Powiat legnicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat legnicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 55 032 Liczba mieszkańców
 • 744 km2 Powierzchnia
 • 74 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 34,3% Stopa urbanizacji
 • Adam Babuśka Starosta
 • pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica Adres starostwa powiatowego
 • DLE Tablice rejestracyjne
Powiat legnicki na mapie
Identyfikatory
 • 0209 TERYT (TERC)
Herb powiatu legnickiego
powiat legnicki herb
Flaga powiatu legnickiego
powiat legnicki flaga

Powiat legnicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat legnicki ma 55 032 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 3,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu legnickiego w 2050 roku wynosi 51 295, z czego 25 999 to kobiety, a 25 296 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu legnickiego zawarli w 2022 roku 215 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  29,3% mieszkańców powiatu legnickiego jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 8,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat legnicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -268. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,87 na 1000 mieszkańców powiatu legnickiego. W 2022 roku urodziło się 405 dzieci, w tym 49,9% dziewczynek i 50,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 297 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,60 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 47,9% zgonów w powiecie legnickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,3% zgonów w powiecie legnickim były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu legnickiego przypada 12.23 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 901 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 691 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu legnickiego 210. W tym samym roku 27 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 59 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -32.

  60,0% mieszkańców powiatu legnickiego jest w wieku produkcyjnym, 18,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu legnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 55 032 Liczba mieszkańców
 • 28 104 Kobiety
 • 26 928 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie legnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie legnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie legnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu legnickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 51 295 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 25 999 Kobiety
 • 25 296 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie legnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie legnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie legnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu legnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,9 lat
  woj. dolnośląskie
  42,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 43,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat legnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu legnickiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat legnicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat legnicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat legnicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,3% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  29,3%
  woj. dolnośląskie
  31,1%
  Polska
  29,1%
 • 24,4% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,0%
  woj. dolnośląskie
  50,8%
  Cały kraj
  54,0%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • pow. legnicki
  8,2%
  Dolnośląskie
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 13,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,5%
  Województwo
  9,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  Województwo
  0,4%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie legnickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,9
  Województwo
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  1,7
  woj. dolnośląskie
  1,8
  Cały kraj
  1,6
 • 215 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie legnickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -268 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -133 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -135 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,87 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -4,9
  woj. dolnośląskie
  -4,6
  Polska
  -3,8
 • -5,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie legnickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie legnickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie legnickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie legnickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 405 Urodzenia żywe
 • 202 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 203 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,9%
  50,1%
 • 7,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat legnicki
  7,4
  Dolnośląskie
  7,9
  Polska
  8,1
 • 32,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat legnicki
  32,7
  Województwo
  33,7
  Cała Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 47 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 47
 • 96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 297 g Średnia waga noworodków
 • 3 254 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 341 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. legnicki
  3 297 g
  woj. dolnośląskie
  3 335 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 27 Waga 4000g - 4499g
 • 27
 • 121 Waga 3500g - 3999g
 • 121
 • 150 Waga 3000g - 3499g
 • 150
 • 77 Waga 2500g - 2999g
 • 77
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,30
  Dolnośląskie
  1,20
  Polska
  1,26
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,65
  Dolnośląskie
  0,58
  Polska
  0,61
 • 0,60 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,60
  Dolnośląskie
  0,63
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie legnickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 673 Zgony
 • 335 Kobiety
  (Zgony)
 • 338 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,8%
  50,2%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 12,2 Zgony na 1000 ludności
 • pow. legnicki
  12,2
  Województwo
  12,5
  Cała Polska
  11,9
 • 166,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. legnicki
  166,2
  Województwo
  158,8
  Cały kraj
  147,0
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,5
  woj. dolnośląskie
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat legnicki
  3,4
  Województwo
  3,3
  Cały kraj
  3,1
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. dolnośląskie
  0,8
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie legnickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  47,9%
  Dolnośląskie
  43,0%
  Cały kraj
  34,8%
 • 17,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  17,3%
  Dolnośląskie
  19,7%
  Kraj
  19,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  6,1%
  Województwo
  6,2%
  Cała Polska
  5,4%
 • 122 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,3
  Kraj
  13,3
 • 87,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  87,1
  Cała Polska
  74,4
 • 221,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. legnicki
  221,9
  woj. dolnośląskie
  273,5
  Cała Polska
  268,1
 • 256,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  256,8
  Polska
  246,5
 • 614,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 595,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 635,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. legnicki
  614,9
  woj. dolnośląskie
  597,6
  Cała Polska
  475,8
 • 119,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 58,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 178,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat legnicki
  119,3
  Dolnośląskie
  108,7
  Cały kraj
  70,6
 • 49,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat legnicki
  49,9
  woj. dolnośląskie
  29,9
  Kraj
  32,6
 • 10,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  10,7
  Dolnośląskie
  6,0
  Cały kraj
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat legnicki
  0,9%
  woj. dolnośląskie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie legnickim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 69 Osoby w zamachach samobójczych
 • 29 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 40 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 49 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 25 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 7 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 18 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 15 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 125 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat legnicki
  125,0
  Województwo
  35,0
  Cały kraj
  38,0
 • 45 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  45,0
  Województwo
  14,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 5 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 5
 • 7 zażycie innych leków
 • 7
 • 7 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 7
 • 6 samookaleczenie powierzchniowe
 • 6
 • 10 rzucenie się z wysokości
 • 10
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 27 powieszenie się
 • 27
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 3 inny
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 3 rzucenie się z wysokości
 • 3
 • 16 powieszenie się
 • 16
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 25 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 25
 • 5 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 5
 • 4 zawód miłosny
 • 4
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 31 nieustalona
 • 31
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 7 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 7
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 16 nieustalona
 • 16
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 12 lat i mniej
 • 2
 • 6 13-18 lat
 • 6
 • 9 19-24 lat
 • 9
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 34 30-49 lat
 • 34
 • 11 50-60 lat
 • 11
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 12 30-49 lat
 • 12
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy14
  • pod wpływem alkoholu18
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków4
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony32
 • 14 trzeźwy
 • 18 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 4 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 32 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony21
 • 2 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 21 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 24 kawaler/panna
 • 24
 • 14 żonaty/zamężna
 • 14
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 5 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 5
 • 1 separacja
 • 1
 • 20 nieustalony
 • 20
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • 1 separacja
 • 1
 • 10 nieustalony
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne6
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie4
  • wyższe1
  • nieustalony58
 • 0 podstawowe niepełne
 • 6 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 1 wyższe
 • 58 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony22
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 22 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 7 na utrzymaniu innej osoby
 • 7
 • 1 renta
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 50 nieustalony
 • 50
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 2 emerytura
 • 2
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 17 nieustalony
 • 17
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 901 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 496 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 405 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 27 Zameldowania z zagranicy
 • 15 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 12 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 691 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 383 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 308 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 59 Wymeldowania za granicę
 • 33 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 26 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 178 Saldo migracji
 • 95 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 83 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 210 Saldo migracji wewnętrznych
 • 113 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 97 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -32 Saldo migracji zagranicznych
 • -18 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie legnickim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat legnicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat legnicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie legnickim oddano do użytku 325 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,91 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie legnickim to 19 958 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 363 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  80,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 17,2% na sprzedaż lub wynajem, 2,8% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie legnickim to 5,12 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie legnickim to 119,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,01% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,53% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,10% mieszkań posiada łazienkę, 78,60% korzysta z centralnego ogrzewania, a 43,60% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie legnickim 197 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 608 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 541 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 24 transakcje (mediana cen - 4 587 zł/m2, średnia - 4 416 zł/m2), a na rynku wtórnym 173 transakcje rynkowe (mediana cen - 3 447 zł/m2, średnia - 3 395 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 608 zł
 • pow. legnicki
  3 608 zł
  Województwo
  6 105 zł
  Cały kraj
  5 877 zł
 • 3 608 zł Ogółem
 • 3 608 zł
 • 3 502 zł do 40 m2
 • 3 502 zł
 • 3 515 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 515 zł
 • 3 763 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 763 zł
 • 3 811 zł od 80,1 m2
 • 3 811 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 541 zł
 • powiat legnicki
  3 541 zł
  Dolnośląskie
  6 062 zł
  Cała Polska
  6 334 zł
 • 3 541 zł Ogółem
 • 3 541 zł
 • 3 452 zł do 40 m2
 • 3 452 zł
 • 3 569 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 569 zł
 • 3 462 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 462 zł
 • 3 615 zł od 80,1 m2
 • 3 615 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 197
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m234
  • od 40,1 do 60 m271
  • od 60,1 do 80 m254
  • od 80,1 m238
 • 34 do 40 m2
 • 71 od 40,1 do 60 m2
 • 54 od 60,1 do 80 m2
 • 38 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie legnickim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 587 zł
 • pow. legnicki
  4 587 zł
  Dolnośląskie
  7 178 zł
  Polska
  6 412 zł
 • 4 587 zł Ogółem
 • 4 587 zł
 • 4 427 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 427 zł
 • 4 982 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 982 zł
 • 3 863 zł od 80,1 m2
 • 3 863 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 416 zł
 • Powiat
  4 416 zł
  Województwo
  7 118 zł
  Cała Polska
  6 899 zł
 • 4 416 zł Ogółem
 • 4 416 zł
 • 4 688 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 688 zł
 • 4 895 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 895 zł
 • 3 779 zł od 80,1 m2
 • 3 779 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 24
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m27
  • od 60,1 do 80 m210
  • od 80,1 m26
 • 0 do 40 m2
 • 7 od 40,1 do 60 m2
 • 10 od 60,1 do 80 m2
 • 6 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 447 zł
 • pow. legnicki
  3 447 zł
  Dolnośląskie
  4 815 zł
  Cała Polska
  5 254 zł
 • 3 447 zł Ogółem
 • 3 447 zł
 • 3 394 zł do 40 m2
 • 3 394 zł
 • 3 453 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 453 zł
 • 3 406 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 406 zł
 • 3 413 zł od 80,1 m2
 • 3 413 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 395 zł
 • Tutaj
  3 395 zł
  woj. dolnośląskie
  5 227 zł
  Cały kraj
  5 903 zł
 • 3 395 zł Ogółem
 • 3 395 zł
 • 3 415 zł do 40 m2
 • 3 415 zł
 • 3 446 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 446 zł
 • 3 136 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 136 zł
 • 3 581 zł od 80,1 m2
 • 3 581 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 173
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m233
  • od 40,1 do 60 m264
  • od 60,1 do 80 m244
  • od 80,1 m232
 • 33 do 40 m2
 • 64 od 40,1 do 60 m2
 • 44 od 60,1 do 80 m2
 • 32 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 958 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 362,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. legnicki
  362,70
  Dolnośląskie
  448,20
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 88,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat legnicki
  88,70 m2
  Województwo
  70,80 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 32,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. legnicki
  32,20 m2
  woj. dolnośląskie
  31,70 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,39 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. legnicki
  4,39
  Dolnośląskie
  3,67
  Polska
  3,83
 • 2,76 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. legnicki
  2,76
  Dolnośląskie
  2,23
  Kraj
  2,42
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat legnicki
  0,63
  woj. dolnośląskie
  0,61
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 325 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,91 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat legnicki
  5,91
  Dolnośląskie
  7,66
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 664 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,12 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat legnicki
  5,12
  woj. dolnośląskie
  3,62
  Cały kraj
  3,89
 • 30,24 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  30,24
  woj. dolnośląskie
  27,76
  Cały kraj
  24,56
 • 38 708 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 119,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  119,1 m2
  Województwo
  86,4 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,70 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat legnicki
  0,70 m2
  Województwo
  0,66 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. legnicki
  98,01%
  woj. dolnośląskie
  98,19%
  Polska
  97,71%
 • 94,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  94,53%
  Dolnośląskie
  95,29%
  Polska
  95,10%
 • 92,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  92,10%
  Województwo
  93,85%
  Kraj
  93,66%
 • 78,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat legnicki
  78,60%
  woj. dolnośląskie
  84,79%
  Cała Polska
  85,62%
 • 43,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. legnicki
  43,60%
  woj. dolnośląskie
  64,70%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat legnicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie legnickim na 1000 mieszkańców pracuje 381osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie legnickim wynosiło w 2022 roku 8,1% (8,1% wśród kobiet i 8,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie legnickim wynosiło 6 116,35 PLN, co odpowiada 91.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu legnickiego 6 036 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 295 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 741.

  9,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu legnickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 40,3% w przemyśle i budownictwie, a 27,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 381 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. legnicki
  381,0
  Województwo
  402,0
  Cały kraj
  402,0
 • 8,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,1% Kobiety
 • 8,1% Mężczyźni
 • powiat legnicki
  8,1%
  Dolnośląskie
  4,5%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie legnickim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie legnickim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie legnickim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 116 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  6 116 PLN
  woj. dolnośląskie
  6 945 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie legnickim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 036 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 295 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 741 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,38 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 11,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 40,3% Przemysł i budownictwo
 • 32,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 27,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 26,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 28,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,8% Pozostałe
 • 31,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie legnickim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,0% W wieku produkcyjnym
 • 54,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat legnicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 66,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. legnicki
  66,6
  woj. dolnośląskie
  70,3
  Polska
  69,0
 • 36,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat legnicki
  36,4
  woj. dolnośląskie
  40,7
  Cała Polska
  38,2
 • 120,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. legnicki
  120,6
  Województwo
  137,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat legnicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie legnickim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 077 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 738 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 420 nowych podmiotów, a 234 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (548) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (372) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (497) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (220) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie legnickim najwięcej (318) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 913) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,2% (194) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,8% (1 570) podmiotów, a 71,0% (4 313) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie legnickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.5%) oraz Budownictwo (20.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 077 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 194 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 570 Przemysł i budownictwo
 • 4 313 Pozostała działalność
 • 420 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie legnickim w 2022 roku
 • 234 Podmioty wyrejestrowane w powiecie legnickim w 2022 roku
 • 4 738 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 913 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 913
 • 141 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 141
 • 21 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 21
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 6 075 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 075
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 381 Spółki handlowe ogółem
 • 381
 • 35  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 35
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 318  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 318
 • 34    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 34
 • 252 Spółki cywilne ogółem
 • 252
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 738 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 208 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 208
 • 970 Budownictwo
 • 970
 • 397 Transport i gospodarka magazynowa
 • 397
 • 391 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 391
 • 355 Przetwórstwo przemysłowe
 • 355
 • 272 Pozostała działalność
 • 272
 • 248 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 248
 • 170 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 170
 • 160 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 160
 • 129 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 129
 • 122 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 122
 • 101 Informacja i komunikacja
 • 101
 • 84 Edukacja
 • 84
 • 64 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 64
 • 51 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 51
 • 8 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 8
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat legnicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie legnickim stwierdzono 1 840 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 33,44 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie legnickim wynosi 73,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu legnickiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 15,43 (wykrywalność 47%) oraz o charakterze kryminalnym - 14,88 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 14,05 (93%), drogowe - 3,13 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat legnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 840 Przestępstwa ogółem
 • 1 840
 • 819 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 819
 • 773 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 773
 • 172 Przestępstwa drogowe
 • 172
 • 13 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 13
 • 849 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 849
 • 33,44 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  33,44
  Województwo
  29,03
  Cała Polska
  22,81
 • 14,88 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  14,88
  Województwo
  19,57
  Cały kraj
  12,98
 • 14,05 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. legnicki
  14,05
  woj. dolnośląskie
  5,59
  Polska
  6,99
 • 3,13 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. legnicki
  3,13
  Województwo
  2,23
  Polska
  1,82
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. legnicki
  0,24
  Dolnośląskie
  0,40
  Cały kraj
  0,35
 • 15,43 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  15,43
  woj. dolnośląskie
  16,86
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat legnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  74%
  woj. dolnośląskie
  63%
  Cały kraj
  71%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  49%
  Województwo
  57%
  Cały kraj
  63%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  94%
  Województwo
  62%
  Kraj
  75%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. legnicki
  97%
  Województwo
  97%
  Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. legnicki
  92%
  Dolnośląskie
  82%
  Cała Polska
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  48%
  Dolnośląskie
  43%
  Cała Polska
  51%

Powiat legnicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu legnickiego wyniosła w 2022 roku 113,0 mln złotych, co daje 2,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 20.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu legnickiego - 32.3% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (21.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 23,3 mln złotych, czyli 20,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu legnickiego wyniosła w 2022 roku 112,6 mln złotych, co daje 2,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 852 - Pomoc społeczna (33.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.6%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (16.6%). W budżecie powiatu legnickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 357 złotych na mieszkańca (17,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 13,2 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie legnickim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu legnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat legnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu legnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  60,2 mln

  1,1 tys(100%)

  60,4 mln

  1,1 tys(100%)

  68,2 mln

  1,2 tys(100%)

  74,0 mln

  1,3 tys(100%)

  72,0 mln

  1,3 tys(100%)

  84,4 mln

  1,5 tys(100%)

  93,4 mln

  1,7 tys(100%)

  113,0 mln

  2,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  28,4 mln

  516(47.2%)

  28,8 mln

  522(47.7%)

  25,6 mln

  463(37.5%)

  27,9 mln

  504(37.7%)

  30,3 mln

  549(42.1%)

  37,3 mln

  676(44.1%)

  35,4 mln

  642(37.9%)

  36,5 mln

  664(32.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,4 mln

  97,3(8.9%)

  5,4 mln

  98,5(9%)

  12,1 mln

  219(17.8%)

  9,1 mln

  164(12.3%)

  8,1 mln

  147(11.3%)

  8,2 mln

  149(9.7%)

  15,1 mln

  274(16.1%)

  24,7 mln

  448(21.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,9 mln

  125(11.4%)

  6,8 mln

  124(11.3%)

  6,6 mln

  120(9.7%)

  7,7 mln

  140(10.5%)

  8,3 mln

  150(11.5%)

  9,3 mln

  169(11.1%)

  9,8 mln

  177(10.5%)

  14,2 mln

  258(12.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,8 mln

  105(9.6%)

  6,7 mln

  121(11%)

  6,2 mln

  113(9.1%)

  6,4 mln

  115(8.6%)

  7,2 mln

  130(10%)

  9,3 mln

  169(11%)

  10,0 mln

  181(10.7%)

  11,8 mln

  214(10.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,4 mln

  99,0(9.1%)

  6,0 mln

  108(9.9%)

  6,1 mln

  110(8.9%)

  6,6 mln

  118(8.9%)

  6,6 mln

  120(9.2%)

  7,6 mln

  138(9%)

  7,7 mln

  139(8.2%)

  11,3 mln

  205(10%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,1 mln

  73,8(6.7%)

  3,5 mln

  62,6(5.7%)

  3,3 mln

  58,9(4.8%)

  2,9 mln

  53,3(4%)

  2,7 mln

  48,2(3.7%)

  2,8 mln

  50,7(3.3%)

  4,2 mln

  76,8(4.5%)

  4,5 mln

  81,0(3.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,2 mln

  21,5(2%)

  996,1 tys

  18,1(1.6%)

  1,1 mln

  19,7(1.6%)

  1,1 mln

  20,5(1.5%)

  1,2 mln

  21,4(1.6%)

  1,2 mln

  20,9(1.4%)

  1,3 mln

  23,1(1.4%)

  1,2 mln

  22,6(1.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  19,6(1.8%)

  1,2 mln

  22,0(2%)

  1,2 mln

  21,3(1.7%)

  2,9 mln

  52,0(3.9%)

  1,5 mln

  27,7(2.1%)

  1,6 mln

  29,1(1.9%)

  1,8 mln

  32,4(1.9%)

  985,1 tys

  17,9(0.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  648,9 tys

  11,8(1.1%)

  581,1 tys

  10,5(1%)

  533,6 tys

  9,7(0.8%)

  474,3 tys

  8,6(0.6%)

  403,1 tys

  7,3(0.6%)

  380,9 tys

  6,9(0.5%)

  216,2 tys

  3,9(0.2%)

  808,0 tys

  14,7(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  35,7 tys

  0,6(0.1%)

  27,6 tys

  0,5(0%)

  27,2 tys

  0,5(0%)

  24,7 tys

  0,4(0%)

  65,7 tys

  1,2(0.1%)

  66,5 tys

  1,2(0.1%)

  90,1 tys

  1,6(0.1%)

  638,1 tys

  11,6(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  323,9 tys

  5,9(0.5%)

  198,6 tys

  3,6(0.3%)

  247,4 tys

  4,5(0.4%)

  290,6 tys

  5,3(0.4%)

  369,2 tys

  6,7(0.5%)

  282,7 tys

  5,1(0.3%)

  281,2 tys

  5,1(0.3%)

  407,7 tys

  7,4(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  952,4 tys

  17,3(1.6%)

  74,0 tys

  1,3(0.1%)

  657,3 tys

  11,9(1%)

  164,5 tys

  3,0(0.2%)

  94,2 tys

  1,7(0.1%)

  816,3 tys

  14,8(1%)

  1,8 mln

  33,1(2%)

  150,3 tys

  2,7(0.1%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,2(0.2%)

  123,9 tys

  2,2(0.2%)

  125,2 tys

  2,3(0.2%)

  132,0 tys

  2,4(0.2%)

  131,5 tys

  2,4(0.2%)

  131,6 tys

  2,4(0.1%)

  131,9 tys

  2,4(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  15,6 tys

  0,3(0%)

  23,5 tys

  0,4(0%)

  28,8 tys

  0,5(0%)

  44,4 tys

  0,8(0.1%)

  56,3 tys

  1,0(0.1%)

  296,3 tys

  5,4(0.4%)

  157,4 tys

  2,9(0.2%)

  71,1 tys

  1,3(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  28,0 tys

  0,5(0%)

  22,6 tys

  0,4(0%)

  35,4 tys

  0,6(0.1%)

  34,3 tys

  0,6(0%)

  39,8 tys

  0,7(0.1%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  29,0 tys

  0,5(0%)

  61,6 tys

  1,1(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  203,7 tys

  3,7(0.2%)

  15,3 tys

  0,3(0%)

  58,5 tys

  1,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  9,7 tys

  0,2(0%)

  15,4 tys

  0,3(0%)

  18,8 tys

  0,3(0%)

  23,9 tys

  0,4(0%)

  18,5 tys

  0,3(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  14,0 tys

  0,3(0%)

  24,5 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  9,0 tys

  0,2(0%)

  10,7 tys

  0,2(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  9,5 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,1(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  5,4 tys

  0,1(0%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,2 mln

  58,7(4.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,6 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie legnickim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu legnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat legnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu legnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  61,4 mln

  1,1 tys(100%)

  63,6 mln

  1,2 tys(100%)

  68,1 mln

  1,2 tys(100%)

  72,9 mln

  1,3 tys(100%)

  75,3 mln

  1,4 tys(100%)

  86,8 mln

  1,6 tys(100%)

  95,8 mln

  1,7 tys(100%)

  112,6 mln

  2,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  24,0 mln

  436(39.1%)

  24,0 mln

  434(37.7%)

  24,3 mln

  439(35.6%)

  25,6 mln

  464(35.2%)

  28,3 mln

  513(37.6%)

  31,4 mln

  570(36.2%)

  33,5 mln

  608(35%)

  37,4 mln

  680(33.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,5 mln

  208(18.7%)

  12,4 mln

  225(19.5%)

  13,3 mln

  241(19.5%)

  15,2 mln

  275(20.9%)

  17,3 mln

  314(23%)

  17,6 mln

  319(20.3%)

  19,6 mln

  355(20.4%)

  23,2 mln

  421(20.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,0 mln

  182(16.3%)

  10,1 mln

  182(15.8%)

  9,8 mln

  177(14.3%)

  11,9 mln

  215(16.4%)

  13,7 mln

  247(18.1%)

  20,4 mln

  370(23.5%)

  17,8 mln

  323(18.6%)

  18,7 mln

  340(16.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  20,1(1.8%)

  1,5 mln

  27,2(2.4%)

  6,4 mln

  115(9.3%)

  3,1 mln

  55,9(4.2%)

  1,7 mln

  31,5(2.3%)

  1,9 mln

  35,0(2.2%)

  6,9 mln

  126(7.2%)

  14,2 mln

  257(12.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,7 mln

  85,2(7.6%)

  5,1 mln

  91,5(7.9%)

  5,0 mln

  91,1(7.4%)

  5,4 mln

  98,4(7.5%)

  5,2 mln

  93,5(6.9%)

  6,1 mln

  111(7%)

  5,8 mln

  106(6.1%)

  7,6 mln

  138(6.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,1 mln

  73,7(6.6%)

  3,5 mln

  62,6(5.4%)

  3,3 mln

  58,9(4.8%)

  2,9 mln

  52,6(4%)

  2,6 mln

  48,0(3.5%)

  2,8 mln

  50,6(3.2%)

  4,2 mln

  76,7(4.4%)

  4,5 mln

  81,0(4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  21,9(2%)

  1,3 mln

  24,0(2.1%)

  1,3 mln

  22,7(1.8%)

  1,9 mln

  34,3(2.6%)

  2,3 mln

  40,9(3%)

  1,6 mln

  29,7(1.9%)

  1,9 mln

  34,3(2%)

  1,7 mln

  30,9(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,1 mln

  19,6(1.8%)

  4,1 mln

  75,2(6.5%)

  1,7 mln

  29,9(2.4%)

  3,2 mln

  58,3(4.4%)

  1,2 mln

  21,5(1.6%)

  1,3 mln

  23,6(1.5%)

  994,7 tys

  18,0(1%)

  1,3 mln

  23,7(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,3 mln

  41,2(3.7%)

  714,2 tys

  12,9(1.1%)

  881,6 tys

  16,0(1.3%)

  745,5 tys

  13,5(1%)

  721,1 tys

  13,1(1%)

  741,5 tys

  13,5(0.9%)

  847,1 tys

  15,4(0.9%)

  842,0 tys

  15,3(0.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  35,7 tys

  0,6(0.1%)

  27,6 tys

  0,5(0%)

  27,2 tys

  0,5(0%)

  24,7 tys

  0,4(0%)

  65,7 tys

  1,2(0.1%)

  66,5 tys

  1,2(0.1%)

  77,1 tys

  1,4(0.1%)

  625,3 tys

  11,4(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,2(0.2%)

  123,9 tys

  2,2(0.2%)

  125,2 tys

  2,3(0.2%)

  132,0 tys

  2,4(0.2%)

  131,5 tys

  2,4(0.2%)

  131,6 tys

  2,4(0.1%)

  131,9 tys

  2,4(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  83,8 tys

  1,5(0.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  496,1 tys

  9,0(0.8%)

  727,6 tys

  13,2(1.1%)

  321,7 tys

  5,8(0.5%)

  929,0 tys

  16,8(1.3%)

  230,5 tys

  4,2(0.3%)

  249,9 tys

  4,5(0.3%)

  142,1 tys

  2,6(0.1%)

  68,4 tys

  1,2(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  67,5 tys

  1,2(0.1%)

  60,6 tys

  1,1(0.1%)

  65,6 tys

  1,2(0.1%)

  74,1 tys

  1,3(0.1%)

  65,1 tys

  1,2(0.1%)

  82,8 tys

  1,5(0.1%)

  40,1 tys

  0,7(0%)

  60,0 tys

  1,1(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  11,1 tys

  0,2(0%)

  12,2 tys

  0,2(0%)

  11,8 tys

  0,2(0%)

  12,2 tys

  0,2(0%)

  13,3 tys

  0,2(0%)

  44,5 tys

  0,8(0.1%)

  12,1 tys

  0,2(0%)

  12,5 tys

  0,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  277,7 tys

  5,0(0.5%)

  285

  0,0(0%)

  252

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  64,1

  0,0(0%)

  674

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  600,0 tys

  10,9(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  504,8 tys

  9,1(0.7%)

  40,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  400,0 tys

  7,3(0.5%)

  1,5 mln

  27,6(1.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,6 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat legnicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 524 mieszkańców powiatu legnickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 050 kobiet oraz 6 473 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,7% średnie ogólnokształcące, a 24,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców powiatu legnickiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 14,6% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu legnickiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie legnickim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,0%) oraz średnie zawodowe (21,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,9%) oraz średnie zawodowe (26,5%).

  W roku 2021 w powiecie legnickim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 56 oddziałów uczęszczało 1 133 dzieci (539 dziewczynek oraz 594 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie legnickim mieściło się 6 przedszkoli, w których do 27 oddziałów uczęszczało 592 dzieci (285 dziewczynek oraz 307 chłopców). Dostępnych było 537 miejsc.

  17,3% mieszkańców powiatu legnickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,1% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 685 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,25 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 22 szkoły podstawowe, w których w 248 oddziałach uczyło się 4 076 uczniów (1 983 kobiety oraz 2 093 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie legnickim placówkę miały 23 szkoły podstawowe, w których w 179 oddziałach uczyło się 3 079 uczniów (1 470 kobiet oraz 1 609 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (28,1% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 80,60.

  W powiecie legnickim znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 78 uczniów (54 kobiety oraz 24 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 12 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie legnickim placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 7 oddziałach uczyło się 171 uczniów (116 kobiet oraz 55 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 64 absolwentów.

  W powiecie legnickim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 84 uczniów (31 kobiet oraz 53 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 15,6 uczniów. 21,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,0% mieszkańców powiatu legnickiego w wieku potencjalnej nauki (27,1% kobiet i 26,9% mężczyzn).

 • 18,3% Wykształcenie wyższe
 • pow. legnicki
  18,3%
  woj. dolnośląskie
  26,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 22,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat legnicki
  36,3%
  Województwo
  36,0%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  Dolnośląskie
  3,7%
  Polska
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  9,7%
  Dolnośląskie
  12,1%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 24,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat legnicki
  24,1%
  Województwo
  20,3%
  Kraj
  20,0%
 • 21,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. legnicki
  24,1%
  Województwo
  20,6%
  Polska
  21,2%
 • 18,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. legnicki
  3,2%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  14,6%
  woj. dolnośląskie
  11,2%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat legnicki
  3,5%
  woj. dolnośląskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 685 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  685,0
  woj. dolnośląskie
  892,0
  Cały kraj
  883,0
 • 1,25 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  1,25
  Województwo
  0,85
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 11Przedszkola
 • 16 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 56 Oddziały
 • 28 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 079 Miejsca
  (rok 2018)
 • 30 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat legnicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 133 Dzieci
 • 539 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 594 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,6%
  52,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 13 2 lata i mniej
 • 13
 • 261 3 lata
 • 261
 • 312 4 lata
 • 312
 • 294 5 lata
 • 294
 • 249 6 lat
 • 249
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 115 3 lata
 • 115
 • 155 4 lata
 • 155
 • 142 5 lata
 • 142
 • 119 6 lat
 • 119
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 146 3 lata
 • 146
 • 157 4 lata
 • 157
 • 152 5 lata
 • 152
 • 130 6 lat
 • 130
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 405 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 86,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 85,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 4,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 26,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5Punkty przedszkolne
 • 9 Oddziały
 • 170 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat legnicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 155 Dzieci
 • 70 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 85 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,2%
  54,8%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 47 3 lata
 • 47
 • 58 4 lata
 • 58
 • 48 5 lata
 • 48
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 24 3 lata
 • 24
 • 28 4 lata
 • 28
 • 17 5 lata
 • 17
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 23 3 lata
 • 23
 • 30 4 lata
 • 30
 • 31 5 lata
 • 31
 •  
 • 7,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 7,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat legnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 240 Oddziały
 • 4 052 Uczniowie
 • 1 977 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 075 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 528 Uczniowie w 1 klasie
 • 273 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 255 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 436 Absolwenci
 • 224 Kobiety
  (absolwenci)
 • 212 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8 Oddziały
 • 24 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,0%
  75,0%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  16,4
  Dolnośląskie
  17,5
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,4
 • 16,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,4
 • 16,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,9
 • 3,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,0
 •  
 • 326,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 261,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 64,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 80,60 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. legnicki
  80,60
  woj. dolnośląskie
  96,38
  Cały kraj
  95,71
 • 79,95 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  79,95
  Województwo
  95,04
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat legnicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat legnicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat legnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 78 Uczniowie
 • 54 Kobiety
  (uczniowie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,2%
  30,8%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  15,6
  woj. dolnośląskie
  26,0
  Kraj
  26,3
 •  
 • 7,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat legnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  21,0
  Województwo
  18,5
  Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat legnicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat legnicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat legnicki, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat legnicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie legnickim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie legnickim znajdowały się 3 hotele (1 ★★★, 2 w trakcie kategoryzacji), 1 motel (kategorii w trakcie kategoryzacji) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 2
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 2)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 400)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie legnickim: 14 (publiczne: 14, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie legnickim 12 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 458 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 465 (uczestnicy: 33 047)
  • seanse filmowe: 5 (uczestnicy: 350)
  • wystawy: 12 (uczestnicy: 430)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 16 (uczestnicy: 4 450)
  • koncerty: 47 (uczestnicy: 9 018)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 20 (uczestnicy: 948)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 85 (uczestnicy: 3 891)
  • konkursy: 47 (uczestnicy: 714)
  • pokazy teatralne: 21 (uczestnicy: 2 300)
  • interdyscyplinarne: 44 (uczestnicy: 7 911)
  • warsztaty: 159 (uczestnicy: 2 832)
  • inne: 9 (uczestnicy: 203)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 71 (członkowie: 1 394)
  • plastyczne/techniczne: 23 (członkowie: 608)
  • taneczne: 13 (członkowie: 152)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 99)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 12)
  • teatralne: 2 (członkowie: 50)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 17 (członkowie: 397)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 34)
  • inne: 4 (członkowie: 42)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (absolwenci: 118)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 48)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 70)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 11
  • muzyczne: 5
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 4
  • ceramiczne: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 7
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 35 (członkowie: 625)
  • teatralne: 4 (członkowie: 81)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 94)
  • wokalne i chóry: 10 (członkowie: 134)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 70)
  • taneczne: 9 (członkowie: 246)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie legnickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 194 miejscami na widowni. Odbyły się 152 seanse, na które przyszło 2 491 widzów, w tym 35 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 886 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie legnickim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 7 615 zwiedzających, co daje 1 384 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie legnickim działało 17 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 206 562 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 24 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 18 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 250 334 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 80
  • dostępne dla czytelników: 40
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 38
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 11
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie legnickim działało 37 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 515 członków. Zarejestrowano 1 529 ćwiczących (mężczyźni: 1 258, kobiety: 271, chłopcy do lat 18: 775, dziewczęta do lat 18: 260). Aktywne były 44 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (44), instruktora sportowego (27) oraz inne osoby (13).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie legnickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat legnicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat legnicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 37 wypadków drogowych w powiecie legnickim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 42 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 67,2 wypadków (nieznacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 9,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 18,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 115,3 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie legnickim zarejestrowanych było 49 450 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 39 250 samochodów osobowych (712,6 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 4 573 samochodów ciężarowych (91,2 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 61 autobusów (1,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 453 ciągników siodłowych (8,2 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 918 motocykli (34,8 - mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 18,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 21,9 lat.


  W 2022 roku w powiecie legnickim znajdowało się 6 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 5 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie legnickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 37 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 42 Ranni
  (rok 2022)
 • 37 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie legnickim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 67,23 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  67,2
  Województwo
  64,7
  Cała Polska
  56,5
 • 9,09 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  9,1
  Dolnośląskie
  4,8
  Cały kraj
  5,0
 • 76,32 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat legnicki
  76,3
  Dolnośląskie
  76,2
  Polska
  65,5
 • 18,20 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • powiat legnicki
  18,2
  Województwo
  7,1
  Kraj
  6,6
 • 115,27 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • pow. legnicki
  115,3
  woj. dolnośląskie
  79,8
  Cały kraj
  77,6
 • 13,51 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  13,5
  Dolnośląskie
  7,4
  Polska
  8,9
 • 113,51 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. legnicki
  113,5
  woj. dolnośląskie
  117,8
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 49 450 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie legnickim w 2021 roku
 • 39 250 Samochody osobowe
 • 4 573 Samochody ciężarowe
 • 143 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 61 Autobusy
 • 316 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 453 Ciągniki samochodowe
 • 453   Ciągniki siodłowe
 • 2 879 Ciągniki rolnicze
 • 1 918 Motocykle
 • 618   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 641 Motorowery
 • 39 250Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie legnickim
 • Samochody osobowe w powiecie legnickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 712,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. legnicki
  712,6
  woj. dolnośląskie
  699,4
  Kraj
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg6 461
  • 1400-1649 kg9 829
  • 1650-1899 kg9 923
  • 1900 kg i więcej13 037
 • 6 461 do 1399 kg
 • 9 829 1400-1649 kg
 • 9 923 1650-1899 kg
 • 13 037 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 11 737 do 1399 cm3
 • 11 737
 • 23 768 1400-1999 cm3
 • 23 768
 • 3 745 2000 i więcej cm3
 • 3 745
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie legnickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna18 526
  • olej napędowy15 312
  • gaz (LPG)4 810
  • pozostałe602
 • 18 526 benzyna
 • 15 312 olej napędowy
 • 4 810 gaz (LPG)
 • 602 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 314 do 1 roku
 • 314
 • 234 2 lata
 • 234
 • 302 3 lata
 • 302
 • 885 4-5 lat
 • 885
 • 1 120 6-7 lat
 • 1 120
 • 1 290 8-9 lat
 • 1 290
 • 1 828 10-11 lat
 • 1 828
 • 6 063 12-15 lat
 • 6 063
 • 8 911 16-20 lat
 • 8 911
 • 7 731 21-25 lat
 • 7 731
 • 5 043 26-30 lat
 • 5 043
 • 5 529 31 lat i więcej
 • 5 529
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie legnickim
 • pow. legnicki
  20,3 lat
  Województwo
  19,5 lat
  Cała Polska
  19,0 lat
 • 4 573Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie legnickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie legnickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 91,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. legnicki
  91,2
  Województwo
  101,3
  Polska
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 379 do 999 kg
 • 2 379
 • 1 432 1000-1499 kg
 • 1 432
 • 310 1500-2999 kg
 • 310
 • 36 3000-3499 kg
 • 36
 • 51 3500-4999 kg
 • 51
 • 118 5000-6999 kg
 • 118
 • 100 7000-9999 kg
 • 100
 • 102 10000-14999 kg
 • 102
 • 45 15000 kg i więcej
 • 45
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna613
  • olej napędowy3 658
  • gaz (LPG)166
  • pozostałe136
 • 613 benzyna
 • 3 658 olej napędowy
 • 166 gaz (LPG)
 • 136 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 39 do 1 roku
 • 39
 • 24 2 lata
 • 24
 • 41 3 lata
 • 41
 • 108 4-5 lat
 • 108
 • 187 6-7 lat
 • 187
 • 190 8-9 lat
 • 190
 • 322 10-11 lat
 • 322
 • 707 12-15 lat
 • 707
 • 906 16-20 lat
 • 906
 • 806 21-25 lat
 • 806
 • 506 26-30 lat
 • 506
 • 737 31 lat i więcej
 • 737
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie legnickim
 • powiat legnicki
  20,0 lat
  Województwo
  19,7 lat
  Kraj
  19,6 lat
 • 61Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie legnickim
 • Autobusy w powiecie legnickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1,1 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  1,1
  Województwo
  3,8
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy57
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe2
 • 2 benzyna
 • 57 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 2 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 2 lata
 • 2
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 12 12-15 lat
 • 12
 • 8 16-20 lat
 • 8
 • 12 21-25 lat
 • 12
 • 6 26-30 lat
 • 6
 • 16 31 lat i więcej
 • 16
 • 22,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie legnickim
 • powiat legnicki
  22,1 lat
  woj. dolnośląskie
  22,0 lat
  Polska
  22,0 lat
 • 453Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie legnickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie legnickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 8,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat legnicki
  8,2
  Dolnośląskie
  8,8
  Polska
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy427
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe20
 • 6 benzyna
 • 427 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 20 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 9 4-5 lat
 • 9
 • 14 6-7 lat
 • 14
 • 56 8-9 lat
 • 56
 • 34 10-11 lat
 • 34
 • 88 12-15 lat
 • 88
 • 85 16-20 lat
 • 85
 • 67 21-25 lat
 • 67
 • 55 26-30 lat
 • 55
 • 43 31 lat i więcej
 • 43
 • 18,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie legnickim
 • powiat legnicki
  18,3 lat
  woj. dolnośląskie
  14,3 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 1 918Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie legnickim
 • Motocykle w powiecie legnickim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 34,8 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  34,8
  Dolnośląskie
  37,2
  Cały kraj
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 39 do 1 roku
 • 39
 • 26 2 lata
 • 26
 • 24 3 lata
 • 24
 • 54 4-5 lat
 • 54
 • 106 6-7 lat
 • 106
 • 48 8-9 lat
 • 48
 • 61 10-11 lat
 • 61
 • 217 12-15 lat
 • 217
 • 291 16-20 lat
 • 291
 • 338 21-25 lat
 • 338
 • 162 26-30 lat
 • 162
 • 552 31 lat i więcej
 • 552
 • 21,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie legnickim
 • pow. legnicki
  21,9 lat
  Dolnośląskie
  23,1 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie legnickim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 86,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. legnicki
  86,0 km
  woj. dolnośląskie
  495,9 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 1,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. legnicki
  1,2 km
  woj. dolnośląskie
  3,4 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami