Powiat grodziski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat grodziski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 104 921 Liczba mieszkańców
 • 367 km2 Powierzchnia
 • 286 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 59,8% Stopa urbanizacji
 • Marek Wieżbicki Starosta
 • ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki Adres starostwa powiatowego
 • WGM Tablice rejestracyjne
Powiat grodziski na mapie
Identyfikatory
 • 1405 TERYT (TERC)
Herb powiatu grodziskiego
powiat grodziski herb

powiat grodziski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Grodzisku Mazowieckim
22 755 52 37
22 755 27 75
ul.Żydowska 7
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim
22 755 60 10 (w. 11,12,13)
22 755 60 14
ul. Bartniaka 19
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim
22 734 19 67 w. 20
22 755 79 39
ul.Daleka 11
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim
(22) 724-18-33
(22) 724-30-49
ul. Kościuszki
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Powiat grodziski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat grodziski ma 104 921 mieszkańców, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 40,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu grodziskiego w 2050 roku wynosi 117 541, z czego 60 175 to kobiety, a 57 366 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu grodziskiego zawarli w 2022 roku 395 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców powiatu grodziskiego jest stanu wolnego, 57,0% żyje w małżeństwie, 8,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat grodziski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -131. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,26 na 1000 mieszkańców powiatu grodziskiego. W 2022 roku urodziło się 904 dzieci, w tym 45,8% dziewczynek i 54,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 368 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,87 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 19,7% zgonów w powiecie grodziskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,3% zgonów w powiecie grodziskim były nowotwory, a 9,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu grodziskiego przypada 9.96 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 2 779 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 245 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu grodziskiego 1 534. W tym samym roku 51 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 17 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 34.

  57,9% mieszkańców powiatu grodziskiego jest w wieku produkcyjnym, 21,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu grodziskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 104 921 Liczba mieszkańców
 • 54 376 Kobiety
 • 50 545 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 108 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie grodziskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie grodziskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie grodziskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu grodziskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 117 541 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 60 175 Kobiety
 • 57 366 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie grodziskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie grodziskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie grodziskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu grodziskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,5 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 42,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat grodziski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu grodziskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat grodziski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat grodziski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat grodziski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • pow. grodziski
  27,2%
  Województwo
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 31,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,0% Żonaci/Zamężne
 • powiat grodziski
  57,0%
  Mazowieckie
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,4% Wdowcy/Wdowy
 • pow. grodziski
  7,4%
  Mazowieckie
  8,1%
  Polska
  8,5%
 • 11,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat grodziski
  8,2%
  Mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 9,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • pow. grodziski
  0,2%
  Województwo
  0,5%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie grodziskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie grodziskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  3,8
  Mazowieckie
  4,3
  Polska
  4,1
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat grodziski
  1,8
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 395 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie grodziskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie grodziskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -131 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -74 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -57 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,26 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat grodziski
  -1,3
  Mazowieckie
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • -1,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie grodziskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie grodziskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie grodziskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie grodziskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 904 Urodzenia żywe
 • 414 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 490 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,8%
  54,2%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,7
  Województwo
  9,1
  Polska
  8,1
 • 36,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. grodziski
  36,8
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 100 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100
 • 89 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 89
 • 42 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 368 g Średnia waga noworodków
 • 3 286 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 437 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat grodziski
  3 368 g
  Województwo
  3 386 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 86 Waga 4000g - 4499g
 • 86
 • 290 Waga 3500g - 3999g
 • 290
 • 342 Waga 3000g - 3499g
 • 342
 • 129 Waga 2500g - 2999g
 • 129
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,42 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,42
  Mazowieckie
  1,33
  Cały kraj
  1,26
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,65
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,87 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. grodziski
  0,87
  woj. mazowieckie
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie grodziskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 035 Zgony
 • 488 Kobiety
  (Zgony)
 • 547 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,1%
  52,9%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,0 Zgony na 1000 ludności
 • pow. grodziski
  10,0
  Mazowieckie
  11,4
  Cała Polska
  11,9
 • 114,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  114,5
  Województwo
  124,6
  Cały kraj
  147,0
 • 1,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  1,1
  woj. mazowieckie
  3,1
  Polska
  3,8
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. grodziski
  2,4
  woj. mazowieckie
  2,8
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie grodziskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. grodziski
  19,7%
  Mazowieckie
  28,7%
  Polska
  36,0%
 • 27,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,3%
  Mazowieckie
  23,5%
  Polska
  23,6%
 • 9,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. grodziski
  9,1%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  6,7%
 • 49 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  16,6
  Kraj
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  59,3
  Cały kraj
  70,6
 • 272,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. grodziski
  272,3
  woj. mazowieckie
  266,8
  Cały kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  240,9
  Cały kraj
  253,9
 • 196,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 181,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 211,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. grodziski
  196,3
  Województwo
  326,2
  Cała Polska
  426,2
 • 20,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 11,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 42,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  20,9
  Województwo
  46,3
  Kraj
  62,9
 • 18,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat grodziski
  18,6
  woj. mazowieckie
  33,8
  Cały kraj
  33,8
 • 13,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  13,0
  Mazowieckie
  6,3
  Cała Polska
  7,0
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. grodziski
  1,4%
  woj. mazowieckie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie grodziskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14 Osoby w zamachach samobójczych
 • 2 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat grodziski
  13,0
  Województwo
  25,0
  Cały kraj
  38,0
 • 13 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. grodziski
  13,0
  Województwo
  13,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 9 powieszenie się
 • 9
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 6 nieustalona
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 7 30-49 lat
 • 7
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 2 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 2 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie3
  • wyższe1
  • nieustalony6
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 1 wyższe
 • 6 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie3
  • wyższe1
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 1 wyższe
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 6 nieustalony
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 779 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 504 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 275 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 51 Zameldowania z zagranicy
 • 31 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 20 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 245 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 661 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 584 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Wymeldowania za granicę
 • 9 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 568 Saldo migracji
 • 865 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 703 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 534 Saldo migracji wewnętrznych
 • 843 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 691 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 34 Saldo migracji zagranicznych
 • 22 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 12 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie grodziskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie grodziskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat grodziski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat grodziski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie grodziskim oddano do użytku 1 231 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 11,79 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie grodziskim to 41 763 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 400 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  52,2% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 47,8% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie grodziskim to 4,68 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie grodziskim to 126,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,57% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,86% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,41% mieszkań posiada łazienkę, 86,02% korzysta z centralnego ogrzewania, a 77,10% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie grodziskim 884 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 6 098 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 910 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 633 transakcje (mediana cen - 5 704 zł/m2, średnia - 5 522 zł/m2), a na rynku wtórnym 251 transakcji rynkowych (mediana cen - 7 789 zł/m2, średnia - 7 264 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie grodziskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 098 zł
 • powiat grodziski
  6 098 zł
  woj. mazowieckie
  9 144 zł
  Kraj
  6 617 zł
 • 6 098 zł Ogółem
 • 6 098 zł
 • 7 841 zł do 40 m2
 • 7 841 zł
 • 6 889 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 889 zł
 • 6 403 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 403 zł
 • 5 191 zł od 80,1 m2
 • 5 191 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 910 zł
 • powiat grodziski
  5 910 zł
  woj. mazowieckie
  9 651 zł
  Cały kraj
  7 224 zł
 • 5 910 zł Ogółem
 • 5 910 zł
 • 7 429 zł do 40 m2
 • 7 429 zł
 • 7 162 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 162 zł
 • 6 773 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 773 zł
 • 5 311 zł od 80,1 m2
 • 5 311 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 884
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2126
  • od 40,1 do 60 m2230
  • od 60,1 do 80 m2129
  • od 80,1 m2399
 • 126 do 40 m2
 • 230 od 40,1 do 60 m2
 • 129 od 60,1 do 80 m2
 • 399 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie grodziskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 704 zł
 • Powiat
  5 704 zł
  Mazowieckie
  7 751 zł
  Cały kraj
  6 947 zł
 • 5 704 zł Ogółem
 • 5 704 zł
 • 7 519 zł do 40 m2
 • 7 519 zł
 • 6 724 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 724 zł
 • 6 146 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 146 zł
 • 5 098 zł od 80,1 m2
 • 5 098 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 522 zł
 • powiat grodziski
  5 522 zł
  woj. mazowieckie
  8 501 zł
  Polska
  7 466 zł
 • 5 522 zł Ogółem
 • 5 522 zł
 • 6 854 zł do 40 m2
 • 6 854 zł
 • 6 551 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 551 zł
 • 6 260 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 260 zł
 • 5 151 zł od 80,1 m2
 • 5 151 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 633
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m271
  • od 40,1 do 60 m2130
  • od 60,1 do 80 m298
  • od 80,1 m2334
 • 71 do 40 m2
 • 130 od 40,1 do 60 m2
 • 98 od 60,1 do 80 m2
 • 334 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 7 789 zł
 • Tutaj
  7 789 zł
  woj. mazowieckie
  10 786 zł
  Polska
  6 140 zł
 • 7 789 zł Ogółem
 • 7 789 zł
 • 8 333 zł do 40 m2
 • 8 333 zł
 • 8 015 zł od 40,1 do 60 m2
 • 8 015 zł
 • 7 923 zł od 60,1 do 80 m2
 • 7 923 zł
 • 6 042 zł od 80,1 m2
 • 6 042 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 7 264 zł
 • Powiat
  7 264 zł
  woj. mazowieckie
  10 903 zł
  Cała Polska
  6 984 zł
 • 7 264 zł Ogółem
 • 7 264 zł
 • 8 184 zł do 40 m2
 • 8 184 zł
 • 7 977 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 977 zł
 • 8 423 zł od 60,1 do 80 m2
 • 8 423 zł
 • 6 206 zł od 80,1 m2
 • 6 206 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 251
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m255
  • od 40,1 do 60 m2100
  • od 60,1 do 80 m231
  • od 80,1 m265
 • 55 do 40 m2
 • 100 od 40,1 do 60 m2
 • 31 od 60,1 do 80 m2
 • 65 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie grodziskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 41 763 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 399,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  399,90
  Województwo
  450,60
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 97,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  97,50 m2
  woj. mazowieckie
  73,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 39,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  39,00 m2
  Województwo
  33,30 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,33 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,33
  Mazowieckie
  3,65
  Cały kraj
  3,83
 • 2,50 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat grodziski
  2,50
  Mazowieckie
  2,22
  Kraj
  2,42
 • 0,58 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. grodziski
  0,58
  woj. mazowieckie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie grodziskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 231 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 11,79 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. grodziski
  11,79
  Mazowieckie
  7,83
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5 765 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,68 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. grodziski
  4,68
  Mazowieckie
  3,70
  Polska
  3,89
 • 55,20 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat grodziski
  55,20
  Województwo
  29,00
  Kraj
  24,56
 • 155 415 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 126,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. grodziski
  126,3 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 1,49 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,49 m2
  Województwo
  0,70 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie grodziskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. grodziski
  97,57%
  woj. mazowieckie
  97,23%
  Kraj
  97,75%
 • 95,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  95,86%
  Mazowieckie
  95,03%
  Kraj
  95,18%
 • 95,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat grodziski
  95,41%
  woj. mazowieckie
  93,83%
  Kraj
  93,75%
 • 86,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  86,02%
  Mazowieckie
  88,35%
  Cała Polska
  85,83%
 • 77,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  77,10%
  Mazowieckie
  59,27%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat grodziski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie grodziskim na 1000 mieszkańców pracuje 215osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie grodziskim wynosiło w 2023 roku 2,8% (2,8% wśród kobiet i 2,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie grodziskim wynosiło 7 139,72 PLN, co odpowiada 106.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu grodziskiego 14 422 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 11 443 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 979.

  5,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu grodziskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 30,7% w przemyśle i budownictwie, a 30,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie grodziskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 215 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  215,0
  woj. mazowieckie
  318,0
  Cała Polska
  259,0
 • 3,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 3,9% Kobiety
 • 3,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  2,8%
  Województwo
  4,1%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie grodziskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie grodziskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie grodziskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie grodziskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 355 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  7 140 PLN
  Mazowieckie
  7 913 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie grodziskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie grodziskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 14 422 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 11 443 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 979 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,79 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie grodziskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 5,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 5,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 30,7% Przemysł i budownictwo
 • 23,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 30,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 24,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 36,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 31,2% Pozostałe
 • 44,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie grodziskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie grodziskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22 182 Pracujący ogółem
 • 11 040 Kobiety
 • 11 142 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie grodziskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 21,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 23,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,9% W wieku produkcyjnym
 • 53,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat grodziski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. grodziski
  72,8
  Mazowieckie
  71,5
  Cały kraj
  69,0
 • 35,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat grodziski
  35,1
  Mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  38,2
 • 93,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  93,2
  woj. mazowieckie
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat grodziski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie grodziskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 16 892 podmioty gospodarki narodowej, z czego 13 183 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 192 nowe podmioty, a 650 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (1 212) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (729) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (944) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (528) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie grodziskim najwięcej (1 674) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (16 536) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (121) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,5% (3 287) podmiotów, a 79,8% (13 484) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie grodziskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.0%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (16.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16 892 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 121 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 287 Przemysł i budownictwo
 • 13 484 Pozostała działalność
 • 1 192 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie grodziskim w 2023 roku
 • 650 Podmioty wyrejestrowane w powiecie grodziskim w 2023 roku
 • 13 183 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 16 536 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 16 536
 • 287 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 287
 • 62 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 62
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 16 885 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 16 885
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 Spółdzielnie ogółem
 • 10
 • 1 900 Spółki handlowe ogółem
 • 1 900
 • 280  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 280
 • 12  Spółki handlowe - akcyjne
 • 12
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 1 674  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1 674
 • 275    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 275
 • 823 Spółki cywilne ogółem
 • 823
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 183 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 511 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 511
 • 2 126 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 2 126
 • 1 552 Budownictwo
 • 1 552
 • 1 269 Informacja i komunikacja
 • 1 269
 • 951 Przetwórstwo przemysłowe
 • 951
 • 944 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 944
 • 835 Transport i gospodarka magazynowa
 • 835
 • 622 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 622
 • 615 Pozostała działalność
 • 615
 • 550 Edukacja
 • 550
 • 299 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 299
 • 283 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 283
 • 261 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 261
 • 200 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 200
 • 102 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 102
 • 46 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 46
 • 9 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 9
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • 2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat grodziski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie grodziskim stwierdzono 2 458 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,65 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie grodziskim wynosi 74,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu grodziskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,06 (wykrywalność 61%) oraz przeciwko mieniu - 9,93 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 7,83 (76%), drogowe - 3,52 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,21 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie grodziskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat grodziski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 458 Przestępstwa ogółem
 • 2 458
 • 1 149 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 149
 • 814 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 814
 • 366 Przestępstwa drogowe
 • 366
 • 22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 22
 • 1 032 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 032
 • 23,65 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  23,65
  Województwo
  23,30
  Polska
  22,81
 • 11,06 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat grodziski
  11,06
  Mazowieckie
  14,84
  Cała Polska
  12,98
 • 7,83 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. grodziski
  7,83
  Województwo
  5,93
  Cały kraj
  6,99
 • 3,52 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat grodziski
  3,52
  woj. mazowieckie
  1,76
  Kraj
  1,82
 • 0,21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,21
  woj. mazowieckie
  0,29
  Kraj
  0,35
 • 9,93 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,93
  woj. mazowieckie
  13,04
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat grodziski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat grodziski
  74%
  Województwo
  63%
  Cały kraj
  71%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  62%
  Województwo
  55%
  Cały kraj
  63%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. grodziski
  76%
  woj. mazowieckie
  69%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  91%
  Mazowieckie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  45%
  Mazowieckie
  42%
  Polska
  51%

Powiat grodziski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu grodziskiego wyniosła w 2022 roku 141,3 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu grodziskiego - 29.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (16.8%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (13.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 20,9 mln złotych, czyli 14,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu grodziskiego wyniosła w 2022 roku 137,4 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 6.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (43.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (31.5%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5.8%). W budżecie powiatu grodziskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 505 złotych na mieszkańca (38,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 17,2 złotych na mieszkańca (1,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie grodziskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu grodziskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat grodziski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu grodziskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  77,3 mln

  857(100%)

  87,9 mln

  963(100%)

  88,7 mln

  963(100%)

  106,0 mln

  1,1 tys(100%)

  105,5 mln

  1,1 tys(100%)

  123,3 mln

  1,2 tys(100%)

  141,9 mln

  1,4 tys(100%)

  141,3 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  22,4 mln

  247(28.9%)

  23,5 mln

  257(26.8%)

  23,3 mln

  251(26.2%)

  25,2 mln

  268(23.8%)

  28,9 mln

  301(27.4%)

  35,6 mln

  365(28.9%)

  39,7 mln

  401(28%)

  42,1 mln

  403(29.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,6 mln

  128(15%)

  11,9 mln

  130(13.6%)

  13,3 mln

  143(15%)

  15,3 mln

  162(14.4%)

  16,3 mln

  170(15.5%)

  20,1 mln

  206(16.3%)

  22,0 mln

  222(15.5%)

  23,7 mln

  227(16.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,3 mln

  113(13.3%)

  16,9 mln

  184(19.2%)

  15,6 mln

  168(17.6%)

  22,8 mln

  243(21.5%)

  16,1 mln

  168(15.3%)

  19,9 mln

  204(16.1%)

  30,5 mln

  308(21.5%)

  18,9 mln

  181(13.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,3 mln

  103(12%)

  9,7 mln

  105(11%)

  10,0 mln

  108(11.3%)

  11,8 mln

  125(11.1%)

  11,8 mln

  123(11.2%)

  13,7 mln

  140(11.1%)

  12,4 mln

  125(8.7%)

  13,1 mln

  125(9.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,2 mln

  46,9(5.5%)

  4,3 mln

  46,6(4.9%)

  4,6 mln

  49,9(5.2%)

  4,7 mln

  49,9(4.4%)

  5,2 mln

  54,5(5%)

  6,1 mln

  62,4(4.9%)

  6,5 mln

  66,2(4.6%)

  8,3 mln

  79,7(5.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,9 mln

  98,2(11.5%)

  9,8 mln

  107(11.2%)

  5,1 mln

  55,3(5.8%)

  5,5 mln

  58,0(5.2%)

  6,1 mln

  63,7(5.8%)

  6,5 mln

  66,2(5.2%)

  6,8 mln

  69,1(4.8%)

  7,9 mln

  75,3(5.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,6 mln

  28,6(3.4%)

  2,7 mln

  29,7(3.1%)

  2,8 mln

  30,0(3.1%)

  3,2 mln

  34,2(3%)

  3,4 mln

  35,2(3.2%)

  3,8 mln

  39,0(3.1%)

  3,9 mln

  39,9(2.8%)

  4,9 mln

  47,1(3.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 mln

  28,1(3.3%)

  2,5 mln

  26,7(2.8%)

  2,4 mln

  25,6(2.7%)

  6,0 mln

  64,0(5.7%)

  5,2 mln

  54,5(5%)

  4,7 mln

  47,9(3.8%)

  4,7 mln

  47,5(3.3%)

  4,9 mln

  46,5(3.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,5 mln

  16,5(1.9%)

  1,6 mln

  18,0(1.9%)

  1,8 mln

  19,5(2%)

  2,0 mln

  20,7(1.8%)

  2,2 mln

  22,9(2.1%)

  2,6 mln

  27,0(2.1%)

  3,5 mln

  35,2(2.5%)

  3,8 mln

  36,2(2.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  962,8 tys

  10,6(1.2%)

  1,1 mln

  12,1(1.3%)

  1,2 mln

  12,6(1.3%)

  1,2 mln

  12,6(1.1%)

  1,4 mln

  14,3(1.3%)

  1,3 mln

  13,4(1.1%)

  3,0 mln

  30,1(2.1%)

  3,3 mln

  32,0(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  13,2(1.5%)

  1,8 mln

  19,7(2.1%)

  1,4 mln

  15,5(1.6%)

  812,6 tys

  8,6(0.8%)

  981,9 tys

  10,2(0.9%)

  1,3 mln

  13,8(1.1%)

  956,2 tys

  9,7(0.7%)

  1,4 mln

  13,6(1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  914,2 tys

  10,1(1.2%)

  1,0 mln

  11,0(1.1%)

  1,0 mln

  11,3(1.2%)

  1,1 mln

  11,3(1%)

  1,2 mln

  12,0(1.1%)

  1,3 mln

  12,9(1%)

  1,2 mln

  11,9(0.8%)

  1,3 mln

  12,7(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  483,4 tys

  5,3(0.6%)

  428,0 tys

  4,7(0.5%)

  377,2 tys

  4,1(0.4%)

  366,5 tys

  3,9(0.3%)

  414,1 tys

  4,3(0.4%)

  227,8 tys

  2,3(0.2%)

  181,6 tys

  1,8(0.1%)

  907,0 tys

  8,7(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  246,2 tys

  2,7(0.3%)

  250,7 tys

  2,7(0.3%)

  250,2 tys

  2,7(0.2%)

  253,3 tys

  2,6(0.2%)

  263,6 tys

  2,7(0.2%)

  259,1 tys

  2,6(0.2%)

  262,4 tys

  2,5(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  88,9 tys

  1,0(0.1%)

  49,9 tys

  0,5(0.1%)

  56,9 tys

  0,6(0.1%)

  39,7 tys

  0,4(0%)

  35,7 tys

  0,4(0%)

  18,0 tys

  0,2(0%)

  28,6 tys

  0,3(0%)

  227,8 tys

  2,2(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  124,1 tys

  1,4(0.2%)

  278,0 tys

  3,0(0.3%)

  131,8 tys

  1,4(0.1%)

  140,4 tys

  1,5(0.1%)

  369,6 tys

  3,9(0.4%)

  75,8 tys

  0,8(0.1%)

  115,9 tys

  1,2(0.1%)

  147,6 tys

  1,4(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  72,3 tys

  0,8(0.1%)

  59,1 tys

  0,6(0.1%)

  55,3 tys

  0,6(0.1%)

  60,0 tys

  0,6(0.1%)

  113,2 tys

  1,2(0.1%)

  110,2 tys

  1,1(0.1%)

  124,8 tys

  1,3(0.1%)

  105,0 tys

  1,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  42,6 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,6 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  9,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  57,2 tys

  0,6(0.1%)

  51,9 tys

  0,5(0%)

  65,7 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  77,1 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,9 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie grodziskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu grodziskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat grodziski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu grodziskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  79,0 mln

  876(100%)

  89,7 mln

  983(100%)

  89,8 mln

  975(100%)

  103,6 mln

  1,1 tys(100%)

  113,1 mln

  1,2 tys(100%)

  126,7 mln

  1,3 tys(100%)

  144,6 mln

  1,4 tys(100%)

  137,4 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  36,0 mln

  398(45.6%)

  40,5 mln

  442(45.1%)

  43,6 mln

  469(48.5%)

  50,1 mln

  533(48.4%)

  52,8 mln

  550(46.7%)

  52,1 mln

  535(41.1%)

  61,7 mln

  624(42.7%)

  60,0 mln

  574(43.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  23,4 mln

  259(29.7%)

  23,6 mln

  258(26.3%)

  22,9 mln

  247(25.5%)

  25,9 mln

  275(25%)

  29,1 mln

  304(25.8%)

  39,2 mln

  402(30.9%)

  45,1 mln

  456(31.2%)

  43,3 mln

  414(31.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,2 mln

  45,8(5.3%)

  4,2 mln

  46,0(4.7%)

  4,6 mln

  49,3(5.1%)

  4,7 mln

  49,5(4.5%)

  5,2 mln

  53,9(4.6%)

  5,9 mln

  60,1(4.6%)

  6,3 mln

  63,7(4.4%)

  8,0 mln

  76,9(5.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,0 mln

  32,5(3.7%)

  6,3 mln

  68,9(7%)

  5,7 mln

  61,5(6.4%)

  8,8 mln

  94,0(8.5%)

  9,6 mln

  100(8.5%)

  11,7 mln

  120(9.3%)

  14,0 mln

  142(9.7%)

  6,7 mln

  64,0(4.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  38,1(4.4%)

  4,4 mln

  47,8(4.9%)

  3,3 mln

  35,9(3.7%)

  3,6 mln

  37,8(3.4%)

  4,0 mln

  41,7(3.5%)

  4,3 mln

  44,4(3.4%)

  4,2 mln

  42,1(2.9%)

  4,7 mln

  44,8(3.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,6 mln

  17,5(2%)

  1,5 mln

  16,8(1.7%)

  1,7 mln

  18,7(1.9%)

  2,0 mln

  21,6(2%)

  2,1 mln

  21,6(1.8%)

  3,3 mln

  33,4(2.6%)

  3,1 mln

  31,4(2.1%)

  4,3 mln

  41,1(3.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,1 mln

  23,1(2.7%)

  2,3 mln

  25,6(2.6%)

  2,2 mln

  24,1(2.5%)

  2,4 mln

  25,7(2.3%)

  2,6 mln

  26,7(2.3%)

  2,8 mln

  29,1(2.2%)

  3,3 mln

  33,5(2.3%)

  3,1 mln

  29,7(2.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  890,8 tys

  9,8(1.1%)

  1,1 mln

  11,5(1.2%)

  930,1 tys

  10,0(1%)

  1,1 mln

  11,9(1.1%)

  1,1 mln

  11,2(1%)

  1,4 mln

  14,4(1.1%)

  1,3 mln

  13,2(0.9%)

  1,6 mln

  15,5(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,1 mln

  33,7(3.9%)

  4,3 mln

  46,6(4.8%)

  1,8 mln

  19,0(2%)

  1,5 mln

  15,7(1.4%)

  2,6 mln

  27,4(2.3%)

  2,2 mln

  23,1(1.8%)

  1,6 mln

  16,5(1.1%)

  1,6 mln

  15,0(1.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  862,6 tys

  9,5(1.1%)

  868,9 tys

  9,5(1%)

  739,3 tys

  8,0(0.8%)

  874,5 tys

  9,3(0.8%)

  1,3 mln

  13,6(1.2%)

  964,2 tys

  9,9(0.8%)

  1,2 mln

  12,4(0.9%)

  1,1 mln

  10,1(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  39,0 tys

  0,4(0%)

  15,3 tys

  0,2(0%)

  14,4 tys

  0,2(0%)

  28,9 tys

  0,3(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  8,9 tys

  0,1(0%)

  35,6 tys

  0,4(0%)

  371,5 tys

  3,6(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  246,2 tys

  2,7(0.3%)

  250,4 tys

  2,7(0.3%)

  250,2 tys

  2,7(0.2%)

  253,3 tys

  2,6(0.2%)

  263,6 tys

  2,7(0.2%)

  259,1 tys

  2,6(0.2%)

  262,4 tys

  2,5(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  148,3 tys

  1,6(0.2%)

  137,1 tys

  1,5(0.2%)

  160,0 tys

  1,7(0.2%)

  172,3 tys

  1,8(0.2%)

  80,0 tys

  0,8(0.1%)

  62,6 tys

  0,6(0%)

  60,4 tys

  0,6(0%)

  229,8 tys

  2,2(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  265,2 tys

  2,9(0.3%)

  143,9 tys

  1,6(0.2%)

  129,3 tys

  1,4(0.1%)

  133,0 tys

  1,4(0.1%)

  127,6 tys

  1,3(0.1%)

  97,7 tys

  1,0(0.1%)

  110,1 tys

  1,1(0.1%)

  126,9 tys

  1,2(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,1 tys

  1,0(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  20,0 tys

  0,2(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,4 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,7 tys

  0,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  224

  0,0(0%)

  270

  0,0(0%)

  571

  0,0(0%)

  277

  0,0(0%)

  615

  0,0(0%)

  278

  0,0(0%)

  50,4 tys

  0,5(0%)

  10,1 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  75,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  207,5 tys

  2,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  9,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,9 tys

  0,6(0.1%)

  51,9 tys

  0,5(0%)

  65,7 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  20,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,9 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat grodziski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 24 991 mieszkańców powiatu grodziskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 12 073 kobiet oraz 12 918 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 33,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 13,7% średnie ogólnokształcące, a 18,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 14,4% mieszkańców powiatu grodziskiego, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 9,8% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu grodziskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie grodziskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (38,2%) oraz średnie zawodowe (15,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (28,6%) oraz średnie zawodowe (21,7%).

  W roku 2022 w powiecie grodziskim mieściło się 50 przedszkoli, w których do 240 oddziałów uczęszczało 4 999 dzieci (2 421 dziewczynek oraz 2 578 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie grodziskim mieściło się 20 przedszkoli, w których do 75 oddziałów uczęszczało 1 592 dzieci (754 dziewczynki oraz 838 chłopców). Dostępnych było 1 591 miejsc.

  19,7% mieszkańców powiatu grodziskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,5% wśród dziewczynek i 19,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 982 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,77 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 35 szkół podstawowych, w których w 583 oddziałach uczyło się 11 655 uczniów (5 641 kobiet oraz 6 014 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie grodziskim placówkę miały 24 szkoły podstawowe, w których w 269 oddziałach uczyło się 5 412 uczniów (2 647 kobiet oraz 2 765 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,3% ludności (30,5% wśród dziewczynek i 30,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 105,56.

  W powiecie grodziskim znajduje się 9 licea ogólnokształcące, w których w 77 oddziałach uczyło się 2 097 uczniów (1 220 kobiet oraz 877 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 495 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie grodziskim placówkę miałp 8 licea ogólnokształcące, w których w 54 oddziałach uczyło się 1 413 uczniów (744 kobiety oraz 669 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 438 absolwentów.

  W powiecie grodziskim znajdują się 3 Technika, w których w 54 oddziałach uczyło się 1 365 uczniów (445 kobiet oraz 920 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 228 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie grodziskim placówkę miały 4 Technika, w których w 34 oddziałach uczyło się 864 uczniów (227 kobiet oraz 637 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 136 absolwentów.

  W powiecie grodziskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 18 oddziałach uczyło się 351 uczniów (113 kobiet oraz 238 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,3% mieszkańców (12,1% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,2 uczniów. 19,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,9% mieszkańców powiatu grodziskiego w wieku potencjalnej nauki (23,1% kobiet i 22,7% mężczyzn).

 • 33,6% Wykształcenie wyższe
 • pow. grodziski
  33,6%
  Województwo
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 38,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 28,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat grodziski
  35,6%
  Mazowieckie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,7%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 4,8% Kobiety
  (policealne)
 • 2,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat grodziski
  13,7%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Polska
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. grodziski
  18,3%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Cały kraj
  20,0%
 • 15,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 14,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  14,4%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Kraj
  21,2%
 • 11,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 17,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,1%
  Mazowieckie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  9,8%
  Województwo
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 10,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. grodziski
  3,4%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie grodziskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 982 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  982,0
  Mazowieckie
  970,0
  Polska
  927,0
 • 0,77 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. grodziski
  0,77
  Mazowieckie
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 50Przedszkola
 • 13 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 240 Oddziały
 • 24 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 975 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat grodziski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4 999 Dzieci
 • 2 421 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 578 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,4%
  51,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 73 2 lata i mniej
 • 73
 • 1 113 3 lata
 • 1 113
 • 1 248 4 lata
 • 1 248
 • 1 302 5 lata
 • 1 302
 • 1 228 6 lat
 • 1 228
 • 35 7 lat i więcej
 • 35
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 42 2 lata i mniej
 • 42
 • 549 3 lata
 • 549
 • 590 4 lata
 • 590
 • 632 5 lata
 • 632
 • 601 6 lat
 • 601
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 31 2 lata i mniej
 • 31
 • 564 3 lata
 • 564
 • 658 4 lata
 • 658
 • 670 5 lata
 • 670
 • 627 6 lat
 • 627
 • 28 7 lat i więcej
 • 28
 • 508 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 326,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 323,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 28,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4Punkty przedszkolne
 • 4 Oddziały
 • 275 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat grodziski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75 Dzieci
 • 23 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 52 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 30,7%
  69,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 9 3 lata
 • 9
 • 22 4 lata
 • 22
 • 23 5 lata
 • 23
 • 17 6 lat
 • 17
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 9 4 lata
 • 9
 • 7 5 lata
 • 7
 • 4 6 lat
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 6 3 lata
 • 6
 • 13 4 lata
 • 13
 • 16 5 lata
 • 16
 • 13 6 lat
 • 13
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 5,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie grodziskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat grodziski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 553 Oddziały
 • 11 565 Uczniowie
 • 5 602 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 963 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 1 618 Uczniowie w 1 klasie
 • 786 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 832 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 518 Absolwenci
 • 735 Kobiety
  (absolwenci)
 • 783 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 30 Oddziały
 • 90 Uczniowie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,3%
  56,7%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,0
  Mazowieckie
  17,8
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20,0
 • 20,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20,0
 • 20,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,9
 • 3,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,0
 •  
 • 787,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 656,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 131,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 36,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 105,56 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  105,56
  Województwo
  99,83
  Cała Polska
  95,96
 • 104,33 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat grodziski
  104,33
  Mazowieckie
  98,60
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat grodziski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat grodziski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie grodziskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat grodziski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 69 Oddziały
 • 1 793 Uczniowie
 • 1 093 Kobiety
  (uczniowie)
 • 700 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 61,0%
  39,0%
 • 567 Uczniowie w 1 klasie
 • 349 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 218 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 375 Absolwenci
 • 243 Kobiety
  (absolwenci)
 • 132 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 8 Oddziały
 • 304 Uczniowie
 • 127 Kobiety
  (uczniowie)
 • 177 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,8%
  58,2%
 • 120 Absolwenci
 • 62 Kobiety
  (absolwenci)
 • 58 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  27,2
  woj. mazowieckie
  26,9
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 117,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 82,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat grodziski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 54 Oddziały
 • 1 365 Uczniowie
 • 445 Kobiety
  (uczniowie)
 • 920 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,6%
  67,4%
 • 396 Uczniowie w 1 klasie
 • 120 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 276 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 228 Absolwenci
 • 73 Kobiety
  (absolwenci)
 • 155 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  25,3
  Województwo
  24,4
  Kraj
  24,9
 •  
 • 91,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 63,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat grodziski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 150 Uczniowie w 1 klasie
 • 46 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 104 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 5 Oddziały
 • 18 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 27,8%
  72,2%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat grodziski
  19,5
  Województwo
  19,4
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 19,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 19,5
 • 25,6 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 25,6
 • 3,6 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie grodziskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat grodziski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat grodziski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat grodziski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat grodziski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie grodziskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie grodziskim znajdowały się 4 hotele (3 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • pokoje gościnne: 2
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 340)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 3
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 5


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie grodziskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie grodziskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie grodziskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 829 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 333 (uczestnicy: 126 610)
  • seanse filmowe: 12 (uczestnicy: 535)
  • wystawy: 53 (uczestnicy: 4 160)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 11 (uczestnicy: 6 150)
  • koncerty: 180 (uczestnicy: 61 745)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 158 (uczestnicy: 10 735)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 27 (uczestnicy: 4 100)
  • konkursy: 9 (uczestnicy: 7 350)
  • pokazy teatralne: 53 (uczestnicy: 11 790)
  • interdyscyplinarne: 50 (uczestnicy: 6 980)
  • warsztaty: 765 (uczestnicy: 12 105)
  • inne: 15 (uczestnicy: 960)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 73 (członkowie: 1 747)
  • plastyczne/techniczne: 23 (członkowie: 257)
  • taneczne: 10 (członkowie: 404)
  • muzyczne: 11 (członkowie: 218)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 15)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 18 (członkowie: 264)
  • literackie: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 137)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 370)
  • inne: 5 (członkowie: 60)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 19 (absolwenci: 95)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 6)
  • plastyczne: 5 (absolwenci: 35)
  • nauki gry na instrumentach: 6 (absolwenci: 30)
  • tańca: 5
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 24)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 2
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 49 (członkowie: 747)
  • teatralne: 4 (członkowie: 62)
  • muzyczne - instrumentalne: 11 (członkowie: 186)
  • wokalne i chóry: 14 (członkowie: 172)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 20)
  • taneczne: 19 (członkowie: 307)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie grodziskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie grodziskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 455 miejscami na widowni. Odbyło się 1 659 seansów, na które przyszło 61 671 widzów, w tym 313 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 13 283 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie grodziskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie grodziskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 3 871 zwiedzających, co daje 373 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie grodziskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie grodziskim działało 13 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 202 964 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 33 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 13 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 156 937 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 192
  • dostępne dla czytelników: 95
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 94
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 10
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 12
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 13
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 9


 • Biblioteki naukowe w powiecie grodziskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie grodziskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 30 791 wolumenów w tym ziobry specjalne: 181. Odnotowano 696 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 33 686 wolumenów. Odnotowano 2 725 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie grodziskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie grodziskim działały 32 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 3 473 członków. Zarejestrowano 4 100 ćwiczących (mężczyźni: 2 697, kobiety: 1 403, chłopcy do lat 18: 2 154, dziewczęta do lat 18: 1 151). Aktywnych było 50 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (69), instruktora sportowego (81) oraz inne osoby (32).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie grodziskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat grodziski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat grodziski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 32 wypadków drogowych w powiecie grodziskim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 33 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 30,6 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 3,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 2,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 22,2 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie grodziskim zarejestrowanych było 148 913 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 75 394 samochodów osobowych (721,9 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 21 599 samochodów ciężarowych (601,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 2 866 autobusów (27,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 41 190 ciągników siodłowych (394,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 4 449 motocykli (42,6 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,4 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 11,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 10,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 4,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 19,9 lat.


  W 2022 roku w powiecie grodziskim znajdowało się 49 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 5 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 223 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 97 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie grodziskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 32 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 33 Ranni
  (rok 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 27 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie grodziskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 30,64 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. grodziski
  30,6
  Mazowieckie
  52,6
  Polska
  56,5
 • 3,83 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat grodziski
  3,8
  woj. mazowieckie
  5,2
  Kraj
  5,0
 • 31,60 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  31,6
  Województwo
  61,7
  Cała Polska
  65,5
 • 2,69 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  2,7
  Mazowieckie
  5,2
  Polska
  5,4
 • 22,16 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  22,2
  Mazowieckie
  60,7
  Cały kraj
  71,0
 • 12,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. grodziski
  12,5
  woj. mazowieckie
  10,0
  Polska
  8,9
 • 103,13 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  103,1
  woj. mazowieckie
  117,3
  Kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 148 913 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie grodziskim w 2022 roku
 • 75 394 Samochody osobowe
 • 21 599 Samochody ciężarowe
 • 119 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 2 866 Autobusy
 • 1 222 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 41 194 Ciągniki samochodowe
 • 41 190   Ciągniki siodłowe
 • 2 189 Ciągniki rolnicze
 • 4 449 Motocykle
 • 1 091   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 337 Motorowery
 • 75 394Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie grodziskim
 • Samochody osobowe w powiecie grodziskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 721,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat grodziski
  721,9
  woj. mazowieckie
  766,7
  Cały kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 254
  • 1400-1649 kg17 805
  • 1650-1899 kg19 323
  • 1900 kg i więcej26 012
 • 12 254 do 1399 kg
 • 17 805 1400-1649 kg
 • 19 323 1650-1899 kg
 • 26 012 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 26 826 do 1399 cm3
 • 26 826
 • 40 231 1400-1999 cm3
 • 40 231
 • 8 337 2000 i więcej cm3
 • 8 337
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie grodziskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna39 535
  • olej napędowy21 566
  • gaz (LPG)11 420
  • pozostałe2 873
 • 39 535 benzyna
 • 21 566 olej napędowy
 • 11 420 gaz (LPG)
 • 2 873 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 2 457 do 1 roku
 • 2 457
 • 1 800 2 lata
 • 1 800
 • 2 594 3 lata
 • 2 594
 • 4 607 4-5 lat
 • 4 607
 • 3 855 6-7 lat
 • 3 855
 • 3 609 8-9 lat
 • 3 609
 • 4 194 10-11 lat
 • 4 194
 • 10 787 12-15 lat
 • 10 787
 • 14 275 16-20 lat
 • 14 275
 • 10 988 21-25 lat
 • 10 988
 • 6 895 26-30 lat
 • 6 895
 • 9 333 31 lat i więcej
 • 9 333
 • 17,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie grodziskim
 • Powiat
  17,4 lat
  woj. mazowieckie
  17,7 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 21 599Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie grodziskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie grodziskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 601,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat grodziski
  601,2
  Mazowieckie
  141,6
  Kraj
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 7 587 do 999 kg
 • 7 587
 • 4 908 1000-1499 kg
 • 4 908
 • 1 072 1500-2999 kg
 • 1 072
 • 280 3000-3499 kg
 • 280
 • 786 3500-4999 kg
 • 786
 • 1 140 5000-6999 kg
 • 1 140
 • 1 497 7000-9999 kg
 • 1 497
 • 2 690 10000-14999 kg
 • 2 690
 • 1 639 15000 kg i więcej
 • 1 639
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 649
  • olej napędowy18 474
  • gaz (LPG)768
  • pozostałe708
 • 1 649 benzyna
 • 18 474 olej napędowy
 • 768 gaz (LPG)
 • 708 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 3 894 do 1 roku
 • 3 894
 • 1 603 2 lata
 • 1 603
 • 1 619 3 lata
 • 1 619
 • 2 257 4-5 lat
 • 2 257
 • 1 158 6-7 lat
 • 1 158
 • 1 139 8-9 lat
 • 1 139
 • 1 048 10-11 lat
 • 1 048
 • 2 164 12-15 lat
 • 2 164
 • 1 954 16-20 lat
 • 1 954
 • 1 824 21-25 lat
 • 1 824
 • 1 093 26-30 lat
 • 1 093
 • 1 846 31 lat i więcej
 • 1 846
 • 11,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie grodziskim
 • pow. grodziski
  11,7 lat
  Województwo
  18,7 lat
  Kraj
  20,0 lat
 • 2 866Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie grodziskim
 • Autobusy w powiecie grodziskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 27,4 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. grodziski
  27,4
  Mazowieckie
  3,9
  Cały kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy2 664
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe200
 • 0 benzyna
 • 2 664 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 200 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 475 do 1 roku
 • 475
 • 177 2 lata
 • 177
 • 184 3 lata
 • 184
 • 446 4-5 lat
 • 446
 • 316 6-7 lat
 • 316
 • 134 8-9 lat
 • 134
 • 148 10-11 lat
 • 148
 • 378 12-15 lat
 • 378
 • 216 16-20 lat
 • 216
 • 126 21-25 lat
 • 126
 • 66 26-30 lat
 • 66
 • 200 31 lat i więcej
 • 200
 • 10,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie grodziskim
 • Powiat
  10,1 lat
  woj. mazowieckie
  19,9 lat
  Polska
  22,4 lat
 • 41 190Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie grodziskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie grodziskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 394,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat grodziski
  394,4
  Województwo
  24,8
  Cała Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10
  • olej napędowy40 096
  • gaz (LPG)28
  • pozostałe1 056
 • 10 benzyna
 • 40 096 olej napędowy
 • 28 gaz (LPG)
 • 1 056 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 12 857 do 1 roku
 • 12 857
 • 4 047 2 lata
 • 4 047
 • 4 846 3 lata
 • 4 846
 • 9 272 4-5 lat
 • 9 272
 • 4 669 6-7 lat
 • 4 669
 • 2 075 8-9 lat
 • 2 075
 • 1 298 10-11 lat
 • 1 298
 • 1 191 12-15 lat
 • 1 191
 • 532 16-20 lat
 • 532
 • 243 21-25 lat
 • 243
 • 80 26-30 lat
 • 80
 • 80 31 lat i więcej
 • 80
 • 4,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie grodziskim
 • Tutaj
  4,3 lat
  Mazowieckie
  10,2 lat
  Kraj
  12,7 lat
 • 4 449Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie grodziskim
 • Motocykle w powiecie grodziskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 42,6 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. grodziski
  42,6
  Województwo
  44,3
  Cała Polska
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 145 do 1 roku
 • 145
 • 89 2 lata
 • 89
 • 107 3 lata
 • 107
 • 149 4-5 lat
 • 149
 • 253 6-7 lat
 • 253
 • 188 8-9 lat
 • 188
 • 217 10-11 lat
 • 217
 • 583 12-15 lat
 • 583
 • 700 16-20 lat
 • 700
 • 613 21-25 lat
 • 613
 • 281 26-30 lat
 • 281
 • 1 124 31 lat i więcej
 • 1 124
 • 19,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie grodziskim
 • Powiat
  19,9 lat
  Województwo
  22,0 lat
  Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 49 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 19 km  Będących pod zarządem gminy
 • 11 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 19 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie grodziskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 337,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  1 337,9 km
  woj. mazowieckie
  796,1 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 4,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  4,7 km
  Województwo
  5,1 km
  Kraj
  5,3 km
 • 5 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 97 Liczba licencji na taksówki
 • 223 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami