Powiat legnicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat legnicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 55 138 Liczba mieszkańców
 • 744 km2 Powierzchnia
 • 74 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 34,3% Stopa urbanizacji
 • Adam Babuśka Starosta
 • pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica Adres starostwa powiatowego
 • DLE Tablice rejestracyjne
Powiat legnicki na mapie
Identyfikatory
 • 0209 TERYT (TERC)
Herb powiatu legnickiego
powiat legnicki herb
Flaga powiatu legnickiego
powiat legnicki flaga

Powiat legnicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat legnicki ma 55 138 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 3,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa dolnośląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu legnickiego w 2050 roku wynosi 51 295, z czego 25 999 to kobiety, a 25 296 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu legnickiego zawarli w 2021 roku 237 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,3% mieszkańców powiatu legnickiego jest stanu wolnego, 54,0% żyje w małżeństwie, 8,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat legnicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -296. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,38 na 1000 mieszkańców powiatu legnickiego. W 2021 roku urodziło się 410 dzieci, w tym 53,2% dziewczynek i 46,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 291 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 47,9% zgonów w powiecie legnickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,3% zgonów w powiecie legnickim były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu legnickiego przypada 12.83 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 1 063 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 791 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu legnickiego 272. W tym samym roku 19 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 46 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -27.

  60,0% mieszkańców powiatu legnickiego jest w wieku produkcyjnym, 18,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu legnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 55 138 Liczba mieszkańców
 • 28 092 Kobiety
 • 27 046 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie legnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie legnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie legnickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu legnickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 51 295 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 25 999 Kobiety
 • 25 296 Mężczyźni
 • 51,0%
  49,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie legnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie legnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie legnickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu legnickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,0 lat
  woj. dolnośląskie
  43,0 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 43,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat legnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu legnickiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat legnicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat legnicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat legnicki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,3% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  29,3%
  woj. dolnośląskie
  31,1%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,4% Kobiety
  (Panny)
 • 34,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,0% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,0%
  woj. dolnośląskie
  50,8%
  Polska
  54,0%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,2% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,2%
  woj. dolnośląskie
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 13,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,5%
  woj. dolnośląskie
  9,5%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,1% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • pow. legnicki
  0,0%
  Dolnośląskie
  0,4%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie legnickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,3
  Województwo
  4,4
  Cały kraj
  4,4
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,4
  Województwo
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 237 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie legnickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -296 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -108 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -188 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,38 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -5,4
  Województwo
  -5,5
  Kraj
  -4,9
 • -8,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie legnickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie legnickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie legnickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie legnickim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 410 Urodzenia żywe
 • 218 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 192 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,2%
  46,8%
 • 7,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,5
  woj. dolnośląskie
  8,5
  Cały kraj
  8,7
 • 32,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  32,3
  woj. dolnośląskie
  36,7
  Polska
  37,5
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42
 • 85 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 85
 • 68 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 68
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 2 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 2
 • 3 291 g Średnia waga noworodków
 • 3 270 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 314 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat legnicki
  3 291 g
  Dolnośląskie
  3 341 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 28 Waga 4000g - 4499g
 • 28
 • 115 Waga 3500g - 3999g
 • 115
 • 161 Waga 3000g - 3499g
 • 161
 • 74 Waga 2500g - 2999g
 • 74
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,17 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat legnicki
  1,17
  Województwo
  1,30
  Cała Polska
  1,32
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. legnicki
  0,62
  woj. dolnośląskie
  0,63
  Polska
  0,64
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,58
  Dolnośląskie
  0,61
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie legnickim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 706 Zgony
 • 326 Kobiety
  (Zgony)
 • 380 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,2%
  53,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,8
  Dolnośląskie
  14,0
  Polska
  13,6
 • 172,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  172,2
  Dolnośląskie
  165,2
  Cały kraj
  156,7
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. legnicki
  0,0
  Województwo
  4,5
  Cała Polska
  3,9
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. legnicki
  3,9
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie legnickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  47,9%
  Dolnośląskie
  43,0%
  Cały kraj
  34,8%
 • 17,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  17,3%
  woj. dolnośląskie
  19,7%
  Kraj
  19,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,1%
  Dolnośląskie
  6,2%
  Cały kraj
  5,4%
 • 122 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  13,3
  Polska
  13,3
 • 87,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Dolnośląskie
  87,1
  Cała Polska
  74,4
 • 221,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  221,9
  Województwo
  273,5
  Cały kraj
  268,1
 • 256,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. dolnośląskie
  256,8
  Polska
  246,5
 • 614,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 595,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 635,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  614,9
  woj. dolnośląskie
  597,6
  Kraj
  475,8
 • 119,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 58,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 178,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  119,3
  Województwo
  108,7
  Polska
  70,6
 • 49,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. legnicki
  49,9
  woj. dolnośląskie
  29,9
  Cała Polska
  32,6
 • 10,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat legnicki
  10,7
  Dolnośląskie
  6,0
  Cały kraj
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat legnicki
  0,9%
  woj. dolnośląskie
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie legnickim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 76 Osoby w zamachach samobójczych
 • 21 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 55 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 58 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 138 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  138,0
  Dolnośląskie
  36,0
  Cały kraj
  36,0
 • 29 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat legnicki
  29,0
  woj. dolnośląskie
  14,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 5 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 5
 • 10 zażycie innych leków
 • 10
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 10 samookaleczenie powierzchniowe
 • 10
 • 4 rzucenie się z wysokości
 • 4
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 30 powieszenie się
 • 30
 • 4 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 4
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 5 inny
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 12 powieszenie się
 • 12
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 16 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 16
 • 12 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 12
 • 5 zawód miłosny
 • 5
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 42 nieustalona
 • 42
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 12 lat i mniej
 • 2
 • 10 13-18 lat
 • 10
 • 6 19-24 lat
 • 6
 • 6 25-29 lat
 • 6
 • 42 30-49 lat
 • 42
 • 7 50-60 lat
 • 7
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 11 30-49 lat
 • 11
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy13
  • pod wpływem alkoholu16
  • pod wpływem środków odurzających3
  • pod wpływem leków4
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony40
 • 13 trzeźwy
 • 16 pod wpływem alkoholu
 • 3 pod wpływem środków odurzających
 • 4 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 40 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony15
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 15 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 22 kawaler/panna
 • 22
 • 16 żonaty/zamężna
 • 16
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 5 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 5
 • 27 nieustalony
 • 27
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne5
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony68
 • 1 podstawowe niepełne
 • 5 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 68 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony16
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 16 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 10 praca
 • 10
 • 10 na utrzymaniu innej osoby
 • 10
 • 2 emerytura
 • 2
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 51 nieustalony
 • 51
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 2 emerytura
 • 2
 • 12 nieustalony
 • 12
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 063 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 539 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 524 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 19 Zameldowania z zagranicy
 • 12 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 791 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 410 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 381 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 46 Wymeldowania za granicę
 • 25 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 21 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 245 Saldo migracji
 • 116 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 129 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 272 Saldo migracji wewnętrznych
 • 129 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 143 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -27 Saldo migracji zagranicznych
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie legnickim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat legnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat legnicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie legnickim oddano do użytku 361 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,55 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie legnickim to 18 882 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 343 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  73,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 26,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie legnickim to 4,94 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie legnickim to 119,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,62% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,24% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,12% mieszkań posiada łazienkę, 75,61% korzysta z centralnego ogrzewania, a 41,26% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie legnickim 111 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 994 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 908 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 5 transakcji (mediana cen - 4 805 zł/m2, średnia - 4 769 zł/m2), a na rynku wtórnym 106 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 927 zł/m2, średnia - 2 812 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 994 zł
 • powiat legnicki
  2 994 zł
  Województwo
  4 720 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 2 994 zł Ogółem
 • 2 994 zł
 • 2 623 zł do 40 m2
 • 2 623 zł
 • 3 014 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 014 zł
 • 3 159 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 159 zł
 • 2 414 zł od 80,1 m2
 • 2 414 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 908 zł
 • Tutaj
  2 908 zł
  Województwo
  4 827 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 2 908 zł Ogółem
 • 2 908 zł
 • 2 785 zł do 40 m2
 • 2 785 zł
 • 2 945 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 945 zł
 • 3 098 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 098 zł
 • 2 501 zł od 80,1 m2
 • 2 501 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 111
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m214
  • od 40,1 do 60 m240
  • od 60,1 do 80 m242
  • od 80,1 m215
 • 14 do 40 m2
 • 40 od 40,1 do 60 m2
 • 42 od 60,1 do 80 m2
 • 15 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie legnickim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 805 zł
 • pow. legnicki
  4 805 zł
  Województwo
  5 781 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 4 805 zł Ogółem
 • 4 805 zł
 • 4 805 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 805 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 769 zł
 • powiat legnicki
  4 769 zł
  Dolnośląskie
  5 806 zł
  Cała Polska
  6 212 zł
 • 4 769 zł Ogółem
 • 4 769 zł
 • 4 769 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 769 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 5
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m20
  • od 60,1 do 80 m25
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 0 od 40,1 do 60 m2
 • 5 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 927 zł
 • pow. legnicki
  2 927 zł
  Dolnośląskie
  4 006 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 2 927 zł Ogółem
 • 2 927 zł
 • 2 623 zł do 40 m2
 • 2 623 zł
 • 3 014 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 014 zł
 • 3 065 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 065 zł
 • 2 414 zł od 80,1 m2
 • 2 414 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 812 zł
 • Powiat
  2 812 zł
  Województwo
  4 356 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 2 812 zł Ogółem
 • 2 812 zł
 • 2 785 zł do 40 m2
 • 2 785 zł
 • 2 945 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 945 zł
 • 2 877 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 877 zł
 • 2 501 zł od 80,1 m2
 • 2 501 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 106
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m214
  • od 40,1 do 60 m240
  • od 60,1 do 80 m237
  • od 80,1 m215
 • 14 do 40 m2
 • 40 od 40,1 do 60 m2
 • 37 od 60,1 do 80 m2
 • 15 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 18 882 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 342,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. legnicki
  342,60
  Dolnośląskie
  424,80
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 86,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  86,40 m2
  woj. dolnośląskie
  72,80 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 29,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. legnicki
  29,60 m2
  Dolnośląskie
  30,90 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,35 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat legnicki
  4,35
  Województwo
  3,81
  Cały kraj
  3,82
 • 2,92 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. legnicki
  2,92
  woj. dolnośląskie
  2,35
  Polska
  2,55
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. legnicki
  0,67
  Dolnośląskie
  0,62
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 361 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 6,55 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. legnicki
  6,55
  Dolnośląskie
  8,67
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 782 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,94 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat legnicki
  4,94
  woj. dolnośląskie
  3,56
  Kraj
  3,90
 • 32,32 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat legnicki
  32,32
  Dolnośląskie
  30,86
  Kraj
  24,07
 • 43 186 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 119,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat legnicki
  119,6 m2
  woj. dolnośląskie
  83,3 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,78 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  0,78 m2
  woj. dolnośląskie
  0,72 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,62% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,62%
  Województwo
  98,69%
  Cały kraj
  96,97%
 • 93,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat legnicki
  93,24%
  Województwo
  95,19%
  Polska
  94,01%
 • 90,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. legnicki
  90,12%
  woj. dolnośląskie
  93,09%
  Polska
  91,78%
 • 75,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  75,61%
  Dolnośląskie
  82,55%
  Polska
  83,08%
 • 41,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  41,26%
  Województwo
  66,02%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat legnicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie legnickim na 1000 mieszkańców pracuje 251osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 49,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie legnickim wynosiło w 2021 roku 7,8% (9,3% wśród kobiet i 6,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie legnickim wynosiło 5 452,05 PLN, co odpowiada 90.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu legnickiego 6 036 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 295 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 741.

  20,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu legnickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,5% w przemyśle i budownictwie, a 26,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 251 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat legnicki
  251,0
  woj. dolnośląskie
  281,0
  Cała Polska
  257,0
 • 7,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,3% Kobiety
 • 6,6% Mężczyźni
 • pow. legnicki
  7,8%
  woj. dolnośląskie
  4,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie legnickim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie legnickim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie legnickim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 452 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. legnicki
  5 452 PLN
  Województwo
  6 243 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie legnickim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 036 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 295 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 741 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,38 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 19,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,5% Przemysł i budownictwo
 • 23,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 39,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 26,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 26,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 26,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,6% Pozostałe
 • 29,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie legnickim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 821 Pracujący ogółem
 • 6 774 Kobiety
 • 7 047 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie legnickim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,0% W wieku produkcyjnym
 • 54,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat legnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat legnicki
  66,6
  Dolnośląskie
  70,3
  Cała Polska
  69,0
 • 36,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  36,4
  woj. dolnośląskie
  40,7
  Kraj
  38,2
 • 120,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. legnicki
  120,6
  woj. dolnośląskie
  137,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat legnicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie legnickim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 896 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 4 606 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 447 nowych podmiotów, a 241 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (548) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (372) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (497) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (220) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie legnickim najwięcej (285) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (5 731) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,2% (189) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,1% (1 482) podmiotów, a 71,7% (4 225) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie legnickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.1%) oraz Budownictwo (19.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 896 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 189 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 482 Przemysł i budownictwo
 • 4 225 Pozostała działalność
 • 447 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie legnickim w 2021 roku
 • 241 Podmioty wyrejestrowane w powiecie legnickim w 2021 roku
 • 4 606 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 731 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 5 731
 • 142 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 142
 • 21 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 21
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 5 894 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 5 894
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 343 Spółki handlowe ogółem
 • 343
 • 36  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 36
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 285  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 285
 • 35    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 35
 • 248 Spółki cywilne ogółem
 • 248
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 606 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 202 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 202
 • 903 Budownictwo
 • 903
 • 393 Transport i gospodarka magazynowa
 • 393
 • 388 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 388
 • 349 Przetwórstwo przemysłowe
 • 349
 • 252 Pozostała działalność
 • 252
 • 242 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 242
 • 162 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 162
 • 155 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 155
 • 126 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 126
 • 125 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 125
 • 94 Informacja i komunikacja
 • 94
 • 88 Edukacja
 • 88
 • 59 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 59
 • 51 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 51
 • 8 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 8
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat legnicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie legnickim stwierdzono 1 173 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,32 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie legnickim wynosi 64,90% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa dolnośląskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu legnickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 15,52 (wykrywalność 57%) oraz przeciwko mieniu - 11,74 (wykrywalność 41%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,45 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,47 (46%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,44 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat legnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 173 Przestępstwa ogółem
 • 1 173
 • 854 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 854
 • 81 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 81
 • 135 Przestępstwa drogowe
 • 135
 • 24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 24
 • 646 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 646
 • 21,32 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat legnicki
  21,32
  woj. dolnośląskie
  28,36
  Cała Polska
  21,51
 • 15,52 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. legnicki
  15,52
  Województwo
  19,16
  Polska
  12,82
 • 1,47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,47
  Województwo
  5,14
  Cała Polska
  5,89
 • 2,45 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,45
  Województwo
  2,39
  Cały kraj
  1,85
 • 0,44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. legnicki
  0,44
  woj. dolnośląskie
  0,41
  Polska
  0,35
 • 11,74 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. legnicki
  11,74
  Województwo
  15,90
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat legnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. legnicki
  65%
  Dolnośląskie
  65%
  Cały kraj
  71%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  58%
  woj. dolnośląskie
  60%
  Polska
  64%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  46%
  woj. dolnośląskie
  61%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  Województwo
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Województwo
  88%
  Kraj
  89%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. legnicki
  42%
  Województwo
  46%
  Polska
  53%

Powiat legnicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu legnickiego wyniosła w 2021 roku 93,4 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu legnickiego - 37.9% została przeznaczona na Dział 852 - Pomoc społeczna. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (16.1%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (10.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,2 mln złotych, czyli 12,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu legnickiego wyniosła w 2021 roku 95,8 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 852 - Pomoc społeczna (35%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.4%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (18.6%). W budżecie powiatu legnickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 283 złotych na mieszkańca (16,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 15,1 złotych na mieszkańca (0,9%).
 • Wydatki budżetu w powiecie legnickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu legnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat legnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu legnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  60,0 mln

  1,1 tys(100%)

  60,2 mln

  1,1 tys(100%)

  60,4 mln

  1,1 tys(100%)

  68,2 mln

  1,2 tys(100%)

  74,0 mln

  1,3 tys(100%)

  72,0 mln

  1,3 tys(100%)

  84,4 mln

  1,5 tys(100%)

  93,4 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  27,5 mln

  501(45.9%)

  28,4 mln

  516(47.2%)

  28,8 mln

  522(47.7%)

  25,6 mln

  463(37.5%)

  27,9 mln

  504(37.7%)

  30,3 mln

  549(42.1%)

  37,3 mln

  676(44.1%)

  35,4 mln

  642(37.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,0 mln

  108(9.9%)

  5,4 mln

  97,3(8.9%)

  5,4 mln

  98,5(9%)

  12,1 mln

  219(17.8%)

  9,1 mln

  164(12.3%)

  8,1 mln

  147(11.3%)

  8,2 mln

  149(9.7%)

  15,1 mln

  274(16.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,6 mln

  102(9.3%)

  5,8 mln

  105(9.6%)

  6,7 mln

  121(11%)

  6,2 mln

  113(9.1%)

  6,4 mln

  115(8.6%)

  7,2 mln

  130(10%)

  9,3 mln

  169(11%)

  10,0 mln

  181(10.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,1 mln

  111(10.2%)

  6,9 mln

  125(11.4%)

  6,8 mln

  124(11.3%)

  6,6 mln

  120(9.7%)

  7,7 mln

  140(10.5%)

  8,3 mln

  150(11.5%)

  9,3 mln

  169(11.1%)

  9,8 mln

  177(10.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,2 mln

  94,8(8.7%)

  5,4 mln

  99,0(9.1%)

  6,0 mln

  108(9.9%)

  6,1 mln

  110(8.9%)

  6,6 mln

  118(8.9%)

  6,6 mln

  120(9.2%)

  7,6 mln

  138(9%)

  7,7 mln

  139(8.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,6 mln

  102(9.3%)

  4,1 mln

  73,8(6.7%)

  3,5 mln

  62,6(5.7%)

  3,3 mln

  58,9(4.8%)

  2,9 mln

  53,3(4%)

  2,7 mln

  48,2(3.7%)

  2,8 mln

  50,7(3.3%)

  4,2 mln

  76,8(4.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  456,0 tys

  8,3(0.8%)

  952,4 tys

  17,3(1.6%)

  74,0 tys

  1,3(0.1%)

  657,3 tys

  11,9(1%)

  164,5 tys

  3,0(0.2%)

  94,2 tys

  1,7(0.1%)

  816,3 tys

  14,8(1%)

  1,8 mln

  33,1(2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,1 mln

  19,7(1.8%)

  1,1 mln

  19,6(1.8%)

  1,2 mln

  22,0(2%)

  1,2 mln

  21,3(1.7%)

  2,9 mln

  52,0(3.9%)

  1,5 mln

  27,7(2.1%)

  1,6 mln

  29,1(1.9%)

  1,8 mln

  32,4(1.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,2 mln

  22,1(2%)

  1,2 mln

  21,5(2%)

  996,1 tys

  18,1(1.6%)

  1,1 mln

  19,7(1.6%)

  1,1 mln

  20,5(1.5%)

  1,2 mln

  21,4(1.6%)

  1,2 mln

  20,9(1.4%)

  1,3 mln

  23,1(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  97,7 tys

  1,8(0.2%)

  323,9 tys

  5,9(0.5%)

  198,6 tys

  3,6(0.3%)

  247,4 tys

  4,5(0.4%)

  290,6 tys

  5,3(0.4%)

  369,2 tys

  6,7(0.5%)

  282,7 tys

  5,1(0.3%)

  281,2 tys

  5,1(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  889,6 tys

  16,2(1.5%)

  648,9 tys

  11,8(1.1%)

  581,1 tys

  10,5(1%)

  533,6 tys

  9,7(0.8%)

  474,3 tys

  8,6(0.6%)

  403,1 tys

  7,3(0.6%)

  380,9 tys

  6,9(0.5%)

  216,2 tys

  3,9(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  8,6 tys

  0,2(0%)

  15,6 tys

  0,3(0%)

  23,5 tys

  0,4(0%)

  28,8 tys

  0,5(0%)

  44,4 tys

  0,8(0.1%)

  56,3 tys

  1,0(0.1%)

  296,3 tys

  5,4(0.4%)

  157,4 tys

  2,9(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,2(0.2%)

  123,9 tys

  2,2(0.2%)

  125,2 tys

  2,3(0.2%)

  132,0 tys

  2,4(0.2%)

  131,5 tys

  2,4(0.2%)

  131,6 tys

  2,4(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  31,5 tys

  0,6(0.1%)

  35,7 tys

  0,6(0.1%)

  27,6 tys

  0,5(0%)

  27,2 tys

  0,5(0%)

  24,7 tys

  0,4(0%)

  65,7 tys

  1,2(0.1%)

  66,5 tys

  1,2(0.1%)

  90,1 tys

  1,6(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  55,7 tys

  1,0(0.1%)

  28,0 tys

  0,5(0%)

  22,6 tys

  0,4(0%)

  35,4 tys

  0,6(0.1%)

  34,3 tys

  0,6(0%)

  39,8 tys

  0,7(0.1%)

  3,2 tys

  0,1(0%)

  29,0 tys

  0,5(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  203,7 tys

  3,7(0.2%)

  15,3 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  8,8 tys

  0,2(0%)

  9,7 tys

  0,2(0%)

  15,4 tys

  0,3(0%)

  18,8 tys

  0,3(0%)

  23,9 tys

  0,4(0%)

  18,5 tys

  0,3(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  14,0 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  3,9 tys

  0,1(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  5,4 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  9,5 tys

  0,2(0%)

  9,0 tys

  0,2(0%)

  10,7 tys

  0,2(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,0(0%)

  9,5 tys

  0,2(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,2 mln

  58,7(4.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  59,9 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,6 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  57,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie legnickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu legnickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat legnicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu legnickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  61,4 mln

  1,1 tys(100%)

  61,4 mln

  1,1 tys(100%)

  63,6 mln

  1,2 tys(100%)

  68,1 mln

  1,2 tys(100%)

  72,9 mln

  1,3 tys(100%)

  75,3 mln

  1,4 tys(100%)

  86,8 mln

  1,6 tys(100%)

  95,8 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  23,4 mln

  425(38.1%)

  24,0 mln

  436(39.1%)

  24,0 mln

  434(37.7%)

  24,3 mln

  439(35.6%)

  25,6 mln

  464(35.2%)

  28,3 mln

  513(37.6%)

  31,4 mln

  570(36.2%)

  33,5 mln

  608(35%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,6 mln

  193(17.3%)

  11,5 mln

  208(18.7%)

  12,4 mln

  225(19.5%)

  13,3 mln

  241(19.5%)

  15,2 mln

  275(20.9%)

  17,3 mln

  314(23%)

  17,6 mln

  319(20.3%)

  19,6 mln

  355(20.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,4 mln

  190(17%)

  10,0 mln

  182(16.3%)

  10,1 mln

  182(15.8%)

  9,8 mln

  177(14.3%)

  11,9 mln

  215(16.4%)

  13,7 mln

  247(18.1%)

  20,4 mln

  370(23.5%)

  17,8 mln

  323(18.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  814,3 tys

  14,8(1.3%)

  1,1 mln

  20,1(1.8%)

  1,5 mln

  27,2(2.4%)

  6,4 mln

  115(9.3%)

  3,1 mln

  55,9(4.2%)

  1,7 mln

  31,5(2.3%)

  1,9 mln

  35,0(2.2%)

  6,9 mln

  126(7.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,4 mln

  80,8(7.2%)

  4,7 mln

  85,2(7.6%)

  5,1 mln

  91,5(7.9%)

  5,0 mln

  91,1(7.4%)

  5,4 mln

  98,4(7.5%)

  5,2 mln

  93,5(6.9%)

  6,1 mln

  111(7%)

  5,8 mln

  106(6.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,6 mln

  102(9.1%)

  4,1 mln

  73,7(6.6%)

  3,5 mln

  62,6(5.4%)

  3,3 mln

  58,9(4.8%)

  2,9 mln

  52,6(4%)

  2,6 mln

  48,0(3.5%)

  2,8 mln

  50,6(3.2%)

  4,2 mln

  76,7(4.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  24,0(2.1%)

  1,2 mln

  21,9(2%)

  1,3 mln

  24,0(2.1%)

  1,3 mln

  22,7(1.8%)

  1,9 mln

  34,3(2.6%)

  2,3 mln

  40,9(3%)

  1,6 mln

  29,7(1.9%)

  1,9 mln

  34,3(2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  250,0 tys

  4,5(0.4%)

  600,0 tys

  10,9(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  504,8 tys

  9,1(0.7%)

  40,0 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  400,0 tys

  7,3(0.5%)

  1,5 mln

  27,6(1.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,3 mln

  23,9(2.1%)

  1,1 mln

  19,6(1.8%)

  4,1 mln

  75,2(6.5%)

  1,7 mln

  29,9(2.4%)

  3,2 mln

  58,3(4.4%)

  1,2 mln

  21,5(1.6%)

  1,3 mln

  23,6(1.5%)

  994,7 tys

  18,0(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,4 mln

  44,3(4%)

  2,3 mln

  41,2(3.7%)

  714,2 tys

  12,9(1.1%)

  881,6 tys

  16,0(1.3%)

  745,5 tys

  13,5(1%)

  721,1 tys

  13,1(1%)

  741,5 tys

  13,5(0.9%)

  847,1 tys

  15,4(0.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  240,3 tys

  4,4(0.4%)

  496,1 tys

  9,0(0.8%)

  727,6 tys

  13,2(1.1%)

  321,7 tys

  5,8(0.5%)

  929,0 tys

  16,8(1.3%)

  230,5 tys

  4,2(0.3%)

  249,9 tys

  4,5(0.3%)

  142,1 tys

  2,6(0.1%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,2(0.2%)

  123,9 tys

  2,2(0.2%)

  125,2 tys

  2,3(0.2%)

  132,0 tys

  2,4(0.2%)

  131,5 tys

  2,4(0.2%)

  131,6 tys

  2,4(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  31,5 tys

  0,6(0.1%)

  35,7 tys

  0,6(0.1%)

  27,6 tys

  0,5(0%)

  27,2 tys

  0,5(0%)

  24,7 tys

  0,4(0%)

  65,7 tys

  1,2(0.1%)

  66,5 tys

  1,2(0.1%)

  77,1 tys

  1,4(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  71,3 tys

  1,3(0.1%)

  67,5 tys

  1,2(0.1%)

  60,6 tys

  1,1(0.1%)

  65,6 tys

  1,2(0.1%)

  74,1 tys

  1,3(0.1%)

  65,1 tys

  1,2(0.1%)

  82,8 tys

  1,5(0.1%)

  40,1 tys

  0,7(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 tys

  0,1(0%)

  11,1 tys

  0,2(0%)

  12,2 tys

  0,2(0%)

  11,8 tys

  0,2(0%)

  12,2 tys

  0,2(0%)

  13,3 tys

  0,2(0%)

  44,5 tys

  0,8(0.1%)

  12,1 tys

  0,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  356,9 tys

  6,5(0.6%)

  277,7 tys

  5,0(0.5%)

  285

  0,0(0%)

  252

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  64,1

  0,0(0%)

  674

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  59,9 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,6 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  57,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat legnicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 510 mieszkańców powiatu legnickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 042 kobiet oraz 6 468 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,7% średnie ogólnokształcące, a 24,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców powiatu legnickiego, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 14,6% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu legnickiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie legnickim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,0%) oraz średnie zawodowe (21,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,9%) oraz średnie zawodowe (26,5%).

  W roku 2021 w powiecie legnickim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 56 oddziałów uczęszczało 1 133 dzieci (539 dziewczynek oraz 594 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie legnickim mieściło się 6 przedszkoli, w których do 27 oddziałów uczęszczało 592 dzieci (285 dziewczynek oraz 307 chłopców). Dostępnych było 537 miejsc.

  17,3% mieszkańców powiatu legnickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,1% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 732 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,25 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 22 szkoły podstawowe, w których w 248 oddziałach uczyło się 4 076 uczniów (1 983 kobiety oraz 2 093 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie legnickim placówkę miały 23 szkoły podstawowe, w których w 179 oddziałach uczyło się 3 079 uczniów (1 470 kobiet oraz 1 609 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,0% ludności (28,1% wśród dziewczynek i 27,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,4 uczniów.

  W powiecie legnickim znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 78 uczniów (54 kobiety oraz 24 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 12 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie legnickim placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 7 oddziałach uczyło się 171 uczniów (116 kobiet oraz 55 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 64 absolwentów.

  W powiecie legnickim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 84 uczniów (31 kobiet oraz 53 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 15,6 uczniów. 21,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,0% mieszkańców powiatu legnickiego w wieku potencjalnej nauki (27,1% kobiet i 26,9% mężczyzn).

 • 18,3% Wykształcenie wyższe
 • pow. legnicki
  18,3%
  Dolnośląskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 22,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  36,3%
  Dolnośląskie
  36,0%
  Cała Polska
  35,2%
 • 37,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • pow. legnicki
  2,5%
  woj. dolnośląskie
  3,7%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat legnicki
  9,7%
  Województwo
  12,1%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 24,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  24,1%
  Dolnośląskie
  20,3%
  Polska
  20,0%
 • 21,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  24,1%
  Dolnośląskie
  20,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 18,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat legnicki
  3,2%
  Województwo
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. legnicki
  14,6%
  Województwo
  11,2%
  Polska
  12,3%
 • 15,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. legnicki
  3,5%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 732 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  732,0
  woj. dolnośląskie
  905,0
  Cała Polska
  896,0
 • 1,25 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat legnicki
  1,25
  woj. dolnośląskie
  0,85
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 11Przedszkola
 • 16 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 56 Oddziały
 • 28 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 079 Miejsca
  (rok 2018)
 • 30 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat legnicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 133 Dzieci
 • 539 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 594 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,6%
  52,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 13 2 lata i mniej
 • 13
 • 261 3 lata
 • 261
 • 312 4 lata
 • 312
 • 294 5 lata
 • 294
 • 249 6 lat
 • 249
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 115 3 lata
 • 115
 • 155 4 lata
 • 155
 • 142 5 lata
 • 142
 • 119 6 lat
 • 119
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 146 3 lata
 • 146
 • 157 4 lata
 • 157
 • 152 5 lata
 • 152
 • 130 6 lat
 • 130
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 405 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 86,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 85,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 4,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 26,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5Punkty przedszkolne
 • 9 Oddziały
 • 170 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat legnicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 155 Dzieci
 • 70 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 85 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,2%
  54,8%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 47 3 lata
 • 47
 • 58 4 lata
 • 58
 • 48 5 lata
 • 48
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 24 3 lata
 • 24
 • 28 4 lata
 • 28
 • 17 5 lata
 • 17
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 23 3 lata
 • 23
 • 30 4 lata
 • 30
 • 31 5 lata
 • 31
 •  
 • 7,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 7,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat legnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 240 Oddziały
 • 4 052 Uczniowie
 • 1 977 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 075 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,8%
  51,2%
 • 528 Uczniowie w 1 klasie
 • 273 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 255 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 436 Absolwenci
 • 224 Kobiety
  (absolwenci)
 • 212 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8 Oddziały
 • 24 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,0%
  75,0%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  16,4
  woj. dolnośląskie
  17,5
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,4
 • 16,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,4
 • 16,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,9
 • 3,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,0
 •  
 • 326,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 261,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 64,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat legnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 78 Uczniowie
 • 54 Kobiety
  (uczniowie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,2%
  30,8%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  15,6
  Województwo
  26,0
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 7,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat legnicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  21,0
  Dolnośląskie
  18,5
  Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat legnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat legnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat legnicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat legnicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie legnickim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie legnickim znajdowały się 3 hotele (1 ★★★, 2 w trakcie kategoryzacji), 1 motel (kategorii w trakcie kategoryzacji) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1
  • zespoły domków turystycznych: 2 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 2
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 2)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 400)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 10


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie legnickim: 14 (publiczne: 14, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie legnickim 12 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 264 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 525 (uczestnicy: 24 180)
  • seanse filmowe: 16 (uczestnicy: 210)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 810)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 14 (uczestnicy: 5 190)
  • koncerty: 34 (uczestnicy: 4 447)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 44 (uczestnicy: 773)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 97 (uczestnicy: 3 872)
  • konkursy: 76 (uczestnicy: 1 501)
  • pokazy teatralne: 19 (uczestnicy: 1 751)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 20)
  • interdyscyplinarne: 32 (uczestnicy: 3 046)
  • warsztaty: 178 (uczestnicy: 2 450)
  • inne: 5 (uczestnicy: 110)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 75 (członkowie: 1 075)
  • plastyczne/techniczne: 23 (członkowie: 287)
  • taneczne: 15 (członkowie: 265)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 64)
  • informatyczne: 3 (członkowie: 15)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 2 (członkowie: 37)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 19 (członkowie: 328)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 35)
  • inne: 4 (członkowie: 34)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 8 (absolwenci: 190)
  • języków obcych: 4 (absolwenci: 90)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 25)
  • tańca: 1 (absolwenci: 60)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 13
  • muzyczne: 6
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 4
  • ceramiczne: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 3
  • sale baletowe/taneczne: 13
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 33 (członkowie: 627)
  • teatralne: 5 (członkowie: 72)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 58)
  • wokalne i chóry: 9 (członkowie: 145)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 72)
  • taneczne: 9 (członkowie: 280)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie legnickim działało 1 kino posiadające 1 salę z 194 miejscami na widowni. Odbyło się 177 seansów, na które przyszło 3 908 widzów, w tym 55 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 853 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie legnickim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 4 131 zwiedzających, co daje 751 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie legnickim działało 17 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 205 542 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 27 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 18 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 250 334 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 75
  • dostępne dla czytelników: 43
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 42
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 13
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2


 • Kluby sportowe w powiecie legnickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie legnickim działało 37 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 515 członków. Zarejestrowano 1 529 ćwiczących (mężczyźni: 1 258, kobiety: 271, chłopcy do lat 18: 775, dziewczęta do lat 18: 260). Aktywne były 44 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (44), instruktora sportowego (27) oraz inne osoby (13).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie legnickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat legnicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat legnicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 49 wypadków drogowych w powiecie legnickim odnotowano 9 ofiar śmiertelnych oraz 57 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 88,9 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 16,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,3 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 76,0 rannych (nieznacznie więcej od wartości dla województwa i nieznacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie legnickim zarejestrowanych było 47 387 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 37 649 samochodów osobowych (683,2 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa dolnośląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 4 364 samochodów ciężarowych (87,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 56 autobusów (1,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 428 ciągników siodłowych (7,8 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 1 790 motocykli (32,5 - mniej od wartości dla województwa dolnośląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 18,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 21,8 lat.


  W 2021 roku w powiecie legnickim znajdowało się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 4 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 4 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie legnickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 49 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 9 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 57 Ranni
  (rok 2021)
 • 50 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie legnickim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 88,87 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. legnicki
  88,9
  woj. dolnośląskie
  60,1
  Cały kraj
  59,9
 • 16,32 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  16,3
  Województwo
  6,2
  Cała Polska
  5,9
 • 103,38 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  103,4
  woj. dolnośląskie
  70,1
  Kraj
  69,4
 • 6,33 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  6,3
  Województwo
  6,7
  Polska
  7,6
 • 75,97 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  76,0
  Województwo
  73,3
  Cała Polska
  80,2
 • 18,37 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  18,4
  Dolnośląskie
  10,3
  Cały kraj
  9,8
 • 116,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat legnicki
  116,3
  Dolnośląskie
  116,6
  Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 47 387 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie legnickim w 2020 roku
 • 37 649 Samochody osobowe
 • 4 364 Samochody ciężarowe
 • 146 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 56 Autobusy
 • 290 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 428 Ciągniki samochodowe
 • 428   Ciągniki siodłowe
 • 2 810 Ciągniki rolnicze
 • 1 790 Motocykle
 • 555   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 580 Motorowery
 • 37 649Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie legnickim
 • Samochody osobowe w powiecie legnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 683,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat legnicki
  683,2
  Województwo
  679,0
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg6 490
  • 1400-1649 kg9 603
  • 1650-1899 kg9 649
  • 1900 kg i więcej11 907
 • 6 490 do 1399 kg
 • 9 603 1400-1649 kg
 • 9 649 1650-1899 kg
 • 11 907 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 11 324 do 1399 cm3
 • 11 324
 • 22 829 1400-1999 cm3
 • 22 829
 • 3 496 2000 i więcej cm3
 • 3 496
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie legnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17 833
  • olej napędowy14 542
  • gaz (LPG)4 769
  • pozostałe505
 • 17 833 benzyna
 • 14 542 olej napędowy
 • 4 769 gaz (LPG)
 • 505 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 324 do 1 roku
 • 324
 • 206 2 lata
 • 206
 • 279 3 lata
 • 279
 • 799 4-5 lat
 • 799
 • 983 6-7 lat
 • 983
 • 1 343 8-9 lat
 • 1 343
 • 1 744 10-11 lat
 • 1 744
 • 6 230 12-15 lat
 • 6 230
 • 8 761 16-20 lat
 • 8 761
 • 7 450 21-25 lat
 • 7 450
 • 4 687 26-30 lat
 • 4 687
 • 4 843 31 lat i więcej
 • 4 843
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie legnickim
 • pow. legnicki
  20,1 lat
  woj. dolnośląskie
  19,2 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 4 364Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie legnickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie legnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 87,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  87,0
  Dolnośląskie
  98,2
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 277 do 999 kg
 • 2 277
 • 1 343 1000-1499 kg
 • 1 343
 • 306 1500-2999 kg
 • 306
 • 35 3000-3499 kg
 • 35
 • 51 3500-4999 kg
 • 51
 • 115 5000-6999 kg
 • 115
 • 95 7000-9999 kg
 • 95
 • 97 10000-14999 kg
 • 97
 • 45 15000 kg i więcej
 • 45
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna617
  • olej napędowy3 448
  • gaz (LPG)164
  • pozostałe135
 • 617 benzyna
 • 3 448 olej napędowy
 • 164 gaz (LPG)
 • 135 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 32 do 1 roku
 • 32
 • 35 2 lata
 • 35
 • 32 3 lata
 • 32
 • 108 4-5 lat
 • 108
 • 165 6-7 lat
 • 165
 • 208 8-9 lat
 • 208
 • 312 10-11 lat
 • 312
 • 672 12-15 lat
 • 672
 • 945 16-20 lat
 • 945
 • 756 21-25 lat
 • 756
 • 429 26-30 lat
 • 429
 • 670 31 lat i więcej
 • 670
 • 19,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie legnickim
 • pow. legnicki
  19,6 lat
  woj. dolnośląskie
  19,4 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 56Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie legnickim
 • Autobusy w powiecie legnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1,0 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. legnicki
  1,0
  woj. dolnośląskie
  3,7
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy52
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe2
 • 2 benzyna
 • 52 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 2 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 10 12-15 lat
 • 10
 • 8 16-20 lat
 • 8
 • 11 21-25 lat
 • 11
 • 5 26-30 lat
 • 5
 • 16 31 lat i więcej
 • 16
 • 22,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie legnickim
 • pow. legnicki
  22,6 lat
  Województwo
  21,5 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 428Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie legnickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie legnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. legnicki
  7,8
  Województwo
  8,2
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy403
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe19
 • 6 benzyna
 • 403 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 19 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 8 4-5 lat
 • 8
 • 32 6-7 lat
 • 32
 • 35 8-9 lat
 • 35
 • 22 10-11 lat
 • 22
 • 95 12-15 lat
 • 95
 • 74 16-20 lat
 • 74
 • 73 21-25 lat
 • 73
 • 53 26-30 lat
 • 53
 • 33 31 lat i więcej
 • 33
 • 18,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie legnickim
 • powiat legnicki
  18,0 lat
  Województwo
  14,3 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 1 790Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie legnickim
 • Motocykle w powiecie legnickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 32,5 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  32,5
  Województwo
  35,4
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 37 do 1 roku
 • 37
 • 18 2 lata
 • 18
 • 14 3 lata
 • 14
 • 99 4-5 lat
 • 99
 • 43 6-7 lat
 • 43
 • 53 8-9 lat
 • 53
 • 58 10-11 lat
 • 58
 • 230 12-15 lat
 • 230
 • 284 16-20 lat
 • 284
 • 286 21-25 lat
 • 286
 • 153 26-30 lat
 • 153
 • 515 31 lat i więcej
 • 515
 • 21,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie legnickim
 • powiat legnicki
  21,8 lat
  woj. dolnośląskie
  23,0 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie legnickim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 67,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat legnicki
  67,2 km
  Dolnośląskie
  542,7 km
  Polska
  591,9 km
 • 0,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat legnicki
  0,9 km
  woj. dolnośląskie
  3,8 km
  Polska
  4,9 km
 • 4 Liczba licencji na taksówki
 • 4 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami