Powiat rybnicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat rybnicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 76 774 Liczba mieszkańców
 • 224 km2 Powierzchnia
 • 343 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 37,6% Stopa urbanizacji
 • Damian Mrowiec Starosta
 • ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik Adres starostwa powiatowego
 • SRB Tablice rejestracyjne
Powiat rybnicki na mapie
Identyfikatory
 • 2412 TERYT (TERC)
Herb powiatu rybnickiego
powiat rybnicki herb
Flaga powiatu rybnickiego
powiat rybnicki flaga

Powiat rybnicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat rybnicki ma 76 774 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 5,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,8 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu rybnickiego w 2050 roku wynosi 76 723, z czego 38 845 to kobiety, a 37 878 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu rybnickiego zawarli w 2022 roku 309 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  24,4% mieszkańców powiatu rybnickiego jest stanu wolnego, 62,0% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat rybnicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -244. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,18 na 1000 mieszkańców powiatu rybnickiego. W 2022 roku urodziło się 623 dzieci, w tym 48,2% dziewczynek i 51,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 330 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,72 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 35,9% zgonów w powiecie rybnickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,4% zgonów w powiecie rybnickim były nowotwory, a 6,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu rybnickiego przypada 11.28 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 967 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 751 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu rybnickiego 216. W tym samym roku 12 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 10 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  60,1% mieszkańców powiatu rybnickiego jest w wieku produkcyjnym, 19,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu rybnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 76 774 Liczba mieszkańców
 • 39 156 Kobiety
 • 37 618 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie rybnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie rybnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie rybnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu rybnickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 76 723 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 38 845 Kobiety
 • 37 878 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie rybnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie rybnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie rybnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu rybnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. rybnicki
  40,8 lat
  woj. śląskie
  43,0 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 42,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat rybnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu rybnickiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat rybnicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat rybnicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat rybnicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,4% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  24,4%
  Województwo
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 20,0% Kobiety
  (Panny)
 • 29,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 62,0% Żonaci/Zamężne
 • powiat rybnicki
  62,0%
  woj. śląskie
  55,6%
  Cała Polska
  54,0%
 • 61,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 62,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,7%
  Województwo
  9,2%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  4,9%
  woj. śląskie
  8,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 4,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • pow. rybnicki
  0,0%
  Województwo
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie rybnickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  4,0
  Województwo
  3,9
  Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. rybnicki
  1,2
  śląskie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 309 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie rybnickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -244 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -120 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -124 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,18 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -3,2
  Województwo
  -5,8
  Cała Polska
  -3,8
 • -3,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie rybnickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie rybnickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie rybnickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie rybnickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 623 Urodzenia żywe
 • 300 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 323 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,2%
  51,8%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat rybnicki
  8,1
  śląskie
  7,3
  Polska
  8,1
 • 35,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat rybnicki
  35,8
  Województwo
  32,5
  Cała Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 106 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 106
 • 83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 330 g Średnia waga noworodków
 • 3 277 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 380 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 330 g
  woj. śląskie
  3 296 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 37 Waga 4000g - 4499g
 • 37
 • 178 Waga 3500g - 3999g
 • 178
 • 260 Waga 3000g - 3499g
 • 260
 • 112 Waga 2500g - 2999g
 • 112
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. rybnicki
  1,33
  woj. śląskie
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,64
  Województwo
  0,59
  Cała Polska
  0,61
 • 0,72 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat rybnicki
  0,72
  śląskie
  0,56
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie rybnickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 867 Zgony
 • 420 Kobiety
  (Zgony)
 • 447 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,4%
  51,6%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 11,3 Zgony na 1000 ludności
 • powiat rybnicki
  11,3
  Województwo
  13,0
  Polska
  11,9
 • 139,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  139,2
  śląskie
  179,4
  Kraj
  147,0
 • 3,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat rybnicki
  3,2
  śląskie
  4,8
  Cały kraj
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat rybnicki
  3,1
  woj. śląskie
  3,5
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie rybnickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  35,9%
  śląskie
  36,4%
  Kraj
  36,0%
 • 22,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat rybnicki
  22,4%
  Województwo
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 6,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. rybnicki
  6,6%
  śląskie
  5,2%
  Kraj
  6,7%
 • 68 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  6,4
  Kraj
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  78,9
  Cała Polska
  70,6
 • 252,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  252,5
  Województwo
  315,1
  Polska
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,1
  Cały kraj
  253,9
 • 404,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 423,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 385,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  404,8
  Województwo
  473,7
  Cała Polska
  426,2
 • 54,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 99,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. rybnicki
  54,5
  woj. śląskie
  63,1
  Cały kraj
  62,9
 • 23,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  23,0
  Województwo
  39,0
  Cała Polska
  33,8
 • 2,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  2,6
  woj. śląskie
  8,1
  Cała Polska
  7,0
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat rybnicki
  0,2%
  woj. śląskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie rybnickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 33 Osoby w zamachach samobójczych
 • 11 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 22 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 30 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 3 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 18 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 17 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 43 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat rybnicki
  43,0
  Województwo
  45,0
  Polska
  38,0
 • 26 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. rybnicki
  26,0
  śląskie
  13,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 6 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 6
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 4 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 4
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 16 powieszenie się
 • 16
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 13 powieszenie się
 • 13
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 18 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 18
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 9 nieustalona
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 9 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 9
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 8 19-24 lat
 • 8
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 12 30-49 lat
 • 12
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu5
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków7
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony20
 • 3 trzeźwy
 • 5 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 7 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 20 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony16
 • 2 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 16 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 16 kawaler/panna
 • 16
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 6 nieustalony
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 9 kawaler/panna
 • 9
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie4
  • wyższe0
  • nieustalony22
 • 1 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 0 wyższe
 • 22 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony16
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 16 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 8 na utrzymaniu innej osoby
 • 8
 • 2 renta
 • 2
 • 3 emerytura
 • 3
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 13 nieustalony
 • 13
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 2 renta
 • 2
 • 3 emerytura
 • 3
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 8 nieustalony
 • 8
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 967 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 478 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 489 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 751 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 367 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 384 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 218 Saldo migracji
 • 115 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 103 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 216 Saldo migracji wewnętrznych
 • 111 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 105 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie rybnickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat rybnicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rybnicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie rybnickim oddano do użytku 278 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,62 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie rybnickim to 24 990 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 325 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  98,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 1,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie rybnickim to 5,36 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie rybnickim to 114,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,03% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,09% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,92% mieszkań posiada łazienkę, 85,52% korzysta z centralnego ogrzewania, a 32,32% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie rybnickim 84 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 544 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 423 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 5 transakcji (mediana cen - 3 429 zł/m2, średnia - 3 476 zł/m2), a na rynku wtórnym 79 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 547 zł/m2, średnia - 3 419 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 544 zł
 • pow. rybnicki
  3 544 zł
  śląskie
  5 014 zł
  Cała Polska
  6 617 zł
 • 3 544 zł Ogółem
 • 3 544 zł
 • 3 438 zł do 40 m2
 • 3 438 zł
 • 3 736 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 736 zł
 • 3 429 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 429 zł
 • 1 751 zł od 80,1 m2
 • 1 751 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 423 zł
 • Tutaj
  3 423 zł
  śląskie
  5 005 zł
  Cała Polska
  7 224 zł
 • 3 423 zł Ogółem
 • 3 423 zł
 • 3 710 zł do 40 m2
 • 3 710 zł
 • 3 656 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 656 zł
 • 3 435 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 435 zł
 • 1 797 zł od 80,1 m2
 • 1 797 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 84
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m219
  • od 40,1 do 60 m244
  • od 60,1 do 80 m217
  • od 80,1 m24
 • 19 do 40 m2
 • 44 od 40,1 do 60 m2
 • 17 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie rybnickim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 429 zł
 • Powiat
  3 429 zł
  śląskie
  5 852 zł
  Polska
  6 947 zł
 • 3 429 zł Ogółem
 • 3 429 zł
 • 3 429 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 429 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 476 zł
 • Tutaj
  3 476 zł
  śląskie
  5 762 zł
  Polska
  7 466 zł
 • 3 476 zł Ogółem
 • 3 476 zł
 • 3 456 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 456 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 5
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m20
  • od 60,1 do 80 m23
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 0 od 40,1 do 60 m2
 • 3 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 547 zł
 • Powiat
  3 547 zł
  śląskie
  4 596 zł
  Polska
  6 140 zł
 • 3 547 zł Ogółem
 • 3 547 zł
 • 3 432 zł do 40 m2
 • 3 432 zł
 • 3 814 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 814 zł
 • 3 361 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 361 zł
 • 1 751 zł od 80,1 m2
 • 1 751 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 419 zł
 • pow. rybnicki
  3 419 zł
  śląskie
  4 631 zł
  Polska
  6 984 zł
 • 3 419 zł Ogółem
 • 3 419 zł
 • 3 705 zł do 40 m2
 • 3 705 zł
 • 3 664 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 664 zł
 • 3 431 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 431 zł
 • 1 797 zł od 80,1 m2
 • 1 797 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 79
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m218
  • od 40,1 do 60 m243
  • od 60,1 do 80 m214
  • od 80,1 m24
 • 18 do 40 m2
 • 43 od 40,1 do 60 m2
 • 14 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 24 990 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 325,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. rybnicki
  325,30
  woj. śląskie
  423,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 91,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  91,20 m2
  Województwo
  72,70 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 29,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. rybnicki
  29,70 m2
  Województwo
  30,80 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,66 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,66
  Województwo
  3,79
  Polska
  3,83
 • 3,07 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat rybnicki
  3,07
  śląskie
  2,36
  Cały kraj
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,66
  Województwo
  0,62
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 278 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,62 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  3,62
  śląskie
  4,31
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 490 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,36 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat rybnicki
  5,36
  Województwo
  4,13
  Polska
  3,89
 • 19,40 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. rybnicki
  19,40
  Województwo
  17,79
  Kraj
  24,56
 • 31 883 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 114,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. rybnicki
  114,7 m2
  woj. śląskie
  101,8 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,42 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. rybnicki
  0,42 m2
  woj. śląskie
  0,44 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat rybnicki
  99,03%
  śląskie
  99,06%
  Cała Polska
  97,75%
 • 98,09% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat rybnicki
  98,09%
  Województwo
  96,69%
  Polska
  95,18%
 • 97,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. rybnicki
  97,92%
  Województwo
  95,74%
  Polska
  93,75%
 • 85,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. rybnicki
  85,52%
  woj. śląskie
  84,47%
  Polska
  85,83%
 • 32,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  32,32%
  śląskie
  68,55%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat rybnicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie rybnickim na 1000 mieszkańców pracuje 124osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie rybnickim wynosiło w 2023 roku 4,6% (4,6% wśród kobiet i 4,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie rybnickim wynosiło 5 660,84 PLN, co odpowiada 84.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu rybnickiego 15 929 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 599 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -12 330.

  5,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu rybnickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 47,0% w przemyśle i budownictwie, a 18,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 124 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  124,0
  Województwo
  282,0
  Kraj
  259,0
 • 5,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,1% Kobiety
 • 4,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,6%
  śląskie
  3,6%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie rybnickim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie rybnickim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie rybnickim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 079 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 661 PLN
  Województwo
  6 728 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie rybnickim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 15 929 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 599 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -12 330 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,23 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 5,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 6,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 47,0% Przemysł i budownictwo
 • 27,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 66,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,0% Pozostałe
 • 44,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie rybnickim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 556 Pracujący ogółem
 • 4 880 Kobiety
 • 4 676 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie rybnickim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,1% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat rybnicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,4
  Województwo
  70,5
  Cały kraj
  69,0
 • 33,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  33,4
  śląskie
  41,1
  Cała Polska
  38,2
 • 101,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. rybnicki
  101,1
  śląskie
  139,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat rybnicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie rybnickim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 566 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 303 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 406 nowych podmiotów, a 255 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (542) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (320) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (538) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (193) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie rybnickim najwięcej (338) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 346) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (114) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,8% (1 757) podmiotów, a 71,5% (4 695) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie rybnickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.8%) oraz Budownictwo (17.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 566 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 114 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 757 Przemysł i budownictwo
 • 4 695 Pozostała działalność
 • 406 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie rybnickim w 2023 roku
 • 255 Podmioty wyrejestrowane w powiecie rybnickim w 2023 roku
 • 5 303 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 346 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 346
 • 186 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 186
 • 29 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 29
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 6 561 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 561
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 Spółdzielnie ogółem
 • 9
 • 380 Spółki handlowe ogółem
 • 380
 • 20  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 20
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 322  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 322
 • 15    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 15
 • 338 Spółki cywilne ogółem
 • 338
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 303 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 317 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 317
 • 933 Budownictwo
 • 933
 • 545 Przetwórstwo przemysłowe
 • 545
 • 492 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 492
 • 406 Pozostała działalność
 • 406
 • 365 Transport i gospodarka magazynowa
 • 365
 • 249 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 249
 • 219 Informacja i komunikacja
 • 219
 • 156 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 156
 • 144 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 144
 • 129 Edukacja
 • 129
 • 100 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 100
 • 97 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 97
 • 71 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 71
 • 60 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 60
 • 14 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 14
 • 4 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 4
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rybnicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie rybnickim stwierdzono 1 264 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,45 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie rybnickim wynosi 75,90% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu rybnickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,68 (wykrywalność 73%) oraz o charakterze gospodarczym - 5,73 (wykrywalność 73%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 6,57 (48%), drogowe - 1,47 (96%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 264 Przestępstwa ogółem
 • 1 264
 • 667 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 667
 • 440 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 440
 • 113 Przestępstwa drogowe
 • 113
 • 26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 26
 • 505 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 505
 • 16,45 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  16,45
  woj. śląskie
  35,08
  Kraj
  22,81
 • 8,68 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,68
  Województwo
  14,39
  Kraj
  12,98
 • 5,73 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat rybnicki
  5,73
  Województwo
  17,79
  Cały kraj
  6,99
 • 1,47 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat rybnicki
  1,47
  Województwo
  1,68
  Kraj
  1,82
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat rybnicki
  0,34
  śląskie
  0,44
  Kraj
  0,35
 • 6,57 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. rybnicki
  6,57
  Województwo
  14,31
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  76%
  Województwo
  80%
  Polska
  71%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat rybnicki
  73%
  woj. śląskie
  67%
  Kraj
  63%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat rybnicki
  74%
  woj. śląskie
  88%
  Polska
  75%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat rybnicki
  97%
  woj. śląskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. rybnicki
  92%
  śląskie
  89%
  Polska
  88%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  49%
  śląskie
  60%
  Cały kraj
  51%

Powiat rybnicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu rybnickiego wyniosła w 2022 roku 69,3 mln złotych, co daje 901 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu rybnickiego - 23.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (22.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (18.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,7 mln złotych, czyli 19,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu rybnickiego wyniosła w 2022 roku 74,5 mln złotych, co daje 969 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (39.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.2%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (12%). W budżecie powiatu rybnickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 356 złotych na mieszkańca (36,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,6 złotych na mieszkańca (1,0%).
 • Wydatki budżetu w powiecie rybnickim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu rybnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu rybnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  45,4 mln

  588(100%)

  46,4 mln

  598(100%)

  47,2 mln

  607(100%)

  50,1 mln

  642(100%)

  59,5 mln

  761(100%)

  55,7 mln

  723(100%)

  60,2 mln

  784(100%)

  69,3 mln

  901(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,0 mln

  129(22%)

  10,4 mln

  134(22.5%)

  10,0 mln

  129(21.3%)

  12,1 mln

  154(24.1%)

  11,9 mln

  152(19.9%)

  13,3 mln

  171(23.9%)

  14,9 mln

  190(24.7%)

  16,5 mln

  214(23.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,4 mln

  160(27.3%)

  14,5 mln

  186(31.2%)

  13,8 mln

  177(29.2%)

  13,0 mln

  166(25.9%)

  20,3 mln

  260(34.1%)

  13,5 mln

  173(24.3%)

  15,4 mln

  197(25.5%)

  15,6 mln

  203(22.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,3 mln

  81,0(13.8%)

  6,7 mln

  86,7(14.5%)

  7,8 mln

  99,8(16.5%)

  8,2 mln

  106(16.4%)

  9,3 mln

  119(15.7%)

  9,0 mln

  115(16.1%)

  8,6 mln

  111(14.3%)

  13,0 mln

  169(18.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,5 mln

  109(18.6%)

  9,0 mln

  116(19.5%)

  5,8 mln

  74,5(12.3%)

  6,2 mln

  79,3(12.4%)

  6,6 mln

  84,8(11.2%)

  7,6 mln

  97,1(13.6%)

  8,0 mln

  103(13.4%)

  9,0 mln

  118(13%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  151,1 tys

  2,0(0.3%)

  178,8 tys

  2,3(0.4%)

  192,2 tys

  2,5(0.4%)

  125,4 tys

  1,6(0.3%)

  132,7 tys

  1,7(0.2%)

  132,5 tys

  1,7(0.2%)

  132,4 tys

  1,7(0.2%)

  3,1 mln

  39,8(4.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,7 mln

  22,2(3.8%)

  1,5 mln

  18,9(3.2%)

  1,6 mln

  20,2(3.3%)

  1,7 mln

  22,1(3.4%)

  2,0 mln

  25,8(3.4%)

  1,9 mln

  24,7(3.5%)

  2,2 mln

  28,5(3.7%)

  2,5 mln

  32,1(3.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  18,3(3.1%)

  2,2 mln

  28,7(4.8%)

  2,4 mln

  31,4(5.2%)

  2,2 mln

  27,6(4.3%)

  2,5 mln

  32,2(4.2%)

  2,6 mln

  32,8(4.6%)

  2,2 mln

  28,6(3.7%)

  2,3 mln

  30,1(3.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  180,0 tys

  2,3(0.4%)

  156,8 tys

  2,0(0.3%)

  187,9 tys

  2,4(0.4%)

  188,9 tys

  2,4(0.4%)

  202,2 tys

  2,6(0.3%)

  208,0 tys

  2,7(0.4%)

  210,8 tys

  2,7(0.3%)

  359,6 tys

  4,7(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  673,0 tys

  8,7(1.5%)

  113,3 tys

  1,5(0.2%)

  139,2 tys

  1,8(0.3%)

  355,3 tys

  4,5(0.7%)

  226,6 tys

  2,9(0.4%)

  383,2 tys

  4,9(0.7%)

  167,7 tys

  2,1(0.3%)

  341,3 tys

  4,4(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,8 mln

  48,8(8.3%)

  478,0 tys

  6,2(1%)

  436,4 tys

  5,6(0.9%)

  838,7 tys

  10,7(1.7%)

  624,2 tys

  8,0(1%)

  227,4 tys

  2,9(0.4%)

  884,5 tys

  11,3(1.5%)

  269,3 tys

  3,5(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.4%)

  187,8 tys

  2,4(0.4%)

  187,8 tys

  2,4(0.4%)

  196,5 tys

  2,5(0.3%)

  198,0 tys

  2,5(0.4%)

  198,0 tys

  2,5(0.3%)

  198,0 tys

  2,6(0.3%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  38,1 tys

  0,5(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  247,9 tys

  3,2(0.5%)

  805,3 tys

  10,4(1.7%)

  236,2 tys

  3,0(0.5%)

  153,7 tys

  2,0(0.3%)

  98,0 tys

  1,3(0.2%)

  642,2 tys

  8,2(1.2%)

  1,3 mln

  16,0(2.1%)

  36,9 tys

  0,5(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  23,5 tys

  0,3(0.1%)

  22,5 tys

  0,3(0%)

  22,3 tys

  0,3(0%)

  27,9 tys

  0,4(0.1%)

  28,4 tys

  0,4(0%)

  28,8 tys

  0,4(0.1%)

  26,8 tys

  0,3(0%)

  21,2 tys

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  64,9 tys

  0,8(0.1%)

  41,0 tys

  0,5(0.1%)

  55,4 tys

  0,7(0.1%)

  55,1 tys

  0,7(0.1%)

  124,4 tys

  1,6(0.2%)

  108,0 tys

  1,4(0.2%)

  8,6 tys

  0,1(0%)

  9,5 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  7,6 tys

  0,1(0%)

  7,8 tys

  0,1(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  7,4 tys

  0,1(0%)

  8,1 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  131,0 tys

  1,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,7 tys

  0,2(0%)

  31,1 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  52,7 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  21,9 tys

  0,3(0%)

  8,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie rybnickim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu rybnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu rybnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,4 mln

  614(100%)

  47,0 mln

  606(100%)

  47,3 mln

  608(100%)

  50,1 mln

  642(100%)

  63,8 mln

  816(100%)

  64,3 mln

  835(100%)

  64,7 mln

  842(100%)

  74,5 mln

  969(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  19,2 mln

  248(40.5%)

  20,2 mln

  260(43%)

  20,7 mln

  266(43.9%)

  23,4 mln

  300(46.8%)

  25,0 mln

  319(39.2%)

  24,7 mln

  317(38.5%)

  27,8 mln

  356(42.9%)

  29,5 mln

  384(39.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,3 mln

  146(23.8%)

  12,5 mln

  161(26.6%)

  11,7 mln

  151(24.8%)

  11,8 mln

  151(23.6%)

  13,4 mln

  172(21%)

  20,6 mln

  263(32%)

  20,4 mln

  262(31.6%)

  18,1 mln

  235(24.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,0 mln

  78,0(12.7%)

  3,2 mln

  41,0(6.8%)

  3,4 mln

  43,9(7.2%)

  3,7 mln

  47,4(7.4%)

  10,5 mln

  134(16.4%)

  4,4 mln

  56,1(6.8%)

  2,1 mln

  27,5(3.3%)

  8,9 mln

  116(12%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,8 mln

  62,3(10.2%)

  5,9 mln

  75,5(12.5%)

  4,9 mln

  63,0(10.4%)

  5,1 mln

  65,5(10.2%)

  5,5 mln

  69,9(8.6%)

  6,4 mln

  81,8(9.9%)

  7,1 mln

  91,0(11%)

  7,5 mln

  97,5(10.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  2,9 mln

  37,7(3.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  670,4 tys

  8,7(1.4%)

  606,5 tys

  7,8(1.3%)

  1,1 mln

  13,6(2.2%)

  522,2 tys

  6,7(1%)

  1,9 mln

  24,4(3%)

  1,0 mln

  13,0(1.6%)

  486,6 tys

  6,2(0.8%)

  1,8 mln

  23,3(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  936,9 tys

  12,1(2%)

  787,1 tys

  10,1(1.7%)

  1,3 mln

  16,4(2.7%)

  982,2 tys

  12,6(2%)

  909,9 tys

  11,6(1.4%)

  1,1 mln

  14,6(1.8%)

  1,1 mln

  14,3(1.7%)

  1,0 mln

  13,1(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,2 mln

  40,9(6.7%)

  1,6 mln

  21,1(3.5%)

  577,1 tys

  7,4(1.2%)

  613,2 tys

  7,9(1.2%)

  733,7 tys

  9,4(1.2%)

  753,7 tys

  9,6(1.2%)

  1,0 mln

  13,0(1.6%)

  963,5 tys

  12,5(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  74,0 tys

  1,0(0.2%)

  1,1 mln

  14,0(2.3%)

  853,1 tys

  10,9(1.8%)

  729,2 tys

  9,3(1.5%)

  907,6 tys

  11,6(1.4%)

  1,2 mln

  15,2(1.9%)

  45,3 tys

  0,6(0.1%)

  591,6 tys

  7,7(0.8%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  234,5 tys

  3,1(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.4%)

  187,8 tys

  2,4(0.4%)

  187,8 tys

  2,4(0.4%)

  196,5 tys

  2,5(0.3%)

  198,0 tys

  2,5(0.3%)

  198,0 tys

  2,5(0.3%)

  198,0 tys

  2,6(0.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  607,0 tys

  7,8(1.3%)

  525,9 tys

  6,8(1.1%)

  542,1 tys

  7,0(1.1%)

  796,7 tys

  10,2(1.6%)

  2,4 mln

  31,1(3.8%)

  313,5 tys

  4,0(0.5%)

  448,6 tys

  5,7(0.7%)

  121,3 tys

  1,6(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  321,4 tys

  4,2(0.7%)

  353,3 tys

  4,5(0.8%)

  365,1 tys

  4,7(0.8%)

  365,6 tys

  4,7(0.7%)

  49,0 tys

  0,6(0.1%)

  588,0 tys

  7,5(0.9%)

  1,1 mln

  13,8(1.7%)

  32,6 tys

  0,4(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  266,0 tys

  3,4(0.6%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  6,6 tys

  0,1(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  19,3 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  16,9 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  10,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  8,6 tys

  0,1(0%)

  9,5 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  7,6 tys

  0,1(0%)

  7,8 tys

  0,1(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  7,4 tys

  0,1(0%)

  8,1 tys

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  7,5 tys

  0,1(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,9 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  52,7 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat rybnicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 536 mieszkańców powiatu rybnickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 044 kobiet oraz 9 492 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 9,0% średnie ogólnokształcące, a 19,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 33,8% mieszkańców powiatu rybnickiego, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 11,3% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu rybnickiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie rybnickim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,1%) oraz wyższe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,7%) oraz średnie zawodowe (22,2%).

  W roku 2022 w powiecie rybnickim mieściły się 22 przedszkola, w których do 122 oddziałów uczęszczało 2 681 dzieci (1 310 dziewczynek oraz 1 371 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie rybnickim mieściło się 19 przedszkoli, w których do 67 oddziałów uczęszczało 1 551 dzieci (741 dziewczynek oraz 810 chłopców). Dostępnych było 1 671 miejsc.

  19,2% mieszkańców powiatu rybnickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,7% wśród dziewczynek i 18,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 791 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,97 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 27 szkół podstawowych, w których w 362 oddziałach uczyło się 6 731 uczniów (3 300 kobiet oraz 3 431 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie rybnickim placówkę miało 25 szkół podstawowych, w których w 245 oddziałach uczyło się 4 651 uczniów (2 279 kobiet oraz 2 372 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,0% ludności (29,0% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,38.

  W powiecie rybnickim znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 119 uczniów (100 kobiet oraz 19 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie rybnickim placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 11 oddziałach uczyło się 282 uczniów (178 kobiet oraz 104 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 77 absolwentów.

  W powiecie rybnickim znajduje się 1 Technikum, w którym w 24 oddziałach uczyło się 599 uczniów (260 kobiet oraz 339 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 115 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie rybnickim placówkę miała 1 Technikum, w którym w 15 oddziałach uczyło się 342 uczniów (174 kobiety oraz 168 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 73 absolwentów.

  W powiecie rybnickim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 7 oddziałach uczyło się 214 uczniów (80 kobiet oraz 134 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,4% mieszkańców (12,0% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,8 uczniów. 30,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,9% mieszkańców powiatu rybnickiego w wieku potencjalnej nauki (25,0% kobiet i 24,8% mężczyzn).

 • 17,1% Wykształcenie wyższe
 • pow. rybnicki
  17,1%
  woj. śląskie
  23,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 20,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat rybnicki
  31,5%
  śląskie
  36,2%
  Polska
  35,2%
 • 32,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,3%
  Województwo
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  9,0%
  śląskie
  11,3%
  Kraj
  11,9%
 • 11,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,2%
  Województwo
  21,5%
  Polska
  20,0%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 33,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  33,8%
  woj. śląskie
  24,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 27,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 40,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. rybnicki
  3,3%
  śląskie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  11,3%
  śląskie
  10,6%
  Kraj
  12,3%
 • 14,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. rybnicki
  3,1%
  śląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 791 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  791,0
  woj. śląskie
  951,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,97 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat rybnicki
  0,97
  woj. śląskie
  0,81
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 22Przedszkola
 • 8 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 122 Oddziały
 • 18 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 664 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat rybnicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 681 Dzieci
 • 1 310 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 371 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,9%
  51,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 518 3 lata
 • 518
 • 657 4 lata
 • 657
 • 752 5 lata
 • 752
 • 720 6 lat
 • 720
 • 16 7 lat i więcej
 • 16
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 253 3 lata
 • 253
 • 329 4 lata
 • 329
 • 370 5 lata
 • 370
 • 343 6 lat
 • 343
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 265 3 lata
 • 265
 • 328 4 lata
 • 328
 • 382 5 lata
 • 382
 • 377 6 lat
 • 377
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • 415 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 184,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 183,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 25,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat rybnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 345 Oddziały
 • 6 671 Uczniowie
 • 3 283 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 388 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 902 Uczniowie w 1 klasie
 • 463 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 439 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 140 Absolwenci
 • 534 Kobiety
  (absolwenci)
 • 606 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17 Oddziały
 • 60 Uczniowie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,3%
  71,7%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. rybnicki
  18,6
  Województwo
  17,5
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,6 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,6
 • 18,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,6
 • 19,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,3
 • 3,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,5
 •  
 • 523,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 449,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 73,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 19,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 89,38 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. rybnicki
  89,38
  woj. śląskie
  96,89
  Polska
  95,96
 • 89,09 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  89,09
  Województwo
  95,51
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat rybnicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat rybnicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat rybnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 119 Uczniowie
 • 100 Kobiety
  (uczniowie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 84,0%
  16,0%
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 43 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  23,8
  woj. śląskie
  26,4
  Polska
  26,5
 •  
 • 10,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 8,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat rybnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 599 Uczniowie
 • 260 Kobiety
  (uczniowie)
 • 339 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,4%
  56,6%
 • 212 Uczniowie w 1 klasie
 • 92 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 120 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 115 Absolwenci
 • 49 Kobiety
  (absolwenci)
 • 66 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  25,0
  śląskie
  25,2
  Polska
  24,9
 •  
 • 45,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 31,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat rybnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83 Uczniowie w 1 klasie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 30,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  30,6
  woj. śląskie
  19,6
  Polska
  21,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat rybnicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat rybnicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat rybnicki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rybnicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie rybnickim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie rybnickim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 350)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie rybnickim: 10 (publiczne: 8, prywatne: 2), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie rybnickim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 989 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 419 (uczestnicy: 43 026)
  • seanse filmowe: 14 (uczestnicy: 1 157)
  • wystawy: 12 (uczestnicy: 1 232)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 9 (uczestnicy: 3 714)
  • koncerty: 72 (uczestnicy: 21 899)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 29 (uczestnicy: 1 780)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 76 (uczestnicy: 3 108)
  • konkursy: 23 (uczestnicy: 393)
  • pokazy teatralne: 21 (uczestnicy: 1 752)
  • konferencje: 11 (uczestnicy: 560)
  • interdyscyplinarne: 3 (uczestnicy: 3 350)
  • warsztaty: 134 (uczestnicy: 2 032)
  • inne: 15 (uczestnicy: 2 049)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 62 (członkowie: 1 274)
  • plastyczne/techniczne: 20 (członkowie: 208)
  • taneczne: 7 (członkowie: 138)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 20)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 5)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 21 (członkowie: 402)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 441)
  • inne: 6 (członkowie: 60)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 24 (członkowie: 363)
  • teatralne: 1 (członkowie: 7)
  • wokalne i chóry: 7 (członkowie: 118)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 6 (członkowie: 107)
  • taneczne: 7 (członkowie: 89)
  • inne: 3 (członkowie: 42)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie rybnickim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 259 897 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 32 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 294 992 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 52
  • dostępne dla czytelników: 27
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 27
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 10
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 10
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Kluby sportowe w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie rybnickim działało 29 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 634 członków. Zarejestrowano 2 282 ćwiczących (mężczyźni: 1 939, kobiety: 343, chłopcy do lat 18: 1 299, dziewczęta do lat 18: 273). Aktywne były 44 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (54), instruktora sportowego (26) oraz inne osoby (31).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie rybnickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rybnicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat rybnicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 33 wypadków drogowych w powiecie rybnickim odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 36 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 43,0 wypadków (nieznacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 1,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 1,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 58,1 rannych (mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie rybnickim zarejestrowanych było 61 971 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 51 396 samochodów osobowych (669,1 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 4 818 samochodów ciężarowych (71,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 103 autobusów (1,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 699 ciągników siodłowych (9,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 415 motocykli (44,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności do 1399 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 28,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 21,0 lat.


  W 2022 roku w powiecie rybnickim znajdowało się 11 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 14 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 14 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie rybnickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 33 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 36 Ranni
  (rok 2022)
 • 17 Lekko ranni
 • 19 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie rybnickim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 42,96 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat rybnicki
  43,0
  woj. śląskie
  45,6
  Kraj
  56,5
 • 1,30 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat rybnicki
  1,3
  śląskie
  3,6
  Polska
  5,0
 • 46,87 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. rybnicki
  46,9
  woj. śląskie
  52,1
  Cały kraj
  65,5
 • 1,61 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. rybnicki
  1,6
  Województwo
  4,3
  Cała Polska
  5,4
 • 58,09 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  58,1
  Województwo
  62,9
  Kraj
  71,0
 • 3,03 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat rybnicki
  3,0
  śląskie
  7,8
  Kraj
  8,9
 • 109,09 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. rybnicki
  109,1
  woj. śląskie
  114,1
  Kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 61 971 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie rybnickim w 2022 roku
 • 51 396 Samochody osobowe
 • 4 818 Samochody ciężarowe
 • 53 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 103 Autobusy
 • 323 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 699 Ciągniki samochodowe
 • 699   Ciągniki siodłowe
 • 1 217 Ciągniki rolnicze
 • 3 415 Motocykle
 • 901   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 960 Motorowery
 • 51 396Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie rybnickim
 • Samochody osobowe w powiecie rybnickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 669,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  669,1
  Województwo
  669,4
  Polska
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg11 809
  • 1400-1649 kg13 205
  • 1650-1899 kg12 275
  • 1900 kg i więcej14 107
 • 11 809 do 1399 kg
 • 13 205 1400-1649 kg
 • 12 275 1650-1899 kg
 • 14 107 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 24 086 do 1399 cm3
 • 24 086
 • 23 989 1400-1999 cm3
 • 23 989
 • 3 321 2000 i więcej cm3
 • 3 321
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie rybnickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna30 867
  • olej napędowy13 714
  • gaz (LPG)5 998
  • pozostałe817
 • 30 867 benzyna
 • 13 714 olej napędowy
 • 5 998 gaz (LPG)
 • 817 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 789 do 1 roku
 • 789
 • 463 2 lata
 • 463
 • 911 3 lata
 • 911
 • 2 442 4-5 lat
 • 2 442
 • 2 655 6-7 lat
 • 2 655
 • 2 703 8-9 lat
 • 2 703
 • 3 188 10-11 lat
 • 3 188
 • 8 681 12-15 lat
 • 8 681
 • 11 131 16-20 lat
 • 11 131
 • 6 911 21-25 lat
 • 6 911
 • 3 881 26-30 lat
 • 3 881
 • 7 641 31 lat i więcej
 • 7 641
 • 18,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie rybnickim
 • pow. rybnicki
  18,3 lat
  śląskie
  18,4 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 4 818Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie rybnickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie rybnickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 71,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. rybnicki
  71,8
  Województwo
  93,9
  Cały kraj
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 176 do 999 kg
 • 2 176
 • 1 532 1000-1499 kg
 • 1 532
 • 352 1500-2999 kg
 • 352
 • 43 3000-3499 kg
 • 43
 • 77 3500-4999 kg
 • 77
 • 205 5000-6999 kg
 • 205
 • 188 7000-9999 kg
 • 188
 • 171 10000-14999 kg
 • 171
 • 74 15000 kg i więcej
 • 74
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna658
  • olej napędowy3 557
  • gaz (LPG)171
  • pozostałe432
 • 658 benzyna
 • 3 557 olej napędowy
 • 171 gaz (LPG)
 • 432 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 46 do 1 roku
 • 46
 • 30 2 lata
 • 30
 • 65 3 lata
 • 65
 • 137 4-5 lat
 • 137
 • 231 6-7 lat
 • 231
 • 204 8-9 lat
 • 204
 • 282 10-11 lat
 • 282
 • 717 12-15 lat
 • 717
 • 823 16-20 lat
 • 823
 • 674 21-25 lat
 • 674
 • 480 26-30 lat
 • 480
 • 1 129 31 lat i więcej
 • 1 129
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie rybnickim
 • Tutaj
  20,8 lat
  Województwo
  19,3 lat
  Cała Polska
  20,0 lat
 • 103Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie rybnickim
 • Autobusy w powiecie rybnickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1,3 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  1,3
  śląskie
  2,8
  Polska
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy82
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe20
 • 1 benzyna
 • 82 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 20 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 5 12-15 lat
 • 5
 • 12 16-20 lat
 • 12
 • 18 21-25 lat
 • 18
 • 10 26-30 lat
 • 10
 • 56 31 lat i więcej
 • 56
 • 28,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie rybnickim
 • powiat rybnicki
  28,7 lat
  Województwo
  22,5 lat
  Cała Polska
  22,4 lat
 • 699Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie rybnickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie rybnickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 9,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. rybnicki
  9,1
  śląskie
  11,1
  Kraj
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy641
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe56
 • 2 benzyna
 • 641 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 56 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 2 lata
 • 1
 • 38 4-5 lat
 • 38
 • 58 6-7 lat
 • 58
 • 69 8-9 lat
 • 69
 • 75 10-11 lat
 • 75
 • 121 12-15 lat
 • 121
 • 126 16-20 lat
 • 126
 • 97 21-25 lat
 • 97
 • 64 26-30 lat
 • 64
 • 48 31 lat i więcej
 • 48
 • 16,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie rybnickim
 • pow. rybnicki
  16,5 lat
  śląskie
  13,9 lat
  Polska
  12,7 lat
 • 3 415Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie rybnickim
 • Motocykle w powiecie rybnickim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 44,5 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  44,5
  Województwo
  39,6
  Polska
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 67 do 1 roku
 • 67
 • 55 2 lata
 • 55
 • 53 3 lata
 • 53
 • 96 4-5 lat
 • 96
 • 149 6-7 lat
 • 149
 • 134 8-9 lat
 • 134
 • 119 10-11 lat
 • 119
 • 458 12-15 lat
 • 458
 • 638 16-20 lat
 • 638
 • 506 21-25 lat
 • 506
 • 233 26-30 lat
 • 233
 • 907 31 lat i więcej
 • 907
 • 21,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie rybnickim
 • pow. rybnicki
  21,0 lat
  woj. śląskie
  22,5 lat
  Kraj
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 8 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie rybnickim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 473,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  473,9 km
  śląskie
  1 123,1 km
  Polska
  633,6 km
 • 1,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat rybnicki
  1,4 km
  śląskie
  3,2 km
  Kraj
  5,3 km
 • 14 Liczba licencji na taksówki
 • 14 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami