Borek Wielkopolski w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Borek Wielkopolski - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Borek Wielkopolski to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu gostyńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Borek Wielkopolski.
 • 2 437 Liczba mieszkańców
 • 6,3 km² Powierzchnia
 • 387,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1392 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 65 Numer kierunkowy
 • PGS Tablice rejestracyjne
 • Marek Rożek Burmistrz miasta
Borek Wielkopolski na mapie
Identyfikatory
 • 17.241051.9167 Współrzędne GPS
 • 3004014 TERYT (TERC)
 • 0954343 SIMC
Herb miasta Borek Wielkopolski
Borek Wielkopolski herb
Flaga miasta Borek Wielkopolski
Borek Wielkopolski flaga

Jak Borek Wielkopolski wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Borek Wielkopolski na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Borek Wielkopolski wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Borek Wielkopolski plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
6Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
8Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
10Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
11Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
13Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
20Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
48Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
56Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
92Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
112Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
118Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2021 roku
125Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
146Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
153Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
169Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
202Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
226Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
226Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
233Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
261Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
262Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
304Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych

Borek Wielkopolski - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
63-810Poczta Borek Wielkopolski

Borek Wielkopolski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Borku Wielkopolskim)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Biuro Terenowe w Gostyniu (podlega pod: ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Nowe Wrota 10
63-800 Gostyń
Urząd Miejski w Borku Wielkopolskim
(65) 571-61-20
(65) 571-58-93
Rynek 1
63-810 Borek Wielkopolski

Borek Wielkopolski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Borek Wielkopolski jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 437, z czego 50,0% stanowią kobiety, a 50,0% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 0,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Borku Wielkopolskiego zawarli w 2022 roku 5 małżeństw, co odpowiada 2,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców Borku Wielkopolskiego jest stanu wolnego, 58,5% żyje w małżeństwie, 4,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,6% to wdowy/wdowcy.

  Borek Wielkopolski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,82 na 1000 mieszkańców Borku Wielkopolskiego. W 2022 roku urodziło się 26 dzieci, w tym 73,1% dziewczynek i 26,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 429 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,93 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 25,9% zgonów w Borku Wielkopolskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,1% zgonów w Borku Wielkopolskim były nowotwory, a 5,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Borku Wielkopolskiego przypada 9.87 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 30 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 34 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Borku Wielkopolskiego -4. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,4% mieszkańców Borku Wielkopolskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Borku Wielkopolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 437 Liczba mieszkańców
 • 1 219 Kobiety
 • 1 218 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Borku Wielkopolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Borku Wielkopolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Borku Wielkopolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Borku Wielkopolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,9 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Borek Wielkopolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Borku Wielkopolskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Borek Wielkopolski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Borek Wielkopolski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Borek Wielkopolski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,9%
  woj. wielkopolskie
  29,8%
  Polska
  29,1%
 • 23,3% Kobiety
  (Panny)
 • 32,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,5% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  58,5%
  woj. wielkopolskie
  54,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,6% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,7%
  Wielkopolskie
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 13,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,9%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  Wielkopolskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Borku Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Borku Wielkopolskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,1
  Województwo
  4,2
  Kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,4
  woj. wielkopolskie
  1,4
  Cały kraj
  1,6
 • 5 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Borku Wielkopolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Borku Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -7 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,82 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  0,8
  woj. wielkopolskie
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Borku Wielkopolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Borku Wielkopolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Borku Wielkopolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Borku Wielkopolskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 Urodzenia żywe
 • 19 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 73,1%
  26,9%
 • 10,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  10,7
  Wielkopolskie
  8,7
  Cała Polska
  8,1
 • 44,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Borek Wielkopolski
  44,7
  Wielkopolskie
  37,1
  Cała Polska
  35,1
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53
 • 139 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 139
 • 84 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 429 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 351 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 502 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 429 g
  woj. wielkopolskie
  3 392 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 87 Waga 4000g - 4499g
 • 87
 • 264 Waga 3500g - 3999g
 • 264
 • 260 Waga 3000g - 3499g
 • 260
 • 87 Waga 2500g - 2999g
 • 87
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,62 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,62
  woj. wielkopolskie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,78 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,78
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,93 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,93
  Wielkopolskie
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Borku Wielkopolskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 24 Zgony
 • 10 Kobiety
  (Zgony)
 • 14 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 41,7%
  58,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,9 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,9
  Województwo
  10,9
  Polska
  11,9
 • 107,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  107,2
  woj. wielkopolskie
  124,8
  Cały kraj
  147,0
 • 8,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Borek Wielkopolski
  8,1
  Województwo
  3,5
  Kraj
  3,8
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,7
  woj. wielkopolskie
  2,9
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gostyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  25,9%
  Wielkopolskie
  27,5%
  Polska
  34,8%
 • 25,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  25,1%
  Województwo
  21,2%
  Kraj
  19,6%
 • 5,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,7%
  woj. wielkopolskie
  5,4%
  Kraj
  5,4%
 • 145 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  8,6
  Polska
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  60,0
  Cały kraj
  74,4
 • 329,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  329,2
  woj. wielkopolskie
  261,2
  Cała Polska
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  242,8
  Polska
  246,5
 • 340,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 372,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 306,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  340,0
  Wielkopolskie
  338,7
  Kraj
  475,8
 • 59,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 88,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  59,6
  Wielkopolskie
  49,4
  Cały kraj
  70,6
 • 34,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  34,6
  Wielkopolskie
  35,6
  Cały kraj
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Borek Wielkopolski
  0,0
  Województwo
  6,8
  Cały kraj
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,0%
  Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 30 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 34 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -4 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -4 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Borku Wielkopolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Borku Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Borek Wielkopolski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Borek Wielkopolski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Borku Wielkopolskim oddano do użytku 17 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,98 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Borku Wielkopolskim to 748 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 307 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  64,7% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 35,3% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Borku Wielkopolskim to 4,00 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Borku Wielkopolskim to 89,60 m2 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,04% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,36% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,72% mieszkań posiada łazienkę, 81,26% korzysta z centralnego ogrzewania, a 97,26% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gostyńskiego.

  Powiat gostyński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Borku Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 748 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 306,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  306,90
  Województwo
  386,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 106,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Borek Wielkopolski
  106,20 m2
  Województwo
  81,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 32,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  32,60 m2
  woj. wielkopolskie
  31,70 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5,03 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Borek Wielkopolski
  5,03
  Województwo
  4,06
  Kraj
  3,83
 • 3,26 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,26
  Województwo
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,65
  Województwo
  0,64
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Borku Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 17 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,98 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Borek Wielkopolski
  6,98
  Województwo
  7,35
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 68 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,00
  Województwo
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 27,90 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  27,90
  woj. wielkopolskie
  29,73
  Cała Polska
  24,56
 • 1 524 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 89,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  89,6 m2
  Wielkopolskie
  94,4 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,63 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,63 m2
  Województwo
  0,69 m2
  Kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Borku Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,04%
  Województwo
  98,04%
  Cały kraj
  97,71%
 • 98,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,36%
  Wielkopolskie
  96,58%
  Kraj
  95,10%
 • 96,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,72%
  Wielkopolskie
  95,43%
  Cały kraj
  93,66%
 • 81,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  81,26%
  Wielkopolskie
  86,82%
  Kraj
  85,62%
 • 97,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  97,26%
  woj. wielkopolskie
  55,85%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Borek Wielkopolski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Borku Wielkopolskim na 1000 mieszkańców pracuje 497osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Borku Wielkopolskim wynosiło w 2022 roku 5,0% (5,0% wśród kobiet i 5,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Borku Wielkopolskim wynosiło 5 738,30 PLN, co odpowiada 85.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Borku Wielkopolskiego 233 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 553 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 320.

  18,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Borku Wielkopolskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 45,9% w przemyśle i budownictwie, a 12,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Borku Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 497 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Borek Wielkopolski
  497,0
  Wielkopolskie
  440,0
  Kraj
  402,0
 • 5,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,0% Kobiety
 • 5,0% Mężczyźni
 • Miasto
  5,0%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Borku Wielkopolskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Borku Wielkopolskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Borku Wielkopolskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Borku Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 738 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 738 PLN
  woj. wielkopolskie
  6 020 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Borku Wielkopolskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Borku Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 233 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 553 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 320 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 2,37 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Borku Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 45,9% Przemysł i budownictwo
 • 34,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,3% Pozostałe
 • 32,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Borku Wielkopolskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,4% W wieku produkcyjnym
 • 55,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Borek Wielkopolski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 68,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  68,3
  Wielkopolskie
  68,5
  Kraj
  69,0
 • 35,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  35,5
  Wielkopolskie
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 108,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  108,4
  Wielkopolskie
  108,0
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Borek Wielkopolski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Borku Wielkopolskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 348 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 244 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 20 nowych podmiotów, a 19 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (44) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (13) w roku 2018. W tym samym okresie najwięcej (34) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (13) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Borku Wielkopolskim najwięcej (42) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (323) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  6,9% (24) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,6% (103) podmiotów, a 63,5% (221) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Borku Wielkopolskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.6%) oraz Budownictwo (23.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 348 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 24 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 103 Przemysł i budownictwo
 • 221 Pozostała działalność
 • 20 Podmioty nowo zarejestrowane w Borku Wielkopolskim w 2022 roku
 • 19 Podmioty wyrejestrowane w Borku Wielkopolskim w 2022 roku
 • 244 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 323 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 323
 • 22 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 22
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 347 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 347
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 52 Spółki handlowe ogółem
 • 52
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 42  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 42
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 20 Spółki cywilne ogółem
 • 20
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 244 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 65 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 65
 • 56 Budownictwo
 • 56
 • 31 Przetwórstwo przemysłowe
 • 31
 • 22 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 22
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15
 • 15 Transport i gospodarka magazynowa
 • 15
 • 13 Pozostała działalność
 • 13
 • 6 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 6
 • 5 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 5
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Borek Wielkopolski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Borku Wielkopolskim stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 43 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,83 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Borku Wielkopolskim wynosi 93,00% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Borku Wielkopolskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,02 (wykrywalność 93%) oraz o charakterze gospodarczym - 6,17 (wykrywalność 90%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 4,88 (77%), drogowe - 1,83 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,11 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Borku Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Borku Wielkopolskiego.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Borek Wielkopolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 43
 • 22 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 22
 • 15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 15
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 12 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 12
 • 17,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,83
  Województwo
  18,91
  Cały kraj
  22,81
 • 9,02 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,02
  Wielkopolskie
  11,58
  Kraj
  12,98
 • 6,17 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,17
  woj. wielkopolskie
  4,85
  Cały kraj
  6,99
 • 1,83 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Borek Wielkopolski
  1,83
  Wielkopolskie
  1,67
  Cały kraj
  1,82
 • 0,11 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Borek Wielkopolski
  0,11
  Województwo
  0,30
  Cała Polska
  0,35
 • 4,88 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Borek Wielkopolski
  4,88
  Wielkopolskie
  9,57
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Borek Wielkopolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  93%
  Wielkopolskie
  72%
  Kraj
  71%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  93%
  Województwo
  65%
  Polska
  63%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  90%
  woj. wielkopolskie
  77%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Borek Wielkopolski
  100%
  Wielkopolskie
  94%
  Kraj
  88%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  78%
  Wielkopolskie
  52%
  Polska
  51%

Borek Wielkopolski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Borku Wielkopolskiego wyniosła w 2022 roku 51,3 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 21.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Borku Wielkopolskiego - 36.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.2%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,9 mln złotych, czyli 13,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Borku Wielkopolskiego wyniosła w 2022 roku 51,1 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (27.5%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.2%). W budżecie Borku Wielkopolskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (15,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 18,6 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,1%.
 • Wydatki budżetu w Borku Wielkopolskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Borku Wielkopolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Borek Wielkopolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Borku Wielkopolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,7 mln

  3,5 tys(100%)

  28,9 mln

  3,8 tys(100%)

  34,6 mln

  4,6 tys(100%)

  34,1 mln

  4,5 tys(100%)

  38,1 mln

  5,1 tys(100%)

  39,7 mln

  5,5 tys(100%)

  42,7 mln

  5,9 tys(100%)

  51,3 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,0 mln

  4,7 tys(44.9%)

  12,2 mln

  4,8 tys(42.2%)

  12,8 mln

  5,1 tys(36.9%)

  13,2 mln

  5,2 tys(38.8%)

  14,0 mln

  5,6 tys(36.7%)

  14,5 mln

  5,8 tys(36.6%)

  15,1 mln

  6,1 tys(35.4%)

  18,9 mln

  7,8 tys(36.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,2 mln

  866(8.2%)

  976,6 tys

  387(3.4%)

  886,2 tys

  351(2.6%)

  916,1 tys

  363(2.7%)

  1,2 mln

  461(3%)

  1,2 mln

  491(3.1%)

  1,5 mln

  594(3.5%)

  6,8 mln

  2,8 tys(13.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  792(7.5%)

  1,8 mln

  725(6.3%)

  1,8 mln

  713(5.2%)

  2,1 mln

  828(6.1%)

  2,1 mln

  843(5.5%)

  2,4 mln

  965(6.1%)

  4,3 mln

  1,7 tys(10.1%)

  4,3 mln

  1,8 tys(8.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  876(8.3%)

  2,1 mln

  831(7.3%)

  2,3 mln

  900(6.6%)

  2,4 mln

  937(6.9%)

  2,5 mln

  1,0 tys(6.6%)

  2,7 mln

  1,1 tys(6.7%)

  2,7 mln

  1,1 tys(6.4%)

  3,3 mln

  1,4 tys(6.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  590(5.6%)

  613,7 tys

  243(2.1%)

  2,6 mln

  1,0 tys(7.6%)

  1,3 mln

  520(3.9%)

  2,5 mln

  1,0 tys(6.6%)

  1,6 mln

  647(4.1%)

  2,5 mln

  1,0 tys(5.8%)

  3,1 mln

  1,3 tys(6.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  1,2 tys(11%)

  7,8 mln

  3,1 tys(27%)

  2,2 mln

  854(6.2%)

  920,4 tys

  364(2.7%)

  961,8 tys

  384(2.5%)

  993,3 tys

  397(2.5%)

  1,2 mln

  467(2.7%)

  2,6 mln

  1,0 tys(5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  980,0 tys

  387(3.7%)

  1,0 mln

  406(3.5%)

  1,0 mln

  404(2.9%)

  1,1 mln

  444(3.3%)

  1,3 mln

  525(3.4%)

  1,1 mln

  452(2.8%)

  1,4 mln

  572(3.3%)

  1,7 mln

  679(3.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  760,2 tys

  300(2.8%)

  771,1 tys

  305(2.7%)

  776,5 tys

  308(2.2%)

  800,4 tys

  317(2.3%)

  1,2 mln

  469(3.1%)

  1,2 mln

  470(3%)

  1,1 mln

  451(2.6%)

  1,3 mln

  517(2.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  506,3 tys

  200(1.9%)

  707,9 tys

  280(2.4%)

  689,7 tys

  273(2%)

  709,8 tys

  281(2.1%)

  700,2 tys

  280(1.8%)

  968,3 tys

  387(2.4%)

  571,7 tys

  230(1.3%)

  1,0 mln

  426(2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  491,7 tys

  202(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  281,2 tys

  111(1.1%)

  230,6 tys

  91,3(0.8%)

  207,9 tys

  82,4(0.6%)

  198,9 tys

  78,7(0.6%)

  195,4 tys

  78,1(0.5%)

  125,8 tys

  50,3(0.3%)

  77,0 tys

  31,0(0.2%)

  329,7 tys

  135(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  910,5 tys

  359(3.4%)

  233,3 tys

  92,4(0.8%)

  311,7 tys

  124(0.9%)

  248,9 tys

  98,5(0.7%)

  230,0 tys

  91,9(0.6%)

  183,1 tys

  73,2(0.5%)

  200,1 tys

  80,6(0.5%)

  322,9 tys

  132(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  106,2 tys

  41,9(0.4%)

  140,2 tys

  55,5(0.5%)

  155,6 tys

  61,7(0.4%)

  132,6 tys

  52,5(0.4%)

  133,9 tys

  53,5(0.4%)

  172,4 tys

  69,0(0.4%)

  140,3 tys

  56,5(0.3%)

  240,7 tys

  98,8(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  97,4 tys

  38,4(0.4%)

  58,1 tys

  23,0(0.2%)

  64,7 tys

  25,6(0.2%)

  97,1 tys

  38,4(0.3%)

  415,1 tys

  166(1.1%)

  91,7 tys

  36,7(0.2%)

  94,2 tys

  37,9(0.2%)

  107,6 tys

  44,1(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  16,6 tys

  6,5(0.1%)

  12,7 tys

  5,0(0%)

  39,0 tys

  15,4(0.1%)

  35,2 tys

  13,9(0.1%)

  33,5 tys

  13,4(0.1%)

  38,4 tys

  15,3(0.1%)

  46,4 tys

  18,7(0.1%)

  35,0 tys

  14,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  158,9 tys

  62,7(0.6%)

  168,8 tys

  66,8(0.6%)

  181,6 tys

  72,0(0.5%)

  189,6 tys

  75,1(0.6%)

  202,8 tys

  81,1(0.5%)

  274,2 tys

  110(0.7%)

  323,4 tys

  130(0.8%)

  26,7 tys

  10,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  55,4 tys

  21,8(0.2%)

  10,1 tys

  4,0(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  63,0 tys

  24,9(0.2%)

  54,5 tys

  21,8(0.1%)

  51,1 tys

  20,4(0.1%)

  7,8 tys

  3,2(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  20,3 tys

  8,0(0.1%)

  903

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  7,0 tys

  2,8(0%)

  7,1 tys

  2,8(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  6,0(0%)

  9,0 tys

  3,6(0%)

  8,5 tys

  3,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Borku Wielkopolskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Borku Wielkopolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Borek Wielkopolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Borku Wielkopolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,8 mln

  3,7 tys(100%)

  31,0 mln

  4,1 tys(100%)

  34,5 mln

  4,6 tys(100%)

  35,1 mln

  4,7 tys(100%)

  39,1 mln

  5,2 tys(100%)

  41,9 mln

  5,8 tys(100%)

  46,5 mln

  6,5 tys(100%)

  51,1 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,4 mln

  3,7 tys(33.8%)

  9,7 mln

  3,9 tys(31.4%)

  9,9 mln

  3,9 tys(28.6%)

  11,0 mln

  4,3 tys(31.3%)

  11,9 mln

  4,8 tys(30.5%)

  11,8 mln

  4,7 tys(28.1%)

  12,6 mln

  5,1 tys(27%)

  15,0 mln

  6,2 tys(29.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  8,5 mln

  3,4 tys(30.7%)

  9,5 mln

  3,8 tys(30.8%)

  9,3 mln

  3,7 tys(27.1%)

  9,9 mln

  3,9 tys(28.4%)

  10,8 mln

  4,3 tys(27.6%)

  11,3 mln

  4,5 tys(27.1%)

  13,5 mln

  5,4 tys(29.1%)

  14,0 mln

  5,8 tys(27.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,8 mln

  715(6.5%)

  959,8 tys

  380(3.1%)

  867,2 tys

  344(2.5%)

  897,2 tys

  355(2.6%)

  1,1 mln

  453(2.9%)

  1,2 mln

  482(2.9%)

  1,5 mln

  586(3.1%)

  6,8 mln

  2,8 tys(13.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  836,7 tys

  330(3%)

  931,1 tys

  369(3%)

  1,2 mln

  460(3.4%)

  1,1 mln

  451(3.3%)

  1,4 mln

  559(3.6%)

  1,8 mln

  740(4.4%)

  2,1 mln

  835(4.5%)

  2,1 mln

  858(4.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  921(8.4%)

  7,2 mln

  2,8 tys(23.1%)

  1,6 mln

  623(4.6%)

  252,7 tys

  100(0.7%)

  240,5 tys

  96,1(0.6%)

  264,2 tys

  106(0.6%)

  286,6 tys

  115(0.6%)

  1,5 mln

  600(2.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,4 mln

  566(5.2%)

  726,9 tys

  288(2.3%)

  749,6 tys

  297(2.2%)

  906,9 tys

  359(2.6%)

  1,1 mln

  427(2.7%)

  1,1 mln

  436(2.6%)

  2,2 mln

  893(4.8%)

  1,4 mln

  585(2.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  750,4 tys

  296(2.7%)

  131,0 tys

  51,9(0.4%)

  681,0 tys

  270(2%)

  111,8 tys

  44,3(0.3%)

  436,7 tys

  175(1.1%)

  344,5 tys

  138(0.8%)

  1,4 mln

  557(3%)

  1,0 mln

  430(2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  418(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  477(4.4%)

  950,6 tys

  376(3.1%)

  1,1 mln

  418(3.1%)

  1,1 mln

  423(3%)

  1,3 mln

  503(3.2%)

  1,2 mln

  492(2.9%)

  942,3 tys

  380(2%)

  814,1 tys

  334(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  318,1 tys

  125(1.1%)

  440,2 tys

  174(1.4%)

  59,0 tys

  23,4(0.2%)

  90,5 tys

  35,8(0.3%)

  81,6 tys

  32,6(0.2%)

  90,7 tys

  36,3(0.2%)

  185,0 tys

  74,5(0.4%)

  432,7 tys

  178(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  261,4 tys

  103(0.9%)

  81,0 tys

  32,1(0.3%)

  134,1 tys

  53,1(0.4%)

  140,5 tys

  55,6(0.4%)

  123,5 tys

  49,4(0.3%)

  144,6 tys

  57,8(0.3%)

  160,3 tys

  64,6(0.3%)

  333,2 tys

  137(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  157,5 tys

  62,1(0.6%)

  265,6 tys

  105(0.9%)

  183,7 tys

  72,8(0.5%)

  354,6 tys

  140(1%)

  425,1 tys

  170(1.1%)

  804,0 tys

  322(1.9%)

  214,5 tys

  86,4(0.5%)

  176,4 tys

  72,4(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  26,2 tys

  10,3(0.1%)

  4,3 tys

  1,7(0%)

  10,9 tys

  4,3(0%)

  10,9 tys

  4,3(0%)

  31,9 tys

  12,7(0.1%)

  12,2 tys

  4,9(0%)

  31,7 tys

  12,8(0.1%)

  21,8 tys

  8,9(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  8,2 tys

  3,2(0%)

  7,0 tys

  2,8(0%)

  7,9 tys

  3,1(0%)

  9,8 tys

  3,9(0%)

  8,7 tys

  3,5(0%)

  7,7 tys

  3,1(0%)

  10,3 tys

  4,1(0%)

  16,9 tys

  7,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  32,8 tys

  12,9(0.1%)

  29,3 tys

  11,6(0.1%)

  24,0 tys

  9,5(0.1%)

  28,4 tys

  11,3(0.1%)

  31,3 tys

  12,5(0.1%)

  25,6 tys

  10,2(0.1%)

  15,5 tys

  6,3(0%)

  13,8 tys

  5,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  55,4 tys

  21,8(0.2%)

  10,1 tys

  4,0(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  63,0 tys

  24,9(0.2%)

  54,5 tys

  21,8(0.1%)

  51,1 tys

  20,4(0.1%)

  7,8 tys

  3,2(0%)

  1,5 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,4 tys

  2,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  285,2 tys

  115(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,4 tys

  9,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  628,7 tys

  248(2.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  145,0 tys

  57,5(0.4%)

  67,4 tys

  26,7(0.2%)

  7,0 tys

  2,8(0%)

  42,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Borek Wielkopolski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 595 mieszkańców Borku Wielkopolskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 266 kobiet oraz 329 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 20,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 32,7% mieszkańców Borku Wielkopolskiego, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 13,4% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Borku Wielkopolskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Borku Wielkopolskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,5%) oraz średnie zawodowe (19,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (41,6%) oraz średnie zawodowe (21,6%).

  W roku 2021 w Borku Wielkopolskim mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 45 dzieci (22 dziewczynki oraz 23 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  16,3% mieszkańców Borku Wielkopolskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 342 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,59 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 28 oddziałach uczyło się 523 uczniów (228 kobiet oraz 295 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Borku Wielkopolskim placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 361 uczniów (170 kobiet oraz 191 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,9% ludności (29,3% wśród dziewczynek i 28,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 237,73.

  W Borku Wielkopolskim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 60 uczniów (20 kobiet oraz 40 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,9% mieszkańców (17,9% wśród dziewczyn i 14,3% wśród chłopaków). 15,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,2% mieszkańców Borku Wielkopolskiego w wieku potencjalnej nauki (25,5% kobiet i 24,9% mężczyzn).

 • 15,0% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,0%
  woj. wielkopolskie
  23,5%
  Polska
  25,2%
 • 18,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,7%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Cała Polska
  35,2%
 • 34,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,5%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  9,6%
  Województwo
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,7%
  woj. wielkopolskie
  19,9%
  Kraj
  20,0%
 • 19,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 32,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  32,7%
  Województwo
  25,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 24,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 41,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,8%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Borek Wielkopolski
  13,4%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Polska
  12,3%
 • 16,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,3%
  Wielkopolskie
  3,2%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Borku Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 342 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  342,0
  Wielkopolskie
  902,0
  Polska
  883,0
 • 0,59 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Borek Wielkopolski
  0,59
  Wielkopolskie
  0,83
  Kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 2 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Borek Wielkopolski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45 Dzieci
 • 22 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 23 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,9%
  51,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 8 4 lata
 • 8
 • 12 5 lata
 • 12
 • 19 6 lat
 • 19
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 4 4 lata
 • 4
 • 6 5 lata
 • 6
 • 9 6 lat
 • 9
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 4 4 lata
 • 4
 • 6 5 lata
 • 6
 • 10 6 lat
 • 10
 •  
 • 2,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w Borku Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Borek Wielkopolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 28 Oddziały
 • 523 Uczniowie
 • 228 Kobiety
  (uczniowie)
 • 295 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,6%
  56,4%
 • 53 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 69 Absolwenci
 • 33 Kobiety
  (absolwenci)
 • 36 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,7
  woj. wielkopolskie
  17,0
  Kraj
  16,7
 •  
 • 41,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 31,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 237,73 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Borek Wielkopolski
  237,73
  woj. wielkopolskie
  97,57
  Cały kraj
  95,71
 • 237,27 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Borek Wielkopolski
  237,27
  woj. wielkopolskie
  96,51
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Borek Wielkopolski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Borek Wielkopolski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Borku Wielkopolskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Borku Wielkopolskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Władysław Jagiełło)
  Publiczna
  65 571-66-33
  65 571-67-71
  ul. Szkolna 1
  63-810 Borek Wielkopolski
  1939952
 • Szkoły ponadpodstawowe w Borku Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Borek Wielkopolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 15,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  15,0
  Województwo
  21,5
  Kraj
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Borku Wielkopolskim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Borku Wielkopolskim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  Borek Wielkopolski
  63-810 Borek Wielkopolski
  382-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  Borek Wielkopolski
  63-810 Borek Wielkopolski
  113-
 • Edukacyjne grupy wieku w Borku Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Borek Wielkopolski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Borek Wielkopolski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Borek Wielkopolski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Borek Wielkopolski - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Borku Wielkopolskim

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Borku Wielkopolskim w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Borku Wielkopolskim
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Borku Wielkopolskim: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Borku Wielkopolskim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 250 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 47 (uczestnicy: 10 286)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 4 150)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 250)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 1 460)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 1 990)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 371)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 375)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 19 (uczestnicy: 730)
  • inne: 2 (uczestnicy: 860)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 55)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 18)
  • taneczne: 1 (członkowie: 20)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 5)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 14)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 14)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 151)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 5)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 42)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 10)
  • taneczne: 1 (członkowie: 20)
  • inne: 3 (członkowie: 74)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Borku Wielkopolskim działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 26 428 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 32 202 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Borku Wielkopolskim działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 205 członków. Zarejestrowano 201 ćwiczących (mężczyźni: 150, kobiety: 51, chłopcy do lat 18: 118, dziewczęta do lat 18: 37). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Borku Wielkopolskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Borku Wielkopolskim
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Borku Wielkopolskiego znajduje się 20 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Borku Wielkopolskim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1635 - 1655dnia 1956-05-02, wykaz dokumentów: 127 z 1956-05-02; 1084/A z 1970-04-27; 520/Wlkp/A z 2007-06-20
  • Mur/ogrodzenie z końca XVIII w.dnia 1956-05-02, wykaz dokumentów: 127 z 1956-05-02; 1084/A z 1970-04-27; 520/Wlkp/A z 2007-06-20
  • Mauzoleum z 1858 r.dnia 1956-05-02, wykaz dokumentów: 127 z 1956-05-02; 1084/A z 1970-04-27; 520/Wlkp/A z 2007-06-20
  • Mauzoleum z 3. ćw. XIX w.dnia 1956-05-02, wykaz dokumentów: 127 z 1956-05-02; 1084/A z 1970-04-27; 520/Wlkp/A z 2007-06-20
  • Mauzoleum z przełomu XIX/XX w.dnia 1956-05-02, wykaz dokumentów: 127 z 1956-05-02; 1084/A z 1970-04-27; 520/Wlkp/A z 2007-06-20
  • Zespół - kościół z 1635 - 1655dnia 1956-05-02, wykaz dokumentów: 127 z 1956-05-02; 1084/A z 1970-04-27; 520/Wlkp/A z 2007-06-20
  • Figura z 1776 r.dnia 1956-05-02, wykaz dokumentów: kl.IV-73/61/56 z 1956-05-02
  • Kościół z 1469 - 1477dnia 1956-05-17, wykaz dokumentów: 137 z 1956-05-17; 652/Wlkp/A z 2008-03-05
  • Mur/ogrodzenie z 1795 r. (ul. Farna 3)dnia 1956-05-17, wykaz dokumentów: 137 z 1956-05-17; 652/Wlkp/A z 2008-03-05
  • Zespół - kościół z 1469 - 1477 (ul. Farna 3)dnia 1956-05-17, wykaz dokumentów: 137 z 1956-05-17; 652/Wlkp/A z 2008-03-05
  • Ratusz z 1855 r. (ul. Rynek 1)dnia 1968-08-22, wykaz dokumentów: 194/A z 1968-08-22
  • Plebania z XVIII w. (ul. Zdzie? 1)dnia 1970-04-27, wykaz dokumentów: 1084/A z 1970-04-27; 520/Wlkp/A z 2007-06-20
  • Park z przełomu XIX/XX w.dnia 1979-01-16, wykaz dokumentów: 959/A z 1979-01-16
  • Miasto z 1392 r.dnia 1992-06-05, wykaz dokumentów: 1316A z 1992-06-05
  • Fasada z 1. ćw. XIX w. (ul. Zdzieska 36)dnia 1992-11-30, wykaz dokumentów: 1342A z 1992-11-30
  • Cmentarz przykościelny z 2. poł. XVIII w.dnia 2007-06-20, wykaz dokumentów: 520/Wlkp/A z 2007-06-20
  • Plebania z 3. ćw. XIX w. (ul. Farna 3)dnia 2008-03-05, wykaz dokumentów: 652/Wlkp/A z 2008-03-05
  • Grobowiec z 1863 r.dnia 2008-03-05, wykaz dokumentów: 652/Wlkp/A z 2008-03-05
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z XVII w.dnia 2008-03-05, wykaz dokumentów: 652/Wlkp/A z 2008-03-05
  • Ogród z końca XIX w.dnia 2008-03-05, wykaz dokumentów: 652/Wlkp/A z 2008-03-05

Borek Wielkopolski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 7 wypadków drogowych w Borku Wielkopolskim odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 287,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Borku Wielkopolskim znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gostyńskiego.

  Powiat gostyński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Borku Wielkopolskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 8 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Borku Wielkopolskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 287,24 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  287,2
  Województwo
  1 024,9
  Polska
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  0,0
  Wielkopolskie
  103,3
  Cała Polska
  104,4
 • 328,27 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  328,3
  Województwo
  1 203,8
  Kraj
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Borek Wielkopolski
  0,0
  woj. wielkopolskie
  10,1
  Kraj
  9,5
 • 114,29 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  114,3
  Wielkopolskie
  117,5
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Borku Wielkopolskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 266,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  266,4 km
  Wielkopolskie
  848,7 km
  Polska
  624,0 km
 • 4,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  4,8 km
  Województwo
  7,3 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Borek Wielkopolski przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 12droga krajowa nr 12(granica (Niemcy) - Łęknica - Bronowice - Stare Czaple - Żarki Wielkie - Buczyny - Trzebiel - Królów - Strzeszowice - Zajączek - Lipinki Łużyckie - Żary - Marszów - Żagań - Chrobrów - Bukowina Bobrzańska - Chichy - Szprotawa - Dziećmiarowice - Piotrowice - Szklarki - Przemków - Nowy Dwór - Buczyna - Kłębanowice - Radwanice - Drożów - Dankowice - Nielubia - Głogów - Serby - Stare Serby - Wilków - Szlichtyngowa - Górczyna - Jędrzychowice - Wschowa - Dębowa Łęka - Długie Nowe - Długie Stare - Lasocice - Strzyżewice - Leszno - Kąkolewo - Garzyn - Hersztupowo - Gola - Brzezie - Gostyń - Piaski - Godurowo - Dąbrówka - Koszkowo - Borek Wielkopolski - Jaraczewo - Łobez - Góra - Brzostów - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Brzezie - Bielawy - Gołuchów - Kuchary - Kościelna Wieś - Kalisz - Zduny - Opatówek - Marchwacz - Szczytniki - Kamienna - Brzozowiec - Błaszki - Zawady - Dziebędów - Słomków Mokry - Słomków Suchy - Wróblew - Smardzew - Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Róża - Pabianice - Rzgów - Tuszyn - Tuszynek Majoracki - Kruszów - Głuchów - Srock - Rękoraj - Karlin - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Poniatów - Przygłów - Sulejów - Radonia - Radonia-Kolonia - Mniszków - Kolonia Jawor - Kozenin - Prymusowa Wola - Opoczno - Dzielna - Mroczków Gościnny - Kraszków - Brzuśnia - Gielniów - Zielonka - Stoczki - Goździków - Zawada - Pomyków - Przysucha - Zbożenna - Skrzynno - Wieniawa - Jabłonica - Mniszek - Wawrzyszów - Strzałków - Wolanów - Kacprowice - Sławno - Ślepowron - Radom - Rajec Szlachecki - Lasowice - Kiedrzyn - Klwatka Królewska - Niemianowice - Gózd - Karszówka - Podzagajnik - Zwoleń - Atalin - Cyganówka - Szczęście - Celestynów - Załazy - Zarzecze - Kajetanów - Bronowice - Jaroszyn - Puławy - Końskowola - Kurów - Markuszów - Przybysławice - Zagrody - Garbów - Józefów-Pociecha - Piaski - Biskupice - Pełczyn - Dorohucza - Anisin - Marynin - Jankowice - Nowosiółki-Kolonia - Janów - Chełm - Brzeźno - Ludwinów - Wólka Okopska - Okopy-Kolonia - Dorohusk - Berdyszcze - granica (Ukraina))
  • DW 438droga wojewódzka nr 438( Borek Wielkopolski - Leonów - Zimnowoda - Głoginin - Borzęciczki - Gałązki - Koźmin Wielkopolski)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Borek Wielkopolski przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 360Linia kolejowa nr 360: Jarocin - Kąkolewo [o znaczeniu drugorzędnym] (Jarocin - Brzostów Wielkopolski - Góra - Łobzowiec - Wojciechowo -Borek Wielkopolski - Strumiany - Zalesie Wielkopolskie - Godurowo - Piaski Wielkopolskie - Gostyń - Gola - Kosowo Wielkopolskie - Krzemieniewo - Garzyn - Kąkolewo)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Borku Wielkopolskim istnieje 32 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • os. 600-lecia

  ul. Adama Asnyka

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Droga Lisia

  ul. Dworcowa

  ul. Edmunda Bojanowskiego

  ul. Farna

  ul. Graniczna

  ul. Głosiny

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jana Kilińskiego

  ul. Jeżewska

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Koźmińska

  ul. Lisia Góra

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Pogorzelska

  ul. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Powstańców Ziemi Boreckiej

  Rynek

  ul. Rynkowa

  ul. Skokowska

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Gogulskiego

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Szkolna

  ul. Szosa Jaraczewska

  ul. Wąska

  ul. Zdzieska

  ul. Zdzież

  ul. Zielona

  ul. ks. Kanonika Edwarda Jęczkowskiego