Powiat mrągowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat mrągowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 47 861 Liczba mieszkańców
 • 1 065 km2 Powierzchnia
 • 45 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 51,3% Stopa urbanizacji
 • Antoni Karaś Starosta
 • ul. Królewiecka 60a, 11-700 Mrągowo Adres starostwa powiatowego
 • NMR Tablice rejestracyjne
Powiat mrągowski na mapie
Identyfikatory
 • 2810 TERYT (TERC)
Herb powiatu mrągowskiego
powiat mrągowski herb
Flaga powiatu mrągowskiego
powiat mrągowski flaga

powiat mrągowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie
089 741 05 00 089 741 05 01
089 741 05 10
Oficerska 2a
11-700 Mrągowo
Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie
089 741 92 00
089 741 92 05
Wolności 2
11-700 Mrągowo
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mrągowie
089 741 01 85
89-741 01 85
Królewiecka 60 B
11-700 Mrągowo
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Mrągowo
089 741 26 34
089 741 09 60
Królewiecka 60 B
11-700 Mrągowo
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie
089 742 62 26 089 741 87 67
089 742 62 26
Rynkowa 1c
11-700 Mrągowo
Starostwo Powiatowe w Mrągowie
(89) 741-01-50
(89) 741-72-75
ul. Królewiecka
11-700 Mrągowo

Powiat mrągowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat mrągowski ma 47 861 mieszkańców, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 5,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu mrągowskiego w 2050 roku wynosi 39 714, z czego 20 462 to kobiety, a 19 252 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu mrągowskiego zawarli w 2022 roku 179 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców powiatu mrągowskiego jest stanu wolnego, 51,6% żyje w małżeństwie, 9,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat mrągowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -288. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,99 na 1000 mieszkańców powiatu mrągowskiego. W 2022 roku urodziło się 291 dzieci, w tym 47,8% dziewczynek i 52,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 426 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,50 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 28,6% zgonów w powiecie mrągowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,3% zgonów w powiecie mrągowskim były nowotwory, a 7,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu mrągowskiego przypada 12.05 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 449 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 566 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu mrągowskiego -117. W tym samym roku 19 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 45 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -26.

  61,2% mieszkańców powiatu mrągowskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu mrągowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 47 861 Liczba mieszkańców
 • 24 528 Kobiety
 • 23 333 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie mrągowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie mrągowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie mrągowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu mrągowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 39 714 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 20 462 Kobiety
 • 19 252 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie mrągowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie mrągowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie mrągowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu mrągowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  42,2 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat mrągowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu mrągowskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat mrągowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat mrągowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat mrągowski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,9%
  Warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Polska
  29,1%
 • 24,1% Kobiety
  (Panny)
 • 34,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,6% Żonaci/Zamężne
 • pow. mrągowski
  51,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Kraj
  54,0%
 • 50,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,2%
  Warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. mrągowski
  9,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Cały kraj
  7,6%
 • 9,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,2% Nieustalone
 • powiat mrągowski
  2,2%
  Województwo
  2,1%
  Polska
  0,7%
 • 1,9% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie mrągowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie mrągowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,7
  Warmińsko-mazurskie
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,6
  Warmińsko-mazurskie
  1,8
  Cała Polska
  1,6
 • 179 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie mrągowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie mrągowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -288 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -128 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -160 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,99 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  -4,5
  Cała Polska
  -3,8
 • -6,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -5,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie mrągowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie mrągowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie mrągowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie mrągowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 291 Urodzenia żywe
 • 139 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 152 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,8%
  52,2%
 • 6,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat mrągowski
  6,1
  Warmińsko-mazurskie
  7,2
  Kraj
  8,1
 • 26,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  26,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  32,1
  Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 72 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 72
 • 60 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 60
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 426 g Średnia waga noworodków
 • 3 353 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 493 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 426 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 30 Waga 4000g - 4499g
 • 30
 • 96 Waga 3500g - 3999g
 • 96
 • 95 Waga 3000g - 3499g
 • 95
 • 58 Waga 2500g - 2999g
 • 58
 • 3 Waga 2000g - 2499g
 • 3
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,01 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,01
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,21
  Polska
  1,26
 • 0,48 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat mrągowski
  0,48
  Warmińsko-mazurskie
  0,59
  Cała Polska
  0,61
 • 0,50 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat mrągowski
  0,50
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,61
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie mrągowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 579 Zgony
 • 267 Kobiety
  (Zgony)
 • 312 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,1%
  53,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8
  Cała Polska
  11,9
 • 199,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. mrągowski
  199,0
  Województwo
  162,8
  Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat mrągowski
  0,0
  Województwo
  4,6
  Cała Polska
  3,8
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,7
  Warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie mrągowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  28,6%
  Warmińsko-mazurskie
  26,3%
  Kraj
  34,8%
 • 17,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  17,3%
  Warmińsko-mazurskie
  19,9%
  Cały kraj
  19,6%
 • 7,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat mrągowski
  7,5%
  Warmińsko-mazurskie
  6,5%
  Cała Polska
  5,4%
 • 117 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  22,5
  Cała Polska
  13,3
 • 63,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  63,0
  Kraj
  74,4
 • 255,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  255,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  271,1
  Kraj
  268,1
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  244,1
  Cała Polska
  246,5
 • 421,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 437,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 405,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. mrągowski
  421,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  358,8
  Cały kraj
  475,8
 • 54,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 10,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 98,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. mrągowski
  54,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  54,6
  Cały kraj
  70,6
 • 28,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat mrągowski
  28,1
  Warmińsko-mazurskie
  29,2
  Kraj
  32,6
 • 8,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  8,0
  Warmińsko-mazurskie
  7,2
  Cała Polska
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. mrągowski
  0,6%
  Warmińsko-mazurskie
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie mrągowskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21 Osoby w zamachach samobójczych
 • 4 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 44 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  44,0
  Warmińsko-mazurskie
  46,0
  Cała Polska
  38,0
 • 15 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. mrągowski
  15,0
  Warmińsko-mazurskie
  18,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 4 zażycie innych leków
 • 4
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 6 powieszenie się
 • 6
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 8 nieustalona
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 11 30-49 lat
 • 11
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu12
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony6
 • 3 trzeźwy
 • 12 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 6 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony4
 • 1 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 4 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 8 kawaler/panna
 • 8
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 4 nieustalony
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 1 żonaty/zamężna
 • 1
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne4
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony15
 • 0 podstawowe niepełne
 • 4 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 15 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony6
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 6 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 5 na utrzymaniu innej osoby
 • 5
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 8 nieustalony
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 449 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 222 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 227 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Zameldowania z zagranicy
 • 13 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 566 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 280 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 286 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 45 Wymeldowania za granicę
 • 22 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 23 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -143 Saldo migracji
 • -67 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -76 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -117 Saldo migracji wewnętrznych
 • -58 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -59 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -26 Saldo migracji zagranicznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -17 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie mrągowskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie mrągowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat mrągowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mrągowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie mrągowskim oddano do użytku 224 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,68 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie mrągowskim to 18 653 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 390 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  54,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 46,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie mrągowskim to 4,33 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie mrągowskim to 111,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,30% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,23% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,70% mieszkań posiada łazienkę, 86,68% korzysta z centralnego ogrzewania, a 47,89% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie mrągowskim 252 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 012 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 836 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 16 transakcji (mediana cen - 6 786 zł/m2, średnia - 6 524 zł/m2), a na rynku wtórnym 236 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 752 zł/m2, średnia - 4 718 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie mrągowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 012 zł
 • pow. mrągowski
  5 012 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  4 873 zł
  Cały kraj
  5 877 zł
 • 5 012 zł Ogółem
 • 5 012 zł
 • 5 285 zł do 40 m2
 • 5 285 zł
 • 5 230 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 230 zł
 • 4 485 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 485 zł
 • 4 556 zł od 80,1 m2
 • 4 556 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 836 zł
 • Powiat
  4 836 zł
  Województwo
  4 790 zł
  Cała Polska
  6 334 zł
 • 4 836 zł Ogółem
 • 4 836 zł
 • 5 124 zł do 40 m2
 • 5 124 zł
 • 4 923 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 923 zł
 • 4 600 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 600 zł
 • 4 668 zł od 80,1 m2
 • 4 668 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 252
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m274
  • od 40,1 do 60 m2105
  • od 60,1 do 80 m255
  • od 80,1 m218
 • 74 do 40 m2
 • 105 od 40,1 do 60 m2
 • 55 od 60,1 do 80 m2
 • 18 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie mrągowskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 786 zł
 • Powiat
  6 786 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 578 zł
  Cały kraj
  6 412 zł
 • 6 786 zł Ogółem
 • 6 786 zł
 • 6 844 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 844 zł
 • 6 380 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 380 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 524 zł
 • powiat mrągowski
  6 524 zł
  Warmińsko-mazurskie
  5 553 zł
  Cała Polska
  6 899 zł
 • 6 524 zł Ogółem
 • 6 524 zł
 • 6 698 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 698 zł
 • 6 089 zł od 60,1 do 80 m2
 • 6 089 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 16
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m212
  • od 60,1 do 80 m23
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 12 od 40,1 do 60 m2
 • 3 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 752 zł
 • powiat mrągowski
  4 752 zł
  Warmińsko-mazurskie
  4 510 zł
  Cały kraj
  5 254 zł
 • 4 752 zł Ogółem
 • 4 752 zł
 • 5 263 zł do 40 m2
 • 5 263 zł
 • 4 800 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 800 zł
 • 4 477 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 477 zł
 • 4 556 zł od 80,1 m2
 • 4 556 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 718 zł
 • powiat mrągowski
  4 718 zł
  Województwo
  4 470 zł
  Cały kraj
  5 903 zł
 • 4 718 zł Ogółem
 • 4 718 zł
 • 5 112 zł do 40 m2
 • 5 112 zł
 • 4 685 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 685 zł
 • 4 519 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 519 zł
 • 4 668 zł od 80,1 m2
 • 4 668 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 236
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m273
  • od 40,1 do 60 m293
  • od 60,1 do 80 m252
  • od 80,1 m218
 • 73 do 40 m2
 • 93 od 40,1 do 60 m2
 • 52 od 60,1 do 80 m2
 • 18 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie mrągowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 653 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 389,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat mrągowski
  389,70
  Województwo
  396,50
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 74,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. mrągowski
  74,90 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  69,60 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 29,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  29,20 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  27,60 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,93 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,93
  Województwo
  3,78
  Kraj
  3,83
 • 2,57 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,57
  Warmińsko-mazurskie
  2,52
  Polska
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. mrągowski
  0,65
  Województwo
  0,67
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie mrągowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 224 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,68 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,68
  Województwo
  5,65
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 969 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,33 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat mrągowski
  4,33
  Województwo
  3,77
  Kraj
  3,89
 • 20,25 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. mrągowski
  20,25
  Województwo
  21,29
  Cały kraj
  24,56
 • 24 935 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 111,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat mrągowski
  111,3 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,52 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat mrągowski
  0,52 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,48 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie mrągowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. mrągowski
  98,30%
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,97%
  Cała Polska
  97,71%
 • 96,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,23%
  Województwo
  95,43%
  Kraj
  95,10%
 • 94,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  94,70%
  Województwo
  93,90%
  Cała Polska
  93,66%
 • 86,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. mrągowski
  86,68%
  woj. warmińsko-mazurskie
  86,78%
  Cała Polska
  85,62%
 • 47,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat mrągowski
  47,89%
  Warmińsko-mazurskie
  44,21%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat mrągowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie mrągowskim na 1000 mieszkańców pracuje 341osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie mrągowskim wynosiło w 2022 roku 9,3% (9,3% wśród kobiet i 9,3% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie mrągowskim wynosiło 5 298,87 PLN, co odpowiada 79.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu mrągowskiego 3 160 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 219 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -941.

  14,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu mrągowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 35,8% w przemyśle i budownictwie, a 21,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie mrągowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 341 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat mrągowski
  341,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  358,0
  Kraj
  402,0
 • 9,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,3% Kobiety
 • 9,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  9,3%
  Warmińsko-mazurskie
  8,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie mrągowskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie mrągowskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie mrągowskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie mrągowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 299 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. mrągowski
  5 299 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie mrągowskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie mrągowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 160 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 219 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -941 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,70 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie mrągowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 19,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 35,8% Przemysł i budownictwo
 • 22,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 49,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 24,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 18,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,9% Pozostałe
 • 39,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie mrągowskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,2% W wieku produkcyjnym
 • 55,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat mrągowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 63,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  63,4
  Warmińsko-mazurskie
  65,7
  Polska
  69,0
 • 35,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  35,1
  Województwo
  35,7
  Cały kraj
  38,2
 • 124,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat mrągowski
  124,1
  Województwo
  119,2
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat mrągowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie mrągowskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 631 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 244 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 416 nowych podmiotów, a 288 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (566) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (413) w roku 2015. W tym samym okresie najwięcej (636) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (228) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie mrągowskim najwięcej (366) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 443) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,9% (166) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,6% (1 327) podmiotów, a 73,5% (4 138) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie mrągowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.4%) oraz Budownictwo (19.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 631 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 166 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 327 Przemysł i budownictwo
 • 4 138 Pozostała działalność
 • 416 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie mrągowskim w 2022 roku
 • 288 Podmioty wyrejestrowane w powiecie mrągowskim w 2022 roku
 • 4 244 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 443 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 443
 • 150 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 150
 • 36 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 36
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 5 629 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 629
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 20 Spółdzielnie ogółem
 • 20
 • 412 Spółki handlowe ogółem
 • 412
 • 44  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 44
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 366  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 366
 • 43    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 43
 • 239 Spółki cywilne ogółem
 • 239
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 244 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 867 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 867
 • 829 Budownictwo
 • 829
 • 490 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 490
 • 314 Przetwórstwo przemysłowe
 • 314
 • 311 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 311
 • 291 Transport i gospodarka magazynowa
 • 291
 • 240 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 240
 • 206 Pozostała działalność
 • 206
 • 182 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 182
 • 126 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 126
 • 97 Informacja i komunikacja
 • 97
 • 95 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 95
 • 88 Edukacja
 • 88
 • 57 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 57
 • 33 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 33
 • 9 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 9
 • 8 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 8
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mrągowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie mrągowskim stwierdzono 709 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,75 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie mrągowskim wynosi 69,40% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu mrągowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,97 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 6,28 (wykrywalność 46%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,37 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,29 (30%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie mrągowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat mrągowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 709 Przestępstwa ogółem
 • 709
 • 431 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 431
 • 110 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 110
 • 114 Przestępstwa drogowe
 • 114
 • 20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 20
 • 302 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 302
 • 14,75 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  14,75
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,85
  Cała Polska
  22,81
 • 8,97 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,97
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,34
  Cała Polska
  12,98
 • 2,29 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,29
  Warmińsko-mazurskie
  5,43
  Kraj
  6,99
 • 2,37 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. mrągowski
  2,37
  Województwo
  2,01
  Cały kraj
  1,82
 • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,42
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,37
  Cały kraj
  0,35
 • 6,28 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. mrągowski
  6,28
  Warmińsko-mazurskie
  10,33
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat mrągowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat mrągowski
  69%
  Warmińsko-mazurskie
  75%
  Polska
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  68%
  Województwo
  71%
  Cały kraj
  63%
 • 30% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  30%
  Warmińsko-mazurskie
  70%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  85%
  Województwo
  96%
  Cały kraj
  88%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. mrągowski
  46%
  Województwo
  60%
  Cały kraj
  51%

Powiat mrągowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu mrągowskiego wyniosła w 2022 roku 75,6 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 21.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu mrągowskiego - 31.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (13.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,4 mln złotych, czyli 12,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu mrągowskiego wyniosła w 2022 roku 74,4 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 0.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (46.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.1%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (8.1%). W budżecie powiatu mrągowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 332 złotych na mieszkańca (21,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,1 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie mrągowskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu mrągowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat mrągowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu mrągowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  49,6 mln

  977(100%)

  50,2 mln

  991(100%)

  51,3 mln

  1,0 tys(100%)

  53,5 mln

  1,1 tys(100%)

  57,8 mln

  1,2 tys(100%)

  64,9 mln

  1,3 tys(100%)

  62,9 mln

  1,3 tys(100%)

  75,6 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,2 mln

  359(36.7%)

  17,6 mln

  349(35.1%)

  17,7 mln

  351(34.5%)

  18,8 mln

  376(35.1%)

  23,0 mln

  463(39.9%)

  21,2 mln

  428(32.6%)

  22,2 mln

  454(35.3%)

  24,0 mln

  501(31.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,0 mln

  38,5(3.9%)

  3,5 mln

  69,0(6.9%)

  3,4 mln

  66,9(6.6%)

  2,9 mln

  57,7(5.4%)

  3,0 mln

  60,7(5.2%)

  7,9 mln

  160(12.2%)

  3,5 mln

  71,9(5.6%)

  9,9 mln

  207(13.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,5 mln

  108(11.1%)

  5,3 mln

  104(10.5%)

  6,3 mln

  125(12.3%)

  6,3 mln

  126(11.8%)

  6,2 mln

  125(10.8%)

  6,4 mln

  130(9.9%)

  6,6 mln

  134(10.4%)

  9,6 mln

  200(12.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,8 mln

  174(17.8%)

  8,8 mln

  175(17.6%)

  5,2 mln

  102(10.1%)

  5,4 mln

  107(10.1%)

  5,7 mln

  115(9.9%)

  6,4 mln

  129(9.8%)

  6,5 mln

  132(10.3%)

  7,1 mln

  148(9.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  67,8(6.9%)

  3,6 mln

  71,8(7.2%)

  3,8 mln

  75,0(7.4%)

  4,1 mln

  82,6(7.7%)

  4,4 mln

  88,3(7.6%)

  5,4 mln

  109(8.3%)

  5,1 mln

  105(8.2%)

  5,7 mln

  119(7.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,9 mln

  76,3(7.8%)

  3,8 mln

  75,1(7.6%)

  4,0 mln

  78,8(7.7%)

  4,4 mln

  88,6(8.3%)

  4,6 mln

  91,5(7.9%)

  5,3 mln

  107(8.1%)

  5,2 mln

  106(8.2%)

  5,5 mln

  115(7.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,3 mln

  65,4(6.7%)

  3,1 mln

  62,2(6.3%)

  3,1 mln

  60,8(6%)

  3,1 mln

  62,7(5.9%)

  3,0 mln

  60,4(5.2%)

  3,9 mln

  78,8(6%)

  4,8 mln

  97,6(7.6%)

  4,8 mln

  100(6.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,5 mln

  49,1(5%)

  2,0 mln

  39,1(3.9%)

  1,9 mln

  37,2(3.7%)

  1,9 mln

  37,3(3.5%)

  1,6 mln

  31,5(2.7%)

  1,9 mln

  38,0(2.9%)

  1,7 mln

  33,8(2.6%)

  1,6 mln

  33,4(2.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  930,0 tys

  18,3(1.9%)

  1,2 mln

  23,6(2.4%)

  1,0 mln

  20,8(2%)

  1,2 mln

  23,1(2.2%)

  981,6 tys

  19,7(1.7%)

  727,3 tys

  14,7(1.1%)

  537,2 tys

  11,0(0.9%)

  1,4 mln

  28,5(1.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  615,3 tys

  12,1(1.2%)

  579,7 tys

  11,5(1.2%)

  626,8 tys

  12,4(1.2%)

  641,2 tys

  12,8(1.2%)

  614,2 tys

  12,3(1.1%)

  651,9 tys

  13,2(1%)

  990,4 tys

  20,3(1.6%)

  865,1 tys

  18,1(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  151,2 tys

  3,0(0.3%)

  200,7 tys

  4,0(0.4%)

  175,8 tys

  3,5(0.3%)

  217,0 tys

  4,3(0.4%)

  171,9 tys

  3,5(0.3%)

  157,9 tys

  3,2(0.2%)

  803,4 tys

  16,4(1.3%)

  323,5 tys

  6,8(0.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  181,0 tys

  3,8(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  215,9 tys

  4,3(0.4%)

  214,1 tys

  4,2(0.4%)

  214,7 tys

  4,3(0.4%)

  212,3 tys

  4,2(0.4%)

  215,1 tys

  4,3(0.4%)

  212,2 tys

  4,3(0.3%)

  182,2 tys

  3,7(0.3%)

  177,6 tys

  3,7(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,4 tys

  2,4(0.2%)

  124,6 tys

  2,5(0.2%)

  124,7 tys

  2,5(0.2%)

  131,8 tys

  2,6(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  132,0 tys

  2,8(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  36,4 tys

  0,7(0.1%)

  36,1 tys

  0,7(0.1%)

  36,7 tys

  0,7(0.1%)

  36,5 tys

  0,7(0.1%)

  35,0 tys

  0,7(0.1%)

  271

  0,0(0%)

  203,7 tys

  4,2(0.3%)

  65,7 tys

  1,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  11,2 tys

  0,2(0%)

  12,9 tys

  0,3(0%)

  20,7 tys

  0,4(0%)

  15,1 tys

  0,3(0%)

  16,8 tys

  0,3(0%)

  428

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  19,1 tys

  0,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  6,2 tys

  0,1(0%)

  17,8 tys

  0,4(0%)

  44,1 tys

  0,9(0.1%)

  35,3 tys

  0,7(0.1%)

  31,0 tys

  0,6(0.1%)

  25,1 tys

  0,5(0%)

  18,8 tys

  0,4(0%)

  15,3 tys

  0,3(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  38,8 tys

  0,8(0.1%)

  49,9 tys

  1,0(0.1%)

  38,5 tys

  0,8(0.1%)

  42,5 tys

  0,8(0.1%)

  59,4 tys

  1,2(0.1%)

  17,9 tys

  0,4(0%)

  13,3 tys

  0,3(0%)

  9,1 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,6 tys

  1,0(0.1%)

  58,1 tys

  1,2(0.1%)

  26,6 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,1 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie mrągowskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu mrągowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat mrągowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu mrągowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  52,7 mln

  1,0 tys(100%)

  51,3 mln

  1,0 tys(100%)

  52,5 mln

  1,0 tys(100%)

  56,0 mln

  1,1 tys(100%)

  60,7 mln

  1,2 tys(100%)

  68,2 mln

  1,4 tys(100%)

  75,6 mln

  1,6 tys(100%)

  74,4 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  26,1 mln

  516(49.6%)

  26,1 mln

  516(50.8%)

  26,0 mln

  516(49.5%)

  26,8 mln

  535(47.8%)

  29,1 mln

  585(48%)

  32,5 mln

  657(47.6%)

  36,3 mln

  743(48.1%)

  34,7 mln

  725(46.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,1 mln

  140(13.4%)

  7,7 mln

  152(14.9%)

  8,4 mln

  166(15.9%)

  9,7 mln

  193(17.3%)

  10,9 mln

  218(17.9%)

  11,4 mln

  231(16.7%)

  13,1 mln

  267(17.3%)

  17,2 mln

  360(23.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,0 mln

  119(11.4%)

  6,0 mln

  118(11.6%)

  4,4 mln

  87,4(8.4%)

  4,6 mln

  92,3(8.3%)

  4,9 mln

  98,4(8.1%)

  5,4 mln

  110(8%)

  5,5 mln

  113(7.3%)

  6,0 mln

  126(8.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  67,0(6.4%)

  3,6 mln

  71,2(7%)

  3,8 mln

  74,6(7.2%)

  4,1 mln

  82,1(7.3%)

  4,4 mln

  88,3(7.2%)

  5,4 mln

  109(7.9%)

  5,1 mln

  105(6.8%)

  5,7 mln

  119(7.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,0 mln

  19,8(1.9%)

  1,0 mln

  20,7(2%)

  2,0 mln

  39,1(3.7%)

  1,7 mln

  33,5(3%)

  1,7 mln

  34,0(2.8%)

  5,3 mln

  107(7.8%)

  6,3 mln

  129(8.4%)

  2,4 mln

  50,2(3.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  27,1(2.6%)

  1,3 mln

  25,5(2.5%)

  1,0 mln

  20,3(2%)

  963,5 tys

  19,2(1.7%)

  791,9 tys

  15,9(1.3%)

  1,3 mln

  25,5(1.9%)

  1,9 mln

  37,9(2.5%)

  1,8 mln

  38,6(2.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,5 mln

  48,7(4.7%)

  1,9 mln

  37,3(3.7%)

  1,6 mln

  32,4(3.1%)

  1,6 mln

  32,7(2.9%)

  1,1 mln

  22,3(1.8%)

  1,6 mln

  32,4(2.4%)

  1,6 mln

  31,8(2.1%)

  1,4 mln

  30,3(1.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  770,4 tys

  15,2(1.5%)

  904,4 tys

  17,9(1.8%)

  894,8 tys

  17,8(1.7%)

  978,9 tys

  19,5(1.7%)

  934,0 tys

  18,8(1.5%)

  1,0 mln

  21,1(1.5%)

  1,3 mln

  26,8(1.7%)

  1,3 mln

  27,8(1.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  495,9 tys

  9,8(0.9%)

  582,0 tys

  11,5(1.1%)

  644,6 tys

  12,8(1.2%)

  1,3 mln

  26,5(2.4%)

  2,9 mln

  58,7(4.8%)

  969,8 tys

  19,6(1.4%)

  488,7 tys

  10,0(0.6%)

  675,6 tys

  14,1(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,2 mln

  43,0(4.1%)

  531,3 tys

  10,5(1%)

  411,5 tys

  8,2(0.8%)

  452,8 tys

  9,0(0.8%)

  455,4 tys

  9,2(0.7%)

  410,3 tys

  8,3(0.6%)

  1,2 mln

  25,4(1.6%)

  574,2 tys

  12,0(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  186,0 tys

  3,7(0.4%)

  136,5 tys

  2,7(0.3%)

  151,8 tys

  3,0(0.3%)

  334,7 tys

  6,7(0.6%)

  129,7 tys

  2,6(0.2%)

  254,5 tys

  5,1(0.4%)

  129,2 tys

  2,6(0.2%)

  301,3 tys

  6,3(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,3 mln

  24,8(2.4%)

  1,2 mln

  24,1(2.4%)

  1,3 mln

  25,5(2.4%)

  1,2 mln

  24,7(2.2%)

  1,3 mln

  25,5(2.1%)

  142,1 tys

  2,9(0.2%)

  63,4 tys

  1,3(0.1%)

  275,5 tys

  5,8(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  182,4 tys

  3,6(0.3%)

  178,5 tys

  3,5(0.3%)

  177,4 tys

  3,5(0.3%)

  176,2 tys

  3,5(0.3%)

  176,1 tys

  3,5(0.3%)

  176,8 tys

  3,6(0.3%)

  142,2 tys

  2,9(0.2%)

  133,2 tys

  2,8(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,4 tys

  2,4(0.2%)

  124,6 tys

  2,5(0.2%)

  124,7 tys

  2,5(0.2%)

  131,8 tys

  2,6(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  132,0 tys

  2,7(0.2%)

  132,0 tys

  2,8(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,6 tys

  1,0(0.1%)

  58,1 tys

  1,2(0.1%)

  26,6 tys

  0,5(0%)

  202,6 tys

  4,1(0.3%)

  72,4 tys

  1,5(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  143,7 tys

  2,8(0.3%)

  108,2 tys

  2,1(0.2%)

  112,8 tys

  2,2(0.2%)

  110,0 tys

  2,2(0.2%)

  39,1 tys

  0,8(0.1%)

  36,7 tys

  0,7(0.1%)

  26,9 tys

  0,6(0%)

  35,0 tys

  0,7(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  271

  0,0(0%)

  198,7 tys

  4,1(0.3%)

  10,2 tys

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,1 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat mrągowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 975 mieszkańców powiatu mrągowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 401 kobiet oraz 5 574 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 11,0% średnie ogólnokształcące, a 20,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,6% mieszkańców powiatu mrągowskiego, gimnazjalnym 3,9%, natomiast 17,6% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu mrągowskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie mrągowskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,1%) oraz średnie zawodowe (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,3%) oraz średnie zawodowe (21,2%).

  W roku 2021 w powiecie mrągowskim mieściło się 13 przedszkoli, w których do 57 oddziałów uczęszczało 1 174 dzieci (566 dziewczynek oraz 608 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie mrągowskim mieściło się 8 przedszkoli, w których do 34 oddziałów uczęszczało 923 dzieci (476 dziewczynek oraz 447 chłopców). Dostępnych było 918 miejsc.

  16,3% mieszkańców powiatu mrągowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 16,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 804 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,10 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 21 szkół podstawowych, w których w 245 oddziałach uczyło się 3 752 uczniów (1 765 kobiet oraz 1 987 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie mrągowskim placówkę miało 21 szkół podstawowych, w których w 177 oddziałach uczyło się 3 283 uczniów (1 616 kobiet oraz 1 667 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 28,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,12.

  W powiecie mrągowskim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 20 oddziałach uczyło się 448 uczniów (264 kobiety oraz 184 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 150 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie mrągowskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 30 oddziałach uczyło się 786 uczniów (444 kobiety oraz 342 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 268 absolwentów.

  W powiecie mrągowskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 19 oddziałach uczyło się 338 uczniów (138 kobiet oraz 200 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,4 uczniów. 17,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,0% mieszkańców powiatu mrągowskiego w wieku potencjalnej nauki (29,4% kobiet i 28,6% mężczyzn).

 • 17,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Cała Polska
  25,2%
 • 21,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. mrągowski
  34,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 36,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  3,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 4,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,0%
  Warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat mrągowski
  20,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Kraj
  20,0%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  22,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Kraj
  21,2%
 • 17,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,9%
  Województwo
  3,7%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  17,6%
  Warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Polska
  12,3%
 • 17,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,7%
  Województwo
  3,6%
  Cały kraj
  3,1%
 • 4,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie mrągowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 804 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  804,0
  Województwo
  820,0
  Cały kraj
  883,0
 • 1,10 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat mrągowski
  1,10
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,00
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 13Przedszkola
 • 13 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 57 Oddziały
 • 26 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 256 Miejsca
  (rok 2018)
 • 10 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat mrągowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 174 Dzieci
 • 566 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 608 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,2%
  51,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 27 2 lata i mniej
 • 27
 • 288 3 lata
 • 288
 • 297 4 lata
 • 297
 • 303 5 lata
 • 303
 • 253 6 lat
 • 253
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 134 3 lata
 • 134
 • 139 4 lata
 • 139
 • 150 5 lata
 • 150
 • 123 6 lat
 • 123
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 154 3 lata
 • 154
 • 158 4 lata
 • 158
 • 153 5 lata
 • 153
 • 130 6 lat
 • 130
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 426 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 76,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 75,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 27,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie mrągowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat mrągowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 224 Oddziały
 • 3 714 Uczniowie
 • 1 754 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 960 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,2%
  52,8%
 • 463 Uczniowie w 1 klasie
 • 211 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 252 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 455 Absolwenci
 • 230 Kobiety
  (absolwenci)
 • 225 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21 Oddziały
 • 38 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,9%
  71,1%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 17 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. mrągowski
  15,3
  Województwo
  16,0
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,3
 • 15,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,3
 • 16,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,6
 • 1,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 1,8
 •  
 • 353,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 290,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 62,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 17,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 92,12 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat mrągowski
  92,12
  Województwo
  91,99
  Cała Polska
  95,71
 • 90,92 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  90,92
  woj. warmińsko-mazurskie
  90,65
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat mrągowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat mrągowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie mrągowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat mrągowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 19 Oddziały
 • 432 Uczniowie
 • 255 Kobiety
  (uczniowie)
 • 177 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 59,0%
  41,0%
 • 102 Uczniowie w 1 klasie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 132 Absolwenci
 • 86 Kobiety
  (absolwenci)
 • 46 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 16 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 56,3%
  43,8%
 • 18 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  22,4
  Warmińsko-mazurskie
  25,4
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 37,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 23,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat mrągowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 147 Uczniowie w 1 klasie
 • 52 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 95 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 6 Oddziały
 • 19 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,1%
  57,9%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 17,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat mrągowski
  17,8
  Warmińsko-mazurskie
  20,6
  Cała Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 17,8 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 17,8
 • 24,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,5
 • 3,2 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,2
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie mrągowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat mrągowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat mrągowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat mrągowski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mrągowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie mrągowskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie mrągowskim znajdowało się 21 hoteli (1 ★★★★★, 5 ★★★★, 8 ★★★, 4 ★★, 1 , 2 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 8 pensjonatów (4 ★★★, 2 ★★, 2 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 10 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4 (całoroczne: 3)
  • ośrodki wczasowe: 8 (całoroczne: 1)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 9 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 2 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 4 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 20 (całoroczne: 8)
  • kwatery agroturystyczne: 9 (całoroczne: 3)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 16
  • drzwi automatycznie otwierane: 8
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 10
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 11


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 17 (liczba sal: 51, liczba miejsc: 7 451)
  • z nagłośnieniem: 12
  • z projektorem multimedialnym: 11
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 8
  • z ekranem: 15
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 14
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 9
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 40


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie mrągowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie mrągowskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie mrągowskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 655 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 609 (uczestnicy: 102 841)
  • seanse filmowe: 44 (uczestnicy: 2 715)
  • wystawy: 70 (uczestnicy: 7 170)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 26 (uczestnicy: 28 884)
  • koncerty: 43 (uczestnicy: 31 672)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 122 (uczestnicy: 3 098)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 110 (uczestnicy: 15 663)
  • konkursy: 81 (uczestnicy: 2 819)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 2 540)
  • interdyscyplinarne: 33 (uczestnicy: 3 421)
  • warsztaty: 56 (uczestnicy: 1 603)
  • inne: 14 (uczestnicy: 3 256)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 34 (członkowie: 599)
  • plastyczne/techniczne: 9 (członkowie: 98)
  • taneczne: 8 (członkowie: 71)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 11)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 14)
  • teatralne: 2 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 37)
  • literackie: 3 (członkowie: 29)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 243)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 2 (członkowie: 27)
  • inne: 4 (członkowie: 49)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 3
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 221)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 100)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 54)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 15)
  • taneczne: 4 (członkowie: 42)
  • inne: 1 (członkowie: 10)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie mrągowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie mrągowskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 321 miejscami na widowni. Odbyło się 613 seansów, na które przyszło 18 783 widzów, w tym 148 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 5 284 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie mrągowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie mrągowskim działało 5 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 7 470 zwiedzających, co daje 1 555 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie mrągowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie mrągowskim działało 12 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 146 457 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 19 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 12 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 155 012 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 70
  • dostępne dla czytelników: 49
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 45
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 11
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 9
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Biblioteki naukowe w powiecie mrągowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie mrągowskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 32 674 wolumeny w tym ziobry specjalne: 498. Odnotowano 664 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 2 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 41 630 wolumenów. Odnotowano 1 529 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie mrągowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie mrągowskim działało 18 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 964 członków. Zarejestrowano 1 163 ćwiczących (mężczyźni: 947, kobiety: 216, chłopcy do lat 18: 653, dziewczęta do lat 18: 150). Aktywnych było 28 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (22), instruktora sportowego (19) oraz inne osoby (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie mrągowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat mrągowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat mrągowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 36 wypadków drogowych w powiecie mrągowskim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 41 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 75,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 8,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 114,5 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie mrągowskim zarejestrowanych było 38 433 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 28 728 samochodów osobowych (594,5 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 3 834 samochodów ciężarowych (85,8 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 182 autobusów (3,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 313 ciągników siodłowych (6,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 623 motocykli (54,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,4 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,9 lat.


  W 2022 roku w powiecie mrągowskim znajdowało się 28 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 76 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 72 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie mrągowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 36 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 41 Ranni
  (rok 2022)
 • 22 Lekko ranni
 • 19 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie mrągowskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 75,22 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  75,2
  Warmińsko-mazurskie
  60,7
  Cała Polska
  56,5
 • 8,36 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. mrągowski
  8,4
  Warmińsko-mazurskie
  6,1
  Kraj
  5,0
 • 85,66 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. mrągowski
  85,7
  Województwo
  67,9
  Kraj
  65,5
 • 10,41 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • powiat mrągowski
  10,4
  Województwo
  8,4
  Cała Polska
  6,6
 • 114,48 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Tutaj
  114,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  94,0
  Polska
  77,6
 • 11,11 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat mrągowski
  11,1
  Województwo
  10,1
  Cały kraj
  8,9
 • 113,89 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  113,9
  Województwo
  111,8
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 38 433 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie mrągowskim w 2021 roku
 • 28 728 Samochody osobowe
 • 3 834 Samochody ciężarowe
 • 48 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 182 Autobusy
 • 251 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 313 Ciągniki samochodowe
 • 313   Ciągniki siodłowe
 • 2 502 Ciągniki rolnicze
 • 2 623 Motocykle
 • 910   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 425 Motorowery
 • 28 728Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie mrągowskim
 • Samochody osobowe w powiecie mrągowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 594,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. mrągowski
  594,5
  Warmińsko-mazurskie
  630,8
  Polska
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 302
  • 1400-1649 kg5 689
  • 1650-1899 kg7 206
  • 1900 kg i więcej10 531
 • 5 302 do 1399 kg
 • 5 689 1400-1649 kg
 • 7 206 1650-1899 kg
 • 10 531 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 8 553 do 1399 cm3
 • 8 553
 • 16 828 1400-1999 cm3
 • 16 828
 • 3 347 2000 i więcej cm3
 • 3 347
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie mrągowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna13 136
  • olej napędowy11 456
  • gaz (LPG)3 672
  • pozostałe464
 • 13 136 benzyna
 • 11 456 olej napędowy
 • 3 672 gaz (LPG)
 • 464 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 227 do 1 roku
 • 227
 • 231 2 lata
 • 231
 • 255 3 lata
 • 255
 • 705 4-5 lat
 • 705
 • 702 6-7 lat
 • 702
 • 888 8-9 lat
 • 888
 • 1 364 10-11 lat
 • 1 364
 • 4 642 12-15 lat
 • 4 642
 • 6 898 16-20 lat
 • 6 898
 • 5 057 21-25 lat
 • 5 057
 • 2 727 26-30 lat
 • 2 727
 • 5 032 31 lat i więcej
 • 5 032
 • 20,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie mrągowskim
 • powiat mrągowski
  20,4 lat
  Warmińsko-mazurskie
  20,5 lat
  Kraj
  19,0 lat
 • 3 834Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie mrągowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie mrągowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 85,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  85,8
  woj. warmińsko-mazurskie
  91,8
  Kraj
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 040 do 999 kg
 • 2 040
 • 1 064 1000-1499 kg
 • 1 064
 • 249 1500-2999 kg
 • 249
 • 22 3000-3499 kg
 • 22
 • 68 3500-4999 kg
 • 68
 • 122 5000-6999 kg
 • 122
 • 105 7000-9999 kg
 • 105
 • 123 10000-14999 kg
 • 123
 • 41 15000 kg i więcej
 • 41
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna607
  • olej napędowy2 747
  • gaz (LPG)161
  • pozostałe319
 • 607 benzyna
 • 2 747 olej napędowy
 • 161 gaz (LPG)
 • 319 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 25 do 1 roku
 • 25
 • 14 2 lata
 • 14
 • 39 3 lata
 • 39
 • 108 4-5 lat
 • 108
 • 153 6-7 lat
 • 153
 • 141 8-9 lat
 • 141
 • 233 10-11 lat
 • 233
 • 549 12-15 lat
 • 549
 • 681 16-20 lat
 • 681
 • 608 21-25 lat
 • 608
 • 357 26-30 lat
 • 357
 • 926 31 lat i więcej
 • 926
 • 21,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie mrągowskim
 • powiat mrągowski
  21,2 lat
  Województwo
  20,8 lat
  Cały kraj
  19,6 lat
 • 182Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie mrągowskim
 • Autobusy w powiecie mrągowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 3,7 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  3,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,4
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy174
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe8
 • 0 benzyna
 • 174 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 8 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 35 12-15 lat
 • 35
 • 43 16-20 lat
 • 43
 • 43 21-25 lat
 • 43
 • 18 26-30 lat
 • 18
 • 28 31 lat i więcej
 • 28
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie mrągowskim
 • Powiat
  21,1 lat
  Województwo
  22,9 lat
  Cały kraj
  22,0 lat
 • 313Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie mrągowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie mrągowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 6,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  6,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,8
  Polska
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy282
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe27
 • 4 benzyna
 • 282 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 27 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 4 2 lata
 • 4
 • 20 4-5 lat
 • 20
 • 13 6-7 lat
 • 13
 • 33 8-9 lat
 • 33
 • 27 10-11 lat
 • 27
 • 54 12-15 lat
 • 54
 • 54 16-20 lat
 • 54
 • 51 21-25 lat
 • 51
 • 24 26-30 lat
 • 24
 • 29 31 lat i więcej
 • 29
 • 17,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie mrągowskim
 • Powiat
  17,0 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  14,1 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 2 623Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie mrągowskim
 • Motocykle w powiecie mrągowskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 54,3 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  54,3
  Warmińsko-mazurskie
  49,0
  Cała Polska
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 38 do 1 roku
 • 38
 • 28 2 lata
 • 28
 • 39 3 lata
 • 39
 • 61 4-5 lat
 • 61
 • 104 6-7 lat
 • 104
 • 42 8-9 lat
 • 42
 • 57 10-11 lat
 • 57
 • 212 12-15 lat
 • 212
 • 231 16-20 lat
 • 231
 • 274 21-25 lat
 • 274
 • 173 26-30 lat
 • 173
 • 1 364 31 lat i więcej
 • 1 364
 • 25,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie mrągowskim
 • Powiat
  25,9 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,6 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 28 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 19 km  Będących pod zarządem gminy
 • 9 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie mrągowskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 259,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  259,2 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  331,9 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 5,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  5,8 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,9 km
  Polska
  5,2 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 72 Liczba licencji na taksówki
 • 76 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami