Hajnówka w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Hajnówka - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Hajnówka to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu hajnowskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Hajnówka.
 • 19 056 Liczba mieszkańców
 • 21,3 km² Powierzchnia
 • 895,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XVII w. Data założenia
 • 1951 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BHA Tablice rejestracyjne
 • Jerzy Sirak Burmistrz miasta
Hajnówka na mapie
Identyfikatory
 • 23.581752.7451 Współrzędne GPS
 • 2005011 TERYT (TERC)
 • 0923035 SIMC
Herb miasta Hajnówka
Hajnówka herb

Jak Hajnówka wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Hajnówka na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Hajnówka wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Hajnówka plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
35Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
50Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
63Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
78Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
85Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
92Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
96Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
107Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
125Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
132Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
151Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
153Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
159Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
159Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
160Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
170Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
198Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
220Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
234Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
249Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
252Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce

Hajnówka - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
17-200Poczta Hajnówka 001, ul. Aleksandra Zina 4
17-200Skrytki Pocztowe Poczta Hajnówka 001, ul. Aleksandra Zina 4
17-201Poczta Hajnówka 003, ul. Krzywa 17

Hajnówka - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Hajnówce)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Hajnówce aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Hajnówce
(85) 682-00-00
(85) 682-00-01
3 Maja 34
17-200 Hajnówka
ZUS Inspektorat w Hajnówce (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Armii Krajowej 16
17-200 Hajnówka
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Hajnówka
856829590, ,
856829581,
11 Listopada 4
17-200 Hajnówka
Komenda Powiatowa Policji Hajnówka
856822395, ,
858734215,
A.Krajowej 1
17-200 Hajnówka
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Hajnówce
856824941, 856822232,
856822232,
Piłsudskiego10 lok. 49
17-200 Hajnówka
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Hajnówka
856822809, ,
856822989,
Piłsudskiego 10
17-200 Hajnówka
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce
856822596, 858731500,
856822596,
11 listopada 22
17-200 Hajnówka
Urząd Miasta Hajnówka
(85) 682-21-80
(85) 674-37-46
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
(85) 682-27-18
(85) 682-42-20
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka

Hajnówka - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Hajnówka jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 19 056, z czego 53,0% stanowią kobiety, a 47,0% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 15,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 45,1 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Hajnówki zawarli w 2022 roku 69 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  24,3% mieszkańców Hajnówki jest stanu wolnego, 51,2% żyje w małżeństwie, 9,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 13,2% to wdowy/wdowcy.

  Hajnówka ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -143. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,39 na 1000 mieszkańców Hajnówki. W 2022 roku urodziło się 116 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 415 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,29 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 47,8% zgonów w Hajnówce spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,1% zgonów w Hajnówce były nowotwory, a 7,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Hajnówki przypada 13.38 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 103 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 219 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Hajnówki -116. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 6.

  55,7% mieszkańców Hajnówki jest w wieku produkcyjnym, 16,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 28,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Hajnówki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19 056 Liczba mieszkańców
 • 10 108 Kobiety
 • 8 948 Mężczyźni
 • 53,0%
  47,0%
 • 113 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 113 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Hajnówce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Hajnówce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Hajnówce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Hajnówki
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  45,1 lat
  Województwo
  42,3 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 47,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Hajnówka, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Hajnówki
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Hajnówka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Hajnówka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Hajnówka,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,3% Kawalerowie/Panny
 • Hajnówka
  24,5%
  Podlaskie
  28,6%
  Cały kraj
  29,1%
 • 18,4% Kobiety
  (Panny)
 • 31,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,2% Żonaci/Zamężne
 • Hajnówka
  51,3%
  woj. podlaskie
  54,2%
  Polska
  54,0%
 • 49,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 13,2% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  13,0%
  Podlaskie
  9,0%
  Kraj
  8,5%
 • 21,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 4,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  9,3%
  Podlaskie
  7,5%
  Kraj
  7,6%
 • 9,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,0% Nieustalone
 • Miasto
  2,0%
  woj. podlaskie
  0,7%
  Kraj
  0,7%
 • 1,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Hajnówce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Hajnówce w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,6
  Podlaskie
  4,0
  Kraj
  4,1
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Hajnówka
  1,3
  woj. podlaskie
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 69 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Hajnówce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Hajnówce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -143 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -82 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -61 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,39 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -7,4
  Podlaskie
  -3,8
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Hajnówce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Hajnówce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Hajnówce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Hajnówce w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 116 Urodzenia żywe
 • 58 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 58 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 6,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Hajnówka
  6,0
  Województwo
  8,0
  Kraj
  8,1
 • 28,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  28,6
  Podlaskie
  35,9
  Polska
  35,1
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 27 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 27
 • 87 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 87
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 17 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 17
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 415 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 355 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 476 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 415 g
  Podlaskie
  3 431 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 29 Waga 4000g - 4499g
 • 29
 • 74 Waga 3500g - 3999g
 • 74
 • 73 Waga 3000g - 3499g
 • 73
 • 24 Waga 2500g - 2999g
 • 24
 • 9 Waga 2000g - 2499g
 • 9
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,11 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,11
  woj. podlaskie
  1,27
  Kraj
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Hajnówka
  0,56
  Województwo
  0,63
  Polska
  0,61
 • 0,29 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,29
  woj. podlaskie
  0,68
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Hajnówce w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 259 Zgony
 • 140 Kobiety
  (Zgony)
 • 119 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 54,1%
  45,9%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 13,4 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  13,4
  Podlaskie
  11,8
  Kraj
  11,9
 • 340,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  340,5
  Podlaskie
  147,1
  Cały kraj
  147,0
 • 4,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Hajnówka
  4,7
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 4,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Hajnówka
  4,7
  Województwo
  3,0
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie hajnowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  47,8%
  woj. podlaskie
  45,0%
  Cała Polska
  36,0%
 • 19,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Hajnówka
  19,1%
  woj. podlaskie
  21,9%
  Polska
  23,6%
 • 7,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,8%
  woj. podlaskie
  7,2%
  Kraj
  6,7%
 • 39 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  14,6
  Kraj
  15,8
 • 78,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  78,6
  Polska
  70,6
 • 352,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  352,6
  Podlaskie
  257,1
  Kraj
  280,1
 • 232,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  232,8
  Kraj
  253,9
 • 881,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 1 007,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 746,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Hajnówka
  881,4
  Podlaskie
  529,3
  Cała Polska
  426,2
 • 85,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 35,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 109,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  85,2
  Podlaskie
  52,4
  Cała Polska
  62,9
 • 38,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  38,9
  woj. podlaskie
  31,3
  Polska
  33,8
 • 4,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,9
  Podlaskie
  8,0
  Cały kraj
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Hajnówka
  0,3%
  Województwo
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 103 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 57 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 46 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Zameldowania z zagranicy
 • 7 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 219 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 118 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 101 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -110 Saldo migracji
 • -55 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -55 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -116 Saldo migracji wewnętrznych
 • -61 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -55 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Saldo migracji zagranicznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Hajnówce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Hajnówce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 23,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 19,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Hajnówka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Hajnówka - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Hajnówce oddano do użytku 24 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,25 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Hajnówce to 8 936 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 465 mieszkania. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Hajnówce to 5,88 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Hajnówce to 157,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,21% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,60% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,02% mieszkań posiada łazienkę, 85,92% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,30% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu hajnowskiego.

  Powiat hajnowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Hajnówce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 936 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 464,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  464,90
  woj. podlaskie
  411,70
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 69,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  69,40 m2
  Podlaskie
  78,20 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 32,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  32,20 m2
  Województwo
  32,20 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,97 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,97
  woj. podlaskie
  4,04
  Kraj
  3,83
 • 2,15 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,15
  woj. podlaskie
  2,43
  Cały kraj
  2,42
 • 0,54 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,54
  Województwo
  0,60
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Hajnówce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 24 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,25 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  1,25
  Podlaskie
  5,72
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 141 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,88 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,88
  Podlaskie
  4,14
  Cały kraj
  3,89
 • 7,34 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  7,34
  Województwo
  23,68
  Polska
  24,56
 • 3 774 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 157,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Hajnówka
  157,3 m2
  Podlaskie
  98,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,20 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,20 m2
  woj. podlaskie
  0,56 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Hajnówce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,21%
  woj. podlaskie
  97,54%
  Cały kraj
  97,75%
 • 96,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Hajnówka
  96,60%
  Podlaskie
  92,28%
  Cała Polska
  95,18%
 • 95,02% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Hajnówka
  95,02%
  Podlaskie
  90,71%
  Cała Polska
  93,75%
 • 85,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Hajnówka
  85,92%
  Podlaskie
  83,62%
  Kraj
  85,83%
 • 0,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Hajnówka
  0,30%
  Podlaskie
  33,39%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Hajnówka - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Hajnówce na 1000 mieszkańców pracuje 254osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 53,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Hajnówce wynosiło w 2023 roku 8,4% (8,4% wśród kobiet i 8,4% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Hajnówce wynosiło 6 773,76 PLN, co odpowiada 101.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Hajnówki 946 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 434 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -512.

  20,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Hajnówki pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,6% w przemyśle i budownictwie, a 13,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Hajnówce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 254 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Hajnówka
  254,0
  woj. podlaskie
  209,0
  Kraj
  259,0
 • 7,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,6% Kobiety
 • 8,5% Mężczyźni
 • Hajnówka
  8,4%
  woj. podlaskie
  7,0%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Hajnówce w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Hajnówce w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Hajnówce w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Hajnówce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 821 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 774 PLN
  Podlaskie
  6 013 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Hajnówce w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Hajnówce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 946 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 434 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -512 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,46 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Hajnówce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 21,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,6% Przemysł i budownictwo
 • 18,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,6% Pozostałe
 • 44,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Hajnówce w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Hajnówce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 959 Pracujący ogółem
 • 2 663 Kobiety
 • 2 296 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Hajnówce w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 55,7% W wieku produkcyjnym
 • 48,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 28,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 36,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 19,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Hajnówka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 79,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  79,6
  woj. podlaskie
  66,2
  Cała Polska
  69,0
 • 50,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  50,8
  woj. podlaskie
  37,0
  Kraj
  38,2
 • 176,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  176,1
  Podlaskie
  126,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Hajnówka - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Hajnówce w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 653 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 247 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 99 nowych podmiotów, a 78 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (236) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (85) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (234) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (59) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Hajnówce najwięcej (70) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 570) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (19) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 26,1% (432) podmiotów, a 72,7% (1 202) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Hajnówce najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.3%) oraz Budownictwo (15.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 653 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 19 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 432 Przemysł i budownictwo
 • 1 202 Pozostała działalność
 • 99 Podmioty nowo zarejestrowane w Hajnówce w 2023 roku
 • 78 Podmioty wyrejestrowane w Hajnówce w 2023 roku
 • 1 247 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 570 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 570
 • 65 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 65
 • 17 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 17
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 652 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 652
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 Spółdzielnie ogółem
 • 7
 • 80 Spółki handlowe ogółem
 • 80
 • 8  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 65  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 65
 • 8    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 70 Spółki cywilne ogółem
 • 70
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 247 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 265 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 265
 • 191 Budownictwo
 • 191
 • 179 Przetwórstwo przemysłowe
 • 179
 • 151 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 151
 • 94 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 94
 • 92 Pozostała działalność
 • 92
 • 49 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 49
 • 40 Informacja i komunikacja
 • 40
 • 40 Transport i gospodarka magazynowa
 • 40
 • 38 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 38
 • 38 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 38
 • 23 Edukacja
 • 23
 • 17 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 17
 • 14 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 14
 • 14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Hajnówka - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Hajnówce stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 414 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,38 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa podlaskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Hajnówce wynosi 86,90% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Hajnówki najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,98 (wykrywalność 86%) oraz przeciwko mieniu - 4,73 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,58 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,76 (57%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,43 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Hajnówce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Hajnówki.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Hajnówka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 414 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 414
 • 290 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 290
 • 34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 34
 • 69 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 69
 • 8 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 8
 • 92 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 92
 • 21,38 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  21,38
  woj. podlaskie
  19,92
  Cały kraj
  22,81
 • 14,98 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Hajnówka
  14,98
  Województwo
  8,92
  Kraj
  12,98
 • 1,76 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Hajnówka
  1,76
  Województwo
  7,89
  Cały kraj
  6,99
 • 3,58 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Hajnówka
  3,58
  woj. podlaskie
  2,21
  Kraj
  1,82
 • 0,43 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,43
  Województwo
  0,46
  Polska
  0,35
 • 4,73 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Hajnówka
  4,73
  Województwo
  6,92
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Hajnówka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Hajnówka
  87%
  woj. podlaskie
  81%
  Polska
  71%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  87%
  Województwo
  74%
  Polska
  63%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  58%
  Podlaskie
  82%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Podlaskie
  99%
  Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  88%
  Podlaskie
  92%
  Kraj
  88%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  63%
  woj. podlaskie
  53%
  Cała Polska
  51%

Hajnówka - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Hajnówki wyniosła w 2022 roku 117,9 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 29.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Hajnówki - 29% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (10.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,5 mln złotych, czyli 11,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Hajnówki wyniosła w 2022 roku 119,7 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (31.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.4%). W budżecie Hajnówki wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (16,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 26,6 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,9%.
 • Wydatki budżetu w Hajnówce według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Hajnówki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Hajnówka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Hajnówki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  59,6 mln

  2,8 tys(100%)

  68,5 mln

  3,2 tys(100%)

  79,0 mln

  3,8 tys(100%)

  85,2 mln

  4,1 tys(100%)

  100,1 mln

  4,9 tys(100%)

  98,9 mln

  5,0 tys(100%)

  92,5 mln

  4,7 tys(100%)

  117,9 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  22,8 mln

  1,1 tys(38.2%)

  23,6 mln

  1,1 tys(34.5%)

  24,9 mln

  1,2 tys(31.5%)

  29,3 mln

  1,4 tys(34.4%)

  29,4 mln

  1,4 tys(29.4%)

  31,2 mln

  1,5 tys(31.5%)

  33,4 mln

  1,7 tys(36.1%)

  34,2 mln

  1,8 tys(29%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  14,5 mln

  683(24.4%)

  23,8 mln

  1,1 tys(34.7%)

  7,8 mln

  373(9.9%)

  7,7 mln

  373(9.1%)

  7,6 mln

  369(7.5%)

  8,3 mln

  409(8.4%)

  7,9 mln

  394(8.5%)

  12,2 mln

  635(10.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,1 mln

  195(7%)

  4,3 mln

  205(6.3%)

  4,6 mln

  220(5.8%)

  5,1 mln

  245(6%)

  5,2 mln

  255(5.2%)

  5,4 mln

  266(5.4%)

  6,0 mln

  299(6.5%)

  11,6 mln

  606(9.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  56,0 tys

  2,6(0.1%)

  14,8 tys

  0,7(0%)

  202,3 tys

  9,7(0.3%)

  209,2 tys

  10,1(0.2%)

  749,1 tys

  36,6(0.7%)

  484,0 tys

  23,9(0.5%)

  195,1 tys

  9,8(0.2%)

  10,8 mln

  563(9.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,1 mln

  238(8.5%)

  4,2 mln

  199(6.1%)

  5,3 mln

  253(6.7%)

  4,5 mln

  219(5.3%)

  9,6 mln

  471(9.6%)

  8,4 mln

  414(8.5%)

  6,0 mln

  299(6.5%)

  9,3 mln

  483(7.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,4 mln

  255(9.1%)

  4,9 mln

  230(7.1%)

  10,8 mln

  518(13.7%)

  10,3 mln

  496(12%)

  5,1 mln

  249(5.1%)

  6,8 mln

  333(6.8%)

  4,0 mln

  199(4.3%)

  7,6 mln

  397(6.5%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,5 mln

  183(3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,4 mln

  113(4%)

  2,3 mln

  107(3.3%)

  2,3 mln

  111(2.9%)

  2,4 mln

  117(2.8%)

  13,2 mln

  642(13.2%)

  6,4 mln

  315(6.4%)

  2,8 mln

  140(3%)

  2,9 mln

  153(2.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,2 mln

  103(3.7%)

  2,2 mln

  105(3.2%)

  2,3 mln

  109(2.9%)

  2,4 mln

  115(2.8%)

  2,6 mln

  128(2.6%)

  2,1 mln

  104(2.1%)

  2,5 mln

  127(2.7%)

  2,8 mln

  143(2.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  646,0 tys

  30,4(1.1%)

  569,5 tys

  27,0(0.8%)

  510,9 tys

  24,4(0.6%)

  508,8 tys

  24,6(0.6%)

  663,9 tys

  32,4(0.7%)

  597,6 tys

  29,5(0.6%)

  416,9 tys

  20,9(0.5%)

  1,5 mln

  77,6(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  16,4 tys

  0,8(0%)

  10,6 tys

  0,5(0%)

  53,6 tys

  2,6(0.1%)

  42,6 tys

  2,1(0.1%)

  318,3 tys

  15,5(0.3%)

  104,4 tys

  5,2(0.1%)

  188,9 tys

  9,4(0.2%)

  1,0 mln

  52,6(0.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  16,3 tys

  0,8(0%)

  65,1 tys

  3,1(0.1%)

  201,3 tys

  9,6(0.3%)

  14,4 tys

  0,7(0%)

  50,6 tys

  2,5(0.1%)

  30,6 tys

  1,5(0%)

  14,1 tys

  0,7(0%)

  825,6 tys

  43,0(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  573,8 tys

  27,0(1%)

  504,5 tys

  23,9(0.7%)

  457,9 tys

  21,9(0.6%)

  682,5 tys

  33,0(0.8%)

  531,8 tys

  26,0(0.5%)

  451,9 tys

  22,3(0.5%)

  490,8 tys

  24,5(0.5%)

  574,3 tys

  29,9(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  590,6 tys

  27,8(1%)

  1,5 mln

  69,3(2.1%)

  298,4 tys

  14,3(0.4%)

  1,1 mln

  54,6(1.3%)

  286,5 tys

  14,0(0.3%)

  268,6 tys

  13,3(0.3%)

  259,1 tys

  13,0(0.3%)

  339,2 tys

  17,6(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  215,6 tys

  10,1(0.4%)

  16,1 tys

  0,8(0%)

  65,8 tys

  3,1(0.1%)

  460,9 tys

  22,3(0.5%)

  99,6 tys

  4,9(0.1%)

  236,3 tys

  11,7(0.2%)

  119,8 tys

  6,0(0.1%)

  129,5 tys

  6,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  475,0 tys

  22,3(0.8%)

  426,1 tys

  20,2(0.6%)

  304,9 tys

  14,6(0.4%)

  253,9 tys

  12,3(0.3%)

  229,0 tys

  11,2(0.2%)

  155,4 tys

  7,7(0.2%)

  106,7 tys

  5,3(0.1%)

  98,7 tys

  5,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  13,1 tys

  0,6(0%)

  16,5 tys

  0,8(0%)

  14,8 tys

  0,7(0%)

  15,7 tys

  0,8(0%)

  18,3 tys

  0,9(0%)

  19,7 tys

  1,0(0%)

  18,1 tys

  0,9(0%)

  21,5 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  157,6 tys

  7,4(0.3%)

  16,3 tys

  0,8(0%)

  4,5 tys

  0,2(0%)

  149,0 tys

  7,2(0.2%)

  151,7 tys

  7,4(0.2%)

  141,5 tys

  7,0(0.1%)

  4,3 tys

  0,2(0%)

  4,2 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  108,5 tys

  5,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,6 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  251,1 tys

  11,8(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Hajnówce według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Hajnówki według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Hajnówka, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Hajnówki według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  65,2 mln

  3,1 tys(100%)

  71,2 mln

  3,4 tys(100%)

  79,3 mln

  3,8 tys(100%)

  79,9 mln

  3,8 tys(100%)

  94,3 mln

  4,6 tys(100%)

  100,5 mln

  5,1 tys(100%)

  110,7 mln

  5,6 tys(100%)

  119,7 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  26,7 mln

  1,3 tys(40.9%)

  28,0 mln

  1,3 tys(39.3%)

  30,0 mln

  1,4 tys(37.9%)

  31,3 mln

  1,5 tys(39.1%)

  32,3 mln

  1,6 tys(34.3%)

  32,0 mln

  1,6 tys(31.9%)

  36,2 mln

  1,8 tys(32.7%)

  38,0 mln

  2,0 tys(31.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,6 mln

  687(22.4%)

  14,7 mln

  698(20.7%)

  15,0 mln

  719(19%)

  16,3 mln

  790(20.4%)

  17,1 mln

  836(18.2%)

  20,6 mln

  1,0 tys(20.5%)

  24,0 mln

  1,2 tys(21.7%)

  23,5 mln

  1,2 tys(19.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  218,1 tys

  10,4(0.3%)

  273,8 tys

  13,2(0.3%)

  1,1 mln

  54,5(1.2%)

  77,1 tys

  3,8(0.1%)

  37,7 tys

  1,9(0%)

  11,2 mln

  584(9.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  221,4 tys

  10,4(0.3%)

  242,1 tys

  11,5(0.3%)

  309,7 tys

  14,8(0.4%)

  242,1 tys

  11,7(0.3%)

  271,7 tys

  13,3(0.3%)

  277,9 tys

  13,7(0.3%)

  3,4 mln

  171(3.1%)

  7,9 mln

  413(6.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,8 mln

  273(8.9%)

  3,5 mln

  166(4.9%)

  2,5 mln

  118(3.1%)

  2,2 mln

  109(2.8%)

  3,9 mln

  191(4.1%)

  4,7 mln

  232(4.7%)

  6,4 mln

  318(5.7%)

  6,8 mln

  356(5.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,9 mln

  513(16.8%)

  20,1 mln

  950(28.2%)

  4,1 mln

  198(5.2%)

  3,9 mln

  189(4.9%)

  3,7 mln

  182(4%)

  4,0 mln

  199(4%)

  5,0 mln

  248(4.5%)

  6,2 mln

  321(5.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  54,7(1.8%)

  1,7 mln

  81,1(2.4%)

  1,5 mln

  71,8(1.9%)

  3,3 mln

  161(4.2%)

  2,2 mln

  110(2.4%)

  1,9 mln

  92,9(1.9%)

  4,2 mln

  212(3.8%)

  2,6 mln

  137(2.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  927,7 tys

  43,6(1.4%)

  888,5 tys

  42,0(1.2%)

  2,4 mln

  117(3.1%)

  2,3 mln

  110(2.9%)

  4,0 mln

  194(4.2%)

  4,2 mln

  207(4.2%)

  2,9 mln

  146(2.6%)

  2,1 mln

  110(1.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,4 mln

  66,1(2.2%)

  1,1 mln

  52,8(1.6%)

  4,0 mln

  193(5.1%)

  122,2 tys

  5,9(0.2%)

  3,6 mln

  177(3.9%)

  274,6 tys

  13,6(0.3%)

  243,3 tys

  12,2(0.2%)

  2,0 mln

  106(1.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,6 tys

  2,5(0%)

  1,7 mln

  90,6(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  125,1 tys

  6,0(0.2%)

  32,9 tys

  1,6(0%)

  70,2 tys

  3,5(0.1%)

  5,6 tys

  0,3(0%)

  641,7 tys

  33,4(0.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  145,6 tys

  6,8(0.2%)

  140,9 tys

  6,7(0.2%)

  104,5 tys

  5,0(0.1%)

  80,3 tys

  3,9(0.1%)

  2,3 mln

  112(2.4%)

  5,1 mln

  254(5.1%)

  1,6 mln

  82,3(1.5%)

  410,6 tys

  21,4(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  384,2 tys

  18,1(0.6%)

  342,5 tys

  16,2(0.5%)

  245,0 tys

  11,7(0.3%)

  204,1 tys

  9,9(0.3%)

  184,3 tys

  9,0(0.2%)

  125,3 tys

  6,2(0.1%)

  86,7 tys

  4,3(0.1%)

  78,9 tys

  4,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  45,0 tys

  2,1(0.1%)

  53,0 tys

  2,5(0.1%)

  55,0 tys

  2,6(0.1%)

  55,0 tys

  2,7(0.1%)

  55,0 tys

  2,7(0.1%)

  56,4 tys

  2,8(0.1%)

  139,9 tys

  7,0(0.1%)

  55,1 tys

  2,9(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,6 mln

  120(3.9%)

  375,3 tys

  17,8(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  274,1 tys

  13,4(0.3%)

  258,7 tys

  12,8(0.3%)

  71,1 tys

  3,6(0.1%)

  39,3 tys

  2,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  11,4 tys

  0,5(0%)

  15,0 tys

  0,7(0%)

  13,3 tys

  0,6(0%)

  14,3 tys

  0,7(0%)

  16,8 tys

  0,8(0%)

  17,7 tys

  0,9(0%)

  16,9 tys

  0,8(0%)

  19,9 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  157,6 tys

  7,4(0.2%)

  16,3 tys

  0,8(0%)

  4,5 tys

  0,2(0%)

  149,0 tys

  7,2(0.2%)

  151,7 tys

  7,4(0.2%)

  141,5 tys

  7,0(0.1%)

  4,3 tys

  0,2(0%)

  4,2 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,8 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  10,7 tys

  0,5(0%)

  34,0 tys

  1,7(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  170,0 tys

  8,0(0.3%)

  43,5 tys

  2,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Hajnówka - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 929 mieszkańców Hajnówki jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 921 kobiet oraz 2 009 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 11,9% średnie ogólnokształcące, a 22,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 18,1% mieszkańców Hajnówki, gimnazjalnym 2,4%, natomiast 17,5% podstawowym ukończonym. 4,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Hajnówki mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Hajnówce największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,2%) oraz średnie zawodowe (19,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (26,3%) oraz zasadnicze zawodowe (24,4%).

  W roku 2022 w Hajnówce mieściło się 8 przedszkoli, w których do 39 oddziałów uczęszczało 759 dzieci (373 dziewczynki oraz 386 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Hajnówce mieściły się 4 przedszkola, w których do 22 oddziałów uczęszczało 593 dzieci (288 dziewczynek oraz 305 chłopców). Dostępnych było 546 miejsc.

  19,0% mieszkańców Hajnówki w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,0% wśród dziewczynek i 19,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 092 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,68 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 6 szkół podstawowych, w których w 87 oddziałach uczyło się 1 467 uczniów (699 kobiet oraz 768 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Hajnówce placówkę miało 5 szkół podstawowych, w których w 53 oddziałach uczyło się 1 165 uczniów (586 kobiet oraz 579 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (27,6% wśród dziewczynek i 29,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 99,86.

  W Hajnówce znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 32 oddziałach uczyło się 571 uczniów (353 kobiety oraz 218 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 109 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Hajnówce placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 30 oddziałach uczyło się 789 uczniów (476 kobiet oraz 313 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 285 absolwentów.

  W Hajnówce znajduje się 1 Technikum, w którym w 25 oddziałach uczyło się 451 uczniów (158 kobiet oraz 293 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 52 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Hajnówce placówkę miała 1 Technikum, w którym w 15 oddziałach uczyło się 315 uczniów (87 kobiet oraz 228 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 91 absolwentów.

  W Hajnówce znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 43 uczniów (13 kobiet oraz 30 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,1% mieszkańców (18,1% wśród dziewczyn i 18,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 17,8 uczniów. 10,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 18,0 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,6% mieszkańców Hajnówki w wieku potencjalnej nauki (20,6% kobiet i 20,5% mężczyzn).

 • 19,6% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  19,6%
  woj. podlaskie
  24,5%
  Polska
  25,2%
 • 22,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 38,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  38,3%
  woj. podlaskie
  36,5%
  Kraj
  35,2%
 • 39,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 37,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,6%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  3,3%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,9%
  Podlaskie
  11,8%
  Kraj
  11,9%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Hajnówka
  22,8%
  woj. podlaskie
  21,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Hajnówka
  18,1%
  woj. podlaskie
  17,1%
  Cały kraj
  21,2%
 • 12,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  2,4%
  Województwo
  3,0%
  Cała Polska
  3,0%
 • 1,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  17,5%
  woj. podlaskie
  15,3%
  Kraj
  12,3%
 • 19,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  4,2%
  Podlaskie
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 5,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Hajnówce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1092 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 092,0
  Podlaskie
  915,0
  Polska
  927,0
 • 0,68 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Hajnówka
  0,68
  woj. podlaskie
  0,98
  Polska
  0,89
 •  
 • 8Przedszkola
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 39 Oddziały
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 751 Miejsca
  (rok 2018)
 • 14 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Hajnówka) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 759 Dzieci
 • 373 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 386 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,1%
  50,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 164 3 lata
 • 164
 • 184 4 lata
 • 184
 • 191 5 lata
 • 191
 • 203 6 lat
 • 203
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 82 3 lata
 • 82
 • 94 4 lata
 • 94
 • 89 5 lata
 • 89
 • 101 6 lat
 • 101
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 82 3 lata
 • 82
 • 90 4 lata
 • 90
 • 102 5 lata
 • 102
 • 102 6 lat
 • 102
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 •  
 • 61,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 61,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 7,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Hajnówce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Hajnówce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce
  Publiczne
  85 682-29-99
  85 682-29-99
  ul. Reja 2
  17-200 Hajnówka
  1024023
  Przedszkole nr1w Hajnówce
  Publiczne
  85 682-25-80
  85 682-25-80
  ul. Jagiełły 7
  17-200 Hajnówka
  512512
  Przedszkole Nr3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
  Publiczne
  85 684-35-05
  85 684-25-98
  ul. Rzeczna 3
  17-200 Hajnówka
  511021
  Przedszkole nr 2 w Hajnówce
  Publiczne
  85 682-21-48
  85 682-21-48
  ul. Warszawska 2
  17-200 Hajnówka
  49611
  Niepubliczne Przedszkole Językowe RED BUS KIDS w Hajnówce
  Niepubliczne
  85 655-10-13
  ul. Białostocka 9
  17-200 Hajnówka
  ---
  Przedszkole Niepubliczne "Leśna kraina"
  Niepubliczne
  ul. E. Orzeszkowej 18
  17-200 Hajnówka
  ---
 • Szkoły podstawowe w Hajnówce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Hajnówka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 70 Oddziały
 • 1 431 Uczniowie
 • 695 Kobiety
  (uczniowie)
 • 736 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 203 Uczniowie w 1 klasie
 • 102 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 101 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 245 Absolwenci
 • 126 Kobiety
  (absolwenci)
 • 119 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17 Oddziały
 • 36 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 11,1%
  88,9%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  16,9
  Podlaskie
  16,1
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,9
 • 16,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,9
 • 20,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20,4
 • 2,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,1
 •  
 • 110,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 87,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 99,86 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  99,86
  Podlaskie
  92,82
  Cała Polska
  95,96
 • 98,37 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  98,37
  woj. podlaskie
  91,85
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Hajnówka) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Hajnówka) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Hajnówce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Hajnówce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 6 w Hajnówce (Henryk Sienkiewicz)
  Publiczna
  85 683-25-08
  85 683-25-08
  ul. Nowowarszawska 20
  17-200 Hajnówka
  17407-
  Szkoła Podstawowa nr 5 w Hajnówce (Janusz Kusociński)
  Publiczna
  85 682-20-78
  85 682-20-78
  ul. 3 Maja 54
  17-200 Hajnówka
  14323-
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Hajnówce (Władysław Jagiełło)
  Publiczna
  85 682-28-66
  85 682-28-66
  ul. Wróblewskiego 2
  17-200 Hajnówka
  15312-
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Hajnówce
  Publiczna
  85 683-27-05
  85 683-27-05
  ul. Działowa 1
  17-200 Hajnówka
  69814
  Szkoła Podstawowa Specjalna w Hajnówce
  Publiczna
  85 679-69-60
  85 679-69-60
  ul. 3 Maja 27
  17-200 Hajnówka
  521-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Hajnówce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Hajnówka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 534 Uczniowie
 • 334 Kobiety
  (uczniowie)
 • 200 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,5%
  37,5%
 • 177 Uczniowie w 1 klasie
 • 111 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 66 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 98 Absolwenci
 • 56 Kobiety
  (absolwenci)
 • 42 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 3 Oddziały
 • 37 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,4%
  48,6%
 • 11 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  17,8
  Województwo
  25,4
  Polska
  26,5
 •  
 • 48,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 33,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Hajnówka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 451 Uczniowie
 • 158 Kobiety
  (uczniowie)
 • 293 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,0%
  65,0%
 • 129 Uczniowie w 1 klasie
 • 52 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 77 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 52 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 39 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  18,0
  Podlaskie
  22,1
  Polska
  24,9
 •  
 • 38,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 24,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Hajnówka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 10,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  10,8
  Podlaskie
  18,5
  Cała Polska
  21,0
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Hajnówka) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 37 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,4%
  48,6%
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  18,5
  woj. podlaskie
  21,6
  Cały kraj
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Hajnówce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Hajnówce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Hajnówce (T.Kościuszko)
  Publiczne
  85 682-20-71
  85 682-36-75
  ul. 3 Maja 25
  17-200 Hajnówka
  19353-
  II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego
  Publiczne
  85 682-24-96
  85 682-42-88
  ul. Piłsudskiego 3
  17-200 Hajnówka
  11271-
  I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Hajnówce
  Publiczne
  85 682-27-80
  85 682-27-80
  ul. Piłsudskiego 7
  17-200 Hajnówka
  6151-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Hajnówce (T.Kościuszko)
  Publiczna
  85 682-20-71
  85 682-36-75
  ul. 3 Maja 25
  17-200 Hajnówka
  463-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Hajnówce
  Publiczna
  85 679-69-60
  85 679-69-60
  ul. 3 Maja 27
  17-200 Hajnówka
  221-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Hajnówce
  Publiczne
  85 682-27-80
  85 682-27-80
  ul. Piłsudskiego 7
  17-200 Hajnówka
  115-
  Prawosławne Studium Psalmistów
  Niepubliczna
  85 682-28-19
  85 682-28-19
  ul. #-go Maja 63
  17-200 Hajnówka
  ---
  Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia
  Niepubliczna
  85 683-33-88
  85 683-25-08
  ul. NOWOWARSZAWSKA 20
  17-200 Hajnówka
  ---
  Policealna Szkoła Zawodowa "EDUKATOR" w Hajnówce
  Niepubliczna
  73 379-97-83
  ul. Walerego Wróblewskiego 2
  17-200 Hajnówka
  ---
  Szkoła Policealna dla Dorosłych w Hajnówce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
  Niepubliczna
  85 682-24-85
  85 682-24-85
  ul. Armii Krajowej 52
  17-200 Hajnówka
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDUKATOR" w Hajnówce
  Niepubliczne
  73 379-97-83
  ul. Walerego Wróblewskiego 2
  17-200 Hajnówka
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Hajnówce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
  Niepubliczne
  85 682-24-85
  85 682-24-85
  ul. Armii Krajowej 52
  17-200 Hajnówka
  ---
  Liceum Ogólnokształcące w Hajnówce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
  Niepubliczne
  85 682-24-85
  85 682-24-85
  ul. Armii Krajowej 52
  17-200 Hajnówka
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Hajnówce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Hajnówka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Hajnówka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Hajnówka, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Hajnówka - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Hajnówce

 • Według danych GUS z 2022 roku w Hajnówce znajdował się 1 hotel (kategorii w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pokoje gościnne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 80)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 3


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Hajnówce w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Hajnówce
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Hajnówce: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Hajnówce 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 340 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 326 (uczestnicy: 25 911)
  • seanse filmowe: 50 (uczestnicy: 2 789)
  • wystawy: 17 (uczestnicy: 5 013)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 671)
  • koncerty: 21 (uczestnicy: 8 087)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 21 (uczestnicy: 70)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 13 (uczestnicy: 4 574)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 671)
  • pokazy teatralne: 12 (uczestnicy: 1 300)
  • warsztaty: 49 (uczestnicy: 512)
  • inne: 133 (uczestnicy: 2 224)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 326)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 122)
  • taneczne: 2 (członkowie: 24)
  • teatralne: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 150)
  • inne: 1 (członkowie: 20)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 31 (członkowie: 555)
  • teatralne: 2 (członkowie: 18)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 126)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 96)
  • taneczne: 15 (członkowie: 203)
  • inne: 3 (członkowie: 112)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Hajnówce działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 180 zwiedzających, co daje 93 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Hajnówce działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 84 629 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 8 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 81 138 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 34
  • dostępne dla czytelników: 19
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 19
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Hajnówce działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 165 członków. Zarejestrowano 165 ćwiczących (mężczyźni: 148, kobiety: 17, chłopcy do lat 18: 103, dziewczęta do lat 18: 17). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (4) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Hajnówce w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Hajnówce
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Hajnówki znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Hajnówce
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1957 - 1966 (ul. 3 Maja 14)dnia 1988-02-01, wykaz dokumentów: 692 z 1988-02-01
 • Formy ochrony przyrody w Hajnówce
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Hajnówki znajduje się 64 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Hajnówce
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty drobne szczeliny, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: Hajnówka za posesją nr 18 ul. Kolejki Leśne na granicy Rezerwatu krajobrazowego w Puszczy Białowieskiej
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty obecność huby i dziupli, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: Hajnówka przy ul Armii Krajowej 50 za posesją przy garażach samochodowych
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty drobne szczeliny, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: Hajnówka rośnie przy posesji nr 10 przy ul. Białowieskiej
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty korona rzadka silnie przycięta pęknięcia kory, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: Hajnówka ul. Armii Krajowej 56 przed budynkiem
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty drobne szczeliny, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: za posesją nr 18 ul. Kolejki Leśne na granicy Rezerwatu krajobrazowego w Puszczy Białowieskiej
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty brunatno białe plamy na liściach spękania kory widoczna próchnica w pniu zagrzybiona podstawa pnia, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: przy ul Armii Krajowej 5
  • Pomnik przyrodyOpis: dziuple szczeliny i próchnica pnia omszony na wysokości 1.5m liście pokryte białymi plamami, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: na cmentarzu przy ul. 3 Maja
  • Pomnik przyrodyOpis: pień rozgałęziający się na dwa na wysokości około 3 m, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: park naprzeciwko budynku dworca PKP
  • Pomnik przyrodyOpis: pień prosty pojedynczy jeden z głównych konarów wycięty na wys. ok. 3 m obecność dziupli, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: Park przy dworcu PKP
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty liście pokryte białymi plamkami dziuplaste, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: Park przy dworcu PKP
  • Pomnik przyrodyOpis: korona dość regularna pień prosty spękania korony obecność jemioły, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: Park przy dworcu PKP
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: przy ul Armii Krajowej 56
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty ze szczeliną o długości 4 m korona rzadka, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: przy ul Armii Krajowej 56
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty gałęzie wysoko przycięte na pniu obecność dziupli korona rzadka, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: przy ul Armii Krajowej 56
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty obecność huby szczelin i próchnicy, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: przy ul Armii Krajowej 56
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty obecność dziupli, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: przy ul Armii Krajowej 56
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty gałęzie wysoko przycięte na pniu, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: przy ul Armii Krajowej 44
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty obecność huby i dziupli, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: przy ul Armii Krajowej 50 za posesją przy garażach samochodowych
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty korona rzadka i silnie przycięta próchnica w pniu przy ziemi, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: przy ul Armii Krajowej 50 za posesją przy garażach samochodowych
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty obecność dziupli, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: przy ul Armii Krajowej 50 za posesją przy garażach samochodowych
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy obecność dziupli próchnicy i szczelin; korona na wys 3-10 m silnie popękana i zagrzybiona, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: przy ul Armii Krajowej 5 za parkingiem rowerowym
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: za posesją nr 18 ul. Kolejki Leśne na granicy Rezerwatu krajobrazowego w Puszczy Białowieskiej
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty obecność huby i dziupli, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: ul. Armii Krajowej 52 teren Zakładu doskonalenia Zawodowego
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: ul. Armii Krajowej 52 teren Zakładu doskonalenia Zawodowego
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty i pochylony rozdwajający się na wys. ok. 15 m korona głównie po jednej stronie obecność huby w szczelinie pnia, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: ul. Armii Krajowej 52 teren Zakładu doskonalenia Zawodowego
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty obecność dziupli i próchnicy szczelina w górze pnia korona po jednej stronie, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: ul. Armii Krajowej 52 teren Zakładu doskonalenia Zawodowego
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty rozgałęziający się na wys. ok. 10 m korona głównie przerzedzona po jednej stronie, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: ul. Armii Krajowej 52 teren Zakładu doskonalenia Zawodowego
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy korona drzewa silnie prześwietlona, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: ul. Armii Krajowej 52 teren Zakładu doskonalenia Zawodowego
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: ul. 3 Maja 63 na posesji domu Miłosierdzia SAMARYTANIN
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: ul Białowieska 12
  • Pomnik przyrodyOpis: korona rozłożysta kulista złamany jeden z konarów głównych dziupla o dł. 80 cm na wys. 2 5 m od podstawy pnia próchnica szczeliny, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: ul Białowieska 12
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy korona dobrze rozwinięta obecność huby i szczelin, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: ul Białowieska 25
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty duże pęknięcie pnia na wysokości rozwidlenia, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: przy skrzyżowaniu ulic Białowieskiej i Konopnickiej
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy z licznymi naroślami korona poszarpana spękania korony w pniu widoczna próchnica u podstawy pnia mrowisko, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: przy ul. Łowczej z tyłu budynku „RUNO” Sp. z o.o.
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy odcięte dolne konary obecność dziupli szczelin i próchnicy, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: ul. Piłsudskiego 8 za budynkiem ZWZŚ PB
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy dolne konary silnie przycięte obecność dziupli szczelin grzybów i próchnicy, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: ul. Piłsudskiego 8 przed budynkiem ZWZŚ PB
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pochylony w kierunki ulicy na wys. ok. 5 m obcięty jeden z konarów głównych obecność dziupli korona rzadka, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: ul. Piłsudskiego 10 przed budynkiem ZOZ
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty korona dobrze wykształcona obecność szczelin i próchnicy, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: ul. Piłsudskiego 10 za budynkiem ZOZ
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty próchnica w pniu obecność szczelin mchów porostów i huby, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: ul. Piłsudskiego 10 a
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty korona nisko osadzona dobrze wykształcona obecność grzybów porostów i próchnicy, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: ul. Piłsudskiego 10 a
  • Pomnik przyrodyOpis: pień prosty rozwidlający się na wys. ok. 7 m na pniu klin szerokości ok.30 cm pozbawiony kory do wys. ok. 4 m, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: w Parku Miejskim od strony ul. Parkowej
  • Pomnik przyrodyOpis: pień prosty rozgałęziający się na wys. ok. 6 m cześć dolnych konarów przycięta obecność huby szczelin i próchnicy, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: ul. Parkowa teren Skateparku
  • Pomnik przyrodyOpis: pień rozgałęziający się na dwa na wys. ok. 1 5 m wewnątrz pnia betonowa plomba szczelina od ziemi do wys. 1 m pień w środku pusty, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: przy Hajnowskim Domu Kultury
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pokryty porostami i mchami, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: Park przy Hajnowskim Domu Kultury
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: Park przy Hajnowskim Domu Kultury
  • Pomnik przyrodyOpis: pień rozdwajający się na wys. ok. 7 m na wys. od 3.5 m od miejsca rozdwojenia pnia powstaje próchniejąca szczelina dziuple, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: Park przy Hajnowskim Domu Kultury
  • Pomnik przyrodyOpis: u podstawy pnia drzewo rozgałęzia się na dwa pnie o zbliżonych rozmiarach, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: Hajnówka przy Hajnowskim Domu Kultury
  • Pomnik przyrodyOpis: na wys. ok. 2 8m drzewo rozgałęzia się na dwa pnie o zbliżonych wymiarach, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: Hajnówka teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
  • Pomnik przyrodyOpis: pień z kolkami naroślami od podstawy do wys. ok. 5 m przebiega pionowa szczelina w której widoczne są ślady próchnicy rzadka korona silnie przycięta pęknięcia od podstawy pnia do wys. 4m huby szczeliny, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: Hajnówka teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
  • Pomnik przyrodyOpis: pień z ogromnymi licznymi naroślami i garbami zahubione rzadka korona silnie przycięta mchy porosty, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: Hajnówka teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty korona rzadka silnie przycięta pęknięcia kory, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: Hajnówka ul. Armii Krajowej 56 przed budynkiem
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty przycinane konary, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: Hajnówka ul. Armii Krajowej 40
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty korona rozłożysta pęknięcia w pniu powstałe po uderzeniu pioruna obecność szczelin hub i porostów, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: Hajnówka ul. Zina przy garażach na posesji urzędu pocztowego
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty dolne konary obcięte obecność dziupli i szczelin, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: Hajnówka rośnie przy wjeździe na parking Politechniki Białostockiej
  • Pomnik przyrodyOpis: pień rozdwaja się na wys. ok. 1 m przy czym jeden z pni jest prosty o dobrze rozwiniętej koronie o znacznych rozmiarach w stosunki do drugiego pnia korona drzewa z jemiołą obecność porostów, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: Hajnówka w Parku Miejskim od strony ul. Parkowej
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy porosty szczeliny w pniu głównym dziuplaste zahubione, Data ustanowienia: 1994-12-03, Opis granicy: Hajnówka przy ul. 3 Maja na placu przed Biedronką
  • Pomnik przyrodyOpis: pień pojedynczy prosty korona rozłożysta, Data ustanowienia: 1999-01-01, Opis granicy: Związek Nauczycielstwa Polskiego przy ul. Piłsudskiego 6
  • Bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-09-10, Opis granicy: Poryjewo działka nr 1106 1166, Powierzchnia: 1.5117 ha
  • Bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-09-10, Opis granicy: Poryjewo działka nr 1166, Powierzchnia: 8.8751 ha
  • Bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-09-10, Opis granicy: Poryjewo działka nr 1166, Powierzchnia: 8.3445 ha
  • Bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-09-10, Opis granicy: Poryjewo działka nr 1166, Powierzchnia: 0.269 ha
  • Bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-09-10, Opis granicy: Poryjewo działka nr 1166, Powierzchnia: 3.444 ha
  • Bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-09-10, Opis granicy: Poryjewo działka nr 1166, Powierzchnia: 0.1 ha
  • Bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-09-10, Opis granicy: Poryjewo działka nr 1166, Powierzchnia: 0.084 ha

Hajnówka - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 9 wypadków drogowych w Hajnówce odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 8 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 46,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 10,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Hajnówce znajdowało się 11 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 7 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 7 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu hajnowskiego.

  Powiat hajnowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Hajnówce
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 9 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 8 Ranni
  (rok 2022)
 • 5 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Hajnówce w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 46,82 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  46,8
  woj. podlaskie
  29,1
  Cały kraj
  56,5
 • 10,41 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Hajnówka
  10,4
  Podlaskie
  6,0
  Kraj
  5,0
 • 41,62 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  41,6
  Województwo
  31,5
  Kraj
  65,5
 • 22,22 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  22,2
  Województwo
  20,7
  Kraj
  8,9
 • 88,89 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  88,9
  woj. podlaskie
  108,1
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Hajnówce w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5 025,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  5 025,8 km
  woj. podlaskie
  409,4 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 5,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Hajnówka
  5,6 km
  woj. podlaskie
  7,2 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 7 Liczba licencji na taksówki
 • 7 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Hajnówka przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 685droga wojewódzka nr 685(Zabłudów - Olszanka - Żywkowo - Trześcianka - Ancuty - Narew - Makówka - Chrabostówka - Nowosady - Dubiny - Hajnówka - Pasieczniki Duże - Istok - Dubicze Cerkiewne - Grabowiec - Jelonka - Kleszczele)
  • DW 689droga wojewódzka nr 689(Bielsk Podlaski - Hołody - Zbucz - Stare Berezowo - Hajnówka - Białowieża - granica (Białoruś))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Hajnówka przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 31Linia kolejowa nr 31: Siedlce - Siemianówka [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Siedlce - Stok Lacki - Krzymosze - Mordy - Mordy Miasto - Cierpigórz - Niemojki - Patków - Platerów - Sarnaki - Fronołów - Siemiatycze - Sycze - Nurzec - Nowy Nurzec - Borowiki - Czeremcha - Dobrowoda - Policzna - Witowo - Orzeszkowo -Hajnówka - Nowosady - Gnilec - Narewka - Siemianówka - Cisówka)