olej napędowy
 • 5 554 gaz (LPG)
 • 5 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 131 do 1 roku
 • 131
 • 93 2 lata
 • 93
 • 137 3 lata
 • 137
 • 431 4-5 lat
 • 431
 • 660 6-7 lat
 • 660
 • 1 266 8-9 lat
 • 1 266
 • 1 563 10-11 lat
 • 1 563
 • 4 461 12-15 lat
 • 4 461
 • 6 878 16-20 lat
 • 6 878
 • 3 878 21-25 lat
 • 3 878
 • 2 247 26-30 lat
 • 2 247
 • 4 340 31 lat i więcej
 • 4 340
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie poddębickim
 • Tutaj
  20,0 lat
  Województwo
  18,2 lat
  Polska
  17,9 lat
 • 4 780Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie poddębickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie poddębickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 119,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat poddębicki
  119,5
  łódzkie
  98,8
  Kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 207 do 999 kg
 • 2 207
 • 1 606 1000-1499 kg
 • 1 606
 • 338 1500-2999 kg
 • 338
 • 30 3000-3499 kg
 • 30
 • 73 3500-4999 kg
 • 73
 • 278 5000-6999 kg
 • 278
 • 154 7000-9999 kg
 • 154
 • 69 10000-14999 kg
 • 69
 • 25 15000 kg i więcej
 • 25
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 272
  • olej napędowy3 254
  • gaz (LPG)237
  • pozostałe17
 • 1 272 benzyna
 • 3 254 olej napędowy
 • 237 gaz (LPG)
 • 17 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 51 do 1 roku
 • 51
 • 37 2 lata
 • 37
 • 74 3 lata
 • 74
 • 103 4-5 lat
 • 103
 • 142 6-7 lat
 • 142
 • 234 8-9 lat
 • 234
 • 263 10-11 lat
 • 263
 • 684 12-15 lat
 • 684
 • 940 16-20 lat
 • 940
 • 513 21-25 lat
 • 513
 • 493 26-30 lat
 • 493
 • 1 246 31 lat i więcej
 • 1 246
 • 21,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie poddębickim
 • Powiat
  21,3 lat
  woj. łódzkie
  19,0 lat
  Polska
  18,2 lat
 • 165Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie poddębickim
 • Autobusy w powiecie poddębickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,0 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat poddębicki
  4,0
  Województwo
  2,6
  Cały kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna14
  • olej napędowy151
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 14 benzyna
 • 151 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 8 do 1 roku
 • 8
 • 3 2 lata
 • 3
 • 2 3 lata
 • 2
 • 5 4-5 lat
 • 5
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 31 10-11 lat
 • 31
 • 30 12-15 lat
 • 30
 • 25 16-20 lat
 • 25
 • 14 21-25 lat
 • 14
 • 11 26-30 lat
 • 11
 • 33 31 lat i więcej
 • 33
 • 18,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie poddębickim
 • powiat poddębicki
  18,4 lat
  Województwo
  21,3 lat
  Cały kraj
  20,5 lat
 • 179Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie poddębickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie poddębickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  4,3
  woj. łódzkie
  8,6
  Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy175
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 4 benzyna
 • 175 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 5 do 1 roku
 • 5
 • 2 3 lata
 • 2
 • 8 4-5 lat
 • 8
 • 9 6-7 lat
 • 9
 • 36 8-9 lat
 • 36
 • 13 10-11 lat
 • 13
 • 32 12-15 lat
 • 32
 • 29 16-20 lat
 • 29
 • 20 21-25 lat
 • 20
 • 9 26-30 lat
 • 9
 • 16 31 lat i więcej
 • 16
 • 15,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie poddębickim
 • powiat poddębicki
  15,5 lat
  łódzkie
  13,0 lat
  Cała Polska
  11,9 lat
 • 2 730Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie poddębickim
 • Motocykle w powiecie poddębickim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 65,8 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  65,8
  woj. łódzkie
  36,8
  Cały kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 16 do 1 roku
 • 16
 • 8 2 lata
 • 8
 • 12 3 lata
 • 12
 • 24 4-5 lat
 • 24
 • 33 6-7 lat
 • 33
 • 68 8-9 lat
 • 68
 • 61 10-11 lat
 • 61
 • 136 12-15 lat
 • 136
 • 154 16-20 lat
 • 154
 • 99 21-25 lat
 • 99
 • 305 26-30 lat
 • 305
 • 1 814 31 lat i więcej
 • 1 814
 • 29,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie poddębickim
 • pow. poddębicki
  29,5 lat
  Województwo
  25,2 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 20 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 12 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie poddębickim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 229,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  229,2 km
  Województwo
  399,9 km
  Polska
  388,2 km
 • 4,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. poddębicki
  4,9 km
  Województwo
  2,9 km
  Kraj
  3,2 km
 • 8 Liczba licencji na taksówki
 • 8 Liczba taksówek