Kaczory w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Kaczory - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kaczory to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu pilskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kaczory.
 • 2 783 Liczba mieszkańców
 • 2022 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 67 Numer kierunkowy
 • PP Tablice rejestracyjne
 • Brunon Wolski Burmistrz miasta
Kaczory na mapie
Identyfikatory
 • 16.883653.1014 Współrzędne GPS
 • 3019034 TERYT (TERC)
 • 0526469 SIMC
Herb miasta Kaczory
Kaczory herb
Flaga miasta Kaczory
Kaczory flaga

Jak Kaczory wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Kaczory na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Kaczory wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Kaczory plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
28Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
28Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
35Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
41Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
52Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
66Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
94Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
151Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
157Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
191Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
191Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
192Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
197Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
220Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
222Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
235Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
235Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
237Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
239Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
239Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
244Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce

Kaczory - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
64-810Poczta Kaczory

Kaczory - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kaczorach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Kaczory
(67) 284-23-71
(67) 284-23-72
ul. Dworcowa 22
64-810 Kaczory

Kaczory - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Kaczory jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 783, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 7,6%.

  Mieszkańcy Kaczor zawarli w 2022 roku 11 małżeństw, co odpowiada 3,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  29,7% mieszkańców Kaczor jest stanu wolnego, 52,8% żyje w małżeństwie, 8,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,3% to wdowy/wdowcy.

  Kaczory ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -16. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,81 na 1000 mieszkańców Kaczor. W 2022 roku urodziło się 14 dzieci, w tym 42,9% dziewczynek i 57,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 371 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,62 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 32,2% zgonów w Kaczorach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,5% zgonów w Kaczorach były nowotwory, a 7,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kaczor przypada 10.84 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 29 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 26 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kaczor 3. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,9% mieszkańców Kaczor jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kaczor
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 783 Liczba mieszkańców
 • 1 439 Kobiety
 • 1 344 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kaczorach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kaczorach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kaczorach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kaczor
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kaczory,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kaczory,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kaczory,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,7% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  29,7%
  Województwo
  29,8%
  Kraj
  29,1%
 • 24,9% Kobiety
  (Panny)
 • 34,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,8% Żonaci/Zamężne
 • Kaczory
  52,8%
  woj. wielkopolskie
  54,7%
  Kraj
  54,0%
 • 52,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,3% Wdowcy/Wdowy
 • Kaczory
  8,3%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,3%
  woj. wielkopolskie
  7,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 9,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,9% Nieustalone
 • Tutaj
  0,9%
  Województwo
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kaczorach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kaczorach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Kaczory
  3,1
  woj. wielkopolskie
  4,2
  Polska
  4,1
 • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,0
  Wielkopolskie
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 11 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kaczorach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kaczorach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -16 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -7 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -9 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,81 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,8
  Wielkopolskie
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kaczorach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kaczorach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kaczorach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kaczorach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 42,9%
  57,1%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  8,0
  woj. wielkopolskie
  8,7
  Cała Polska
  8,1
 • 31,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Kaczory
  31,5
  Województwo
  37,1
  Kraj
  35,1
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 44 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 44
 • 102 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 371 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 268 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 468 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 371 g
  Wielkopolskie
  3 392 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 78 Waga 4000g - 4499g
 • 78
 • 319 Waga 3500g - 3999g
 • 319
 • 327 Waga 3000g - 3499g
 • 327
 • 147 Waga 2500g - 2999g
 • 147
 • 36 Waga 2000g - 2499g
 • 36
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,22
  Wielkopolskie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,59
  Wielkopolskie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,62 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Kaczory
  0,62
  Województwo
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Kaczorach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 30 Zgony
 • 13 Kobiety
  (Zgony)
 • 17 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,3%
  56,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,8 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  10,8
  Województwo
  10,9
  Polska
  11,9
 • 162,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Kaczory
  162,5
  Wielkopolskie
  124,8
  Kraj
  147,0
 • 3,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Kaczory
  3,2
  woj. wielkopolskie
  3,5
  Kraj
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Kaczory
  3,5
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pilskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 32,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Kaczory
  32,2%
  Wielkopolskie
  28,6%
  Kraj
  36,0%
 • 24,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Kaczory
  24,5%
  Wielkopolskie
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 7,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,4%
  Wielkopolskie
  7,6%
  Kraj
  6,7%
 • 100 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  9,7
  Polska
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  57,5
  Polska
  70,6
 • 282,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  282,8
  woj. wielkopolskie
  263,4
  Kraj
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,9
  Cała Polska
  253,9
 • 371,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 383,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 359,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  371,8
  woj. wielkopolskie
  311,2
  Kraj
  426,2
 • 70,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 45,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 86,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  70,4
  Województwo
  48,9
  Polska
  62,9
 • 26,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  26,7
  Wielkopolskie
  35,1
  Cała Polska
  33,8
 • 10,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  10,4
  Województwo
  6,7
  Polska
  7,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,0%
  Województwo
  0,7%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 29 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 26 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Saldo migracji
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 3 Saldo migracji wewnętrznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kaczorach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kaczory - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kaczorach oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,22 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kaczorach to 898 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 322 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kaczorach to 4,78 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Kaczorach to 141,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,00% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,22% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,10% mieszkań posiada łazienkę, 85,86% korzysta z centralnego ogrzewania, a 56,12% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pilskiego.

  Powiat pilski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kaczorach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 898 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 321,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  321,60
  Województwo
  386,90
  Kraj
  412,40
 • 100,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Kaczory
  100,40 m2
  Województwo
  81,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 32,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  32,30 m2
  woj. wielkopolskie
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • 4,80 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,80
  woj. wielkopolskie
  4,06
  Polska
  3,83
 • 3,11 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,11
  woj. wielkopolskie
  2,58
  Polska
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,65
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Cała Polska
  0,63
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kaczorach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,22 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,22
  woj. wielkopolskie
  7,35
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 43 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,78 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,78
  Wielkopolskie
  4,04
  Cała Polska
  3,89
 • 15,40 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Kaczory
  15,40
  Województwo
  29,73
  Cała Polska
  24,56
 • 1 276 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 141,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  141,8 m2
  Województwo
  94,4 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,46 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Kaczory
  0,46 m2
  Województwo
  0,69 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kaczorach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Kaczory
  99,00%
  Wielkopolskie
  98,07%
  Kraj
  97,75%
 • 97,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Kaczory
  97,22%
  woj. wielkopolskie
  96,64%
  Kraj
  95,18%
 • 96,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,10%
  Województwo
  95,51%
  Cała Polska
  93,75%
 • 85,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  85,86%
  Wielkopolskie
  87,06%
  Cały kraj
  85,83%
 • 56,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  56,12%
  Wielkopolskie
  56,79%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2022-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Kaczory - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Kaczorach na 1000 mieszkańców pracuje 216osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Kaczorach wynosiło w 2023 roku 4,9% (4,9% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kaczorach wynosiło 6 004,37 PLN, co odpowiada 89.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  10,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Kaczor pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,0% w przemyśle i budownictwie, a 22,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kaczorach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 216 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Kaczory
  216,0
  woj. wielkopolskie
  290,0
  Cały kraj
  259,0
 • 3,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,3% Kobiety
 • 3,1% Mężczyźni
 • Miasto
  4,9%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kaczorach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kaczorach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kaczorach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kaczorach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 372 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 004 PLN
  Województwo
  6 020 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kaczorach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kaczorach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 10,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 12,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,0% Przemysł i budownictwo
 • 26,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 44,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 26,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,0% Pozostałe
 • 44,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kaczorach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,9% W wieku produkcyjnym
 • 56,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kaczory, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  61,6
  Województwo
  68,5
  Cały kraj
  69,0
 • 31,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Kaczory
  31,0
  Wielkopolskie
  35,6
  Cały kraj
  38,2
 • 101,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  101,5
  woj. wielkopolskie
  108,0
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 50,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 50,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 50,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 50,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kaczory - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Kaczorach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 354 podmioty gospodarki narodowej, z czego 297 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 27 nowych podmiotów, a 19 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (41) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (19) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (28) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kaczorach najwięcej (11) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (339) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,5% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,9% (106) podmiotów, a 67,5% (239) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kaczorach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.9%) oraz Budownictwo (22.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 354 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 106 Przemysł i budownictwo
 • 239 Pozostała działalność
 • 27 Podmioty nowo zarejestrowane w Kaczorach w 2023 roku
 • 19 Podmioty wyrejestrowane w Kaczorach w 2023 roku
 • 297 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 339 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 339
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 354 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 354
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 16 Spółki handlowe ogółem
 • 16
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 11  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 11
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 297 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 71 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 71
 • 68 Budownictwo
 • 68
 • 28 Przetwórstwo przemysłowe
 • 28
 • 26 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 26
 • 17 Transport i gospodarka magazynowa
 • 17
 • 16 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 16
 • 14 Pozostała działalność
 • 14
 • 11 Informacja i komunikacja
 • 11
 • 9 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 9
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 6 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 6
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 6
 • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 4
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kaczory - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kaczorach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 67 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 24,02 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kaczorach wynosi 79,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kaczor najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,37 (wykrywalność 76%) oraz o charakterze gospodarczym - 9,88 (wykrywalność 79%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 8,58 (51%), drogowe - 1,66 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kaczorach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kaczor.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kaczory, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 67
 • 32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 32
 • 28 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 28
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 24 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 24
 • 24,02 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Kaczory
  24,02
  Wielkopolskie
  18,91
  Cały kraj
  22,81
 • 11,37 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,37
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Cały kraj
  12,98
 • 9,88 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,88
  Wielkopolskie
  4,85
  Cały kraj
  6,99
 • 1,66 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Kaczory
  1,66
  Wielkopolskie
  1,67
  Polska
  1,82
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,49
  woj. wielkopolskie
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 8,58 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Kaczory
  8,58
  woj. wielkopolskie
  9,57
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kaczory, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  80%
  Województwo
  72%
  Kraj
  71%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  76%
  woj. wielkopolskie
  65%
  Cały kraj
  63%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Kaczory
  80%
  Województwo
  77%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Wielkopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  92%
  woj. wielkopolskie
  94%
  Cała Polska
  88%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Kaczory
  52%
  Wielkopolskie
  52%
  Polska
  51%

Kaczory - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Kaczor wyniosła w 2022 roku 56,5 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część budżetu Kaczor - 24.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (15.2%) oraz na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (8.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,5 mln złotych, czyli 20,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kaczor wyniosła w 2022 roku 49,2 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (41.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24.4%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.7%). W budżecie Kaczor wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,4 tys złotych na mieszkańca (21,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 51,1 złotych na mieszkańca (0,8%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 18,4%.
 • Wydatki budżetu w Kaczorach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kaczor według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kaczory, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kaczor według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------56,5 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------13,9 mln

  5,0 tys(24.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------8,6 mln

  3,1 tys(15.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------4,8 mln

  1,7 tys(8.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -------4,8 mln

  1,7 tys(8.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------4,7 mln

  1,7 tys(8.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------4,1 mln

  1,5 tys(7.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------2,6 mln

  927(4.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------1,5 mln

  531(2.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------1,4 mln

  515(2.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------1,4 mln

  505(2.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------1,1 mln

  410(2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  -------289,6 tys

  104(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------267,5 tys

  95,8(0.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -------61,0 tys

  21,8(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -------44,8 tys

  16,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------23,3 tys

  8,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------9,0 tys

  3,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------1,6 tys

  0,6(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kaczorach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kaczor według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kaczory, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kaczor według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------49,2 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  -------20,4 mln

