Powiat piski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat piski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 52 299 Liczba mieszkańców
 • 1 775 km2 Powierzchnia
 • 29 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 59,2% Stopa urbanizacji
 • Andrzej Nowicki Starosta
 • Warszawska 1, 12-200 Pisz Adres starostwa powiatowego
 • NPI Tablice rejestracyjne
Powiat piski na mapie
Identyfikatory
 • 2816 TERYT (TERC)
Herb powiatu piskiego
powiat piski herb
Flaga powiatu piskiego
powiat piski flaga

powiat piski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu
087 425 41 04
087 425 41 39 087 425 41 38
Olsztyńska 40a
12-200 Pisz
Komenda Powiatowa Policji w Piszu
087 425 42 00
087 425 42 05
Armii Krajowej 1
12-200 Pisz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu
087 423 31 87
087 423 31 87
Piaskowa 2
12-200 Pisz
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Pisz
087 423 23 78
087 423 27 80
Warszawska 5
12-200 Pisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu
087 423 27 53
087 424 09 89
Warszawska 38
12-200 Pisz
Starostwo Powiatowe w Piszu
(87) 425-47-00
(87) 425-47-01
ul.Warszawska
12-200 Pisz

Powiat piski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat piski ma 52 299 mieszkańców, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 9,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu piskiego w 2050 roku wynosi 45 751, z czego 22 801 to kobiety, a 22 950 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu piskiego zawarli w 2022 roku 229 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,1% mieszkańców powiatu piskiego jest stanu wolnego, 53,1% żyje w małżeństwie, 7,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat piski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -223. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,23 na 1000 mieszkańców powiatu piskiego. W 2022 roku urodziło się 414 dzieci, w tym 52,2% dziewczynek i 47,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 412 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 34,7% zgonów w powiecie piskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,4% zgonów w powiecie piskim były nowotwory, a 4,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu piskiego przypada 12.09 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 521 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 742 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu piskiego -221. W tym samym roku 29 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 45 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -16.

  61,5% mieszkańców powiatu piskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu piskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 52 299 Liczba mieszkańców
 • 26 318 Kobiety
 • 25 981 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie piskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie piskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie piskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu piskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 45 751 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 22 801 Kobiety
 • 22 950 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie piskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie piskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie piskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu piskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat piski
  41,4 lat
  Warmińsko-mazurskie
  41,8 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 42,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat piski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu piskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat piski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat piski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat piski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,1% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  30,1%
  Warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Polska
  29,1%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 36,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,1% Żonaci/Zamężne
 • powiat piski
  53,1%
  Województwo
  51,4%
  Polska
  54,0%
 • 53,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • pow. piski
  8,8%
  Województwo
  8,4%
  Polska
  8,5%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat piski
  7,5%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Tutaj
  0,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Kraj
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie piskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat piski
  4,3
  Województwo
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,8
  Polska
  1,6
 • 229 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie piskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -223 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -84 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -139 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,23 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -4,2
  Województwo
  -4,5
  Cała Polska
  -3,8
 • -4,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie piskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie piskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie piskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie piskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 414 Urodzenia żywe
 • 216 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 198 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,2%
  47,8%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat piski
  7,9
  Warmińsko-mazurskie
  7,2
  Kraj
  8,1
 • 35,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat piski
  35,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  32,1
  Cała Polska
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 412 g Średnia waga noworodków
 • 3 344 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 485 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. piski
  3 412 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 40 Waga 4000g - 4499g
 • 40
 • 138 Waga 3500g - 3999g
 • 138
 • 156 Waga 3000g - 3499g
 • 156
 • 53 Waga 2500g - 2999g
 • 53
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,32 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat piski
  1,32
  Warmińsko-mazurskie
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,69
  Warmińsko-mazurskie
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. piski
  0,65
  Województwo
  0,61
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie piskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 637 Zgony
 • 300 Kobiety
  (Zgony)
 • 337 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,1%
  52,9%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 12,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,1
  Warmińsko-mazurskie
  11,8
  Cała Polska
  11,9
 • 153,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat piski
  153,9
  Województwo
  162,8
  Cały kraj
  147,0
 • 9,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. piski
  9,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,6
  Kraj
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,6
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie piskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  34,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  30,2%
  Polska
  36,0%
 • 22,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat piski
  22,4%
  Warmińsko-mazurskie
  23,4%
  Cała Polska
  23,6%
 • 4,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  4,2%
  Warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Kraj
  6,7%
 • 51 Zgony spowodowane COVID-19
 • 20,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  20,1
  Polska
  15,8
 • 63,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  63,1
  Kraj
  70,6
 • 271,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  271,4
  Warmińsko-mazurskie
  276,2
  Polska
  280,1
 • 249,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  249,7
  Kraj
  253,9
 • 419,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 411,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 427,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat piski
  419,4
  Województwo
  355,1
  Kraj
  426,2
 • 57,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 86,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat piski
  57,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  50,1
  Polska
  62,9
 • 37,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  37,7
  Warmińsko-mazurskie
  28,5
  Cały kraj
  33,8
 • 15,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat piski
  15,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,0
  Cała Polska
  7,0
 • 1,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat piski
  1,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,7%
  Cała Polska
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie piskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 Osoby w zamachach samobójczych
 • 1 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 19 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat piski
  19,0
  Województwo
  46,0
  Cała Polska
  38,0
 • 19 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  19,0
  Województwo
  18,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 10 powieszenie się
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony8
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 1 kawaler/panna
 • 1
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 4 nieustalony
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 1 kawaler/panna
 • 1
 • 5 żonaty/zamężna
 • 5
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony8
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 8 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony8
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 8 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 5 nieustalony
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 521 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 258 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 263 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 742 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 390 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 352 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 45 Wymeldowania za granicę
 • 22 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 23 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -237 Saldo migracji
 • -144 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -93 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -221 Saldo migracji wewnętrznych
 • -132 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -89 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -16 Saldo migracji zagranicznych
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie piskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat piski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie piskim oddano do użytku 154 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,93 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie piskim to 19 585 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 373 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  74,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 25,3% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie piskim to 4,94 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie piskim to 120,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,39% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,68% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,65% mieszkań posiada łazienkę, 86,39% korzysta z centralnego ogrzewania, a 24,05% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie piskim 210 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 870 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 824 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 36 transakcji (mediana cen - 5 071 zł/m2, średnia - 5 014 zł/m2), a na rynku wtórnym 174 transakcje rynkowe (mediana cen - 3 521 zł/m2, średnia - 3 540 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 870 zł
 • Tutaj
  3 870 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 374 zł
  Polska
  6 617 zł
 • 3 870 zł Ogółem
 • 3 870 zł
 • 3 846 zł do 40 m2
 • 3 846 zł
 • 4 269 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 269 zł
 • 3 386 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 386 zł
 • 3 362 zł od 80,1 m2
 • 3 362 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 824 zł
 • powiat piski
  3 824 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 363 zł
  Polska
  7 224 zł
 • 3 824 zł Ogółem
 • 3 824 zł
 • 3 891 zł do 40 m2
 • 3 891 zł
 • 3 997 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 997 zł
 • 3 379 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 379 zł
 • 3 365 zł od 80,1 m2
 • 3 365 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 210
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m257
  • od 40,1 do 60 m2116
  • od 60,1 do 80 m234
  • od 80,1 m23
 • 57 do 40 m2
 • 116 od 40,1 do 60 m2
 • 34 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie piskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 071 zł
 • Powiat
  5 071 zł
  Województwo
  5 598 zł
  Kraj
  6 947 zł
 • 5 071 zł Ogółem
 • 5 071 zł
 • 5 325 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 325 zł
 • 4 000 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 000 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 014 zł
 • pow. piski
  5 014 zł
  Warmińsko-mazurskie
  5 886 zł
  Kraj
  7 466 zł
 • 5 014 zł Ogółem
 • 5 014 zł
 • 5 157 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 157 zł
 • 4 433 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 433 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 36
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m230
  • od 60,1 do 80 m25
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 30 od 40,1 do 60 m2
 • 5 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 521 zł
 • Powiat
  3 521 zł
  Województwo
  5 113 zł
  Cała Polska
  6 140 zł
 • 3 521 zł Ogółem
 • 3 521 zł
 • 3 820 zł do 40 m2
 • 3 820 zł
 • 3 512 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 512 zł
 • 3 289 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 289 zł
 • 3 362 zł od 80,1 m2
 • 3 362 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 540 zł
 • Powiat
  3 540 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  4 948 zł
  Cała Polska
  6 984 zł
 • 3 540 zł Ogółem
 • 3 540 zł
 • 3 887 zł do 40 m2
 • 3 887 zł
 • 3 557 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 557 zł
 • 3 197 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 197 zł
 • 3 365 zł od 80,1 m2
 • 3 365 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 174
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m256
  • od 40,1 do 60 m286
  • od 60,1 do 80 m229
  • od 80,1 m23
 • 56 do 40 m2
 • 86 od 40,1 do 60 m2
 • 29 od 60,1 do 80 m2
 • 3 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 585 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 372,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  372,80
  Warmińsko-mazurskie
  396,50
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 72,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  72,70 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  69,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 27,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. piski
  27,10 m2
  Warmińsko-mazurskie
  27,60 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,96 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. piski
  3,96
  Warmińsko-mazurskie
  3,78
  Kraj
  3,83
 • 2,68 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. piski
  2,68
  Warmińsko-mazurskie
  2,52
  Polska
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,68
  Warmińsko-mazurskie
  0,67
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 154 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,93 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,93
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,65
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 760 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,94 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat piski
  4,94
  Warmińsko-mazurskie
  3,77
  Cały kraj
  3,89
 • 14,47 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. piski
  14,47
  Warmińsko-mazurskie
  21,29
  Polska
  24,56
 • 18 599 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 120,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat piski
  120,8 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  84,5 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,35 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  0,35 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. piski
  97,39%
  Warmińsko-mazurskie
  97,99%
  Kraj
  97,75%
 • 94,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat piski
  94,68%
  Warmińsko-mazurskie
  95,49%
  Cała Polska
  95,18%
 • 93,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  93,65%
  Warmińsko-mazurskie
  93,98%
  Cały kraj
  93,75%
 • 86,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. piski
  86,39%
  woj. warmińsko-mazurskie
  86,97%
  Kraj
  85,83%
 • 24,05% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  24,05%
  Województwo
  44,04%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat piski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie piskim na 1000 mieszkańców pracuje 137osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie piskim wynosiło w 2023 roku 12,1% (12,1% wśród kobiet i 12,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie piskim wynosiło 5 580,91 PLN, co odpowiada 83.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu piskiego 3 858 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 866 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 992.

  20,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu piskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 27,2% w przemyśle i budownictwie, a 17,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 137 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  137,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  206,0
  Cały kraj
  259,0
 • 14,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 18,4% Kobiety
 • 10,9% Mężczyźni
 • Powiat
  12,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,3%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie piskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie piskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie piskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 968 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 581 PLN
  woj. warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie piskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 858 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 866 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 992 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,48 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 28,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 27,2% Przemysł i budownictwo
 • 15,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 39,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,6% Pozostałe
 • 46,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie piskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 278 Pracujący ogółem
 • 3 986 Kobiety
 • 3 292 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie piskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,5% W wieku produkcyjnym
 • 55,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat piski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat piski
  62,6
  Województwo
  65,7
  Kraj
  69,0
 • 33,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  33,3
  Warmińsko-mazurskie
  35,7
  Cały kraj
  38,2
 • 113,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  113,8
  Województwo
  119,2
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat piski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie piskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 4 724 podmioty gospodarki narodowej, z czego 3 487 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 332 nowe podmioty, a 233 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (503) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (324) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (618) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (220) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2022 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie piskim najwięcej (191) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 570) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,8% (226) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,5% (1 111) podmiotów, a 71,7% (3 387) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie piskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (20.6%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 724 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 226 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 111 Przemysł i budownictwo
 • 3 387 Pozostała działalność
 • 332 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie piskim w 2023 roku
 • 233 Podmioty wyrejestrowane w powiecie piskim w 2023 roku
 • 3 487 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 570 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 570
 • 129 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 129
 • 23 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 23
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 4 722 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 722
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 16 Spółdzielnie ogółem
 • 16
 • 128 Spółki handlowe ogółem
 • 128
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 106  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 106
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 191 Spółki cywilne ogółem
 • 191
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 487 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 719 Budownictwo
 • 719
 • 697 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 697
 • 283 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 283
 • 275 Przetwórstwo przemysłowe
 • 275
 • 246 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 246
 • 223 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 223
 • 215 Transport i gospodarka magazynowa
 • 215
 • 201 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 201
 • 171 Pozostała działalność
 • 171
 • 126 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 126
 • 98 Informacja i komunikacja
 • 98
 • 81 Edukacja
 • 81
 • 56 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 56
 • 45 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 45
 • 33 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 33
 • 12 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 12
 • 5 Górnictwo i wydobywanie
 • 5
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie piskim stwierdzono 908 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,23 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie piskim wynosi 79,70% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu piskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,32 (wykrywalność 79%) oraz przeciwko mieniu - 7,14 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,75 (97%), o charakterze gospodarczym - 2,90 (57%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,38 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat piski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 908 Przestępstwa ogółem
 • 908
 • 544 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 544
 • 153 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 153
 • 145 Przestępstwa drogowe
 • 145
 • 20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 20
 • 376 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 376
 • 17,23 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  17,23
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,85
  Cały kraj
  22,81
 • 10,32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat piski
  10,32
  Warmińsko-mazurskie
  11,34
  Polska
  12,98
 • 2,90 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat piski
  2,90
  Warmińsko-mazurskie
  5,43
  Cały kraj
  6,99
 • 2,75 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,75
  Województwo
  2,01
  Kraj
  1,82
 • 0,38 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,38
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,37
  Kraj
  0,35
 • 7,14 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat piski
  7,14
  Warmińsko-mazurskie
  10,33
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat piski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. piski
  80%
  Województwo
  75%
  Kraj
  71%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  80%
  Województwo
  71%
  Cały kraj
  63%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  57%
  woj. warmińsko-mazurskie
  70%
  Polska
  75%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat piski
  97%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  95%
  woj. warmińsko-mazurskie
  96%
  Cały kraj
  88%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  60%
  Warmińsko-mazurskie
  60%
  Cały kraj
  51%

Powiat piski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu piskiego wyniosła w 2022 roku 101,7 mln złotych, co daje 1,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu piskiego - 33% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (20.6%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 23,3 mln złotych, czyli 22,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu piskiego wyniosła w 2022 roku 96,5 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (50.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.8%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (12.6%). W budżecie powiatu piskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 279 złotych na mieszkańca (15,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,5 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie piskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu piskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat piski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu piskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  64,7 mln

  1,1 tys(100%)

  60,2 mln

  1,0 tys(100%)

  67,7 mln

  1,2 tys(100%)

  78,8 mln

  1,4 tys(100%)

  73,4 mln

  1,3 tys(100%)

  80,6 mln

  1,5 tys(100%)

  90,5 mln

  1,7 tys(100%)

  101,7 mln

  1,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  20,6 mln

  358(31.8%)

  20,0 mln

  348(33.1%)

  21,5 mln

  378(31.8%)

  24,4 mln

  431(30.9%)

  21,7 mln

  386(29.5%)

  24,2 mln

  433(30%)

  26,9 mln

  488(29.8%)

  33,6 mln

  639(33%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  14,3 mln

  248(22.1%)

  10,1 mln

  177(16.9%)

  12,1 mln

  212(17.8%)

  20,3 mln

  358(25.7%)

  16,7 mln

  298(22.8%)

  16,8 mln

  301(20.8%)

  21,1 mln

  382(23.3%)

  20,9 mln

  398(20.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,2 mln

  108(9.6%)

  6,1 mln

  107(10.2%)

  7,2 mln

  126(10.6%)

  7,6 mln

  135(9.7%)

  7,8 mln

  138(10.6%)

  8,6 mln

  155(10.7%)

  8,4 mln

  153(9.3%)

  12,8 mln

  243(12.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,2 mln

  125(11.1%)

  7,8 mln

  137(13%)

  10,2 mln

  180(15.1%)

  10,5 mln

  186(13.3%)

  8,7 mln

  155(11.9%)

  9,0 mln

  161(11.2%)

  9,5 mln

  172(10.5%)

  9,9 mln

  188(9.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,6 mln

  63,2(5.6%)

  3,7 mln

  65,0(6.2%)

  4,1 mln

  71,2(6%)

  4,1 mln

  72,4(5.2%)

  4,5 mln

  80,2(6.1%)

  6,1 mln

  110(7.6%)

  5,3 mln

  95,6(5.8%)

  5,4 mln

  103(5.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  63,7(5.7%)

  4,2 mln

  74,1(7.1%)

  2,0 mln

  35,9(3%)

  2,3 mln

  40,7(2.9%)

  2,7 mln

  48,7(3.7%)

  2,8 mln

  49,6(3.4%)

  2,8 mln

  50,8(3.1%)

  3,9 mln

  74,3(3.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,3 mln

  58,1(5.2%)

  2,9 mln

  51,1(4.9%)

  3,3 mln

  57,7(4.9%)

  3,1 mln

  54,6(3.9%)

  3,2 mln

  56,4(4.3%)

  3,4 mln

  61,0(4.2%)

  3,5 mln

  63,1(3.9%)

  3,7 mln

  70,3(3.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  500,2 tys

  8,7(0.8%)

  479,6 tys

  8,4(0.8%)

  504,7 tys

  8,9(0.7%)

  659,6 tys

  11,7(0.8%)

  523,0 tys

  9,3(0.7%)

  569,1 tys

  10,2(0.7%)

  754,1 tys

  13,7(0.8%)

  2,5 mln

  47,7(2.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,0 mln

  68,9(6.1%)

  2,8 mln

  48,8(4.6%)

  2,5 mln

  43,4(3.7%)

  1,7 mln

  29,8(2.1%)

  1,3 mln

  23,8(1.8%)

  4,5 mln

  80,9(5.6%)

  6,8 mln

  123(7.5%)

  2,1 mln

  39,0(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  57,7 tys

  1,0(0.1%)

  454,6 tys

  7,9(0.8%)

  34,1 tys

  0,6(0.1%)

  81,8 tys

  1,4(0.1%)

  301,6 tys

  5,4(0.4%)

  44,9 tys

  0,8(0.1%)

  274,4 tys

  5,0(0.3%)

  1,8 mln

  33,8(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  440,9 tys

  7,7(0.7%)

  625,8 tys

  10,9(1%)

  751,6 tys

  13,2(1.1%)

  605,4 tys

  10,7(0.8%)

  2,4 mln

  43,5(3.3%)

  681,5 tys

  12,2(0.8%)

  1,2 mln

  21,9(1.3%)

  1,1 mln

  20,5(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  158,3 tys

  2,8(0.2%)

  175,5 tys

  3,1(0.3%)

  116,1 tys

  2,0(0.2%)

  165,2 tys

  2,9(0.2%)

  211,0 tys

  3,8(0.3%)

  98,2 tys

  1,8(0.1%)

  89,4 tys

  1,6(0.1%)

  539,4 tys

  10,3(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  490,8 tys

  8,5(0.8%)

  486,3 tys

  8,5(0.8%)

  481,5 tys

  8,5(0.7%)

  490,5 tys

  8,7(0.6%)

  495,7 tys

  8,8(0.7%)

  509,8 tys

  9,1(0.6%)

  505,8 tys

  9,2(0.6%)

  472,0 tys

  9,0(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  120,2 tys

  2,1(0.2%)

  125,0 tys

  2,2(0.2%)

  124,2 tys

  2,2(0.2%)

  121,1 tys

  2,2(0.2%)

  128,8 tys

  2,3(0.2%)

  131,8 tys

  2,4(0.1%)

  129,6 tys

  2,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  21,6 tys

  0,4(0%)

  17,3 tys

  0,3(0%)

  26,8 tys

  0,5(0%)

  29,7 tys

  0,5(0%)

  27,4 tys

  0,5(0%)

  18,7 tys

  0,3(0%)

  21,6 tys

  0,4(0%)

  32,7 tys

  0,6(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  77,7 tys

  1,3(0.1%)

  90,9 tys

  1,6(0.2%)

  92,0 tys

  1,6(0.1%)

  76,9 tys

  1,4(0.1%)

  15,3 tys

  0,3(0%)

  56,4 tys

  1,0(0.1%)

  27,6 tys

  0,5(0%)

  20,7 tys

  0,4(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  151,9 tys

  2,7(0.2%)

  30,0 tys

  0,5(0%)

  5,7 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  212,2 tys

  3,7(0.3%)

  64,3 tys

  1,1(0.1%)

  74,8 tys

  1,3(0.1%)

  34,0 tys

  0,6(0%)

  953

  0,0(0%)

  806

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,4 tys

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,3 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  10,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie piskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu piskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat piski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu piskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,1 mln

  1,1 tys(100%)

  62,1 mln

  1,1 tys(100%)

  65,0 mln

  1,1 tys(100%)

  78,1 mln

  1,4 tys(100%)

  73,4 mln

  1,3 tys(100%)

  89,2 mln

  1,7 tys(100%)

  87,9 mln

  1,7 tys(100%)

  96,5 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  35,9 mln

  624(54.4%)

  37,8 mln

  660(60.9%)

  37,7 mln

  662(58%)

  37,8 mln

  669(48.5%)

  42,0 mln

  748(57.2%)

  50,1 mln

  897(56.1%)

  49,4 mln

  893(56.2%)

  48,9 mln

  931(50.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,4 mln

  146(12.7%)

  9,0 mln

  157(14.5%)

  9,6 mln

  169(14.8%)

  10,7 mln

  190(13.7%)

  11,8 mln

  211(16.1%)

  11,1 mln

  199(12.5%)

  12,4 mln

  224(14.1%)

  17,1 mln

  326(17.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,1 mln

  72,1(6.3%)

  1,7 mln

  29,4(2.7%)

  1,1 mln

  19,2(1.7%)

  8,1 mln

  144(10.4%)

  5,8 mln

  103(7.9%)

  8,6 mln

  154(9.7%)

  5,7 mln

  103(6.4%)

  12,2 mln

  232(12.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,6 mln

  62,1(5.4%)

  3,6 mln

  63,2(5.8%)

  3,9 mln

  68,6(6%)

  4,0 mln

  71,5(5.2%)

  4,5 mln

  79,6(6.1%)

  6,0 mln

  108(6.7%)

  5,2 mln

  93,6(5.9%)

  5,4 mln

  102(5.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,5 mln

  26,8(2.3%)

  2,4 mln

  41,6(3.8%)

  1,6 mln

  28,2(2.5%)

  1,8 mln

  32,4(2.3%)

  2,2 mln

  39,1(3%)

  2,2 mln

  39,8(2.5%)

  2,2 mln

  40,2(2.5%)

  2,6 mln

  48,7(2.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,8 mln

  82,8(7.2%)

  972,4 tys

  17,0(1.6%)

  2,6 mln

  46,4(4.1%)

  7,3 mln

  129(9.3%)

  1,6 mln

  29,3(2.2%)

  2,3 mln

  40,5(2.5%)

  1,3 mln

  23,8(1.5%)

  2,0 mln

  38,0(2.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,6 mln

  63,2(5.5%)

  2,6 mln

  44,5(4.1%)

  2,2 mln

  37,8(3.3%)

  1,4 mln

  24,3(1.8%)

  1,2 mln

  22,1(1.7%)

  2,5 mln

  43,9(2.7%)

  6,6 mln

  120(7.6%)

  1,8 mln

  35,2(1.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  850,0 tys

  14,8(1.3%)

  1,0 mln

  18,3(1.7%)

  1,0 mln

  17,9(1.6%)

  990,6 tys

  17,5(1.3%)

  1,1 mln

  20,0(1.5%)

  2,7 mln

  47,8(3%)

  1,5 mln

  26,4(1.7%)

  1,4 mln

  25,9(1.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  422,4 tys

  7,3(0.6%)

  752,6 tys

  13,1(1.2%)

  1,4 mln

  24,7(2.2%)

  1,2 mln

  21,5(1.6%)

  371,0 tys

  6,6(0.5%)

  378,3 tys

  6,8(0.4%)

  591,2 tys

  10,7(0.7%)

  1,0 mln

  19,4(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  436,3 tys

  7,6(0.7%)

  383,1 tys

  6,7(0.6%)

  359,7 tys

  6,3(0.6%)

  1,4 mln

  24,0(1.7%)

  275,2 tys

  4,9(0.4%)

  452,2 tys

  8,1(0.5%)

  392,1 tys

  7,1(0.4%)

  730,4 tys

  13,9(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  113,1 tys

  2,0(0.2%)

  50,0 tys

  0,9(0.1%)

  50,0 tys

  0,9(0.1%)

  50,0 tys

  0,9(0.1%)

  50,0 tys

  0,9(0.1%)

  50,0 tys

  0,9(0.1%)

  62,2 tys

  1,1(0.1%)

  708,5 tys

  13,5(0.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,2 mln

  21,6(1.9%)

  731,8 tys

  12,8(1.2%)

  859,5 tys

  15,1(1.3%)

  677,5 tys

  12,0(0.9%)

  476,1 tys

  8,5(0.6%)

  579,8 tys

  10,4(0.7%)

  390,3 tys

  7,1(0.4%)

  484,3 tys

  9,2(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  486,4 tys

  8,4(0.7%)

  482,0 tys

  8,4(0.8%)

  479,1 tys

  8,4(0.7%)

  488,7 tys

  8,6(0.6%)

  491,7 tys

  8,8(0.7%)

  504,4 tys

  9,0(0.6%)

  521,6 tys

  9,4(0.6%)

  459,1 tys

  8,7(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  379,4 tys

  6,6(0.6%)

  295,1 tys

  5,1(0.5%)

  291,1 tys

  5,1(0.4%)

  282,9 tys

  5,0(0.4%)

  250,0 tys

  4,5(0.3%)

  259,2 tys

  4,6(0.3%)

  179,0 tys

  3,2(0.2%)

  209,1 tys

  4,0(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  120,2 tys

  2,1(0.2%)

  125,0 tys

  2,2(0.2%)

  124,2 tys

  2,2(0.2%)

  120,4 tys

  2,1(0.2%)

  128,8 tys

  2,3(0.1%)

  131,8 tys

  2,4(0.1%)

  129,6 tys

  2,5(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  80,4 tys

  1,4(0.1%)

  101,3 tys

  1,8(0.2%)

  94,4 tys

  1,7(0.1%)

  70,4 tys

  1,2(0.1%)

  36,7 tys

  0,7(0%)

  35,6 tys

  0,6(0%)

  28,0 tys

  0,5(0%)

  34,6 tys

  0,7(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  112,6 tys

  2,0(0.2%)

  460,0 tys

  8,1(0.7%)

  430,0 tys

  7,6(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200,0 tys

  3,5(0.3%)

  49,8 tys

  0,9(0.1%)

  60,9 tys

  1,1(0.1%)

  30,4 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  10,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,3 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat piski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 069 mieszkańców powiatu piskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 304 kobiet oraz 6 765 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 13,7% średnie ogólnokształcące, a 17,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,7% mieszkańców powiatu piskiego, gimnazjalnym 4,6%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu piskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie piskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,2%) oraz wyższe (19,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,4%) oraz podstawowe ukończone (22,0%).

  W roku 2022 w powiecie piskim mieściło się 8 przedszkoli, w których do 54 oddziałów uczęszczało 1 293 dzieci (651 dziewczynek oraz 642 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie piskim mieściło się 6 przedszkoli, w których do 36 oddziałów uczęszczało 863 dzieci (429 dziewczynek oraz 434 chłopców). Dostępnych było 907 miejsc.

  16,0% mieszkańców powiatu piskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,2% wśród dziewczynek i 15,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 758 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,22 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 25 szkół podstawowych, w których w 280 oddziałach uczyło się 3 901 uczniów (1 858 kobiet oraz 2 043 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie piskim placówkę miało 25 szkół podstawowych, w których w 246 oddziałach uczyło się 4 057 uczniów (1 933 kobiety oraz 2 124 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,2% ludności (26,2% wśród dziewczynek i 26,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 13,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,67.

  W powiecie piskim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 47 oddziałach uczyło się 1 104 uczniów (631 kobiet oraz 473 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 251 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie piskim placówkę miałp 8 licea ogólnokształcące, w których w 52 oddziałach uczyło się 1 413 uczniów (738 kobiet oraz 675 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 406 absolwentów.

  W powiecie piskim znajdują się 3 Technika, w których w 36 oddziałach uczyło się 835 uczniów (307 kobiet oraz 528 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 159 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie piskim placówkę miały 4 Technika, w których w 50 oddziałach uczyło się 1 200 uczniów (553 kobiety oraz 647 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 210 absolwentów.

  W powiecie piskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 11 oddziałach uczyło się 255 uczniów (90 kobiet oraz 165 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,5% mieszkańców (13,3% wśród dziewczyn i 13,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,5 uczniów. 23,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,8% mieszkańców powiatu piskiego w wieku potencjalnej nauki (29,7% kobiet i 29,9% mężczyzn).

 • 15,4% Wykształcenie wyższe
 • pow. piski
  15,4%
  Warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Polska
  25,2%
 • 19,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. piski
  34,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,9%
  Województwo
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat piski
  13,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8%
  Kraj
  11,9%
 • 15,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,8%
  Województwo
  19,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  19,7%
  Warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 14,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat piski
  4,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Cała Polska
  3,0%
 • 3,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  22,1%
  Warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 22,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,8%
  Województwo
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 4,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 758 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. piski
  758,0
  Warmińsko-mazurskie
  857,0
  Cała Polska
  927,0
 • 1,22 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  1,22
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,00
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 8Przedszkola
 • 16 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 54 Oddziały
 • 23 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 258 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat piski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 293 Dzieci
 • 651 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 642 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,3%
  49,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 17 2 lata i mniej
 • 17
 • 278 3 lata
 • 278
 • 351 4 lata
 • 351
 • 350 5 lata
 • 350
 • 294 6 lat
 • 294
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 148 3 lata
 • 148
 • 187 4 lata
 • 187
 • 160 5 lata
 • 160
 • 147 6 lat
 • 147
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 130 3 lata
 • 130
 • 164 4 lata
 • 164
 • 190 5 lata
 • 190
 • 147 6 lat
 • 147
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 372 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 81,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 80,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 24,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 43 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat piski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42 Dzieci
 • 25 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 17 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 59,5%
  40,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 9 3 lata
 • 9
 • 18 4 lata
 • 18
 • 11 5 lata
 • 11
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 7 3 lata
 • 7
 • 10 4 lata
 • 10
 • 5 5 lata
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 2 3 lata
 • 2
 • 8 4 lata
 • 8
 • 6 5 lata
 • 6
 • Szkoły podstawowe w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat piski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 260 Oddziały
 • 3 845 Uczniowie
 • 1 837 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 008 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,8%
  52,2%
 • 493 Uczniowie w 1 klasie
 • 232 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 261 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 677 Absolwenci
 • 345 Kobiety
  (absolwenci)
 • 332 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20 Oddziały
 • 56 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,5%
  62,5%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. piski
  13,9
  woj. warmińsko-mazurskie
  15,9
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 13,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 13,9
 • 13,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 13,9
 • 14,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 14,8
 • 2,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,8
 •  
 • 367,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 307,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 60,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 86,67 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  86,67
  Województwo
  90,81
  Cały kraj
  95,96
 • 84,96 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat piski
  84,96
  Województwo
  89,35
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat piski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat piski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat piski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 41 Oddziały
 • 991 Uczniowie
 • 574 Kobiety
  (uczniowie)
 • 417 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,9%
  42,1%
 • 323 Uczniowie w 1 klasie
 • 182 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 141 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 212 Absolwenci
 • 119 Kobiety
  (absolwenci)
 • 93 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 6 Oddziały
 • 113 Uczniowie
 • 57 Kobiety
  (uczniowie)
 • 56 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,4%
  49,6%
 • 39 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat piski
  23,5
  Województwo
  25,6
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 69,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 49,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat piski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 36 Oddziały
 • 835 Uczniowie
 • 307 Kobiety
  (uczniowie)
 • 528 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,8%
  63,2%
 • 214 Uczniowie w 1 klasie
 • 82 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 132 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 159 Absolwenci
 • 65 Kobiety
  (absolwenci)
 • 94 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  23,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  24,4
  Cały kraj
  24,9
 •  
 • 72,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 39,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat piski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 130 Uczniowie w 1 klasie
 • 54 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 76 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat piski
  23,2
  Województwo
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat piski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 51 Uczniowie
 • 44 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 86,3%
  13,7%
 • 39 Uczniowie w 1 klasie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat piski
  17,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,9
  Cała Polska
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat piski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat piski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat piski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie piskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie piskim znajdowały się 4 hotele (2 ★★★, 2 ★★), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (1 ★★★, 1 ★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 5 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3 (całoroczne: 2)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 3 (całoroczne: 2)
  • ośrodki wczasowe: 9 (całoroczne: 3)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 3 (całoroczne: 2)
  • domy pracy twórczej: 1
  • zespoły domków turystycznych: 7 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 9 (całoroczne: 3)
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 1)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 7
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 12 (liczba sal: 20, liczba miejsc: 1 710)
  • z nagłośnieniem: 11
  • z projektorem multimedialnym: 9
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 10
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 10
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 8
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 26


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie piskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie piskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 419 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 268 (uczestnicy: 89 339)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 327)
  • wystawy: 21 (uczestnicy: 2 127)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 421)
  • koncerty: 104 (uczestnicy: 57 119)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 24 (uczestnicy: 2 150)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 46 (uczestnicy: 21 787)
  • konkursy: 19 (uczestnicy: 985)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 260)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 40)
  • interdyscyplinarne: 9 (uczestnicy: 1 050)
  • warsztaty: 32 (uczestnicy: 3 038)
  • inne: 1 (uczestnicy: 35)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 86 (członkowie: 772)
  • plastyczne/techniczne: 15 (członkowie: 209)
  • taneczne: 47 (członkowie: 197)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 96)
  • teatralne: 12 (członkowie: 29)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 30)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 211)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 1)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 1)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 3
  • studia radiowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 62 (członkowie: 864)
  • teatralne: 12 (członkowie: 110)
  • muzyczne - instrumentalne: 15 (członkowie: 183)
  • wokalne i chóry: 7 (członkowie: 114)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 21)
  • taneczne: 15 (członkowie: 274)
  • inne: 11 (członkowie: 162)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie piskim działało 5 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 13 409 zwiedzających, co daje 2 545 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie piskim działało 11 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 130 082 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 18 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 11 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 192 768 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 59
  • dostępne dla czytelników: 37
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 37
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 5
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 6
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Kluby sportowe w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie piskim działało 19 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 950 członków. Zarejestrowano 1 018 ćwiczących (mężczyźni: 731, kobiety: 287, chłopcy do lat 18: 517, dziewczęta do lat 18: 258). Aktywne były 32 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (21), instruktora sportowego (22) oraz inne osoby (16).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie piskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat piski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 38 wypadków drogowych w powiecie piskim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 50 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 72,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 5,7 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,2 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 120,1 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie piskim zarejestrowanych było 41 624 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 31 179 samochodów osobowych (593,5 na każdy 1000 mieszkańców - mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 3 787 samochodów ciężarowych (77,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 156 autobusów (3,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 267 ciągników siodłowych (5,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 009 motocykli (57,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,2 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 22,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 24,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 20,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,6 lat.


  W 2022 roku w powiecie piskim znajdowały się 34 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 89 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 69 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie piskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 38 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 50 Ranni
  (rok 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 46 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie piskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 72,33 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. piski
  72,3
  woj. warmińsko-mazurskie
  60,7
  Polska
  56,5
 • 5,71 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. piski
  5,7
  Województwo
  6,1
  Cały kraj
  5,0
 • 95,17 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  95,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  67,9
  Kraj
  65,5
 • 7,21 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  7,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  7,2
  Kraj
  5,4
 • 120,12 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. piski
  120,1
  woj. warmińsko-mazurskie
  79,4
  Kraj
  71,0
 • 7,89 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  7,9
  Warmińsko-mazurskie
  10,1
  Kraj
  8,9
 • 131,58 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • powiat piski
  131,6
  Warmińsko-mazurskie
  111,8
  Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 41 624 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie piskim w 2022 roku
 • 31 179 Samochody osobowe
 • 3 787 Samochody ciężarowe
 • 49 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 156 Autobusy
 • 258 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 267 Ciągniki samochodowe
 • 267   Ciągniki siodłowe
 • 2 968 Ciągniki rolnicze
 • 3 009 Motocykle
 • 1 130   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 484 Motorowery
 • 31 179Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie piskim
 • Samochody osobowe w powiecie piskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 593,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  593,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  647,5
  Cała Polska
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 386
  • 1400-1649 kg7 081
  • 1650-1899 kg7 886
  • 1900 kg i więcej10 826
 • 5 386 do 1399 kg
 • 7 081 1400-1649 kg
 • 7 886 1650-1899 kg
 • 10 826 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 9 740 do 1399 cm3
 • 9 740
 • 18 094 1400-1999 cm3
 • 18 094
 • 3 345 2000 i więcej cm3
 • 3 345
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie piskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna15 178
  • olej napędowy10 978
  • gaz (LPG)4 619
  • pozostałe404
 • 15 178 benzyna
 • 10 978 olej napędowy
 • 4 619 gaz (LPG)
 • 404 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 213 do 1 roku
 • 213
 • 116 2 lata
 • 116
 • 241 3 lata
 • 241
 • 659 4-5 lat
 • 659
 • 764 6-7 lat
 • 764
 • 824 8-9 lat
 • 824
 • 1 260 10-11 lat
 • 1 260
 • 4 322 12-15 lat
 • 4 322
 • 7 841 16-20 lat
 • 7 841
 • 5 739 21-25 lat
 • 5 739
 • 3 270 26-30 lat
 • 3 270
 • 5 930 31 lat i więcej
 • 5 930
 • 21,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie piskim
 • Powiat
  21,2 lat
  Województwo
  21,0 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 3 787Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie piskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie piskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 77,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  77,2
  Województwo
  95,4
  Kraj
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 008 do 999 kg
 • 2 008
 • 1 037 1000-1499 kg
 • 1 037
 • 235 1500-2999 kg
 • 235
 • 28 3000-3499 kg
 • 28
 • 46 3500-4999 kg
 • 46
 • 127 5000-6999 kg
 • 127
 • 125 7000-9999 kg
 • 125
 • 128 10000-14999 kg
 • 128
 • 53 15000 kg i więcej
 • 53
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna649
  • olej napędowy2 668
  • gaz (LPG)142
  • pozostałe328
 • 649 benzyna
 • 2 668 olej napędowy
 • 142 gaz (LPG)
 • 328 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 17 do 1 roku
 • 17
 • 12 2 lata
 • 12
 • 29 3 lata
 • 29
 • 76 4-5 lat
 • 76
 • 99 6-7 lat
 • 99
 • 126 8-9 lat
 • 126
 • 169 10-11 lat
 • 169
 • 548 12-15 lat
 • 548
 • 694 16-20 lat
 • 694
 • 579 21-25 lat
 • 579
 • 417 26-30 lat
 • 417
 • 1 021 31 lat i więcej
 • 1 021
 • 22,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie piskim
 • Powiat
  22,3 lat
  Warmińsko-mazurskie
  21,1 lat
  Polska
  20,0 lat
 • 156Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie piskim
 • Autobusy w powiecie piskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,0 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat piski
  3,0
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy136
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe16
 • 4 benzyna
 • 136 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 16 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 1 10-11 lat
 • 1
 • 16 12-15 lat
 • 16
 • 23 16-20 lat
 • 23
 • 44 21-25 lat
 • 44
 • 29 26-30 lat
 • 29
 • 40 31 lat i więcej
 • 40
 • 24,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie piskim
 • Tutaj
  24,9 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  23,7 lat
  Polska
  22,4 lat
 • 267Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie piskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie piskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 5,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. piski
  5,1
  Województwo
  10,0
  Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy224
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe41
 • 2 benzyna
 • 224 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 41 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 8 4-5 lat
 • 8
 • 12 6-7 lat
 • 12
 • 14 8-9 lat
 • 14
 • 22 10-11 lat
 • 22
 • 42 12-15 lat
 • 42
 • 34 16-20 lat
 • 34
 • 47 21-25 lat
 • 47
 • 34 26-30 lat
 • 34
 • 52 31 lat i więcej
 • 52
 • 20,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie piskim
 • Powiat
  20,6 lat
  Warmińsko-mazurskie
  13,6 lat
  Cała Polska
  12,7 lat
 • 3 009Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie piskim
 • Motocykle w powiecie piskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 57,3 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat piski
  57,3
  Warmińsko-mazurskie
  51,0
  Kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 20 do 1 roku
 • 20
 • 13 2 lata
 • 13
 • 29 3 lata
 • 29
 • 24 4-5 lat
 • 24
 • 99 6-7 lat
 • 99
 • 40 8-9 lat
 • 40
 • 70 10-11 lat
 • 70
 • 176 12-15 lat
 • 176
 • 290 16-20 lat
 • 290
 • 318 21-25 lat
 • 318
 • 183 26-30 lat
 • 183
 • 1 747 31 lat i więcej
 • 1 747
 • 27,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie piskim
 • powiat piski
  27,6 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,6 lat
  Cała Polska
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 34 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 14 km  Będących pod zarządem gminy
 • 20 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie piskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 189,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  189,8 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  331,9 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 6,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat piski
  6,4 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,9 km
  Polska
  5,3 km
 • 69 Liczba licencji na taksówki
 • 89 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami