Powiat rybnicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat rybnicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 78 025 Liczba mieszkańców
 • 224 km2 Powierzchnia
 • 349 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 37,6% Stopa urbanizacji
 • Damian Mrowiec Starosta
 • ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik Adres starostwa powiatowego
 • SRB Tablice rejestracyjne
Powiat rybnicki na mapie
Identyfikatory
 • 2412 TERYT (TERC)
Herb powiatu rybnickiego
powiat rybnicki herb
Flaga powiatu rybnickiego
powiat rybnicki flaga

Powiat rybnicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat rybnicki ma 78 025 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 7,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu rybnickiego w 2050 roku wynosi 76 723, z czego 38 845 to kobiety, a 37 878 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu rybnickiego zawarli w 2021 roku 331 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  24,4% mieszkańców powiatu rybnickiego jest stanu wolnego, 62,0% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat rybnicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -313. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,01 na 1000 mieszkańców powiatu rybnickiego. W 2021 roku urodziło się 678 dzieci, w tym 46,5% dziewczynek i 53,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 331 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,68 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,3% zgonów w powiecie rybnickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,0% zgonów w powiecie rybnickim były nowotwory, a 4,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu rybnickiego przypada 12.7 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 984 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 862 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu rybnickiego 122. W tym samym roku 20 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 16 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  60,1% mieszkańców powiatu rybnickiego jest w wieku produkcyjnym, 19,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu rybnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 78 025 Liczba mieszkańców
 • 39 658 Kobiety
 • 38 367 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie rybnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie rybnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie rybnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu rybnickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 76 723 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 38 845 Kobiety
 • 37 878 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie rybnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie rybnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie rybnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu rybnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,0 lat
  Województwo
  43,3 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat rybnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu rybnickiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat rybnicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat rybnicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat rybnicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,4% Kawalerowie/Panny
 • pow. rybnicki
  24,4%
  śląskie
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 20,0% Kobiety
  (Panny)
 • 29,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 62,0% Żonaci/Zamężne
 • pow. rybnicki
  62,0%
  śląskie
  55,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 61,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 62,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • pow. rybnicki
  8,7%
  woj. śląskie
  9,2%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  4,9%
  Województwo
  8,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 4,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • powiat rybnicki
  0,0%
  woj. śląskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie rybnickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,2
  Województwo
  4,3
  Cały kraj
  4,4
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  1,2
  woj. śląskie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 331 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie rybnickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -313 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -178 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -135 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,01 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. rybnicki
  -4,0
  Województwo
  -7,0
  Polska
  -4,9
 • -4,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie rybnickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie rybnickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie rybnickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie rybnickim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 678 Urodzenia żywe
 • 315 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 363 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,5%
  53,5%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,7
  Województwo
  7,8
  Polska
  8,7
 • 37,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. rybnicki
  37,7
  śląskie
  34,6
  Polska
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 115 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 115
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 331 g Średnia waga noworodków
 • 3 241 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 408 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 331 g
  Województwo
  3 303 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 54 Waga 4000g - 4499g
 • 54
 • 216 Waga 3500g - 3999g
 • 216
 • 256 Waga 3000g - 3499g
 • 256
 • 112 Waga 2500g - 2999g
 • 112
 • 24 Waga 2000g - 2499g
 • 24
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,34 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat rybnicki
  1,34
  śląskie
  1,24
  Polska
  1,32
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat rybnicki
  0,62
  Województwo
  0,60
  Cała Polska
  0,64
 • 0,68 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,68
  woj. śląskie
  0,53
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie rybnickim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 991 Zgony
 • 493 Kobiety
  (Zgony)
 • 498 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,7%
  50,3%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 12,7 Zgony na 1000 ludności
 • pow. rybnicki
  12,7
  woj. śląskie
  14,8
  Kraj
  13,6
 • 146,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  146,2
  Województwo
  190,4
  Cała Polska
  156,7
 • 4,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat rybnicki
  4,4
  śląskie
  4,4
  Kraj
  3,9
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat rybnicki
  3,3
  Województwo
  4,1
  Polska
  3,6
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,7
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie rybnickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. rybnicki
  34,3%
  śląskie
  35,1%
  Polska
  34,8%
 • 18,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  18,0%
  śląskie
  20,2%
  Cała Polska
  19,6%
 • 4,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat rybnicki
  4,6%
  śląskie
  3,8%
  Cała Polska
  5,4%
 • 209 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  6,9
  Polska
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  83,3
  Polska
  74,4
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  231,7
  Województwo
  304,2
  Kraj
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  279,8
  Kraj
  246,5
 • 442,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 454,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 430,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  442,5
  woj. śląskie
  529,0
  Polska
  475,8
 • 76,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 53,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 98,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  76,0
  Województwo
  81,3
  Cała Polska
  70,6
 • 51,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat rybnicki
  51,1
  Województwo
  39,9
  Cały kraj
  32,6
 • 2,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  2,6
  Województwo
  6,9
  Cała Polska
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. rybnicki
  0,2%
  woj. śląskie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie rybnickim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43 Osoby w zamachach samobójczych
 • 9 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 34 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 34 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 26 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 25 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 20 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 55 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  55,0
  Województwo
  40,0
  Cała Polska
  36,0
 • 33 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  33,0
  woj. śląskie
  13,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie gazem / spalinami
 • 2
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 7 zażycie innych leków
 • 7
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 3 rzucenie się z wysokości
 • 3
 • 24 powieszenie się
 • 24
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 22 powieszenie się
 • 22
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 17 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 17
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 4 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 4
 • 6 zawód miłosny
 • 6
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 12 nieustalona
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 9 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 9
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 10 nieustalona
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 7 13-18 lat
 • 7
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 15 30-49 lat
 • 15
 • 11 50-60 lat
 • 11
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 4 25-29 lat
 • 4
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 10 50-60 lat
 • 10
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy10
  • pod wpływem alkoholu6
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków6
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony22
 • 10 trzeźwy
 • 6 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 6 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 22 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy6
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony18
 • 6 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 18 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 15 kawaler/panna
 • 15
 • 17 żonaty/zamężna
 • 17
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 6 nieustalony
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 14 żonaty/zamężna
 • 14
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne7
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie5
  • wyższe2
  • nieustalony24
 • 1 podstawowe niepełne
 • 7 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 5 średnie
 • 2 wyższe
 • 24 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie2
  • wyższe2
  • nieustalony15
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 2 wyższe
 • 15 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 9 praca
 • 9
 • 13 na utrzymaniu innej osoby
 • 13
 • 1 renta
 • 1
 • 5 emerytura
 • 5
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 13 nieustalony
 • 13
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 1 renta
 • 1
 • 5 emerytura
 • 5
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 10 nieustalony
 • 10
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 984 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 498 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 486 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Zameldowania z zagranicy
 • 9 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 11 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 862 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 438 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 424 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 126 Saldo migracji
 • 61 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 65 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 122 Saldo migracji wewnętrznych
 • 60 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 62 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie rybnickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat rybnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rybnicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie rybnickim oddano do użytku 287 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,68 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie rybnickim to 25 251 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 323 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  96,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 3,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie rybnickim to 5,41 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie rybnickim to 118,80 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,06% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,26% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,31% mieszkań posiada łazienkę, 89,25% korzysta z centralnego ogrzewania, a 27,66% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie rybnickim 75 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 990 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 017 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 9 transakcji (mediana cen - 3 844 zł/m2, średnia - 3 791 zł/m2), a na rynku wtórnym 66 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 952 zł/m2, średnia - 2 911 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 990 zł
 • powiat rybnicki
  2 990 zł
  woj. śląskie
  3 960 zł
  Kraj
  5 248 zł
 • 2 990 zł Ogółem
 • 2 990 zł
 • 3 036 zł do 40 m2
 • 3 036 zł
 • 3 024 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 024 zł
 • 2 654 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 654 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 017 zł
 • powiat rybnicki
  3 017 zł
  Województwo
  3 988 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 3 017 zł Ogółem
 • 3 017 zł
 • 3 032 zł do 40 m2
 • 3 032 zł
 • 3 065 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 065 zł
 • 2 888 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 888 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 75
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m223
  • od 40,1 do 60 m240
  • od 60,1 do 80 m212
  • od 80,1 m20
 • 23 do 40 m2
 • 40 od 40,1 do 60 m2
 • 12 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie rybnickim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 844 zł
 • pow. rybnicki
  3 844 zł
  śląskie
  4 948 zł
  Cała Polska
  5 761 zł
 • 3 844 zł Ogółem
 • 3 844 zł
 • 3 715 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 715 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 791 zł
 • pow. rybnicki
  3 791 zł
  śląskie
  4 909 zł
  Cała Polska
  6 212 zł
 • 3 791 zł Ogółem
 • 3 791 zł
 • 3 771 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 771 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 9
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m26
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 6 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 952 zł
 • Tutaj
  2 952 zł
  śląskie
  3 625 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 2 952 zł Ogółem
 • 2 952 zł
 • 3 036 zł do 40 m2
 • 3 036 zł
 • 2 968 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 968 zł
 • 2 503 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 503 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 911 zł
 • Powiat
  2 911 zł
  śląskie
  3 718 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 2 911 zł Ogółem
 • 2 911 zł
 • 3 014 zł do 40 m2
 • 3 014 zł
 • 2 936 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 936 zł
 • 2 759 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 759 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 66
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m221
  • od 40,1 do 60 m234
  • od 60,1 do 80 m211
  • od 80,1 m20
 • 21 do 40 m2
 • 34 od 40,1 do 60 m2
 • 11 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 25 251 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 323,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  323,00
  śląskie
  401,50
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 89,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  89,40 m2
  śląskie
  71,80 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 28,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. rybnicki
  28,90 m2
  śląskie
  28,80 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,64 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. rybnicki
  4,64
  woj. śląskie
  3,77
  Cała Polska
  3,82
 • 3,10 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,10
  Województwo
  2,49
  Polska
  2,55
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. rybnicki
  0,67
  Województwo
  0,66
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 287 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,68 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  3,68
  Województwo
  3,81
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 552 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,41 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat rybnicki
  5,41
  śląskie
  4,32
  Cały kraj
  3,90
 • 19,89 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  19,89
  Województwo
  16,46
  Cała Polska
  24,07
 • 34 102 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 118,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  118,8 m2
  śląskie
  108,3 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,44 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat rybnicki
  0,44 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. rybnicki
  99,06%
  Województwo
  98,82%
  Kraj
  96,97%
 • 97,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. rybnicki
  97,26%
  woj. śląskie
  95,61%
  Cała Polska
  94,01%
 • 96,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. rybnicki
  96,31%
  woj. śląskie
  94,04%
  Cały kraj
  91,78%
 • 89,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat rybnicki
  89,25%
  śląskie
  82,40%
  Cała Polska
  83,08%
 • 27,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat rybnicki
  27,66%
  Województwo
  66,35%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat rybnicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie rybnickim na 1000 mieszkańców pracuje 122osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie rybnickim wynosiło w 2021 roku 5,2% (7,1% wśród kobiet i 3,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie rybnickim wynosiło 5 078,82 PLN, co odpowiada 84.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu rybnickiego 15 929 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 599 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -12 330.

  21,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu rybnickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,7% w przemyśle i budownictwie, a 15,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 122 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. rybnicki
  122,0
  Województwo
  277,0
  Polska
  257,0
 • 5,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,1% Kobiety
 • 3,5% Mężczyźni
 • pow. rybnicki
  5,2%
  woj. śląskie
  4,2%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie rybnickim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie rybnickim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie rybnickim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 079 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 079 PLN
  śląskie
  5 908 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie rybnickim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 15 929 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 599 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -12 330 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,23 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,7% Przemysł i budownictwo
 • 22,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 54,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,2% Pozostałe
 • 36,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie rybnickim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 556 Pracujący ogółem
 • 4 880 Kobiety
 • 4 676 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie rybnickim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,1% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat rybnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  66,4
  Województwo
  70,5
  Kraj
  69,0
 • 33,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  33,4
  śląskie
  41,1
  Polska
  38,2
 • 101,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  101,1
  Województwo
  139,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat rybnicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie rybnickim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 199 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 5 026 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 437 nowych podmiotów, a 215 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (542) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (320) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (538) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (193) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie rybnickim najwięcej (333) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 977) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (113) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,7% (1 656) podmiotów, a 71,5% (4 430) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie rybnickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.7%) oraz Budownictwo (17.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 199 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 113 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 656 Przemysł i budownictwo
 • 4 430 Pozostała działalność
 • 437 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie rybnickim w 2021 roku
 • 215 Podmioty wyrejestrowane w powiecie rybnickim w 2021 roku
 • 5 026 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 977 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 977
 • 185 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 185
 • 31 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 31
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 6 193 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 193
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółdzielnie ogółem
 • 8
 • 323 Spółki handlowe ogółem
 • 323
 • 22  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 22
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 3    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 262  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 262
 • 17    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 17
 • 333 Spółki cywilne ogółem
 • 333
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 026 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 291 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 291
 • 872 Budownictwo
 • 872
 • 532 Przetwórstwo przemysłowe
 • 532
 • 441 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 441
 • 371 Transport i gospodarka magazynowa
 • 371
 • 369 Pozostała działalność
 • 369
 • 218 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 218
 • 182 Informacja i komunikacja
 • 182
 • 160 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 160
 • 126 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 126
 • 122 Edukacja
 • 122
 • 100 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 100
 • 98 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 98
 • 70 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 70
 • 54 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 54
 • 14 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 14
 • 4 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 4
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rybnicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie rybnickim stwierdzono 1 264 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,19 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie rybnickim wynosi 77,00% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu rybnickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,97 (wykrywalność 75%) oraz o charakterze gospodarczym - 5,23 (wykrywalność 71%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,80 (45%), drogowe - 1,38 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 264 Przestępstwa ogółem
 • 1 264
 • 700 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 700
 • 408 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 408
 • 108 Przestępstwa drogowe
 • 108
 • 30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 30
 • 453 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 453
 • 16,19 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  16,19
  Województwo
  27,10
  Cały kraj
  21,51
 • 8,97 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,97
  śląskie
  13,97
  Cała Polska
  12,82
 • 5,23 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. rybnicki
  5,23
  śląskie
  10,47
  Cały kraj
  5,89
 • 1,38 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,38
  woj. śląskie
  1,64
  Kraj
  1,85
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,38
  Województwo
  0,42
  Kraj
  0,35
 • 5,80 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat rybnicki
  5,80
  Województwo
  15,29
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat rybnicki
  77%
  Województwo
  75%
  Kraj
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat rybnicki
  76%
  śląskie
  67%
  Kraj
  64%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. rybnicki
  72%
  Województwo
  82%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat rybnicki
  100%
  woj. śląskie
  90%
  Kraj
  89%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat rybnicki
  46%
  woj. śląskie
  64%
  Polska
  53%

Powiat rybnicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu rybnickiego wyniosła w 2021 roku 60,2 mln złotych, co daje 772 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu rybnickiego - 25.5% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (24.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (14.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,4 mln złotych, czyli 18,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu rybnickiego wyniosła w 2021 roku 64,7 mln złotych, co daje 828 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (42.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (31.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (11%). W budżecie powiatu rybnickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 324 złotych na mieszkańca (39,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,4 złotych na mieszkańca (1,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie rybnickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu rybnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu rybnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,0 mln

  533(100%)

  45,4 mln

  588(100%)

  46,4 mln

  598(100%)

  47,2 mln

  607(100%)

  50,1 mln

  642(100%)

  59,5 mln

  761(100%)

  55,7 mln

  712(100%)

  60,2 mln

  772(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,4 mln

  148(27.9%)

  12,4 mln

  160(27.3%)

  14,5 mln

  186(31.2%)

  13,8 mln

  177(29.2%)

  13,0 mln

  166(25.9%)

  20,3 mln

  260(34.1%)

  13,5 mln

  173(24.3%)

  15,4 mln

  197(25.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,2 mln

  120(22.5%)

  10,0 mln

  129(22%)

  10,4 mln

  134(22.5%)

  10,0 mln

  129(21.3%)

  12,1 mln

  154(24.1%)

  11,9 mln

  152(19.9%)

  13,3 mln

  171(23.9%)

  14,9 mln

  190(24.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,5 mln

  96,8(18.2%)

  6,3 mln

  81,0(13.8%)

  6,7 mln

  86,7(14.5%)

  7,8 mln

  99,8(16.5%)

  8,2 mln

  106(16.4%)

  9,3 mln

  119(15.7%)

  9,0 mln

  115(16.1%)

  8,6 mln

  111(14.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,7 mln

  99,2(18.6%)

  8,5 mln

  109(18.6%)

  9,0 mln

  116(19.5%)

  5,8 mln

  74,5(12.3%)

  6,2 mln

  79,3(12.4%)

  6,6 mln

  84,8(11.2%)

  7,6 mln

  97,1(13.6%)

  8,0 mln

  103(13.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,2 mln

  15,6(2.9%)

  1,4 mln

  18,3(3.1%)

  2,2 mln

  28,7(4.8%)

  2,4 mln

  31,4(5.2%)

  2,2 mln

  27,6(4.3%)

  2,5 mln

  32,2(4.2%)

  2,6 mln

  32,8(4.6%)

  2,2 mln

  28,6(3.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,9 mln

  24,1(4.5%)

  1,7 mln

  22,2(3.8%)

  1,5 mln

  18,9(3.2%)

  1,6 mln

  20,2(3.3%)

  1,7 mln

  22,1(3.4%)

  2,0 mln

  25,8(3.4%)

  1,9 mln

  24,7(3.5%)

  2,2 mln

  28,5(3.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  541,0 tys

  7,0(1.3%)

  247,9 tys

  3,2(0.5%)

  805,3 tys

  10,4(1.7%)

  236,2 tys

  3,0(0.5%)

  153,7 tys

  2,0(0.3%)

  98,0 tys

  1,3(0.2%)

  642,2 tys

  8,2(1.2%)

  1,3 mln

  16,0(2.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  998,6 tys

  12,9(2.4%)

  3,8 mln

  48,8(8.3%)

  478,0 tys

  6,2(1%)

  436,4 tys

  5,6(0.9%)

  838,7 tys

  10,7(1.7%)

  624,2 tys

  8,0(1%)

  227,4 tys

  2,9(0.4%)

  884,5 tys

  11,3(1.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  167,4 tys

  2,2(0.4%)

  180,0 tys

  2,3(0.4%)

  156,8 tys

  2,0(0.3%)

  187,9 tys

  2,4(0.4%)

  188,9 tys

  2,4(0.4%)

  202,2 tys

  2,6(0.3%)

  208,0 tys

  2,7(0.4%)

  210,8 tys

  2,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.4%)

  187,8 tys

  2,4(0.4%)

  187,8 tys

  2,4(0.4%)

  196,5 tys

  2,5(0.3%)

  198,0 tys

  2,5(0.4%)

  198,0 tys

  2,5(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  181,9 tys

  2,4(0.4%)

  673,0 tys

  8,7(1.5%)

  113,3 tys

  1,5(0.2%)

  139,2 tys

  1,8(0.3%)

  355,3 tys

  4,5(0.7%)

  226,6 tys

  2,9(0.4%)

  383,2 tys

  4,9(0.7%)

  167,7 tys

  2,1(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  163,5 tys

  2,1(0.4%)

  151,1 tys

  2,0(0.3%)

  178,8 tys

  2,3(0.4%)

  192,2 tys

  2,5(0.4%)

  125,4 tys

  1,6(0.3%)

  132,7 tys

  1,7(0.2%)

  132,5 tys

  1,7(0.2%)

  132,4 tys

  1,7(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  23,9 tys

  0,3(0.1%)

  23,5 tys

  0,3(0.1%)

  22,5 tys

  0,3(0%)

  22,3 tys

  0,3(0%)

  27,9 tys

  0,4(0.1%)

  28,4 tys

  0,4(0%)

  28,8 tys

  0,4(0.1%)

  26,8 tys

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,6 tys

  0,1(0%)

  64,9 tys

  0,8(0.1%)

  41,0 tys

  0,5(0.1%)

  55,4 tys

  0,7(0.1%)

  55,1 tys

  0,7(0.1%)

  124,4 tys

  1,6(0.2%)

  108,0 tys

  1,4(0.2%)

  8,6 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  7,6 tys

  0,1(0%)

  7,8 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  7,4 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,1 tys

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  131,0 tys

  1,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  75,6 tys

  1,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  52,7 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  34,7 tys

  0,4(0.1%)

  21,9 tys

  0,3(0%)

  8,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,7 tys

  0,2(0%)

  31,1 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie rybnickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu rybnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat rybnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu rybnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  42,9 mln

  558(100%)

  47,4 mln

  614(100%)

  47,0 mln

  606(100%)

  47,3 mln

  608(100%)

  50,1 mln

  642(100%)

  63,8 mln

  816(100%)

  64,3 mln

  822(100%)

  64,7 mln

  828(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  18,5 mln

  239(43%)

  19,2 mln

  248(40.5%)

  20,2 mln

  260(43%)

  20,7 mln

  266(43.9%)

  23,4 mln

  300(46.8%)

  25,0 mln

  319(39.2%)

  24,7 mln

  317(38.5%)

  27,8 mln

  356(42.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,6 mln

  137(24.6%)

  11,3 mln

  146(23.8%)

  12,5 mln

  161(26.6%)

  11,7 mln

  151(24.8%)

  11,8 mln

  151(23.6%)

  13,4 mln

  172(21%)

  20,6 mln

  263(32%)

  20,4 mln

  262(31.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,7 mln

  60,6(10.9%)

  4,8 mln

  62,3(10.2%)

  5,9 mln

  75,5(12.5%)

  4,9 mln

  63,0(10.4%)

  5,1 mln

  65,5(10.2%)

  5,5 mln

  69,9(8.6%)

  6,4 mln

  81,8(9.9%)

  7,1 mln

  91,0(11%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,3 mln

  56,3(10.1%)

  6,0 mln

  78,0(12.7%)

  3,2 mln

  41,0(6.8%)

  3,4 mln

  43,9(7.2%)

  3,7 mln

  47,4(7.4%)

  10,5 mln

  134(16.4%)

  4,4 mln

  56,1(6.8%)

  2,1 mln

  27,5(3.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  14,4(2.6%)

  936,9 tys

  12,1(2%)

  787,1 tys

  10,1(1.7%)

  1,3 mln

  16,4(2.7%)

  982,2 tys

  12,6(2%)

  909,9 tys

  11,6(1.4%)

  1,1 mln

  14,6(1.8%)

  1,1 mln

  14,3(1.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  307,7 tys

  4,0(0.7%)

  321,4 tys

  4,2(0.7%)

  353,3 tys

  4,5(0.8%)

  365,1 tys

  4,7(0.8%)

  365,6 tys

  4,7(0.7%)

  49,0 tys

  0,6(0.1%)

  588,0 tys

  7,5(0.9%)

  1,1 mln

  13,8(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  575,1 tys

  7,5(1.3%)

  3,2 mln

  40,9(6.7%)

  1,6 mln

  21,1(3.5%)

  577,1 tys

  7,4(1.2%)

  613,2 tys

  7,9(1.2%)

  733,7 tys

  9,4(1.2%)

  753,7 tys

  9,6(1.2%)

  1,0 mln

  13,0(1.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,7 mln

  22,7(4.1%)

  670,4 tys

  8,7(1.4%)

  606,5 tys

  7,8(1.3%)

  1,1 mln

  13,6(2.2%)

  522,2 tys

  6,7(1%)

  1,9 mln

  24,4(3%)

  1,0 mln

  13,0(1.6%)

  486,6 tys

  6,2(0.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  351,9 tys

  4,6(0.8%)

  607,0 tys

  7,8(1.3%)

  525,9 tys

  6,8(1.1%)

  542,1 tys

  7,0(1.1%)

  796,7 tys

  10,2(1.6%)

  2,4 mln

  31,1(3.8%)

  313,5 tys

  4,0(0.5%)

  448,6 tys

  5,7(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  185,4 tys

  2,4(0.4%)

  187,8 tys

  2,4(0.4%)

  187,8 tys

  2,4(0.4%)

  196,5 tys

  2,5(0.3%)

  198,0 tys

  2,5(0.3%)

  198,0 tys

  2,5(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  129,7 tys

  1,7(0.3%)

  74,0 tys

  1,0(0.2%)

  1,1 mln

  14,0(2.3%)

  853,1 tys

  10,9(1.8%)

  729,2 tys

  9,3(1.5%)

  907,6 tys

  11,6(1.4%)

  1,2 mln

  15,2(1.9%)

  45,3 tys

  0,6(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,7 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  8,6 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  7,6 tys

  0,1(0%)

  7,8 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  0,1(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  7,4 tys

  0,1(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  600,5 tys

  7,8(1.4%)

  266,0 tys

  3,4(0.6%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  6,6 tys

  0,1(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  7,9 tys

  0,1(0%)

  7,5 tys

  0,1(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  7,9 tys

  0,1(0%)

  8,2 tys

  0,1(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  6,9 tys

  0,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,9 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,1 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,1 tys

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,9 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  75,6 tys

  1,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  52,7 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat rybnicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 482 mieszkańców powiatu rybnickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 026 kobiet oraz 9 456 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 9,0% średnie ogólnokształcące, a 19,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 33,8% mieszkańców powiatu rybnickiego, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 11,3% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu rybnickiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie rybnickim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,1%) oraz wyższe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,7%) oraz średnie zawodowe (22,2%).

  W roku 2021 w powiecie rybnickim mieściły się 22 przedszkola, w których do 122 oddziałów uczęszczało 2 635 dzieci (1 325 dziewczynek oraz 1 310 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie rybnickim mieściło się 19 przedszkoli, w których do 67 oddziałów uczęszczało 1 551 dzieci (741 dziewczynek oraz 810 chłopców). Dostępnych było 1 671 miejsc.

  19,2% mieszkańców powiatu rybnickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,7% wśród dziewczynek i 18,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 806 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,97 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 27 szkół podstawowych, w których w 364 oddziałach uczyło się 6 854 uczniów (3 308 kobiet oraz 3 546 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie rybnickim placówkę miało 25 szkół podstawowych, w których w 245 oddziałach uczyło się 4 651 uczniów (2 279 kobiet oraz 2 372 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,0% ludności (29,0% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,8 uczniów.

  W powiecie rybnickim znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 71 uczniów (59 kobiet oraz 12 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 21 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie rybnickim placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 11 oddziałach uczyło się 282 uczniów (178 kobiet oraz 104 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 77 absolwentów.

  W powiecie rybnickim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 8 oddziałach uczyło się 229 uczniów (83 kobiety oraz 146 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,4% mieszkańców (12,0% wśród dziewczyn i 12,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,7 uczniów. 28,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,9% mieszkańców powiatu rybnickiego w wieku potencjalnej nauki (25,0% kobiet i 24,8% mężczyzn).

 • 17,1% Wykształcenie wyższe
 • powiat rybnicki
  17,1%
  woj. śląskie
  23,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 20,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. rybnicki
  31,5%
  śląskie
  36,2%
  Polska
  35,2%
 • 32,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,3%
  śląskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. rybnicki
  9,0%
  woj. śląskie
  11,3%
  Cała Polska
  11,9%
 • 11,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat rybnicki
  19,2%
  śląskie
  21,5%
  Polska
  20,0%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 33,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  33,8%
  Województwo
  24,0%
  Polska
  21,2%
 • 27,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 40,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,3%
  śląskie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  11,3%
  Województwo
  10,6%
  Polska
  12,3%
 • 14,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,1%
  woj. śląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 806 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. rybnicki
  806,0
  śląskie
  907,0
  Kraj
  896,0
 • 0,97 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,97
  śląskie
  0,81
  Kraj
  0,89
 •  
 • 22Przedszkola
 • 8 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 122 Oddziały
 • 18 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 664 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat rybnicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 635 Dzieci
 • 1 325 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 310 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,3%
  49,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 503 3 lata
 • 503
 • 685 4 lata
 • 685
 • 696 5 lata
 • 696
 • 726 6 lat
 • 726
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 256 3 lata
 • 256
 • 341 4 lata
 • 341
 • 339 5 lata
 • 339
 • 375 6 lat
 • 375
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 247 3 lata
 • 247
 • 344 4 lata
 • 344
 • 357 5 lata
 • 357
 • 351 6 lat
 • 351
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 410 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 184,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 184,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 23,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat rybnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 348 Oddziały
 • 6 802 Uczniowie
 • 3 294 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 508 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 824 Uczniowie w 1 klasie
 • 390 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 434 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 748 Absolwenci
 • 372 Kobiety
  (absolwenci)
 • 376 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 16 Oddziały
 • 52 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,9%
  73,1%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. rybnicki
  18,8
  śląskie
  17,2
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,8
 • 18,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,8
 • 19,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,5
 • 3,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,3
 •  
 • 526,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 453,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 72,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 21,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat rybnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 71 Uczniowie
 • 59 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 83,1%
  16,9%
 • 23 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  23,7
  woj. śląskie
  26,5
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat rybnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 28,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat rybnicki
  28,6
  woj. śląskie
  17,9
  Cała Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat rybnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat rybnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat rybnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rybnicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie rybnickim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie rybnickim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 350)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie rybnickim: 10 (publiczne: 8, prywatne: 2), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie rybnickim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 989 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 204 (uczestnicy: 20 312)
  • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 720)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 288)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 765)
  • koncerty: 24 (uczestnicy: 4 015)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 21 (uczestnicy: 801)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 34 (uczestnicy: 6 604)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 445)
  • pokazy teatralne: 11 (uczestnicy: 1 587)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 60)
  • warsztaty: 76 (uczestnicy: 2 067)
  • inne: 9 (uczestnicy: 2 960)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 66 (członkowie: 1 114)
  • plastyczne/techniczne: 17 (członkowie: 182)
  • taneczne: 9 (członkowie: 130)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 20)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 5)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 21 (członkowie: 293)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 375)
  • inne: 13 (członkowie: 109)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 22 (członkowie: 332)
  • teatralne: 1 (członkowie: 8)
  • wokalne i chóry: 7 (członkowie: 118)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 6 (członkowie: 96)
  • taneczne: 8 (członkowie: 110)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie rybnickim siedzibę miał 1 teatr (teatr lalkowy: 1). Odbyło się 0 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 0 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie rybnickim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 263 035 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 25 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 294 992 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 51
  • dostępne dla czytelników: 27
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 27
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 10
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 10
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie rybnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie rybnickim działało 29 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 634 członków. Zarejestrowano 2 282 ćwiczących (mężczyźni: 1 939, kobiety: 343, chłopcy do lat 18: 1 299, dziewczęta do lat 18: 273). Aktywne były 44 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (54), instruktora sportowego (26) oraz inne osoby (31).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie rybnickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rybnicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat rybnicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 38 wypadków drogowych w powiecie rybnickim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 43 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 48,7 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 5,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 1,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 53,9 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie rybnickim zarejestrowanych było 59 369 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 49 544 samochodów osobowych (633,8 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 4 553 samochodów ciężarowych (66,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 107 autobusów (1,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 617 ciągników siodłowych (7,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 107 motocykli (39,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,6 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności do 1399 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 27,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 20,7 lat.


  W 2021 roku w powiecie rybnickim znajdowało się 11 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 17 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 14 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie rybnickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 38 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 43 Ranni
  (rok 2021)
 • 6 Lekko ranni
 • 37 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie rybnickim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 48,70 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. rybnicki
  48,7
  Województwo
  49,4
  Kraj
  59,9
 • 5,13 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. rybnicki
  5,1
  woj. śląskie
  3,3
  Polska
  5,9
 • 55,11 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  55,1
  Województwo
  57,8
  Kraj
  69,4
 • 1,68 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  1,7
  woj. śląskie
  5,5
  Polska
  7,6
 • 53,90 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  53,9
  śląskie
  78,7
  Polska
  80,2
 • 10,53 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  10,5
  woj. śląskie
  6,7
  Polska
  9,8
 • 113,16 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat rybnicki
  113,2
  woj. śląskie
  116,9
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 59 369 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie rybnickim w 2020 roku
 • 49 544 Samochody osobowe
 • 4 553 Samochody ciężarowe
 • 52 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 107 Autobusy
 • 280 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 617 Ciągniki samochodowe
 • 617   Ciągniki siodłowe
 • 1 161 Ciągniki rolnicze
 • 3 107 Motocykle
 • 761   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 972 Motorowery
 • 49 544Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie rybnickim
 • Samochody osobowe w powiecie rybnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 633,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat rybnicki
  633,8
  śląskie
  624,0
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 224
  • 1400-1649 kg13 060
  • 1650-1899 kg11 793
  • 1900 kg i więcej12 467
 • 12 224 do 1399 kg
 • 13 060 1400-1649 kg
 • 11 793 1650-1899 kg
 • 12 467 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 23 513 do 1399 cm3
 • 23 513
 • 22 976 1400-1999 cm3
 • 22 976
 • 3 055 2000 i więcej cm3
 • 3 055
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie rybnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna29 815
  • olej napędowy13 237
  • gaz (LPG)5 961
  • pozostałe531
 • 29 815 benzyna
 • 13 237 olej napędowy
 • 5 961 gaz (LPG)
 • 531 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 017 do 1 roku
 • 1 017
 • 897 2 lata
 • 897
 • 961 3 lata
 • 961
 • 2 116 4-5 lat
 • 2 116
 • 2 322 6-7 lat
 • 2 322
 • 2 780 8-9 lat
 • 2 780
 • 3 462 10-11 lat
 • 3 462
 • 9 058 12-15 lat
 • 9 058
 • 10 680 16-20 lat
 • 10 680
 • 6 456 21-25 lat
 • 6 456
 • 3 393 26-30 lat
 • 3 393
 • 6 402 31 lat i więcej
 • 6 402
 • 17,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie rybnickim
 • pow. rybnicki
  17,6 lat
  woj. śląskie
  17,8 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 4 553Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie rybnickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie rybnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 66,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. rybnicki
  66,1
  Województwo
  86,2
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 053 do 999 kg
 • 2 053
 • 1 430 1000-1499 kg
 • 1 430
 • 344 1500-2999 kg
 • 344
 • 46 3000-3499 kg
 • 46
 • 75 3500-4999 kg
 • 75
 • 199 5000-6999 kg
 • 199
 • 183 7000-9999 kg
 • 183
 • 156 10000-14999 kg
 • 156
 • 67 15000 kg i więcej
 • 67
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna657
  • olej napędowy3 318
  • gaz (LPG)167
  • pozostałe411
 • 657 benzyna
 • 3 318 olej napędowy
 • 167 gaz (LPG)
 • 411 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 74 do 1 roku
 • 74
 • 33 2 lata
 • 33
 • 52 3 lata
 • 52
 • 171 4-5 lat
 • 171
 • 167 6-7 lat
 • 167
 • 246 8-9 lat
 • 246
 • 291 10-11 lat
 • 291
 • 679 12-15 lat
 • 679
 • 790 16-20 lat
 • 790
 • 648 21-25 lat
 • 648
 • 442 26-30 lat
 • 442
 • 960 31 lat i więcej
 • 960
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie rybnickim
 • Powiat
  20,1 lat
  Województwo
  18,8 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 107Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie rybnickim
 • Autobusy w powiecie rybnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1,4 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat rybnicki
  1,4
  śląskie
  2,7
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy86
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe20
 • 1 benzyna
 • 86 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 20 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 4 10-11 lat
 • 4
 • 6 12-15 lat
 • 6
 • 14 16-20 lat
 • 14
 • 23 21-25 lat
 • 23
 • 9 26-30 lat
 • 9
 • 50 31 lat i więcej
 • 50
 • 27,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie rybnickim
 • pow. rybnicki
  27,2 lat
  woj. śląskie
  21,8 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 617Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie rybnickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie rybnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,9
  Województwo
  9,5
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy560
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe55
 • 2 benzyna
 • 560 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 55 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 5 3 lata
 • 5
 • 30 4-5 lat
 • 30
 • 53 6-7 lat
 • 53
 • 61 8-9 lat
 • 61
 • 35 10-11 lat
 • 35
 • 147 12-15 lat
 • 147
 • 109 16-20 lat
 • 109
 • 89 21-25 lat
 • 89
 • 59 26-30 lat
 • 59
 • 27 31 lat i więcej
 • 27
 • 16,2 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie rybnickim
 • pow. rybnicki
  16,2 lat
  śląskie
  13,6 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 3 107Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie rybnickim
 • Motocykle w powiecie rybnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 39,7 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. rybnicki
  39,7
  Województwo
  35,3
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 68 do 1 roku
 • 68
 • 41 2 lata
 • 41
 • 30 3 lata
 • 30
 • 130 4-5 lat
 • 130
 • 116 6-7 lat
 • 116
 • 113 8-9 lat
 • 113
 • 131 10-11 lat
 • 131
 • 496 12-15 lat
 • 496
 • 574 16-20 lat
 • 574
 • 395 21-25 lat
 • 395
 • 186 26-30 lat
 • 186
 • 827 31 lat i więcej
 • 827
 • 20,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie rybnickim
 • Tutaj
  20,7 lat
  Województwo
  22,3 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 8 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie rybnickim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 474,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  474,0 km
  śląskie
  1 109,9 km
  Polska
  591,9 km
 • 1,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat rybnicki
  1,4 km
  Województwo
  3,1 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 14 Liczba licencji na taksówki
 • 17 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami