Powiat proszowicki w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat proszowicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 42 944 Liczba mieszkańców
 • 415 km2 Powierzchnia
 • 105 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 14,2% Stopa urbanizacji
 • Grzegorz Pióro Starosta
 • ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice Adres starostwa powiatowego
 • KPR Tablice rejestracyjne
Powiat proszowicki na mapie
Identyfikatory
 • 1214 TERYT (TERC)
Herb powiatu proszowickiego
powiat proszowicki herb

powiat proszowicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach
(012)385-31-60
(012)385-31-78
ul. 3-go Maja 140
32-100 Proszowice
Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach
(012)385-32-00
(012)385-33-41
ul. Wolności 2
32-100 Proszowice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Proszowicach
(012)653-20-89
(012)653-20-89
ul. Grzymały Siedleckiego 2
32-100 Proszowice
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Proszowicach
(012)386-13-20
(012)386-13-20
ul.Grzymały-Siedleckiego 2
32-100 Proszowice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Proszowicach
(012)386-17-75
(012)386-17-75
ul. Grzymały Siedleckiego 2
32-100 Proszowice
Starostwo Powiatowe w Proszowicach
(12) 386-18-46
(12) 386-29-33
ul. 3 Maja
32-100 Proszowice

Powiat proszowicki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat proszowicki ma 42 944 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 1,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu proszowickiego w 2050 roku wynosi 39 262, z czego 19 655 to kobiety, a 19 607 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu proszowickiego zawarli w 2020 roku 183 małżeństw, co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,4% mieszkańców powiatu proszowickiego jest stanu wolnego, 58,3% żyje w małżeństwie, 2,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat proszowicki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -125. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,90 na 1000 mieszkańców powiatu proszowickiego. W 2020 roku urodziło się 392 dzieci, w tym 53,3% dziewczynek i 46,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 301 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,76 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 43,2% zgonów w powiecie proszowickim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,0% zgonów w powiecie proszowickim były nowotwory, a 10,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu proszowickiego przypada 11.98 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 287 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 333 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu proszowickiego -46. W tym samym roku 10 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 14 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -4.

  60,6% mieszkańców powiatu proszowickiego jest w wieku produkcyjnym, 17,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu proszowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42 944 Liczba mieszkańców
 • 21 786 Kobiety
 • 21 158 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie proszowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie proszowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie proszowickim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu proszowickiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39 262 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 19 655 Kobiety
 • 19 607 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie proszowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie proszowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie proszowickim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu proszowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 42,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat proszowicki
  42,0 lat
  woj. małopolskie
  41,1 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat proszowicki, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu proszowickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat proszowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat proszowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat proszowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,4% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,4%
  Małopolskie
  30,6%
  Kraj
  28,8%
 • 21,8% Kobiety
  (Panny)
 • 35,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,3%
  Województwo
  56,8%
  Polska
  55,8%
 • 57,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,7% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  10,7%
  woj. małopolskie
  8,9%
  Cały kraj
  9,6%
 • 17,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  2,2%
  woj. małopolskie
  3,4%
  Cała Polska
  5,0%
 • 2,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • powiat proszowicki
  0,4%
  woj. małopolskie
  0,4%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie proszowickim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. proszowicki
  4,2
  Województwo
  4,2
  Kraj
  3,8
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat proszowicki
  0,9
  Małopolskie
  1,1
  Cała Polska
  1,3
 • 183 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie proszowickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -125 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -43 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -82 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,90 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. proszowicki
  -2,9
  Województwo
  -1,0
  Cały kraj
  -3,2
 • 1,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie proszowickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie proszowickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie proszowickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie proszowickim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 392 Urodzenia żywe
 • 209 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 183 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 53,3%
  46,7%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,1
  woj. małopolskie
  10,4
  Cała Polska
  9,3
 • 39,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat proszowicki
  39,3
  Małopolskie
  43,4
  Cały kraj
  39,9
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 102 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102
 • 79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 301 g Średnia waga noworodków
 • 3 187 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 431 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. proszowicki
  3 301 g
  woj. małopolskie
  3 328 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 30 Waga 4000g - 4499g
 • 30
 • 111 Waga 3500g - 3999g
 • 111
 • 160 Waga 3000g - 3499g
 • 160
 • 59 Waga 2500g - 2999g
 • 59
 • 15 Waga 2000g - 2499g
 • 15
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat proszowicki
  1,31
  Małopolskie
  1,45
  Cały kraj
  1,38
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,70
  woj. małopolskie
  0,70
  Polska
  0,67
 • 0,76 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat proszowicki
  0,76
  Województwo
  0,91
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie proszowickim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 517 Zgony
 • 252 Kobiety
  (Zgony)
 • 265 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,7%
  51,3%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 12,0 Zgony na 1000 ludności
 • powiat proszowicki
  12,0
  Województwo
  11,4
  Kraj
  12,5
 • 131,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. proszowicki
  131,9
  Województwo
  109,7
  Cała Polska
  134,3
 • 2,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat proszowicki
  2,6
  Województwo
  3,5
  Cała Polska
  3,6
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat proszowicki
  2,8
  woj. małopolskie
  2,8
  Polska
  3,4
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie proszowickim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  43,2%
  woj. małopolskie
  46,1%
  Polska
  39,4%
 • 25,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat proszowicki
  25,0%
  Województwo
  26,4%
  Kraj
  26,5%
 • 10,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  10,0%
  woj. małopolskie
  6,9%
  Polska
  6,6%
 • 5,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  5,7
  Kraj
  9,9
 • 70,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,3
  Cała Polska
  70,4
 • 299,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  299,8
  Województwo
  256,0
  Cała Polska
  283,2
 • 237,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  237,9
  Kraj
  261,3
 • 518,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 481,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 556,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat proszowicki
  518,8
  Województwo
  446,5
  Polska
  421,0
 • 92,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 40,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 142,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. proszowicki
  92,5
  Województwo
  72,1
  Cała Polska
  69,5
 • 50,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  50,0
  woj. małopolskie
  32,4
  Kraj
  35,1
 • 4,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat proszowicki
  4,5
  Województwo
  6,8
  Cały kraj
  7,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. proszowicki
  0,5%
  Województwo
  0,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie proszowickim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 23 Osoby w zamachach samobójczych
 • 4 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 19 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 19 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 53 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat proszowicki
  53,0
  Województwo
  32,0
  Cały kraj
  31,0
 • 23 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  23,0
  Województwo
  13,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 5 zażycie innych leków
 • 5
 • 15 powieszenie się
 • 15
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 10 powieszenie się
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 10 nieustalona
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 9 nieustalona
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu8
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków4
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony10
 • 1 trzeźwy
 • 8 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 4 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 10 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 13 kawaler/panna
 • 13
 • 8 żonaty/zamężna
 • 8
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne5
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie4
  • wyższe1
  • nieustalony10
 • 0 podstawowe niepełne
 • 5 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 1 wyższe
 • 10 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony7
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 7 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 3 renta
 • 3
 • 2 emerytura
 • 2
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 6 nieustalony
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 renta
 • 2
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 287 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 149 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 138 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 333 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 184 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 149 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Wymeldowania za granicę
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -50 Saldo migracji
 • -40 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -46 Saldo migracji wewnętrznych
 • -35 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Saldo migracji zagranicznych
 • -5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie proszowickim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat proszowicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat proszowicki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie proszowickim oddano do użytku 104 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,42 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie proszowickim to 13 368 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 311 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  98,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 1,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie proszowickim to 6,04 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie proszowickim to 144,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,60% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,63% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,41% mieszkań posiada łazienkę, 69,21% korzysta z centralnego ogrzewania, a 15,88% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie proszowickim 13 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 251 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 952 zł/m2. Wszystkie transakcje dotyczyły rynku wtórnego.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 251 zł
 • Powiat
  4 251 zł
  Małopolskie
  7 296 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 4 251 zł Ogółem
 • 4 251 zł
 • 4 913 zł do 40 m2
 • 4 913 zł
 • 3 993 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 993 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 952 zł
 • Tutaj
  3 952 zł
  Województwo
  7 250 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 3 952 zł Ogółem
 • 3 952 zł
 • 5 381 zł do 40 m2
 • 5 381 zł
 • 3 738 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 738 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 13
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m23
  • od 40,1 do 60 m27
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 3 do 40 m2
 • 7 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie proszowickim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 251 zł
 • powiat proszowicki
  4 251 zł
  Województwo
  7 202 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 4 251 zł Ogółem
 • 4 251 zł
 • 4 913 zł do 40 m2
 • 4 913 zł
 • 3 993 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 993 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 952 zł
 • pow. proszowicki
  3 952 zł
  woj. małopolskie
  7 027 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 3 952 zł Ogółem
 • 3 952 zł
 • 5 381 zł do 40 m2
 • 5 381 zł
 • 3 738 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 738 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 13
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m23
  • od 40,1 do 60 m27
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 3 do 40 m2
 • 7 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 13 368 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 310,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  310,50
  Małopolskie
  363,30
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 101,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. proszowicki
  101,20 m2
  woj. małopolskie
  79,00 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 31,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  31,40 m2
  Województwo
  28,70 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,44 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,44
  woj. małopolskie
  3,91
  Kraj
  3,82
 • 3,22 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. proszowicki
  3,22
  Województwo
  2,75
  Cała Polska
  2,55
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,73
  woj. małopolskie
  0,70
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 104 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,42 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat proszowicki
  2,42
  Województwo
  5,82
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 628 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 6,04 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat proszowicki
  6,04
  Małopolskie
  3,86
  Cały kraj
  3,77
 • 14,59 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. proszowicki
  14,59
  Małopolskie
  22,49
  Polska
  21,77
 • 14 977 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 144,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. proszowicki
  144,0 m2
  woj. małopolskie
  92,3 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,35 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  0,35 m2
  woj. małopolskie
  0,54 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 93,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  93,60%
  Małopolskie
  97,03%
  Polska
  96,97%
 • 88,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat proszowicki
  88,63%
  Małopolskie
  95,28%
  Polska
  94,01%
 • 85,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. proszowicki
  85,41%
  woj. małopolskie
  93,52%
  Cała Polska
  91,78%
 • 69,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  69,21%
  woj. małopolskie
  83,12%
  Cała Polska
  83,08%
 • 15,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. proszowicki
  15,88%
  Małopolskie
  64,65%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat proszowicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie proszowickim na 1000 mieszkańców pracuje 108osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 59,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 40,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie proszowickim wynosiło w 2020 roku 5,4% (5,8% wśród kobiet i 5,0% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie proszowickim wynosiło 4 635,66 PLN, co odpowiada 83.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu proszowickiego 3 377 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 805 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 572.

