Powiat rybnicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat rybnicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 78 054 Liczba mieszkańców
 • 224 km2 Powierzchnia
 • 347 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 37,6% Stopa urbanizacji
 • Damian Mrowiec Starosta
 • ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik Adres starostwa powiatowego
 • SRB Tablice rejestracyjne
Powiat rybnicki na mapie
Identyfikatory
 • 2412 TERYT (TERC)
Herb powiatu rybnickiego
powiat rybnicki herb
Flaga powiatu rybnickiego
powiat rybnicki flaga

Powiat rybnicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat rybnicki ma 78 054 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 7,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu rybnickiego w 2050 roku wynosi 76 723, z czego 38 845 to kobiety, a 37 878 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu rybnickiego zawarli w 2020 roku 295 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  24,7% mieszkańców powiatu rybnickiego jest stanu wolnego, 63,0% żyje w małżeństwie, 2,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat rybnicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -161. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,06 na 1000 mieszkańców powiatu rybnickiego. W 2020 roku urodziło się 788 dzieci, w tym 48,4% dziewczynek i 51,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 332 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,83 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 39,3% zgonów w powiecie rybnickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,2% zgonów w powiecie rybnickim były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu rybnickiego przypada 12.13 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 910 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 772 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu rybnickiego 138. W tym samym roku 17 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 16 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  60,6% mieszkańców powiatu rybnickiego jest w wieku produkcyjnym, 19,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu rybnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 78 054 Liczba mieszkańców
 • 39 662 Kobiety
 • 38 392 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie rybnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie rybnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie rybnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu rybnickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 76 723 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 38 845 Kobiety
 • 37 878 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie rybnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie rybnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie rybnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu rybnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. rybnicki
  40,9 lat
  woj. śląskie
  43,1 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 42,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat rybnicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu rybnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,7% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  24,7%
  Województwo
  27,1%
  Cały kraj
  28,8%
 • 20,0% Kobiety
  (Panny)
 • 29,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 63,0% Żonaci/Zamężne
 • powiat rybnicki
  63,0%
  woj. śląskie
  57,5%
  Cała Polska
  55,8%
 • 61,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 64,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,1%
  Województwo
  9,8%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  2,7%
  woj. śląskie
  5,1%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • pow. rybnicki
  0,5%
  Województwo
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie rybnickim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Powiat
  3,8
  Województwo
  3,7
  Polska
  3,8
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. rybnicki
  0,8
  śląskie
  1,4
  Polska
  1,3
 • 295 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie rybnickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -161 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -57 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -104 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,06 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -2,1
  Województwo
  -4,9
  Cała Polska
  -3,2
 • -2,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie rybnickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie rybnickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie rybnickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie rybnickim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 788 Urodzenia żywe
 • 381 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 407 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,4%
  51,6%
 • 10,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat rybnicki
  10,1
  śląskie
  8,5
  Polska
  9,3
 • 43,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat rybnicki
  43,6
  Województwo
  37,6
  Cała Polska
  39,9
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 51 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51
 • 105 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 105
 • 94 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 94
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 332 g Średnia waga noworodków
 • 3 261 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 399 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 332 g
  woj. śląskie
  3 327 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 58 Waga 4000g - 4499g
 • 58
 • 248 Waga 3500g - 3999g
 • 248
 • 298 Waga 3000g - 3499g
 • 298
 • 134 Waga 2500g - 2999g
 • 134
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,50 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. rybnicki
  1,50
  woj. śląskie
  1,32
  Kraj
  1,38
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,72
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,67
 • 0,83 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat rybnicki
  0,83
  śląskie
  0,64
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie rybnickim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 949 Zgony
 • 438 Kobiety
  (Zgony)
 • 511 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,2%
  53,8%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 25,0%
  75,0%
 • 12,1 Zgony na 1000 ludności
 • powiat rybnicki
  12,1
  Województwo
  13,3
  Polska
  12,5
 • 120,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  120,4
  śląskie
  157,4
  Kraj
  134,3
 • 5,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat rybnicki
  5,1
  śląskie
  3,6
  Cały kraj
  3,6
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat rybnicki
  3,4
  woj. śląskie
  3,8
  Polska
  3,4
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  0,7
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie rybnickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  39,3%
  śląskie
  41,9%
  Kraj
  39,4%
 • 29,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat rybnicki
  29,2%
  Województwo
  27,4%
  Cały kraj
  26,5%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. rybnicki
  5,9%
  śląskie
  5,0%
  Kraj
  6,6%
 • 10,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  10,3
  Kraj
  9,9
 • 79,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  79,2
  Cała Polska
  70,4
 • 298,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  298,2
  Województwo
  313,1
  Polska
  283,2
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,7
  Cały kraj
  261,3
 • 401,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 406,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 397,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  401,8
  Województwo
  478,9
  Cała Polska
  421,0
 • 74,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 116,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. rybnicki
  74,3
  woj. śląskie
  72,9
  Cały kraj
  69,5
 • 47,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  47,9
  Województwo
  38,8
  Cała Polska
  35,1
 • 12,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  12,6
  woj. śląskie
  8,6
  Cała Polska
  7,9
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat rybnicki
  1,4%
  woj. śląskie
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie rybnickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 22 Osoby w zamachach samobójczych
 • 7 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 2 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 28 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat rybnicki
  28,0
  Województwo
  36,0
  Polska
  31,0
 • 17 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. rybnicki
  17,0
  śląskie
  12,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 9 powieszenie się
 • 9
 • 3 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 3
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 9 powieszenie się
 • 9
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 4 zawód miłosny
 • 4
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 6 nieustalona
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 4 13-18 lat
 • 4
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy5
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 5 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 8 kawaler/panna
 • 8
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne4
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony14
 • 0 podstawowe niepełne
 • 4 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 14 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony11
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 11 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 10 nieustalony
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 8 nieustalony
 • 8
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 910 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 493 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 417 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 772 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 414 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 358 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 139 Saldo migracji
 • 79 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 60 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 138 Saldo migracji wewnętrznych
 • 79 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 59 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie rybnickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat rybnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rybnicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie rybnickim oddano do użytku 273 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,49 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie rybnickim to 25 251 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 323 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  97,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 2,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie rybnickim to 5,58 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie rybnickim to 122,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,06% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,26% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,31% mieszkań posiada łazienkę, 89,25% korzysta z centralnego ogrzewania, a 27,66% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie rybnickim 75 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 990 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 017 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 9 transakcji (mediana cen - 3 844 zł/m2, średnia - 3 791 zł/m2), a na rynku wtórnym 66 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 952 zł/m2, średnia - 2 911 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 990 zł
 • pow. rybnicki
  2 990 zł
  śląskie
  3 960 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 2 990 zł Ogółem
 • 2 990 zł
 • 3 036 zł do 40 m2
 • 3 036 zł
 • 3 024 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 024 zł
 • 2 654 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 654 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 017 zł
 • Tutaj
  3 017 zł
  śląskie
  3 988 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 3 017 zł Ogółem
 • 3 017 zł
 • 3 032 zł do 40 m2
 • 3 032 zł
 • 3 065 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 065 zł
 • 2 888 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 888 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 75
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m223
  • od 40,1 do 60 m240
  • od 60,1 do 80 m212
  • od 80,1 m20
 • 23 do 40 m2
 • 40 od 40,1 do 60 m2
 • 12 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie rybnickim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 844 zł
 • Powiat
  3 844 zł
  śląskie
  4 948 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 3 844 zł Ogółem
 • 3 844 zł
 • 3 715 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 715 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 791 zł
 • Tutaj
  3 791 zł
  śląskie
  4 909 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 3 791 zł Ogółem
 • 3 791 zł
 • 3 771 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 771 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 9
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m26
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 6 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 952 zł
 • Powiat
  2 952 zł
  śląskie
  3 625 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 2 952 zł Ogółem
 • 2 952 zł
 • 3 036 zł do 40 m2
 • 3 036 zł
 • 2 968 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 968 zł
 • 2 503 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 503 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 911 zł
 • pow. rybnicki
  2 911 zł
  śląskie
  3 718 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 2 911 zł Ogółem
 • 2 911 zł
 • 3 014 zł do 40 m2
 • 3 014 zł
 • 2 936 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 936 zł
 • 2 759 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 759 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 66
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m221
  • od 40,1 do 60 m234
  • od 60,1 do 80 m211
  • od 80,1 m20
 • 21 do 40 m2
 • 34 od 40,1 do 60 m2
 • 11 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 25 251 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 323,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. rybnicki
  323,00
  woj. śląskie
  401,50
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 89,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  89,40 m2
  Województwo
  71,80 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 28,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. rybnicki
  28,90 m2
  Województwo
  28,80 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,64 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,64
  Województwo
  3,77
  Polska
  3,82
 • 3,10 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat rybnicki
  3,10
  śląskie
  2,49
  Cały kraj
  2,55
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,67
  Województwo
  0,66
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 273 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 3,49 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  3,49
  śląskie
  4,07
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 523 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,58 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat rybnicki
  5,58
  Województwo
  4,03
  Polska
  3,77
 • 19,48 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. rybnicki
  19,48
  Województwo
  16,39
  Kraj
  21,77
 • 33 383 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 122,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. rybnicki
  122,3 m2
  woj. śląskie
  95,9 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,43 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. rybnicki
  0,43 m2
  woj. śląskie
  0,39 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat rybnicki
  99,06%
  śląskie
  98,82%
  Cała Polska
  96,97%
 • 97,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat rybnicki
  97,26%
  Województwo
  95,61%
  Polska
  94,01%
 • 96,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. rybnicki
  96,31%
  Województwo
  94,04%
  Polska
  91,78%
 • 89,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. rybnicki
  89,25%
  woj. śląskie
  82,40%
  Polska
  83,08%
 • 27,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  27,66%
  śląskie
  66,35%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat rybnicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie rybnickim na 1000 mieszkańców pracuje 122osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie rybnickim wynosiło w 2020 roku 6,9% (9,1% wśród kobiet i 5,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie rybnickim wynosiło 4 686,71 PLN, co odpowiada 84.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu rybnickiego 15 929 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 599 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -12 330.

  21,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu rybnickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,2% w przemyśle i budownictwie, a 15,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 122 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  122,0
  Województwo
  275,0
  Kraj
  252,0
 • 6,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,1% Kobiety
 • 5,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,9%
  śląskie
  4,9%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie rybnickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie rybnickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie rybnickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 687 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 687 PLN
  Województwo
  5 451 PLN
  Cała Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie rybnickim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 15 929 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 599 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -12 330 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,23 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,2% Przemysł i budownictwo
 • 22,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 55,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,3% Pozostałe
 • 36,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie rybnickim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 9 537 Pracujący ogółem
 • 4 787 Kobiety
 • 4 750 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie rybnickim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,6% W wieku produkcyjnym
 • 55,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat rybnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 65,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  65,1
  Województwo
  69,3
  Cały kraj
  68,0
 • 32,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  32,6
  śląskie
  40,2
  Cała Polska
  37,5
 • 100,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. rybnicki
  100,0
  śląskie
  138,1
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat rybnicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie rybnickim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 988 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 845 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 320 nowych podmiotów, a 193 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (542) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (320) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (538) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (193) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie rybnickim najwięcej (329) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 761) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (110) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,5% (1 589) podmiotów, a 71,6% (4 289) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie rybnickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.2%) oraz Budownictwo (16.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 5 988 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 110 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 589 Przemysł i budownictwo
 • 4 289 Pozostała działalność
 • 320 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie rybnickim w 2020 roku
 • 193 Podmioty wyrejestrowane w powiecie rybnickim w 2020 roku
 • 4 845 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 761 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 761
 • 188 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 188
 • 32 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 32
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 5 981 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 981
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółdzielnie ogółem
 • 8
 • 302 Spółki handlowe ogółem
 • 302
 • 20  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 20
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 240  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 240
 • 16    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 16
 • 329 Spółki cywilne ogółem
 • 329
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 845 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 271 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 271
 • 816 Budownictwo
 • 816
 • 531 Przetwórstwo przemysłowe
 • 531
 • 420 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 420
 • 371 Transport i gospodarka magazynowa
 • 371
 • 343 Pozostała działalność
 • 343
 • 219 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 219
 • 163 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 163
 • 151 Informacja i komunikacja
 • 151
 • 124 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 124
 • 112 Edukacja
 • 112
 • 96 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 96
 • 95 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 95
 • 66 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 66
 • 47 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 47
 • 15 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 15
 • 4 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 4
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rybnicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie rybnickim stwierdzono 977 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,49 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie rybnickim wynosi 79,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu rybnickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,15 (wykrywalność 75%) oraz przeciwko mieniu - 4,65 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,52 (79%), drogowe - 1,32 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 977 Przestępstwa ogółem
 • 977
 • 559 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 559
 • 275 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 275
 • 103 Przestępstwa drogowe
 • 103
 • 27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 27
 • 364 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 364
 • 12,49 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  12,49
  woj. śląskie
  26,09
  Kraj
  19,96
 • 7,15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,15
  Województwo
  13,67
  Kraj
  12,25
 • 3,52 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat rybnicki
  3,52
  Województwo
  10,18
  Cały kraj
  5,17
 • 1,32 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat rybnicki
  1,32
  Województwo
  1,41
  Kraj
  1,73
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat rybnicki
  0,35
  śląskie
  0,45
  Kraj
  0,37
 • 4,65 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. rybnicki
  4,65
  Województwo
  13,14
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  79%
  Województwo
  79%
  Polska
  73%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat rybnicki
  76%
  woj. śląskie
  68%
  Kraj
  65%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat rybnicki
  79%
  woj. śląskie
  91%
  Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat rybnicki
  98%
  woj. śląskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. rybnicki
  96%
  śląskie
  85%
  Polska
  87%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  57%
  śląskie
  67%
  Cały kraj
  54%

Powiat rybnicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu rybnickiego wyniosła w 2020 roku 55,7 mln złotych, co daje 712 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 6.9% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu rybnickiego - 24.3% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (23.9%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (16.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,9 mln złotych, czyli 7,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu rybnickiego wyniosła w 2020 roku 64,3 mln złotych, co daje 822 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.7% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (38.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (32%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (9.9%). W budżecie powiatu rybnickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 290 złotych na mieszkańca (35,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,2 złotych na mieszkańca (1,0%).
 • Wydatki budżetu w powiecie rybnickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu rybnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu rybnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,8 mln

  493(100%)

  41,0 mln

  533(100%)

  45,4 mln

  588(100%)

  46,4 mln

  598(100%)

  47,2 mln

  607(100%)

  50,1 mln

  642(100%)

  59,5 mln

  761(100%)

  55,7 mln

  712(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,2 mln

  120(24.4%)

  11,4 mln

  148(27.9%)

  12,4 mln

  160(27.3%)

  14,5 mln

  186(31.2%)

  13,8 mln

  177(29.2%)

  13,0 mln

  166(25.9%)

  20,3 mln

  260(34.1%)

  13,5 mln

  173(24.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,9 mln

  116(23.6%)

  9,2 mln

  120(22.5%)

  10,0 mln

  129(22%)

  10,4 mln

  134(22.5%)

  10,0 mln

  129(21.3%)

  12,1 mln

  154(24.1%)

  11,9 mln

  152(19.9%)

  13,3 mln

  171(23.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,0 mln

  105(21.3%)

  7,5 mln

  96,8(18.2%)

  6,3 mln

  81,0(13.8%)

  6,7 mln

  86,7(14.5%)

  7,8 mln

  99,8(16.5%)

  8,2 mln

  106(16.4%)

  9,3 mln

  119(15.7%)

  9,0 mln

  115(16.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,7 mln

  100(20.4%)

  7,7 mln

  99,2(18.6%)

  8,5 mln

  109(18.6%)

  9,0 mln

  116(19.5%)

  5,8 mln

  74,5(12.3%)

  6,2 mln

  79,3(12.4%)

  6,6 mln

  84,8(11.2%)

  7,6 mln

  97,1(13.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  14,5(3%)

  1,2 mln

  15,6(2.9%)

  1,4 mln

  18,3(3.1%)

  2,2 mln

  28,7(4.8%)

  2,4 mln

  31,4(5.2%)

  2,2 mln

  27,6(4.3%)

  2,5 mln

  32,2(4.2%)

  2,6 mln

  32,8(4.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,4 mln

  18,5(3.8%)

  1,9 mln

  24,1(4.5%)

  1,7 mln

  22,2(3.8%)

  1,5 mln

  18,9(3.2%)

  1,6 mln

  20,2(3.3%)

  1,7 mln

  22,1(3.4%)

  2,0 mln

  25,8(3.4%)

  1,9 mln

  24,7(3.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  508,7 tys

  6,6(1.3%)

  541,0 tys

  7,0(1.3%)

  247,9 tys

  3,2(0.5%)

  805,3 tys

  10,4(1.7%)

  236,2 tys

  3,0(0.5%)

  153,7 tys

  2,0(0.3%)

  98,0 tys

  1,3(0.2%)

  642,2 tys

  8,2(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  67,9 tys

  0,9(0.2%)

  181,9 tys

  2,4(0.4%)

  673,0 tys

  8,7(1.5%)

  113,3 tys

  1,5(0.2%)

  139,2 tys

  1,8(0.3%)

  355,3 tys

  4,5(0.7%)

  226,6 tys

  2,9(0.4%)

  383,2 tys

  4,9(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  304,9 tys

  4,0(0.8%)

  998,6 tys

  12,9(2.4%)

  3,8 mln

  48,8(8.3%)

  478,0 tys

  6,2(1%)

  436,4 tys

  5,6(0.9%)

  838,7 tys

  10,7(1.7%)

  624,2 tys

  8,0(1%)

  227,4 tys

  2,9(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  196,5 tys

  2,6(0.5%)

  167,4 tys

  2,2(0.4%)

  180,0 tys

  2,3(0.4%)

  156,8 tys

  2,0(0.3%)

  187,9 tys

  2,4(0.4%)

  188,9 tys

  2,4(0.4%)

  202,2 tys

  2,6(0.3%)

  208,0 tys

  2,7(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.4%)

  187,8 tys

  2,4(0.4%)

  187,8 tys

  2,4(0.4%)

  196,5 tys

  2,5(0.3%)

  198,0 tys

  2,5(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  177,6 tys

  2,3(0.5%)

  163,5 tys

  2,1(0.4%)

  151,1 tys

  2,0(0.3%)

  178,8 tys

  2,3(0.4%)

  192,2 tys

  2,5(0.4%)

  125,4 tys

  1,6(0.3%)

  132,7 tys

  1,7(0.2%)

  132,5 tys

  1,7(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,8 tys

  0,1(0%)

  5,6 tys

  0,1(0%)

  64,9 tys

  0,8(0.1%)

  41,0 tys

  0,5(0.1%)

  55,4 tys

  0,7(0.1%)

  55,1 tys

  0,7(0.1%)

  124,4 tys

  1,6(0.2%)

  108,0 tys

  1,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  25,6 tys

  0,3(0.1%)

  23,9 tys

  0,3(0.1%)

  23,5 tys

  0,3(0.1%)

  22,5 tys

  0,3(0%)

  22,3 tys

  0,3(0%)

  27,9 tys

  0,4(0.1%)

  28,4 tys

  0,4(0%)

  28,8 tys

  0,4(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  7,6 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  131,0 tys

  1,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  75,6 tys

  1,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  52,7 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  64,2 tys

  0,8(0.2%)

  34,7 tys

  0,4(0.1%)

  21,9 tys

  0,3(0%)

  8,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,7 tys

  0,2(0%)

  31,1 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie rybnickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu rybnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu rybnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  39,8 mln

  519(100%)

  42,9 mln

  558(100%)

  47,4 mln

  614(100%)

  47,0 mln

  606(100%)

  47,3 mln

  608(100%)

  50,1 mln

  642(100%)

  63,8 mln

  816(100%)

  64,3 mln

  822(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,5 mln

  214(41.4%)

  18,5 mln

  239(43%)

  19,2 mln

  248(40.5%)

  20,2 mln

  260(43%)

  20,7 mln

  266(43.9%)

  23,4 mln

  300(46.8%)

  25,0 mln

  319(39.2%)

  24,7 mln

  317(38.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  9,6 mln

  125(24.1%)

  10,6 mln

  137(24.6%)

  11,3 mln

  146(23.8%)

  12,5 mln

  161(26.6%)

  11,7 mln

  151(24.8%)

  11,8 mln

  151(23.6%)

  13,4 mln

  172(21%)

  20,6 mln

  263(32%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  58,3(11.3%)

  4,7 mln

  60,6(10.9%)

  4,8 mln

  62,3(10.2%)

  5,9 mln

  75,5(12.5%)

  4,9 mln

  63,0(10.4%)

  5,1 mln

  65,5(10.2%)

  5,5 mln

  69,9(8.6%)

  6,4 mln

  81,8(9.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,0 mln

  51,8(10%)

  4,3 mln

  56,3(10.1%)

  6,0 mln

  78,0(12.7%)

  3,2 mln

  41,0(6.8%)

  3,4 mln

  43,9(7.2%)

  3,7 mln

  47,4(7.4%)

  10,5 mln

  134(16.4%)

  4,4 mln

  56,1(6.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  122,9 tys

  1,6(0.3%)

  129,7 tys

  1,7(0.3%)

  74,0 tys

  1,0(0.2%)

  1,1 mln

  14,0(2.3%)

  853,1 tys

  10,9(1.8%)

  729,2 tys

  9,3(1.5%)

  907,6 tys

  11,6(1.4%)

  1,2 mln

  15,2(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  479,0 tys

  6,2(1.2%)

  1,1 mln

  14,4(2.6%)

  936,9 tys

  12,1(2%)

  787,1 tys

  10,1(1.7%)

  1,3 mln

  16,4(2.7%)

  982,2 tys

  12,6(2%)

  909,9 tys

  11,6(1.4%)

  1,1 mln

  14,6(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,0 mln

  39,0(7.5%)

  1,7 mln

  22,7(4.1%)

  670,4 tys

  8,7(1.4%)

  606,5 tys

  7,8(1.3%)

  1,1 mln

  13,6(2.2%)

  522,2 tys

  6,7(1%)

  1,9 mln

  24,4(3%)

  1,0 mln

  13,0(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  389,8 tys

  5,1(1%)

  575,1 tys

  7,5(1.3%)

  3,2 mln

  40,9(6.7%)

  1,6 mln

  21,1(3.5%)

  577,1 tys

  7,4(1.2%)

  613,2 tys

  7,9(1.2%)

  733,7 tys

  9,4(1.2%)

  753,7 tys

  9,6(1.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  434,0 tys

  5,6(1.1%)

  307,7 tys

  4,0(0.7%)

  321,4 tys

  4,2(0.7%)

  353,3 tys

  4,5(0.8%)

  365,1 tys

  4,7(0.8%)

  365,6 tys

  4,7(0.7%)

  49,0 tys

  0,6(0.1%)

  588,0 tys

  7,5(0.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  714,0 tys

  9,3(1.8%)

  351,9 tys

  4,6(0.8%)

  607,0 tys

  7,8(1.3%)

  525,9 tys

  6,8(1.1%)

  542,1 tys

  7,0(1.1%)

  796,7 tys

  10,2(1.6%)

  2,4 mln

  31,1(3.8%)

  313,5 tys

  4,0(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.4%)

  187,8 tys

  2,4(0.4%)

  187,8 tys

  2,4(0.4%)

  196,5 tys

  2,5(0.3%)

  198,0 tys

  2,5(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  9,6 tys

  0,1(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,8 tys

  0,1(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  7,6 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 tys

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  79,5 tys

  1,0(0.2%)

  600,5 tys

  7,8(1.4%)

  266,0 tys

  3,4(0.6%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  6,6 tys

  0,1(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,9 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  75,6 tys

  1,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  52,7 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat rybnicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 18 467 mieszkańców powiatu rybnickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 994 kobiet oraz 9 473 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 11,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 15,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 36,6% mieszkańców powiatu rybnickiego, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 18,6% podstawowym ukończonym. 0,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu rybnickiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie rybnickim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,2%) oraz podstawowe ukończone (24,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (45,3%) oraz średnie zawodowe (16,7%).

  W roku 2018 w powiecie rybnickim mieściły się 22 przedszkola, w których do 115 oddziałów uczęszczało 2 541 dzieci (1 225 dziewczynek oraz 1 316 chłopców). Dostępne były 2 664 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie rybnickim mieściło się 19 przedszkoli, w których do 67 oddziałów uczęszczało 1 551 dzieci (741 dziewczynek oraz 810 chłopców). Dostępnych było 1 671 miejsc.

  18,9% mieszkańców powiatu rybnickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,3% wśród dziewczynek i 18,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 780 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,97 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 27 szkół podstawowych, w których w 360 oddziałach uczyło się 6 539 uczniów (3 191 kobiet oraz 3 348 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie rybnickim placówkę miało 25 szkół podstawowych, w których w 245 oddziałach uczyło się 4 651 uczniów (2 279 kobiet oraz 2 372 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,6% ludności (29,6% wśród dziewczynek i 29,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,13.

  W powiecie rybnickim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 4 oddziałach uczyło się 81 uczniów (65 kobiet oraz 16 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 45 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie rybnickim placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 11 oddziałach uczyło się 282 uczniów (178 kobiet oraz 104 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 77 absolwentów.

  W powiecie rybnickim znajduje się 1 Technikum, w którym w 17 oddziałach uczyło się 447 uczniów (199 kobiet oraz 248 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 112 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie rybnickim placówkę miała 1 Technikum, w którym w 15 oddziałach uczyło się 342 uczniów (174 kobiety oraz 168 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 73 absolwentów.

  W powiecie rybnickim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 108 uczniów (51 kobiet oraz 57 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,1% mieszkańców (11,6% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,3 uczniów. 27,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 26,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,7% mieszkańców powiatu rybnickiego w wieku potencjalnej nauki (25,9% kobiet i 25,6% mężczyzn).

 • 11,0% Wykształcenie wyższe
 • pow. rybnicki
  11,0%
  woj. śląskie
  16,8%
  Cała Polska
  17,9%
 • 12,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,6% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat rybnicki
  27,8%
  śląskie
  34,2%
  Polska
  33,3%
 • 29,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,4%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  2,7%
 • 3,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,5%
  śląskie
  11,3%
  Kraj
  12,4%
 • 13,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  15,0%
  Województwo
  20,2%
  Polska
  18,1%
 • 13,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 36,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  36,6%
  woj. śląskie
  26,6%
  Cała Polska
  22,9%
 • 28,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 45,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. rybnicki
  5,3%
  śląskie
  4,9%
  Kraj
  5,2%
 • 4,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  18,6%
  śląskie
  16,6%
  Kraj
  19,3%
 • 24,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 12,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 0,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. rybnicki
  0,7%
  śląskie
  0,9%
  Cała Polska
  1,4%
 • 0,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 780 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  780,0
  woj. śląskie
  890,0
  Cały kraj
  873,0
 • 0,97 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat rybnicki
  0,97
  woj. śląskie
  0,81
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 22Przedszkola
 • 7 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 115 Oddziały
 • 14 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 664 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat rybnicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 541 Dzieci
 • 1 225 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 316 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,2%
  51,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 37 2 lata i mniej
 • 37
 • 517 3 lata
 • 517
 • 596 4 lata
 • 596
 • 727 5 lata
 • 727
 • 651 6 lat
 • 651
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 20 2 lata i mniej
 • 20
 • 261 3 lata
 • 261
 • 269 4 lata
 • 269
 • 353 5 lata
 • 353
 • 314 6 lat
 • 314
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 17 2 lata i mniej
 • 17
 • 256 3 lata
 • 256
 • 327 4 lata
 • 327
 • 374 5 lata
 • 374
 • 337 6 lat
 • 337
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 329 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 165,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 165,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 19,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat rybnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 347 Oddziały
 • 6 501 Uczniowie
 • 3 180 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 321 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 899 Uczniowie w 1 klasie
 • 407 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 492 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 721 Absolwenci 2016
 • 328 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 393 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 13 Oddziały
 • 38 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,9%
  71,1%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Absolwenci 2016
 • 1 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 18,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. rybnicki
  18,2
  Województwo
  18,1
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,2
 • 18,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,2
 • 18,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,7
 • 2,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,9
 •  
 • 489,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 422,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 67,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 16,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 458 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 458 niemiecki
 • 17 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 17 angielski
 •  
 • 94,13 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. rybnicki
  94,13
  woj. śląskie
  96,32
  Polska
  95,46
 • 93,28 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,28
  Województwo
  94,54
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat rybnicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat rybnicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat rybnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 74 Uczniowie
 • 60 Kobiety
  (uczniowie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 81,1%
  18,9%
 • 18 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 33 Absolwenci
 • 23 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 7 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,4%
  28,6%
 • 15 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  20,3
  woj. śląskie
  26,5
  Polska
  26,2
 •  
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat rybnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 447 Uczniowie
 • 199 Kobiety
  (uczniowie)
 • 248 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,5%
  55,5%
 • 150 Uczniowie w 1 klasie
 • 64 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 86 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 112 Absolwenci
 • 64 Kobiety
  (absolwenci)
 • 48 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  26,3
  śląskie
  23,8
  Polska
  23,8
 •  
 • 38,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 25,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat rybnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 108 Uczniowie
 • 51 Kobiety
  (uczniowie)
 • 57 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,2%
  52,8%
 • 74 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 41 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 27,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  27,0
  woj. śląskie
  18,3
  Polska
  17,9
 •  
 •  
 • 1 186 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski665
  • niemiecki210
  • hiszpański197
  • francuski114
 • 665 angielski
 • 210 niemiecki
 • 197 hiszpański
 • 114 francuski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat rybnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat rybnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat rybnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rybnicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie rybnickim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • pokoje gościnne: 1


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie rybnickim: 15 (publiczne: 13, prywatne: 2), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 10, udogodnienia wewnątrz budynku: 6). W powiecie rybnickim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 059 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 234 (uczestnicy: 13 326)
  • seanse filmowe: 9 (uczestnicy: 665)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 390)
  • koncerty: 21 (uczestnicy: 5 329)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 11 (uczestnicy: 570)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 27 (uczestnicy: 1 356)
  • konkursy: 39 (uczestnicy: 895)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 1 284)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 50)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 860)
  • warsztaty: 87 (uczestnicy: 803)
  • inne: 23 (uczestnicy: 1 124)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 57 (członkowie: 2 053)
  • plastyczne/techniczne: 18 (członkowie: 216)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 12)
  • informatyczne: 5 (członkowie: 48)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 10 (członkowie: 333)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 643)
  • koło gospodyń wiejskich: 5 (członkowie: 542)
  • inne: 12 (członkowie: 249)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 23 (członkowie: 380)
  • teatralne: 2 (członkowie: 19)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 95)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 111)
  • taneczne: 9 (członkowie: 155)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie rybnickim siedzibę miał 1 teatr (teatr lalkowy: 1). Odbyło się 0 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 0 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie rybnickim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 261 333 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 33 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 294 992 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 51
  • dostępne dla czytelników: 29
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 29
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie rybnickim działało 29 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 634 członków. Zarejestrowano 2 282 ćwiczących (mężczyźni: 1 939, kobiety: 343, chłopcy do lat 18: 1 299, dziewczęta do lat 18: 273). Aktywne były 44 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (54), instruktora sportowego (26) oraz inne osoby (31).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie rybnickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rybnicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat rybnicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 23 wypadków drogowych w powiecie rybnickim odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 32 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 29,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 1,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 1,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 53,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie rybnickim zarejestrowanych było 59 369 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 49 544 samochodów osobowych (633,8 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 4 553 samochodów ciężarowych (66,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 107 autobusów (1,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 617 ciągników siodłowych (7,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 107 motocykli (39,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,6 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności do 1399 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 27,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 20,7 lat.


  W 2020 roku w powiecie rybnickim znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 11 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 9 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie rybnickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 23 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 32 Ranni
  (rok 2020)
 • 7 Lekko ranni
 • 25 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie rybnickim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 29,42 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat rybnicki
  29,4
  woj. śląskie
  53,0
  Kraj
  61,5
 • 1,28 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat rybnicki
  1,3
  śląskie
  4,2
  Polska
  6,5
 • 40,94 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. rybnicki
  40,9
  woj. śląskie
  60,4
  Cały kraj
  69,2
 • 1,68 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. rybnicki
  1,7
  Województwo
  5,5
  Cała Polska
  7,6
 • 53,90 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  53,9
  Województwo
  78,7
  Kraj
  80,2
 • 4,35 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat rybnicki
  4,3
  śląskie
  7,9
  Kraj
  10,6
 • 139,13 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. rybnicki
  139,1
  woj. śląskie
  113,9
  Kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 59 369 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie rybnickim w 2020 roku
 • 49 544 Samochody osobowe
 • 4 553 Samochody ciężarowe
 • 52 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 107 Autobusy
 • 280 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 617 Ciągniki samochodowe
 • 617   Ciągniki siodłowe
 • 1 161 Ciągniki rolnicze
 • 3 107 Motocykle
 • 761   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 972 Motorowery
 • 49 544Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie rybnickim
 • Samochody osobowe w powiecie rybnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 633,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  633,8
  Województwo
  624,0
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 224
  • 1400-1649 kg13 060
  • 1650-1899 kg11 793
  • 1900 kg i więcej12 467
 • 12 224 do 1399 kg
 • 13 060 1400-1649 kg
 • 11 793 1650-1899 kg
 • 12 467 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 23 513 do 1399 cm3
 • 23 513
 • 22 976 1400-1999 cm3
 • 22 976
 • 3 055 2000 i więcej cm3
 • 3 055
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie rybnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna29 815
  • olej napędowy13 237
  • gaz (LPG)5 961
  • pozostałe531
 • 29 815 benzyna
 • 13 237 olej napędowy
 • 5 961 gaz (LPG)
 • 531 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 017 do 1 roku
 • 1 017
 • 897 2 lata
 • 897
 • 961 3 lata
 • 961
 • 2 116 4-5 lat
 • 2 116
 • 2 322 6-7 lat
 • 2 322
 • 2 780 8-9 lat
 • 2 780
 • 3 462 10-11 lat
 • 3 462
 • 9 058 12-15 lat
 • 9 058
 • 10 680 16-20 lat
 • 10 680
 • 6 456 21-25 lat
 • 6 456
 • 3 393 26-30 lat
 • 3 393
 • 6 402 31 lat i więcej
 • 6 402
 • 17,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie rybnickim
 • pow. rybnicki
  17,6 lat
  śląskie
  17,8 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 4 553Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie rybnickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie rybnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 66,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. rybnicki
  66,1
  Województwo
  86,2
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 053 do 999 kg
 • 2 053
 • 1 430 1000-1499 kg
 • 1 430
 • 344 1500-2999 kg
 • 344
 • 46 3000-3499 kg
 • 46
 • 75 3500-4999 kg
 • 75
 • 199 5000-6999 kg
 • 199
 • 183 7000-9999 kg
 • 183
 • 156 10000-14999 kg
 • 156
 • 67 15000 kg i więcej
 • 67
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna657
  • olej napędowy3 318
  • gaz (LPG)167
  • pozostałe411
 • 657 benzyna
 • 3 318 olej napędowy
 • 167 gaz (LPG)
 • 411 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 74 do 1 roku
 • 74
 • 33 2 lata
 • 33
 • 52 3 lata
 • 52
 • 171 4-5 lat
 • 171
 • 167 6-7 lat
 • 167
 • 246 8-9 lat
 • 246
 • 291 10-11 lat
 • 291
 • 679 12-15 lat
 • 679
 • 790 16-20 lat
 • 790
 • 648 21-25 lat
 • 648
 • 442 26-30 lat
 • 442
 • 960 31 lat i więcej
 • 960
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie rybnickim
 • Tutaj
  20,1 lat
  Województwo
  18,8 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 107Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie rybnickim
 • Autobusy w powiecie rybnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1,4 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  1,4
  śląskie
  2,7
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy86
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe20
 • 1 benzyna
 • 86 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 20 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 4 10-11 lat
 • 4
 • 6 12-15 lat
 • 6
 • 14 16-20 lat
 • 14
 • 23 21-25 lat
 • 23
 • 9 26-30 lat
 • 9
 • 50 31 lat i więcej
 • 50
 • 27,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie rybnickim
 • powiat rybnicki
  27,2 lat
  Województwo
  21,8 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 617Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie rybnickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie rybnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. rybnicki
  7,9
  śląskie
  9,5
  Kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy560
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe55
 • 2 benzyna
 • 560 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 55 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 5 3 lata
 • 5
 • 30 4-5 lat
 • 30
 • 53 6-7 lat
 • 53
 • 61 8-9 lat
 • 61
 • 35 10-11 lat
 • 35
 • 147 12-15 lat
 • 147
 • 109 16-20 lat
 • 109
 • 89 21-25 lat
 • 89
 • 59 26-30 lat
 • 59
 • 27 31 lat i więcej
 • 27
 • 16,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie rybnickim
 • pow. rybnicki
  16,2 lat
  śląskie
  13,6 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 3 107Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie rybnickim
 • Motocykle w powiecie rybnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 39,7 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  39,7
  Województwo
  35,3
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 68 do 1 roku
 • 68
 • 41 2 lata
 • 41
 • 30 3 lata
 • 30
 • 130 4-5 lat
 • 130
 • 116 6-7 lat
 • 116
 • 113 8-9 lat
 • 113
 • 131 10-11 lat
 • 131
 • 496 12-15 lat
 • 496
 • 574 16-20 lat
 • 574
 • 395 21-25 lat
 • 395
 • 186 26-30 lat
 • 186
 • 827 31 lat i więcej
 • 827
 • 20,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie rybnickim
 • pow. rybnicki
  20,7 lat
  woj. śląskie
  22,3 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie rybnickim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 120,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  120,7 km
  śląskie
  968,9 km
  Polska
  551,8 km
 • 0,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat rybnicki
  0,4 km
  śląskie
  2,7 km
  Kraj
  4,5 km
 • 9 Liczba licencji na taksówki
 • 11 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami