Powiat piski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat piski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 55 833 Liczba mieszkańców
 • 1 775 km2 Powierzchnia
 • 32 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 59,2% Stopa urbanizacji
 • Andrzej Nowicki Starosta
 • Warszawska 1, 12-200 Pisz Adres starostwa powiatowego
 • NPI Tablice rejestracyjne
Powiat piski na mapie
Identyfikatory
 • 2816 TERYT (TERC)
Herb powiatu piskiego
powiat piski herb
Flaga powiatu piskiego
powiat piski flaga

powiat piski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu
087 425 41 04
087 425 41 39 087 425 41 38
Olsztyńska 40a
12-200 Pisz
Komenda Powiatowa Policji w Piszu
087 425 42 00
087 425 42 05
Armii Krajowej 1
12-200 Pisz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu
087 423 31 87
087 423 31 87
Piaskowa 2
12-200 Pisz
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Pisz
087 423 23 78
087 423 27 80
Warszawska 5
12-200 Pisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu
087 423 27 53
087 424 09 89
Warszawska 38
12-200 Pisz
Starostwo Powiatowe w Piszu
(87) 425-47-00
(87) 425-47-01
ul.Warszawska
12-200 Pisz

Powiat piski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Powiat piski ma 55 833 mieszkańców, z czego 50,1% stanowią kobiety, a 49,9% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców zmalała o 3,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu piskiego w 2050 roku wynosi 45 751, z czego 22 801 to kobiety, a 22 950 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu piskiego zawarli w 2019 roku 255 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  30,9% mieszkańców powiatu piskiego jest stanu wolnego, 55,0% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Powiat piski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -69. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,22 na 1000 mieszkańców powiatu piskiego. W 2019 roku urodziło się 512 dzieci, w tym 48,6% dziewczynek i 51,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 425 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,75 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 39,1% zgonów w powiecie piskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,5% zgonów w powiecie piskim były nowotwory, a 6,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu piskiego przypada 10.31 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 574 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 939 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu piskiego -365. W tym samym roku 46 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 48 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  61,8% mieszkańców powiatu piskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu piskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 55 833 Liczba mieszkańców
 • 27 998 Kobiety
 • 27 835 Mężczyźni
 • 50,1%
  49,9%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie piskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie piskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie piskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu piskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 45 751 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 22 801 Kobiety
 • 22 950 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie piskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie piskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie piskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu piskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat piski
  41,2 lat
  Warmińsko-mazurskie
  41,6 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 42,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat piski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu piskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat piski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat piski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat piski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,9% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  30,9%
  Warmińsko-mazurskie
  28,7%
  Polska
  28,8%
 • 24,4% Kobiety
  (Panny)
 • 37,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 55,0% Żonaci/Zamężne
 • powiat piski
  55,0%
  Województwo
  54,0%
  Polska
  55,8%
 • 54,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • pow. piski
  9,2%
  Województwo
  9,0%
  Polska
  9,6%
 • 15,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat piski
  4,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Tutaj
  0,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,7%
  Kraj
  0,8%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie piskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • powiat piski
  4,5
  Województwo
  4,5
  Kraj
  4,8
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  1,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,9
  Polska
  1,7
 • 255 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie piskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -69 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -59 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,22 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -1,2
  Województwo
  -1,4
  Cała Polska
  -0,9
 • -0,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie piskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie piskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie piskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie piskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 512 Urodzenia żywe
 • 249 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 263 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,6%
  51,4%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat piski
  9,1
  Warmińsko-mazurskie
  9,1
  Kraj
  9,8
 • 38,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat piski
  38,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  36,7
  Cała Polska
  39,9
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 76 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 76
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 425 g Średnia waga noworodków
 • 3 305 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 523 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. piski
  3 425 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 412 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 57 Waga 4000g - 4499g
 • 57
 • 156 Waga 3500g - 3999g
 • 156
 • 162 Waga 3000g - 3499g
 • 162
 • 70 Waga 2500g - 2999g
 • 70
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat piski
  1,29
  Warmińsko-mazurskie
  1,27
  Kraj
  1,38
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,58
  Warmińsko-mazurskie
  0,62
  Kraj
  0,67
 • 0,75 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. piski
  0,75
  Województwo
  0,72
  Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie piskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 581 Zgony
 • 259 Kobiety
  (Zgony)
 • 322 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,6%
  55,4%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,3
  Warmińsko-mazurskie
  10,4
  Cała Polska
  10,7
 • 113,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat piski
  113,5
  Województwo
  115,4
  Cały kraj
  109,3
 • 3,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. piski
  3,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,0
  Kraj
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,0
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,3
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie piskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  39,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  35,2%
  Polska
  39,4%
 • 27,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat piski
  27,5%
  Warmińsko-mazurskie
  27,4%
  Cała Polska
  26,5%
 • 6,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  6,2%
  Warmińsko-mazurskie
  8,1%
  Kraj
  6,6%
 • 23,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  23,6
  Polska
  9,9
 • 65,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  65,4
  Kraj
  70,4
 • 284,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  284,1
  Warmińsko-mazurskie
  286,1
  Polska
  283,2
 • 258,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  258,5
  Kraj
  261,3
 • 403,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 399,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 406,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat piski
  403,0
  Województwo
  367,9
  Kraj
  421,0
 • 69,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 34,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 101,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat piski
  69,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  67,6
  Polska
  69,5
 • 60,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  60,1
  Warmińsko-mazurskie
  35,3
  Cały kraj
  35,1
 • 10,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat piski
  10,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,4
  Cała Polska
  7,9
 • 1,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat piski
  1,2%
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,8%
  Cała Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie piskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16 Osoby w zamachach samobójczych
 • 3 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 28 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat piski
  28,0
  Województwo
  43,0
  Cała Polska
  31,0
 • 21 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  21,0
  Województwo
  17,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 14 powieszenie się
 • 14
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 12 powieszenie się
 • 12
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 3 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 3
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 11 nieustalona
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 9 nieustalona
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 5 50-60 lat
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony12
 • 0 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 12 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 8 żonaty/zamężna
 • 8
 • 4 nieustalony
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 3 nieustalony
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony14
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 14 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony11
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 11 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 9 nieustalony
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 7 nieustalony
 • 7
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 574 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 311 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 263 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 46 Zameldowania z zagranicy
 • 22 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 24 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 939 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 495 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 444 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 48 Wymeldowania za granicę
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 31 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -367 Saldo migracji
 • -179 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -188 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -365 Saldo migracji wewnętrznych
 • -184 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -181 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie piskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat piski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie piskim oddano do użytku 111 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,99 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie piskim to 19 387 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 345 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  91,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 7,2% na sprzedaż lub wynajem, 1,8% jako lokale zakładowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie piskim to 5,65 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie piskim to 140,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,11% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,41% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,53% mieszkań posiada łazienkę, 82,31% korzysta z centralnego ogrzewania, a 22,60% z gazu sieciowego.

  W 2019 zarejestrowano w powiecie piskim 213 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 237 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 145 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 7 transakcji (mediana cen - 2 352 zł/m2, średnia - 2 311 zł/m2), a na rynku wtórnym 206 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 180 zł/m2, średnia - 2 140 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 237 zł
 • Tutaj
  2 237 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 763 zł
  Polska
  4 829 zł
 • 2 237 zł Ogółem
 • 2 237 zł
 • 2 336 zł do 40 m2
 • 2 336 zł
 • 2 144 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 144 zł
 • 2 305 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 305 zł
 • 1 188 zł od 80,1 m2
 • 1 188 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 145 zł
 • powiat piski
  2 145 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 749 zł
  Polska
  5 202 zł
 • 2 145 zł Ogółem
 • 2 145 zł
 • 2 425 zł do 40 m2
 • 2 425 zł
 • 2 132 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 132 zł
 • 2 207 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 207 zł
 • 1 221 zł od 80,1 m2
 • 1 221 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 213
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m244
  • od 40,1 do 60 m2107
  • od 60,1 do 80 m257
  • od 80,1 m25
 • 44 do 40 m2
 • 107 od 40,1 do 60 m2
 • 57 od 60,1 do 80 m2
 • 5 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie piskim w latach 2015 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 352 zł
 • Powiat
  2 352 zł
  Województwo
  4 399 zł
  Kraj
  5 395 zł
 • 2 352 zł Ogółem
 • 2 352 zł
 • 2 352 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 352 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 311 zł
 • pow. piski
  2 311 zł
  Warmińsko-mazurskie
  4 449 zł
  Kraj
  5 752 zł
 • 2 311 zł Ogółem
 • 2 311 zł
 • 2 311 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 311 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 7
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m27
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 7 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 180 zł
 • Powiat
  2 180 zł
  Województwo
  3 409 zł
  Cała Polska
  4 241 zł
 • 2 180 zł Ogółem
 • 2 180 zł
 • 2 336 zł do 40 m2
 • 2 336 zł
 • 2 114 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 114 zł
 • 2 305 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 305 zł
 • 1 188 zł od 80,1 m2
 • 1 188 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 140 zł
 • Powiat
  2 140 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 442 zł
  Cała Polska
  4 840 zł
 • 2 140 zł Ogółem
 • 2 140 zł
 • 2 425 zł do 40 m2
 • 2 425 zł
 • 2 120 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 120 zł
 • 2 207 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 207 zł
 • 1 221 zł od 80,1 m2
 • 1 221 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 206
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m244
  • od 40,1 do 60 m2100
  • od 60,1 do 80 m257
  • od 80,1 m25
 • 44 do 40 m2
 • 100 od 40,1 do 60 m2
 • 57 od 60,1 do 80 m2
 • 5 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 19 387 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 345,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  345,40
  Warmińsko-mazurskie
  369,00
  Polska
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 70,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  70,30 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  68,90 m2
  Kraj
  74,40 m2
 • 24,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. piski
  24,30 m2
  Warmińsko-mazurskie
  25,40 m2
  Cały kraj
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 3,93 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. piski
  3,93
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Kraj
  3,82
 • 2,90 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. piski
  2,90
  Warmińsko-mazurskie
  2,71
  Polska
  2,59
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,74
  Warmińsko-mazurskie
  0,72
  Cały kraj
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 111 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 1,99 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  1,99
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,56
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 627 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,65 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat piski
  5,65
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cały kraj
  3,77
 • 11,23 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. piski
  11,23
  Warmińsko-mazurskie
  17,26
  Polska
  21,77
 • 15 593 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 140,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat piski
  140,5 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  0,28 m2
  Województwo
  0,39 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 96,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. piski
  96,11%
  Warmińsko-mazurskie
  97,16%
  Kraj
  96,93%
 • 94,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat piski
  94,41%
  Warmińsko-mazurskie
  94,65%
  Cała Polska
  93,92%
 • 92,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  92,53%
  Warmińsko-mazurskie
  92,17%
  Cały kraj
  91,66%
 • 82,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. piski
  82,31%
  woj. warmińsko-mazurskie
  83,68%
  Kraj
  82,84%
 • 22,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  22,60%
  Województwo
  45,62%
  Cała Polska
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Powiat piski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie piskim na 1000 mieszkańców pracuje 130osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie piskim wynosiło w 2020 roku 14,5% (18,1% wśród kobiet i 11,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie piskim wynosiło 4 280,99 PLN, co odpowiada 82.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu piskiego 3 858 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 866 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 992.

  29,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu piskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,4% w przemyśle i budownictwie, a 15,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 130 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  130,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  203,0
  Cały kraj
  255,0
 • 12,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 16,6% Kobiety
 • 8,9% Mężczyźni
 • Powiat
  14,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,1%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie piskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie piskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie piskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 281 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 281 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  4 320 PLN
  Cały kraj
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie piskim w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 858 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 866 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 992 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,48 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 36,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,4% Przemysł i budownictwo
 • 14,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 34,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,1% Pozostałe
 • 43,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie piskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 7 277 Pracujący ogółem
 • 3 938 Kobiety
 • 3 339 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie piskim w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 18,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,8% W wieku produkcyjnym
 • 55,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat piski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 61,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat piski
  61,8
  Województwo
  64,7
  Kraj
  68,0
 • 32,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  32,4
  Warmińsko-mazurskie
  34,7
  Cały kraj
  37,5
 • 110,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  110,3
  Województwo
  116,0
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 61,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat piski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie piskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 476 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 325 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 358 nowych podmiotów, a 244 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (503) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (352) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (618) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (244) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie piskim najwięcej (188) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 317) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,2% (234) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,9% (1 023) podmiotów, a 71,9% (3 219) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie piskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.2%) oraz Budownictwo (19.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 476 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 234 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 023 Przemysł i budownictwo
 • 3 219 Pozostała działalność
 • 358 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie piskim w 2020 roku
 • 244 Podmioty wyrejestrowane w powiecie piskim w 2020 roku
 • 3 325 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 317 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 317
 • 134 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 134
 • 23 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 23
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 4 474 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 474
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 16 Spółdzielnie ogółem
 • 16
 • 113 Spółki handlowe ogółem
 • 113
 • 5  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 94  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 94
 • 5    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 5
 • 188 Spółki cywilne ogółem
 • 188
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 325 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 704 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 704
 • 661 Budownictwo
 • 661
 • 277 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 277
 • 250 Przetwórstwo przemysłowe
 • 250
 • 241 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 241
 • 212 Transport i gospodarka magazynowa
 • 212
 • 206 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 206
 • 203 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 203
 • 159 Pozostała działalność
 • 159
 • 118 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 118
 • 84 Informacja i komunikacja
 • 84
 • 69 Edukacja
 • 69
 • 52 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 52
 • 36 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 36
 • 30 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 30
 • 15 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 15
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie piskim stwierdzono 1 073 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,18 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie piskim wynosi 85,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu piskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,21 (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu - 7,52 (wykrywalność 72%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,58 (84%), drogowe - 3,20 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,48 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat piski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 073 Przestępstwa ogółem
 • 1 073
 • 571 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 571
 • 256 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 256
 • 179 Przestępstwa drogowe
 • 179
 • 27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 27
 • 421 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 421
 • 19,18 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,18
  woj. warmińsko-mazurskie
  18,51
  Cały kraj
  19,96
 • 10,21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat piski
  10,21
  Warmińsko-mazurskie
  11,70
  Polska
  12,25
 • 4,58 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat piski
  4,58
  Warmińsko-mazurskie
  3,74
  Cały kraj
  5,17
 • 3,20 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,20
  Województwo
  2,04
  Kraj
  1,73
 • 0,48 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,48
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,42
  Kraj
  0,37
 • 7,52 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat piski
  7,52
  Warmińsko-mazurskie
  8,54
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat piski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. piski
  86%
  Województwo
  75%
  Kraj
  73%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  81%
  Województwo
  70%
  Cały kraj
  65%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  84%
  woj. warmińsko-mazurskie
  76%
  Polska
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat piski
  99%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  96%
  woj. warmińsko-mazurskie
  92%
  Cały kraj
  87%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  72%
  Warmińsko-mazurskie
  56%
  Cały kraj
  54%

Powiat piski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu piskiego wyniosła w 2019 roku 73,4 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 6.6% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu powiatu piskiego - 29.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (22.8%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (11.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,0 mln złotych, czyli 16,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu piskiego wyniosła w 2019 roku 73,4 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 5.5% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (57.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (16.1%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (7.9%). W budżecie powiatu piskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 164 złotych na mieszkańca (12,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,8 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie piskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu piskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat piski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu piskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  58,1 mln

  998(100%)

  67,6 mln

  1,2 tys(100%)

  68,5 mln

  1,2 tys(100%)

  64,7 mln

  1,1 tys(100%)

  60,2 mln

  1,0 tys(100%)

  67,7 mln

  1,2 tys(100%)

  78,8 mln

  1,4 tys(100%)

  73,4 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,0 mln

  345(34.4%)

  23,8 mln

  412(35.3%)

  25,5 mln

  441(37.2%)

  20,6 mln

  358(31.8%)

  20,0 mln

  348(33.1%)

  21,5 mln

  378(31.8%)

  24,4 mln

  431(30.9%)

  21,7 mln

  386(29.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,3 mln

  194(19.4%)

  8,2 mln

  142(12.1%)

  12,0 mln

  208(17.5%)

  14,3 mln

  248(22.1%)

  10,1 mln

  177(16.9%)

  12,1 mln

  212(17.8%)

  20,3 mln

  358(25.7%)

  16,7 mln

  298(22.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,7 mln

  97,8(9.8%)

  6,4 mln

  111(9.5%)

  6,7 mln

  117(9.8%)

  7,2 mln

  125(11.1%)

  7,8 mln

  137(13%)

  10,2 mln

  180(15.1%)

  10,5 mln

  186(13.3%)

  8,7 mln

  155(11.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,1 mln

  87,0(8.7%)

  5,5 mln

  95,3(8.2%)

  5,8 mln

  101(8.5%)

  6,2 mln

  108(9.6%)

  6,1 mln

  107(10.2%)

  7,2 mln

  126(10.6%)

  7,6 mln

  135(9.7%)

  7,8 mln

  138(10.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  59,2(5.9%)

  4,6 mln

  79,6(6.8%)

  3,6 mln

  61,5(5.2%)

  3,6 mln

  63,2(5.6%)

  3,7 mln

  65,0(6.2%)

  4,1 mln

  71,2(6%)

  4,1 mln

  72,4(5.2%)

  4,5 mln

  80,2(6.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,3 mln

  56,1(5.6%)

  5,5 mln

  95,5(8.2%)

  6,0 mln

  104(8.7%)

  3,3 mln

  58,1(5.2%)

  2,9 mln

  51,1(4.9%)

  3,3 mln

  57,7(4.9%)

  3,1 mln

  54,6(3.9%)

  3,2 mln

  56,4(4.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  47,7(4.8%)

  2,8 mln

  48,2(4.1%)

  3,5 mln

  60,6(5.1%)

  3,7 mln

  63,7(5.7%)

  4,2 mln

  74,1(7.1%)

  2,0 mln

  35,9(3%)

  2,3 mln

  40,7(2.9%)

  2,7 mln

  48,7(3.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  635,3 tys

  10,9(1.1%)

  548,9 tys

  9,5(0.8%)

  431,9 tys

  7,5(0.6%)

  440,9 tys

  7,7(0.7%)

  625,8 tys

  10,9(1%)

  751,6 tys

  13,2(1.1%)

  605,4 tys

  10,7(0.8%)

  2,4 mln

  43,5(3.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,2 mln

  71,5(7.1%)

  8,4 mln

  145(12.4%)

  3,6 mln

  62,9(5.3%)

  4,0 mln

  68,9(6.1%)

  2,8 mln

  48,8(4.6%)

  2,5 mln

  43,4(3.7%)

  1,7 mln

  29,8(2.1%)

  1,3 mln

  23,8(1.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  361,8 tys

  6,2(0.6%)

  695,8 tys

  12,0(1%)

  500,4 tys

  8,7(0.7%)

  500,2 tys

  8,7(0.8%)

  479,6 tys

  8,4(0.8%)

  504,7 tys

  8,9(0.7%)

  659,6 tys

  11,7(0.8%)

  523,0 tys

  9,3(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  491,7 tys

  8,5(0.8%)

  497,7 tys

  8,6(0.7%)

  444,7 tys

  7,7(0.6%)

  490,8 tys

  8,5(0.8%)

  486,3 tys

  8,5(0.8%)

  481,5 tys

  8,5(0.7%)

  490,5 tys

  8,7(0.6%)

  495,7 tys

  8,8(0.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  521,5 tys

  9,0(0.9%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  36,2 tys

  0,6(0.1%)

  57,7 tys

  1,0(0.1%)

  454,6 tys

  7,9(0.8%)

  34,1 tys

  0,6(0.1%)

  81,8 tys

  1,4(0.1%)

  301,6 tys

  5,4(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  266,1 tys

  4,6(0.5%)

  197,1 tys

  3,4(0.3%)

  167,7 tys

  2,9(0.2%)

  158,3 tys

  2,8(0.2%)

  175,5 tys

  3,1(0.3%)

  116,1 tys

  2,0(0.2%)

  165,2 tys

  2,9(0.2%)

  211,0 tys

  3,8(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  120,2 tys

  2,1(0.2%)

  125,0 tys

  2,2(0.2%)

  124,2 tys

  2,2(0.2%)

  121,1 tys

  2,2(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  212,2 tys

  3,7(0.3%)

  64,3 tys

  1,1(0.1%)

  74,8 tys

  1,3(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  17,4 tys

  0,3(0%)

  15,3 tys

  0,3(0%)

  13,7 tys

  0,2(0%)

  21,6 tys

  0,4(0%)

  17,3 tys

  0,3(0%)

  26,8 tys

  0,5(0%)

  29,7 tys

  0,5(0%)

  27,4 tys

  0,5(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  94,6 tys

  1,6(0.2%)

  73,7 tys

  1,3(0.1%)

  74,6 tys

  1,3(0.1%)

  77,7 tys

  1,3(0.1%)

  90,9 tys

  1,6(0.2%)

  92,0 tys

  1,6(0.1%)

  76,9 tys

  1,4(0.1%)

  15,3 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  15,5 tys

  0,3(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  17,0 tys

  0,3(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,3 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  80,5 tys

  1,4(0.1%)

  249,8 tys

  4,3(0.4%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,1 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie piskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu piskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat piski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu piskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  60,5 mln

  1,0 tys(100%)

  64,4 mln

  1,1 tys(100%)

  66,8 mln

  1,2 tys(100%)

  66,1 mln

  1,1 tys(100%)

  62,1 mln

  1,1 tys(100%)

  65,0 mln

  1,1 tys(100%)

  78,1 mln

  1,4 tys(100%)

  73,4 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  36,3 mln

  625(60%)

  37,1 mln

  642(57.6%)

  36,6 mln

  634(54.8%)

  35,9 mln

  624(54.4%)

  37,8 mln

  660(60.9%)

  37,7 mln

  662(58%)

  37,8 mln

  669(48.5%)

  42,0 mln

  748(57.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,9 mln

  119(11.4%)

  7,2 mln

  124(11.1%)

  7,8 mln

  136(11.7%)

  8,4 mln

  146(12.7%)

  9,0 mln

  157(14.5%)

  9,6 mln

  169(14.8%)

  10,7 mln

  190(13.7%)

  11,8 mln

  211(16.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  30,5(2.9%)

  993,1 tys

  17,2(1.5%)

  1,8 mln

  30,4(2.6%)

  4,1 mln

  72,1(6.3%)

  1,7 mln

  29,4(2.7%)

  1,1 mln

  19,2(1.7%)

  8,1 mln

  144(10.4%)

  5,8 mln

  103(7.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  57,7(5.5%)

  4,4 mln

  76,6(6.9%)

  3,5 mln

  60,2(5.2%)

  3,6 mln

  62,1(5.4%)

  3,6 mln

  63,2(5.8%)

  3,9 mln

  68,6(6%)

  4,0 mln

  71,5(5.2%)

  4,5 mln

  79,6(6.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  757,0 tys

  13,0(1.3%)

  716,6 tys

  12,4(1.1%)

  1,5 mln

  26,8(2.3%)

  1,5 mln

  26,8(2.3%)

  2,4 mln

  41,6(3.8%)

  1,6 mln

  28,2(2.5%)

  1,8 mln

  32,4(2.3%)

  2,2 mln

  39,1(3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,0 mln

  17,8(1.7%)

  3,4 mln

  59,6(5.4%)

  3,1 mln

  52,9(4.6%)

  4,8 mln

  82,8(7.2%)

  972,4 tys

  17,0(1.6%)

  2,6 mln

  46,4(4.1%)

  7,3 mln

  129(9.3%)

  1,6 mln

  29,3(2.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,1 mln

  70,0(6.7%)

  4,0 mln

  68,6(6.2%)

  3,6 mln

  61,7(5.3%)

  3,6 mln

  63,2(5.5%)

  2,6 mln

  44,5(4.1%)

  2,2 mln

  37,8(3.3%)

  1,4 mln

  24,3(1.8%)

  1,2 mln

  22,1(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  758,1 tys

  13,1(1.3%)

  713,2 tys

  12,3(1.1%)

  812,7 tys

  14,1(1.2%)

  850,0 tys

  14,8(1.3%)

  1,0 mln

  18,3(1.7%)

  1,0 mln

  17,9(1.6%)

  990,6 tys

  17,5(1.3%)

  1,1 mln

  20,0(1.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  471,4 tys

  8,1(0.8%)

  493,9 tys

  8,5(0.8%)

  440,5 tys

  7,6(0.7%)

  486,4 tys

  8,4(0.7%)

  482,0 tys

  8,4(0.8%)

  479,1 tys

  8,4(0.7%)

  488,7 tys

  8,6(0.6%)

  491,7 tys

  8,8(0.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  27,0(2.6%)

  3,8 mln

  65,5(5.9%)

  4,2 mln

  72,2(6.2%)

  1,2 mln

  21,6(1.9%)

  731,8 tys

  12,8(1.2%)

  859,5 tys

  15,1(1.3%)

  677,5 tys

  12,0(0.9%)

  476,1 tys

  8,5(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  487,1 tys

  8,4(0.8%)

  484,7 tys

  8,4(0.8%)

  476,5 tys

  8,2(0.7%)

  422,4 tys

  7,3(0.6%)

  752,6 tys

  13,1(1.2%)

  1,4 mln

  24,7(2.2%)

  1,2 mln

  21,5(1.6%)

  371,0 tys

  6,6(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  35,2 tys

  0,6(0.1%)

  142,5 tys

  2,5(0.2%)

  2,3 mln

  40,2(3.5%)

  436,3 tys

  7,6(0.7%)

  383,1 tys

  6,7(0.6%)

  359,7 tys

  6,3(0.6%)

  1,4 mln

  24,0(1.7%)

  275,2 tys

  4,9(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  741,9 tys

  12,8(1.2%)

  728,3 tys

  12,6(1.1%)

  444,8 tys

  7,7(0.7%)

  379,4 tys

  6,6(0.6%)

  295,1 tys

  5,1(0.5%)

  291,1 tys

  5,1(0.4%)

  282,9 tys

  5,0(0.4%)

  250,0 tys

  4,5(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  120,2 tys

  2,1(0.2%)

  125,0 tys

  2,2(0.2%)

  124,2 tys

  2,2(0.2%)

  120,4 tys

  2,1(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200,0 tys

  3,5(0.3%)

  49,8 tys

  0,9(0.1%)

  60,9 tys

  1,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  70,0 tys

  1,2(0.1%)

  70,0 tys

  1,2(0.1%)

  70,0 tys

  1,2(0.1%)

  113,1 tys

  2,0(0.2%)

  50,0 tys

  0,9(0.1%)

  50,0 tys

  0,9(0.1%)

  50,0 tys

  0,9(0.1%)

  50,0 tys

  0,9(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  110,8 tys

  1,9(0.2%)

  79,1 tys

  1,4(0.1%)

  125,2 tys

  2,2(0.2%)

  80,4 tys

  1,4(0.1%)

  101,3 tys

  1,8(0.2%)

  94,4 tys

  1,7(0.1%)

  70,4 tys

  1,2(0.1%)

  36,7 tys

  0,7(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  112,6 tys

  2,0(0.2%)

  460,0 tys

  8,1(0.7%)

  430,0 tys

  7,6(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  15,5 tys

  0,3(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  17,0 tys

  0,3(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  2,1 mln

  35,7(3.4%)

  56,6 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,3 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat piski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 13 287 mieszkańców powiatu piskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 394 kobiet oraz 6 893 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 12,9% średnie ogólnokształcące, a 13,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,8% mieszkańców powiatu piskiego, gimnazjalnym 7,4%, natomiast 30,4% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu piskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie piskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (30,2%) oraz średnie ogólnokształcące (15,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (30,5%) oraz zasadnicze zawodowe (25,4%).

  W roku 2018 w powiecie piskim mieściło się 8 przedszkoli, w których do 54 oddziałów uczęszczało 1 203 dzieci (580 dziewczynek oraz 623 chłopców). Dostępnych było 1 258 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie piskim mieściło się 6 przedszkoli, w których do 36 oddziałów uczęszczało 863 dzieci (429 dziewczynek oraz 434 chłopców). Dostępnych było 907 miejsc.

  15,6% mieszkańców powiatu piskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,9% wśród dziewczynek i 15,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 658 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,22 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 26 szkół podstawowych, w których w 266 oddziałach uczyło się 4 286 uczniów (2 082 kobiety oraz 2 204 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie piskim placówkę miało 25 szkół podstawowych, w których w 246 oddziałach uczyło się 4 057 uczniów (1 933 kobiety oraz 2 124 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (26,5% wśród dziewczynek i 26,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,92.

  W powiecie piskim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 34 oddziałach uczyło się 805 uczniów (432 kobiety oraz 373 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 292 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie piskim placówkę miałp 8 licea ogólnokształcące, w których w 52 oddziałach uczyło się 1 413 uczniów (738 kobiet oraz 675 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 406 absolwentów.

  W powiecie piskim znajdują się 3 Technika, w których w 30 oddziałach uczyło się 708 uczniów (283 kobiety oraz 425 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 185 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie piskim placówkę miały 4 Technika, w których w 50 oddziałach uczyło się 1 200 uczniów (553 kobiety oraz 647 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 210 absolwentów.

  W powiecie piskim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 4 oddziałach uczyło się 96 uczniów (25 kobiet oraz 71 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,5% mieszkańców (13,5% wśród dziewczyn i 13,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,7 uczniów. 24,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,6% mieszkańców powiatu piskiego w wieku potencjalnej nauki (30,5% kobiet i 30,7% mężczyzn).

 • 10,3% Wykształcenie wyższe
 • pow. piski
  10,3%
  Warmińsko-mazurskie
  15,1%
  Polska
  17,9%
 • 12,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. piski
  29,0%
  woj. warmińsko-mazurskie
  31,4%
  Cały kraj
  33,3%
 • 32,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,7% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,2%
  Województwo
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 12,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat piski
  12,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Kraj
  12,4%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 13,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  13,8%
  Województwo
  17,0%
  Cały kraj
  18,1%
 • 13,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 13,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  19,8%
  Warmińsko-mazurskie
  21,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 14,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 7,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat piski
  7,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  6,0%
  Cała Polska
  5,2%
 • 6,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 8,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 30,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  30,4%
  Warmińsko-mazurskie
  23,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 30,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 30,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,1%
  Województwo
  2,2%
  Polska
  1,4%
 • 3,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 658 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. piski
  658,0
  Warmińsko-mazurskie
  786,0
  Cała Polska
  873,0
 • 1,22 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  1,22
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,00
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 8Przedszkola
 • 14 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 54 Oddziały
 • 19 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 258 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat piski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 203 Dzieci
 • 580 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 623 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,2%
  51,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 24 2 lata i mniej
 • 24
 • 229 3 lata
 • 229
 • 309 4 lata
 • 309
 • 314 5 lata
 • 314
 • 311 6 lat
 • 311
 • 16 7 lat i więcej
 • 16
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 14 2 lata i mniej
 • 14
 • 109 3 lata
 • 109
 • 147 4 lata
 • 147
 • 153 5 lata
 • 153
 • 149 6 lat
 • 149
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 120 3 lata
 • 120
 • 162 4 lata
 • 162
 • 161 5 lata
 • 161
 • 162 6 lat
 • 162
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • 312 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 78,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 78,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 20,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 43 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat piski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41 Dzieci
 • 17 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 24 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 41,5%
  58,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 18 3 lata
 • 18
 • 13 4 lata
 • 13
 • 2 5 lata
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 8 3 lata
 • 8
 • 5 4 lata
 • 5
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 10 3 lata
 • 10
 • 8 4 lata
 • 8
 • 1 5 lata
 • 1
 •  
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat piski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 262 Oddziały
 • 4 246 Uczniowie
 • 2 069 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 177 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 489 Uczniowie w 1 klasie
 • 256 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 233 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 550 Absolwenci 2016
 • 275 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 275 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4 Oddziały
 • 40 Uczniowie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 32,5%
  67,5%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 16,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. piski
  16,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,9
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,1 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,1
 • 16,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,1
 • 16,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,2
 • 10,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 10,0
 •  
 • 372,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 310,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 62,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 4 754 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski3 876
  • niemiecki827
 • 3 876 angielski
 • 827 niemiecki
 • 51 rosyjski
 • 624 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 506 niemiecki
 • 118 angielski
 • 23 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 23 angielski
 •  
 • 86,92 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  86,92
  Województwo
  91,25
  Cały kraj
  95,46
 • 84,75 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat piski
  84,75
  Województwo
  89,21
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat piski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat piski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat piski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 27 Oddziały
 • 607 Uczniowie
 • 344 Kobiety
  (uczniowie)
 • 263 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 56,7%
  43,3%
 • 212 Uczniowie w 1 klasie
 • 119 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 93 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 225 Absolwenci
 • 127 Kobiety
  (absolwenci)
 • 98 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 7 Oddziały
 • 198 Uczniowie
 • 88 Kobiety
  (uczniowie)
 • 110 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,4%
  55,6%
 • 95 Absolwenci
 • 44 Kobiety
  (absolwenci)
 • 51 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat piski
  23,7
  Województwo
  25,4
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 49,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 34,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat piski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 708 Uczniowie
 • 283 Kobiety
  (uczniowie)
 • 425 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,0%
  60,0%
 • 220 Uczniowie w 1 klasie
 • 84 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 136 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 185 Absolwenci
 • 73 Kobiety
  (absolwenci)
 • 112 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  23,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,5
  Cały kraj
  23,8
 •  
 • 61,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 35,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat piski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 96 Uczniowie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie)
 • 71 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,0%
  74,0%
 • 56 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat piski
  24,0
  Województwo
  20,3
  Cała Polska
  17,9
 •  
 • 8,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 2 644 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 302
  • niemiecki1 179
  • rosyjski163
 • 1 302 angielski
 • 1 179 niemiecki
 • 163 rosyjski
 • 119 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki76
  • angielski5
  • inny38
 • 76 niemiecki
 • 5 angielski
 • 38 inny
 • 3 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 3 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat piski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 5 Oddziały
 • 78 Uczniowie
 • 63 Kobiety
  (uczniowie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 80,8%
  19,2%
 • 31 Absolwenci
 • 26 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat piski
  15,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,7
  Cała Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 15,6 Szkoły policealne ogółem
 • 15,6
 • 15,6 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 15,6
 •  
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat piski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat piski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat piski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie piskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie piskim znajdowały się 4 hotele (2 ★★★, 2 ★★), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (1 ★★★, 1 ★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 5 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3 (całoroczne: 2)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 3 (całoroczne: 2)
  • ośrodki wczasowe: 9 (całoroczne: 3)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 3 (całoroczne: 2)
  • domy pracy twórczej: 1
  • zespoły domków turystycznych: 6 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 8 (całoroczne: 4)
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 1)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 8
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 13 (liczba sal: 24, liczba miejsc: 1 487)
  • z nagłośnieniem: 13
  • z projektorem multimedialnym: 11
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 7
  • z ekranem: 12
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 13
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 11
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 25


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie piskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W powiecie piskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 419 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 167 (uczestnicy: 19 593)
  • seanse filmowe: 38 (uczestnicy: 5 245)
  • wystawy: 17 (uczestnicy: 677)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 2 318)
  • koncerty: 21 (uczestnicy: 3 642)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 500)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 22 (uczestnicy: 2 770)
  • konkursy: 16 (uczestnicy: 710)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 591)
  • warsztaty: 32 (uczestnicy: 3 060)
  • inne: 1 (uczestnicy: 80)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 55 (członkowie: 937)
  • plastyczne/techniczne: 12 (członkowie: 152)
  • taneczne: 9 (członkowie: 170)
  • muzyczne: 15 (członkowie: 113)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 20)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 15)
  • teatralne: 8 (członkowie: 59)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 107)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 251)
  • koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie: 20)
  • inne: 1 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 26)
  • języków obcych: 3 (absolwenci: 26)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 35 (członkowie: 414)
  • teatralne: 3 (członkowie: 51)
  • muzyczne - instrumentalne: 13 (członkowie: 146)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 52)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 50)
  • taneczne: 4 (członkowie: 51)
  • inne: 6 (członkowie: 64)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie piskim działały 4 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 15 360 zwiedzających, co daje 2 745 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie piskim działało 11 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 143 150 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 22 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 7 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 11 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 192 768 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 71
  • dostępne dla czytelników: 44
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 44
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 4
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Kluby sportowe w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie piskim działało 19 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 950 członków. Zarejestrowano 1 018 ćwiczących (mężczyźni: 731, kobiety: 287, chłopcy do lat 18: 517, dziewczęta do lat 18: 258). Aktywne były 32 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (21), instruktora sportowego (22) oraz inne osoby (16).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie piskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat piski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 40 wypadków drogowych w powiecie piskim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 45 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 71,6 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 5,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 18,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 176,9 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie piskim zarejestrowanych było 38 444 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 28 748 samochodów osobowych (512,1 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 3 474 samochodów ciężarowych (66,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 134 autobusów (2,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 248 ciągników siodłowych (4,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 740 motocykli (48,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,0 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,5 lat.


  W 2019 roku w powiecie piskim znajdowały się 24 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 122 taksówki oraz 122 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie piskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 40 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 45 Ranni
  (rok 2020)
 • 10 Lekko ranni
 • 35 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie piskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 71,64 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. piski
  71,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  73,4
  Polska
  61,5
 • 5,37 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. piski
  5,4
  Województwo
  8,1
  Cały kraj
  6,5
 • 80,60 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  80,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  83,7
  Kraj
  69,2
 • 18,21 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • Tutaj
  18,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  9,6
  Kraj
  9,1
 • 176,88 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • pow. piski
  176,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  138,7
  Kraj
  110,9
 • 7,50 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  7,5
  Warmińsko-mazurskie
  11,1
  Kraj
  10,6
 • 112,50 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat piski
  112,5
  Warmińsko-mazurskie
  114,0
  Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 38 444 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie piskim w 2019 roku
 • 28 748 Samochody osobowe
 • 3 474 Samochody ciężarowe
 • 43 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 134 Autobusy
 • 240 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 248 Ciągniki samochodowe
 • 248   Ciągniki siodłowe
 • 2 860 Ciągniki rolnicze
 • 2 740 Motocykle
 • 1 015   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 344 Motorowery
 • 28 748Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie piskim
 • Samochody osobowe w powiecie piskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 512,1 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  512,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  571,8
  Cała Polska
  634,7
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 510
  • 1400-1649 kg7 051
  • 1650-1899 kg7 400
  • 1900 kg i więcej8 787
 • 5 510 do 1399 kg
 • 7 051 1400-1649 kg
 • 7 400 1650-1899 kg
 • 8 787 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 9 194 do 1399 cm3
 • 9 194
 • 16 614 1400-1999 cm3
 • 16 614
 • 2 940 2000 i więcej cm3
 • 2 940
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie piskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna14 068
  • olej napędowy9 981
  • gaz (LPG)4 464
  • pozostałe235
 • 14 068 benzyna
 • 9 981 olej napędowy
 • 4 464 gaz (LPG)
 • 235 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 273 do 1 roku
 • 273
 • 228 2 lata
 • 228
 • 236 3 lata
 • 236
 • 449 4-5 lat
 • 449
 • 602 6-7 lat
 • 602
 • 889 8-9 lat
 • 889
 • 1 494 10-11 lat
 • 1 494
 • 5 224 12-15 lat
 • 5 224
 • 7 305 16-20 lat
 • 7 305
 • 4 918 21-25 lat
 • 4 918
 • 2 769 26-30 lat
 • 2 769
 • 4 361 31 lat i więcej
 • 4 361
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie piskim
 • Powiat
  20,0 lat
  Województwo
  19,8 lat
  Cała Polska
  18,4 lat
 • 3 474Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie piskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie piskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 66,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  66,3
  Województwo
  82,8
  Kraj
  101,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 892 do 999 kg
 • 1 892
 • 891 1000-1499 kg
 • 891
 • 199 1500-2999 kg
 • 199
 • 28 3000-3499 kg
 • 28
 • 47 3500-4999 kg
 • 47
 • 127 5000-6999 kg
 • 127
 • 124 7000-9999 kg
 • 124
 • 122 10000-14999 kg
 • 122
 • 44 15000 kg i więcej
 • 44
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna652
  • olej napędowy2 336
  • gaz (LPG)160
  • pozostałe326
 • 652 benzyna
 • 2 336 olej napędowy
 • 160 gaz (LPG)
 • 326 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 24 do 1 roku
 • 24
 • 16 2 lata
 • 16
 • 23 3 lata
 • 23
 • 67 4-5 lat
 • 67
 • 111 6-7 lat
 • 111
 • 174 8-9 lat
 • 174
 • 203 10-11 lat
 • 203
 • 504 12-15 lat
 • 504
 • 650 16-20 lat
 • 650
 • 540 21-25 lat
 • 540
 • 320 26-30 lat
 • 320
 • 842 31 lat i więcej
 • 842
 • 21,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie piskim
 • Powiat
  21,3 lat
  Warmińsko-mazurskie
  20,2 lat
  Polska
  19,0 lat
 • 134Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie piskim
 • Autobusy w powiecie piskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 2,4 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat piski
  2,4
  Województwo
  3,2
  Cały kraj
  3,2
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy115
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe15
 • 4 benzyna
 • 115 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 15 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 11 12-15 lat
 • 11
 • 37 16-20 lat
 • 37
 • 25 21-25 lat
 • 25
 • 23 26-30 lat
 • 23
 • 29 31 lat i więcej
 • 29
 • 23,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie piskim
 • Tutaj
  23,4 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  22,2 lat
  Polska
  21,2 lat
 • 248Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie piskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie piskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. piski
  4,4
  Województwo
  7,4
  Polska
  11,7
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy207
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe39
 • 2 benzyna
 • 207 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 39 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 2 2 lata
 • 2
 • 9 4-5 lat
 • 9
 • 9 6-7 lat
 • 9
 • 17 8-9 lat
 • 17
 • 17 10-11 lat
 • 17
 • 44 12-15 lat
 • 44
 • 33 16-20 lat
 • 33
 • 54 21-25 lat
 • 54
 • 27 26-30 lat
 • 27
 • 34 31 lat i więcej
 • 34
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie piskim
 • Powiat
  19,4 lat
  Warmińsko-mazurskie
  14,7 lat
  Cała Polska
  12,2 lat
 • 2 740Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie piskim
 • Motocykle w powiecie piskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 48,8 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat piski
  48,8
  Warmińsko-mazurskie
  43,8
  Kraj
  41,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 22 do 1 roku
 • 22
 • 8 2 lata
 • 8
 • 19 3 lata
 • 19
 • 80 4-5 lat
 • 80
 • 27 6-7 lat
 • 27
 • 40 8-9 lat
 • 40
 • 85 10-11 lat
 • 85
 • 180 12-15 lat
 • 180
 • 263 16-20 lat
 • 263
 • 212 21-25 lat
 • 212
 • 230 26-30 lat
 • 230
 • 1 574 31 lat i więcej
 • 1 574
 • 27,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie piskim
 • powiat piski
  27,5 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,6 lat
  Cała Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 24 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 12 km  Będących pod zarządem gminy
 • 12 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie piskim w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 136,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  136,4 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  262,4 km
  Cały kraj
  496,9 km
 • 4,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat piski
  4,3 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,5 km
  Polska
  4,1 km
 • 122 Liczba licencji na taksówki
 • 122 Liczba taksówek