Powiat tarnobrzeski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat tarnobrzeski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 53 388 Liczba mieszkańców
 • 521 km2 Powierzchnia
 • 103 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 23,9% Stopa urbanizacji
 • Paweł Bartoszek Starosta
 • ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg Adres starostwa powiatowego
 • RTA Tablice rejestracyjne
Powiat tarnobrzeski na mapie
Identyfikatory
 • 1820 TERYT (TERC)
Herb powiatu tarnobrzeskiego
powiat tarnobrzeski herb
Flaga powiatu tarnobrzeskiego
powiat tarnobrzeski flaga

Powiat tarnobrzeski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat tarnobrzeski ma 53 388 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 1,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego w 2050 roku wynosi 42 952, z czego 21 808 to kobiety, a 21 144 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego zawarli w 2017 roku 285 małżeństw, co odpowiada 5,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,1% mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego jest stanu wolnego, 57,7% żyje w małżeństwie, 2,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat tarnobrzeski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 15. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,28 na 1000 mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego. W 2017 roku urodziło się 487 dzieci, w tym 50,9% dziewczynek i 49,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 332 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,03 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 51,7% zgonów w powiecie tarnobrzeskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,0% zgonów w powiecie tarnobrzeskim były nowotwory, a 2,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu tarnobrzeskiego przypada 9.96 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 348 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 494 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu tarnobrzeskiego -146. W tym samym roku 11 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  63,5% mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 53 388 Liczba mieszkańców
 • 27 120 Kobiety
 • 26 268 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie tarnobrzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie tarnobrzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie tarnobrzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 42 952 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 21 808 Kobiety
 • 21 144 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie tarnobrzeskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie tarnobrzeskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie tarnobrzeskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. tarnobrzeski
  41,3 lat
  Województwo
  40,6 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 42,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat tarnobrzeski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat tarnobrzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat tarnobrzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat tarnobrzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,1% Kawalerowie/Panny
 • powiat tarnobrzeski
  30,1%
  Województwo
  30,5%
  Cała Polska
  28,8%
 • 24,3% Kobiety
  (Panny)
 • 36,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,7% Żonaci/Zamężne
 • pow. tarnobrzeski
  57,7%
  Podkarpackie
  57,1%
  Cała Polska
  55,8%
 • 56,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,0%
  Województwo
  8,7%
  Kraj
  9,6%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  2,7%
  Województwo
  2,8%
  Polska
  5,0%
 • 3,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • Tutaj
  0,6%
  woj. podkarpackie
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie tarnobrzeskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  5,3
  woj. podkarpackie
  5,2
  Cała Polska
  5,0
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,3
  Województwo
  1,2
  Cała Polska
  1,7
 • 285 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie tarnobrzeskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 15 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 27 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -12 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,28 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  0,3
  woj. podkarpackie
  1,2
  Cały kraj
  -0,0
 • -1,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie tarnobrzeskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie tarnobrzeskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie tarnobrzeskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie tarnobrzeskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 487 Urodzenia żywe
 • 248 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 239 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,9%
  49,1%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,1
  Podkarpackie
  10,3
  Cała Polska
  10,5
 • 37,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat tarnobrzeski
  37,0
  Województwo
  42,4
  Cały kraj
  44,2
 • 6.2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.2
 • 43.5 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43.5
 • 89.19 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89.19
 • 73.1 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73.1
 • 32.59 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32.59
 • 3.39 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3.39
 • 3 332 g Średnia waga noworodków
 • 3 266 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 400 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. tarnobrzeski
  3 332 g
  Podkarpackie
  3 345 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 36 Waga 4000g - 4499g
 • 36
 • 135 Waga 3500g - 3999g
 • 135
 • 193 Waga 3000g - 3499g
 • 193
 • 79 Waga 2500g - 2999g
 • 79
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. tarnobrzeski
  1,24
  woj. podkarpackie
  1,37
  Cały kraj
  1,45
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,63
  Województwo
  0,66
  Kraj
  0,71
 • 1,03 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat tarnobrzeski
  1,03
  Podkarpackie
  1,13
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie tarnobrzeskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 534 Zgony
 • 237 Kobiety
  (Zgony)
 • 297 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,4%
  55,6%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,0 Zgony na 1000 ludności
 • powiat tarnobrzeski
  10,0
  Województwo
  9,0
  Cały kraj
  10,1
 • 117,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  117,9
  woj. podkarpackie
  94,3
  Cała Polska
  101,5
 • 2,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat tarnobrzeski
  2,2
  Województwo
  4,5
  Cała Polska
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,9
  Województwo
  2,5
  Cała Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,6
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tarnobrzeskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat tarnobrzeski
  58,0%
  Województwo
  53,4%
  Cała Polska
  45,7%
 • 22,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat tarnobrzeski
  22,6%
  woj. podkarpackie
  23,5%
  Cała Polska
  26,7%
 • 4,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,3%
  Podkarpackie
  4,2%
  Kraj
  6,1%
 • 0,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  0,0
  Cały kraj
  5,9
 • 70,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,2
  Kraj
  74,3
 • 195,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  195,5
  Województwo
  214,7
  Cały kraj
  274,3
 • 211,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  211,1
  Cały kraj
  261,6
 • 500,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 466,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 536,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat tarnobrzeski
  500,7
  Województwo
  487,3
  Cała Polska
  469,0
 • 109,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 31,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 184,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat tarnobrzeski
  109,1
  Województwo
  83,0
  Cały kraj
  87,7
 • 18,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  18,4
  woj. podkarpackie
  24,2
  Polska
  31,8
 • 3,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  3,7
  Województwo
  5,3
  Cały kraj
  8,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. tarnobrzeski
  0,5%
  Podkarpackie
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 348 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 188 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 160 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 494 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 251 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 243 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -142 Saldo migracji
 • -65 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -77 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -146 Saldo migracji wewnętrznych
 • -63 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -83 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie tarnobrzeskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat tarnobrzeski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tarnobrzeski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie tarnobrzeskim oddano do użytku 135 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,53 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie tarnobrzeskim to 15 834 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 296 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie tarnobrzeskim to 5,53 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie tarnobrzeskim to 129,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,25% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,35% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,21% mieszkań posiada łazienkę, 80,85% korzysta z centralnego ogrzewania, a 71,01% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 15 834 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 296,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  296,10
  Województwo
  308,20
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 83,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  83,00 m2
  Województwo
  81,40 m2
  Polska
  73,80 m2
 • 24,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  24,60 m2
  Podkarpackie
  25,10 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,13 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. tarnobrzeski
  4,13
  Podkarpackie
  4,09
  Cały kraj
  3,82
 • 3,38 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,38
  Podkarpackie
  3,24
  Cały kraj
  2,69
 • 0,82 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,82
  woj. podkarpackie
  0,79
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 135 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,53 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. tarnobrzeski
  2,53
  Podkarpackie
  3,82
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 98 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 747 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,53 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat tarnobrzeski
  5,53
  woj. podkarpackie
  4,63
  Polska
  3,91
 • 13,99 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. tarnobrzeski
  13,99
  woj. podkarpackie
  17,67
  Kraj
  18,14
 • 17 446 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 129,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  129,2 m2
  Województwo
  106,5 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,33 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. tarnobrzeski
  0,33 m2
  woj. podkarpackie
  0,41 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  97,25%
  Województwo
  94,57%
  Cała Polska
  96,79%
 • 91,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. tarnobrzeski
  91,35%
  woj. podkarpackie
  91,58%
  Kraj
  93,66%
 • 89,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat tarnobrzeski
  89,21%
  Podkarpackie
  89,42%
  Cały kraj
  91,31%
 • 80,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  80,85%
  Podkarpackie
  77,61%
  Polska
  82,12%
 • 71,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. tarnobrzeski
  71,01%
  Podkarpackie
  73,50%
  Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat tarnobrzeski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie tarnobrzeskim na 1000 mieszkańców pracuje 199 osób . Jest to mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 39,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 60,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie tarnobrzeskim wynosiło w 2017 roku 7,9% (9,9% wśród kobiet i 6,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tarnobrzeskim wynosiło 3 879,26 PLN, co odpowiada 85.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego 6 367 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 188 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 179.

  44,4% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,1% w przemyśle i budownictwie, a 7,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 199 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  199,0
  Województwo
  213,0
  Polska
  247,0
 • 7,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,9% Kobiety
 • 6,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,9%
  Podkarpackie
  9,7%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie tarnobrzeskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie tarnobrzeskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie tarnobrzeskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 879 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. tarnobrzeski
  3 879 PLN
  woj. podkarpackie
  3 837 PLN
  Cały kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie tarnobrzeskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 367 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 188 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 179 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,66 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 44,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 51,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 38,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,1% Przemysł i budownictwo
 • 16,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,3% Pozostałe
 • 22,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie tarnobrzeskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 10 646 Pracujący ogółem
 • 4 196 Kobiety
 • 6 450 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie tarnobrzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,5% W wieku produkcyjnym
 • 58,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat tarnobrzeski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 57,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  57,6
  Podkarpackie
  60,2
  Kraj
  63,4
 • 30,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  30,8
  Województwo
  30,9
  Cały kraj
  34,0
 • 115,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. tarnobrzeski
  115,2
  Województwo
  105,6
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat tarnobrzeski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie tarnobrzeskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 390 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 590 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 252 nowe podmioty, a 247 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (344) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (219) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (375) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (160) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie tarnobrzeskim najwięcej (211) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 238) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,5% (84) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,8% (842) podmiotów, a 72,7% (2 464) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie tarnobrzeskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.8%) oraz Budownictwo (16.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 390 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 84 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 842 Przemysł i budownictwo
 • 2 464 Pozostała działalność
 • 252 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie tarnobrzeskim w 2017 roku
 • 247 Podmioty wyrejestrowane w powiecie tarnobrzeskim w 2017 roku
 • 2 590 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 238 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 238
 • 125 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 125
 • 22 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 22
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 3 385 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 385
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 Spółdzielnie ogółem
 • 12
 • 157 Spółki handlowe ogółem
 • 157
 • 15  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 15
 • 9  Spółki handlowe - akcyjne
 • 9
 • 116  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 116
 • 15    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 15
 • 211 Spółki cywilne ogółem
 • 211
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 590 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 771 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 771
 • 432 Budownictwo
 • 432
 • 272 Transport i gospodarka magazynowa
 • 272
 • 257 Przetwórstwo przemysłowe
 • 257
 • 165 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 165
 • 158 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 158
 • 112 Pozostała działalność
 • 112
 • 83 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 83
 • 71 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 71
 • 66 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 66
 • 66 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 66
 • 52 Informacja i komunikacja
 • 52
 • 39 Edukacja
 • 39
 • 18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 18
 • 12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 12
 • 8 Górnictwo i wydobywanie
 • 8
 • 6 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 6
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tarnobrzeski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie tarnobrzeskim stwierdzono 615 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,51 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie tarnobrzeskim wynosi 79,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,23 (wykrywalność 72%) oraz przeciwko mieniu - 4,23 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,23 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,42 (78%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,66 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat tarnobrzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 615 Przestępstwa ogółem
 • 615
 • 386 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 386
 • 76 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 76
 • 119 Przestępstwa drogowe
 • 119
 • 35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 35
 • 226 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 226
 • 11,51 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,51
  woj. podkarpackie
  13,97
  Kraj
  19,62
 • 7,23 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,23
  woj. podkarpackie
  6,34
  Cały kraj
  12,07
 • 1,42 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat tarnobrzeski
  1,42
  Województwo
  5,46
  Polska
  4,94
 • 2,23 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. tarnobrzeski
  2,23
  Województwo
  1,62
  Cała Polska
  1,78
 • 0,66 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,66
  Województwo
  0,39
  Cały kraj
  0,49
 • 4,23 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,23
  Podkarpackie
  7,56
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat tarnobrzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  80%
  woj. podkarpackie
  80%
  Cały kraj
  72%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  72%
  woj. podkarpackie
  63%
  Polska
  60%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. tarnobrzeski
  79%
  Województwo
  93%
  Kraj
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  94%
  Województwo
  85%
  Kraj
  84%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. tarnobrzeski
  52%
  Województwo
  70%
  Cała Polska
  52%

Powiat tarnobrzeski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu tarnobrzeskiego wyniosła w 2016 roku 38,1 mln złotych, co daje 711 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 1.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu tarnobrzeskiego - 29.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (17.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,2 mln złotych, czyli 11,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu tarnobrzeskiego wyniosła w 2016 roku 38,9 mln złotych, co daje 726 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 5% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (43.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (11.8%). W budżecie powiatu tarnobrzeskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 130 złotych na mieszkańca (17,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,0 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie tarnobrzeskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu tarnobrzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat tarnobrzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu tarnobrzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  39,3 mln

  733(100%)

  45,4 mln

  835(100%)

  51,2 mln

  943(100%)

  48,7 mln

  898(100%)

  46,5 mln

  862(100%)

  44,9 mln

  835(100%)

  38,9 mln

  723(100%)

  38,1 mln

  711(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,6 mln

  216(29.5%)

  14,1 mln

  263(31%)

  12,2 mln

  225(23.9%)

  12,0 mln

  222(24.6%)

  12,0 mln

  222(25.7%)

  15,0 mln

  279(33.3%)

  11,8 mln

  219(30.3%)

  11,2 mln

  209(29.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,9 mln

  91,0(12.4%)

  5,1 mln

  95,6(11.3%)

  6,0 mln

  110(11.7%)

  6,5 mln

  120(13.3%)

  6,2 mln

  115(13.4%)

  6,0 mln

  112(13.4%)

  6,2 mln

  115(15.9%)

  6,6 mln

  124(17.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,5 mln

  66,4(9%)

  3,8 mln

  70,6(8.3%)

  4,5 mln

  83,2(8.8%)

  6,5 mln

  121(13.4%)

  4,7 mln

  87,8(10.2%)

  5,2 mln

  97,4(11.7%)

  4,8 mln

  88,7(12.3%)

  4,4 mln

  81,4(11.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,2 mln

  60,1(8.2%)

  3,6 mln

  67,6(8%)

  3,8 mln

  70,1(7.4%)

  3,8 mln

  70,4(7.8%)

  4,8 mln

  88,3(10.2%)

  4,3 mln

  80,1(9.6%)

  3,5 mln

  64,6(8.9%)

  3,9 mln

  73,8(10.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,2 mln

  60,8(8.3%)

  4,0 mln

  73,9(8.7%)

  3,6 mln

  66,6(7.1%)

  4,0 mln

  73,7(8.2%)

  4,4 mln

  81,3(9.4%)

  4,3 mln

  79,1(9.5%)

  3,5 mln

  65,4(9%)

  3,7 mln

  69,4(9.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,7 mln

  181(24.6%)

  10,3 mln

  192(22.6%)

  14,6 mln

  270(28.6%)

  8,3 mln

  153(17%)

  10,0 mln

  186(21.6%)

  5,8 mln

  107(12.8%)

  4,5 mln

  83,5(11.5%)

  3,1 mln

  57,6(8.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,1 mln

  38,7(5.3%)

  2,1 mln

  38,3(4.5%)

  2,4 mln

  43,6(4.6%)

  2,4 mln

  44,4(4.9%)

  2,4 mln

  45,0(5.2%)

  2,6 mln

  49,0(5.9%)

  2,6 mln

  48,5(6.7%)

  3,0 mln

  55,4(7.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  687,5 tys

  12,9(1.8%)

  683,7 tys

  12,8(1.5%)

  1,2 mln

  22,5(2.4%)

  2,8 mln

  51,3(5.7%)

  722,3 tys

  13,4(1.6%)

  665,3 tys

  12,4(1.5%)

  838,8 tys

  15,6(2.2%)

  1,3 mln

  23,6(3.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  49,2 tys

  0,9(0.1%)

  98,6 tys

  1,8(0.2%)

  239,7 tys

  4,4(0.5%)

  585,4 tys

  10,8(1.2%)

  521,6 tys

  9,7(1.1%)

  396,9 tys

  7,4(0.9%)

  337,3 tys

  6,3(0.9%)

  313,0 tys

  5,9(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  50,0 tys

  0,9(0.1%)

  67,5 tys

  1,3(0.1%)

  25,0 tys

  0,5(0%)

  27,0 tys

  0,5(0.1%)

  48,6 tys

  0,9(0.1%)

  72,9 tys

  1,4(0.2%)

  189,8 tys

  3,5(0.5%)

  235,0 tys

  4,4(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,3(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  48,3 tys

  0,9(0.1%)

  422,7 tys

  7,9(0.9%)

  713,0 tys

  13,1(1.4%)

  265,7 tys

  4,9(0.5%)

  79,7 tys

  1,5(0.2%)

  117,9 tys

  2,2(0.3%)

  95,0 tys

  1,8(0.2%)

  73,4 tys

  1,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  35,1 tys

  0,7(0.1%)

  39,6 tys

  0,7(0.1%)

  56,8 tys

  1,0(0.1%)

  57,1 tys

  1,1(0.1%)

  56,4 tys

  1,0(0.1%)

  60,8 tys

  1,1(0.1%)

  60,0 tys

  1,1(0.2%)

  72,6 tys

  1,4(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  89,1 tys

  1,7(0.2%)

  83,8 tys

  1,5(0.2%)

  60,5 tys

  1,1(0.1%)

  62,9 tys

  1,2(0.1%)

  62,0 tys

  1,2(0.1%)

  61,9 tys

  1,2(0.2%)

  71,3 tys

  1,3(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  29,8 tys

  0,6(0.1%)

  1,0 mln

  19,0(2.2%)

  1,7 mln

  30,7(3.3%)

  1,4 mln

  25,5(2.8%)

  54,1 tys

  1,0(0.1%)

  39,0 tys

  0,7(0.1%)

  229,8 tys

  4,3(0.6%)

  37,2 tys

  0,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  77,6 tys

  1,4(0.2%)

  57,8 tys

  1,1(0.1%)

  67,2 tys

  1,2(0.1%)

  91,5 tys

  1,7(0.2%)

  90,5 tys

  1,7(0.2%)

  65,6 tys

  1,2(0.1%)

  34,5 tys

  0,6(0.1%)

  29,6 tys

  0,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  84,1 tys

  1,6(0.2%)

  52,0 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,5 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,7 tys

  1,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,9 tys

  0,1(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  17,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,4 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  323,3 tys

  6,0(0.7%)

  206,4 tys

  3,8(0.5%)

  141,0 tys

  2,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie tarnobrzeskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu tarnobrzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat tarnobrzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu tarnobrzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,4 mln

  681(100%)

  47,8 mln

  879(100%)

  46,4 mln

  856(100%)

  43,2 mln

  796(100%)

  46,9 mln

  870(100%)

  44,0 mln

  817(100%)

  41,0 mln

  763(100%)

  38,9 mln

  726(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,7 mln

  331(48.6%)

  19,8 mln

  369(41.3%)

  17,8 mln

  327(38.3%)

  17,7 mln

  327(40.9%)

  17,4 mln

  323(37.1%)

  16,7 mln

  311(38.1%)

  16,9 mln

  315(41.3%)

  17,0 mln

  318(43.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,9 mln

  72,4(10.6%)

  3,9 mln

  72,8(8.2%)

  4,7 mln

  86,9(10.2%)

  4,9 mln

  91,1(11.4%)

  5,5 mln

  103(11.8%)

  6,1 mln

  114(13.9%)

  6,6 mln

  123(16.1%)

  7,1 mln

  133(18.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  63,1(9.3%)

  3,4 mln

  64,1(7.2%)

  3,9 mln

  72,7(8.5%)

  4,5 mln

  83,3(10.4%)

  4,4 mln

  81,4(9.3%)

  4,1 mln

  76,9(9.4%)

  4,4 mln

  81,3(10.7%)

  4,6 mln

  85,6(11.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,1 mln

  57,8(8.5%)

  3,7 mln

  69,0(7.7%)

  3,2 mln

  58,8(6.9%)

  3,6 mln

  67,1(8.4%)

  3,9 mln

  72,0(8.3%)

  4,1 mln

  76,2(9.3%)

  3,4 mln

  62,5(8.2%)

  3,2 mln

  60,0(8.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,7 mln

  32,5(4.8%)

  2,2 mln

  40,5(4.5%)

  2,7 mln

  50,0(5.9%)

  2,2 mln

  40,1(5%)

  3,0 mln

  55,3(6.3%)

  2,8 mln

  52,2(6.4%)

  2,0 mln

  37,5(4.9%)

  2,3 mln

  43,5(6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,4 mln

  25,4(3.7%)

  1,6 mln

  29,2(3.3%)

  1,6 mln

  28,9(3.4%)

  1,6 mln

  29,9(3.7%)

  1,8 mln

  33,4(3.8%)

  2,9 mln

  53,5(6.6%)

  1,4 mln

  26,1(3.4%)

  1,4 mln

  26,2(3.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,0 mln

  74,2(10.9%)

  9,1 mln

  169(19%)

  9,4 mln

  174(20.3%)

  5,5 mln

  102(12.7%)

  7,5 mln

  139(15.9%)

  2,5 mln

  45,6(5.6%)

  2,1 mln

  40,0(5.2%)

  1,1 mln

  20,3(2.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  573,8 tys

  10,7(1.6%)

  528,2 tys

  9,9(1.1%)

  1,5 mln

  28,5(3.3%)

  2,2 mln

  41,3(5.2%)

  1,4 mln

  25,4(2.9%)

  851,9 tys

  15,8(1.9%)

  940,3 tys

  17,5(2.3%)

  952,3 tys

  17,8(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  627,9 tys

  11,7(1.7%)

  2,4 mln

  45,1(5%)

  326,4 tys

  6,0(0.7%)

  405,1 tys

  7,5(0.9%)

  1,6 mln

  29,6(3.4%)

  3,2 mln

  60,4(7.4%)

  2,3 mln

  43,3(5.7%)

  649,8 tys

  12,2(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  50,0 tys

  0,9(0.1%)

  67,5 tys

  1,3(0.1%)

  25,0 tys

  0,5(0.1%)

  27,0 tys

  0,5(0.1%)

  48,6 tys

  0,9(0.1%)

  72,9 tys

  1,4(0.2%)

  580,0 tys

  10,8(1.4%)

  378,2 tys

  7,1(1%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,3(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  138,1 tys

  2,6(0.3%)

  74,8 tys

  1,4(0.2%)

  71,5 tys

  1,3(0.2%)

  45,1 tys

  0,8(0.1%)

  88,1 tys

  1,6(0.2%)

  64,9 tys

  1,2(0.2%)

  57,9 tys

  1,1(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  955

  0,0(0%)

  274,9 tys

  5,1(0.6%)

  153,1 tys

  2,8(0.3%)

  119,8 tys

  2,2(0.3%)

  22,7 tys

  0,4(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  84,1 tys

  1,6(0.2%)

  52,0 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,5 tys

  0,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  176

  0,0(0%)

  127

  0,0(0%)

  74,1 tys

  1,4(0.2%)

  57,7 tys

  1,1(0.1%)

  89,2 tys

  1,7(0.2%)

  255,9 tys

  4,8(0.6%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,4

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  95,5

  0,0(0%)

  788,0 tys

  14,7(1.6%)

  848,0 tys

  15,6(1.8%)

  330,0 tys

  6,1(0.8%)

  14,2 tys

  0,3(0%)

  0,5

  0,0(0%)

  106,0 tys

  2,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,9 tys

  0,1(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  17,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,4 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  219,1 tys

  4,1(0.5%)

  182,6 tys

  3,4(0.4%)

  23,5 tys

  0,4(0.1%)

  15,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat tarnobrzeski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 12 462 mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 018 kobiet oraz 6 444 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 10,7% średnie ogólnokształcące, a 16,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,5% mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego, gimnazjalnym 6,1%, natomiast 25,0% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie tarnobrzeskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,4%) oraz zasadnicze zawodowe (20,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,8%) oraz podstawowe ukończone (22,5%).

  14,3% mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (14,5% wśród dziewczynek i 14,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 800 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,03 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,5% ludności (25,3% wśród dziewczynek i 25,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 87,62.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,7% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,8% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 81,91.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,6% mieszkańców (14,4% wśród dziewczyn i 14,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25 uczniów. 27 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,0% mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego w wieku potencjalnej nauki (33,1% kobiet i 32,9% mężczyzn).

 • 12,1% Wykształcenie wyższe
 • powiat tarnobrzeski
  12,1%
  woj. podkarpackie
  15,7%
  Cała Polska
  17,9%
 • 14,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,5% W miastach
  (wyższe)
 • 10,5% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat tarnobrzeski
  29,3%
  woj. podkarpackie
  32,8%
  Kraj
  33,3%
 • 30,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 38,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,7% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • powiat tarnobrzeski
  2,0%
  woj. podkarpackie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,4% W miastach
  (policealne)
 • 1,5% Na wsi
  (policealne)
 • 10,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,7%
  woj. podkarpackie
  11,5%
  Polska
  12,4%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,2% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,6%
  woj. podkarpackie
  18,7%
  Polska
  18,1%
 • 14,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,8% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 26,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. tarnobrzeski
  26,5%
  woj. podkarpackie
  23,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 20,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,1%
  Podkarpackie
  6,0%
  Polska
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,2% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 25,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. tarnobrzeski
  25,0%
  Podkarpackie
  20,6%
  Cała Polska
  19,3%
 • 27,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 16,7% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 27,4% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. tarnobrzeski
  1,1%
  Województwo
  1,4%
  Kraj
  1,4%
 • 1,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 800 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. tarnobrzeski
  800,0
  Podkarpackie
  773,0
  Polska
  811,0
 • 1,03 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,03
  woj. podkarpackie
  1,12
  Polska
  1,01
 •  
 • 93,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 93,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 16,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 87,62 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  87,62
  woj. podkarpackie
  92,92
  Polska
  96,62
 • 84,50 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. tarnobrzeski
  84,50
  Podkarpackie
  90,73
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat tarnobrzeski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat tarnobrzeski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. tarnobrzeski
  15,0
  woj. podkarpackie
  16,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 •  
 • 248,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 210,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 81,91 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  81,91
  Województwo
  96,07
  Cały kraj
  100,01
 • 79,95 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  79,95
  woj. podkarpackie
  91,31
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat tarnobrzeski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat tarnobrzeski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  19,0
  woj. podkarpackie
  20,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 122,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 89,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie tarnobrzeskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat tarnobrzeski
  25,0
  Podkarpackie
  27,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 25 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 25
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 26 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 26
 • 18,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 15,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  27,0
  woj. podkarpackie
  26,0
  Cały kraj
  24,0
 • 27 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 27
 • 27 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 27
 • 36,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 17,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 18,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat tarnobrzeski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat tarnobrzeski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat tarnobrzeski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tarnobrzeski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie tarnobrzeskim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • hotele: 4
  • pensjonaty: 2
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 2


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie tarnobrzeskim: 18 (publiczne: 18, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 7 (przystosowane wejście do budynku: 7, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie tarnobrzeskim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 127 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 475 (uczestnicy: 66 727)
  • seanse filmowe: 6 (uczestnicy: 435)
  • wystawy: 77 (uczestnicy: 14 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 26 (uczestnicy: 7 530)
  • koncerty: 83 (uczestnicy: 16 586)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 75 (uczestnicy: 4 380)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 20 (uczestnicy: 5 500)
  • konkursy: 49 (uczestnicy: 2 436)
  • pokazy teatralne: 35 (uczestnicy: 5 030)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 375)
  • interdyscyplinarne: 10 (uczestnicy: 5 460)
  • warsztaty: 75 (uczestnicy: 3 080)
  • inne: 15 (uczestnicy: 1 415)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 42 (członkowie: 465)
  • plastyczne/techniczne: 19 (członkowie: 176)
  • taneczne: 10 (członkowie: 110)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 55)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 15)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • literackie: 1 (członkowie: 5)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 73)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 21)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 9 (absolwenci: 72)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 30)
  • plastyczne: 5 (absolwenci: 20)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 22)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 7
  • muzyczne: 6
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 8


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 77 (członkowie: 1 127)
  • teatralne: 8 (członkowie: 70)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 104)
  • wokalne i chóry: 10 (członkowie: 104)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 21 (członkowie: 239)
  • taneczne: 28 (członkowie: 580)
  • inne: 2 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie tarnobrzeskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 265 miejscami na widowni. Odbyły się 564 seanse, na które przyszło 17 673 widzów, w tym 96 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 4 738 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie tarnobrzeskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 44 888 zwiedzających, co daje 8 404 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie tarnobrzeskim działało 17 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 199 877 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 25 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 5 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 17 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 210 128 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 48
  • dostępne dla czytelników: 34
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 34
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 4
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 6
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8


 • Kluby sportowe w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie tarnobrzeskim działało 39 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 673 członków. Zarejestrowano 1 755 ćwiczących (mężczyźni: 1 471, kobiety: 284, chłopcy do lat 18: 856, dziewczęta do lat 18: 242). Aktywnych było 50 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (44), instruktora sportowego (32) oraz inne osoby (20).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie tarnobrzeskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tarnobrzeski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat tarnobrzeski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 48 wypadków drogowych w powiecie tarnobrzeskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 63 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 89,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 9,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 12,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 162,3 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie tarnobrzeskim zarejestrowanych było 38 813 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 26 611 samochodów osobowych (497,6 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 3 511 samochodów ciężarowych (75,4 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 88 autobusów (1,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 519 ciągników siodłowych (9,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz nieznacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 3 548 motocykli (66,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,6 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,1 lat.


  W 2017 roku w powiecie tarnobrzeskim znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 taksówki oraz 2 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 48 Wypadki drogowe
 • 5 Ofiary śmiertelne
 • 63 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie tarnobrzeskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 89,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  89,8
  Podkarpackie
  79,1
  Cały kraj
  87,6
 • 9,33 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • powiat tarnobrzeski
  9,3
  Województwo
  6,6
  Cała Polska
  7,9
 • 12,88 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat tarnobrzeski
  12,9
  Podkarpackie
  9,5
  Polska
  10,6
 • 162,32 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  162,3
  Województwo
  136,2
  Cała Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 38 813 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie tarnobrzeskim w 2016 roku
 • 26 611 Samochody osobowe
 • 3 511 Samochody ciężarowe
 • 230 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 88 Autobusy
 • 216 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 519 Ciągniki samochodowe
 • 519   Ciągniki siodłowe
 • 4 320 Ciągniki rolnicze
 • 3 548 Motocykle
 • 1 279   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 822 Motorowery
 • 26 611Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie tarnobrzeskim
 • Samochody osobowe w powiecie tarnobrzeskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 497,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat tarnobrzeski
  497,6
  woj. podkarpackie
  507,5
  Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg7 037
  • 1400-1649 kg7 627
  • 1650-1899 kg6 506
  • 1900 kg i więcej5 441
 • 7 037 do 1399 kg
 • 7 627 1400-1649 kg
 • 6 506 1650-1899 kg
 • 5 441 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 10 731 do 1399 cm3
 • 10 731
 • 14 295 1400-1999 cm3
 • 14 295
 • 1 585 2000 i więcej cm3
 • 1 585
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie tarnobrzeskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna14 090
  • olej napędowy8 063
  • gaz (LPG)4 406
  • pozostałe52
 • 14 090 benzyna
 • 8 063 olej napędowy
 • 4 406 gaz (LPG)
 • 52 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 297 do 1 roku
 • 297
 • 153 2 lata
 • 153
 • 192 3 lata
 • 192
 • 542 4-5 lat
 • 542
 • 762 6-7 lat
 • 762
 • 1 513 8-9 lat
 • 1 513
 • 1 877 10-11 lat
 • 1 877
 • 5 149 12-15 lat
 • 5 149
 • 7 510 16-20 lat
 • 7 510
 • 3 156 21-25 lat
 • 3 156
 • 2 007 26-30 lat
 • 2 007
 • 3 453 31 lat i więcej
 • 3 453
 • 18,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie tarnobrzeskim
 • pow. tarnobrzeski
  18,6 lat
  Podkarpackie
  18,0 lat
  Kraj
  17,9 lat
 • 3 511Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie tarnobrzeskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie tarnobrzeskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 75,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  75,4
  Podkarpackie
  76,8
  Cała Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 718 do 999 kg
 • 1 718
 • 950 1000-1499 kg
 • 950
 • 247 1500-2999 kg
 • 247
 • 33 3000-3499 kg
 • 33
 • 51 3500-4999 kg
 • 51
 • 144 5000-6999 kg
 • 144
 • 149 7000-9999 kg
 • 149
 • 145 10000-14999 kg
 • 145
 • 74 15000 kg i więcej
 • 74
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna689
  • olej napędowy2 638
  • gaz (LPG)156
  • pozostałe28
 • 689 benzyna
 • 2 638 olej napędowy
 • 156 gaz (LPG)
 • 28 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 74 do 1 roku
 • 74
 • 41 2 lata
 • 41
 • 55 3 lata
 • 55
 • 84 4-5 lat
 • 84
 • 189 6-7 lat
 • 189
 • 196 8-9 lat
 • 196
 • 230 10-11 lat
 • 230
 • 583 12-15 lat
 • 583
 • 761 16-20 lat
 • 761
 • 368 21-25 lat
 • 368
 • 278 26-30 lat
 • 278
 • 652 31 lat i więcej
 • 652
 • 19,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie tarnobrzeskim
 • powiat tarnobrzeski
  19,0 lat
  Województwo
  18,3 lat
  Polska
  18,2 lat
 • 88Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie tarnobrzeskim
 • Autobusy w powiecie tarnobrzeskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 1,6 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat tarnobrzeski
  1,6
  Województwo
  2,7
  Cały kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy80
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe4
 • 4 benzyna
 • 80 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 4 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 14 12-15 lat
 • 14
 • 20 16-20 lat
 • 20
 • 8 21-25 lat
 • 8
 • 15 26-30 lat
 • 15
 • 28 31 lat i więcej
 • 28
 • 24,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie tarnobrzeskim
 • Powiat
  24,6 lat
  Podkarpackie
  20,0 lat
  Polska
  20,5 lat
 • 519Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie tarnobrzeskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie tarnobrzeskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 9,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat tarnobrzeski
  9,7
  Podkarpackie
  6,2
  Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy509
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe4
 • 5 benzyna
 • 509 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 4 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 2 3 lata
 • 2
 • 23 4-5 lat
 • 23
 • 31 6-7 lat
 • 31
 • 69 8-9 lat
 • 69
 • 62 10-11 lat
 • 62
 • 122 12-15 lat
 • 122
 • 120 16-20 lat
 • 120
 • 33 21-25 lat
 • 33
 • 26 26-30 lat
 • 26
 • 29 31 lat i więcej
 • 29
 • 15,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie tarnobrzeskim
 • pow. tarnobrzeski
  15,1 lat
  Podkarpackie
  12,6 lat
  Cała Polska
  11,9 lat
 • 3 548Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie tarnobrzeskim
 • Motocykle w powiecie tarnobrzeskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 66,3 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat tarnobrzeski
  66,3
  Podkarpackie
  49,6
  Cały kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 28 do 1 roku
 • 28
 • 25 2 lata
 • 25
 • 14 3 lata
 • 14
 • 44 4-5 lat
 • 44
 • 77 6-7 lat
 • 77
 • 123 8-9 lat
 • 123
 • 132 10-11 lat
 • 132
 • 228 12-15 lat
 • 228
 • 286 16-20 lat
 • 286
 • 180 21-25 lat
 • 180
 • 561 26-30 lat
 • 561
 • 1 850 31 lat i więcej
 • 1 850
 • 27,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie tarnobrzeskim
 • Tutaj
  27,1 lat
  woj. podkarpackie
  25,9 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 1 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie tarnobrzeskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 44,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  44,1 km
  Podkarpackie
  331,2 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 0,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,4 km
  woj. podkarpackie
  2,8 km
  Cała Polska
  3,2 km
 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba taksówek