Szczucin w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Szczucin - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Szczucin to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu dąbrowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Szczucin.
 • 4 079 Liczba mieszkańców
 • 6,9 km² Powierzchnia
 • 595,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • przed 1780-1936, 2009 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 14 Numer kierunkowy
 • KDA Tablice rejestracyjne
 • Jan Sipior Burmistrz miasta
Szczucin na mapie
Identyfikatory
 • 21.074550.3095 Współrzędne GPS
 • 1204074 TERYT (TERC)
 • 0831149 SIMC
Herb miasta Szczucin
Szczucin herb

Jak Szczucin wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Szczucin na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Szczucin wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Szczucin plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
4Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
10Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
13Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
43Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
45Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
50Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
52Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
59Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
66Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
77Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
85Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
95Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
108Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
110Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
155Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
180Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
190Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
199Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
205Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
280Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
280Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
308Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
309Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców

Szczucin - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
33-230Poczta Szczucin koło Tarnowa
33-230Skrytki Pocztowe Poczta Szczucin koło Tarnowa

Szczucin - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Szczucinie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Tarnowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 32
33-100 Tarnów
Urząd Miasta i Gminy Szczucin
(14) 643-62-78
(14) 643-64-90
ul. Wolności 3
33-230 Szczucin

Szczucin - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Szczucin jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 079, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2009-2023 liczba mieszkańców zmalała o 3,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,0 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Szczucina zawarli w 2022 roku 14 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,7% mieszkańców Szczucina jest stanu wolnego, 56,9% żyje w małżeństwie, 3,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Szczucin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -15. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,64 na 1000 mieszkańców Szczucina. W 2022 roku urodziło się 40 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 230 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,76 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 34,4% zgonów w Szczucinie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,1% zgonów w Szczucinie były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Szczucina przypada 13.36 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 37 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 30 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Szczucina 7. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  61,5% mieszkańców Szczucina jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Szczucina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 079 Liczba mieszkańców
 • 2 100 Kobiety
 • 1 979 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Szczucinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Szczucinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Szczucinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Szczucina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Szczucin
  41,0 lat
  woj. małopolskie
  41,2 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Szczucin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Szczucina
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Szczucin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Szczucin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Szczucin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,9%
  Małopolskie
  30,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 25,3% Kobiety
  (Panny)
 • 36,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,9% Żonaci/Zamężne
 • Szczucin
  56,9%
  Małopolskie
  56,1%
  Polska
  54,0%
 • 57,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,3%
  Województwo
  7,7%
  Cała Polska
  8,5%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Szczucin
  3,9%
  Województwo
  5,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 4,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Tutaj
  0,0%
  Województwo
  0,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Szczucinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Szczucinie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  3,4
  Małopolskie
  4,5
  Cała Polska
  4,1
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  0,8
  woj. małopolskie
  1,2
  Cała Polska
  1,6
 • 14 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Szczucinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Szczucinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -15 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,64 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Szczucin
  -3,6
  Małopolskie
  -1,4
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Szczucinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Szczucinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Szczucinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Szczucinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 40 Urodzenia żywe
 • 20 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 20 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 9,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,7
  Województwo
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 37,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  37,3
  Małopolskie
  38,0
  Cały kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 110 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 110
 • 71 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 71
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 230 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 204 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 257 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 230 g
  woj. małopolskie
  3 313 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 30 Waga 4000g - 4499g
 • 30
 • 120 Waga 3500g - 3999g
 • 120
 • 215 Waga 3000g - 3499g
 • 215
 • 95 Waga 2500g - 2999g
 • 95
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,30 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,30
  woj. małopolskie
  1,29
  Kraj
  1,26
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,66
  woj. małopolskie
  0,63
  Polska
  0,61
 • 0,76 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,76
  Województwo
  0,86
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Szczucinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 55 Zgony
 • 24 Kobiety
  (Zgony)
 • 31 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,6%
  56,4%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 13,4 Zgony na 1000 ludności
 • Szczucin
  13,4
  Województwo
  10,5
  Cała Polska
  11,9
 • 131,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Szczucin
  131,3
  woj. małopolskie
  115,7
  Cały kraj
  147,0
 • 11,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Szczucin
  11,9
  Województwo
  2,8
  Polska
  3,8
 • 2,8 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,8
  Małopolskie
  2,5
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie dąbrowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Szczucin
  34,4%
  Małopolskie
  41,2%
  Cały kraj
  36,0%
 • 24,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  24,1%
  Małopolskie
  25,4%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Szczucin
  5,1%
  Małopolskie
  5,3%
  Kraj
  6,7%
 • 67 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  17,4
  Kraj
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  69,8
  Cały kraj
  70,6
 • 276,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Szczucin
  276,7
  Małopolskie
  266,5
  Cały kraj
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  248,5
  Polska
  253,9
 • 394,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 429,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 358,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  394,3
  Małopolskie
  431,8
  Cały kraj
  426,2
 • 47,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 21,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 113,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Szczucin
  47,9
  Województwo
  61,4
  Cała Polska
  62,9
 • 30,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  30,9
  Małopolskie
  34,0
  Cały kraj
  33,8
 • 6,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Szczucin
  6,9
  Województwo
  6,1
  Polska
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 37 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 18 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 30 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Saldo migracji
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 7 Saldo migracji wewnętrznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Szczucinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Szczucinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Szczucin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szczucin - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Szczucinie oddano do użytku 13 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,17 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Szczucinie to 1 335 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 326 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Szczucinie to 5,08 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Szczucinie to 128,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,13% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,23% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,78% mieszkań posiada łazienkę, 88,39% korzysta z centralnego ogrzewania, a 98,88% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu dąbrowskiego.

  Powiat dąbrowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Szczucinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 335 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 325,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  325,50
  woj. małopolskie
  385,20
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2009-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 100,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  100,40 m2
  Małopolskie
  80,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 32,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Szczucin
  32,70 m2
  Małopolskie
  31,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2009-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,77 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,77
  Województwo
  3,98
  Cały kraj
  3,83
 • 3,07 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Szczucin
  3,07
  woj. małopolskie
  2,60
  Polska
  2,42
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Szczucin
  0,64
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2009-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Szczucinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 13 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,17 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,17
  woj. małopolskie
  6,96
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2009-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 66 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,08 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,08
  woj. małopolskie
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 16,09 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Szczucin
  16,09
  Województwo
  28,13
  Polska
  24,56
 • 1 667 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 128,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Szczucin
  128,2 m2
  Województwo
  97,5 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,41 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Szczucin
  0,41 m2
  Małopolskie
  0,68 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2009-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Szczucinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Szczucin
  98,13%
  Małopolskie
  97,78%
  Kraj
  97,75%
 • 97,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  97,23%
  woj. małopolskie
  96,13%
  Cały kraj
  95,18%
 • 96,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Szczucin
  96,78%
  woj. małopolskie
  95,21%
  Polska
  93,75%
 • 88,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Szczucin
  88,39%
  Małopolskie
  86,21%
  Kraj
  85,83%
 • 98,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Szczucin
  98,88%
  Małopolskie
  67,24%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2009-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Szczucin - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Szczucinie na 1000 mieszkańców pracuje 265osób . Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 47,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Szczucinie wynosiło w 2023 roku 12,2% (12,2% wśród kobiet i 12,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szczucinie wynosiło 5 271,12 PLN, co odpowiada 78.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  41,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Szczucina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,7% w przemyśle i budownictwie, a 12,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Szczucinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 265 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  265,0
  woj. małopolskie
  254,0
  Kraj
  259,0
 • 14,7% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 19,7% Kobiety
 • 10,4% Mężczyźni
 • Miasto
  12,2%
  Małopolskie
  4,2%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Szczucinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Szczucinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Szczucinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Szczucinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 808 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Szczucin
  5 271 PLN
  Małopolskie
  6 825 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Szczucinie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Szczucinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 41,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 44,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 18,7% Przemysł i budownictwo
 • 7,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 31,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,5% Pozostałe
 • 39,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Szczucinie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Szczucinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 089 Pracujący ogółem
 • 517 Kobiety
 • 572 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Szczucinie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,5% W wieku produkcyjnym
 • 57,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Szczucin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Szczucin
  62,7
  Małopolskie
  67,1
  Cała Polska
  69,0
 • 33,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  33,0
  woj. małopolskie
  35,0
  Kraj
  38,2
 • 111,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  111,2
  Województwo
  109,4
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Szczucin - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Szczucinie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 479 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 347 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 36 nowych podmiotów, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (48) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (25) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (32) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2013 roku, najmniej (12) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Szczucinie najwięcej (48) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (456) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,6% (132) podmiotów, a 71,2% (341) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Szczucinie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.2%) oraz Budownictwo (25.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 479 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 132 Przemysł i budownictwo
 • 341 Pozostała działalność
 • 36 Podmioty nowo zarejestrowane w Szczucinie w 2023 roku
 • 13 Podmioty wyrejestrowane w Szczucinie w 2023 roku
 • 347 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 456 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 456
 • 20 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 20
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 479 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 479
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 23 Spółki handlowe ogółem
 • 23
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 15  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 15
 • 48 Spółki cywilne ogółem
 • 48
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 347 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 98 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 98
 • 87 Budownictwo
 • 87
 • 29 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 29
 • 26 Przetwórstwo przemysłowe
 • 26
 • 18 Pozostała działalność
 • 18
 • 18 Transport i gospodarka magazynowa
 • 18
 • 17 Informacja i komunikacja
 • 17
 • 12 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 12
 • 10 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 10
 • 9 Edukacja
 • 9
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szczucin - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Szczucinie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 115 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 28,14 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Szczucinie wynosi 80,70% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Szczucina najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,49 (wykrywalność 72%) oraz przeciwko mieniu - 7,23 (wykrywalność 38%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,20 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,85 (25%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,12 (57%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Szczucinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Szczucina.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Szczucin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 115 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 115
 • 59 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 59
 • 8 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 8
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 30 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 30
 • 28,14 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Szczucin
  28,14
  woj. małopolskie
  21,90
  Cały kraj
  22,81
 • 14,49 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  14,49
  woj. małopolskie
  12,25
  Cały kraj
  12,98
 • 1,85 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,85
  Małopolskie
  6,74
  Cały kraj
  6,99
 • 2,20 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Szczucin
  2,20
  woj. małopolskie
  1,39
  Kraj
  1,82
 • 0,12 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Szczucin
  0,12
  Małopolskie
  0,26
  Cały kraj
  0,35
 • 7,23 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,23
  Małopolskie
  10,41
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Szczucin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  81%
  Małopolskie
  75%
  Cała Polska
  71%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Szczucin
  73%
  woj. małopolskie
  71%
  Cały kraj
  63%
 • 26% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Szczucin
  26%
  woj. małopolskie
  72%
  Cały kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Szczucin
  98%
  Małopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  57%
  Województwo
  82%
  Cały kraj
  88%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Szczucin
  39%
  Małopolskie
  56%
  Cała Polska
  51%

Szczucin - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Szczucina wyniosła w 2022 roku 77,5 mln złotych, co daje 6,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Szczucina - 29.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,5 mln złotych, czyli 13,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Szczucina wyniosła w 2022 roku 74,7 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (43%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.2%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.7%). W budżecie Szczucina wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 670 złotych na mieszkańca (11,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 20,9 złotych na mieszkańca (0,4%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,0%.
 • Wydatki budżetu w Szczucinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Szczucina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Szczucin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Szczucina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  47,5 mln

  3,6 tys(100%)

  61,3 mln

  4,7 tys(100%)

  60,9 mln

  4,6 tys(100%)

  54,5 mln

  4,1 tys(100%)

  56,2 mln

  4,3 tys(100%)

  64,2 mln

  5,0 tys(100%)

  71,8 mln

  5,6 tys(100%)

  77,5 mln

  6,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,7 mln

  3,8 tys(33.1%)

  16,4 mln

  3,9 tys(26.8%)

  15,4 mln

  3,7 tys(25.3%)

  22,3 mln

  5,3 tys(40.9%)

  18,0 mln

  4,3 tys(32%)

  18,5 mln

  4,4 tys(28.8%)

  21,1 mln

  5,2 tys(29.5%)

  23,1 mln

  5,6 tys(29.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  67,8 tys

  16,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,1 tys

  6,5(0%)

  43,4 tys

  10,4(0.1%)

  14,0

  0,0(0%)

  8,6 mln

  2,1 tys(11%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,0 mln

  951(8.3%)

  3,8 mln

  922(6.3%)

  4,7 mln

  1,1 tys(7.8%)

  5,2 mln

  1,2 tys(9.5%)

  5,2 mln

  1,2 tys(9.2%)

  5,4 mln

  1,3 tys(8.3%)

  6,7 mln

  1,6 tys(9.4%)

  8,3 mln

  2,0 tys(10.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  784,2 tys

  188(1.7%)

  773,5 tys

  185(1.3%)

  850,5 tys

  204(1.4%)

  927,4 tys

  222(1.7%)

  925,2 tys

  223(1.6%)

  1,1 mln

  257(1.7%)

  5,2 mln

  1,3 tys(7.2%)

  7,2 mln

  1,8 tys(9.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  15,2 mln

  3,6 tys(32%)

  21,9 mln

  5,2 tys(35.6%)

  16,8 mln

  4,0 tys(27.7%)

  3,7 mln

  875(6.7%)

  5,3 mln

  1,3 tys(9.5%)

  6,5 mln

  1,6 tys(10.1%)

  8,9 mln

  2,2 tys(12.4%)

  6,2 mln

  1,5 tys(8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,2 mln

  2,0 tys(17.2%)

  15,1 mln

  3,6 tys(24.6%)

  3,1 mln

  751(5.1%)

  3,4 mln

  806(6.2%)

  4,1 mln

  976(7.2%)

  3,5 mln

  835(5.4%)

  4,3 mln

  1,1 tys(6%)

  6,0 mln

  1,5 tys(7.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  297,4 tys

  71,5(0.6%)

  815,6 tys

  196(1.3%)

  387,4 tys

  93,1(0.6%)

  455,8 tys

  109(0.8%)

  992,3 tys

  239(1.8%)

  4,1 mln

  988(6.4%)

  1,2 mln

  282(1.6%)

  1,5 mln

  376(2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  558,0 tys

  134(1.2%)

  578,4 tys

  139(0.9%)

  643,2 tys

  155(1.1%)

  645,6 tys

  155(1.2%)

  846,1 tys

  204(1.5%)

  884,9 tys

  213(1.4%)

  812,0 tys

  198(1.1%)

  1,0 mln

  256(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  769,7 tys

  185(1.6%)

  187,9 tys

  45,1(0.3%)

  980,3 tys

  235(1.6%)

  303,0 tys

  72,6(0.6%)

  559,8 tys

  135(1%)

  597,2 tys

  144(0.9%)

  477,7 tys

  117(0.7%)

  1,0 mln

  249(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  382,7 tys

  91,9(0.8%)

  285,3 tys

  68,4(0.5%)

  343,8 tys

  82,6(0.6%)

  324,4 tys

  77,7(0.6%)

  428,5 tys

  103(0.8%)

  665,5 tys

  160(1%)

  910,3 tys

  222(1.3%)

  760,7 tys

  186(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  330,8 tys

  79,5(0.7%)

  467,3 tys

  112(0.8%)

  663,4 tys

  159(1.1%)

  726,4 tys

  174(1.3%)

  683,9 tys

  165(1.2%)

  940,4 tys

  226(1.5%)

  790,8 tys

  193(1.1%)

  687,9 tys

  168(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  167,4 tys

  40,2(0.4%)

  190,8 tys

  45,8(0.3%)

  833,3 tys

  200(1.4%)

  210,8 tys

  50,5(0.4%)

  173,4 tys

  41,7(0.3%)

  164,7 tys

  39,6(0.3%)

  271,0 tys

  66,1(0.4%)

  365,2 tys

  89,1(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  584,0 tys

  140(1.2%)

  523,8 tys

  126(0.9%)

  536,6 tys

  129(0.9%)

  585,7 tys

  140(1.1%)

  829,8 tys

  200(1.5%)

  943,5 tys

  227(1.5%)

  989,9 tys

  242(1.4%)

  356,3 tys

  86,9(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  350,3 tys

  84,2(0.7%)

  194,9 tys

  46,7(0.3%)

  263,5 tys

  63,3(0.4%)

  189,9 tys

  45,5(0.3%)

  202,1 tys

  48,6(0.4%)

  124,1 tys

  29,9(0.2%)

  82,7 tys

  20,2(0.1%)

  351,5 tys

  85,7(0.5%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  91,1 tys

  21,9(0.2%)

  10,9 tys

  2,6(0%)

  2,7 tys

  0,6(0%)

  137,7 tys

  33,0(0.3%)

  99,4 tys

  23,9(0.2%)

  96,7 tys

  23,3(0.2%)

  2,7 tys

  0,7(0%)

  2,7 tys

  0,7(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,0 tys

  1,0(0%)

  54,1 tys

  13,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,2(0%)

  420

  0,1(0%)

  690

  0,2(0%)

  470

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  64,9 tys

  15,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Szczucinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Szczucina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Szczucin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Szczucina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  48,8 mln

  3,7 tys(100%)

  59,9 mln

  4,6 tys(100%)

  62,1 mln

  4,7 tys(100%)

  52,0 mln

  4,0 tys(100%)

  60,1 mln

  4,6 tys(100%)

  68,2 mln

  5,3 tys(100%)

  71,9 mln

  5,7 tys(100%)

  74,7 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,8 mln

  4,3 tys(36.5%)

  16,1 mln

  3,9 tys(26.8%)

  17,4 mln

  4,2 tys(28%)

  18,9 mln

  4,5 tys(36.3%)

  20,5 mln

  4,9 tys(34.1%)

  27,4 mln

  6,6 tys(40.1%)

  28,5 mln

  7,0 tys(39.6%)

  32,1 mln

  7,8 tys(43%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,2 mln

  2,0 tys(16.7%)

  8,9 mln

  2,1 tys(14.8%)

  9,2 mln

  2,2 tys(14.8%)

  10,1 mln

  2,4 tys(19.4%)

  11,0 mln

  2,6 tys(18.3%)

  11,5 mln

  2,8 tys(16.8%)

  13,0 mln

  3,2 tys(18.1%)

  15,9 mln

  3,9 tys(21.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  12,3 mln

  3,0 tys(25.2%)

  18,4 mln

  4,4 tys(30.7%)

  15,6 mln

  3,8 tys(25.1%)

  950,1 tys

  228(1.8%)

  2,7 mln

  650(4.5%)

  2,7 mln

  657(4%)

  3,0 mln

  726(4.1%)

  4,3 mln

  1,0 tys(5.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,8 mln

  1,4 tys(11.9%)

  13,5 mln

  3,2 tys(22.6%)

  1,7 mln

  402(2.7%)

  1,8 mln

  430(3.4%)

  2,4 mln

  572(4%)

  1,8 mln

  439(2.7%)

  2,2 mln

  537(3.1%)

  3,9 mln

  951(5.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  67,8 tys

  16,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  56,0 tys

  13,5(0.1%)

  14,4 tys

  3,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 mln

  347(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  966,3 tys

  232(2%)

  888,6 tys

  213(1.5%)

  899,3 tys

  216(1.4%)

  3,2 mln

  755(6.1%)

  867,9 tys

  209(1.4%)

  1,1 mln

  273(1.7%)

  1,4 mln

  338(1.9%)

  1,3 mln

  306(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  871,6 tys

  209(1.8%)

  868,2 tys

  208(1.4%)

  702,2 tys

  169(1.1%)

  585,3 tys

  140(1.1%)

  618,5 tys

  149(1%)

  1,3 mln

  311(1.9%)

  2,0 mln

  484(2.8%)

  1,2 mln

  288(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  494,1 tys

  119(1%)

  512,2 tys

  123(0.9%)

  480,8 tys

  115(0.8%)

  538,2 tys

  129(1%)

  667,9 tys

  161(1.1%)

  771,7 tys

  186(1.1%)

  729,0 tys

  178(1%)

  859,0 tys

  209(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  205,2 tys

  49,3(0.4%)

  22,8 tys

  5,5(0%)

  352,5 tys

  84,7(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,8 tys

  7,4(0.1%)

  58,0 tys

  14,0(0.1%)

  43,5 tys

  10,6(0.1%)

  620,1 tys

  151(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  284,7 tys

  68,4(0.6%)

  449,5 tys

  108(0.7%)

  186,2 tys

  44,7(0.3%)

  181,8 tys

  43,6(0.3%)

  172,0 tys

  41,4(0.3%)

  233,5 tys

  56,2(0.3%)

  247,5 tys

  60,4(0.3%)

  590,1 tys

  144(0.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  278(2.4%)

  89,7 tys

  21,5(0.1%)

  89,7 tys

  21,5(0.1%)

  94,3 tys

  22,6(0.2%)

  2,8 mln

  679(4.7%)

  101,4 tys

  24,4(0.1%)

  526,8 tys

  129(0.7%)

  386,1 tys

  94,1(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  175,7 tys

  42,2(0.4%)

  133,7 tys

  32,1(0.2%)

  150,1 tys

  36,0(0.2%)

  152,3 tys

  36,5(0.3%)

  363,1 tys

  87,3(0.6%)

  320,5 tys

  77,2(0.5%)

  301,0 tys

  73,5(0.4%)

  307,2 tys

  74,9(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,1 tys

  1,0(0%)

  8,0 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,0 tys

  4,1(0%)

  13,4 tys

  3,2(0%)

  130,5 tys

  31,9(0.2%)

  163,9 tys

  40,0(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  341,0 tys

  81,9(0.7%)

  110,3 tys

  26,5(0.2%)

  97,8 tys

  23,5(0.2%)

  54,7 tys

  13,1(0.1%)

  35,9 tys

  8,6(0.1%)

  215,0 tys

  51,7(0.3%)

  88,3 tys

  21,5(0.1%)

  26,5 tys

  6,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  91,1 tys

  21,9(0.2%)

  10,9 tys

  2,6(0%)

  2,7 tys

  0,6(0%)

  137,7 tys

  33,0(0.3%)

  99,4 tys

  23,9(0.2%)

  96,7 tys

  23,3(0.1%)

  2,7 tys

  0,7(0%)

  2,7 tys

  0,7(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  87,5 tys

  21,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,2 tys

  6,9(0%)

  2,3 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,2(0%)

  420

  0,1(0%)

  690

  0,2(0%)

  470

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  64,8 tys

  15,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,8 tys

  2,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Szczucin - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 941 mieszkańców Szczucina jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 444 kobiet oraz 497 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,1% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 22,4% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,7% mieszkańców Szczucina, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 14,0% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Szczucina mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Szczucinie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (20,5%) oraz średnie zawodowe (20,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (35,3%) oraz średnie zawodowe (24,4%).

  W roku 2022 w Szczucinie mieściły się 3 przedszkola, w których do 14 oddziałów uczęszczało 285 dzieci (141 dziewczynek oraz 144 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  19,2% mieszkańców Szczucina w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,1% wśród dziewczynek i 19,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 595 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,43 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 30 oddziałach uczyło się 603 uczniów (272 kobiety oraz 331 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (25,6% wśród dziewczynek i 28,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 167,97.

  W Szczucinie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 80 uczniów (63 kobiety oraz 17 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 23 absolwentów.

  W Szczucinie znajduje się 1 Technikum, w którym w 12 oddziałach uczyło się 241 uczniów (16 kobiet oraz 225 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 35 absolwentów.

  W Szczucinie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 5 oddziałach uczyło się 103 uczniów (27 kobiet oraz 76 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,3% mieszkańców (17,5% wśród dziewczyn i 17,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,0 uczniów. 20,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 20,1 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,3% mieszkańców Szczucina w wieku potencjalnej nauki (25,8% kobiet i 21,0% mężczyzn).

 • 15,7% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,7%
  Województwo
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 20,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,9%
  Województwo
  34,2%
  Polska
  35,2%
 • 38,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,1% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,1%
  Województwo
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 4,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Szczucin
  10,4%
  Małopolskie
  11,2%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,4% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Szczucin
  22,4%
  woj. małopolskie
  19,7%
  Kraj
  20,0%
 • 20,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  27,7%
  Małopolskie
  22,6%
  Polska
  21,2%
 • 20,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 35,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Szczucin
  3,3%
  Województwo
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  14,0%
  Małopolskie
  11,0%
  Kraj
  12,3%
 • 14,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Szczucin
  3,3%
  woj. małopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Szczucinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1595 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 595,0
  Województwo
  929,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,43 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Szczucin
  0,43
  Małopolskie
  0,88
  Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 14 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 259 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Szczucin) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 285 Dzieci
 • 141 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 144 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,5%
  50,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 51 3 lata
 • 51
 • 67 4 lata
 • 67
 • 91 5 lata
 • 91
 • 74 6 lat
 • 74
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 32 3 lata
 • 32
 • 26 4 lata
 • 26
 • 45 5 lata
 • 45
 • 36 6 lat
 • 36
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 19 3 lata
 • 19
 • 41 4 lata
 • 41
 • 46 5 lata
 • 46
 • 38 6 lat
 • 38
 •  
 • 23,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 23,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Szczucinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szczucinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne nr 1 w Szczucinie (000)
  Publiczne
  14 643-63-67
  ul. Rudnickiego 19
  33-230 Szczucin
  817518
  Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"
  Niepubliczne
  88 062-85-98
  ul. Radomyślska 16
  33-230 Szczucin
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Ochronka św. Józefa (św. Józef)
  Niepubliczne
  14 643-62-69
  ul. Wolności 45
  33-230 Szczucin
  ---
 • Szkoły podstawowe w Szczucinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Szczucin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 603 Uczniowie
 • 272 Kobiety
  (uczniowie)
 • 331 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,1%
  54,9%
 • 74 Uczniowie w 1 klasie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 81 Absolwenci
 • 41 Kobiety
  (absolwenci)
 • 40 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Szczucin
  20,1
  Małopolskie
  16,7
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 42,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 34,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 167,97 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  167,97
  woj. małopolskie
  95,57
  Polska
  95,96
 • 167,13 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  167,13
  Województwo
  94,75
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Szczucin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Szczucin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Szczucinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szczucinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZUCINIE (Adam Mickiewicz)
  Publiczna
  14 643-61-27
  14 643-61-27
  ul. KOŚCIUSZKI 30
  33-230 Szczucin
  1939540
 • Szkoły ponadpodstawowe w Szczucinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Szczucin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 80 Uczniowie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie)
 • 17 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 78,8%
  21,3%
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Absolwenci
 • 20 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  20,0
  woj. małopolskie
  26,8
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 6,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Szczucin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 241 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 225 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 6,6%
  93,4%
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 46 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 34 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  20,1
  Województwo
  26,1
  Polska
  24,9
 •  
 • 21,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 11,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Szczucin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Szczucin
  20,6
  Województwo
  21,6
  Cała Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Szczucinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Szczucinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  14 643-64-21
  14 643-64-21
  ul. Witosa 2
  33-230 Szczucin
  6139-
  Technikum
  Publiczne
  14 643-64-21
  14 643-64-21
  ul. Witosa 2
  33-230 Szczucin
  4126-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  14 643-64-21
  14 643-64-21
  ul. Witosa 2
  33-230 Szczucin
  4101-
 • Edukacyjne grupy wieku w Szczucinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Szczucin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Szczucin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Szczucin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Szczucin - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Szczucinie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Szczucinie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Szczucinie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Szczucinie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Szczucinie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 50 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 64 (uczestnicy: 10 216)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 250)
  • wystawy: 9 (uczestnicy: 3 100)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 110)
  • koncerty: 20 (uczestnicy: 3 172)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 410)
  • konkursy: 11 (uczestnicy: 948)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 250)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 34)
  • inne: 16 (uczestnicy: 1 942)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (członkowie: 141)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 14)
  • inne: 2 (członkowie: 127)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 26)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 20)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 6)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 69)
  • teatralne: 1 (członkowie: 14)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 10)
  • taneczne: 1 (członkowie: 45)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Szczucinie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 295 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 12
  • dostępne dla czytelników: 6
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Szczucinie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 62 członków. Zarejestrowano 152 ćwiczących (mężczyźni: 120, kobiety: 32, chłopcy do lat 18: 96, dziewczęta do lat 18: 32). Aktywnych było 7 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), inne osoby (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Szczucinie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Szczucinie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Szczucina znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Szczucinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kordegarda z 1. poł. XIX w. (ul. Wolności 95)dnia 1979-11-26, wykaz dokumentów: A-189 z 1979-11-26
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 1979-11-26, wykaz dokumentów: A-189 z 1979-11-26
  • Park z końca XVIII w.dnia 1979-11-26, wykaz dokumentów: A-189 z 1979-11-26; brak numeru z 2004-06-01
  • Kościół z 1680 - 1700 (ul. Rynek 18)dnia 1987-06-05, wykaz dokumentów: A-310 z 1987-06-05
  • Cmentarz żydowski z 1. poł. XIX w.dnia 1992-04-10, wykaz dokumentów: A-346 z 1992-04-10
  • Zespół - plac (data nieznana) (ul. 1 Maja 39)dnia 1992-05-26, wykaz dokumentów: A-347 z 1992-05-26
 • Formy ochrony przyrody w Szczucinie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Szczucina znajduje się 7 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Szczucinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły - obszar chronionego krajobrazuOpis: Obszar Chronionego Krajobrazu powołany został dla zachowania naturalnego charakteru biegu Wisły i jej otoczenia jako ostoi ptactwa wodnego i błotnego oraz rzadkich roślinnych zbiorowisk nadwodnych a także zachowania szczególnie ważnego naturalnego ciągu korytarza ekologicznego Wisły mającego znaczenie międzynarodowe. Występują tu ekosystemy leśne właściwe dla terenów okresowo zalewanych wodne oraz bagienne a także antropogeniczne (pola uprawne i łąki). Do najciekawszych zbiorowisk roślinnych należą liczne jeszcze na tym terenie płaty coraz rzadszych w Polsce łęgów wierzbowo-topolowych. Cała dolina Wisły jest niezwykle atrakcyjna krajobrazowo jest również ważnym terenem rekreacyjnym., Data ustanowienia: 1996-01-01, Powierzchnia: 2684.0 ha
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1968-05-20, Opis granicy: w północno-wschodnim narożniku parku podworskiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-09-22, Opis granicy: na terenie parku dworskiego
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Grupa drzew - dęby szypułkowe 3 sztuki o wymiarach:, Data ustanowienia: 1998-09-22, Opis granicy: Drzewa rosną na terenie parku w Bukowcu-Lubaszu na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 905 (na terenie parku dworskiego)
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-09-22, Opis granicy: na terenie parku dworskiego
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1998-09-22, Opis granicy: na terenie parku dworskiego
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1998-09-22, Opis granicy: w północnej części parku podworskiego

Szczucin - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Szczucinie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 5 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 97,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Szczucinie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 3 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 3 licencje na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu dąbrowskiego.

  Powiat dąbrowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Szczucinie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 5 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Szczucinie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 97,54 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  97,5
  woj. małopolskie
  64,9
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Szczucin
  0,0
  Województwo
  3,0
  Cały kraj
  5,0
 • 121,92 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Szczucin
  121,9
  Małopolskie
  76,3
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Szczucin
  0,0
  Małopolskie
  4,6
  Polska
  8,9
 • 125,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  125,0
  woj. małopolskie
  117,5
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 3 Liczba licencji na taksówki
 • 3 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Szczucin przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 73droga krajowa nr 73(Wiśniówka - Dąbrowa - Kielce - Bilcza - Piaseczna Górka - Bieleckie Młyny - Morawica - Wola Morawicka - Zalesie - Lisów - Piotrkowice - Celiny - Chmielnik - Śladków Mały - Skorzów - Zwierzyniec - Mikułowice - Busko-Zdrój - Bronina - Szczaworyż - Smogorzów - Podlasek - Stopnica - Mietel - Szczeglin - Pacanów - Słupia - Żabiec - Szczucin - Zalesie - Wieżyce - Radwan - Smęgorzów - Dąbrowa Tarnowska - Żelazówka - Breń - Lisia Góra - Brzozówka - Tarnów - Ładna - Podgórska Wola - Machowa - Pilzno - Strzegocice - Bielowy - Jaworze Górne - Kamienica Dolna - Zawadka Brzostecka - Brzostek - Bukowa - Kołaczyce - Krajowice - Jasło)
  • DW 982droga wojewódzka nr 982( Szczucin - Wola Szczucińska - Borki - Słupiec - Otałęż - Górki - Gliny Wielkie - Sadkowa Góra - Gawłuszowice - Zdaków - Krzemienica - Jaślany)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Szczucin przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 115Linia kolejowa nr 115: Tarnów - Szczucin [o znaczenia miejscowym] (Tarnów - Tarnów Północny - Tarnów Klikowa - Łukowa Tarnowska - Łęg Tarnowski - Niedomice - Żabno - Fiuk - Dąbrowa Tarnowska - Olesno Tarnowskie - Dąbrówki Breńskie - Mędrzechów - Kupienin - Delastowice -Szczucin koło Tarnowa)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Szczucinie istnieje 71 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 3 Maja

  ul. Akacjowa

  ul. Armii Krajowej

  ul. Batalionów Chłopskich

  ul. Bohaterów Września

  ul. Braci Mamuszków

  ul. Brzozowa

  ul. Campingowa

  ul. Cicha

  ul. Dunajewskiego

  ul. Dębowa

  ul. Długa

  ul. Generała Sikorskiego

  ul. Grabowa

  ul. Jakuba Przyłuskiego

  ul. Jana Kościńskiego

  ul. Jarzębinowa

  ul. Jaśminowa

  ul. Kasztanowa

  ul. Kilińskiego

  ul. Klonowa

  ul. Konopnickiej

  ul. Kopernika

  ul. Kościuszki

  ul. Krasińskiego

  ul. Krótka

  ul. Księdza Bracha

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Matejki

  ul. Mickiewicza

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Orzeszkowej

  ul. Parkowa

  ul. Piaski

  ul. Piesza

  ul. Piłsudskiego

  ul. Pogodna

  ul. Polna

  ul. Powiśle

  ul. Prusa

  ul. Radomyślska

  ul. Rudnickiego

  Rynek

  ul. Różana

  ul. Sadowa

  ul. Sienkiewicza

  ul. Skłodowskiej

  ul. Sosnowa

  ul. Spokojna

  ul. Spółdzielcza

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Targowa

  ul. Topolowa

  ul. Warzywna

  ul. Wiejska

  ul. Witosa

  ul. Wiśniowa

  ul. Wolności

  ul. Wspólna

  ul. Wąska

  ul. Zacisze

  ul. Zajezierze

  ul. Zakole

  ul. Świerkowa

  ul. Świętego Marka