  68,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu proszowickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 6,1% w przemyśle i budownictwie, a 9,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 108 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat proszowicki
  108,0
  Województwo
  249,0
  Kraj
  252,0
 • 5,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,8% Kobiety
 • 5,0% Mężczyźni
 • pow. proszowicki
  5,4%
  Małopolskie
  5,3%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie proszowickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie proszowickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie proszowickim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 636 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 636 PLN
  Małopolskie
  5 536 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie proszowickim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 377 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 805 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 572 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,53 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 68,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 63,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 73,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 6,1% Przemysł i budownictwo
 • 2,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 9,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,2% Pozostałe
 • 22,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie proszowickim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 668 Pracujący ogółem
 • 2 793 Kobiety
 • 1 875 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie proszowickim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,6% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat proszowicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 65,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. proszowicki
  65,1
  Małopolskie
  66,2
  Kraj
  68,0
 • 36,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  36,1
  woj. małopolskie
  34,4
  Kraj
  37,5
 • 124,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  124,6
  Województwo
  108,5
  Cała Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,6% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,4% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat proszowicki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie proszowickim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 991 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 038 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 279 nowych podmiotów, a 131 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (408) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (249) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (275) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (131) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie proszowickim najwięcej (241) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 848) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,3% (91) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,1% (1 000) podmiotów, a 72,7% (2 900) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie proszowickim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.0%) oraz Budownictwo (20.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 3 991 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 91 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 000 Przemysł i budownictwo
 • 2 900 Pozostała działalność
 • 279 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie proszowickim w 2020 roku
 • 131 Podmioty wyrejestrowane w powiecie proszowickim w 2020 roku
 • 3 038 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 848 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 848
 • 120 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 120
 • 22 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 22
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 3 990 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 990
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 Spółdzielnie ogółem
 • 15
 • 184 Spółki handlowe ogółem
 • 184
 • 10  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 10
 • 135  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 135
 • 9    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 241 Spółki cywilne ogółem
 • 241
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 038 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 790 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 790
 • 620 Budownictwo
 • 620
 • 298 Transport i gospodarka magazynowa
 • 298
 • 244 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 244
 • 229 Przetwórstwo przemysłowe
 • 229
 • 181 Pozostała działalność
 • 181
 • 155 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 155
 • 107 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 107
 • 83 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 83
 • 80 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 80
 • 66 Edukacja
 • 66
 • 58 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 58
 • 57 Informacja i komunikacja
 • 57
 • 36 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 36
 • 20 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 20
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat proszowicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie proszowickim stwierdzono 313 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 7,25 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie proszowickim wynosi 77,80% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu proszowickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 4,52 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 2,32 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,53 (98%), o charakterze gospodarczym - 0,67 (69%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat proszowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 313 Przestępstwa ogółem
 • 313
 • 195 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 195
 • 29 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 29
 • 66 Przestępstwa drogowe
 • 66
 • 10 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 10
 • 100 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 100
 • 7,25 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,25
  Małopolskie
  20,26
  Cały kraj
  19,96
 • 4,52 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat proszowicki
  4,52
  Małopolskie
  10,99
  Kraj
  12,25
 • 0,67 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat proszowicki
  0,67
  Małopolskie
  7,23
  Kraj
  5,17
 • 1,53 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat proszowicki
  1,53
  Województwo
  1,25
  Polska
  1,73
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,23
  Małopolskie
  0,30
  Cała Polska
  0,37
 • 2,32 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,32
  woj. małopolskie
  7,50
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat proszowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  78%
  Województwo
  78%
  Kraj
  73%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  70%
  woj. małopolskie
  70%
  Polska
  65%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  69%
  woj. małopolskie
  86%
  Cała Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  99%
  Małopolskie
  98%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat proszowicki
  100%
  Województwo
  84%
  Kraj
  87%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  45%
  woj. małopolskie
  54%
  Polska
  54%

Powiat proszowicki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu proszowickiego wyniosła w 2020 roku 45,1 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 5.3% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu proszowickiego - 22.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (22.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,3 mln złotych, czyli 9,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu proszowickiego wyniosła w 2020 roku 54,1 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.9% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.7%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (18.3%). W budżecie powiatu proszowickiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 164 złotych na mieszkańca (13,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,3 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie proszowickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu proszowickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat proszowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu proszowickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,8 mln

  770(100%)

  33,7 mln

  769(100%)

  36,5 mln

  832(100%)

  38,1 mln

  873(100%)

  40,3 mln

  924(100%)

  45,0 mln

  1,0 tys(100%)

  47,7 mln

  1,1 tys(100%)

  45,1 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,6 mln

  196(25.5%)

  8,1 mln

  186(24.2%)

  8,1 mln

  185(22.2%)

  8,3 mln

  189(21.6%)

  8,2 mln

  188(20.4%)

  8,1 mln

  186(18%)

  9,3 mln

  216(19.5%)

  10,3 mln

  240(22.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,0 mln

  159(20.6%)

  7,2 mln

  163(21.3%)

  7,5 mln

  171(20.5%)

  8,6 mln

  196(22.4%)

  8,3 mln

  189(20.5%)

  8,9 mln

  203(19.7%)

  10,1 mln

  234(21.2%)

  10,3 mln

  239(22.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,1 mln

  71,1(9.2%)

  3,3 mln

  74,6(9.7%)

  3,4 mln

  77,3(9.3%)

  3,5 mln

  79,6(9.1%)

  3,7 mln

  84,3(9.1%)

  4,2 mln

  95,9(9.3%)

  4,2 mln

  97,8(8.9%)

  5,1 mln

  118(11.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,6 mln

  81,1(10.5%)

  3,5 mln

  78,8(10.3%)

  3,4 mln

  77,2(9.3%)

  3,7 mln

  83,7(9.6%)

  3,8 mln

  88,1(9.6%)

  4,3 mln

  98,7(9.6%)

  4,2 mln

  98,1(8.9%)

  4,9 mln

  114(10.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,2 mln

  141(18.3%)

  5,1 mln

  117(15.2%)

  6,3 mln

  143(17.2%)

  6,1 mln

  140(16.1%)

  9,1 mln

  208(22.5%)

  11,6 mln

  266(25.8%)

  8,9 mln

  206(18.7%)

  4,0 mln

  92,1(8.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,7 mln

  38,6(5%)

  2,1 mln

  47,5(6.2%)

  3,4 mln

  78,0(9.3%)

  3,1 mln

  70,0(8%)

  1,9 mln

  44,3(4.8%)

  2,2 mln

  50,1(4.9%)

  3,0 mln

  70,3(6.4%)

  2,7 mln

  62,6(6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  744,0 tys

  17,0(2.2%)

  895,2 tys

  20,4(2.7%)

  1,1 mln

  24,3(2.9%)

  1,2 mln

  26,6(3%)

  1,0 mln

  23,1(2.5%)

  1,4 mln

  33,0(3.2%)

  3,5 mln

  80,8(7.3%)

  2,4 mln

  55,9(5.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  36,3(4.7%)

  1,8 mln

  39,9(5.2%)

  1,5 mln

  34,7(4.2%)

  1,3 mln

  30,7(3.5%)

  1,5 mln

  35,3(3.8%)

  1,4 mln

  32,8(3.2%)

  1,5 mln

  33,8(3.1%)

  2,4 mln

  55,0(5.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  789,7 tys

  18,0(2.3%)

  1,2 mln

  28,3(3.7%)

  1,5 mln

  34,3(4.1%)

  1,9 mln

  44,4(5.1%)

  924,1 tys

  21,2(2.3%)

  874,9 tys

  20,1(1.9%)

  993,8 tys

  23,0(2.1%)

  1,1 mln

  25,5(2.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  115,6 tys

  2,6(0.3%)

  124,5 tys

  2,9(0.3%)

  125,0 tys

  2,9(0.3%)

  128,4 tys

  3,0(0.3%)

  131,2 tys

  3,0(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  22,8 tys

  0,5(0.1%)

  38,9 tys

  0,9(0.1%)

  29,3 tys

  0,7(0.1%)

  33,2 tys

  0,8(0.1%)

  77,0 tys

  1,8(0.2%)

  175,8 tys

  4,0(0.4%)

  87,4 tys

  2,0(0.2%)

  111,2 tys

  2,6(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  68,0 tys

  1,6(0.2%)

  70,0 tys

  1,6(0.2%)

  70,0 tys

  1,6(0.2%)

  83,0 tys

  1,9(0.2%)

  93,5 tys

  2,1(0.2%)

  77,5 tys

  1,8(0.2%)

  77,5 tys

  1,8(0.2%)

  70,5 tys

  1,6(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  344,5 tys

  7,9(1%)

  265,7 tys

  6,1(0.8%)

  181,3 tys

  4,1(0.5%)

  180,9 tys

  4,1(0.5%)

  150,2 tys

  3,4(0.4%)

  112,1 tys

  2,6(0.2%)

  101,8 tys

  2,4(0.2%)

  60,6 tys

  1,4(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  75,2 tys

  1,7(0.2%)

  69,6 tys

  1,6(0.2%)

  68,6 tys

  1,6(0.2%)

  14,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,3 tys

  0,4(0%)

  19,7 tys

  0,5(0%)

  40,4 tys

  0,9(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  39,4 tys

  0,9(0.1%)

  36,0 tys

  0,8(0.1%)

  37,8 tys

  0,9(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  122,7 tys

  2,8(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,6 tys

  0,2(0%)

  17,3 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  27,6 tys

  0,6(0.1%)

  27,1 tys

  0,6(0.1%)

  26,9 tys

  0,6(0.1%)

  29,4 tys

  0,7(0.1%)

  31,2 tys

  0,7(0.1%)

  35,3 tys

  0,8(0.1%)

  34,4 tys

  0,8(0.1%)

  15,9 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1,1 tys

  0,0(0%)

  25,9 tys

  0,6(0.1%)

  3,7 tys

  0,1(0%)

  3,3 tys

  0,1(0%)

  3,3 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  3,9 tys

  0,1(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  53,0 tys

  1,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,0 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie proszowickim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu proszowickiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat proszowicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu proszowickiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,0 mln

  796(100%)

  34,5 mln

  786(100%)

  37,0 mln

  844(100%)

  39,5 mln

  903(100%)

  41,3 mln

  947(100%)

  44,4 mln

  1,0 tys(100%)

  50,0 mln

  1,2 tys(100%)

  54,1 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,1 mln

  298(37.3%)

  12,5 mln

  284(36.2%)

  12,5 mln

  286(33.7%)

  13,0 mln

  298(32.9%)

  13,3 mln

  304(32.1%)

  13,9 mln

  318(31.2%)

  14,5 mln

  335(29%)

  16,8 mln

  390(31%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,9 mln

  113(14.1%)

  5,3 mln

  122(15.5%)

  5,4 mln

  124(14.7%)

  6,0 mln

  138(15.2%)

  6,5 mln

  148(15.6%)

  7,4 mln

  170(16.6%)

  8,0 mln

  185(16%)

  12,3 mln

  285(22.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,7 mln

  129(16.2%)

  6,1 mln

  139(17.7%)

  6,3 mln

  145(17.1%)

  7,5 mln

  173(19.1%)

  7,6 mln

  175(18.5%)

  8,6 mln

  198(19.4%)

  9,2 mln

  214(18.5%)

  9,9 mln

  229(18.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,5 mln

  80,6(10.1%)

  3,4 mln

  78,1(10%)

  3,4 mln

  77,0(9.1%)

  3,6 mln

  83,2(9.2%)

  3,8 mln

  87,5(9.2%)

  4,3 mln

  98,2(9.6%)

  4,2 mln

  97,1(8.4%)

  4,9 mln

  113(9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  897,7 tys

  20,5(2.6%)

  821,6 tys

  18,7(2.4%)

  908,5 tys

  20,8(2.5%)

  1,1 mln

  25,3(2.8%)

  924,6 tys

  21,2(2.2%)

  1,3 mln

  30,0(2.9%)

  3,3 mln

  75,5(6.5%)

  2,4 mln

  54,8(4.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,2 mln

  72,5(9.1%)

  2,4 mln

  55,7(7.1%)

  3,2 mln

  72,8(8.6%)

  3,9 mln

  89,5(9.9%)

  4,3 mln

  98,3(10.4%)

  4,9 mln

  112(11%)

  7,2 mln

  166(14.3%)

  2,0 mln

  47,4(3.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  950,0 tys

  21,7(2.7%)

  862,3 tys

  19,6(2.5%)

  936,3 tys

  21,4(2.5%)

  879,1 tys

  20,1(2.2%)

  1,4 mln

  31,5(3.3%)

  1,5 mln

  33,4(3.3%)

  1,3 mln

  30,1(2.6%)

  1,8 mln

  41,7(3.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,5 mln

  35,2(4.4%)

  1,5 mln

  33,8(4.3%)

  3,0 mln

  69,3(8.2%)

  2,4 mln

  55,8(6.2%)

  1,8 mln

  40,8(4.3%)

  847,5 tys

  19,5(1.9%)

  790,4 tys

  18,3(1.6%)

  1,3 mln

  30,5(2.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  818,9 tys

  18,7(2.3%)

  1,1 mln

  24,2(3.1%)

  863,6 tys

  19,8(2.3%)

  582,7 tys

  13,3(1.5%)

  671,7 tys

  15,4(1.6%)

  539,6 tys

  12,4(1.2%)

  432,1 tys

  10,0(0.9%)

  1,2 mln

  29,0(2.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  128,5 tys

  2,9(0.4%)

  82,0 tys

  1,9(0.2%)

  93,4 tys

  2,1(0.3%)

  51,2 tys

  1,2(0.1%)

  89,9 tys

  2,1(0.2%)

  47,6 tys

  1,1(0.1%)

  32,3 tys

  0,7(0.1%)

  413,8 tys

  9,6(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  138,0 tys

  3,1(0.4%)

  166,4 tys

  3,8(0.5%)

  232,0 tys

  5,3(0.6%)

  104,5 tys

  2,4(0.3%)

  132,8 tys

  3,0(0.3%)

  116,4 tys

  2,7(0.3%)

  119,3 tys

  2,8(0.2%)

  132,4 tys

  3,1(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  115,6 tys

  2,6(0.3%)

  124,5 tys

  2,9(0.3%)

  125,0 tys

  2,9(0.3%)

  128,4 tys

  3,0(0.3%)

  131,2 tys

  3,0(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  75,6 tys

  1,7(0.2%)

  70,0 tys

  1,6(0.2%)

  77,9 tys

  1,8(0.2%)

  60,5 tys

  1,4(0.2%)

  44,4 tys

  1,0(0.1%)

  60,8 tys

  1,4(0.1%)

  62,2 tys

  1,4(0.1%)

  57,1 tys

  1,3(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  39,4 tys

  0,9(0.1%)

  36,0 tys

  0,8(0.1%)

  37,8 tys

  0,9(0.1%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,4 tys

  0,4(0%)

  34,4 tys

  0,8(0.1%)

  33,4 tys

  0,8(0.1%)

  33,5 tys

  0,8(0.1%)

  34,1 tys

  0,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,6

  0,0(0%)

  7,4

  0,0(0%)

  6,4

  0,0(0%)

  9,4

  0,0(0%)

  8,9

  0,0(0%)

  79,4

  0,0(0%)

  101

  0,0(0%)

  24,5 tys

  0,6(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  39,5 tys

  0,9(0.1%)

  44,9 tys

  1,0(0.1%)

  38,5 tys

  0,9(0.1%)

  34,9 tys

  0,8(0.1%)

  38,6 tys

  0,9(0.1%)

  32,1 tys

  0,7(0.1%)

  19,4 tys

  0,4(0%)

  9,3 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  16,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  53,0 tys

  1,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,0 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat proszowicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 9 663 mieszkańców powiatu proszowickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 707 kobiet oraz 4 956 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,7% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 15,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,4% mieszkańców powiatu proszowickiego, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 26,7% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu proszowickiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie proszowickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (29,0%) oraz zasadnicze zawodowe (22,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,4%) oraz podstawowe ukończone (24,4%).

  W roku 2018 w powiecie proszowickim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 31 oddziałów uczęszczało 651 dzieci (322 dziewczynki oraz 329 chłopców). Dostępne były 693 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie proszowickim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 17 oddziałów uczęszczało 427 dzieci (204 dziewczynki oraz 223 chłopców). Dostępnych było 405 miejsc.

  17,4% mieszkańców powiatu proszowickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,0% wśród dziewczynek i 17,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 838 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,24 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 25 szkół podstawowych, w których w 227 oddziałach uczyło się 3 413 uczniów (1 687 kobiet oraz 1 726 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie proszowickim placówkę miało 28 szkół podstawowych, w których w 183 oddziałach uczyło się 2 912 uczniów (1 416 kobiet oraz 1 496 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (28,0% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,14.

  W powiecie proszowickim znajdują się 3 licea ogólnokształcące, w których w 10 oddziałach uczyło się 197 uczniów (102 kobiety oraz 95 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 81 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie proszowickim placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 13 oddziałach uczyło się 334 uczniów (179 kobiet oraz 155 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 80 absolwentów.

  W powiecie proszowickim znajdują się 2 Technika, w których w 14 oddziałach uczyło się 386 uczniów (166 kobiet oraz 220 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 88 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie proszowickim placówkę miało 6 Technik, w których w 26 oddziałach uczyło się 577 uczniów (225 kobiet oraz 352 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 169 absolwentów.

  W powiecie proszowickim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 5 oddziałach uczyło się 109 uczniów (39 kobiet oraz 70 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 11,8% mieszkańców (10,9% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19,7 uczniów. 21,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 27,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,2% mieszkańców powiatu proszowickiego w wieku potencjalnej nauki (30,3% kobiet i 30,1% mężczyzn).

 • 9,3% Wykształcenie wyższe
 • powiat proszowicki
  9,3%
  Województwo
  18,2%
  Kraj
  17,9%
 • 11,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 6,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  27,0%
  woj. małopolskie
  33,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 30,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 23,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,7% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  1,7%
  woj. małopolskie
  2,6%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. proszowicki
  10,0%
  Małopolskie
  12,6%
  Polska
  12,4%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. proszowicki
  15,3%
  woj. małopolskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat proszowicki
  30,4%
  Województwo
  24,2%
  Cały kraj
  22,9%
 • 22,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 38,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,4%
  Małopolskie
  5,3%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 26,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat proszowicki
  26,7%
  woj. małopolskie
  18,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 29,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,1%
  Małopolskie
  1,2%
  Kraj
  1,4%
 • 1,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 838 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. proszowicki
  838,0
  Województwo
  883,0
  Cały kraj
  873,0
 • 1,24 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,24
  Województwo
  0,88
  Polska
  0,89
 •  
 • 7Przedszkola
 • 23 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 31 Oddziały
 • 38 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 693 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat proszowicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 651 Dzieci
 • 322 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 329 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,5%
  50,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 173 3 lata
 • 173
 • 195 4 lata
 • 195
 • 162 5 lata
 • 162
 • 111 6 lat
 • 111
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 72 3 lata
 • 72
 • 106 4 lata
 • 106
 • 84 5 lata
 • 84
 • 54 6 lat
 • 54
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 101 3 lata
 • 101
 • 89 4 lata
 • 89
 • 78 5 lata
 • 78
 • 57 6 lat
 • 57
 • 591 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 44,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 44,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 39,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8Punkty przedszkolne
 • 11 Oddziały
 • 275 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat proszowicki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 201 Dzieci
 • 86 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 115 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 42,8%
  57,2%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 58 3 lata
 • 58
 • 62 4 lata
 • 62
 • 54 5 lata
 • 54
 • 12 6 lat
 • 12
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 22 3 lata
 • 22
 • 27 4 lata
 • 27
 • 24 5 lata
 • 24
 • 5 6 lat
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 36 3 lata
 • 36
 • 35 4 lata
 • 35
 • 30 5 lata
 • 30
 • 7 6 lat
 • 7
 •  
 • 11,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 11,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat proszowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 227 Oddziały
 • 3 413 Uczniowie
 • 1 687 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 726 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,4%
  50,6%
 • 424 Uczniowie w 1 klasie
 • 220 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 204 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 433 Absolwenci 2016
 • 205 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 228 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,0
  Województwo
  16,8
  Polska
  17,3
 •  
 • 303,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 249,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 53,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 210 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 210 niemiecki
 •  
 • 96,14 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  96,14
  Małopolskie
  95,56
  Cała Polska
  95,46
 • 95,21 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat proszowicki
  95,21
  Województwo
  94,56
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat proszowicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat proszowicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat proszowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 126 Uczniowie
 • 78 Kobiety
  (uczniowie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 61,9%
  38,1%
 • 35 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Absolwenci
 • 34 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 5 Oddziały
 • 71 Uczniowie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,8%
  66,2%
 • 29 Absolwenci
 • 12 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. proszowicki
  19,7
  Województwo
  26,5
  Polska
  26,2
 •  
 • 9,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat proszowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 14 Oddziały
 • 386 Uczniowie
 • 166 Kobiety
  (uczniowie)
 • 220 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,0%
  57,0%
 • 98 Uczniowie w 1 klasie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 61 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 88 Absolwenci
 • 39 Kobiety
  (absolwenci)
 • 49 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • powiat proszowicki
  27,6
  woj. małopolskie
  25,3
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 32,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 18,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat proszowicki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 109 Uczniowie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie)
 • 70 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,8%
  64,2%
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat proszowicki
  21,8
  woj. małopolskie
  17,3
  Polska
  17,9
 •  
 •  
 • 1 197 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 614 angielski
 • 583 niemiecki
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 10,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat proszowicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat proszowicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat proszowicki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat proszowicki - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie proszowickim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie proszowickim znajdowały się 4 hotele (1 ★★★★, 2 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 3 (liczba sal: 5, liczba miejsc: 520)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 3
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 3
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie proszowickim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W powiecie proszowickim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 317 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 129 (uczestnicy: 6 523)
  • seanse filmowe: 13 (uczestnicy: 450)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 200)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 400)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 300)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 57 (uczestnicy: 1 023)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 150)
  • konkursy: 26 (uczestnicy: 790)
  • pokazy teatralne: 14 (uczestnicy: 1 650)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 1 410)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 150)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 310)
  • taneczne: 2 (członkowie: 40)
  • literackie: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 50)
  • koło gospodyń wiejskich: 7 (członkowie: 210)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 5 (absolwenci: 170)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 60)
  • tańca: 2 (absolwenci: 60)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 50)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 160)
  • teatralne: 1 (członkowie: 20)
  • taneczne: 12 (członkowie: 140)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie proszowickim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 183 zwiedzających, co daje 42 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie proszowickim działało 11 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 121 267 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 20 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 3 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 12 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 117 835 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 36
  • dostępne dla czytelników: 20
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 20
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 9
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 4
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Biblioteki naukowe w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie proszowickim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 14 382 wolumeny w tym ziobry specjalne: 169. Odnotowano 85 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 1 pracownik.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 21 363 wolumeny. Odnotowano 303 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 2
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1


 • Kluby sportowe w powiecie proszowickim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie proszowickim działało 14 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 598 członków. Zarejestrowano 658 ćwiczących (mężczyźni: 559, kobiety: 99, chłopcy do lat 18: 349, dziewczęta do lat 18: 87). Aktywne były 22 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (13), instruktora sportowego (19) oraz inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie proszowickim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat proszowicki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat proszowicki i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 33 wypadków drogowych w powiecie proszowickim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 38 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 76,6 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 7,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 5,7 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 72,7 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie proszowickim zarejestrowanych było 52 295 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 32 025 samochodów osobowych (743,8 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 8 939 samochodów ciężarowych (219,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 243 autobusów (5,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 499 ciągników siodłowych (11,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 318 motocykli (53,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,7 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 24,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,5 lat.


  W 2020 roku w powiecie proszowickim znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 27 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 27 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie proszowickim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 33 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 38 Ranni
  (rok 2020)
 • 15 Lekko ranni
 • 23 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie proszowickim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 76,64 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. proszowicki
  76,6
  Małopolskie
  66,4
  Polska
  61,5
 • 6,97 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. proszowicki
  7,0
  Województwo
  4,6
  Kraj
  6,5
 • 88,26 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. proszowicki
  88,3
  woj. małopolskie
  75,2
  Kraj
  69,2
 • 5,74 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  5,7
  Małopolskie
  5,7
  Polska
  7,6
 • 72,66 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  72,7
  Województwo
  92,8
  Cała Polska
  80,2
 • 9,09 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  9,1
  Województwo
  6,9
  Cała Polska
  10,6
 • 115,15 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  115,2
  Małopolskie
  113,2
  Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 52 295 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie proszowickim w 2020 roku
 • 32 025 Samochody osobowe
 • 8 939 Samochody ciężarowe
 • 52 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 243 Autobusy
 • 379 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 507 Ciągniki samochodowe
 • 499   Ciągniki siodłowe
 • 7 884 Ciągniki rolnicze
 • 2 318 Motocykle
 • 927   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 042 Motorowery
 • 32 025Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie proszowickim
 • Samochody osobowe w powiecie proszowickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 743,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  743,8
  Małopolskie
  617,9
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg7 757
  • 1400-1649 kg9 906
  • 1650-1899 kg7 503
  • 1900 kg i więcej6 859
 • 7 757 do 1399 kg
 • 9 906 1400-1649 kg
 • 7 503 1650-1899 kg
 • 6 859 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 12 372 do 1399 cm3
 • 12 372
 • 17 773 1400-1999 cm3
 • 17 773
 • 1 880 2000 i więcej cm3
 • 1 880
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie proszowickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna16 763
  • olej napędowy8 487
  • gaz (LPG)6 380
  • pozostałe395
 • 16 763 benzyna
 • 8 487 olej napędowy
 • 6 380 gaz (LPG)
 • 395 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 209 do 1 roku
 • 209
 • 193 2 lata
 • 193
 • 226 3 lata
 • 226
 • 559 4-5 lat
 • 559
 • 671 6-7 lat
 • 671
 • 900 8-9 lat
 • 900
 • 1 359 10-11 lat
 • 1 359
 • 4 739 12-15 lat
 • 4 739
 • 6 561 16-20 lat
 • 6 561
 • 5 927 21-25 lat
 • 5 927
 • 3 861 26-30 lat
 • 3 861
 • 6 820 31 lat i więcej
 • 6 820
 • 21,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie proszowickim
 • powiat proszowicki
  21,7 lat
  Województwo
  18,2 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 8 939Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie proszowickim
 • Samochody ciężarowe w powiecie proszowickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 219,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  219,2
  Województwo
  97,2
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 556 do 999 kg
 • 3 556
 • 3 333 1000-1499 kg
 • 3 333
 • 896 1500-2999 kg
 • 896
 • 109 3000-3499 kg
 • 109
 • 176 3500-4999 kg
 • 176
 • 436 5000-6999 kg
 • 436
 • 204 7000-9999 kg
 • 204
 • 169 10000-14999 kg
 • 169
 • 60 15000 kg i więcej
 • 60
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 677
  • olej napędowy4 916
  • gaz (LPG)444
  • pozostałe902
 • 2 677 benzyna
 • 4 916 olej napędowy
 • 444 gaz (LPG)
 • 902 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 32 do 1 roku
 • 32
 • 19 2 lata
 • 19
 • 42 3 lata
 • 42
 • 137 4-5 lat
 • 137
 • 140 6-7 lat
 • 140
 • 203 8-9 lat
 • 203
 • 320 10-11 lat
 • 320
 • 954 12-15 lat
 • 954
 • 1 419 16-20 lat
 • 1 419
 • 1 416 21-25 lat
 • 1 416
 • 913 26-30 lat
 • 913
 • 3 344 31 lat i więcej
 • 3 344
 • 24,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie proszowickim
 • pow. proszowicki
  24,7 lat
  Małopolskie
  18,8 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 243Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie proszowickim
 • Autobusy w powiecie proszowickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 5,6 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. proszowicki
  5,6
  woj. małopolskie
  3,8
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna12
  • olej napędowy190
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe40
 • 12 benzyna
 • 190 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 40 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 1 2 lata
 • 1
 • 4 3 lata
 • 4
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 8 10-11 lat
 • 8
 • 19 12-15 lat
 • 19
 • 44 16-20 lat
 • 44
 • 57 21-25 lat
 • 57
 • 44 26-30 lat
 • 44
 • 59 31 lat i więcej
 • 59
 • 23,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie proszowickim
 • Tutaj
  23,8 lat
  Województwo
  21,1 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 499Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie proszowickim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie proszowickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 11,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  11,6
  Województwo
  8,5
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy427
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe71
 • 1 benzyna
 • 427 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 71 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 4 3 lata
 • 4
 • 34 4-5 lat
 • 34
 • 48 6-7 lat
 • 48
 • 56 8-9 lat
 • 56
 • 26 10-11 lat
 • 26
 • 122 12-15 lat
 • 122
 • 70 16-20 lat
 • 70
 • 70 21-25 lat
 • 70
 • 41 26-30 lat
 • 41
 • 27 31 lat i więcej
 • 27
 • 15,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie proszowickim
 • Tutaj
  15,7 lat
  Małopolskie
  12,7 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 2 318Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie proszowickim
 • Motocykle w powiecie proszowickim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 53,8 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. proszowicki
  53,8
  Małopolskie
  42,5
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 21 do 1 roku
 • 21
 • 9 2 lata
 • 9
 • 11 3 lata
 • 11
 • 74 4-5 lat
 • 74
 • 35 6-7 lat
 • 35
 • 44 8-9 lat
 • 44
 • 58 10-11 lat
 • 58
 • 174 12-15 lat
 • 174
 • 204 16-20 lat
 • 204
 • 183 21-25 lat
 • 183
 • 114 26-30 lat
 • 114
 • 1 391 31 lat i więcej
 • 1 391
 • 27,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie proszowickim
 • Powiat
  27,5 lat
  woj. małopolskie
  22,6 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie proszowickim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  4,8 km
  woj. małopolskie
  508,5 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 0,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. proszowicki
  0,1 km
  woj. małopolskie
  2,3 km
  Cała Polska
  4,5 km
 • 27 Liczba licencji na taksówki
 • 27 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami