Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
(W oparciu o dane GUS z 2022 roku)