Powiat wodzisławski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wodzisławski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 155 497 Liczba mieszkańców
 • 287 km2 Powierzchnia
 • 542 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 66,5% Stopa urbanizacji
 • Ireneusz Serwotka Starosta
 • ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski Adres starostwa powiatowego
 • SWD Tablice rejestracyjne
Powiat wodzisławski na mapie
Identyfikatory
 • 2415 TERYT (TERC)
Herb powiatu wodzisławskiego
powiat wodzisławski herb
Flaga powiatu wodzisławskiego
powiat wodzisławski flaga

powiat wodzisławski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa PSP w Wodzisławiu Śląskim
32/ 453-93-93
32/ 453-93-92
ul. Pszowska 68
44-300 Wodzisław Śląski
Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim
32/ 453-72-00 Tel. dyż. 32/ 453-72-55
32/ 453-72-44
ul. Kokoszycka 180b
44-313 Wodzisław Śląski
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim
32/ 456-19-07
32/ 456-19-07
ul. Osiedle 1-go Maja 16d
44-304 Wodzisław Śląski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim
32/ 455-22-20
32/ 455-22-20
ul. Rzeczna 24
44-300 Wodzisław Śląski
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim
32/ 456-38-13, 32/ 456-38-10, 32/ 456-38-11, 32/ 456-38-12
32/ 455-15-96
ul. Bogumińska 3
44-300 Wodzisław Śląski
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
(32) 453-97-10
(32) 453-97-12
ul. Bogumińska
44-300 Wodzisław Śląski

Powiat wodzisławski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat wodzisławski ma 155 497 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 0,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wodzisławskiego w 2050 roku wynosi 134 751, z czego 68 621 to kobiety, a 66 130 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wodzisławskiego zawarli w 2021 roku 694 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  23,8% mieszkańców powiatu wodzisławskiego jest stanu wolnego, 60,7% żyje w małżeństwie, 6,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wodzisławski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -1 088. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,98 na 1000 mieszkańców powiatu wodzisławskiego. W 2021 roku urodziło się 1 225 dzieci, w tym 47,3% dziewczynek i 52,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 322 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,53 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,2% zgonów w powiecie wodzisławskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,1% zgonów w powiecie wodzisławskim były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wodzisławskiego przypada 14.83 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 1 791 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 871 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wodzisławskiego -80. W tym samym roku 38 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 63 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -25.

  59,6% mieszkańców powiatu wodzisławskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wodzisławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 155 497 Liczba mieszkańców
 • 80 008 Kobiety
 • 75 489 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wodzisławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wodzisławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wodzisławskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wodzisławskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 134 751 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 68 621 Kobiety
 • 66 130 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wodzisławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wodzisławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wodzisławskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wodzisławskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  42,4 lat
  śląskie
  43,3 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wodzisławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wodzisławskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wodzisławski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wodzisławski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wodzisławski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 23,8% Kawalerowie/Panny
 • pow. wodzisławski
  23,8%
  Województwo
  27,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 19,5% Kobiety
  (Panny)
 • 28,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,7% Żonaci/Zamężne
 • pow. wodzisławski
  60,7%
  woj. śląskie
  55,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 59,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 62,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,2%
  woj. śląskie
  9,2%
  Polska
  8,5%
 • 14,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. wodzisławski
  6,1%
  Województwo
  8,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 6,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • pow. wodzisławski
  0,2%
  woj. śląskie
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wodzisławskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  4,5
  śląskie
  4,3
  Cała Polska
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. wodzisławski
  1,3
  woj. śląskie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 694 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wodzisławskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -1 088 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -447 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -641 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,98 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. wodzisławski
  -7,0
  woj. śląskie
  -7,0
  Polska
  -4,9
 • -7,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wodzisławskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wodzisławskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wodzisławskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wodzisławskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 225 Urodzenia żywe
 • 580 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 645 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,3%
  52,7%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,9
  woj. śląskie
  7,8
  Polska
  8,7
 • 34,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  34,7
  śląskie
  34,6
  Cały kraj
  37,5
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 69 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 322 g Średnia waga noworodków
 • 3 241 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 396 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. wodzisławski
  3 322 g
  woj. śląskie
  3 303 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 94 Waga 4000g - 4499g
 • 94
 • 349 Waga 3500g - 3999g
 • 349
 • 496 Waga 3000g - 3499g
 • 496
 • 192 Waga 2500g - 2999g
 • 192
 • 65 Waga 2000g - 2499g
 • 65
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. wodzisławski
  1,24
  Województwo
  1,24
  Kraj
  1,32
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,58
  śląskie
  0,60
  Cała Polska
  0,64
 • 0,53 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,53
  śląskie
  0,53
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie wodzisławskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 313 Zgony
 • 1 027 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 286 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,4%
  55,6%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 40,0%
  60,0%
 • 14,8 Zgony na 1000 ludności
 • powiat wodzisławski
  14,8
  śląskie
  14,8
  Cała Polska
  13,6
 • 188,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  188,8
  Województwo
  190,4
  Cała Polska
  156,7
 • 4,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  4,1
  Województwo
  4,4
  Cała Polska
  3,9
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat wodzisławski
  3,9
  śląskie
  4,1
  Cała Polska
  3,6
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  0,7
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wodzisławskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. wodzisławski
  35,2%
  woj. śląskie
  35,1%
  Cała Polska
  34,8%
 • 20,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat wodzisławski
  20,1%
  śląskie
  20,2%
  Kraj
  19,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat wodzisławski
  5,0%
  Województwo
  3,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • 448 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  6,9
  Polska
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  83,3
  Cała Polska
  74,4
 • 306,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  306,0
  Województwo
  304,2
  Cały kraj
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  279,8
  Kraj
  246,5
 • 534,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 538,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 529,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  534,4
  śląskie
  529,0
  Polska
  475,8
 • 75,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 34,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 116,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat wodzisławski
  75,7
  woj. śląskie
  81,3
  Cała Polska
  70,6
 • 31,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat wodzisławski
  31,9
  śląskie
  39,9
  Kraj
  32,6
 • 10,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. wodzisławski
  10,2
  woj. śląskie
  6,9
  Cały kraj
  6,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,8%
  woj. śląskie
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie wodzisławskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 Osoby w zamachach samobójczych
 • 2 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. wodzisławski
  11,0
  śląskie
  40,0
  Cały kraj
  36,0
 • 10 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. wodzisławski
  10,0
  woj. śląskie
  13,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 15 powieszenie się
 • 15
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 13 powieszenie się
 • 13
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 6 nieustalona
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 3 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 3 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony11
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 11 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony9
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 4 emerytura
 • 4
 • 7 nieustalony
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 4 emerytura
 • 4
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 791 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 936 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 855 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 38 Zameldowania z zagranicy
 • 17 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 21 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 871 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 955 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 916 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 63 Wymeldowania za granicę
 • 31 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 32 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -105 Saldo migracji
 • -33 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -72 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -80 Saldo migracji wewnętrznych
 • -19 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -61 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -25 Saldo migracji zagranicznych
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wodzisławskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wodzisławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wodzisławski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie wodzisławskim oddano do użytku 423 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,72 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wodzisławskim to 50 393 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 322 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  87,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 12,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wodzisławskim to 5,35 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie wodzisławskim to 147,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,92% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,92% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,01% mieszkań posiada łazienkę, 92,48% korzysta z centralnego ogrzewania, a 41,19% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie wodzisławskim 230 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 693 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 708 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 9 transakcji (mediana cen - 3 801 zł/m2, średnia - 3 874 zł/m2), a na rynku wtórnym 221 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 681 zł/m2, średnia - 2 650 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 693 zł
 • pow. wodzisławski
  2 693 zł
  śląskie
  3 960 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 2 693 zł Ogółem
 • 2 693 zł
 • 2 990 zł do 40 m2
 • 2 990 zł
 • 2 626 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 626 zł
 • 2 731 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 731 zł
 • 1 925 zł od 80,1 m2
 • 1 925 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 708 zł
 • powiat wodzisławski
  2 708 zł
  śląskie
  3 988 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 2 708 zł Ogółem
 • 2 708 zł
 • 2 984 zł do 40 m2
 • 2 984 zł
 • 2 624 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 624 zł
 • 2 885 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 885 zł
 • 1 963 zł od 80,1 m2
 • 1 963 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 230
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m274
  • od 40,1 do 60 m2105
  • od 60,1 do 80 m241
  • od 80,1 m210
 • 74 do 40 m2
 • 105 od 40,1 do 60 m2
 • 41 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie wodzisławskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 801 zł
 • Powiat
  3 801 zł
  śląskie
  4 948 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 3 801 zł Ogółem
 • 3 801 zł
 • 4 820 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 820 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 874 zł
 • powiat wodzisławski
  3 874 zł
  śląskie
  4 909 zł
  Cała Polska
  6 212 zł
 • 3 874 zł Ogółem
 • 3 874 zł
 • 4 194 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 194 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 9
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m20
  • od 60,1 do 80 m25
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 0 od 40,1 do 60 m2
 • 5 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 681 zł
 • powiat wodzisławski
  2 681 zł
  śląskie
  3 625 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 2 681 zł Ogółem
 • 2 681 zł
 • 2 958 zł do 40 m2
 • 2 958 zł
 • 2 626 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 626 zł
 • 2 692 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 692 zł
 • 1 845 zł od 80,1 m2
 • 1 845 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 650 zł
 • Powiat
  2 650 zł
  śląskie
  3 718 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 2 650 zł Ogółem
 • 2 650 zł
 • 2 951 zł do 40 m2
 • 2 951 zł
 • 2 627 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 627 zł
 • 2 698 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 698 zł
 • 1 844 zł od 80,1 m2
 • 1 844 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 221
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m272
  • od 40,1 do 60 m2104
  • od 60,1 do 80 m236
  • od 80,1 m29
 • 72 do 40 m2
 • 104 od 40,1 do 60 m2
 • 36 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 50 393 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 321,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  321,80
  woj. śląskie
  401,50
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 90,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. wodzisławski
  90,70 m2
  Województwo
  71,80 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 29,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,20 m2
  woj. śląskie
  28,80 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,60 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,60
  śląskie
  3,77
  Polska
  3,82
 • 3,11 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,11
  woj. śląskie
  2,49
  Kraj
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat wodzisławski
  0,68
  śląskie
  0,66
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 423 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,72 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  2,72
  śląskie
  3,81
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2 262 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,35 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. wodzisławski
  5,35
  Województwo
  4,32
  Polska
  3,90
 • 14,55 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  14,55
  Województwo
  16,46
  Cały kraj
  24,07
 • 62 250 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 147,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. wodzisławski
  147,2 m2
  śląskie
  108,3 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,40 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,40 m2
  woj. śląskie
  0,41 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,92%
  woj. śląskie
  98,82%
  Cała Polska
  96,97%
 • 97,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,92%
  Województwo
  95,61%
  Polska
  94,01%
 • 97,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. wodzisławski
  97,01%
  woj. śląskie
  94,04%
  Polska
  91,78%
 • 92,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. wodzisławski
  92,48%
  śląskie
  82,40%
  Kraj
  83,08%
 • 41,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat wodzisławski
  41,19%
  woj. śląskie
  66,35%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat wodzisławski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie wodzisławskim na 1000 mieszkańców pracuje 189osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 46,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wodzisławskim wynosiło w 2021 roku 5,6% (7,3% wśród kobiet i 4,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wodzisławskim wynosiło 4 708,55 PLN, co odpowiada 78.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wodzisławskiego 18 662 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 7 049 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -11 613.

  9,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wodzisławskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,5% w przemyśle i budownictwie, a 17,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 189 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat wodzisławski
  189,0
  śląskie
  277,0
  Polska
  257,0
 • 5,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,3% Kobiety
 • 4,1% Mężczyźni
 • powiat wodzisławski
  5,6%
  woj. śląskie
  4,2%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wodzisławskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wodzisławskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wodzisławskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 709 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 709 PLN
  woj. śląskie
  5 908 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wodzisławskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 18 662 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 7 049 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -11 613 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,38 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 9,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,5% Przemysł i budownictwo
 • 18,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 64,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,9% Pozostałe
 • 48,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wodzisławskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 29 391 Pracujący ogółem
 • 13 526 Kobiety
 • 15 865 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wodzisławskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,6% W wieku produkcyjnym
 • 54,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wodzisławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  67,8
  woj. śląskie
  70,5
  Polska
  69,0
 • 37,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat wodzisławski
  37,1
  śląskie
  41,1
  Kraj
  38,2
 • 120,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. wodzisławski
  120,9
  woj. śląskie
  139,7
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wodzisławski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie wodzisławskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 12 065 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 9 358 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 892 nowe podmioty, a 460 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (1 198) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (779) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (1 081) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (432) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wodzisławskim najwięcej (833) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (11 564) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (175) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,9% (2 763) podmiotów, a 75,6% (9 127) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wodzisławskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.3%) oraz Budownictwo (15.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 065 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 175 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 763 Przemysł i budownictwo
 • 9 127 Pozostała działalność
 • 892 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wodzisławskim w 2021 roku
 • 460 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wodzisławskim w 2021 roku
 • 9 358 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 564 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 11 564
 • 409 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 409
 • 88 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 88
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 12 061 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 12 061
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 19 Spółdzielnie ogółem
 • 19
 • 903 Spółki handlowe ogółem
 • 903
 • 53  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 53
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 730  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 730
 • 49    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 49
 • 833 Spółki cywilne ogółem
 • 833
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 358 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 465 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 465
 • 1 446 Budownictwo
 • 1 446
 • 949 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 949
 • 821 Przetwórstwo przemysłowe
 • 821
 • 644 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 644
 • 629 Pozostała działalność
 • 629
 • 595 Transport i gospodarka magazynowa
 • 595
 • 335 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 335
 • 322 Informacja i komunikacja
 • 322
 • 252 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 252
 • 234 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 234
 • 232 Edukacja
 • 232
 • 160 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 160
 • 136 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 136
 • 115 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 115
 • 19 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 19
 • 4 Górnictwo i wydobywanie
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wodzisławski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie wodzisławskim stwierdzono 3 474 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,28 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wodzisławskim wynosi 81,80% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wodzisławskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 10,68 (wykrywalność 80%) oraz o charakterze kryminalnym - 9,38 (wykrywalność 80%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 7,32 (51%), drogowe - 1,54 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wodzisławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 474 Przestępstwa ogółem
 • 3 474
 • 1 463 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 463
 • 1 666 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 1 666
 • 240 Przestępstwa drogowe
 • 240
 • 45 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 45
 • 1 141 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 141
 • 22,28 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  22,28
  śląskie
  27,10
  Cały kraj
  21,51
 • 9,38 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. wodzisławski
  9,38
  śląskie
  13,97
  Cała Polska
  12,82
 • 10,68 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,68
  śląskie
  10,47
  Cała Polska
  5,89
 • 1,54 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,54
  śląskie
  1,64
  Polska
  1,85
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. wodzisławski
  0,29
  woj. śląskie
  0,42
  Polska
  0,35
 • 7,32 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat wodzisławski
  7,32
  woj. śląskie
  15,29
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wodzisławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. wodzisławski
  82%
  śląskie
  75%
  Polska
  71%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. wodzisławski
  80%
  woj. śląskie
  67%
  Cały kraj
  64%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. wodzisławski
  80%
  śląskie
  82%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. wodzisławski
  99%
  woj. śląskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. wodzisławski
  93%
  śląskie
  90%
  Kraj
  89%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat wodzisławski
  51%
  woj. śląskie
  64%
  Kraj
  53%

Powiat wodzisławski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wodzisławskiego wyniosła w 2021 roku 187,6 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 3.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu wodzisławskiego - 39.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.5%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,3 mln złotych, czyli 8,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wodzisławskiego wyniosła w 2021 roku 210,1 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (42.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (7.8%). W budżecie powiatu wodzisławskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 310 złotych na mieszkańca (23,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,4 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wodzisławskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wodzisławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wodzisławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wodzisławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  138,9 mln

  880(100%)

  140,8 mln

  891(100%)

  138,8 mln

  879(100%)

  156,8 mln

  994(100%)

  168,9 mln

  1,1 tys(100%)

  167,5 mln

  1,1 tys(100%)

  195,9 mln

  1,2 tys(100%)

  187,6 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  58,2 mln

  368(41.9%)

  56,1 mln

  355(39.9%)

  51,6 mln

  327(37.2%)

  58,2 mln

  369(37.1%)

  58,6 mln

  372(34.7%)

  58,8 mln

  374(35.1%)

  68,0 mln

  434(34.7%)

  73,4 mln

  472(39.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,3 mln

  84,4(9.6%)

  14,0 mln

  88,9(10%)

  16,5 mln

  105(11.9%)

  20,4 mln

  129(13%)

  28,3 mln

  179(16.7%)

  27,1 mln

  173(16.2%)

  32,5 mln

  207(16.6%)

  23,4 mln

  151(12.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  20,6 mln

  130(14.8%)

  21,5 mln

  136(15.3%)

  24,2 mln

  153(17.4%)

  17,2 mln

  109(11%)

  17,9 mln

  114(10.6%)

  17,2 mln

  110(10.3%)

  19,4 mln

  124(9.9%)

  18,5 mln

  119(9.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  16,6 mln

  105(12%)

  19,4 mln

  123(13.8%)

  16,2 mln

  103(11.7%)

  15,8 mln

  100(10.1%)

  16,8 mln

  107(9.9%)

  17,1 mln

  109(10.2%)

  17,4 mln

  111(8.9%)

  18,4 mln

  119(9.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,2 mln

  45,8(5.2%)

  7,2 mln

  45,6(5.1%)

  7,5 mln

  47,4(5.4%)

  8,3 mln

  52,9(5.3%)

  8,5 mln

  54,1(5%)

  8,9 mln

  57,0(5.3%)

  10,5 mln

  66,8(5.3%)

  10,9 mln

  69,8(5.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,8 mln

  42,8(4.9%)

  6,4 mln

  40,7(4.6%)

  6,4 mln

  40,5(4.6%)

  8,2 mln

  52,1(5.2%)

  8,7 mln

  55,2(5.2%)

  8,9 mln

  56,8(5.3%)

  9,3 mln

  59,5(4.8%)

  10,4 mln

  66,9(5.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  5,5 mln

  35,0(4%)

  4,1 mln

  26,0(2.9%)

  4,0 mln

  25,1(2.9%)

  4,0 mln

  25,5(2.6%)

  4,5 mln

  28,6(2.7%)

  4,8 mln

  30,6(2.9%)

  5,6 mln

  36,0(2.9%)

  6,4 mln

  41,3(3.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,3 mln

  26,9(3.1%)

  4,7 mln

  29,7(3.3%)

  4,0 mln

  25,3(2.9%)

  4,1 mln

  25,7(2.6%)

  3,5 mln

  22,3(2.1%)

  1,7 mln

  10,9(1%)

  4,3 mln

  27,6(2.2%)

  5,7 mln

  36,7(3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,2 mln

  14,1(1.6%)

  3,1 mln

  19,6(2.2%)

  2,9 mln

  18,2(2.1%)

  5,4 mln

  34,1(3.4%)

  3,4 mln

  21,3(2%)

  3,7 mln

  23,8(2.2%)

  3,6 mln

  23,2(1.9%)

  3,6 mln

  23,4(1.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,7 mln

  10,7(1.2%)

  2,4 mln

  15,1(1.7%)

  2,8 mln

  17,5(2%)

  3,0 mln

  19,3(1.9%)

  2,7 mln

  17,2(1.6%)

  3,1 mln

  19,8(1.9%)

  3,3 mln

  21,2(1.7%)

  3,0 mln

  19,0(1.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  423,0 tys

  2,7(0.3%)

  355,9 tys

  2,3(0.3%)

  370,9 tys

  2,3(0.3%)

  438,4 tys

  2,8(0.3%)

  803,5 tys

  5,1(0.5%)

  1,2 mln

  7,6(0.7%)

  953,9 tys

  6,1(0.5%)

  698,1 tys

  4,5(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  9,1(1%)

  1,1 mln

  7,2(0.8%)

  1,7 mln

  10,5(1.2%)

  1,2 mln

  7,9(0.8%)

  4,1 mln

  26,2(2.4%)

  1,3 mln

  8,1(0.8%)

  9,4 mln

  60,3(4.8%)

  577,7 tys

  3,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  366,6 tys

  2,3(0.3%)

  374,6 tys

  2,4(0.2%)

  376,9 tys

  2,4(0.2%)

  392,4 tys

  2,5(0.2%)

  388,7 tys

  2,5(0.2%)

  398,3 tys

  2,6(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  264,2 tys

  1,7(0.2%)

  234,9 tys

  1,5(0.2%)

  214,4 tys

  1,4(0.2%)

  303,1 tys

  1,9(0.2%)

  295,4 tys

  1,9(0.2%)

  264,4 tys

  1,7(0.2%)

  151,7 tys

  1,0(0.1%)

  224,5 tys

  1,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  151,6 tys

  1,0(0.1%)

  125,6 tys

  0,8(0.1%)

  96,2 tys

  0,6(0.1%)

  105,1 tys

  0,7(0.1%)

  104,3 tys

  0,7(0.1%)

  103,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  71,1 tys

  0,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  27,2 tys

  0,2(0%)

  32,2 tys

  0,2(0%)

  33,7 tys

  0,2(0%)

  93,7 tys

  0,6(0.1%)

  36,6 tys

  0,2(0%)

  37,6 tys

  0,2(0%)

  39,2 tys

  0,3(0%)

  40,6 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,1 tys

  0,1(0%)

  14,0 tys

  0,1(0%)

  15,4 tys

  0,1(0%)

  30,3 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  21,9 tys

  0,1(0%)

  22,0 tys

  0,1(0%)

  36,4 tys

  0,2(0%)

  24,5 tys

  0,2(0%)

  30,5 tys

  0,2(0%)

  31,2 tys

  0,2(0%)

  234

  0,0(0%)

  16,0 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,4 tys

  0,1(0%)

  13,2 tys

  0,1(0%)

  14,6 tys

  0,1(0%)

  14,8 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,1 tys

  0,0(0%)

  483

  0,0(0%)

  580

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  84,9 tys

  0,5(0.1%)

  61,4 tys

  0,4(0%)

  61,9 tys

  0,4(0%)

  590

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  88,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  199

  0,0(0%)

  47,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 mln

  14,0(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wodzisławskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wodzisławskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wodzisławski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wodzisławskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  136,3 mln

  863(100%)

  140,3 mln

  889(100%)

  141,8 mln

  898(100%)

  147,7 mln

  936(100%)

  165,0 mln

  1,0 tys(100%)

  173,2 mln

  1,1 tys(100%)

  193,8 mln

  1,2 tys(100%)

  210,1 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  57,0 mln

  361(41.9%)

  59,1 mln

  375(42.1%)

  56,7 mln

  359(40%)

  54,1 mln

  343(36.6%)

  55,7 mln

  353(33.7%)

  62,6 mln

  399(36.1%)

  80,8 mln

  516(41.7%)

  89,5 mln

  575(42.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  34,6 mln

  219(25.4%)

  36,8 mln

  233(26.3%)

  37,6 mln

  238(26.5%)

  39,3 mln

  249(26.6%)

  43,0 mln

  273(26.1%)

  45,0 mln

  287(26%)

  44,2 mln

  282(22.8%)

  49,6 mln

  319(23.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,4 mln

  84,8(9.8%)

  13,6 mln

  86,4(9.7%)

  16,6 mln

  105(11.7%)

  15,0 mln

  95,2(10.2%)

  16,7 mln

  106(10.1%)

  15,4 mln

  98,3(8.9%)

  17,0 mln

  109(8.8%)

  16,5 mln

  106(7.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,2 mln

  20,2(2.3%)

  5,1 mln

  32,4(3.6%)

  6,8 mln

  42,9(4.8%)

  6,6 mln

  41,9(4.5%)

  12,9 mln

  81,6(7.8%)

  18,6 mln

  118(10.7%)

  11,3 mln

  72,1(5.8%)

  14,3 mln

  91,7(6.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  7,1 mln

  45,1(5.2%)

  7,0 mln

  44,7(5%)

  7,4 mln

  46,7(5.2%)

  8,1 mln

  51,4(5.5%)

  8,4 mln

  53,2(5.1%)

  8,9 mln

  56,9(5.2%)

  10,4 mln

  66,4(5.4%)

  10,4 mln

  67,0(5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,7 mln

  23,2(2.7%)

  3,4 mln

  21,3(2.4%)

  3,4 mln

  21,2(2.4%)

  3,6 mln

  22,8(2.4%)

  2,7 mln

  17,2(1.6%)

  1,5 mln

  9,8(0.9%)

  3,0 mln

  19,0(1.5%)

  8,1 mln

  51,8(3.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,0 mln

  19,2(2.2%)

  3,0 mln

  19,0(2.1%)

  3,1 mln

  19,8(2.2%)

  3,4 mln

  21,8(2.3%)

  3,5 mln

  22,1(2.1%)

  3,8 mln

  24,0(2.2%)

  3,5 mln

  22,1(1.8%)

  4,7 mln

  30,0(2.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,3 mln

  27,4(3.2%)

  6,0 mln

  38,0(4.3%)

  4,2 mln

  26,6(3%)

  4,0 mln

  25,4(2.7%)

  4,1 mln

  26,1(2.5%)

  4,0 mln

  25,7(2.3%)

  3,7 mln

  23,7(1.9%)

  3,9 mln

  24,9(1.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,8 mln

  17,4(2%)

  1,4 mln

  9,0(1%)

  1,2 mln

  7,4(0.8%)

  1,6 mln

  10,1(1.1%)

  1,4 mln

  8,8(0.8%)

  1,9 mln

  12,4(1.1%)

  2,4 mln

  15,2(1.2%)

  2,7 mln

  17,4(1.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,0 mln

  12,4(1.4%)

  1,9 mln

  12,1(1.4%)

  2,0 mln

  12,4(1.4%)

  1,9 mln

  12,3(1.3%)

  1,9 mln

  12,3(1.2%)

  2,1 mln

  13,2(1.2%)

  2,2 mln

  13,8(1.1%)

  2,6 mln

  17,0(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,0 mln

  25,3(2.9%)

  1,9 mln

  11,7(1.3%)

  1,5 mln

  9,4(1%)

  4,7 mln

  30,1(3.2%)

  8,5 mln

  53,7(5.1%)

  3,3 mln

  21,2(1.9%)

  3,0 mln

  19,1(1.5%)

  1,1 mln

  6,8(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  952,4 tys

  6,0(0.7%)

  871,8 tys

  5,5(0.6%)

  949,1 tys

  6,0(0.7%)

  836,6 tys

  5,3(0.6%)

  1,6 mln

  9,9(0.9%)

  837,1 tys

  5,3(0.5%)

  6,6 mln

  42,4(3.4%)

  731,0 tys

  4,7(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  366,6 tys

  2,3(0.3%)

  374,6 tys

  2,4(0.3%)

  376,9 tys

  2,4(0.2%)

  396,6 tys

  2,5(0.2%)

  384,4 tys

  2,5(0.2%)

  398,3 tys

  2,6(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  116,2 tys

  0,7(0.1%)

  135,6 tys

  0,9(0.1%)

  153,2 tys

  1,0(0.1%)

  208,5 tys

  1,3(0.1%)

  256,8 tys

  1,6(0.2%)

  154,0 tys

  1,0(0.1%)

  150,1 tys

  1,0(0.1%)

  196,1 tys

  1,3(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  237

  0,0(0%)

  180

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,7 tys

  0,2(0%)

  29,8 tys

  0,2(0%)

  31,6 tys

  0,2(0%)

  47,1 tys

  0,3(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  12,4 tys

  0,1(0%)

  13,2 tys

  0,1(0%)

  14,6 tys

  0,1(0%)

  14,8 tys

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,0(0%)

  4,6 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,1 tys

  0,0(0%)

  483

  0,0(0%)

  580

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  84,9 tys

  0,5(0.1%)

  61,4 tys

  0,4(0%)

  61,9 tys

  0,4(0%)

  590

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  47,1

  0,0(0%)

  1,5

  0,0(0%)

  740

  0,0(0%)

  651

  0,0(0%)

  79,0

  0,0(0%)

  472

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  258

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  694

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  113,4 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  88,8 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  199

  0,0(0%)

  47,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wodzisławski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 34 778 mieszkańców powiatu wodzisławskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 16 996 kobiet oraz 17 782 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 19,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,6% mieszkańców powiatu wodzisławskiego, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 11,4% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wodzisławskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wodzisławskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,3%) oraz wyższe (20,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,5%) oraz średnie zawodowe (22,9%).

  W roku 2021 w powiecie wodzisławskim mieściło się 46 przedszkoli, w których do 219 oddziałów uczęszczało 5 138 dzieci (2 516 dziewczynek oraz 2 622 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wodzisławskim mieściło się 45 przedszkoli, w których do 156 oddziałów uczęszczało 3 637 dzieci (1 767 dziewczynek oraz 1 870 chłopców). Dostępnych było 3 607 miejsc.

  18,4% mieszkańców powiatu wodzisławskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,2% wśród dziewczynek i 18,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 824 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,91 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 47 szkół podstawowych, w których w 696 oddziałach uczyło się 12 782 uczniów (6 190 kobiet oraz 6 592 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie wodzisławskim placówkę miało 45 szkół podstawowych, w których w 459 oddziałach uczyło się 9 270 uczniów (4 514 kobiet oraz 4 756 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,0% ludności (28,9% wśród dziewczynek i 29,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,4 uczniów.

  W powiecie wodzisławskim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 69 oddziałach uczyło się 1 931 uczniów (1 275 kobiet oraz 656 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 552 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wodzisławskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 71 oddziałach uczyło się 2 150 uczniów (1 388 kobiet oraz 762 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 756 absolwentów.

  W powiecie wodzisławskim znajduje się 7 Branżowych szkół I stopnia, w których w 38 oddziałach uczyło się 984 uczniów (253 kobiety oraz 731 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,4% mieszkańców (12,3% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,0 uczniów. 25,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,9% mieszkańców powiatu wodzisławskiego w wieku potencjalnej nauki (26,3% kobiet i 25,6% mężczyzn).

 • 17,9% Wykształcenie wyższe
 • pow. wodzisławski
  17,9%
  śląskie
  23,3%
  Kraj
  25,2%
 • 20,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. wodzisławski
  33,0%
  woj. śląskie
  36,2%
  Kraj
  35,2%
 • 34,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. wodzisławski
  10,2%
  Województwo
  11,3%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,8%
  śląskie
  21,5%
  Polska
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. wodzisławski
  31,6%
  woj. śląskie
  24,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 25,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 38,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,1%
  woj. śląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  11,4%
  woj. śląskie
  10,6%
  Polska
  12,3%
 • 14,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  śląskie
  2,9%
  Polska
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 824 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  824,0
  śląskie
  907,0
  Kraj
  896,0
 • 0,91 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat wodzisławski
  0,91
  woj. śląskie
  0,81
  Polska
  0,89
 •  
 • 46Przedszkola
 • 8 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 219 Oddziały
 • 17 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 5 039 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat wodzisławski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5 138 Dzieci
 • 2 516 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 622 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,0%
  51,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 25 2 lata i mniej
 • 25
 • 958 3 lata
 • 958
 • 1 309 4 lata
 • 1 309
 • 1 390 5 lata
 • 1 390
 • 1 439 6 lat
 • 1 439
 • 17 7 lat i więcej
 • 17
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 13 2 lata i mniej
 • 13
 • 451 3 lata
 • 451
 • 648 4 lata
 • 648
 • 689 5 lata
 • 689
 • 714 6 lat
 • 714
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 507 3 lata
 • 507
 • 661 4 lata
 • 661
 • 701 5 lata
 • 701
 • 725 6 lat
 • 725
 • 16 7 lat i więcej
 • 16
 • 370 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 351,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 351,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 24,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5Punkty przedszkolne
 • 10 Oddziały
 • 25 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat wodzisławski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 107 Dzieci
 • 39 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 68 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 36,4%
  63,6%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 26 3 lata
 • 26
 • 33 4 lata
 • 33
 • 19 5 lata
 • 19
 • 17 6 lat
 • 17
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 11 3 lata
 • 11
 • 15 4 lata
 • 15
 • 5 5 lata
 • 5
 • 3 6 lat
 • 3
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 15 3 lata
 • 15
 • 18 4 lata
 • 18
 • 14 5 lata
 • 14
 • 14 6 lat
 • 14
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 •  
 • 19,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 18,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat wodzisławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 656 Oddziały
 • 12 631 Uczniowie
 • 6 134 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 497 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 1 617 Uczniowie w 1 klasie
 • 822 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 795 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 476 Absolwenci
 • 736 Kobiety
  (absolwenci)
 • 740 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 40 Oddziały
 • 151 Uczniowie
 • 56 Kobiety
  (uczniowie)
 • 95 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,1%
  62,9%
 • 12 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Absolwenci
 • 10 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,4
  woj. śląskie
  17,2
  Cały kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,4
 • 18,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,4
 • 19,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,3
 • 3,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,8
 •  
 • 969,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 828,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 140,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 40,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat wodzisławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 61 Oddziały
 • 1 749 Uczniowie
 • 1 187 Kobiety
  (uczniowie)
 • 562 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,9%
  32,1%
 • 449 Uczniowie w 1 klasie
 • 299 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 150 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 464 Absolwenci
 • 307 Kobiety
  (absolwenci)
 • 157 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 8 Oddziały
 • 182 Uczniowie
 • 88 Kobiety
  (uczniowie)
 • 94 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 88 Absolwenci
 • 38 Kobiety
  (absolwenci)
 • 50 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  28,0
  woj. śląskie
  26,5
  Kraj
  26,3
 •  
 • 126,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 88,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat wodzisławski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 265 Uczniowie w 1 klasie
 • 80 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 185 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  25,9
  Województwo
  17,9
  Cała Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wodzisławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wodzisławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wodzisławski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wodzisławski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wodzisławskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie wodzisławskim znajdowały się 2 hotele (1 ★★★★, 1 ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 5 (liczba sal: 8, liczba miejsc: 670)
  • z nagłośnieniem: 4
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 6


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie wodzisławskim: 23 (publiczne: 23, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie wodzisławskim 14 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 450 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 759 (uczestnicy: 48 313)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 155)
  • wystawy: 31 (uczestnicy: 4 010)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 11 (uczestnicy: 1 544)
  • koncerty: 115 (uczestnicy: 18 615)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 144 (uczestnicy: 2 982)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 61 (uczestnicy: 2 939)
  • konkursy: 17 (uczestnicy: 1 123)
  • pokazy teatralne: 46 (uczestnicy: 5 143)
  • konferencje: 6 (uczestnicy: 160)
  • interdyscyplinarne: 3 (uczestnicy: 1 000)
  • warsztaty: 174 (uczestnicy: 2 250)
  • inne: 147 (uczestnicy: 8 392)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 67 (członkowie: 1 831)
  • plastyczne/techniczne: 30 (członkowie: 362)
  • taneczne: 5 (członkowie: 108)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 47)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 234)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 10 (członkowie: 775)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 15)
  • inne: 10 (członkowie: 270)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 33 (absolwenci: 404)
  • języków obcych: 8 (absolwenci: 111)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 16)
  • nauki gry na instrumentach: 9 (absolwenci: 122)
  • tańca: 9 (absolwenci: 89)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 30)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 18
  • muzyczne: 6
  • politechniczne: 1
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 4
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 10
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 88 (członkowie: 2 068)
  • teatralne: 8 (członkowie: 149)
  • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 110)
  • wokalne i chóry: 20 (członkowie: 314)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 13 (członkowie: 365)
  • taneczne: 37 (członkowie: 968)
  • inne: 4 (członkowie: 162)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie wodzisławskim działały 3 kina posiadające 3 sale z 645 miejscami na widowni. Odbyły się 1 153 seanse, na które przyszło 20 704 widzów, w tym 265 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 4 025 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie wodzisławskim działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie wodzisławskim działało 30 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 560 579 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 72 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 34 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 695 370 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 166
  • dostępne dla czytelników: 73
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 69
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 14
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 21
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 18
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 10


 • Kluby sportowe w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wodzisławskim działały 62 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 3 879 członków. Zarejestrowano 3 915 ćwiczących (mężczyźni: 3 177, kobiety: 738, chłopcy do lat 18: 2 050, dziewczęta do lat 18: 535). Aktywnych było 86 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (96), instruktora sportowego (71) oraz inne osoby (28).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wodzisławskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wodzisławski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat wodzisławski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 51 wypadków drogowych w powiecie wodzisławskim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 56 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 32,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 1,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla całego kraju) oraz 47,6 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie wodzisławskim zarejestrowanych było 113 348 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 96 070 samochodów osobowych (613,6 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski), 8 345 samochodów ciężarowych (61,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 152 autobusów (1,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 275 ciągników siodłowych (8,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 897 motocykli (31,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,8 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności do 1399 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 25,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 19,5 lat.


  W 2021 roku w powiecie wodzisławskim znajdowało się 25 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 104 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 104 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie wodzisławskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 51 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 56 Ranni
  (rok 2021)
 • 21 Lekko ranni
 • 35 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie wodzisławskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 32,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  32,8
  śląskie
  49,4
  Cały kraj
  59,9
 • 1,93 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat wodzisławski
  1,9
  woj. śląskie
  3,3
  Cały kraj
  5,9
 • 36,01 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat wodzisławski
  36,0
  śląskie
  57,8
  Polska
  69,4
 • 7,06 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat wodzisławski
  7,1
  śląskie
  5,5
  Cała Polska
  7,6
 • 47,64 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  47,6
  śląskie
  78,7
  Cały kraj
  80,2
 • 5,88 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat wodzisławski
  5,9
  Województwo
  6,7
  Cała Polska
  9,8
 • 109,80 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  109,8
  śląskie
  116,9
  Cała Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 113 348 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie wodzisławskim w 2020 roku
 • 96 070 Samochody osobowe
 • 8 345 Samochody ciężarowe
 • 106 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 152 Autobusy
 • 557 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 276 Ciągniki samochodowe
 • 1 275   Ciągniki siodłowe
 • 2 051 Ciągniki rolnicze
 • 4 897 Motocykle
 • 1 244   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 8 394 Motorowery
 • 96 070Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie wodzisławskim
 • Samochody osobowe w powiecie wodzisławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 613,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat wodzisławski
  613,6
  śląskie
  624,0
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg23 155
  • 1400-1649 kg26 003
  • 1650-1899 kg22 748
  • 1900 kg i więcej24 164
 • 23 155 do 1399 kg
 • 26 003 1400-1649 kg
 • 22 748 1650-1899 kg
 • 24 164 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 44 948 do 1399 cm3
 • 44 948
 • 44 716 1400-1999 cm3
 • 44 716
 • 6 406 2000 i więcej cm3
 • 6 406
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie wodzisławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna57 493
  • olej napędowy25 478
  • gaz (LPG)11 589
  • pozostałe1 510
 • 57 493 benzyna
 • 25 478 olej napędowy
 • 11 589 gaz (LPG)
 • 1 510 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 706 do 1 roku
 • 1 706
 • 1 281 2 lata
 • 1 281
 • 1 702 3 lata
 • 1 702
 • 3 720 4-5 lat
 • 3 720
 • 4 152 6-7 lat
 • 4 152
 • 5 592 8-9 lat
 • 5 592
 • 6 937 10-11 lat
 • 6 937
 • 17 949 12-15 lat
 • 17 949
 • 21 625 16-20 lat
 • 21 625
 • 12 462 21-25 lat
 • 12 462
 • 6 266 26-30 lat
 • 6 266
 • 12 678 31 lat i więcej
 • 12 678
 • 17,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie wodzisławskim
 • Powiat
  17,8 lat
  śląskie
  17,8 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 8 345Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie wodzisławskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie wodzisławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 61,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat wodzisławski
  61,4
  Województwo
  86,2
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 972 do 999 kg
 • 3 972
 • 2 399 1000-1499 kg
 • 2 399
 • 620 1500-2999 kg
 • 620
 • 70 3000-3499 kg
 • 70
 • 131 3500-4999 kg
 • 131
 • 404 5000-6999 kg
 • 404
 • 362 7000-9999 kg
 • 362
 • 257 10000-14999 kg
 • 257
 • 130 15000 kg i więcej
 • 130
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 193
  • olej napędowy5 873
  • gaz (LPG)378
  • pozostałe901
 • 1 193 benzyna
 • 5 873 olej napędowy
 • 378 gaz (LPG)
 • 901 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 54 do 1 roku
 • 54
 • 69 2 lata
 • 69
 • 95 3 lata
 • 95
 • 255 4-5 lat
 • 255
 • 337 6-7 lat
 • 337
 • 438 8-9 lat
 • 438
 • 593 10-11 lat
 • 593
 • 1 290 12-15 lat
 • 1 290
 • 1 577 16-20 lat
 • 1 577
 • 1 127 21-25 lat
 • 1 127
 • 782 26-30 lat
 • 782
 • 1 728 31 lat i więcej
 • 1 728
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie wodzisławskim
 • powiat wodzisławski
  20,1 lat
  śląskie
  18,8 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 152Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie wodzisławskim
 • Autobusy w powiecie wodzisławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1,0 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. wodzisławski
  1,0
  Województwo
  2,7
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy100
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe49
 • 3 benzyna
 • 100 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 49 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 6 10-11 lat
 • 6
 • 15 12-15 lat
 • 15
 • 19 16-20 lat
 • 19
 • 29 21-25 lat
 • 29
 • 14 26-30 lat
 • 14
 • 63 31 lat i więcej
 • 63
 • 25,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie wodzisławskim
 • Tutaj
  25,7 lat
  woj. śląskie
  21,8 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 1 275Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie wodzisławskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie wodzisławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 8,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat wodzisławski
  8,1
  śląskie
  9,5
  Kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7
  • olej napędowy1 131
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe136
 • 7 benzyna
 • 1 131 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 136 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 98 do 1 roku
 • 98
 • 42 2 lata
 • 42
 • 58 3 lata
 • 58
 • 130 4-5 lat
 • 130
 • 93 6-7 lat
 • 93
 • 154 8-9 lat
 • 154
 • 61 10-11 lat
 • 61
 • 221 12-15 lat
 • 221
 • 133 16-20 lat
 • 133
 • 121 21-25 lat
 • 121
 • 97 26-30 lat
 • 97
 • 67 31 lat i więcej
 • 67
 • 13,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie wodzisławskim
 • pow. wodzisławski
  13,1 lat
  Województwo
  13,6 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 4 897Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie wodzisławskim
 • Motocykle w powiecie wodzisławskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 31,3 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  31,3
  Województwo
  35,3
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 164 do 1 roku
 • 164
 • 73 2 lata
 • 73
 • 59 3 lata
 • 59
 • 258 4-5 lat
 • 258
 • 156 6-7 lat
 • 156
 • 190 8-9 lat
 • 190
 • 248 10-11 lat
 • 248
 • 861 12-15 lat
 • 861
 • 857 16-20 lat
 • 857
 • 607 21-25 lat
 • 607
 • 317 26-30 lat
 • 317
 • 1 107 31 lat i więcej
 • 1 107
 • 19,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie wodzisławskim
 • pow. wodzisławski
  19,5 lat
  Województwo
  22,3 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 25 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 12 km  Będących pod zarządem gminy
 • 6 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 7 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie wodzisławskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 871,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat wodzisławski
  871,8 km
  Województwo
  1 109,9 km
  Polska
  591,9 km
 • 1,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  1,6 km
  Województwo
  3,1 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 104 Liczba licencji na taksówki
 • 104 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami