Bieruń w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Bieruń - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Bieruń to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Bieruń.
 • 18 966 Liczba mieszkańców
 • 40,5 km² Powierzchnia
 • 468,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • ok. 1290 Data założenia
 • 1387 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • SBL Tablice rejestracyjne
 • Krystian Andrzej Grzesica Burmistrz miasta
Bieruń na mapie
Identyfikatory
 • 19.092950.0900 Współrzędne GPS
 • 2414011 TERYT (TERC)
 • 0938077 SIMC
Herb miasta Bieruń
Bieruń herb

Jak Bieruń wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Bieruń na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Bieruń wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Bieruń plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
2Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
5Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
55Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
60Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
102Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
108Miasta o największej powierzchni w Polsce
115Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
125Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
127Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
128Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
134Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
138Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
152Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
153Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
163Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
178Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi
200Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
204Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
206Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
206Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
207Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
216Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
218Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań

Bieruń - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
43-150Poczta Bieruń Stary, ul. Rynek 11
43-150Skrytki Pocztowe Poczta Bieruń Stary, ul. Rynek 11
43-155Poczta Bieruń Nowy, ul. Wawelska 33
43-155Skrytki Pocztowe Poczta Bieruń Nowy, ul. Wawelska 33

Bieruń - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Bieruniu)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Bieruniu aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Tychach (podlega pod: ZUS Oddział w Rybniku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. de Gaulle`a 16
43-100 Tychy
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
32/ 323-32-00 Tel. dyż. 32/ 323-32-55
32/ 323-32-44
ul. Turystyczna 1 A
43-155 Bieruń
Urząd Miejski w Bieruniu
(32) 324-24-00
(32) 216-47-77
ul. Rynek 14
43-150 Bieruń
Starostwo Powiatowe w Bieruniu
(32) 226-91-00
(32) 226-90-00
ul.św.Kingi 1
43-155 Bieruń

Bieruń - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Bieruń jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 18 966, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 5,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,7 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Bierunia zawarli w 2022 roku 91 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  25,0% mieszkańców Bierunia jest stanu wolnego, 61,6% żyje w małżeństwie, 5,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,7% to wdowy/wdowcy.

  Bieruń ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -61. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,21 na 1000 mieszkańców Bierunia. W 2022 roku urodziło się 141 dzieci, w tym 45,4% dziewczynek i 54,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 298 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,77 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 41,1% zgonów w Bieruniu spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,4% zgonów w Bieruniu były nowotwory, a 2,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Bierunia przypada 10.62 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 186 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 257 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Bierunia -71. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 20 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -15.

  60,3% mieszkańców Bierunia jest w wieku produkcyjnym, 19,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Bierunia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 966 Liczba mieszkańców
 • 9 568 Kobiety
 • 9 398 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Bieruniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Bieruniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Bieruniu w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Bierunia
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Bieruń
  40,7 lat
  Województwo
  43,0 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 42,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Bieruń, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Bierunia
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Bieruń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Bieruń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Bieruń,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  24,9%
  śląskie
  27,0%
  Polska
  29,1%
 • 20,4% Kobiety
  (Panny)
 • 29,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 61,6% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  61,6%
  śląskie
  55,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 61,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,7% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  7,8%
  Województwo
  9,2%
  Cały kraj
  8,5%
 • 12,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,5%
  woj. śląskie
  8,0%
  Kraj
  7,6%
 • 6,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Miasto
  0,2%
  Województwo
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Bieruniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Bieruniu w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Bieruń
  4,8
  śląskie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Bieruń
  1,5
  woj. śląskie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 91 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Bieruniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Bieruniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -61 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -35 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -26 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,21 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -3,2
  śląskie
  -5,8
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Bieruniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Bieruniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Bieruniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Bieruniu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 141 Urodzenia żywe
 • 64 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 77 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 45,4%
  54,6%
 • 7,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Bieruń
  7,4
  śląskie
  7,3
  Cały kraj
  8,1
 • 34,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  34,6
  śląskie
  32,5
  Kraj
  35,1
 • 2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 2
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 95 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 95
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 298 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 243 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 352 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Bieruń
  3 298 g
  Województwo
  3 296 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 28 Waga 4000g - 4499g
 • 28
 • 127 Waga 3500g - 3999g
 • 127
 • 194 Waga 3000g - 3499g
 • 194
 • 89 Waga 2500g - 2999g
 • 89
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,25
  Województwo
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Bieruń
  0,62
  śląskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,77 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,77
  Województwo
  0,56
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Bieruniu w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 202 Zgony
 • 99 Kobiety
  (Zgony)
 • 103 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,0%
  51,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10,6 Zgony na 1000 ludności
 • Bieruń
  10,6
  Województwo
  13,0
  Cała Polska
  11,9
 • 129,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  129,2
  woj. śląskie
  179,4
  Cały kraj
  147,0
 • 4,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  4,3
  Województwo
  4,8
  Polska
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,1
  woj. śląskie
  3,5
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Bieruń
  41,1%
  śląskie
  35,1%
  Kraj
  34,8%
 • 20,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,4%
  woj. śląskie
  20,2%
  Kraj
  19,6%
 • 2,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Bieruń
  2,7%
  woj. śląskie
  3,8%
  Kraj
  5,4%
 • 123 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  6,9
  Cała Polska
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  83,3
  Cała Polska
  74,4
 • 244,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  244,0
  woj. śląskie
  304,2
  Kraj
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  279,8
  Polska
  246,5
 • 491,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 507,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 474,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  491,4
  śląskie
  529,0
  Polska
  475,8
 • 75,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 40,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 110,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Bieruń
  75,5
  śląskie
  81,3
  Kraj
  70,6
 • 16,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Bieruń
  16,6
  Województwo
  39,9
  Cała Polska
  32,6
 • 3,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Bieruń
  3,3
  śląskie
  6,9
  Polska
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,3%
  Województwo
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 186 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 86 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 100 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 257 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 125 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 132 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -86 Saldo migracji
 • -45 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -41 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -71 Saldo migracji wewnętrznych
 • -39 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -32 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -15 Saldo migracji zagranicznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Bieruniu w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Bieruniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Bieruń, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bieruń - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Bieruniu oddano do użytku 54 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,85 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Bieruniu to 6 228 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 328 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  87,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 13,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Bieruniu to 4,85 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Bieruniu to 128,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,43% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,29% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,46% mieszkań posiada łazienkę, 89,81% korzysta z centralnego ogrzewania, a 70,49% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

  Powiat bieruńsko-lędziński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Bieruniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 228 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 328,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Bieruń
  328,40
  śląskie
  423,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 86,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Bieruń
  86,30 m2
  woj. śląskie
  72,70 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 28,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,30 m2
  śląskie
  30,80 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,31 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,31
  Województwo
  3,79
  Kraj
  3,83
 • 3,05 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  3,05
  woj. śląskie
  2,36
  Cały kraj
  2,42
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Bieruń
  0,71
  woj. śląskie
  0,62
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Bieruniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 54 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,85 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Bieruń
  2,85
  Województwo
  4,31
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 262 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,85 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,85
  Województwo
  4,13
  Kraj
  3,89
 • 13,81 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Bieruń
  13,81
  woj. śląskie
  17,79
  Cała Polska
  24,56
 • 6 914 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 128,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Bieruń
  128,0 m2
  woj. śląskie
  101,8 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,36 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Bieruń
  0,36 m2
  śląskie
  0,44 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Bieruniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,43%
  śląskie
  99,05%
  Kraj
  97,71%
 • 99,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Bieruń
  99,29%
  Województwo
  96,66%
  Kraj
  95,10%
 • 98,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  98,46%
  Województwo
  95,69%
  Kraj
  93,66%
 • 89,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  89,81%
  woj. śląskie
  84,31%
  Cała Polska
  85,62%
 • 70,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  70,49%
  śląskie
  68,18%
  Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Bieruń - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Bieruniu na 1000 mieszkańców pracuje 422osób . Jest to więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Bieruniu wynosiło w 2022 roku 1,7% (1,7% wśród kobiet i 1,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bieruniu wynosiło 5 620,67 PLN, co odpowiada 83.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Bierunia 2 607 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 2 203 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -404.

  2,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Bierunia pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 66,1% w przemyśle i budownictwie, a 15,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Bieruniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 422 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  422,0
  Województwo
  393,0
  Polska
  402,0
 • 1,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 1,7% Kobiety
 • 1,7% Mężczyźni
 • Bieruń
  1,7%
  woj. śląskie
  3,7%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Bieruniu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Bieruniu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Bieruniu w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Bieruniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 621 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Bieruń
  5 621 PLN
  Województwo
  6 728 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Bieruniu w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Bieruniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 607 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 2 203 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -404 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,85 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Bieruniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 2,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 1,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 66,1% Przemysł i budownictwo
 • 34,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 81,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,6% Pozostałe
 • 38,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 4,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Bieruniu w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,3% W wieku produkcyjnym
 • 54,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Bieruń, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 65,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  65,8
  śląskie
  70,5
  Kraj
  69,0
 • 33,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Bieruń
  33,2
  śląskie
  41,1
  Cała Polska
  38,2
 • 101,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Bieruń
  101,8
  woj. śląskie
  139,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Bieruń - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Bieruniu w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 691 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 298 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 131 nowych podmiotów, a 78 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (170) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (108) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (530) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (49) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Bieruniu najwięcej (129) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 620) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,4% (395) podmiotów, a 75,9% (1 284) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Bieruniu najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.4%) oraz Budownictwo (14.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 691 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 395 Przemysł i budownictwo
 • 1 284 Pozostała działalność
 • 131 Podmioty nowo zarejestrowane w Bieruniu w 2022 roku
 • 78 Podmioty wyrejestrowane w Bieruniu w 2022 roku
 • 1 298 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 620 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 620
 • 52 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 52
 • 17 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 17
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 1 689 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 689
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 165 Spółki handlowe ogółem
 • 165
 • 42  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 42
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 129  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 129
 • 31    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 31
 • 87 Spółki cywilne ogółem
 • 87
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 298 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 304 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 304
 • 182 Budownictwo
 • 182
 • 142 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 142
 • 138 Przetwórstwo przemysłowe
 • 138
 • 96 Pozostała działalność
 • 96
 • 86 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 86
 • 85 Informacja i komunikacja
 • 85
 • 75 Transport i gospodarka magazynowa
 • 75
 • 44 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 44
 • 38 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 38
 • 36 Edukacja
 • 36
 • 29 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 29
 • 15 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 15
 • 15 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 15
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bieruń - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Bieruniu stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 258 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,59 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Bieruniu wynosi 63,10% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Bierunia najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,75 (wykrywalność 64%) oraz przeciwko mieniu - 6,53 (wykrywalność 41%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 2,65 (32%), drogowe - 1,58 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,40 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Bieruniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Bierunia.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Bieruń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 258 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 258
 • 166 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 166
 • 50 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 50
 • 30 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 30
 • 8 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 8
 • 124 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 124
 • 13,59 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Bieruń
  13,59
  Województwo
  35,08
  Cały kraj
  22,81
 • 8,75 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,75
  Województwo
  14,39
  Polska
  12,98
 • 2,65 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Bieruń
  2,65
  śląskie
  17,79
  Cały kraj
  6,99
 • 1,58 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,58
  woj. śląskie
  1,68
  Cała Polska
  1,82
 • 0,40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,40
  śląskie
  0,44
  Cały kraj
  0,35
 • 6,53 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Bieruń
  6,53
  śląskie
  14,31
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Bieruń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  63%
  Województwo
  80%
  Cała Polska
  71%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  64%
  Województwo
  67%
  Cała Polska
  63%
 • 33% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  33%
  śląskie
  88%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Bieruń
  96%
  śląskie
  89%
  Cały kraj
  88%
 • 42% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  42%
  śląskie
  60%
  Polska
  51%

Bieruń - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Bierunia wyniosła w 2022 roku 120,5 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 3.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Bierunia - 29.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,9 mln złotych, czyli 9,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Bierunia wyniosła w 2022 roku 133,6 mln złotych, co daje 7,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (46.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (12.8%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6.8%). W budżecie Bierunia wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (17,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 174 złotych na mieszkańca (2,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 24,8%.
 • Wydatki budżetu w Bieruniu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Bierunia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Bieruń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Bierunia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  85,9 mln

  4,4 tys(100%)

  84,6 mln

  4,3 tys(100%)

  97,6 mln

  5,0 tys(100%)

  102,7 mln

  5,2 tys(100%)

  113,7 mln

  5,8 tys(100%)

  115,0 mln

  6,0 tys(100%)

  125,7 mln

  6,6 tys(100%)

  120,5 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  29,7 mln

  1,5 tys(34.6%)

  25,6 mln

  1,3 tys(30.3%)

  27,1 mln

  1,4 tys(27.8%)

  25,8 mln

  1,3 tys(25.1%)

  30,4 mln

  1,6 tys(26.7%)

  33,6 mln

  1,7 tys(29.2%)

  32,1 mln

  1,7 tys(25.6%)

  35,4 mln

  1,9 tys(29.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  14,8 mln

  754(17.2%)

  9,0 mln

  459(10.7%)

  10,5 mln

  536(10.8%)

  16,2 mln

  824(15.7%)

  13,2 mln

  677(11.6%)

  11,8 mln

  609(10.3%)

  12,7 mln

  657(10.1%)

  12,6 mln

  664(10.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  12,4 mln

  631(14.4%)

  8,4 mln

  428(9.9%)

  9,3 mln

  475(9.6%)

  11,4 mln

  581(11.1%)

  9,8 mln

  504(8.7%)

  9,8 mln

  504(8.5%)

  10,7 mln

  553(8.5%)

  12,5 mln

  660(10.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,7 mln

  497(11.3%)

  12,3 mln

  627(14.6%)

  16,1 mln

  820(16.5%)

  11,7 mln

  595(11.4%)

  12,0 mln

  614(10.5%)

  10,9 mln

  563(9.5%)

  14,6 mln

  755(11.6%)

  8,7 mln

  461(7.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,4 mln

  123(2.8%)

  2,1 mln

  108(2.5%)

  2,5 mln

  129(2.6%)

  2,5 mln

  129(2.5%)

  4,5 mln

  230(3.9%)

  4,0 mln

  207(3.5%)

  11,7 mln

  604(9.3%)

  8,4 mln

  445(7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,9 mln

  250(5.7%)

  5,6 mln

  286(6.6%)

  5,8 mln

  295(5.9%)

  6,9 mln

  351(6.7%)

  7,4 mln

  381(6.5%)

  6,6 mln

  340(5.7%)

  6,9 mln

  358(5.5%)

  8,1 mln

  428(6.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,8 mln

  296(6.7%)

  14,7 mln

  747(17.4%)

  3,5 mln

  181(3.6%)

  3,1 mln

  158(3%)

  3,3 mln

  171(2.9%)

  3,6 mln

  184(3.1%)

  3,8 mln

  197(3%)

  6,8 mln

  357(5.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  42,4 tys

  2,2(0%)

  33,0 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,0 tys

  2,0(0%)

  40,0 tys

  2,1(0%)

  48,1 tys

  2,5(0%)

  29,9 tys

  1,5(0%)

  6,1 mln

  323(5.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,1 mln

  106(2.4%)

  2,3 mln

  118(2.7%)

  2,4 mln

  122(2.5%)

  4,2 mln

  215(4.1%)

  6,1 mln

  311(5.3%)

  3,1 mln

  158(2.7%)

  2,2 mln

  116(1.8%)

  2,4 mln

  128(2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,8 mln

  92,7(2.1%)

  1,8 mln

  90,5(2.1%)

  2,4 mln

  120(2.4%)

  2,6 mln

  133(2.5%)

  2,6 mln

  134(2.3%)

  1,6 mln

  82,8(1.4%)

  1,7 mln

  88,2(1.4%)

  1,8 mln

  96,1(1.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  616,7 tys

  31,5(0.7%)

  633,7 tys

  32,3(0.7%)

  648,5 tys

  33,0(0.7%)

  598,2 tys

  30,5(0.6%)

  567,6 tys

  29,1(0.5%)

  703,7 tys

  36,3(0.6%)

  768,6 tys

  39,8(0.6%)

  966,7 tys

  51,0(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  525,2 tys

  26,8(0.6%)

  612,3 tys

  31,2(0.7%)

  540,6 tys

  27,5(0.6%)

  480,1 tys

  24,5(0.5%)

  639,4 tys

  32,8(0.6%)

  427,2 tys

  22,1(0.4%)

  242,1 tys

  12,5(0.2%)

  848,7 tys

  44,7(0.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  293,3 tys

  15,0(0.3%)

  309,7 tys

  15,8(0.4%)

  246,3 tys

  12,5(0.3%)

  259,8 tys

  13,2(0.3%)

  376,8 tys

  19,3(0.3%)

  286,6 tys

  14,8(0.2%)

  299,3 tys

  15,5(0.2%)

  555,7 tys

  29,3(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  81,9 tys

  4,2(0.1%)

  86,0 tys

  4,4(0.1%)

  90,5 tys

  4,6(0.1%)

  87,5 tys

  4,5(0.1%)

  104,1 tys

  5,3(0.1%)

  68,2 tys

  3,5(0.1%)

  105,1 tys

  5,4(0.1%)

  107,3 tys

  5,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  532,4 tys

  27,2(0.6%)

  579,4 tys

  29,5(0.7%)

  549,3 tys

  28,0(0.6%)

  660,7 tys

  33,7(0.6%)

  319,5 tys

  16,4(0.3%)

  270,6 tys

  14,0(0.2%)

  220,3 tys

  11,4(0.2%)

  22,1 tys

  1,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  177,9 tys

  9,1(0.2%)

  18,7 tys

  1,0(0%)

  4,4 tys

  0,2(0%)

  143,6 tys

  7,3(0.1%)

  162,6 tys

  8,3(0.1%)

  146,1 tys

  7,5(0.1%)

  3,7 tys

  0,2(0%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  533

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  6,7 tys

  0,3(0%)

  298

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  392

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  16,7 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  12,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  0,2(0%)

  4,1 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  364,7 tys

  18,6(0.4%)

  593,5 tys

  30,2(0.6%)

  16,1 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  65,7 tys

  3,4(0.1%)

  48,9 tys

  2,5(0.1%)

  35,3 tys

  1,8(0%)

  16,7 tys

  0,9(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Bieruniu według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Bierunia według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Bieruń, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Bierunia według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  81,4 mln

  4,1 tys(100%)

  93,6 mln

  4,8 tys(100%)

  95,4 mln

  4,9 tys(100%)

  100,0 mln

  5,1 tys(100%)

  123,7 mln

  6,3 tys(100%)

  118,9 mln

  6,2 tys(100%)

  129,9 mln

  6,8 tys(100%)

  133,6 mln

  7,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  43,6 mln

  2,2 tys(53.5%)

  45,1 mln

  2,3 tys(48.1%)

  45,1 mln

  2,3 tys(47.3%)

  50,2 mln

  2,6 tys(50.2%)

  55,1 mln

  2,8 tys(44.6%)

  50,3 mln

  2,6 tys(42.3%)

  57,8 mln

  3,0 tys(44.5%)

  62,7 mln

  3,3 tys(46.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,3 mln

  626(15.1%)

  13,2 mln

  670(14.1%)

  13,2 mln

  671(13.8%)

  14,0 mln

  712(14%)

  14,4 mln

  741(11.7%)

  18,6 mln

  959(15.6%)

  18,1 mln

  937(13.9%)

  17,2 mln

  905(12.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,8 mln

  449(10.8%)

  6,1 mln

  309(6.5%)

  6,3 mln

  323(6.6%)

  8,7 mln

  442(8.7%)

  5,3 mln

  270(4.3%)

  6,1 mln

  314(5.1%)

  5,1 mln

  262(3.9%)

  9,1 mln

  482(6.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,5 mln

  126(3%)

  4,0 mln

  202(4.2%)

  2,6 mln

  135(2.8%)

  2,7 mln

  137(2.7%)

  10,2 mln

  524(8.3%)

  6,1 mln

  314(5.1%)

  8,7 mln

  450(6.7%)

  9,1 mln

  479(6.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  25,0 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,6 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 mln

  321(4.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,3 mln

  170(4.1%)

  4,7 mln

  242(5.1%)

  3,8 mln

  195(4%)

  2,4 mln

  124(2.4%)

  4,0 mln

  206(3.2%)

  3,2 mln

  166(2.7%)

  4,7 mln

  245(3.6%)

  3,8 mln

  200(2.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,8 mln

  193(4.6%)

  2,6 mln

  131(2.7%)

  5,5 mln

  278(5.7%)

  2,8 mln

  142(2.8%)

  3,8 mln

  197(3.1%)

  3,0 mln

  157(2.6%)

  4,9 mln

  253(3.8%)

  3,7 mln

  194(2.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  189(4.5%)

  12,6 mln

  639(13.4%)

  1,1 mln

  54,2(1.1%)

  784,4 tys

  40,0(0.8%)

  811,7 tys

  41,6(0.7%)

  787,8 tys

  40,7(0.7%)

  787,8 tys

  40,7(0.6%)

  3,3 mln

  173(2.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,2 mln

  61,5(1.5%)

  1,3 mln

  63,8(1.3%)

  1,2 mln

  61,6(1.3%)

  1,2 mln

  59,4(1.2%)

  2,0 mln

  101(1.6%)

  1,4 mln

  69,7(1.1%)

  1,1 mln

  58,6(0.9%)

  2,7 mln

  140(2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  79,2(1.9%)

  3,8 mln

  191(4%)

  620,8 tys

  31,6(0.7%)

  520,5 tys

  26,5(0.5%)

  1,5 mln

  76,7(1.2%)

  622,6 tys

  32,1(0.5%)

  233,6 tys

  12,1(0.2%)

  1,4 mln

  73,5(1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  90,4 tys

  4,6(0.1%)

  54,0 tys

  2,7(0.1%)

  316,7 tys

  16,1(0.3%)

  254,4 tys

  13,0(0.3%)

  167,4 tys

  8,6(0.1%)

  54,3 tys

  2,8(0%)

  54,7 tys

  2,8(0%)

  115,8 tys

  6,1(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  110,4 tys

  5,6(0.1%)

  94,2 tys

  4,8(0.1%)

  122,8 tys

  6,3(0.1%)

  95,7 tys

  4,9(0.1%)

  97,8 tys

  5,0(0.1%)

  104,3 tys

  5,4(0.1%)

  105,9 tys

  5,5(0.1%)

  96,4 tys

  5,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  44,2 tys

  2,3(0.1%)

  50,1 tys

  2,6(0.1%)

  54,2 tys

  2,8(0.1%)

  51,2 tys

  2,6(0.1%)

  67,9 tys

  3,5(0.1%)

  63,3 tys

  3,3(0.1%)

  66,2 tys

  3,4(0.1%)

  66,3 tys

  3,5(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,0 tys

  0,3(0%)

  9,2 tys

  0,5(0%)

  4,3 tys

  0,2(0%)

  368

  0,0(0%)

  488

  0,0(0%)

  200,1 tys

  10,3(0.2%)

  1,2 mln

  62,6(0.9%)

  52,7 tys

  2,8(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  230,4 tys

  11,8(0.3%)

  219,5 tys

  11,2(0.2%)

  244,3 tys

  12,4(0.3%)

  307,9 tys

  15,7(0.3%)

  13,4 tys

  0,7(0%)

  13,5 tys

  0,7(0%)

  14,6 tys

  0,8(0%)

  21,3 tys

  1,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  40,0 tys

  2,0(0%)

  43,4 tys

  2,2(0%)

  69,6 tys

  3,5(0.1%)

  58,2 tys

  3,0(0.1%)

  4,2 mln

  218(3.4%)

  552,2 tys

  28,5(0.5%)

  23,4 tys

  1,2(0%)

  10,0 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  177,9 tys

  9,1(0.2%)

  18,7 tys

  1,0(0%)

  4,4 tys

  0,2(0%)

  143,6 tys

  7,3(0.1%)

  162,6 tys

  8,3(0.1%)

  146,1 tys

  7,5(0.1%)

  3,7 tys

  0,2(0%)

  3,8 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  533

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  298

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  392

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  16,7 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Bieruń - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 453 mieszkańców Bierunia jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 164 kobiet oraz 2 289 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 21,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 23,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców Bierunia, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 9,6% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Bierunia mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Bieruniu największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,7%) oraz zasadnicze zawodowe (21,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,9%) oraz średnie zawodowe (27,9%).

  W roku 2021 w Bieruniu mieściły się 4 przedszkola, w których do 38 oddziałów uczęszczało 829 dzieci (393 dziewczynki oraz 436 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Bieruniu mieściły się 2 przedszkola, w których do 22 oddziałów uczęszczało 520 dzieci (261 dziewczynek oraz 259 chłopców). Dostępne były 434 miejsca.

  19,9% mieszkańców Bierunia w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,9% wśród dziewczynek i 20,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 925 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,79 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 81 oddziałach uczyło się 1 688 uczniów (867 kobiet oraz 821 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Bieruniu placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 52 oddziałach uczyło się 1 132 uczniów (530 kobiet oraz 602 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,3% ludności (32,3% wśród dziewczynek i 30,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,04.

  W Bieruniu znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 17 oddziałach uczyło się 490 uczniów (309 kobiet oraz 181 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 112 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Bieruniu placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 20 oddziałach uczyło się 589 uczniów (361 kobiet oraz 228 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 220 absolwentów.

  W Bieruniu znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 8 oddziałach uczyło się 168 uczniów (40 kobiet oraz 128 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,2% mieszkańców (15,2% wśród dziewczyn i 17,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 28,8 uczniów. 21,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 18,9% mieszkańców Bierunia w wieku potencjalnej nauki (18,4% kobiet i 19,3% mężczyzn).

 • 21,8% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  21,8%
  śląskie
  23,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 25,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,0%
  śląskie
  36,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 36,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Bieruń
  2,6%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,3%
  Województwo
  11,3%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  23,1%
  Województwo
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,6%
  Województwo
  24,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 21,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  woj. śląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 9,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Bieruń
  9,6%
  woj. śląskie
  10,6%
  Kraj
  12,3%
 • 12,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  śląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Bieruniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 925 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  925,0
  woj. śląskie
  906,0
  Cała Polska
  883,0
 • 0,79 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,79
  Województwo
  0,81
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 38 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 856 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Bieruń) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 829 Dzieci
 • 393 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 436 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,4%
  52,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 189 3 lata
 • 189
 • 212 4 lata
 • 212
 • 213 5 lata
 • 213
 • 206 6 lat
 • 206
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 89 3 lata
 • 89
 • 121 4 lata
 • 121
 • 83 5 lata
 • 83
 • 98 6 lat
 • 98
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 100 3 lata
 • 100
 • 91 4 lata
 • 91
 • 130 5 lata
 • 130
 • 108 6 lat
 • 108
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 •  
 • 75,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 75,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Bieruniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bieruniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole nr1
  Publiczne
  32 216-17-26
  32 216-17-26
  ul. Chemików 33
  43-150 Bieruń
  1535029
  Przedszkole nr 2
  Publiczne
  32 216-29-71
  32 216-29-71
  ul. Warszawska 230
  43-155 Bieruń
  1432534
  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KAROLEK BOGUMIŁA LEGUTKO
  Niepubliczne
  ul. Ks. P. Macierzyńskiego 11
  43-150 Bieruń
  ---
 • Szkoły podstawowe w Bieruniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Bieruń) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 81 Oddziały
 • 1 688 Uczniowie
 • 867 Kobiety
  (uczniowie)
 • 821 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,4%
  48,6%
 • 226 Uczniowie w 1 klasie
 • 111 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 115 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 164 Absolwenci
 • 75 Kobiety
  (absolwenci)
 • 89 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  20,8
  Województwo
  17,2
  Kraj
  16,7
 •  
 • 109,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 93,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 94,04 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Bieruń
  94,04
  śląskie
  97,17
  Cały kraj
  95,71
 • 93,70 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  93,70
  woj. śląskie
  95,97
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Bieruń) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Bieruń) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Bieruniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bieruniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1
  Publiczna
  32 216-40-67
  32 216-40-67
  ul. Krakowska 28
  43-150 Bieruń
  2759851
  Szkoła Podstawowa nr 3 Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Bieruniu (Orzeł Biały)
  Publiczna
  32 216-29-70
  32 216-29-70
  ul. Węglowa 11
  43-155 Bieruń
  2557458
  Szkoła filialna w Czarnuchowicach (Orzeł Biały)
  Publiczna
  32 216-29-73
  ul. Mielęckiego 29
  43-155 Bieruń
  ---
  Szkoła filialna w Ścierniach (Orzeł Biały)
  Publiczna
  32 216-33-03
  ul. Kamienna 17
  43-155 Bieruń
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Bieruniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Bieruń) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 490 Uczniowie
 • 309 Kobiety
  (uczniowie)
 • 181 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,1%
  36,9%
 • 146 Uczniowie w 1 klasie
 • 95 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 112 Absolwenci
 • 81 Kobiety
  (absolwenci)
 • 31 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  28,8
  Województwo
  26,5
  Kraj
  26,3
 •  
 • 31,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 24,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Bieruń) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Bieruń
  21,0
  woj. śląskie
  17,9
  Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Bieruniu(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Bieruniu aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Bieruniu
  Publiczne
  32 216-29-81
  32 216-38-02
  ul. Granitowa 130
  43-155 Bieruń
  20566-
  LIceum Ogólnokształcące (Powstańców Sląskich)
  Publiczne
  32 216-40-60
  32 216-40-60
  ul. Licealna 17
  43-150 Bieruń
  1830041
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bieruniu
  Publiczna
  32 216-29-81
  32 216-38-02
  ul. Granitowa 130
  43-155 Bieruń
  6170-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bieruniu
  Publiczne
  32 216-29-81
  32 216-38-02
  ul. Granitowa 130
  43-155 Bieruń
  263-
  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Bieruniu
  Publiczne
  32 216-29-81
  32 216-38-02
  ul. Granitowa 130
  43-155 Bieruń
  117-
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  32 216-29-81
  32 216-38-02
  ul. Granitowa 130
  43-155 Bieruń
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Bieruniu
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 19,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 32,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Bieruń, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Bieruń, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Bieruń, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Bieruń - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Bieruniu

 • Według danych GUS z 2022 roku w Bieruniu znajdował się 1 hotel (kategorii w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):


   • Kultura i rekreacja w Bieruniu
    (Źródło: GUS, 2022)

   • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Bieruniu: 3 (publiczne: 3, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Bieruniu 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 450 standardowych miejsc dla widzów.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 46 (uczestnicy: 6 313)
    • koncerty: 2 (uczestnicy: 320)
    • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 405)
    • pokazy teatralne: 9 (uczestnicy: 1 890)
    • konferencje: 3 (uczestnicy: 510)
    • warsztaty: 9 (uczestnicy: 160)
    • inne: 13 (uczestnicy: 3 028)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
    • ogółem: 5 (członkowie: 142)
    • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 29)
    • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 113)


    Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
    • ogółem: 2 (absolwenci: 47)
    • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 39)


    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
    • plastyczne: 1
    • muzyczne: 1
    • ceramiczne: 1
    • sale baletowe/taneczne: 1


    Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
    • ogółem: 6 (członkowie: 110)
    • teatralne: 1 (członkowie: 10)
    • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 28)
    • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 14)
    • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 47)
    • taneczne: 1 (członkowie: 11)


    Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Według danych z 2022 w Bieruniu działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 100 zwiedzających, co daje 579 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

    Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Według danych z 2022 w Bieruniu działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 56 851 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

    Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 64 504 wolumeny.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
    • dostępne dla czytelników: 4
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
    • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
    Według danych z 2016 w Bieruniu działało 7 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 623 członków. Zarejestrowano 669 ćwiczących (mężczyźni: 466, kobiety: 203, chłopcy do lat 18: 352, dziewczęta do lat 18: 146). Aktywnych było 10 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (21), instruktora sportowego (12) oraz inne osoby (1).

    Ćwiczący w klubach sportowych w Bieruniu w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   • Zabytki w Bieruniu
    (Źródło: NID, 15.XII.2017)

   • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Bierunia znajduje się 7 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
   • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
   • Interaktywna mapa zabytków w Bieruniu
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Grodzisko stożkowate Bieruń Stary, st.29 ze średniowieczadnia 1953-01-12, wykaz dokumentów: R372/53 z 1953-01-12; 819/67 z 1967-12-21
    • Miasto z końca XIV w.dnia 1953-03-14, wykaz dokumentów: R/390/53 z 1953-03-14; 731/66 z 1966-06-15
    • Kościół z XVII w.dnia 1966-05-28, wykaz dokumentów: 674/66 z 1966-05-28; A/423/14 z 2014-09-09
    • Kościół z XVIII w.dnia 1966-05-28, wykaz dokumentów: 675/66 z 1966-05-28
    • Kościół z 1909 r. (ul. Warszawska 290)dnia 2013-02-26, wykaz dokumentów: A/402/13 z 2013-02-26
    • Grobowiec z pocz. XX w.dnia 2016-07-11, wykaz dokumentów: A/476/2016 z 2016-07-11
    • Dom pogrzebowy z przełomu XIX/XX w.dnia 2016-08-12, wykaz dokumentów: A/478/2016 z 2016-08-12
   • Formy ochrony przyrody w Bieruniu
    (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

   • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Bierunia znajduje się 8 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
   • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
   • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Bieruniu
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Stawy w Brzeszczach - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2008-11-21, Powierzchnia: 3058.55 ha
    • Pomnik przyrodyOpis: brak, Data ustanowienia: 1981-01-01, Opis granicy: kompleks leśny Nadleśnictwa Kobiór (okolice stawu Derówka)
    • Pomnik przyrodyOpis: brak, Data ustanowienia: 1981-01-01, Opis granicy: kompleks leśny Nadleśnictwa Kobiór (okolice stawu Derówka)
    • Pomnik przyrodyOpis: 2-pienny, Data ustanowienia: 1991-08-13, Opis granicy: Rośnie przy ul. Chemików w pobliżu dworca autobusowego
    • Pomnik przyrodyOpis: brak, Data ustanowienia: 1991-08-13, Opis granicy: Rośnie przy ul. Chemików w sąsiedztwie dworca autobusowego
    • Pomnik przyrodyOpis: brak, Data ustanowienia: 1991-08-13, Opis granicy: Rośnie przy ul. Krakowskiej na terenie Kościoła św. Walentego
    • Pomnik przyrodyOpis: brak, Data ustanowienia: 1991-09-25, Opis granicy: Rośnie przy ul. Barbórki
    • Pomnik przyrodyOpis: brak, Data ustanowienia: 1991-09-25, Opis granicy: Rośnie przy ul. Wawelskiej

   Bieruń - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

   • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

   • Według danych z 2022 roku w wyniku 8 wypadków drogowych w Bieruniu odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 12 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 42,2 wypadków (mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

    W 2022 roku w Bieruniu znajdowało się 21 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

    Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

    Powiat bieruńsko-lędziński - dane o pojazdach
   • Wypadki drogowe w Bieruniu
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

   • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
   • 8 Wypadki drogowe
    (rok 2022)
   • 0 Ofiary śmiertelne
    (rok 2022)
   • 12 Ranni
    (rok 2022)
   • 4 Lekko ranni
   • 8 Ciężko ranni
   • Wypadki drogowe w Bieruniu w latach 2010 - 2022,
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
   • 42,18 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
    (rok 2022)
   • Tutaj
    42,2
    śląskie
    45,6
    Polska
    56,5
   • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
    (rok 2022)
   • Bieruń
    0,0
    Województwo
    3,6
    Cała Polska
    5,0
   • 63,27 Ranni na 100 tys. ludności
    (rok 2022)
   • Miasto
    63,3
    woj. śląskie
    52,1
    Cały kraj
    65,5
   • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
    (rok 2022)
   • Miasto
    0,0
    Województwo
    7,8
    Kraj
    8,9
   • 150,00 Ranni na 100 wypadków
    (rok 2022)
   • Bieruń
    150,0
    śląskie
    114,1
    Cały kraj
    116,0
   • Transport niepubliczny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

   • 21 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
   • 14 km  Będących pod zarządem gminy
   • 8 km  Będących pod zarządem starostwa
   • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
   • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Bieruniu w latach 2013 - 2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
   • 5 181,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
   • Tutaj
    5 181,3 km
    Województwo
    1 123,1 km
    Polska
    624,0 km
   • 11,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
   • Tutaj
    11,1 km
    woj. śląskie
    3,2 km
    Kraj
    5,2 km
   • 1 Liczba licencji na taksówki
   • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
   • Drogi publiczne

   • Przez miasto Bieruń przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
    • DK 44droga krajowa nr 44(Gliwice - Przyszowice - Paniówki - Mikołów - Tychy - Bieruń Stary - Bieruń - Oświęcim - Włosienica - Przeciszów - Zator - Palczowice - Spytkowice - Ryczów - Półwieś - Kossowa - Brzeźnica - Brzezinka - Jaśkowice - Wielkie Drogi - Zelczyna - Borek Szlachecki - Skawina - Kraków)
    • DW 931droga wojewódzka nr 931( Bieruń - Bojszowy - Miedzyrzecze - Jankowice - Pszczyna)
    • DW 934droga wojewódzka nr 934(Mysłowice - Imielin - Chełm Śląski - Bieruń)
   • Linie kolejowe

   • Przez miasto Bieruń przechodzą 3 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
    • LK 138Linia kolejowa nr 138: Oświęcim - Katowice [o znaczeniu państwowym] (Oświęcim - Nowy Bieruń - Chełm Śląski - Imielin - Mysłowice Kosztowy - Mysłowice Brzezinka - Mysłowice Brzęczkowice - Mysłowice - Katowice Szopienice Południowe - Katowice Zawodzie - Katowice)
    • LK 179Linia kolejowa nr 179: Tychy - Mysłowice Kosztowy MKSB1 [o znaczeniu drugorzędnym] (Tychy - Tychy Zachodnie - Tychy Al. Bielska - Tychy Grota Roweckiego - Tychy Miasto - Tychy Lodowisko - Tychy Urbanowice - Tychy Wschód -Bieruń Mleczarnia - Tychy Górki - Lędziny - Lędziny Hołdunów - Mysłowice Kosztowy)
    • LK 885Linia kolejowa nr 885: Nowy Bieruń - KWK Piast [o znaczenia miejscowym] (Nowy Bieruń)