Lidzbark w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Lidzbark - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Lidzbark to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu działdowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Lidzbark.
 • 7 256 Liczba mieszkańców
 • 5,7 km² Powierzchnia
 • 1 277,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1301 Data założenia
 • 1325 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 23 Numer kierunkowy
 • NDZ Tablice rejestracyjne
 • Maciej Krzysztof Sitarek Burmistrz miasta
Lidzbark na mapie
Identyfikatory
 • 19.826553.2626 Współrzędne GPS
 • 2803044 TERYT (TERC)
 • 0930644 SIMC
Herb miasta Lidzbark
Lidzbark herb
Flaga miasta Lidzbark
Lidzbark flaga

Jak Lidzbark wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Lidzbark na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Lidzbark wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Lidzbark plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
62Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
67Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
75Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
98Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
136Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
157Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
157Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
182Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
195Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
196Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
208Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
215Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
242Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
250Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
257Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
293Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
308Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
337Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
338Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
366Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi

Lidzbark - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
13-230Poczta Lidzbark koło Działdowa, ul. Dworcowa 8

Lidzbark - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Lidzbarku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Działdowie (podlega pod: ZUS Oddział w Olsztynie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Waryńskiego 13
13-200 Działdowo
Urząd Miasta i Gminy Lidzbark
(23) 696-15-05 30
(23) 696-21-07
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark

Lidzbark - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Lidzbark jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 7 256, z czego 52,6% stanowią kobiety, a 47,4% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 13,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Lidzbarka zawarli w 2022 roku 28 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  27,0% mieszkańców Lidzbarka jest stanu wolnego, 56,1% żyje w małżeństwie, 6,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Lidzbark ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -45. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,12 na 1000 mieszkańców Lidzbarka. W 2022 roku urodziło się 51 dzieci, w tym 51,0% dziewczynek i 49,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 382 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,72 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 32,6% zgonów w Lidzbarku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,5% zgonów w Lidzbarku były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Lidzbarka przypada 13.05 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 44 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 101 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Lidzbarka -57. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,6% mieszkańców Lidzbarka jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Lidzbarka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7 256 Liczba mieszkańców
 • 3 819 Kobiety
 • 3 437 Mężczyźni
 • 52,6%
  47,4%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Lidzbarku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Lidzbarku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Lidzbarku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Lidzbarka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,8 lat
  Warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Lidzbark, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Lidzbarka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Lidzbark,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Lidzbark,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Lidzbark,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,0% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,2%
  Warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,0% Kobiety
  (Panny)
 • 32,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,1%
  Województwo
  51,4%
  Kraj
  54,0%
 • 55,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Lidzbark
  8,8%
  Województwo
  8,4%
  Kraj
  8,5%
 • 14,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,3%
  Województwo
  8,9%
  Polska
  7,6%
 • 6,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,5% Nieustalone
 • Lidzbark
  1,5%
  Województwo
  2,1%
  Cała Polska
  0,7%
 • 1,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Lidzbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Lidzbarku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,8
  Warmińsko-mazurskie
  3,9
  Polska
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Lidzbark
  1,6
  Warmińsko-mazurskie
  1,8
  Polska
  1,6
 • 28 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Lidzbarku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Lidzbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -45 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -23 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -22 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,12 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -6,1
  Województwo
  -4,5
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Lidzbarku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Lidzbarku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Lidzbarku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Lidzbarku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 51 Urodzenia żywe
 • 26 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 25 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 51,0%
  49,0%
 • 6,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,9
  Warmińsko-mazurskie
  7,2
  Kraj
  8,1
 • 37,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Lidzbark
  37,9
  Warmińsko-mazurskie
  32,1
  Polska
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 104 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 12 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 12
 • 2 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 2
 • 3 382 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 270 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 479 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 382 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 49 Waga 4000g - 4499g
 • 49
 • 178 Waga 3500g - 3999g
 • 178
 • 181 Waga 3000g - 3499g
 • 181
 • 67 Waga 2500g - 2999g
 • 67
 • 24 Waga 2000g - 2499g
 • 24
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,43 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Lidzbark
  1,43
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,21
  Cała Polska
  1,26
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,66
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,72 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,72
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,61
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Lidzbarku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96 Zgony
 • 49 Kobiety
  (Zgony)
 • 47 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,0%
  49,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,1
  Warmińsko-mazurskie
  11,8
  Polska
  11,9
 • 139,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Lidzbark
  139,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  162,8
  Cały kraj
  147,0
 • 5,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,6
  Kraj
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie działdowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  32,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  30,2%
  Polska
  36,0%
 • 22,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  22,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,4%
  Cały kraj
  23,6%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,9%
  Warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Cały kraj
  6,7%
 • 58 Zgony spowodowane COVID-19
 • 20,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  20,1
  Kraj
  15,8
 • 63,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  63,1
  Kraj
  70,6
 • 264,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Lidzbark
  264,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  276,2
  Cały kraj
  280,1
 • 249,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  249,7
  Polska
  253,9
 • 383,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 418,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 347,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Lidzbark
  383,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  355,1
  Cała Polska
  426,2
 • 58,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 82,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Lidzbark
  58,6
  Województwo
  50,1
  Cały kraj
  62,9
 • 34,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Lidzbark
  34,9
  Województwo
  28,5
  Polska
  33,8
 • 9,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  9,5
  Województwo
  8,0
  Kraj
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 44 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 101 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 53 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 48 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -57 Saldo migracji
 • -31 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -26 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -57 Saldo migracji wewnętrznych
 • -31 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -26 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Lidzbarku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Lidzbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Lidzbark, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lidzbark - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Lidzbarku oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,55 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Lidzbarku to 2 951 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 404 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Lidzbarku to 4,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Lidzbarku to 125,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,15% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,14% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,43% mieszkań posiada łazienkę, 77,70% korzysta z centralnego ogrzewania, a 93,70% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu działdowskiego.

  Powiat działdowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Lidzbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 951 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 404,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  404,20
  Warmińsko-mazurskie
  396,50
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 74,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Lidzbark
  74,40 m2
  Warmińsko-mazurskie
  69,60 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 30,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,10 m2
  Warmińsko-mazurskie
  27,60 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,97 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,97
  Województwo
  3,78
  Polska
  3,83
 • 2,47 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,47
  Warmińsko-mazurskie
  2,52
  Cały kraj
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Lidzbark
  0,62
  Województwo
  0,67
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Lidzbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,55 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,55
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,65
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 17 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Lidzbark
  4,25
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,77
  Cała Polska
  3,89
 • 2,33 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,33
  Warmińsko-mazurskie
  21,29
  Cały kraj
  24,56
 • 500 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 125,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  125,0 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,07 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,07 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Lidzbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,15%
  Warmińsko-mazurskie
  97,99%
  Polska
  97,75%
 • 98,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,14%
  Warmińsko-mazurskie
  95,49%
  Cały kraj
  95,18%
 • 95,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Lidzbark
  95,43%
  woj. warmińsko-mazurskie
  93,98%
  Cała Polska
  93,75%
 • 77,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Lidzbark
  77,70%
  Warmińsko-mazurskie
  86,97%
  Cała Polska
  85,83%
 • 93,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Lidzbark
  93,70%
  woj. warmińsko-mazurskie
  44,04%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Lidzbark - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Lidzbarku na 1000 mieszkańców pracuje 225osób . Jest to więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 48,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Lidzbarku wynosiło w 2023 roku 12,5% (12,5% wśród kobiet i 12,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lidzbarku wynosiło 5 273,63 PLN, co odpowiada 78.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Lidzbarka 395 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 344 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -51.

  16,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Lidzbarka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,7% w przemyśle i budownictwie, a 13,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Lidzbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 225 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Lidzbark
  225,0
  Warmińsko-mazurskie
  206,0
  Polska
  259,0
 • 15,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 20,3% Kobiety
 • 11,8% Mężczyźni
 • Miasto
  12,5%
  Województwo
  8,3%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Lidzbarku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Lidzbarku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Lidzbarku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Lidzbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 658 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 274 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Lidzbarku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Lidzbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 395 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 344 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -51 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,87 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Lidzbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 42,7% Przemysł i budownictwo
 • 31,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,5% Pozostałe
 • 40,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Lidzbarku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Lidzbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 666 Pracujący ogółem
 • 806 Kobiety
 • 860 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Lidzbarku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,6% W wieku produkcyjnym
 • 51,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Lidzbark, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  73,5
  Warmińsko-mazurskie
  65,7
  Polska
  69,0
 • 42,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  42,5
  Województwo
  35,7
  Polska
  38,2
 • 136,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Lidzbark
  136,6
  Warmińsko-mazurskie
  119,2
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 58,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Lidzbark - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Lidzbarku w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 646 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 481 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 37 nowych podmiotów, a 30 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (93) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (37) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (90) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (27) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Lidzbarku najwięcej (24) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (618) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,9% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,7% (179) podmiotów, a 70,4% (455) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Lidzbarku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (27.4%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 646 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 179 Przemysł i budownictwo
 • 455 Pozostała działalność
 • 37 Podmioty nowo zarejestrowane w Lidzbarku w 2023 roku
 • 30 Podmioty wyrejestrowane w Lidzbarku w 2023 roku
 • 481 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 618 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 618
 • 20 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 20
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 645 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 645
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 29 Spółki handlowe ogółem
 • 29
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 24  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 24
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 22 Spółki cywilne ogółem
 • 22
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 481 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 132 Budownictwo
 • 132
 • 124 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 124
 • 33 Transport i gospodarka magazynowa
 • 33
 • 30 Przetwórstwo przemysłowe
 • 30
 • 30 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 30
 • 23 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 23
 • 23 Pozostała działalność
 • 23
 • 17 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 17
 • 16 Informacja i komunikacja
 • 16
 • 13 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 13
 • 12 Edukacja
 • 12
 • 11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 11
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lidzbark - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Lidzbarku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 142 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,44 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Lidzbarku wynosi 77,50% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Lidzbarka najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 11,05 (wykrywalność 64%) oraz o charakterze kryminalnym - 10,90 (wykrywalność 75%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,46 (68%), drogowe - 2,22 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Lidzbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Lidzbarka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Lidzbark, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 142 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 142
 • 80 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 80
 • 40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 40
 • 16 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 16
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 81 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 81
 • 19,44 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Lidzbark
  19,44
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,85
  Cały kraj
  22,81
 • 10,90 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,90
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,34
  Polska
  12,98
 • 5,46 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,46
  Województwo
  5,43
  Kraj
  6,99
 • 2,22 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,22
  Warmińsko-mazurskie
  2,01
  Cała Polska
  1,82
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Lidzbark
  0,23
  Warmińsko-mazurskie
  0,37
  Polska
  0,35
 • 11,05 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,05
  Województwo
  10,33
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Lidzbark, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  78%
  woj. warmińsko-mazurskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  76%
  Województwo
  71%
  Cała Polska
  63%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  69%
  Województwo
  70%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  Województwo
  96%
  Cały kraj
  88%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  65%
  Warmińsko-mazurskie
  60%
  Cała Polska
  51%

Lidzbark - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Lidzbarka wyniosła w 2022 roku 90,4 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 12.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Lidzbarka - 24.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.6%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,9 mln złotych, czyli 17,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Lidzbarka wyniosła w 2022 roku 84,9 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (29%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.9%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.8%). W budżecie Lidzbarka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 876 złotych na mieszkańca (13,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 14,8 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,1%.
 • Wydatki budżetu w Lidzbarku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Lidzbarka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Lidzbark, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Lidzbarka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,4 mln

  2,9 tys(100%)

  55,4 mln

  3,8 tys(100%)

  59,5 mln

  4,1 tys(100%)

  64,9 mln

  4,6 tys(100%)

  67,9 mln

  4,8 tys(100%)

  67,6 mln

  5,0 tys(100%)

  81,4 mln

  6,0 tys(100%)

  90,4 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,8 mln

  2,0 tys(38.2%)

  16,1 mln

  2,0 tys(29.1%)

  16,2 mln

  2,1 tys(27.2%)

  18,0 mln

  2,3 tys(27.7%)

  18,4 mln

  2,4 tys(27.1%)

  19,3 mln

  2,5 tys(28.5%)

  21,2 mln

  2,8 tys(26.1%)

  21,9 mln

  3,0 tys(24.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,1 mln

  507(9.8%)

  4,2 mln

  526(7.6%)

  5,1 mln

  648(8.6%)

  5,4 mln

  687(8.3%)

  5,9 mln

  760(8.7%)

  6,1 mln

  798(9%)

  6,8 mln

  906(8.4%)

  10,5 mln

  1,4 tys(11.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  323,5 tys

  42,9(0.4%)

  8,3 mln

  1,1 tys(9.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,9 mln

  363(7%)

  6,3 mln

  793(11.5%)

  5,8 mln

  737(9.8%)

  3,2 mln

  403(4.9%)

  4,2 mln

  541(6.2%)

  3,8 mln

  495(5.6%)

  5,3 mln

  706(6.5%)

  7,2 mln

  984(7.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,6 mln

  1,2 tys(23.3%)

  19,4 mln

  2,4 tys(35%)

  4,9 mln

  615(8.2%)

  4,6 mln

  587(7.1%)

  4,5 mln

  582(6.6%)

  4,4 mln

  582(6.6%)

  5,2 mln

  690(6.4%)

  6,9 mln

  945(7.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,9 mln

  242(4.7%)

  2,4 mln

  297(4.3%)

  3,0 mln

  374(5%)

  6,3 mln

  801(9.7%)

  4,3 mln

  553(6.3%)

  4,0 mln

  524(5.9%)

  8,6 mln

  1,1 tys(10.5%)

  4,6 mln

  630(5.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  136(2.6%)

  1,8 mln

  225(3.2%)

  1,3 mln

  160(2.1%)

  1,5 mln

  193(2.3%)

  1,8 mln

  228(2.6%)

  1,9 mln

  252(2.8%)

  2,2 mln

  297(2.8%)

  4,4 mln

  602(4.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  991,0 tys

  124(2.4%)

  1,2 mln

  152(2.2%)

  1,2 mln

  158(2.1%)

  4,2 mln

  537(6.5%)

  4,6 mln

  598(6.8%)

  1,3 mln

  171(1.9%)

  1,8 mln

  242(2.2%)

  2,2 mln

  304(2.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  332,1 tys

  41,5(0.8%)

  691,5 tys

  86,5(1.2%)

  772,0 tys

  97,7(1.3%)

  812,5 tys

  104(1.3%)

  644,0 tys

  83,2(0.9%)

  682,4 tys

  89,4(1%)

  1,9 mln

  250(2.3%)

  2,2 mln

  295(2.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300,0 tys

  39,8(0.4%)

  1,8 mln

  241(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,3 mln

  165(3.2%)

  578,5 tys

  72,4(1%)

  603,6 tys

  76,4(1%)

  711,0 tys

  91,0(1.1%)

  837,2 tys

  108(1.2%)

  1,2 mln

  151(1.7%)

  419,7 tys

  55,6(0.5%)

  1,6 mln

  218(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  860,5 tys

  108(2.1%)

  710,3 tys

  88,8(1.3%)

  425,5 tys

  53,9(0.7%)

  272,6 tys

  34,9(0.4%)

  501,7 tys

  64,8(0.7%)

  481,5 tys

  63,1(0.7%)

  3,3 mln

  433(4%)

  1,3 mln

  181(1.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  387

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,3(0%)

  2,3 tys

  0,3(0%)

  16,1 tys

  2,1(0%)

  34,9 tys

  4,5(0.1%)

  36,6 tys

  4,8(0.1%)

  39,4 tys

  5,2(0%)

  1,2 mln

  167(1.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  712,3 tys

  89,0(1.7%)

  756,2 tys

  94,6(1.4%)

  664,3 tys

  84,1(1.1%)

  690,1 tys

  88,3(1.1%)

  874,4 tys

  113(1.3%)

  894,7 tys

  117(1.3%)

  874,1 tys

  116(1.1%)

  948,8 tys

  130(1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,6 tys

  1,3(0%)

  828,4 tys

  113(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  167,3 tys

  20,9(0.4%)

  132,0 tys

  16,5(0.2%)

  107,7 tys

  13,6(0.2%)

  115,3 tys

  14,8(0.2%)

  166,7 tys

  21,5(0.2%)

  146,9 tys

  19,2(0.2%)

  113,4 tys

  15,0(0.1%)

  782,9 tys

  107(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  945,2 tys

  118(2.3%)

  838,2 tys

  105(1.5%)

  901,4 tys

  114(1.5%)

  1,1 mln

  139(1.7%)

  1,3 mln

  169(1.9%)

  1,0 mln

  133(1.5%)

  996,4 tys

  132(1.2%)

  567,5 tys

  77,7(0.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  76,0 tys

  9,5(0.2%)

  78,8 tys

  9,9(0.1%)

  94,1 tys

  11,9(0.2%)

  54,2 tys

  6,9(0.1%)

  109,6 tys

  14,2(0.2%)

  102,2 tys

  13,4(0.2%)

  98,1 tys

  13,0(0.1%)

  54,6 tys

  7,5(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  343,8 tys

  43,0(0.8%)

  46,8 tys

  5,9(0.1%)

  43,8 tys

  5,5(0.1%)

  710,1 tys

  90,8(1.1%)

  56,5 tys

  7,3(0.1%)

  45,0 tys

  5,9(0.1%)

  302,6 tys

  40,1(0.4%)

  11,0 tys

  1,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  100,6 tys

  12,6(0.2%)

  12,5 tys

  1,6(0%)

  4,9 tys

  0,6(0%)

  109,5 tys

  14,0(0.2%)

  106,2 tys

  13,7(0.2%)

  103,8 tys

  13,6(0.2%)

  2,9 tys

  0,4(0%)

  2,9 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  66,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,2(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  80,3 tys

  10,0(0.2%)

  95,2 tys

  11,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Lidzbarku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Lidzbarka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Lidzbark, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Lidzbarka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,0 mln

  3,0 tys(100%)

  55,6 mln

  3,9 tys(100%)

  58,9 mln

  4,1 tys(100%)

  61,6 mln

  4,3 tys(100%)

  66,6 mln

  4,7 tys(100%)

  72,9 mln

  5,3 tys(100%)

  77,8 mln

  5,8 tys(100%)

  84,9 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  18,5 mln

  2,3 tys(43.1%)

  19,1 mln

  2,4 tys(34.3%)

  19,5 mln

  2,5 tys(33.2%)

  20,2 mln

  2,6 tys(32.8%)

  20,6 mln

  2,7 tys(30.9%)

  23,1 mln

  3,0 tys(31.7%)

  25,3 mln

  3,4 tys(32.6%)

  24,6 mln

  3,4 tys(29%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,7 mln

  1,6 tys(29.5%)

  13,2 mln

  1,7 tys(23.7%)

  14,3 mln

  1,8 tys(24.2%)

  15,7 mln

  2,0 tys(25.5%)

  17,8 mln

  2,3 tys(26.7%)

  18,3 mln

  2,4 tys(25.1%)

  18,8 mln

  2,5 tys(24.2%)

  21,1 mln

  2,9 tys(24.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200,5 tys

  26,6(0.3%)

  8,3 mln

  1,1 tys(9.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,4 mln

  925(17.2%)

  17,1 mln

  2,1 tys(30.7%)

  2,6 mln

  333(4.5%)

  2,1 mln

  266(3.4%)

  1,7 mln

  225(2.6%)

  2,4 mln

  310(3.2%)

  2,3 mln

  308(3%)

  3,8 mln

  516(4.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  48,2 tys

  6,0(0.1%)

  2,5 mln

  307(4.4%)

  1,7 mln

  215(2.9%)

  169,3 tys

  21,7(0.3%)

  1,3 mln

  173(2%)

  3,3 mln

  427(4.5%)

  252,7 tys

  33,5(0.3%)

  2,4 mln

  326(2.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  956,3 tys

  120(2.2%)

  971,6 tys

  122(1.7%)

  414,6 tys

  52,5(0.7%)

  705,8 tys

  90,3(1.1%)

  719,2 tys

  92,9(1.1%)

  893,7 tys

  117(1.2%)

  4,9 mln

  655(6.4%)

  2,1 mln

  288(2.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  222(1.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  116,3 tys

  14,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,5 tys

  7,0(0.1%)

  521

  0,1(0%)

  6,2 tys

  0,8(0%)

  1,6 mln

  222(1.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  224,3 tys

  28,0(0.5%)

  175,0 tys

  21,9(0.3%)

  315,6 tys

  40,0(0.5%)

  371,3 tys

  47,5(0.6%)

  242,6 tys

  31,3(0.4%)

  227,6 tys

  29,8(0.3%)

  412,6 tys

  54,7(0.5%)

  1,5 mln

  201(1.7%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  167(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  805,0 tys

  101(1.9%)

  830,4 tys

  104(1.5%)

  712,5 tys

  90,2(1.2%)

  1,7 mln

  223(2.8%)

  1,9 mln

  247(2.9%)

  1,3 mln

  166(1.7%)

  1,3 mln

  178(1.7%)

  1,1 mln

  154(1.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  595,8 tys

  74,5(1.4%)

  747,4 tys

  93,5(1.3%)

  646,4 tys

  81,8(1.1%)

  664,0 tys

  84,9(1.1%)

  848,8 tys

  110(1.3%)

  879,1 tys

  115(1.2%)

  859,0 tys

  114(1.1%)

  938,1 tys

  129(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  627,0 tys

  78,4(1.5%)

  23,2 tys

  2,9(0%)

  39,8 tys

  5,0(0.1%)

  76,2 tys

  9,7(0.1%)

  8,6 tys

  1,1(0%)

  69,4 tys

  9,1(0.1%)

  67,7 tys

  9,0(0.1%)

  790,3 tys

  108(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  115,8 tys

  14,5(0.3%)

  146,8 tys

  18,4(0.3%)

  154,5 tys

  19,6(0.3%)

  1,7 mln

  218(2.8%)

  485,0 tys

  62,7(0.7%)

  250,4 tys

  32,8(0.3%)

  462,0 tys

  61,2(0.6%)

  637,3 tys

  87,3(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  570,7 tys

  71,3(1.3%)

  475,2 tys

  59,4(0.9%)

  470,1 tys

  59,5(0.8%)

  503,5 tys

  64,4(0.8%)

  523,9 tys

  67,7(0.8%)

  280,7 tys

  36,8(0.4%)

  273,4 tys

  36,2(0.4%)

  452,4 tys

  62,0(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  197,9 tys

  24,7(0.5%)

  174,7 tys

  21,8(0.3%)

  207,9 tys

  26,3(0.4%)

  183,9 tys

  23,5(0.3%)

  1,2 mln

  160(1.9%)

  341,5 tys

  44,7(0.5%)

  1,0 mln

  134(1.3%)

  283,4 tys

  38,8(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  478,7 tys

  63,4(0.6%)

  98,8 tys

  13,5(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  7,5 tys

  0,9(0%)

  6,3 tys

  0,8(0%)

  8,1 tys

  1,0(0%)

  8,1 tys

  1,0(0%)

  8,5 tys

  1,1(0%)

  11,1 tys

  1,4(0%)

  11,1 tys

  1,5(0%)

  26,4 tys

  3,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  100,6 tys

  12,6(0.2%)

  12,5 tys

  1,6(0%)

  4,9 tys

  0,6(0%)

  109,5 tys

  14,0(0.2%)

  106,2 tys

  13,7(0.2%)

  103,8 tys

  13,6(0.1%)

  2,9 tys

  0,4(0%)

  2,9 tys

  0,4(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  24,6 tys

  3,1(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  3,5 tys

  0,5(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  2,5 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  256,5 tys

  32,1(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  550,9 tys

  70,5(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  13,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Lidzbark - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 697 mieszkańców Lidzbarka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 849 kobiet oraz 849 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 19,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców Lidzbarka, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 19,6% podstawowym ukończonym. 3,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Lidzbarka mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Lidzbarku największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,1%) oraz wyższe (19,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,0%) oraz średnie zawodowe (21,3%).

  W roku 2022 w Lidzbarku mieściły się 2 przedszkola, w których do 13 oddziałów uczęszczało 312 dzieci (139 dziewczynek oraz 173 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Lidzbarku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 185 dzieci (97 dziewczynek oraz 88 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  16,5% mieszkańców Lidzbarka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,1% wśród dziewczynek i 18,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 067 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,78 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 35 oddziałach uczyło się 762 uczniów (389 kobiet oraz 373 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Lidzbarku placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 28 oddziałach uczyło się 624 uczniów (300 kobiet oraz 324 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,4% ludności (31,9% wśród dziewczynek i 28,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 119,25.

  W Lidzbarku znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 7 oddziałach uczyło się 189 uczniów (129 kobiet oraz 60 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 31 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Lidzbarku placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 7 oddziałach uczyło się 191 uczniów (116 kobiet oraz 75 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 65 absolwentów.

  W Lidzbarku znajduje się 1 Technikum, w którym w 5 oddziałach uczyło się 127 uczniów (67 kobiet oraz 60 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 23 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Lidzbarku placówkę miała 1 Technikum, w którym w 4 oddziałach uczyło się 82 uczniów (7 kobiet oraz 75 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 19 absolwentów.

  W Lidzbarku znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 109 uczniów (42 kobiety oraz 67 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,6% mieszkańców (16,9% wśród dziewczyn i 16,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,0 uczniów. 27,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,4 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,5% mieszkańców Lidzbarka w wieku potencjalnej nauki (22,6% kobiet i 22,4% mężczyzn).

 • 15,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Polska
  25,2%
 • 19,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Lidzbark
  11,1%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,8%
  Warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Polska
  20,0%
 • 18,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Lidzbark
  24,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Kraj
  21,2%
 • 17,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,6%
  Województwo
  3,7%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  19,6%
  Warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 22,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Lidzbark
  3,6%
  Warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Lidzbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1067 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Lidzbark
  1 067,0
  Warmińsko-mazurskie
  857,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,78 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Lidzbark
  0,78
  Warmińsko-mazurskie
  1,00
  Kraj
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 13 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 250 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Lidzbark) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 312 Dzieci
 • 139 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 173 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,6%
  55,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 50 3 lata
 • 50
 • 80 4 lata
 • 80
 • 78 5 lata
 • 78
 • 98 6 lat
 • 98
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 20 3 lata
 • 20
 • 36 4 lata
 • 36
 • 34 5 lata
 • 34
 • 46 6 lat
 • 46
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 30 3 lata
 • 30
 • 44 4 lata
 • 44
 • 44 5 lata
 • 44
 • 52 6 lat
 • 52
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 11,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 11,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Lidzbarku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lidzbarku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie w Lidzbarku
  Publiczne
  23 696-15-54
  ul. Akacjowa 19
  13-230 Lidzbark
  921115
  Przedszkole Niepubliczne "Bajkowy Zakątek"
  Niepubliczne
  50 546-00-73
  ul. Główny Dworzec 7a
  13-230 Lidzbark
  ---
 • Szkoły podstawowe w Lidzbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Lidzbark) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 35 Oddziały
 • 762 Uczniowie
 • 389 Kobiety
  (uczniowie)
 • 373 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,0%
  49,0%
 • 81 Uczniowie w 1 klasie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 115 Absolwenci
 • 61 Kobiety
  (absolwenci)
 • 54 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  21,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  15,9
  Kraj
  17,0
 •  
 • 55,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 46,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 119,25 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  119,25
  Województwo
  90,81
  Cała Polska
  95,96
 • 119,09 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  119,09
  Województwo
  89,35
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Lidzbark) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Lidzbark) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Lidzbarku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lidzbarku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  23 696-15-27
  23 696-15-27
  ul. Działdowska 13
  13-230 Lidzbark
  2658748
 • Szkoły ponadpodstawowe w Lidzbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Lidzbark) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 189 Uczniowie
 • 129 Kobiety
  (uczniowie)
 • 60 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,3%
  31,7%
 • 61 Uczniowie w 1 klasie
 • 46 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Absolwenci
 • 22 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Lidzbark
  27,0
  Województwo
  25,6
  Polska
  26,5
 •  
 • 11,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 9,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Lidzbark) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 127 Uczniowie
 • 67 Kobiety
  (uczniowie)
 • 60 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,8%
  47,2%
 • 36 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  25,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  24,4
  Kraj
  24,9
 •  
 • 11,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 6,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Lidzbark) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 27,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  27,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Lidzbarku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Lidzbarku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego (Krzysztof Kamil Baczyński)
  Publiczne
  23 696-13-18
  23 696-13-18
  ul. Garbuzy 20
  13-230 Lidzbark
  615618
  Zasadnicza szkoła zawodowa
  Publiczna
  23 696-15-15
  23 696-15-15
  ul. Przemysłowa 1
  13-230 Lidzbark
  5111-
  Technikum
  Publiczne
  23 696-15-15
  23 696-15-15
  ul. Przemysłowa 1
  13-230 Lidzbark
  493-
  Liceum profilowane
  Publiczne
  23 696-15-15
  23 696-15-15
  ul. Przemysłowa 1
  13-230 Lidzbark
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Lidzbarku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Lidzbark, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Lidzbark, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Lidzbark, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Lidzbark - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Lidzbarku

 • Według danych GUS z 2022 roku w Lidzbarku znajdowało się 0 hoteli, 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 80)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Lidzbarku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Lidzbarku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Lidzbarku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Lidzbarku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 57 (uczestnicy: 48 650)
  • seanse filmowe: 7 (uczestnicy: 1 000)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 600)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 15 000)
  • koncerty: 7 (uczestnicy: 16 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 15 000)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 200)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 400)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 11 (uczestnicy: 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 94)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 25)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 20)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 8)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 20)
  • teatralne: 1 (członkowie: 16)
  • literackie: 1 (członkowie: 5)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 50)
  • teatralne: 2 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Lidzbarku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 21 139 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 30 632 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 35
  • dostępne dla czytelników: 30
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 30
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Lidzbarku działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 249 członków. Zarejestrowano 224 ćwiczących (mężczyźni: 174, kobiety: 50, chłopcy do lat 18: 133, dziewczęta do lat 18: 50). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (11), instruktora sportowego (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Lidzbarku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Lidzbarku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Lidzbarka znajduje się 12 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Lidzbarku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto z 1320 - 1331dnia 1960-08-22, wykaz dokumentów: 489 z 1960-08-22; brak numeru z 1967-10-21
  • Kościół z 1. poł. XIV w.dnia 1960-08-22, wykaz dokumentów: 490 z 1960-08-22
  • Kościół z 1828 r. (ul. Górka 16)dnia 1967-10-30, wykaz dokumentów: 695/67 z 1967-10-30
  • Cmentarz przykościelny z 1826 r.dnia 1967-10-30, wykaz dokumentów: 695/67 z 1967-10-30
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Zamkowa 2)dnia 1967-10-30, wykaz dokumentów: 696/67 z 1967-10-30
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Ogrodowa 15)dnia 1967-10-30, wykaz dokumentów: 697/67 z 1967-10-30
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1967-10-30, wykaz dokumentów: 698/67 z 1967-10-30
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Stare Miasto 1)dnia 1967-10-30, wykaz dokumentów: 699/67 z 1967-10-30
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1967-10-30, wykaz dokumentów: 700/67 z 1967-10-30
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Stare Miasto 31)dnia 1967-10-30, wykaz dokumentów: 701/67 z 1967-10-30
  • Spichlerz z XIX w. (ul. Stare Miasto 22)dnia 1967-10-30, wykaz dokumentów: 702/67 z 1967-10-30
  • Wieża ciśnień z 4. ćw. XIX w.dnia 2005-12-19, wykaz dokumentów: A-2218 z 2005-12-19
 • Formy ochrony przyrody w Lidzbarku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Lidzbarka znajduje się 10 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Lidzbarku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Welski Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1995-12-18, Powierzchnia: 20491.0 ha, Powierzchnia otuliny: 3895.1 ha
  • Otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego - Słup - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Powierzchnia: 2137.8 ha
  • Przełomowa Dolina Rzeki Wel - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2009-03-06, Powierzchnia: 1259.68 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Grupa 2 lip, Data ustanowienia: 1980-07-28, Opis granicy: przy kościele
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1980-07-28, Opis granicy: teren skweru przed stacją PKP w Lidzbarku
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1987-01-15, Opis granicy: przy Kościele Ewangelickim
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1990-01-04, Opis granicy: ul. Garbuzy
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: wg aktu aleja 304 drzew - 216 (początkowo 236) lip 36 (39) klonów 24 (27) jaworów 13 grabów 1 kasztanowiec 5 (10) brzóz 2 sosny 4 świerki 2 olsze 1 dąb (początkowo powołano 335 drzew zniesiono 20 lip 5 brzóz 3 klony 3 jawory) - obecnie w ter, Data ustanowienia: 1993-08-14, Opis granicy: ciąg spacerowy nad jeziorem Lidzbarskim
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1995-08-25, Opis granicy: teren posesji będącej własnością; N-ctwo Lidzbark
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-01-02, Opis granicy: rośnie na posesji prywatnej

Lidzbark - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Lidzbarku odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 13,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Lidzbarku znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu działdowskiego.

  Powiat działdowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Lidzbarku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 1 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Lidzbarku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 13,70 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  13,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  60,7
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,1
  Kraj
  5,0
 • 13,70 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  13,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  67,9
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Warmińsko-mazurskie
  10,1
  Cały kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  111,8
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Lidzbarku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 219,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  219,7 km
  Województwo
  331,9 km
  Kraj
  633,6 km
 • 4,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  4,2 km
  Województwo
  5,9 km
  Kraj
  5,3 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Lidzbark przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 541droga wojewódzka nr 541(Lubawa - Górne Tuszewo - Tuszewo - Dolne Tuszewo - Montowo - Katlewo - Ostaszewo - Kiełpiny - Lidzbark - Nowy Zieluń - Zieluń - Lubowidz - Brudnice - Żuromin - Franciszkowo - Chamsk - Karniszyn - Bieżuń - Lipniki - Rościszewo - Sierpc - Piaski - Zglenice Duże - Żółtowo - Mochowo - Tłuchówek - Tłuchowo - Kamień Kotowy - Turza Wilcza - Chalin - Dobrzyń nad Wisłą)
  • DW 544droga wojewódzka nr 544(Brodnica - Cielęta - Stare Świerczyny - Łaszewo - Grążawy - Bartniczka - Gutowo - Wlewsk - Lidzbark - Cibórz - Wielki Łęck - Przełęk - Gródki - Wysoka - Działdowo - Kisiny - Iłowo-Osada - Mławka - Mława - Szydłowo - Michałowo - Nosarzewo Borowe - Kluszewo - Grudusk - Wiśniewo - Żebry-Kordy - Żebry-Marcisze - Czernice Borowe - Nowe Czernice - Chojnowo - Obrębiec - Klewki - Przasnysz - Karwacz - Rogowo - Chodkowo-Kuchny - Łazy - Krasnosielc - Biernaty - Amelin - Ruzieck - Zabiele Wielkie - Nowa Wieś - Drężewo - Ostrołęka)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Lidzbark przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 208Linia kolejowa nr 208: Działdowo - Chojnice [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Działdowo - Pierławki - Prioma - Płośnica -Lidzbark -Lidzbark Miasto - Klonowo koło Lidzbarka - Gutowo Pomorskie - Radoszki - Tama Brodzka - Brodnica - Najmowo - Konojady - Jabłonowo Pomorskie - Bursztynowo - Linowo - Boguszewo - Mełno - Nicwałd - Grudziądz - Dragacz - Górna Grupa - Grupa - Dubielno - Jeżewo - Laskowice Pomorskie - Leosia - Drzycim - Jastrzębie Pomorskie - Lniano - Wierzchucin - Wierzchucin Stary - Cekcyn - Tuchola - Żalno - Piastoszyn - Silno - Racławki - Chojnice)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Lidzbarku istnieje 78 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Brzozowa

  ul. Bukowa

  ul. Chmielna

  ul. Cicha

  ul. Dworcowa

  ul. Działdowska

  ul. Dębowa

  ul. Elizy Orzeszkowej

  ul. Fryderyka Chopina

  ul. Garbarska

  ul. Garbuzy

  ul. Grabowa

  ul. Graniczna

  ul. Górka

  Główny Dworzec

  ul. Hugona Kołłątaja

  ul. Ignacego Potockiego

  ul. Jarzębinowa

  ul. Jaworowa

  ul. Jeleńska

  ul. Jesionowa

  ul. Juliana Tuwima

  ul. Juliusza Kraziewicza

  ul. Józefa Wybickiego

  ul. Kazimierza Jagiellończyka

  ul. Klonowa

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Leśniczówka

  ul. Lipowa

  szosa Lubawska

  ul. Marii Dąbrowskiej

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Myśliwska

  ul. Młyńska

  ul. Nowa

  ul. Nowy Rynek

  ul. Ogrodowa

  ul. Okopowa

  ul. Piaski

  ul. Podgórna

  ul. Podleśna

  ul. Podzamcze

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Południowa

  ul. Poświętna

  ul. Przemysłowa

  ul. Rejtana

  ul. Sosnowa

  ul. Stanisława Konarskiego

  ul. Stanisława Staszica

  ul. Stare Miasto

  ul. Stefana Batorego

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Strażacka

  ul. Sądowa

  ul. Słomiany Rynek

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Tartaczna

  ul. Topolowa

  ul. Wiejska

  ul. Wierzbowa

  ul. Wiśniowa

  ul. Wodna

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Władysława Reymonta

  ul. Zamkowa

  ul. Zieluńska

  pl. gen. Józefa Hallera

  ul. Świerkowa