Powiat poddębicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat poddębicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 39 621 Liczba mieszkańców
 • 881 km2 Powierzchnia
 • 45 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 26,0% Stopa urbanizacji
 • Ryszard Rytter Starosta
 • ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice Adres starostwa powiatowego
 • EPD Tablice rejestracyjne
Powiat poddębicki na mapie
Identyfikatory
 • 1011 TERYT (TERC)
Herb powiatu poddębickiego
powiat poddębicki herb
Flaga powiatu poddębickiego
powiat poddębicki flaga

powiat poddębicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poddębicach
(43) 678-78-00 wew. 850, 854, 855
ul. Łęczycka 16
99-200 Poddębice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach
poddebice.piw@wetgiw.gov.pl
ul. Mickiewicza 32, (42)678-90-95
99-200 Poddębice
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach
(43) 678-75-00, (43) 678-75-10 kppsp13psk@straz.lodz.pl
ul. Narutowicza 3
99-200 Poddębice
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Poddębicach
(43) 678-86 00
ul.Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Poddębicach
(43)678-86-00
ul.Mickiewicza16
99-200 Poddębice
Starostwo Powiatowe w Poddębicach
(43) 678-78-00
(43) 678-27-01
ul. Łęczycka
99-200 Poddębice

Powiat poddębicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat poddębicki ma 39 621 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 8,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu poddębickiego w 2050 roku wynosi 34 329, z czego 17 191 to kobiety, a 17 138 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu poddębickiego zawarli w 2022 roku 168 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców powiatu poddębickiego jest stanu wolnego, 55,2% żyje w małżeństwie, 5,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat poddębicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -248. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,26 na 1000 mieszkańców powiatu poddębickiego. W 2022 roku urodziło się 298 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 342 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 38,4% zgonów w powiecie poddębickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,0% zgonów w powiecie poddębickim były nowotwory, a 4,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu poddębickiego przypada 13.78 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 522 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 433 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu poddębickiego 89. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  59,3% mieszkańców powiatu poddębickiego jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu poddębickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 39 621 Liczba mieszkańców
 • 20 060 Kobiety
 • 19 561 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie poddębickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie poddębickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie poddębickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu poddębickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 34 329 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 17 191 Kobiety
 • 17 138 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie poddębickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie poddębickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie poddębickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu poddębickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  43,0 lat
  Województwo
  43,4 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 44,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat poddębicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu poddębickiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat poddębicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat poddębicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat poddębicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • powiat poddębicki
  27,7%
  woj. łódzkie
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 34,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,2% Żonaci/Zamężne
 • powiat poddębicki
  55,2%
  woj. łódzkie
  52,9%
  Polska
  54,0%
 • 54,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,9% Wdowcy/Wdowy
 • powiat poddębicki
  10,9%
  woj. łódzkie
  10,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 18,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. poddębicki
  5,9%
  łódzkie
  8,6%
  Polska
  7,6%
 • 5,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  łódzkie
  1,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie poddębickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. poddębicki
  4,2
  woj. łódzkie
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat poddębicki
  1,7
  łódzkie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 168 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie poddębickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -248 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -87 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -161 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,26 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -6,3
  Województwo
  -6,4
  Polska
  -3,8
 • -6,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie poddębickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie poddębickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie poddębickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie poddębickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 298 Urodzenia żywe
 • 149 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 149 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 7,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,5
  łódzkie
  7,6
  Kraj
  8,1
 • 35,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  35,7
  Województwo
  34,6
  Polska
  35,1
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 105 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 105
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 342 g Średnia waga noworodków
 • 3 269 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 416 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 342 g
  woj. łódzkie
  3 354 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 19 Waga 4000g - 4499g
 • 19
 • 95 Waga 3500g - 3999g
 • 95
 • 113 Waga 3000g - 3499g
 • 113
 • 60 Waga 2500g - 2999g
 • 60
 • 8 Waga 2000g - 2499g
 • 8
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. poddębicki
  1,32
  łódzkie
  1,28
  Kraj
  1,26
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,66
  łódzkie
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. poddębicki
  0,55
  łódzkie
  0,54
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie poddębickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 546 Zgony
 • 236 Kobiety
  (Zgony)
 • 310 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,2%
  56,8%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 13,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,8
  woj. łódzkie
  14,0
  Cały kraj
  11,9
 • 183,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat poddębicki
  183,2
  woj. łódzkie
  183,7
  Cała Polska
  147,0
 • 3,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. poddębicki
  3,4
  Województwo
  4,0
  Kraj
  3,8
 • 4,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. poddębicki
  4,4
  woj. łódzkie
  3,7
  Polska
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie poddębickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 38,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. poddębicki
  38,4%
  woj. łódzkie
  29,3%
  Cała Polska
  34,8%
 • 18,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat poddębicki
  18,0%
  Województwo
  18,5%
  Kraj
  19,6%
 • 4,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat poddębicki
  4,8%
  Województwo
  6,3%
  Cała Polska
  5,4%
 • 91 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  13,0
  Polska
  13,3
 • 75,7 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  75,7
  Kraj
  74,4
 • 290,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat poddębicki
  290,9
  łódzkie
  293,1
  Polska
  268,1
 • 266,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  266,5
  Kraj
  246,5
 • 619,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 698,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 538,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  619,4
  woj. łódzkie
  463,6
  Cały kraj
  475,8
 • 85,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 45,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 121,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  85,0
  woj. łódzkie
  63,6
  Cały kraj
  70,6
 • 24,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. poddębicki
  24,8
  łódzkie
  36,5
  Kraj
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. poddębicki
  0,0
  łódzkie
  7,0
  Cała Polska
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. poddębicki
  0,0%
  woj. łódzkie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie poddębickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 Osoby w zamachach samobójczych
 • 6 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 66 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat poddębicki
  66,0
  woj. łódzkie
  60,0
  Polska
  38,0
 • 18 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat poddębicki
  18,0
  woj. łódzkie
  14,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 5 samookaleczenie powierzchniowe
 • 5
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 15 powieszenie się
 • 15
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 7 powieszenie się
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 6 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 6
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 11 nieustalona
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 10 30-49 lat
 • 10
 • 11 50-60 lat
 • 11
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu16
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony6
 • 3 trzeźwy
 • 16 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 6 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony5
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 8 kawaler/panna
 • 8
 • 14 żonaty/zamężna
 • 14
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 1 kawaler/panna
 • 1
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne8
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie3
  • wyższe0
  • nieustalony13
 • 0 podstawowe niepełne
 • 8 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 0 wyższe
 • 13 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 11 praca
 • 11
 • 6 na utrzymaniu innej osoby
 • 6
 • 2 renta
 • 2
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 zasiłek lub alimenty
 • 2
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 1 renta
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 522 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 273 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 249 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 433 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 245 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 188 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 90 Saldo migracji
 • 28 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 62 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 89 Saldo migracji wewnętrznych
 • 28 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 61 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie poddębickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat poddębicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poddębicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie poddębickim oddano do użytku 181 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,57 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie poddębickim to 16 254 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 410 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie poddębickim to 5,40 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie poddębickim to 134,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,53% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 86,43% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 82,08% mieszkań posiada łazienkę, 73,08% korzysta z centralnego ogrzewania, a 7,00% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie poddębickim 98 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 105 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 771 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 8 transakcji (mediana cen - 3 945 zł/m2, średnia - 3 932 zł/m2), a na rynku wtórnym 90 transakcji rynkowych (mediana cen - 5 128 zł/m2, średnia - 4 853 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 105 zł
 • Tutaj
  5 105 zł
  Województwo
  5 692 zł
  Cały kraj
  5 877 zł
 • 5 105 zł Ogółem
 • 5 105 zł
 • 5 496 zł do 40 m2
 • 5 496 zł
 • 5 076 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 076 zł
 • 5 172 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 172 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 771 zł
 • Powiat
  4 771 zł
  woj. łódzkie
  5 595 zł
  Kraj
  6 334 zł
 • 4 771 zł Ogółem
 • 4 771 zł
 • 5 214 zł do 40 m2
 • 5 214 zł
 • 4 741 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 741 zł
 • 4 890 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 890 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 98
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m214
  • od 40,1 do 60 m260
  • od 60,1 do 80 m223
  • od 80,1 m20
 • 14 do 40 m2
 • 60 od 40,1 do 60 m2
 • 23 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie poddębickim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 945 zł
 • powiat poddębicki
  3 945 zł
  łódzkie
  6 182 zł
  Cały kraj
  6 412 zł
 • 3 945 zł Ogółem
 • 3 945 zł
 • 3 001 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 001 zł
 • 4 090 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 090 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 932 zł
 • Powiat
  3 932 zł
  łódzkie
  6 133 zł
  Polska
  6 899 zł
 • 3 932 zł Ogółem
 • 3 932 zł
 • 3 777 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 777 zł
 • 4 141 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 141 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 8
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m23
  • od 60,1 do 80 m24
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 3 od 40,1 do 60 m2
 • 4 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 128 zł
 • pow. poddębicki
  5 128 zł
  woj. łódzkie
  5 218 zł
  Kraj
  5 254 zł
 • 5 128 zł Ogółem
 • 5 128 zł
 • 5 833 zł do 40 m2
 • 5 833 zł
 • 5 087 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 087 zł
 • 5 208 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 208 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 853 zł
 • powiat poddębicki
  4 853 zł
  Województwo
  5 180 zł
  Cały kraj
  5 903 zł
 • 4 853 zł Ogółem
 • 4 853 zł
 • 5 378 zł do 40 m2
 • 5 378 zł
 • 4 792 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 792 zł
 • 5 051 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 051 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 90
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m213
  • od 40,1 do 60 m257
  • od 60,1 do 80 m219
  • od 80,1 m20
 • 13 do 40 m2
 • 57 od 40,1 do 60 m2
 • 19 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 254 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 410,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat poddębicki
  410,20
  woj. łódzkie
  445,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 84,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. poddębicki
  84,00 m2
  Województwo
  71,80 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 34,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat poddębicki
  34,50 m2
  łódzkie
  32,00 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,04 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. poddębicki
  4,04
  łódzkie
  3,68
  Cały kraj
  3,83
 • 2,44 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. poddębicki
  2,44
  Województwo
  2,24
  Cały kraj
  2,42
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. poddębicki
  0,60
  woj. łódzkie
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 181 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,57 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  4,57
  woj. łódzkie
  5,58
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 977 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,40 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  5,40
  woj. łódzkie
  3,80
  Kraj
  3,89
 • 24,66 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat poddębicki
  24,66
  Województwo
  21,24
  Kraj
  24,56
 • 24 312 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 134,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. poddębicki
  134,3 m2
  Województwo
  93,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,61 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,61 m2
  Województwo
  0,52 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 95,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat poddębicki
  95,53%
  łódzkie
  96,72%
  Cały kraj
  97,71%
 • 86,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat poddębicki
  86,43%
  łódzkie
  92,36%
  Cała Polska
  95,10%
 • 82,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat poddębicki
  82,08%
  woj. łódzkie
  89,76%
  Cały kraj
  93,66%
 • 73,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  73,08%
  Województwo
  82,06%
  Kraj
  85,62%
 • 7,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. poddębicki
  7,00%
  Województwo
  46,57%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat poddębicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie poddębickim na 1000 mieszkańców pracuje 431osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie poddębickim wynosiło w 2022 roku 7,3% (7,3% wśród kobiet i 7,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie poddębickim wynosiło 7 377,24 PLN, co odpowiada 110.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu poddębickiego 4 758 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 815 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 943.

  32,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu poddębickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,8% w przemyśle i budownictwie, a 9,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 431 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  431,0
  Województwo
  422,0
  Kraj
  402,0
 • 7,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,3% Kobiety
 • 7,3% Mężczyźni
 • pow. poddębicki
  7,3%
  woj. łódzkie
  5,4%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie poddębickim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie poddębickim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie poddębickim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 377 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  7 377 PLN
  woj. łódzkie
  6 211 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie poddębickim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 758 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 815 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 943 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,59 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 32,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 28,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 36,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,8% Przemysł i budownictwo
 • 26,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 45,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,9% Pozostałe
 • 30,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie poddębickim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 53,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat poddębicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 68,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat poddębicki
  68,7
  łódzkie
  72,7
  Cała Polska
  69,0
 • 39,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat poddębicki
  39,5
  Województwo
  43,1
  Cały kraj
  38,2
 • 135,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  135,6
  Województwo
  145,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat poddębicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie poddębickim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 697 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 958 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 258 nowych podmiotów, a 162 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (355) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (240) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (744) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (125) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie poddębickim najwięcej (139) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 571) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,3% (160) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,2% (932) podmiotów, a 70,5% (2 605) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie poddębickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.7%) oraz Budownictwo (17.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 697 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 160 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 932 Przemysł i budownictwo
 • 2 605 Pozostała działalność
 • 258 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie poddębickim w 2022 roku
 • 162 Podmioty wyrejestrowane w powiecie poddębickim w 2022 roku
 • 2 958 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 571 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 571
 • 104 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 104
 • 20 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 20
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 3 695 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 695
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 Spółdzielnie ogółem
 • 10
 • 155 Spółki handlowe ogółem
 • 155
 • 12  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 12
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 119  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 119
 • 11    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 11
 • 139 Spółki cywilne ogółem
 • 139
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 958 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 880 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 880
 • 527 Budownictwo
 • 527
 • 277 Przetwórstwo przemysłowe
 • 277
 • 217 Transport i gospodarka magazynowa
 • 217
 • 193 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 193
 • 175 Pozostała działalność
 • 175
 • 145 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 145
 • 141 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 141
 • 126 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 126
 • 78 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 78
 • 62 Edukacja
 • 62
 • 45 Informacja i komunikacja
 • 45
 • 42 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 42
 • 21 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 21
 • 12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 12
 • 9 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 9
 • 5 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 5
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poddębicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie poddębickim stwierdzono 493 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,44 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie poddębickim wynosi 68,80% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu poddębickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,32 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 5,58 (wykrywalność 43%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,20 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,37 (47%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,61 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat poddębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 493 Przestępstwa ogółem
 • 493
 • 290 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 290
 • 94 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 94
 • 87 Przestępstwa drogowe
 • 87
 • 24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 24
 • 221 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 221
 • 12,44 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,44
  Województwo
  19,38
  Polska
  22,81
 • 7,32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,32
  Województwo
  11,45
  Kraj
  12,98
 • 2,37 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,37
  woj. łódzkie
  5,35
  Cała Polska
  6,99
 • 2,20 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. poddębicki
  2,20
  łódzkie
  1,94
  Kraj
  1,82
 • 0,61 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,61
  Województwo
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 5,58 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  5,58
  Województwo
  10,36
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat poddębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  69%
  woj. łódzkie
  65%
  Cały kraj
  71%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat poddębicki
  64%
  łódzkie
  57%
  Cała Polska
  63%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  48%
  woj. łódzkie
  67%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. poddębicki
  100%
  woj. łódzkie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  92%
  woj. łódzkie
  86%
  Kraj
  88%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat poddębicki
  43%
  Województwo
  44%
  Cała Polska
  51%

Powiat poddębicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu poddębickiego wyniosła w 2022 roku 59,7 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu poddębickiego - 25.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (17.3%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,9 mln złotych, czyli 9,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu poddębickiego wyniosła w 2022 roku 68,9 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 27.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.4%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.1%). W budżecie powiatu poddębickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 339 złotych na mieszkańca (19,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 16,4 złotych na mieszkańca (0,9%).
 • Wydatki budżetu w powiecie poddębickim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu poddębickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat poddębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu poddębickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  39,3 mln

  942(100%)

  41,6 mln

  1,0 tys(100%)

  42,2 mln

  1,0 tys(100%)

  45,7 mln

  1,1 tys(100%)

  47,4 mln

  1,2 tys(100%)

  44,7 mln

  1,1 tys(100%)

  51,7 mln

  1,3 tys(100%)

  59,7 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,7 mln

  185(19.7%)

  7,4 mln

  179(17.9%)

  8,4 mln

  202(19.8%)

  8,5 mln

  207(18.7%)

  9,4 mln

  229(19.8%)

  11,2 mln

  274(25.1%)

  13,2 mln

  325(25.6%)

  15,3 mln

  386(25.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,3 mln

  150(16%)

  5,7 mln

  139(13.8%)

  5,7 mln

  139(13.6%)

  6,5 mln

  157(14.2%)

  6,9 mln

  167(14.5%)

  7,2 mln

  177(16.2%)

  7,8 mln

  193(15.2%)

  10,3 mln

  261(17.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,4 mln

  153(16.3%)

  7,3 mln

  177(17.6%)

  5,9 mln

  143(14%)

  6,7 mln

  162(14.6%)

  7,0 mln

  171(14.8%)

  8,7 mln

  214(19.6%)

  8,4 mln

  207(16.2%)

  9,4 mln

  236(15.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,0 mln

  191(20.3%)

  10,8 mln

  261(26%)

  10,0 mln

  241(23.6%)

  11,7 mln

  284(25.6%)

  9,8 mln

  239(20.7%)

  3,0 mln

  72,3(6.6%)

  6,9 mln

  169(13.3%)

  5,8 mln

  146(9.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  77,4(8.2%)

  3,3 mln

  79,0(7.9%)

  3,5 mln

  84,7(8.3%)

  3,6 mln

  87,4(7.9%)

  4,3 mln

  104(9%)

  4,5 mln

  109(10%)

  5,0 mln

  123(9.7%)

  5,6 mln

  142(9.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  37,2(3.9%)

  1,6 mln

  39,3(3.9%)

  1,7 mln

  41,9(4.1%)

  1,9 mln

  46,1(4.2%)

  2,1 mln

  52,0(4.5%)

  2,5 mln

  60,0(5.5%)

  2,6 mln

  64,0(5%)

  3,7 mln

  92,7(6.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,5 mln

  36,4(3.9%)

  1,6 mln

  37,7(3.8%)

  1,8 mln

  44,1(4.3%)

  1,8 mln

  43,7(3.9%)

  1,9 mln

  45,2(3.9%)

  1,8 mln

  44,0(4%)

  1,9 mln

  47,8(3.8%)

  2,3 mln

  57,8(3.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  632,8 tys

  15,2(1.6%)

  629,8 tys

  15,2(1.5%)

  721,2 tys

  17,4(1.7%)

  493,7 tys

  12,0(1.1%)

  773,1 tys

  18,8(1.6%)

  768,3 tys

  18,8(1.7%)

  1,1 mln

  26,7(2.1%)

  1,6 mln

  40,4(2.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,8 mln

  66,9(7.1%)

  1,7 mln

  41,7(4.2%)

  1,4 mln

  33,8(3.3%)

  1,5 mln

  35,6(3.2%)

  1,8 mln

  44,3(3.8%)

  1,4 mln

  33,1(3%)

  1,6 mln

  40,1(3.2%)

  1,4 mln

  34,1(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  63,9 tys

  1,5(0.2%)

  67,3 tys

  1,6(0.2%)

  100,6 tys

  2,4(0.2%)

  105,5 tys

  2,6(0.2%)

  246,9 tys

  6,0(0.5%)

  199,3 tys

  4,9(0.4%)

  119,6 tys

  2,9(0.2%)

  708,7 tys

  17,9(1.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  743,5 tys

  17,8(1.9%)

  701,2 tys

  16,9(1.7%)

  697,5 tys

  16,9(1.7%)

  644,3 tys

  15,6(1.4%)

  624,6 tys

  15,2(1.3%)

  503,6 tys

  12,3(1.1%)

  392,6 tys

  9,7(0.8%)

  701,5 tys

  17,7(1.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  159,7 tys

  3,8(0.4%)

  175,5 tys

  4,2(0.4%)

  182,4 tys

  4,4(0.4%)

  189,0 tys

  4,6(0.4%)

  221,6 tys

  5,4(0.5%)

  250,3 tys

  6,1(0.6%)

  313,4 tys

  7,7(0.6%)

  332,2 tys

  8,4(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,0(0.3%)

  124,3 tys

  3,0(0.3%)

  121,7 tys

  3,0(0.3%)

  131,9 tys

  3,2(0.3%)

  132,0 tys

  3,2(0.3%)

  132,0 tys

  3,3(0.3%)

  130,9 tys

  3,3(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  86,9 tys

  2,1(0.2%)

  86,9 tys

  2,1(0.2%)

  148,2 tys

  3,6(0.4%)

  74,7 tys

  1,8(0.2%)

  79,3 tys

  1,9(0.2%)

  141,5 tys

  3,5(0.3%)

  99,0 tys

  2,4(0.2%)

  107,2 tys

  2,7(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  154,9 tys

  3,7(0.4%)

  243,9 tys

  5,9(0.6%)

  13,8 tys

  0,3(0%)

  90,8 tys

  2,2(0.2%)

  17,6 tys

  0,4(0%)

  47,6 tys

  1,2(0.1%)

  83,4 tys

  2,1(0.2%)

  78,6 tys

  2,0(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,6 tys

  0,8(0.1%)

  28,2 tys

  0,7(0.1%)

  28,2 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  6,0 tys

  0,1(0%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  69,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie poddębickim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu poddębickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat poddębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu poddębickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,0 mln

  959(100%)

  41,0 mln

  986(100%)

  44,6 mln

  1,1 tys(100%)

  45,5 mln

  1,1 tys(100%)

  46,1 mln

  1,1 tys(100%)

  48,0 mln

  1,2 tys(100%)

  54,3 mln

  1,4 tys(100%)

  68,9 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,5 mln

  349(36.3%)

  14,5 mln

  349(35.3%)

  17,9 mln

  433(40.2%)

  16,7 mln

  406(36.7%)

  16,4 mln

  399(35.6%)

  19,4 mln

  475(40.5%)

  22,5 mln

  553(41.4%)

  28,5 mln

  718(41.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,9 mln

  141(14.7%)

  6,5 mln

  157(15.9%)

  7,2 mln

  173(16.1%)

  8,4 mln

  203(18.4%)

  9,3 mln

  227(20.3%)

  9,4 mln

  231(19.7%)

  10,7 mln

  264(19.7%)

  15,4 mln

  389(22.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  110(11.4%)

  5,6 mln

  136(13.7%)

  5,4 mln

  132(12.2%)

  5,9 mln

  143(12.9%)

  6,3 mln

  154(13.8%)

  8,0 mln

  195(16.6%)

  7,6 mln

  186(13.9%)

  8,3 mln

  211(12.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  77,1(8%)

  3,3 mln

  79,0(8%)

  3,5 mln

  84,7(7.8%)

  3,6 mln

  87,4(7.9%)

  4,2 mln

  103(9.2%)

  4,5 mln

  109(9.3%)

  5,0 mln

  123(9.2%)

  5,6 mln

  142(8.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,5 mln

  59,1(6.2%)

  2,0 mln

  48,7(4.9%)

  2,9 mln

  69,2(6.4%)

  765,6 tys

  18,6(1.7%)

  1,7 mln

  41,4(3.7%)

  1,4 mln

  35,1(3%)

  2,1 mln

  51,5(3.9%)

  2,1 mln

  53,7(3.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  223,6 tys

  5,4(0.6%)

  676,5 tys

  16,3(1.7%)

  767,9 tys

  18,6(1.7%)

  392,1 tys

  9,5(0.9%)

  648,5 tys

  15,8(1.4%)

  722,5 tys

  17,7(1.5%)

  529,9 tys

  13,0(1%)

  1,7 mln

  43,1(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  26,3(2.7%)

  1,1 mln

  26,3(2.7%)

  1,2 mln

  28,3(2.6%)

  979,4 tys

  23,8(2.2%)

  1,3 mln

  30,8(2.7%)

  1,4 mln

  33,4(2.8%)

  1,5 mln

  37,8(2.8%)

  1,6 mln

  41,5(2.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  393,4 tys

  9,4(1%)

  604,5 tys

  14,6(1.5%)

  603,8 tys

  14,6(1.4%)

  702,8 tys

  17,1(1.5%)

  600,2 tys

  14,6(1.3%)

  682,5 tys

  16,7(1.4%)

  779,5 tys

  19,2(1.4%)

  1,5 mln

  38,7(2.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,7 mln

  87,7(9.1%)

  4,2 mln

  100(10.2%)

  2,4 mln

  58,4(5.4%)

  5,0 mln

  122(11.1%)

  3,0 mln

  72,7(6.5%)

  149,5 tys

  3,7(0.3%)

  1,8 mln

  43,3(3.2%)

  1,4 mln

  35,1(2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,9 mln

  69,1(7.2%)

  1,3 mln

  31,8(3.2%)

  1,1 mln

  27,1(2.5%)

  1,2 mln

  30,0(2.7%)

  697,8 tys

  17,0(1.5%)

  366,3 tys

  9,0(0.8%)

  230,9 tys

  5,7(0.4%)

  1,0 mln

  25,6(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  212,7 tys

  5,1(0.5%)

  227,6 tys

  5,5(0.6%)

  199,1 tys

  4,8(0.4%)

  266,0 tys

  6,5(0.6%)

  294,4 tys

  7,2(0.6%)

  520,2 tys

  12,7(1.1%)

  354,0 tys

  8,7(0.7%)

  405,7 tys

  10,2(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  193,0 tys

  4,6(0.5%)

  197,4 tys

  4,8(0.5%)

  216,2 tys

  5,2(0.5%)

  205,3 tys

  5,0(0.5%)

  245,4 tys

  6,0(0.5%)

  174,0 tys

  4,3(0.4%)

  253,3 tys

  6,2(0.5%)

  331,7 tys

  8,4(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,0(0.3%)

  124,3 tys

  3,0(0.3%)

  121,7 tys

  3,0(0.3%)

  131,9 tys

  3,2(0.3%)

  132,0 tys

  3,2(0.3%)

  132,0 tys

  3,3(0.2%)

  130,9 tys

  3,3(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  70,0 tys

  1,7(0.1%)

  85,0 tys

  2,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  596,6 tys

  14,3(1.5%)

  640,9 tys

  15,4(1.6%)

  232,4 tys

  5,6(0.5%)

  409,9 tys

  9,9(0.9%)

  502,8 tys

  12,2(1.1%)

  352,9 tys

  8,6(0.7%)

  316,8 tys

  7,8(0.6%)

  78,6 tys

  2,0(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  76,6 tys

  1,8(0.2%)

  44,9 tys

  1,1(0.1%)

  336,5 tys

  8,1(0.8%)

  63,9 tys

  1,6(0.1%)

  15,1 tys

  0,4(0%)

  67,2 tys

  1,6(0.1%)

  17,6 tys

  0,4(0%)

  66,3 tys

  1,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,8 tys

  0,8(0.1%)

  12,8 tys

  0,3(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,6 tys

  0,8(0.1%)

  28,2 tys

  0,7(0.1%)

  28,2 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat poddębicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 714 mieszkańców powiatu poddębickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 174 kobiet oraz 4 540 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 20,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,6% mieszkańców powiatu poddębickiego, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 20,4% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu poddębickiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie poddębickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (21,5%) oraz wyższe (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,4%) oraz średnie zawodowe (22,4%).

  W roku 2021 w powiecie poddębickim mieściło się 9 przedszkoli, w których do 41 oddziałów uczęszczało 966 dzieci (454 dziewczynki oraz 512 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie poddębickim mieściło się 5 przedszkoli, w których do 23 oddziałów uczęszczało 539 dzieci (254 dziewczynki oraz 285 chłopców). Dostępnych było 549 miejsc.

  17,7% mieszkańców powiatu poddębickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 18,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 807 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,10 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 15 szkół podstawowych, w których w 179 oddziałach uczyło się 3 075 uczniów (1 448 kobiet oraz 1 627 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie poddębickim placówkę miały 22 szkoły podstawowe, w których w 156 oddziałach uczyło się 2 566 uczniów (1 253 kobiety oraz 1 313 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (26,9% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,01.

  W powiecie poddębickim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 19 oddziałach uczyło się 538 uczniów (329 kobiet oraz 209 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 159 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie poddębickim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 21 oddziałach uczyło się 532 uczniów (314 kobiet oraz 218 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 182 absolwentów.

  W powiecie poddębickim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 8 oddziałach uczyło się 173 uczniów (58 kobiet oraz 115 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,3% mieszkańców (12,3% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,3 uczniów. 21,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,0% mieszkańców powiatu poddębickiego w wieku potencjalnej nauki (28,9% kobiet i 27,1% mężczyzn).

 • 15,9% Wykształcenie wyższe
 • powiat poddębicki
  15,9%
  łódzkie
  23,4%
  Kraj
  25,2%
 • 20,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,6%
  łódzkie
  36,4%
  Kraj
  35,2%
 • 33,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,1%
  woj. łódzkie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,2%
  łódzkie
  12,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. poddębicki
  20,4%
  Województwo
  20,1%
  Kraj
  20,0%
 • 18,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat poddębicki
  24,6%
  łódzkie
  20,1%
  Cały kraj
  21,2%
 • 19,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. poddębicki
  3,3%
  woj. łódzkie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. poddębicki
  20,4%
  woj. łódzkie
  14,2%
  Kraj
  12,3%
 • 21,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat poddębicki
  3,3%
  woj. łódzkie
  3,0%
  Polska
  3,1%
 • 3,5% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 807 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat poddębicki
  807,0
  Województwo
  895,0
  Cała Polska
  883,0
 • 1,10 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,10
  Województwo
  0,90
  Polska
  0,89
 •  
 • 9Przedszkola
 • 12 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 41 Oddziały
 • 23 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 938 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat poddębicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 966 Dzieci
 • 454 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 512 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,0%
  53,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 25 2 lata i mniej
 • 25
 • 201 3 lata
 • 201
 • 263 4 lata
 • 263
 • 243 5 lata
 • 243
 • 230 6 lat
 • 230
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 13 2 lata i mniej
 • 13
 • 97 3 lata
 • 97
 • 136 4 lata
 • 136
 • 111 5 lata
 • 111
 • 96 6 lat
 • 96
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 104 3 lata
 • 104
 • 127 4 lata
 • 127
 • 132 5 lata
 • 132
 • 134 6 lat
 • 134
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 366 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 64,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 64,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 21,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 70 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat poddębicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 10 Dzieci
 • 7 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 3 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 70,0%
  30,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 5 4 lata
 • 5
 • 2 5 lata
 • 2
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 4 lata
 • 4
 • 2 5 lata
 • 2
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 1 4 lata
 • 1
 •  
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat poddębicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 179 Oddziały
 • 3 075 Uczniowie
 • 1 448 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 627 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,1%
  52,9%
 • 355 Uczniowie w 1 klasie
 • 166 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 189 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 362 Absolwenci
 • 181 Kobiety
  (absolwenci)
 • 181 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat poddębicki
  17,2
  łódzkie
  16,5
  Kraj
  16,7
 •  
 • 244,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 202,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 93,01 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  93,01
  woj. łódzkie
  96,76
  Polska
  95,71
 • 92,41 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat poddębicki
  92,41
  Województwo
  95,70
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat poddębicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat poddębicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat poddębicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 442 Uczniowie
 • 287 Kobiety
  (uczniowie)
 • 155 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,9%
  35,1%
 • 138 Uczniowie w 1 klasie
 • 96 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 109 Absolwenci
 • 67 Kobiety
  (absolwenci)
 • 42 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 96 Uczniowie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,8%
  56,3%
 • 50 Absolwenci
 • 19 Kobiety
  (absolwenci)
 • 31 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat poddębicki
  28,3
  Województwo
  26,0
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 31,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 23,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat poddębicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  21,6
  woj. łódzkie
  19,3
  Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat poddębicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat poddębicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat poddębicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poddębicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie poddębickim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie poddębickim znajdowało się 7 hoteli (4 ★★★★, 1 ★★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 7 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 1
  • pokoje gościnne: 4


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 5
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 24, liczba miejsc: 1 240)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 5
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 5
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie poddębickim: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie poddębickim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 80 (uczestnicy: 7 815)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 480)
  • wystawy: 10 (uczestnicy: 1 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 559)
  • koncerty: 11 (uczestnicy: 1 970)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 16 (uczestnicy: 1 052)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 640)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 240)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 230)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 15 (uczestnicy: 427)
  • inne: 9 (uczestnicy: 617)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 288)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 23)
  • taneczne: 1 (członkowie: 37)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 5)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 214)
  • inne: 1 (członkowie: 9)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 70)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 51)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 19)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie poddębickim działało 15 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 209 084 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 27 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 24 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 258 598 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 74
  • dostępne dla czytelników: 36
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 31
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 6
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 9
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Biblioteki naukowe w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie poddębickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 35 466 wolumenów w tym ziobry specjalne: 216. Odnotowano 745 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 31 508 wolumenów. Odnotowano 1 094 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie poddębickim działało 19 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 179 członków. Zarejestrowano 1 039 ćwiczących (mężczyźni: 804, kobiety: 235, chłopcy do lat 18: 476, dziewczęta do lat 18: 159). Aktywne były 33 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (18), instruktora sportowego (15) oraz inne osoby (17).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie poddębickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poddębicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat poddębicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 43 wypadków drogowych w powiecie poddębickim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 62 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 108,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 12,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 102,2 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie poddębickim zarejestrowanych było 47 955 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 30 857 samochodów osobowych (776,4 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 5 299 samochodów ciężarowych (140,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 187 autobusów (4,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 273 ciągników siodłowych (6,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 251 motocykli (81,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 23,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 20,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 29,1 lat.


  W 2022 roku w powiecie poddębickim znajdowało się 22 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 7 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 7 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie poddębickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 43 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 62 Ranni
  (rok 2022)
 • 8 Lekko ranni
 • 54 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie poddębickim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 108,53 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat poddębicki
  108,5
  łódzkie
  92,9
  Cała Polska
  56,5
 • 12,62 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  12,6
  woj. łódzkie
  6,9
  Cały kraj
  5,0
 • 156,48 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. poddębicki
  156,5
  Województwo
  110,7
  Cała Polska
  65,5
 • 6,26 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Tutaj
  6,3
  Województwo
  8,5
  Polska
  6,6
 • 102,18 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • pow. poddębicki
  102,2
  Województwo
  122,8
  Kraj
  77,6
 • 11,63 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. poddębicki
  11,6
  łódzkie
  7,4
  Cała Polska
  8,9
 • 144,19 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  144,2
  łódzkie
  119,2
  Cały kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 47 955 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie poddębickim w 2021 roku
 • 30 857 Samochody osobowe
 • 5 299 Samochody ciężarowe
 • 7 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 187 Autobusy
 • 389 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 273 Ciągniki samochodowe
 • 273   Ciągniki siodłowe
 • 7 699 Ciągniki rolnicze
 • 3 251 Motocykle
 • 1 431   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 236 Motorowery
 • 30 857Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie poddębickim
 • Samochody osobowe w powiecie poddębickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 776,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat poddębicki
  776,4
  woj. łódzkie
  698,0
  Polska
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg7 263
  • 1400-1649 kg7 672
  • 1650-1899 kg7 657
  • 1900 kg i więcej8 265
 • 7 263 do 1399 kg
 • 7 672 1400-1649 kg
 • 7 657 1650-1899 kg
 • 8 265 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 11 907 do 1399 cm3
 • 11 907
 • 16 727 1400-1999 cm3
 • 16 727
 • 2 223 2000 i więcej cm3
 • 2 223
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie poddębickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna15 022
  • olej napędowy9 218
  • gaz (LPG)6 101
  • pozostałe516
 • 15 022 benzyna
 • 9 218 olej napędowy
 • 6 101 gaz (LPG)
 • 516 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 171 do 1 roku
 • 171
 • 188 2 lata
 • 188
 • 243 3 lata
 • 243
 • 642 4-5 lat
 • 642
 • 776 6-7 lat
 • 776
 • 1 025 8-9 lat
 • 1 025
 • 1 500 10-11 lat
 • 1 500
 • 4 615 12-15 lat
 • 4 615
 • 7 204 16-20 lat
 • 7 204
 • 5 211 21-25 lat
 • 5 211
 • 2 782 26-30 lat
 • 2 782
 • 6 500 31 lat i więcej
 • 6 500
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie poddębickim
 • pow. poddębicki
  21,1 lat
  woj. łódzkie
  19,5 lat
  Cały kraj
  19,0 lat
 • 5 299Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie poddębickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie poddębickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 140,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  140,2
  łódzkie
  116,5
  Cały kraj
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 406 do 999 kg
 • 2 406
 • 1 848 1000-1499 kg
 • 1 848
 • 368 1500-2999 kg
 • 368
 • 31 3000-3499 kg
 • 31
 • 83 3500-4999 kg
 • 83
 • 284 5000-6999 kg
 • 284
 • 160 7000-9999 kg
 • 160
 • 82 10000-14999 kg
 • 82
 • 37 15000 kg i więcej
 • 37
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 232
  • olej napędowy3 255
  • gaz (LPG)204
  • pozostałe608
 • 1 232 benzyna
 • 3 255 olej napędowy
 • 204 gaz (LPG)
 • 608 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 20 do 1 roku
 • 20
 • 21 2 lata
 • 21
 • 44 3 lata
 • 44
 • 104 4-5 lat
 • 104
 • 170 6-7 lat
 • 170
 • 207 8-9 lat
 • 207
 • 255 10-11 lat
 • 255
 • 629 12-15 lat
 • 629
 • 883 16-20 lat
 • 883
 • 798 21-25 lat
 • 798
 • 458 26-30 lat
 • 458
 • 1 710 31 lat i więcej
 • 1 710
 • 23,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie poddębickim
 • Powiat
  23,0 lat
  woj. łódzkie
  20,8 lat
  Polska
  19,6 lat
 • 187Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie poddębickim
 • Autobusy w powiecie poddębickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4,6 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,6
  Województwo
  3,0
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna14
  • olej napędowy154
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe19
 • 14 benzyna
 • 154 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 19 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 1 2 lata
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 11 4-5 lat
 • 11
 • 10 6-7 lat
 • 10
 • 6 8-9 lat
 • 6
 • 4 10-11 lat
 • 4
 • 22 12-15 lat
 • 22
 • 45 16-20 lat
 • 45
 • 25 21-25 lat
 • 25
 • 15 26-30 lat
 • 15
 • 42 31 lat i więcej
 • 42
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie poddębickim
 • Tutaj
  20,3 lat
  woj. łódzkie
  23,1 lat
  Polska
  22,0 lat
 • 273Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie poddębickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie poddębickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 6,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. poddębicki
  6,7
  Województwo
  12,4
  Cała Polska
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy225
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe43
 • 4 benzyna
 • 225 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 43 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 11 4-5 lat
 • 11
 • 19 6-7 lat
 • 19
 • 24 8-9 lat
 • 24
 • 21 10-11 lat
 • 21
 • 73 12-15 lat
 • 73
 • 42 16-20 lat
 • 42
 • 32 21-25 lat
 • 32
 • 22 26-30 lat
 • 22
 • 25 31 lat i więcej
 • 25
 • 16,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie poddębickim
 • Tutaj
  16,8 lat
  woj. łódzkie
  14,2 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 3 251Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie poddębickim
 • Motocykle w powiecie poddębickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 81,8 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat poddębicki
  81,8
  Województwo
  48,1
  Kraj
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 23 do 1 roku
 • 23
 • 21 2 lata
 • 21
 • 11 3 lata
 • 11
 • 32 4-5 lat
 • 32
 • 69 6-7 lat
 • 69
 • 32 8-9 lat
 • 32
 • 69 10-11 lat
 • 69
 • 192 12-15 lat
 • 192
 • 233 16-20 lat
 • 233
 • 237 21-25 lat
 • 237
 • 150 26-30 lat
 • 150
 • 2 182 31 lat i więcej
 • 2 182
 • 29,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie poddębickim
 • Tutaj
  29,1 lat
  woj. łódzkie
  25,1 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 12 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie poddębickim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 246,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  246,4 km
  łódzkie
  624,9 km
  Polska
  624,0 km
 • 5,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  5,5 km
  woj. łódzkie
  4,8 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • 7 Liczba licencji na taksówki
 • 7 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami