Kuźnia Raciborska w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Kuźnia Raciborska - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kuźnia Raciborska to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu raciborskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kuźnia Raciborska.
 • 4 672 Liczba mieszkańców
 • 31,5 km² Powierzchnia
 • 148,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XVII wiek Data założenia
 • 1967 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • SRC Tablice rejestracyjne
 • Paweł Piotr Macha Burmistrz miasta
Kuźnia Raciborska na mapie
Identyfikatory
 • 18.311550.2001 Współrzędne GPS
 • 2411054 TERYT (TERC)
 • 0940884 SIMC
Herb miasta Kuźnia Raciborska
Kuźnia Raciborska herb
Flaga miasta Kuźnia Raciborska
Kuźnia Raciborska flaga

Jak Kuźnia Raciborska wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Kuźnia Raciborska na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Kuźnia Raciborska wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Kuźnia Raciborska plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
37Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
45Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
56Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
94Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
143Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
175Miasta o największej powierzchni w Polsce
176Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
207Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
209Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
261Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
265Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
273Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
274Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
284Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
309Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
309Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
311Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
335Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
349Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
352Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
391Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
400Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)

Kuźnia Raciborska - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
47-420Poczta Kuźnia Raciborska, ul. Powstańców 9
47-420Skrytki Pocztowe Poczta Kuźnia Raciborska, ul. Powstańców 9

Kuźnia Raciborska - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kuźni Raciborskiej)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Raciborzu (podlega pod: ZUS Oddział w Rybniku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Łąkowa 28
47-400 Racibórz
Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
(32) 419-14-17
(32) 419-14-32
ul. Słowackiego 4
47-420 Kuźnia Raciborska

Kuźnia Raciborska - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Kuźnia Raciborska jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 672, z czego 50,6% stanowią kobiety, a 49,4% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 18,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kuźni Raciborskiej zawarli w 2022 roku 15 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców Kuźni Raciborskiej jest stanu wolnego, 56,7% żyje w małżeństwie, 6,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Kuźnia Raciborska ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -33. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,00 na 1000 mieszkańców Kuźni Raciborskiej. W 2022 roku urodziło się 26 dzieci, w tym 42,3% dziewczynek i 57,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 312 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,55 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 40,0% zgonów w Kuźni Raciborskiej spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,7% zgonów w Kuźni Raciborskiej były nowotwory, a 3,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kuźni Raciborskiej przypada 12.51 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 26 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 56 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kuźni Raciborskiej -30. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  60,5% mieszkańców Kuźni Raciborskiej jest w wieku produkcyjnym, 16,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kuźni Raciborskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 672 Liczba mieszkańców
 • 2 366 Kobiety
 • 2 306 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kuźni Raciborskiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kuźni Raciborskiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kuźni Raciborskiej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kuźni Raciborskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Kuźnia Raciborska
  43,3 lat
  Województwo
  43,0 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 44,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kuźnia Raciborska, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kuźni Raciborskiej
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kuźnia Raciborska,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kuźnia Raciborska,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kuźnia Raciborska,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,7%
  woj. śląskie
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 23,6% Kobiety
  (Panny)
 • 32,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,7%
  woj. śląskie
  55,6%
  Polska
  54,0%
 • 55,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,6%
  woj. śląskie
  9,2%
  Polska
  8,5%
 • 13,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,6%
  woj. śląskie
  8,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Miasto
  0,3%
  woj. śląskie
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kuźni Raciborskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kuźni Raciborskiej w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,2
  śląskie
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Kuźnia Raciborska
  1,4
  Województwo
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kuźni Raciborskiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kuźni Raciborskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -33 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -16 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -17 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,00 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -7,0
  Województwo
  -5,8
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kuźni Raciborskiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kuźni Raciborskiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kuźni Raciborskiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kuźni Raciborskiej w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 Urodzenia żywe
 • 11 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 42,3%
  57,7%
 • 5,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Kuźnia Raciborska
  5,5
  Województwo
  7,3
  Polska
  8,1
 • 31,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Kuźnia Raciborska
  31,5
  śląskie
  32,5
  Kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 94 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 94
 • 68 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 68
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 312 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 249 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 371 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Kuźnia Raciborska
  3 312 g
  woj. śląskie
  3 296 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 50 Waga 4000g - 4499g
 • 50
 • 205 Waga 3500g - 3999g
 • 205
 • 285 Waga 3000g - 3499g
 • 285
 • 119 Waga 2500g - 2999g
 • 119
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,18 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,18
  Województwo
  1,21
  Cała Polska
  1,26
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,57
  śląskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,55 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,55
  śląskie
  0,56
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Kuźni Raciborskiej w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59 Zgony
 • 27 Kobiety
  (Zgony)
 • 32 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,8%
  54,2%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,5 Zgony na 1000 ludności
 • Kuźnia Raciborska
  12,5
  woj. śląskie
  13,0
  Cały kraj
  11,9
 • 180,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  180,4
  woj. śląskie
  179,4
  Polska
  147,0
 • 7,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  7,0
  Województwo
  4,8
  Cała Polska
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  Województwo
  3,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie raciborskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  40,0%
  woj. śląskie
  35,1%
  Cała Polska
  34,8%
 • 17,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  17,7%
  śląskie
  20,2%
  Polska
  19,6%
 • 3,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  3,4%
  woj. śląskie
  3,8%
  Kraj
  5,4%
 • 259 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  6,9
  Kraj
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  83,3
  Cały kraj
  74,4
 • 255,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Kuźnia Raciborska
  255,6
  śląskie
  304,2
  Polska
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  279,8
  Cała Polska
  246,5
 • 576,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 622,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 526,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  576,2
  śląskie
  529,0
  Cała Polska
  475,8
 • 77,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 48,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 106,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  77,4
  woj. śląskie
  81,3
  Cała Polska
  70,6
 • 34,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Kuźnia Raciborska
  34,3
  Województwo
  39,9
  Cała Polska
  32,6
 • 11,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  11,4
  śląskie
  6,9
  Cały kraj
  6,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,8%
  woj. śląskie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 56 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 28 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 28 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -29 Saldo migracji
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -30 Saldo migracji wewnętrznych
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -14 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kuźni Raciborskiej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kuźni Raciborskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kuźnia Raciborska, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kuźnia Raciborska - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kuźni Raciborskiej oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,21 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kuźni Raciborskiej to 1 781 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 381 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kuźni Raciborskiej to 4,00 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Kuźni Raciborskiej to 93,00 m2 i jest mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,04% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,64% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,47% mieszkań posiada łazienkę, 81,97% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,56% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu raciborskiego.

  Powiat raciborski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kuźni Raciborskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 781 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 381,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  381,20
  woj. śląskie
  423,90
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 69,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  69,60 m2
  śląskie
  72,70 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 26,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Kuźnia Raciborska
  26,50 m2
  Województwo
  30,80 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,81 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,81
  woj. śląskie
  3,79
  Polska
  3,83
 • 2,62 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,62
  Województwo
  2,36
  Cały kraj
  2,42
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,69
  śląskie
  0,62
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kuźni Raciborskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,21 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,21
  Województwo
  4,31
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,00
  śląskie
  4,13
  Kraj
  3,89
 • 0,86 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,86
  Województwo
  17,79
  Cała Polska
  24,56
 • 93 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 93,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Kuźnia Raciborska
  93,0 m2
  woj. śląskie
  101,8 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,02 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,02 m2
  woj. śląskie
  0,44 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kuźni Raciborskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,04% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,04%
  Województwo
  99,05%
  Kraj
  97,71%
 • 97,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,64%
  woj. śląskie
  96,66%
  Polska
  95,10%
 • 97,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  97,47%
  woj. śląskie
  95,69%
  Cały kraj
  93,66%
 • 81,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  81,97%
  Województwo
  84,31%
  Cała Polska
  85,62%
 • 0,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Kuźnia Raciborska
  0,56%
  śląskie
  68,18%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Kuźnia Raciborska - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Kuźni Raciborskiej na 1000 mieszkańców pracuje 301osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Kuźni Raciborskiej wynosiło w 2022 roku 3,8% (3,8% wśród kobiet i 3,8% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kuźni Raciborskiej wynosiło 6 823,09 PLN, co odpowiada 101.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kuźni Raciborskiej 353 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 520 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 167.

  6,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Kuźni Raciborskiej pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 50,2% w przemyśle i budownictwie, a 16,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kuźni Raciborskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 301 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Kuźnia Raciborska
  301,0
  woj. śląskie
  393,0
  Kraj
  402,0
 • 3,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 3,8% Kobiety
 • 3,8% Mężczyźni
 • Kuźnia Raciborska
  3,8%
  Województwo
  3,7%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kuźni Raciborskiej w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kuźni Raciborskiej w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kuźni Raciborskiej w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kuźni Raciborskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 823 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Kuźnia Raciborska
  6 823 PLN
  Województwo
  6 728 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kuźni Raciborskiej w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kuźni Raciborskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 353 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 520 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 167 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,47 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kuźni Raciborskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 6,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 50,2% Przemysł i budownictwo
 • 31,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 66,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,8% Pozostałe
 • 41,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kuźni Raciborskiej w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 55,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kuźnia Raciborska, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 65,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  65,3
  woj. śląskie
  70,5
  Cała Polska
  69,0
 • 38,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Kuźnia Raciborska
  38,0
  Województwo
  41,1
  Kraj
  38,2
 • 139,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  139,5
  woj. śląskie
  139,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 56,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 53,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 43,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 47,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kuźnia Raciborska - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Kuźni Raciborskiej w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 361 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 241 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 17 nowych podmiotów, a 6 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (38) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (10) w roku 2019. W tym samym okresie najwięcej (30) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kuźni Raciborskiej najwięcej (19) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (337) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,8% (10) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,3% (84) podmiotów, a 74,0% (267) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kuźni Raciborskiej najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.1%) oraz Budownictwo (15.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 361 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 84 Przemysł i budownictwo
 • 267 Pozostała działalność
 • 17 Podmioty nowo zarejestrowane w Kuźni Raciborskiej w 2022 roku
 • 6 Podmioty wyrejestrowane w Kuźni Raciborskiej w 2022 roku
 • 241 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 337 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 337
 • 17 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 17
 • 5 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 5
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 359 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 359
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 20 Spółki handlowe ogółem
 • 20
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 18  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 18
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 19 Spółki cywilne ogółem
 • 19
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 241 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 63 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 63
 • 38 Budownictwo
 • 38
 • 31 Przetwórstwo przemysłowe
 • 31
 • 22 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 22
 • 19 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 19
 • 15 Pozostała działalność
 • 15
 • 11 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 11
 • 11 Transport i gospodarka magazynowa
 • 11
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 7 Informacja i komunikacja
 • 7
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 2
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kuźnia Raciborska - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kuźni Raciborskiej stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 102 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,64 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kuźni Raciborskiej wynosi 75,60% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kuźni Raciborskiej najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,10 (wykrywalność 77%) oraz przeciwko mieniu - 11,72 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 5,47 (59%), drogowe - 1,71 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kuźni Raciborskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kuźni Raciborskiej.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kuźnia Raciborska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 102 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 102
 • 61 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 61
 • 26 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 26
 • 8 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 8
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 55 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 55
 • 21,64 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  21,64
  woj. śląskie
  35,08
  Polska
  22,81
 • 13,10 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,10
  woj. śląskie
  14,39
  Polska
  12,98
 • 5,47 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Kuźnia Raciborska
  5,47
  woj. śląskie
  17,79
  Cały kraj
  6,99
 • 1,71 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,71
  śląskie
  1,68
  Kraj
  1,82
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,38
  śląskie
  0,44
  Kraj
  0,35
 • 11,72 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Kuźnia Raciborska
  11,72
  woj. śląskie
  14,31
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kuźnia Raciborska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Kuźnia Raciborska
  76%
  woj. śląskie
  80%
  Kraj
  71%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  77%
  Województwo
  67%
  Kraj
  63%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  59%
  śląskie
  88%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Kuźnia Raciborska
  99%
  śląskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  87%
  woj. śląskie
  89%
  Kraj
  88%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Kuźnia Raciborska
  63%
  woj. śląskie
  60%
  Cała Polska
  51%

Kuźnia Raciborska - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Kuźni Raciborskiej wyniosła w 2022 roku 70,9 mln złotych, co daje 6,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 19.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Kuźni Raciborskiej - 26.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (15.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,5 mln złotych, czyli 21,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kuźni Raciborskiej wyniosła w 2022 roku 68,0 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (28.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.8%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.8%). W budżecie Kuźni Raciborskiej wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (16,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 17,4 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 10,9%.
 • Wydatki budżetu w Kuźni Raciborskiej według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kuźni Raciborskiej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kuźnia Raciborska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kuźni Raciborskiej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,7 mln

  2,7 tys(100%)

  36,6 mln

  3,1 tys(100%)

  41,7 mln

  3,5 tys(100%)

  44,3 mln

  3,7 tys(100%)

  46,3 mln

  3,9 tys(100%)

  57,4 mln

  5,3 tys(100%)

  59,8 mln

  5,5 tys(100%)

  70,9 mln

  6,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,3 mln

  2,3 tys(38.7%)

  11,8 mln

  2,2 tys(32.4%)

  12,9 mln

  2,4 tys(31%)

  13,3 mln

  2,5 tys(30%)

  14,3 mln

  2,7 tys(30.9%)

  15,9 mln

  3,0 tys(27.7%)

  16,4 mln

  3,2 tys(27.4%)

  18,7 mln

  4,0 tys(26.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,5 mln

  459(7.9%)

  3,7 mln

  685(10.1%)

  4,1 mln

  761(9.9%)

  4,7 mln

  880(10.7%)

  5,1 mln

  966(11.1%)

  4,3 mln

  822(7.5%)

  5,6 mln

  1,1 tys(9.4%)

  11,2 mln

  2,4 tys(15.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,7 mln

  873(15%)

  4,3 mln

  797(11.7%)

  4,1 mln

  764(9.9%)

  4,4 mln

  819(9.9%)

  4,5 mln

  847(9.7%)

  4,8 mln

  913(8.3%)

  5,5 mln

  1,1 tys(9.3%)

  9,6 mln

  2,1 tys(13.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,8 tys

  3,5(0%)

  56,2 tys

  10,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,6 mln

  1,6 tys(10.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,7 mln

  868(14.9%)

  9,7 mln

  1,8 tys(26.5%)

  2,8 mln

  512(6.6%)

  2,3 mln

  423(5.1%)

  2,4 mln

  450(5.2%)

  2,3 mln

  442(4%)

  2,6 mln

  499(4.3%)

  4,2 mln

  901(5.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,5 mln

  461(7.9%)

  2,2 mln

  415(6.1%)

  2,4 mln

  445(5.8%)

  2,8 mln

  524(6.4%)

  2,9 mln

  540(6.2%)

  3,3 mln

  632(5.8%)

  2,6 mln

  498(4.3%)

  2,5 mln

  541(3.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  77,9 tys

  14,4(0.2%)

  91,4 tys

  17,0(0.2%)

  131,8 tys

  24,4(0.3%)

  88,9 tys

  16,5(0.2%)

  143,4 tys

  27,0(0.3%)

  155,1 tys

  29,7(0.3%)

  139,0 tys

  27,0(0.2%)

  2,4 mln

  520(3.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  663,2 tys

  122(2.1%)

  960,0 tys

  179(2.6%)

  1,4 mln

  266(3.4%)

  1,5 mln

  277(3.4%)

  2,3 mln

  431(4.9%)

  4,6 mln

  886(8.1%)

  9,7 mln

  1,9 tys(16.2%)

  2,2 mln

  469(3.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  200(3.4%)

  2,4 mln

  445(6.5%)

  2,0 mln

  369(4.8%)

  3,9 mln

  724(8.8%)

  1,5 mln

  292(3.3%)

  7,0 mln

  1,3 tys(12.1%)

  1,7 mln

  338(2.9%)

  2,2 mln

  464(3.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  751,6 tys

  139(2.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,7 tys

  7,4(0.1%)

  15,3 tys

  2,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  3,8(0%)

  95,9 tys

  18,6(0.2%)

  927,9 tys

  199(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  474,2 tys

  87,5(1.5%)

  557,5 tys

  104(1.5%)

  862,5 tys

  160(2.1%)

  1,3 mln

  240(2.9%)

  953,6 tys

  180(2.1%)

  518,8 tys

  99,2(0.9%)

  1,0 mln

  197(1.7%)

  681,0 tys

  146(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  255,5 tys

  47,1(0.8%)

  244,8 tys

  45,6(0.7%)

  254,6 tys

  47,1(0.6%)

  272,7 tys

  50,6(0.6%)

  266,8 tys

  50,3(0.6%)

  288,0 tys

  55,1(0.5%)

  343,4 tys

  66,7(0.6%)

  335,6 tys

  71,8(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  327,2 tys

  60,4(1%)

  337,8 tys

  62,9(0.9%)

  421,8 tys

  78,1(1%)

  403,1 tys

  74,8(0.9%)

  464,7 tys

  87,6(1%)

  452,5 tys

  86,5(0.8%)

  574,7 tys

  112(1%)

  134,6 tys

  28,8(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  197(3.4%)

  142,5 tys

  26,5(0.4%)

  1,3 mln

  233(3%)

  239,6 tys

  44,5(0.5%)

  240,8 tys

  45,4(0.5%)

  129,1 tys

  24,7(0.2%)

  95,6 tys

  18,6(0.2%)

  120,5 tys

  25,8(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  103,3 tys

  19,1(0.3%)

  76,9 tys

  14,3(0.2%)

  61,4 tys

  11,4(0.1%)

  52,4 tys

  9,7(0.1%)

  91,8 tys

  17,3(0.2%)

  56,2 tys

  10,7(0.1%)

  27,5 tys

  5,3(0%)

  79,0 tys

  16,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  104,8 tys

  19,3(0.3%)

  56,4 tys

  10,5(0.2%)

  99,0 tys

  18,3(0.2%)

  30,9 tys

  5,7(0.1%)

  80,1 tys

  15,1(0.2%)

  14,8 tys

  2,8(0%)

  106,7 tys

  20,7(0.2%)

  76,8 tys

  16,4(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,5 tys

  2,6(0%)

  14,6 tys

  2,8(0%)

  4,8 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  67,4 tys

  12,4(0.2%)

  9,4 tys

  1,8(0%)

  4,0 tys

  0,7(0%)

  68,2 tys

  12,7(0.2%)

  76,1 tys

  14,3(0.2%)

  76,8 tys

  14,7(0.1%)

  7,6 tys

  1,5(0%)

  2,6 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  152

  0,0(0%)

  800

  0,2(0%)

  400

  0,1(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,9(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,5 tys

  2,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  3,3 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kuźni Raciborskiej według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kuźni Raciborskiej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kuźnia Raciborska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kuźni Raciborskiej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,0 mln

  2,6 tys(100%)

  39,6 mln

  3,3 tys(100%)

  41,3 mln

  3,5 tys(100%)

  43,4 mln

  3,7 tys(100%)

  48,9 mln

  4,1 tys(100%)

  57,6 mln

  5,3 tys(100%)

  62,8 mln

  5,8 tys(100%)

  68,0 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,4 mln

  2,3 tys(40.1%)

  13,5 mln

  2,5 tys(34%)

  14,2 mln

  2,6 tys(34.5%)

  14,8 mln

  2,7 tys(34%)

  16,6 mln

  3,1 tys(33.9%)

  19,0 mln

  3,6 tys(33%)

  17,5 mln

  3,4 tys(27.9%)

  19,4 mln

  4,2 tys(28.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,4 mln

  2,1 tys(36.8%)

  12,8 mln

  2,4 tys(32.3%)

  12,8 mln

  2,4 tys(31.1%)

  13,2 mln

  2,5 tys(30.5%)

  14,1 mln

  2,7 tys(28.9%)

  18,2 mln

  3,5 tys(31.6%)

  18,8 mln

  3,7 tys(30%)

  15,5 mln

  3,3 tys(22.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  998,8 tys

  184(3.2%)

  1,0 mln

  195(2.6%)

  1,3 mln

  233(3%)

  1,7 mln

  320(4%)

  2,0 mln

  373(4%)

  2,1 mln

  396(3.6%)

  4,0 mln

  777(6.4%)

  9,4 mln

  2,0 tys(13.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  75,0 tys

  13,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,6 mln

  1,6 tys(11.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  615,4 tys

  114(2%)

  979,1 tys

  182(2.5%)

  1,2 mln

  228(3%)

  1,0 mln

  191(2.4%)

  1,5 mln

  281(3%)

  1,4 mln

  272(2.5%)

  3,9 mln

  751(6.2%)

  2,1 mln

  450(3.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  549(9.6%)

  7,9 mln

  1,5 tys(19.8%)

  1,1 mln

  209(2.7%)

  723,2 tys

  134(1.7%)

  731,4 tys

  138(1.5%)

  668,9 tys

  128(1.2%)

  656,8 tys

  128(1%)

  2,0 mln

  433(3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  244(4.3%)

  1,0 mln

  194(2.6%)

  1,1 mln

  207(2.7%)

  997,9 tys

  185(2.3%)

  1,3 mln

  246(2.7%)

  2,2 mln

  421(3.8%)

  2,1 mln

  410(3.4%)

  1,7 mln

  372(2.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  25,0 tys

  4,6(0.1%)

  860,7 tys

  160(2.2%)

  255,5 tys

  47,3(0.6%)

  1,5 mln

  272(3.4%)

  189,2 tys

  35,7(0.4%)

  229,1 tys

  43,8(0.4%)

  1,8 mln

  354(2.9%)

  1,3 mln

  280(1.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  121,3 tys

  22,4(0.4%)

  144,3 tys

  26,9(0.4%)

  256,4 tys

  47,5(0.6%)

  151,1 tys

  28,0(0.3%)

  228,5 tys

  43,1(0.5%)

  214,5 tys

  41,0(0.4%)

  179,1 tys

  34,8(0.3%)

  1,1 mln

  232(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  79,0 tys

  14,6(0.3%)

  78,7 tys

  14,7(0.2%)

  82,0 tys

  15,2(0.2%)

  81,6 tys

  15,1(0.2%)

  129,0 tys

  24,3(0.3%)

  144,4 tys

  27,6(0.3%)

  136,7 tys

  26,5(0.2%)

  159,0 tys

  34,0(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  398,5 tys

  73,5(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  86,3 tys

  16,0(0.2%)

  19,9 tys

  3,7(0%)

  663,9 tys

  125(1.4%)

  70,2 tys

  13,4(0.1%)

  418,6 tys

  81,3(0.7%)

  116,1 tys

  24,9(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 tys

  0,6(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  6,8 tys

  1,2(0%)

  24,0 tys

  4,5(0.1%)

  732,7 tys

  138(1.5%)

  15,7 tys

  3,0(0%)

  156,0 tys

  30,3(0.2%)

  21,2 tys

  4,5(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  59,2 tys

  10,9(0.2%)

  53,5 tys

  10,0(0.1%)

  72,3 tys

  13,4(0.2%)

  30,7 tys

  5,7(0.1%)

  18,2 tys

  3,4(0%)

  16,2 tys

  3,1(0%)

  17,6 tys

  3,4(0%)

  15,0 tys

  3,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,7 tys

  0,7(0%)

  8,9 tys

  1,7(0%)

  13,1 tys

  2,4(0%)

  6,1 tys

  1,1(0%)

  7,5 tys

  1,4(0%)

  8,0 tys

  1,5(0%)

  8,1 tys

  1,6(0%)

  10,1 tys

  2,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  331,2 tys

  61,1(1.1%)

  749,3 tys

  139(1.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  951

  0,2(0%)

  900

  0,2(0%)

  900

  0,2(0%)

  900

  0,2(0%)

  9,4 tys

  2,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  173,9 tys

  32,1(0.6%)

  508,7 tys

  94,7(1.3%)

  48,9 tys

  9,1(0.1%)

  374,3 tys

  69,5(0.9%)

  23,3 tys

  4,4(0%)

  26,4 tys

  5,1(0%)

  4,0 tys

  0,8(0%)

  8,8 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  67,4 tys

  12,4(0.2%)

  9,4 tys

  1,8(0%)

  4,0 tys

  0,7(0%)

  68,2 tys

  12,7(0.2%)

  76,1 tys

  14,3(0.2%)

  76,8 tys

  14,7(0.1%)

  6,9 tys

  1,3(0%)

  2,6 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  500

  0,1(0%)

  875

  0,2(0%)

  972

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,4(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  1,5 tys

  0,3(0%)

  43,9 tys

  8,5(0.1%)

  1,4 tys

  0,3(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  22,4 tys

  4,1(0.1%)

  700

  0,1(0%)

  49,7 tys

  9,2(0.1%)

  9,1 tys

  1,7(0%)

  799

  0,2(0%)

  497

  0,1(0%)

  500

  0,1(0%)

  699

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  800

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  152

  0,0(0%)

  800

  0,2(0%)

  400

  0,1(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kuźnia Raciborska - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 052 mieszkańców Kuźni Raciborskiej jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 505 kobiet oraz 547 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 19,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,4% mieszkańców Kuźni Raciborskiej, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 12,1% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Kuźni Raciborskiej mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kuźni Raciborskiej największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,0%) oraz zasadnicze zawodowe (22,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,9%) oraz średnie zawodowe (21,4%).

  W roku 2021 w Kuźni Raciborskiej mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 202 dzieci (96 dziewczynek oraz 106 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Kuźni Raciborskiej mieściły się 2 przedszkola, w których do 8 oddziałów uczęszczało 188 dzieci (93 dziewczynki oraz 95 chłopców). Dostępnych było 213 miejsc.

  16,0% mieszkańców Kuźni Raciborskiej w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 15,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 312 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,40 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 23 oddziałach uczyło się 365 uczniów (179 kobiet oraz 186 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kuźni Raciborskiej placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 18 oddziałach uczyło się 367 uczniów (153 kobiety oraz 214 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,8% ludności (27,0% wśród dziewczynek i 24,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 105,19.

  W Kuźni Raciborskiej znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 1 oddziale uczyło się 7 uczniów (0 kobiet oraz 7 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,6% mieszkańców (18,2% wśród dziewczyn i 18,9% wśród chłopaków). 7,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,7% mieszkańców Kuźni Raciborskiej w wieku potencjalnej nauki (22,7% kobiet i 22,7% mężczyzn).

 • 19,8% Wykształcenie wyższe
 • Kuźnia Raciborska
  19,8%
  woj. śląskie
  23,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 23,0% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,5%
  Województwo
  36,2%
  Polska
  35,2%
 • 34,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,0%
  śląskie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Kuźnia Raciborska
  10,2%
  woj. śląskie
  11,3%
  Kraj
  11,9%
 • 12,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,4%
  woj. śląskie
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 17,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  29,4%
  śląskie
  24,0%
  Polska
  21,2%
 • 22,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,2%
  Województwo
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  12,1%
  Województwo
  10,6%
  Kraj
  12,3%
 • 14,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  woj. śląskie
  2,9%
  Kraj
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kuźni Raciborskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1312 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Kuźnia Raciborska
  1 312,0
  śląskie
  906,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,40 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,40
  śląskie
  0,81
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 275 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Kuźnia Raciborska) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 202 Dzieci
 • 96 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 106 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,5%
  52,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 51 3 lata
 • 51
 • 64 4 lata
 • 64
 • 49 5 lata
 • 49
 • 35 6 lat
 • 35
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 22 3 lata
 • 22
 • 35 4 lata
 • 35
 • 18 5 lata
 • 18
 • 20 6 lat
 • 20
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 29 3 lata
 • 29
 • 29 4 lata
 • 29
 • 31 5 lata
 • 31
 • 15 6 lat
 • 15
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 13,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kuźni Raciborskiej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kuźni Raciborskiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej z Oddziałem Zamiejscowym w Turzu
  Publiczne
  32 419-12-62
  ul. Słowackiego 18
  47-420 Kuźnia Raciborska
  511612
  Przedszkole Nr 2
  Publiczne
  32 419-13-12
  ul. Westerplatte 1
  47-420 Kuźnia Raciborska
  4999
 • Szkoły podstawowe w Kuźni Raciborskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kuźnia Raciborska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 335 Uczniowie
 • 179 Kobiety
  (uczniowie)
 • 156 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,4%
  46,6%
 • 39 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Absolwenci
 • 27 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6 Oddziały
 • 30 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 17 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  15,9
  śląskie
  17,2
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,9
 • 15,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,9
 • 19,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,7
 • 5,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,0
 •  
 • 26,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 22,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 105,19 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  105,19
  Województwo
  97,17
  Cała Polska
  95,71
 • 97,41 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  97,41
  śląskie
  95,97
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kuźnia Raciborska) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kuźnia Raciborska) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kuźni Raciborskiej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kuźni Raciborskiej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej (im. Jana Wawrzynka)
  Publiczna
  ul. Piaskowa 28
  47-420 Kuźnia Raciborska
  16299-
  Sześcioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 w Kuźni Raciborskiej
  Publiczna
  32 419-14-67
  32 419-14-67
  ul. Klasztorna 1
  47-420 Kuźnia Raciborska
  325-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Kuźni Raciborskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Kuźnia Raciborska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 7 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 7,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Kuźnia Raciborska
  7,0
  śląskie
  17,9
  Cały kraj
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w Kuźni Raciborskiej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kuźnia Raciborska, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kuźnia Raciborska, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kuźnia Raciborska, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kuźnia Raciborska - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kuźni Raciborskiej

 • Według danych GUS z 2022 roku w Kuźni Raciborskiej znajdował się 1 hotel (kategorii ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zmniejszyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 30)
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kuźni Raciborskiej w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kuźni Raciborskiej
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Kuźni Raciborskiej: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Kuźni Raciborskiej 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 244 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 43 (uczestnicy: 8 720)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 800)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 250)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 800)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 2 800)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 750)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 4 (uczestnicy: 1 250)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 300)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 900)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 300)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 250)
  • warsztaty: 4 (uczestnicy: 320)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 23 (członkowie: 239)
  • plastyczne/techniczne: 8 (członkowie: 70)
  • taneczne: 7 (członkowie: 70)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 40)
  • teatralne: 1 (członkowie: 19)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 40)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 81)
  • teatralne: 2 (członkowie: 21)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 3)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 27)
  • taneczne: 2 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Kuźni Raciborskiej działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 11 084 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 13 989 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Kuźni Raciborskiej działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 107 członków. Zarejestrowano 100 ćwiczących (mężczyźni: 65, kobiety: 35, chłopcy do lat 18: 50, dziewczęta do lat 18: 30). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kuźni Raciborskiej w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kuźni Raciborskiej
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kuźni Raciborskiej znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kuźni Raciborskiej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Kozielska 4)dnia 1973-02-07, wykaz dokumentów: 2000/73 z 1973-02-07
 • Formy ochrony przyrody w Kuźni Raciborskiej
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kuźni Raciborskiej znajduje się 15 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kuźni Raciborskiej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud WielkichData ustanowienia: 1994-01-04, Powierzchnia: 63400.0 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur), Data ustanowienia: 1955-06-30, Opis granicy: Rośnie w Rudach przy ul. Zamkowej obok kościoła na tyłach parku
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur), Data ustanowienia: 1961-06-30, Opis granicy: Rośnie w Rudach nad rzeką Rudą przy ul. Cysterskiej
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur), Data ustanowienia: 1965-12-31, Opis granicy: Rośnie w Rudach w pobliżu grobli nad rzeką Rudą przy ul. Cysterskiej
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - drzewo martwe cenny element przyrodniczy ze względu na faunę bytującą w próchnie drzewa nie zagraża bezpieczeństwu, Data ustanowienia: 1965-12-31, Opis granicy: Rośnie w Rudach przy ul. Zamkowej obok kościoła na polanie widokowej
  • Pomnik przyrodyOpis: Jodła pospolita (Abies alba), Data ustanowienia: 1966-01-16, Opis granicy: Rośnie w Leśnictwie Solarnia oddz. 158b
  • Pomnik przyrodyOpis: Sosna zwyczajna (Pinus silvestris), Data ustanowienia: 1966-01-16, Opis granicy: Rośnie w Leśnictwie Solarnia oddz. 158b
  • Pomnik przyrodyOpis: Sosna zwyczajna (Pinus silvestris), Data ustanowienia: 1966-01-16, Opis granicy: Rośnie w Leśnictwie Solarnia oddz. 158b
  • Pomnik przyrodyOpis: Sosna zwyczajna (Pinus silvestris), Data ustanowienia: 1966-01-16, Opis granicy: Rośnie w Leśnictwie Kuźnia Raciborska oddz. 158b
  • Pomnik przyrodyOpis: Sosna zwyczajna (Pinus silvestris), Data ustanowienia: 1966-01-16, Opis granicy: Rośnie w Leśnictwie Kuźnia Raciborska oddz. 158b
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur), Data ustanowienia: 1966-01-16, Opis granicy: Rośnie w Leśnictwie Solarnia oddz. 158b
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur), Data ustanowienia: 1970-12-08, Opis granicy: Rośnie w pobliżu kanału wodnego byłej elektrowni wodnej w Rudach
  • Pomnik przyrodyOpis: Sosna zwyczajna (Pinus silvestris), Data ustanowienia: 1999-05-27, Opis granicy: Rośnie w Leśnictwie Kuźnia Raciborska oddz. 157a
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur), Data ustanowienia: 1999-05-27, Opis granicy: Rośnie w Leśnictwie Solarnia oddz. 157d
  • Pomnik przyrodyOpis: Wiąz szypułkow (Ulmus laevis), Data ustanowienia: 2007-07-04, Opis granicy: Rośnie w Rudach przy ul. Rogera

Kuźnia Raciborska - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 1 wypadków drogowych w Kuźni Raciborskiej odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 21,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Kuźni Raciborskiej znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu raciborskiego.

  Powiat raciborski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kuźni Raciborskiej
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 1 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kuźni Raciborskiej w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 21,40 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  21,4
  Województwo
  45,6
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Kuźnia Raciborska
  0,0
  Województwo
  3,6
  Cała Polska
  5,0
 • 21,40 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  21,4
  woj. śląskie
  52,1
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Kuźnia Raciborska
  0,0
  Województwo
  7,8
  Kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  śląskie
  114,1
  Cały kraj
  116,0
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kuźnia Raciborska przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 425droga wojewódzka nr 425(Rudy - Ruda Kozielska - Kuźnia Raciborska - Dziergowice - Lubieszów - Bierawa)
  • DW 922droga wojewódzka nr 922(Nędza - Kuźnia Raciborska)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Kuźnia Raciborska przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 151Linia kolejowa nr 151: Kędzierzyn Koźle - Chałupki [o znaczeniu państwowym] (Kędzierzyn Koźle - Kędzierzyn Koźle Azoty - Bierawa - Dziergowice -Kuźnia Raciborska - Nędza - Racibórz Markowice - Racibórz - Tworków - Krzyżanowice - Roszków Raciborski - Rudyszwałd - Chałupki)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kuźni Raciborskiej istnieje 56 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Arki Bożka

  ul. Bohaterów Westerplatte

  ul. Browarna

  ul. Brzozowa

  ul. Drzymały

  ul. Dębowa

  ul. Garbarska

  ul. Generała Bema

  ul. Górnicza

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Krasickiego

  ul. Jagodowa

  ul. Jana Matejki

  ul. Kasztanowa

  ul. Klasztorna

  ul. Klonowa

  ul. Kocura

  ul. Kolejowa

  ul. Kozielska

  ul. Kościelna

  ul. Krzyżowa

  ul. Krótka

  ul. Kręta

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Moniuszki

  ul. Morcinka

  ul. Myśliwska

  ul. Nowy Świat

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Piaskowa

  Plac Mickiewicza

  ul. Powstańców

  ul. Raciborska

  ul. Roberta Lewandowskiego

  ul. Rudzka

  ul. Sosnowa

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Staszica

  ul. Stefana Czarnieckiego

  ul. Strażacka

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Tadeusza Kościuszki

  ul. Tartaczna

  ul. Topolowa

  ul. Wesoła

  ul. Wierzbowa

  ul. Willowa

  ul. Łączna

  ul. Świerkowa

  ul. Żwirowa