  7,3 tys(41.5%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------12,0 mln

  4,3 tys(24.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -------4,8 mln

  1,7 tys(9.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------1,5 mln

  528(3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------1,1 mln

  394(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------920,4 tys

  330(1.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------866,2 tys

  310(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------612,5 tys

  219(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------195,5 tys

  70,0(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------102,8 tys

  36,8(0.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -------44,8 tys

  16,1(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------26,1 tys

  9,3(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------19,0 tys

  6,8(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -------14,8 tys

  5,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------13,8 tys

  4,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------1,6 tys

  0,6(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kaczory - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 10,8% średnie ogólnokształcące, a 22,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,9% mieszkańców Kaczor, gimnazjalnym 3,6%, natomiast 12,5% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Kaczor mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kaczorach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,0%) oraz średnie zawodowe (21,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,0%) oraz średnie zawodowe (24,7%).

  W roku 2022 w Kaczorach mieściło się 7 przedszkoli, w których do 18 oddziałów uczęszczało 302 dzieci (157 dziewczynek oraz 145 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Kaczorach mieściło się 7 przedszkoli, w których do 11 oddziałów uczęszczało 255 dzieci (131 dziewczynek oraz 124 chłopców). Dostępnych było 309 miejsc.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 36 oddziałach uczyło się 589 uczniów (277 kobiet oraz 312 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kaczorach placówkę miało 7 szkół podstawowych, w których w 35 oddziałach uczyło się 536 uczniów (264 kobiety oraz 272 mężczyzn).

 • 20,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  20,8%
  Województwo
  23,5%
  Kraj
  25,2%
 • 24,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  36,7%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Cały kraj
  35,2%
 • 38,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Kaczory
  10,8%
  Województwo
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  22,8%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 21,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Kaczory
  22,9%
  woj. wielkopolskie
  25,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,6%
  woj. wielkopolskie
  3,1%
  Kraj
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  12,5%
  woj. wielkopolskie
  11,5%
  Kraj
  12,3%
 • 14,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,4%
  Wielkopolskie
  3,2%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kaczorach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 853 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  853,0
  woj. wielkopolskie
  949,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,80 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,80
  Wielkopolskie
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 7Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 18 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 320 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Kaczory) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 302 Dzieci
 • 157 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 145 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 52,0%
  48,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 58 3 lata
 • 58
 • 88 4 lata
 • 88
 • 80 5 lata
 • 80
 • 75 6 lat
 • 75
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 32 3 lata
 • 32
 • 44 4 lata
 • 44
 • 40 5 lata
 • 40
 • 41 6 lat
 • 41
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 26 3 lata
 • 26
 • 44 4 lata
 • 44
 • 40 5 lata
 • 40
 • 34 6 lat
 • 34
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 23,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 23,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kaczorach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kaczorach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole (-)
  Publiczne
  67 284-23-94
  ul. Plac Jana Pawła II 30
  64-810 Kaczory
  613911
 • Szkoły podstawowe w Kaczorach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kaczory) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 36 Oddziały
 • 589 Uczniowie
 • 277 Kobiety
  (uczniowie)
 • 312 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,0%
  53,0%
 • 75 Uczniowie w 1 klasie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 41 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 92 Absolwenci
 • 49 Kobiety
  (absolwenci)
 • 43 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  16,4
  Województwo
  17,3
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 50,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 41,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 84,63 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  84,63
  woj. wielkopolskie
  97,58
  Polska
  95,96
 • 84,34 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Kaczory
  84,34
  woj. wielkopolskie
  96,29
  Kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kaczory) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kaczory) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kaczorach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kaczorach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa
  Publiczna
  67 284-23-18
  67 284-23-18
  ul. Chodzieska 5
  64-810 Kaczory
  1223625

Kaczory - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Kultura i rekreacja w Kaczorach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Kaczorach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Kaczorach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 45 (uczestnicy: 4 250)
  • seanse filmowe: 14 (uczestnicy: 50)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 60)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 250)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 2 500)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 150)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 1 000)
  • pokazy teatralne: 1 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 90)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 112)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 12)
  • taneczne: 1 (członkowie: 25)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 37)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 8)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 20)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 20)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 30)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 21)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 9)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Kaczorach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 254 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 1 pracownik.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 055 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Kaczorach działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 115 członków. Zarejestrowano 115 ćwiczących (mężczyźni: 83, kobiety: 32, chłopcy do lat 18: 69, dziewczęta do lat 18: 23). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kaczorach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kaczorach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kaczor znajdują się 3 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kaczorach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Cmentarz ewangelicki z końca XIX w.dnia 1990-11-24, wykaz dokumentów: A-718 z 1990-11-24
  • Kościół z 1912 r.dnia 1994-06-18, wykaz dokumentów: A-756 z 1994-06-18
  • Mur/ogrodzenie z 1912 r. (ul. Kościelna 11)dnia 1994-06-18, wykaz dokumentów: A-756 z 1994-06-18
 • Formy ochrony przyrody w Kaczorach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kaczor znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kaczorach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Noteci - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych., Data ustanowienia: 1989-07-01, Powierzchnia: 72072.0 ha

Kaczory - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 6 wypadków drogowych w Kaczorach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 214,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Kaczorach znajdowało się 16 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu pilskiego.

  Powiat pilski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kaczorach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 6 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 9 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 9 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kaczorach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 214,90 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  214,9
  Wielkopolskie
  1 024,9
  Kraj
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. wielkopolskie
  103,3
  Polska
  104,4
 • 322,35 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  322,3
  Wielkopolskie
  1 203,8
  Kraj
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  0,0
  woj. wielkopolskie
  10,1
  Polska
  9,5
 • 150,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  150,0
  woj. wielkopolskie
  117,5
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 15 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Kaczorach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 055,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  1 055,6 km
  woj. wielkopolskie
  868,0 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 21,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  21,3 km
  Wielkopolskie
  7,4 km
  Kraj
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kaczory nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 10droga krajowa nr 10(granica (Niemcy) - Lubieszyn - Dołuje - Skarbimierzyce - Mierzyn - Szczecin - Motaniec - Morzyczyn - Stargard Szczeciński - Krąpiel - Suchań - Wapnica - Recz - Wielgoszcz - Prostynia - Cybowo - Kalisz Pomorski - Łowicz Małecki - Mirosławiec - Kalinówka - Piecnik - Jabłonowo - Lubno - Wałcz - Witankowo - Nowa Łubianka - Stara Łubianka - Piła - Śmiłowo - Grabówno - Okaliniec - Pobórka Wielka - Tomaszewo - Kosztowo - Wyrzysk - Ruda - Mrozowo - Sadki - Śmielin - Lubaszcz - Nakło Nad Notecią - Trzeciewnica - Ślesin - Minikowo - Strzelewo - Kamieniec - Kruszyn - Pawłówek - Lisi Ogon - Białe Błota - Bydgoszcz - Makowiska - Solec Kujawski - Przyłubie - Cierpice - Toruń - Lubicz Dolny - Lubicz - Lubicz Górny - Brzozówka - Głogowo - Dobrzejewice - Zawały - Kawęczyn - Obrowo - Zębówiec - Ciernikówko - Czernikowo - Wygoda - Steklin - Wola - Kikół - Konotopie - Złotopole - Lipno - Karnkowo - Skępe - Wólka - Blinno - Gójsk - Sierpc - Borkowo Kościelne - Kisielewo - Grąbiec - Żytowo - Jeżewo - Szumanie-Bakalary - Bełkowo - Drobin - Tupadły - Rogotwórsk - Sokolniki - Dłużniewo Duże - Marychnów - Góra - Krzywanice - Dzierzążnia - Gumowo - Siekluki - Ilino - Ilinko - Płońsk - Siedlin)
  • DK 11droga krajowa nr 11(Kołobrzeg - Bagicz - Sianożęty - Ustronie Morskie - Tymień - Borkowice - Uliszki - Słowienkowo - Będzino - Łękno - Kazimierz Pomorski - Mścice - Koszalin - Kretomino - Bonin - Manowo - Wyszewo - Kliszno - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Głodowa - Bobolice - Wierzchowo - Białe - Szczecinek - Turowo - Babi Dwór - Lotyń - Okonek - Podgaje - Jastrowie - Ptusza - Płytnica - Krępsko - Dobrzyca - Piła - Ujście - Oleśnica - Chodzież - Podanin - Budzyń - Tarnowo - Gościejewo - Rogoźno - Rożnowo - Kowanówko - Oborniki - Bogdanowo - Ocieszyn - Świerkówki - Chludowo - Złotkowo - Złotniki - Jelonek - Suchy Las - Poznań - Kórnik - Koszuty - Żabikowo - Środa Wielkopolska - Kijewo - Brodowo - Miąskowo - Lubrze - Nowe Miasto nad Wartą - Klęka - Wolica Pusta - Mieszków - Cielcza - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Zielona Łąka - Dobra Nadzieja - Janków - Kuczków - Krzywosądów - Zychlin - Sobótka - Górzno - Szczury - Franklinów - Ostrów Wielkopolski - Przygodzice - Antonin - Niedźwiedź - Kuźniki - Ostrzeszów - Rogaszyce - Kochłowy - Turze - Hanulin - Kępno - Baranów - Słupia Pod Kępnem - Opatów - Klasak - Siemianice - Kostów - Gołkowice - Byczyna - Biskupice - Sarnów - Krzywizna - Gotartów - Kluczbork - Ligota Górna - Bąków - Stare Olesno - Wojciechów - Olesno - Grodzisko - Sowczyce - Łomnica - Sieraków Śląski - Ciasna - Glinica - Lubecko - Lubliniec - Tworóg - Brynek - Hanusek - Tarnowskie Góry - Bytom)
  • DW 183droga wojewódzka nr 183(Sarbia - Marunowo - Oleśnica - Chodzież)
  • DW 191droga wojewódzka nr 191(Chodzież - Strzelce - Wymysław - Zacharzyn - Strzelczyki - Nadolniki - Szamocin - Szamoty - Sokolec - Lipa - Nowy Dwór)
  • DW 193droga wojewódzka nr 193(Chodzież - Rataje - Pietronki - Adolfowo - Studźce - Margonin - Margońska Wieś - Lipiny - Buszewo - Grabowo - Tomczyce - Gołańcz)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kaczory nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 18Linia kolejowa nr 18: Kutno - Piła Główna [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Kutno - Azory - Ostrowy - Rutkowice - Kaliska Kujawskie - Wiktorowo - Czerniewice - Gołaszewo Kujawskie - Warząchewka - Włocławek - Włocławek Zazamcze - Włocławek Brzezie - Włocławek Brzezie - Lubanie - Nieszawa Waganiec - Turzno Kujawskie - Aleksandrów Kujawski - Otłoczyn - Brzoza Toruńska - Toruń Czerniewice - Toruń Główny - Toruń Kluczyki - Cierpice - Cierpice-Kąkol - Przyłubie - Solec Kujawski - Bydgoszcz Łęgnowo - Bydgoszcz Wschód - Bydgoszcz Wschód Towarowa - Bydgoszcz Bielawy - Bydgoszcz Leśna - Bydgoszcz Główna - Bydgoszcz Zachód - Bydgoszcz Osowa Góra - Pawłówek - Zielonczyn - Ślesin - Nakło nad Notecią - Anieliny - Samostrzel - Jadwiżyn - Wyrzysk Osiek - Krostkowo - Białośliwie - Miasteczko Krajeńskie - Kaczory - Piła Główna)
  • LK 354Linia kolejowa nr 354: Poznań Główny PoD - Piła Główna [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Poznań Strzeszyn - Złotniki - Golęczewo - Chludowo - Wargowo - Oborniki Wielkopolskie Miasto - Oborniki Wielkopolskie - Rożnowo - Parkowo - Rogoźno Wielkopolskie - Tarnowo Rogozińskie - Sokołowo Budzyńskie - Budzyń - Ostrówki koło Chodzieży - Chodzież - Milcz - Dziembówko - Piła Kalina - Piła Leszków - Piła Główna)