Powiat tarnobrzeski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat tarnobrzeski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 51 300 Liczba mieszkańców
 • 521 km2 Powierzchnia
 • 98 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 23,9% Stopa urbanizacji
 • Paweł Bartoszek Starosta
 • ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg Adres starostwa powiatowego
 • RTA Tablice rejestracyjne
Powiat tarnobrzeski na mapie
Identyfikatory
 • 1820 TERYT (TERC)
Herb powiatu tarnobrzeskiego
powiat tarnobrzeski herb
Flaga powiatu tarnobrzeskiego
powiat tarnobrzeski flaga

Powiat tarnobrzeski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat tarnobrzeski ma 51 300 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 5,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego w 2050 roku wynosi 42 952, z czego 21 808 to kobiety, a 21 144 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego zawarli w 2022 roku 183 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,9% mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego jest stanu wolnego, 56,6% żyje w małżeństwie, 5,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat tarnobrzeski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -171. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,33 na 1000 mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego. W 2022 roku urodziło się 401 dzieci, w tym 44,6% dziewczynek i 55,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 332 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,70 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,1% zgonów w powiecie tarnobrzeskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,7% zgonów w powiecie tarnobrzeskim były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu tarnobrzeskiego przypada 11.14 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 366 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 434 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu tarnobrzeskiego -68. W tym samym roku 14 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 11.

  61,5% mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 51 300 Liczba mieszkańców
 • 26 123 Kobiety
 • 25 177 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie tarnobrzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie tarnobrzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie tarnobrzeskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 42 952 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 21 808 Kobiety
 • 21 144 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie tarnobrzeskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie tarnobrzeskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie tarnobrzeskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  42,4 lat
  woj. podkarpackie
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat tarnobrzeski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat tarnobrzeski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat tarnobrzeski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat tarnobrzeski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,9% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,9%
  Podkarpackie
  29,4%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 35,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,6% Żonaci/Zamężne
 • powiat tarnobrzeski
  56,6%
  Województwo
  57,0%
  Cały kraj
  54,0%
 • 56,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,9% Wdowcy/Wdowy
 • pow. tarnobrzeski
  8,9%
  Podkarpackie
  8,0%
  Kraj
  8,5%
 • 15,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. tarnobrzeski
  5,0%
  woj. podkarpackie
  5,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Tutaj
  0,7%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie tarnobrzeskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat tarnobrzeski
  3,6
  Podkarpackie
  4,0
  Cała Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat tarnobrzeski
  1,2
  Województwo
  1,2
  Cały kraj
  1,6
 • 183 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie tarnobrzeskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -171 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -84 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -87 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,33 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -3,3
  woj. podkarpackie
  -2,5
  Cała Polska
  -3,8
 • -4,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie tarnobrzeskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie tarnobrzeskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie tarnobrzeskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie tarnobrzeskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 401 Urodzenia żywe
 • 179 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 222 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,6%
  55,4%
 • 7,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat tarnobrzeski
  7,8
  Województwo
  8,1
  Cała Polska
  8,1
 • 34,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  34,3
  Województwo
  35,1
  Cała Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 86 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 86
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 41 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 41
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 332 g Średnia waga noworodków
 • 3 300 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 358 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 332 g
  woj. podkarpackie
  3 312 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 27 Waga 4000g - 4499g
 • 27
 • 120 Waga 3500g - 3999g
 • 120
 • 168 Waga 3000g - 3499g
 • 168
 • 60 Waga 2500g - 2999g
 • 60
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,25
  Województwo
  1,25
  Polska
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. tarnobrzeski
  0,56
  woj. podkarpackie
  0,60
  Cały kraj
  0,61
 • 0,70 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat tarnobrzeski
  0,70
  woj. podkarpackie
  0,77
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie tarnobrzeskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 572 Zgony
 • 263 Kobiety
  (Zgony)
 • 309 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,0%
  54,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 11,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,1
  Województwo
  10,5
  Kraj
  11,9
 • 142,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  142,6
  Województwo
  130,5
  Cały kraj
  147,0
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat tarnobrzeski
  2,5
  Województwo
  3,9
  Polska
  3,8
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,9
  woj. podkarpackie
  2,6
  Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tarnobrzeskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  37,1%
  woj. podkarpackie
  33,5%
  Polska
  34,8%
 • 18,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  18,7%
  Województwo
  18,0%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. tarnobrzeski
  5,9%
  Podkarpackie
  6,4%
  Kraj
  5,4%
 • 144 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  14,6
  Cała Polska
  13,3
 • 65,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  65,3
  Cała Polska
  74,4
 • 243,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  243,5
  Podkarpackie
  228,6
  Cała Polska
  268,1
 • 205,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  205,4
  Cała Polska
  246,5
 • 483,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 530,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 434,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. tarnobrzeski
  483,2
  Podkarpackie
  424,1
  Cały kraj
  475,8
 • 51,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 88,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  51,9
  Podkarpackie
  51,4
  Cały kraj
  70,6
 • 22,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  22,7
  woj. podkarpackie
  27,6
  Polska
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. tarnobrzeski
  0,0
  Podkarpackie
  5,8
  Cały kraj
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat tarnobrzeski
  0,0%
  woj. podkarpackie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie tarnobrzeskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 22 Osoby w zamachach samobójczych
 • 6 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 43 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. tarnobrzeski
  43,0
  woj. podkarpackie
  33,0
  Kraj
  38,0
 • 19 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  19,0
  Województwo
  13,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 4 samookaleczenie powierzchniowe
 • 4
 • 11 powieszenie się
 • 11
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 10 powieszenie się
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 4 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 4
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 11 nieustalona
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 8 nieustalona
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 11 30-49 lat
 • 11
 • 4 50-60 lat
 • 4
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu6
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony10
 • 4 trzeźwy
 • 6 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 10 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 10 żonaty/zamężna
 • 10
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony17
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 17 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony9
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 5 na utrzymaniu innej osoby
 • 5
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 10 nieustalony
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 366 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 188 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 178 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 8 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 434 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 237 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 197 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -57 Saldo migracji
 • -43 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -68 Saldo migracji wewnętrznych
 • -49 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -19 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 11 Saldo migracji zagranicznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie tarnobrzeskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat tarnobrzeski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tarnobrzeski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie tarnobrzeskim oddano do użytku 175 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,41 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie tarnobrzeskim to 16 829 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 328 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  84,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 16,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie tarnobrzeskim to 4,73 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie tarnobrzeskim to 114,10 m2 i jest większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,71% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,23% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,23% mieszkań posiada łazienkę, 83,97% korzysta z centralnego ogrzewania, a 82,06% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie tarnobrzeskim 66 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 470 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 490 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 9 transakcji (mediana cen - 4 141 zł/m2, średnia - 3 753 zł/m2), a na rynku wtórnym 57 transakcji rynkowych (mediana cen - 3 462 zł/m2, średnia - 3 416 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 470 zł
 • pow. tarnobrzeski
  3 470 zł
  woj. podkarpackie
  5 369 zł
  Polska
  5 877 zł
 • 3 470 zł Ogółem
 • 3 470 zł
 • 3 381 zł do 40 m2
 • 3 381 zł
 • 3 670 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 670 zł
 • 4 000 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 000 zł
 • 2 889 zł od 80,1 m2
 • 2 889 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 490 zł
 • Powiat
  3 490 zł
  Województwo
  5 368 zł
  Cała Polska
  6 334 zł
 • 3 490 zł Ogółem
 • 3 490 zł
 • 3 203 zł do 40 m2
 • 3 203 zł
 • 3 581 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 581 zł
 • 3 941 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 941 zł
 • 2 966 zł od 80,1 m2
 • 2 966 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 66
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m221
  • od 40,1 do 60 m229
  • od 60,1 do 80 m211
  • od 80,1 m25
 • 21 do 40 m2
 • 29 od 40,1 do 60 m2
 • 11 od 60,1 do 80 m2
 • 5 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie tarnobrzeskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 141 zł
 • pow. tarnobrzeski
  4 141 zł
  woj. podkarpackie
  5 947 zł
  Kraj
  6 412 zł
 • 4 141 zł Ogółem
 • 4 141 zł
 • 4 330 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 330 zł
 • 3 078 zł od 80,1 m2
 • 3 078 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 753 zł
 • powiat tarnobrzeski
  3 753 zł
  Podkarpackie
  5 871 zł
  Cały kraj
  6 899 zł
 • 3 753 zł Ogółem
 • 3 753 zł
 • 4 647 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 647 zł
 • 3 104 zł od 80,1 m2
 • 3 104 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 9
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m23
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m24
 • 0 do 40 m2
 • 3 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 462 zł
 • Tutaj
  3 462 zł
  Podkarpackie
  4 808 zł
  Polska
  5 254 zł
 • 3 462 zł Ogółem
 • 3 462 zł
 • 3 381 zł do 40 m2
 • 3 381 zł
 • 3 559 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 559 zł
 • 3 859 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 859 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 416 zł
 • pow. tarnobrzeski
  3 416 zł
  Podkarpackie
  4 870 zł
  Polska
  5 903 zł
 • 3 416 zł Ogółem
 • 3 416 zł
 • 3 203 zł do 40 m2
 • 3 203 zł
 • 3 457 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 457 zł
 • 3 740 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 740 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 57
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m221
  • od 40,1 do 60 m226
  • od 60,1 do 80 m29
  • od 80,1 m20
 • 21 do 40 m2
 • 26 od 40,1 do 60 m2
 • 9 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16 829 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 328,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  328,10
  Województwo
  342,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 85,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  85,70 m2
  Podkarpackie
  84,50 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 28,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. tarnobrzeski
  28,10 m2
  woj. podkarpackie
  29,00 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,30 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,30
  Podkarpackie
  4,24
  Kraj
  3,83
 • 3,05 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,05
  Województwo
  2,92
  Cały kraj
  2,42
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. tarnobrzeski
  0,71
  Województwo
  0,69
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 175 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,41 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,41
  woj. podkarpackie
  5,39
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 828 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,73 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  4,73
  woj. podkarpackie
  4,42
  Cały kraj
  3,89
 • 16,14 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat tarnobrzeski
  16,14
  Województwo
  23,86
  Polska
  24,56
 • 19 968 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 114,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. tarnobrzeski
  114,1 m2
  Województwo
  105,7 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,39 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,39 m2
  Województwo
  0,57 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 97,71% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  97,71%
  Podkarpackie
  97,47%
  Polska
  97,71%
 • 94,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  94,23%
  woj. podkarpackie
  94,19%
  Cały kraj
  95,10%
 • 92,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  92,23%
  woj. podkarpackie
  92,77%
  Polska
  93,66%
 • 83,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. tarnobrzeski
  83,97%
  Województwo
  84,32%
  Kraj
  85,62%
 • 82,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  82,06%
  Województwo
  78,51%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat tarnobrzeski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie tarnobrzeskim na 1000 mieszkańców pracuje 359osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie tarnobrzeskim wynosiło w 2022 roku 7,3% (7,3% wśród kobiet i 7,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tarnobrzeskim wynosiło 5 746,03 PLN, co odpowiada 85.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego 6 367 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 188 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 179.

