Raszków w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Raszków - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Raszków to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu ostrowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Raszków.
 • 2 099 Liczba mieszkańców
 • 2,1 km² Powierzchnia
 • 1 023,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • (+48) 62 Numer kierunkowy
 • POS Tablice rejestracyjne
 • Jacek Krzysztof Bartczak Burmistrz miasta
Raszków na mapie
Identyfikatory
 • 17.725751.7182 Współrzędne GPS
 • 3017064 TERYT (TERC)
 • 0937310 SIMC
Herb miasta Raszków
Raszków herb
Flaga miasta Raszków
Raszków flaga

Jak Raszków wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Raszków na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Raszków wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Raszków plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
30Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
33Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
40Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
65Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
68Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
72Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
83Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
97Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
104Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
105Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
151Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
164Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
165Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
209Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
235Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
268Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
273Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
276Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
276Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
284Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
296Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
299Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
304Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców

Raszków - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
63-440Poczta Raszków

Raszków - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Raszkowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Wysocka 1 b
63-400 Ostrów Wielkopolski
Urząd Gminy i Miasto Raszków
(62) 734-35-10
(62) 735-06-65
Rynek 32
63-440 Raszków

Raszków - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Raszków jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 099, z czego 50,0% stanowią kobiety, a 50,0% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 4,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Raszkowa zawarli w 2022 roku 5 małżeństw, co odpowiada 2,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców Raszkowa jest stanu wolnego, 56,9% żyje w małżeństwie, 6,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Raszków ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -7. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,33 na 1000 mieszkańców Raszkowa. W 2022 roku urodziło się 15 dzieci, w tym 53,3% dziewczynek i 46,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 334 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,74 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 29,1% zgonów w Raszkowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,0% zgonów w Raszkowie były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Raszkowa przypada 10.46 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 25 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 35 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Raszkowa -10. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,8% mieszkańców Raszkowa jest w wieku produkcyjnym, 20,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Raszkowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 099 Liczba mieszkańców
 • 1 049 Kobiety
 • 1 050 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Raszkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Raszkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Raszkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Raszkowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Raszków
  40,0 lat
  Wielkopolskie
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 41,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Raszków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Raszkowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Raszków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Raszków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Raszków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  27,7%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 32,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,9% Żonaci/Zamężne
 • Raszków
  56,9%
  Województwo
  54,7%
  Kraj
  54,0%
 • 55,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Raszków
  8,7%
  Województwo
  8,3%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,7%
  Województwo
  7,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  Województwo
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Raszkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Raszkowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Raszków
  2,4
  Województwo
  4,2
  Cała Polska
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,6
  Województwo
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 5 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Raszkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Raszkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -7 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -5 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,33 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -3,3
  Wielkopolskie
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Raszkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Raszkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Raszkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Raszkowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 Urodzenia żywe
 • 8 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,3%
  46,7%
 • 7,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,1
  woj. wielkopolskie
  8,7
  Polska
  8,1
 • 37,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Raszków
  37,8
  Województwo
  37,1
  Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 102 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102
 • 82 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 334 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 244 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 420 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 334 g
  woj. wielkopolskie
  3 392 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 106 Waga 4000g - 4499g
 • 106
 • 406 Waga 3500g - 3999g
 • 406
 • 519 Waga 3000g - 3499g
 • 519
 • 229 Waga 2500g - 2999g
 • 229
 • 59 Waga 2000g - 2499g
 • 59
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,39 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,39
  Wielkopolskie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,68
  Wielkopolskie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,74 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Raszków
  0,74
  Województwo
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Raszkowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 Zgony
 • 13 Kobiety
  (Zgony)
 • 9 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 59,1%
  40,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,5 Zgony na 1000 ludności
 • Raszków
  10,5
  Wielkopolskie
  10,9
  Polska
  11,9
 • 134,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  134,3
  Województwo
  124,8
  Kraj
  147,0
 • 1,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  1,5
  Wielkopolskie
  3,5
  Kraj
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,2
  Województwo
  2,9
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ostrowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Raszków
  29,1%
  woj. wielkopolskie
  27,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 22,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Raszków
  22,0%
  Województwo
  21,2%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  5,9%
  Wielkopolskie
  5,4%
  Cały kraj
  5,4%
 • 338 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  8,6
  Polska
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  60,0
  Kraj
  74,4
 • 279,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  279,6
  woj. wielkopolskie
  261,2
  Cała Polska
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  242,8
  Polska
  246,5
 • 369,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 407,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 330,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Raszków
  369,8
  woj. wielkopolskie
  338,7
  Cały kraj
  475,8
 • 42,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 9,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 75,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Raszków
  42,8
  Województwo
  49,4
  Kraj
  70,6
 • 45,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  45,4
  Województwo
  35,6
  Kraj
  32,6
 • 2,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Raszków
  2,5
  woj. wielkopolskie
  6,8
  Cała Polska
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,2%
  woj. wielkopolskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 35 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -10 Saldo migracji
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -10 Saldo migracji wewnętrznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Raszkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Raszkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Raszków, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Raszków - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Raszkowie oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,38 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Raszkowie to 675 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 322 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Raszkowie to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Raszkowie to 143,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,55% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,11% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,02% mieszkań posiada łazienkę, 83,31% korzysta z centralnego ogrzewania, a 8,20% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostrowskiego.

  Powiat ostrowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Raszkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 675 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 321,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  321,60
  Województwo
  386,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 102,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  102,90 m2
  Województwo
  81,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 33,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  33,10 m2
  woj. wielkopolskie
  31,70 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,85 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Raszków
  4,85
  woj. wielkopolskie
  4,06
  Cały kraj
  3,83
 • 3,11 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Raszków
  3,11
  woj. wielkopolskie
  2,58
  Cały kraj
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,64
  Wielkopolskie
  0,64
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Raszkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,38 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,38
  Wielkopolskie
  7,35
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 30 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  6,00
  woj. wielkopolskie
  4,04
  Cała Polska
  3,89
 • 14,29 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  14,29
  Województwo
  29,73
  Cała Polska
  24,56
 • 718 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 143,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  143,6 m2
  Województwo
  94,4 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,34 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Raszków
  0,34 m2
  Wielkopolskie
  0,69 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Raszkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Raszków
  99,55%
  woj. wielkopolskie
  98,04%
  Kraj
  97,71%
 • 99,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Raszków
  99,11%
  Wielkopolskie
  96,58%
  Polska
  95,10%
 • 97,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  97,02%
  woj. wielkopolskie
  95,43%
  Cały kraj
  93,66%
 • 83,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  83,31%
  woj. wielkopolskie
  86,82%
  Kraj
  85,62%
 • 8,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  8,20%
  Województwo
  55,85%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Raszków - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Raszkowie na 1000 mieszkańców pracuje 444osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Raszkowie wynosiło w 2022 roku 3,0% (3,0% wśród kobiet i 3,0% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Raszkowie wynosiło 5 499,39 PLN, co odpowiada 82.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Raszkowa 253 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 140 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -113.

  12,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Raszkowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 47,6% w przemyśle i budownictwie, a 18,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Raszkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 444 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  444,0
  Województwo
  440,0
  Cały kraj
  402,0
 • 3,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,0% Kobiety
 • 3,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  3,0%
  woj. wielkopolskie
  2,9%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Raszkowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Raszkowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Raszkowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Raszkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 499 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Raszków
  5 499 PLN
  Wielkopolskie
  6 020 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Raszkowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Raszkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 253 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 140 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -113 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,55 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Raszkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 47,6% Przemysł i budownictwo
 • 34,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 59,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,1% Pozostałe
 • 33,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Raszkowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,8% W wieku produkcyjnym
 • 55,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Raszków, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 64,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  64,4
  Województwo
  68,5
  Cały kraj
  69,0
 • 31,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Raszków
  31,2
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Cały kraj
  38,2
 • 94,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Raszków
  94,1
  woj. wielkopolskie
  108,0
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Raszków - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Raszkowie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 296 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 237 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 21 nowych podmiotów, a 10 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (33) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (13) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (29) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Raszkowie najwięcej (14) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (289) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,0% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 36,5% (108) podmiotów, a 60,5% (179) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Raszkowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.7%) oraz Budownictwo (21.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 296 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 108 Przemysł i budownictwo
 • 179 Pozostała działalność
 • 21 Podmioty nowo zarejestrowane w Raszkowie w 2022 roku
 • 10 Podmioty wyrejestrowane w Raszkowie w 2022 roku
 • 237 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 289 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 289
 • 5 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 5
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 296 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 296
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 19 Spółki handlowe ogółem
 • 19
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 12  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 12
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 14 Spółki cywilne ogółem
 • 14
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 237 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 61 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 61
 • 52 Budownictwo
 • 52
 • 40 Przetwórstwo przemysłowe
 • 40
 • 16 Pozostała działalność
 • 16
 • 15 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 15
 • 11 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 11
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 7 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 6 Transport i gospodarka magazynowa
 • 6
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Raszków - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Raszkowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 35 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,79 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Raszkowie wynosi 76,40% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Raszkowa najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 9,99 (wykrywalność 64%) oraz o charakterze kryminalnym - 8,70 (wykrywalność 75%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,07 (70%), drogowe - 1,48 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,18 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Raszkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Raszkowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Raszków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 35
 • 18 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 18
 • 13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 13
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 21 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 21
 • 16,79 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Raszków
  16,79
  woj. wielkopolskie
  18,91
  Kraj
  22,81
 • 8,70 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Raszków
  8,70
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Cały kraj
  12,98
 • 6,07 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,07
  Województwo
  4,85
  Polska
  6,99
 • 1,48 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,48
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Polska
  1,82
 • 0,18 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,18
  woj. wielkopolskie
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 9,99 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,99
  Województwo
  9,57
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Raszków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  76%
  Wielkopolskie
  72%
  Cały kraj
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Raszków
  76%
  Województwo
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Raszków
  70%
  Województwo
  77%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Raszków
  99%
  Wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Raszków
  96%
  Wielkopolskie
  94%
  Kraj
  88%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Raszków
  65%
  woj. wielkopolskie
  52%
  Cała Polska
  51%

Raszków - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Raszkowa wyniosła w 2022 roku 82,3 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 25.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Raszkowa - 30.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.1%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,1 mln złotych, czyli 19,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Raszkowa wyniosła w 2022 roku 71,9 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 5.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (34%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13%). W budżecie Raszkowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (19,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 70,8 złotych na mieszkańca (1,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,2%.
 • Wydatki budżetu w Raszkowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Raszkowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Raszków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Raszkowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,9 mln

  3,2 tys(100%)

  44,6 mln

  3,8 tys(100%)

  49,5 mln

  4,2 tys(100%)

  54,9 mln

  4,6 tys(100%)

  55,6 mln

  4,7 tys(100%)

  65,4 mln

  5,7 tys(100%)

  66,0 mln

  5,7 tys(100%)

  82,3 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,3 mln

  6,8 tys(37.7%)

  14,6 mln

  6,9 tys(32.7%)

  15,0 mln

  7,1 tys(30.2%)

  16,2 mln

  7,7 tys(29.6%)

  17,0 mln

  8,0 tys(30.6%)

  18,3 mln

  8,7 tys(28%)

  20,5 mln

  9,8 tys(31.1%)

  25,0 mln

  11,9 tys(30.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,3 mln

  1,6 tys(8.7%)

  3,7 mln

  1,8 tys(8.3%)

  3,6 mln

  1,7 tys(7.2%)

  3,8 mln

  1,8 tys(7%)

  3,9 mln

  1,8 tys(7%)

  5,0 mln

  2,3 tys(7.6%)

  5,7 mln

  2,7 tys(8.6%)

  11,6 mln

  5,5 tys(14.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,1 tys

  1,0(0%)

  2,1 tys

  1,0(0%)

  2,1 tys

  1,0(0%)

  2,1 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,3 mln

  4,4 tys(11.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,8 mln

  1,8 tys(10%)

  3,8 mln

  1,8 tys(8.6%)

  4,3 mln

  2,1 tys(8.7%)

  8,3 mln

  4,0 tys(15.1%)

  5,4 mln

  2,6 tys(9.8%)

  5,4 mln

  2,5 tys(8.2%)

  6,2 mln

  3,0 tys(9.4%)

  6,7 mln

  3,2 tys(8.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,7 mln

  823(4.5%)

  2,9 mln

  1,4 tys(6.6%)

  3,9 mln

  1,9 tys(7.9%)

  3,7 mln

  1,8 tys(6.8%)

  2,3 mln

  1,1 tys(4.2%)

  2,5 mln

  1,2 tys(3.8%)

  5,3 mln

  2,5 tys(8%)

  5,1 mln

  2,4 tys(6.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,0 mln

  2,9 tys(15.8%)

  14,0 mln

  6,7 tys(31.5%)

  2,0 mln

  964(4.1%)

  2,2 mln

  1,1 tys(4%)

  2,3 mln

  1,1 tys(4.2%)

  2,4 mln

  1,1 tys(3.6%)

  2,4 mln

  1,2 tys(3.7%)

  4,2 mln

  2,0 tys(5.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,1 mln

  995(5.5%)

  2,7 mln

  1,3 tys(6%)

  2,4 mln

  1,2 tys(4.9%)

  2,3 mln

  1,1 tys(4.1%)

  4,0 mln

  1,9 tys(7.2%)

  8,3 mln

  3,9 tys(12.7%)

  2,7 mln

  1,3 tys(4.1%)

  3,0 mln

  1,4 tys(3.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  461,0 tys

  221(1.2%)

  446,1 tys

  212(1%)

  1,8 mln

  852(3.6%)

  927,4 tys

  442(1.7%)

  476,9 tys

  225(0.9%)

  503,2 tys

  237(0.8%)

  737,4 tys

  351(1.1%)

  1,4 mln

  669(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  616(3.4%)

  906,2 tys

  432(2%)

  817,6 tys

  389(1.7%)

  827,9 tys

  394(1.5%)

  1,1 mln

  524(2%)

  1,3 mln

  609(2%)

  1,6 mln

  756(2.4%)

  1,3 mln

  611(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  487,8 tys

  234(1.3%)

  197,6 tys

  94,1(0.4%)

  195,1 tys

  92,9(0.4%)

  312,5 tys

  149(0.6%)

  442,0 tys

  209(0.8%)

  222,4 tys

  105(0.3%)

  263,3 tys

  125(0.4%)

  843,4 tys

  402(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  132,6 tys

  63,5(0.3%)

  150,5 tys

  71,7(0.3%)

  127,9 tys

  60,9(0.3%)

  163,6 tys

  78,0(0.3%)

  227,1 tys

  107(0.4%)

  135,9 tys

  64,1(0.2%)

  102,6 tys

  48,9(0.2%)

  544,2 tys

  259(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  514,8 tys

  245(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  151,1 tys

  72,3(0.4%)

  163,8 tys

  78,0(0.4%)

  158,9 tys

  75,6(0.3%)

  190,2 tys

  90,6(0.3%)

  199,9 tys

  94,5(0.4%)

  779,8 tys

  368(1.2%)

  222,9 tys

  106(0.3%)

  355,6 tys

  169(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,9 mln

  1,9 tys(10.2%)

  697,7 tys

  332(1.6%)

  345,6 tys

  164(0.7%)

  984,7 tys

  469(1.8%)

  848,1 tys

  401(1.5%)

  274,7 tys

  130(0.4%)

  87,7 tys

  41,8(0.1%)

  221,1 tys

  105(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  204,1 tys

  97,7(0.5%)

  200,9 tys

  95,6(0.5%)

  156,6 tys

  74,5(0.3%)

  134,5 tys

  64,1(0.2%)

  117,7 tys

  55,7(0.2%)

  78,9 tys

  37,2(0.1%)

  69,9 tys

  33,3(0.1%)

  62,9 tys

  30,0(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  46,5 tys

  22,3(0.1%)

  58,1 tys

  27,7(0.1%)

  49,0 tys

  23,3(0.1%)

  45,9 tys

  21,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  51,4 tys

  24,3(0.1%)

  74,7 tys

  35,6(0.1%)

  37,7 tys

  18,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  5,5 tys

  2,6(0%)

  5,0 tys

  2,4(0%)

  31,0 tys

  14,8(0.1%)

  40,7 tys

  19,4(0.1%)

  11,4 tys

  5,4(0%)

  11,0 tys

  5,2(0%)

  6,8 tys

  3,3(0%)

  2,5 tys

  1,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  77,2 tys

  37,0(0.2%)

  9,0 tys

  4,3(0%)

  4,8 tys

  2,3(0%)

  86,6 tys

  41,3(0.2%)

  84,0 tys

  39,7(0.2%)

  69,6 tys

  32,9(0.1%)

  2,4 tys

  1,1(0%)

  2,4 tys

  1,1(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Raszkowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Raszkowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Raszków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Raszkowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,5 mln

  3,1 tys(100%)

  46,8 mln

  3,9 tys(100%)

  48,5 mln

  4,1 tys(100%)

  52,5 mln

  4,4 tys(100%)

  57,0 mln

  4,8 tys(100%)

  66,9 mln

  5,8 tys(100%)

  75,9 mln

  6,6 tys(100%)

  71,9 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,3 mln

  5,9 tys(33.8%)

  13,0 mln

  6,2 tys(27.7%)

  13,7 mln

  6,5 tys(28.2%)

  15,7 mln

  7,5 tys(29.8%)

  17,0 mln

  8,0 tys(29.9%)

  18,0 mln

  8,5 tys(26.9%)

  23,6 mln

  11,2 tys(31.1%)

  24,4 mln

  11,6 tys(34%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,9 mln

  7,2 tys(41%)

  15,5 mln

  7,4 tys(33%)

  15,2 mln

  7,2 tys(31.3%)

  15,5 mln

  7,4 tys(29.6%)

  16,8 mln

  7,9 tys(29.4%)

  19,3 mln

  9,1 tys(28.9%)

  23,2 mln

  11,0 tys(30.5%)

  14,8 mln

  7,1 tys(20.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,3 mln

  4,4 tys(13%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,1 mln

  520(3%)

  1,2 mln

  560(2.5%)

  1,2 mln

  593(2.6%)

  1,4 mln

  669(2.7%)

  1,6 mln

  773(2.9%)

  2,2 mln

  1,1 tys(3.4%)

  2,9 mln

  1,4 tys(3.9%)

  3,5 mln

  1,7 tys(4.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,8 mln

  2,3 tys(13.3%)

  12,9 mln

  6,1 tys(27.5%)

  832,5 tys

  396(1.7%)

  889,8 tys

  424(1.7%)

  776,2 tys

  367(1.4%)

  847,7 tys

  400(1.3%)

  852,3 tys

  406(1.1%)

  2,3 mln

  1,1 tys(3.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  648(3.7%)

  2,5 mln

  1,2 tys(5.3%)

  1,0 mln

  477(2.1%)

  955,0 tys

  455(1.8%)

  1,1 mln

  527(2%)

  1,3 mln

  607(1.9%)

  1,4 mln

  687(1.9%)

  2,0 mln

  936(2.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  792,5 tys

  379(2.2%)

  799,5 tys

  381(1.7%)

  1,1 mln

  541(2.3%)

  1,1 mln

  529(2.1%)

  1,2 mln

  568(2.1%)

  1,1 mln

  505(1.6%)

  1,6 mln

  762(2.1%)

  1,5 mln

  693(2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  506(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  467,5 tys

  224(1.3%)

  341,6 tys

  163(0.7%)

  204,1 tys

  97,2(0.4%)

  197,2 tys

  93,9(0.4%)

  221,5 tys

  105(0.4%)

  894,5 tys

  422(1.3%)

  205,3 tys

  97,9(0.3%)

  869,7 tys

  414(1.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  243,3 tys

  116(0.7%)

  223,4 tys

  106(0.5%)

  198,8 tys

  94,6(0.4%)

  214,1 tys

  102(0.4%)

  348,2 tys

  165(0.6%)

  179,9 tys

  84,9(0.3%)

  1,6 mln

  774(2.1%)

  184,5 tys

  87,9(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  165,2 tys

  79,1(0.5%)

  299,3 tys

  143(0.6%)

  317,1 tys

  151(0.7%)

  1,7 mln

  829(3.3%)

  906,6 tys

  429(1.6%)

  244,9 tys

  116(0.4%)

  342,2 tys

  163(0.5%)

  104,2 tys

  49,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  15,8 tys

  7,6(0%)

  20,5 tys

  9,7(0%)

  24,0 tys

  11,4(0%)

  27,7 tys

  13,2(0.1%)

  15,1 tys

  7,2(0%)

  2,8 mln

  1,3 tys(4.2%)

  425,4 tys

  203(0.6%)

  91,3 tys

  43,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  162,8 tys

  77,9(0.4%)

  143,6 tys

  68,4(0.3%)

  110,1 tys

  52,4(0.2%)

  94,0 tys

  44,8(0.2%)

  71,6 tys

  33,9(0.1%)

  43,1 tys

  20,3(0.1%)

  23,4 tys

  11,2(0%)

  15,2 tys

  7,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  110

  0,1(0%)

  67,4

  0,0(0%)

  26,8

  0,0(0%)

  384

  0,2(0%)

  384

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,9 tys

  19,5(0.1%)

  8,6 tys

  4,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  77,2 tys

  37,0(0.2%)

  9,0 tys

  4,3(0%)

  4,8 tys

  2,3(0%)

  86,6 tys

  41,3(0.2%)

  84,0 tys

  39,7(0.1%)

  69,6 tys

  32,9(0.1%)

  2,4 tys

  1,1(0%)

  2,4 tys

  1,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,8 tys

  11,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  91,3 tys

  43,5(0.2%)

  6,1 tys

  2,9(0%)

  9,7 tys

  4,6(0%)

  7,2 tys

  3,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Raszków - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 491 mieszkańców Raszkowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 231 kobiet oraz 260 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 22,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,4% mieszkańców Raszkowa, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 9,9% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Raszkowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Raszkowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,9%) oraz zasadnicze zawodowe (21,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,1%) oraz średnie zawodowe (26,2%).

  W roku 2021 w Raszkowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 161 dzieci (92 dziewczynki oraz 69 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Raszkowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 165 dzieci (75 dziewczynek oraz 90 chłopców). Dostępnych było 168 miejsc.

  18,1% mieszkańców Raszkowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,7% wśród dziewczynek i 18,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 242 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,32 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 27,1% wśród chłopców).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,8% mieszkańców (18,2% wśród dziewczyn i 17,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 18,3% mieszkańców Raszkowa w wieku potencjalnej nauki (16,9% kobiet i 19,5% mężczyzn).

 • 19,4% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  19,4%
  woj. wielkopolskie
  23,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  37,4%
  Województwo
  33,7%
  Polska
  35,2%
 • 38,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,3%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,6%
  woj. wielkopolskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 14,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,5%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  27,4%
  woj. wielkopolskie
  25,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 21,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Raszków
  2,9%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  9,9%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Kraj
  12,3%
 • 12,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,0%
  Wielkopolskie
  3,2%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Raszkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2242 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  2 242,0
  Województwo
  902,0
  Kraj
  883,0
 • 0,32 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,32
  Wielkopolskie
  0,83
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 166 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Raszków) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 161 Dzieci
 • 92 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 69 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 57,1%
  42,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 48 3 lata
 • 48
 • 49 4 lata
 • 49
 • 51 5 lata
 • 51
 • 13 6 lat
 • 13
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 29 3 lata
 • 29
 • 27 4 lata
 • 27
 • 30 5 lata
 • 30
 • 6 6 lat
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 19 3 lata
 • 19
 • 22 4 lata
 • 22
 • 21 5 lata
 • 21
 • 7 6 lat
 • 7
 •  
 • 10,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Raszkowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Raszkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole w Raszkowie (Smerfy)
  Publiczne
  62 734-33-18
  ul. Kościelna 1
  63-440 Raszków
  715515
  • Edukacyjne grupy wieku w Raszkowie
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

   (Dane powiatowe)
  • 18,1% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 17,7% Kobiety
   (w wieku 3-6 lat)
  • 18,3% Mężczyźni
   (w wieku 3-6 lat)
  • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 27,3% Kobiety
   (w wieku 7-12 lat)
  • 27,1% Mężczyźni
   (w wieku 7-12 lat)
  • 18,7% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 19,9% Kobiety
   (w wieku 13-15 lat)
  • 17,6% Mężczyźni
   (w wieku 13-15 lat)
  • 17,8% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 18,2% Kobiety
   (w wieku 16-18 lat)
  • 17,6% Mężczyźni
   (w wieku 16-18 lat)
  • 18,3% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 16,9% Kobiety
   (w wieku 19-24 lat)
  • 19,5% Mężczyźni
   (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Raszków, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Raszków, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Raszków, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

  Raszków - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

  • Baza noclegowa w Raszkowie

  • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Raszkowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja w Raszkowie
   (Źródło: GUS, 2022)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Raszkowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Raszkowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 170 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 9 (uczestnicy: 3 632)
   • wystawy: 2 (uczestnicy: 224)
   • koncerty: 3 (uczestnicy: 1 320)
   • konkursy: 1 (uczestnicy: 98)
   • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 160)
   • warsztaty: 1 (uczestnicy: 30)
   • inne: 1 (uczestnicy: 1 800)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 2 (członkowie: 46)
   • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 24)
   • inne: 1 (członkowie: 22)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
   • ogółem: 1 (absolwenci: 18)
   • komputerowe: 1 (absolwenci: 18)


   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
   • plastyczne: 1


   Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 12 (członkowie: 254)
   • teatralne: 2 (członkowie: 29)
   • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 26)
   • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 62)
   • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 77)
   • taneczne: 2 (członkowie: 31)
   • inne: 1 (członkowie: 29)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Według danych z 2022 w Raszkowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 40 028 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 32 839 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
   • dostępne dla czytelników: 1
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
   Według danych z 2016 w Raszkowie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 72 członków. Zarejestrowano 85 ćwiczących (mężczyźni: 74, kobiety: 11, chłopcy do lat 18: 48, dziewczęta do lat 18: 9). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

   Ćwiczący w klubach sportowych w Raszkowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  • Zabytki w Raszkowie
   (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Raszkowa znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa zabytków w Raszkowie
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Miasto Raszków ze średniowieczadnia 1993-04-15, wykaz dokumentów: 670/A z 1993-04-15
   • Miasto z 1367 r.dnia 1993-04-15, wykaz dokumentów: 670/A z 1993-04-15; brak numeru z 1999-04-09
  • Formy ochrony przyrody w Raszkowie
   (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Raszkowa znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Raszkowie
   Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
   • Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar jest największym w Europie Środkowej skupieniem acidofilnych lasów liściastych różnego typu z pomnikowymi okazami dębów i buków często o wieku powyżej 200 lat o wysokich wartościach hodowlanych., Data ustanowienia: 1993-02-25
   • Dąbrowy Krotoszyńskie - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 34245.28 ha
   • Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 34225.2 ha

  Raszków - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 23 wypadków drogowych w Raszkowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 38 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 095,8 wypadków (więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

   W 2022 roku w Raszkowie znajdowało się 12 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

   Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostrowskiego.

   Powiat ostrowski - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w Raszkowie
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 23 Wypadki drogowe
   (lata 2010 - 2022)
  • 0 Ofiary śmiertelne
   (lata 2010 - 2022)
  • 38 Ranni
   (lata 2010 - 2022)
  • 12 Lekko ranni
  • 26 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w Raszkowie w latach 2010 - 2022,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
  • 1 095,76 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2022)
  • Tutaj
   1 095,8
   Wielkopolskie
   1 024,9
   Cała Polska
   1 100,9
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2022)
  • Raszków
   0,0
   Wielkopolskie
   103,3
   Kraj
   104,4
  • 1 810,39 Ranni na 100 tys. ludności
   (lata 2010 - 2022)
  • Miasto
   1 810,4
   woj. wielkopolskie
   1 203,8
   Cały kraj
   1 327,3
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (lata 2010 - 2022)
  • Tutaj
   0,0
   Wielkopolskie
   10,1
   Kraj
   9,5
  • 165,22 Ranni na 100 wypadków
   (lata 2010 - 2022)
  • Tutaj
   165,2
   woj. wielkopolskie
   117,5
   Cały kraj
   120,6
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 12 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 0 km  Będących pod zarządem gminy
  • 12 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Raszkowie w latach 2013 - 2022,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 854,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Tutaj
   854,6 km
   woj. wielkopolskie
   848,7 km
   Cały kraj
   624,0 km
  • 10,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Tutaj
   10,0 km
   Wielkopolskie
   7,3 km
   Cała Polska
   5,2 km
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Raszków nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
   • DK 11droga krajowa nr 11(Kołobrzeg - Bagicz - Sianożęty - Ustronie Morskie - Tymień - Borkowice - Uliszki - Słowienkowo - Będzino - Łękno - Kazimierz Pomorski - Mścice - Koszalin - Kretomino - Bonin - Manowo - Wyszewo - Kliszno - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Głodowa - Bobolice - Wierzchowo - Białe - Szczecinek - Turowo - Babi Dwór - Lotyń - Okonek - Podgaje - Jastrowie - Ptusza - Płytnica - Krępsko - Dobrzyca - Piła - Ujście - Oleśnica - Chodzież - Podanin - Budzyń - Tarnowo - Gościejewo - Rogoźno - Rożnowo - Kowanówko - Oborniki - Bogdanowo - Ocieszyn - Świerkówki - Chludowo - Złotkowo - Złotniki - Jelonek - Suchy Las - Poznań - Kórnik - Koszuty - Żabikowo - Środa Wielkopolska - Kijewo - Brodowo - Miąskowo - Lubrze - Nowe Miasto nad Wartą - Klęka - Wolica Pusta - Mieszków - Cielcza - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Zielona Łąka - Dobra Nadzieja - Janków - Kuczków - Krzywosądów - Zychlin - Sobótka - Górzno - Szczury - Franklinów - Ostrów Wielkopolski - Przygodzice - Antonin - Niedźwiedź - Kuźniki - Ostrzeszów - Rogaszyce - Kochłowy - Turze - Hanulin - Kępno - Baranów - Słupia Pod Kępnem - Opatów - Klasak - Siemianice - Kostów - Gołkowice - Byczyna - Biskupice - Sarnów - Krzywizna - Gotartów - Kluczbork - Ligota Górna - Bąków - Stare Olesno - Wojciechów - Olesno - Grodzisko - Sowczyce - Łomnica - Sieraków Śląski - Ciasna - Glinica - Lubecko - Lubliniec - Tworóg - Brynek - Hanusek - Tarnowskie Góry - Bytom)
   • DK 25droga krajowa nr 25(Bobolice - Przyrost - Biały Dwór - Biały Bór - Brzezie - Sporysz - Rzeczenica - Gwieździn - Stołczno - Kołdowo - Człuchów - Ględowo - Jęczniki Wielkie - Wierzchowo - Zamarte - Orzełek - Kamień Krajeński - Płocicz - Sępólno Krajeńskie - Niechorz - Przepałkowo - Olszewka - Obodowo - Dziedno - Mąkowarsko - Lucim - Buszkowo - Nowy Dwór - Koronowo - Stopka - Gościeradz - Tryszczyn - Bydgoszcz - Brzoza - Chmielniki - Prądocin - Januszkowo - Nowa Wieś Wielka - Tarkowo Dolne - Złotniki Kujawskie - Jaksice - Sławęcinek - Inowrocław - Tupadły - Krusza Duchowna - Markowice - Strzelno - Młyny - Wronowy - Proszyska - Kuśnierz - Nożyczyn - Pilich - Skulsk - Lisewo - Kijowiec - Szyszyńskie Holendry - Ślesin - Lubomyśle - Mikorzyn - Honoratka - Konin - Stare Miasto - Modła Królewska - Główiew - Rychwał - Siąszyce - Zosinki - Biała Panieńska - Lubiny - Zbiersk - Stawiszyn - Piątek Mały - Piątek Mały Kolonia - Anielin - Witoldów - Russów - Kokanin-Kolonia - Kokanin - Niedźwiady - Kalisz - Nowe Skalmierzyce - Skalmierzyce - Czekanów - Ostrów Wielkopolski - Przygodzice - Antonin - Czarnylas - Chojnik - Międzybórz - Ose - Oska Piła - Drołtowice - Katiusza - Sokołowice - Oleśnica)
   • DK 36droga krajowa nr 36(Prochowice - Lisowice - Gogołowice - Osiek - Lubin - Siedlce - Ścinawa - Iwno - Krzelów - Boraszyce Wielkie - Boraszyce Małe - Wińsko - Piskorzyna - Wąsocz - Wodniki - Załęcze - Masłowo - Rawicz - Sierakowo - Sarnowa - Miejska Górka - Sobiałkowo - Dłoń - Smolice - Kobylin - Wyganów - Kuklinów - Lutogniew - Krotoszyn - Smoszew - Biadki - Onęber - Daniszyn - Łąkociny - Lamki - Zacharzew - Ostrów Wielkopolski)
   • DW 445droga wojewódzka nr 445(Ostrów Wielkopolski - Topola Mała - Gorzyce Małe - Tyrchały Wielkie - Odolanów)
   • s11droga ekspresowa s11(Złotkowo - Rokietnica - Swadzim - Zakrzewo - Głuchowo - Poznań - Koninko - Gądki - Borówiec - Kórnik - Mieszków - Jarocin - Franklinów - Ostrów Wielkopolski)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Raszków nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
   • LK 272Linia kolejowa nr 272: Kluczbork - Poznań Główny [o znaczeniu państwowym] (Kluczbork - Krzywizna - Biskupice koło Kluczborka - Byczyna Kluczborska - Kostów - Łęka Opatowska - Słupia - Kępno - Hanulin - Domanin - Ostrzeszów - Niedźwiedź Wielkopolski - Antonin - Przygodzice - Janków Przygodzki - Ostrów Wielkopolski - Biniew - Bronów - Taczanów - Pleszew - Kotlin - Witaszyce - Jarocin - Mieszków - Chocicza - Solec Wielkopolski - Sulęcinek - Środa Wielkopolska - Pierzchno - Kórnik - Gądki - Poznań Krzesiny - Poznań Starołęka - Poznań Dębina - Poznań Główny Towarowy - Poznań Główny)
   • LK 14Linia kolejowa nr 14: Łódź Kaliska - Tuplice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Lublinek - Pabianice - Chechło - Dobroń - Kolumna - Łask - Borszewice - Zduńska Wola - Męcka Wola - Sieradz Męka - Sieradz Warta - Sieradz - Sędzice - Błaszki - Skalmierz - Radliczyce - Opatówek - Kalisz Winiary - Kalisz - Kalisz Szczypiorno - Nowe Skalmierzyce - Śliwinki - Ociąż - Czekanów - Ostrów Wielkopolski - Ostrów Wielkopolski Zachodni - Ostrów Wielkopolski Gorzyce - Łąkociny - Daniszyn - Biadki - Gorzupia - Durzyn - Dzierżanów Wielkopolski - Kuklinów - Kobylin - Czeluścin - Pępowo - Włostowo - Krobia - Karzec - Dzięczyn - Poniec - Pawłowice - Kąkolewo - Leszno Grzybowo - Leszno - Lasocice - Wschowa - Stare Drzewce - Głogów Gaj - Grodziec Mały - Głogów - Żukowice - Nielubia - Kłobuczyn - Gaworzyce - Przecław Szprotawski - Niegosławice - Dzikowice - Szprotawa - Bukowina Bobrzańska - Żagań - Żary - Sieniawa Żarska - Lipinki Łużyckie - Tuplice Dębinka - Tuplice - Zasieki)
  • Spis ulic
   (Źródło: GUS, 15.I.2018)

  • W Raszkowie istnieje 36 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
  • ul. 3 Maja

   ul. Długa

   ul. Jagiellonów

   ul. Janusza Korczaka

   ul. Jarocińska

   ul. Jasna

   ul. Kaliska

   ul. Kościelna

   ul. Koźmińska

   ul. Krotoszyńska

   ul. Krótka

   ul. Kwiatowa

   ul. Leśna

   ul. Ogrodowa

   ul. Orpiszewska

   ul. Ostrowska

   ul. Owocowa

   ul. Parkowa

   ul. Piaskowa

   ul. Pleszewska

   ul. Pogodna

   ul. Polna

   ul. Powstańców Wielkopolskich

   ul. Południowa

   ul. Rynek

   ul. Spokojna

   ul. Szkolna

   ul. Słoneczna

   ul. Tadeusza Kościuszki

   ul. Wałowa

   ul. Wiśniowa

   ul. Wodna

   ul. Łagodna

   ul. Łąkowa

   ul. Środkowa

   ul. Żwirowa