Powiat wodzisławski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wodzisławski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 156 579 Liczba mieszkańców
 • 287 km2 Powierzchnia
 • 551 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 66,5% Stopa urbanizacji
 • Ireneusz Serwotka Starosta
 • ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski Adres starostwa powiatowego
 • SWD Tablice rejestracyjne
Powiat wodzisławski na mapie
Identyfikatory
 • 2415 TERYT (TERC)
Herb powiatu wodzisławskiego
powiat wodzisławski herb
Flaga powiatu wodzisławskiego
powiat wodzisławski flaga

powiat wodzisławski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa PSP w Wodzisławiu Śląskim
32/ 453-93-93
32/ 453-93-92
ul. Pszowska 68
44-300 Wodzisław Śląski
Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim
32/ 453-72-00 Tel. dyż. 32/ 453-72-55
32/ 453-72-44
ul. Kokoszycka 180b
44-313 Wodzisław Śląski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim
32/ 456-19-07
32/ 456-19-07
ul. Osiedle 1-go Maja 16d
44-304 Wodzisław Śląski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim
32/ 455-22-20
32/ 455-22-20
ul. Rzeczna 24
44-300 Wodzisław Śląski
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim
32/ 456-38-13, 32/ 456-38-10, 32/ 456-38-11, 32/ 456-38-12
32/ 455-15-96
ul. Bogumińska 3
44-300 Wodzisław Śląski
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
(32) 453-97-10
(32) 453-97-12
ul. Bogumińska
44-300 Wodzisław Śląski

Powiat wodzisławski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Powiat wodzisławski ma 156 579 mieszkańców, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców wzrosła o 0,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wodzisławskiego w 2050 roku wynosi 134 751, z czego 68 621 to kobiety, a 66 130 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wodzisławskiego zawarli w 2019 roku 758 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  24,7% mieszkańców powiatu wodzisławskiego jest stanu wolnego, 61,9% żyje w małżeństwie, 3,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wodzisławski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -173. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,10 na 1000 mieszkańców powiatu wodzisławskiego. W 2019 roku urodziło się 1 504 dzieci, w tym 49,3% dziewczynek i 50,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 358 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,70 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 40,6% zgonów w powiecie wodzisławskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,3% zgonów w powiecie wodzisławskim były nowotwory, a 8,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wodzisławskiego przypada 10.66 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 1 826 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 951 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wodzisławskiego -125. W tym samym roku 37 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 74 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -37.

  59,9% mieszkańców powiatu wodzisławskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wodzisławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 156 579 Liczba mieszkańców
 • 80 454 Kobiety
 • 76 125 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wodzisławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wodzisławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wodzisławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wodzisławskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 134 751 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 68 621 Kobiety
 • 66 130 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wodzisławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wodzisławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wodzisławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wodzisławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. wodzisławski
  42,2 lat
  Województwo
  43,1 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 43,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wodzisławski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wodzisławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wodzisławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wodzisławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wodzisławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,7% Kawalerowie/Panny
 • pow. wodzisławski
  24,7%
  woj. śląskie
  27,1%
  Kraj
  28,8%
 • 20,8% Kobiety
  (Panny)
 • 28,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 61,9% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  61,9%
  śląskie
  57,5%
  Cała Polska
  55,8%
 • 59,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 64,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • pow. wodzisławski
  9,0%
  woj. śląskie
  9,8%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. wodzisławski
  3,7%
  woj. śląskie
  5,1%
  Polska
  5,0%
 • 3,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Powiat
  0,7%
  woj. śląskie
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wodzisławskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Powiat
  4,8
  śląskie
  4,7
  Cały kraj
  4,8
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. wodzisławski
  1,6
  woj. śląskie
  1,8
  Cały kraj
  1,7
 • 758 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wodzisławskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -173 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -64 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -109 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,10 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. wodzisławski
  -1,1
  Województwo
  -2,5
  Kraj
  -0,9
 • -1,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wodzisławskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wodzisławskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wodzisławskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wodzisławskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 504 Urodzenia żywe
 • 742 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 762 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,3%
  50,7%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,6
  śląskie
  9,0
  Cała Polska
  9,8
 • 38,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  38,6
  śląskie
  37,6
  Kraj
  39,9
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 52 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 52
 • 105 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 105
 • 72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 72
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 358 g Średnia waga noworodków
 • 3 300 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 412 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat wodzisławski
  3 358 g
  śląskie
  3 327 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 105 Waga 4000g - 4499g
 • 105
 • 431 Waga 3500g - 3999g
 • 431
 • 582 Waga 3000g - 3499g
 • 582
 • 176 Waga 2500g - 2999g
 • 176
 • 49 Waga 2000g - 2499g
 • 49
 • 17 Waga 1500g - 1999g
 • 17
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 5 Waga poniżej 600g
 • 5
 • 1,35 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,35
  Województwo
  1,32
  Cała Polska
  1,38
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,65
  Województwo
  0,65
  Cała Polska
  0,67
 • 0,70 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat wodzisławski
  0,70
  śląskie
  0,64
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie wodzisławskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 677 Zgony
 • 806 Kobiety
  (Zgony)
 • 871 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,1%
  51,9%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 10,7 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  10,7
  Województwo
  11,4
  Kraj
  10,7
 • 111,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. wodzisławski
  111,5
  woj. śląskie
  127,8
  Polska
  109,3
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat wodzisławski
  2,7
  śląskie
  4,6
  Polska
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,1
  Województwo
  3,5
  Cała Polska
  3,1
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  0,7
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wodzisławskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  40,6%
  woj. śląskie
  41,9%
  Cała Polska
  39,4%
 • 27,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,3%
  woj. śląskie
  27,4%
  Kraj
  26,5%
 • 8,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  8,0%
  śląskie
  5,0%
  Polska
  6,6%
 • 10,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  10,3
  Kraj
  9,9
 • 79,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  79,2
  Polska
  70,4
 • 290,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. wodzisławski
  290,4
  woj. śląskie
  313,1
  Kraj
  283,2
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  281,7
  Cały kraj
  261,3
 • 432,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 434,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 431,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  432,8
  woj. śląskie
  478,9
  Kraj
  421,0
 • 63,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 103,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. wodzisławski
  63,4
  śląskie
  72,9
  Cały kraj
  69,5
 • 42,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. wodzisławski
  42,1
  woj. śląskie
  38,8
  Polska
  35,1
 • 8,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. wodzisławski
  8,7
  śląskie
  8,6
  Cały kraj
  7,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat wodzisławski
  0,9%
  śląskie
  0,8%
  Cała Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie wodzisławskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 21 Osoby w zamachach samobójczych
 • 1 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 3 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 19 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 18 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 16 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  13,0
  śląskie
  36,0
  Cały kraj
  31,0
 • 12 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat wodzisławski
  12,0
  śląskie
  12,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 15 powieszenie się
 • 15
 • 2 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 2
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 15 powieszenie się
 • 15
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 6 nieustalona
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 6 nieustalona
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy6
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 6 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy5
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 5 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 8 żonaty/zamężna
 • 8
 • 4 konkubinat
 • 4
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 8 żonaty/zamężna
 • 8
 • 4 konkubinat
 • 4
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie4
  • wyższe0
  • nieustalony9
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 0 wyższe
 • 9 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie4
  • wyższe0
  • nieustalony7
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 0 wyższe
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 4 na utrzymaniu innej osoby
 • 4
 • 3 emerytura
 • 3
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 5 nieustalony
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 4 na utrzymaniu innej osoby
 • 4
 • 3 emerytura
 • 3
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 1 826 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 960 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 866 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 37 Zameldowania z zagranicy
 • 15 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 22 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 951 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 020 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 931 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 74 Wymeldowania za granicę
 • 39 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 35 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -162 Saldo migracji
 • -84 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -78 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -125 Saldo migracji wewnętrznych
 • -60 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -65 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -37 Saldo migracji zagranicznych
 • -24 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wodzisławskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wodzisławski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wodzisławski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie wodzisławskim oddano do użytku 377 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,41 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wodzisławskim to 50 048 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 319 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  87,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 12,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wodzisławskim to 5,27 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie wodzisławskim to 145,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,90% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,89% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,97% mieszkań posiada łazienkę, 92,41% korzysta z centralnego ogrzewania, a 40,12% z gazu sieciowego.

  W 2019 zarejestrowano w powiecie wodzisławskim 229 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 234 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 263 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 3 transakcje (mediana cen - 2 264 zł/m2, średnia - 2 257 zł/m2), a na rynku wtórnym 226 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 233 zł/m2, średnia - 2 263 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 234 zł
 • powiat wodzisławski
  2 234 zł
  śląskie
  3 398 zł
  Kraj
  4 829 zł
 • 2 234 zł Ogółem
 • 2 234 zł
 • 2 182 zł do 40 m2
 • 2 182 zł
 • 2 239 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 239 zł
 • 2 405 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 405 zł
 • 1 553 zł od 80,1 m2
 • 1 553 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 263 zł
 • Powiat
  2 263 zł
  śląskie
  3 496 zł
  Polska
  5 202 zł
 • 2 263 zł Ogółem
 • 2 263 zł
 • 2 219 zł do 40 m2
 • 2 219 zł
 • 2 271 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 271 zł
 • 2 434 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 434 zł
 • 1 596 zł od 80,1 m2
 • 1 596 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 229
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m276
  • od 40,1 do 60 m2110
  • od 60,1 do 80 m238
  • od 80,1 m25
 • 76 do 40 m2
 • 110 od 40,1 do 60 m2
 • 38 od 60,1 do 80 m2
 • 5 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie wodzisławskim w latach 2015 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 264 zł
 • Powiat
  2 264 zł
  woj. śląskie
  4 521 zł
  Cała Polska
  5 395 zł
 • 2 264 zł Ogółem
 • 2 264 zł
 • 2 264 zł do 40 m2
 • 2 264 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 257 zł
 • pow. wodzisławski
  2 257 zł
  Województwo
  4 548 zł
  Cała Polska
  5 752 zł
 • 2 257 zł Ogółem
 • 2 257 zł
 • 2 257 zł do 40 m2
 • 2 257 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 3
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m23
  • od 40,1 do 60 m20
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 3 do 40 m2
 • 0 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 233 zł
 • Tutaj
  2 233 zł
  woj. śląskie
  3 158 zł
  Cały kraj
  4 241 zł
 • 2 233 zł Ogółem
 • 2 233 zł
 • 2 162 zł do 40 m2
 • 2 162 zł
 • 2 239 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 239 zł
 • 2 405 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 405 zł
 • 1 553 zł od 80,1 m2
 • 1 553 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 263 zł
 • Powiat
  2 263 zł
  śląskie
  3 253 zł
  Polska
  4 840 zł
 • 2 263 zł Ogółem
 • 2 263 zł
 • 2 218 zł do 40 m2
 • 2 218 zł
 • 2 271 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 271 zł
 • 2 434 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 434 zł
 • 1 596 zł od 80,1 m2
 • 1 596 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 226
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m273
  • od 40,1 do 60 m2110
  • od 60,1 do 80 m238
  • od 80,1 m25
 • 73 do 40 m2
 • 110 od 40,1 do 60 m2
 • 38 od 60,1 do 80 m2
 • 5 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 50 048 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 318,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  318,60
  woj. śląskie
  395,50
  Kraj
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 90,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat wodzisławski
  90,20 m2
  śląskie
  71,50 m2
  Kraj
  74,40 m2
 • 28,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  28,80 m2
  śląskie
  28,30 m2
  Cała Polska
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,60 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. wodzisławski
  4,60
  Województwo
  3,77
  Polska
  3,82
 • 3,14 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,14
  Województwo
  2,53
  Cały kraj
  2,59
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. wodzisławski
  0,68
  śląskie
  0,67
  Polska
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 377 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,41 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  2,41
  woj. śląskie
  4,07
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 986 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,27 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,27
  woj. śląskie
  4,03
  Cała Polska
  3,77
 • 12,68 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  12,68
  Województwo
  16,39
  Polska
  21,77
 • 54 795 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 145,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. wodzisławski
  145,3 m2
  woj. śląskie
  95,9 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,35 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. wodzisławski
  0,35 m2
  śląskie
  0,39 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 98,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat wodzisławski
  98,90%
  woj. śląskie
  98,81%
  Polska
  96,93%
 • 97,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat wodzisławski
  97,89%
  śląskie
  95,56%
  Polska
  93,92%
 • 96,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat wodzisławski
  96,97%
  woj. śląskie
  93,98%
  Cała Polska
  91,66%
 • 92,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  92,41%
  woj. śląskie
  82,23%
  Kraj
  82,84%
 • 40,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  40,12%
  woj. śląskie
  65,17%
  Polska
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Powiat wodzisławski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie wodzisławskim na 1000 mieszkańców pracuje 196osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 44,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wodzisławskim wynosiło w 2020 roku 7,1% (8,9% wśród kobiet i 5,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wodzisławskim wynosiło 4 031,73 PLN, co odpowiada 77.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wodzisławskiego 18 662 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 7 049 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -11 613.

  9,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wodzisławskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 44,5% w przemyśle i budownictwie, a 17,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 196 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat wodzisławski
  196,0
  śląskie
  279,0
  Kraj
  255,0
 • 5,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,5% Kobiety
 • 3,6% Mężczyźni
 • pow. wodzisławski
  7,1%
  woj. śląskie
  4,9%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wodzisławskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wodzisławskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wodzisławskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 032 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 032 PLN
  śląskie
  5 178 PLN
  Cały kraj
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wodzisławskim w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 18 662 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 7 049 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -11 613 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,38 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 8,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 44,5% Przemysł i budownictwo
 • 18,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 66,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,1% Pozostałe
 • 47,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wodzisławskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 30 731 Pracujący ogółem
 • 13 755 Kobiety
 • 16 976 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wodzisławskim w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wodzisławski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 67,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. wodzisławski
  67,0
  śląskie
  69,3
  Cała Polska
  68,0
 • 36,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  36,6
  śląskie
  40,2
  Cała Polska
  37,5
 • 120,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  120,4
  śląskie
  138,1
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 60,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wodzisławski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie wodzisławskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 11 668 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 9 051 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 779 nowych podmiotów, a 432 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 198) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (779) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (1 081) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (432) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wodzisławskim najwięcej (826) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (11 167) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (164) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,7% (2 645) podmiotów, a 75,9% (8 859) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wodzisławskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.0%) oraz Budownictwo (15.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 11 668 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 164 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 645 Przemysł i budownictwo
 • 8 859 Pozostała działalność
 • 779 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wodzisławskim w 2020 roku
 • 432 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wodzisławskim w 2020 roku
 • 9 051 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 167 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 11 167
 • 411 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 411
 • 86 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 86
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 11 664 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 11 664
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 19 Spółdzielnie ogółem
 • 19
 • 849 Spółki handlowe ogółem
 • 849
 • 47  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 47
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 674  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 674
 • 43    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 43
 • 826 Spółki cywilne ogółem
 • 826
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 051 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 440 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 440
 • 1 357 Budownictwo
 • 1 357
 • 907 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 907
 • 818 Przetwórstwo przemysłowe
 • 818
 • 623 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 623
 • 604 Pozostała działalność
 • 604
 • 579 Transport i gospodarka magazynowa
 • 579
 • 320 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 320
 • 288 Informacja i komunikacja
 • 288
 • 253 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 253
 • 230 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 230
 • 221 Edukacja
 • 221
 • 150 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 150
 • 136 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 136
 • 104 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 104
 • 18 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 18
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wodzisławski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie wodzisławskim stwierdzono 2 151 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,71 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wodzisławskim wynosi 77,80% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wodzisławskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,52 (wykrywalność 78%) oraz przeciwko mieniu - 6,49 (wykrywalność 61%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,24 (65%), drogowe - 1,48 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wodzisławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 151 Przestępstwa ogółem
 • 2 151
 • 1 337 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 337
 • 508 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 508
 • 232 Przestępstwa drogowe
 • 232
 • 46 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 46
 • 1 018 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 018
 • 13,71 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. wodzisławski
  13,71
  woj. śląskie
  26,09
  Polska
  19,96
 • 8,52 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat wodzisławski
  8,52
  woj. śląskie
  13,67
  Kraj
  12,25
 • 3,24 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. wodzisławski
  3,24
  śląskie
  10,18
  Polska
  5,17
 • 1,48 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. wodzisławski
  1,48
  woj. śląskie
  1,41
  Cały kraj
  1,73
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. wodzisławski
  0,29
  śląskie
  0,45
  Cały kraj
  0,37
 • 6,49 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. wodzisławski
  6,49
  woj. śląskie
  13,14
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wodzisławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. wodzisławski
  78%
  śląskie
  79%
  Kraj
  73%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat wodzisławski
  78%
  woj. śląskie
  68%
  Kraj
  65%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. wodzisławski
  65%
  śląskie
  91%
  Kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. wodzisławski
  99%
  woj. śląskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  94%
  Województwo
  85%
  Polska
  87%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. wodzisławski
  61%
  Województwo
  67%
  Cała Polska
  54%

Powiat wodzisławski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wodzisławskiego wyniosła w 2019 roku 167,5 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0.7% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu powiatu wodzisławskiego - 35.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (16.2%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (10.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 20,6 mln złotych, czyli 12,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wodzisławskiego wyniosła w 2019 roku 173,2 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 5.1% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (10.7%). W budżecie powiatu wodzisławskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 282 złotych na mieszkańca (25,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,3 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wodzisławskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wodzisławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wodzisławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wodzisławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  129,0 mln

  814(100%)

  129,1 mln

  816(100%)

  138,9 mln

  880(100%)

  140,8 mln

  891(100%)

  138,8 mln

  879(100%)

  156,8 mln

  994(100%)

  168,9 mln

  1,1 tys(100%)

  167,5 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  52,6 mln

  332(40.8%)

  54,4 mln

  345(42.1%)

  58,2 mln

  368(41.9%)

  56,1 mln

  355(39.9%)

  51,6 mln

  327(37.2%)

  58,2 mln

  369(37.1%)

  58,6 mln

  372(34.7%)

  58,8 mln

  374(35.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  17,9 mln

  113(13.9%)

  13,2 mln

  83,9(10.3%)

  13,3 mln

  84,4(9.6%)

  14,0 mln

  88,9(10%)

  16,5 mln

  105(11.9%)

  20,4 mln

  129(13%)

  28,3 mln

  179(16.7%)

  27,1 mln

  173(16.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  17,9 mln

  113(13.9%)

  18,8 mln

  119(14.5%)

  20,6 mln

  130(14.8%)

  21,5 mln

  136(15.3%)

  24,2 mln

  153(17.4%)

  17,2 mln

  109(11%)

  17,9 mln

  114(10.6%)

  17,2 mln

  110(10.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  14,9 mln

  94,2(11.6%)

  15,4 mln

  97,8(11.9%)

  16,6 mln

  105(12%)

  19,4 mln

  123(13.8%)

  16,2 mln

  103(11.7%)

  15,8 mln

  100(10.1%)

  16,8 mln

  107(9.9%)

  17,1 mln

  109(10.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,0 mln

  44,1(5.4%)

  7,2 mln

  45,7(5.6%)

  7,2 mln

  45,8(5.2%)

  7,2 mln

  45,6(5.1%)

  7,5 mln

  47,4(5.4%)

  8,3 mln

  52,9(5.3%)

  8,5 mln

  54,1(5%)

  8,9 mln

  57,0(5.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,6 mln

  35,5(4.4%)

  6,6 mln

  42,0(5.1%)

  6,8 mln

  42,8(4.9%)

  6,4 mln

  40,7(4.6%)

  6,4 mln

  40,5(4.6%)

  8,2 mln

  52,1(5.2%)

  8,7 mln

  55,2(5.2%)

  8,9 mln

  56,8(5.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,8 mln

  24,2(3%)

  3,5 mln

  22,2(2.7%)

  5,5 mln

  35,0(4%)

  4,1 mln

  26,0(2.9%)

  4,0 mln

  25,1(2.9%)

  4,0 mln

  25,5(2.6%)

  4,5 mln

  28,6(2.7%)

  4,8 mln

  30,6(2.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,1 mln

  13,5(1.7%)

  2,8 mln

  18,0(2.2%)

  2,2 mln

  14,1(1.6%)

  3,1 mln

  19,6(2.2%)

  2,9 mln

  18,2(2.1%)

  5,4 mln

  34,1(3.4%)

  3,4 mln

  21,3(2%)

  3,7 mln

  23,8(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  9,1(1.1%)

  1,8 mln

  11,4(1.4%)

  1,7 mln

  10,7(1.2%)

  2,4 mln

  15,1(1.7%)

  2,8 mln

  17,5(2%)

  3,0 mln

  19,3(1.9%)

  2,7 mln

  17,2(1.6%)

  3,1 mln

  19,8(1.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 mln

  14,0(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,4 mln

  21,5(2.6%)

  4,2 mln

  26,6(3.3%)

  4,3 mln

  26,9(3.1%)

  4,7 mln

  29,7(3.3%)

  4,0 mln

  25,3(2.9%)

  4,1 mln

  25,7(2.6%)

  3,5 mln

  22,3(2.1%)

  1,7 mln

  10,9(1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  8,0(1%)

  336,7 tys

  2,1(0.3%)

  1,4 mln

  9,1(1%)

  1,1 mln

  7,2(0.8%)

  1,7 mln

  10,5(1.2%)

  1,2 mln

  7,9(0.8%)

  4,1 mln

  26,2(2.4%)

  1,3 mln

  8,1(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  497,7 tys

  3,1(0.4%)

  402,6 tys

  2,6(0.3%)

  423,0 tys

  2,7(0.3%)

  355,9 tys

  2,3(0.3%)

  370,9 tys

  2,3(0.3%)

  438,4 tys

  2,8(0.3%)

  803,5 tys

  5,1(0.5%)

  1,2 mln

  7,6(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  366,6 tys

  2,3(0.3%)

  374,6 tys

  2,4(0.2%)

  376,9 tys

  2,4(0.2%)

  392,4 tys

  2,5(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  237,7 tys

  1,5(0.2%)

  235,2 tys

  1,5(0.2%)

  264,2 tys

  1,7(0.2%)

  234,9 tys

  1,5(0.2%)

  214,4 tys

  1,4(0.2%)

  303,1 tys

  1,9(0.2%)

  295,4 tys

  1,9(0.2%)

  264,4 tys

  1,7(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  231,2 tys

  1,5(0.2%)

  84,1 tys

  0,5(0.1%)

  151,6 tys

  1,0(0.1%)

  125,6 tys

  0,8(0.1%)

  96,2 tys

  0,6(0.1%)

  105,1 tys

  0,7(0.1%)

  104,3 tys

  0,7(0.1%)

  103,1 tys

  0,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  544

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  483

  0,0(0%)

  580

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  84,9 tys

  0,5(0.1%)

  61,4 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  24,9 tys

  0,2(0%)

  25,7 tys

  0,2(0%)

  27,2 tys

  0,2(0%)

  32,2 tys

  0,2(0%)

  33,7 tys

  0,2(0%)

  93,7 tys

  0,6(0.1%)

  36,6 tys

  0,2(0%)

  37,6 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  48,2 tys

  0,3(0%)

  20,1 tys

  0,1(0%)

  21,9 tys

  0,1(0%)

  22,0 tys

  0,1(0%)

  36,4 tys

  0,2(0%)

  24,5 tys

  0,2(0%)

  30,5 tys

  0,2(0%)

  31,2 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,1 tys

  0,1(0%)

  14,0 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,4 tys

  0,1(0%)

  13,2 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  88,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  199

  0,0(0%)

  47,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  -
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wodzisławskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wodzisławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wodzisławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wodzisławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  127,5 mln

  805(100%)

  131,4 mln

  831(100%)

  136,3 mln

  863(100%)

  140,3 mln

  889(100%)

  141,8 mln

  898(100%)

  147,7 mln

  936(100%)

  165,0 mln

  1,0 tys(100%)

  173,2 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  57,4 mln

  363(45.1%)

  59,3 mln

  376(45.1%)

  57,0 mln

  361(41.9%)

  59,1 mln

  375(42.1%)

  56,7 mln

  359(40%)

  54,1 mln

  343(36.6%)

  55,7 mln

  353(33.7%)

  62,6 mln

  399(36.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  29,2 mln

  184(22.9%)

  30,9 mln

  196(23.5%)

  34,6 mln

  219(25.4%)

  36,8 mln

  233(26.3%)

  37,6 mln

  238(26.5%)

  39,3 mln

  249(26.6%)

  43,0 mln

  273(26.1%)

  45,0 mln

  287(26%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  7,6 mln

  48,1(6%)

  3,7 mln

  23,7(2.8%)

  3,2 mln

  20,2(2.3%)

  5,1 mln

  32,4(3.6%)

  6,8 mln

  42,9(4.8%)

  6,6 mln

  41,9(4.5%)

  12,9 mln

  81,6(7.8%)

  18,6 mln

  118(10.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,6 mln

  73,1(9.1%)

  12,4 mln

  78,6(9.4%)

  13,4 mln

  84,8(9.8%)

  13,6 mln

  86,4(9.7%)

  16,6 mln

  105(11.7%)

  15,0 mln

  95,2(10.2%)

  16,7 mln

  106(10.1%)

  15,4 mln

  98,3(8.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  6,6 mln

  41,5(5.2%)

  7,1 mln

  44,8(5.4%)

  7,1 mln

  45,1(5.2%)

  7,0 mln

  44,7(5%)

  7,4 mln

  46,7(5.2%)

  8,1 mln

  51,4(5.5%)

  8,4 mln

  53,2(5.1%)

  8,9 mln

  56,9(5.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,8 mln

  24,1(3%)

  4,0 mln

  25,3(3%)

  4,3 mln

  27,4(3.2%)

  6,0 mln

  38,0(4.3%)

  4,2 mln

  26,6(3%)

  4,0 mln

  25,4(2.7%)

  4,1 mln

  26,1(2.5%)

  4,0 mln

  25,7(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,5 mln

  16,0(2%)

  3,5 mln

  22,4(2.7%)

  3,0 mln

  19,2(2.2%)

  3,0 mln

  19,0(2.1%)

  3,1 mln

  19,8(2.2%)

  3,4 mln

  21,8(2.3%)

  3,5 mln

  22,1(2.1%)

  3,8 mln

  24,0(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,8 mln

  11,7(1.4%)

  3,6 mln

  23,1(2.8%)

  4,0 mln

  25,3(2.9%)

  1,9 mln

  11,7(1.3%)

  1,5 mln

  9,4(1%)

  4,7 mln

  30,1(3.2%)

  8,5 mln

  53,7(5.1%)

  3,3 mln

  21,2(1.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,8 mln

  11,4(1.4%)

  1,8 mln

  11,5(1.4%)

  2,0 mln

  12,4(1.4%)

  1,9 mln

  12,1(1.4%)

  2,0 mln

  12,4(1.4%)

  1,9 mln

  12,3(1.3%)

  1,9 mln

  12,3(1.2%)

  2,1 mln

  13,2(1.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  714,1 tys

  4,5(0.6%)

  873,1 tys

  5,5(0.7%)

  2,8 mln

  17,4(2%)

  1,4 mln

  9,0(1%)

  1,2 mln

  7,4(0.8%)

  1,6 mln

  10,1(1.1%)

  1,4 mln

  8,8(0.8%)

  1,9 mln

  12,4(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,4 mln

  21,4(2.7%)

  3,7 mln

  23,4(2.8%)

  3,7 mln

  23,2(2.7%)

  3,4 mln

  21,3(2.4%)

  3,4 mln

  21,2(2.4%)

  3,6 mln

  22,8(2.4%)

  2,7 mln

  17,2(1.6%)

  1,5 mln

  9,8(0.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  952,0 tys

  6,0(0.7%)

  404,1 tys

  2,6(0.3%)

  952,4 tys

  6,0(0.7%)

  871,8 tys

  5,5(0.6%)

  949,1 tys

  6,0(0.7%)

  836,6 tys

  5,3(0.6%)

  1,6 mln

  9,9(0.9%)

  837,1 tys

  5,3(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  366,6 tys

  2,3(0.3%)

  374,6 tys

  2,4(0.3%)

  376,9 tys

  2,4(0.2%)

  396,6 tys

  2,5(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  60,8 tys

  0,4(0%)

  62,1 tys

  0,4(0%)

  116,2 tys

  0,7(0.1%)

  135,6 tys

  0,9(0.1%)

  153,2 tys

  1,0(0.1%)

  208,5 tys

  1,3(0.1%)

  256,8 tys

  1,6(0.2%)

  154,0 tys

  1,0(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  544

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  483

  0,0(0%)

  580

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  84,9 tys

  0,5(0.1%)

  61,4 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  788

  0,0(0%)

  306

  0,0(0%)

  237

  0,0(0%)

  180

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,7 tys

  0,2(0%)

  29,8 tys

  0,2(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,4 tys

  0,1(0%)

  13,2 tys

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,1

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  47,1

  0,0(0%)

  1,5

  0,0(0%)

  740

  0,0(0%)

  651

  0,0(0%)

  79,0

  0,0(0%)

  472

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,7

  0,0(0%)

  137

  0,0(0%)

  258

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  694

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  45,7

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  88,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  199

  0,0(0%)

  47,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  -
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wodzisławski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 34 876 mieszkańców powiatu wodzisławskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 17 061 kobiet oraz 17 815 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,9% średnie ogólnokształcące, a 16,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 33,6% mieszkańców powiatu wodzisławskiego, gimnazjalnym 5,2%, natomiast 18,7% podstawowym ukończonym. 0,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wodzisławskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wodzisławskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,6%) oraz podstawowe ukończone (23,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (42,1%) oraz średnie zawodowe (19,4%).

  W roku 2018 w powiecie wodzisławskim mieściło się 45 przedszkoli, w których do 216 oddziałów uczęszczało 5 036 dzieci (2 486 dziewczynek oraz 2 550 chłopców). Dostępnych było 5 039 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wodzisławskim mieściło się 45 przedszkoli, w których do 156 oddziałów uczęszczało 3 637 dzieci (1 767 dziewczynek oraz 1 870 chłopców). Dostępnych było 3 607 miejsc.

  18,5% mieszkańców powiatu wodzisławskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,6% wśród dziewczynek i 18,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 804 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,91 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 48 szkół podstawowych, w których w 649 oddziałach uczyło się 12 473 uczniów (6 025 kobiet oraz 6 448 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie wodzisławskim placówkę miało 45 szkół podstawowych, w których w 459 oddziałach uczyło się 9 270 uczniów (4 514 kobiet oraz 4 756 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (28,8% wśród dziewczynek i 29,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,36.

  W powiecie wodzisławskim znajduje się 9 licea ogólnokształcące, w których w 59 oddziałach uczyło się 1 662 uczniów (1 056 kobiet oraz 606 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 538 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wodzisławskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 71 oddziałach uczyło się 2 150 uczniów (1 388 kobiet oraz 762 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 756 absolwentów.

  W powiecie wodzisławskim znajduje się 6 Technik, w których w 79 oddziałach uczyło się 2 147 uczniów (896 kobiet oraz 1 251 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 516 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wodzisławskim placówkę miało 6 Technik, w których w 84 oddziałach uczyło się 2 423 uczniów (985 kobiet oraz 1 438 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 534 absolwentów.

  W powiecie wodzisławskim znajduje się 6 Branżowych szkół I stopnia, w których w 20 oddziałach uczyło się 470 uczniów (123 kobiety oraz 347 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,2% mieszkańców (12,1% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,2 uczniów. 23,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 27,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,7% mieszkańców powiatu wodzisławskiego w wieku potencjalnej nauki (26,9% kobiet i 26,5% mężczyzn).

 • 12,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,7%
  śląskie
  16,8%
  Polska
  17,9%
 • 14,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. wodzisławski
  29,2%
  woj. śląskie
  34,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 30,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  woj. śląskie
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,9%
  woj. śląskie
  11,3%
  Polska
  12,4%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,8%
  śląskie
  20,2%
  Polska
  18,1%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 33,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  33,6%
  śląskie
  26,6%
  Kraj
  22,9%
 • 25,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 42,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat wodzisławski
  5,2%
  woj. śląskie
  4,9%
  Polska
  5,2%
 • 4,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  18,7%
  woj. śląskie
  16,6%
  Cały kraj
  19,3%
 • 23,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 0,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  0,6%
  woj. śląskie
  0,9%
  Kraj
  1,4%
 • 0,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 804 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  804,0
  Województwo
  890,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,91 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  0,91
  śląskie
  0,81
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 45Przedszkola
 • 7 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 216 Oddziały
 • 12 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 5 039 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat wodzisławski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5 036 Dzieci
 • 2 486 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 550 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,4%
  50,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 37 2 lata i mniej
 • 37
 • 937 3 lata
 • 937
 • 1 297 4 lata
 • 1 297
 • 1 280 5 lata
 • 1 280
 • 1 461 6 lat
 • 1 461
 • 24 7 lat i więcej
 • 24
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 26 2 lata i mniej
 • 26
 • 482 3 lata
 • 482
 • 656 4 lata
 • 656
 • 638 5 lata
 • 638
 • 677 6 lat
 • 677
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 455 3 lata
 • 455
 • 641 4 lata
 • 641
 • 642 5 lata
 • 642
 • 784 6 lat
 • 784
 • 17 7 lat i więcej
 • 17
 • 253 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 337,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 337,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 15,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 25 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat wodzisławski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24 Dzieci
 • 6 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 18 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 25,0%
  75,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 7 4 lata
 • 7
 • 6 5 lata
 • 6
 • 3 6 lat
 • 3
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4 lata
 • 3
 • 1 6 lat
 • 1
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 4 4 lata
 • 4
 • 6 5 lata
 • 6
 • 2 6 lat
 • 2
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 •  
 • 7,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat wodzisławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 629 Oddziały
 • 12 369 Uczniowie
 • 5 988 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 381 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 1 609 Uczniowie w 1 klasie
 • 749 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 860 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 441 Absolwenci 2016
 • 721 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 720 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20 Oddziały
 • 104 Uczniowie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie)
 • 67 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,6%
  64,4%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 17 Absolwenci 2016
 • 5 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 19,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat wodzisławski
  19,2
  woj. śląskie
  18,1
  Cały kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,2
 • 19,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,2
 • 19,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,7
 • 5,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,2
 •  
 • 880,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 749,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 130,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 34,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 29,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 15 094 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski12 336
  • niemiecki2 749
 • 12 336 angielski
 • 2 749 niemiecki
 • 9 francuski
 • 235 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 235 niemiecki
 • 55 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 55 angielski
 •  
 • 94,36 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat wodzisławski
  94,36
  śląskie
  96,32
  Polska
  95,46
 • 93,63 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat wodzisławski
  93,63
  śląskie
  94,54
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wodzisławski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wodzisławski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat wodzisławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 51 Oddziały
 • 1 416 Uczniowie
 • 951 Kobiety
  (uczniowie)
 • 465 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,2%
  32,8%
 • 480 Uczniowie w 1 klasie
 • 315 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 165 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 422 Absolwenci
 • 277 Kobiety
  (absolwenci)
 • 145 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 8 Oddziały
 • 246 Uczniowie
 • 105 Kobiety
  (uczniowie)
 • 141 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,7%
  57,3%
 • 145 Absolwenci
 • 65 Kobiety
  (absolwenci)
 • 80 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  28,2
  śląskie
  26,5
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 97,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 71,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat wodzisławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 79 Oddziały
 • 2 147 Uczniowie
 • 896 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 251 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 41,7%
  58,3%
 • 553 Uczniowie w 1 klasie
 • 209 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 344 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 516 Absolwenci
 • 237 Kobiety
  (absolwenci)
 • 279 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat wodzisławski
  27,2
  Województwo
  23,8
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 158,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 97,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 61,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat wodzisławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 20 Oddziały
 • 470 Uczniowie
 • 123 Kobiety
  (uczniowie)
 • 347 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,2%
  73,8%
 • 242 Uczniowie w 1 klasie
 • 70 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 172 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  23,5
  śląskie
  18,3
  Cała Polska
  17,9
 •  
 • 28,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 14,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 8 058 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski4 265
  • niemiecki2 958
  • hiszpański467
  • francuski175
  • włoski130
 • 4 265 angielski
 • 2 958 niemiecki
 • 467 hiszpański
 • 175 francuski
 • 130 włoski
 • 32 łaciński
 • 31 rosyjski
 • 1 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 1 francuski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat wodzisławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 41 Uczniowie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 87,8%
  12,2%
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 5Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 18 Oddziały
 • 264 Uczniowie
 • 220 Kobiety
  (uczniowie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 83,3%
  16,7%
 • 115 Absolwenci
 • 111 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat wodzisławski
  13,9
  śląskie
  16,0
  Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 13,9 Szkoły policealne ogółem
 • 13,9
 • 10,3 Szkoły policealne dla młodzieży
 • 10,3
 • 14,7 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 14,7
 •  
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla młodzieży)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 4,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 33 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach policealnych
 • 33 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wodzisławski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wodzisławski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wodzisławski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wodzisławski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wodzisławskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie wodzisławskim znajdowały się 2 hotele (1 ★★★★, 1 ★★★), 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 3
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 260)
  • z nagłośnieniem: 3
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 6


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie wodzisławskim: 24 (publiczne: 24, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 18, udogodnienia wewnątrz budynku: 14). W powiecie wodzisławskim 14 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 640 standardowych miejsc dla widzów.



  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 430 (uczestnicy: 31 423)
  • seanse filmowe: 12 (uczestnicy: 730)
  • wystawy: 17 (uczestnicy: 2 540)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 370)
  • koncerty: 33 (uczestnicy: 3 733)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 98 (uczestnicy: 5 726)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 30 (uczestnicy: 1 636)
  • konkursy: 15 (uczestnicy: 595)
  • pokazy teatralne: 22 (uczestnicy: 4 689)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 30)
  • warsztaty: 131 (uczestnicy: 2 516)
  • inne: 68 (uczestnicy: 8 858)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 77 (członkowie: 2 215)
  • plastyczne/techniczne: 19 (członkowie: 232)
  • taneczne: 4 (członkowie: 55)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 61)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 21)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 157)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 9 (członkowie: 400)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 20)
  • koło gospodyń wiejskich: 18 (członkowie: 964)
  • inne: 15 (członkowie: 305)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 36 (absolwenci: 451)
  • języków obcych: 4 (absolwenci: 70)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 20)
  • nauki gry na instrumentach: 8 (absolwenci: 104)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 3)
  • tańca: 12 (absolwenci: 204)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 16
  • muzyczne: 6
  • politechniczne: 1
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 4
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 9
  • inne: 5


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 106 (członkowie: 2 254)
  • teatralne: 8 (członkowie: 164)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 111)
  • wokalne i chóry: 24 (członkowie: 345)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 15 (członkowie: 333)
  • taneczne: 47 (członkowie: 1 210)
  • inne: 6 (członkowie: 91)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie wodzisławskim działały 3 kina posiadające 3 sale z 645 miejscami na widowni. Odbyły się 654 seanse, na które przyszło 15 216 widzów, w tym 149 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 5 114 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie wodzisławskim działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie wodzisławskim działało 31 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 558 495 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 71 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 12 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 9 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 34 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 695 370 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 174
  • dostępne dla czytelników: 87
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 87
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 14
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 23
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 15
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 11


 • Kluby sportowe w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wodzisławskim działały 62 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 3 879 członków. Zarejestrowano 3 915 ćwiczących (mężczyźni: 3 177, kobiety: 738, chłopcy do lat 18: 2 050, dziewczęta do lat 18: 535). Aktywnych było 86 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (96), instruktora sportowego (71) oraz inne osoby (28).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wodzisławskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wodzisławski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat wodzisławski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 49 wypadków drogowych w powiecie wodzisławskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 54 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 31,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 5,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 2,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 47,3 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie wodzisławskim zarejestrowanych było 109 960 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 93 473 samochodów osobowych (595,0 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 8 042 samochodów ciężarowych (58,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 147 autobusów (0,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 150 ciągników siodłowych (7,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 608 motocykli (29,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,4 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności do 1399 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 19,4 lat.


  W 2019 roku w powiecie wodzisławskim znajdowało się 18 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 101 taksówek oraz 115 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 49 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 54 Ranni
  (rok 2020)
 • 23 Lekko ranni
 • 31 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie wodzisławskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 31,29 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  31,3
  śląskie
  53,0
  Kraj
  61,5
 • 5,11 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat wodzisławski
  5,1
  Województwo
  4,2
  Cały kraj
  6,5
 • 34,49 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat wodzisławski
  34,5
  śląskie
  60,4
  Polska
  69,2
 • 2,73 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • pow. wodzisławski
  2,7
  Województwo
  5,9
  Kraj
  9,1
 • 47,29 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • Tutaj
  47,3
  woj. śląskie
  105,7
  Polska
  110,9
 • 16,33 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat wodzisławski
  16,3
  śląskie
  7,9
  Kraj
  10,6
 • 110,20 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. wodzisławski
  110,2
  Województwo
  113,9
  Kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 109 960 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie wodzisławskim w 2019 roku
 • 93 473 Samochody osobowe
 • 8 042 Samochody ciężarowe
 • 111 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 147 Autobusy
 • 522 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 151 Ciągniki samochodowe
 • 1 150   Ciągniki siodłowe
 • 2 017 Ciągniki rolnicze
 • 4 608 Motocykle
 • 1 104   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 8 319 Motorowery
 • 93 473Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie wodzisławskim
 • Samochody osobowe w powiecie wodzisławskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 595,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  595,0
  Województwo
  606,2
  Kraj
  634,7
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg23 558
  • 1400-1649 kg25 711
  • 1650-1899 kg21 764
  • 1900 kg i więcej22 440
 • 23 558 do 1399 kg
 • 25 711 1400-1649 kg
 • 21 764 1650-1899 kg
 • 22 440 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 44 259 do 1399 cm3
 • 44 259
 • 43 175 1400-1999 cm3
 • 43 175
 • 6 039 2000 i więcej cm3
 • 6 039
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie wodzisławskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna56 206
  • olej napędowy24 523
  • gaz (LPG)11 393
  • pozostałe1 351
 • 56 206 benzyna
 • 24 523 olej napędowy
 • 11 393 gaz (LPG)
 • 1 351 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 921 do 1 roku
 • 1 921
 • 1 423 2 lata
 • 1 423
 • 1 419 3 lata
 • 1 419
 • 3 465 4-5 lat
 • 3 465
 • 4 337 6-7 lat
 • 4 337
 • 5 774 8-9 lat
 • 5 774
 • 7 618 10-11 lat
 • 7 618
 • 17 976 12-15 lat
 • 17 976
 • 21 238 16-20 lat
 • 21 238
 • 10 792 21-25 lat
 • 10 792
 • 5 816 26-30 lat
 • 5 816
 • 11 694 31 lat i więcej
 • 11 694
 • 17,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie wodzisławskim
 • pow. wodzisławski
  17,4 lat
  Województwo
  17,4 lat
  Polska
  18,4 lat
 • 8 042Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie wodzisławskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie wodzisławskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 58,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat wodzisławski
  58,5
  Województwo
  83,8
  Polska
  101,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 860 do 999 kg
 • 3 860
 • 2 262 1000-1499 kg
 • 2 262
 • 595 1500-2999 kg
 • 595
 • 70 3000-3499 kg
 • 70
 • 134 3500-4999 kg
 • 134
 • 402 5000-6999 kg
 • 402
 • 355 7000-9999 kg
 • 355
 • 253 10000-14999 kg
 • 253
 • 111 15000 kg i więcej
 • 111
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 206
  • olej napędowy5 577
  • gaz (LPG)370
  • pozostałe889
 • 1 206 benzyna
 • 5 577 olej napędowy
 • 370 gaz (LPG)
 • 889 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 66 do 1 roku
 • 66
 • 61 2 lata
 • 61
 • 96 3 lata
 • 96
 • 262 4-5 lat
 • 262
 • 318 6-7 lat
 • 318
 • 506 8-9 lat
 • 506
 • 604 10-11 lat
 • 604
 • 1 243 12-15 lat
 • 1 243
 • 1 474 16-20 lat
 • 1 474
 • 1 051 21-25 lat
 • 1 051
 • 775 26-30 lat
 • 775
 • 1 586 31 lat i więcej
 • 1 586
 • 19,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie wodzisławskim
 • Powiat
  19,8 lat
  Województwo
  18,4 lat
  Cała Polska
  19,0 lat
 • 147Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie wodzisławskim
 • Autobusy w powiecie wodzisławskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 0,9 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. wodzisławski
  0,9
  Województwo
  2,6
  Polska
  3,2
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy95
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe49
 • 3 benzyna
 • 95 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 49 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 8 10-11 lat
 • 8
 • 13 12-15 lat
 • 13
 • 19 16-20 lat
 • 19
 • 25 21-25 lat
 • 25
 • 19 26-30 lat
 • 19
 • 57 31 lat i więcej
 • 57
 • 25,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie wodzisławskim
 • powiat wodzisławski
  25,4 lat
  woj. śląskie
  21,3 lat
  Cała Polska
  21,2 lat
 • 1 150Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie wodzisławskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie wodzisławskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 7,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat wodzisławski
  7,3
  woj. śląskie
  9,2
  Cały kraj
  11,7
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna6
  • olej napędowy1 009
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe134
 • 6 benzyna
 • 1 009 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 134 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 60 do 1 roku
 • 60
 • 52 2 lata
 • 52
 • 59 3 lata
 • 59
 • 76 4-5 lat
 • 76
 • 113 6-7 lat
 • 113
 • 100 8-9 lat
 • 100
 • 113 10-11 lat
 • 113
 • 182 12-15 lat
 • 182
 • 132 16-20 lat
 • 132
 • 112 21-25 lat
 • 112
 • 97 26-30 lat
 • 97
 • 54 31 lat i więcej
 • 54
 • 13,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie wodzisławskim
 • Tutaj
  13,5 lat
  śląskie
  13,1 lat
  Polska
  12,2 lat
 • 4 608Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie wodzisławskim
 • Motocykle w powiecie wodzisławskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 29,3 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  29,3
  woj. śląskie
  33,5
  Kraj
  41,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 96 do 1 roku
 • 96
 • 48 2 lata
 • 48
 • 84 3 lata
 • 84
 • 241 4-5 lat
 • 241
 • 148 6-7 lat
 • 148
 • 179 8-9 lat
 • 179
 • 322 10-11 lat
 • 322
 • 832 12-15 lat
 • 832
 • 812 16-20 lat
 • 812
 • 503 21-25 lat
 • 503
 • 358 26-30 lat
 • 358
 • 985 31 lat i więcej
 • 985
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie wodzisławskim
 • Tutaj
  19,4 lat
  śląskie
  22,2 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 18 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 14 km  Będących pod zarządem gminy
 • 4 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie wodzisławskim w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 610,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  610,3 km
  woj. śląskie
  849,4 km
  Kraj
  496,9 km
 • 1,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  1,1 km
  Województwo
  2,3 km
  Cała Polska
  4,1 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 115 Liczba licencji na taksówki
 • 101 Liczba taksówek