Powiat poddębicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat poddębicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 40 743 Liczba mieszkańców
 • 881 km2 Powierzchnia
 • 47 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 26,0% Stopa urbanizacji
 • Ryszard Rytter Starosta
 • ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice Adres starostwa powiatowego
 • EPD Tablice rejestracyjne
Powiat poddębicki na mapie
Identyfikatory
 • 1011 TERYT (TERC)
Herb powiatu poddębickiego
powiat poddębicki herb
Flaga powiatu poddębickiego
powiat poddębicki flaga

powiat poddębicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poddębicach
(43) 678-78-00 wew. 850, 854, 855
ul. Łęczycka 16
99-200 Poddębice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach
poddebice.piw@wetgiw.gov.pl
ul. Mickiewicza 32, (42)678-90-95
99-200 Poddębice
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach
(43) 678-75-00, (43) 678-75-10 kppsp13psk@straz.lodz.pl
ul. Narutowicza 3
99-200 Poddębice
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Poddębicach
(43) 678-86 00
ul.Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Poddębicach
(43)678-86-00
ul.Mickiewicza16
99-200 Poddębice
Starostwo Powiatowe w Poddębicach
(43) 678-78-00
(43) 678-27-01
ul. Łęczycka
99-200 Poddębice

Powiat poddębicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat poddębicki ma 40 743 mieszkańców, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 5,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu poddębickiego w 2050 roku wynosi 34 329, z czego 17 191 to kobiety, a 17 138 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu poddębickiego zawarli w 2020 roku 154 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,2% mieszkańców powiatu poddębickiego jest stanu wolnego, 54,9% żyje w małżeństwie, 3,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat poddębicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -247. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,02 na 1000 mieszkańców powiatu poddębickiego. W 2020 roku urodziło się 327 dzieci, w tym 49,2% dziewczynek i 50,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 365 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 43,3% zgonów w powiecie poddębickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,6% zgonów w powiecie poddębickim były nowotwory, a 6,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu poddębickiego przypada 13.99 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 374 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 374 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu poddębickiego 0. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  59,6% mieszkańców powiatu poddębickiego jest w wieku produkcyjnym, 17,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu poddębickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40 743 Liczba mieszkańców
 • 20 634 Kobiety
 • 20 109 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie poddębickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie poddębickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie poddębickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu poddębickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 34 329 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 17 191 Kobiety
 • 17 138 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie poddębickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie poddębickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie poddębickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu poddębickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat poddębicki
  42,8 lat
  woj. łódzkie
  43,3 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 44,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat poddębicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu poddębickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat poddębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat poddębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat poddębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,2% Kawalerowie/Panny
 • powiat poddębicki
  29,2%
  woj. łódzkie
  26,6%
  Cała Polska
  28,8%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 36,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,9% Żonaci/Zamężne
 • pow. poddębicki
  54,9%
  łódzkie
  55,0%
  Polska
  55,8%
 • 53,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  12,4%
  łódzkie
  11,5%
  Cały kraj
  9,6%
 • 20,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. poddębicki
  3,3%
  woj. łódzkie
  5,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 3,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • powiat poddębicki
  0,2%
  łódzkie
  1,1%
  Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie poddębickim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Powiat
  3,8
  Województwo
  3,6
  Polska
  3,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Powiat
  1,2
  łódzkie
  1,3
  Kraj
  1,3
 • 154 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie poddębickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -247 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -122 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -125 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,02 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,0
  Województwo
  -6,1
  Polska
  -3,2
 • -7,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie poddębickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie poddębickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie poddębickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie poddębickim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 327 Urodzenia żywe
 • 161 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 166 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,2%
  50,8%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,0
  woj. łódzkie
  8,5
  Cała Polska
  9,3
 • 36,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. poddębicki
  36,2
  łódzkie
  38,2
  Kraj
  39,9
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 74 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 74
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 365 g Średnia waga noworodków
 • 3 302 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 427 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 365 g
  łódzkie
  3 375 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 23 Waga 4000g - 4499g
 • 23
 • 105 Waga 3500g - 3999g
 • 105
 • 137 Waga 3000g - 3499g
 • 137
 • 39 Waga 2500g - 2999g
 • 39
 • 12 Waga 2000g - 2499g
 • 12
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. poddębicki
  1,22
  łódzkie
  1,34
  Cała Polska
  1,38
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,60
  woj. łódzkie
  0,65
  Cały kraj
  0,67
 • 0,57 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat poddębicki
  0,57
  woj. łódzkie
  0,58
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie poddębickim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 574 Zgony
 • 283 Kobiety
  (Zgony)
 • 291 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,3%
  50,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,0 Zgony na 1000 ludności
 • pow. poddębicki
  14,0
  Województwo
  14,6
  Kraj
  12,5
 • 175,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. poddębicki
  175,5
  woj. łódzkie
  171,4
  Polska
  134,3
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  3,1
  Kraj
  3,6
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  4,0
  woj. łódzkie
  4,1
  Polska
  3,4
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie poddębickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat poddębicki
  43,3%
  Województwo
  36,3%
  Cała Polska
  39,4%
 • 24,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat poddębicki
  24,6%
  łódzkie
  25,1%
  Cała Polska
  26,5%
 • 6,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. poddębicki
  6,8%
  łódzkie
  7,9%
  Polska
  6,6%
 • 11,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  11,4
  Kraj
  9,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. łódzkie
  76,4
  Cały kraj
  70,4
 • 306,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. poddębicki
  306,0
  Województwo
  312,0
  Cała Polska
  283,2
 • 285,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. łódzkie
  285,7
  Cały kraj
  261,3
 • 539,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 547,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 530,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. poddębicki
  539,1
  łódzkie
  451,8
  Kraj
  421,0
 • 69,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 43,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 92,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. poddębicki
  69,0
  łódzkie
  62,5
  Cała Polska
  69,5
 • 24,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. poddębicki
  24,0
  woj. łódzkie
  39,3
  Cała Polska
  35,1
 • 9,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat poddębicki
  9,6
  woj. łódzkie
  8,4
  Polska
  7,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat poddębicki
  0,9%
  woj. łódzkie
  0,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie poddębickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 12 Osoby w zamachach samobójczych
 • 2 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 1 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 29 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  29,0
  Województwo
  51,0
  Cały kraj
  31,0
 • 15 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  15,0
  woj. łódzkie
  14,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 6 powieszenie się
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 nieustalona
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 nieustalona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony4
 • 3 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 4 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony3
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 3 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 1 kawaler/panna
 • 1
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony8
 • 1 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 3 emerytura
 • 3
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 3 emerytura
 • 3
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 374 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 209 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 165 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 374 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 208 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 166 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Saldo migracji
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 0 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie poddębickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat poddębicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poddębicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie poddębickim oddano do użytku 152 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,72 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie poddębickim to 15 936 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 390 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  93,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 6,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie poddębickim to 5,28 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie poddębickim to 130,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 89,02% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 81,45% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 75,85% mieszkań posiada łazienkę, 61,59% korzysta z centralnego ogrzewania, a 4,81% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie poddębickim 29 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 564 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 838 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 4 transakcje (mediana cen - 3 000 zł/m2, średnia - 3 000 zł/m2), a na rynku wtórnym 25 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 045 zł/m2, średnia - 3 962 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 564 zł
 • powiat poddębicki
  3 564 zł
  łódzkie
  5 134 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 3 564 zł Ogółem
 • 3 564 zł
 • 2 999 zł do 40 m2
 • 2 999 zł
 • 4 555 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 555 zł
 • 3 456 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 456 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 838 zł
 • Powiat
  3 838 zł
  łódzkie
  5 078 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 3 838 zł Ogółem
 • 3 838 zł
 • 2 833 zł do 40 m2
 • 2 833 zł
 • 4 137 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 137 zł
 • 4 026 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 026 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 29
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m27
  • od 40,1 do 60 m213
  • od 60,1 do 80 m28
  • od 80,1 m20
 • 7 do 40 m2
 • 13 od 40,1 do 60 m2
 • 8 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie poddębickim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 000 zł
 • pow. poddębicki
  3 000 zł
  woj. łódzkie
  5 615 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 3 000 zł Ogółem
 • 3 000 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 000 zł
 • powiat poddębicki
  3 000 zł
  Województwo
  5 598 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 3 000 zł Ogółem
 • 3 000 zł
 • 4Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 045 zł
 • powiat poddębicki
  4 045 zł
  woj. łódzkie
  4 769 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 4 045 zł Ogółem
 • 4 045 zł
 • 2 304 zł do 40 m2
 • 2 304 zł
 • 4 555 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 555 zł
 • 4 441 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 441 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 962 zł
 • pow. poddębicki
  3 962 zł
  Województwo
  4 688 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 3 962 zł Ogółem
 • 3 962 zł
 • 2 763 zł do 40 m2
 • 2 763 zł
 • 4 137 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 137 zł
 • 4 349 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 349 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 25
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m25
  • od 40,1 do 60 m213
  • od 60,1 do 80 m26
  • od 80,1 m20
 • 5 do 40 m2
 • 13 od 40,1 do 60 m2
 • 6 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15 936 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 389,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat poddębicki
  389,60
  łódzkie
  427,80
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 82,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. poddębicki
  82,60 m2
  łódzkie
  69,90 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 32,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. poddębicki
  32,20 m2
  Województwo
  29,90 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,94 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. poddębicki
  3,94
  woj. łódzkie
  3,61
  Cała Polska
  3,82
 • 2,57 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,57
  woj. łódzkie
  2,34
  Cały kraj
  2,55
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,65
  woj. łódzkie
  0,65
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 152 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 3,72 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat poddębicki
  3,72
  Województwo
  4,63
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 803 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,28 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. poddębicki
  5,28
  Województwo
  3,79
  Cały kraj
  3,77
 • 19,63 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  19,63
  Województwo
  17,55
  Polska
  21,77
 • 19 865 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 130,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat poddębicki
  130,7 m2
  łódzkie
  90,6 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,49 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat poddębicki
  0,49 m2
  łódzkie
  0,42 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 89,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat poddębicki
  89,02%
  woj. łódzkie
  94,90%
  Cały kraj
  96,97%
 • 81,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  81,45%
  Województwo
  89,89%
  Kraj
  94,01%
 • 75,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. poddębicki
  75,85%
  Województwo
  86,01%
  Cała Polska
  91,78%
 • 61,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  61,59%
  Województwo
  77,97%
  Kraj
  83,08%
 • 4,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. poddębicki
  4,81%
  woj. łódzkie
  45,26%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat poddębicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie poddębickim na 1000 mieszkańców pracuje 176osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie poddębickim wynosiło w 2020 roku 7,0% (7,4% wśród kobiet i 6,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie poddębickim wynosiło 5 688,39 PLN, co odpowiada 103.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu poddębickiego 4 758 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 815 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 943.

