Ryn w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Ryn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Ryn to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu giżyckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ryn.
  • 2 709 Liczba mieszkańców
  • 4,1 km² Powierzchnia
  • 654,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
  • 144 m n.p.m Wysokość
  • 1723 Uzyskanie praw miejskich
  • (+48) 87 Numer kierunkowy
  • NGI Tablice rejestracyjne
  • Jarosław Filipek Burmistrz miasta
Identyfikatory
  • 21.546353.9381 Współrzędne GPS
  • 2806084 TERYT (TERC)
  • 0977893 SIMC
Herb miasta Ryn
Ryn herb

Jak Ryn wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Ryn na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Ryn wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Ryn plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
7Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
17Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
41Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
46Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
68Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
69Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
123Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
130Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
151Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
153Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
157Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
158Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
201Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
203Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
213Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
216Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
218Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
225Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
229Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
241Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
253Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
284Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
287Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce

Ryn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
11-520Poczta Ryn, ul. Świerczewskiego 5

Ryn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Rynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Giżycku (podlega pod: ZUS Oddział w Olsztynie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Królowej Jadwigi 2
11-500 Giżycko
Urząd Miasta i Gminy Ryn
(87) 429-39-60 24
(87) 429-39-74
ul. Ratuszowa 2
11-520 Ryn

Ryn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

  • Demografia w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Ryn jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 709, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 13,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,1 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

    Mieszkańcy Rynu zawarli w 2022 roku 15 małżeństw, co odpowiada 5,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
    29,8% mieszkańców Rynu jest stanu wolnego, 51,4% żyje w małżeństwie, 8,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

    Ryn ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -15. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,54 na 1000 mieszkańców Rynu. W 2022 roku urodziło się 9 dzieci, w tym 66,7% dziewczynek i 33,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 426 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,52 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

    W 2021 roku 29,6% zgonów w Rynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,9% zgonów w Rynie były nowotwory, a 7,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Rynu przypada 8.86 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

    W 2022 roku zarejestrowano 18 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 40 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Rynu -22. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

    59,6% mieszkańców Rynu jest w wieku produkcyjnym, 16,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
  • Liczba i płeć mieszkańców Rynu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 2 709 Liczba mieszkańców
  • 1 404 Kobiety
  • 1 305 Mężczyźni
  • 51,8%
    48,2%
  • 108 Współczynnik feminizacji
    (Na każdych 100 mężczyzn przypada 108 kobiet)
  • 93 Współczynnik maskulinizacji
    (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
  • Wykres - Populacja w Rynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek kobiet w Rynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Odsetek mężczyzn w Rynie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wiek mieszkańców Rynu
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 43,1 lat Średni wiek mieszkańców
  • Ryn
    43,1 lat
    Województwo
    41,8 lat
    Cała Polska
    42,1 lat
  • 45,1 lat Kobiety
    (średni wiek)
  • 40,9 lat Mężczyźni
    (średni wiek)
  • Wykres - Piramida wieku - Ryn, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Stan cywilny mieszkańców Rynu
    (Źródło: GUS, 31.III.2021)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Stan cywilny - Ryn,
    (Źródło: GUS, 31.III.2021)

    Wykres - Stan cywilny kobiet - Ryn,
    (Źródło: GUS, 31.III.2021)

    Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Ryn,
    (Źródło: GUS, 31.III.2021)
  • 29,8% Kawalerowie/Panny
  • Ryn
    29,9%
    Warmińsko-mazurskie
    29,2%
    Polska
    29,1%
  • 24,3% Kobiety
    (Panny)
  • 35,8% Mężczyźni
    (Kawalerowie)
  • 51,4% Żonaci/Zamężne
  • Miasto
    51,4%
    Województwo
    51,4%
    Kraj
    54,0%
  • 51,0% Kobiety
    (Zamężne)
  • 51,8% Mężczyźni
    (Żonaci)
  • 9,1% Wdowcy/Wdowy
  • Ryn
    9,0%
    Województwo
    8,4%
    Cała Polska
    8,5%
  • 14,6% Kobiety
    (Wdowy)
  • 3,1% Mężczyźni
    (Wdowcy)
  • 8,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
  • Ryn
    8,8%
    woj. warmińsko-mazurskie
    8,9%
    Cała Polska
    7,6%
  • 9,6% Kobiety
    (Rozwiedzione)
  • 8,0% Mężczyźni
    (Rozwiedzeni)
  • 0,8% Nieustalone
  • Tutaj
    0,9%
    Województwo
    2,1%
    Cały kraj
    0,7%
  • 0,4% Kobiety
    (Nieustalone)
  • 1,3% Mężczyźni
    (Nieustalone)
  • Małżeństwa i rozwody w Rynie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Rynie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 5,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
  • Ryn
    5,5
    Województwo
    3,9
    Polska
    4,1
  • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
  • Ryn
    1,8
    Warmińsko-mazurskie
    1,8
    Kraj
    1,6
  • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2022
  • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Rynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przyrost naturalny w Rynie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • -15 Przyrost naturalny w roku 2022
  • -6 Kobiety
    (Przyrost naturalny)
  • -9 Mężczyźni
    (Przyrost naturalny)
  • -5,54 Przyrost naturalny na 1000 ludności
  • Ryn
    -5,5
    Warmińsko-mazurskie
    -4,5
    Cała Polska
    -3,8
  • Wykres - Przyrost naturalny w Rynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Rynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Rynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Statystyki urodzeń w Rynie w roku 2022
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 9 Urodzenia żywe
  • 6 Dziewczynki
    (Urodzenia żywe)
  • 3 Chłopcy
    (Urodzenia żywe)
  • 66,7%
    33,3%
  • 3,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
  • Tutaj
    3,3
    woj. warmińsko-mazurskie
    7,2
    Polska
    8,1
  • 31,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
  • Ryn
    31,1
    woj. warmińsko-mazurskie
    32,1
    Cała Polska
    35,1
  • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
  • 8
  • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
  • 49
  • 81 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
  • 81
  • 66 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
  • 66
  • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
  • 25
  • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
  • 8
  • 3 426 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
  • 3 384 g Dziewczynki
    (Średnia waga noworodków)
  • 3 467 g Chłopcy
    (Średnia waga noworodków)
  • Miasto
    3 426 g
    Województwo
    3 389 g
    Polska
    3 355 g
  • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
  • 4 Waga 4500g - 4999g
  • 4
  • 41 Waga 4000g - 4499g
  • 41
  • 136 Waga 3500g - 3999g
  • 136
  • 122 Waga 3000g - 3499g
  • 122
  • 50 Waga 2500g - 2999g
  • 50
  • 7 Waga 2000g - 2499g
  • 7
  • 5 Waga 1500g - 1999g
  • 5
  • 4 Waga 1000g - 1499g
  • 4
  • 1 Waga 600g - 999g
  • 1
  • 1,19 Współczynnik dzietności ogólnej
    (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
  • Ryn
    1,19
    Warmińsko-mazurskie
    1,21
    Kraj
    1,26
  • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
    (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
  • Tutaj
    0,58
    woj. warmińsko-mazurskie
    0,59
    Cała Polska
    0,61
  • 0,52 Współczynnik dynamiki demograficznej
    (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
  • Tutaj
    0,52
    Warmińsko-mazurskie
    0,61
    Cała Polska
    0,68
  • Statystyki zgonów w Rynie w roku 2022
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 24 Zgony
  • 12 Kobiety
    (Zgony)
  • 12 Mężczyźni
    (Zgony)
  • 50,0%
    50,0%
  • 0 Zgony niemowląt
  • 0 Dziewczynki
    (Zgony niemowląt)
  • 0 Chłopcy
    (Zgony niemowląt)
  • 8,9 Zgony na 1000 ludności
  • Ryn
    8,9
    woj. warmińsko-mazurskie
    11,8
    Cały kraj
    11,9
  • 193,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
  • Tutaj
    193,0
    woj. warmińsko-mazurskie
    162,8
    Cała Polska
    147,0
  • 10,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
  • Miasto
    10,8
    Województwo
    4,6
    Kraj
    3,8
  • 3,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
  • Ryn
    3,8
    Województwo
    3,4
    Polska
    3,1
  • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
  • woj. warmińsko-mazurskie
    1,5
    Cały kraj
    1,2
  • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie giżyckim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 29,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
  • Tutaj
    29,6%
    woj. warmińsko-mazurskie
    26,3%
    Cały kraj
    34,8%
  • 17,9% Zgony spowodowane nowotworami
  • Ryn
    17,9%
    Warmińsko-mazurskie
    19,9%
    Kraj
    19,6%
  • 7,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
  • Tutaj
    7,2%
    woj. warmińsko-mazurskie
    6,5%
    Cały kraj
    5,4%
  • 144 Zgony spowodowane COVID-19
  • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
  • Warmińsko-mazurskie
    22,5
    Kraj
    13,3
  • 63,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
  • woj. warmińsko-mazurskie
    63,0
    Cała Polska
    74,4
  • 268,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
  • Ryn
    268,8
    Warmińsko-mazurskie
    271,1
    Cały kraj
    268,1
  • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
  • Województwo
    244,1
    Polska
    246,5
  • 444,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
  • 486,0 Kobiety
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 400,7 Mężczyźni
    (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Miasto
    444,4
    woj. warmińsko-mazurskie
    358,8
    Cały kraj
    475,8
  • 51,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
  • 13,8 Kobiety
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 88,2 Mężczyźni
    (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Ryn
    51,7
    Województwo
    54,6
    Cała Polska
    70,6
  • 14,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
  • Miasto
    14,3
    Województwo
    29,2
    Kraj
    32,6
  • 7,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
  • Ryn
    7,1
    Województwo
    7,2
    Kraj
    6,9
  • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
  • Tutaj
    0,5%
    Warmińsko-mazurskie
    0,6%
    Cały kraj
    0,5%
  • Migracje ludności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 18 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
  • 13 Kobiety
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 5 Mężczyźni
    (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 1 Zameldowania z zagranicy
  • 0 Kobiety
    (zameldowania z zagranicy)
  • 1 Mężczyźni
    (zameldowania z zagranicy)
  • 40 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
  • 25 Kobiety
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 15 Mężczyźni
    (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 0 Wymeldowania za granicę
  • 0 Kobiety
    (wymeldowania za granicę)
  • 0 Mężczyźni
    (wymeldowania za granicę)
  • -21 Saldo migracji
  • -12 Kobiety
    (saldo migracji)
  • -9 Mężczyźni
    (saldo migracji)
  • -22 Saldo migracji wewnętrznych
  • -12 Kobiety
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • -10 Mężczyźni
    (saldo migracji wewnętrznych)
  • 1 Saldo migracji zagranicznych
  • 0 Kobiety
    (saldo migracji zagranicznych)
  • 1 Mężczyźni
    (saldo migracji zagranicznych)
  • Wykres - Migracje na pobyt stały w Rynie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biologiczne grupy wieku w Rynie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 13,3% Ludność w wieku 0-14 lat
  • 12,5% Kobiety
    (w wieku 0-14 lat)
  • 14,2% Mężczyźni
    (w wieku 0-14 lat)
  • 67,6% Ludność w wieku 15-64 lat
  • 65,2% Kobiety
    (w wieku 15-64 lat)
  • 70,1% Mężczyźni
    (w wieku 15-64 lat)
  • 19,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
  • 22,3% Kobiety
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • 15,6% Mężczyźni
    (w wieku 65 lat i więcej)
  • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Ryn, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ryn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

  • Nieruchomości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • W 2022 roku w Rynie oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,37 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Rynie to 1 117 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 412 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

    100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

    Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Rynie to 4,00 i jest większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Rynie to 61,00 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

    Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,64% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,37% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,76% mieszkań posiada łazienkę, 91,13% korzysta z centralnego ogrzewania, a 90,14% z gazu sieciowego.    Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu giżyckiego.

    Powiat giżycki - ceny transakcyjne mieszkań
  • Zasoby mieszkaniowe w Rynie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 1 117 Liczba nieruchomości w 2022 roku
  • 412,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    412,30
    Warmińsko-mazurskie
    396,50
    Kraj
    412,40
  • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 59,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
  • Miasto
    59,50 m2
    woj. warmińsko-mazurskie
    69,60 m2
    Polska
    75,30 m2
  • 24,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
  • Miasto
    24,50 m2
    woj. warmińsko-mazurskie
    27,60 m2
    Cały kraj
    31,10 m2
  • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 3,44 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
  • Ryn
    3,44
    Województwo
    3,78
    Polska
    3,83
  • 2,43 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
  • Ryn
    2,43
    woj. warmińsko-mazurskie
    2,52
    Cała Polska
    2,42
  • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
  • Ryn
    0,70
    Warmińsko-mazurskie
    0,67
    Cały kraj
    0,63
  • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • Mieszkania oddane do użytkowania w Rynie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
  • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
  • 0,37 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
    (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
  • Ryn
    0,37
    Województwo
    5,65
    Cały kraj
    6,31
  • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1997-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 4 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
  • 4,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
    (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
  • Ryn
    4,00
    Województwo
    3,77
    Cała Polska
    3,89
  • 1,48 Liczba izb na 1000 ludności
    (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
  • Tutaj
    1,48
    Warmińsko-mazurskie
    21,29
    Cały kraj
    24,56
  • 61 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
  • 61,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
    (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
  • Ryn
    61,0 m2
    Warmińsko-mazurskie
    84,5 m2
    Polska
    92,3 m2
  • 0,02 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
    (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
  • Tutaj
    0,02 m2
    Województwo
    0,48 m2
    Kraj
    0,58 m2
  • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1997-2022,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • Instalacje techniczno-sanitarne w Rynie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 99,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
  • Miasto
    99,64%
    Warmińsko-mazurskie
    97,97%
    Cały kraj
    97,71%
  • 99,37% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
  • Tutaj
    99,37%
    woj. warmińsko-mazurskie
    95,43%
    Polska
    95,10%
  • 97,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
  • Ryn
    97,76%
    Województwo
    93,90%
    Polska
    93,66%
  • 91,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
  • Miasto
    91,13%
    Województwo
    86,78%
    Kraj
    85,62%
  • 90,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
  • Miasto
    90,14%
    woj. warmińsko-mazurskie
    44,21%
    Kraj
    58,23%
  • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Ryn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  • Rynek pracy w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • W Rynie na 1000 mieszkańców pracuje 307osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

    Bezrobocie rejestrowane w Rynie wynosiło w 2022 roku 9,0% (9,0% wśród kobiet i 9,0% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

    W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rynie wynosiło 5 498,08 PLN, co odpowiada 82.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

    Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Rynu 131 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 116 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -15.

    20,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Rynu pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,6% w przemyśle i budownictwie, a 17,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Bezrobocie rejestrowane w Rynie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 307 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
  • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
  • Miasto
    307,0
    Warmińsko-mazurskie
    358,0
    Cały kraj
    402,0
  • 9,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
  • 9,0% Kobiety
  • 9,0% Mężczyźni
  • Miasto
    9,0%
    Warmińsko-mazurskie
    8,7%
    Kraj
    5,2%
  • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Rynie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Rynie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Rynie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rynie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 5 498 PLN Wynagrodzenie brutto
  • Miasto
    5 498 PLN
    Województwo
    5 675 PLN
    Cała Polska
    6 706 PLN
  • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Rynie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dojazdy do pracy w Rynie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

  • 131 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
    (Poza miasto zamieszkania)
  • 116 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
    (Z innego miasta)
  • -15 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
  • 0,89 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
  • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Rynie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

    (Dane powiatowe)
  • 100,0% Pracujący ogółem
  • 100,0% Kobiety
    (ogółem)
  • 100,0% Mężczyźni
    (ogółem)
  • 20,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 14,2% Kobiety
    (sektor rolniczy)
  • 27,4% Mężczyźni
    (sektor rolniczy)
  • 25,6% Przemysł i budownictwo
  • 13,5% Kobiety
    (sektor przemysłowy)
  • 38,8% Mężczyźni
    (sektor przemysłowy)
  • 17,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
  • 21,2% Kobiety
    (sektor usługowy)
  • 13,2% Mężczyźni
    (sektor usługowy)
  • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
  • 2,7% Kobiety
    (sektor finansowy)
  • 1,0% Mężczyźni
    (sektor finansowy)
  • 34,6% Pozostałe
  • 48,5% Kobiety
    (pozostałe)
  • 19,5% Mężczyźni
    (pozostałe)
  • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Rynie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Produkcyjne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 16,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
  • 15,1% Kobiety
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 17,2% Mężczyźni
    (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 59,6% W wieku produkcyjnym
  • 52,5% Kobiety
    (18-59 lat)
  • 67,2% Mężczyźni
    (18-64 lata)
  • 24,3% W wieku poprodukcyjnym
  • 32,4% Kobiety
    (59+ lat)
  • 15,6% Mężczyźni
    (64+ lata)
  • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Ryn, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wskaźniki obciążenia demograficznego
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 67,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Tutaj
    67,8
    Województwo
    65,7
    Polska
    69,0
  • 40,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Tutaj
    40,8
    woj. warmińsko-mazurskie
    35,7
    Polska
    38,2
  • 150,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • Miasto
    150,9
    woj. warmińsko-mazurskie
    119,2
    Cały kraj
    124,2
  • Mobilne grupy wieku
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 59,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
  • 62,2% Kobiety
    (w wieku mobilnym)
  • 57,8% Mężczyźni
    (w wieku mobilnym)
  • 40,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
  • 37,8% Kobiety
    (45-59 lat)
  • 42,2% Mężczyźni
    (45-64 lata)

Ryn - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

  • Rejestr REGON w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • W Rynie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 326 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 210 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 26 nowych podmiotów, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (53) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (14) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (30) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2015 roku, najmniej (12) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

    Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Rynie najwięcej (11) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (316) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

    1,8% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,1% (85) podmiotów, a 72,1% (235) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

    Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Rynie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (27.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15.2%).

  • Stan rejestru
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 326 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
  • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 85 Przemysł i budownictwo
  • 235 Pozostała działalność
  • 26 Podmioty nowo zarejestrowane w Rynie w 2022 roku
  • 15 Podmioty wyrejestrowane w Rynie w 2022 roku
  • 210 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Podmioty według klas wielkości
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 316 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
  • 316
  • 8 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
  • 8
  • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
  • 2
  • 326 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
  • 326
  • Podmioty według form prawnych
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 3 Spółdzielnie ogółem
  • 3
  • 12 Spółki handlowe ogółem
  • 12
  • 11  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
  • 11
  • 9 Spółki cywilne ogółem
  • 9
  • Rodzaj przeważającej działalności
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
  • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
  • 210 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
  • 58 Budownictwo
  • 58
  • 32 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  • 32
  • 30 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • 30
  • 18 Przetwórstwo przemysłowe
  • 18
  • 17 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
  • 17
  • 12 Transport i gospodarka magazynowa
  • 12
  • 10 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
  • 10
  • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • 9
  • 8 Pozostała działalność
  • 8
  • 6 Informacja i komunikacja
  • 6
  • 4 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
  • 4
  • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 4
  • 1 Edukacja
  • 1
  • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • 1
  • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ryn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • W 2022 roku w Rynie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 48 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,71 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

    Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Rynie wynosi 70,70% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

    W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Rynu najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,82 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 9,27 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,14 (96%), o charakterze gospodarczym - 2,88 (55%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,31 (88%).
  • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Rynie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Rynu.
  • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Ryn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 48 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
  • 48
  • 32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
  • 32
  • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
  • 8
  • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
  • 6
  • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
  • 1
  • 25 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
  • 25
  • 17,71 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
  • Ryn
    17,71
    Województwo
    19,85
    Cała Polska
    22,81
  • 11,82 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    11,82
    Województwo
    11,34
    Kraj
    12,98
  • 2,88 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
  • Ryn
    2,88
    Województwo
    5,43
    Cały kraj
    6,99
  • 2,14 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
  • Ryn
    2,14
    Warmińsko-mazurskie
    2,01
    Cała Polska
    1,82
  • 0,31 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
    0,31
    woj. warmińsko-mazurskie
    0,37
    Polska
    0,35
  • 9,27 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
  • Miasto
    9,27
    Warmińsko-mazurskie
    10,33
    Polska
    11,37
  • Wskaźniki wykrywalności sprawców
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

    (Dane powiatowe)
  • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Ryn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
  • Miasto
    71%
    Warmińsko-mazurskie
    75%
    Kraj
    71%
  • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  • Miasto
    68%
    Województwo
    71%
    Cała Polska
    63%
  • 56% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
  • Ryn
    56%
    Województwo
    70%
    Kraj
    75%
  • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
  • Miasto
    97%
    Województwo
    99%
    Polska
    99%
  • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • Tutaj
    88%
    Województwo
    96%
    Cała Polska
    88%
  • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
  • Ryn
    53%
    Województwo
    60%
    Cała Polska
    51%

Ryn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

  • Finanse publiczne w pigułcenull

  • Suma wydatków z budżetu Rynu wyniosła w 2022 roku 40,3 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 21.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Rynu - 18.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14.5%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (11.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,7 mln złotych, czyli 26,6% wydatków ogółem.

    Suma dochodów do budżetu Rynu wyniosła w 2022 roku 41,4 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 20.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.5%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.9%). W budżecie Rynu wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (14,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 14,8 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,7%.
  • Wydatki budżetu w Rynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Rynu według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Ryn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wydatki budżetu Rynu według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    21,4 mln

    3,7 tys(100%)

    21,7 mln

    3,7 tys(100%)

    25,3 mln

    4,4 tys(100%)

    34,4 mln

    6,0 tys(100%)

    32,7 mln

    5,7 tys(100%)

    34,3 mln

    6,2 tys(100%)

    33,4 mln

    6,1 tys(100%)

    40,3 mln

    7,4 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    5,2 mln

    1,8 tys(24.1%)

    5,2 mln

    1,8 tys(24.2%)

    5,5 mln

    1,9 tys(21.6%)

    5,7 mln

    2,0 tys(16.5%)

    6,1 mln

    2,1 tys(18.7%)

    6,8 mln

    2,4 tys(19.8%)

    6,8 mln

    2,5 tys(20.4%)

    7,5 mln

    2,8 tys(18.6%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    583,8 tys

    201(2.7%)

    836,0 tys

    288(3.9%)

    993,6 tys

    347(3.9%)

    5,4 mln

    1,9 tys(15.8%)

    887,8 tys

    312(2.7%)

    959,6 tys

    339(2.8%)

    975,5 tys

    350(2.9%)

    5,9 mln

    2,2 tys(14.5%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    4,5 mln

    1,5 tys(21%)

    8,0 mln

    2,8 tys(37%)

    1,6 mln

    572(6.5%)

    1,6 mln

    572(4.7%)

    1,9 mln

    655(5.7%)

    2,0 mln

    700(5.8%)

    1,9 mln

    683(5.7%)

    4,8 mln

    1,8 tys(11.9%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    4,3 mln

    1,5 tys(20.3%)

    1,7 mln

    597(8%)

    3,5 mln

    1,2 tys(13.7%)

    3,4 mln

    1,2 tys(9.9%)

    4,5 mln

    1,6 tys(13.8%)

    4,4 mln

    1,5 tys(12.8%)

    666,5 tys

    239(2%)

    3,9 mln

    1,4 tys(9.7%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    2,2 mln

    773(10.5%)

    2,3 mln

    808(10.8%)

    2,4 mln

    833(9.4%)

    3,7 mln

    1,3 tys(10.6%)

    3,1 mln

    1,1 tys(9.4%)

    3,0 mln

    1,1 tys(8.7%)

    3,2 mln

    1,2 tys(9.6%)

    3,6 mln

    1,3 tys(8.8%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    1,6 mln

    551(7.4%)

    1,1 mln

    391(5.2%)

    1,0 mln

    361(4.1%)

    1,3 mln

    440(3.6%)

    4,8 mln

    1,7 tys(14.7%)

    2,2 mln

    778(6.4%)

    4,1 mln

    1,5 tys(12.1%)

    2,7 mln

    1,0 tys(6.8%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    625,8 tys

    216(2.9%)

    665,9 tys

    230(3.1%)

    1,5 mln

    518(5.9%)

    4,8 mln

    1,7 tys(13.9%)

    1,6 mln

    561(4.9%)

    4,0 mln

    1,4 tys(11.7%)

    2,7 mln

    971(8.1%)

    1,7 mln

    626(4.2%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    120,8 tys

    41,7(0.6%)

    119,5 tys

    41,2(0.6%)

    173,7 tys

    60,6(0.7%)

    158,3 tys

    55,5(0.5%)

    572,7 tys

    201(1.8%)

    390,9 tys

    138(1.1%)

    229,7 tys

    82,5(0.7%)

    910,3 tys

    336(2.3%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    1,2 mln

    415(5.6%)

    622,3 tys

    215(2.9%)

    587,8 tys

    205(2.3%)

    503,3 tys

    177(1.5%)

    575,1 tys

    202(1.8%)

    609,4 tys

    216(1.8%)

    623,8 tys

    224(1.9%)

    698,7 tys

    258(1.7%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    40,0 tys

    13,8(0.2%)

    63,1 tys

    21,8(0.3%)

    74,7 tys

    26,1(0.3%)

    96,2 tys

    33,7(0.3%)

    132,2 tys

    46,5(0.4%)

    452,6 tys

    160(1.3%)

    2,8 mln

    1,0 tys(8.3%)

    668,8 tys

    247(1.7%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    1 000

    0,3(0%)

    1 000

    0,3(0%)

    1 000

    0,3(0%)

    1 000

    0,4(0%)

    60,4 tys

    21,2(0.2%)

    6,0 tys

    2,1(0%)

    9,0 tys

    3,2(0%)

    551,3 tys

    204(1.4%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    234,6 tys

    80,9(1.1%)

    225,3 tys

    77,7(1%)

    260,6 tys

    91,0(1%)

    325,5 tys

    114(0.9%)

    256,3 tys

    90,2(0.8%)

    410,3 tys

    145(1.2%)

    210,7 tys

    75,7(0.6%)

    368,5 tys

    136(0.9%)

    Obsługa długu publicznego

    [Dział 757]

    149,8 tys

    51,7(0.7%)

    105,1 tys

    36,3(0.5%)

    73,5 tys

    25,7(0.3%)

    49,4 tys

    17,3(0.1%)

    127,3 tys

    44,8(0.4%)

    76,4 tys

    27,0(0.2%)

    45,5 tys

    16,4(0.1%)

    267,7 tys

    98,8(0.7%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    157,8 tys

    54,4(0.7%)

    136,5 tys

    47,1(0.6%)

    187,2 tys

    65,3(0.7%)

    180,8 tys

    63,4(0.5%)

    182,8 tys

    64,3(0.6%)

    268,1 tys

    94,8(0.8%)

    206,9 tys

    74,3(0.6%)

    133,9 tys

    49,4(0.3%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    401,5 tys

    138(1.9%)

    410,3 tys

    141(1.9%)

    374,7 tys

    131(1.5%)

    377,8 tys

    132(1.1%)

    377,5 tys

    133(1.2%)

    349,3 tys

    124(1%)

    345,2 tys

    124(1%)

    76,4 tys

    28,2(0.2%)

    Handel

    [Dział 500]

    7,4 tys

    2,5(0%)

    6,8 tys

    2,3(0%)

    21,5 tys

    7,5(0.1%)

    21,5 tys

    7,6(0.1%)

    67,0 tys

    23,6(0.2%)

    30,4 tys

    10,8(0.1%)

    33,7 tys

    12,1(0.1%)

    36,8 tys

    13,6(0.1%)

    Informatyka

    [Dział 720]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    50,0 tys

    17,5(0.1%)

    17,4 tys

    6,1(0.1%)

    60,0 tys

    21,2(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    4,0 tys

    1,5(0%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    61,8 tys

    21,3(0.3%)

    6,3 tys

    2,2(0%)

    1,6 tys

    0,6(0%)

    72,9 tys

    25,6(0.2%)

    73,9 tys

    26,0(0.2%)

    66,1 tys

    23,4(0.2%)

    1,2 tys

    0,4(0%)

    1,2 tys

    0,4(0%)

    Leśnictwo

    [Dział 020]

    0,0

    0,0(0%)

    112

    0,0(0%)

    111

    0,0(0%)

    115

    0,0(0%)

    112

    0,0(0%)

    168

    0,1(0%)

    171

    0,1(0%)

    184

    0,1(0%)

    Turystyka

    [Dział 630]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    301,6 tys

    108(0.9%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  • Dochody budżetu w Rynie według działów klasyfikacji budżetowejnull

  • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Rynu według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
  • Wykres - Dochody budżetu według działów - Ryn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dochody budżetu Rynu według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
  • Ogółem (zł)
    Na jednego mieszkańca (zł)
    (% udział w całości budżetu)
    22,5 mln

    3,8 tys(100%)

    26,0 mln

    4,5 tys(100%)

    25,3 mln

    4,4 tys(100%)

    30,9 mln

    5,4 tys(100%)

    29,9 mln

    5,3 tys(100%)

    38,4 mln

    6,9 tys(100%)

    34,7 mln

    6,3 tys(100%)

    41,4 mln

    7,6 tys(100%)

    Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
    Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

    [Dział 756]

    6,4 mln

    2,2 tys(28.6%)

    6,7 mln

    2,3 tys(25.7%)

    6,6 mln

    2,3 tys(26.1%)

    7,2 mln

    2,5 tys(23.4%)

    8,1 mln

    2,8 tys(27%)

    8,5 mln

    3,0 tys(22.2%)

    10,0 mln

    3,6 tys(28.9%)

    12,9 mln

    4,7 tys(31.1%)

    Różne rozliczenia

    [Dział 758]

    7,1 mln

    2,4 tys(31.4%)

    7,3 mln

    2,5 tys(27.9%)

    7,8 mln

    2,7 tys(30.8%)

    7,7 mln

    2,7 tys(24.9%)

    8,4 mln

    3,0 tys(28.3%)

    10,1 mln

    3,6 tys(26.3%)

    9,9 mln

    3,6 tys(28.6%)

    8,9 mln

    3,3 tys(21.5%)

    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    [Dział 900]

    15,5 tys

    5,3(0.1%)

    650,1 tys

    224(2.5%)

    45,1 tys

    15,7(0.2%)

    1,9 mln

    678(6.2%)

    3,3 tys

    1,1(0%)

    2,0 mln

    724(5.3%)

    47,4 tys

    17,0(0.1%)

    4,5 mln

    1,7 tys(10.9%)

    Pomoc społeczna

    [Dział 852]

    3,4 mln

    1,2 tys(15.1%)

    7,0 mln

    2,4 tys(26.8%)

    704,3 tys

    246(2.8%)

    635,0 tys

    223(2.1%)

    689,5 tys

    243(2.3%)

    803,1 tys

    284(2.1%)

    679,2 tys

    244(2%)

    3,5 mln

    1,3 tys(8.4%)

    Gospodarka mieszkaniowa

    [Dział 700]

    876,0 tys

    302(3.9%)

    2,2 mln

    742(8.3%)

    1,3 mln

    449(5.1%)

    1,3 mln

    465(4.3%)

    928,8 tys

    327(3.1%)

    2,8 mln

    992(7.3%)

    4,5 mln

    1,6 tys(12.9%)

    2,4 mln

    870(5.7%)

    Rolnictwo i łowiectwo

    [Dział 010]

    835,8 tys

    288(3.7%)

    1,7 mln

    583(6.5%)

    504,5 tys

    176(2%)

    703,9 tys

    247(2.3%)

    574,3 tys

    202(1.9%)

    594,0 tys

    210(1.5%)

    610,0 tys

    219(1.8%)

    699,0 tys

    258(1.7%)

    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

    [Dział 853]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    59,4 tys

    20,9(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    663,0 tys

    245(1.6%)

    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    [Dział 754]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    193

    0,1(0%)

    25,1 tys

    8,8(0.1%)

    50,0 tys

    17,6(0.2%)

    122,5 tys

    43,3(0.3%)

    10,0 tys

    3,6(0%)

    633,0 tys

    234(1.5%)

    Oświata i wychowanie

    [Dział 801]

    239,4 tys

    82,6(1.1%)

    226,2 tys

    78,0(0.9%)

    229,0 tys

    79,9(0.9%)

    220,4 tys

    77,3(0.7%)

    206,0 tys

    72,5(0.7%)

    699,5 tys

    247(1.8%)

    353,9 tys

    127(1%)

    266,4 tys

    98,4(0.6%)

    Informatyka

    [Dział 720]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    67,6 tys

    23,7(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    60,0 tys

    21,2(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    169,2 tys

    62,5(0.4%)

    Turystyka

    [Dział 630]

    8,3 tys

    2,8(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    160,0 tys

    59,1(0.4%)

    Administracja publiczna

    [Dział 750]

    98,0 tys

    33,8(0.4%)

    67,6 tys

    23,3(0.3%)

    106,6 tys

    37,2(0.4%)

    461,3 tys

    162(1.5%)

    185,5 tys

    65,2(0.6%)

    496,2 tys

    176(1.3%)

    413,5 tys

    149(1.2%)

    149,5 tys

    55,2(0.4%)

    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    [Dział 921]

    42,3 tys

    14,6(0.2%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    2,1 mln

    745(6.9%)

    690,0 tys

    243(2.3%)

    1,3 mln

    470(3.5%)

    0,0

    0,0(0%)

    148,7 tys

    54,9(0.4%)

    Transport i łączność

    [Dział 600]

    3,2 mln

    1,1 tys(14.4%)

    85,9 tys

    29,6(0.3%)

    834,8 tys

    291(3.3%)

    1,7 mln

    587(5.4%)

    2,3 mln

    793(7.5%)

    2,1 mln

    727(5.4%)

    62,7 tys

    22,5(0.2%)

    70,0 tys

    25,8(0.2%)

    Kultura fizyczna i sport

    [Dział 926]

    0,0

    0,0(0%)

    4,6 tys

    1,6(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    18,7 tys

    6,6(0.1%)

    70,9 tys

    25,1(0.2%)

    32,5 tys

    11,7(0.1%)

    66,3 tys

    24,5(0.2%)

    Działalność usługowa

    [Dział 710]

    3,5 tys

    1,2(0%)

    17,4 tys

    6,0(0.1%)

    51,5 tys

    18,0(0.2%)

    37,9 tys

    13,3(0.1%)

    24,4 tys

    8,6(0.1%)

    36,2 tys

    12,8(0.1%)

    47,3 tys

    17,0(0.1%)

    59,8 tys

    22,1(0.1%)

    Edukacyjna opieka wychowawcza

    [Dział 854]

    170,5 tys

    58,8(0.8%)

    176,8 tys

    61,0(0.7%)

    136,3 tys

    47,6(0.5%)

    121,7 tys

    42,7(0.4%)

    108,3 tys

    38,1(0.4%)

    53,1 tys

    18,8(0.1%)

    37,9 tys

    13,6(0.1%)

    29,3 tys

    10,8(0.1%)

    Leśnictwo

    [Dział 020]

    5,8 tys

    2,0(0%)

    5,1 tys

    1,8(0%)

    7,4 tys

    2,6(0%)

    7,4 tys

    2,6(0%)

    7,6 tys

    2,7(0%)

    8,2 tys

    2,9(0%)

    6,9 tys

    2,5(0%)

    16,6 tys

    6,1(0%)

    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

    [Dział 751]

    61,8 tys

    21,3(0.3%)

    6,3 tys

    2,2(0%)

    1,6 tys

    0,6(0%)

    72,9 tys

    25,6(0.2%)

    73,9 tys

    26,0(0.2%)

    66,1 tys

    23,4(0.2%)

    1,2 tys

    0,4(0%)

    1,2 tys

    0,4(0%)

    Ochrona zdrowia

    [Dział 851]

    211

    0,1(0%)

    214

    0,1(0%)

    170

    0,1(0%)

    136

    0,0(0%)

    152,2 tys

    53,5(0.5%)

    96,9 tys

    34,3(0.3%)

    161

    0,1(0%)

    1,1 tys

    0,4(0%)

    Handel

    [Dział 500]

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    33,8 tys

    11,9(0.1%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    0,0

    0,0(0%)

    - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
    XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
    YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Ryn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

  • Edukacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 579 mieszkańców Rynu jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 267 kobiet oraz 312 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,5% wykształcenie policealne, 11,4% średnie ogólnokształcące, a 20,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,5% mieszkańców Rynu, gimnazjalnym 3,7%, natomiast 16,5% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

    W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Rynu mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Rynie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,7%) oraz średnie zawodowe (18,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,1%) oraz średnie zawodowe (22,7%).

    W roku 2021 w Rynie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 129 dzieci (65 dziewczynek oraz 64 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Rynie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 92 dzieci (48 dziewczynek oraz 44 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

    15,3% mieszkańców Rynu w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,7% wśród dziewczynek i 15,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 377 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,52 dzieci w wieku przedszkolnym.

    Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 358 uczniów (168 kobiet oraz 190 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Rynie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 14 oddziałach uczyło się 336 uczniów (162 kobiety oraz 174 mężczyzn).

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,7% ludności (22,8% wśród dziewczynek i 28,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 168,87.

    W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,7% mieszkańców (16,4% wśród dziewczyn i 17,0% wśród chłopaków).

    W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,5% mieszkańców Rynu w wieku potencjalnej nauki (25,0% kobiet i 26,0% mężczyzn).

  • 20,2% Wykształcenie wyższe
  • Tutaj
    20,2%
    Województwo
    20,7%
    Polska
    25,2%
  • 23,7% Kobiety
    (wyższe)
  • 16,4% Mężczyźni
    (wyższe)
  • 35,6% Wykształcenie średnie i policealne
  • Miasto
    35,6%
    Warmińsko-mazurskie
    34,6%
    Kraj
    35,2%
  • 36,6% Kobiety
    (średnie i policealne)
  • 34,3% Mężczyźni
    (średnie i policealne)
  • 3,5% Wykształcenie policealne
  • Ryn
    3,5%
    woj. warmińsko-mazurskie
    3,3%
    Cała Polska
    3,3%
  • 5,4% Kobiety
    (policealne)
  • 1,9% Mężczyźni
    (policealne)
  • 11,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • Miasto
    11,4%
    Warmińsko-mazurskie
    11,8%
    Kraj
    11,9%
  • 12,5% Kobiety
    (średnie ogólnokształcące)
  • 9,7% Mężczyźni
    (średnie ogólnokształcące)
  • 20,7% Wykształcenie średnie zawodowe
  • Tutaj
    20,7%
    Województwo
    19,5%
    Cała Polska
    20,0%
  • 18,8% Kobiety
    (średnie zawodowe)
  • 22,7% Mężczyźni
    (średnie zawodowe)
  • 20,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • Ryn
    20,5%
    woj. warmińsko-mazurskie
    21,0%
    Kraj
    21,2%
  • 16,1% Kobiety
    (zasadnicze zawodowe)
  • 25,1% Mężczyźni
    (zasadnicze zawodowe)
  • 3,7% Wykształcenie gimnazjalne
  • Ryn
    3,7%
    Warmińsko-mazurskie
    3,7%
    Polska
    3,0%
  • 3,1% Kobiety
    (gimnazjalne)
  • 4,8% Mężczyźni
    (gimnazjalne)
  • 16,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
  • Miasto
    16,5%
    Warmińsko-mazurskie
    16,5%
    Polska
    12,3%
  • 17,0% Kobiety
    (podstawowe ukończone)
  • 15,9% Mężczyźni
    (podstawowe ukończone)
  • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
  • Miasto
    3,5%
    woj. warmińsko-mazurskie
    3,6%
    Cała Polska
    3,1%
  • 3,6% Kobiety
    (podstawowe nieukończone)
  • 3,4% Mężczyźni
    (podstawowe nieukończone)
  • Przedszkola i punkty przedszkolne w Rynie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 1377 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
  • Tutaj
    1 377,0
    woj. warmińsko-mazurskie
    820,0
    Cały kraj
    883,0
  • 0,52 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
    (rok 2018)
  • Miasto
    0,52
    woj. warmińsko-mazurskie
    1,00
    Kraj
    0,89
  •  
  • 1Przedszkola
  • 0 Przedszkola specjalne
  • 6 Oddziały
  • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
  • 150 Miejsca
    (rok 2018)
  • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
    (rok 2018)
  • Wykres - Przedszkola (Ryn) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 129 Dzieci
  • 65 Dziewczynki
    (Dzieci)
  • 64 Chłopcy
    (Dzieci)
  • 50,4%
    49,6%
  • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
  • 2 2 lata i mniej
  • 2
  • 17 3 lata
  • 17
  • 28 4 lata
  • 28
  • 39 5 lata
  • 39
  • 39 6 lat
  • 39
  • 4 7 lat i więcej
  • 4
  • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
  • 9 3 lata
  • 9
  • 13 4 lata
  • 13
  • 20 5 lata
  • 20
  • 22 6 lat
  • 22
  • 1 7 lat i więcej
  • 1
  • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
  • 2 2 lata i mniej
  • 2
  • 8 3 lata
  • 8
  • 15 4 lata
  • 15
  • 19 5 lata
  • 19
  • 17 6 lat
  • 17
  • 3 7 lat i więcej
  • 3
  •  
  • 7,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
  • 7,8 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,0 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Rynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
    Publiczne
    87 421-80-30
    87 421-80-30
    ul. HANKI SAWICKIEJ 8A
    11-520 Ryn
    6136-
  • Szkoły podstawowe w Rynie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Wykres - Szkoły podstawowe (Ryn) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
  • 18 Oddziały
  • 358 Uczniowie
  • 168 Kobiety
    (uczniowie)
  • 190 Mężczyźni
    (uczniowie)
  • 46,9%
    53,1%
  • 37 Uczniowie w 1 klasie
  • 16 Kobiety
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 21 Mężczyźni
    (uczniowie w 1 klasie)
  • 52 Absolwenci
  • 26 Kobiety
    (absolwenci)
  • 26 Mężczyźni
    (absolwenci)
  •  
  • 19,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
  • Tutaj
    19,9
    Warmińsko-mazurskie
    16,0
    Cały kraj
    16,7
  •  
  • 25,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 18,1 Kobiety
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 7,4 Mężczyźni
    (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  •  
  • 168,87 Współczynnik skolaryzacji brutto
    (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
  • Ryn
    168,87
    woj. warmińsko-mazurskie
    91,99
    Kraj
    95,71
  • 163,21 Współczynnik skolaryzacji netto
    (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
  • Miasto
    163,21
    Województwo
    90,65
    Cała Polska
    94,63
  • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ryn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ryn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  •  
  • Lista szkół podstawowych w Rynie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

  •   Kliknij przycisk
    przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Rynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
  • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
    SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BOJOWNIKÓW O POLSKOŚĆ WARMII I MAZUR (BOJOWNICY O POLSKOŚĆ WARMII I MAZUR)
    Publiczna
    87 421-80-30
    87 421-80-30
    ul. HANKI SAWICKIEJ 8A
    11-520 Ryn
    13323-
  • Edukacyjne grupy wieku w Rynie
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

    (Dane powiatowe)
  • 15,3% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 15,7% Kobiety
    (w wieku 3-6 lat)
  • 15,0% Mężczyźni
    (w wieku 3-6 lat)
  • 25,7% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 22,8% Kobiety
    (w wieku 7-12 lat)
  • 28,3% Mężczyźni
    (w wieku 7-12 lat)
  • 16,7% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 20,1% Kobiety
    (w wieku 13-15 lat)
  • 13,7% Mężczyźni
    (w wieku 13-15 lat)
  • 16,7% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 16,4% Kobiety
    (w wieku 16-18 lat)
  • 17,0% Mężczyźni
    (w wieku 16-18 lat)
  • 25,5% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 25,0% Kobiety
    (w wieku 19-24 lat)
  • 26,0% Mężczyźni
    (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Ryn, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Ryn, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Ryn, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ryn - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

  • Baza noclegowa w Rynie

  • Według danych GUS z 2022 roku w Rynie znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

    Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
    • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
    • ośrodki wczasowe: 1 (całoroczne: 0)
    • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
    • pokoje gościnne: 1 (całoroczne: 0)


    Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
    • pochylnia wjazdowa: 2
    • drzwi automatycznie otwierane: 1
    • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


    Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
    • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 6, liczba miejsc: 440)
    • z nagłośnieniem: 2
    • z projektorem multimedialnym: 1
    • z obsługą techniczną: 1
    • z ekranem: 1
    • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
    • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
    • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


    Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Rynie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
  • Kultura i rekreacja w Rynie
    (Źródło: GUS, 2022)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Rynie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Rynie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 151 standardowych miejsc dla widzów.    Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
    • imprezy ogółem: 85 (uczestnicy: 19 120)
    • wystawy: 7 (uczestnicy: 250)
    • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 3 000)
    • koncerty: 14 (uczestnicy: 10 500)
    • prelekcje, spotkania, wykłady: 13 (uczestnicy: 270)
    • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 6 (uczestnicy: 1 050)
    • konkursy: 11 (uczestnicy: 100)
    • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 3 500)
    • warsztaty: 22 (uczestnicy: 450)


    Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
    • ogółem: 1 (członkowie: 14)
    • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 14)


    Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
    • plastyczne: 1
    • muzyczne: 1


    Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
    • ogółem: 10 (członkowie: 89)
    • teatralne: 1 (członkowie: 11)
    • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 7)
    • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 20)
    • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 18)
    • taneczne: 4 (członkowie: 33)


    Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
    Według danych z 2022 w Rynie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 17 980 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

    Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 17 528 wolumenów.

    Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


    Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
    • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
    • dostępne dla czytelników: 5
    • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
    • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
    • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
    • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
    • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  • Zabytki w Rynie
    (Źródło: NID, 15.XII.2017)

  • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Rynu znajduje się 55 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
  • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa zabytków w Rynie
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Kopiec Ryn, st.2 (chronologia nieznana)dnia 2002-12-11, wykaz dokumentów: C-257 z 2002-12-11
    • Miasto z XIV - XV (ul. Plac Wolności 2)dnia 1961-02-20, wykaz dokumentów: brak numeru z 1961-02-20; 47 z 1979-06-01
    • Zamek z 1377 r. (ul. Plac Wolności 2)dnia 1961-07-12, wykaz dokumentów: 515 z 1961-07-12; 4 z 1979-02-09
    • Inny budynek mieszkalny z 1870 r. (ul. Świerczewskiego 11)dnia 1967-11-15, wykaz dokumentów: 219 z 1967-11-15; 253 z 1982-02-16
    • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w.dnia 1967-11-15, wykaz dokumentów: brak numeru z 1967-11-15
    • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Świerczewskiego 19)dnia 1967-11-16, wykaz dokumentów: brak numeru z 1967-11-16
    • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Giżycka 36)dnia 1967-11-16, wykaz dokumentów: brak numeru z 1967-11-16
    • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Giżycka 36)dnia 1967-11-16, wykaz dokumentów: brak numeru z 1967-11-16
    • Inny budynek mieszkalny z 1878 r. (ul. Świerczewskiego 8)dnia 1967-11-16, wykaz dokumentów: brak numeru z 1967-11-16; 254 z 1982-02-16
    • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Świerczewskiego 22)dnia 1967-11-16, wykaz dokumentów: brak numeru z 1967-11-16; 291 z 1982-02-18
    • Inny budynek mieszkalny z 1887 r. (ul. Świerczewskiego 24)dnia 1967-11-16, wykaz dokumentów: brak numeru z 1967-11-16; 292 z 1982-02-18
    • Inny budynek mieszkalny z 1871 r. (ul. Świerczewskiego 21)dnia 1967-11-16, wykaz dokumentów: brak numeru z 1967-11-16; 294 z 1982-02-18
    • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Świerczewskiego 12)dnia 1967-11-16, wykaz dokumentów: brak numeru z 1967-11-16; 296 z 1982-02-18
    • Inny budynek mieszkalny z 1870 r. (ul. Świerczewskiego 6)dnia 1982-02-16, wykaz dokumentów: 255 z 1982-02-16; brak numeru z 2014-10-23
    • Młyn z 2. poł. XIX w.dnia 1982-02-16, wykaz dokumentów: 256 z 1982-02-16; brak numeru z 2003-05-19; brak numeru z 2004-05-12
    • Inny budynek mieszkalny z 1906 r. (ul. Plac Wolności 13)dnia 1982-02-16, wykaz dokumentów: 257 z 1982-02-16
    • Inny budynek mieszkalny z 1906 r. (ul. Plac Wolności 4)dnia 1982-02-16, wykaz dokumentów: 258 z 1982-02-16
    • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Albina Nowickiego 4)dnia 1982-02-16, wykaz dokumentów: 259 z 1982-02-16; brak numeru z 2013-03-18
    • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Albina Nowickiego 3)dnia 1982-02-16, wykaz dokumentów: 260 z 1982-02-16
    • Inny budynek mieszkalny z 1900 r. (ul. Traugutta 7)dnia 1982-02-16, wykaz dokumentów: 261 z 1982-02-16
    • Inny budynek mieszkalny z 1870 r. (ul. Konrada Wallenroda 5)dnia 1982-02-16, wykaz dokumentów: 262 z 1982-02-16; brak numeru z 2013-03-18
    • Inny budynek mieszkalny z 1870 r. (ul. Mikołaja Kopernika 3)dnia 1982-02-16, wykaz dokumentów: 263 z 1982-02-16
    • Inny budynek mieszkalny z 1860 r. (ul. Mikołaja Kopernika 8)dnia 1982-02-16, wykaz dokumentów: 264 z 1982-02-16
    • Inny budynek mieszkalny z 1900 r. (ul. Mikołaja Kopernika 6)dnia 1982-02-16, wykaz dokumentów: 265 z 1982-02-16; brak numeru z 2013-03-18
    • Inny budynek mieszkalny z 1870 r. (ul. Mikołaja Kopernika 12)dnia 1982-02-16, wykaz dokumentów: 266 z 1982-02-16
    • Inny budynek mieszkalny z 1870 r. (ul. Mikołaja Kopernika 10)dnia 1982-02-16, wykaz dokumentów: 267 z 1982-02-16
    • Inny budynek mieszkalny z 1902 r. (ul. Mikołaja Kopernika 15)dnia 1982-02-16, wykaz dokumentów: 268 z 1982-02-16; brak numeru z 2013-03-19
    • Inny budynek mieszkalny z 1870 r. (ul. Mikołaja Kopernika 14)dnia 1982-02-16, wykaz dokumentów: 269 z 1982-02-16
    • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Partyzantów 1)dnia 1982-02-17, wykaz dokumentów: 270 z 1982-02-17
    • Inny budynek mieszkalny z 1919 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 2)dnia 1982-02-17, wykaz dokumentów: 271 z 1982-02-17; brak numeru z 2013-03-18
    • Inny budynek mieszkalny z 1919 r. (ul. Mikołaja Kopernika 20)dnia 1982-02-17, wykaz dokumentów: 272 z 1982-02-17; brak numeru z 2013-03-19
    • Inny budynek mieszkalny z 1840 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 7)dnia 1982-02-17, wykaz dokumentów: 273 z 1982-02-17
    • Inny budynek mieszkalny z 1857 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 3)dnia 1982-02-17, wykaz dokumentów: 274 z 1982-02-17
    • Inny budynek mieszkalny z 1916 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 11)dnia 1982-02-17, wykaz dokumentów: 275 z 1982-02-17
    • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 8)dnia 1982-02-17, wykaz dokumentów: 276 z 1982-02-17
    • Inny budynek mieszkalny z 1870 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 14)dnia 1982-02-17, wykaz dokumentów: 277 z 1982-02-17; brak numeru z 2013-03-18
    • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Tadeusza Kościuszki 13)dnia 1982-02-17, wykaz dokumentów: 278 z 1982-02-17; brak numeru z 2013-03-19
    • Inny budynek mieszkalny z 1900 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 18)dnia 1982-02-17, wykaz dokumentów: 279 z 1982-02-17; brak numeru z 2013-03-13
    • Inny budynek mieszkalny z 1900 r. (ul. Tadeusza Kościuszki 15)dnia 1982-02-18, wykaz dokumentów: 280 z 1982-02-18
    • Inny budynek mieszkalny z 1900 r. (ul. Świerczewskiego 43)dnia 1982-02-18, wykaz dokumentów: 281 z 1982-02-18
    • Inny budynek mieszkalny z 1910 r. (ul. Świerczewskiego 45)dnia 1982-02-18, wykaz dokumentów: 282 z 1982-02-18
    • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Świerczewskiego 35)dnia 1982-02-18, wykaz dokumentów: 283 z 1982-02-18
    • Inny budynek mieszkalny z 1856 r. (ul. Świerczewskiego 39)dnia 1982-02-18, wykaz dokumentów: 284 z 1982-02-18; brak numeru z 2001-03-16
    • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Świerczewskiego 32)dnia 1982-02-18, wykaz dokumentów: 285 z 1982-02-18
    • Inny budynek mieszkalny z 1870 r. (ul. Świerczewskiego 33)dnia 1982-02-18, wykaz dokumentów: 286 z 1982-02-18
    • Inny budynek mieszkalny z 1900 r. (ul. Świerczewskiego 30)dnia 1982-02-18, wykaz dokumentów: 287 z 1982-02-18
    • Inny budynek mieszkalny z 1930 r. (ul. Świerczewskiego 31)dnia 1982-02-18, wykaz dokumentów: 288 z 1982-02-18
    • Inny budynek mieszkalny z 1929 r. (ul. Świerczewskiego 27)dnia 1982-02-18, wykaz dokumentów: 289 z 1982-02-18
    • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Świerczewskiego 29)dnia 1982-02-18, wykaz dokumentów: 290 z 1982-02-18
    • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Świerczewskiego 20)dnia 1982-02-18, wykaz dokumentów: 293 z 1982-02-18
    • Inny budynek mieszkalny z 1884 r. (ul. Świerczewskiego 17)dnia 1982-02-18, wykaz dokumentów: 295 z 1982-02-18
    • Inny budynek mieszkalny z końca XIX w. (ul. Świerczewskiego 13)dnia 1982-02-18, wykaz dokumentów: 297 z 1982-02-18
    • Kaplica z 1900 - 1945dnia 1986-07-23, wykaz dokumentów: 518 z 1986-07-23
    • Cmentarz ewangelicki z przełomu XVIII/XIX w.dnia 1986-07-23, wykaz dokumentów: 518 z 1986-07-23
    • Wieża ciśnień z 1940 r.dnia 1986-07-23, wykaz dokumentów: 518 z 1986-07-23; A-1755 z 2001-01-30
  • Formy ochrony przyrody w Rynie
    (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

  • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Rynu znajdują się 3 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
  • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
  • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Rynie
    Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
    • Krainy Wielkich Jezior Mazurskich - obszar chronionego krajobrazuData ustanowienia: 1998-01-01, Powierzchnia: 85527.0 ha
    • Krzyżany - obszar chronionego krajobrazuOpis: Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów leśnych Obszaru: 1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych; niedopuszczanie do ich nadmiernego użytkowania; 2) zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów drzewostanami w szczególności na terenach porolnych tam gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu widzenia jest to możliwe; sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej; tworzenie i utrzymywanie leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości migracji dużych ssaków; 3) utrzymywanie a w razie potrzeby podwyższanie poziomu wód gruntowych w szczególności na siedliskach wilgotnych i bagiennych tj. w borach bagiennych olsach i łęgach; budowa zbiorników małej retencji jako zbiorników wielofunkcyjnych w szczególności podwyższających różnorodność biologiczną w lasach; 4) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych cieków mokradeł polan torfowisk wrzosowisk oraz muraw napiaskowych; niedopuszczanie do ich nadmiernego wykorzystania dla celów produkcji roślinnej lub sukcesji; 5) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej w szczególności poprzez dostosowanie liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych. 2. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych Obszaru: 1) przeciwdziałanie zarastaniu łąk pastwisk i torfowisk poprzez koszenie i wypas a także mechaniczne usuwanie samosiewów drzew i krzewów na terenach otwartych a w razie konieczności także karczowanie z usunięciem biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów; 2) propagowanie wśród rolników działań zmierzających do utrzymania trwałych użytków zielonych w ramach zwykłej dobrej praktyki rolniczej a także Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego - zgodnie z wymogami zbiorowisk łąkowych; propagowanie dominacji gospodarstw prowadzących produkcję mieszaną w tym preferowanie hodowli bydła opartej o naturalny wypas metodą pastwiskową; zalecana jest ochrona i hodowla lokalnych starych odmian drzew i krzewów owocowych oraz ras zwierząt; promowanie agroturystyki i rolnictwa ekologicznego; 3) maksymalne ograniczanie zmiany użytków zielonych na grunty orne; niedopuszczanie do przeorywania użytków zielonych; propagowanie powrotu do użytkowania łąkowego gruntów wykorzystywanych dotychczas jako rolne wzdłuż rowów i lokalnych obniżeń terenowych; 4) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi; 5) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień zakrzewień parków wiejskich oraz kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę istniejących oraz formowanie nowych zadrzewień śródpolnych i przydrożnych; 6) zachowanie śródpolnych torfowisk zabagnień podmokłości oraz oczek wodnych; 7) melioracje odwadniające w tym regulowanie odpływu wody z sieci rowów dopuszczalne tylko w ramach racjonalnej gospodarki rolnej jednak z bezwzględnym zachowaniem w stanie nienaruszonym terenów podmokłych w tym torfowisk i obszarów wodno błotnych oraz obszarów źródliskowych cieków; 8) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych; 9) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej m.in. poprzez dostosowanie liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami otwartymi do warunków środowiskowych; 10) melioracje nawadniające zalecane są w przypadku stwierdzonego niekorzystnego dla racjonalnej gospodarki rolnej obniżenia poziomu wód gruntowych. 3. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów wodnych Obszaru: 1) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem roślinności okalającej poza rowami melioracyjnymi; 2) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych w postaci pasów zadrzewień i zakrzewień celem ograniczenia spływu substancji biogennych i zwiększenia różnorodności biologicznej; 3) ograniczanie zabudowy na krawędziach wysoczyznowych w celu zachowania ciągłości przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi; 4) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierząt których rozwój związany jest bezpośrednio ze środowiskiem wodnym (w szczególności płazów) oraz podejmowanie działań w celu ich ochrony; 5) wznoszenie nowych budowli piętrzących na ciekach rowach i kanałach (retencja korytowa) winno być poprzedzone analizą bilansu wodnego zlewni; 6) zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach poprzez budowę przepławek na istniejących i nowych budowlach piętrzących; 7) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów wokół zbiorników wodnych w szczególności starorzeczy i oczek wodnych jako bariery ograniczającej dostęp do linii brzegowej; utrzymanie lub tworzenie pasów zakrzewień i zadrzewień wzdłuż cieków jako naturalnej obudowy biologicznej ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych; 8) ograniczenie działań powodujących obniżenie zwierciadła wód podziemnych w szczególności budowy urządzeń drenarskich i rowów odwadniających na gruntach ornych łąkach i pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na krawędzi tarasów zalewowych i wysoczyzn; 9) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą; 10) zwiększanie retencji wodnej przy czym zbiorniki małej retencji winny dodatkowo wzbogacać różnorodność biologiczną terenu uwzględniając starorzecza i lokalne obniżenia terenu; w miarę możliwości technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie funkcji obszarów źródliskowych o dużych zdolnościach retencyjnych; w miarę możliwości należy zachowywać lub odtwarzać siedliska hydrogeniczne mające dużą rolę w utrzymaniu lokalnej różnorodności biologicznej., Data ustanowienia: 2011-08-27, Powierzchnia: 2895.0 ha
    • Pomnik przyrodyOpis: suche konary suche gałęzie obiekt martwy, Data ustanowienia: 1977-01-01, Opis granicy: N-ctwo Giżycko L-ctwo Rudówka oddz. 661 l

Ryn - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

  • Transport i komunikacja w pigułce
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 15 wypadków drogowych w Rynie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 16 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 553,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

    W 2022 roku w Rynie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.

    Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu giżyckiego.

    Powiat giżycki - dane o pojazdach
  • Wypadki drogowe w Rynie
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 15 Wypadki drogowe
    (lata 2010 - 2022)
  • 0 Ofiary śmiertelne
    (lata 2010 - 2022)
  • 16 Ranni
    (lata 2010 - 2022)
  • 3 Lekko ranni
  • 13 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w Rynie w latach 2010 - 2022,
    (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
  • 553,71 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2022)
  • Tutaj
    553,7
    woj. warmińsko-mazurskie
    1 327,9
    Cały kraj
    1 100,9
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2022)
  • Ryn
    0,0
    Województwo
    127,9
    Cały kraj
    104,4
  • 590,62 Ranni na 100 tys. ludności
    (lata 2010 - 2022)
  • Ryn
    590,6
    Województwo
    1 633,7
    Polska
    1 327,3
  • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
    (lata 2010 - 2022)
  • Miasto
    0,0
    Warmińsko-mazurskie
    9,6
    Polska
    9,5
  • 106,67 Ranni na 100 wypadków
    (lata 2010 - 2022)
  • Ryn
    106,7
    Województwo
    123,0
    Cały kraj
    120,6
  • Transport niepubliczny
    (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 2 Liczba licencji na taksówki
  • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
  • Drogi publiczne

  • Przez miasto Ryn przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
    • DK 59droga krajowa nr 59(Giżycko - Wilkasy - Wilkaski - Szczybały Giżyckie - Skop - Tros - Bachorze - Canki - Ryn - Wejdyki - Sądry - Mierzejewo - Zalec - Pełkowo - Muntowo - Wola Muntowska - Mrągowo - Piecki - Nawiady - Mojtyny - Stare Kiełbonki - Spychowo - Wysoki Grąd - Kokoszki - Rozogi)
    • DW 642droga wojewódzka nr 642(Sterławki Wielkie - Głąbowo - Ryn - Ryński Dwór - Ryńskie Pole - Siejkowo - Zielony Lasek - Lelek - Pszczółki)
  • Linie kolejowe

  • Przez miasto Ryn nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
    • LK 38Linia kolejowa nr 38: Białystok - Głomno [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Białystok - Białystok Starosielce - Białystok Bacieczki - Fasty - Dobrzyniewo Duże - Borsukówka - Knyszyn - Zastocze - Czechowizna - Mońki - Goniądz - Osowiec - Podlasek - Ruda - Grajewo - Prostki - Lipińskie Małe - Ełk Szyba Wschód - Ełk Towarowy - Ełk - Woszczele - Stare Juchy - Wydminy - Siedliska - Giżycko - Niegocin - Sterławki Małe - Sterławki Wielkie - Martiany - Kętrzyn - Nowy Młyn - Linkowo - Tołkiny - Korsze - Studzieniec - Różyna Warmińska - Głomno)
    • LK 223Linia kolejowa nr 223: Czerwonka - Ełk [o znaczeniu drugorzędnym] (Czerwonka - Biskupiec Reszelski - Parleza Wielka - Dąbrówka Kobułcka - Sorkwity - Bagienice - Mrągowo - Kosewo - Baranowo - Zełwągi - Mikołajki - Woźnice - Olszewo - Dąbrówka Górkło - Tuchlin - Okartowo - Orzysz - Odoje - Skomack Wielki - Rogale - Bartosze - Ełk Zachód - Ełk)
  • Spis ulic
    (Źródło: GUS, 15.I.2018)

  • W Rynie istnieje 32 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
  • ul. Albina Nowickiego

    ul. Brzozowa

    ul. Cicha

    ul. Jaśminowa

    ul. Konrada Wallenroda

    ul. Krzywa

    ul. Krótka

    ul. Lipowa

    ul. Mazurska

    ul. Mikołaja Kopernika

    ul. Ogrodowa

    ul. Partyzantów

    ul. Podmiejska

    ul. Polna

    ul. Portowa

    ul. Ratuszowa

    ul. Rybaka

    Ryn Kolonia

    ul. Sosnowa

    ul. Spacerowa

    ul. Szkolna

    ul. Słoneczna

    ul. Tadeusza Kościuszki

    ul. Traugutta

    ul. Warmińska

    ul. Wesoła

    ul. Wiejska

    pl. Wolności

    ul. Wąska

    ul. Zamiejska

    ul. Zaułek

    ul. Zielona