Sędziszów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Sędziszów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Sędziszów to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu jędrzejowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Sędziszów.
 • 6 141 Liczba mieszkańców
 • 7,9 km² Powierzchnia
 • 775,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1990 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TJE Tablice rejestracyjne
 • Wacław Stanisław Szarek Burmistrz miasta
Sędziszów na mapie
Identyfikatory
 • 20.055350.5656 Współrzędne GPS
 • 2602064 TERYT (TERC)
 • 0947610 SIMC
Herb miasta Sędziszów
Sędziszów herb

Jak Sędziszów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Sędziszów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Sędziszów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Sędziszów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
106Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
126Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
153Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
221Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
230Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
256Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
258Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
286Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
291Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
304Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
319Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
328Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
333Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
342Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
344Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
348Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
391Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
397Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
422Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
423Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
426Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
428Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych

Sędziszów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
28-340Poczta Sędziszów

Sędziszów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Sędziszowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Jędrzejowie (podlega pod: ZUS Oddział w Kielcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-15.15, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościelna 10
28-300 Jędrzejów

Sędziszów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Sędziszów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 141, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 11,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Sędziszowa zawarli w 2022 roku 28 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców Sędziszowa jest stanu wolnego, 57,4% żyje w małżeństwie, 5,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,1% to wdowy/wdowcy.

  Sędziszów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -32. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,17 na 1000 mieszkańców Sędziszowa. W 2022 roku urodziło się 48 dzieci, w tym 41,7% dziewczynek i 58,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 293 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,52 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,8% zgonów w Sędziszowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,1% zgonów w Sędziszowie były nowotwory, a 3,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Sędziszowa przypada 12.92 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 44 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 89 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Sędziszowa -45. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  57,4% mieszkańców Sędziszowa jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Sędziszowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 141 Liczba mieszkańców
 • 3 119 Kobiety
 • 3 022 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Sędziszowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Sędziszowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Sędziszowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Sędziszowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Sędziszów
  42,1 lat
  Województwo
  43,5 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 43,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Sędziszów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Sędziszowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Sędziszów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Sędziszów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Sędziszów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • Sędziszów
  27,1%
  woj. świętokrzyskie
  27,5%
  Kraj
  29,1%
 • 20,8% Kobiety
  (Panny)
 • 33,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,4%
  Województwo
  55,8%
  Polska
  54,0%
 • 57,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,1% Wdowcy/Wdowy
 • Sędziszów
  10,1%
  Województwo
  9,7%
  Cała Polska
  8,5%
 • 16,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,1%
  świętokrzyskie
  6,8%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  Województwo
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Sędziszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Sędziszowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,5
  woj. świętokrzyskie
  3,7
  Kraj
  4,1
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Sędziszów
  1,3
  świętokrzyskie
  1,3
  Polska
  1,6
 • 28 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Sędziszowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Sędziszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -32 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -16 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -16 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,17 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Sędziszów
  -5,2
  świętokrzyskie
  -6,5
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Sędziszowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Sędziszowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Sędziszowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Sędziszowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 48 Urodzenia żywe
 • 20 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 28 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 41,7%
  58,3%
 • 7,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Sędziszów
  7,8
  woj. świętokrzyskie
  6,9
  Cała Polska
  8,1
 • 33,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  33,3
  woj. świętokrzyskie
  31,9
  Cały kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 94 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 293 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 220 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 360 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 293 g
  Województwo
  3 328 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 42 Waga 4000g - 4499g
 • 42
 • 170 Waga 3500g - 3999g
 • 170
 • 241 Waga 3000g - 3499g
 • 241
 • 98 Waga 2500g - 2999g
 • 98
 • 22 Waga 2000g - 2499g
 • 22
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,26
  Województwo
  1,19
  Kraj
  1,26
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Sędziszów
  0,60
  woj. świętokrzyskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,52 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,52
  Województwo
  0,52
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Sędziszowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 80 Zgony
 • 36 Kobiety
  (Zgony)
 • 44 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,0%
  55,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,9 Zgony na 1000 ludności
 • Sędziszów
  12,9
  woj. świętokrzyskie
  13,4
  Cała Polska
  11,9
 • 192,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Sędziszów
  192,3
  woj. świętokrzyskie
  193,5
  Polska
  147,0
 • 3,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Sędziszów
  3,4
  świętokrzyskie
  3,7
  Kraj
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,6
  świętokrzyskie
  3,6
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie jędrzejowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  44,8%
  Województwo
  38,8%
  Kraj
  36,0%
 • 23,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Sędziszów
  23,1%
  woj. świętokrzyskie
  23,4%
  Cały kraj
  23,6%
 • 3,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,7%
  świętokrzyskie
  4,8%
  Polska
  6,7%
 • 67 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  17,5
  Cały kraj
  15,8
 • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  83,1
  Cała Polska
  70,6
 • 322,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  322,8
  świętokrzyskie
  312,9
  Cała Polska
  280,1
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  284,7
  Kraj
  253,9
 • 624,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 654,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 594,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  624,9
  woj. świętokrzyskie
  517,8
  Polska
  426,2
 • 75,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 28,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 179,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  75,6
  Województwo
  63,9
  Cała Polska
  62,9
 • 31,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Sędziszów
  31,3
  woj. świętokrzyskie
  34,3
  Kraj
  33,8
 • 12,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Sędziszów
  12,0
  Województwo
  8,6
  Cały kraj
  7,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Sędziszów
  0,9%
  świętokrzyskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 44 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 22 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 89 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 52 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -44 Saldo migracji
 • -29 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -45 Saldo migracji wewnętrznych
 • -30 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Sędziszowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Sędziszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Sędziszów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sędziszów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Sędziszowie oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,94 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Sędziszowie to 2 387 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 387 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Sędziszowie to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Sędziszowie to 125,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,91% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,05% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,71% mieszkań posiada łazienkę, 85,55% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,08% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jędrzejowskiego.

  Powiat jędrzejowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Sędziszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 387 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 386,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  386,70
  Województwo
  389,40
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 71,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  71,30 m2
  świętokrzyskie
  77,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 27,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Sędziszów
  27,60 m2
  woj. świętokrzyskie
  30,20 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,88 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,88
  woj. świętokrzyskie
  3,91
  Cały kraj
  3,83
 • 2,59 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,59
  Województwo
  2,57
  Cały kraj
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,67
  woj. świętokrzyskie
  0,66
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Sędziszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,94 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,94
  woj. świętokrzyskie
  3,74
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 66 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Sędziszów
  5,50
  woj. świętokrzyskie
  4,75
  Cały kraj
  3,89
 • 10,69 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Sędziszów
  10,69
  woj. świętokrzyskie
  17,76
  Kraj
  24,56
 • 1 501 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 125,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  125,1 m2
  Województwo
  109,9 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,24 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,24 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Sędziszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Sędziszów
  98,91%
  Województwo
  95,94%
  Kraj
  97,75%
 • 94,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  94,05%
  woj. świętokrzyskie
  90,70%
  Kraj
  95,18%
 • 92,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  92,71%
  woj. świętokrzyskie
  88,22%
  Cały kraj
  93,75%
 • 85,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Sędziszów
  85,55%
  Województwo
  82,88%
  Polska
  85,83%
 • 0,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  0,08%
  Województwo
  46,61%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Sędziszów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Sędziszowie na 1000 mieszkańców pracuje 353osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 30,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 69,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Sędziszowie wynosiło w 2023 roku 7,0% (7,0% wśród kobiet i 7,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sędziszowie wynosiło 5 829,63 PLN, co odpowiada 86.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Sędziszowa 559 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 651 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 92.

  35,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Sędziszowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,0% w przemyśle i budownictwie, a 11,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Sędziszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 353 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Sędziszów
  353,0
  woj. świętokrzyskie
  200,0
  Cała Polska
  259,0
 • 7,6% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 12,1% Kobiety
 • 4,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,0%
  woj. świętokrzyskie
  7,8%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Sędziszowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Sędziszowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Sędziszowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sędziszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 351 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Sędziszów
  5 830 PLN
  świętokrzyskie
  5 783 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Sędziszowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Sędziszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 559 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 651 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 92 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,16 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Sędziszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 35,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 34,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 37,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,0% Przemysł i budownictwo
 • 14,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 39,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,2% Pozostałe
 • 38,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Sędziszowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Sędziszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 211 Pracujący ogółem
 • 666 Kobiety
 • 1 545 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Sędziszowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,4% W wieku produkcyjnym
 • 51,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Sędziszów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 74,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Sędziszów
  74,4
  świętokrzyskie
  69,3
  Polska
  69,0
 • 43,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Sędziszów
  43,1
  Województwo
  41,5
  Cały kraj
  38,2
 • 138,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  138,1
  Województwo
  149,5
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 64,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Sędziszów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Sędziszowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 611 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 461 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 42 nowe podmioty, a 22 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (56) podmiotów zarejestrowano w roku 2022, a najmniej (24) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (69) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Sędziszowie najwięcej (26) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (586) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 33,2% (203) podmiotów, a 66,1% (404) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Sędziszowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.1%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (21.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 611 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 203 Przemysł i budownictwo
 • 404 Pozostała działalność
 • 42 Podmioty nowo zarejestrowane w Sędziszowie w 2023 roku
 • 22 Podmioty wyrejestrowane w Sędziszowie w 2023 roku
 • 461 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 586 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 586
 • 21 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 21
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 610 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 610
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 31 Spółki handlowe ogółem
 • 31
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 26  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 26
 • 26 Spółki cywilne ogółem
 • 26
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 461 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 125 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 125
 • 100 Przetwórstwo przemysłowe
 • 100
 • 75 Budownictwo
 • 75
 • 40 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 40
 • 24 Pozostała działalność
 • 24
 • 20 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 20
 • 19 Transport i gospodarka magazynowa
 • 19
 • 12 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 12
 • 9 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 9
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sędziszów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Sędziszowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 74 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,00 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Sędziszowie wynosi 70,30% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Sędziszowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,59 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 4,82 (wykrywalność 44%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,58 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,20 (57%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (83%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Sędziszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Sędziszowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Sędziszów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 74
 • 47 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 47
 • 14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 14
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 30 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 30
 • 12,00 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,00
  świętokrzyskie
  19,77
  Polska
  22,81
 • 7,59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,59
  Województwo
  10,85
  Kraj
  12,98
 • 2,20 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Sędziszów
  2,20
  woj. świętokrzyskie
  6,27
  Polska
  6,99
 • 1,58 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,58
  świętokrzyskie
  1,83
  Polska
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,22
  woj. świętokrzyskie
  0,36
  Polska
  0,35
 • 4,82 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,82
  Województwo
  8,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Sędziszów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Sędziszów
  70%
  woj. świętokrzyskie
  76%
  Cały kraj
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  67%
  woj. świętokrzyskie
  69%
  Cały kraj
  63%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  58%
  woj. świętokrzyskie
  78%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  świętokrzyskie
  99%
  Polska
  99%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  83%
  Województwo
  87%
  Polska
  88%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  45%
  woj. świętokrzyskie
  59%
  Cała Polska
  51%

Sędziszów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Sędziszowa wyniosła w 2022 roku 75,9 mln złotych, co daje 6,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Sędziszowa - 25% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.9%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,8 mln złotych, czyli 11,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Sędziszowa wyniosła w 2022 roku 78,3 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.7%). W budżecie Sędziszowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (15,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 52,4 złotych na mieszkańca (0,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,5%.
 • Wydatki budżetu w Sędziszowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Sędziszowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Sędziszów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Sędziszowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,2 mln

  3,0 tys(100%)

  50,6 mln

  4,0 tys(100%)

  53,9 mln

  4,3 tys(100%)

  61,3 mln

  4,9 tys(100%)

  75,0 mln

  6,0 tys(100%)

  62,9 mln

  5,2 tys(100%)

  70,2 mln

  5,8 tys(100%)

  75,9 mln

  6,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,2 mln

  1,9 tys(32%)

  12,4 mln

  1,9 tys(24.5%)

  13,0 mln

  2,0 tys(24.2%)

  13,6 mln

  2,1 tys(22.1%)

  14,9 mln

  2,3 tys(19.9%)

  16,8 mln

  2,6 tys(26.8%)

  17,9 mln

  2,8 tys(25.5%)

  19,0 mln

  3,1 tys(25%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,2 mln

  644(11.1%)

  9,5 mln

  1,5 tys(18.9%)

  5,7 mln

  876(10.6%)

  11,0 mln

  1,7 tys(18%)

  21,1 mln

  3,3 tys(28.2%)

  7,7 mln

  1,2 tys(12.2%)

  6,1 mln

  962(8.6%)

  8,3 mln

  1,3 tys(10.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  105,5 tys

  16,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  767,8 tys

  118(1.3%)

  685,7 tys

  107(0.9%)

  863,3 tys

  136(1.4%)

  131,3 tys

  20,9(0.2%)

  8,0 mln

  1,3 tys(10.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,7 mln

  720(12.4%)

  6,3 mln

  966(12.5%)

  10,6 mln

  1,6 tys(19.7%)

  9,5 mln

  1,5 tys(15.5%)

  6,5 mln

  1,0 tys(8.6%)

  6,1 mln

  962(9.7%)

  6,1 mln

  974(8.7%)

  6,9 mln

  1,1 tys(9.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,3 mln

  503(8.7%)

  2,5 mln

  378(4.9%)

  2,0 mln

  312(3.8%)

  2,8 mln

  430(4.6%)

  2,7 mln

  420(3.6%)

  1,6 mln

  255(2.6%)

  1,9 mln

  301(2.7%)

  6,1 mln

  982(8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,9 mln

  897(15.5%)

  12,8 mln

  2,0 tys(25.4%)

  3,0 mln

  468(5.6%)

  3,2 mln

  486(5.1%)

  3,3 mln

  520(4.4%)

  3,7 mln

  587(5.9%)

  3,7 mln

  583(5.2%)

  5,2 mln

  844(6.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,2 mln

  331(5.7%)

  2,3 mln

  345(4.5%)

  2,4 mln

  369(4.4%)

  3,0 mln

  464(4.9%)

  2,8 mln

  430(3.7%)

  2,5 mln

  387(3.9%)

  2,6 mln

  409(3.7%)

  3,3 mln

  529(4.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  886,2 tys

  134(2.3%)

  944,8 tys

  144(1.9%)

  1,1 mln

  176(2.1%)

  1,3 mln

  206(2.2%)

  1,3 mln

  198(1.7%)

  1,7 mln

  263(2.7%)

  5,7 mln

  900(8.1%)

  2,3 mln

  377(3.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  298,8 tys

  45,3(0.8%)

  235,2 tys

  35,8(0.5%)

  281,1 tys

  43,3(0.5%)

  259,4 tys

  40,0(0.4%)

  320,1 tys

  50,0(0.4%)

  712,7 tys

  112(1.1%)

  279,5 tys

  44,5(0.4%)

  2,0 mln

  329(2.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  430,9 tys

  65,3(1.1%)

  403,7 tys

  61,5(0.8%)

  429,9 tys

  66,2(0.8%)

  593,7 tys

  91,6(1%)

  583,1 tys

  91,0(0.8%)

  423,5 tys

  66,6(0.7%)

  432,2 tys

  68,7(0.6%)

  1,6 mln

  258(2.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  214(3.7%)

  846,7 tys

  129(1.7%)

  1,1 mln

  168(2%)

  2,1 mln

  327(3.5%)

  791,2 tys

  123(1.1%)

  916,7 tys

  144(1.5%)

  845,6 tys

  134(1.2%)

  967,7 tys

  157(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  235,3 tys

  35,7(0.6%)

  248,3 tys

  37,8(0.5%)

  212,0 tys

  32,7(0.4%)

  211,7 tys

  32,7(0.3%)

  225,6 tys

  35,2(0.3%)

  697,3 tys

  110(1.1%)

  321,9 tys

  51,2(0.5%)

  437,6 tys

  70,9(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  197,4 tys

  29,9(0.5%)

  234,9 tys

  35,8(0.5%)

  306,9 tys

  47,3(0.6%)

  242,5 tys

  37,4(0.4%)

  153,3 tys

  23,9(0.2%)

  166,3 tys

  26,2(0.3%)

  5,2 mln

  829(7.4%)

  208,3 tys

  33,7(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,3 mln

  203(3.5%)

  1,5 mln

  223(2.9%)

  1,1 mln

  174(2.1%)

  134,4 tys

  20,7(0.2%)

  176,6 tys

  27,6(0.2%)

  181,9 tys

  28,6(0.3%)

  194,4 tys

  30,9(0.3%)

  181,8 tys

  29,5(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  240,6 tys

  36,4(0.6%)

  50,8 tys

  7,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  163,0 tys

  26,4(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  33,5 tys

  5,1(0.1%)

  35,2 tys

  5,4(0.1%)

  107,3 tys

  16,5(0.2%)

  34,9 tys

  5,4(0.1%)

  29,7 tys

  4,6(0%)

  45,7 tys

  7,2(0.1%)

  59,6 tys

  9,5(0.1%)

  145,7 tys

  23,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  284,4 tys

  43,1(0.7%)

  244,9 tys

  37,3(0.5%)

  230,4 tys

  35,5(0.4%)

  259,4 tys

  40,0(0.4%)

  281,9 tys

  44,0(0.4%)

  244,0 tys

  38,4(0.4%)

  217,1 tys

  34,5(0.3%)

  83,6 tys

  13,5(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  114,8 tys

  17,4(0.3%)

  13,1 tys

  2,0(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  114,1 tys

  17,6(0.2%)

  111,6 tys

  17,4(0.1%)

  103,7 tys

  16,3(0.2%)

  5,9 tys

  0,9(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Sędziszowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Sędziszowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Sędziszów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Sędziszowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  39,4 mln

  3,1 tys(100%)

  49,8 mln

  3,9 tys(100%)

  49,4 mln

  3,9 tys(100%)

  54,6 mln

  4,4 tys(100%)

  73,8 mln

  5,9 tys(100%)

  66,0 mln

  5,4 tys(100%)

  72,7 mln

  6,0 tys(100%)

  78,3 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,8 mln

  2,1 tys(35%)

  14,8 mln

  2,3 tys(29.7%)

  14,8 mln

  2,3 tys(30.1%)

  17,1 mln

  2,6 tys(31.4%)

  19,1 mln

  3,0 tys(25.9%)

  20,0 mln

  3,1 tys(30.3%)

  22,0 mln

  3,5 tys(30.2%)

  23,2 mln

  3,8 tys(29.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,1 mln

  1,7 tys(28.2%)

  11,2 mln

  1,7 tys(22.4%)

  11,9 mln

  1,8 tys(24.1%)

  12,2 mln

  1,9 tys(22.4%)

  14,2 mln

  2,2 tys(19.2%)

  15,7 mln

  2,5 tys(23.8%)

  18,8 mln

  3,0 tys(25.8%)

  15,7 mln

  2,5 tys(20%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  93,2 tys

  14,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  851,8 tys

  131(1.6%)

  650,4 tys

  101(0.9%)

  850,1 tys

  134(1.3%)

  85,1 tys

  13,5(0.1%)

  10,0 mln

  1,6 tys(12.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  701,5 tys

  106(1.8%)

  714,0 tys

  109(1.4%)

  635,3 tys

  97,8(1.3%)

  635,4 tys

  98,0(1.2%)

  697,9 tys

  109(0.9%)

  486,3 tys

  76,5(0.7%)

  639,7 tys

  102(0.9%)

  4,8 mln

  771(6.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  179(3%)

  359,2 tys

  54,7(0.7%)

  493,4 tys

  76,0(1%)

  144,6 tys

  22,3(0.3%)

  855,7 tys

  134(1.2%)

  98,9 tys

  15,5(0.1%)

  495,8 tys

  78,8(0.7%)

  3,5 mln

  570(4.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,7 mln

  404(6.8%)

  6,9 mln

  1,1 tys(13.9%)

  4,5 mln

  687(9%)

  6,9 mln

  1,1 tys(12.7%)

  16,1 mln

  2,5 tys(21.8%)

  4,4 mln

  690(6.7%)

  2,7 mln

  426(3.7%)

  2,9 mln

  473(3.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  682(11.4%)

  11,1 mln

  1,7 tys(22.4%)

  1,3 mln

  200(2.6%)

  1,3 mln

  208(2.5%)

  1,5 mln

  236(2.1%)

  1,7 mln

  270(2.6%)

  1,5 mln

  243(2.1%)

  2,9 mln

  469(3.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 tys

  0,9(0%)

  9,9 tys

  1,5(0%)

  6,0 tys

  0,9(0%)

  20,5 tys

  3,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  238(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  807,0 tys

  122(2%)

  787,9 tys

  120(1.6%)

  781,6 tys

  120(1.6%)

  723,9 tys

  112(1.3%)

  701,5 tys

  109(1%)

  1,4 mln

  222(2.1%)

  1,2 mln

  185(1.6%)

  899,8 tys

  146(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,0 mln

  299(5%)

  574,9 tys

  87,5(1.2%)

  729,4 tys

  112(1.5%)

  875,2 tys

  135(1.6%)

  738,0 tys

  115(1%)

  690,2 tys

  109(1%)

  691,0 tys

  110(0.9%)

  880,0 tys

  143(1.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  211,0 tys

  32,0(0.5%)

  14,6 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  538,5 tys

  87,2(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  528,2 tys

  80,0(1.3%)

  482,8 tys

  73,5(1%)

  502,8 tys

  77,4(1%)

  339,6 tys

  52,4(0.6%)

  339,2 tys

  52,9(0.5%)

  489,1 tys

  76,9(0.7%)

  4,6 mln

  727(6.3%)

  442,9 tys

  71,7(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  133,6 tys

  20,2(0.3%)

  807

  0,1(0%)

  7,1 tys

  1,1(0%)

  13,4 tys

  2,1(0%)

  614

  0,1(0%)

  146,8 tys

  23,1(0.2%)

  1,7 mln

  263(2.3%)

  337,8 tys

  54,7(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  163,1 tys

  24,7(0.4%)

  1,5 mln

  224(3%)

  187,9 tys

  28,9(0.4%)

  1,1 mln

  172(2%)

  2,5 mln

  390(3.4%)

  1,8 mln

  276(2.7%)

  468,4 tys

  74,5(0.6%)

  182,2 tys

  29,5(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  23,5 tys

  3,6(0.1%)

  20,0 tys

  3,0(0%)

  97,5 tys

  15,0(0.2%)

  25,0 tys

  3,9(0%)

  20,0 tys

  3,1(0%)

  36,0 tys

  5,7(0.1%)

  50,0 tys

  8,0(0.1%)

  132,0 tys

  21,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  174,6 tys

  26,5(0.4%)

  148,8 tys

  22,7(0.3%)

  117,9 tys

  18,2(0.2%)

  104,0 tys

  16,0(0.2%)

  98,9 tys

  15,4(0.1%)

  81,9 tys

  12,9(0.1%)

  68,8 tys

  10,9(0.1%)

  66,9 tys

  10,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  114,8 tys

  17,4(0.3%)

  13,1 tys

  2,0(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  114,1 tys

  17,6(0.2%)

  111,6 tys

  17,4(0.2%)

  103,7 tys

  16,3(0.2%)

  5,9 tys

  0,9(0%)

  2,6 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  171

  0,0(0%)

  350

  0,1(0%)

  490

  0,1(0%)

  700

  0,1(0%)

  630

  0,1(0%)

  101,1 tys

  15,9(0.2%)

  23,0 tys

  3,7(0%)

  812

  0,1(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,2 mln

  188(3.1%)

  1,2 mln

  177(2.3%)

  1,3 mln

  202(2.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  35,8

  0,0(0%)

  31,4

  0,0(0%)

  30,6

  0,0(0%)

  76,6

  0,0(0%)

  79,4

  0,0(0%)

  85,4

  0,0(0%)

  85,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Sędziszów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 407 mieszkańców Sędziszowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 665 kobiet oraz 742 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 21,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,4% mieszkańców Sędziszowa, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 16,0% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Sędziszowa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Sędziszowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,3%) oraz średnie zawodowe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,0%) oraz średnie zawodowe (25,5%).

  W roku 2022 w Sędziszowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 160 dzieci (87 dziewczynek oraz 73 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Sędziszowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 162 dzieci (75 dziewczynek oraz 87 chłopców). Dostępnych było 150 miejsc.

  20,0% mieszkańców Sędziszowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (22,4% wśród dziewczynek i 17,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 889 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,18 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 31 oddziałach uczyło się 643 uczniów (291 kobiet oraz 352 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Sędziszowie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 20 oddziałach uczyło się 474 uczniów (230 kobiet oraz 244 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (26,2% wśród dziewczynek i 28,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 123,89.

  W Sędziszowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 73 uczniów (58 kobiet oraz 15 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 20 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Sędziszowie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 7 oddziałach uczyło się 185 uczniów (117 kobiet oraz 68 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 58 absolwentów.

  W Sędziszowie znajduje się 1 Technikum, w którym w 9 oddziałach uczyło się 200 uczniów (50 kobiet oraz 150 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 16 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Sędziszowie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 9 oddziałach uczyło się 200 uczniów (29 kobiet oraz 171 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 50 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,1% mieszkańców (18,5% wśród dziewczyn i 17,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,3 uczniów. 22,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,7% mieszkańców Sędziszowa w wieku potencjalnej nauki (19,7% kobiet i 21,6% mężczyzn).

 • 19,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  19,6%
  świętokrzyskie
  23,2%
  Kraj
  25,2%
 • 24,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Sędziszów
  34,6%
  woj. świętokrzyskie
  35,3%
  Cały kraj
  35,2%
 • 34,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,8%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Sędziszów
  10,0%
  woj. świętokrzyskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Sędziszów
  21,8%
  świętokrzyskie
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 18,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  23,4%
  Województwo
  21,7%
  Polska
  21,2%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Sędziszów
  2,9%
  woj. świętokrzyskie
  2,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,0%
  Województwo
  14,1%
  Cała Polska
  12,3%
 • 17,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Sędziszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 889 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  889,0
  Województwo
  893,0
  Kraj
  927,0
 • 1,18 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  1,18
  woj. świętokrzyskie
  0,99
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 4 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 145 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Sędziszów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 160 Dzieci
 • 87 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 73 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 54,4%
  45,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 34 3 lata
 • 34
 • 47 4 lata
 • 47
 • 43 5 lata
 • 43
 • 35 6 lat
 • 35
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 29 4 lata
 • 29
 • 28 5 lata
 • 28
 • 18 6 lat
 • 18
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 22 3 lata
 • 22
 • 18 4 lata
 • 18
 • 15 5 lata
 • 15
 • 17 6 lat
 • 17
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 80 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 10,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 10,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Sędziszowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sędziszowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie
  Publiczne
  41 381-12-05
  41 381-12-05
  ul. Os. Na Skarpie 8
  28-340 Sędziszów
  614712
 • Szkoły podstawowe w Sędziszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Sędziszów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 31 Oddziały
 • 643 Uczniowie
 • 291 Kobiety
  (uczniowie)
 • 352 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,3%
  54,7%
 • 99 Uczniowie w 1 klasie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 109 Absolwenci
 • 56 Kobiety
  (absolwenci)
 • 53 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Sędziszów
  20,7
  Województwo
  14,8
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 45,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 36,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 123,89 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Sędziszów
  123,89
  woj. świętokrzyskie
  90,62
  Kraj
  95,96
 • 123,12 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  123,12
  woj. świętokrzyskie
  89,66
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sędziszów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sędziszów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Sędziszowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sędziszowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących (Tadeusz Kościuszko)
  Publiczna
  41 381-10-15
  41 381-10-15
  ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 7
  28-340 Sędziszów
  16340-
  Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Floriana w Sędziszowie (św. Florian)
  Publiczna
  41 381-12-82
  41 381-12-82
  ul. Przemysłowa 8a
  28-340 Sędziszów
  920615
 • Szkoły ponadpodstawowe w Sędziszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Sędziszów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 73 Uczniowie
 • 58 Kobiety
  (uczniowie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 79,5%
  20,5%
 • 28 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Absolwenci
 • 16 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  24,3
  Województwo
  27,0
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 7,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Sędziszów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 200 Uczniowie
 • 50 Kobiety
  (uczniowie)
 • 150 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,0%
  75,0%
 • 78 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 16 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Sędziszów
  22,2
  Województwo
  24,8
  Kraj
  24,9
 •  
 • 19,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 10,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Sędziszowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sędziszowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Sędziszowie
  Publiczne
  41 381-17-70
  41 381-17-70
  ul. Przemysłowa 11
  28-340 Sędziszów
  495-
  Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących
  Publiczne
  41 381-16-56
  41 381-16-56
  ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 7
  28-340 Sędziszów
  374-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Sędziszowie
  Publiczna
  41 381-17-70
  41 381-17-70
  ul. Przemysłowa 11
  28-340 Sędziszów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Sędziszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 20,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 22,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Sędziszów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Sędziszów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Sędziszów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sędziszów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Sędziszowie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Sędziszowie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Sędziszowie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Sędziszowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Sędziszowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Sędziszowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 158 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 60 (uczestnicy: 12 680)
  • seanse filmowe: 10 (uczestnicy: 1 400)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 4 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 700)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 5 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 800)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 6 (uczestnicy: 180)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 170)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 30)
  • taneczne: 2 (członkowie: 30)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 50)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 30)
  • inne: 1 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 131)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 50)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 51)
  • taneczne: 2 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Sędziszowie działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 38 692 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 42 911 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  Według danych z 2016 w Sędziszowie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 235 członków. Zarejestrowano 200 ćwiczących (mężczyźni: 180, kobiety: 20, chłopcy do lat 18: 150, dziewczęta do lat 18: 20). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Sędziszowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Sędziszowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Sędziszowa znajduje się 9 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Sędziszowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada Borszowice, st.1 ze średniowieczadnia 1972-03-07, wykaz dokumentów: 706A z 1972-03-07
  • Fortalicja Piła ze średniowieczadnia 1987-03-18, wykaz dokumentów: 66Aa z 1987-03-18
  • Kościół z 1771 r. (ul. Kościelna 8)dnia 1976-02-14, wykaz dokumentów: 870 z 1976-02-14; A.139/1-3 z 2008-07-28
  • Dzwonnica z XIX w. (ul. Kościelna 8)dnia 1976-02-14, wykaz dokumentów: 870 z 1976-02-14; A.139/1-3 z 2008-07-28
  • Dzwonnica z XIX w. (ul. Kościelna 8)dnia 1976-02-14, wykaz dokumentów: 870 z 1976-02-14; A.139/1-3 z 2008-07-28
  • Zespół - kościół z 1771 r.dnia 1976-02-14, wykaz dokumentów: 870 z 1976-02-14; A.139/1-3 z 2008-07-28
  • Dwór z 2. poł. XIX w. (ul. Dworcowa 4)dnia 1978-07-03, wykaz dokumentów: 981 z 1978-07-03; A.140/1-2 z 2008-07-28
  • Zespół - dwór z 1699 - 1900 (ul. Dworcowa 4)dnia 1978-07-03, wykaz dokumentów: 981 z 1978-07-03; A.140/1-2 z 2008-07-28
  • Park z przełomu XVII/XVIII w.dnia 1978-07-03, wykaz dokumentów: 981 z 1978-07-03; A.140/1-2 z 2008-07-28
 • Formy ochrony przyrody w Sędziszowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Sędziszowa znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Sędziszowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: w wieku około 80 lat buk szkałatny oraz powiechnia wyznaczona przez pionowy rzut korony, Data ustanowienia: 2001-06-19, Opis granicy: przy ulicy Dworcowej w Sędziszowie
  • Pomnik przyrodyOpis: pierśnica 1 26 m w wieku ok. 120 lat, Data ustanowienia: 2006-06-17, Opis granicy: oddział 240j Leśnictwo Czarny Las Nadleśnictwo Jędrzejów

Sędziszów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Sędziszowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 64,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Sędziszowie znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu jędrzejowskiego.

  Powiat jędrzejowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Sędziszowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Sędziszowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 64,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  64,8
  świętokrzyskie
  55,1
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  5,7
  Cały kraj
  5,0
 • 64,80 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Sędziszów
  64,8
  woj. świętokrzyskie
  64,6
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Sędziszów
  0,0
  świętokrzyskie
  10,3
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  100,0
  Województwo
  117,3
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Sędziszowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 116,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  116,7 km
  Województwo
  382,3 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 1,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  1,4 km
  świętokrzyskie
  3,8 km
  Kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Sędziszów nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 7droga krajowa nr 7(Żukowo - Lniska - Leźno - Gdańsk - Koszwały - Cedry Małe - Kiezmark - Dworek - Stare Babki - Nowy Dwór Gdański - Kmiecin - Rakowe Pole - Solnica - Jazowa - Kazimierzowo - Elbląg - Miłomłyn - Piławki - Ostróda - Grabin - Szyldak - Rychnowo - Olsztynek - Załuski - Litwinki - Nidzica - Kanigowo - Powierz - Napierki - Kuklin - Uniszki Zawadzkie - Mława - Modła - Wiśniewo - Żurominek - Dalnia - Mdzewo - Strzegowo - Unierzyż - Kowalewko - Glinojeck - Kondrajec Szlachecki - Rybitwy - Polesie - Wola Dłużniewska - Szymaki - Ćwiklinek - Cieciórki - Płońsk - Siedlin - Szczytniki - Szczytno - Przyborowice Górne - Michałówek - Załuski - Niepiekła - Sobole - Kroczewo - Zakroczym - Czosnów - Łomna - Palmiry - Nowy Dziekanów - Dziekanów Leśny - Łomianki - Warszawa - Raszyn - Janki - Sękocin Nowy - Słomin - Sękocin Las - Łazy - Marysin - Jabłonowo - Mroków - Wola Mrokowska - Grzędy - Tarczyn - Rembertów - Głuchów - Kępiny - Jedlińsk - Wsola - Wielogóra - Radom - Augustów - Młodocin - Orońsko - Dobrut - Wałsnów - Chustki - Świerczek - Szydłowiec - Barak - Skarżysko-Kamienna - Chęciny - Wrzosy - Podzamcze - Tokarnia - Brzegi - Kajtanów - Lipówka - Mnichów - Ignacówka - Podchojny - Jędrzejów - Łączyn - Diament - Mierzawa - Klemencice - Wodzisław - Świątniki - Książ Wielki - Cisia Wola - Antolka - Miechów - Poradów - Wielki Dół - Szczepanowice - Wężerów - Ojrzanów - Słomniki - Wesoła - Domiarki - Stary Poskwitów - Widoma - Firlejów - Zerwana - Michałowice - Węgrzyce - Rząska - Balice - Kraków - Libertów - Gaj - Mogilany - Głogoczów - Krzyszkowice - Jawornik - Myślenice - Lubień - Tenczyn - Krzeczów - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Spytkowice - Podwilk - Kuligowa - Orawka - Jabłonka - Chyżne - granica (Słowacja))
  • DK 78droga krajowa nr 78(granica (Czechy) - Chałupki - Zabełków - Olza - Dworek - Gorzyce - Kraskowiec - Turza Śląska - Wodzisław Śląski - Radlin - Rybnik - Wilcza - Kuźnia Nieborowska - Nieborowice - Gliwice - Czekanów - Zabrze - Wieszowa - Bytom - Tarnowskie Góry - Nakło - Świerklaniec - Niezdara - Tąpkowice - Celiny - Pyrzowice - Mierzęcice - Boguchwałowice - Siewierz - Poręba - Zawiercie - Kromołów - Żerkowice - Lgota Murowana - Kroczyce - Siemięrzyce - Pradła - Grabiec - Szczekociny - Goleniowy - Moskorzew - Damiany - Chlewice - Jaronowice - Ślęcin - Nagłowice - Prząsław - Sudół - Jędrzejów - Piaski - Borki - Jasionna - Motkowice - Kije - Lipnik - Marynka - Żydów - Holendry - Przededworze - Chmielnik)
  • s7droga ekspresowa s7(Straszyn - Gdańsk - Przejazdowo - Koszwały - Elbląg - Bogaczewo - Pasłęk - Marzewo - Małdyty - Miłomłyn - Ostróda - Rychnowo - Olsztynek - Pawłowo - Waplewo - Rączki - Załuski - Nidzica - Powierz - Napierki - Płońsk - Siedlin - Zakroczym - Nowy Dwór Mazowiecki - Kazuń Nowy - Czosnów - Głuchów - Grójec - Skurów - Juzefów - Broniszew - Falęcice - Białobrzegi - Kamień - Stary Gózd - Kępiny - Radom - Szydłowiec - Skarżysko-Kamienna - Suchedniów - Zalezianka - Barcza - Wiśniówka - Kielce - Chęciny - Jędrzejów - Łączyn - Mierzawa - Wodzisław - Rząska - Balice - Kraków - Myślenice - Stróża - Pcim - Lubień)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Sędziszów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 8Linia kolejowa nr 8: Warszawa Zachodnia - Kraków Główny [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Aleje Jerozolimskie - Warszawa Rakowiec - Warszawa Żwirki i Wigury - Warszawa Służewiec - Warszawa Okęcie - Warszawa Dawidy - Warszawa Jeziorki - Nowa Iwiczna - Piaseczno - Zalesie Górne - Ustanówek - Czachówek Górny - Czachówek Południowy - Sułkowice - Chynów - Krężel - Michalczew - Gośniewice - Warka - Grabów nad Pilicą - Strzyżyna - Dobieszyn - Kruszyna - Wola Bierwiecka - Bartodzieje - Lesiów - Radom - Radom Południowy - Rożki - Ruda Wielka - Wola Lipieniecka - Jastrząb - Gąsawy Plebańskie - Szydłowiec - Lipowe Pole - Skarżysko Kamienna Północ - Skarżysko-Kamienna - Skarżysko Zachodnie - Suchedniów Północny - Suchedniów - Berezów - Łączna - Ostojów - Lekomin - Zagnańsk - Tumlin - Kostomłoty - Kielce Piaski - Kielce - Kielce Białogon - Słowik Przystanek - Sitkówka Nowiny - Radkowice - Wolica - Sobków - Miąsowa - Podchojny - Jędrzejów - Potok - Krzcięcice -Sędziszów - Gniewięcin - Klimontów - Kozłów - Kamionka Z - Tunel - Dziadówki - Miechów - Kamieńczyce - Szczepanowice - Smroków - Słomniki - Słomniki Miasto - Niedźwiedź - Goszcza - Łuczyce - Baranówka - Zastów - Zesławice - Kraków Batowice - Kraków Główny Osobowy)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Sędziszowie istnieje 49 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1000-lecia

  ul. Akacjowa

  ul. Armii Krajowej

  ul. Batalionów Chłopskich

  ul. Bohaterów Swaryszowa

  ul. Bukowa

  ul. Bąkowska

  ul. Cicha

  os. Drewniane

  ul. Dworcowa

  ul. Działkowa

  ul. Gniewięcińska

  ul. Gródek

  ul. Jarzębinowa

  ul. Jaśminowa

  ul. Jędrzejowska

  ul. Kasztanowa

  ul. Kielecka

  ul. Klimontowska

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Majowa

  ul. Marianowska

  os. Na Skarpie

  ul. Nagłowicka

  ul. Ogrodowa

  ul. Orzechowa

  ul. Partyzantów

  ul. Piaskowa

  ul. Polna

  ul. Przemysłowa

  ul. Rajska

  ul. Rynek

  ul. Rzeczna

  os. Sady

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Spółdzielcza

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Wesoła

  ul. Wiśniowa

  ul. Wodzisławska

  ul. Zielona

  ul. kard. Wyszyńskiego