Zakliczyn w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Zakliczyn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Zakliczyn to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu tarnowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Zakliczyn.
 • 1 571 Liczba mieszkańców
 • 4,0 km² Powierzchnia
 • 390,8 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1 stycznia 2006 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 14 Numer kierunkowy
 • KTA Tablice rejestracyjne
 • Dawid Przemysław Chrobak Burmistrz miasta
Zakliczyn na mapie
Identyfikatory
 • 20.809349.8558 Współrzędne GPS
 • 1216144 TERYT (TERC)
 • 0837436 SIMC
Herb miasta Zakliczyn
Zakliczyn herb
Flaga miasta Zakliczyn
Zakliczyn flaga

Jak Zakliczyn wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Zakliczyn na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Zakliczyn wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Zakliczyn plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
16Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
27Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
39Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
67Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
82Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
83Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
89Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
102Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
127Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
128Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
128Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
156Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
158Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
162Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
192Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
199Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
222Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
252Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
260Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
282Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
285Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych

Zakliczyn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-840Poczta Zakliczyn nad Dunajcem, ul. Rynek 23
32-840Skrytki Pocztowe Poczta Zakliczyn nad Dunajcem, ul. Rynek 23

Zakliczyn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Zakliczynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Tarnowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 32
33-100 Tarnów
Urząd Miejski w Zakliczynie
(14) 632-64-60
(14) 632-64-55
ul. Rynek 32
32-840 Zakliczyn

Zakliczyn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Zakliczyn jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 571, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2006-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 0,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Zakliczyna zawarli w 2022 roku 8 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,9% mieszkańców Zakliczyna jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 3,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,7% to wdowy/wdowcy.

  Zakliczyn ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -6. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,80 na 1000 mieszkańców Zakliczyna. W 2022 roku urodziło się 18 dzieci, w tym 33,3% dziewczynek i 66,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 263 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 39,1% zgonów w Zakliczynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,5% zgonów w Zakliczynie były nowotwory, a 4,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Zakliczyna przypada 15.2 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 16 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 31 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Zakliczyna -15. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,2% mieszkańców Zakliczyna jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Zakliczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 571 Liczba mieszkańców
 • 792 Kobiety
 • 779 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Zakliczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Zakliczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Zakliczynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Zakliczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Zakliczyn
  41,7 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Zakliczyn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Zakliczyna
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Zakliczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Zakliczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Zakliczyn,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,9% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  30,0%
  Małopolskie
  30,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,6% Kobiety
  (Panny)
 • 35,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,4%
  Małopolskie
  56,1%
  Cały kraj
  54,0%
 • 58,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,7% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  7,8%
  Województwo
  7,7%
  Polska
  8,5%
 • 12,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  3,7%
  Województwo
  5,7%
  Polska
  7,6%
 • 3,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,1%
  Województwo
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Zakliczynie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  5,1
  Małopolskie
  4,5
  Polska
  4,1
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Zakliczyn
  0,9
  woj. małopolskie
  1,2
  Kraj
  1,6
 • 8 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Zakliczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -6 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,80 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Zakliczyn
  -3,8
  woj. małopolskie
  -1,4
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Zakliczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Zakliczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Zakliczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Zakliczynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 12 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 33,3%
  66,7%
 • 11,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,4
  Województwo
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 36,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Zakliczyn
  36,6
  Województwo
  38,0
  Cały kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 102 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 263 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 219 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 306 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 263 g
  Województwo
  3 313 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 90 Waga 4000g - 4499g
 • 90
 • 446 Waga 3500g - 3999g
 • 446
 • 733 Waga 3000g - 3499g
 • 733
 • 301 Waga 2500g - 2999g
 • 301
 • 79 Waga 2000g - 2499g
 • 79
 • 21 Waga 1500g - 1999g
 • 21
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 6 Waga poniżej 600g
 • 6
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,31
  woj. małopolskie
  1,29
  Cała Polska
  1,26
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,64
  woj. małopolskie
  0,63
  Polska
  0,61
 • 0,84 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,84
  Małopolskie
  0,86
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Zakliczynie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 24 Zgony
 • 10 Kobiety
  (Zgony)
 • 14 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,7%
  58,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,2 Zgony na 1000 ludności
 • Zakliczyn
  15,2
  Województwo
  10,5
  Cały kraj
  11,9
 • 119,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Zakliczyn
  119,4
  Małopolskie
  115,7
  Polska
  147,0
 • 4,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,7
  woj. małopolskie
  2,8
  Kraj
  3,8
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Zakliczyn
  2,5
  woj. małopolskie
  2,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tarnowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  39,1%
  Małopolskie
  41,2%
  Polska
  36,0%
 • 22,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Zakliczyn
  22,5%
  woj. małopolskie
  25,4%
  Cała Polska
  23,6%
 • 4,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  4,6%
  Małopolskie
  5,3%
  Kraj
  6,7%
 • 165 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  17,4
  Cała Polska
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  69,8
  Polska
  70,6
 • 229,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  229,1
  woj. małopolskie
  266,5
  Cały kraj
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  248,5
  Kraj
  253,9
 • 398,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 425,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 369,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Zakliczyn
  398,0
  woj. małopolskie
  431,8
  Cały kraj
  426,2
 • 60,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 122,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Zakliczyn
  60,8
  woj. małopolskie
  61,4
  Kraj
  62,9
 • 21,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Zakliczyn
  21,1
  woj. małopolskie
  34,0
  Kraj
  33,8
 • 5,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,0
  Małopolskie
  6,1
  Cała Polska
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  woj. małopolskie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 7 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 31 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -15 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -15 Saldo migracji wewnętrznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Zakliczynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Zakliczyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zakliczyn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Zakliczynie oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,08 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Zakliczynie to 528 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 336 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Zakliczynie to 6,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Zakliczynie to 151,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,40% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,02% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,70% mieszkań posiada łazienkę, 84,09% korzysta z centralnego ogrzewania, a 90,34% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tarnowskiego.

  Powiat tarnowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 528 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 335,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Zakliczyn
  335,50
  Województwo
  385,20
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2006-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 101,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  101,90 m2
  Małopolskie
  80,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 34,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  34,20 m2
  Województwo
  31,00 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2006-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,70 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Zakliczyn
  4,70
  Województwo
  3,98
  Cały kraj
  3,83
 • 2,98 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,98
  Województwo
  2,60
  Cała Polska
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,63
  Małopolskie
  0,65
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2006-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,08 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Zakliczyn
  5,08
  Małopolskie
  6,96
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2006-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 50 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,25
  woj. małopolskie
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 31,77 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Zakliczyn
  31,77
  woj. małopolskie
  28,13
  Kraj
  24,56
 • 1 215 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 151,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  151,9 m2
  Małopolskie
  97,5 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,77 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Zakliczyn
  0,77 m2
  Województwo
  0,68 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2006-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,40%
  Małopolskie
  97,78%
  Cały kraj
  97,75%
 • 96,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  96,02%
  Małopolskie
  96,13%
  Cała Polska
  95,18%
 • 94,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  94,70%
  Małopolskie
  95,21%
  Polska
  93,75%
 • 84,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  84,09%
  Województwo
  86,21%
  Cały kraj
  85,83%
 • 90,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  90,34%
  Małopolskie
  67,24%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2006-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Zakliczyn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Zakliczynie na 1000 mieszkańców pracuje 416osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 60,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 39,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Zakliczynie wynosiło w 2023 roku 6,7% (6,7% wśród kobiet i 6,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zakliczynie wynosiło 5 010,43 PLN, co odpowiada 74.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Zakliczyna 84 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 361 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 277.

  31,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Zakliczyna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,2% w przemyśle i budownictwie, a 19,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 416 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  416,0
  Małopolskie
  254,0
  Cała Polska
  259,0
 • 7,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,0% Kobiety
 • 4,7% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,7%
  Województwo
  4,2%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Zakliczynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Zakliczynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Zakliczynie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 517 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 010 PLN
  Małopolskie
  6 825 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Zakliczynie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 84 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 361 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 277 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 4,30 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 31,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 31,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,2% Przemysł i budownictwo
 • 14,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,3% Pozostałe
 • 35,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Zakliczynie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 659 Pracujący ogółem
 • 396 Kobiety
 • 263 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Zakliczynie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,2% W wieku produkcyjnym
 • 48,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Zakliczyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 74,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Zakliczyn
  74,7
  Województwo
  67,1
  Polska
  69,0
 • 41,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  41,6
  woj. małopolskie
  35,0
  Cały kraj
  38,2
 • 125,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Zakliczyn
  125,7
  woj. małopolskie
  109,4
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Zakliczyn - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Zakliczynie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 257 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 179 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 18 nowych podmiotów, a 14 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (22) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (11) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (22) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (3) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Zakliczynie najwięcej (18) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (241) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,4% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 28,0% (72) podmiotów, a 71,6% (184) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Zakliczynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (23.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 257 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 72 Przemysł i budownictwo
 • 184 Pozostała działalność
 • 18 Podmioty nowo zarejestrowane w Zakliczynie w 2023 roku
 • 14 Podmioty wyrejestrowane w Zakliczynie w 2023 roku
 • 179 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 241 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 241
 • 15 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 15
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 257 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 257
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 19 Spółki handlowe ogółem
 • 19
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 17  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 17
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 18 Spółki cywilne ogółem
 • 18
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 179 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 42 Budownictwo
 • 42
 • 41 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 41
 • 18 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 18
 • 15 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 15
 • 14 Przetwórstwo przemysłowe
 • 14
 • 11 Edukacja
 • 11
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 5 Pozostała działalność
 • 5
 • 5 Transport i gospodarka magazynowa
 • 5
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zakliczyn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Zakliczynie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 42 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 26,75 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Zakliczynie wynosi 88,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Zakliczyna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 19,61 (wykrywalność 91%) oraz przeciwko mieniu - 8,10 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 4,33 (68%), drogowe - 1,66 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Zakliczyna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Zakliczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 42
 • 7 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 7
 • 31 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 31
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 13 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 13
 • 26,75 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  26,75
  Województwo
  21,90
  Cała Polska
  22,81
 • 4,33 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Zakliczyn
  4,33
  woj. małopolskie
  12,25
  Cały kraj
  12,98
 • 19,61 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  19,61
  Małopolskie
  6,74
  Cały kraj
  6,99
 • 1,66 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,66
  Województwo
  1,39
  Polska
  1,82
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,17
  Małopolskie
  0,26
  Polska
  0,35
 • 8,10 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Zakliczyn
  8,10
  Małopolskie
  10,41
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Zakliczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  89%
  Małopolskie
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  69%
  Województwo
  71%
  Cały kraj
  63%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Zakliczyn
  92%
  Województwo
  72%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Małopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Zakliczyn
  91%
  Województwo
  82%
  Cały kraj
  88%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  68%
  Województwo
  56%
  Kraj
  51%

Zakliczyn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Zakliczyna wyniosła w 2022 roku 93,5 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 17.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Zakliczyna - 26.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (12.8%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 27,8 mln złotych, czyli 29,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Zakliczyna wyniosła w 2022 roku 89,4 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (37.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.8%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (8.2%). W budżecie Zakliczyna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 725 złotych na mieszkańca (10,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,0 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 5,9%.
 • Wydatki budżetu w Zakliczynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Zakliczyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Zakliczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Zakliczyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,7 mln

  3,3 tys(100%)

  44,8 mln

  3,6 tys(100%)

  53,9 mln

  4,3 tys(100%)

  61,7 mln

  5,0 tys(100%)

  63,6 mln

  5,1 tys(100%)

  68,8 mln

  5,6 tys(100%)

  79,6 mln

  6,4 tys(100%)

  93,5 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,2 mln

  9,1 tys(37.2%)

  14,8 mln

  8,9 tys(33%)

  17,1 mln

  10,4 tys(31.8%)

  17,9 mln

  10,9 tys(28.9%)

  21,7 mln

  13,3 tys(34.1%)

  21,4 mln

  13,2 tys(31.2%)

  20,8 mln

  12,9 tys(26.1%)

  24,6 mln

  15,6 tys(26.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  446,0 tys

  268(1.1%)

  406,0 tys

  244(0.9%)

  349,8 tys

  211(0.6%)

  1,4 mln

  861(2.3%)

  782,5 tys

  480(1.2%)

  670,7 tys

  412(1%)

  6,1 mln

  3,8 tys(7.7%)

  12,0 mln

  7,6 tys(12.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  43,6 tys

  26,2(0.1%)

  70,3 tys

  42,2(0.2%)

  27,0 tys

  16,3(0.1%)

  264,9 tys

  161(0.4%)

  56,4 tys

  34,6(0.1%)

  54,1 tys

  33,2(0.1%)

  182,8 tys

  113(0.2%)

  7,7 mln

  4,9 tys(8.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,4 mln

  2,1 tys(8.4%)

  4,1 mln

  2,4 tys(9.1%)

  6,6 mln

  4,0 tys(12.3%)

  9,5 mln

  5,8 tys(15.4%)

  6,0 mln

  3,7 tys(9.4%)

  7,8 mln

  4,8 tys(11.3%)

  10,7 mln

  6,7 tys(13.5%)

  7,7 mln

  4,9 tys(8.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,7 mln

  1,6 tys(6.7%)

  2,1 mln

  1,3 tys(4.7%)

  1,9 mln

  1,2 tys(3.5%)

  2,2 mln

  1,3 tys(3.5%)

  3,4 mln

  2,1 tys(5.3%)

  4,4 mln

  2,7 tys(6.4%)

  6,9 mln

  4,3 tys(8.7%)

  6,1 mln

  3,9 tys(6.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,2 mln

  1,9 tys(7.9%)

  3,6 mln

  2,1 tys(7.9%)

  3,7 mln

  2,2 tys(6.8%)

  3,8 mln

  2,3 tys(6.2%)

  3,9 mln

  2,4 tys(6.2%)

  4,2 mln

  2,6 tys(6.1%)

  4,1 mln

  2,6 tys(5.2%)

  4,7 mln

  3,0 tys(5.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  790,6 tys

  475(1.9%)

  924,5 tys

  556(2.1%)

  1,7 mln

  1,0 tys(3.2%)

  1,7 mln

  1,0 tys(2.7%)

  1,8 mln

  1,1 tys(2.9%)

  2,3 mln

  1,4 tys(3.3%)

  2,4 mln

  1,5 tys(3.1%)

  4,7 mln

  3,0 tys(5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,9 mln

  4,2 tys(17%)

  15,4 mln

  9,3 tys(34.5%)

  2,5 mln

  1,5 tys(4.6%)

  2,6 mln

  1,6 tys(4.1%)

  2,7 mln

  1,7 tys(4.3%)

  3,3 mln

  2,0 tys(4.8%)

  3,3 mln

  2,0 tys(4.1%)

  4,6 mln

  2,9 tys(4.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,4 mln

  2,7 tys(10.9%)

  1,4 mln

  827(3.1%)

  889,4 tys

  537(1.7%)

  1,0 mln

  620(1.7%)

  1,3 mln

  772(2%)

  694,1 tys

  426(1%)

  1,5 mln

  942(1.9%)

  4,2 mln

  2,7 tys(4.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  296,1 tys

  178(0.7%)

  306,8 tys

  184(0.7%)

  397,7 tys

  240(0.7%)

  595,4 tys

  363(1%)

  484,6 tys

  297(0.8%)

  232,4 tys

  143(0.3%)

  244,6 tys

  152(0.3%)

  1,4 mln

  920(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  259,1 tys

  156(0.6%)

  283,3 tys

  170(0.6%)

  543,9 tys

  328(1%)

  962,4 tys

  586(1.6%)

  499,7 tys

  306(0.8%)

  330,6 tys

  203(0.5%)

  352,7 tys

  219(0.4%)

  918,8 tys

  584(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  395,7 tys

  238(1%)

  325,2 tys

  195(0.7%)

  256,3 tys

  155(0.5%)

  265,4 tys

  162(0.4%)

  312,5 tys

  192(0.5%)

  245,8 tys

  151(0.4%)

  180,2 tys

  112(0.2%)

  830,4 tys

  528(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  240,6 tys

  144(0.6%)

  220,0 tys

  132(0.5%)

  235,9 tys

  142(0.4%)

  301,1 tys

  183(0.5%)

  264,5 tys

  162(0.4%)

  264,3 tys

  162(0.4%)

  363,9 tys

  226(0.5%)

  676,0 tys

  430(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  116,0 tys

  69,7(0.3%)

  160,5 tys

  96,4(0.4%)

  216,6 tys

  131(0.4%)

  252,5 tys

  154(0.4%)

  287,9 tys

  177(0.5%)

  346,6 tys

  213(0.5%)

  402,5 tys

  250(0.5%)

  595,2 tys

  378(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  490,0 tys

  294(1.2%)

  530,4 tys

  319(1.2%)

  660,5 tys

  399(1.2%)

  576,3 tys

  351(0.9%)

  731,9 tys

  449(1.2%)

  746,1 tys

  458(1.1%)

  786,6 tys

  488(1%)

  338,1 tys

  215(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  100,4 tys

  60,3(0.2%)

  90,2 tys

  54,2(0.2%)

  135,0 tys

  81,5(0.3%)

  190,2 tys

  116(0.3%)

  207,2 tys

  127(0.3%)

  137,8 tys

  84,6(0.2%)

  85,9 tys

  53,3(0.1%)

  106,4 tys

  67,6(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  1,4 mln

  823(3.4%)

  54,0 tys

  32,4(0.1%)

  64,0 tys

  38,7(0.1%)

  53,0 tys

  32,3(0.1%)

  52,8 tys

  32,4(0.1%)

  53,8 tys

  33,0(0.1%)

  4,5 tys

  2,8(0%)

  5,2 tys

  3,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  54,2 tys

  32,6(0.1%)

  1 000

  0,6(0%)

  16,8 tys

  10,2(0%)

  11,9 tys

  7,2(0%)

  1,6 tys

  1,0(0%)

  43,7 tys

  26,9(0.1%)

  50,4 tys

  31,2(0.1%)

  3,0 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  97,0 tys

  58,2(0.2%)

  11,7 tys

  7,0(0%)

  2,6 tys

  1,6(0%)

  121,3 tys

  73,9(0.2%)

  116,8 tys

  71,6(0.2%)

  114,6 tys

  70,4(0.2%)

  2,7 tys

  1,7(0%)

  2,5 tys

  1,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,4(0%)

  420

  0,3(0%)

  350

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,4(0%)

  476

  0,3(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  1,7 tys

  1,0(0%)

  44,1 tys

  26,5(0.1%)

  263,8 tys

  159(0.5%)

  24,3 tys

  14,8(0%)

  21,5 tys

  13,2(0%)

  23,7 tys

  14,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  6,0(0%)

  1,2 mln

  752(2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  149,4 tys

  89,8(0.4%)

  47,8 tys

  28,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,9 tys

  12,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  5,0 tys

  3,0(0%)

  5,0 tys

  3,0(0%)

  5,0 tys

  3,0(0%)

  5,0 tys

  3,0(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Zakliczynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Zakliczyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Zakliczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Zakliczyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,9 mln

  3,4 tys(100%)

  47,5 mln

  3,8 tys(100%)

  53,8 mln

  4,3 tys(100%)

  58,4 mln

  4,7 tys(100%)

  65,1 mln

  5,2 tys(100%)

  76,9 mln

  6,2 tys(100%)

  85,8 mln

  6,9 tys(100%)

  89,4 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,6 mln

  11,2 tys(44.4%)

  18,9 mln

  11,4 tys(39.8%)

  21,2 mln

  12,8 tys(39.4%)

  21,3 mln

  13,0 tys(36.4%)

  22,5 mln

  13,8 tys(34.6%)

  33,5 mln

  20,6 tys(43.6%)

  35,8 mln

  22,2 tys(41.7%)

  33,7 mln

  21,4 tys(37.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,3 mln

  4,4 tys(17.5%)

  8,0 mln

  4,8 tys(16.9%)

  8,5 mln

  5,1 tys(15.7%)

  9,4 mln

  5,8 tys(16.2%)

  10,4 mln

  6,4 tys(15.9%)

  10,8 mln

  6,6 tys(14.1%)

  12,4 mln

  7,7 tys(14.5%)

  15,0 mln

  9,6 tys(16.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  241,3 tys

  145(0.6%)

  322,7 tys

  194(0.7%)

  295,4 tys

  178(0.5%)

  321,4 tys

  196(0.5%)

  476,3 tys

  292(0.7%)

  602,0 tys

  370(0.8%)

  3,4 mln

  2,1 tys(3.9%)

  7,3 mln

  4,6 tys(8.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  709(2.8%)

  1,6 mln

  972(3.4%)

  1,0 mln

  633(1.9%)

  1,2 mln

  741(2.1%)

  2,1 mln

  1,3 tys(3.2%)

  1,7 mln

  1,1 tys(2.3%)

  2,8 mln

  1,7 tys(3.3%)

  7,1 mln

  4,5 tys(7.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  688(2.7%)

  1,3 mln

  809(2.8%)

  2,4 mln

  1,4 tys(4.4%)

  4,7 mln

  2,9 tys(8%)

  4,3 mln

  2,6 tys(6.6%)

  2,7 mln

  1,6 tys(3.5%)

  5,8 mln

  3,6 tys(6.7%)

  3,2 mln

  2,0 tys(3.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,5 mln

  3,3 tys(13.1%)

  13,9 mln

  8,4 tys(29.3%)

  1,0 mln

  619(1.9%)

  1,0 mln

  619(1.7%)

  999,8 tys

  613(1.5%)

  1,7 mln

  1,1 tys(2.2%)

  931,9 tys

  578(1.1%)

  2,2 mln

  1,4 tys(2.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,8 mln

  1,1 tys(4.2%)

  1,2 mln

  716(2.5%)

  2,2 mln

  1,3 tys(4.1%)

  1,2 mln

  755(2.1%)

  2,4 mln

  1,4 tys(3.6%)

  1,5 mln

  892(1.9%)

  2,0 mln

  1,2 tys(2.3%)

  2,1 mln

  1,3 tys(2.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  7,0 tys

  4,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  543,4 tys

  331(0.9%)

  305,0 tys

  187(0.5%)

  619,9 tys

  381(0.8%)

  480,0 tys

  298(0.6%)

  1,8 mln

  1,1 tys(2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  145

  0,1(0%)

  55,7 tys

  33,5(0.1%)

  30,7 tys

  18,5(0.1%)

  246,7 tys

  150(0.4%)

  30,0 tys

  18,4(0%)

  16,1 tys

  9,9(0%)

  105,0 tys

  65,1(0.1%)

  1,6 mln

  995(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  25,5 tys

  15,3(0.1%)

  3,7 tys

  2,2(0%)

  40,6 tys

  24,5(0.1%)

  104,3 tys

  63,5(0.2%)

  59,9 tys

  36,7(0.1%)

  150

  0,1(0%)

  561

  0,3(0%)

  1,1 mln

  727(1.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,8 mln

  2,3 tys(9.1%)

  1,5 mln

  888(3.1%)

  491,2 tys

  297(0.9%)

  373,5 tys

  227(0.6%)

  563,7 tys

  346(0.9%)

  434,1 tys

  267(0.6%)

  618,8 tys

  384(0.7%)

  702,3 tys

  446(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  329,2 tys

  198(0.8%)

  155,9 tys

  93,7(0.3%)

  201,4 tys

  122(0.4%)

  214,4 tys

  131(0.4%)

  286,0 tys

  175(0.4%)

  481,3 tys

  296(0.6%)

  314,8 tys

  195(0.4%)

  547,7 tys

  348(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  134,6 tys

  80,9(0.3%)

  165,1 tys

  99,2(0.3%)

  209,5 tys

  126(0.4%)

  225,7 tys

  137(0.4%)

  262,2 tys

  161(0.4%)

  291,3 tys

  179(0.4%)

  298,0 tys

  185(0.3%)

  343,1 tys

  218(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  54,9 tys

  32,9(0.1%)

  59,6 tys

  35,8(0.1%)

  49,6 tys

  30,0(0.1%)

  384,0 tys

  234(0.7%)

  674,7 tys

  414(1%)

  1,1 mln

  648(1.4%)

  49,4 tys

  30,7(0.1%)

  267,3 tys

  170(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,2 tys

  2,5(0%)

  418

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,2 tys

  32,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,5 tys

  10,3(0%)

  250,0 tys

  159(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  181,0 tys

  109(0.4%)

  150,4 tys

  90,4(0.3%)

  84,1 tys

  50,8(0.2%)

  98,8 tys

  60,2(0.2%)

  217,7 tys

  133(0.3%)

  279,6 tys

  172(0.4%)

  245,7 tys

  152(0.3%)

  214,3 tys

  136(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,0 tys

  1,2(0%)

  2,0 tys

  1,2(0%)

  2,8 tys

  1,7(0%)

  2,8 tys

  1,7(0%)

  3,2 tys

  1,9(0%)

  3,5 tys

  2,1(0%)

  3,5 tys

  2,2(0%)

  7,4 tys

  4,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  97,0 tys

  58,2(0.2%)

  11,7 tys

  7,0(0%)

  2,6 tys

  1,6(0%)

  121,3 tys

  73,9(0.2%)

  116,8 tys

  71,6(0.2%)

  114,6 tys

  70,4(0.1%)

  2,7 tys

  1,7(0%)

  2,5 tys

  1,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,4(0%)

  420

  0,3(0%)

  350

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,4(0%)

  250

  0,2(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  521,6 tys

  320(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  188,4 tys

  113(0.4%)

  564

  0,3(0%)

  336,4 tys

  203(0.6%)

  328,7 tys

  200(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  43,7 tys

  26,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,2 tys

  26,0(0.1%)

  48,9 tys

  30,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,5 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  1,0(0%)

  101,6 tys

  61,9(0.2%)

  80,0 tys

  49,0(0.1%)

  3,0 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  1,2 mln

  748(3%)

  123,1 tys

  74,0(0.3%)

  298

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Zakliczyn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 357 mieszkańców Zakliczyna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 183 kobiet oraz 175 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 20,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,5% mieszkańców Zakliczyna, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 13,2% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Zakliczyna mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Zakliczynie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,0%) oraz wyższe (21,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,2%) oraz średnie zawodowe (22,5%).

  W roku 2022 w Zakliczynie mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 210 dzieci (99 dziewczynek oraz 111 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Zakliczynie mieściły się 2 przedszkola, w których do 5 oddziałów uczęszczało 101 dzieci (53 dziewczynki oraz 48 chłopców). Dostępnych było 97 miejsc.

  21,7% mieszkańców Zakliczyna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,1% wśród dziewczynek i 24,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 4 146 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,38 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 24 oddziałach uczyło się 523 uczniów (268 kobiet oraz 255 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Zakliczynie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 338 uczniów (162 kobiety oraz 176 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,6% ludności (35,4% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 351,01.

  W Zakliczynie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 104 uczniów (88 kobiet oraz 16 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 30 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Zakliczynie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 8 oddziałach uczyło się 195 uczniów (122 kobiety oraz 73 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 66 absolwentów.

  W Zakliczynie znajduje się 1 Technikum, w którym w 10 oddziałach uczyło się 262 uczniów (128 kobiet oraz 134 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 62 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Zakliczynie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 13 oddziałach uczyło się 320 uczniów (144 kobiety oraz 176 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 77 absolwentów.

  W Zakliczynie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 6 oddziałach uczyło się 149 uczniów (42 kobiety oraz 107 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,5% mieszkańców (19,1% wśród dziewczyn i 17,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,0 uczniów. 24,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 26,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 15,4% mieszkańców Zakliczyna w wieku potencjalnej nauki (13,5% kobiet i 17,3% mężczyzn).

 • 16,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  16,8%
  woj. małopolskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 21,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,1%
  Małopolskie
  34,2%
  Polska
  35,2%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,6%
  Województwo
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,0%
  woj. małopolskie
  11,2%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Zakliczyn
  20,6%
  Małopolskie
  19,7%
  Polska
  20,0%
 • 18,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Zakliczyn
  30,5%
  woj. małopolskie
  22,6%
  Polska
  21,2%
 • 23,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 38,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Zakliczyn
  3,0%
  Małopolskie
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  13,2%
  woj. małopolskie
  11,0%
  Cały kraj
  12,3%
 • 14,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,4%
  woj. małopolskie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4146 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Zakliczyn
  4 146,0
  Małopolskie
  929,0
  Kraj
  927,0
 • 0,38 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,38
  Małopolskie
  0,88
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 132 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Zakliczyn) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 210 Dzieci
 • 99 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 111 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,1%
  52,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 65 3 lata
 • 65
 • 77 4 lata
 • 77
 • 57 5 lata
 • 57
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 32 3 lata
 • 32
 • 31 4 lata
 • 31
 • 28 5 lata
 • 28
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 33 3 lata
 • 33
 • 46 4 lata
 • 46
 • 29 5 lata
 • 29
 • 80 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 10,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Zakliczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zakliczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne Nr 1
  Publiczne
  14 665-31-12
  ul. Jagiellońska 25
  32-840 Zakliczyn
  4909
  Przedszkole iepubliczne pw. Sw.Rodziy w Zakliczynie (0)
  Niepubliczne
  14 665-32-49
  ul. A. Mickiewicza 68
  32-840 Zakliczyn
  ---
 • Szkoły podstawowe w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Zakliczyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 523 Uczniowie
 • 268 Kobiety
  (uczniowie)
 • 255 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,2%
  48,8%
 • 59 Uczniowie w 1 klasie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Absolwenci
 • 23 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  21,8
  woj. małopolskie
  16,7
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 38,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 29,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 351,01 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Zakliczyn
  351,01
  Małopolskie
  95,57
  Kraj
  95,96
 • 350,34 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  350,34
  Małopolskie
  94,75
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zakliczyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Zakliczyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Zakliczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zakliczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie (Lanckorońscy)
  Publiczna
  14 665-31-24
  14 665-31-24
  ul. Malczewskiego 56
  32-840 Zakliczyn
  19424-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Zakliczyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 104 Uczniowie
 • 88 Kobiety
  (uczniowie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 84,6%
  15,4%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  26,0
  woj. małopolskie
  26,8
  Kraj
  26,5
 •  
 • 9,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Zakliczyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 262 Uczniowie
 • 128 Kobiety
  (uczniowie)
 • 134 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 59 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 62 Absolwenci
 • 38 Kobiety
  (absolwenci)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  26,2
  woj. małopolskie
  26,1
  Cała Polska
  24,9
 •  
 • 24,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 13,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Zakliczyn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Zakliczyn
  24,8
  woj. małopolskie
  21,6
  Cała Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Zakliczynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Zakliczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum Zawodowe (Józef Piłsudski)
  Publiczne
  14 665-34-09
  14 665-34-09
  ul. Grabina 57
  32-840 Zakliczyn
  15386-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Józef Piłsudski)
  Publiczna
  14 665-34-09
  14 665-34-09
  ul. Grabina 57
  32-840 Zakliczyn
  7171-
  Liceum Ogólnokształcące (Józef Piłsudski)
  Publiczne
  14 665-34-09
  14 665-34-09
  ul. Grabina 57
  32-840 Zakliczyn
  4119-
  Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych (Józef Piłsudski)
  Publiczne
  14 665-34-09
  14 665-34-09
  ul. Grabina 57
  32-840 Zakliczyn
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 21,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 35,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Zakliczyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Zakliczyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Zakliczyn, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Zakliczyn - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Zakliczynie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Zakliczynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Zakliczynie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Zakliczynie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Zakliczynie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 170 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 173 (uczestnicy: 19 624)
  • seanse filmowe: 146 (uczestnicy: 500)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 12 000)
  • koncerty: 3 (uczestnicy: 6 000)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 200)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 300)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 124)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 21)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 21)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 160)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 37)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 27)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 84)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Zakliczynie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 33 379 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 21 504 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 16
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 10
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Zakliczynie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 324 członków. Zarejestrowano 317 ćwiczących (mężczyźni: 277, kobiety: 40, chłopcy do lat 18: 223, dziewczęta do lat 18: 32). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Zakliczynie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Zakliczynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Zakliczyna znajduje się 12 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Zakliczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1739 - 1768dnia 1947-10-13, wykaz dokumentów: I-3-20/47 z 1947-10-13; A-316 z 1971-11-22
  • Kościół z 1641 - 1650 (ul. Klasztorna 2)dnia 1971-11-22, wykaz dokumentów: A-317 z 1971-11-22
  • Klasztor z XVII w. (ul. Klasztorna 2)dnia 1971-11-22, wykaz dokumentów: A-317 z 1971-11-22
  • Miasto z XVI - XIXdnia 1976-09-09, wykaz dokumentów: A-21 z 1976-09-09; brak numeru z 2013-01-03; brak numeru z 2013-01-22; brak numeru z 2013-03-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1858 r. (ul. Adama Mickiewicza 25)dnia 1981-09-28, wykaz dokumentów: A-235 z 1981-09-28
  • Ratusz z pocz. XIX w. (ul. Rynek 1)dnia 1985-10-25, wykaz dokumentów: A-270 z 1985-10-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1763 r. (ul. Adama Mickiewicza 23)dnia 1985-10-25, wykaz dokumentów: A-271 z 1985-10-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Adama Mickiewicza 35)dnia 1993-10-06, wykaz dokumentów: A-361 z 1993-10-06
  • Mur/ogrodzenie z 1915 - 1916dnia 2008-03-28, wykaz dokumentów: A-135/M z 2008-03-28
  • Cmentarz I wojna światowa z 1915 - 1916dnia 2008-03-28, wykaz dokumentów: A-135/M z 2008-03-28; brak numeru z 2009-05-07
  • Mur/ogrodzenie z 1916 - 1917dnia 2009-11-12, wykaz dokumentów: A-1172/M z 2009-11-12
  • Cmentarz I wojna światowa z 1916 - 1917dnia 2009-11-12, wykaz dokumentów: A-1172/M z 2009-11-12
 • Formy ochrony przyrody w Zakliczynie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Zakliczyna znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Zakliczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar ten wyróżnia się znacznie zróżnicowaną rzeźbą terenu> Dominują tu żyzne lasy bukowe tworzące podgórską formę buczyny karpackiej oraz grądy. Charakterystyczne jest również występowanie wielu gatunków roślin kserotermicznych. Obszar bogaty jest w zabytki kultury materialnej. O wartościach turystycznych świadczy bogata sieć szlaków turystycznych., Data ustanowienia: 1996-01-01, Powierzchnia: 50991.0 ha
  • Dolny Dunajec - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 1293.94 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1934-02-20, Opis granicy: przy drodze do Klasztoru OO. Reformatów przy kapliczce św. Jana
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1936-02-17, Opis granicy: w otoczeniu zabytkowego Klasztoru OO. Reformatów
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1971-10-27

Zakliczyn - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 27 wypadków drogowych w Zakliczynie odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 28 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 715,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 127,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Zakliczynie znajdowało się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tarnowskiego.

  Powiat tarnowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Zakliczynie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 27 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 28 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 18 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Zakliczynie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 715,37 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  1 715,4
  woj. małopolskie
  1 301,5
  Polska
  1 100,9
 • 127,06 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  127,1
  woj. małopolskie
  76,8
  Cała Polska
  104,4
 • 1 778,91 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  1 778,9
  Województwo
  1 571,6
  Cała Polska
  1 327,3
 • 7,41 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Zakliczyn
  7,4
  woj. małopolskie
  5,9
  Cała Polska
  9,5
 • 103,70 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Zakliczyn
  103,7
  Województwo
  120,8
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Zakliczynie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 426,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  426,1 km
  Małopolskie
  599,5 km
  Polska
  633,6 km
 • 4,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  4,2 km
  Małopolskie
  2,7 km
  Polska
  5,3 km
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Zakliczyn przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 975droga wojewódzka nr 975(Dąbrowa Tarnowska - Morzychna - Odporyszów - Żabno - Biskupice Radłowskie - Radłów - Niwka - Wierzchosławice - Bogumiłowice - Łętowice - Łętowska Dębina - Wojnicz - Wielka Wieś - Sukmanie - Olszyny - Zakliczyn - Bleśnik - Olszowa - Paleśnica - Podole Górowa - Bartkowa Posadowa - Gródek nad Dunajcem - Lipie - Sienna - Zbyszyce - Dąbrowa)
  • DW 980droga wojewódzka nr 980(Jurków - Równia - Biskupice Malsztyńskie - Domosławice - Faliszowice - Zakliczyn - Faściszowa - Siemiechów - Gromnik - Rzepiennik Marciszewski - Rzepiennik Strzyżewski - Rzepiennik Biskupi - Rzepiennik Suchy - Rożnowice - Racławice - Binarowa - Biecz)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Zakliczynie istnieje 28 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Browarki

  ul. Grabina

  ul. Jacka Malczewskiego

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana III Sobieskiego

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kamieniec

  ul. Klasztorna

  ul. Krakowska

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Ofiar Katynia

  ul. Ogrodowa

  ul. Polna

  ul. Ruchu Oporu

  Rynek

  ul. Różana

  ul. Spokojna

  ul. Spytka Jordana

  ul. Spółdzielcza

  ul. Stanisława Wyspiańskiego

  ul. Szkolna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tarnowska

  ul. Zielona

  ul. dr. Stanisława Korczyńskiego

  ul. Łukówka

  ul. Łęgi