Zakliczyn w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Zakliczyn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Zakliczyn to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu tarnowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Zakliczyn.
 • 1 574 Liczba mieszkańców
 • 4,0 km² Powierzchnia
 • 391,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1 stycznia 2006 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 14 Numer kierunkowy
 • KTA Tablice rejestracyjne
 • Dawid Przemysław Chrobak Burmistrz miasta
Zakliczyn na mapie
Identyfikatory
 • 20.809349.8558 Współrzędne GPS
 • 1216144 TERYT (TERC)
 • 0837436 SIMC
Herb miasta Zakliczyn
Zakliczyn herb
Flaga miasta Zakliczyn
Zakliczyn flaga

Jak Zakliczyn wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Zakliczyn na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Zakliczyn wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Zakliczyn plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
16Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
30Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
40Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
74Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
74Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
78Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
84Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
126Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
127Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
139Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
146Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
146Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2021 roku
151Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
152Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
189Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
194Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
210Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
252Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
260Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
273Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
293Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
313Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca

Zakliczyn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-840Poczta Zakliczyn nad Dunajcem, ul. Rynek 23
32-840Skrytki Pocztowe Poczta Zakliczyn nad Dunajcem, ul. Rynek 23

Zakliczyn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Zakliczynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Tarnowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 32
33-100 Tarnów
Urząd Miejski w Zakliczynie
(14) 632-64-60
(14) 632-64-55
ul. Rynek 32
32-840 Zakliczyn

Zakliczyn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Zakliczyn jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 574, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2006-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 1,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Zakliczyna zawarli w 2022 roku 8 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,9% mieszkańców Zakliczyna jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 3,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,7% to wdowy/wdowcy.

  Zakliczyn ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -6. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,80 na 1000 mieszkańców Zakliczyna. W 2022 roku urodziło się 18 dzieci, w tym 33,3% dziewczynek i 66,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 263 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,0% zgonów w Zakliczynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,3% zgonów w Zakliczynie były nowotwory, a 4,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Zakliczyna przypada 15.2 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 16 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 31 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Zakliczyna -15. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,2% mieszkańców Zakliczyna jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Zakliczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 574 Liczba mieszkańców
 • 800 Kobiety
 • 774 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Zakliczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Zakliczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Zakliczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Zakliczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,7 lat
  woj. małopolskie
  41,2 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Zakliczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Zakliczyna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Zakliczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Zakliczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Zakliczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,9% Kawalerowie/Panny
 • Zakliczyn
  30,0%
  Małopolskie
  30,2%
  Kraj
  29,1%
 • 24,6% Kobiety
  (Panny)
 • 35,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  58,4%
  Małopolskie
  56,1%
  Cały kraj
  54,0%
 • 58,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  7,8%
  Małopolskie
  7,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 12,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  3,7%
  Województwo
  5,7%
  Polska
  7,6%
 • 3,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,1%
  Województwo
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Zakliczynie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  5,1
  Województwo
  4,5
  Cały kraj
  4,1
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  0,9
  Małopolskie
  1,2
  Polska
  1,6
 • 8 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Zakliczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -6 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,80 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Zakliczyn
  -3,8
  woj. małopolskie
  -1,4
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Zakliczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Zakliczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Zakliczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Zakliczynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 12 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 33,3%
  66,7%
 • 11,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Zakliczyn
  11,4
  woj. małopolskie
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 36,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,6
  Województwo
  38,0
  Cały kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 102 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 263 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 219 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 306 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Zakliczyn
  3 263 g
  Województwo
  3 313 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 90 Waga 4000g - 4499g
 • 90
 • 446 Waga 3500g - 3999g
 • 446
 • 733 Waga 3000g - 3499g
 • 733
 • 301 Waga 2500g - 2999g
 • 301
 • 79 Waga 2000g - 2499g
 • 79
 • 21 Waga 1500g - 1999g
 • 21
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 6 Waga poniżej 600g
 • 6
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,31
  Województwo
  1,29
  Polska
  1,26
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,64
  woj. małopolskie
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,84 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,84
  woj. małopolskie
  0,86
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Zakliczynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 24 Zgony
 • 10 Kobiety
  (Zgony)
 • 14 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,7%
  58,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,2
  Małopolskie
  10,5
  Cała Polska
  11,9
 • 119,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Zakliczyn
  119,4
  Województwo
  115,7
  Cały kraj
  147,0
 • 4,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Zakliczyn
  4,7
  Małopolskie
  2,8
  Polska
  3,8
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,5
  woj. małopolskie
  2,5
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tarnowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  37,0%
  Województwo
  38,1%
  Cały kraj
  34,8%
 • 19,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  19,3%
  Małopolskie
  21,2%
  Polska
  19,6%
 • 4,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Zakliczyn
  4,5%
  woj. małopolskie
  5,0%
  Cała Polska
  5,4%
 • 376 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  8,8
  Polska
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  70,4
  Cała Polska
  74,4
 • 221,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  221,4
  Małopolskie
  251,3
  Polska
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  231,7
  Kraj
  246,5
 • 424,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 472,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 375,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  424,2
  Małopolskie
  452,3
  Kraj
  475,8
 • 49,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 9,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 87,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Zakliczyn
  49,7
  woj. małopolskie
  60,9
  Cały kraj
  70,6
 • 29,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Zakliczyn
  29,0
  woj. małopolskie
  31,1
  Kraj
  32,6
 • 10,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Zakliczyn
  10,0
  woj. małopolskie
  6,6
  Kraj
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  Małopolskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 7 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 31 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -15 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -15 Saldo migracji wewnętrznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Zakliczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Zakliczyn, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zakliczyn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Zakliczynie oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,08 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Zakliczynie to 528 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 336 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Zakliczynie to 6,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Zakliczynie to 151,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,35% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,96% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,62% mieszkań posiada łazienkę, 83,85% korzysta z centralnego ogrzewania, a 90,19% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tarnowskiego.

  Powiat tarnowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 528 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 335,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  335,50
  woj. małopolskie
  385,20
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2006-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 101,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Zakliczyn
  101,90 m2
  Województwo
  80,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 34,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  34,20 m2
  Małopolskie
  31,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2006-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,70 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,70
  Województwo
  3,98
  Cały kraj
  3,83
 • 2,98 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Zakliczyn
  2,98
  Województwo
  2,60
  Cały kraj
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,63
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2006-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,08 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,08
  Małopolskie
  6,96
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2006-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 50 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Zakliczyn
  6,25
  Małopolskie
  4,04
  Polska
  3,89
 • 31,77 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  31,77
  woj. małopolskie
  28,13
  Cały kraj
  24,56
 • 1 215 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 151,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Zakliczyn
  151,9 m2
  woj. małopolskie
  97,5 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,77 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,77 m2
  Małopolskie
  0,68 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2006-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 96,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Zakliczyn
  96,35%
  Województwo
  97,75%
  Kraj
  97,71%
 • 95,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  95,96%
  Małopolskie
  96,06%
  Cały kraj
  95,10%
 • 94,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  94,62%
  Małopolskie
  95,13%
  Cała Polska
  93,66%
 • 83,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  83,85%
  Małopolskie
  85,98%
  Polska
  85,62%
 • 90,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  90,19%
  Województwo
  66,60%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2006-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Zakliczyn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Zakliczynie na 1000 mieszkańców pracuje 421osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Zakliczynie wynosiło w 2022 roku 8,3% (8,3% wśród kobiet i 8,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zakliczynie wynosiło 5 010,43 PLN, co odpowiada 74.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Zakliczyna 84 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 361 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 277.

  31,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Zakliczyna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,2% w przemyśle i budownictwie, a 19,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 421 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  421,0
  Małopolskie
  419,0
  Cały kraj
  402,0
 • 8,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,3% Kobiety
 • 8,3% Mężczyźni
 • Miasto
  8,3%
  Małopolskie
  4,5%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Zakliczynie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Zakliczynie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Zakliczynie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 010 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 010 PLN
  Województwo
  6 825 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Zakliczynie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 84 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 361 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 277 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 4,30 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 31,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 31,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,2% Przemysł i budownictwo
 • 14,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,3% Pozostałe
 • 35,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Zakliczynie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,2% W wieku produkcyjnym
 • 48,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Zakliczyn, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 74,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  74,7
  Małopolskie
  67,1
  Polska
  69,0
 • 41,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Zakliczyn
  41,6
  Województwo
  35,0
  Polska
  38,2
 • 125,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  125,7
  woj. małopolskie
  109,4
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Zakliczyn - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Zakliczynie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 260 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 181 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 16 nowych podmiotów, a 3 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (22) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (11) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (22) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (3) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Zakliczynie najwięcej (18) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (242) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,4% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,5% (74) podmiotów, a 71,2% (185) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Zakliczynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (23.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 260 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 74 Przemysł i budownictwo
 • 185 Pozostała działalność
 • 16 Podmioty nowo zarejestrowane w Zakliczynie w 2022 roku
 • 3 Podmioty wyrejestrowane w Zakliczynie w 2022 roku
 • 181 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 242 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 242
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 260 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 260
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 19 Spółki handlowe ogółem
 • 19
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 17  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 17
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 18 Spółki cywilne ogółem
 • 18
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 181 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 42 Budownictwo
 • 42
 • 41 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 41
 • 17 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 17
 • 15 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 15
 • 14 Przetwórstwo przemysłowe
 • 14
 • 11 Edukacja
 • 11
 • 7 Pozostała działalność
 • 7
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 5 Transport i gospodarka magazynowa
 • 5
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zakliczyn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Zakliczynie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 42 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 26,75 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Zakliczynie wynosi 88,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Zakliczyna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 19,61 (wykrywalność 91%) oraz przeciwko mieniu - 8,10 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 4,33 (68%), drogowe - 1,66 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Zakliczyna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Zakliczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 42
 • 7 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 7
 • 31 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 31
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 13 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 13
 • 26,75 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Zakliczyn
  26,75
  woj. małopolskie
  21,90
  Polska
  22,81
 • 4,33 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,33
  Województwo
  12,25
  Cała Polska
  12,98
 • 19,61 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Zakliczyn
  19,61
  woj. małopolskie
  6,74
  Cały kraj
  6,99
 • 1,66 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,66
  Małopolskie
  1,39
  Cały kraj
  1,82
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,17
  Województwo
  0,26
  Polska
  0,35
 • 8,10 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,10
  Małopolskie
  10,41
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Zakliczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Zakliczyn
  89%
  Małopolskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  69%
  Małopolskie
  71%
  Cała Polska
  63%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  92%
  Województwo
  72%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Zakliczyn
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  91%
  Małopolskie
  82%
  Cała Polska
  88%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Zakliczyn
  68%
  Województwo
  56%
  Cały kraj
  51%

Zakliczyn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Zakliczyna wyniosła w 2022 roku 93,5 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 17.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Zakliczyna - 26.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (12.8%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 27,8 mln złotych, czyli 29,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Zakliczyna wyniosła w 2022 roku 89,4 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (37.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.8%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (8.2%). W budżecie Zakliczyna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 725 złotych na mieszkańca (10,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,0 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 5,9%.
 • Wydatki budżetu w Zakliczynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Zakliczyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Zakliczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Zakliczyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,7 mln

  3,3 tys(100%)

  44,8 mln

  3,6 tys(100%)

  53,9 mln

  4,3 tys(100%)

  61,7 mln

  5,0 tys(100%)

  63,6 mln

  5,1 tys(100%)

  68,8 mln

  5,6 tys(100%)

  79,6 mln

  6,4 tys(100%)

  93,5 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,2 mln

  9,1 tys(37.2%)

  14,8 mln

  8,9 tys(33%)

  17,1 mln

  10,4 tys(31.8%)

  17,9 mln

  10,9 tys(28.9%)

  21,7 mln

  13,3 tys(34.1%)

  21,4 mln

  13,2 tys(31.2%)

  20,8 mln

  12,9 tys(26.1%)

  24,6 mln

  15,6 tys(26.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  446,0 tys

  268(1.1%)

  406,0 tys

  244(0.9%)

  349,8 tys

  211(0.6%)

  1,4 mln

  861(2.3%)

  782,5 tys

  480(1.2%)

  670,7 tys

  412(1%)

  6,1 mln

  3,8 tys(7.7%)

  12,0 mln

  7,6 tys(12.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  43,6 tys

  26,2(0.1%)

  70,3 tys

  42,2(0.2%)

  27,0 tys

  16,3(0.1%)

  264,9 tys

  161(0.4%)

  56,4 tys

  34,6(0.1%)

  54,1 tys

  33,2(0.1%)

  182,8 tys

  113(0.2%)

  7,7 mln

  4,9 tys(8.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,4 mln

  2,1 tys(8.4%)

  4,1 mln

  2,4 tys(9.1%)

  6,6 mln

  4,0 tys(12.3%)

  9,5 mln

  5,8 tys(15.4%)

  6,0 mln

  3,7 tys(9.4%)

  7,8 mln

  4,8 tys(11.3%)

  10,7 mln

  6,7 tys(13.5%)

  7,7 mln

  4,9 tys(8.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,7 mln

  1,6 tys(6.7%)

  2,1 mln

  1,3 tys(4.7%)

  1,9 mln

  1,2 tys(3.5%)

  2,2 mln

  1,3 tys(3.5%)

  3,4 mln

  2,1 tys(5.3%)

  4,4 mln

  2,7 tys(6.4%)

  6,9 mln

  4,3 tys(8.7%)

  6,1 mln

  3,9 tys(6.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  1,9 tys(7.9%)

  3,6 mln

  2,1 tys(7.9%)

  3,7 mln

  2,2 tys(6.8%)

  3,8 mln

  2,3 tys(6.2%)

  3,9 mln

  2,4 tys(6.2%)

  4,2 mln

  2,6 tys(6.1%)

  4,1 mln

  2,6 tys(5.2%)

  4,7 mln

  3,0 tys(5.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  790,6 tys

  475(1.9%)

  924,5 tys

  556(2.1%)

  1,7 mln

  1,0 tys(3.2%)

  1,7 mln

  1,0 tys(2.7%)

  1,8 mln

  1,1 tys(2.9%)

  2,3 mln

  1,4 tys(3.3%)

  2,4 mln

  1,5 tys(3.1%)

  4,7 mln

  3,0 tys(5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,9 mln

  4,2 tys(17%)

  15,4 mln

  9,3 tys(34.5%)

  2,5 mln

  1,5 tys(4.6%)

  2,6 mln

  1,6 tys(4.1%)

  2,7 mln

  1,7 tys(4.3%)

  3,3 mln

  2,0 tys(4.8%)

  3,3 mln

  2,0 tys(4.1%)

  4,6 mln

  2,9 tys(4.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,4 mln

  2,7 tys(10.9%)

  1,4 mln

  827(3.1%)

  889,4 tys

  537(1.7%)

  1,0 mln

  620(1.7%)

  1,3 mln

  772(2%)

  694,1 tys

  426(1%)

  1,5 mln

  942(1.9%)

  4,2 mln

  2,7 tys(4.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  296,1 tys

  178(0.7%)

  306,8 tys

  184(0.7%)

  397,7 tys

  240(0.7%)

  595,4 tys

  363(1%)

  484,6 tys

  297(0.8%)

  232,4 tys

  143(0.3%)

  244,6 tys

  152(0.3%)

  1,4 mln

  920(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  259,1 tys

  156(0.6%)

  283,3 tys

  170(0.6%)

  543,9 tys

  328(1%)

  962,4 tys

  586(1.6%)

  499,7 tys

  306(0.8%)

  330,6 tys

  203(0.5%)

  352,7 tys

  219(0.4%)

  918,8 tys

  584(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  395,7 tys

  238(1%)

  325,2 tys

  195(0.7%)

  256,3 tys

  155(0.5%)

  265,4 tys

  162(0.4%)

  312,5 tys

  192(0.5%)

  245,8 tys

  151(0.4%)

  180,2 tys

  112(0.2%)

  830,4 tys

  528(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  240,6 tys

  144(0.6%)

  220,0 tys

  132(0.5%)

  235,9 tys

  142(0.4%)

  301,1 tys

  183(0.5%)

  264,5 tys

  162(0.4%)

  264,3 tys

  162(0.4%)

  363,9 tys

  226(0.5%)

  676,0 tys

  430(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  116,0 tys

  69,7(0.3%)

  160,5 tys

  96,4(0.4%)

  216,6 tys

  131(0.4%)

  252,5 tys

  154(0.4%)

  287,9 tys

  177(0.5%)

  346,6 tys

  213(0.5%)

  402,5 tys

  250(0.5%)

  595,2 tys

  378(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  490,0 tys

  294(1.2%)

  530,4 tys

  319(1.2%)

  660,5 tys

  399(1.2%)

  576,3 tys

  351(0.9%)

  731,9 tys

  449(1.2%)

  746,1 tys

  458(1.1%)

  786,6 tys

  488(1%)

  338,1 tys

  215(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  100,4 tys

  60,3(0.2%)

  90,2 tys

  54,2(0.2%)

  135,0 tys

  81,5(0.3%)

  190,2 tys

  116(0.3%)

  207,2 tys

  127(0.3%)

  137,8 tys

  84,6(0.2%)

  85,9 tys

  53,3(0.1%)

  106,4 tys

  67,6(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  1,4 mln

  823(3.4%)

  54,0 tys

  32,4(0.1%)

  64,0 tys

  38,7(0.1%)

  53,0 tys

  32,3(0.1%)

  52,8 tys

  32,4(0.1%)

  53,8 tys

  33,0(0.1%)

  4,5 tys

  2,8(0%)

  5,2 tys

  3,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  54,2 tys

  32,6(0.1%)

  1 000

  0,6(0%)

  16,8 tys

  10,2(0%)

  11,9 tys

  7,2(0%)

  1,6 tys

  1,0(0%)

  43,7 tys

  26,9(0.1%)

  50,4 tys

  31,2(0.1%)

  3,0 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  97,0 tys

  58,2(0.2%)

  11,7 tys

  7,0(0%)

  2,6 tys

  1,6(0%)

  121,3 tys

  73,9(0.2%)

  116,8 tys

  71,6(0.2%)

  114,6 tys

  70,4(0.2%)

  2,7 tys

  1,7(0%)

  2,5 tys

  1,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,4(0%)

  420

  0,3(0%)

  350

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,4(0%)

  476

  0,3(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  1,7 tys

  1,0(0%)

  44,1 tys

  26,5(0.1%)

  263,8 tys

  159(0.5%)

  24,3 tys

  14,8(0%)

  21,5 tys

  13,2(0%)

  23,7 tys

  14,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  6,0(0%)

  1,2 mln

  752(2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  149,4 tys

  89,8(0.4%)

  47,8 tys

  28,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,9 tys

  12,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  5,0 tys

  3,0(0%)

  5,0 tys

  3,0(0%)

  5,0 tys

  3,0(0%)

  5,0 tys

  3,0(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Zakliczynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Zakliczyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Zakliczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Zakliczyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,9 mln

  3,4 tys(100%)

  47,5 mln

  3,8 tys(100%)

  53,8 mln

  4,3 tys(100%)

  58,4 mln

  4,7 tys(100%)

  65,1 mln

  5,2 tys(100%)

  76,9 mln

  6,2 tys(100%)

  85,8 mln

  6,9 tys(100%)

  89,4 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,6 mln

  11,2 tys(44.4%)

  18,9 mln

  11,4 tys(39.8%)

  21,2 mln

  12,8 tys(39.4%)

  21,3 mln

  13,0 tys(36.4%)

  22,5 mln

  13,8 tys(34.6%)

  33,5 mln

  20,6 tys(43.6%)

  35,8 mln

  22,2 tys(41.7%)

  33,7 mln

  21,4 tys(37.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,3 mln

  4,4 tys(17.5%)

  8,0 mln

  4,8 tys(16.9%)

  8,5 mln

  5,1 tys(15.7%)

  9,4 mln

  5,8 tys(16.2%)

  10,4 mln

  6,4 tys(15.9%)

  10,8 mln

  6,6 tys(14.1%)

  12,4 mln

  7,7 tys(14.5%)

  15,0 mln

  9,6 tys(16.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  241,3 tys

  145(0.6%)

  322,7 tys

  194(0.7%)

  295,4 tys

  178(0.5%)

  321,4 tys

  196(0.5%)

  476,3 tys

  292(0.7%)

  602,0 tys

  370(0.8%)

  3,4 mln

  2,1 tys(3.9%)

  7,3 mln

  4,6 tys(8.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  709(2.8%)

  1,6 mln

  972(3.4%)

  1,0 mln

  633(1.9%)

  1,2 mln

  741(2.1%)

  2,1 mln

  1,3 tys(3.2%)

  1,7 mln

  1,1 tys(2.3%)

  2,8 mln

  1,7 tys(3.3%)

  7,1 mln

  4,5 tys(7.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  688(2.7%)

  1,3 mln

  809(2.8%)

  2,4 mln

  1,4 tys(4.4%)

  4,7 mln

  2,9 tys(8%)

  4,3 mln

  2,6 tys(6.6%)

  2,7 mln

  1,6 tys(3.5%)

  5,8 mln

  3,6 tys(6.7%)

  3,2 mln

  2,0 tys(3.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,5 mln

  3,3 tys(13.1%)

  13,9 mln

  8,4 tys(29.3%)

  1,0 mln

  619(1.9%)

  1,0 mln

  619(1.7%)

  999,8 tys

  613(1.5%)

  1,7 mln

  1,1 tys(2.2%)

  931,9 tys

  578(1.1%)

  2,2 mln

  1,4 tys(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,8 mln

  1,1 tys(4.2%)

  1,2 mln

  716(2.5%)

  2,2 mln

  1,3 tys(4.1%)

  1,2 mln

  755(2.1%)

  2,4 mln

  1,4 tys(3.6%)

  1,5 mln

  892(1.9%)

  2,0 mln

  1,2 tys(2.3%)

  2,1 mln

  1,3 tys(2.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  7,0 tys

  4,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  543,4 tys

  331(0.9%)

  305,0 tys

  187(0.5%)

  619,9 tys

  381(0.8%)

  480,0 tys

  298(0.6%)

  1,8 mln

  1,1 tys(2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  145

  0,1(0%)

  55,7 tys

  33,5(0.1%)

  30,7 tys

  18,5(0.1%)

  246,7 tys

  150(0.4%)

  30,0 tys

  18,4(0%)

  16,1 tys

  9,9(0%)

  105,0 tys

  65,1(0.1%)

  1,6 mln

  995(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  25,5 tys

  15,3(0.1%)

  3,7 tys

  2,2(0%)

  40,6 tys

  24,5(0.1%)

  104,3 tys

  63,5(0.2%)

  59,9 tys

  36,7(0.1%)

  150

  0,1(0%)

  561

  0,3(0%)

  1,1 mln

  727(1.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,8 mln

  2,3 tys(9.1%)

  1,5 mln

  888(3.1%)

  491,2 tys

  297(0.9%)

  373,5 tys

  227(0.6%)

  563,7 tys

  346(0.9%)

  434,1 tys

  267(0.6%)

  618,8 tys

  384(0.7%)

  702,3 tys

  446(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  329,2 tys

  198(0.8%)

  155,9 tys

  93,7(0.3%)

  201,4 tys

  122(0.4%)

  214,4 tys

  131(0.4%)

  286,0 tys

  175(0.4%)

  481,3 tys

  296(0.6%)

  314,8 tys

  195(0.4%)

  547,7 tys

  348(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  134,6 tys

  80,9(0.3%)

  165,1 tys

  99,2(0.3%)

  209,5 tys

  126(0.4%)

  225,7 tys

  137(0.4%)

  262,2 tys

  161(0.4%)

  291,3 tys

  179(0.4%)

  298,0 tys

  185(0.3%)

  343,1 tys

  218(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  54,9 tys

  32,9(0.1%)

  59,6 tys

  35,8(0.1%)

  49,6 tys

  30,0(0.1%)

  384,0 tys

  234(0.7%)

  674,7 tys

  414(1%)

  1,1 mln

  648(1.4%)

  49,4 tys

  30,7(0.1%)

  267,3 tys

  170(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,2 tys

  2,5(0%)

  418

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,2 tys

  32,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,5 tys

  10,3(0%)

  250,0 tys

  159(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  181,0 tys

  109(0.4%)

  150,4 tys

  90,4(0.3%)

  84,1 tys

  50,8(0.2%)

  98,8 tys

  60,2(0.2%)

  217,7 tys

  133(0.3%)

  279,6 tys

  172(0.4%)

  245,7 tys

  152(0.3%)

  214,3 tys

  136(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,0 tys

  1,2(0%)

  2,0 tys

  1,2(0%)

  2,8 tys

  1,7(0%)

  2,8 tys

  1,7(0%)

  3,2 tys

  1,9(0%)

  3,5 tys

  2,1(0%)

  3,5 tys

  2,2(0%)

  7,4 tys

  4,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  97,0 tys

  58,2(0.2%)

  11,7 tys

  7,0(0%)

  2,6 tys

  1,6(0%)

  121,3 tys

  73,9(0.2%)

  116,8 tys

  71,6(0.2%)

  114,6 tys

  70,4(0.1%)

  2,7 tys

  1,7(0%)

  2,5 tys

  1,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,4(0%)

  420

  0,3(0%)

  350

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,4(0%)

  250

  0,2(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  521,6 tys

  320(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  188,4 tys

  113(0.4%)

  564

  0,3(0%)

  336,4 tys

  203(0.6%)

  328,7 tys

  200(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  43,7 tys

  26,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,2 tys

  26,0(0.1%)

  48,9 tys

  30,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,5 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  1,0(0%)

  101,6 tys

  61,9(0.2%)

  80,0 tys

  49,0(0.1%)

  3,0 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  1,2 mln

  748(3%)

  123,1 tys

  74,0(0.3%)

  298

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Zakliczyn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 357 mieszkańców Zakliczyna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 183 kobiet oraz 175 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 20,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,5% mieszkańców Zakliczyna, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 13,2% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Zakliczyna mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Zakliczynie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,0%) oraz wyższe (21,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,2%) oraz średnie zawodowe (22,5%).

  W roku 2021 w Zakliczynie mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 207 dzieci (96 dziewczynek oraz 111 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Zakliczynie mieściły się 2 przedszkola, w których do 5 oddziałów uczęszczało 101 dzieci (53 dziewczynki oraz 48 chłopców). Dostępnych było 97 miejsc.

  21,7% mieszkańców Zakliczyna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,1% wśród dziewczynek i 24,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 3 448 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,38 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 23 oddziałach uczyło się 500 uczniów (253 kobiety oraz 247 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Zakliczynie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 338 uczniów (162 kobiety oraz 176 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,6% ludności (35,4% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 349,65.

  W Zakliczynie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 116 uczniów (89 kobiet oraz 27 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 26 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Zakliczynie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 8 oddziałach uczyło się 195 uczniów (122 kobiety oraz 73 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 66 absolwentów.

  W Zakliczynie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 9 oddziałach uczyło się 201 uczniów (65 kobiet oraz 136 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,5% mieszkańców (19,1% wśród dziewczyn i 17,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 29,0 uczniów. 22,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 15,4% mieszkańców Zakliczyna w wieku potencjalnej nauki (13,5% kobiet i 17,3% mężczyzn).

 • 16,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,8%
  Województwo
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 21,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,1%
  woj. małopolskie
  34,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,6%
  Małopolskie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,0%
  Województwo
  11,2%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,6%
  woj. małopolskie
  19,7%
  Cały kraj
  20,0%
 • 18,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Zakliczyn
  30,5%
  Małopolskie
  22,6%
  Polska
  21,2%
 • 23,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 38,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Zakliczyn
  3,0%
  woj. małopolskie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Zakliczyn
  13,2%
  Małopolskie
  11,0%
  Kraj
  12,3%
 • 14,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  woj. małopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3448 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  3 448,0
  woj. małopolskie
  886,0
  Polska
  883,0
 • 0,38 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Zakliczyn
  0,38
  Małopolskie
  0,88
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 132 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Zakliczyn) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 207 Dzieci
 • 96 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 111 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,4%
  53,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 68 3 lata
 • 68
 • 57 4 lata
 • 57
 • 75 5 lata
 • 75
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 25 3 lata
 • 25
 • 27 4 lata
 • 27
 • 38 5 lata
 • 38
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 43 3 lata
 • 43
 • 30 4 lata
 • 30
 • 37 5 lata
 • 37
 • 57 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 11,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 11,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Zakliczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zakliczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne Nr 1
  Publiczne
  14 665-31-12
  ul. Jagiellońska 25
  32-840 Zakliczyn
  4909
  Przedszkole iepubliczne pw. Sw.Rodziy w Zakliczynie (0)
  Niepubliczne
  14 665-32-49
  ul. A. Mickiewicza 68
  32-840 Zakliczyn
  ---
 • Szkoły podstawowe w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Zakliczyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 23 Oddziały
 • 500 Uczniowie
 • 253 Kobiety
  (uczniowie)
 • 247 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,6%
  49,4%
 • 61 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 23 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  21,7
  Małopolskie
  16,5
  Polska
  16,7
 •  
 • 39,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 30,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 349,65 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  349,65
  woj. małopolskie
  95,49
  Cały kraj
  95,71
 • 349,65 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Zakliczyn
  349,65
  Małopolskie
  94,78
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zakliczyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zakliczyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Zakliczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zakliczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie (Lanckorońscy)
  Publiczna
  14 665-31-24
  14 665-31-24
  ul. Malczewskiego 56
  32-840 Zakliczyn
  19424-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Zakliczyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 116 Uczniowie
 • 89 Kobiety
  (uczniowie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 76,7%
  23,3%
 • 31 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 29,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  29,0
  Małopolskie
  26,8
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 8,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Zakliczyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 49 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  22,3
  woj. małopolskie
  20,9
  Kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Zakliczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zakliczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Zawodowe (Józef Piłsudski)
  Publiczne
  14 665-34-09
  14 665-34-09
  ul. Grabina 57
  32-840 Zakliczyn
  15386-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Józef Piłsudski)
  Publiczna
  14 665-34-09
  14 665-34-09
  ul. Grabina 57
  32-840 Zakliczyn
  7171-
  Liceum Ogólnokształcące (Józef Piłsudski)
  Publiczne
  14 665-34-09
  14 665-34-09
  ul. Grabina 57
  32-840 Zakliczyn
  4119-
  Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych (Józef Piłsudski)
  Publiczne
  14 665-34-09
  14 665-34-09
  ul. Grabina 57
  32-840 Zakliczyn
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 21,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 35,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Zakliczyn, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Zakliczyn, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Zakliczyn, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zakliczyn - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Zakliczynie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Zakliczynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Zakliczynie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Zakliczynie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 170 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 173 (uczestnicy: 19 624)
  • seanse filmowe: 146 (uczestnicy: 500)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 12 000)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 6 000)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 200)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 300)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 124)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 21)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 21)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 160)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 37)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 27)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 84)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Zakliczynie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 33 379 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 21 504 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Zakliczynie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 324 członków. Zarejestrowano 317 ćwiczących (mężczyźni: 277, kobiety: 40, chłopcy do lat 18: 223, dziewczęta do lat 18: 32). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Zakliczynie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Zakliczynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Zakliczyna znajduje się 12 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Zakliczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1739 - 1768dnia 1947-10-13, wykaz dokumentów: I-3-20/47 z 1947-10-13; A-316 z 1971-11-22
  • Kościół z 1641 - 1650 (ul. Klasztorna 2)dnia 1971-11-22, wykaz dokumentów: A-317 z 1971-11-22
  • Klasztor z XVII w. (ul. Klasztorna 2)dnia 1971-11-22, wykaz dokumentów: A-317 z 1971-11-22
  • Miasto z XVI - XIXdnia 1976-09-09, wykaz dokumentów: A-21 z 1976-09-09; brak numeru z 2013-01-03; brak numeru z 2013-01-22; brak numeru z 2013-03-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1858 r. (ul. Adama Mickiewicza 25)dnia 1981-09-28, wykaz dokumentów: A-235 z 1981-09-28
  • Ratusz z pocz. XIX w. (ul. Rynek 1)dnia 1985-10-25, wykaz dokumentów: A-270 z 1985-10-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1763 r. (ul. Adama Mickiewicza 23)dnia 1985-10-25, wykaz dokumentów: A-271 z 1985-10-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 35)dnia 1993-10-06, wykaz dokumentów: A-361 z 1993-10-06
  • Mur/ogrodzenie z 1915 - 1916dnia 2008-03-28, wykaz dokumentów: A-135/M z 2008-03-28
  • Cmentarz I wojna światowa z 1915 - 1916dnia 2008-03-28, wykaz dokumentów: A-135/M z 2008-03-28; brak numeru z 2009-05-07
  • Mur/ogrodzenie z 1916 - 1917dnia 2009-11-12, wykaz dokumentów: A-1172/M z 2009-11-12
  • Cmentarz I wojna światowa z 1916 - 1917dnia 2009-11-12, wykaz dokumentów: A-1172/M z 2009-11-12
 • Formy ochrony przyrody w Zakliczynie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Zakliczyna znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Zakliczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar ten wyróżnia się znacznie zróżnicowaną rzeźbą terenu> Dominują tu żyzne lasy bukowe tworzące podgórską formę buczyny karpackiej oraz grądy. Charakterystyczne jest również występowanie wielu gatunków roślin kserotermicznych. Obszar bogaty jest w zabytki kultury materialnej. O wartościach turystycznych świadczy bogata sieć szlaków turystycznych., Data ustanowienia: 1996-01-01, Powierzchnia: 50991.0 ha
  • Dolny Dunajec - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 1293.94 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1934-02-20, Opis granicy: przy drodze do Klasztoru OO. Reformatów przy kapliczce św. Jana
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1936-02-17, Opis granicy: w otoczeniu zabytkowego Klasztoru OO. Reformatów
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1971-10-27

Zakliczyn - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 27 wypadków drogowych w Zakliczynie odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 28 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 715,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 127,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Zakliczynie znajdowało się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tarnowskiego.

  Powiat tarnowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Zakliczynie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 27 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 28 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 18 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Zakliczynie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 715,37 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  1 715,4
  woj. małopolskie
  1 301,5
  Cała Polska
  1 100,9
 • 127,06 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Zakliczyn
  127,1
  woj. małopolskie
  76,8
  Cała Polska
  104,4
 • 1 778,91 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  1 778,9
  woj. małopolskie
  1 571,6
  Polska
  1 327,3
 • 7,41 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  7,4
  woj. małopolskie
  5,9
  Cała Polska
  9,5
 • 103,70 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  103,7
  Województwo
  120,8
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Zakliczynie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 426,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Zakliczyn
  426,1 km
  woj. małopolskie
  599,5 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 4,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Zakliczyn
  4,2 km
  Województwo
  2,7 km
  Cały kraj
  5,2 km
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Zakliczyn przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 975droga wojewódzka nr 975(Dąbrowa Tarnowska - Morzychna - Odporyszów - Żabno - Biskupice Radłowskie - Radłów - Niwka - Wierzchosławice - Bogumiłowice - Łętowice - Łętowska Dębina - Wojnicz - Wielka Wieś - Sukmanie - Olszyny - Zakliczyn - Bleśnik - Olszowa - Paleśnica - Podole Górowa - Bartkowa Posadowa - Gródek nad Dunajcem - Lipie - Sienna - Zbyszyce - Dąbrowa)
  • DW 980droga wojewódzka nr 980(Jurków - Równia - Biskupice Malsztyńskie - Domosławice - Faliszowice - Zakliczyn - Faściszowa - Siemiechów - Gromnik - Rzepiennik Marciszewski - Rzepiennik Strzyżewski - Rzepiennik Biskupi - Rzepiennik Suchy - Rożnowice - Racławice - Binarowa - Biecz)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Zakliczynie istnieje 28 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Browarki

  ul. Grabina

  ul. Jacka Malczewskiego

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kamieniec

  ul. Klasztorna

  ul. Krakowska

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Ofiar Katynia

  ul. Ogrodowa

  ul. Polna

  ul. Ruchu Oporu

  Rynek

  ul. Różana

  ul. Spokojna

  ul. Spytka Jordana

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stanisława Wyspiańskiego

  ul. Szkolna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tarnowska

  ul. Zielona

  ul. dr. Stanisława Korczyńskiego

  ul. Łukówka

  ul. Łęgi