  54,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu poddębickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 22,6% w przemyśle i budownictwie, a 7,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 176 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  176,0
  woj. łódzkie
  252,0
  Cała Polska
  252,0
 • 7,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,4% Kobiety
 • 6,7% Mężczyźni
 • powiat poddębicki
  7,0%
  łódzkie
  6,2%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie poddębickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie poddębickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie poddębickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 688 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat poddębicki
  5 688 PLN
  Województwo
  5 148 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie poddębickim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 4 758 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 815 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 943 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,59 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 54,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 50,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 57,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 22,6% Przemysł i budownictwo
 • 16,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 28,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,8% Pozostałe
 • 22,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie poddębickim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 7 192 Pracujący ogółem
 • 3 609 Kobiety
 • 3 583 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie poddębickim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,6% W wieku produkcyjnym
 • 53,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat poddębicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 67,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  67,8
  Województwo
  71,6
  Polska
  68,0
 • 39,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  39,0
  Województwo
  42,3
  Polska
  37,5
 • 135,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  135,0
  Województwo
  144,5
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat poddębicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie poddębickim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 541 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 829 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 253 nowe podmioty, a 125 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (355) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (253) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (744) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (125) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie poddębickim najwięcej (146) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 414) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,2% (148) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,9% (880) podmiotów, a 71,0% (2 513) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie poddębickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.7%) oraz Budownictwo (17.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 541 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 148 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 880 Przemysł i budownictwo
 • 2 513 Pozostała działalność
 • 253 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie poddębickim w 2020 roku
 • 125 Podmioty wyrejestrowane w powiecie poddębickim w 2020 roku
 • 2 829 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 414 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 414
 • 104 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 104
 • 21 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 21
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 3 539 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 539
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 Spółdzielnie ogółem
 • 11
 • 143 Spółki handlowe ogółem
 • 143
 • 10  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 109  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 109
 • 9    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 146 Spółki cywilne ogółem
 • 146
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 829 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 896 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 896
 • 489 Budownictwo
 • 489
 • 265 Przetwórstwo przemysłowe
 • 265
 • 219 Transport i gospodarka magazynowa
 • 219
 • 178 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 178
 • 152 Pozostała działalność
 • 152
 • 139 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 139
 • 131 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 131
 • 112 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 112
 • 56 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 56
 • 52 Edukacja
 • 52
 • 43 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 43
 • 41 Informacja i komunikacja
 • 41
 • 28 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 28
 • 12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 12
 • 9 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 9
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poddębicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie poddębickim stwierdzono 508 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,38 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie poddębickim wynosi 75,00% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu poddębickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,02 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 4,26 (wykrywalność 42%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,56 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,44 (70%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,58 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat poddębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 508 Przestępstwa ogółem
 • 508
 • 288 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 288
 • 100 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 100
 • 105 Przestępstwa drogowe
 • 105
 • 24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 24
 • 175 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 175
 • 12,38 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  12,38
  woj. łódzkie
  18,25
  Cała Polska
  19,96
 • 7,02 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. poddębicki
  7,02
  łódzkie
  11,15
  Kraj
  12,25
 • 2,44 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,44
  Województwo
  4,55
  Cały kraj
  5,17
 • 2,56 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,56
  Województwo
  1,96
  Kraj
  1,73
 • 0,58 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,58
  woj. łódzkie
  0,40
  Cały kraj
  0,37
 • 4,26 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat poddębicki
  4,26
  łódzkie
  8,73
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat poddębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  75%
  woj. łódzkie
  70%
  Kraj
  73%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. poddębicki
  67%
  woj. łódzkie
  60%
  Cała Polska
  65%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  70%
  woj. łódzkie
  79%
  Kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat poddębicki
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat poddębicki
  100%
  łódzkie
  87%
  Kraj
  87%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  42%
  łódzkie
  48%
  Kraj
  54%

Powiat poddębicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu poddębickiego wyniosła w 2020 roku 44,7 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 5.7% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu poddębickiego - 25.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (19.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (16.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 1,5 mln złotych, czyli 3,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu poddębickiego wyniosła w 2020 roku 48,0 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.5% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (40.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.7%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (16.6%). W budżecie powiatu poddębickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 181 złotych na mieszkańca (15,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 13,6 złotych na mieszkańca (1,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie poddębickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu poddębickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat poddębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu poddębickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,7 mln

  854(100%)

  36,8 mln

  879(100%)

  39,3 mln

  942(100%)

  41,6 mln

  1,0 tys(100%)

  42,2 mln

  1,0 tys(100%)

  45,7 mln

  1,1 tys(100%)

  47,4 mln

  1,2 tys(100%)

  44,7 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,6 mln

  181(21.2%)

  8,5 mln

  204(23.2%)

  7,7 mln

  185(19.7%)

  7,4 mln

  179(17.9%)

  8,4 mln

  202(19.8%)

  8,5 mln

  207(18.7%)

  9,4 mln

  229(19.8%)

  11,2 mln

  274(25.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,5 mln

  154(18.1%)

  6,9 mln

  165(18.7%)

  6,4 mln

  153(16.3%)

  7,3 mln

  177(17.6%)

  5,9 mln

  143(14%)

  6,7 mln

  162(14.6%)

  7,0 mln

  171(14.8%)

  8,7 mln

  214(19.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,8 mln

  139(16.3%)

  6,6 mln

  157(17.9%)

  6,3 mln

  150(16%)

  5,7 mln

  139(13.8%)

  5,7 mln

  139(13.6%)

  6,5 mln

  157(14.2%)

  6,9 mln

  167(14.5%)

  7,2 mln

  177(16.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 mln

  74,0(8.7%)

  3,1 mln

  75,1(8.5%)

  3,2 mln

  77,4(8.2%)

  3,3 mln

  79,0(7.9%)

  3,5 mln

  84,7(8.3%)

  3,6 mln

  87,4(7.9%)

  4,3 mln

  104(9%)

  4,5 mln

  109(10%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,6 mln

  133(15.6%)

  4,0 mln

  96,5(11%)

  8,0 mln

  191(20.3%)

  10,8 mln

  261(26%)

  10,0 mln

  241(23.6%)

  11,7 mln

  284(25.6%)

  9,8 mln

  239(20.7%)

  3,0 mln

  72,3(6.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,5 mln

  34,7(4.1%)

  1,7 mln

  39,6(4.5%)

  1,6 mln

  37,2(3.9%)

  1,6 mln

  39,3(3.9%)

  1,7 mln

  41,9(4.1%)

  1,9 mln

  46,1(4.2%)

  2,1 mln

  52,0(4.5%)

  2,5 mln

  60,0(5.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,5 mln

  35,8(4.2%)

  1,6 mln

  37,1(4.2%)

  1,5 mln

  36,4(3.9%)

  1,6 mln

  37,7(3.8%)

  1,8 mln

  44,1(4.3%)

  1,8 mln

  43,7(3.9%)

  1,9 mln

  45,2(3.9%)

  1,8 mln

  44,0(4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,3 mln

  55,9(6.6%)

  2,4 mln

  57,6(6.6%)

  2,8 mln

  66,9(7.1%)

  1,7 mln

  41,7(4.2%)

  1,4 mln

  33,8(3.3%)

  1,5 mln

  35,6(3.2%)

  1,8 mln

  44,3(3.8%)

  1,4 mln

  33,1(3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  541,7 tys

  12,9(1.5%)

  656,2 tys

  15,7(1.8%)

  632,8 tys

  15,2(1.6%)

  629,8 tys

  15,2(1.5%)

  721,2 tys

  17,4(1.7%)

  493,7 tys

  12,0(1.1%)

  773,1 tys

  18,8(1.6%)

  768,3 tys

  18,8(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,0 mln

  24,1(2.8%)

  908,7 tys

  21,7(2.5%)

  743,5 tys

  17,8(1.9%)

  701,2 tys

  16,9(1.7%)

  697,5 tys

  16,9(1.7%)

  644,3 tys

  15,6(1.4%)

  624,6 tys

  15,2(1.3%)

  503,6 tys

  12,3(1.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  141,5 tys

  3,4(0.4%)

  149,3 tys

  3,6(0.4%)

  159,7 tys

  3,8(0.4%)

  175,5 tys

  4,2(0.4%)

  182,4 tys

  4,4(0.4%)

  189,0 tys

  4,6(0.4%)

  221,6 tys

  5,4(0.5%)

  250,3 tys

  6,1(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  21,7 tys

  0,5(0.1%)

  25,7 tys

  0,6(0.1%)

  63,9 tys

  1,5(0.2%)

  67,3 tys

  1,6(0.2%)

  100,6 tys

  2,4(0.2%)

  105,5 tys

  2,6(0.2%)

  246,9 tys

  6,0(0.5%)

  199,3 tys

  4,9(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  83,0 tys

  2,0(0.2%)

  68,0 tys

  1,6(0.2%)

  86,9 tys

  2,1(0.2%)

  86,9 tys

  2,1(0.2%)

  148,2 tys

  3,6(0.4%)

  74,7 tys

  1,8(0.2%)

  79,3 tys

  1,9(0.2%)

  141,5 tys

  3,5(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,0(0.3%)

  124,3 tys

  3,0(0.3%)

  121,7 tys

  3,0(0.3%)

  131,9 tys

  3,2(0.3%)

  132,0 tys

  3,2(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  97,2 tys

  2,3(0.3%)

  145,8 tys

  3,5(0.4%)

  154,9 tys

  3,7(0.4%)

  243,9 tys

  5,9(0.6%)

  13,8 tys

  0,3(0%)

  90,8 tys

  2,2(0.2%)

  17,6 tys

  0,4(0%)

  47,6 tys

  1,2(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,6 tys

  0,8(0.1%)

  28,2 tys

  0,7(0.1%)

  28,2 tys

  0,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,9 tys

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  69,2

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  43,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie poddębickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu poddębickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat poddębicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu poddębickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,8 mln

  882(100%)

  37,2 mln

  888(100%)

  40,0 mln

  959(100%)

  41,0 mln

  986(100%)

  44,6 mln

  1,1 tys(100%)

  45,5 mln

  1,1 tys(100%)

  46,1 mln

  1,1 tys(100%)

  48,0 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,7 mln

  328(37.3%)

  14,1 mln

  337(37.8%)

  14,5 mln

  349(36.3%)

  14,5 mln

  349(35.3%)

  17,9 mln

  433(40.2%)

  16,7 mln

  406(36.7%)

  16,4 mln

  399(35.6%)

  19,4 mln

  475(40.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,0 mln

  95,9(10.9%)

  4,4 mln

  106(11.9%)

  5,9 mln

  141(14.7%)

  6,5 mln

  157(15.9%)

  7,2 mln

  173(16.1%)

  8,4 mln

  203(18.4%)

  9,3 mln

  227(20.3%)

  9,4 mln

  231(19.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  109(12.4%)

  4,9 mln

  118(13.3%)

  4,6 mln

  110(11.4%)

  5,6 mln

  136(13.7%)

  5,4 mln

  132(12.2%)

  5,9 mln

  143(12.9%)

  6,3 mln

  154(13.8%)

  8,0 mln

  195(16.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 mln

  73,8(8.4%)

  3,1 mln

  74,8(8.4%)

  3,2 mln

  77,1(8%)

  3,3 mln

  79,0(8%)

  3,5 mln

  84,7(7.8%)

  3,6 mln

  87,4(7.9%)

  4,2 mln

  103(9.2%)

  4,5 mln

  109(9.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,6 mln

  86,0(9.8%)

  2,7 mln

  65,5(7.4%)

  2,5 mln

  59,1(6.2%)

  2,0 mln

  48,7(4.9%)

  2,9 mln

  69,2(6.4%)

  765,6 tys

  18,6(1.7%)

  1,7 mln

  41,4(3.7%)

  1,4 mln

  35,1(3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  868,6 tys

  20,7(2.4%)

  1,1 mln

  25,6(2.9%)

  1,1 mln

  26,3(2.7%)

  1,1 mln

  26,3(2.7%)

  1,2 mln

  28,3(2.6%)

  979,4 tys

  23,8(2.2%)

  1,3 mln

  30,8(2.7%)

  1,4 mln

  33,4(2.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  913,4 tys

  21,8(2.5%)

  597,6 tys

  14,3(1.6%)

  223,6 tys

  5,4(0.6%)

  676,5 tys

  16,3(1.7%)

  767,9 tys

  18,6(1.7%)

  392,1 tys

  9,5(0.9%)

  648,5 tys

  15,8(1.4%)

  722,5 tys

  17,7(1.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  504,9 tys

  12,1(1.4%)

  669,2 tys

  16,0(1.8%)

  393,4 tys

  9,4(1%)

  604,5 tys

  14,6(1.5%)

  603,8 tys

  14,6(1.4%)

  702,8 tys

  17,1(1.5%)

  600,2 tys

  14,6(1.3%)

  682,5 tys

  16,7(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  128,5 tys

  3,1(0.3%)

  313,7 tys

  7,5(0.8%)

  212,7 tys

  5,1(0.5%)

  227,6 tys

  5,5(0.6%)

  199,1 tys

  4,8(0.4%)

  266,0 tys

  6,5(0.6%)

  294,4 tys

  7,2(0.6%)

  520,2 tys

  12,7(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,4 mln

  57,2(6.5%)

  2,9 mln

  68,3(7.7%)

  2,9 mln

  69,1(7.2%)

  1,3 mln

  31,8(3.2%)

  1,1 mln

  27,1(2.5%)

  1,2 mln

  30,0(2.7%)

  697,8 tys

  17,0(1.5%)

  366,3 tys

  9,0(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  484,8 tys

  11,6(1.3%)

  339,7 tys

  8,1(0.9%)

  596,6 tys

  14,3(1.5%)

  640,9 tys

  15,4(1.6%)

  232,4 tys

  5,6(0.5%)

  409,9 tys

  9,9(0.9%)

  502,8 tys

  12,2(1.1%)

  352,9 tys

  8,6(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  165,6 tys

  4,0(0.4%)

  172,4 tys

  4,1(0.5%)

  193,0 tys

  4,6(0.5%)

  197,4 tys

  4,8(0.5%)

  216,2 tys

  5,2(0.5%)

  205,3 tys

  5,0(0.5%)

  245,4 tys

  6,0(0.5%)

  174,0 tys

  4,3(0.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,3 mln

  55,0(6.2%)

  1,7 mln

  41,7(4.7%)

  3,7 mln

  87,7(9.1%)

  4,2 mln

  100(10.2%)

  2,4 mln

  58,4(5.4%)

  5,0 mln

  122(11.1%)

  3,0 mln

  72,7(6.5%)

  149,5 tys

  3,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  3,0(0.3%)

  124,3 tys

  3,0(0.3%)

  121,7 tys

  3,0(0.3%)

  131,9 tys

  3,2(0.3%)

  132,0 tys

  3,2(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  72,7 tys

  1,7(0.2%)

  85,7 tys

  2,1(0.2%)

  76,6 tys

  1,8(0.2%)

  44,9 tys

  1,1(0.1%)

  336,5 tys

  8,1(0.8%)

  63,9 tys

  1,6(0.1%)

  15,1 tys

  0,4(0%)

  67,2 tys

  1,6(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,8 tys

  0,8(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,6 tys

  0,8(0.1%)

  28,2 tys

  0,7(0.1%)

  28,2 tys

  0,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  43,1 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat poddębicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 8 811 mieszkańców powiatu poddębickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 219 kobiet oraz 4 592 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 14,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców powiatu poddębickiego, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 31,9% podstawowym ukończonym. 2,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu poddębickiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie poddębickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (32,5%) oraz zasadnicze zawodowe (17,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (31,3%) oraz zasadnicze zawodowe (29,5%).

  W roku 2018 w powiecie poddębickim mieściło się 9 przedszkoli, w których do 44 oddziałów uczęszczało 845 dzieci (388 dziewczynek oraz 457 chłopców). Dostępnych było 938 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie poddębickim mieściło się 5 przedszkoli, w których do 23 oddziałów uczęszczało 539 dzieci (254 dziewczynki oraz 285 chłopców). Dostępnych było 549 miejsc.

  17,1% mieszkańców powiatu poddębickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,6% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 739 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,10 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 16 szkół podstawowych, w których w 179 oddziałach uczyło się 3 043 uczniów (1 461 kobiet oraz 1 582 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie poddębickim placówkę miały 22 szkoły podstawowe, w których w 156 oddziałach uczyło się 2 566 uczniów (1 253 kobiety oraz 1 313 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,7% ludności (27,7% wśród dziewczynek i 29,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,43.

  W powiecie poddębickim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 16 oddziałach uczyło się 429 uczniów (241 kobiet oraz 188 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 166 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie poddębickim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 21 oddziałach uczyło się 532 uczniów (314 kobiet oraz 218 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 182 absolwentów.

  W powiecie poddębickim znajduje się 1 Technikum, w którym w 13 oddziałach uczyło się 304 uczniów (133 kobiety oraz 171 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 68 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie poddębickim placówkę miała 1 Technikum, w którym w 12 oddziałach uczyło się 300 uczniów (193 kobiety oraz 107 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 83 absolwentów.

  W powiecie poddębickim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 74 uczniów (22 kobiety oraz 52 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,2% mieszkańców (12,7% wśród dziewczyn i 11,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,8 uczniów. 24,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,0% mieszkańców powiatu poddębickiego w wieku potencjalnej nauki (29,9% kobiet i 28,2% mężczyzn).

 • 10,1% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  10,1%
  woj. łódzkie
  16,6%
  Kraj
  17,9%
 • 12,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 26,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  26,9%
  łódzkie
  34,1%
  Cała Polska
  33,3%
 • 29,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • pow. poddębicki
  1,9%
  Województwo
  2,8%
  Kraj
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat poddębicki
  10,4%
  łódzkie
  13,7%
  Cały kraj
  12,4%
 • 12,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. poddębicki
  14,6%
  woj. łódzkie
  17,7%
  Polska
  18,1%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 14,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. poddębicki
  23,4%
  woj. łódzkie
  20,8%
  Kraj
  22,9%
 • 17,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat poddębicki
  5,5%
  woj. łódzkie
  4,8%
  Polska
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 31,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat poddębicki
  31,9%
  Województwo
  22,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 32,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 31,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,2%
  Województwo
  1,6%
  Polska
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 739 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat poddębicki
  739,0
  łódzkie
  868,0
  Kraj
  873,0
 • 1,10 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,10
  woj. łódzkie
  0,90
  Polska
  0,89
 •  
 • 9Przedszkola
 • 13 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 44 Oddziały
 • 19 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 938 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat poddębicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 845 Dzieci
 • 388 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 457 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,9%
  54,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 141 3 lata
 • 141
 • 206 4 lata
 • 206
 • 227 5 lata
 • 227
 • 259 6 lat
 • 259
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 62 3 lata
 • 62
 • 97 4 lata
 • 97
 • 98 5 lata
 • 98
 • 128 6 lat
 • 128
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 79 3 lata
 • 79
 • 109 4 lata
 • 109
 • 129 5 lata
 • 129
 • 131 6 lat
 • 131
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 314 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 61,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 61,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 18,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 3 Oddziały
 • 70 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat poddębicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56 Dzieci
 • 32 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 24 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 57,1%
  42,9%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 13 4 lata
 • 13
 • 16 5 lata
 • 16
 • 14 6 lat
 • 14
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 8 4 lata
 • 8
 • 7 5 lata
 • 7
 • 10 6 lat
 • 10
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 5 4 lata
 • 5
 • 9 5 lata
 • 9
 • 4 6 lat
 • 4
 •  
 • 4,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat poddębicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 179 Oddziały
 • 3 043 Uczniowie
 • 1 461 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 582 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,0%
  52,0%
 • 393 Uczniowie w 1 klasie
 • 187 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 206 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 351 Absolwenci 2016
 • 166 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 185 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 17,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat poddębicki
  17,0
  Województwo
  17,3
  Cały kraj
  17,3
 •  
 • 247,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 208,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 292 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 292 niemiecki
 •  
 • 93,43 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat poddębicki
  93,43
  Województwo
  95,95
  Cały kraj
  95,46
 • 93,18 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  93,18
  woj. łódzkie
  94,41
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat poddębicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat poddębicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat poddębicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 312 Uczniowie
 • 199 Kobiety
  (uczniowie)
 • 113 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,8%
  36,2%
 • 114 Uczniowie w 1 klasie
 • 70 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 127 Absolwenci
 • 76 Kobiety
  (absolwenci)
 • 51 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 117 Uczniowie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie)
 • 75 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,9%
  64,1%
 • 61 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 46 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat poddębicki
  26,8
  łódzkie
  25,7
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 23,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 18,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat poddębicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 304 Uczniowie
 • 133 Kobiety
  (uczniowie)
 • 171 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,8%
  56,3%
 • 85 Uczniowie w 1 klasie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 68 Absolwenci
 • 39 Kobiety
  (absolwenci)
 • 29 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  23,4
  woj. łódzkie
  22,9
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 28,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 25,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat poddębicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 74 Uczniowie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,7%
  70,3%
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. poddębicki
  24,7
  Województwo
  15,4
  Cała Polska
  17,9
 •  
 •  
 • 1 235 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 712 angielski
 • 523 niemiecki
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat poddębicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 4 Oddziały
 • 78 Uczniowie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie)
 • 46 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,0%
  59,0%
 • 33 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  19,5
  Województwo
  21,2
  Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 19,5 Szkoły policealne ogółem
 • 19,5
 • 19,5 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 19,5
 •  
 • 2,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat poddębicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat poddębicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat poddębicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poddębicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie poddębickim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie poddębickim znajdowało się 8 hoteli (4 ★★★★, 1 ★★★, 1 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 8 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 1
  • pokoje gościnne: 4


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • drzwi automatycznie otwierane: 4
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 24, liczba miejsc: 1 310)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 7
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 15


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie poddębickim: 2 (publiczne: 2, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W powiecie poddębickim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 40 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 21 (uczestnicy: 1 640)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 40)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 100)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 400)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 650)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 120)
  • warsztaty: 6 (uczestnicy: 150)
  • inne: 3 (uczestnicy: 180)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 274)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 40)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 210)
  • inne: 2 (członkowie: 14)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 2
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 110)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 50)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 20)
  • taneczne: 1 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie poddębickim działało 15 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 198 794 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 24 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 6 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 5 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 24 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 258 598 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 65
  • dostępne dla czytelników: 33
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 33
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 6
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 10
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


 • Biblioteki naukowe w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie poddębickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 35 123 wolumeny w tym ziobry specjalne: 606. Odnotowano 642 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 31 508 wolumenów. Odnotowano 1 094 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie poddębickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie poddębickim działało 19 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 179 członków. Zarejestrowano 1 039 ćwiczących (mężczyźni: 804, kobiety: 235, chłopcy do lat 18: 476, dziewczęta do lat 18: 159). Aktywne były 33 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (18), instruktora sportowego (15) oraz inne osoby (17).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie poddębickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat poddębicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat poddębicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 42 wypadków drogowych w powiecie poddębickim odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 59 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 102,7 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 4,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 4,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 126,2 rannych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie poddębickim zarejestrowanych było 46 746 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 30 061 samochodów osobowych (734,9 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 5 163 samochodów ciężarowych (132,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 189 autobusów (4,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 262 ciągników siodłowych (6,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 167 motocykli (77,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,9 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 19,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 29,2 lat.


  W 2020 roku w powiecie poddębickim znajdowało się 20 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 8 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 8 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie poddębickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 42 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 59 Ranni
  (rok 2020)
 • 7 Lekko ranni
 • 52 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie poddębickim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 102,67 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. poddębicki
  102,7
  Województwo
  99,9
  Kraj
  61,5
 • 4,89 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. poddębicki
  4,9
  łódzkie
  9,1
  Cała Polska
  6,5
 • 144,23 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  144,2
  łódzkie
  113,3
  Cały kraj
  69,2
 • 4,28 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat poddębicki
  4,3
  woj. łódzkie
  10,1
  Polska
  7,6
 • 126,21 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. poddębicki
  126,2
  woj. łódzkie
  126,4
  Cały kraj
  80,2
 • 4,76 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  4,8
  łódzkie
  9,1
  Cały kraj
  10,6
 • 140,48 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  140,5
  woj. łódzkie
  113,4
  Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 46 746 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie poddębickim w 2020 roku
 • 30 061 Samochody osobowe
 • 5 163 Samochody ciężarowe
 • 5 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 189 Autobusy
 • 352 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 262 Ciągniki samochodowe
 • 262   Ciągniki siodłowe
 • 7 552 Ciągniki rolnicze
 • 3 167 Motocykle
 • 1 404   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 165 Motorowery
 • 30 061Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie poddębickim
 • Samochody osobowe w powiecie poddębickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 734,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  734,9
  Województwo
  666,6
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg7 375
  • 1400-1649 kg7 643
  • 1650-1899 kg7 468
  • 1900 kg i więcej7 575
 • 7 375 do 1399 kg
 • 7 643 1400-1649 kg
 • 7 468 1650-1899 kg
 • 7 575 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 11 699 do 1399 cm3
 • 11 699
 • 16 217 1400-1999 cm3
 • 16 217
 • 2 145 2000 i więcej cm3
 • 2 145
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie poddębickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna14 658
  • olej napędowy8 853
  • gaz (LPG)6 085
  • pozostałe465
 • 14 658 benzyna
 • 8 853 olej napędowy
 • 6 085 gaz (LPG)
 • 465 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 213 do 1 roku
 • 213
 • 168 2 lata
 • 168
 • 194 3 lata
 • 194
 • 576 4-5 lat
 • 576
 • 695 6-7 lat
 • 695
 • 1 075 8-9 lat
 • 1 075
 • 1 467 10-11 lat
 • 1 467
 • 4 757 12-15 lat
 • 4 757
 • 7 230 16-20 lat
 • 7 230
 • 4 920 21-25 lat
 • 4 920
 • 2 762 26-30 lat
 • 2 762
 • 6 004 31 lat i więcej
 • 6 004
 • 20,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie poddębickim
 • Tutaj
  20,9 lat
  woj. łódzkie
  19,2 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 5 163Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie poddębickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie poddębickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 132,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. poddębicki
  132,6
  Województwo
  111,5
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 329 do 999 kg
 • 2 329
 • 1 802 1000-1499 kg
 • 1 802
 • 362 1500-2999 kg
 • 362
 • 34 3000-3499 kg
 • 34
 • 81 3500-4999 kg
 • 81
 • 279 5000-6999 kg
 • 279
 • 159 7000-9999 kg
 • 159
 • 81 10000-14999 kg
 • 81
 • 36 15000 kg i więcej
 • 36
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 243
  • olej napędowy3 102
  • gaz (LPG)209
  • pozostałe609
 • 1 243 benzyna
 • 3 102 olej napędowy
 • 209 gaz (LPG)
 • 609 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 15 do 1 roku
 • 15
 • 30 2 lata
 • 30
 • 34 3 lata
 • 34
 • 112 4-5 lat
 • 112
 • 175 6-7 lat
 • 175
 • 208 8-9 lat
 • 208
 • 232 10-11 lat
 • 232
 • 643 12-15 lat
 • 643
 • 916 16-20 lat
 • 916
 • 739 21-25 lat
 • 739
 • 468 26-30 lat
 • 468
 • 1 591 31 lat i więcej
 • 1 591
 • 22,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie poddębickim
 • Tutaj
  22,7 lat
  woj. łódzkie
  20,5 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 189Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie poddębickim
 • Autobusy w powiecie poddębickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,6 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat poddębicki
  4,6
  Województwo
  2,9
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna14
  • olej napędowy156
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe19
 • 14 benzyna
 • 156 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 19 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 3 2 lata
 • 3
 • 4 3 lata
 • 4
 • 12 4-5 lat
 • 12
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 6 8-9 lat
 • 6
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 32 12-15 lat
 • 32
 • 41 16-20 lat
 • 41
 • 28 21-25 lat
 • 28
 • 10 26-30 lat
 • 10
 • 41 31 lat i więcej
 • 41
 • 19,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie poddębickim
 • Tutaj
  19,7 lat
  woj. łódzkie
  22,6 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 262Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie poddębickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie poddębickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 6,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  6,4
  łódzkie
  11,6
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy216
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe41
 • 4 benzyna
 • 216 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 41 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 4 3 lata
 • 4
 • 10 4-5 lat
 • 10
 • 18 6-7 lat
 • 18
 • 21 8-9 lat
 • 21
 • 17 10-11 lat
 • 17
 • 77 12-15 lat
 • 77
 • 41 16-20 lat
 • 41
 • 31 21-25 lat
 • 31
 • 18 26-30 lat
 • 18
 • 24 31 lat i więcej
 • 24
 • 16,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie poddębickim
 • Tutaj
  16,7 lat
  woj. łódzkie
  13,9 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 3 167Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie poddębickim
 • Motocykle w powiecie poddębickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 77,4 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. poddębicki
  77,4
  Województwo
  45,3
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 21 do 1 roku
 • 21
 • 8 2 lata
 • 8
 • 11 3 lata
 • 11
 • 66 4-5 lat
 • 66
 • 35 6-7 lat
 • 35
 • 42 8-9 lat
 • 42
 • 54 10-11 lat
 • 54
 • 186 12-15 lat
 • 186
 • 232 16-20 lat
 • 232
 • 216 21-25 lat
 • 216
 • 167 26-30 lat
 • 167
 • 2 129 31 lat i więcej
 • 2 129
 • 29,2 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie poddębickim
 • pow. poddębicki
  29,2 lat
  woj. łódzkie
  25,0 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 20 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 12 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie poddębickim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 229,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat poddębicki
  229,2 km
  Województwo
  519,2 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 4,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  4,9 km
  łódzkie
  3,9 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • 8 Liczba licencji na taksówki
 • 8 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami