Okonek w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Okonek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Okonek to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu złotowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Okonek.
 • 3 651 Liczba mieszkańców
 • 6,0 km² Powierzchnia
 • 607,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XVI w. Data założenia
 • 1754 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 67 Numer kierunkowy
 • PZL Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Kazimierz Jasiłek Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 16.852153.5358 Współrzędne GPS
 • 3031054 TERYT (TERC)
 • 0967044 SIMC
Herb miasta Okonek
Okonek herb
Flaga miasta Okonek
Okonek flaga

Jak Okonek wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Okonek na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Okonek wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Okonek plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
48Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
66Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
112Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
122Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
176Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
182Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
193Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
206Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
219Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
268Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
298Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
299Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
308Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
319Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
347Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
355Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
357Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
388Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
396Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
419Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
430Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce

Okonek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
64-965Poczta Okonek

Okonek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Okonku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Złotowie (podlega pod: ZUS Oddział w Pile)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. Piasta 37
77-400 Złotów
Urząd Miejski w Okonku
(67) 266-90-03
(67) 266-99-76
ul. Niepodległości 53
64-965 Okonek

Okonek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Okonek jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 651, z czego 52,3% stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 5,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Okonka zawarli w 2022 roku 14 małżeństw, co odpowiada 3,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  30,6% mieszkańców Okonka jest stanu wolnego, 53,5% żyje w małżeństwie, 7,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Okonek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -26. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,06 na 1000 mieszkańców Okonka. W 2022 roku urodziło się 28 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 402 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 30,1% zgonów w Okonku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,0% zgonów w Okonku były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Okonka przypada 14.66 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 48 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 35 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Okonka 13. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  56,8% mieszkańców Okonka jest w wieku produkcyjnym, 20,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Okonka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 651 Liczba mieszkańców
 • 1 908 Kobiety
 • 1 743 Mężczyźni
 • 52,3%
  47,7%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Okonku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Okonku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Okonku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Okonka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,5 lat
  Wielkopolskie
  41,1 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Okonek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Okonka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Okonek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Okonek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Okonek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,6% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  30,7%
  Województwo
  29,8%
  Polska
  29,1%
 • 25,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,5% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  53,5%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Kraj
  54,0%
 • 53,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Okonek
  8,1%
  Województwo
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 13,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,0%
  Województwo
  7,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Okonek
  0,7%
  Województwo
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Okonku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Okonku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Okonek
  3,8
  Województwo
  4,2
  Kraj
  4,1
 • 2,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Okonek
  2,0
  Wielkopolskie
  1,4
  Cała Polska
  1,6
 • 14 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Okonku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Okonku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -26 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -14 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -12 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,06 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -7,1
  Województwo
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Okonku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Okonku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Okonku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Okonku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 28 Urodzenia żywe
 • 14 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 14 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 7,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,6
  Województwo
  8,7
  Cały kraj
  8,1
 • 32,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  32,1
  Województwo
  37,1
  Cała Polska
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 402 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 336 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 465 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 402 g
  woj. wielkopolskie
  3 392 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 56 Waga 4000g - 4499g
 • 56
 • 164 Waga 3500g - 3999g
 • 164
 • 189 Waga 3000g - 3499g
 • 189
 • 56 Waga 2500g - 2999g
 • 56
 • 20 Waga 2000g - 2499g
 • 20
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,19 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Okonek
  1,19
  woj. wielkopolskie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,59
  woj. wielkopolskie
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,71
  woj. wielkopolskie
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Okonku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 54 Zgony
 • 28 Kobiety
  (Zgony)
 • 26 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 51,9%
  48,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,7 Zgony na 1000 ludności
 • Okonek
  14,7
  Województwo
  10,9
  Kraj
  11,9
 • 141,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Okonek
  141,8
  Województwo
  124,8
  Kraj
  147,0
 • 4,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Okonek
  4,0
  Województwo
  3,5
  Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,0
  Wielkopolskie
  2,9
  Cały kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie złotowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Okonek
  30,1%
  Województwo
  28,6%
  Cała Polska
  36,0%
 • 25,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  25,0%
  Województwo
  24,2%
  Polska
  23,6%
 • 6,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,0%
  woj. wielkopolskie
  7,6%
  Polska
  6,7%
 • 46 Zgony spowodowane COVID-19
 • 9,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  9,7
  Cały kraj
  15,8
 • 57,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  57,5
  Polska
  70,6
 • 262,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Okonek
  262,8
  Województwo
  263,4
  Polska
  280,1
 • 239,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  239,9
  Cała Polska
  253,9
 • 316,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 312,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 319,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Okonek
  316,0
  Wielkopolskie
  311,2
  Polska
  426,2
 • 46,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 50,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  46,2
  Województwo
  48,9
  Cały kraj
  62,9
 • 35,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  35,1
  woj. wielkopolskie
  35,1
  Cały kraj
  33,8
 • 5,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Okonek
  5,8
  woj. wielkopolskie
  6,7
  Cała Polska
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,6%
  woj. wielkopolskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 48 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 30 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 35 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 20 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 Saldo migracji
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 13 Saldo migracji wewnętrznych
 • 10 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Okonku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Okonku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Okonek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Okonek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Okonku oddano do użytku 9 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,46 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Okonku to 1 317 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 359 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Okonku to 4,89 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Okonku to 111,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,43% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,61% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,77% mieszkań posiada łazienkę, 84,66% korzysta z centralnego ogrzewania, a 44,87% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu złotowskiego.

  Powiat złotowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Okonku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 317 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 359,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  359,30
  Wielkopolskie
  386,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 70,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  70,60 m2
  Województwo
  81,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 25,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  25,40 m2
  woj. wielkopolskie
  31,70 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,05 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Okonek
  4,05
  Województwo
  4,06
  Kraj
  3,83
 • 2,78 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,78
  Województwo
  2,58
  Kraj
  2,42
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,69
  Wielkopolskie
  0,64
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Okonku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 9 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,46 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,46
  Województwo
  7,35
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 44 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,89 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,89
  Województwo
  4,04
  Cała Polska
  3,89
 • 12,01 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  12,01
  Województwo
  29,73
  Polska
  24,56
 • 1 006 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 111,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  111,8 m2
  Województwo
  94,4 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,27 m2
  woj. wielkopolskie
  0,69 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Okonku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  96,43%
  Województwo
  98,07%
  Kraj
  97,75%
 • 94,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Okonek
  94,61%
  woj. wielkopolskie
  96,64%
  Kraj
  95,18%
 • 93,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  93,77%
  Wielkopolskie
  95,51%
  Kraj
  93,75%
 • 84,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  84,66%
  woj. wielkopolskie
  87,06%
  Polska
  85,83%
 • 44,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Okonek
  44,87%
  Województwo
  56,79%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Okonek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Okonku na 1000 mieszkańców pracuje 199osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 41,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 58,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Okonku wynosiło w 2023 roku 5,0% (5,0% wśród kobiet i 5,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Okonku wynosiło 4 964,93 PLN, co odpowiada 74.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Okonka 317 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 116 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -201.

  13,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Okonka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,5% w przemyśle i budownictwie, a 50,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Okonku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 199 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Okonek
  199,0
  Wielkopolskie
  290,0
  Cały kraj
  259,0
 • 4,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,9% Kobiety
 • 4,2% Mężczyźni
 • Miasto
  5,0%
  Województwo
  3,0%
  Cały kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Okonku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Okonku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Okonku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Okonku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 302 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Okonek
  4 965 PLN
  Województwo
  6 020 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Okonku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Okonku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 317 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 116 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -201 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,37 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Okonku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 15,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,5% Przemysł i budownictwo
 • 14,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 27,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 50,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 51,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 50,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 13,6% Pozostałe
 • 22,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Okonku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Okonku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 733 Pracujący ogółem
 • 303 Kobiety
 • 430 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Okonku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,8% W wieku produkcyjnym
 • 50,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Okonek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 75,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Okonek
  75,9
  woj. wielkopolskie
  68,5
  Cała Polska
  69,0
 • 40,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Okonek
  40,7
  Województwo
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 115,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  115,5
  Wielkopolskie
  108,0
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Okonek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Okonku w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 306 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 205 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 19 nowych podmiotów, a 22 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (39) podmiotów zarejestrowano w roku 2012, a najmniej (17) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (40) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (9) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Okonku najwięcej (16) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (286) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  7,8% (24) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,9% (61) podmiotów, a 72,2% (221) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Okonku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (20.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 306 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 24 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 61 Przemysł i budownictwo
 • 221 Pozostała działalność
 • 19 Podmioty nowo zarejestrowane w Okonku w 2023 roku
 • 22 Podmioty wyrejestrowane w Okonku w 2023 roku
 • 205 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 286 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 286
 • 18 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 18
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 306 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 306
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 20 Spółki handlowe ogółem
 • 20
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 16  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 16
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 7 Spółki cywilne ogółem
 • 7
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 205 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 41 Budownictwo
 • 41
 • 38 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 38
 • 21 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 21
 • 21 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21
 • 15 Transport i gospodarka magazynowa
 • 15
 • 12 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 12
 • 11 Pozostała działalność
 • 11
 • 11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 11
 • 11 Przetwórstwo przemysłowe
 • 11
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 4 Informacja i komunikacja
 • 4
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Okonek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Okonku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 50 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,67 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Okonku wynosi 77,30% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Okonka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,30 (wykrywalność 79%) oraz przeciwko mieniu - 5,23 (wykrywalność 49%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,17 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,48 (48%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Okonku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Okonka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Okonek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 50
 • 30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 30
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 19 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 19
 • 13,67 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,67
  Województwo
  18,91
  Cała Polska
  22,81
 • 8,30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,30
  woj. wielkopolskie
  11,58
  Kraj
  12,98
 • 2,48 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,48
  woj. wielkopolskie
  4,85
  Cała Polska
  6,99
 • 2,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,17
  Województwo
  1,67
  Cały kraj
  1,82
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,30
  Województwo
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 5,23 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,23
  Wielkopolskie
  9,57
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Okonek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  77%
  woj. wielkopolskie
  72%
  Polska
  71%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  79%
  Wielkopolskie
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  49%
  Województwo
  77%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  95%
  Województwo
  94%
  Cała Polska
  88%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Okonek
  49%
  woj. wielkopolskie
  52%
  Cały kraj
  51%

Okonek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Okonka wyniosła w 2022 roku 54,9 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 21.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Okonka - 26% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (15.5%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,7 mln złotych, czyli 23,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Okonka wyniosła w 2022 roku 51,7 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (7.1%). W budżecie Okonka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 980 złotych na mieszkańca (15,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 19,3 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,9%.
 • Wydatki budżetu w Okonku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Okonka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Okonek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Okonka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,5 mln

  3,4 tys(100%)

  36,6 mln

  4,2 tys(100%)

  36,5 mln

  4,2 tys(100%)

  37,1 mln

  4,3 tys(100%)

  40,8 mln

  4,8 tys(100%)

  41,3 mln

  5,1 tys(100%)

  45,3 mln

  5,7 tys(100%)

  54,9 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,5 mln

  2,9 tys(38.9%)

  10,1 mln

  2,5 tys(27.5%)

  10,2 mln

  2,6 tys(28%)

  10,9 mln

  2,8 tys(29.3%)

  11,8 mln

  3,0 tys(28.8%)

  11,7 mln

  3,1 tys(28.4%)

  12,7 mln

  3,3 tys(28%)

  14,3 mln

  3,9 tys(26%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  973,2 tys

  245(3.3%)

  2,6 mln

  648(7%)

  1,9 mln

  489(5.3%)

  1,8 mln

  469(4.9%)

  2,8 mln

  723(6.9%)

  2,4 mln

  613(5.7%)

  5,3 mln

  1,4 tys(11.6%)

  8,5 mln

  2,3 tys(15.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,5 mln

  388(5.2%)

  3,5 mln

  876(9.4%)

  2,0 mln

  508(5.5%)

  1,7 mln

  435(4.6%)

  2,5 mln

  650(6.2%)

  2,3 mln

  588(5.5%)

  2,4 mln

  617(5.2%)

  5,1 mln

  1,4 tys(9.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,4 mln

  847(11.4%)

  3,3 mln

  835(9%)

  4,0 mln

  1,0 tys(10.8%)

  4,3 mln

  1,1 tys(11.6%)

  4,0 mln

  1,0 tys(9.8%)

  3,9 mln

  1,0 tys(9.3%)

  4,0 mln

  1,1 tys(8.9%)

  4,9 mln

  1,3 tys(9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,0 mln

  1,8 tys(23.5%)

  12,7 mln

  3,2 tys(34.6%)

  3,5 mln

  886(9.5%)

  3,5 mln

  910(9.6%)

  3,5 mln

  905(8.6%)

  3,5 mln

  919(8.5%)

  3,5 mln

  901(7.6%)

  4,7 mln

  1,3 tys(8.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  112,9 tys

  28,4(0.4%)

  313,9 tys

  79,5(0.9%)

  84,7 tys

  21,6(0.2%)

  81,2 tys

  20,8(0.2%)

  110,6 tys

  28,6(0.3%)

  620,0 tys

  161(1.5%)

  319,6 tys

  83,4(0.7%)

  3,7 mln

  1,0 tys(6.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  742,0 tys

  187(2.5%)

  900,9 tys

  228(2.5%)

  877,7 tys

  223(2.4%)

  937,8 tys

  240(2.5%)

  1,1 mln

  272(2.6%)

  996,2 tys

  259(2.4%)

  1,0 mln

  272(2.3%)

  1,2 mln

  321(2.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,0 mln

  264(3.5%)

  1,1 mln

  271(2.9%)

  1,2 mln

  317(3.4%)

  1,3 mln

  322(3.4%)

  1,2 mln

  299(2.8%)

  855,3 tys

  223(2.1%)

  867,4 tys

  226(1.9%)

  1,1 mln

  287(1.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,6 mln

  397(5.3%)

  565,7 tys

  143(1.5%)

  520,4 tys

  132(1.4%)

  702,4 tys

  180(1.9%)

  449,9 tys

  116(1.1%)

  422,4 tys

  110(1%)

  432,0 tys

  113(1%)

  477,7 tys

  130(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  146,9 tys

  37,0(0.5%)

  179,8 tys

  45,6(0.5%)

  184,5 tys

  47,0(0.5%)

  216,4 tys

  55,5(0.6%)

  152,8 tys

  39,4(0.4%)

  153,0 tys

  39,8(0.4%)

  176,8 tys

  46,1(0.4%)

  329,3 tys

  89,9(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  374,4 tys

  94,2(1.3%)

  257,0 tys

  65,1(0.7%)

  292,6 tys

  74,5(0.8%)

  264,5 tys

  67,8(0.7%)

  797,3 tys

  206(2%)

  219,9 tys

  57,2(0.5%)

  231,7 tys

  60,5(0.5%)

  303,9 tys

  82,9(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  244,7 tys

  61,6(0.8%)

  204,3 tys

  51,8(0.6%)

  224,9 tys

  57,2(0.6%)

  207,7 tys

  53,3(0.6%)

  188,2 tys

  48,6(0.5%)

  107,7 tys

  28,0(0.3%)

  71,2 tys

  18,6(0.2%)

  269,9 tys

  73,6(0.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  251,7 tys

  68,7(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  218,7 tys

  55,1(0.7%)

  290,5 tys

  73,6(0.8%)

  254,2 tys

  64,7(0.7%)

  162,2 tys

  41,6(0.4%)

  189,8 tys

  49,0(0.5%)

  133,0 tys

  34,6(0.3%)

  155,4 tys

  40,6(0.3%)

  188,3 tys

  51,4(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  586,4 tys

  148(2%)

  517,9 tys

  131(1.4%)

  491,6 tys

  125(1.3%)

  454,5 tys

  117(1.2%)

  458,5 tys

  118(1.1%)

  470,2 tys

  122(1.1%)

  545,8 tys

  142(1.2%)

  74,2 tys

  20,2(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  86,7 tys

  21,8(0.3%)

  42,2 tys

  10,7(0.1%)

  67,4 tys

  17,2(0.2%)

  87,7 tys

  22,5(0.2%)

  50,3 tys

  13,0(0.1%)

  47,8 tys

  12,4(0.1%)

  65,8 tys

  17,2(0.1%)

  71,6 tys

  19,5(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,6 tys

  1,4(0%)

  214,6 tys

  54,4(0.6%)

  495

  0,1(0%)

  557

  0,1(0%)

  536

  0,1(0%)

  3,8 tys

  1,0(0%)

  9,6 tys

  2,5(0%)

  24,0 tys

  6,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  73,7 tys

  18,6(0.2%)

  9,4 tys

  2,4(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  84,8 tys

  21,8(0.2%)

  81,6 tys

  21,1(0.2%)

  80,3 tys

  20,9(0.2%)

  7,9 tys

  2,1(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Okonku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Okonka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Okonek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Okonka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,7 mln

  3,5 tys(100%)

  35,0 mln

  4,0 tys(100%)

  36,8 mln

  4,2 tys(100%)

  38,0 mln

  4,4 tys(100%)

  42,4 mln

  4,9 tys(100%)

  46,8 mln

  5,8 tys(100%)

  50,2 mln

  6,3 tys(100%)

  51,7 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,0 mln

  2,8 tys(35.8%)

  10,7 mln

  2,7 tys(30.6%)

  10,8 mln

  2,8 tys(29.4%)

  12,0 mln

  3,1 tys(31.5%)

  12,6 mln

  3,3 tys(29.8%)

  13,7 mln

  3,6 tys(29.3%)

  13,4 mln

  3,5 tys(26.7%)

  15,8 mln

  4,3 tys(30.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,7 mln

  2,7 tys(34.8%)

  10,7 mln

  2,7 tys(30.6%)

  10,6 mln

  2,7 tys(28.9%)

  11,1 mln

  2,8 tys(29.2%)

  12,2 mln

  3,1 tys(28.7%)

  13,0 mln

  3,4 tys(27.8%)

  15,1 mln

  3,9 tys(30.1%)

  13,2 mln

  3,6 tys(25.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  53,7 tys

  13,5(0.2%)

  54,1 tys

  13,7(0.2%)

  122,5 tys

  31,2(0.3%)

  52,0 tys

  13,3(0.1%)

  60,3 tys

  15,6(0.1%)

  814,1 tys

  212(1.7%)

  71,4 tys

  18,6(0.1%)

  3,7 mln

  999(7.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  321,4 tys

  80,9(1%)

  182,7 tys

  46,3(0.5%)

  770,2 tys

  196(2.1%)

  258,6 tys

  66,3(0.7%)

  1,5 mln

  384(3.5%)

  359,5 tys

  93,6(0.8%)

  2,7 mln

  711(5.4%)

  3,0 mln

  813(5.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,5 mln

  1,4 tys(17.8%)

  10,8 mln

  2,7 tys(30.7%)

  1,8 mln

  462(4.9%)

  1,8 mln

  469(4.8%)

  1,8 mln

  464(4.2%)

  1,8 mln

  470(3.9%)

  1,6 mln

  424(3.2%)

  2,5 mln

  672(4.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  580,5 tys

  146(1.9%)

  476,8 tys

  121(1.4%)

  469,8 tys

  120(1.3%)

  492,6 tys

  126(1.3%)

  652,1 tys

  168(1.5%)

  833,8 tys

  217(1.8%)

  879,1 tys

  229(1.8%)

  1,3 mln

  359(2.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  702,7 tys

  177(2.3%)

  846,7 tys

  215(2.4%)

  833,2 tys

  212(2.3%)

  908,0 tys

  233(2.4%)

  973,0 tys

  251(2.3%)

  925,5 tys

  241(2%)

  971,2 tys

  253(1.9%)

  1,1 mln

  297(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  640,4 tys

  161(2.1%)

  674,9 tys

  171(1.9%)

  487,5 tys

  124(1.3%)

  599,0 tys

  154(1.6%)

  1,0 mln

  261(2.4%)

  1,5 mln

  388(3.2%)

  1,1 mln

  288(2.2%)

  973,7 tys

  266(1.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  208,4 tys

  52,4(0.7%)

  221,1 tys

  56,0(0.6%)

  308,0 tys

  78,4(0.8%)

  266,4 tys

  68,3(0.7%)

  245,9 tys

  63,5(0.6%)

  253,6 tys

  66,0(0.5%)

  266,0 tys

  69,4(0.5%)

  662,5 tys

  181(1.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  126,7 tys

  31,9(0.4%)

  134,7 tys

  34,1(0.4%)

  135,5 tys

  34,5(0.4%)

  280,2 tys

  71,8(0.7%)

  200,9 tys

  51,9(0.5%)

  523,1 tys

  136(1.1%)

  1,1 mln

  287(2.2%)

  622,5 tys

  170(1.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  253,2 tys

  69,1(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  198,1 tys

  49,9(0.6%)

  183,8 tys

  46,6(0.5%)

  149,8 tys

  38,1(0.4%)

  105,8 tys

  27,1(0.3%)

  86,3 tys

  22,3(0.2%)

  80,5 tys

  21,0(0.2%)

  73,5 tys

  19,2(0.1%)

  59,4 tys

  16,2(0.1%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  725

  0,2(0%)

  18,9 tys

  4,9(0%)

  15,2 tys

  4,0(0%)

  20,6 tys

  5,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  73,7 tys

  18,6(0.2%)

  9,4 tys

  2,4(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  84,8 tys

  21,8(0.2%)

  81,6 tys

  21,1(0.2%)

  80,3 tys

  20,9(0.2%)

  7,9 tys

  2,1(0%)

  1,8 tys

  0,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  7,3 tys

  1,8(0%)

  4,1 tys

  1,0(0%)

  4,9 tys

  1,2(0%)

  4,9 tys

  1,3(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  862

  0,2(0%)

  138

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  613,8 tys

  154(2%)

  7,4 tys

  1,9(0%)

  6,9 tys

  1,8(0%)

  60,4 tys

  15,5(0.2%)

  3,6 tys

  0,9(0%)

  117,6 tys

  30,6(0.3%)

  35,5 tys

  9,3(0.1%)

  403

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  29,3 tys

  7,4(0.1%)

  10,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,7

  0,0(0%)

  37,2 tys

  9,7(0.1%)

  8,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,0 tys

  10,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,0 tys

  4,6(0%)

  20,0 tys

  5,1(0.1%)

  16,3 tys

  4,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,5 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  212

  0,1(0%)

  26,0 tys

  6,7(0.1%)

  11,0 tys

  2,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Okonek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 962 mieszkańców Okonka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 485 kobiet oraz 478 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,1% średnie ogólnokształcące, a 22,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,0% mieszkańców Okonka, gimnazjalnym 4,0%, natomiast 16,8% podstawowym ukończonym. 3,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Okonka mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Okonku największy odsetek ma wykształcenie średnie zawodowe (22,1%) oraz podstawowe ukończone (18,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,0%) oraz średnie zawodowe (23,3%).

  W roku 2022 w Okonku mieściły się 3 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 227 dzieci (113 dziewczynek oraz 114 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Okonku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 166 dzieci (89 dziewczynek oraz 77 chłopców). Dostępnych było 170 miejsc.

  16,5% mieszkańców Okonka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 15,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 596 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,33 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 394 uczniów (193 kobiety oraz 201 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Okonku placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 334 uczniów (164 kobiety oraz 170 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,6% ludności (30,2% wśród dziewczynek i 26,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 24,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 107,95.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,0% mieszkańców (20,2% wśród dziewczyn i 19,8% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,2% mieszkańców Okonka w wieku potencjalnej nauki (17,2% kobiet i 23,3% mężczyzn).

 • 15,2% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,2%
  Wielkopolskie
  23,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 18,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Okonek
  34,1%
  Wielkopolskie
  33,7%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  Wielkopolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  9,1%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Kraj
  11,9%
 • 11,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Okonek
  22,5%
  woj. wielkopolskie
  19,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 22,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,0% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Okonek
  26,0%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Kraj
  21,2%
 • 18,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  4,0%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  16,8%
  Wielkopolskie
  11,5%
  Kraj
  12,3%
 • 18,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Okonek
  3,9%
  Wielkopolskie
  3,2%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 4,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Okonku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1596 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Okonek
  1 596,0
  Wielkopolskie
  949,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,33 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,33
  Województwo
  0,83
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 10 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 370 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Okonek) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 227 Dzieci
 • 113 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 114 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,8%
  50,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 49 3 lata
 • 49
 • 46 4 lata
 • 46
 • 63 5 lata
 • 63
 • 53 6 lat
 • 53
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 24 3 lata
 • 24
 • 25 4 lata
 • 25
 • 34 5 lata
 • 34
 • 21 6 lat
 • 21
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 25 3 lata
 • 25
 • 21 4 lata
 • 21
 • 29 5 lata
 • 29
 • 32 6 lat
 • 32
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 •  
 • 12,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Okonku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Okonku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie im. Marii Konopnickiej w Okonku (Maria Konopnicka)
  Publiczne
  67 266-92-15
  67 266-92-15
  ul. Spokojna 1
  64-965 Okonek
  49810
  Niepubliczne Przedszkole "Pszczóka Maja'
  Niepubliczne
  ul. Leśna 40
  64-965 Okonek
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Zaczarowana Kraina
  Niepubliczne
  73 099-40-48
  ul. Niepodległości 34 a
  64-965 Okonek
  ---
 • Szkoły podstawowe w Okonku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Okonek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 394 Uczniowie
 • 193 Kobiety
  (uczniowie)
 • 201 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 52 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 63 Absolwenci
 • 36 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  24,6
  Wielkopolskie
  17,3
  Polska
  17,0
 •  
 • 25,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 19,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 107,95 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  107,95
  woj. wielkopolskie
  97,58
  Kraj
  95,96
 • 106,30 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  106,30
  woj. wielkopolskie
  96,29
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Okonek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Okonek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Okonku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Okonku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Okonku
  Publiczna
  67 266-90-17
  67 266-90-17
  ul. Leśna 45
  64-965 Okonek
  1635731
 • Edukacyjne grupy wieku w Okonku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Okonek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Okonek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Okonek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Okonek - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Okonku

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Okonku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Okonku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Okonku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Okonku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 200 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 19 (uczestnicy: 1 132)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 50)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 400)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 30)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 60)
  • konkursy: 1 (uczestnicy: 2)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 120)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 60)
  • inne: 4 (uczestnicy: 410)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 77)
  • taneczne: 4 (członkowie: 38)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 12)
  • inne: 1 (członkowie: 7)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 8)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 8)


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 5 (członkowie: 54)
  • teatralne: 1 (członkowie: 17)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 37)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Okonku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 27 523 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 24 507 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Okonku działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 205 członków. Zarejestrowano 164 ćwiczących (mężczyźni: 95, kobiety: 69, chłopcy do lat 18: 95, dziewczęta do lat 18: 69). Aktywnych było 11 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Okonku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Okonku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Okonka znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Okonku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto z 1700 - 1950dnia 2008-07-01, wykaz dokumentów: 682/Wlkp/A z 2008-07-01
  • Kościół z 1854 - 1855dnia 2010-08-10, wykaz dokumentów: 810/Wlkp/A z 2010-08-10
  • Cmentarz ewangelicki (data nieznana)dnia 2010-08-10, wykaz dokumentów: 810/Wlkp/A z 2010-08-10
  • Ratusz z 1883 r. (ul. Niepodległości 53a)dnia 2010-08-17, wykaz dokumentów: 812/Wlkp/A z 2010-08-17
  • Wieża widokowa z 1908 - 1912dnia 2012-10-10, wykaz dokumentów: 869/Wlkp/A z 2012-10-10
 • Formy ochrony przyrody w Okonku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Okonka znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Okonku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy (woj. wielkopolskie) - obszar chronionego krajobrazuOpis: Wielkie bogactwo walorów krajobrazowych stanowią: urozmaicona rzeźba terenu z rozległymi kompleksami leśnymi malownicze głęboko wciete doliny licznych rzek moreny czołowe i doliny rynnowe z licznymi jeziorami miejsca lęgowe i ostoje rzadkich i ginących zwierząt m.in. tracza nurogęsi orła bielika orlika krzykliwego żubra i bobra oraz miejsca zlotów i przelotów żurawi gęsi i kaczek. Obszar Wyróżnia się znaczną ilością obiektów objętych różnymi formami ochrony. Często spotykane są pomniki przyrody wśród których wyróżniają się buki nad jez. Wielki Bytyń stanowiące osobliwość natury., Data ustanowienia: 1989-07-01, Powierzchnia: 93910.0 ha
  • Komendant - Pomnik przyrodyOpis: buk z odłamanym dużym konarem, Data ustanowienia: 2014-06-17, Opis granicy: teren leśny w pobliżu miejscowości Okonek
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 3 wiązów okazałe drzewa, Data ustanowienia: 1998-10-13, Opis granicy: rosną na posesji prywatnej w ogrodzie przydomowym od strony brukowanej drogi
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2003-01-30, Opis granicy: rośnie w parku miejskim sąsiadującym z ul. Szczecińską i Placem Wolności
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 29 drzew - 28 wiązów i 1 klon obecnie 26 wiązów i 3 klony; 8: drzewo o dwóch współprzewodnikach, Data ustanowienia: 2003-01-30, Opis granicy: rosną na terenie dworca PKP

Okonek - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 24 wypadków drogowych w Okonku odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 28 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 654,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 163,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Okonku znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu złotowskiego.

  Powiat złotowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Okonku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 24 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 28 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 24 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Okonku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 654,84 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Okonek
  654,8
  Województwo
  1 024,9
  Kraj
  1 100,9
 • 163,71 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  163,7
  woj. wielkopolskie
  103,3
  Cała Polska
  104,4
 • 763,98 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  764,0
  Województwo
  1 203,8
  Polska
  1 327,3
 • 25,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Okonek
  25,0
  Wielkopolskie
  10,1
  Polska
  9,5
 • 116,67 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  116,7
  Wielkopolskie
  117,5
  Kraj
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Okonek przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 11droga krajowa nr 11(Kołobrzeg - Bagicz - Sianożęty - Ustronie Morskie - Tymień - Borkowice - Uliszki - Słowienkowo - Będzino - Łękno - Kazimierz Pomorski - Mścice - Koszalin - Kretomino - Bonin - Manowo - Wyszewo - Kliszno - Mostowo - Grzybnica - Kłanino - Głodowa - Bobolice - Wierzchowo - Białe - Szczecinek - Turowo - Babi Dwór - Lotyń - Okonek - Podgaje - Jastrowie - Ptusza - Płytnica - Krępsko - Dobrzyca - Piła - Ujście - Oleśnica - Chodzież - Podanin - Budzyń - Tarnowo - Gościejewo - Rogoźno - Rożnowo - Kowanówko - Oborniki - Bogdanowo - Ocieszyn - Świerkówki - Chludowo - Złotkowo - Złotniki - Jelonek - Suchy Las - Poznań - Kórnik - Koszuty - Żabikowo - Środa Wielkopolska - Kijewo - Brodowo - Miąskowo - Lubrze - Nowe Miasto nad Wartą - Klęka - Wolica Pusta - Mieszków - Cielcza - Jarocin - Witaszyczki - Witaszyce - Wyszki - Kotlin - Piekarzew - Pleszew - Zielona Łąka - Dobra Nadzieja - Janków - Kuczków - Krzywosądów - Zychlin - Sobótka - Górzno - Szczury - Franklinów - Ostrów Wielkopolski - Przygodzice - Antonin - Niedźwiedź - Kuźniki - Ostrzeszów - Rogaszyce - Kochłowy - Turze - Hanulin - Kępno - Baranów - Słupia Pod Kępnem - Opatów - Klasak - Siemianice - Kostów - Gołkowice - Byczyna - Biskupice - Sarnów - Krzywizna - Gotartów - Kluczbork - Ligota Górna - Bąków - Stare Olesno - Wojciechów - Olesno - Grodzisko - Sowczyce - Łomnica - Sieraków Śląski - Ciasna - Glinica - Lubecko - Lubliniec - Tworóg - Brynek - Hanusek - Tarnowskie Góry - Bytom)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Okonek przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 405Linia kolejowa nr 405: Piła Główna - Ustka [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Piła Główna - Stara Łubianka - Płytnica - Ptusza - Jastrowie -Okonek - Brokęcino - Lotyń - Turowo Pomorskie - Szczecinek - Gwda Mała - Drzonowo - Biały Bór - Słosinko - Miastko - Kawcze - Przytocko - Ciecholub - Biesowice - Kępka - Kępice - Korzybie - Wrząca Pomorska - Słonowice - Widzino - Kobylnica Słupska - Słupsk - Strzelinko - Gałęzinowo - Charnowo Słupskie - Mokrzyca - Ustka)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Okonku istnieje 31 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 2 Lutego

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Chojnicka

  ul. Chłopickiego

  ul. Cmentarna

  ul. Dębowa

  ul. Jana Pawła II

  ul. Kolejowa

  ul. Koszalińska

  ul. Kowalska

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Mieszka I

  ul. Miodowa

  ul. Niepodległości

  ul. Ogrodowa

  ul. Piastowska

  Plac Wolności

  ul. Poznańska

  ul. Sosnowa

  ul. Spokojna

  ul. Spółdzielców

  ul. Stawowa

  ul. Stockelsdorf

  ul. Szczecińska

  ul. Słoneczna

  ul. Wodna

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Zacisze

  ul. Zdobywców Wału Pomorskiego