Wąchock w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Wąchock - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Wąchock to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu starachowickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Wąchock.
 • 2 482 Liczba mieszkańców
 • 16,0 km² Powierzchnia
 • 154,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1454 , 1994 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 41 Numer kierunkowy
 • TST Tablice rejestracyjne
 • Jarosław Jacek Samela Burmistrz miasta
Wąchock na mapie
Identyfikatory
 • 21.012451.0736 Współrzędne GPS
 • 2611054 TERYT (TERC)
 • 0276802 SIMC
Herb miasta Wąchock
Wąchock herb

Jak Wąchock wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Wąchock na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Wąchock wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Wąchock plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
12Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
16Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
36Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
50Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
51Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
52Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
64Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
84Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
86Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
120Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
125Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
146Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
177Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
180Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
222Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
237Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
242Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
247Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
249Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
271Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
277Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców

Wąchock - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
27-215Poczta Wąchock

Wąchock - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Wąchocku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Starachowicach (podlega pod: ZUS Oddział w Kielcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.15-15.15, Wt: 7.15-15.15, Śr: 7.15-15.15, Cz: 7.15-15.15, Pt: 7.15-15.15

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Radomska 31A
27-200 Starachowice
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
(41) 273-61-30
(41) 273-61-59
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock

Wąchock - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wąchock jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 482, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 13,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 46,4 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Wąchocka zawarli w 2022 roku 6 małżeństw, co odpowiada 2,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju.
  26,5% mieszkańców Wąchocka jest stanu wolnego, 54,6% żyje w małżeństwie, 8,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to wdowy/wdowcy.

  Wąchock ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -33. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -13,08 na 1000 mieszkańców Wąchocka. W 2022 roku urodziło się 10 dzieci, w tym 30,0% dziewczynek i 70,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 327 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,44 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 40,7% zgonów w Wąchocku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,1% zgonów w Wąchocku były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Wąchocka przypada 17.05 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 28 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 30 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Wąchocka -2. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  56,9% mieszkańców Wąchocka jest w wieku produkcyjnym, 14,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 28,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Wąchocka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 482 Liczba mieszkańców
 • 1 243 Kobiety
 • 1 239 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Wąchocku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Wąchocku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Wąchocku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Wąchocka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 46,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  46,4 lat
  świętokrzyskie
  43,5 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 48,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 44,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Wąchock, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Wąchocka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Wąchock,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Wąchock,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Wąchock,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,5% Kawalerowie/Panny
 • Wąchock
  26,4%
  Województwo
  27,5%
  Polska
  29,1%
 • 20,1% Kobiety
  (Panny)
 • 33,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,6% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,6%
  woj. świętokrzyskie
  55,8%
  Kraj
  54,0%
 • 53,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,3% Wdowcy/Wdowy
 • Wąchock
  10,5%
  Województwo
  9,7%
  Cała Polska
  8,5%
 • 17,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Wąchock
  8,2%
  woj. świętokrzyskie
  6,8%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Wąchock
  0,3%
  woj. świętokrzyskie
  0,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Wąchocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Wąchocku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Wąchock
  2,4
  świętokrzyskie
  3,7
  Kraj
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Wąchock
  1,6
  woj. świętokrzyskie
  1,3
  Cały kraj
  1,6
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Wąchocku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Wąchocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -33 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -11 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -22 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -13,08 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Wąchock
  -13,1
  Województwo
  -6,5
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Wąchocku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Wąchocku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Wąchocku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Wąchocku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 10 Urodzenia żywe
 • 3 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 30,0%
  70,0%
 • 4,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Wąchock
  4,0
  świętokrzyskie
  6,9
  Kraj
  8,1
 • 31,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  31,6
  Województwo
  31,9
  Kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 30 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 30
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 327 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 242 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 415 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 327 g
  świętokrzyskie
  3 328 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 46 Waga 4000g - 4499g
 • 46
 • 172 Waga 3500g - 3999g
 • 172
 • 212 Waga 3000g - 3499g
 • 212
 • 92 Waga 2500g - 2999g
 • 92
 • 24 Waga 2000g - 2499g
 • 24
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,19 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,19
  woj. świętokrzyskie
  1,19
  Polska
  1,26
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,60
  woj. świętokrzyskie
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,44 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,44
  woj. świętokrzyskie
  0,52
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Wąchocku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 43 Zgony
 • 14 Kobiety
  (Zgony)
 • 29 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 32,6%
  67,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 17,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  17,1
  woj. świętokrzyskie
  13,4
  Cały kraj
  11,9
 • 228,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Wąchock
  228,2
  Województwo
  193,5
  Cały kraj
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  3,7
  Kraj
  3,8
 • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,8
  woj. świętokrzyskie
  3,6
  Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie starachowickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  40,7%
  woj. świętokrzyskie
  38,8%
  Cała Polska
  36,0%
 • 22,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  22,1%
  świętokrzyskie
  23,4%
  Cały kraj
  23,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Wąchock
  5,0%
  świętokrzyskie
  4,8%
  Cały kraj
  6,7%
 • 123 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  17,5
  Cała Polska
  15,8
 • 83,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  83,1
  Cała Polska
  70,6
 • 331,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Wąchock
  331,0
  Województwo
  312,9
  Kraj
  280,1
 • 284,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. świętokrzyskie
  284,7
  Cały kraj
  253,9
 • 607,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 633,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 580,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  607,8
  Województwo
  517,8
  Cała Polska
  426,2
 • 62,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 49,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 196,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Wąchock
  62,5
  świętokrzyskie
  63,9
  Cały kraj
  62,9
 • 41,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  41,1
  Województwo
  34,3
  Kraj
  33,8
 • 13,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  13,7
  Województwo
  8,6
  Kraj
  7,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Wąchock
  1,0%
  Województwo
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 28 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 30 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -1 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -2 Saldo migracji wewnętrznych
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Wąchocku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Wąchocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 11,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 11,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 59,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 24,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 29,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Wąchock, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wąchock - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Wąchocku oddano do użytku 13 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,19 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Wąchocku to 1 141 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 455 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Wąchocku to 5,62 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Wąchocku to 125,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,55% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 82,30% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 75,20% mieszkań posiada łazienkę, 78,53% korzysta z centralnego ogrzewania, a 51,01% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu starachowickiego.

  Powiat starachowicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Wąchocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 141 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 455,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Wąchock
  455,10
  Województwo
  389,40
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 72,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Wąchock
  72,70 m2
  woj. świętokrzyskie
  77,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 33,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  33,10 m2
  woj. świętokrzyskie
  30,20 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,70 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,70
  woj. świętokrzyskie
  3,91
  Kraj
  3,83
 • 2,20 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,20
  woj. świętokrzyskie
  2,57
  Cała Polska
  2,42
 • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,59
  świętokrzyskie
  0,66
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Wąchocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 13 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,19 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Wąchock
  5,19
  świętokrzyskie
  3,74
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 73 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,62 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Wąchock
  5,62
  woj. świętokrzyskie
  4,75
  Cały kraj
  3,89
 • 29,12 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  29,12
  woj. świętokrzyskie
  17,76
  Cała Polska
  24,56
 • 1 627 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 125,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Wąchock
  125,2 m2
  świętokrzyskie
  109,9 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,65 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Wąchock
  0,65 m2
  woj. świętokrzyskie
  0,41 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Wąchocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 92,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  92,55%
  Województwo
  95,94%
  Kraj
  97,75%
 • 82,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  82,30%
  świętokrzyskie
  90,70%
  Polska
  95,18%
 • 75,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  75,20%
  świętokrzyskie
  88,22%
  Cała Polska
  93,75%
 • 78,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  78,53%
  świętokrzyskie
  82,88%
  Cały kraj
  85,83%
 • 51,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Wąchock
  51,01%
  woj. świętokrzyskie
  46,61%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Wąchock - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Wąchocku na 1000 mieszkańców pracuje 193osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 31,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 68,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Wąchocku wynosiło w 2023 roku 9,9% (9,9% wśród kobiet i 9,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wąchocku wynosiło 5 730,06 PLN, co odpowiada 85.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Wąchocka 328 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 296 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -32.

  12,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Wąchocka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 52,3% w przemyśle i budownictwie, a 12,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Wąchocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 193 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  193,0
  Województwo
  200,0
  Polska
  259,0
 • 13,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 13,8% Kobiety
 • 12,4% Mężczyźni
 • Miasto
  9,9%
  woj. świętokrzyskie
  7,8%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Wąchocku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Wąchocku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Wąchocku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Wąchocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 500 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Wąchock
  5 730 PLN
  Województwo
  5 783 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Wąchocku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Wąchocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 328 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 296 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -32 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,90 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Wąchocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 12,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 52,3% Przemysł i budownictwo
 • 36,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 66,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,2% Pozostałe
 • 35,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Wąchocku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Wąchocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 490 Pracujący ogółem
 • 154 Kobiety
 • 336 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Wąchocku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,9% W wieku produkcyjnym
 • 48,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 28,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 38,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Wąchock, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 75,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Wąchock
  75,7
  świętokrzyskie
  69,3
  Kraj
  69,0
 • 50,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Wąchock
  50,8
  świętokrzyskie
  41,5
  Polska
  38,2
 • 203,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  203,3
  Województwo
  149,5
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 55,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 53,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 44,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 41,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 46,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Wąchock - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Wąchocku w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 288 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 224 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 23 nowe podmioty, a 11 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (31) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (12) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (32) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Wąchocku najwięcej (16) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (278) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  29,9% (86) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało przemysł i budownictwo, natomiast 70,1% (202) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Wąchocku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.6%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (20.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 288 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 86 Przemysł i budownictwo
 • 202 Pozostała działalność
 • 23 Podmioty nowo zarejestrowane w Wąchocku w 2023 roku
 • 11 Podmioty wyrejestrowane w Wąchocku w 2023 roku
 • 224 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 278 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 278
 • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 8
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 288 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 288
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 14 Spółki handlowe ogółem
 • 14
 • 11  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 11
 • 16 Spółki cywilne ogółem
 • 16
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 224 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 55 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 55
 • 46 Przetwórstwo przemysłowe
 • 46
 • 22 Budownictwo
 • 22
 • 22 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 22
 • 15 Transport i gospodarka magazynowa
 • 15
 • 13 Pozostała działalność
 • 13
 • 10 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 10
 • 10 Edukacja
 • 10
 • 10 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 10
 • 8 Informacja i komunikacja
 • 8
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wąchock - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Wąchocku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 51 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,20 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Wąchocku wynosi 75,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Wąchocka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,37 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 7,39 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,90 (98%), o charakterze gospodarczym - 3,60 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,54 (84%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Wąchocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Wąchocka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Wąchock, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 51 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 51
 • 31 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 31
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 7 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 7
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 19 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 19
 • 20,20 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  20,20
  świętokrzyskie
  19,77
  Polska
  22,81
 • 12,37 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Wąchock
  12,37
  świętokrzyskie
  10,85
  Kraj
  12,98
 • 3,60 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Wąchock
  3,60
  świętokrzyskie
  6,27
  Cała Polska
  6,99
 • 2,90 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,90
  woj. świętokrzyskie
  1,83
  Kraj
  1,82
 • 0,54 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,54
  Województwo
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 7,39 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,39
  woj. świętokrzyskie
  8,86
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Wąchock, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  75%
  świętokrzyskie
  76%
  Kraj
  71%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  74%
  woj. świętokrzyskie
  69%
  Cały kraj
  63%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Wąchock
  52%
  woj. świętokrzyskie
  78%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  woj. świętokrzyskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  85%
  świętokrzyskie
  87%
  Kraj
  88%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  47%
  Województwo
  59%
  Cały kraj
  51%

Wąchock - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Wąchocka wyniosła w 2022 roku 39,8 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 35.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Wąchocka - 27.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.6%) oraz na Dział 851 - Ochrona zdrowia (10.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,7 mln złotych, czyli 14,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Wąchocka wyniosła w 2022 roku 38,8 mln złotych, co daje 6,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.9%). W budżecie Wąchocka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (20,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 53,5 złotych na mieszkańca (0,9%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,6%.
 • Wydatki budżetu w Wąchocku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Wąchocka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Wąchock, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Wąchocka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,7 mln

  3,0 tys(100%)

  21,2 mln

  3,1 tys(100%)

  23,1 mln

  3,4 tys(100%)

  25,2 mln

  3,7 tys(100%)

  30,0 mln

  4,4 tys(100%)

  27,8 mln

  4,2 tys(100%)

  29,7 mln

  4,6 tys(100%)

  39,8 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,0 mln

  2,5 tys(34%)

  7,2 mln

  2,6 tys(34.1%)

  7,7 mln

  2,8 tys(33.3%)

  9,0 mln

  3,2 tys(35.6%)

  8,8 mln

  3,2 tys(29.4%)

  9,4 mln

  3,4 tys(33.7%)

  9,8 mln

  3,7 tys(33%)

  10,8 mln

  4,3 tys(27.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  73,1 tys

  26,0(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 mln

  2,2 tys(13.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  69,1 tys

  24,6(0.3%)

  99,3 tys

  35,4(0.5%)

  67,5 tys

  24,2(0.3%)

  117,7 tys

  42,6(0.5%)

  64,1 tys

  23,2(0.2%)

  20,5 tys

  7,5(0.1%)

  181,3 tys

  67,6(0.6%)

  4,2 mln

  1,7 tys(10.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,8 mln

  987(13.4%)

  2,8 mln

  1,0 tys(13.3%)

  2,9 mln

  1,0 tys(12.5%)

  2,9 mln

  1,1 tys(11.6%)

  3,2 mln

  1,2 tys(10.7%)

  3,2 mln

  1,2 tys(11.6%)

  3,6 mln

  1,3 tys(12.2%)

  4,1 mln

  1,6 tys(10.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,1 mln

  1,5 tys(20%)

  7,5 mln

  2,7 tys(35.4%)

  1,5 mln

  521(6.3%)

  1,6 mln

  567(6.2%)

  1,6 mln

  581(5.3%)

  1,7 mln

  638(6.2%)

  1,8 mln

  687(6.2%)

  3,2 mln

  1,3 tys(8.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  776,3 tys

  276(3.7%)

  884,0 tys

  315(4.2%)

  1,0 mln

  372(4.5%)

  2,3 mln

  844(9.2%)

  391,5 tys

  141(1.3%)

  643,2 tys

  236(2.3%)

  693,6 tys

  259(2.3%)

  1,7 mln

  665(4.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  926,1 tys

  330(4.5%)

  888,0 tys

  317(4.2%)

  1,0 mln

  363(4.4%)

  939,4 tys

  340(3.7%)

  5,1 mln

  1,9 tys(17.1%)

  1,2 mln

  450(4.4%)

  2,2 mln

  823(7.4%)

  1,6 mln

  654(4.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  978,9 tys

  348(4.7%)

  779,4 tys

  278(3.7%)

  1,2 mln

  447(5.4%)

  699,1 tys

  253(2.8%)

  769,8 tys

  278(2.6%)

  826,2 tys

  303(3%)

  842,5 tys

  314(2.8%)

  954,1 tys

  381(2.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  411,1 tys

  146(2%)

  382,3 tys

  136(1.8%)

  365,6 tys

  131(1.6%)

  338,4 tys

  122(1.3%)

  334,1 tys

  121(1.1%)

  204,0 tys

  74,9(0.7%)

  147,4 tys

  55,0(0.5%)

  575,2 tys

  229(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  117,2 tys

  41,7(0.6%)

  126,0 tys

  44,9(0.6%)

  133,9 tys

  47,9(0.6%)

  121,4 tys

  43,9(0.5%)

  1,0 mln

  378(3.5%)

  774,0 tys

  284(2.8%)

  145,7 tys

  54,3(0.5%)

  377,5 tys

  151(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  285,3 tys

  102(1.4%)

  139,0 tys

  49,5(0.7%)

  68,1 tys

  24,4(0.3%)

  104,0 tys

  37,6(0.4%)

  130,1 tys

  47,0(0.4%)

  226,7 tys

  83,2(0.8%)

  411,3 tys

  153(1.4%)

  291,7 tys

  116(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  55,8 tys

  19,8(0.3%)

  37,7 tys

  13,4(0.2%)

  57,0 tys

  20,4(0.2%)

  74,8 tys

  27,1(0.3%)

  68,3 tys

  24,7(0.2%)

  65,3 tys

  24,0(0.2%)

  55,0 tys

  20,5(0.2%)

  59,3 tys

  23,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  14,1 tys

  5,0(0.1%)

  16,2 tys

  5,8(0.1%)

  29,6 tys

  10,6(0.1%)

  27,4 tys

  9,9(0.1%)

  28,0 tys

  10,1(0.1%)

  24,3 tys

  8,9(0.1%)

  28,9 tys

  10,8(0.1%)

  44,3 tys

  17,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,1 mln

  747(10.1%)

  257,7 tys

  91,9(1.2%)

  168,4 tys

  60,3(0.7%)

  125,5 tys

  45,4(0.5%)

  46,6 tys

  16,8(0.2%)

  170,3 tys

  62,5(0.6%)

  343,8 tys

  128(1.2%)

  24,0 tys

  9,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  17,5 tys

  6,2(0.1%)

  2,5 tys

  0,9(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  2,5 tys

  0,9(0%)

  2,5 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,6 tys

  6,9(0.1%)

  15,0 tys

  6,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  827,9 tys

  295(4%)

  14,6 tys

  5,2(0.1%)

  5,0 tys

  1,8(0%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  3,1 tys

  1,1(0%)

  35,0 tys

  13,1(0.1%)

  14,3 tys

  5,7(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  60,2 tys

  21,4(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  415,7 tys

  150(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  60,0 tys

  21,4(0.3%)

  7,1 tys

  2,5(0%)

  2,4 tys

  0,8(0%)

  69,3 tys

  25,1(0.3%)

  62,4 tys

  22,5(0.2%)

  58,1 tys

  21,3(0.2%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Wąchocku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Wąchocka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Wąchock, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Wąchocka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  21,0 mln

  3,0 tys(100%)

  22,3 mln

  3,2 tys(100%)

  24,0 mln

  3,5 tys(100%)

  26,2 mln

  3,8 tys(100%)

  30,4 mln

  4,5 tys(100%)

  32,0 mln

  4,9 tys(100%)

  33,6 mln

  5,2 tys(100%)

  38,8 mln

  6,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,4 mln

  2,3 tys(30.6%)

  6,8 mln

  2,4 tys(30.4%)

  7,3 mln

  2,6 tys(30.5%)

  8,0 mln

  2,9 tys(30.6%)

  8,7 mln

  3,1 tys(28.6%)

  9,1 mln

  3,3 tys(28.5%)

  10,2 mln

  3,8 tys(30.4%)

  12,5 mln

  5,0 tys(32.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,4 mln

  2,6 tys(35.5%)

  7,6 mln

  2,7 tys(34.3%)

  7,7 mln

  2,8 tys(32.3%)

  8,2 mln

  3,0 tys(31.2%)

  8,5 mln

  3,1 tys(27.8%)

  10,7 mln

  3,9 tys(33.6%)

  10,2 mln

  3,8 tys(30.3%)

  9,9 mln

  4,0 tys(25.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  70,7 tys

  25,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 mln

  2,2 tys(13.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  1,2 tys(16.7%)

  6,7 mln

  2,4 tys(30.3%)

  713,9 tys

  255(3%)

  723,4 tys

  262(2.8%)

  714,8 tys

  258(2.4%)

  770,8 tys

  283(2.4%)

  751,8 tys

  280(2.2%)

  2,0 mln

  806(5.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  463,5 tys

  165(2.2%)

  473,5 tys

  169(2.1%)

  398,7 tys

  143(1.7%)

  400,7 tys

  145(1.5%)

  2,8 mln

  1,0 tys(9.4%)

  1,3 mln

  484(4.1%)

  1,0 mln

  385(3.1%)

  1,3 mln

  504(3.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  304,1 tys

  108(1.4%)

  304,7 tys

  109(1.4%)

  264,2 tys

  94,5(1.1%)

  756,3 tys

  274(2.9%)

  421,8 tys

  152(1.4%)

  435,5 tys

  160(1.4%)

  483,0 tys

  180(1.4%)

  310,6 tys

  124(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  229,1 tys

  81,6(1.1%)

  152,0 tys

  54,2(0.7%)

  151,2 tys

  54,1(0.6%)

  99,5 tys

  36,0(0.4%)

  180,2 tys

  65,1(0.6%)

  166,3 tys

  61,0(0.5%)

  267,8 tys

  99,9(0.8%)

  234,6 tys

  93,6(0.6%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  62,1 tys

  22,1(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  307,0 tys

  111(1%)

  27,1 tys

  9,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  202,2 tys

  80,6(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  226

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  1,8(0%)

  5,7 tys

  2,0(0%)

  673,8 tys

  243(2.2%)

  20,0 tys

  7,3(0.1%)

  5,3 tys

  2,0(0%)

  198,5 tys

  79,2(0.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  120,0 tys

  42,7(0.6%)

  9,2 tys

  3,3(0%)

  225,3 tys

  80,6(0.9%)

  1,0 mln

  367(3.9%)

  10,6 tys

  3,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200,0 tys

  74,6(0.6%)

  167,0 tys

  66,6(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  89,2 tys

  31,8(0.4%)

  125,1 tys

  44,6(0.6%)

  67,8 tys

  24,3(0.3%)

  60,1 tys

  21,7(0.2%)

  65,8 tys

  23,8(0.2%)

  91,2 tys

  33,5(0.3%)

  102,0 tys

  38,0(0.3%)

  88,4 tys

  35,3(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  44,8 tys

  15,9(0.2%)

  30,2 tys

  10,8(0.1%)

  45,6 tys

  16,3(0.2%)

  58,9 tys

  21,3(0.2%)

  61,5 tys

  22,2(0.2%)

  58,7 tys

  21,6(0.2%)

  49,5 tys

  18,5(0.1%)

  53,4 tys

  21,3(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  412(5.5%)

  10,2 tys

  3,7(0%)

  11,3 tys

  4,0(0%)

  11,9 tys

  4,3(0%)

  15,4 tys

  5,6(0.1%)

  16,2 tys

  6,0(0.1%)

  18,4 tys

  6,8(0.1%)

  26,7 tys

  10,6(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,7 tys

  0,6(0%)

  1,7 tys

  0,6(0%)

  1,8 tys

  0,6(0%)

  1,9 tys

  0,7(0%)

  2,6 tys

  0,9(0%)

  1,6 tys

  0,6(0%)

  1,0 mln

  387(3.1%)

  2,7 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  60,0 tys

  21,4(0.3%)

  7,1 tys

  2,5(0%)

  2,4 tys

  0,8(0%)

  69,3 tys

  25,1(0.3%)

  62,4 tys

  22,5(0.2%)

  58,1 tys

  21,3(0.2%)

  1,5 tys

  0,5(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  31,8 tys

  11,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  83,5 tys

  29,7(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  162,9 tys

  58,3(0.7%)

  5,8 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,2 tys

  5,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,3 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,7(0%)

  4,4 tys

  1,6(0%)

  3,1 tys

  1,1(0%)

  1,4 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  887,5 tys

  316(4.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Wąchock - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 474 mieszkańców Wąchocka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 223 kobiet oraz 250 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,8% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 22,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców Wąchocka, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 13,4% podstawowym ukończonym. 2,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Wąchocka mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Wąchocku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,7%) oraz średnie zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,2%) oraz średnie zawodowe (26,3%).

  W roku 2022 w Wąchocku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 76 dzieci (32 dziewczynki oraz 44 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Wąchocku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 49 dzieci (27 dziewczynek oraz 22 chłopców). Dostępnych było 75 miejsc.

  13,4% mieszkańców Wąchocka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (12,0% wśród dziewczynek i 14,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 000 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,65 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 15 oddziałach uczyło się 213 uczniów (109 kobiet oraz 104 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Wąchocku placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 9 oddziałach uczyło się 206 uczniów (105 kobiet oraz 101 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,7% ludności (31,1% wśród dziewczynek i 30,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 118,33.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,8% mieszkańców (15,8% wśród dziewczyn i 15,8% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,5% mieszkańców Wąchocka w wieku potencjalnej nauki (21,1% kobiet i 23,8% mężczyzn).

 • 20,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  20,8%
  woj. świętokrzyskie
  23,2%
  Cały kraj
  25,2%
 • 24,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  37,4%
  Województwo
  35,3%
  Kraj
  35,2%
 • 38,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,8%
  Województwo
  3,0%
  Polska
  3,3%
 • 5,6% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Wąchock
  11,3%
  woj. świętokrzyskie
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Wąchock
  22,3%
  świętokrzyskie
  21,5%
  Polska
  20,0%
 • 18,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,8%
  świętokrzyskie
  21,7%
  Kraj
  21,2%
 • 16,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,8%
  woj. świętokrzyskie
  2,7%
  Kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,2% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  13,4%
  Województwo
  14,1%
  Cały kraj
  12,3%
 • 15,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Wąchock
  2,8%
  woj. świętokrzyskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Wąchocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1000 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 000,0
  świętokrzyskie
  893,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,65 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Wąchock
  0,65
  woj. świętokrzyskie
  0,99
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Wąchock) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76 Dzieci
 • 32 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 44 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 42,1%
  57,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 18 3 lata
 • 18
 • 15 4 lata
 • 15
 • 15 5 lata
 • 15
 • 25 6 lat
 • 25
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 9 3 lata
 • 9
 • 3 4 lata
 • 3
 • 8 5 lata
 • 8
 • 11 6 lat
 • 11
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 9 3 lata
 • 9
 • 12 4 lata
 • 12
 • 7 5 lata
 • 7
 • 14 6 lat
 • 14
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 5,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 5,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Wąchocku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wąchocku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne
  Publiczne
  41 271-50-79
  41 271-58-13
  ul. Kościelna 10
  27-215 Wąchock
  375-
 • Szkoły podstawowe w Wąchocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Wąchock) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 213 Uczniowie
 • 109 Kobiety
  (uczniowie)
 • 104 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,2%
  48,8%
 • 22 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  14,2
  Województwo
  14,8
  Kraj
  17,0
 •  
 • 26,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 118,33 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Wąchock
  118,33
  woj. świętokrzyskie
  90,62
  Kraj
  95,96
 • 116,67 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  116,67
  Województwo
  89,66
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wąchock) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Wąchock) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Wąchocku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Wąchocku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Bohaterów Powstania Styczniowego)
  Publiczna
  41 271-50-79
  41 271-58-13
  ul. Kościelna 10
  27-215 Wąchock
  9155-
 • Edukacyjne grupy wieku w Wąchocku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 13,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 12,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 31,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 17,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Wąchock, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Wąchock, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Wąchock, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Wąchock - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, Pomniki Historii, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Wąchocku

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Wąchocku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Wąchocku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Wąchocku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Wąchocku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 26 (uczestnicy: 2 000)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 200)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 800)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 120)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 8 (uczestnicy: 300)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 200)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 50)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 250)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 80)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 62)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 28)
  • taneczne: 2 (członkowie: 14)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 8)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 12)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 92)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 8)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 20)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 50)
  • taneczne: 2 (członkowie: 14)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Wąchocku działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Wąchocku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 409 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 16 795 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Wąchocku działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 15 członków. Zarejestrowano 15 ćwiczących (mężczyźni: 15, kobiety: 0, chłopcy do lat 18: 3, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Wąchocku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Wąchocku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Wąchocka znajduje się 20 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Wąchocku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zespół sakralny i sepulkralny Wąchock - zespół opactwa Cystersówdnia 2017-03-15
  • Inny budynek mieszkalny z 1825 - 1875dnia 1956-12-04, wykaz dokumentów: 340 z 1956-12-04
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w.dnia 1956-12-04, wykaz dokumentów: 341 z 1956-12-04
  • Miasto z XV w.dnia 1956-12-04, wykaz dokumentów: 342 z 1956-12-04; A.831 z 2011-01-24
  • Budynek administracyjny z 1868 r.dnia 1956-12-04, wykaz dokumentów: 345 z 1956-12-04; 177 z 1971-05-08; A.838/1-3 z 2011-01-24
  • Inny budynek przemysłowy, produkcyjny lub magazynowy z 1868 r.dnia 1956-12-04, wykaz dokumentów: 345 z 1956-12-04; 177 z 1971-05-08; A.838/1-3 z 2011-01-24
  • Jaz pietrzący z 1920 - 1930dnia 1956-12-04, wykaz dokumentów: 345 z 1956-12-04; 177 z 1971-05-08; A.838/1-3 z 2011-01-24
  • Zespół - fabryka z pocz. XIX w.dnia 1956-12-04, wykaz dokumentów: 345 z 1956-12-04; 177 z 1971-05-08; A.838/1-3 z 2011-01-24
  • Kościół z 1270 r. (ul. Kościelna 14)dnia 1967-06-23, wykaz dokumentów: 154 z 1967-06-23; brak numeru z 1988-01-06; A.832/1-4 z 2011-01-24; A.832/1-7 z 2013-05-23
  • Klasztor z 1270 r. (ul. Kościelna 14)dnia 1967-06-23, wykaz dokumentów: 154 z 1967-06-23; brak numeru z 1988-01-06; A.832/1-4 z 2011-01-24; A.832/1-7 z 2013-05-23
  • Budynek bramny (data nieznana) (ul. Kościelna 13)dnia 1967-06-23, wykaz dokumentów: 154 z 1967-06-23; brak numeru z 1988-01-06; A.832/1-4 z 2011-01-24; A.832/1-7 z 2013-05-23
  • Budynek bramny (data nieznana)dnia 1967-06-23, wykaz dokumentów: 154 z 1967-06-23; brak numeru z 1988-01-06; A.832/1-4 z 2011-01-24; A.832/1-7 z 2013-05-23
  • Zespół - klasztor z 1270 r. (ul. Kościelna 14)dnia 1967-06-23, wykaz dokumentów: 154 z 1967-06-23; brak numeru z 1988-01-06; A.832/1-4 z 2011-01-24; A.832/1-7 z 2013-05-23
  • Kaplica z 1838 r.dnia 1973-01-19, wykaz dokumentów: 187 z 1973-01-19; A.834 z 2011-01-24
  • Kapliczka z 1. poł. XIX w.dnia 1973-01-19, wykaz dokumentów: 189 z 1973-01-19; A.833 z 2011-01-24
  • Kaplica z 1821 r.dnia 1973-01-19, wykaz dokumentów: 806 z 1973-01-19; A.839 z 2011-05-10
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Starachowicka 43)dnia 1973-10-09, wykaz dokumentów: 834 z 1973-10-09; A.837 z 2011-01-24
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1988-01-06, wykaz dokumentów: brak numeru z 1988-01-06; A.832/1-7 z 2013-05-23
  • Cmentarz żydowski z pocz. XX w.dnia 1990-06-20, wykaz dokumentów: 1058 z 1990-06-20; A.836 z 2011-01-24
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z pocz. XIX w.dnia 1993-05-19, wykaz dokumentów: A.1174 z 1993-05-19; A.835 z 2011-01-24
 • Formy ochrony przyrody w Wąchocku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Wąchocka znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Wąchocku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Kamiennej tereny rozcjagające się wzdłuż doliny rzeki Kamiennej i jednego z jej prawobrzeżnych dopływów-Kamionki. Zach. części charakterystycznymi cechami zróżnicowanej i urozmajconej rzexby terenu są kopulaste pagóry i garby powstałe na wychodniach piaskowcowych i piaskowcowo-mułowcowo-ilastych osadów triasu dolnego (retu) jury dolnej (liasu). W obu tych formacjach występuja cienkie pokłady syderytowych rud żelaza które były przez kilka wieków przedmiotem eksploatacji górniczej i przetwórstwa metalurgicznego lokalizujacego się gł. wzdłuż rzeki Kamiennej. Główna osią krajobrazowa i gospodarczą jest dolina rzeki Kamiennej często o charakterze malowniczych przełomów przez garby kuesty i stoliwa skalne (okolice Krynek Kunowa Ćmielowa a nade wszystko Bałtowa). Ze wzgledu na wystepujące rudy żelaza i urodzajne gleby brunatne rozwinięte na lesach opatowskich dolina Kamiennej i polozone wzdłuż niej tereny zostały już bardzo dawno zasiedlone i intensywnie zagospodarowane rolniczo a nastepnie przemysłowo. Pomimo to zachowało się tutaj bardzo wiele wartości przyrodniczych krajobrazowych i kulturowych decydujących o atrakcyjności tych terenów i dużym znaczeniu także ekologicznym. Szczególnie atrakcyjna jest tutaj szata roślinna zróżnicowana i bogata ze względu na bardzo urozmajcone siedliska uwarunkowane zmiennym podłożem skalnym i glebowym rzeźbą terenu stosunkami wodnymi a także silnym wpływem działalności człowieka. Na większości terenów zbudowanych z piaskowcowo-ilastych skał pokrytych piaszczysto-gliniastymi osadami pleistoceńskimi przeważaja siedliska oligotroficzne zajęte przez bory mieszane i świeże bory sosnowe tworzące duże kompleksy tzw. Lasów Iłżeckich na pograniczu województw swietokrzyskiego i mazowieckiego. Pomimo iz w większości są to drzewostany pochodzenia antropogenicznego sa interesujące florystycznie z uwagi na występowanie wielu bardzo rzadkich chronionych roslin (np. wawrzynek główkowaty wisienka stepowa zawilec wielokwiatowy len złocisty aster gawędka). Te gatunki zachowały się głównie na stromych krawędziach doliny Kamiennej w okolicach Bodzechowa Bałtowa wśród fragmentów naturalnych drzewostanów dębowo-lipowych lub naturalnych borów mieszanych. Do najbardziej wartościowych osobliwości florystycznych należą murawy i zrośla kserotermiczne z takimi osobliwościami jak np. stepowa ostnica Jana. Na lesowy blebach Wyżyny Sandomierskiej na prawym brzegu Kamiennej zachowały się fragmentarycznie żyzne grądowe lasy liściaste z udziałem rzdkich i chronionych gatunków takich roślin jak: tojad dziobaty i tojad mołdawski pluskwica europejska i dzwonecznik wonny a także fragmenty świetlistej dąbrowy w okolicach Sudołu Maksymilianowa i Janika. Dużą wartość przyrodnicza tych zbiorowisk roślinnych podkreślaja rezerwaty leśne: Modrzewie w Bałtowie i Lisiny Bodzechowskie k. Ostrowca. Na terenie OChK Doliny Kamiennej zgrupowane są wyjatkowo liczne zabytki kultury klasy europejskiej a nawet światowej. W okolicach Skarżyska połozony rezerwat archeologiczny Rydno dokumentuje paleontologiczne kopalnie czerwonych barwników hematytowych wspomniany rezerwat archeologiczny Krzemionki Opatowskie niedawno uznane za Narodowy Pomnik Historii-eksponuje udostępnione do zwiedzania turystycznego unikatowe szyby podziemnych neolitycznych kopalni krzemieni i warsztaty produkujace narzędzia ze słynnych krzemieni pasiastych., Data ustanowienia: 1995-11-21, Opis granicy: Opis granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/617/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej) OChKDK obejmuje dolinę rzeki Kamienna od doliny rz. Kamionki w Suchedniowie po Bałtów oraz kompleks Lasów Iłżeckich. Północna granica OChKDK bierze początek w Skarżysku-Kościelnym i biegnie generalnie w kierunku wschodnim północną granicą województwa świętokrzyskiego. Począwszy od styku granic obrębów Skarżysko-Kościelne Grzybowa Góra i Jagodne granicą obrębu Jagodne do styku z północną granicą województwa świętokrzyskiego i dalej z tą granicą aż do styku granic gmin Bałtów i Tarłów z granicą województwa w przysiółku Przymiarki. Tutaj granica OChKDK odchodząc od granicy województwa zmienia kierunek na południowo - wschodni przecina dolinę rz. Kamiennej i biegnąc po granicy gminy Bałtów zgodnie z jej przebiegiem skręca na zachód. W okolicach Maksymilianowa granica OChKDK skręca na południowy zachód biegnąc po wschodniej i południowej granicy gminy Bodzechów (przecinając ponownie dolinę Kamiennej i drogę Ostrowiec Świętokrzyski - Sandomierz) aż do granicy z gminą Waśniów. Dalej granicą tą biegnie do jej styku z granicami obrębów Worowice Kraszków i Truskolasy w gm. Sadowie i zachodnimi granicami obrębów: Worowice Garbacz Zajączkowice Waśniów południowymi granicami obrębów: Pękosławice Prusinowice południowo-zachodnią granicą obrębu Boleszyn zachodnimi granicami obrębów: Szeligi oraz Kałków w gm. Pawłów biegnie obierając kierunek ściśle północny. We wsi Jabłonna zmienia kierunek na zachodni biegnąc zgodnie z południowymi granicami obrębów Jabłonna Styków i Kuczów w gm. Brody. W Kuczowie granica skręca na północ i biegnie zachodnimi granicami obrębów Kuczów i Dziurów a następnie biegnie wzdłuż zachodniej granicy obrębu Adamów dochodzi do skrzyżowania drogi Starachowice-Lubienia. Północną stroną tej drogi kieruje się na zachód w stronę zabudowań Starachowic i omijając hałdy pohutnicze dochodzi do granicy gm. Wąchock. Granicą tą biegnie generalnie na zachód dochodzi do obrębu Marcinków i biegnie po jego wschodniej i południowej granicy. Następnie biegnąc południową granicą obrębu Majków przecina drogę Wąchock - Skarżysko - Kamienna skąd kieruje się na południe biegnąc fragmentem granic gminy Suchedniów a następnie granicą miasta Suchedniów dochodzi do drogi Suchedniów - Wąchock przecina ją i dalej biegnąc wzdłuż jej północnej strony otaczając od południa zabudowania Suchedniowa - ul. Langiewicza kieruje się na zachód dochodząc do linii kolejowej Skarżysko-Kamienna -Kielce. Tam skręca na południe i wzdłuż jej wschodniego nasypu biegnie do południowego cypla granicy m. Suchedniów. Następnie granicą tą biegnie do drogi Skarżysko-Kamienna - Kielce wzdłuż której gwałtownie skręca na północ dochodząc do ostatnich zabudowań w Suchedniowie ul. Warszawskiej gdzie ok. 400 metrowym odcinkiem skręca na wschód a następnie na północny wschód biegnąc drogami lokalnymi do styku północnej granicy gminy Suchedniów z gminą Skarżysko - Kamienna. Potem ponownie skręca na wschód i dalej po w/w granicy kilkakrotnie załamując się przecina drogę Skarżysko - Kamienna - Wąchock. Stąd zachodnią granicą obrębów: Majków i Michałów dochodzi do korytarza rz. Kamienna w Skarżysku Kamienna a następnie otaczając miasto oraz obręb Skarżysko - Kościelne biegnie ich granicą wschodnią na północny wschód osiągając punkt styku trzech obrębów w gm. Skarżysko - Kościelne gdzie zamyka się granica OChKDK. Z opisanego obszaru wyłącza się teren miasta Ostrowiec - Świętokrzyski zgodnie z jego administracyjną granicą., Powierzchnia: 72634.0 ha
  • Sieradowicki - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu stanowiący otulinę to głównie tereny rolnicze i zurbanizowane. Wśród gruntów rolniczych przeważaja użytki rolne które stanowią 79% powierzchni. Lasy zajmuja tylko 10 5% obszaru otuliny. Tereny leśne charakteryzują się jednak znacznym zróżnicowaniem siedlisk składu gatunkowego drzewostanów oraz ich struktury wiekowej. Osobliwości przyrody żywej chronione są w formie pomników przyrody-utworzono tu 11 tego rodzaju obiektów (gatunkowo są to: lipy modrzewie i dęby). Obok pomników przyrody ożywionej ustanowiono tu także inne formy ochrony przyrody którymi są:pomniki przyrody nieożywionej (3) użytki ekologiczne (2) i stanowiska dokumentacyjne (4). Na całym obszarze otuliny spotyka się wiele zabytkowych obiektów świadczacy o wielkim bogactwie dziedzictwa kulturowego od czasów prehistorycznych poczynając aż po dzień dzisiejszy. Dolina Bodzentyńska to obszar wystepowania licznych stanowisk archeologicznych związanych głównie z działalnoscia starożytnego świętokrzyskiego okręgu górnictwa i dymarkowego hutnictwa żelaza traktowanego na okres wpływów rzymskich (od I w p.n.e. do IV w n.e.). W późniejszym okresie na terenach tych w oparciu o tradycje hutnictwa dymarkowego rozwinoł się przemysł metalgurgiczny okregu staropolskiego. Zabytkowe obiekty staropolskiego hutnictwa zachowały się m. inn. w Parszowie Michałowie Starachowicach i Wąchocku. Czasów średniowiecza sięgają zabytkowe układy urbanistyczne Wachocka z najcenniejszym w regionie zabytkiem budownictwa romańsko-wotyckiego klasy miedzynarodowej XII wiecznym Zespołem Klasztornym Opactwa Cystersów. Zabytkowe obiekty świeckie reprezentują ruiny zamku Biskupów Krakowskich z XIV w. caly układ architektoniczny oraz fragmenty murów miejskich Bodzentyna., Data ustanowienia: 2001-11-03, Opis granicy: Opis granic Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 do Uchwała Nr XLIX/881/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Sieradowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) Przebieg granicy Obszaru jest następujący: na wschodzie od przecięcia się granicy administracyjnej miasta Starachowice z północną granicą obrębu Rzepin Pierwszy. Dalej północną granicą obrębu Rzepin Pierwszy północną i wschodnią granicą obrębu Dąbrowa wschodnią i fragmentem południowej granicy obrębu Bukówka a następnie północną i wschodnią granicą obrębu Pokrzywnica wschodnią i południową granicą obrębu Wieloborowice południową granicą obrębu Nieczulice zachodnią granicą obrębu Chybice południowymi granicami obrębów: Wawrzeńczyce Brzezie Świętomarz południową i zachodnią granicą obrębu Tarczek południowymi granicami obrębów: Śniadka Sieradowice Leśna Stara Wieś Kamieniec Wzdół Kolonia południową i zachodnią granicą obrębu Wiącka zachodnimi granicami obrębów: Wzdół Rządowy i Michniów do granicy miasta Suchedniów tą granicą na wschód do linii kolejowej Kielce - Warszawa następnie wzdłuż tej linii do przecięcia się z drogą powiatową nr 0578T Suchedniów - Parszów. Dalej wzdłuż tej drogi na wschód do granicy administracyjnej obrębu Mostki zachodnią granicą obrębu Mostki zachodnią i północną granicą obrębu Parszów zachodnią i północną granicą obrębu Wielka Wieś zachodnią północną wschodnią i południową granicą miasta Wąchock aż do przecięcia się z granicą Parku. Następnie granicą Sieradowickiego Parku Krajobrazowego w kierunku zachodnim południowym wschodnim i północnym do miejsca przecięcia się granicy Parku z północną granicą obrębu Rzepin Pierwszy następnie tą granicą do granicy miasta Starachowice. W skład Obszaru wchodzi również enklawa usytuowana na terenie miasta Starachowice której przebieg granic jest następujący: od miejsca przecięcia się zachodniej granicy administracyjnej miasta Starachowice z ulicą Południową w Starachowicach. Dalej tą ulicą do ulicy Letniej ulicą Letnią do granicy zbiornika wodnego Lubianka tą granicą do przecięcia się z granicą obrębu 03 w Starachowicach wschodnią granicą tego obrębu do granicy Parku. Następnie granicą Parku będącą granicą administracyjną miasta Starachowice w kierunku zachodnim i północnym aż do przecięcia się granicy Parku z ulicą Południową w m. Starachowice., Powierzchnia: 15893.0 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: tzw. " Sosna Langiewicza" kapliczka, Data ustanowienia: 1986-12-24, Opis granicy: Leśnictwo Weglów obręb Rataje oddział 63a sosna rośnie w dolinie potoku (na jej N zboczu) - dopływu Lubianki opływającego od N Ostre Górki ok. 4 km na S od Wąchocka
  • Pomnik przyrodyOpis: Grupa drzew jednogatunkowa - Lipy drobnolistne (Tilia sp.) 4 szt. w m. Rataje wiek drzew ok. 180 lat, Data ustanowienia: 1986-12-24, Opis granicy: sołectwo Rataje kilkaset metrów na SW od kaplicy ok. 1 5 km na S od Wąchocka
  • Pomnik przyrodyOpis: Żródło typu stokowego wypływajace z pokładu piaskowców triasowych triasu dolnego (piaskowiec pstry) wypływa z dwóch punktów oddalonych od siebie o kilka metrów całość tworzy kształt litery V., Data ustanowienia: 2011-08-05, Opis granicy: W dolinie bezimiennego potoku dopływu rzeki Lubianki ok. 4 km na południe od Wąchocka 150m na południe od miejsca pamięci narodowej „Polana Langiewicza”. Na terenie oddziału leśnego 63 d w Nadleśnictwie Skarżysko
  • odsłonięcie geologiczne - nieczynny kamieniołom czerwonych piaskowców - wyrobisko powierzchniowe (stanowisko dokumentacyjne)Opis: antropogeniczne, Data ustanowienia: 2002-03-12, Opis granicy: położona w miejscowości Mostki na działce Nr 1134/1 stanowiącej własność gminy Suchedniów gm. Suchedniów, Powierzchnia: 1.2785 ha
  • Rocław - skarpa (użytek ekologiczny)Cel: brak informacji, Data ustanowienia: 2002-07-09, Opis granicy: Wąwóz położony jest na gruntach miasta Wąchock w odległości ok. 700 m na południowy zachód od rynku po południowej stronie drogi Wąchock - Suchedniów

Wąchock - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 35 wypadków drogowych w Wąchocku odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 36 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 396,1 wypadków (nieznacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 119,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Wąchocku znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu starachowickiego.

  Powiat starachowicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Wąchocku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 35 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 36 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 31 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Wąchocku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 396,09 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Wąchock
  1 396,1
  woj. świętokrzyskie
  1 329,3
  Polska
  1 100,9
 • 119,66 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Wąchock
  119,7
  świętokrzyskie
  137,7
  Kraj
  104,4
 • 1 435,98 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Wąchock
  1 436,0
  Województwo
  1 628,0
  Kraj
  1 327,3
 • 8,57 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  8,6
  świętokrzyskie
  10,4
  Polska
  9,5
 • 102,86 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  102,9
  Województwo
  122,5
  Kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Wąchocku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 305,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Wąchock
  305,5 km
  świętokrzyskie
  382,3 km
  Polska
  633,6 km
 • 3,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  3,9 km
  świętokrzyskie
  3,8 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Wąchock przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 42droga krajowa nr 42(Namysłów - Kamienna - Gręboszów - Domaszowice - Duczów Mały - Duczów Wielki - Wierzbica Górna - Ligota Wołczyńska - Wołczyn - Markotów Mały - Ligota Dolna - Kluczbork - Ligota Zamecka - Ligota Górna - Bogdańczowice - Biadacz - Dębina - Gorzów Śląski - Praszka - Strojec - Faustianka - Porąbki - Rudniki - Jaworek - Jaworzno - Kleśniska - Parzymiechy - Grabarze - Kiedosy - Draby - Lisowice-Kolonia - Raciszyn - Działoszyn - Posmykowizna - Trębaczew - Dylów Rządowy - Pajęczno - Makowiska - Stare Gajęcice - Janki - Konstantynów - Dworszowice Kościelne - Nowa Brzeźnica - Kruplin Radomszczański - Jedlino Drugie - Jedlino Pierwsze - Wola Jedlińska - Ładzice - Radomsko - Kietlin - Antopol - Bugaj Dmeniński - Łagiewniki - Zakrzew - Kodrąb - Juzefów - Rzejowice - Granice - Strzelce Małe - Jaskółki - Przedbórz - Przyłanki - Smyków - Czermno - Skórnice - Fałków - Zbójno - Wyszyna Fałkowska - Wyszyna Rudzka - Ruda Maleniecka - Dęba - Nowy Kazanów - Końskie - Pomyków - Piła - Stąporków - Odrowąż - Płaczków - Górki - Bliżyn - Wojtyniów - Brzeście - Bugaj - Skarżysko-Kamienna - Parszów - Wielka Wieś - Wąchock - Starachowice - Kuczów - Styków - Rudnik)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Wąchock przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 25Linia kolejowa nr 25: Łódź Kaliska - Dębica [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Łódź Kaliska - Łódź Kaliska Towarowa - Łódź Pabianicka - Łódź Chojny - Łódź Olechów Wschód - Łódź Olechów - Bedoń - Justynów - Gałkówek - Żakowice Południowe - Mikołajów - Wykno - Zaosie - Skrzynki - Tomaszów Mazowiecki - Jeleń - Bratków - Szadkowice - Słomianka - Opoczno - Sitowa - Petrykozy - Ruda Białaczowska - Nałęcz - Kornica - Końskie - Wąsosz Konecki - Czarniecka Góra - Stąporków - Wólka Plebańska - Sołtyków - Gilów - Bliżyn - Brzask - Skarżysko Milica - Skarżysko-Kamienna - Skarżysko Kościelne - Grzybowa Góra - Marcinków -Wąchock - Starachowice - Starachowice Wschodnie - Starachowice Michałów - Styków Iłżecki - Brody Iłżeckie - Staw Kunowski - Kunów - Boksycka - Ostrowiec Świętokrzyski - Bodzechów - Brzustowa Opatowska - Ćmielów - Drygulec - Ożarów Cementownia - Jasice - Jakubowice - Stary Garbów - Dwikozy - Metan - Sandomierz - Wielowieś - Sobów - Tarnobrzeg - Ocice - Chmielów koło Tarnobrzega - Dąbrowica Małopolska - Skopanie - Baranów Sandomierski - Padew - Jaślany - Tuszów Narodowy - Chorzelów - Mielec - Rzochów - Rzemień - Przecław Tuszyma - Dąbie koło Dębicy - Pustków - Kochanówka Pustków - Pustynia - Dębica Towarowa - Dębica)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Wąchocku istnieje 40 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Błonie

  ul. Ceglana

  ul. Dolna

  ul. Dworcowa

  ul. Elaboracja

  ul. Górna

  ul. Hutnicza

  ul. Kielecka

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Krzemienica

  ul. Krótka

  ul. Kręta

  ul. Langiewicza

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Nadrzeczna

  ul. Ogrodowa

  ul. Partyzantów

  Plac Majora "Ponurego"

  ul. Polna

  ul. Powstańców

  ul. Radomska

  ul. Sandomierska

  ul. Skalista

  ul. Smugowa

  ul. Sosnowa

  ul. Sporna

  ul. Starachowicka

  ul. Strażacka

  ul. Szeroka

  ul. Szydłowiecka

  ul. Słoneczna

  ul. Torowa

  ul. Tychowska

  ul. Tysiąclecia

  ul. Wesoła

  ul. Wielkowiejska

  ul. Wygoda

  ul. Św. Rocha