Powiat rybnicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat rybnicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 76 816 Liczba mieszkańców
 • 224 km2 Powierzchnia
 • 343 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 37,6% Stopa urbanizacji
 • Damian Mrowiec Starosta
 • ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik Adres starostwa powiatowego
 • SRB Tablice rejestracyjne
Powiat rybnicki na mapie
Identyfikatory
 • 2412 TERYT (TERC)
Herb powiatu rybnickiego
powiat rybnicki herb
Flaga powiatu rybnickiego
powiat rybnicki flaga

Powiat rybnicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat rybnicki ma 76 816 mieszkańców, z czego 51,0% stanowią kobiety, a 49,0% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 5,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,8 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu rybnickiego w 2050 roku wynosi 76 723, z czego 38 845 to kobiety, a 37 878 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu rybnickiego zawarli w 2022 roku 309 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  24,4% mieszkańców powiatu rybnickiego jest stanu wolnego, 62,0% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat rybnicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -244. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,18 na 1000 mieszkańców powiatu rybnickiego. W 2022 roku urodziło się 623 dzieci, w tym 48,2% dziewczynek i 51,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 330 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,72 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,3% zgonów w powiecie rybnickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,0% zgonów w powiecie rybnickim były nowotwory, a 4,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu rybnickiego przypada 11.28 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 967 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 751 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu rybnickiego 216. W tym samym roku 12 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 10 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  60,1% mieszkańców powiatu rybnickiego jest w wieku produkcyjnym, 19,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu rybnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 76 816 Liczba mieszkańców
 • 39 165 Kobiety
 • 37 651 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie rybnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie rybnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie rybnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu rybnickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 76 723 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 38 845 Kobiety
 • 37 878 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie rybnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie rybnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie rybnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu rybnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,8 lat
  Województwo
  43,0 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 42,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat rybnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu rybnickiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat rybnicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat rybnicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat rybnicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,4% Kawalerowie/Panny
 • pow. rybnicki
  24,4%
  śląskie
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 20,0% Kobiety
  (Panny)
 • 29,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 62,0% Żonaci/Zamężne
 • pow. rybnicki
  62,0%
  śląskie
  55,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 61,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 62,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • pow. rybnicki
  8,7%
  woj. śląskie
  9,2%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  4,9%
  Województwo
  8,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 4,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • powiat rybnicki
  0,0%
  woj. śląskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie rybnickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,0
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  1,2
  woj. śląskie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 309 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie rybnickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -244 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -120 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -124 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,18 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. rybnicki
  -3,2
  Województwo
  -5,8
  Polska
  -3,8
 • -3,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie rybnickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie rybnickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie rybnickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie rybnickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 623 Urodzenia żywe
 • 300 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 323 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,2%
  51,8%
 • 8,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,1
  Województwo
  7,3
  Polska
  8,1
 • 35,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. rybnicki
  35,8
  śląskie
  32,5
  Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 106 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 106
 • 83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 330 g Średnia waga noworodków
 • 3 277 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 380 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 330 g
  Województwo
  3 296 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 37 Waga 4000g - 4499g
 • 37
 • 178 Waga 3500g - 3999g
 • 178
 • 260 Waga 3000g - 3499g
 • 260
 • 112 Waga 2500g - 2999g
 • 112
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat rybnicki
  1,33
  śląskie
  1,21
  Polska
  1,26
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat rybnicki
  0,64
  Województwo
  0,59
  Cała Polska
  0,61
 • 0,72 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,72
  woj. śląskie
  0,56
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie rybnickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 867 Zgony
 • 420 Kobiety
  (Zgony)
 • 447 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,4%
  51,6%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 11,3 Zgony na 1000 ludności
 • pow. rybnicki
  11,3
  woj. śląskie
  13,0
  Kraj
  11,9
 • 139,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  139,2
  Województwo
  179,4
  Cała Polska
  147,0
 • 3,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat rybnicki
  3,2
  śląskie
  4,8
  Kraj
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat rybnicki
  3,1
  Województwo
  3,5
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie rybnickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. rybnicki
  34,3%
  śląskie
  35,1%
  Polska
  34,8%
 • 18,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  18,0%
  śląskie
  20,2%
  Cała Polska
  19,6%
 • 4,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat rybnicki
  4,6%
  śląskie
  3,8%
  Cała Polska
  5,4%
 • 209 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  6,9
  Polska
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  83,3
  Polska
  74,4
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  231,7
  Województwo
  304,2
  Kraj
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  279,8
  Kraj
  246,5
 • 442,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 454,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 430,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  442,5
  woj. śląskie
  529,0
  Polska
  475,8
 • 76,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 53,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 98,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  76,0
  Województwo
  81,3
  Cała Polska
  70,6
 • 51,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat rybnicki
  51,1
  Województwo
  39,9
  Cały kraj
  32,6
 • 2,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  2,6
  Województwo
  6,9
  Cała Polska
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. rybnicki
  0,2%
  woj. śląskie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie rybnickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 33 Osoby w zamachach samobójczych
 • 11 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 22 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 30 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 3 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 18 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 17 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 43 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  43,0
  Województwo
  45,0
  Cała Polska
  38,0
 • 26 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  26,0
  woj. śląskie
  13,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 6 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 6
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 4 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 4
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 16 powieszenie się
 • 16
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 13 powieszenie się
 • 13
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 18 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 18
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 9 nieustalona
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 9 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 9
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 8 19-24 lat
 • 8
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 12 30-49 lat
 • 12
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu5
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków7
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony20
 • 3 trzeźwy
 • 5 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 7 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 20 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony16
 • 2 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 16 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 16 kawaler/panna
 • 16
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 6 nieustalony
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 9 kawaler/panna
 • 9
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie4
  • wyższe0
  • nieustalony22
 • 1 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 0 wyższe
 • 22 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony16
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 16 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 8 na utrzymaniu innej osoby
 • 8
 • 2 renta
 • 2
 • 3 emerytura
 • 3
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 13 nieustalony
 • 13
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 2 renta
 • 2
 • 3 emerytura
 • 3
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 8 nieustalony
 • 8
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 967 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 478 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 489 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 751 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 367 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 384 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 218 Saldo migracji
 • 115 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 103 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 216 Saldo migracji wewnętrznych
 • 111 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 105 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie rybnickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat rybnicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rybnicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie rybnickim oddano do użytku 278 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,62 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie rybnickim to 24 990 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 325 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  98,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 1,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie rybnickim to 5,36 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie rybnickim to 114,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,00% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,04% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,87% mieszkań posiada łazienkę, 85,34% korzysta z centralnego ogrzewania, a 31,36% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie rybnickim 109 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 170 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 099 zł/m2. Wszystkie transakcje dotyczyły rynku wtórnego.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 170 zł
 • powiat rybnicki
  3 170 zł
  woj. śląskie
  4 449 zł
  Kraj
  5 877 zł
 • 3 170 zł Ogółem
 • 3 170 zł
 • 3 422 zł do 40 m2
 • 3 422 zł
 • 3 179 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 179 zł
 • 3 153 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 153 zł
 • 2 570 zł od 80,1 m2
 • 2 570 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 099 zł
 • powiat rybnicki
  3 099 zł
  Województwo
  4 473 zł
  Polska
  6 334 zł
 • 3 099 zł Ogółem
 • 3 099 zł
 • 3 230 zł do 40 m2
 • 3 230 zł
 • 3 206 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 206 zł
 • 2 959 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 959 zł
 • 2 572 zł od 80,1 m2
 • 2 572 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 109
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m219
  • od 40,1 do 60 m262
  • od 60,1 do 80 m224
  • od 80,1 m24
 • 19 do 40 m2
 • 62 od 40,1 do 60 m2
 • 24 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie rybnickim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 170 zł
 • pow. rybnicki
  3 170 zł
  śląskie
  4 167 zł
  Cała Polska
  5 254 zł
 • 3 170 zł Ogółem
 • 3 170 zł
 • 3 422 zł do 40 m2
 • 3 422 zł
 • 3 179 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 179 zł
 • 3 153 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 153 zł
 • 2 570 zł od 80,1 m2
 • 2 570 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 099 zł
 • pow. rybnicki
  3 099 zł
  śląskie
  4 202 zł
  Cała Polska
  5 903 zł
 • 3 099 zł Ogółem
 • 3 099 zł
 • 3 230 zł do 40 m2
 • 3 230 zł
 • 3 206 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 206 zł
 • 2 959 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 959 zł
 • 2 572 zł od 80,1 m2
 • 2 572 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 109
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m219
  • od 40,1 do 60 m262
  • od 60,1 do 80 m224
  • od 80,1 m24
 • 19 do 40 m2
 • 62 od 40,1 do 60 m2
 • 24 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 24 990 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 325,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  325,30
  śląskie
  423,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 91,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  91,20 m2
  śląskie
  72,70 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 29,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,70 m2
  śląskie
  30,80 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,66 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,66
  śląskie
  3,79
  Polska
  3,83
 • 3,07 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. rybnicki
  3,07
  śląskie
  2,36
  Polska
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. rybnicki
  0,66
  woj. śląskie
  0,62
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 278 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,62 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,62
  Województwo
  4,31
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 490 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,36 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. rybnicki
  5,36
  Województwo
  4,13
  Cały kraj
  3,89
 • 19,40 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  19,40
  Województwo
  17,79
  Polska
  24,56
 • 31 883 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 114,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat rybnicki
  114,7 m2
  śląskie
  101,8 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,42 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  0,42 m2
  Województwo
  0,44 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  99,00%
  śląskie
  99,05%
  Kraj
  97,71%
 • 98,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat rybnicki
  98,04%
  Województwo
  96,66%
  Polska
  95,10%
 • 97,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. rybnicki
  97,87%
  Województwo
  95,69%
  Kraj
  93,66%
 • 85,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. rybnicki
  85,34%
  woj. śląskie
  84,31%
  Cała Polska
  85,62%
 • 31,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. rybnicki
  31,36%
  woj. śląskie
  68,18%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat rybnicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie rybnickim na 1000 mieszkańców pracuje 380osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie rybnickim wynosiło w 2022 roku 5,1% (5,1% wśród kobiet i 5,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie rybnickim wynosiło 5 660,84 PLN, co odpowiada 84.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu rybnickiego 15 929 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 599 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -12 330.

  5,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu rybnickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 47,0% w przemyśle i budownictwie, a 18,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 380 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat rybnicki
  380,0
  śląskie
  393,0
  Cała Polska
  402,0
 • 5,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,1% Kobiety
 • 5,1% Mężczyźni
 • powiat rybnicki
  5,1%
  Województwo
  3,7%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie rybnickim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie rybnickim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie rybnickim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 661 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. rybnicki
  5 661 PLN
  Województwo
  6 728 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie rybnickim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 15 929 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 599 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -12 330 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,23 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 5,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 6,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 47,0% Przemysł i budownictwo
 • 27,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 66,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,0% Pozostałe
 • 44,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie rybnickim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,1% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat rybnicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 66,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. rybnicki
  66,4
  woj. śląskie
  70,5
  Polska
  69,0
 • 33,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  33,4
  śląskie
  41,1
  Polska
  38,2
 • 101,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  101,1
  Województwo
  139,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat rybnicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie rybnickim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 405 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 192 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 433 nowe podmioty, a 251 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (542) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (320) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (538) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (193) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie rybnickim najwięcej (336) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 185) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (110) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,9% (1 720) podmiotów, a 71,4% (4 575) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie rybnickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.1%) oraz Budownictwo (17.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 405 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 110 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 720 Przemysł i budownictwo
 • 4 575 Pozostała działalność
 • 433 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie rybnickim w 2022 roku
 • 251 Podmioty wyrejestrowane w powiecie rybnickim w 2022 roku
 • 5 192 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 185 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 185
 • 185 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 185
 • 30 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 30
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 6 400 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 400
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 Spółdzielnie ogółem
 • 9
 • 354 Spółki handlowe ogółem
 • 354
 • 20  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 20
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 295  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 295
 • 15    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 15
 • 336 Spółki cywilne ogółem
 • 336
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 192 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 302 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 302
 • 911 Budownictwo
 • 911
 • 543 Przetwórstwo przemysłowe
 • 543
 • 472 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 472
 • 383 Pozostała działalność
 • 383
 • 379 Transport i gospodarka magazynowa
 • 379
 • 238 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 238
 • 205 Informacja i komunikacja
 • 205
 • 154 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 154
 • 135 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 135
 • 124 Edukacja
 • 124
 • 103 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 103
 • 95 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 95
 • 68 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 68
 • 60 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 60
 • 14 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 14
 • 4 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 4
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rybnicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie rybnickim stwierdzono 1 264 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,45 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie rybnickim wynosi 75,90% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu rybnickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,68 (wykrywalność 73%) oraz o charakterze gospodarczym - 5,73 (wykrywalność 73%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 6,57 (48%), drogowe - 1,47 (96%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 264 Przestępstwa ogółem
 • 1 264
 • 667 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 667
 • 440 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 440
 • 113 Przestępstwa drogowe
 • 113
 • 26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 26
 • 505 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 505
 • 16,45 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,45
  śląskie
  35,08
  Polska
  22,81
 • 8,68 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,68
  Województwo
  14,39
  Cała Polska
  12,98
 • 5,73 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,73
  Województwo
  17,79
  Cały kraj
  6,99
 • 1,47 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,47
  śląskie
  1,68
  Cała Polska
  1,82
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. rybnicki
  0,34
  śląskie
  0,44
  Cały kraj
  0,35
 • 6,57 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,57
  woj. śląskie
  14,31
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  76%
  Województwo
  80%
  Kraj
  71%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat rybnicki
  73%
  Województwo
  67%
  Cały kraj
  63%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat rybnicki
  74%
  Województwo
  88%
  Kraj
  75%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat rybnicki
  97%
  śląskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. rybnicki
  92%
  Województwo
  89%
  Polska
  88%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  49%
  Województwo
  60%
  Polska
  51%

Powiat rybnicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu rybnickiego wyniosła w 2022 roku 69,3 mln złotych, co daje 901 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu rybnickiego - 23.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (22.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (18.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,7 mln złotych, czyli 19,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu rybnickiego wyniosła w 2022 roku 74,5 mln złotych, co daje 969 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (39.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.2%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (12%). W budżecie powiatu rybnickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 356 złotych na mieszkańca (36,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,6 złotych na mieszkańca (1,0%).
 • Wydatki budżetu w powiecie rybnickim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu rybnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu rybnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  45,4 mln

  588(100%)

  46,4 mln

  598(100%)

  47,2 mln

  607(100%)

  50,1 mln

  642(100%)

  59,5 mln

  761(100%)

  55,7 mln

  723(100%)

  60,2 mln

  784(100%)

  69,3 mln

  901(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,0 mln

  129(22%)

  10,4 mln

  134(22.5%)

  10,0 mln

  129(21.3%)

  12,1 mln

  154(24.1%)

  11,9 mln

  152(19.9%)

  13,3 mln

  171(23.9%)

  14,9 mln

  190(24.7%)

  16,5 mln

  214(23.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,4 mln

  160(27.3%)

  14,5 mln

  186(31.2%)

  13,8 mln

  177(29.2%)

  13,0 mln

  166(25.9%)

  20,3 mln

  260(34.1%)

  13,5 mln

  173(24.3%)

  15,4 mln

  197(25.5%)

  15,6 mln

  203(22.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,3 mln

  81,0(13.8%)

  6,7 mln

  86,7(14.5%)

  7,8 mln

  99,8(16.5%)

  8,2 mln

  106(16.4%)

  9,3 mln

  119(15.7%)

  9,0 mln

  115(16.1%)

  8,6 mln

  111(14.3%)

  13,0 mln

  169(18.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,5 mln

  109(18.6%)

  9,0 mln

  116(19.5%)

  5,8 mln

  74,5(12.3%)

  6,2 mln

  79,3(12.4%)

  6,6 mln

  84,8(11.2%)

  7,6 mln

  97,1(13.6%)

  8,0 mln

  103(13.4%)

  9,0 mln

  118(13%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  151,1 tys

  2,0(0.3%)

  178,8 tys

  2,3(0.4%)

  192,2 tys

  2,5(0.4%)

  125,4 tys

  1,6(0.3%)

  132,7 tys

  1,7(0.2%)

  132,5 tys

  1,7(0.2%)

  132,4 tys

  1,7(0.2%)

  3,1 mln

  39,8(4.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,7 mln

  22,2(3.8%)

  1,5 mln

  18,9(3.2%)

  1,6 mln

  20,2(3.3%)

  1,7 mln

  22,1(3.4%)

  2,0 mln

  25,8(3.4%)

  1,9 mln

  24,7(3.5%)

  2,2 mln

  28,5(3.7%)

  2,5 mln

  32,1(3.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  18,3(3.1%)

  2,2 mln

  28,7(4.8%)

  2,4 mln

  31,4(5.2%)

  2,2 mln

  27,6(4.3%)

  2,5 mln

  32,2(4.2%)

  2,6 mln

  32,8(4.6%)

  2,2 mln

  28,6(3.7%)

  2,3 mln

  30,1(3.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  180,0 tys

  2,3(0.4%)

  156,8 tys

  2,0(0.3%)

  187,9 tys

  2,4(0.4%)

  188,9 tys

  2,4(0.4%)

  202,2 tys

  2,6(0.3%)

  208,0 tys

  2,7(0.4%)

  210,8 tys

  2,7(0.3%)

  359,6 tys

  4,7(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  673,0 tys

  8,7(1.5%)

  113,3 tys

  1,5(0.2%)

  139,2 tys

  1,8(0.3%)

  355,3 tys

  4,5(0.7%)

  226,6 tys

  2,9(0.4%)

  383,2 tys

  4,9(0.7%)

  167,7 tys

  2,1(0.3%)

  341,3 tys

  4,4(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,8 mln

  48,8(8.3%)

  478,0 tys

  6,2(1%)

  436,4 tys

  5,6(0.9%)

  838,7 tys

  10,7(1.7%)

  624,2 tys

  8,0(1%)

  227,4 tys

  2,9(0.4%)

  884,5 tys

  11,3(1.5%)

  269,3 tys

  3,5(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.4%)

  187,8 tys

  2,4(0.4%)

  187,8 tys

  2,4(0.4%)

  196,5 tys

  2,5(0.3%)

  198,0 tys

  2,5(0.4%)

  198,0 tys

  2,5(0.3%)

  198,0 tys

  2,6(0.3%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  38,1 tys

  0,5(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  247,9 tys

  3,2(0.5%)

  805,3 tys

  10,4(1.7%)

  236,2 tys

  3,0(0.5%)

  153,7 tys

  2,0(0.3%)

  98,0 tys

  1,3(0.2%)

  642,2 tys

  8,2(1.2%)

  1,3 mln

  16,0(2.1%)

  36,9 tys

  0,5(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  23,5 tys

  0,3(0.1%)

  22,5 tys

  0,3(0%)

  22,3 tys

  0,3(0%)

  27,9 tys

  0,4(0.1%)

  28,4 tys

  0,4(0%)

  28,8 tys

  0,4(0.1%)

  26,8 tys

  0,3(0%)

  21,2 tys

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  64,9 tys

  0,8(0.1%)

  41,0 tys

  0,5(0.1%)

  55,4 tys

  0,7(0.1%)

  55,1 tys

  0,7(0.1%)

  124,4 tys

  1,6(0.2%)

  108,0 tys

  1,4(0.2%)

  8,6 tys

  0,1(0%)

  9,5 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  7,6 tys

  0,1(0%)

  7,8 tys

  0,1(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  7,4 tys

  0,1(0%)

  8,1 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  131,0 tys

  1,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,7 tys

  0,2(0%)

  31,1 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  52,7 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  21,9 tys

  0,3(0%)

  8,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie rybnickim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu rybnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu rybnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,4 mln

  614(100%)

  47,0 mln

  606(100%)

  47,3 mln

  608(100%)

  50,1 mln

  642(100%)

  63,8 mln

  816(100%)

  64,3 mln

  835(100%)

  64,7 mln

  842(100%)

  74,5 mln

  969(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  19,2 mln

  248(40.5%)

  20,2 mln

  260(43%)

  20,7 mln

  266(43.9%)

  23,4 mln

  300(46.8%)

  25,0 mln

  319(39.2%)

  24,7 mln

  317(38.5%)

  27,8 mln

  356(42.9%)

  29,5 mln

  384(39.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,3 mln

  146(23.8%)

  12,5 mln

  161(26.6%)

  11,7 mln

  151(24.8%)

  11,8 mln

  151(23.6%)

  13,4 mln

  172(21%)

  20,6 mln

  263(32%)

  20,4 mln

  262(31.6%)

  18,1 mln

  235(24.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,0 mln

  78,0(12.7%)

  3,2 mln

  41,0(6.8%)

  3,4 mln

  43,9(7.2%)

  3,7 mln

  47,4(7.4%)

  10,5 mln

  134(16.4%)

  4,4 mln

  56,1(6.8%)

  2,1 mln

  27,5(3.3%)

  8,9 mln

  116(12%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,8 mln

  62,3(10.2%)

  5,9 mln

  75,5(12.5%)

  4,9 mln

  63,0(10.4%)

  5,1 mln

  65,5(10.2%)

  5,5 mln

  69,9(8.6%)

  6,4 mln

  81,8(9.9%)

  7,1 mln

  91,0(11%)

  7,5 mln

  97,5(10.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  2,9 mln

  37,7(3.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  670,4 tys

  8,7(1.4%)

  606,5 tys

  7,8(1.3%)

  1,1 mln

  13,6(2.2%)

  522,2 tys

  6,7(1%)

  1,9 mln

  24,4(3%)

  1,0 mln

  13,0(1.6%)

  486,6 tys

  6,2(0.8%)

  1,8 mln

  23,3(2.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  936,9 tys

  12,1(2%)

  787,1 tys

  10,1(1.7%)

  1,3 mln

  16,4(2.7%)

  982,2 tys

  12,6(2%)

  909,9 tys

  11,6(1.4%)

  1,1 mln

  14,6(1.8%)

  1,1 mln

  14,3(1.7%)

  1,0 mln

  13,1(1.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,2 mln

  40,9(6.7%)

  1,6 mln

  21,1(3.5%)

  577,1 tys

  7,4(1.2%)

  613,2 tys

  7,9(1.2%)

  733,7 tys

  9,4(1.2%)

  753,7 tys

  9,6(1.2%)

  1,0 mln

  13,0(1.6%)

  963,5 tys

  12,5(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  74,0 tys

  1,0(0.2%)

  1,1 mln

  14,0(2.3%)

  853,1 tys

  10,9(1.8%)

  729,2 tys

  9,3(1.5%)

  907,6 tys

  11,6(1.4%)

  1,2 mln

  15,2(1.9%)

  45,3 tys

  0,6(0.1%)

  591,6 tys

  7,7(0.8%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  234,5 tys

  3,1(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.4%)

  187,8 tys

  2,4(0.4%)

  187,8 tys

  2,4(0.4%)

  196,5 tys

  2,5(0.3%)

  198,0 tys

  2,5(0.3%)

  198,0 tys

  2,5(0.3%)

  198,0 tys

  2,6(0.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  607,0 tys

  7,8(1.3%)

  525,9 tys

  6,8(1.1%)

  542,1 tys

  7,0(1.1%)

  796,7 tys

  10,2(1.6%)

  2,4 mln

  31,1(3.8%)

  313,5 tys

  4,0(0.5%)

  448,6 tys

  5,7(0.7%)

  121,3 tys

  1,6(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  321,4 tys

  4,2(0.7%)

  353,3 tys

  4,5(0.8%)

  365,1 tys

  4,7(0.8%)

  365,6 tys

  4,7(0.7%)

  49,0 tys

  0,6(0.1%)

  588,0 tys

  7,5(0.9%)

  1,1 mln

  13,8(1.7%)

  32,6 tys

  0,4(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  266,0 tys

  3,4(0.6%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  6,6 tys

  0,1(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  19,3 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  16,9 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  10,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  8,6 tys

  0,1(0%)

  9,5 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  7,6 tys

  0,1(0%)

  7,8 tys

  0,1(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  7,4 tys

  0,1(0%)

  8,1 tys

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  7,5 tys

  0,1(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,9 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  52,7 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat rybnicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 536 mieszkańców powiatu rybnickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 044 kobiet oraz 9 492 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 9,0% średnie ogólnokształcące, a 19,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 33,8% mieszkańców powiatu rybnickiego, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 11,3% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu rybnickiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie rybnickim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,1%) oraz wyższe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,7%) oraz średnie zawodowe (22,2%).

  W roku 2021 w powiecie rybnickim mieściły się 22 przedszkola, w których do 122 oddziałów uczęszczało 2 635 dzieci (1 325 dziewczynek oraz 1 310 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie rybnickim mieściło się 19 przedszkoli, w których do 67 oddziałów uczęszczało 1 551 dzieci (741 dziewczynek oraz 810 chłopców). Dostępnych było 1 671 miejsc.

  19,2% mieszkańców powiatu rybnickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,7% wśród dziewczynek i 18,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 773 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,97 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 27 szkół podstawowych, w których w 364 oddziałach uczyło się 6 854 uczniów (3 308 kobiet oraz 3 546 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie rybnickim placówkę miało 25 szkół podstawowych, w których w 245 oddziałach uczyło się 4 651 uczniów (2 279 kobiet oraz 2 372 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,0% ludności (29,0% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,75.

  W powiecie rybnickim znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 71 uczniów (59 kobiet oraz 12 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 21 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie rybnickim placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 11 oddziałach uczyło się 282 uczniów (178 kobiet oraz 104 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 77 absolwentów.

  W powiecie rybnickim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 8 oddziałach uczyło się 229 uczniów (83 kobiety oraz 146 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,4% mieszkańców (12,0% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,7 uczniów. 28,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,9% mieszkańców powiatu rybnickiego w wieku potencjalnej nauki (25,0% kobiet i 24,8% mężczyzn).

 • 17,1% Wykształcenie wyższe
 • powiat rybnicki
  17,1%
  woj. śląskie
  23,3%
  Kraj
  25,2%
 • 20,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat rybnicki
  31,5%
  woj. śląskie
  36,2%
  Polska
  35,2%
 • 32,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • powiat rybnicki
  3,3%
  woj. śląskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. rybnicki
  9,0%
  śląskie
  11,3%
  Polska
  11,9%
 • 11,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,2%
  śląskie
  21,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 33,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. rybnicki
  33,8%
  woj. śląskie
  24,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 27,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 40,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat rybnicki
  3,3%
  śląskie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  11,3%
  Województwo
  10,6%
  Polska
  12,3%
 • 14,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,1%
  śląskie
  2,9%
  Kraj
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 773 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  773,0
  Województwo
  906,0
  Polska
  883,0
 • 0,97 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,97
  woj. śląskie
  0,81
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 22Przedszkola
 • 8 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 122 Oddziały
 • 18 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 664 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat rybnicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 635 Dzieci
 • 1 325 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 310 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,3%
  49,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 503 3 lata
 • 503
 • 685 4 lata
 • 685
 • 696 5 lata
 • 696
 • 726 6 lat
 • 726
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 256 3 lata
 • 256
 • 341 4 lata
 • 341
 • 339 5 lata
 • 339
 • 375 6 lat
 • 375
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 247 3 lata
 • 247
 • 344 4 lata
 • 344
 • 357 5 lata
 • 357
 • 351 6 lat
 • 351
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 410 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 184,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 184,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 23,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat rybnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 348 Oddziały
 • 6 802 Uczniowie
 • 3 294 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 508 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 824 Uczniowie w 1 klasie
 • 390 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 434 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 748 Absolwenci
 • 372 Kobiety
  (absolwenci)
 • 376 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 16 Oddziały
 • 52 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,9%
  73,1%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. rybnicki
  18,8
  śląskie
  17,2
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,8
 • 18,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,8
 • 19,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,5
 • 3,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,3
 •  
 • 526,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 453,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 72,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 21,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 93,75 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  93,75
  śląskie
  97,17
  Kraj
  95,71
 • 93,42 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. rybnicki
  93,42
  śląskie
  95,97
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat rybnicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat rybnicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat rybnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 71 Uczniowie
 • 59 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 83,1%
  16,9%
 • 23 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  23,7
  woj. śląskie
  26,5
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat rybnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 28,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat rybnicki
  28,6
  woj. śląskie
  17,9
  Cała Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat rybnicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat rybnicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat rybnicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rybnicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie rybnickim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie rybnickim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 350)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie rybnickim: 10 (publiczne: 8, prywatne: 2), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie rybnickim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 989 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 419 (uczestnicy: 43 026)
  • seanse filmowe: 14 (uczestnicy: 1 157)
  • wystawy: 12 (uczestnicy: 1 232)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 9 (uczestnicy: 3 714)
  • koncerty: 72 (uczestnicy: 21 899)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 29 (uczestnicy: 1 780)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 76 (uczestnicy: 3 108)
  • konkursy: 23 (uczestnicy: 393)
  • pokazy teatralne: 21 (uczestnicy: 1 752)
  • konferencje: 11 (uczestnicy: 560)
  • interdyscyplinarne: 3 (uczestnicy: 3 350)
  • warsztaty: 134 (uczestnicy: 2 032)
  • inne: 15 (uczestnicy: 2 049)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 62 (członkowie: 1 274)
  • plastyczne/techniczne: 20 (członkowie: 208)
  • taneczne: 7 (członkowie: 138)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 20)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 5)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 21 (członkowie: 402)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 441)
  • inne: 6 (członkowie: 60)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 24 (członkowie: 363)
  • teatralne: 1 (członkowie: 7)
  • wokalne i chóry: 7 (członkowie: 118)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 6 (członkowie: 107)
  • taneczne: 7 (członkowie: 89)
  • inne: 3 (członkowie: 42)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie rybnickim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 259 897 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 32 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 294 992 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 52
  • dostępne dla czytelników: 27
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 27
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 10
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 10
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Kluby sportowe w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie rybnickim działało 29 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 634 członków. Zarejestrowano 2 282 ćwiczących (mężczyźni: 1 939, kobiety: 343, chłopcy do lat 18: 1 299, dziewczęta do lat 18: 273). Aktywne były 44 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (54), instruktora sportowego (26) oraz inne osoby (31).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie rybnickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rybnicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat rybnicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 33 wypadków drogowych w powiecie rybnickim odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 36 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 43,0 wypadków (nieznacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 1,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju) oraz 70,8 rannych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie rybnickim zarejestrowanych było 60 731 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 50 572 samochodów osobowych (658,4 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 4 704 samochodów ciężarowych (69,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 106 autobusów (1,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 666 ciągników siodłowych (8,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 196 motocykli (41,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,9 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności do 1399 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 27,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 20,9 lat.


  W 2022 roku w powiecie rybnickim znajdowało się 11 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 14 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 14 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie rybnickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 33 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 36 Ranni
  (rok 2022)
 • 17 Lekko ranni
 • 19 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie rybnickim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 42,96 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. rybnicki
  43,0
  Województwo
  45,6
  Kraj
  56,5
 • 1,30 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. rybnicki
  1,3
  woj. śląskie
  3,6
  Polska
  5,0
 • 46,87 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  46,9
  Województwo
  52,1
  Kraj
  65,5
 • 6,59 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Powiat
  6,6
  woj. śląskie
  4,2
  Polska
  6,6
 • 70,80 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Tutaj
  70,8
  śląskie
  72,9
  Polska
  77,6
 • 3,03 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  3,0
  woj. śląskie
  7,8
  Polska
  8,9
 • 109,09 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat rybnicki
  109,1
  woj. śląskie
  114,1
  Kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 60 731 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie rybnickim w 2021 roku
 • 50 572 Samochody osobowe
 • 4 704 Samochody ciężarowe
 • 51 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 106 Autobusy
 • 307 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 666 Ciągniki samochodowe
 • 666   Ciągniki siodłowe
 • 1 180 Ciągniki rolnicze
 • 3 196 Motocykle
 • 806   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 965 Motorowery
 • 50 572Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie rybnickim
 • Samochody osobowe w powiecie rybnickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 658,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat rybnicki
  658,4
  śląskie
  654,3
  Polska
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg11 934
  • 1400-1649 kg13 130
  • 1650-1899 kg12 093
  • 1900 kg i więcej13 415
 • 11 934 do 1399 kg
 • 13 130 1400-1649 kg
 • 12 093 1650-1899 kg
 • 13 415 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 23 780 do 1399 cm3
 • 23 780
 • 23 572 1400-1999 cm3
 • 23 572
 • 3 220 2000 i więcej cm3
 • 3 220
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie rybnickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna30 499
  • olej napędowy13 504
  • gaz (LPG)5 941
  • pozostałe628
 • 30 499 benzyna
 • 13 504 olej napędowy
 • 5 941 gaz (LPG)
 • 628 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 761 do 1 roku
 • 761
 • 834 2 lata
 • 834
 • 1 035 3 lata
 • 1 035
 • 2 368 4-5 lat
 • 2 368
 • 2 573 6-7 lat
 • 2 573
 • 2 620 8-9 lat
 • 2 620
 • 3 327 10-11 lat
 • 3 327
 • 9 052 12-15 lat
 • 9 052
 • 10 755 16-20 lat
 • 10 755
 • 6 637 21-25 lat
 • 6 637
 • 3 716 26-30 lat
 • 3 716
 • 6 894 31 lat i więcej
 • 6 894
 • 17,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie rybnickim
 • pow. rybnicki
  17,9 lat
  woj. śląskie
  18,0 lat
  Cały kraj
  19,0 lat
 • 4 704Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie rybnickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie rybnickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 69,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. rybnicki
  69,9
  Województwo
  91,1
  Cała Polska
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 115 do 999 kg
 • 2 115
 • 1 503 1000-1499 kg
 • 1 503
 • 347 1500-2999 kg
 • 347
 • 43 3000-3499 kg
 • 43
 • 77 3500-4999 kg
 • 77
 • 202 5000-6999 kg
 • 202
 • 187 7000-9999 kg
 • 187
 • 163 10000-14999 kg
 • 163
 • 67 15000 kg i więcej
 • 67
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna653
  • olej napędowy3 465
  • gaz (LPG)170
  • pozostałe416
 • 653 benzyna
 • 3 465 olej napędowy
 • 170 gaz (LPG)
 • 416 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 58 do 1 roku
 • 58
 • 51 2 lata
 • 51
 • 53 3 lata
 • 53
 • 164 4-5 lat
 • 164
 • 195 6-7 lat
 • 195
 • 242 8-9 lat
 • 242
 • 303 10-11 lat
 • 303
 • 685 12-15 lat
 • 685
 • 785 16-20 lat
 • 785
 • 662 21-25 lat
 • 662
 • 458 26-30 lat
 • 458
 • 1 048 31 lat i więcej
 • 1 048
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie rybnickim
 • Powiat
  20,3 lat
  Województwo
  19,0 lat
  Kraj
  19,6 lat
 • 106Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie rybnickim
 • Autobusy w powiecie rybnickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1,4 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat rybnicki
  1,4
  śląskie
  2,7
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy85
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe20
 • 1 benzyna
 • 85 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 20 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 9 12-15 lat
 • 9
 • 13 16-20 lat
 • 13
 • 21 21-25 lat
 • 21
 • 7 26-30 lat
 • 7
 • 54 31 lat i więcej
 • 54
 • 27,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie rybnickim
 • pow. rybnicki
  27,7 lat
  woj. śląskie
  22,2 lat
  Kraj
  22,0 lat
 • 666Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie rybnickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie rybnickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 8,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,5
  Województwo
  10,2
  Polska
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy609
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe55
 • 2 benzyna
 • 609 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 55 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 7 3 lata
 • 7
 • 32 4-5 lat
 • 32
 • 65 6-7 lat
 • 65
 • 65 8-9 lat
 • 65
 • 63 10-11 lat
 • 63
 • 124 12-15 lat
 • 124
 • 110 16-20 lat
 • 110
 • 96 21-25 lat
 • 96
 • 62 26-30 lat
 • 62
 • 39 31 lat i więcej
 • 39
 • 16,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie rybnickim
 • pow. rybnicki
  16,2 lat
  śląskie
  13,8 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 3 196Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie rybnickim
 • Motocykle w powiecie rybnickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 41,6 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. rybnicki
  41,6
  Województwo
  37,6
  Cały kraj
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 56 do 1 roku
 • 56
 • 49 2 lata
 • 49
 • 55 3 lata
 • 55
 • 94 4-5 lat
 • 94
 • 157 6-7 lat
 • 157
 • 102 8-9 lat
 • 102
 • 121 10-11 lat
 • 121
 • 465 12-15 lat
 • 465
 • 588 16-20 lat
 • 588
 • 444 21-25 lat
 • 444
 • 202 26-30 lat
 • 202
 • 863 31 lat i więcej
 • 863
 • 20,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie rybnickim
 • Tutaj
  20,9 lat
  Województwo
  22,5 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 8 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie rybnickim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 473,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  473,9 km
  śląskie
  1 123,1 km
  Polska
  624,0 km
 • 1,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat rybnicki
  1,4 km
  Województwo
  3,2 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • 14 Liczba licencji na taksówki
 • 14 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami