Mosina w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Mosina - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Mosina to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu poznańskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Mosina.
 • 14 460 Liczba mieszkańców
 • 13,5 km² Powierzchnia
 • 1 071,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • przed 1302 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 61 Numer kierunkowy
 • PZ, POZ Tablice rejestracyjne
 • Przemysław Stanisław Mieloch Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 16.847152.2454 Współrzędne GPS
 • 3021104 TERYT (TERC)
 • 0971057 SIMC
Herb miasta Mosina
Mosina herb
Flaga miasta Mosina
Mosina flaga

Jak Mosina wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Mosina na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Mosina wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Mosina plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
18Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
34Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
61Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
77Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
83Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
89Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
113Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
114Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
130Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
135Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
149Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
160Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
161Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
162Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
165Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
180Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
208Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
215Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
220Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
221Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
225Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
277Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
298Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności

Mosina - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
62-050Poczta Mosina 001, ul. Kolejowa 1

Mosina - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Mosinie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Poznaniu (podlega pod: ZUS I Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Fabryczna 27/28
61-512 Poznań
Urząd Miejski w Mosinie
(61) 810-95-00
(61) 810-95-58
pl. 20 Października 1
62-050 Mosina

Mosina - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Mosina jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 14 460, z czego 52,2% stanowią kobiety, a 47,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 20,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Mosiny zawarli w 2022 roku 58 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,7% mieszkańców Mosiny jest stanu wolnego, 58,7% żyje w małżeństwie, 7,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,4% to wdowy/wdowcy.

  Mosina ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -62. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,27 na 1000 mieszkańców Mosiny. W 2022 roku urodziło się 104 dzieci, w tym 59,6% dziewczynek i 40,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 409 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,32 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 26,7% zgonów w Mosinie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,3% zgonów w Mosinie były nowotwory, a 7,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Mosiny przypada 11.43 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 170 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 154 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Mosiny 16. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  57,2% mieszkańców Mosiny jest w wieku produkcyjnym, 20,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Mosiny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14 460 Liczba mieszkańców
 • 7 550 Kobiety
 • 6 910 Mężczyźni
 • 52,2%
  47,8%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Mosinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Mosinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Mosinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Mosiny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  40,8 lat
  Wielkopolskie
  41,1 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 42,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Mosina, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Mosiny
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Mosina,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Mosina,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Mosina,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,7% Kawalerowie/Panny
 • Mosina
  27,8%
  woj. wielkopolskie
  29,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 24,8% Kobiety
  (Panny)
 • 31,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,7%
  woj. wielkopolskie
  54,7%
  Polska
  54,0%
 • 57,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,4% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  6,3%
  woj. wielkopolskie
  8,3%
  Cały kraj
  8,5%
 • 10,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,1%
  Województwo
  7,0%
  Kraj
  7,6%
 • 7,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Miasto
  0,1%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Mosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Mosinie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,0
  Województwo
  4,2
  Kraj
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,2
  Wielkopolskie
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 58 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Mosinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Mosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -62 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -52 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,27 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Mosina
  -4,3
  Wielkopolskie
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Mosinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Mosinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Mosinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Mosinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 104 Urodzenia żywe
 • 62 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 42 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 59,6%
  40,4%
 • 7,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,2
  Województwo
  8,7
  Cały kraj
  8,1
 • 40,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Mosina
  40,2
  Wielkopolskie
  37,1
  Cała Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 117 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 117
 • 101 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 101
 • 40 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 40
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 409 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 343 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 472 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Mosina
  3 409 g
  Województwo
  3 392 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 63 Waga 4500g - 4999g
 • 63
 • 437 Waga 4000g - 4499g
 • 437
 • 1 498 Waga 3500g - 3999g
 • 1 498
 • 1 638 Waga 3000g - 3499g
 • 1 638
 • 628 Waga 2500g - 2999g
 • 628
 • 125 Waga 2000g - 2499g
 • 125
 • 54 Waga 1500g - 1999g
 • 54
 • 15 Waga 1000g - 1499g
 • 15
 • 12 Waga 600g - 999g
 • 12
 • 1,52 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Mosina
  1,52
  Wielkopolskie
  1,33
  Cały kraj
  1,26
 • 0,75 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Mosina
  0,75
  woj. wielkopolskie
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 1,32 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,32
  woj. wielkopolskie
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Mosinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 166 Zgony
 • 72 Kobiety
  (Zgony)
 • 94 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,4%
  56,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,4 Zgony na 1000 ludności
 • Mosina
  11,4
  woj. wielkopolskie
  10,9
  Cały kraj
  11,9
 • 75,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  75,6
  woj. wielkopolskie
  124,8
  Cała Polska
  147,0
 • 3,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  3,6
  Województwo
  3,5
  Cały kraj
  3,8
 • 2,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,0
  Wielkopolskie
  2,9
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie poznańskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  26,7%
  woj. wielkopolskie
  28,6%
  Cały kraj
  36,0%
 • 25,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Mosina
  25,3%
  woj. wielkopolskie
  24,2%
  Kraj
  23,6%
 • 7,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,7%
  Wielkopolskie
  7,6%
  Polska
  6,7%
 • 239 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  9,7
  Cały kraj
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  57,5
  Polska
  70,6
 • 194,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Mosina
  194,4
  woj. wielkopolskie
  263,4
  Cała Polska
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  239,9
  Cały kraj
  253,9
 • 205,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 197,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 213,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  205,1
  Wielkopolskie
  311,2
  Kraj
  426,2
 • 34,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 13,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 67,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Mosina
  34,8
  Województwo
  48,9
  Polska
  62,9
 • 25,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  25,7
  Województwo
  35,1
  Polska
  33,8
 • 4,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,9
  Wielkopolskie
  6,7
  Polska
  7,0
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,7%
  Wielkopolskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 170 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 92 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 78 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 154 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 75 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 79 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 17 Saldo migracji
 • 18 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 16 Saldo migracji wewnętrznych
 • 17 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Mosinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Mosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 65,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Mosina, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mosina - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Mosinie oddano do użytku 101 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,97 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Mosinie to 5 166 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 356 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  82,2% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 17,8% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Mosinie to 4,25 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Mosinie to 96,20 m2 i jest porównywalna do przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,04% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,31% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,73% mieszkań posiada łazienkę, 85,44% korzysta z centralnego ogrzewania, a 62,02% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu poznańskiego.

  Powiat poznański - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Mosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 166 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 356,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  356,30
  Wielkopolskie
  386,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 97,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Mosina
  97,00 m2
  Województwo
  81,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 34,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  34,50 m2
  Wielkopolskie
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,56 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,56
  woj. wielkopolskie
  4,06
  Kraj
  3,83
 • 2,81 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,81
  Województwo
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,62
  woj. wielkopolskie
  0,64
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Mosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 101 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,97 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,97
  Wielkopolskie
  7,35
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 429 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Mosina
  4,25
  Wielkopolskie
  4,04
  Cała Polska
  3,89
 • 29,59 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  29,59
  Wielkopolskie
  29,73
  Kraj
  24,56
 • 9 715 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 96,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  96,2 m2
  Województwo
  94,4 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,67 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,67 m2
  Województwo
  0,69 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Mosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,04%
  woj. wielkopolskie
  98,07%
  Kraj
  97,75%
 • 97,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  97,31%
  Województwo
  96,64%
  Cały kraj
  95,18%
 • 96,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,73%
  Wielkopolskie
  95,51%
  Kraj
  93,75%
 • 85,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Mosina
  85,44%
  Województwo
  87,06%
  Cała Polska
  85,83%
 • 62,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Mosina
  62,02%
  Wielkopolskie
  56,79%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Mosina - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Mosinie na 1000 mieszkańców pracuje 194osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Mosinie wynosiło w 2023 roku 1,0% (1,0% wśród kobiet i 1,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mosinie wynosiło 5 737,99 PLN, co odpowiada 85.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Mosiny 1 741 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 202 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -539.

  4,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Mosiny pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,2% w przemyśle i budownictwie, a 40,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Mosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 194 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Mosina
  194,0
  Wielkopolskie
  290,0
  Cała Polska
  259,0
 • 1,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 2,2% Kobiety
 • 1,6% Mężczyźni
 • Miasto
  1,0%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Mosinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Mosinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Mosinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Mosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 054 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 738 PLN
  woj. wielkopolskie
  6 020 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Mosinie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Mosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 741 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 202 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -539 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,69 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Mosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 4,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 4,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,2% Przemysł i budownictwo
 • 30,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 40,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 37,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 43,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,2% Pozostałe
 • 26,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Mosinie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Mosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 814 Pracujący ogółem
 • 1 442 Kobiety
 • 1 372 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Mosinie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,2% W wieku produkcyjnym
 • 52,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 61,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Mosina, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 74,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Mosina
  74,8
  Wielkopolskie
  68,5
  Kraj
  69,0
 • 38,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  38,4
  Województwo
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 105,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  105,4
  Wielkopolskie
  108,0
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 63,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Mosina - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Mosinie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 2 622 podmioty gospodarki narodowej, z czego 2 067 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 166 nowych podmiotów, a 94 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (199) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (140) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (198) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (65) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Mosinie najwięcej (202) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 571) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (27) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,2% (686) podmiotów, a 72,8% (1 909) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Mosinie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.8%) oraz Budownictwo (17.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 622 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 27 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 686 Przemysł i budownictwo
 • 1 909 Pozostała działalność
 • 166 Podmioty nowo zarejestrowane w Mosinie w 2023 roku
 • 94 Podmioty wyrejestrowane w Mosinie w 2023 roku
 • 2 067 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 571 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 571
 • 35 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 35
 • 16 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 16
 • 2 622 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 622
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 Spółdzielnie ogółem
 • 7
 • 247 Spółki handlowe ogółem
 • 247
 • 20  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 20
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 202  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 202
 • 18    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 162 Spółki cywilne ogółem
 • 162
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 067 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 472 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 472
 • 362 Budownictwo
 • 362
 • 254 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 254
 • 198 Przetwórstwo przemysłowe
 • 198
 • 129 Transport i gospodarka magazynowa
 • 129
 • 125 Pozostała działalność
 • 125
 • 119 Informacja i komunikacja
 • 119
 • 111 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 111
 • 75 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 75
 • 54 Edukacja
 • 54
 • 44 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 44
 • 41 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 41
 • 27 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 27
 • 27 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 27
 • 22 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 22
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mosina - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Mosinie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 188 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,06 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Mosinie wynosi 58,20% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Mosiny najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,93 (wykrywalność 51%) oraz przeciwko mieniu - 7,70 (wykrywalność 37%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,31 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,14 (52%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Mosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Mosiny.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Mosina, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 188 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 188
 • 129 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 129
 • 31 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 31
 • 19 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 19
 • 3 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 3
 • 111 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 111
 • 13,06 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Mosina
  13,06
  Województwo
  18,91
  Cały kraj
  22,81
 • 8,93 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Mosina
  8,93
  Wielkopolskie
  11,58
  Cała Polska
  12,98
 • 2,14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,14
  Wielkopolskie
  4,85
  Cała Polska
  6,99
 • 1,31 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Mosina
  1,31
  woj. wielkopolskie
  1,67
  Polska
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,22
  Województwo
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 7,70 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,70
  Wielkopolskie
  9,57
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Mosina, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  58%
  Wielkopolskie
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  52%
  woj. wielkopolskie
  65%
  Cały kraj
  63%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  52%
  Województwo
  77%
  Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  Wielkopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Mosina
  94%
  Wielkopolskie
  94%
  Kraj
  88%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  38%
  Wielkopolskie
  52%
  Polska
  51%

Mosina - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Mosiny wyniosła w 2022 roku 199,2 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Mosiny - 38.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.2%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 20,7 mln złotych, czyli 10,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Mosiny wyniosła w 2022 roku 197,5 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 7.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (44.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (18.5%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.5%). W budżecie Mosiny wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,5 tys złotych na mieszkańca (25,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 37,8 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 16,1%.
 • Wydatki budżetu w Mosinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Mosiny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Mosina, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Mosiny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  87,2 mln

  2,8 tys(100%)

  106,1 mln

  3,4 tys(100%)

  139,2 mln

  4,4 tys(100%)

  146,1 mln

  4,5 tys(100%)

  163,9 mln

  4,9 tys(100%)

  201,1 mln

  5,8 tys(100%)

  197,5 mln

  5,7 tys(100%)

  199,2 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  40,6 mln

  3,0 tys(46.6%)

  38,0 mln

  2,8 tys(35.8%)

  51,5 mln

  3,7 tys(37%)

  48,1 mln

  3,4 tys(32.9%)

  56,9 mln

  4,0 tys(34.7%)

  60,3 mln

  4,2 tys(30%)

  70,7 mln

  4,9 tys(35.8%)

  77,5 mln

  5,3 tys(38.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,9 mln

  144(2.2%)

  497,4 tys

  36,6(0.5%)

  295,2 tys

  21,5(0.2%)

  268,2 tys

  19,1(0.2%)

  368,0 tys

  26,1(0.2%)

  317,4 tys

  22,3(0.2%)

  273,1 tys

  19,1(0.1%)

  18,3 mln

  1,3 tys(9.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,5 mln

  335(5.1%)

  5,4 mln

  398(5.1%)

  10,4 mln

  757(7.5%)

  11,9 mln

  847(8.1%)

  15,4 mln

  1,1 tys(9.4%)

  24,5 mln

  1,7 tys(12.2%)

  17,7 mln

  1,2 tys(8.9%)

  18,3 mln

  1,3 tys(9.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,6 mln

  645(9.9%)

  10,4 mln

  763(9.8%)

  10,3 mln

  750(7.4%)

  12,3 mln

  875(8.4%)

  10,7 mln

  756(6.5%)

  25,1 mln

  1,8 tys(12.5%)

  14,4 mln

  1,0 tys(7.3%)

  17,8 mln

  1,2 tys(8.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,8 mln

  584(9%)

  8,7 mln

  637(8.2%)

  10,4 mln

  759(7.5%)

  11,2 mln

  798(7.7%)

  12,2 mln

  866(7.5%)

  12,9 mln

  907(6.4%)

  13,0 mln

  910(6.6%)

  13,2 mln

  913(6.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,9 mln

  737(11.3%)

  28,2 mln

  2,1 tys(26.5%)

  3,3 mln

  241(2.4%)

  3,4 mln

  241(2.3%)

  3,7 mln

  262(2.3%)

  3,6 mln

  252(1.8%)

  4,1 mln

  288(2.1%)

  7,3 mln

  503(3.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,5 mln

  188(2.9%)

  2,5 mln

  187(2.4%)

  3,0 mln

  220(2.2%)

  3,7 mln

  266(2.6%)

  3,8 mln

  269(2.3%)

  5,0 mln

  352(2.5%)

  4,8 mln

  333(2.4%)

  4,5 mln

  309(2.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,5 mln

  115(1.8%)

  2,6 mln

  191(2.4%)

  8,5 mln

  615(6.1%)

  7,7 mln

  549(5.3%)

  7,1 mln

  499(4.3%)

  3,1 mln

  220(1.6%)

  2,9 mln

  203(1.5%)

  4,1 mln

  283(2.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,5 mln

  115(1.8%)

  1,7 mln

  128(1.6%)

  2,1 mln

  155(1.5%)

  1,7 mln

  124(1.2%)

  1,9 mln

  138(1.2%)

  2,5 mln

  176(1.2%)

  3,0 mln

  212(1.5%)

  2,9 mln

  200(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,1 mln

  229(3.5%)

  3,3 mln

  242(3.1%)

  4,0 mln

  293(2.9%)

  6,8 mln

  486(4.7%)

  3,0 mln

  213(1.8%)

  4,2 mln

  297(2.1%)

  6,6 mln

  459(3.3%)

  2,2 mln

  152(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  788,8 tys

  58,9(0.9%)

  641,5 tys

  47,3(0.6%)

  623,5 tys

  45,3(0.4%)

  770,0 tys

  54,9(0.5%)

  870,7 tys

  61,6(0.5%)

  678,5 tys

  47,6(0.3%)

  497,6 tys

  34,8(0.3%)

  2,1 mln

  146(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  434,4 tys

  32,4(0.5%)

  421,1 tys

  31,0(0.4%)

  388,5 tys

  28,2(0.3%)

  481,6 tys

  34,4(0.3%)

  506,9 tys

  35,9(0.3%)

  351,8 tys

  24,7(0.2%)

  658,1 tys

  46,0(0.3%)

  704,2 tys

  48,6(0.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  509,3 tys

  38,0(0.6%)

  647,5 tys

  47,7(0.6%)

  523,3 tys

  38,0(0.4%)

  789,6 tys

  56,3(0.5%)

  513,1 tys

  36,3(0.3%)

  737,1 tys

  51,7(0.4%)

  967,3 tys

  67,6(0.5%)

  611,6 tys

  42,2(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,4 mln

  176(2.7%)

  2,4 mln

  174(2.2%)

  2,1 mln

  149(1.5%)

  2,2 mln

  158(1.5%)

  2,4 mln

  173(1.5%)

  2,5 mln

  176(1.3%)

  2,5 mln

  178(1.3%)

  385,7 tys

  26,6(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  96,9 tys

  7,2(0.1%)

  80,0 tys

  5,9(0.1%)

  93,2 tys

  6,8(0.1%)

  1,8 mln

  130(1.2%)

  444,9 tys

  31,5(0.3%)

  176,1 tys

  12,4(0.1%)

  471,5 tys

  33,0(0.2%)

  247,9 tys

  17,1(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  74,9 tys

  5,6(0.1%)

  164,4 tys

  12,1(0.2%)

  334,4 tys

  24,3(0.2%)

  502,0 tys

  35,8(0.3%)

  230,1 tys

  16,3(0.1%)

  126,0 tys

  8,8(0.1%)

  113,7 tys

  7,9(0.1%)

  106,1 tys

  7,3(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,2 tys

  3,8(0%)

  32,8 tys

  2,3(0%)

  31,2 tys

  2,2(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  4,6 tys

  0,3(0%)

  17,7 tys

  1,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,5 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  221,9 tys

  16,6(0.3%)

  26,8 tys

  2,0(0%)

  6,0 tys

  0,4(0%)

  272,6 tys

  19,5(0.2%)

  223,4 tys

  15,8(0.1%)

  202,8 tys

  14,2(0.1%)

  6,3 tys

  0,4(0%)

  6,3 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  627,8 tys

  46,8(0.7%)

  530,4 tys

  39,1(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Mosinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Mosiny według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Mosina, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Mosiny według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  88,9 mln

  2,9 tys(100%)

  116,1 mln

  3,7 tys(100%)

  128,6 mln

  4,0 tys(100%)

  143,9 mln

  4,4 tys(100%)

  167,9 mln

  5,0 tys(100%)

  185,6 mln

  5,4 tys(100%)

  211,1 mln

  6,1 tys(100%)

  197,5 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  50,9 mln

  3,8 tys(57.3%)

  56,2 mln

  4,1 tys(48.4%)

  59,2 mln

  4,3 tys(46%)

  67,1 mln

  4,8 tys(46.6%)

  73,5 mln

  5,2 tys(43.8%)

  73,9 mln

  5,2 tys(39.8%)

  84,5 mln

  5,9 tys(40%)

  87,7 mln

  6,1 tys(44.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  19,1 mln

  1,4 tys(21.5%)

  20,8 mln

  1,5 tys(17.9%)

  21,5 mln

  1,6 tys(16.7%)

  23,9 mln

  1,7 tys(16.6%)

  27,8 mln

  2,0 tys(16.6%)

  33,9 mln

  2,4 tys(18.3%)

  43,4 mln

  3,0 tys(20.6%)

  36,6 mln

  2,5 tys(18.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  121(1.8%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  20,2 tys

  1,5(0%)

  18,3 tys

  1,3(0%)

  188,0 tys

  13,3(0.1%)

  -34 008,7

  -2,4(-0%)

  10,4 tys

  0,7(0%)

  18,7 mln

  1,3 tys(9.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  553,2 tys

  41,3(0.6%)

  224,4 tys

  16,5(0.2%)

  3,9 mln

  285(3%)

  5,1 mln

  362(3.5%)

  6,6 mln

  468(3.9%)

  14,1 mln

  990(7.6%)

  11,4 mln

  798(5.4%)

  12,2 mln

  838(6.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,6 mln

  196(2.9%)

  2,7 mln

  198(2.3%)

  4,6 mln

  336(3.6%)

  2,7 mln

  193(1.9%)

  5,3 mln

  378(3.2%)

  3,0 mln

  209(1.6%)

  4,2 mln

  291(2%)

  3,6 mln

  247(1.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,7 mln

  576(8.7%)

  25,8 mln

  1,9 tys(22.2%)

  1,2 mln

  88,4(0.9%)

  1,1 mln

  82,0(0.8%)

  1,1 mln

  77,9(0.7%)

  1,2 mln

  85,5(0.7%)

  1,2 mln

  83,6(0.6%)

  3,4 mln

  237(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,3 mln

  249(3.7%)

  4,8 mln

  353(4.1%)

  5,7 mln

  411(4.4%)

  7,6 mln

  546(5.3%)

  4,1 mln

  287(2.4%)

  3,6 mln

  249(1.9%)

  5,1 mln

  357(2.4%)

  2,5 mln

  175(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  206,1 tys

  15,4(0.2%)

  118,7 tys

  8,7(0.1%)

  584,9 tys

  42,5(0.5%)

  2,0 mln

  143(1.4%)

  491,6 tys

  34,8(0.3%)

  353,1 tys

  24,8(0.2%)

  242,2 tys

  16,9(0.1%)

  2,4 mln

  166(1.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,3 mln

  99,2(1.5%)

  4,5 mln

  332(3.9%)

  317,2 tys

  23,1(0.2%)

  532,2 tys

  38,0(0.4%)

  3,6 mln

  252(2.1%)

  67,2 tys

  4,7(0%)

  5,1 mln

  357(2.4%)

  934,7 tys

  64,5(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  263,7 tys

  19,7(0.3%)

  219,4 tys

  16,2(0.2%)

  233,5 tys

  17,0(0.2%)

  228,6 tys

  16,3(0.2%)

  209,0 tys

  14,8(0.1%)

  450,0 tys

  31,6(0.2%)

  421,9 tys

  29,5(0.2%)

  545,2 tys

  37,6(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  374,9 tys

  28,0(0.4%)

  563,8 tys

  41,5(0.5%)

  504,8 tys

  36,7(0.4%)

  393,7 tys

  28,1(0.3%)

  423,8 tys

  30,0(0.3%)

  482,4 tys

  33,8(0.3%)

  444,2 tys

  31,1(0.2%)

  479,2 tys

  33,1(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  73,8 tys

  5,5(0.1%)

  15,4 tys

  1,1(0%)

  14,9 tys

  1,1(0%)

  58,3 tys

  4,2(0%)

  23,0 tys

  1,6(0%)

  10,3 tys

  0,7(0%)

  18,3 tys

  1,3(0%)

  277,2 tys

  19,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  226,1 tys

  16,9(0.3%)

  187,5 tys

  13,8(0.2%)

  161,4 tys

  11,7(0.1%)

  204,2 tys

  14,6(0.1%)

  157,9 tys

  11,2(0.1%)

  124,1 tys

  8,7(0.1%)

  118,4 tys

  8,3(0.1%)

  122,9 tys

  8,5(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,5 tys

  0,2(0%)

  3,5 tys

  0,3(0%)

  6,1 tys

  0,4(0%)

  7,2 tys

  0,5(0%)

  8,4 tys

  0,6(0%)

  12,9 tys

  0,9(0%)

  302,0 tys

  21,1(0.1%)

  61,4 tys

  4,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  267,3 tys

  19,9(0.3%)

  11,6 tys

  0,9(0%)

  8,7 tys

  0,6(0%)

  161,7 tys

  11,5(0.1%)

  117,7 tys

  8,3(0.1%)

  137,1 tys

  9,6(0.1%)

  549,5 tys

  38,4(0.3%)

  57,3 tys

  3,9(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  39,4 tys

  2,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  657,4 tys

  46,9(0.5%)

  717,4 tys

  50,8(0.4%)

  15,6 tys

  1,1(0%)

  14,4 tys

  1,0(0%)

  22,7 tys

  1,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  221,9 tys

  16,6(0.2%)

  26,8 tys

  2,0(0%)

  6,0 tys

  0,4(0%)

  272,6 tys

  19,5(0.2%)

  223,4 tys

  15,8(0.1%)

  202,8 tys

  14,2(0.1%)

  6,3 tys

  0,4(0%)

  6,3 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,3(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  276,4 tys

  19,7(0.2%)

  260,0 tys

  18,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  21,8 tys

  1,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,7 tys

  3,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Mosina - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 471 mieszkańców Mosiny jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 704 kobiet oraz 1 768 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 33,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,4% wykształcenie policealne, 12,4% średnie ogólnokształcące, a 16,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,2% mieszkańców Mosiny, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 8,5% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Mosiny mają wyższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Mosinie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (37,3%) oraz zasadnicze zawodowe (14,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (28,9%) oraz zasadnicze zawodowe (24,2%).

  W roku 2022 w Mosinie mieściło się 5 przedszkoli, w których do 16 oddziałów uczęszczało 349 dzieci (166 dziewczynek oraz 183 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Mosinie mieściło się 5 przedszkoli, w których do 20 oddziałów uczęszczało 363 dzieci (180 dziewczynek oraz 183 chłopców). Dostępne były 373 miejsca.

  20,0% mieszkańców Mosiny w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,3% wśród dziewczynek i 20,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 652 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,07 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 3 szkoły podstawowe, w których w 82 oddziałach uczyło się 1 192 uczniów (599 kobiet oraz 593 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Mosinie placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 43 oddziałach uczyło się 802 uczniów (389 kobiet oraz 413 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,6% ludności (32,7% wśród dziewczynek i 30,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,5 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 82,32.

  W Mosinie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 1 oddziale uczyło się 25 uczniów (14 kobiet oraz 11 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 7 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Mosinie placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 5 oddziałach uczyło się 73 uczniów (36 kobiet oraz 37 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 30 absolwentów.

  W Mosinie znajduje się 1 Technikum, w którym w 10 oddziałach uczyło się 223 uczniów (103 kobiety oraz 120 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 22 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Mosinie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 4 oddziałach uczyło się 86 uczniów (36 kobiet oraz 50 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 0 absolwentów.

  W Mosinie znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 10 oddziałach uczyło się 201 uczniów (82 kobiety oraz 119 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,9% mieszkańców (15,6% wśród dziewczyn i 14,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,0 uczniów. 20,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,2% mieszkańców Mosiny w wieku potencjalnej nauki (19,1% kobiet i 21,2% mężczyzn).

 • 33,3% Wykształcenie wyższe
 • Mosina
  33,3%
  Województwo
  23,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 37,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 28,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,4%
  Województwo
  33,7%
  Kraj
  35,2%
 • 32,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,4% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,4%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Mosina
  12,4%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,7% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  16,6%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Kraj
  20,0%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  19,2%
  woj. wielkopolskie
  25,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 14,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Mosina
  3,2%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 8,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Mosina
  8,5%
  woj. wielkopolskie
  11,5%
  Kraj
  12,3%
 • 9,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,4%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Mosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 652 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  652,0
  Województwo
  949,0
  Cała Polska
  927,0
 • 1,07 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Mosina
  1,07
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 5Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 16 Oddziały
 • 6 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 410 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Mosina) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 349 Dzieci
 • 166 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 183 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,6%
  52,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 89 3 lata
 • 89
 • 128 4 lata
 • 128
 • 111 5 lata
 • 111
 • 8 6 lat
 • 8
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 44 3 lata
 • 44
 • 63 4 lata
 • 63
 • 47 5 lata
 • 47
 • 6 6 lat
 • 6
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 45 3 lata
 • 45
 • 65 4 lata
 • 65
 • 64 5 lata
 • 64
 • 2 6 lat
 • 2
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 129 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 25,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 25,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 7,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Mosinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mosinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Nr 4
  Publiczne
  61 813-26-71
  61 813-26-71
  ul. Kasprowicza 28
  62-050 Mosina
  3756
  Przedszkole nr2 Wesołe Skrzaty
  Publiczne
  61 813-22-30
  61 813-22-30
  ul. Powstańców Wielkopolskich 1
  62-050 Mosina
  3726
  Przedszkole Nr 3 Integracyjne
  Publiczne
  61 813-29-80
  61 898-13-55
  ul. Topolowa 6
  62-050 Mosina
  46614
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Calineczka I"
  Niepubliczny
  50 410-04-30
  ul. Bolesława Śmiałego 4a
  62-050 Mosina
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Calineczka II"
  Niepubliczny
  50 410-04-30
  ul. Bolesława Śmiałego 4 B
  62-050 Mosina
  ---
  Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Calineczka"
  Niepubliczny
  50 410-04-30
  ul. Dębowa 12
  62-050 Mosina
  ---
  Prywatne Przedszkole "Koniczynka" w Mosinie
  Niepubliczne
  61 819-25-85
  61 819-25-85
  ul. Leszczyńska 27
  62-050 Mosina
  ---
  Przedszkole Niepubliczne im Janka Wędrowniczka (Janek Wędrowniczek)
  Niepubliczne
  61 813-29-82
  61 813-29-82
  ul. Szkolna 2
  62-050 Mosina
  ---
 • Szkoły podstawowe w Mosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Mosina) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 48 Oddziały
 • 1 078 Uczniowie
 • 556 Kobiety
  (uczniowie)
 • 522 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,6%
  48,4%
 • 124 Uczniowie w 1 klasie
 • 52 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 72 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 178 Absolwenci
 • 95 Kobiety
  (absolwenci)
 • 83 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 34 Oddziały
 • 114 Uczniowie
 • 43 Kobiety
  (uczniowie)
 • 71 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,7%
  62,3%
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  14,5
  woj. wielkopolskie
  17,3
  Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,5
 • 14,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,5
 • 22,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22,5
 • 3,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,4
 •  
 • 76,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 66,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 35,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 82,32 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Mosina
  82,32
  Wielkopolskie
  97,58
  Kraj
  95,96
 • 80,32 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Mosina
  80,32
  woj. wielkopolskie
  96,29
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Mosina) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Mosina) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Mosinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mosinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 2
  Publiczna
  61 813-67-17
  61 813-67-17
  ul. Sowiniecka 75
  62-050 Mosina
  19438-
  Szkoła Podstawowa nr 1
  Publiczna
  61 813-22-39
  61 813-22-39
  ul. SZKOLNA 1
  62-050 Mosina
  1840436
  SzkołaPodstawowa Specjalna nr 3 im. Janusza Korczaka (Janusz Korczak)
  Publiczna
  61 813-24-69
  61 813-24-69
  ul. Kościelna 2
  62-050 Mosina
  941-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Mosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Mosina) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 25 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 56,0%
  44,0%
 • 7 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  25,0
  Wielkopolskie
  26,1
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Mosina) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 223 Uczniowie
 • 103 Kobiety
  (uczniowie)
 • 120 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,2%
  53,8%
 • 72 Uczniowie w 1 klasie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  22,3
  Wielkopolskie
  25,5
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 16,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 12,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Mosina) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 99 Uczniowie w 1 klasie
 • 46 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 10 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,0%
  70,0%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  20,1
  Województwo
  22,8
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 20,1 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 20,1
 • 27,3 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 27,3
 • 3,3 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,3
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Mosinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Mosinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
  Publiczna
  61 813-29-22
  61 813-29-22
  ul. Topolowa 2
  62-050 Mosina
  9182-
  Technikum
  Publiczne
  61 813-29-22
  61 813-29-22
  ul. Topolowa 2
  62-050 Mosina
  688-
  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
  Publiczne
  61 813-29-22
  61 813-29-22
  ul. Topolowa 2
  62-050 Mosina
  354-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  61 813-29-22
  61 813-22-92
  ul. Topolowa 2
  62-050 Mosina
  230-
  Szkoła Specjalna Przysposabiajaca do Pracy w Mosinie
  Publiczna
  61 813-24-69
  61 813-24-69
  ul. Kościelna 2
  62-050 Mosina
  421-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Mosinie
  Publiczna
  61 813-24-69
  61 813-24-69
  ul. Kościelna 2
  62-050 Mosina
  114-
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  61 813-29-22
  61 813-29-22
  ul. TOPOLOWA 2
  62-050 Mosina
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Mosinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 20,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 32,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Mosina, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Mosina, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Mosina, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Mosina - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Mosinie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Mosinie znajdowało się 0 hoteli, 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 150)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Mosinie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Mosinie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Mosinie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Mosinie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 180 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 47 (uczestnicy: 456)
  • seanse filmowe: 10 (uczestnicy: 70)
  • wystawy: 10 (uczestnicy: 50)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 253)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 4 (uczestnicy: 18)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 6)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 48)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 11)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 332)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 70)
  • taneczne: 1 (członkowie: 23)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 75)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 18)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 22)
  • teatralne: 2 (członkowie: 29)
  • literackie: 1 (członkowie: 35)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 35)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 2 (członkowie: 25)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 11 (absolwenci: 189)
  • plastyczne: 5 (absolwenci: 75)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 65)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 23)
  • przygotowujące do nauki w szkołach artystycznych: 2 (absolwenci: 26)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 185)
  • teatralne: 2 (członkowie: 60)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 95)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 12)
  • taneczne: 1 (członkowie: 18)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Mosinie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 45 425 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 36 568 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Mosinie działało 7 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 259 członków. Zarejestrowano 474 ćwiczących (mężczyźni: 309, kobiety: 165, chłopcy do lat 18: 215, dziewczęta do lat 18: 162). Aktywnych było 14 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (12) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Mosinie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Mosinie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Mosiny znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Mosinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto z 1298 r.dnia 1984-10-12, wykaz dokumentów: 1961/A z 1984-10-12; brak numeru z 2006-07-07
  • Synagoga z pocz. XX w. (ul. Niezłomnych 1)dnia 1986-02-24, wykaz dokumentów: 2075/A z 1986-02-24
 • Formy ochrony przyrody w Mosinie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Mosiny znajduje się 17 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Mosinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Wielkopolski Park NarodowyData ustanowienia: 1957-04-01, Powierzchnia: 7619.82 ha
  • Ostoja Rogalińska - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2007-10-13, Powierzchnia: 21763.12 ha
  • Ostoja Wielkopolska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 8427.12 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 674 drzew zidentyfikowano w terenie 150 drzew oraz 4 pnie lub powalone do wody we wskazanej lokalizacji znajduje się około 1500 drzew ze względu na brak oznakowania brak możliwości określenia które są pomnikowe; 20: ciało obce w pniu - wypełnie, Data ustanowienia: 1965-11-30, Opis granicy: rosną na terenie zalewowej Warty - na łąkach i wysoczyźnie morenowej - na polach Z tego 596 dębów w m. Rogalin 78 po lewej stronie Warty w m. Baranowo
  • Pomnik przyrodyOpis: głaz narzutowy - granit w zadrzewieniu przy drodze, Data ustanowienia: 1965-11-30, Opis granicy: Obwód ochronny Osowa Góra Oddz. 91 A f; znajd. się przy drodze Poznań - Prewentorium
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 drzew dąb szypułkowy, Data ustanowienia: 1983-06-14, Opis granicy: park miejski
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo dąb szypułkowy, Data ustanowienia: 1989-03-30, Opis granicy: rośnie na polu przy ul. Wodnej
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo dąb bezszypułkowy jest martwy, Data ustanowienia: 1989-03-30, Opis granicy: Obwód ochronny Jeziory Oddz. 87f; rośnie przy drodze spacerowej jeziora Góreckiego
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo lipa szerokolistna, Data ustanowienia: 1989-03-30, Opis granicy: Obwód ochronny Osowa Góra Oddz. 91g; 300 m od siedziby obwodu ochronnego Osowa Góra
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 drzew z gatunku dąb szypułkowy, Data ustanowienia: 1989-03-30, Opis granicy: Obwód ochronny Osowa Góra Oddz. 91m; rośnie w pobliżu siedziby obwodu ochronnego Osowa Góra
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo dąb szypułkowy, Data ustanowienia: 2000-10-11, Opis granicy: rośnie po zach. stronie toru kolejowego przy stacji kolejowej
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo dąb szypułkowy, Data ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: rośnie na terenie byłego cmentarza przy ul. Poniatowskiego
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 drzew dąb szypułkowy; 1: Dużo uschniętych konarów, Data ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: Obwód ochronny Jeziory Oddz. 72 73
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo dąb szypułkowy, Data ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: m.Sowiniec przy drodze koło działki leśnej 1L
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo dąb szypułkowy, Data ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: m.Sowiniec w zadrzewieniu śródpolnym w odl.100 m. od dz. leśnej 1L
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo dąb szypułkowy, Data ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: m.Sowiniec w zadrzewieniu śródpolnym w odl.200 m. od dz. leśnej 1L
  • Pomnik przyrodyOpis: drzewo dąb szypułkowy, Data ustanowienia: 2006-12-27, Opis granicy: m.Sowiniec w zadrzewieniu śródpolnym w odl.100 m. od dz. leśnej 1L

Mosina - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 10 wypadków drogowych w Mosinie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 11 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 69,0 wypadków (nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Mosinie znajdowało się 17 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu poznańskiego.

  Powiat poznański - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Mosinie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 10 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 11 Ranni
  (rok 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Mosinie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 68,97 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  69,0
  Województwo
  65,8
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  6,1
  Cały kraj
  5,0
 • 75,87 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Mosina
  75,9
  Województwo
  74,9
  Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Wielkopolskie
  9,3
  Polska
  8,9
 • 110,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Mosina
  110,0
  Województwo
  113,8
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 10 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Mosinie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 991,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  991,7 km
  Wielkopolskie
  868,0 km
  Polska
  633,6 km
 • 4,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  4,8 km
  Wielkopolskie
  7,4 km
  Polska
  5,3 km
 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Mosina przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 430droga wojewódzka nr 430(Poznań - Luboń - Łęczyca - Puszczykowo - Mosina)
  • DW 431droga wojewódzka nr 431(Kórnik - Mieczewo - Świątniki - Rogalin - Rogalinek - Mosina - Krosinko - Stare Dymaczewo - Nowe Dymaczewo - Będlewo - Wronczyn - Modrze - Granowo)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Mosina przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 271Linia kolejowa nr 271: Wrocław Główny - Poznań Główny [o znaczeniu państwowym] (Wrocław Główny - Wrocław Mikołajów - Wrocław Popowice - Wrocław Różanka - Wrocław Osobowice - Wrocław Świniary - Szewce - Pęgów - Oborniki Śląskie - Osola - Skokowa - Żmigród - Garbce - Korzeńsko - Rawicz - Bojanowo - Kaczkowo - Rydzyna - Leszno - Lipno Nowe - Górka Duchowna - Stare Bojanowo - Przysieka Stara - Kościan - Oborzyska Stare - Czempiń - Iłowiec - Drużyna Poznańska -Mosina - Puszczykówko - Puszczykowo - Luboń koło Poznania - Poznań Dębiec - Poznań Główny)