Gąbin w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Gąbin - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Gąbin to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu płockiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Gąbin.
 • 4 097 Liczba mieszkańców
 • 28,0 km² Powierzchnia
 • 146,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1437 prawa miejskie potwierdzone przez księcia Siemowita V Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 24 Numer kierunkowy
 • WPL Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Mieczysław Jadczak Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 19.735752.3974 Współrzędne GPS
 • 1419064 TERYT (TERC)
 • 0968871 SIMC
Herb miasta Gąbin
Gąbin herb

Jak Gąbin wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Gąbin na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Gąbin wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Gąbin plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
7Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
9Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
21Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
21Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
31Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
44Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
47Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2021 roku
71Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
84Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
84Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
91Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
97Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
98Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
122Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
153Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
155Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
159Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
163Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
185Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
199Miasta o największej powierzchni w Polsce
199Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
215Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
240Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami

Gąbin - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
09-530Poczta Gąbin, ul. Płocka 1

Gąbin - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Gąbinie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Płocku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. Stanisława Jachowicza 1
09-402 Płock
Urząd Miasta i Gminy Gąbin
(24) 267-41-50
(24) 277-12-56
ul. Stary Rynek 16
09-530 Gąbin

Gąbin - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Gąbin jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 097, z czego 52,5% stanowią kobiety, a 47,5% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 0,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Gąbina zawarli w 2022 roku 21 małżeństw, co odpowiada 5,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców Gąbina jest stanu wolnego, 57,1% żyje w małżeństwie, 5,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Gąbin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -34. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -8,29 na 1000 mieszkańców Gąbina. W 2022 roku urodziło się 25 dzieci, w tym 52,0% dziewczynek i 48,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 405 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,69 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 30,3% zgonów w Gąbinie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,9% zgonów w Gąbinie były nowotwory, a 6,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Gąbina przypada 14.38 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 57 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 31 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Gąbina 26. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,5% mieszkańców Gąbina jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Gąbina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 097 Liczba mieszkańców
 • 2 150 Kobiety
 • 1 947 Mężczyźni
 • 52,5%
  47,5%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Gąbinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Gąbinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Gąbinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Gąbina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Gąbin
  42,4 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Gąbin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Gąbina
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Gąbin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Gąbin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Gąbin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Gąbin
  28,2%
  Województwo
  30,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,3% Kobiety
  (Panny)
 • 34,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,2%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Gąbin
  9,1%
  Województwo
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 15,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,3%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Miasto
  0,2%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Gąbinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Gąbinie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Gąbin
  5,1
  Województwo
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,9
  Mazowieckie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 21 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Gąbinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Gąbinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -34 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -13 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -21 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -8,29 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -8,3
  Województwo
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Gąbinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Gąbinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Gąbinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Gąbinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 12 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,0%
  48,0%
 • 6,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,1
  Mazowieckie
  9,1
  Cała Polska
  8,1
 • 35,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  35,5
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 99 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 405 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 311 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 497 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 405 g
  Województwo
  3 386 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 5000g i więcej
 • 5
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 103 Waga 4000g - 4499g
 • 103
 • 285 Waga 3500g - 3999g
 • 285
 • 323 Waga 3000g - 3499g
 • 323
 • 103 Waga 2500g - 2999g
 • 103
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 13 Waga 1500g - 1999g
 • 13
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 8 Waga 600g - 999g
 • 8
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,33
  woj. mazowieckie
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,66
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,69 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,69
  Województwo
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Gąbinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59 Zgony
 • 26 Kobiety
  (Zgony)
 • 33 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,1%
  55,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  14,4
  woj. mazowieckie
  11,4
  Cały kraj
  11,9
 • 145,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  145,5
  woj. mazowieckie
  124,6
  Cała Polska
  147,0
 • 2,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Gąbin
  2,3
  Województwo
  3,1
  Kraj
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  woj. mazowieckie
  2,8
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie płockim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  30,3%
  Województwo
  30,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 20,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  20,9%
  Mazowieckie
  18,6%
  Polska
  19,6%
 • 6,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Gąbin
  6,4%
  Województwo
  6,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 206 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,8
  Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  65,5
  Cały kraj
  74,4
 • 290,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  290,2
  woj. mazowieckie
  248,2
  Polska
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  228,1
  Cała Polska
  246,5
 • 421,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 505,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 335,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  421,1
  Mazowieckie
  407,0
  Kraj
  475,8
 • 53,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 72,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  53,4
  Mazowieckie
  50,0
  Cały kraj
  70,6
 • 27,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Gąbin
  27,1
  Województwo
  31,1
  Polska
  32,6
 • 7,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,2
  Mazowieckie
  6,7
  Kraj
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 57 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 31 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 31 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 26 Saldo migracji
 • 12 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 14 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 26 Saldo migracji wewnętrznych
 • 12 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 14 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Gąbinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Gąbinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Gąbin, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gąbin - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Gąbinie oddano do użytku 12 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,93 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Gąbinie to 1 716 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 419 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Gąbinie to 5,17 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Gąbinie to 166,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,07% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,15% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,63% mieszkań posiada łazienkę, 79,55% korzysta z centralnego ogrzewania, a 22,55% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu płockiego.

  Powiat płocki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Gąbinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 716 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 418,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Gąbin
  418,80
  Mazowieckie
  450,60
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 83,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Gąbin
  83,10 m2
  Województwo
  73,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 34,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  34,80 m2
  Mazowieckie
  33,30 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,09 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,09
  Mazowieckie
  3,65
  Cały kraj
  3,83
 • 2,39 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Gąbin
  2,39
  Województwo
  2,22
  Polska
  2,42
 • 0,58 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,58
  woj. mazowieckie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Gąbinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 12 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,93 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,93
  woj. mazowieckie
  7,83
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 62 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,17 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,17
  Mazowieckie
  3,70
  Polska
  3,89
 • 15,13 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Gąbin
  15,13
  woj. mazowieckie
  29,00
  Polska
  24,56
 • 2 001 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 166,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  166,8 m2
  woj. mazowieckie
  89,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,49 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Gąbin
  0,49 m2
  Mazowieckie
  0,70 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Gąbinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 97,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,07%
  Mazowieckie
  97,17%
  Cała Polska
  97,71%
 • 93,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  93,15%
  Województwo
  94,94%
  Cała Polska
  95,10%
 • 90,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  90,63%
  woj. mazowieckie
  93,71%
  Polska
  93,66%
 • 79,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  79,55%
  Województwo
  88,15%
  Polska
  85,62%
 • 22,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Gąbin
  22,55%
  Mazowieckie
  59,35%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Gąbin - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Gąbinie na 1000 mieszkańców pracuje 386osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Gąbinie wynosiło w 2022 roku 11,5% (11,5% wśród kobiet i 11,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Gąbinie wynosiło 5 772,84 PLN, co odpowiada 86.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Gąbina 277 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 226 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -51.

  35,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Gąbina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,3% w przemyśle i budownictwie, a 17,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Gąbinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 386 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  386,0
  Województwo
  442,0
  Polska
  402,0
 • 11,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,5% Kobiety
 • 11,5% Mężczyźni
 • Miasto
  11,5%
  woj. mazowieckie
  4,2%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Gąbinie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Gąbinie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Gąbinie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Gąbinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 773 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 773 PLN
  Mazowieckie
  7 913 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Gąbinie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Gąbinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 277 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 226 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -51 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,82 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Gąbinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 35,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 33,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 37,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,3% Przemysł i budownictwo
 • 11,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 30,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 14,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,5% Pozostałe
 • 38,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Gąbinie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,5% W wieku produkcyjnym
 • 53,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Gąbin, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 73,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  73,8
  Województwo
  71,5
  Cały kraj
  69,0
 • 42,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  42,1
  woj. mazowieckie
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 132,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  132,8
  Województwo
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 58,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Gąbin - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Gąbinie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 488 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 388 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 30 nowych podmiotów, a 17 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (47) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (25) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (52) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (17) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Gąbinie najwięcej (19) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (468) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,7% (13) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,5% (95) podmiotów, a 77,9% (380) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Gąbinie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (32.0%) oraz Budownictwo (13.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 488 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 95 Przemysł i budownictwo
 • 380 Pozostała działalność
 • 30 Podmioty nowo zarejestrowane w Gąbinie w 2022 roku
 • 17 Podmioty wyrejestrowane w Gąbinie w 2022 roku
 • 388 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 468 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 468
 • 18 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 18
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 488 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 488
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 16 Spółki handlowe ogółem
 • 16
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 14  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 14
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 19 Spółki cywilne ogółem
 • 19
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 388 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 124 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 124
 • 52 Budownictwo
 • 52
 • 42 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 42
 • 32 Transport i gospodarka magazynowa
 • 32
 • 30 Przetwórstwo przemysłowe
 • 30
 • 27 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 27
 • 22 Pozostała działalność
 • 22
 • 11 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 11
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 9 Edukacja
 • 9
 • 8 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 8
 • 7 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 7
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gąbin - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Gąbinie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 57 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,83 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Gąbinie wynosi 81,90% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Gąbina najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,74 (wykrywalność 70%) oraz o charakterze gospodarczym - 5,15 (wykrywalność 84%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 4,32 (49%), drogowe - 2,37 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,16 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Gąbinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Gąbina.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Gąbin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 57
 • 23 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 23
 • 21 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 21
 • 10 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 10
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 18 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 18
 • 13,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,83
  Mazowieckie
  23,30
  Cały kraj
  22,81
 • 5,74 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,74
  woj. mazowieckie
  14,84
  Cały kraj
  12,98
 • 5,15 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,15
  woj. mazowieckie
  5,93
  Cała Polska
  6,99
 • 2,37 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,37
  Mazowieckie
  1,76
  Polska
  1,82
 • 0,16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,16
  woj. mazowieckie
  0,29
  Cała Polska
  0,35
 • 4,32 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,32
  Mazowieckie
  13,04
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Gąbin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  82%
  Województwo
  63%
  Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  71%
  Województwo
  55%
  Polska
  63%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  84%
  Mazowieckie
  69%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Mazowieckie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Gąbin
  100%
  woj. mazowieckie
  87%
  Polska
  88%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  50%
  woj. mazowieckie
  42%
  Polska
  51%

Gąbin - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Gąbina wyniosła w 2022 roku 83,1 mln złotych, co daje 7,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 31.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Gąbina - 28.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (14.7%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,3 mln złotych, czyli 20,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Gąbina wyniosła w 2022 roku 74,5 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (30.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.1%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.3%). W budżecie Gąbina wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (16,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,5 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,7%.
 • Wydatki budżetu w Gąbinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Gąbina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Gąbin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Gąbina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,8 mln

  3,4 tys(100%)

  41,1 mln

  3,7 tys(100%)

  46,8 mln

  4,2 tys(100%)

  50,3 mln

  4,6 tys(100%)

  52,9 mln

  4,8 tys(100%)

  57,4 mln

  5,2 tys(100%)

  63,2 mln

  5,7 tys(100%)

  83,1 mln

  7,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,4 mln

  3,7 tys(40.8%)

  16,0 mln

  3,9 tys(38.9%)

  16,8 mln

  4,1 tys(35.8%)

  17,8 mln

  4,3 tys(35.3%)

  20,7 mln

  5,0 tys(39.1%)

  21,3 mln

  5,2 tys(37.1%)

  21,4 mln

  5,3 tys(33.9%)

  23,7 mln

  5,8 tys(28.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,0 mln

  723(7.9%)

  2,5 mln

  604(6.1%)

  2,9 mln

  691(6.1%)

  3,0 mln

  721(5.9%)

  2,8 mln

  685(5.3%)

  2,3 mln

  571(4.1%)

  3,7 mln

  910(5.9%)

  12,3 mln

  3,0 tys(14.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  492(5.4%)

  1,3 mln

  318(3.2%)

  1,6 mln

  379(3.3%)

  1,4 mln

  350(2.9%)

  2,8 mln

  677(5.3%)

  4,9 mln

  1,2 tys(8.6%)

  5,4 mln

  1,3 tys(8.5%)

  8,2 mln

  2,0 tys(9.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  393,0 tys

  94,8(1%)

  1,1 mln

  258(2.6%)

  64,8 tys

  15,7(0.1%)

  59,5 tys

  14,5(0.1%)

  56,6 tys

  13,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,6(0%)

  7,6 mln

  1,9 tys(9.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,8 mln

  912(10%)

  4,3 mln

  1,0 tys(10.4%)

  4,2 mln

  1,0 tys(9%)

  4,4 mln

  1,1 tys(8.7%)

  4,6 mln

  1,1 tys(8.7%)

  4,5 mln

  1,1 tys(7.8%)

  4,9 mln

  1,2 tys(7.8%)

  7,1 mln

  1,7 tys(8.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,8 mln

  1,4 tys(15.3%)

  12,1 mln

  2,9 tys(29.4%)

  3,3 mln

  802(7.1%)

  3,1 mln

  749(6.1%)

  3,1 mln

  761(5.9%)

  3,2 mln

  796(5.7%)

  3,7 mln

  919(5.9%)

  5,7 mln

  1,4 tys(6.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,7 mln

  644(7.1%)

  699,6 tys

  169(1.7%)

  691,8 tys

  168(1.5%)

  588,0 tys

  143(1.2%)

  899,1 tys

  218(1.7%)

  710,3 tys

  174(1.2%)

  3,7 mln

  899(5.8%)

  2,2 mln

  548(2.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  688,7 tys

  166(1.8%)

  689,7 tys

  167(1.7%)

  2,0 mln

  494(4.4%)

  955,4 tys

  232(1.9%)

  634,4 tys

  154(1.2%)

  1,6 mln

  394(2.8%)

  645,0 tys

  159(1%)

  2,1 mln

  513(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  436,1 tys

  105(1.2%)

  392,4 tys

  94,8(1%)

  787,6 tys

  191(1.7%)

  1,1 mln

  273(2.2%)

  524,6 tys

  127(1%)

  408,7 tys

  100(0.7%)

  792,7 tys

  195(1.3%)

  1,1 mln

  269(1.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  279(3.1%)

  542,9 tys

  131(1.3%)

  498,4 tys

  121(1.1%)

  5,1 mln

  1,2 tys(10.1%)

  1,1 mln

  279(2.2%)

  454,3 tys

  111(0.8%)

  545,5 tys

  134(0.9%)

  968,9 tys

  236(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  256(2.8%)

  367,7 tys

  88,8(0.9%)

  457,5 tys

  111(1%)

  421,3 tys

  102(0.8%)

  491,8 tys

  119(0.9%)

  307,4 tys

  75,3(0.5%)

  682,2 tys

  168(1.1%)

  951,6 tys

  232(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  473,4 tys

  114(1.3%)

  413,4 tys

  99,9(1%)

  381,0 tys

  92,3(0.8%)

  370,7 tys

  90,1(0.7%)

  366,9 tys

  89,0(0.7%)

  228,6 tys

  56,0(0.4%)

  142,2 tys

  35,0(0.2%)

  582,8 tys

  142(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  200,3 tys

  48,3(0.5%)

  161,8 tys

  39,1(0.4%)

  172,8 tys

  41,9(0.4%)

  143,9 tys

  35,0(0.3%)

  215,4 tys

  52,3(0.4%)

  122,7 tys

  30,1(0.2%)

  146,7 tys

  36,1(0.2%)

  215,5 tys

  52,6(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  480,7 tys

  116(1.3%)

  484,9 tys

  117(1.2%)

  409,0 tys

  99,1(0.9%)

  401,9 tys

  97,7(0.8%)

  355,9 tys

  86,4(0.7%)

  351,8 tys

  86,2(0.6%)

  399,5 tys

  98,3(0.6%)

  180,7 tys

  44,1(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  37,3 tys

  9,0(0.1%)

  60,4 tys

  14,6(0.1%)

  45,5 tys

  11,0(0.1%)

  36,5 tys

  8,9(0.1%)

  46,3 tys

  11,2(0.1%)

  46,1 tys

  11,3(0.1%)

  76,0 tys

  18,7(0.1%)

  110,9 tys

  27,1(0.1%)

  Handel

  [Dział 500]

  28,0 tys

  6,8(0.1%)

  52,2 tys

  12,6(0.1%)

  59,1 tys

  14,3(0.1%)

  30,5 tys

  7,4(0.1%)

  40,1 tys

  9,7(0.1%)

  24,3 tys

  6,0(0%)

  27,9 tys

  6,9(0%)

  20,5 tys

  5,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  42,0 tys

  10,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  3,7(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,4 tys

  1,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  96,4 tys

  23,3(0.3%)

  9,5 tys

  2,3(0%)

  2,3 tys

  0,6(0%)

  114,8 tys

  27,9(0.2%)

  110,8 tys

  26,9(0.2%)

  116,0 tys

  28,4(0.2%)

  2,3 tys

  0,6(0%)

  2,3 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  225

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  7,9 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  742

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Gąbinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Gąbina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Gąbin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Gąbina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,3 mln

  3,3 tys(100%)

  43,4 mln

  3,9 tys(100%)

  46,1 mln

  4,2 tys(100%)

  51,3 mln

  4,7 tys(100%)

  53,8 mln

  4,9 tys(100%)

  61,0 mln

  5,5 tys(100%)

  71,5 mln

  6,5 tys(100%)

  74,5 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  14,2 mln

  3,4 tys(38.2%)

  16,9 mln

  4,1 tys(38.9%)

  15,5 mln

  3,8 tys(33.6%)

  16,2 mln

  3,9 tys(31.6%)

  16,6 mln

  4,0 tys(30.8%)

  19,4 mln

  4,7 tys(31.8%)

  24,5 mln

  6,0 tys(34.3%)

  22,5 mln

  5,5 tys(30.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,2 mln

  2,9 tys(32.8%)

  12,2 mln

  2,9 tys(28%)

  13,3 mln

  3,2 tys(28.9%)

  15,2 mln

  3,7 tys(29.6%)

  15,8 mln

  3,8 tys(29.3%)

  16,2 mln

  4,0 tys(26.6%)

  18,3 mln

  4,5 tys(25.6%)

  21,0 mln

  5,1 tys(28.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  188,9 tys

  45,6(0.5%)

  466,8 tys

  113(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,5(0%)

  8,4 mln

  2,1 tys(11.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  869,7 tys

  210(2.3%)

  36,5 tys

  8,8(0.1%)

  98,8 tys

  23,9(0.2%)

  316,7 tys

  77,0(0.6%)

  137,9 tys

  33,5(0.3%)

  2,6 mln

  647(4.3%)

  3,3 mln

  814(4.6%)

  3,8 mln

  918(5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,7 mln

  1,1 tys(12.6%)

  10,9 mln

  2,6 tys(25.2%)

  2,0 mln

  482(4.3%)

  1,8 mln

  430(3.5%)

  1,8 mln

  438(3.3%)

  1,9 mln

  469(3.1%)

  2,0 mln

  493(2.8%)

  3,7 mln

  896(4.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  289(3.2%)

  1,4 mln

  342(3.3%)

  1,2 mln

  289(2.6%)

  1,4 mln

  333(2.7%)

  1,2 mln

  295(2.3%)

  2,1 mln

  510(3.4%)

  1,3 mln

  326(1.9%)

  1,7 mln

  411(2.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  152,0 tys

  36,7(0.4%)

  17,0 tys

  4,1(0%)

  1,3 mln

  323(2.9%)

  310,3 tys

  75,4(0.6%)

  151,9 tys

  36,9(0.3%)

  368,6 tys

  90,3(0.6%)

  135,3 tys

  33,3(0.2%)

  1,2 mln

  296(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  313(3.5%)

  420,7 tys

  102(1%)

  424,7 tys

  103(0.9%)

  423,9 tys

  103(0.8%)

  495,1 tys

  120(0.9%)

  540,7 tys

  132(0.9%)

  2,0 mln

  503(2.9%)

  959,4 tys

  234(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  151,7 tys

  36,6(0.4%)

  244,7 tys

  59,1(0.6%)

  283,6 tys

  68,7(0.6%)

  233,1 tys

  56,7(0.5%)

  160,6 tys

  39,0(0.3%)

  193,6 tys

  47,4(0.3%)

  238,7 tys

  58,7(0.3%)

  864,9 tys

  211(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  443,4 tys

  107(1.2%)

  446,9 tys

  108(1%)

  651,6 tys

  158(1.4%)

  1,0 mln

  251(2%)

  1,1 mln

  270(2.1%)

  1,0 mln

  250(1.7%)

  889,2 tys

  219(1.2%)

  551,1 tys

  135(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  276(3.1%)

  142,3 tys

  34,4(0.3%)

  64,4 tys

  15,6(0.1%)

  862,2 tys

  210(1.7%)

  1,7 mln

  408(3.1%)

  104,8 tys

  25,7(0.2%)

  2,1 mln

  510(2.9%)

  549,0 tys

  134(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  45,6 tys

  11,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,8 tys

  6,3(0.1%)

  11,0 tys

  2,7(0%)

  7,1 tys

  1,7(0%)

  230,0 tys

  56,6(0.3%)

  355,9 tys

  86,9(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  250,3 tys

  60,4(0.7%)

  235,2 tys

  56,8(0.5%)

  162,6 tys

  39,4(0.4%)

  168,1 tys

  40,9(0.3%)

  166,9 tys

  40,5(0.3%)

  139,9 tys

  34,3(0.2%)

  115,2 tys

  28,3(0.2%)

  131,0 tys

  32,0(0.2%)

  Handel

  [Dział 500]

  6,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,5(0%)

  3,5 tys

  0,8(0%)

  2,2 tys

  0,5(0%)

  15,3 tys

  3,8(0%)

  31,7 tys

  7,8(0%)

  14,0 tys

  3,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  96,4 tys

  23,3(0.3%)

  9,5 tys

  2,3(0%)

  2,3 tys

  0,6(0%)

  114,8 tys

  27,9(0.2%)

  110,8 tys

  26,9(0.2%)

  116,0 tys

  28,4(0.2%)

  2,3 tys

  0,6(0%)

  2,3 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,9 tys

  7,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  268,6 tys

  64,8(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4 mln

  578(4.6%)

  967,1 tys

  235(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  225

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  732

  0,2(0%)

  1,3 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  742

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  11,0 tys

  2,7(0%)

  10,0 tys

  2,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Gąbin - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 888 mieszkańców Gąbina jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 413 kobiet oraz 474 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 10,7% średnie ogólnokształcące, a 19,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,8% mieszkańców Gąbina, gimnazjalnym 3,4%, natomiast 17,0% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Gąbina mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Gąbinie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,7%) oraz zasadnicze zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,9%) oraz średnie zawodowe (22,3%).

  W roku 2021 w Gąbinie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 174 dzieci (98 dziewczynek oraz 76 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Gąbinie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 123 dzieci (58 dziewczynek oraz 65 chłopców). Dostępnych było 100 miejsc.

  16,6% mieszkańców Gąbina w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,5% wśród dziewczynek i 14,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 482 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,49 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 26 oddziałach uczyło się 479 uczniów (221 kobiet oraz 258 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Gąbinie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 354 uczniów (167 kobiet oraz 187 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,7% ludności (27,2% wśród dziewczynek i 30,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 140,47.

  W Gąbinie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 104 uczniów (82 kobiety oraz 22 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 24 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Gąbinie placówkę miały 2 licea ogólnokształcące, w których w 12 oddziałach uczyło się 272 uczniów (166 kobiet oraz 106 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 60 absolwentów.

  W Gąbinie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 59 uczniów (4 kobiety oraz 55 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,0% mieszkańców (17,5% wśród dziewczyn i 20,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,8 uczniów. 19,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,0% mieszkańców Gąbina w wieku potencjalnej nauki (22,6% kobiet i 19,7% mężczyzn).

 • 18,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  18,3%
  Województwo
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 22,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  32,7%
  Województwo
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 33,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,9%
  Mazowieckie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Gąbin
  10,7%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Kraj
  11,9%
 • 13,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,1%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Cały kraj
  20,0%
 • 16,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  24,8%
  Województwo
  15,3%
  Kraj
  21,2%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Gąbin
  3,4%
  Mazowieckie
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Gąbin
  17,0%
  Mazowieckie
  10,7%
  Kraj
  12,3%
 • 18,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,8%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Gąbinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1482 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Gąbin
  1 482,0
  woj. mazowieckie
  925,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,49 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,49
  Województwo
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 3 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 225 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Gąbin) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 174 Dzieci
 • 98 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 76 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 56,3%
  43,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 45 3 lata
 • 45
 • 68 4 lata
 • 68
 • 56 5 lata
 • 56
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 24 3 lata
 • 24
 • 36 4 lata
 • 36
 • 34 5 lata
 • 34
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 21 3 lata
 • 21
 • 32 4 lata
 • 32
 • 22 5 lata
 • 22
 • 61 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 14,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 14,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Gąbinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Gąbinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe (im.Króla Maciusia Pierwszego)
  Publiczne
  24 277-10-27
  24 277-10-27
  ul. Aleja Jana Pawła II 16
  09-530 Gąbin
  715417
 • Szkoły podstawowe w Gąbinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Gąbin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 479 Uczniowie
 • 221 Kobiety
  (uczniowie)
 • 258 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,1%
  53,9%
 • 74 Uczniowie w 1 klasie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 60 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,4
  woj. mazowieckie
  17,3
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 42,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 38,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 140,47 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  140,47
  Województwo
  98,13
  Cała Polska
  95,71
 • 140,18 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Gąbin
  140,18
  Mazowieckie
  97,07
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gąbin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Gąbin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Gąbinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Gąbinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (Maria Konopnicka)
  Publiczna
  24 277-10-29
  24 277-10-29
  ul. AL. JANA PAWŁA II 16
  09-530 Gąbin
  2039237
 • Szkoły ponadpodstawowe w Gąbinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Gąbin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 104 Uczniowie
 • 82 Kobiety
  (uczniowie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 78,8%
  21,2%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 20 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 5 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Gąbin
  20,8
  Województwo
  26,4
  Polska
  26,3
 •  
 • 10,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 8,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Gąbin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Gąbin
  19,7
  Województwo
  17,7
  Cała Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Gąbinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Gąbinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum w Gąbinie
  Publiczne
  24 277-10-49
  24 277-12-57
  ul. Stanisława Staszica 1
  09-530 Gąbin
  9212-
  Szkoła Muzyczna I st. w Gąbinie
  Publiczna
  24 268-06-55
  24 268-06-55
  ul. Al. Jana Pawła II 16
  09-530 Gąbin
  -13323
  Liceum Ogólnokształcące w Gąbinie
  Publiczne
  24 277-10-49
  24 277-12-57
  ul. Stanisława Staszica 1
  09-530 Gąbin
  384-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Gąbinie
  Publiczna
  24 277-10-49
  24 277-12-57
  ul. Stanisława Staszica 1
  09-530 Gąbin
  378-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gąbinie
  Publiczne
  24 277-10-49
  24 277-12-57
  ul. Stanisława Staszica 1
  09-530 Gąbin
  272-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gąbinie
  Niepubliczne
  60 169-36-74
  24 262-27-56
  ul. Stanisława Staszica 1
  09-530 Gąbin
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Gąbinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 16,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 19,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Gąbin, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Gąbin, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Gąbin, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Gąbin - Zabytki i atrakcje(atrakcje, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Kultura i rekreacja w Gąbinie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Gąbinie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.

  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 200)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 150)
  • teatralne: 2 (członkowie: 50)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 260)
  • teatralne: 1 (członkowie: 30)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 80)
  • taneczne: 10 (członkowie: 150)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Gąbinie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 33 453 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 29 978 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Gąbinie działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 26 członków. Zarejestrowano 33 ćwiczących (mężczyźni: 25, kobiety: 8, chłopcy do lat 18: 8, dziewczęta do lat 18: 8). Aktywna była 1 sekcja sportowa. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Gąbinie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Gąbinie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Gąbina znajdują się 4 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Gąbinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Ratusz z końca XVIII w. (ul. Stary Rynek 16)dnia 1962-03-22, wykaz dokumentów: 417/62 z 1962-03-22
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Stary Rynek 6)dnia 1962-03-22, wykaz dokumentów: 418/62 z 1962-03-22
  • Wiatrak z 1910 r.dnia 1971-04-10, wykaz dokumentów: 902 z 1971-04-10
  • Miasto (data nieznana)dnia 1980-09-08, wykaz dokumentów: 532 z 1980-09-08

Gąbin - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Gąbinie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 73,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Gąbinie znajdowało się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu płockiego.

  Powiat płocki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Gąbinie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Gąbinie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 73,22 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  73,2
  Województwo
  52,6
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Gąbin
  0,0
  Mazowieckie
  5,2
  Polska
  5,0
 • 97,63 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  97,6
  Mazowieckie
  61,7
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Mazowieckie
  10,0
  Kraj
  8,9
 • 133,33 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  133,3
  Mazowieckie
  117,3
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 4 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Gąbinie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 348,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  348,8 km
  Województwo
  796,1 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 4,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Gąbin
  4,6 km
  woj. mazowieckie
  5,1 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Gąbin przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 574droga wojewódzka nr 574(Dobrzyków - Nowe Grabie - Grabie Polskie - Gąbin - Waliszew - Szczawin Borowy-Kolonia - Sewerynów)
  • DW 577droga wojewódzka nr 577(Łąck - Zdwórz - Gąbin - Topólno - Konstantynów - Czyżew - Sanniki - Szkarada - Brzezia - Aleksandrów - Kaptury - Karłowo - Brzozów Stary - Giżyce - Wężyki - Sarnów - Janów - Ruszki)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Gąbinie istnieje 75 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. A. Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Aleja Jana Pawła II

  ul. Browarna

  ul. Brzozowa

  ul. Bursztynowa

  ul. C. K. Norwida

  ul. Chabrowa

  ul. Ciasna

  ul. Cmentarna

  ul. Dobrzykowska

  ul. Dębowa

  ul. E. Orzeszkowej

  ul. Franciszka Dobrowolskiego

  ul. Golonka

  ul. Gostynińska

  ul. H. Sienkiewicza

  ul. Irysowa

  ul. J. Słowackiego

  ul. Jagodowa

  ul. Jaśminowa

  ul. Kalinowa

  ul. Kielniki

  ul. Kilińskiego

  ul. Konwaliowa

  ul. Koszelewska

  ul. Kościuszki

  ul. Kutnowska

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. M. Konopnickiej

  ul. Modrzewiowa

  ul. Moniuszki

  ul. Myśliwska

  ul. Nad Nidą

  ul. Nowy Rynek

  ul. Ogrodowa

  ul. Paszkówka

  ul. Piękna

  Plac Kilińskiego

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Poziomkowa

  ul. Przydatki

  ul. Północna

  ul. Płocka

  ul. Rogatki Czermińskie

  ul. Rogatki Gostynińskie

  ul. Rogatki Żychlińskie

  ul. Różana

  ul. Sosnowa

  ul. Sportowa

  ul. Srebrna

  ul. St. Staszica

  ul. Stary Rynek

  ul. Stodólna

  ul. Strażacka

  ul. Szopena

  ul. Sławoja Składkowskiego

  ul. Słoneczna

  ul. Topolowa

  ul. Trakt Kamiński

  ul. Trakt Lipiński

  ul. Tylna

  ul. Warszawska

  ul. Wierzbowa

  ul. Wiosenna

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wrzosowa

  ul. Wspólna

  ul. Wł. Reymonta

  ul. Z. Nałkowskiej

  ul. Zielona

  ul. Złota