  18,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 50,6% w przemyśle i budownictwie, a 11,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 359 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  359,0
  Województwo
  367,0
  Kraj
  402,0
 • 7,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,3% Kobiety
 • 7,3% Mężczyźni
 • pow. tarnobrzeski
  7,3%
  Województwo
  8,8%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie tarnobrzeskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie tarnobrzeskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie tarnobrzeskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 746 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat tarnobrzeski
  5 746 PLN
  woj. podkarpackie
  5 663 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie tarnobrzeskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 6 367 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 4 188 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 179 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,66 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 21,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 50,6% Przemysł i budownictwo
 • 29,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 66,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 11,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,6% Pozostałe
 • 33,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie tarnobrzeskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,5% W wieku produkcyjnym
 • 56,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat tarnobrzeski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat tarnobrzeski
  62,7
  woj. podkarpackie
  64,6
  Kraj
  69,0
 • 35,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat tarnobrzeski
  35,7
  woj. podkarpackie
  34,8
  Polska
  38,2
 • 132,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  132,8
  woj. podkarpackie
  116,6
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat tarnobrzeski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie tarnobrzeskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 013 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 096 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 268 nowych podmiotów, a 160 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (344) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (219) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (375) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (112) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie tarnobrzeskim najwięcej (213) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 885) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,0% (81) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,6% (1 109) podmiotów, a 70,3% (2 823) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie tarnobrzeskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.9%) oraz Budownictwo (20.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 013 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 81 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 109 Przemysł i budownictwo
 • 2 823 Pozostała działalność
 • 268 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie tarnobrzeskim w 2022 roku
 • 160 Podmioty wyrejestrowane w powiecie tarnobrzeskim w 2022 roku
 • 3 096 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 885 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 885
 • 99 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 99
 • 24 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 24
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 4 008 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 008
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 Spółdzielnie ogółem
 • 12
 • 209 Spółki handlowe ogółem
 • 209
 • 15  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 15
 • 7  Spółki handlowe - akcyjne
 • 7
 • 169  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 169
 • 15    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 15
 • 213 Spółki cywilne ogółem
 • 213
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 096 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 803 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 803
 • 642 Budownictwo
 • 642
 • 300 Transport i gospodarka magazynowa
 • 300
 • 287 Przetwórstwo przemysłowe
 • 287
 • 219 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 219
 • 188 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 188
 • 155 Pozostała działalność
 • 155
 • 87 Informacja i komunikacja
 • 87
 • 84 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 84
 • 77 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 77
 • 72 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 72
 • 61 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 61
 • 54 Edukacja
 • 54
 • 36 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 36
 • 15 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 15
 • 9 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 9
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tarnobrzeski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie tarnobrzeskim stwierdzono 672 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,08 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie tarnobrzeskim wynosi 78,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,71 (wykrywalność 82%) oraz przeciwko mieniu - 5,18 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,85 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,63 (42%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,43 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat tarnobrzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 672 Przestępstwa ogółem
 • 672
 • 396 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 396
 • 135 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 135
 • 95 Przestępstwa drogowe
 • 95
 • 22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 22
 • 266 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 266
 • 13,08 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,08
  woj. podkarpackie
  12,93
  Polska
  22,81
 • 7,71 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. tarnobrzeski
  7,71
  woj. podkarpackie
  6,81
  Cała Polska
  12,98
 • 2,63 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,63
  Podkarpackie
  3,93
  Polska
  6,99
 • 1,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. tarnobrzeski
  1,85
  Podkarpackie
  1,47
  Cała Polska
  1,82
 • 0,43 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. tarnobrzeski
  0,43
  Województwo
  0,32
  Kraj
  0,35
 • 5,18 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. tarnobrzeski
  5,18
  Podkarpackie
  6,46
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat tarnobrzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  78%
  woj. podkarpackie
  68%
  Polska
  71%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  83%
  woj. podkarpackie
  66%
  Polska
  63%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. tarnobrzeski
  42%
  Podkarpackie
  56%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. tarnobrzeski
  99%
  woj. podkarpackie
  99%
  Polska
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  91%
  Województwo
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  51%
  woj. podkarpackie
  48%
  Polska
  51%

Powiat tarnobrzeski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu tarnobrzeskiego wyniosła w 2022 roku 68,4 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 21.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu tarnobrzeskiego - 26.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.3%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (13.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,0 mln złotych, czyli 19,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu tarnobrzeskiego wyniosła w 2022 roku 72,8 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 18.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (37.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (11%). W budżecie powiatu tarnobrzeskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 287 złotych na mieszkańca (20,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 10,8 złotych na mieszkańca (0,8%).
 • Wydatki budżetu w powiecie tarnobrzeskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu tarnobrzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat tarnobrzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu tarnobrzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,9 mln

  723(100%)

  38,1 mln

  711(100%)

  39,5 mln

  740(100%)

  44,9 mln

  843(100%)

  47,0 mln

  885(100%)

  50,4 mln

  969(100%)

  56,9 mln

  1,1 tys(100%)

  68,4 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,8 mln

  219(30.3%)

  11,2 mln

  209(29.3%)

  11,1 mln

  207(28%)

  12,3 mln

  231(27.4%)

  13,5 mln

  254(28.7%)

  14,5 mln

  275(28.7%)

  16,4 mln

  314(28.9%)

  18,4 mln

  358(26.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,2 mln

  115(15.9%)

  6,6 mln

  124(17.4%)

  4,4 mln

  83,3(11.3%)

  4,6 mln

  86,4(10.2%)

  5,0 mln

  95,1(10.7%)

  6,1 mln

  116(12.1%)

  5,9 mln

  112(10.3%)

  10,4 mln

  203(15.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,5 mln

  83,5(11.5%)

  3,1 mln

  57,6(8.1%)

  4,7 mln

  88,6(12%)

  7,1 mln

  133(15.8%)

  5,1 mln

  96,7(10.9%)

  4,6 mln

  86,4(9%)

  5,4 mln

  104(9.6%)

  9,3 mln

  181(13.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,8 mln

  88,7(12.3%)

  4,4 mln

  81,4(11.4%)

  5,4 mln

  101(13.6%)

  5,8 mln

  108(12.8%)

  5,6 mln

  106(12%)

  5,6 mln

  106(11%)

  6,0 mln

  114(10.5%)

  7,7 mln

  151(11.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,6 mln

  48,5(6.7%)

  3,0 mln

  55,4(7.8%)

  2,7 mln

  51,5(7%)

  4,2 mln

  78,3(9.3%)

  4,6 mln

  87,3(9.8%)

  5,2 mln

  97,9(10.2%)

  5,4 mln

  104(9.6%)

  6,5 mln

  126(9.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,5 mln

  64,6(8.9%)

  3,9 mln

  73,8(10.4%)

  3,9 mln

  73,7(10%)

  4,1 mln

  77,8(9.2%)

  5,2 mln

  98,2(11.1%)

  5,0 mln

  94,1(9.8%)

  4,7 mln

  90,2(8.3%)

  6,3 mln

  123(9.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,5 mln

  65,4(9%)

  3,7 mln

  69,4(9.7%)

  3,0 mln

  56,1(7.6%)

  2,8 mln

  52,2(6.2%)

  2,9 mln

  55,5(6.3%)

  4,2 mln

  79,3(8.3%)

  7,3 mln

  140(12.8%)

  3,3 mln

  63,6(4.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  10,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,8 tys

  0,2(0%)

  619,1 tys

  11,7(1.3%)

  1,2 mln

  22,7(2.4%)

  1,0 mln

  19,3(1.8%)

  1,3 mln

  25,7(1.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  838,8 tys

  15,6(2.2%)

  1,3 mln

  23,6(3.3%)

  962,2 tys

  18,0(2.4%)

  848,0 tys

  15,9(1.9%)

  706,5 tys

  13,3(1.5%)

  883,9 tys

  16,8(1.8%)

  1,1 mln

  20,9(1.9%)

  1,2 mln

  23,0(1.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  337,3 tys

  6,3(0.9%)

  313,0 tys

  5,9(0.8%)

  301,4 tys

  5,6(0.8%)

  285,4 tys

  5,4(0.6%)

  270,4 tys

  5,1(0.6%)

  179,8 tys

  3,4(0.4%)

  110,9 tys

  2,1(0.2%)

  422,6 tys

  8,2(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  189,8 tys

  3,5(0.5%)

  235,0 tys

  4,4(0.6%)

  129,1 tys

  2,4(0.3%)

  68,0 tys

  1,3(0.2%)

  273,8 tys

  5,2(0.6%)

  164,1 tys

  3,1(0.3%)

  289,3 tys

  5,5(0.5%)

  314,3 tys

  6,1(0.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  95,0 tys

  1,8(0.2%)

  73,4 tys

  1,4(0.2%)

  111,0 tys

  2,1(0.3%)

  115,0 tys

  2,2(0.3%)

  175,8 tys

  3,3(0.4%)

  155,6 tys

  3,0(0.3%)

  185,3 tys

  3,5(0.3%)

  182,0 tys

  3,5(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  34,5 tys

  0,6(0.1%)

  29,6 tys

  0,6(0.1%)

  24,3 tys

  0,5(0.1%)

  83,3 tys

  1,6(0.2%)

  53,8 tys

  1,0(0.1%)

  28,2 tys

  0,5(0.1%)

  37,9 tys

  0,7(0.1%)

  167,7 tys

  3,3(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,3(0.3%)

  125,2 tys

  2,3(0.3%)

  125,2 tys

  2,4(0.3%)

  132,0 tys

  2,5(0.3%)

  132,0 tys

  2,5(0.3%)

  132,0 tys

  2,5(0.2%)

  132,0 tys

  2,6(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  61,9 tys

  1,2(0.2%)

  71,3 tys

  1,3(0.2%)

  81,2 tys

  1,5(0.2%)

  60,8 tys

  1,1(0.1%)

  77,7 tys

  1,5(0.2%)

  30,7 tys

  0,6(0.1%)

  30,0 tys

  0,6(0.1%)

  96,2 tys

  1,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  229,8 tys

  4,3(0.6%)

  37,2 tys

  0,7(0.1%)

  22,5 tys

  0,4(0.1%)

  30,8 tys

  0,6(0.1%)

  138,4 tys

  2,6(0.3%)

  18,1 tys

  0,3(0%)

  33,7 tys

  0,6(0.1%)

  31,5 tys

  0,6(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  68,7 tys

  1,3(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,5 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  60,0 tys

  1,1(0.2%)

  72,6 tys

  1,4(0.2%)

  93,9 tys

  1,8(0.2%)

  117,6 tys

  2,2(0.3%)

  107,6 tys

  2,0(0.2%)

  97,3 tys

  1,8(0.2%)

  103,4 tys

  2,0(0.2%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,4 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  141,0 tys

  2,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  6,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie tarnobrzeskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu tarnobrzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat tarnobrzeski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu tarnobrzeskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  41,0 mln

  763(100%)

  38,9 mln

  726(100%)

  40,5 mln

  759(100%)

  44,0 mln

  826(100%)

  49,3 mln

  929(100%)

  52,1 mln

  1,0 tys(100%)

  62,1 mln

  1,2 tys(100%)

  72,8 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,9 mln

  315(41.3%)

  17,0 mln

  318(43.7%)

  16,4 mln

  307(40.5%)

  17,1 mln

  321(38.8%)

  19,5 mln

  367(39.4%)

  23,2 mln

  440(44.5%)

  25,5 mln

  488(41.1%)

  27,3 mln

  533(37.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,6 mln

  123(16.1%)

  7,1 mln

  133(18.3%)

  8,0 mln

  151(19.8%)

  9,1 mln

  172(20.8%)

  10,0 mln

  188(20.2%)

  9,6 mln

  182(18.4%)

  10,7 mln

  205(17.3%)

  15,3 mln

  298(21%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,4 mln

  81,3(10.7%)

  4,6 mln

  85,6(11.8%)

  3,0 mln

  56,2(7.4%)

  3,3 mln

  62,2(7.5%)

  3,6 mln

  67,4(7.2%)

  4,4 mln

  82,5(8.4%)

  4,4 mln

  84,7(7.1%)

  8,0 mln

  157(11%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,1 mln

  40,0(5.2%)

  1,1 mln

  20,3(2.8%)

  2,0 mln

  37,7(5%)

  3,1 mln

  58,5(7.1%)

  3,1 mln

  58,9(6.3%)

  1,9 mln

  35,5(3.6%)

  3,7 mln

  71,0(6%)

  5,8 mln

  113(8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,0 mln

  37,5(4.9%)

  2,3 mln

  43,5(6%)

  2,3 mln

  43,0(5.7%)

  2,5 mln

  46,2(5.6%)

  3,4 mln

  65,1(7%)

  2,9 mln

  55,7(5.6%)

  2,6 mln

  50,2(4.2%)

  4,2 mln

  82,8(5.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,4 mln

  62,5(8.2%)

  3,2 mln

  60,0(8.2%)

  2,6 mln

  49,4(6.5%)

  2,2 mln

  40,8(4.9%)

  2,1 mln

  40,0(4.3%)

  2,1 mln

  40,2(4.1%)

  6,7 mln

  129(10.9%)

  2,9 mln

  55,8(3.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  940,3 tys

  17,5(2.3%)

  952,3 tys

  17,8(2.4%)

  1,3 mln

  24,0(3.2%)

  1,2 mln

  22,0(2.7%)

  1,0 mln

  19,7(2.1%)

  1,2 mln

  23,1(2.3%)

  1,4 mln

  27,4(2.3%)

  1,7 mln

  33,5(2.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,3 mln

  43,3(5.7%)

  649,8 tys

  12,2(1.7%)

  1,2 mln

  21,6(2.9%)

  672,5 tys

  12,6(1.5%)

  1,4 mln

  25,8(2.8%)

  944,0 tys

  17,9(1.8%)

  807,8 tys

  15,4(1.3%)

  1,5 mln

  29,3(2.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  10,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,8 tys

  0,2(0%)

  615,6 tys

  11,6(1.2%)

  1,2 mln

  22,7(2.3%)

  1,0 mln

  19,3(1.6%)

  1,3 mln

  25,7(1.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,4 mln

  26,1(3.4%)

  1,4 mln

  26,2(3.6%)

  1,4 mln

  26,7(3.5%)

  1,4 mln

  26,9(3.3%)

  1,5 mln

  27,5(3%)

  1,3 mln

  24,4(2.5%)

  1,4 mln

  27,3(2.3%)

  1,0 mln

  20,4(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  580,0 tys

  10,8(1.4%)

  378,2 tys

  7,1(1%)

  399,0 tys

  7,5(1%)

  353,7 tys

  6,6(0.8%)

  559,5 tys

  10,6(1.1%)

  493,1 tys

  9,4(0.9%)

  566,7 tys

  10,8(0.9%)

  609,8 tys

  11,9(0.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,9 tys

  0,1(0%)

  2,5 tys

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  1,0 mln

  19,4(2.3%)

  321,0 tys

  6,1(0.7%)

  278,9 tys

  5,3(0.5%)

  437,7 tys

  8,4(0.7%)

  494,9 tys

  9,6(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,3(0.3%)

  125,2 tys

  2,3(0.3%)

  125,2 tys

  2,4(0.3%)

  132,0 tys

  2,5(0.3%)

  132,0 tys

  2,5(0.3%)

  132,0 tys

  2,5(0.2%)

  132,0 tys

  2,6(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  64,9 tys

  1,2(0.2%)

  57,9 tys

  1,1(0.1%)

  63,9 tys

  1,2(0.2%)

  67,8 tys

  1,3(0.2%)

  37,5 tys

  0,7(0.1%)

  39,3 tys

  0,7(0.1%)

  84,1 tys

  1,6(0.1%)

  111,0 tys

  2,2(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,6 tys

  1,4(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  7,9 tys

  0,2(0%)

  4,5 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,9 tys

  0,2(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  106,0 tys

  2,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,4 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  119,8 tys

  2,2(0.3%)

  22,7 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  6,4 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat tarnobrzeski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11 429 mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 498 kobiet oraz 5 931 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 21,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,3% mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego, gimnazjalnym 2,7%, natomiast 15,2% podstawowym ukończonym. 2,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie tarnobrzeskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,7%) oraz średnie zawodowe (25,2%).

  W roku 2021 w powiecie tarnobrzeskim mieściło się 18 przedszkoli, w których do 66 oddziałów uczęszczało 1 330 dzieci (645 dziewczynek oraz 685 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie tarnobrzeskim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 42 oddziałów uczęszczało 877 dzieci (403 dziewczynki oraz 474 chłopców). Dostępne były 954 miejsca.

  15,9% mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 15,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 803 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,90 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 27 szkół podstawowych, w których w 237 oddziałach uczyło się 3 483 uczniów (1 740 kobiet oraz 1 743 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie tarnobrzeskim placówkę miało 31 szkół podstawowych, w których w 209 oddziałach uczyło się 3 528 uczniów (1 725 kobiet oraz 1 803 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,0% ludności (25,7% wśród dziewczynek i 24,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 83,01.

  W powiecie tarnobrzeskim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 9 oddziałach uczyło się 183 uczniów (112 kobiet oraz 71 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 53 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie tarnobrzeskim placówkę miałp 5 licea ogólnokształcące, w których w 24 oddziałach uczyło się 579 uczniów (391 kobiet oraz 188 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 212 absolwentów.

  W powiecie tarnobrzeskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 11 oddziałach uczyło się 149 uczniów (27 kobiet oraz 122 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,7% mieszkańców (13,5% wśród dziewczyn i 13,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,3 uczniów. 13,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,4% mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego w wieku potencjalnej nauki (31,2% kobiet i 31,5% mężczyzn).

 • 18,1% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  18,1%
  woj. podkarpackie
  22,6%
  Polska
  25,2%
 • 22,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat tarnobrzeski
  35,9%
  Podkarpackie
  36,1%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,7%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  11,6%
  Podkarpackie
  11,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 14,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat tarnobrzeski
  21,7%
  Województwo
  21,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat tarnobrzeski
  25,3%
  Podkarpackie
  22,5%
  Polska
  21,2%
 • 19,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  2,7%
  Województwo
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 15,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat tarnobrzeski
  15,2%
  woj. podkarpackie
  12,7%
  Polska
  12,3%
 • 16,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. tarnobrzeski
  2,9%
  Podkarpackie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 803 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  803,0
  Podkarpackie
  857,0
  Cała Polska
  883,0
 • 0,90 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat tarnobrzeski
  0,90
  Województwo
  0,95
  Polska
  0,89
 •  
 • 18Przedszkola
 • 16 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 66 Oddziały
 • 21 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 310 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat tarnobrzeski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 330 Dzieci
 • 645 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 685 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,5%
  51,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 31 2 lata i mniej
 • 31
 • 324 3 lata
 • 324
 • 379 4 lata
 • 379
 • 367 5 lata
 • 367
 • 225 6 lat
 • 225
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 167 3 lata
 • 167
 • 183 4 lata
 • 183
 • 167 5 lata
 • 167
 • 114 6 lat
 • 114
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 157 3 lata
 • 157
 • 196 4 lata
 • 196
 • 200 5 lata
 • 200
 • 111 6 lat
 • 111
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 281 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 92,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 91,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 20,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (zespoły wychowania przedszkolnego)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat tarnobrzeski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 226 Oddziały
 • 3 452 Uczniowie
 • 1 733 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 719 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,2%
  49,8%
 • 385 Uczniowie w 1 klasie
 • 198 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 187 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 432 Absolwenci
 • 195 Kobiety
  (absolwenci)
 • 237 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 11 Oddziały
 • 31 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 22,6%
  77,4%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat tarnobrzeski
  14,7
  Województwo
  15,1
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,7
 • 14,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,7
 • 15,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,3
 • 2,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,8
 •  
 • 337,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 268,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 68,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 83,01 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  83,01
  Podkarpackie
  92,27
  Polska
  95,71
 • 82,67 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat tarnobrzeski
  82,67
  Podkarpackie
  91,69
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat tarnobrzeski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat tarnobrzeski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat tarnobrzeski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 170 Uczniowie
 • 109 Kobiety
  (uczniowie)
 • 61 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 64,1%
  35,9%
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Absolwenci
 • 5 Kobiety
  (absolwenci)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 13 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 23,1%
  76,9%
 • 38 Absolwenci
 • 11 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. tarnobrzeski
  20,3
  Podkarpackie
  26,8
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 18,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 14,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat tarnobrzeski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 31 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,7%
  61,3%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 13,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat tarnobrzeski
  13,5
  Podkarpackie
  22,3
  Cały kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 13,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 13,5
 • 16,9 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 16,9
 • 7,8 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 7,8
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat tarnobrzeski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat tarnobrzeski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat tarnobrzeski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tarnobrzeski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie tarnobrzeskim

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • hotele: 4
  • pensjonaty: 1
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zespoły domków turystycznych: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 2


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie tarnobrzeskim: 17 (publiczne: 17, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie tarnobrzeskim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 215 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 490 (uczestnicy: 42 887)
  • seanse filmowe: 41 (uczestnicy: 2 790)
  • wystawy: 33 (uczestnicy: 2 627)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 17 (uczestnicy: 3 324)
  • koncerty: 73 (uczestnicy: 11 709)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 103 (uczestnicy: 3 359)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 56 (uczestnicy: 6 416)
  • konkursy: 27 (uczestnicy: 762)
  • pokazy teatralne: 32 (uczestnicy: 3 961)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 205)
  • interdyscyplinarne: 9 (uczestnicy: 1 040)
  • warsztaty: 87 (uczestnicy: 1 944)
  • inne: 9 (uczestnicy: 4 750)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 20 (członkowie: 389)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 95)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 39)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 15)
  • literackie: 2 (członkowie: 14)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 187)
  • inne: 3 (członkowie: 39)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 20)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 20)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 4
  • sale baletowe/taneczne: 6


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 79 (członkowie: 1 091)
  • teatralne: 4 (członkowie: 26)
  • muzyczne - instrumentalne: 9 (członkowie: 135)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 69)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 21 (członkowie: 279)
  • taneczne: 36 (członkowie: 556)
  • inne: 1 (członkowie: 26)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie tarnobrzeskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 265 miejscami na widowni. Odbyło się 405 seansów, na które przyszło 11 911 widzów, w tym 119 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 3 468 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie tarnobrzeskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami . Odnotowano 46 196 zwiedzających, co daje 8 994 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie tarnobrzeskim działało 17 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 186 050 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 24 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 17 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 210 128 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 48
  • dostępne dla czytelników: 34
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 32
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 8
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 7
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Kluby sportowe w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie tarnobrzeskim działało 39 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 673 członków. Zarejestrowano 1 755 ćwiczących (mężczyźni: 1 471, kobiety: 284, chłopcy do lat 18: 856, dziewczęta do lat 18: 242). Aktywnych było 50 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (44), instruktora sportowego (32) oraz inne osoby (20).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie tarnobrzeskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tarnobrzeski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat tarnobrzeski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 38 wypadków drogowych w powiecie tarnobrzeskim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 51 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 74,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 11,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 11,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 103,8 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie tarnobrzeskim zarejestrowanych było 45 279 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 31 103 samochodów osobowych (603,9 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 4 081 samochodów ciężarowych (92,1 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 96 autobusów (1,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 662 ciągników siodłowych (12,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 406 motocykli (85,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,8 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,1 lat.


  W 2022 roku w powiecie tarnobrzeskim znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie tarnobrzeskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 38 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 51 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 49 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie tarnobrzeskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 74,07 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  74,1
  woj. podkarpackie
  51,1
  Polska
  56,5
 • 11,70 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  11,7
  Podkarpackie
  4,2
  Cały kraj
  5,0
 • 99,42 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  99,4
  woj. podkarpackie
  60,8
  Cała Polska
  65,5
 • 11,04 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • powiat tarnobrzeski
  11,0
  Podkarpackie
  5,4
  Polska
  6,6
 • 103,80 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Tutaj
  103,8
  woj. podkarpackie
  81,3
  Kraj
  77,6
 • 15,79 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. tarnobrzeski
  15,8
  Województwo
  8,3
  Cały kraj
  8,9
 • 134,21 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat tarnobrzeski
  134,2
  woj. podkarpackie
  119,0
  Kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 45 279 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie tarnobrzeskim w 2021 roku
 • 31 103 Samochody osobowe
 • 4 081 Samochody ciężarowe
 • 34 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 96 Autobusy
 • 279 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 662 Ciągniki samochodowe
 • 662   Ciągniki siodłowe
 • 4 652 Ciągniki rolnicze
 • 4 406 Motocykle
 • 1 635   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 135 Motorowery
 • 31 103Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie tarnobrzeskim
 • Samochody osobowe w powiecie tarnobrzeskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 603,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat tarnobrzeski
  603,9
  Podkarpackie
  619,6
  Cała Polska
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg6 102
  • 1400-1649 kg7 724
  • 1650-1899 kg7 989
  • 1900 kg i więcej9 288
 • 6 102 do 1399 kg
 • 7 724 1400-1649 kg
 • 7 989 1650-1899 kg
 • 9 288 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 11 381 do 1399 cm3
 • 11 381
 • 17 419 1400-1999 cm3
 • 17 419
 • 2 303 2000 i więcej cm3
 • 2 303
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie tarnobrzeskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna15 596
  • olej napędowy10 564
  • gaz (LPG)4 639
  • pozostałe304
 • 15 596 benzyna
 • 10 564 olej napędowy
 • 4 639 gaz (LPG)
 • 304 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 249 do 1 roku
 • 249
 • 221 2 lata
 • 221
 • 313 3 lata
 • 313
 • 824 4-5 lat
 • 824
 • 902 6-7 lat
 • 902
 • 1 114 8-9 lat
 • 1 114
 • 1 689 10-11 lat
 • 1 689
 • 5 383 12-15 lat
 • 5 383
 • 7 873 16-20 lat
 • 7 873
 • 5 127 21-25 lat
 • 5 127
 • 2 053 26-30 lat
 • 2 053
 • 5 355 31 lat i więcej
 • 5 355
 • 19,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie tarnobrzeskim
 • pow. tarnobrzeski
  19,8 lat
  woj. podkarpackie
  19,1 lat
  Cały kraj
  19,0 lat
 • 4 081Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie tarnobrzeskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie tarnobrzeskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 92,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat tarnobrzeski
  92,1
  woj. podkarpackie
  93,7
  Cała Polska
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 897 do 999 kg
 • 1 897
 • 1 239 1000-1499 kg
 • 1 239
 • 301 1500-2999 kg
 • 301
 • 35 3000-3499 kg
 • 35
 • 51 3500-4999 kg
 • 51
 • 144 5000-6999 kg
 • 144
 • 163 7000-9999 kg
 • 163
 • 173 10000-14999 kg
 • 173
 • 78 15000 kg i więcej
 • 78
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna651
  • olej napędowy2 891
  • gaz (LPG)155
  • pozostałe384
 • 651 benzyna
 • 2 891 olej napędowy
 • 155 gaz (LPG)
 • 384 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 42 do 1 roku
 • 42
 • 39 2 lata
 • 39
 • 40 3 lata
 • 40
 • 114 4-5 lat
 • 114
 • 132 6-7 lat
 • 132
 • 148 8-9 lat
 • 148
 • 290 10-11 lat
 • 290
 • 598 12-15 lat
 • 598
 • 794 16-20 lat
 • 794
 • 642 21-25 lat
 • 642
 • 332 26-30 lat
 • 332
 • 910 31 lat i więcej
 • 910
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie tarnobrzeskim
 • powiat tarnobrzeski
  20,6 lat
  Podkarpackie
  19,5 lat
  Polska
  19,6 lat
 • 96Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie tarnobrzeskim
 • Autobusy w powiecie tarnobrzeskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1,8 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. tarnobrzeski
  1,8
  Podkarpackie
  2,8
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy61
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe31
 • 4 benzyna
 • 61 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 31 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 7 12-15 lat
 • 7
 • 22 16-20 lat
 • 22
 • 14 21-25 lat
 • 14
 • 7 26-30 lat
 • 7
 • 42 31 lat i więcej
 • 42
 • 26,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie tarnobrzeskim
 • powiat tarnobrzeski
  26,2 lat
  woj. podkarpackie
  21,3 lat
  Cała Polska
  22,0 lat
 • 662Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie tarnobrzeskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie tarnobrzeskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 12,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat tarnobrzeski
  12,7
  woj. podkarpackie
  9,2
  Cały kraj
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna5
  • olej napędowy591
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe65
 • 5 benzyna
 • 591 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 65 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 9 4-5 lat
 • 9
 • 42 6-7 lat
 • 42
 • 76 8-9 lat
 • 76
 • 80 10-11 lat
 • 80
 • 137 12-15 lat
 • 137
 • 124 16-20 lat
 • 124
 • 106 21-25 lat
 • 106
 • 32 26-30 lat
 • 32
 • 54 31 lat i więcej
 • 54
 • 16,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie tarnobrzeskim
 • pow. tarnobrzeski
  16,8 lat
  Podkarpackie
  13,4 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 4 406Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie tarnobrzeskim
 • Motocykle w powiecie tarnobrzeskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 85,5 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. tarnobrzeski
  85,5
  Województwo
  65,6
  Cała Polska
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 29 do 1 roku
 • 29
 • 26 2 lata
 • 26
 • 29 3 lata
 • 29
 • 52 4-5 lat
 • 52
 • 100 6-7 lat
 • 100
 • 93 8-9 lat
 • 93
 • 118 10-11 lat
 • 118
 • 432 12-15 lat
 • 432
 • 420 16-20 lat
 • 420
 • 374 21-25 lat
 • 374
 • 206 26-30 lat
 • 206
 • 2 527 31 lat i więcej
 • 2 527
 • 27,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie tarnobrzeskim
 • powiat tarnobrzeski
  27,1 lat
  woj. podkarpackie
  25,7 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 5 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie tarnobrzeskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 180,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat tarnobrzeski
  180,4 km
  woj. podkarpackie
  418,0 km
  Polska
  624,0 km
 • 1,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  1,8 km
  Podkarpackie
  3,6 km
  Kraj
  5,2 km
 • 2 Liczba licencji na taksówki
 • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami