Powiat rybnicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat rybnicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 78 213 Liczba mieszkańców
 • 224 km2 Powierzchnia
 • 347 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 37,6% Stopa urbanizacji
 • Damian Mrowiec Starosta
 • ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik Adres starostwa powiatowego
 • SRB Tablice rejestracyjne
Powiat rybnicki na mapie
Identyfikatory
 • 2412 TERYT (TERC)
Herb powiatu rybnickiego
powiat rybnicki herb
Flaga powiatu rybnickiego
powiat rybnicki flaga

Powiat rybnicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat rybnicki ma 78 213 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 7,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,7 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu rybnickiego w 2050 roku wynosi 76 723, z czego 38 845 to kobiety, a 37 878 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu rybnickiego zawarli w 2019 roku 391 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  24,7% mieszkańców powiatu rybnickiego jest stanu wolnego, 63,0% żyje w małżeństwie, 2,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat rybnicki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 50. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,64 na 1000 mieszkańców powiatu rybnickiego. W 2019 roku urodziło się 849 dzieci, w tym 48,9% dziewczynek i 51,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 330 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,06 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 35,0% zgonów w powiecie rybnickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 33,3% zgonów w powiecie rybnickim były nowotwory, a 6,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu rybnickiego przypada 10.22 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 955 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 942 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu rybnickiego 13. W tym samym roku 15 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 7.

  61,2% mieszkańców powiatu rybnickiego jest w wieku produkcyjnym, 19,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu rybnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 78 213 Liczba mieszkańców
 • 39 713 Kobiety
 • 38 500 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie rybnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie rybnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie rybnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu rybnickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 76 723 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 38 845 Kobiety
 • 37 878 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie rybnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie rybnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie rybnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu rybnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 40,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  40,7 lat
  Województwo
  42,9 lat
  Kraj
  41,9 lat
 • 42,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat rybnicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu rybnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  24,7%
  Województwo
  27,1%
  Kraj
  28,8%
 • 20,0% Kobiety
  (Panny)
 • 29,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 63,0% Żonaci/Zamężne
 • pow. rybnicki
  63,0%
  śląskie
  57,5%
  Kraj
  55,8%
 • 61,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 64,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • pow. rybnicki
  9,1%
  woj. śląskie
  9,8%
  Cała Polska
  9,6%
 • 15,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,7%
  Województwo
  5,1%
  Kraj
  5,0%
 • 2,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Tutaj
  0,5%
  Województwo
  0,4%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie rybnickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. rybnicki
  5,0
  Województwo
  4,7
  Cały kraj
  4,8
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. rybnicki
  1,3
  woj. śląskie
  1,8
  Cały kraj
  1,7
 • 391 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie rybnickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 50 Przyrost naturalny w roku 2019
 • 52 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,64 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  0,6
  Województwo
  -2,5
  Cały kraj
  -0,9
 • -1,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie rybnickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie rybnickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie rybnickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie rybnickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 849 Urodzenia żywe
 • 415 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 434 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,9%
  51,1%
 • 10,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. rybnicki
  10,9
  śląskie
  9,0
  Cały kraj
  9,8
 • 46,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. rybnicki
  46,6
  śląskie
  39,5
  Cały kraj
  41,8
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 128 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 128
 • 85 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 85
 • 40 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 330 g Średnia waga noworodków
 • 3 230 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 426 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. rybnicki
  3 330 g
  woj. śląskie
  3 311 g
  Cały kraj
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 65 Waga 4000g - 4499g
 • 65
 • 255 Waga 3500g - 3999g
 • 255
 • 317 Waga 3000g - 3499g
 • 317
 • 158 Waga 2500g - 2999g
 • 158
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 16 Waga 1500g - 1999g
 • 16
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,57 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,57
  Województwo
  1,36
  Cały kraj
  1,42
 • 0,77 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat rybnicki
  0,77
  woj. śląskie
  0,66
  Cała Polska
  0,69
 • 1,06 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,06
  Województwo
  0,78
  Cały kraj
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie rybnickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 799 Zgony
 • 363 Kobiety
  (Zgony)
 • 436 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,4%
  54,6%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 10,2 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  10,2
  woj. śląskie
  11,4
  Cały kraj
  10,7
 • 94,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. rybnicki
  94,1
  Województwo
  127,8
  Polska
  109,3
 • 4,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  4,7
  Województwo
  4,6
  Polska
  3,8
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. rybnicki
  3,3
  śląskie
  3,5
  Polska
  3,1
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  0,7
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie rybnickim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  35,0%
  śląskie
  42,8%
  Polska
  40,5%
 • 33,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat rybnicki
  33,3%
  śląskie
  27,5%
  Cała Polska
  26,4%
 • 6,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  6,2%
  Województwo
  4,9%
  Kraj
  6,7%
 • 10,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  10,0
  Kraj
  9,8
 • 80,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  80,8
  Kraj
  72,2
 • 311,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  311,5
  Województwo
  315,8
  Cała Polska
  284,5
 • 284,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  284,2
  Polska
  263,9
 • 326,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 336,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 317,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. rybnicki
  326,9
  śląskie
  492,0
  Cały kraj
  437,2
 • 48,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 24,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 71,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat rybnicki
  48,3
  Województwo
  78,9
  Polska
  71,0
 • 48,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. rybnicki
  48,0
  śląskie
  38,9
  Polska
  34,8
 • 5,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,1
  śląskie
  8,5
  Cała Polska
  8,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat rybnicki
  0,6%
  śląskie
  0,8%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 955 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 486 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 469 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Zameldowania z zagranicy
 • 12 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 942 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 487 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 455 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 20 Saldo migracji
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 12 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 13 Saldo migracji wewnętrznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 14 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Saldo migracji zagranicznych
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie rybnickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat rybnicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rybnicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie rybnickim oddano do użytku 222 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,84 nowych lokali. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie rybnickim to 24 791 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 317 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  90,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 9,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie rybnickim to 5,30 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie rybnickim to 118,00 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,03% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,20% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,23% mieszkań posiada łazienkę, 89,02% korzysta z centralnego ogrzewania, a 26,77% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 24 791 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 317,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  317,40
  śląskie
  391,20
  Kraj
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 88,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat rybnicki
  88,80 m2
  Województwo
  71,30 m2
  Cały kraj
  74,20 m2
 • 28,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. rybnicki
  28,20 m2
  śląskie
  27,90 m2
  Kraj
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,62 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,62
  woj. śląskie
  3,77
  Polska
  3,82
 • 3,15 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,15
  Województwo
  2,56
  Cała Polska
  2,63
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat rybnicki
  0,68
  Województwo
  0,68
  Cały kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 222 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 2,84 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  2,84
  Województwo
  3,10
  Cała Polska
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 1 177 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 5,30 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. rybnicki
  5,30
  woj. śląskie
  4,34
  Cały kraj
  3,78
 • 15,05 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  15,05
  Województwo
  13,42
  Cała Polska
  20,42
 • 26 195 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 118,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  118,0 m2
  woj. śląskie
  107,3 m2
  Cała Polska
  88,6 m2
 • 0,33 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat rybnicki
  0,33 m2
  woj. śląskie
  0,33 m2
  Kraj
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 99,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat rybnicki
  99,03%
  Województwo
  98,79%
  Polska
  96,88%
 • 97,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. rybnicki
  97,20%
  śląskie
  95,53%
  Cała Polska
  93,83%
 • 96,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. rybnicki
  96,23%
  śląskie
  93,93%
  Cała Polska
  91,54%
 • 89,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  89,02%
  śląskie
  82,09%
  Cała Polska
  82,60%
 • 26,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  26,77%
  śląskie
  64,64%
  Polska
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat rybnicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie rybnickim na 1000 mieszkańców pracuje 121osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie rybnickim wynosiło w 2019 roku 4,7% (6,6% wśród kobiet i 3,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie rybnickim wynosiło 4 073,76 PLN, co odpowiada 84.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu rybnickiego 15 929 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 599 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -12 330.

  21,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu rybnickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 37,9% w przemyśle i budownictwie, a 15,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 121 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  121,0
  śląskie
  275,0
  Polska
  251,0
 • 5,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,4% Kobiety
 • 3,3% Mężczyźni
 • Powiat
  4,7%
  śląskie
  3,6%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie rybnickim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie rybnickim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie rybnickim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 074 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. rybnicki
  4 074 PLN
  śląskie
  4 825 PLN
  Polska
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie rybnickim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 15 929 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 599 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -12 330 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,23 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 37,9% Przemysł i budownictwo
 • 21,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 55,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,6% Pozostałe
 • 36,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie rybnickim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 9 456 Pracujący ogółem
 • 4 811 Kobiety
 • 4 645 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie rybnickim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 19,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,2% W wieku produkcyjnym
 • 56,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat rybnicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 63,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. rybnicki
  63,5
  woj. śląskie
  67,7
  Cała Polska
  66,7
 • 31,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  31,6
  Województwo
  39,0
  Polska
  36,5
 • 99,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. rybnicki
  99,1
  Województwo
  136,0
  Cały kraj
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat rybnicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie rybnickim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 851 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 729 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 447 nowych podmiotów, a 234 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (542) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (426) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (538) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (234) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie rybnickim najwięcej (333) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 625) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,9% (109) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,3% (1 540) podmiotów, a 71,8% (4 202) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie rybnickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.6%) oraz Budownictwo (16.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 5 851 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 109 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 540 Przemysł i budownictwo
 • 4 202 Pozostała działalność
 • 447 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie rybnickim w 2019 roku
 • 234 Podmioty wyrejestrowane w powiecie rybnickim w 2019 roku
 • 4 729 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 625 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 625
 • 188 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 188
 • 32 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 32
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 5 845 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 845
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółdzielnie ogółem
 • 8
 • 280 Spółki handlowe ogółem
 • 280
 • 18  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 218  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 218
 • 14    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 333 Spółki cywilne ogółem
 • 333
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 729 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 258 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 258
 • 769 Budownictwo
 • 769
 • 527 Przetwórstwo przemysłowe
 • 527
 • 400 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 400
 • 375 Transport i gospodarka magazynowa
 • 375
 • 337 Pozostała działalność
 • 337
 • 214 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 214
 • 161 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 161
 • 136 Informacja i komunikacja
 • 136
 • 121 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 121
 • 109 Edukacja
 • 109
 • 95 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 95
 • 95 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 95
 • 68 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 68
 • 45 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 45
 • 15 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 15
 • 3 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rybnicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie rybnickim stwierdzono 912 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,67 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie rybnickim wynosi 75,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu rybnickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,05 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 4,68 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu - 0,60 (91%), drogowe - 1,59 (99%) oraz o charakterze gospodarczym - 1,29 (52%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 912 Przestępstwa ogółem
 • 912
 • 629 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 629
 • 101 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 101
 • 124 Przestępstwa drogowe
 • 124
 • 47 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 47
 • 366 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 366
 • 11,67 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,67
  Województwo
  24,06
  Polska
  20,75
 • 8,05 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat rybnicki
  8,05
  śląskie
  14,76
  Cały kraj
  13,21
 • 1,29 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,29
  Województwo
  6,68
  Cała Polska
  4,88
 • 1,59 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,59
  śląskie
  1,68
  Kraj
  1,86
 • 0,60 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat rybnicki
  0,60
  Województwo
  0,55
  Polska
  0,43
 • 4,68 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. rybnicki
  4,68
  Województwo
  11,59
  Kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. rybnicki
  75%
  woj. śląskie
  77%
  Cała Polska
  73%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. rybnicki
  74%
  woj. śląskie
  69%
  Cały kraj
  65%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat rybnicki
  53%
  śląskie
  87%
  Cała Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat rybnicki
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. rybnicki
  92%
  Województwo
  83%
  Polska
  86%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. rybnicki
  52%
  woj. śląskie
  61%
  Polska
  53%

Powiat rybnicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu rybnickiego wyniosła w 2018 roku 50,1 mln złotych, co daje 642 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.9% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu rybnickiego - 25.9% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (24.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (16.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,9 mln złotych, czyli 13,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu rybnickiego wyniosła w 2018 roku 50,1 mln złotych, co daje 642 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.7% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (46.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.2%). W budżecie powiatu rybnickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 270 złotych na mieszkańca (42,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,9 złotych na mieszkańca (0,8%).
 • Wydatki budżetu w powiecie rybnickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu rybnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu rybnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,9 mln

  445(100%)

  38,3 mln

  501(100%)

  37,8 mln

  493(100%)

  41,0 mln

  533(100%)

  45,4 mln

  588(100%)

  46,4 mln

  598(100%)

  47,2 mln

  607(100%)

  50,1 mln

  642(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,3 mln

  95,5(21.5%)

  9,5 mln

  123(24.7%)

  9,2 mln

  120(24.4%)

  11,4 mln

  148(27.9%)

  12,4 mln

  160(27.3%)

  14,5 mln

  186(31.2%)

  13,8 mln

  177(29.2%)

  13,0 mln

  166(25.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,5 mln

  125(28.1%)

  8,0 mln

  104(20.8%)

  8,9 mln

  116(23.6%)

  9,2 mln

  120(22.5%)

  10,0 mln

  129(22%)

  10,4 mln

  134(22.5%)

  10,0 mln

  129(21.3%)

  12,1 mln

  154(24.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,3 mln

  69,6(15.7%)

  5,6 mln

  73,2(14.6%)

  8,0 mln

  105(21.3%)

  7,5 mln

  96,8(18.2%)

  6,3 mln

  81,0(13.8%)

  6,7 mln

  86,7(14.5%)

  7,8 mln

  99,8(16.5%)

  8,2 mln

  106(16.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,2 mln

  94,3(21.2%)

  7,5 mln

  97,5(19.5%)

  7,7 mln

  100(20.4%)

  7,7 mln

  99,2(18.6%)

  8,5 mln

  109(18.6%)

  9,0 mln

  116(19.5%)

  5,8 mln

  74,5(12.3%)

  6,2 mln

  79,3(12.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  895,8 tys

  11,7(2.6%)

  1,0 mln

  13,3(2.7%)

  1,1 mln

  14,5(3%)

  1,2 mln

  15,6(2.9%)

  1,4 mln

  18,3(3.1%)

  2,2 mln

  28,7(4.8%)

  2,4 mln

  31,4(5.2%)

  2,2 mln

  27,6(4.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,1 mln

  14,9(3.3%)

  1,2 mln

  16,1(3.2%)

  1,4 mln

  18,5(3.8%)

  1,9 mln

  24,1(4.5%)

  1,7 mln

  22,2(3.8%)

  1,5 mln

  18,9(3.2%)

  1,6 mln

  20,2(3.3%)

  1,7 mln

  22,1(3.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  572,5 tys

  7,5(1.7%)

  356,7 tys

  4,7(0.9%)

  304,9 tys

  4,0(0.8%)

  998,6 tys

  12,9(2.4%)

  3,8 mln

  48,8(8.3%)

  478,0 tys

  6,2(1%)

  436,4 tys

  5,6(0.9%)

  838,7 tys

  10,7(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  62,3 tys

  0,8(0.2%)

  327,4 tys

  4,3(0.9%)

  67,9 tys

  0,9(0.2%)

  181,9 tys

  2,4(0.4%)

  673,0 tys

  8,7(1.5%)

  113,3 tys

  1,5(0.2%)

  139,2 tys

  1,8(0.3%)

  355,3 tys

  4,5(0.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  88,0 tys

  1,2(0.3%)

  102,0 tys

  1,3(0.3%)

  196,5 tys

  2,6(0.5%)

  167,4 tys

  2,2(0.4%)

  180,0 tys

  2,3(0.4%)

  156,8 tys

  2,0(0.3%)

  187,9 tys

  2,4(0.4%)

  188,9 tys

  2,4(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.4%)

  187,8 tys

  2,4(0.4%)

  187,8 tys

  2,4(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  20,3(4.6%)

  4,5 mln

  58,6(11.7%)

  508,7 tys

  6,6(1.3%)

  541,0 tys

  7,0(1.3%)

  247,9 tys

  3,2(0.5%)

  805,3 tys

  10,4(1.7%)

  236,2 tys

  3,0(0.5%)

  153,7 tys

  2,0(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  109,7 tys

  1,4(0.3%)

  136,0 tys

  1,8(0.4%)

  177,6 tys

  2,3(0.5%)

  163,5 tys

  2,1(0.4%)

  151,1 tys

  2,0(0.3%)

  178,8 tys

  2,3(0.4%)

  192,2 tys

  2,5(0.4%)

  125,4 tys

  1,6(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  13,0 tys

  0,2(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  5,8 tys

  0,1(0%)

  5,6 tys

  0,1(0%)

  64,9 tys

  0,8(0.1%)

  41,0 tys

  0,5(0.1%)

  55,4 tys

  0,7(0.1%)

  55,1 tys

  0,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,6 tys

  1,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  52,7 tys

  0,7(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,7 tys

  0,2(0%)

  31,1 tys

  0,4(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  24,8 tys

  0,3(0.1%)

  25,2 tys

  0,3(0.1%)

  25,6 tys

  0,3(0.1%)

  23,9 tys

  0,3(0.1%)

  23,5 tys

  0,3(0.1%)

  22,5 tys

  0,3(0%)

  22,3 tys

  0,3(0%)

  27,9 tys

  0,4(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  132,6 tys

  1,7(0.4%)

  119,2 tys

  1,6(0.3%)

  64,2 tys

  0,8(0.2%)

  34,7 tys

  0,4(0.1%)

  21,9 tys

  0,3(0%)

  8,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie rybnickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu rybnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu rybnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,6 mln

  494(100%)

  40,0 mln

  522(100%)

  39,8 mln

  519(100%)

  42,9 mln

  558(100%)

  47,4 mln

  614(100%)

  47,0 mln

  606(100%)

  47,3 mln

  608(100%)

  50,1 mln

  642(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,5 mln

  190(38.6%)

  15,5 mln

  202(38.7%)

  16,5 mln

  214(41.4%)

  18,5 mln

  239(43%)

  19,2 mln

  248(40.5%)

  20,2 mln

  260(43%)

  20,7 mln

  266(43.9%)

  23,4 mln

  300(46.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,6 mln

  126(25.6%)

  9,9 mln

  130(24.8%)

  9,6 mln

  125(24.1%)

  10,6 mln

  137(24.6%)

  11,3 mln

  146(23.8%)

  12,5 mln

  161(26.6%)

  11,7 mln

  151(24.8%)

  11,8 mln

  151(23.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,0 mln

  52,5(10.7%)

  4,4 mln

  57,7(11%)

  4,5 mln

  58,3(11.3%)

  4,7 mln

  60,6(10.9%)

  4,8 mln

  62,3(10.2%)

  5,9 mln

  75,5(12.5%)

  4,9 mln

  63,0(10.4%)

  5,1 mln

  65,5(10.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,0 mln

  39,9(8.1%)

  3,4 mln

  44,5(8.5%)

  4,0 mln

  51,8(10%)

  4,3 mln

  56,3(10.1%)

  6,0 mln

  78,0(12.7%)

  3,2 mln

  41,0(6.8%)

  3,4 mln

  43,9(7.2%)

  3,7 mln

  47,4(7.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  25,1(5.1%)

  527,2 tys

  6,9(1.3%)

  479,0 tys

  6,2(1.2%)

  1,1 mln

  14,4(2.6%)

  936,9 tys

  12,1(2%)

  787,1 tys

  10,1(1.7%)

  1,3 mln

  16,4(2.7%)

  982,2 tys

  12,6(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  17,6(3.6%)

  1,0 mln

  13,4(2.6%)

  714,0 tys

  9,3(1.8%)

  351,9 tys

  4,6(0.8%)

  607,0 tys

  7,8(1.3%)

  525,9 tys

  6,8(1.1%)

  542,1 tys

  7,0(1.1%)

  796,7 tys

  10,2(1.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  138,4 tys

  1,8(0.4%)

  42,5 tys

  0,6(0.1%)

  122,9 tys

  1,6(0.3%)

  129,7 tys

  1,7(0.3%)

  74,0 tys

  1,0(0.2%)

  1,1 mln

  14,0(2.3%)

  853,1 tys

  10,9(1.8%)

  729,2 tys

  9,3(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  597,4 tys

  7,8(1.6%)

  384,0 tys

  5,0(1%)

  389,8 tys

  5,1(1%)

  575,1 tys

  7,5(1.3%)

  3,2 mln

  40,9(6.7%)

  1,6 mln

  21,1(3.5%)

  577,1 tys

  7,4(1.2%)

  613,2 tys

  7,9(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  695,1 tys

  9,1(1.8%)

  916,0 tys

  12,0(2.3%)

  3,0 mln

  39,0(7.5%)

  1,7 mln

  22,7(4.1%)

  670,4 tys

  8,7(1.4%)

  606,5 tys

  7,8(1.3%)

  1,1 mln

  13,6(2.2%)

  522,2 tys

  6,7(1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  22,3(4.5%)

  3,8 mln

  49,7(9.5%)

  434,0 tys

  5,6(1.1%)

  307,7 tys

  4,0(0.7%)

  321,4 tys

  4,2(0.7%)

  353,3 tys

  4,5(0.8%)

  365,1 tys

  4,7(0.8%)

  365,6 tys

  4,7(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.4%)

  187,8 tys

  2,4(0.4%)

  187,8 tys

  2,4(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,6 tys

  1,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  52,7 tys

  0,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  8,8 tys

  0,1(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  9,6 tys

  0,1(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  34,8 tys

  0,5(0.1%)

  15,4 tys

  0,2(0%)

  79,5 tys

  1,0(0.2%)

  600,5 tys

  7,8(1.4%)

  266,0 tys

  3,4(0.6%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  6,6 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  13,0 tys

  0,2(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  5,8 tys

  0,1(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,7 tys

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat rybnicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 18 347 mieszkańców powiatu rybnickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 924 kobiet oraz 9 423 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 15,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 36,6% mieszkańców powiatu rybnickiego, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 18,6% podstawowym ukończonym. 0,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu rybnickiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie rybnickim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,2%) oraz podstawowe ukończone (24,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (45,3%) oraz średnie zawodowe (16,7%).

  W roku 2018 w powiecie rybnickim mieściły się 22 przedszkola, w których do 115 oddziałów uczęszczało 2 541 dzieci (1 225 dziewczynek oraz 1 316 chłopców). Dostępne były 2 664 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie rybnickim mieściło się 19 przedszkoli, w których do 67 oddziałów uczęszczało 1 551 dzieci (741 dziewczynek oraz 810 chłopców). Dostępnych było 1 671 miejsc.

  18,6% mieszkańców powiatu rybnickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,9% wśród dziewczynek i 18,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 780 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,97 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 27 szkół podstawowych, w których w 360 oddziałach uczyło się 6 539 uczniów (3 191 kobiet oraz 3 348 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie rybnickim placówkę miało 25 szkół podstawowych, w których w 245 oddziałach uczyło się 4 651 uczniów (2 279 kobiet oraz 2 372 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,5% ludności (29,4% wśród dziewczynek i 29,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,13.

  W powiecie rybnickim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 4 oddziałach uczyło się 81 uczniów (65 kobiet oraz 16 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 45 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie rybnickim placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 11 oddziałach uczyło się 282 uczniów (178 kobiet oraz 104 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 77 absolwentów.

  W powiecie rybnickim znajduje się 1 Technikum, w którym w 17 oddziałach uczyło się 447 uczniów (199 kobiet oraz 248 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 112 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie rybnickim placówkę miała 1 Technikum, w którym w 15 oddziałach uczyło się 342 uczniów (174 kobiety oraz 168 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 73 absolwentów.

  W powiecie rybnickim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 108 uczniów (51 kobiet oraz 57 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,8% mieszkańców (11,7% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,3 uczniów. 27,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 26,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,8% mieszkańców powiatu rybnickiego w wieku potencjalnej nauki (26,6% kobiet i 26,9% mężczyzn).

 • 11,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  11,0%
  śląskie
  16,8%
  Polska
  17,9%
 • 12,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  27,8%
  Województwo
  34,2%
  Kraj
  33,3%
 • 29,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,4%
  śląskie
  2,7%
  Polska
  2,7%
 • 3,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,5%
  Województwo
  11,3%
  Cała Polska
  12,4%
 • 13,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  15,0%
  Województwo
  20,2%
  Cały kraj
  18,1%
 • 13,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 36,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  36,6%
  śląskie
  26,6%
  Cała Polska
  22,9%
 • 28,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 45,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. rybnicki
  5,3%
  śląskie
  4,9%
  Cały kraj
  5,2%
 • 4,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  18,6%
  woj. śląskie
  16,6%
  Kraj
  19,3%
 • 24,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 0,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  0,7%
  Województwo
  0,9%
  Kraj
  1,4%
 • 0,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 780 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat rybnicki
  780,0
  Województwo
  890,0
  Cały kraj
  873,0
 • 0,97 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat rybnicki
  0,97
  Województwo
  0,81
  Kraj
  0,89
 •  
 • 22Przedszkola
 • 7 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 115 Oddziały
 • 14 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 664 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat rybnicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 541 Dzieci
 • 1 225 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 316 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,2%
  51,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 37 2 lata i mniej
 • 37
 • 517 3 lata
 • 517
 • 596 4 lata
 • 596
 • 727 5 lata
 • 727
 • 651 6 lat
 • 651
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 20 2 lata i mniej
 • 20
 • 261 3 lata
 • 261
 • 269 4 lata
 • 269
 • 353 5 lata
 • 353
 • 314 6 lat
 • 314
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 17 2 lata i mniej
 • 17
 • 256 3 lata
 • 256
 • 327 4 lata
 • 327
 • 374 5 lata
 • 374
 • 337 6 lat
 • 337
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 329 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 165,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 165,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 19,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat rybnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 347 Oddziały
 • 6 501 Uczniowie
 • 3 180 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 321 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 899 Uczniowie w 1 klasie
 • 407 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 492 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 721 Absolwenci 2016
 • 328 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 393 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 13 Oddziały
 • 38 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,9%
  71,1%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Absolwenci 2016
 • 1 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 18,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat rybnicki
  18,2
  śląskie
  18,1
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,2
 • 18,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,2
 • 18,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,7
 • 2,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,9
 •  
 • 489,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 422,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 67,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 16,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 7 953 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski6 500
  • niemiecki1 387
 • 6 500 angielski
 • 1 387 niemiecki
 • 66 francuski
 • 458 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 458 niemiecki
 • 17 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 17 angielski
 •  
 • 94,13 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. rybnicki
  94,13
  Województwo
  96,32
  Polska
  95,46
 • 93,28 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  93,28
  Województwo
  94,54
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat rybnicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat rybnicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat rybnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 74 Uczniowie
 • 60 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 81,1%
  18,9%
 • 18 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Absolwenci
 • 23 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 7 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,4%
  28,6%
 • 15 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat rybnicki
  20,3
  woj. śląskie
  26,5
  Kraj
  26,2
 •  
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat rybnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 447 Uczniowie
 • 199 Kobiety
  (uczniowie)
 • 248 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,5%
  55,5%
 • 150 Uczniowie w 1 klasie
 • 64 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 86 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 112 Absolwenci
 • 64 Kobiety
  (absolwenci)
 • 48 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat rybnicki
  26,3
  woj. śląskie
  23,8
  Polska
  23,8
 •  
 • 38,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 25,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat rybnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 108 Uczniowie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie)
 • 57 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,2%
  52,8%
 • 74 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 41 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 27,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat rybnicki
  27,0
  woj. śląskie
  18,3
  Cała Polska
  17,9
 •  
 • 7,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 1 186 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski665
  • niemiecki210
  • hiszpański197
  • francuski114
 • 665 angielski
 • 210 niemiecki
 • 197 hiszpański
 • 114 francuski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 18,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat rybnicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat rybnicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat rybnicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rybnicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie rybnickim

 • Według danych GUS z 2019 roku w powiecie rybnickim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 125)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie rybnickim: 16 (publiczne: 14, prywatne: 2), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 11 (przystosowane wejście do budynku: 11, udogodnienia wewnątrz budynku: 6). W powiecie rybnickim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 199 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 444 (uczestnicy: 72 913)
  • seanse filmowe: 16 (uczestnicy: 2 283)
  • wystawy: 26 (uczestnicy: 8 350)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 14 (uczestnicy: 7 650)
  • koncerty: 66 (uczestnicy: 26 151)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 35 (uczestnicy: 1 640)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 82 (uczestnicy: 2 267)
  • konkursy: 61 (uczestnicy: 1 365)
  • pokazy teatralne: 13 (uczestnicy: 2 450)
  • konferencje: 5 (uczestnicy: 212)
  • interdyscyplinarne: 10 (uczestnicy: 15 000)
  • warsztaty: 101 (uczestnicy: 1 870)
  • inne: 15 (uczestnicy: 3 675)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 68 (członkowie: 2 281)
  • plastyczne/techniczne: 20 (członkowie: 246)
  • taneczne: 4 (członkowie: 95)
  • informatyczne: 5 (członkowie: 56)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 18)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 7 (członkowie: 934)
  • koło gospodyń wiejskich: 5 (członkowie: 562)
  • inne: 24 (członkowie: 360)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 20)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 20)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 8
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 18 (członkowie: 284)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 93)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 76)
  • taneczne: 6 (członkowie: 103)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie rybnickim siedzibę miał 1 teatr (teatr lalkowy: 1). Odbyło się 0 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 0 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie rybnickim działało 19 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 270 549 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 33 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 294 992 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 55
  • dostępne dla czytelników: 31
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 31
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie rybnickim działało 29 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 634 członków. Zarejestrowano 2 282 ćwiczących (mężczyźni: 1 939, kobiety: 343, chłopcy do lat 18: 1 299, dziewczęta do lat 18: 273). Aktywne były 44 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (54), instruktora sportowego (26) oraz inne osoby (31).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie rybnickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rybnicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat rybnicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 42 wypadków drogowych w powiecie rybnickim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 45 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 53,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 9,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 12,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 79,6 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie rybnickim zarejestrowanych było 56 565 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 47 321 samochodów osobowych (605,9 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 4 309 samochodów ciężarowych (62,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 100 autobusów (1,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 573 ciągników siodłowych (7,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 839 motocykli (36,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,0 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności do 1399 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 20,1 lat.


  W 2018 roku w powiecie rybnickim znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 9 taksówek oraz 9 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 42 Wypadki drogowe
 • 7 Ofiary śmiertelne
 • 45 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie rybnickim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 53,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. rybnicki
  53,8
  śląskie
  71,0
  Polska
  82,5
 • 8,97 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  9,0
  śląskie
  4,8
  Cały kraj
  7,5
 • 12,38 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. rybnicki
  12,4
  woj. śląskie
  6,7
  Cała Polska
  9,3
 • 79,55 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat rybnicki
  79,6
  śląskie
  116,1
  Polska
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 56 565 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie rybnickim w 2018 roku
 • 47 321 Samochody osobowe
 • 4 309 Samochody ciężarowe
 • 62 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 100 Autobusy
 • 281 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 573 Ciągniki samochodowe
 • 573   Ciągniki siodłowe
 • 1 142 Ciągniki rolnicze
 • 2 839 Motocykle
 • 638   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 007 Motorowery
 • 47 321Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie rybnickim
 • Samochody osobowe w powiecie rybnickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 605,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  605,9
  Województwo
  584,6
  Polska
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 772
  • 1400-1649 kg13 031
  • 1650-1899 kg10 853
  • 1900 kg i więcej10 665
 • 12 772 do 1399 kg
 • 13 031 1400-1649 kg
 • 10 853 1650-1899 kg
 • 10 665 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 22 980 do 1399 cm3
 • 22 980
 • 21 590 1400-1999 cm3
 • 21 590
 • 2 751 2000 i więcej cm3
 • 2 751
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie rybnickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna28 793
  • olej napędowy12 507
  • gaz (LPG)5 843
  • pozostałe178
 • 28 793 benzyna
 • 12 507 olej napędowy
 • 5 843 gaz (LPG)
 • 178 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 244 do 1 roku
 • 1 244
 • 644 2 lata
 • 644
 • 774 3 lata
 • 774
 • 1 851 4-5 lat
 • 1 851
 • 2 375 6-7 lat
 • 2 375
 • 2 959 8-9 lat
 • 2 959
 • 4 041 10-11 lat
 • 4 041
 • 9 111 12-15 lat
 • 9 111
 • 10 673 16-20 lat
 • 10 673
 • 5 280 21-25 lat
 • 5 280
 • 2 996 26-30 lat
 • 2 996
 • 5 373 31 lat i więcej
 • 5 373
 • 17,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie rybnickim
 • Powiat
  17,0 lat
  śląskie
  17,3 lat
  Kraj
  18,3 lat
 • 4 309Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie rybnickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie rybnickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 62,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  62,5
  Województwo
  81,2
  Polska
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 971 do 999 kg
 • 1 971
 • 1 281 1000-1499 kg
 • 1 281
 • 335 1500-2999 kg
 • 335
 • 45 3000-3499 kg
 • 45
 • 75 3500-4999 kg
 • 75
 • 204 5000-6999 kg
 • 204
 • 180 7000-9999 kg
 • 180
 • 154 10000-14999 kg
 • 154
 • 64 15000 kg i więcej
 • 64
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna671
  • olej napędowy3 100
  • gaz (LPG)157
  • pozostałe381
 • 671 benzyna
 • 3 100 olej napędowy
 • 157 gaz (LPG)
 • 381 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 54 do 1 roku
 • 54
 • 52 2 lata
 • 52
 • 67 3 lata
 • 67
 • 143 4-5 lat
 • 143
 • 198 6-7 lat
 • 198
 • 268 8-9 lat
 • 268
 • 319 10-11 lat
 • 319
 • 651 12-15 lat
 • 651
 • 758 16-20 lat
 • 758
 • 560 21-25 lat
 • 560
 • 439 26-30 lat
 • 439
 • 800 31 lat i więcej
 • 800
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie rybnickim
 • Tutaj
  19,4 lat
  woj. śląskie
  18,1 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 100Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie rybnickim
 • Autobusy w powiecie rybnickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 1,3 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. rybnicki
  1,3
  śląskie
  2,6
  Kraj
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy79
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe20
 • 1 benzyna
 • 79 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 20 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 5 12-15 lat
 • 5
 • 17 16-20 lat
 • 17
 • 16 21-25 lat
 • 16
 • 23 26-30 lat
 • 23
 • 34 31 lat i więcej
 • 34
 • 26,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie rybnickim
 • Tutaj
  26,2 lat
  śląskie
  21,1 lat
  Kraj
  21,0 lat
 • 573Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie rybnickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie rybnickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 7,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. rybnicki
  7,3
  śląskie
  8,6
  Cała Polska
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy525
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe46
 • 2 benzyna
 • 525 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 46 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 10 3 lata
 • 10
 • 25 4-5 lat
 • 25
 • 42 6-7 lat
 • 42
 • 35 8-9 lat
 • 35
 • 97 10-11 lat
 • 97
 • 113 12-15 lat
 • 113
 • 117 16-20 lat
 • 117
 • 69 21-25 lat
 • 69
 • 47 26-30 lat
 • 47
 • 18 31 lat i więcej
 • 18
 • 15,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie rybnickim
 • Tutaj
  15,5 lat
  woj. śląskie
  13,0 lat
  Cały kraj
  12,0 lat
 • 2 839Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie rybnickim
 • Motocykle w powiecie rybnickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 36,3 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat rybnicki
  36,3
  woj. śląskie
  31,7
  Cała Polska
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 42 do 1 roku
 • 42
 • 45 2 lata
 • 45
 • 76 3 lata
 • 76
 • 82 4-5 lat
 • 82
 • 90 6-7 lat
 • 90
 • 122 8-9 lat
 • 122
 • 226 10-11 lat
 • 226
 • 462 12-15 lat
 • 462
 • 493 16-20 lat
 • 493
 • 258 21-25 lat
 • 258
 • 264 26-30 lat
 • 264
 • 679 31 lat i więcej
 • 679
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie rybnickim
 • pow. rybnicki
  20,1 lat
  Województwo
  22,1 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie rybnickim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. rybnicki
  0,0 km
  woj. śląskie
  757,1 km
  Polska
  444,7 km
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,0 km
  Województwo
  2,1 km
  Kraj
  3,6 km
 • 9 Liczba licencji na taksówki
 • 9 Liczba taksówek