Powiat proszowicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat proszowicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 43 222 Liczba mieszkańców
 • 415 km2 Powierzchnia
 • 105 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 14,2% Stopa urbanizacji
 • Grzegorz Pióro Starosta
 • ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice Adres starostwa powiatowego
 • KPR Tablice rejestracyjne
Powiat proszowicki na mapie
Identyfikatory
 • 1214 TERYT (TERC)
Herb powiatu proszowickiego
powiat proszowicki herb

powiat proszowicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach
(012)385-31-60
(012)385-31-78
ul. 3-go Maja 140
32-100 Proszowice
Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach
(012)385-32-00
(012)385-33-41
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Proszowicach
(012)653-20-89
(012)653-20-89
ul. Grzymały Siedleckiego 2
32-100 Proszowice
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Proszowicach
(012)386-13-20
(012)386-13-20
ul.Grzymały-Siedleckiego 2
32-100 Proszowice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Proszowicach
(012)386-17-75
(012)386-17-75
ul. Grzymały Siedleckiego 2
32-100 Proszowice
Starostwo Powiatowe w Proszowicach
(12) 386-18-46
(12) 386-29-33
ul. 3 Maja
32-100 Proszowice

Powiat proszowicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Powiat proszowicki ma 43 222 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 1,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu proszowickiego w 2050 roku wynosi 39 262, z czego 19 655 to kobiety, a 19 607 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu proszowickiego zawarli w 2019 roku 218 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców powiatu proszowickiego jest stanu wolnego, 58,3% żyje w małżeństwie, 2,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat proszowicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -124. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,86 na 1000 mieszkańców powiatu proszowickiego. W 2019 roku urodziło się 397 dzieci, w tym 49,9% dziewczynek i 50,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 326 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,76 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 44,1% zgonów w powiecie proszowickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,1% zgonów w powiecie proszowickim były nowotwory, a 12,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu proszowickiego przypada 12.01 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 256 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 417 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu proszowickiego -161. W tym samym roku 11 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 14 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -3.

  61,0% mieszkańców powiatu proszowickiego jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu proszowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 43 222 Liczba mieszkańców
 • 21 935 Kobiety
 • 21 287 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie proszowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie proszowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie proszowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu proszowickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 39 262 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 19 655 Kobiety
 • 19 607 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie proszowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie proszowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie proszowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu proszowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 41,7 latŚredni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,7 lat
  Województwo
  40,9 lat
  Kraj
  41,9 lat
 • 43,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat proszowicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu proszowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat proszowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat proszowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat proszowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,4%
  Województwo
  30,6%
  Cała Polska
  28,8%
 • 21,8% Kobiety
  (Panny)
 • 35,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,3%Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,3%
  Małopolskie
  56,8%
  Polska
  55,8%
 • 57,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,7% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  10,7%
  Małopolskie
  8,9%
  Polska
  9,6%
 • 17,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  2,2%
  Małopolskie
  3,4%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Powiat
  0,4%
  Województwo
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie proszowickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • powiat proszowicki
  5,0
  Małopolskie
  5,3
  Kraj
  4,8
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • powiat proszowicki
  1,4
  woj. małopolskie
  1,4
  Cała Polska
  1,7
 • 218 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie proszowickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -124 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -23 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -101 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,86 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -2,9
  Województwo
  1,2
  Polska
  -0,9
 • -2,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie proszowickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie proszowickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie proszowickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie proszowickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 397 Urodzenia żywe
 • 198 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 199 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,9%
  50,1%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat proszowicki
  9,2
  woj. małopolskie
  10,9
  Polska
  9,8
 • 39,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  39,2
  Małopolskie
  45,1
  Kraj
  41,8
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 86 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 86
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 326 gŚrednia waga noworodków
 • 3 302 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 350 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 326 g
  Województwo
  3 322 g
  Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 30 Waga 4000g - 4499g
 • 30
 • 112 Waga 3500g - 3999g
 • 112
 • 170 Waga 3000g - 3499g
 • 170
 • 58 Waga 2500g - 2999g
 • 58
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,30
  woj. małopolskie
  1,49
  Cały kraj
  1,42
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,65
  woj. małopolskie
  0,73
  Cała Polska
  0,69
 • 0,76 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat proszowicki
  0,76
  woj. małopolskie
  1,12
  Cały kraj
  0,92
 • Statystyki zgonów w powiecie proszowickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 521 Zgony
 • 221 Kobiety
  (Zgony)
 • 300 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,4%
  57,6%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 12,0 Zgony na 1000 ludności
 • pow. proszowicki
  12,0
  Województwo
  9,7
  Kraj
  10,7
 • 131,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat proszowicki
  131,2
  Małopolskie
  89,3
  Cała Polska
  109,3
 • 5,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. proszowicki
  5,0
  Województwo
  3,1
  Cały kraj
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,4
  woj. małopolskie
  2,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie proszowickim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  44,1%
  woj. małopolskie
  47,2%
  Kraj
  40,5%
 • 22,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  22,1%
  Małopolskie
  26,9%
  Polska
  26,4%
 • 12,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  12,0%
  woj. małopolskie
  6,4%
  Cała Polska
  6,7%
 • 7,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  7,2
  Polska
  9,8
 • 70,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,8
  Polska
  72,2
 • 245,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat proszowicki
  245,3
  Województwo
  256,9
  Kraj
  284,5
 • 237,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  237,9
  Cała Polska
  263,9
 • 490,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 496,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 484,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  490,7
  Małopolskie
  451,4
  Cały kraj
  437,2
 • 88,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 62,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 114,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  88,6
  Małopolskie
  69,4
  Cała Polska
  71,0
 • 31,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat proszowicki
  31,6
  Małopolskie
  31,7
  Kraj
  34,8
 • 9,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  9,0
  woj. małopolskie
  6,0
  Polska
  8,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat proszowicki
  0,8%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 256 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 139 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 117 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 417 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 252 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 165 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Wymeldowania za granicę
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -164 Saldo migracji
 • -116 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -48 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -161 Saldo migracji wewnętrznych
 • -113 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -48 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Saldo migracji zagranicznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie proszowickim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat proszowicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat proszowicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie proszowickim oddano do użytku 105 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,43 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie proszowickim to 13 224 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 304 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  96,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 3,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie proszowickim to 5,93 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w powiecie proszowickim to 152,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,53% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,51% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,25% mieszkań posiada łazienkę, 68,86% korzysta z centralnego ogrzewania, a 12,82% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 13 224 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 303,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  303,80
  woj. małopolskie
  352,80
  Polska
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 100,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. proszowicki
  100,70 m2
  Małopolskie
  78,70 m2
  Cały kraj
  74,20 m2
 • 30,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  30,60 m2
  Województwo
  27,70 m2
  Cały kraj
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,43 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,43
  woj. małopolskie
  3,92
  Kraj
  3,82
 • 3,29 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat proszowicki
  3,29
  Województwo
  2,83
  Polska
  2,63
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. proszowicki
  0,74
  Województwo
  0,72
  Cała Polska
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 105 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 2,43 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Tutaj
  2,43
  woj. małopolskie
  6,38
  Kraj
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 623 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 5,93 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat proszowicki
  5,93
  Województwo
  3,67
  Cały kraj
  3,78
 • 14,41 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • pow. proszowicki
  14,41
  Województwo
  23,41
  Cała Polska
  20,42
 • 15 993 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 152,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • powiat proszowicki
  152,3 m2
  Województwo
  88,3 m2
  Cały kraj
  88,6 m2
 • 0,37 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Powiat
  0,37 m2
  Województwo
  0,56 m2
  Cała Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 93,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  93,53%
  Małopolskie
  96,93%
  Polska
  96,88%
 • 88,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  88,51%
  Województwo
  95,12%
  Polska
  93,83%
 • 85,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat proszowicki
  85,25%
  Województwo
  93,31%
  Polska
  91,54%
 • 68,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. proszowicki
  68,86%
  woj. małopolskie
  82,55%
  Cała Polska
  82,60%
 • 12,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  12,82%
  Małopolskie
  63,50%
  Kraj
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Powiat proszowicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W powiecie proszowickim na 1000 mieszkańców pracuje 110osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 58,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 41,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie proszowickim wynosiło w 2019 roku 4,4% (4,7% wśród kobiet i 4,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie proszowickim wynosiło 3 884,93 PLN, co odpowiada 80.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu proszowickiego 3 377 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 805 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 572.

  67,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu proszowickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 5,6% w przemyśle i budownictwie, a 10,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 110 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. proszowicki
  110,0
  woj. małopolskie
  244,0
  Cały kraj
  251,0
 • 6,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,2% Kobiety
 • 6,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,4%
  Województwo
  4,1%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie proszowickim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie proszowickim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie proszowickim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 885 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 885 PLN
  woj. małopolskie
  4 679 PLN
  Kraj
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie proszowickim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 377 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 805 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 572 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,53 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 67,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 63,7% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 71,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 5,6% Przemysł i budownictwo
 • 2,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 8,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,2% Pozostałe
 • 22,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie proszowickim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 4 772 Pracujący ogółem
 • 2 810 Kobiety
 • 1 962 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie proszowickim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,0% W wieku produkcyjnym
 • 55,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat proszowicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 63,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. proszowicki
  63,9
  Województwo
  65,1
  Cała Polska
  66,7
 • 35,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,3
  woj. małopolskie
  33,7
  Cały kraj
  36,5
 • 123,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat proszowicki
  123,0
  Województwo
  107,3
  Kraj
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 63,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat proszowicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie proszowickim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 885 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 961 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 350 nowych podmiotów, a 174 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (408) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (249) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (275) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (147) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie proszowickim najwięcej (236) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 744) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,4% (94) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,6% (957) podmiotów, a 72,9% (2 834) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie proszowickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.5%) oraz Budownictwo (19.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 3 885 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 94 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 957 Przemysł i budownictwo
 • 2 834 Pozostała działalność
 • 350 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie proszowickim w 2019 roku
 • 174 Podmioty wyrejestrowane w powiecie proszowickim w 2019 roku
 • 2 961 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 744 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 744
 • 118 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 118
 • 22Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 22
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 3 884 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 884
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 Spółdzielnie ogółem
 • 15
 • 175 Spółki handlowe ogółem
 • 175
 • 11  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 11
 • 127  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 127
 • 10    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 236 Spółki cywilne ogółem
 • 236
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 961 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 786 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 786
 • 579 Budownictwo
 • 579
 • 296 Transport i gospodarka magazynowa
 • 296
 • 239 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 239
 • 229 Przetwórstwo przemysłowe
 • 229
 • 174 Pozostała działalność
 • 174
 • 150 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 150
 • 98 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 98
 • 84 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 84
 • 78 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 78
 • 66 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 66
 • 64 Edukacja
 • 64
 • 54 Informacja i komunikacja
 • 54
 • 32 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 32
 • 19 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 19
 • 8 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 8
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat proszowicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w powiecie proszowickim stwierdzono 361 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 8,32 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie proszowickim wynosi 76,60% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu proszowickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 4,89 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 3,27 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,98 (100%), o charakterze gospodarczym - 0,78 (61%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,12 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat proszowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 361 Przestępstwa ogółem
 • 361
 • 212 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 212
 • 34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 34
 • 86 Przestępstwa drogowe
 • 86
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 5
 • 142 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 142
 • 8,32 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat proszowicki
  8,32
  Małopolskie
  23,50
  Cały kraj
  20,75
 • 4,89 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. proszowicki
  4,89
  Małopolskie
  12,31
  Polska
  13,21
 • 0,78 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. proszowicki
  0,78
  woj. małopolskie
  9,02
  Cały kraj
  4,88
 • 1,98 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,98
  woj. małopolskie
  1,44
  Polska
  1,86
 • 0,12 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,12
  Małopolskie
  0,38
  Polska
  0,43
 • 3,27 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat proszowicki
  3,27
  Małopolskie
  11,04
  Polska
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat proszowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. proszowicki
  77%
  woj. małopolskie
  79%
  Cała Polska
  73%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  67%
  woj. małopolskie
  69%
  Cała Polska
  65%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. proszowicki
  62%
  Małopolskie
  89%
  Kraj
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat proszowicki
  100%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. proszowicki
  100%
  Małopolskie
  84%
  Cały kraj
  86%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  51%
  Małopolskie
  65%
  Polska
  53%

Powiat proszowicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu proszowickiego wyniosła w 2018 roku 45,0 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.7% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu powiatu proszowickiego - 25.8% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (19.7%) oraz na Dział 801 - Oświata i wychowanie (18%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,6 mln złotych, czyli 23,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu proszowickiego wyniosła w 2018 roku 44,4 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.5% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (19.4%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.6%). W budżecie powiatu proszowickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 143 złotych na mieszkańca (14,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,6 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie proszowickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu proszowickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat proszowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu proszowickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,3 mln

  803(100%)

  35,0 mln

  796(100%)

  33,8 mln

  770(100%)

  33,7 mln

  769(100%)

  36,5 mln

  832(100%)

  38,1 mln

  873(100%)

  40,3 mln

  924(100%)

  45,0 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,6 mln

  217(27.1%)

  8,4 mln

  191(24%)

  6,2 mln

  141(18.3%)

  5,1 mln

  117(15.2%)

  6,3 mln

  143(17.2%)

  6,1 mln

  140(16.1%)

  9,1 mln

  208(22.5%)

  11,6 mln

  266(25.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,1 mln

  138(17.2%)

  6,5 mln

  147(18.5%)

  7,0 mln

  159(20.6%)

  7,2 mln

  163(21.3%)

  7,5 mln

  171(20.5%)

  8,6 mln

  196(22.4%)

  8,3 mln

  189(20.5%)

  8,9 mln

  203(19.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,5 mln

  192(23.9%)

  8,4 mln

  191(24%)

  8,6 mln

  196(25.5%)

  8,1 mln

  186(24.2%)

  8,1 mln

  185(22.2%)

  8,3 mln

  189(21.6%)

  8,2 mln

  188(20.4%)

  8,1 mln

  186(18%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  71,9(9%)

  3,2 mln

  72,9(9.2%)

  3,6 mln

  81,1(10.5%)

  3,5 mln

  78,8(10.3%)

  3,4 mln

  77,2(9.3%)

  3,7 mln

  83,7(9.6%)

  3,8 mln

  88,1(9.6%)

  4,3 mln

  98,7(9.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,1 mln

  70,7(8.8%)

  3,1 mln

  69,9(8.8%)

  3,1 mln

  71,1(9.2%)

  3,3 mln

  74,6(9.7%)

  3,4 mln

  77,3(9.3%)

  3,5 mln

  79,6(9.1%)

  3,7 mln

  84,3(9.1%)

  4,2 mln

  95,9(9.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,4 mln

  31,5(3.9%)

  1,7 mln

  39,7(5%)

  1,7 mln

  38,6(5%)

  2,1 mln

  47,5(6.2%)

  3,4 mln

  78,0(9.3%)

  3,1 mln

  70,0(8%)

  1,9 mln

  44,3(4.8%)

  2,2 mln

  50,1(4.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  741,7 tys

  16,9(2.1%)

  765,0 tys

  17,4(2.2%)

  744,0 tys

  17,0(2.2%)

  895,2 tys

  20,4(2.7%)

  1,1 mln

  24,3(2.9%)

  1,2 mln

  26,6(3%)

  1,0 mln

  23,1(2.5%)

  1,4 mln

  33,0(3.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,5 mln

  34,6(4.3%)

  1,5 mln

  33,9(4.3%)

  1,6 mln

  36,3(4.7%)

  1,8 mln

  39,9(5.2%)

  1,5 mln

  34,7(4.2%)

  1,3 mln

  30,7(3.5%)

  1,5 mln

  35,3(3.8%)

  1,4 mln

  32,8(3.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  702,6 tys

  16,0(2%)

  780,5 tys

  17,8(2.2%)

  789,7 tys

  18,0(2.3%)

  1,2 mln

  28,3(3.7%)

  1,5 mln

  34,3(4.1%)

  1,9 mln

  44,4(5.1%)

  924,1 tys

  21,2(2.3%)

  874,9 tys

  20,1(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  13,0 tys

  0,3(0%)

  14,6 tys

  0,3(0%)

  22,8 tys

  0,5(0.1%)

  38,9 tys

  0,9(0.1%)

  29,3 tys

  0,7(0.1%)

  33,2 tys

  0,8(0.1%)

  77,0 tys

  1,8(0.2%)

  175,8 tys

  4,0(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  115,6 tys

  2,6(0.3%)

  124,5 tys

  2,9(0.3%)

  125,0 tys

  2,9(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  442,1 tys

  10,0(1.3%)

  512,9 tys

  11,7(1.5%)

  344,5 tys

  7,9(1%)

  265,7 tys

  6,1(0.8%)

  181,3 tys

  4,1(0.5%)

  180,9 tys

  4,1(0.5%)

  150,2 tys

  3,4(0.4%)

  112,1 tys

  2,6(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  69,0 tys

  1,6(0.2%)

  70,0 tys

  1,6(0.2%)

  68,0 tys

  1,6(0.2%)

  70,0 tys

  1,6(0.2%)

  70,0 tys

  1,6(0.2%)

  83,0 tys

  1,9(0.2%)

  93,5 tys

  2,1(0.2%)

  77,5 tys

  1,8(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  39,4 tys

  0,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,0 tys

  1,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,0 tys

  0,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  22,0 tys

  0,5(0.1%)

  25,5 tys

  0,6(0.1%)

  27,6 tys

  0,6(0.1%)

  27,1 tys

  0,6(0.1%)

  26,9 tys

  0,6(0.1%)

  29,4 tys

  0,7(0.1%)

  31,2 tys

  0,7(0.1%)

  35,3 tys

  0,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  75,7 tys

  1,7(0.2%)

  69,4 tys

  1,6(0.2%)

  75,2 tys

  1,7(0.2%)

  69,6 tys

  1,6(0.2%)

  68,6 tys

  1,6(0.2%)

  14,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,3 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  400

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  25,9 tys

  0,6(0.1%)

  3,7 tys

  0,1(0%)

  3,3 tys

  0,1(0%)

  3,3 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  122,7 tys

  2,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie proszowickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu proszowickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat proszowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu proszowickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,0 mln

  818(100%)

  35,6 mln

  810(100%)

  35,0 mln

  796(100%)

  34,5 mln

  786(100%)

  37,0 mln

  844(100%)

  39,5 mln

  903(100%)

  41,3 mln

  947(100%)

  44,4 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,1 mln

  298(36.4%)

  13,2 mln

  300(37%)

  13,1 mln

  298(37.3%)

  12,5 mln

  284(36.2%)

  12,5 mln

  286(33.7%)

  13,0 mln

  298(32.9%)

  13,3 mln

  304(32.1%)

  13,9 mln

  318(31.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,0 mln

  114(13.9%)

  5,3 mln

  120(14.8%)

  5,7 mln

  129(16.2%)

  6,1 mln

  139(17.7%)

  6,3 mln

  145(17.1%)

  7,5 mln

  173(19.1%)

  7,6 mln

  175(18.5%)

  8,6 mln

  198(19.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,5 mln

  103(12.6%)

  4,5 mln

  102(12.5%)

  4,9 mln

  113(14.1%)

  5,3 mln

  122(15.5%)

  5,4 mln

  124(14.7%)

  6,0 mln

  138(15.2%)

  6,5 mln

  148(15.6%)

  7,4 mln

  170(16.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,8 mln

  132(16.2%)

  5,2 mln

  118(14.5%)

  3,2 mln

  72,5(9.1%)

  2,4 mln

  55,7(7.1%)

  3,2 mln

  72,8(8.6%)

  3,9 mln

  89,5(9.9%)

  4,3 mln

  98,3(10.4%)

  4,9 mln

  112(11%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 mln

  71,3(8.7%)

  3,2 mln

  72,7(9%)

  3,5 mln

  80,6(10.1%)

  3,4 mln

  78,1(10%)

  3,4 mln

  77,0(9.1%)

  3,6 mln

  83,2(9.2%)

  3,8 mln

  87,5(9.2%)

  4,3 mln

  98,2(9.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  991,4 tys

  22,5(2.8%)

  960,3 tys

  21,9(2.7%)

  950,0 tys

  21,7(2.7%)

  862,3 tys

  19,6(2.5%)

  936,3 tys

  21,4(2.5%)

  879,1 tys

  20,1(2.2%)

  1,4 mln

  31,5(3.3%)

  1,5 mln

  33,4(3.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  789,2 tys

  17,9(2.2%)

  769,2 tys

  17,5(2.2%)

  897,7 tys

  20,5(2.6%)

  821,6 tys

  18,7(2.4%)

  908,5 tys

  20,8(2.5%)

  1,1 mln

  25,3(2.8%)

  924,6 tys

  21,2(2.2%)

  1,3 mln

  30,0(2.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,3 mln

  29,1(3.6%)

  1,4 mln

  32,0(3.9%)

  1,5 mln

  35,2(4.4%)

  1,5 mln

  33,8(4.3%)

  3,0 mln

  69,3(8.2%)

  2,4 mln

  55,8(6.2%)

  1,8 mln

  40,8(4.3%)

  847,5 tys

  19,5(1.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  941,6 tys

  21,4(2.6%)

  725,1 tys

  16,5(2%)

  818,9 tys

  18,7(2.3%)

  1,1 mln

  24,2(3.1%)

  863,6 tys

  19,8(2.3%)

  582,7 tys

  13,3(1.5%)

  671,7 tys

  15,4(1.6%)

  539,6 tys

  12,4(1.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  115,6 tys

  2,6(0.3%)

  124,5 tys

  2,9(0.3%)

  125,0 tys

  2,9(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  87,5 tys

  2,0(0.2%)

  118,3 tys

  2,7(0.3%)

  138,0 tys

  3,1(0.4%)

  166,4 tys

  3,8(0.5%)

  232,0 tys

  5,3(0.6%)

  104,5 tys

  2,4(0.3%)

  132,8 tys

  3,0(0.3%)

  116,4 tys

  2,7(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  75,7 tys

  1,7(0.2%)

  69,8 tys

  1,6(0.2%)

  75,6 tys

  1,7(0.2%)

  70,0 tys

  1,6(0.2%)

  77,9 tys

  1,8(0.2%)

  60,5 tys

  1,4(0.2%)

  44,4 tys

  1,0(0.1%)

  60,8 tys

  1,4(0.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  127,3 tys

  2,9(0.4%)

  177,4 tys

  4,0(0.5%)

  128,5 tys

  2,9(0.4%)

  82,0 tys

  1,9(0.2%)

  93,4 tys

  2,1(0.3%)

  51,2 tys

  1,2(0.1%)

  89,9 tys

  2,1(0.2%)

  47,6 tys

  1,1(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  39,4 tys

  0,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,0 tys

  1,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,0 tys

  0,9(0.1%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,4 tys

  0,4(0%)

  34,4 tys

  0,8(0.1%)

  33,4 tys

  0,8(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  82,7 tys

  1,9(0.2%)

  79,9 tys

  1,8(0.2%)

  39,5 tys

  0,9(0.1%)

  44,9 tys

  1,0(0.1%)

  38,5 tys

  0,9(0.1%)

  34,9 tys

  0,8(0.1%)

  38,6 tys

  0,9(0.1%)

  32,1 tys

  0,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,8 tys

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  7,6

  0,0(0%)

  7,4

  0,0(0%)

  6,4

  0,0(0%)

  9,4

  0,0(0%)

  8,9

  0,0(0%)

  79,4

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat proszowicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 9 798 mieszkańców powiatu proszowickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 803 kobiet oraz 4 995 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,7% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 15,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,4% mieszkańców powiatu proszowickiego, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 26,7% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu proszowickiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie proszowickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,0%) oraz zasadnicze zawodowe (22,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,4%) oraz podstawowe ukończone (24,4%).

  W roku 2018 w powiecie proszowickim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 31 oddziałów uczęszczało 651 dzieci (322 dziewczynki oraz 329 chłopców). Dostępne były 693 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie proszowickim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 17 oddziałów uczęszczało 427 dzieci (204 dziewczynki oraz 223 chłopców). Dostępnych było 405 miejsc.

  16,7% mieszkańców powiatu proszowickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 838 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,24 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 25 szkół podstawowych, w których w 227 oddziałach uczyło się 3 413 uczniów (1 687 kobiet oraz 1 726 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie proszowickim placówkę miało 28 szkół podstawowych, w których w 183 oddziałach uczyło się 2 912 uczniów (1 416 kobiet oraz 1 496 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,6% ludności (28,0% wśród dziewczynek i 27,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,14.

  W powiecie proszowickim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 10 oddziałach uczyło się 197 uczniów (102 kobiety oraz 95 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 81 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie proszowickim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 13 oddziałach uczyło się 334 uczniów (179 kobiet oraz 155 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 80 absolwentów.

  W powiecie proszowickim znajdują się 2 Technika, w których w 14 oddziałach uczyło się 386 uczniów (166 kobiet oraz 220 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 88 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie proszowickim placówkę miało 6 Technik, w których w 26 oddziałach uczyło się 577 uczniów (225 kobiet oraz 352 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 169 absolwentów.

  W powiecie proszowickim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 5 oddziałach uczyło się 109 uczniów (39 kobiet oraz 70 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,6% mieszkańców (11,0% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19,7 uczniów. 21,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 27,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,5% mieszkańców powiatu proszowickiego w wieku potencjalnej nauki (31,8% kobiet i 31,3% mężczyzn).

 • 9,3% Wykształcenie wyższe
 • pow. proszowicki
  9,3%
  Małopolskie
  18,2%
  Kraj
  17,9%
 • 11,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 6,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  27,0%
  woj. małopolskie
  33,0%
  Kraj
  33,3%
 • 30,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 23,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,7% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  1,7%
  Województwo
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,0%
  Małopolskie
  12,6%
  Cały kraj
  12,4%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat proszowicki
  15,3%
  Małopolskie
  17,8%
  Kraj
  18,1%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat proszowicki
  30,4%
  Małopolskie
  24,2%
  Kraj
  22,9%
 • 22,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 38,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat proszowicki
  5,4%
  Województwo
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 26,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  26,7%
  Małopolskie
  18,1%
  Cała Polska
  19,3%
 • 29,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,1%
  woj. małopolskie
  1,2%
  Polska
  1,4%
 • 1,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 838 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  838,0
  Województwo
  883,0
  Kraj
  873,0
 • 1,24 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,24
  woj. małopolskie
  0,88
  Polska
  0,89
 •  
 • 7Przedszkola
 • 23 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 31 Oddziały
 • 38 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 693 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat proszowicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 651 Dzieci
 • 322 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 329 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,5%
  50,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 173 3 lata
 • 173
 • 195 4 lata
 • 195
 • 162 5 lata
 • 162
 • 111 6 lat
 • 111
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 72 3 lata
 • 72
 • 106 4 lata
 • 106
 • 84 5 lata
 • 84
 • 54 6 lat
 • 54
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 101 3 lata
 • 101
 • 89 4 lata
 • 89
 • 78 5 lata
 • 78
 • 57 6 lat
 • 57
 • 591 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 44,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 44,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 39,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8Punkty przedszkolne
 • 11 Oddziały
 • 275 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat proszowicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 201 Dzieci
 • 86 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 115 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 42,8%
  57,2%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 58 3 lata
 • 58
 • 62 4 lata
 • 62
 • 54 5 lata
 • 54
 • 12 6 lat
 • 12
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 22 3 lata
 • 22
 • 27 4 lata
 • 27
 • 24 5 lata
 • 24
 • 5 6 lat
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 36 3 lata
 • 36
 • 35 4 lata
 • 35
 • 30 5 lata
 • 30
 • 7 6 lat
 • 7
 •  
 • 11,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 11,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat proszowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 227 Oddziały
 • 3 413 Uczniowie
 • 1 687 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 726 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,4%
  50,6%
 • 424 Uczniowie w 1 klasie
 • 220 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 204 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 433 Absolwenci 2016
 • 205 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 228 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,0
  woj. małopolskie
  16,8
  Cała Polska
  17,3
 •  
 • 303,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 249,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 4 128 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski3 410
  • niemiecki649
 • 3 410 angielski
 • 649 niemiecki
 • 39 rosyjski
 • 30 francuski
 • 210 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 210 niemiecki
 •  
 • 96,14 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  96,14
  Małopolskie
  95,56
  Polska
  95,46
 • 95,21 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat proszowicki
  95,21
  Województwo
  94,56
  Kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat proszowicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat proszowicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat proszowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 126 Uczniowie
 • 78 Kobiety
  (uczniowie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 61,9%
  38,1%
 • 35 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Absolwenci
 • 34 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 5 Oddziały
 • 71 Uczniowie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,8%
  66,2%
 • 29 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  19,7
  woj. małopolskie
  26,5
  Polska
  26,2
 •  
 • 9,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat proszowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 386 Uczniowie
 • 166 Kobiety
  (uczniowie)
 • 220 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,0%
  57,0%
 • 98 Uczniowie w 1 klasie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 61 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 88 Absolwenci
 • 39 Kobiety
  (absolwenci)
 • 49 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat proszowicki
  27,6
  Województwo
  25,3
  Kraj
  23,8
 •  
 • 32,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 18,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat proszowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 109 Uczniowie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie)
 • 70 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,8%
  64,2%
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  21,8
  woj. małopolskie
  17,3
  Cały kraj
  17,9
 •  
 • 5,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 2,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 1 197 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 614 angielski
 • 583 niemiecki
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 31,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat proszowicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat proszowicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat proszowicki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat proszowicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie proszowickim

 • Według danych GUS z 2019 roku w powiecie proszowickim znajdowały się 4 hotele (1 ★★★★, 2 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 520)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w powiecie proszowickim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W powiecie proszowickim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 317 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 167 (uczestnicy: 22 868)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 500)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 6 (uczestnicy: 800)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 2 040)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 65 (uczestnicy: 2 344)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 200)
  • konkursy: 27 (uczestnicy: 1 554)
  • pokazy teatralne: 19 (uczestnicy: 2 570)
  • konferencje: 6 (uczestnicy: 300)
  • interdyscyplinarne: 19 (uczestnicy: 12 000)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 560)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 25 (członkowie: 430)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 35)
  • taneczne: 7 (członkowie: 125)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 15)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 20)
  • literackie: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 80)
  • koło gospodyń wiejskich: 8 (członkowie: 100)
  • inne: 3 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 140)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 80)
  • plastyczne: 2 (absolwenci: 30)
  • tańca: 1 (absolwenci: 30)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • plastyczne: 2
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 21 (członkowie: 296)
  • teatralne: 2 (członkowie: 30)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 74)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 42)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 15)
  • taneczne: 11 (członkowie: 135)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie proszowickim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 534 zwiedzających, co daje 123 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie proszowickim działało 11 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 119 504 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 22 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 6 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 12 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 117 835 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 42
  • dostępne dla czytelników: 28
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 28
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Biblioteki naukowe w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2019 w powiecie proszowickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 14 553 wolumeny w tym ziobry specjalne: 169. Odnotowano 96 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 21 363 wolumeny. Odnotowano 303 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie proszowickim działało 14 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 598 członków. Zarejestrowano 658 ćwiczących (mężczyźni: 559, kobiety: 99, chłopcy do lat 18: 349, dziewczęta do lat 18: 87). Aktywne były 22 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (13), instruktora sportowego (19) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie proszowickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat proszowicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat proszowicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Według danych z 2018 roku w wyniku 72 wypadków drogowych w powiecie proszowickim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 96 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 165,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 16,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 14,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 195,5 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2018 roku w powiecie proszowickim zarejestrowanych było 49 102 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 29 804 samochodów osobowych (684,8 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 8 562 samochodów ciężarowych (206,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 248 autobusów (5,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 445 ciągników siodłowych (10,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla kraju) oraz 2 057 motocykli (47,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,1 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 24,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 28,0 lat.


  W 2018 roku w powiecie proszowickim znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 22 taksówki oraz 22 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 72 Wypadki drogowe
 • 7 Ofiary śmiertelne
 • 96 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie proszowickim w latach 2011 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 165,10 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  165,1
  woj. małopolskie
  100,2
  Cała Polska
  82,5
 • 16,05 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. proszowicki
  16,1
  Małopolskie
  6,6
  Polska
  7,5
 • 14,26 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. proszowicki
  14,3
  woj. małopolskie
  8,7
  Polska
  9,3
 • 195,51 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • powiat proszowicki
  195,5
  Województwo
  156,0
  Cały kraj
  121,3
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 49 102 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie proszowickim w 2018 roku
 • 29 804 Samochody osobowe
 • 8 562 Samochody ciężarowe
 • 52 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 248 Autobusy
 • 345 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 453 Ciągniki samochodowe
 • 445   Ciągniki siodłowe
 • 7 633 Ciągniki rolnicze
 • 2 057 Motocykle
 • 831   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 964 Motorowery
 • 29 804Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie proszowickim
 • Samochody osobowe w powiecie proszowickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 684,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  684,8
  Małopolskie
  576,2
  Cała Polska
  610,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg7 821
  • 1400-1649 kg9 643
  • 1650-1899 kg6 744
  • 1900 kg i więcej5 596
 • 7 821 do 1399 kg
 • 9 643 1400-1649 kg
 • 6 744 1650-1899 kg
 • 5 596 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 11 783 do 1399 cm3
 • 11 783
 • 16 354 1400-1999 cm3
 • 16 354
 • 1 667 2000 i więcej cm3
 • 1 667
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie proszowickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna15 900
  • olej napędowy7 540
  • gaz (LPG)6 096
  • pozostałe268
 • 15 900 benzyna
 • 7 540 olej napędowy
 • 6 096 gaz (LPG)
 • 268 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 231 do 1 roku
 • 231
 • 134 2 lata
 • 134
 • 171 3 lata
 • 171
 • 443 4-5 lat
 • 443
 • 624 6-7 lat
 • 624
 • 931 8-9 lat
 • 931
 • 1 726 10-11 lat
 • 1 726
 • 4 552 12-15 lat
 • 4 552
 • 6 658 16-20 lat
 • 6 658
 • 5 250 21-25 lat
 • 5 250
 • 3 452 26-30 lat
 • 3 452
 • 5 632 31 lat i więcej
 • 5 632
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie proszowickim
 • powiat proszowicki
  21,1 lat
  woj. małopolskie
  17,8 lat
  Cały kraj
  18,3 lat
 • 8 562Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie proszowickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie proszowickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 206,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  206,9
  Małopolskie
  91,4
  Kraj
  97,8
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 384 do 999 kg
 • 3 384
 • 3 176 1000-1499 kg
 • 3 176
 • 881 1500-2999 kg
 • 881
 • 106 3000-3499 kg
 • 106
 • 174 3500-4999 kg
 • 174
 • 434 5000-6999 kg
 • 434
 • 193 7000-9999 kg
 • 193
 • 163 10000-14999 kg
 • 163
 • 51 15000 kg i więcej
 • 51
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 693
  • olej napędowy4 547
  • gaz (LPG)453
  • pozostałe869
 • 2 693 benzyna
 • 4 547 olej napędowy
 • 453 gaz (LPG)
 • 869 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 21 do 1 roku
 • 21
 • 26 2 lata
 • 26
 • 34 3 lata
 • 34
 • 96 4-5 lat
 • 96
 • 141 6-7 lat
 • 141
 • 270 8-9 lat
 • 270
 • 403 10-11 lat
 • 403
 • 947 12-15 lat
 • 947
 • 1 524 16-20 lat
 • 1 524
 • 1 159 21-25 lat
 • 1 159
 • 965 26-30 lat
 • 965
 • 2 976 31 lat i więcej
 • 2 976
 • 24,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie proszowickim
 • pow. proszowicki
  24,1 lat
  Województwo
  18,2 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 248Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie proszowickim
 • Autobusy w powiecie proszowickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 5,7 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,7
  Województwo
  3,8
  Polska
  3,1
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna12
  • olej napędowy195
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe40
 • 12 benzyna
 • 195 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 40 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 5 do 1 roku
 • 5
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 9 8-9 lat
 • 9
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 25 12-15 lat
 • 25
 • 58 16-20 lat
 • 58
 • 56 21-25 lat
 • 56
 • 36 26-30 lat
 • 36
 • 48 31 lat i więcej
 • 48
 • 22,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie proszowickim
 • Powiat
  22,3 lat
  Województwo
  20,0 lat
  Polska
  21,0 lat
 • 445Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie proszowickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie proszowickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 10,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  10,2
  Małopolskie
  7,6
  Cała Polska
  10,9
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy377
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe67
 • 1 benzyna
 • 377 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 67 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 13 3 lata
 • 13
 • 34 4-5 lat
 • 34
 • 45 6-7 lat
 • 45
 • 16 8-9 lat
 • 16
 • 68 10-11 lat
 • 68
 • 82 12-15 lat
 • 82
 • 86 16-20 lat
 • 86
 • 45 21-25 lat
 • 45
 • 31 26-30 lat
 • 31
 • 23 31 lat i więcej
 • 23
 • 15,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie proszowickim
 • powiat proszowicki
  15,1 lat
  Województwo
  12,2 lat
  Polska
  12,0 lat
 • 2 057Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie proszowickim
 • Motocykle w powiecie proszowickim w latach 2009 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 47,3 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. proszowicki
  47,3
  Województwo
  37,5
  Polska
  39,1
 • Motocykle według grup wieku
 • 9 do 1 roku
 • 9
 • 15 2 lata
 • 15
 • 36 3 lata
 • 36
 • 21 4-5 lat
 • 21
 • 32 6-7 lat
 • 32
 • 42 8-9 lat
 • 42
 • 62 10-11 lat
 • 62
 • 137 12-15 lat
 • 137
 • 184 16-20 lat
 • 184
 • 90 21-25 lat
 • 90
 • 164 26-30 lat
 • 164
 • 1 265 31 lat i więcej
 • 1 265
 • 28,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie proszowickim
 • powiat proszowicki
  28,0 lat
  woj. małopolskie
  22,8 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 0 kmŚcieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie proszowickim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,8 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat proszowicki
  4,8 km
  woj. małopolskie
  356,9 km
  Polska
  444,7 km
 • 0,1 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. proszowicki
  0,1 km
  Małopolskie
  1,6 km
  Polska
  3,6 km
 • 22 Liczba licencji na taksówki
 • 22 Liczba taksówek