Powiat tarnobrzeski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat tarnobrzeski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 52 534 Liczba mieszkańców
 • 521 km2 Powierzchnia
 • 103 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 23,9% Stopa urbanizacji
 • Paweł Bartoszek Starosta
 • ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg Adres starostwa powiatowego
 • RTA Tablice rejestracyjne
Powiat tarnobrzeski na mapie
Identyfikatory
 • 1820 TERYT (TERC)
Herb powiatu tarnobrzeskiego
powiat tarnobrzeski herb
Flaga powiatu tarnobrzeskiego
powiat tarnobrzeski flaga

Powiat tarnobrzeski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat tarnobrzeski ma 52 534 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 2,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego w 2050 roku wynosi 42 952, z czego 21 808 to kobiety, a 21 144 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego zawarli w 2020 roku 185 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,1% mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego jest stanu wolnego, 57,7% żyje w małżeństwie, 2,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat tarnobrzeski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -144. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,72 na 1000 mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego. W 2020 roku urodziło się 466 dzieci, w tym 48,9% dziewczynek i 51,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 355 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,76 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 48,0% zgonów w powiecie tarnobrzeskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,6% zgonów w powiecie tarnobrzeskim były nowotwory, a 4,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu tarnobrzeskiego przypada 11.54 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 366 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 466 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu tarnobrzeskiego -100. W tym samym roku 12 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 10.

  61,9% mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 52 534 Liczba mieszkańców
 • 26 730 Kobiety
 • 25 804 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie tarnobrzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie tarnobrzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie tarnobrzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42 952 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 21 808 Kobiety
 • 21 144 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie tarnobrzeskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie tarnobrzeskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie tarnobrzeskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  42,2 lat
  Podkarpackie
  41,4 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat tarnobrzeski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat tarnobrzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat tarnobrzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat tarnobrzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,1% Kawalerowie/Panny
 • powiat tarnobrzeski
  30,1%
  Województwo
  30,5%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,3% Kobiety
  (Panny)
 • 36,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,7% Żonaci/Zamężne
 • pow. tarnobrzeski
  57,7%
  Podkarpackie
  57,1%
  Kraj
  55,8%
 • 56,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • pow. tarnobrzeski
  9,0%
  woj. podkarpackie
  8,7%
  Cały kraj
  9,6%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,7%
  Województwo
  2,8%
  Kraj
  5,0%
 • 3,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,6% Nieustalone
 • powiat tarnobrzeski
  0,6%
  Podkarpackie
  0,9%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie tarnobrzeskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat tarnobrzeski
  3,5
  Województwo
  3,7
  Cały kraj
  3,8
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Powiat
  0,8
  woj. podkarpackie
  1,0
  Cała Polska
  1,3
 • 185 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie tarnobrzeskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -144 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -55 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -89 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,72 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat tarnobrzeski
  -2,7
  Województwo
  -2,2
  Cała Polska
  -3,2
 • -6,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie tarnobrzeskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie tarnobrzeskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie tarnobrzeskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie tarnobrzeskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 466 Urodzenia żywe
 • 228 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 238 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,9%
  51,1%
 • 8,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,8
  Województwo
  9,2
  Cała Polska
  9,3
 • 36,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  36,9
  woj. podkarpackie
  38,8
  Polska
  39,9
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 39 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39
 • 80 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 80
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 13 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 13
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 355 g Średnia waga noworodków
 • 3 307 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 400 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 355 g
  Województwo
  3 352 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 35 Waga 4000g - 4499g
 • 35
 • 150 Waga 3500g - 3999g
 • 150
 • 178 Waga 3000g - 3499g
 • 178
 • 65 Waga 2500g - 2999g
 • 65
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. tarnobrzeski
  1,27
  woj. podkarpackie
  1,30
  Cały kraj
  1,38
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat tarnobrzeski
  0,62
  woj. podkarpackie
  0,63
  Polska
  0,67
 • 0,76 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,76
  Województwo
  0,81
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie tarnobrzeskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 610 Zgony
 • 283 Kobiety
  (Zgony)
 • 327 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,4%
  53,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,5 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  11,5
  Województwo
  11,4
  Cały kraj
  12,5
 • 130,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat tarnobrzeski
  130,9
  Województwo
  123,3
  Polska
  134,3
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  woj. podkarpackie
  4,3
  Polska
  3,6
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,2
  Województwo
  2,8
  Cała Polska
  3,4
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tarnobrzeskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 48,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  48,0%
  Województwo
  42,8%
  Cały kraj
  39,4%
 • 23,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. tarnobrzeski
  23,6%
  Podkarpackie
  25,2%
  Kraj
  26,5%
 • 4,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,0%
  Województwo
  6,3%
  Kraj
  6,6%
 • 12,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podkarpackie
  12,1
  Cały kraj
  9,9
 • 64,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  64,0
  Cała Polska
  70,4
 • 244,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. tarnobrzeski
  244,8
  woj. podkarpackie
  236,9
  Kraj
  283,2
 • 209,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  209,0
  Cały kraj
  261,3
 • 498,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 522,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 475,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  498,9
  Podkarpackie
  403,2
  Cały kraj
  421,0
 • 77,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 133,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  77,2
  woj. podkarpackie
  56,6
  Polska
  69,5
 • 33,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. tarnobrzeski
  33,3
  Podkarpackie
  25,3
  Cały kraj
  35,1
 • 14,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat tarnobrzeski
  14,8
  woj. podkarpackie
  6,5
  Polska
  7,9
 • 1,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. tarnobrzeski
  1,6%
  woj. podkarpackie
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie tarnobrzeskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 14 Osoby w zamachach samobójczych
 • 5 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 2 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 26 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  26,0
  Województwo
  26,0
  Cała Polska
  31,0
 • 13 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. tarnobrzeski
  13,0
  woj. podkarpackie
  11,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 3 samookaleczenie powierzchniowe
 • 3
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 6 powieszenie się
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 5 powieszenie się
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 4 30-49 lat
 • 4
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 30-49 lat
 • 1
 • 5 50-60 lat
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony10
 • 2 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 10 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony7
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 10 kawaler/panna
 • 10
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony10
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 10 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 8 nieustalony
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 366 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 172 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 194 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 466 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 235 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 231 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -90 Saldo migracji
 • -59 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -31 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -100 Saldo migracji wewnętrznych
 • -63 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -37 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 10 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie tarnobrzeskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat tarnobrzeski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tarnobrzeski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie tarnobrzeskim oddano do użytku 140 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,66 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie tarnobrzeskim to 16 296 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 309 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie tarnobrzeskim to 5,39 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie tarnobrzeskim to 127,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,34% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,63% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,55% mieszkań posiada łazienkę, 81,47% korzysta z centralnego ogrzewania, a 76,70% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie tarnobrzeskim 67 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 143 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 171 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 18 transakcji (mediana cen - 3 833 zł/m2, średnia - 3 645 zł/m2), a na rynku wtórnym 49 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 815 zł/m2, średnia - 2 907 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 143 zł
 • Powiat
  3 143 zł
  Województwo
  4 988 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 3 143 zł Ogółem
 • 3 143 zł
 • 2 785 zł do 40 m2
 • 2 785 zł
 • 3 008 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 008 zł
 • 3 643 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 643 zł
 • 2 889 zł od 80,1 m2
 • 2 889 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 171 zł
 • pow. tarnobrzeski
  3 171 zł
  woj. podkarpackie
  4 799 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 3 171 zł Ogółem
 • 3 171 zł
 • 2 903 zł do 40 m2
 • 2 903 zł
 • 3 031 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 031 zł
 • 3 476 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 476 zł
 • 2 996 zł od 80,1 m2
 • 2 996 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 67
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m213
  • od 40,1 do 60 m229
  • od 60,1 do 80 m220
  • od 80,1 m25
 • 13 do 40 m2
 • 29 od 40,1 do 60 m2
 • 20 od 60,1 do 80 m2
 • 5 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie tarnobrzeskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 833 zł
 • powiat tarnobrzeski
  3 833 zł
  Podkarpackie
  5 359 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 3 833 zł Ogółem
 • 3 833 zł
 • 3 843 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 843 zł
 • 3 829 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 829 zł
 • 3 234 zł od 80,1 m2
 • 3 234 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 645 zł
 • Tutaj
  3 645 zł
  Podkarpackie
  5 166 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 3 645 zł Ogółem
 • 3 645 zł
 • 3 966 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 966 zł
 • 3 820 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 820 zł
 • 3 244 zł od 80,1 m2
 • 3 244 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 18
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m25
  • od 60,1 do 80 m29
  • od 80,1 m24
 • 0 do 40 m2
 • 5 od 40,1 do 60 m2
 • 9 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 815 zł
 • pow. tarnobrzeski
  2 815 zł
  Podkarpackie
  4 436 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 2 815 zł Ogółem
 • 2 815 zł
 • 2 785 zł do 40 m2
 • 2 785 zł
 • 2 805 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 805 zł
 • 3 063 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 063 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 907 zł
 • Powiat
  2 907 zł
  Województwo
  4 469 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 2 907 zł Ogółem
 • 2 907 zł
 • 2 903 zł do 40 m2
 • 2 903 zł
 • 2 839 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 839 zł
 • 3 173 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 173 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 49
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m213
  • od 40,1 do 60 m224
  • od 60,1 do 80 m211
  • od 80,1 m20
 • 13 do 40 m2
 • 24 od 40,1 do 60 m2
 • 11 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 16 296 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 309,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  309,10
  Podkarpackie
  324,10
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 84,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. tarnobrzeski
  84,20 m2
  woj. podkarpackie
  82,40 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 26,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,00 m2
  Podkarpackie
  26,70 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,17 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,17
  Województwo
  4,11
  Cały kraj
  3,82
 • 3,24 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. tarnobrzeski
  3,24
  Województwo
  3,09
  Kraj
  2,55
 • 0,78 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,78
  woj. podkarpackie
  0,75
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 140 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,66 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  2,66
  woj. podkarpackie
  4,73
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 755 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,39 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat tarnobrzeski
  5,39
  Województwo
  4,38
  Polska
  3,77
 • 14,32 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. tarnobrzeski
  14,32
  Województwo
  20,74
  Cała Polska
  21,77
 • 17 851 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 127,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  127,5 m2
  Województwo
  102,8 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,34 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  0,34 m2
  Podkarpackie
  0,49 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,34%
  woj. podkarpackie
  94,86%
  Cały kraj
  96,97%
 • 91,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  91,63%
  woj. podkarpackie
  92,04%
  Polska
  94,01%
 • 89,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. tarnobrzeski
  89,55%
  Województwo
  89,99%
  Kraj
  91,78%
 • 81,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  81,47%
  Województwo
  78,75%
  Polska
  83,08%
 • 76,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  76,70%
  Województwo
  75,14%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat tarnobrzeski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie tarnobrzeskim na 1000 mieszkańców pracuje 203osób . Jest to mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 40,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 59,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie tarnobrzeskim wynosiło w 2020 roku 7,3% (8,5% wśród kobiet i 6,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tarnobrzeskim wynosiło 4 723,98 PLN, co odpowiada 85.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego 6 367 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 188 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 179.

  42,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,2% w przemyśle i budownictwie, a 7,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 203 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. tarnobrzeski
  203,0
  Województwo
  217,0
  Cała Polska
  252,0
 • 7,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,5% Kobiety
 • 6,2% Mężczyźni
 • powiat tarnobrzeski
  7,3%
  woj. podkarpackie
  9,1%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie tarnobrzeskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie tarnobrzeskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie tarnobrzeskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 724 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat tarnobrzeski
  4 724 PLN
  woj. podkarpackie
  4 708 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie tarnobrzeskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 367 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 188 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 179 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,66 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 42,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 49,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 36,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,2% Przemysł i budownictwo
 • 18,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 6,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 13,1% Pozostałe
 • 21,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie tarnobrzeskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 10 694 Pracujący ogółem
 • 4 332 Kobiety
 • 6 362 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie tarnobrzeskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,9% W wieku produkcyjnym
 • 56,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat tarnobrzeski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 61,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat tarnobrzeski
  61,5
  woj. podkarpackie
  63,7
  Polska
  68,0
 • 34,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,7
  woj. podkarpackie
  34,0
  Polska
  37,5
 • 129,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  129,7
  woj. podkarpackie
  114,6
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat tarnobrzeski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie tarnobrzeskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 768 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 899 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 255 nowych podmiotów, a 112 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (344) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (219) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (375) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (112) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie tarnobrzeskim najwięcej (214) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 635) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,1% (81) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,4% (994) podmiotów, a 71,5% (2 693) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie tarnobrzeskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.6%) oraz Budownictwo (19.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 768 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 81 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 994 Przemysł i budownictwo
 • 2 693 Pozostała działalność
 • 255 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie tarnobrzeskim w 2020 roku
 • 112 Podmioty wyrejestrowane w powiecie tarnobrzeskim w 2020 roku
 • 2 899 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 635 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 635
 • 105 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 105
 • 23 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 23
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 3 763 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 763
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółdzielnie ogółem
 • 8
 • 179 Spółki handlowe ogółem
 • 179
 • 14  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 7  Spółki handlowe - akcyjne
 • 7
 • 136  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 136
 • 14    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 214 Spółki cywilne ogółem
 • 214
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 899 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 801 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 801
 • 557 Budownictwo
 • 557
 • 309 Transport i gospodarka magazynowa
 • 309
 • 280 Przetwórstwo przemysłowe
 • 280
 • 185 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 185
 • 177 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 177
 • 131 Pozostała działalność
 • 131
 • 79 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 79
 • 78 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 78
 • 73 Informacja i komunikacja
 • 73
 • 69 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 69
 • 63 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 63
 • 43 Edukacja
 • 43
 • 25 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 25
 • 15 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 15
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • 7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tarnobrzeski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie tarnobrzeskim stwierdzono 701 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,26 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie tarnobrzeskim wynosi 83,90% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,97 (wykrywalność 83%) oraz przeciwko mieniu - 4,18 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,18 (99%), o charakterze gospodarczym - 0,96 (51%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,49 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat tarnobrzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 701 Przestępstwa ogółem
 • 701
 • 474 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 474
 • 51 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 51
 • 115 Przestępstwa drogowe
 • 115
 • 26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 26
 • 221 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 221
 • 13,26 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. tarnobrzeski
  13,26
  woj. podkarpackie
  15,15
  Cała Polska
  19,96
 • 8,97 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  8,97
  Podkarpackie
  7,01
  Polska
  12,25
 • 0,96 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. tarnobrzeski
  0,96
  Podkarpackie
  6,10
  Cała Polska
  5,17
 • 2,18 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. tarnobrzeski
  2,18
  Województwo
  1,52
  Kraj
  1,73
 • 0,49 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. tarnobrzeski
  0,49
  Podkarpackie
  0,29
  Polska
  0,37
 • 4,18 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,18
  woj. podkarpackie
  8,68
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat tarnobrzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  84%
  woj. podkarpackie
  80%
  Polska
  73%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. tarnobrzeski
  83%
  Podkarpackie
  70%
  Cała Polska
  65%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. tarnobrzeski
  52%
  woj. podkarpackie
  87%
  Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  92%
  woj. podkarpackie
  87%
  Polska
  87%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  64%
  woj. podkarpackie
  74%
  Polska
  54%

Powiat tarnobrzeski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu tarnobrzeskiego wyniosła w 2020 roku 50,4 mln złotych, co daje 954 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu tarnobrzeskiego - 28.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,2 mln złotych, czyli 10,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu tarnobrzeskiego wyniosła w 2020 roku 52,1 mln złotych, co daje 985 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (44.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (18.4%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (8.4%). W budżecie powiatu tarnobrzeskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 175 złotych na mieszkańca (17,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,2 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie tarnobrzeskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu tarnobrzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat tarnobrzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu tarnobrzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,5 mln

  862(100%)

  44,9 mln

  835(100%)

  38,9 mln

  723(100%)

  38,1 mln

  711(100%)

  39,5 mln

  740(100%)

  44,9 mln

  843(100%)

  47,0 mln

  885(100%)

  50,4 mln

  954(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,0 mln

  222(25.7%)

  15,0 mln

  279(33.3%)

  11,8 mln

  219(30.3%)

  11,2 mln

  209(29.3%)

  11,1 mln

  207(28%)

  12,3 mln

  231(27.4%)

  13,5 mln

  254(28.7%)

  14,5 mln

  275(28.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,2 mln

  115(13.4%)

  6,0 mln

  112(13.4%)

  6,2 mln

  115(15.9%)

  6,6 mln

  124(17.4%)

  4,4 mln

  83,3(11.3%)

  4,6 mln

  86,4(10.2%)

  5,0 mln

  95,1(10.7%)

  6,1 mln

  116(12.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,7 mln

  87,8(10.2%)

  5,2 mln

  97,4(11.7%)

  4,8 mln

  88,7(12.3%)

  4,4 mln

  81,4(11.4%)

  5,4 mln

  101(13.6%)

  5,8 mln

  108(12.8%)

  5,6 mln

  106(12%)

  5,6 mln

  106(11%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,4 mln

  45,0(5.2%)

  2,6 mln

  49,0(5.9%)

  2,6 mln

  48,5(6.7%)

  3,0 mln

  55,4(7.8%)

  2,7 mln

  51,5(7%)

  4,2 mln

  78,3(9.3%)

  4,6 mln

  87,3(9.8%)

  5,2 mln

  97,9(10.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,8 mln

  88,3(10.2%)

  4,3 mln

  80,1(9.6%)

  3,5 mln

  64,6(8.9%)

  3,9 mln

  73,8(10.4%)

  3,9 mln

  73,7(10%)

  4,1 mln

  77,8(9.2%)

  5,2 mln

  98,2(11.1%)

  5,0 mln

  94,1(9.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,0 mln

  186(21.6%)

  5,8 mln

  107(12.8%)

  4,5 mln

  83,5(11.5%)

  3,1 mln

  57,6(8.1%)

  4,7 mln

  88,6(12%)

  7,1 mln

  133(15.8%)

  5,1 mln

  96,7(10.9%)

  4,6 mln

  86,4(9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,4 mln

  81,3(9.4%)

  4,3 mln

  79,1(9.5%)

  3,5 mln

  65,4(9%)

  3,7 mln

  69,4(9.7%)

  3,0 mln

  56,1(7.6%)

  2,8 mln

  52,2(6.2%)

  2,9 mln

  55,5(6.3%)

  4,2 mln

  79,3(8.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,8 tys

  0,2(0%)

  619,1 tys

  11,7(1.3%)

  1,2 mln

  22,7(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  722,3 tys

  13,4(1.6%)

  665,3 tys

  12,4(1.5%)

  838,8 tys

  15,6(2.2%)

  1,3 mln

  23,6(3.3%)

  962,2 tys

  18,0(2.4%)

  848,0 tys

  15,9(1.9%)

  706,5 tys

  13,3(1.5%)

  883,9 tys

  16,8(1.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  521,6 tys

  9,7(1.1%)

  396,9 tys

  7,4(0.9%)

  337,3 tys

  6,3(0.9%)

  313,0 tys

  5,9(0.8%)

  301,4 tys

  5,6(0.8%)

  285,4 tys

  5,4(0.6%)

  270,4 tys

  5,1(0.6%)

  179,8 tys

  3,4(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  48,6 tys

  0,9(0.1%)

  72,9 tys

  1,4(0.2%)

  189,8 tys

  3,5(0.5%)

  235,0 tys

  4,4(0.6%)

  129,1 tys

  2,4(0.3%)

  68,0 tys

  1,3(0.2%)

  273,8 tys

  5,2(0.6%)

  164,1 tys

  3,1(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  79,7 tys

  1,5(0.2%)

  117,9 tys

  2,2(0.3%)

  95,0 tys

  1,8(0.2%)

  73,4 tys

  1,4(0.2%)

  111,0 tys

  2,1(0.3%)

  115,0 tys

  2,2(0.3%)

  175,8 tys

  3,3(0.4%)

  155,6 tys

  3,0(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,3(0.3%)

  125,2 tys

  2,3(0.3%)

  125,2 tys

  2,4(0.3%)

  132,0 tys

  2,5(0.3%)

  132,0 tys

  2,5(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  56,4 tys

  1,0(0.1%)

  60,8 tys

  1,1(0.1%)

  60,0 tys

  1,1(0.2%)

  72,6 tys

  1,4(0.2%)

  93,9 tys

  1,8(0.2%)

  117,6 tys

  2,2(0.3%)

  107,6 tys

  2,0(0.2%)

  97,3 tys

  1,8(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  62,9 tys

  1,2(0.1%)

  62,0 tys

  1,2(0.1%)

  61,9 tys

  1,2(0.2%)

  71,3 tys

  1,3(0.2%)

  81,2 tys

  1,5(0.2%)

  60,8 tys

  1,1(0.1%)

  77,7 tys

  1,5(0.2%)

  30,7 tys

  0,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  90,5 tys

  1,7(0.2%)

  65,6 tys

  1,2(0.1%)

  34,5 tys

  0,6(0.1%)

  29,6 tys

  0,6(0.1%)

  24,3 tys

  0,5(0.1%)

  83,3 tys

  1,6(0.2%)

  53,8 tys

  1,0(0.1%)

  28,2 tys

  0,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  54,1 tys

  1,0(0.1%)

  39,0 tys

  0,7(0.1%)

  229,8 tys

  4,3(0.6%)

  37,2 tys

  0,7(0.1%)

  22,5 tys

  0,4(0.1%)

  30,8 tys

  0,6(0.1%)

  138,4 tys

  2,6(0.3%)

  18,1 tys

  0,3(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  68,7 tys

  1,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  323,3 tys

  6,0(0.7%)

  206,4 tys

  3,8(0.5%)

  141,0 tys

  2,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  59,4 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,4 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie tarnobrzeskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu tarnobrzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat tarnobrzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu tarnobrzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  46,9 mln

  870(100%)

  44,0 mln

  817(100%)

  41,0 mln

  763(100%)

  38,9 mln

  726(100%)

  40,5 mln

  759(100%)

  44,0 mln

  826(100%)

  49,3 mln

  929(100%)

  52,1 mln

  985(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,4 mln

  323(37.1%)

  16,7 mln

  311(38.1%)

  16,9 mln

  315(41.3%)

  17,0 mln

  318(43.7%)

  16,4 mln

  307(40.5%)

  17,1 mln

  321(38.8%)

  19,5 mln

  367(39.4%)

  23,2 mln

  440(44.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  5,5 mln

  103(11.8%)

  6,1 mln

  114(13.9%)

  6,6 mln

  123(16.1%)

  7,1 mln

  133(18.3%)

  8,0 mln

  151(19.8%)

  9,1 mln

  172(20.8%)

  10,0 mln

  188(20.2%)

  9,6 mln

  182(18.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  81,4(9.3%)

  4,1 mln

  76,9(9.4%)

  4,4 mln

  81,3(10.7%)

  4,6 mln

  85,6(11.8%)

  3,0 mln

  56,2(7.4%)

  3,3 mln

  62,2(7.5%)

  3,6 mln

  67,4(7.2%)

  4,4 mln

  82,5(8.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,0 mln

  55,3(6.3%)

  2,8 mln

  52,2(6.4%)

  2,0 mln

  37,5(4.9%)

  2,3 mln

  43,5(6%)

  2,3 mln

  43,0(5.7%)

  2,5 mln

  46,2(5.6%)

  3,4 mln

  65,1(7%)

  2,9 mln

  55,7(5.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,9 mln

  72,0(8.3%)

  4,1 mln

  76,2(9.3%)

  3,4 mln

  62,5(8.2%)

  3,2 mln

  60,0(8.2%)

  2,6 mln

  49,4(6.5%)

  2,2 mln

  40,8(4.9%)

  2,1 mln

  40,0(4.3%)

  2,1 mln

  40,2(4.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,5 mln

  139(15.9%)

  2,5 mln

  45,6(5.6%)

  2,1 mln

  40,0(5.2%)

  1,1 mln

  20,3(2.8%)

  2,0 mln

  37,7(5%)

  3,1 mln

  58,5(7.1%)

  3,1 mln

  58,9(6.3%)

  1,9 mln

  35,5(3.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,8 mln

  33,4(3.8%)

  2,9 mln

  53,5(6.6%)

  1,4 mln

  26,1(3.4%)

  1,4 mln

  26,2(3.6%)

  1,4 mln

  26,7(3.5%)

  1,4 mln

  26,9(3.3%)

  1,5 mln

  27,5(3%)

  1,3 mln

  24,4(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  25,4(2.9%)

  851,9 tys

  15,8(1.9%)

  940,3 tys

  17,5(2.3%)

  952,3 tys

  17,8(2.4%)

  1,3 mln

  24,0(3.2%)

  1,2 mln

  22,0(2.7%)

  1,0 mln

  19,7(2.1%)

  1,2 mln

  23,1(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,8 tys

  0,2(0%)

  615,6 tys

  11,6(1.2%)

  1,2 mln

  22,7(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,6 mln

  29,6(3.4%)

  3,2 mln

  60,4(7.4%)

  2,3 mln

  43,3(5.7%)

  649,8 tys

  12,2(1.7%)

  1,2 mln

  21,6(2.9%)

  672,5 tys

  12,6(1.5%)

  1,4 mln

  25,8(2.8%)

  944,0 tys

  17,9(1.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  48,6 tys

  0,9(0.1%)

  72,9 tys

  1,4(0.2%)

  580,0 tys

  10,8(1.4%)

  378,2 tys

  7,1(1%)

  399,0 tys

  7,5(1%)

  353,7 tys

  6,6(0.8%)

  559,5 tys

  10,6(1.1%)

  493,1 tys

  9,4(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  89,2 tys

  1,7(0.2%)

  255,9 tys

  4,8(0.6%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  1,0 mln

  19,4(2.3%)

  321,0 tys

  6,1(0.7%)

  278,9 tys

  5,3(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,3(0.3%)

  125,2 tys

  2,3(0.3%)

  125,2 tys

  2,4(0.3%)

  132,0 tys

  2,5(0.3%)

  132,0 tys

  2,5(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  45,1 tys

  0,8(0.1%)

  88,1 tys

  1,6(0.2%)

  64,9 tys

  1,2(0.2%)

  57,9 tys

  1,1(0.1%)

  63,9 tys

  1,2(0.2%)

  67,8 tys

  1,3(0.2%)

  37,5 tys

  0,7(0.1%)

  39,3 tys

  0,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,9 tys

  0,2(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  15,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  14,2 tys

  0,3(0%)

  0,5

  0,0(0%)

  106,0 tys

  2,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  274,9 tys

  5,1(0.6%)

  153,1 tys

  2,8(0.3%)

  119,8 tys

  2,2(0.3%)

  22,7 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  59,4 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,4 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat tarnobrzeski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 11 648 mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 595 kobiet oraz 6 053 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 10,7% średnie ogólnokształcące, a 16,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,5% mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego, gimnazjalnym 6,1%, natomiast 25,0% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie tarnobrzeskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,4%) oraz zasadnicze zawodowe (20,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,8%) oraz podstawowe ukończone (22,5%).

  W roku 2018 w powiecie tarnobrzeskim mieściło się 16 przedszkoli, w których do 56 oddziałów uczęszczało 1 216 dzieci (612 dziewczynek oraz 604 chłopców). Dostępnych było 1 310 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie tarnobrzeskim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 42 oddziałów uczęszczało 877 dzieci (403 dziewczynki oraz 474 chłopców). Dostępne były 954 miejsca.

  15,3% mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,0% wśród dziewczynek i 15,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 835 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,90 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 27 szkół podstawowych, w których w 233 oddziałach uczyło się 3 659 uczniów (1 768 kobiet oraz 1 891 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie tarnobrzeskim placówkę miało 31 szkół podstawowych, w których w 209 oddziałach uczyło się 3 528 uczniów (1 725 kobiet oraz 1 803 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,6% ludności (26,4% wśród dziewczynek i 24,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 87,20.

  W powiecie tarnobrzeskim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 9 oddziałach uczyło się 205 uczniów (82 kobiety oraz 123 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 102 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie tarnobrzeskim placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 24 oddziałach uczyło się 579 uczniów (391 kobiet oraz 188 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 212 absolwentów.

  W powiecie tarnobrzeskim znajdują się 2 Technika, w których w 22 oddziałach uczyło się 546 uczniów (161 kobiet oraz 385 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 90 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie tarnobrzeskim placówkę miały 3 Technika, w których w 20 oddziałach uczyło się 435 uczniów (137 kobiet oraz 298 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 66 absolwentów.

  W powiecie tarnobrzeskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 6 oddziałach uczyło się 86 uczniów (25 kobiet oraz 61 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,5% mieszkańców (13,4% wśród dziewczyn i 13,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,8 uczniów. 14,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 32,2% mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego w wieku potencjalnej nauki (32,2% kobiet i 32,1% mężczyzn).

 • 12,1% Wykształcenie wyższe
 • powiat tarnobrzeski
  12,1%
  Podkarpackie
  15,7%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  29,3%
  woj. podkarpackie
  32,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 30,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,0%
  Podkarpackie
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat tarnobrzeski
  10,7%
  Województwo
  11,5%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat tarnobrzeski
  16,6%
  Podkarpackie
  18,7%
  Polska
  18,1%
 • 14,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  26,5%
  Województwo
  23,5%
  Cała Polska
  22,9%
 • 20,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat tarnobrzeski
  6,1%
  woj. podkarpackie
  6,0%
  Polska
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 25,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. tarnobrzeski
  25,0%
  Podkarpackie
  20,6%
  Kraj
  19,3%
 • 27,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,1%
  Podkarpackie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 835 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat tarnobrzeski
  835,0
  Województwo
  849,0
  Polska
  873,0
 • 0,90 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat tarnobrzeski
  0,90
  Województwo
  0,95
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 16Przedszkola
 • 15 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 56 Oddziały
 • 17 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 310 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat tarnobrzeski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 216 Dzieci
 • 612 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 604 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,3%
  49,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 52 2 lata i mniej
 • 52
 • 277 3 lata
 • 277
 • 325 4 lata
 • 325
 • 298 5 lata
 • 298
 • 260 6 lat
 • 260
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 31 2 lata i mniej
 • 31
 • 141 3 lata
 • 141
 • 167 4 lata
 • 167
 • 149 5 lata
 • 149
 • 122 6 lat
 • 122
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 21 2 lata i mniej
 • 21
 • 136 3 lata
 • 136
 • 158 4 lata
 • 158
 • 149 5 lata
 • 149
 • 138 6 lat
 • 138
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 265 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 96,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 95,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 19,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat tarnobrzeski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 230 Oddziały
 • 3 642 Uczniowie
 • 1 764 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 878 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 426 Uczniowie w 1 klasie
 • 227 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 199 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 448 Absolwenci 2016
 • 227 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 221 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3 Oddziały
 • 17 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 23,5%
  76,5%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Absolwenci 2016
 • 1 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,7
  Podkarpackie
  15,5
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,7
 • 15,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,7
 • 15,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,8
 • 5,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,7
 •  
 • 337,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 272,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 65,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 108 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 108 niemiecki
 • 17 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 17 angielski
 •  
 • 87,20 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat tarnobrzeski
  87,20
  Podkarpackie
  93,09
  Polska
  95,46
 • 86,58 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. tarnobrzeski
  86,58
  Podkarpackie
  92,29
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat tarnobrzeski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat tarnobrzeski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat tarnobrzeski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 90 Uczniowie
 • 49 Kobiety
  (uczniowie)
 • 41 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,4%
  45,6%
 • 13 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Absolwenci
 • 25 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 115 Uczniowie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie)
 • 82 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,7%
  71,3%
 • 24 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat tarnobrzeski
  22,8
  Podkarpackie
  27,4
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 12,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 9,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat tarnobrzeski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 546 Uczniowie
 • 161 Kobiety
  (uczniowie)
 • 385 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,5%
  70,5%
 • 141 Uczniowie w 1 klasie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 110 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 90 Absolwenci
 • 23 Kobiety
  (absolwenci)
 • 67 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  24,8
  woj. podkarpackie
  26,5
  Polska
  23,8
 •  
 • 60,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 28,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat tarnobrzeski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 64 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 21,9%
  78,1%
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 22 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 14 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 14,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  14,3
  Podkarpackie
  23,0
  Cały kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 14,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 14,3
 • 16,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 16,0
 • 11,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 11,0
 •  
 •  
 • 1 355 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki703
  • angielski636
  • francuski16
 • 703 niemiecki
 • 636 angielski
 • 16 francuski
 • 29 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 29 niemiecki
 • 40 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 40 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 32,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 32,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat tarnobrzeski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat tarnobrzeski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat tarnobrzeski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tarnobrzeski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie tarnobrzeskim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2020 roku):
  • hotele: 4
  • pensjonaty: 2
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 2


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie tarnobrzeskim: 17 (publiczne: 17, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 6, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie tarnobrzeskim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 781 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 270 (uczestnicy: 16 991)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 140)
  • wystawy: 22 (uczestnicy: 2 190)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 17 (uczestnicy: 580)
  • koncerty: 42 (uczestnicy: 4 843)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 52 (uczestnicy: 1 271)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 19 (uczestnicy: 1 974)
  • konkursy: 41 (uczestnicy: 795)
  • pokazy teatralne: 7 (uczestnicy: 1 280)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 135)
  • interdyscyplinarne: 10 (uczestnicy: 1 745)
  • warsztaty: 49 (uczestnicy: 1 098)
  • inne: 6 (uczestnicy: 940)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 255)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 45)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 20)
  • teatralne: 1 (członkowie: 20)
  • literackie: 1 (członkowie: 15)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 127)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 15)
  • inne: 2 (członkowie: 13)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 10)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 10)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • sale baletowe/taneczne: 6


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 42 (członkowie: 750)
  • teatralne: 6 (członkowie: 45)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 116)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 83)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 7 (członkowie: 64)
  • taneczne: 14 (członkowie: 427)
  • inne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie tarnobrzeskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 265 miejscami na widowni. Odbyły się 272 seanse, na które przyszło 5 895 widzów, w tym 57 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 2 329 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie tarnobrzeskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 22 075 zwiedzających, co daje 4 175 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie tarnobrzeskim działało 17 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 186 395 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 24 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 4 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 17 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 210 128 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 45
  • dostępne dla czytelników: 29
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 27
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 7
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Kluby sportowe w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie tarnobrzeskim działało 39 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 673 członków. Zarejestrowano 1 755 ćwiczących (mężczyźni: 1 471, kobiety: 284, chłopcy do lat 18: 856, dziewczęta do lat 18: 242). Aktywnych było 50 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (44), instruktora sportowego (32) oraz inne osoby (20).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie tarnobrzeskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tarnobrzeski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat tarnobrzeski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 53 wypadków drogowych w powiecie tarnobrzeskim odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 65 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 100,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 3,8 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 4,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 147,0 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie tarnobrzeskim zarejestrowanych było 44 232 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 30 388 samochodów osobowych (576,4 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 3 975 samochodów ciężarowych (87,6 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 96 autobusów (1,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 643 ciągników siodłowych (12,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju) oraz 4 281 motocykli (81,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,5 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,0 lat.


  W 2020 roku w powiecie tarnobrzeskim znajdowało się 7 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 53 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 65 Ranni
  (rok 2020)
 • 2 Lekko ranni
 • 63 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie tarnobrzeskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 100,53 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  100,5
  woj. podkarpackie
  55,0
  Cała Polska
  61,5
 • 3,79 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat tarnobrzeski
  3,8
  Podkarpackie
  6,2
  Polska
  6,5
 • 123,29 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  123,3
  woj. podkarpackie
  58,5
  Kraj
  69,2
 • 4,52 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. tarnobrzeski
  4,5
  Województwo
  7,7
  Cały kraj
  7,6
 • 146,95 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat tarnobrzeski
  147,0
  woj. podkarpackie
  72,0
  Kraj
  80,2
 • 3,77 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat tarnobrzeski
  3,8
  Podkarpackie
  11,3
  Cała Polska
  10,6
 • 122,64 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. tarnobrzeski
  122,6
  woj. podkarpackie
  106,3
  Cały kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 44 232 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie tarnobrzeskim w 2020 roku
 • 30 388 Samochody osobowe
 • 3 975 Samochody ciężarowe
 • 36 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 96 Autobusy
 • 270 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 643 Ciągniki samochodowe
 • 643   Ciągniki siodłowe
 • 4 579 Ciągniki rolnicze
 • 4 281 Motocykle
 • 1 589   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 103 Motorowery
 • 30 388Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie tarnobrzeskim
 • Samochody osobowe w powiecie tarnobrzeskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 576,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat tarnobrzeski
  576,4
  woj. podkarpackie
  592,7
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg6 276
  • 1400-1649 kg7 681
  • 1650-1899 kg7 866
  • 1900 kg i więcej8 565
 • 6 276 do 1399 kg
 • 7 681 1400-1649 kg
 • 7 866 1650-1899 kg
 • 8 565 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 11 283 do 1399 cm3
 • 11 283
 • 16 915 1400-1999 cm3
 • 16 915
 • 2 190 2000 i więcej cm3
 • 2 190
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie tarnobrzeskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna15 249
  • olej napędowy10 181
  • gaz (LPG)4 700
  • pozostałe258
 • 15 249 benzyna
 • 10 181 olej napędowy
 • 4 700 gaz (LPG)
 • 258 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 307 do 1 roku
 • 307
 • 249 2 lata
 • 249
 • 326 3 lata
 • 326
 • 735 4-5 lat
 • 735
 • 804 6-7 lat
 • 804
 • 1 192 8-9 lat
 • 1 192
 • 1 686 10-11 lat
 • 1 686
 • 5 574 12-15 lat
 • 5 574
 • 7 674 16-20 lat
 • 7 674
 • 4 778 21-25 lat
 • 4 778
 • 2 109 26-30 lat
 • 2 109
 • 4 954 31 lat i więcej
 • 4 954
 • 19,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie tarnobrzeskim
 • powiat tarnobrzeski
  19,5 lat
  Podkarpackie
  18,9 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 3 975Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie tarnobrzeskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie tarnobrzeskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 87,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. tarnobrzeski
  87,6
  Podkarpackie
  88,9
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 885 do 999 kg
 • 1 885
 • 1 168 1000-1499 kg
 • 1 168
 • 292 1500-2999 kg
 • 292
 • 34 3000-3499 kg
 • 34
 • 51 3500-4999 kg
 • 51
 • 141 5000-6999 kg
 • 141
 • 159 7000-9999 kg
 • 159
 • 168 10000-14999 kg
 • 168
 • 77 15000 kg i więcej
 • 77
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna656
  • olej napędowy2 772
  • gaz (LPG)162
  • pozostałe385
 • 656 benzyna
 • 2 772 olej napędowy
 • 162 gaz (LPG)
 • 385 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 59 do 1 roku
 • 59
 • 37 2 lata
 • 37
 • 46 3 lata
 • 46
 • 111 4-5 lat
 • 111
 • 133 6-7 lat
 • 133
 • 159 8-9 lat
 • 159
 • 265 10-11 lat
 • 265
 • 610 12-15 lat
 • 610
 • 801 16-20 lat
 • 801
 • 587 21-25 lat
 • 587
 • 314 26-30 lat
 • 314
 • 853 31 lat i więcej
 • 853
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie tarnobrzeskim
 • powiat tarnobrzeski
  20,3 lat
  woj. podkarpackie
  19,3 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 96Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie tarnobrzeskim
 • Autobusy w powiecie tarnobrzeskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1,8 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat tarnobrzeski
  1,8
  woj. podkarpackie
  2,8
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy61
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe31
 • 4 benzyna
 • 61 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 31 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 9 12-15 lat
 • 9
 • 20 16-20 lat
 • 20
 • 16 21-25 lat
 • 16
 • 7 26-30 lat
 • 7
 • 40 31 lat i więcej
 • 40
 • 25,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie tarnobrzeskim
 • pow. tarnobrzeski
  25,8 lat
  Podkarpackie
  20,9 lat
  Cały kraj
  21,6 lat
 • 643Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie tarnobrzeskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie tarnobrzeskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 12,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. tarnobrzeski
  12,2
  Województwo
  8,4
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy572
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe65
 • 5 benzyna
 • 572 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 65 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 15 4-5 lat
 • 15
 • 43 6-7 lat
 • 43
 • 86 8-9 lat
 • 86
 • 46 10-11 lat
 • 46
 • 149 12-15 lat
 • 149
 • 127 16-20 lat
 • 127
 • 99 21-25 lat
 • 99
 • 24 26-30 lat
 • 24
 • 50 31 lat i więcej
 • 50
 • 16,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie tarnobrzeskim
 • powiat tarnobrzeski
  16,4 lat
  woj. podkarpackie
  13,4 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 4 281Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie tarnobrzeskim
 • Motocykle w powiecie tarnobrzeskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 81,2 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat tarnobrzeski
  81,2
  woj. podkarpackie
  61,3
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 28 do 1 roku
 • 28
 • 22 2 lata
 • 22
 • 19 3 lata
 • 19
 • 82 4-5 lat
 • 82
 • 91 6-7 lat
 • 91
 • 87 8-9 lat
 • 87
 • 132 10-11 lat
 • 132
 • 433 12-15 lat
 • 433
 • 387 16-20 lat
 • 387
 • 314 21-25 lat
 • 314
 • 254 26-30 lat
 • 254
 • 2 432 31 lat i więcej
 • 2 432
 • 27,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie tarnobrzeskim
 • Powiat
  27,0 lat
  Podkarpackie
  25,8 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 7 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 3 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie tarnobrzeskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 124,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  124,7 km
  Województwo
  378,5 km
  Polska
  551,8 km
 • 1,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,2 km
  Województwo
  3,2 km
  Kraj
  4,5 km
 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami