Powiat piski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat piski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 55 242 Liczba mieszkańców
 • 1 775 km2 Powierzchnia
 • 31 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 59,2% Stopa urbanizacji
 • Andrzej Nowicki Starosta
 • Warszawska 1, 12-200 Pisz Adres starostwa powiatowego
 • NPI Tablice rejestracyjne
Powiat piski na mapie
Identyfikatory
 • 2816 TERYT (TERC)
Herb powiatu piskiego
powiat piski herb
Flaga powiatu piskiego
powiat piski flaga

powiat piski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu
087 425 41 04
087 425 41 39 087 425 41 38
Olsztyńska 40a
12-200 Pisz
Komenda Powiatowa Policji w Piszu
087 425 42 00
087 425 42 05
Armii Krajowej 1
12-200 Pisz
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu
087 423 31 87
087 423 31 87
Piaskowa 2
12-200 Pisz
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Pisz
087 423 23 78
087 423 27 80
Warszawska 5
12-200 Pisz
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu
087 423 27 53
087 424 09 89
Warszawska 38
12-200 Pisz
Starostwo Powiatowe w Piszu
(87) 425-47-00
(87) 425-47-01
ul.Warszawska
12-200 Pisz

Powiat piski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat piski ma 55 242 mieszkańców, z czego 50,2% stanowią kobiety, a 49,8% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 4,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu piskiego w 2050 roku wynosi 45 751, z czego 22 801 to kobiety, a 22 950 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu piskiego zawarli w 2021 roku 223 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,1% mieszkańców powiatu piskiego jest stanu wolnego, 53,1% żyje w małżeństwie, 7,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat piski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -365. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,58 na 1000 mieszkańców powiatu piskiego. W 2021 roku urodziło się 401 dzieci, w tym 49,9% dziewczynek i 50,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 372 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,52 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 29,1% zgonów w powiecie piskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,2% zgonów w powiecie piskim były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu piskiego przypada 13.8 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 606 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 785 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu piskiego -179. W tym samym roku 20 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 73 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -53.

  61,5% mieszkańców powiatu piskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu piskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 55 242 Liczba mieszkańców
 • 27 707 Kobiety
 • 27 535 Mężczyźni
 • 50,2%
  49,8%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie piskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie piskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie piskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu piskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 45 751 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 22 801 Kobiety
 • 22 950 Mężczyźni
 • 50,0%
  50,0%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie piskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie piskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie piskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu piskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,5 lat
  Województwo
  41,8 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 43,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat piski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu piskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat piski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat piski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat piski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,1% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  30,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Kraj
  29,1%
 • 23,5% Kobiety
  (Panny)
 • 36,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,1% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  53,1%
  Warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Cały kraj
  54,0%
 • 53,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 52,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • pow. piski
  8,8%
  Województwo
  8,4%
  Kraj
  8,5%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  7,5%
  Warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Kraj
  7,6%
 • 7,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • pow. piski
  0,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,1%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie piskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat piski
  4,0
  Warmińsko-mazurskie
  4,0
  Kraj
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  1,3
  Warmińsko-mazurskie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 223 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie piskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -365 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -158 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -207 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,58 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat piski
  -6,6
  Województwo
  -5,9
  Polska
  -4,9
 • -6,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie piskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie piskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie piskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie piskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 401 Urodzenia żywe
 • 200 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 201 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,9%
  50,1%
 • 7,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. piski
  7,2
  Województwo
  7,5
  Polska
  8,7
 • 31,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat piski
  31,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  32,3
  Cały kraj
  37,5
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 50 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50
 • 68 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 68
 • 62 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 62
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 3 372 g Średnia waga noworodków
 • 3 310 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 434 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 372 g
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 402 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 40 Waga 4000g - 4499g
 • 40
 • 132 Waga 3500g - 3999g
 • 132
 • 128 Waga 3000g - 3499g
 • 128
 • 74 Waga 2500g - 2999g
 • 74
 • 16 Waga 2000g - 2499g
 • 16
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,08 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat piski
  1,08
  Województwo
  1,14
  Kraj
  1,32
 • 0,54 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,54
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,55
  Polska
  0,64
 • 0,52 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,52
  Województwo
  0,56
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie piskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 766 Zgony
 • 358 Kobiety
  (Zgony)
 • 408 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,7%
  53,3%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 13,8 Zgony na 1000 ludności
 • powiat piski
  13,8
  Warmińsko-mazurskie
  13,4
  Kraj
  13,6
 • 191,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat piski
  191,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  178,8
  Cała Polska
  156,7
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. piski
  2,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,8
  Polska
  3,9
 • 4,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat piski
  4,3
  Warmińsko-mazurskie
  3,9
  Kraj
  3,6
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,7
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie piskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. piski
  29,1%
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,3%
  Cały kraj
  34,8%
 • 19,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat piski
  19,2%
  Województwo
  19,9%
  Polska
  19,6%
 • 5,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  5,5%
  Warmińsko-mazurskie
  6,5%
  Cały kraj
  5,4%
 • 137 Zgony spowodowane COVID-19
 • 22,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  22,5
  Kraj
  13,3
 • 63,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. warmińsko-mazurskie
  63,0
  Kraj
  74,4
 • 276,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  276,3
  Województwo
  271,1
  Cały kraj
  268,1
 • 244,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Warmińsko-mazurskie
  244,1
  Cały kraj
  246,5
 • 419,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 418,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 419,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  419,2
  woj. warmińsko-mazurskie
  358,8
  Polska
  475,8
 • 77,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 118,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat piski
  77,3
  Warmińsko-mazurskie
  54,6
  Cała Polska
  70,6
 • 33,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  33,7
  Warmińsko-mazurskie
  29,2
  Kraj
  32,6
 • 7,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. piski
  7,5
  Warmińsko-mazurskie
  7,2
  Kraj
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. piski
  0,6%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie piskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 Osoby w zamachach samobójczych
 • 2 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 3 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 7 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat piski
  14,0
  Województwo
  41,0
  Kraj
  36,0
 • 13 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat piski
  13,0
  Województwo
  15,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 8 powieszenie się
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 7 powieszenie się
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 1 nieustalona
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 1 nieustalona
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 1 30-49 lat
 • 1
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 30-49 lat
 • 1
 • 1 50-60 lat
 • 1
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony4
 • 3 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 4 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony3
 • 3 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 3 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 3 kawaler/panna
 • 3
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 5 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony4
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 4 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 4 emerytura
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 4 emerytura
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 606 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 334 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 272 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 20 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 785 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 436 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 349 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 73 Wymeldowania za granicę
 • 30 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 43 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -232 Saldo migracji
 • -126 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -106 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -179 Saldo migracji wewnętrznych
 • -102 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -77 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -53 Saldo migracji zagranicznych
 • -24 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -29 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie piskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat piski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie piskim oddano do użytku 187 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,39 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie piskim to 19 498 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 349 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  64,7% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 26,2% na sprzedaż lub wynajem, 9,1% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie piskim to 4,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie piskim to 117,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,13% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,44% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,57% mieszkań posiada łazienkę, 82,41% korzysta z centralnego ogrzewania, a 22,92% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie piskim 173 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 610 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 710 zł/m2. Wszystkie transakcje dotyczyły rynku wtórnego.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 610 zł
 • powiat piski
  2 610 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  4 365 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 2 610 zł Ogółem
 • 2 610 zł
 • 2 222 zł do 40 m2
 • 2 222 zł
 • 2 802 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 802 zł
 • 2 841 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 841 zł
 • 1 728 zł od 80,1 m2
 • 1 728 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 710 zł
 • Powiat
  2 710 zł
  Warmińsko-mazurskie
  4 242 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 2 710 zł Ogółem
 • 2 710 zł
 • 2 451 zł do 40 m2
 • 2 451 zł
 • 2 971 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 971 zł
 • 2 580 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 580 zł
 • 1 778 zł od 80,1 m2
 • 1 778 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 173
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m249
  • od 40,1 do 60 m292
  • od 60,1 do 80 m225
  • od 80,1 m27
 • 49 do 40 m2
 • 92 od 40,1 do 60 m2
 • 25 od 60,1 do 80 m2
 • 7 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie piskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 610 zł
 • powiat piski
  2 610 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 984 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 2 610 zł Ogółem
 • 2 610 zł
 • 2 222 zł do 40 m2
 • 2 222 zł
 • 2 802 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 802 zł
 • 2 841 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 841 zł
 • 1 728 zł od 80,1 m2
 • 1 728 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 710 zł
 • powiat piski
  2 710 zł
  woj. warmińsko-mazurskie
  3 870 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 2 710 zł Ogółem
 • 2 710 zł
 • 2 451 zł do 40 m2
 • 2 451 zł
 • 2 971 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 971 zł
 • 2 580 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 580 zł
 • 1 778 zł od 80,1 m2
 • 1 778 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 173
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m249
  • od 40,1 do 60 m292
  • od 60,1 do 80 m225
  • od 80,1 m27
 • 49 do 40 m2
 • 92 od 40,1 do 60 m2
 • 25 od 60,1 do 80 m2
 • 7 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 19 498 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 349,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat piski
  349,20
  Województwo
  375,10
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 70,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  70,70 m2
  Województwo
  69,00 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 24,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  24,70 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  25,90 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,94 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat piski
  3,94
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Polska
  3,82
 • 2,86 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,86
  Województwo
  2,67
  Kraj
  2,55
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. piski
  0,73
  Warmińsko-mazurskie
  0,71
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 187 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,39 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  3,39
  Województwo
  4,19
  Cała Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 873 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  4,67
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,89
  Cała Polska
  3,90
 • 15,80 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  15,80
  Warmińsko-mazurskie
  16,28
  Polska
  24,07
 • 21 910 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 117,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  117,2 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  91,9 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,40 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. piski
  0,40 m2
  Warmińsko-mazurskie
  0,38 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. piski
  96,13%
  Warmińsko-mazurskie
  97,19%
  Kraj
  96,97%
 • 94,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. piski
  94,44%
  Warmińsko-mazurskie
  94,72%
  Polska
  94,01%
 • 92,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  92,57%
  Warmińsko-mazurskie
  92,27%
  Cały kraj
  91,78%
 • 82,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  82,41%
  woj. warmińsko-mazurskie
  83,87%
  Cały kraj
  83,08%
 • 22,92% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat piski
  22,92%
  Warmińsko-mazurskie
  46,27%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat piski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie piskim na 1000 mieszkańców pracuje 132osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie piskim wynosiło w 2021 roku 13,4% (17,2% wśród kobiet i 10,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie piskim wynosiło 4 968,35 PLN, co odpowiada 82.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu piskiego 3 858 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 1 866 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 992.

  29,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu piskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 24,8% w przemyśle i budownictwie, a 15,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 132 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. piski
  132,0
  Warmińsko-mazurskie
  202,0
  Polska
  257,0
 • 13,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 17,2% Kobiety
 • 10,2% Mężczyźni
 • powiat piski
  13,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,6%
  Cały kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie piskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie piskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie piskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 968 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 968 PLN
  Województwo
  5 127 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie piskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 858 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 1 866 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -1 992 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,48 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 36,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 24,8% Przemysł i budownictwo
 • 14,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 35,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,1% Pozostałe
 • 43,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie piskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 7 278 Pracujący ogółem
 • 3 986 Kobiety
 • 3 292 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie piskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,5% W wieku produkcyjnym
 • 55,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat piski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. piski
  62,6
  Warmińsko-mazurskie
  65,7
  Kraj
  69,0
 • 33,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat piski
  33,3
  Warmińsko-mazurskie
  35,7
  Cała Polska
  38,2
 • 113,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  113,8
  Warmińsko-mazurskie
  119,2
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat piski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie piskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 538 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 378 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 324 nowe podmioty, a 236 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (503) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (324) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (618) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (236) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie piskim najwięcej (191) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 382) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  5,1% (232) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,0% (1 044) podmiotów, a 71,9% (3 262) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie piskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.7%) oraz Budownictwo (20.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 538 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 232 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 044 Przemysł i budownictwo
 • 3 262 Pozostała działalność
 • 324 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie piskim w 2021 roku
 • 236 Podmioty wyrejestrowane w powiecie piskim w 2021 roku
 • 3 378 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 382 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 382
 • 131 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 131
 • 23 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 23
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 4 536 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 536
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 16 Spółdzielnie ogółem
 • 16
 • 111 Spółki handlowe ogółem
 • 111
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 92  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 92
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 191 Spółki cywilne ogółem
 • 191
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 378 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 700 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 700
 • 675 Budownictwo
 • 675
 • 294 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 294
 • 253 Przetwórstwo przemysłowe
 • 253
 • 239 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 239
 • 210 Transport i gospodarka magazynowa
 • 210
 • 207 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 207
 • 206 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 206
 • 167 Pozostała działalność
 • 167
 • 120 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 120
 • 87 Informacja i komunikacja
 • 87
 • 75 Edukacja
 • 75
 • 54 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 54
 • 40 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 40
 • 30 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 30
 • 14 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 14
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie piskim stwierdzono 1 034 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,63 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie piskim wynosi 84,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu piskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,12 (wykrywalność 82%) oraz przeciwko mieniu - 6,67 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 3,33 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,81 (70%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,59 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat piski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 034 Przestępstwa ogółem
 • 1 034
 • 617 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 617
 • 156 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 156
 • 185 Przestępstwa drogowe
 • 185
 • 33 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 33
 • 370 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 370
 • 18,63 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. piski
  18,63
  woj. warmińsko-mazurskie
  18,01
  Kraj
  21,51
 • 11,12 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,12
  Województwo
  11,27
  Cała Polska
  12,82
 • 2,81 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,81
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,60
  Cały kraj
  5,89
 • 3,33 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,33
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,14
  Cała Polska
  1,85
 • 0,59 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,59
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,41
  Cały kraj
  0,35
 • 6,67 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat piski
  6,67
  Województwo
  8,71
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat piski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  85%
  Warmińsko-mazurskie
  73%
  Cały kraj
  71%
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  82%
  Województwo
  69%
  Kraj
  64%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  71%
  woj. warmińsko-mazurskie
  62%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat piski
  100%
  Warmińsko-mazurskie
  99%
  Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat piski
  94%
  Warmińsko-mazurskie
  92%
  Cały kraj
  89%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  66%
  Województwo
  53%
  Kraj
  53%

Powiat piski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu piskiego wyniosła w 2021 roku 90,5 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 13.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu piskiego - 29.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (23.3%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (10.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 21,1 mln złotych, czyli 23,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu piskiego wyniosła w 2021 roku 87,9 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 0.7% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (56.2%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (14.1%) oraz z Dział 851 - Ochrona zdrowia (7.6%). W budżecie powiatu piskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 178 złotych na mieszkańca (11,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,9 złotych na mieszkańca (0,2%).
 • Wydatki budżetu w powiecie piskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu piskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat piski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu piskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  68,5 mln

  1,2 tys(100%)

  64,7 mln

  1,1 tys(100%)

  60,2 mln

  1,0 tys(100%)

  67,7 mln

  1,2 tys(100%)

  78,8 mln

  1,4 tys(100%)

  73,4 mln

  1,3 tys(100%)

  80,6 mln

  1,4 tys(100%)

  90,5 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  25,5 mln

  441(37.2%)

  20,6 mln

  358(31.8%)

  20,0 mln

  348(33.1%)

  21,5 mln

  378(31.8%)

  24,4 mln

  431(30.9%)

  21,7 mln

  386(29.5%)

  24,2 mln

  433(30%)

  26,9 mln

  488(29.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,0 mln

  208(17.5%)

  14,3 mln

  248(22.1%)

  10,1 mln

  177(16.9%)

  12,1 mln

  212(17.8%)

  20,3 mln

  358(25.7%)

  16,7 mln

  298(22.8%)

  16,8 mln

  301(20.8%)

  21,1 mln

  382(23.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,7 mln

  117(9.8%)

  7,2 mln

  125(11.1%)

  7,8 mln

  137(13%)

  10,2 mln

  180(15.1%)

  10,5 mln

  186(13.3%)

  8,7 mln

  155(11.9%)

  9,0 mln

  161(11.2%)

  9,5 mln

  172(10.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,8 mln

  101(8.5%)

  6,2 mln

  108(9.6%)

  6,1 mln

  107(10.2%)

  7,2 mln

  126(10.6%)

  7,6 mln

  135(9.7%)

  7,8 mln

  138(10.6%)

  8,6 mln

  155(10.7%)

  8,4 mln

  153(9.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,6 mln

  62,9(5.3%)

  4,0 mln

  68,9(6.1%)

  2,8 mln

  48,8(4.6%)

  2,5 mln

  43,4(3.7%)

  1,7 mln

  29,8(2.1%)

  1,3 mln

  23,8(1.8%)

  4,5 mln

  80,9(5.6%)

  6,8 mln

  123(7.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,6 mln

  61,5(5.2%)

  3,6 mln

  63,2(5.6%)

  3,7 mln

  65,0(6.2%)

  4,1 mln

  71,2(6%)

  4,1 mln

  72,4(5.2%)

  4,5 mln

  80,2(6.1%)

  6,1 mln

  110(7.6%)

  5,3 mln

  95,6(5.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,0 mln

  104(8.7%)

  3,3 mln

  58,1(5.2%)

  2,9 mln

  51,1(4.9%)

  3,3 mln

  57,7(4.9%)

  3,1 mln

  54,6(3.9%)

  3,2 mln

  56,4(4.3%)

  3,4 mln

  61,0(4.2%)

  3,5 mln

  63,1(3.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,5 mln

  60,6(5.1%)

  3,7 mln

  63,7(5.7%)

  4,2 mln

  74,1(7.1%)

  2,0 mln

  35,9(3%)

  2,3 mln

  40,7(2.9%)

  2,7 mln

  48,7(3.7%)

  2,8 mln

  49,6(3.4%)

  2,8 mln

  50,8(3.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  431,9 tys

  7,5(0.6%)

  440,9 tys

  7,7(0.7%)

  625,8 tys

  10,9(1%)

  751,6 tys

  13,2(1.1%)

  605,4 tys

  10,7(0.8%)

  2,4 mln

  43,5(3.3%)

  681,5 tys

  12,2(0.8%)

  1,2 mln

  21,9(1.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  500,4 tys

  8,7(0.7%)

  500,2 tys

  8,7(0.8%)

  479,6 tys

  8,4(0.8%)

  504,7 tys

  8,9(0.7%)

  659,6 tys

  11,7(0.8%)

  523,0 tys

  9,3(0.7%)

  569,1 tys

  10,2(0.7%)

  754,1 tys

  13,7(0.8%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  444,7 tys

  7,7(0.6%)

  490,8 tys

  8,5(0.8%)

  486,3 tys

  8,5(0.8%)

  481,5 tys

  8,5(0.7%)

  490,5 tys

  8,7(0.6%)

  495,7 tys

  8,8(0.7%)

  509,8 tys

  9,1(0.6%)

  505,8 tys

  9,2(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  36,2 tys

  0,6(0.1%)

  57,7 tys

  1,0(0.1%)

  454,6 tys

  7,9(0.8%)

  34,1 tys

  0,6(0.1%)

  81,8 tys

  1,4(0.1%)

  301,6 tys

  5,4(0.4%)

  44,9 tys

  0,8(0.1%)

  274,4 tys

  5,0(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  120,2 tys

  2,1(0.2%)

  125,0 tys

  2,2(0.2%)

  124,2 tys

  2,2(0.2%)

  121,1 tys

  2,2(0.2%)

  128,8 tys

  2,3(0.2%)

  131,8 tys

  2,4(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  167,7 tys

  2,9(0.2%)

  158,3 tys

  2,8(0.2%)

  175,5 tys

  3,1(0.3%)

  116,1 tys

  2,0(0.2%)

  165,2 tys

  2,9(0.2%)

  211,0 tys

  3,8(0.3%)

  98,2 tys

  1,8(0.1%)

  89,4 tys

  1,6(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  46,1 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  151,9 tys

  2,7(0.2%)

  30,0 tys

  0,5(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  74,6 tys

  1,3(0.1%)

  77,7 tys

  1,3(0.1%)

  90,9 tys

  1,6(0.2%)

  92,0 tys

  1,6(0.1%)

  76,9 tys

  1,4(0.1%)

  15,3 tys

  0,3(0%)

  56,4 tys

  1,0(0.1%)

  27,6 tys

  0,5(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  13,7 tys

  0,2(0%)

  21,6 tys

  0,4(0%)

  17,3 tys

  0,3(0%)

  26,8 tys

  0,5(0%)

  29,7 tys

  0,5(0%)

  27,4 tys

  0,5(0%)

  18,7 tys

  0,3(0%)

  21,6 tys

  0,4(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  212,2 tys

  3,7(0.3%)

  64,3 tys

  1,1(0.1%)

  74,8 tys

  1,3(0.1%)

  34,0 tys

  0,6(0%)

  953

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  17,0 tys

  0,3(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  1,9 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  4,7 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  47,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,3 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie piskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu piskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat piski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu piskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  66,8 mln

  1,2 tys(100%)

  66,1 mln

  1,1 tys(100%)

  62,1 mln

  1,1 tys(100%)

  65,0 mln

  1,1 tys(100%)

  78,1 mln

  1,4 tys(100%)

  73,4 mln

  1,3 tys(100%)

  89,2 mln

  1,6 tys(100%)

  87,9 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  36,6 mln

  634(54.8%)

  35,9 mln

  624(54.4%)

  37,8 mln

  660(60.9%)

  37,7 mln

  662(58%)

  37,8 mln

  669(48.5%)

  42,0 mln

  748(57.2%)

  50,1 mln

  897(56.1%)

  49,4 mln

  893(56.2%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,8 mln

  136(11.7%)

  8,4 mln

  146(12.7%)

  9,0 mln

  157(14.5%)

  9,6 mln

  169(14.8%)

  10,7 mln

  190(13.7%)

  11,8 mln

  211(16.1%)

  11,1 mln

  199(12.5%)

  12,4 mln

  224(14.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,6 mln

  61,7(5.3%)

  3,6 mln

  63,2(5.5%)

  2,6 mln

  44,5(4.1%)

  2,2 mln

  37,8(3.3%)

  1,4 mln

  24,3(1.8%)

  1,2 mln

  22,1(1.7%)

  2,5 mln

  43,9(2.7%)

  6,6 mln

  120(7.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  30,4(2.6%)

  4,1 mln

  72,1(6.3%)

  1,7 mln

  29,4(2.7%)

  1,1 mln

  19,2(1.7%)

  8,1 mln

  144(10.4%)

  5,8 mln

  103(7.9%)

  8,6 mln

  154(9.7%)

  5,7 mln

  103(6.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,5 mln

  60,2(5.2%)

  3,6 mln

  62,1(5.4%)

  3,6 mln

  63,2(5.8%)

  3,9 mln

  68,6(6%)

  4,0 mln

  71,5(5.2%)

  4,5 mln

  79,6(6.1%)

  6,0 mln

  108(6.7%)

  5,2 mln

  93,6(5.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,5 mln

  26,8(2.3%)

  1,5 mln

  26,8(2.3%)

  2,4 mln

  41,6(3.8%)

  1,6 mln

  28,2(2.5%)

  1,8 mln

  32,4(2.3%)

  2,2 mln

  39,1(3%)

  2,2 mln

  39,8(2.5%)

  2,2 mln

  40,2(2.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  812,7 tys

  14,1(1.2%)

  850,0 tys

  14,8(1.3%)

  1,0 mln

  18,3(1.7%)

  1,0 mln

  17,9(1.6%)

  990,6 tys

  17,5(1.3%)

  1,1 mln

  20,0(1.5%)

  2,7 mln

  47,8(3%)

  1,5 mln

  26,4(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,1 mln

  52,9(4.6%)

  4,8 mln

  82,8(7.2%)

  972,4 tys

  17,0(1.6%)

  2,6 mln

  46,4(4.1%)

  7,3 mln

  129(9.3%)

  1,6 mln

  29,3(2.2%)

  2,3 mln

  40,5(2.5%)

  1,3 mln

  23,8(1.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  476,5 tys

  8,2(0.7%)

  422,4 tys

  7,3(0.6%)

  752,6 tys

  13,1(1.2%)

  1,4 mln

  24,7(2.2%)

  1,2 mln

  21,5(1.6%)

  371,0 tys

  6,6(0.5%)

  378,3 tys

  6,8(0.4%)

  591,2 tys

  10,7(0.7%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  440,5 tys

  7,6(0.7%)

  486,4 tys

  8,4(0.7%)

  482,0 tys

  8,4(0.8%)

  479,1 tys

  8,4(0.7%)

  488,7 tys

  8,6(0.6%)

  491,7 tys

  8,8(0.7%)

  504,4 tys

  9,0(0.6%)

  521,6 tys

  9,4(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,3 mln

  40,2(3.5%)

  436,3 tys

  7,6(0.7%)

  383,1 tys

  6,7(0.6%)

  359,7 tys

  6,3(0.6%)

  1,4 mln

  24,0(1.7%)

  275,2 tys

  4,9(0.4%)

  452,2 tys

  8,1(0.5%)

  392,1 tys

  7,1(0.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,2 mln

  72,2(6.2%)

  1,2 mln

  21,6(1.9%)

  731,8 tys

  12,8(1.2%)

  859,5 tys

  15,1(1.3%)

  677,5 tys

  12,0(0.9%)

  476,1 tys

  8,5(0.6%)

  579,8 tys

  10,4(0.7%)

  390,3 tys

  7,1(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  444,8 tys

  7,7(0.7%)

  379,4 tys

  6,6(0.6%)

  295,1 tys

  5,1(0.5%)

  291,1 tys

  5,1(0.4%)

  282,9 tys

  5,0(0.4%)

  250,0 tys

  4,5(0.3%)

  259,2 tys

  4,6(0.3%)

  179,0 tys

  3,2(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  120,2 tys

  2,1(0.2%)

  125,0 tys

  2,2(0.2%)

  124,2 tys

  2,2(0.2%)

  120,4 tys

  2,1(0.2%)

  128,8 tys

  2,3(0.1%)

  131,8 tys

  2,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  70,0 tys

  1,2(0.1%)

  113,1 tys

  2,0(0.2%)

  50,0 tys

  0,9(0.1%)

  50,0 tys

  0,9(0.1%)

  50,0 tys

  0,9(0.1%)

  50,0 tys

  0,9(0.1%)

  50,0 tys

  0,9(0.1%)

  62,2 tys

  1,1(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  125,2 tys

  2,2(0.2%)

  80,4 tys

  1,4(0.1%)

  101,3 tys

  1,8(0.2%)

  94,4 tys

  1,7(0.1%)

  70,4 tys

  1,2(0.1%)

  36,7 tys

  0,7(0%)

  35,6 tys

  0,6(0%)

  28,0 tys

  0,5(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  17,0 tys

  0,3(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  112,6 tys

  2,0(0.2%)

  460,0 tys

  8,1(0.7%)

  430,0 tys

  7,6(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  200,0 tys

  3,5(0.3%)

  49,8 tys

  0,9(0.1%)

  60,9 tys

  1,1(0.1%)

  30,4 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  47,0 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,3 tys

  0,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat piski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 056 mieszkańców powiatu piskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 291 kobiet oraz 6 765 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 13,7% średnie ogólnokształcące, a 17,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,7% mieszkańców powiatu piskiego, gimnazjalnym 4,6%, natomiast 22,1% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu piskiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie piskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,2%) oraz wyższe (19,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,4%) oraz podstawowe ukończone (22,0%).

  W roku 2021 w powiecie piskim mieściło się 8 przedszkoli, w których do 54 oddziałów uczęszczało 1 226 dzieci (606 dziewczynek oraz 620 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie piskim mieściło się 6 przedszkoli, w których do 36 oddziałów uczęszczało 863 dzieci (429 dziewczynek oraz 434 chłopców). Dostępnych było 907 miejsc.

  16,0% mieszkańców powiatu piskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,2% wśród dziewczynek i 15,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 730 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,22 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 25 szkół podstawowych, w których w 283 oddziałach uczyło się 4 066 uczniów (1 957 kobiet oraz 2 109 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie piskim placówkę miało 25 szkół podstawowych, w których w 246 oddziałach uczyło się 4 057 uczniów (1 933 kobiety oraz 2 124 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,2% ludności (26,2% wśród dziewczynek i 26,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,4 uczniów.

  W powiecie piskim znajduje się 7 licea ogólnokształcące, w których w 44 oddziałach uczyło się 1 001 uczniów (580 kobiet oraz 421 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 264 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie piskim placówkę miałp 8 licea ogólnokształcące, w których w 52 oddziałach uczyło się 1 413 uczniów (738 kobiet oraz 675 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 406 absolwentów.

  W powiecie piskim znajdują się 2 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 10 oddziałach uczyło się 226 uczniów (76 kobiet oraz 150 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,5% mieszkańców (13,3% wśród dziewczyn i 13,7% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,8 uczniów. 22,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,8% mieszkańców powiatu piskiego w wieku potencjalnej nauki (29,7% kobiet i 29,9% mężczyzn).

 • 15,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  15,4%
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,7%
  Kraj
  25,2%
 • 19,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat piski
  34,4%
  Warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • pow. piski
  2,9%
  Województwo
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  13,7%
  Województwo
  11,8%
  Cały kraj
  11,9%
 • 15,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Polska
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat piski
  19,7%
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0%
  Kraj
  21,2%
 • 14,2% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  4,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,7%
  Cały kraj
  3,0%
 • 3,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  22,1%
  Warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 22,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. piski
  3,8%
  Warmińsko-mazurskie
  3,6%
  Polska
  3,1%
 • 4,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 730 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. piski
  730,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  836,0
  Cały kraj
  896,0
 • 1,22 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  1,22
  Województwo
  1,00
  Polska
  0,89
 •  
 • 8Przedszkola
 • 16 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 54 Oddziały
 • 25 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 258 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat piski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 226 Dzieci
 • 606 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 620 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,4%
  50,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 276 3 lata
 • 276
 • 327 4 lata
 • 327
 • 331 5 lata
 • 331
 • 268 6 lat
 • 268
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 144 3 lata
 • 144
 • 151 4 lata
 • 151
 • 166 5 lata
 • 166
 • 132 6 lat
 • 132
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 132 3 lata
 • 132
 • 176 4 lata
 • 176
 • 165 5 lata
 • 165
 • 136 6 lat
 • 136
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 408 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 78,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 77,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 26,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 43 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat piski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39 Dzieci
 • 22 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 17 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 56,4%
  43,6%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 17 3 lata
 • 17
 • 13 4 lata
 • 13
 • 6 5 lata
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 13 3 lata
 • 13
 • 6 4 lata
 • 6
 • 1 5 lata
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 4 3 lata
 • 4
 • 7 4 lata
 • 7
 • 5 5 lata
 • 5
 • Szkoły podstawowe w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat piski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 267 Oddziały
 • 4 020 Uczniowie
 • 1 939 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 081 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 478 Uczniowie w 1 klasie
 • 230 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 248 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 510 Absolwenci
 • 257 Kobiety
  (absolwenci)
 • 253 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 16 Oddziały
 • 46 Uczniowie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,1%
  60,9%
 • 3 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat piski
  14,4
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,0
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,4
 • 14,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,4
 • 15,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,1
 • 2,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,9
 •  
 • 372,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 309,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 62,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 12,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat piski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 38 Oddziały
 • 911 Uczniowie
 • 533 Kobiety
  (uczniowie)
 • 378 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,5%
  41,5%
 • 228 Uczniowie w 1 klasie
 • 136 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 92 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 208 Absolwenci
 • 121 Kobiety
  (absolwenci)
 • 87 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 6 Oddziały
 • 90 Uczniowie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,2%
  47,8%
 • 56 Absolwenci
 • 22 Kobiety
  (absolwenci)
 • 34 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  22,8
  Województwo
  25,4
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 62,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 46,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat piski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79 Uczniowie w 1 klasie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  22,6
  Warmińsko-mazurskie
  20,6
  Cały kraj
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat piski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat piski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat piski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie piskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie piskim znajdowały się 4 hotele (2 ★★★, 2 ★★), 0 moteli oraz 3 pensjonaty (1 ★★★, 1 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 6 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3 (całoroczne: 2)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 3 (całoroczne: 2)
  • ośrodki wczasowe: 9 (całoroczne: 3)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 3 (całoroczne: 2)
  • domy pracy twórczej: 1
  • zespoły domków turystycznych: 7 (całoroczne: 0)
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 9 (całoroczne: 3)
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 1)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 7
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 7


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 12 (liczba sal: 20, liczba miejsc: 1 710)
  • z nagłośnieniem: 11
  • z projektorem multimedialnym: 9
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 5
  • z ekranem: 10
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 10
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 8
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 26


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie piskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie piskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 419 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 224 (uczestnicy: 72 246)
  • wystawy: 13 (uczestnicy: 1 265)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 1 833)
  • koncerty: 82 (uczestnicy: 48 345)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 27 (uczestnicy: 2 240)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 35 (uczestnicy: 13 256)
  • konkursy: 15 (uczestnicy: 762)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 900)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 50)
  • warsztaty: 39 (uczestnicy: 3 595)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 38 (członkowie: 478)
  • plastyczne/techniczne: 13 (członkowie: 173)
  • taneczne: 9 (członkowie: 92)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 83)
  • teatralne: 5 (członkowie: 25)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 100)
  • inne: 1 (członkowie: 5)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 8 (absolwenci: 109)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 70)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 10)
  • tańca: 2 (absolwenci: 19)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 49 (członkowie: 557)
  • teatralne: 9 (członkowie: 92)
  • muzyczne - instrumentalne: 13 (członkowie: 130)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 70)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 53)
  • taneczne: 11 (członkowie: 130)
  • inne: 9 (członkowie: 82)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie piskim działały 4 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 17 147 zwiedzających, co daje 3 090 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie piskim działało 11 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 141 258 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 20 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 11 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 192 768 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 66
  • dostępne dla czytelników: 40
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 40
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 5
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 6
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Kluby sportowe w powiecie piskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie piskim działało 19 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 950 członków. Zarejestrowano 1 018 ćwiczących (mężczyźni: 731, kobiety: 287, chłopcy do lat 18: 517, dziewczęta do lat 18: 258). Aktywne były 32 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (21), instruktora sportowego (22) oraz inne osoby (16).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie piskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat piski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat piski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 34 wypadków drogowych w powiecie piskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 41 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 61,5 wypadków (nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 9,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju) oraz 114,0 rannych (więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie piskim zarejestrowanych było 39 478 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 29 553 samochodów osobowych (529,3 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 3 574 samochodów ciężarowych (68,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 143 autobusów (2,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 253 ciągników siodłowych (4,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 824 motocykli (50,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,5 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,7 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 27,6 lat.


  W 2021 roku w powiecie piskim znajdowało się 26 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 88 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 88 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie piskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 34 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 41 Ranni
  (rok 2021)
 • 1 Lekko ranni
 • 40 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie piskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 61,55 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat piski
  61,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  65,5
  Cała Polska
  59,9
 • 9,05 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  9,1
  Warmińsko-mazurskie
  6,8
  Cały kraj
  5,9
 • 74,22 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  74,2
  Województwo
  76,4
  Polska
  69,4
 • 7,60 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. piski
  7,6
  Warmińsko-mazurskie
  10,4
  Cała Polska
  7,6
 • 113,99 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  114,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  107,2
  Cała Polska
  80,2
 • 14,71 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. piski
  14,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  10,4
  Kraj
  9,8
 • 120,59 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  120,6
  Województwo
  116,7
  Cały kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 39 478 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie piskim w 2020 roku
 • 29 553 Samochody osobowe
 • 3 574 Samochody ciężarowe
 • 43 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 143 Autobusy
 • 245 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 253 Ciągniki samochodowe
 • 253   Ciągniki siodłowe
 • 2 886 Ciągniki rolnicze
 • 2 824 Motocykle
 • 1 057   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 391 Motorowery
 • 29 553Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie piskim
 • Samochody osobowe w powiecie piskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 529,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat piski
  529,3
  Województwo
  593,2
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 470
  • 1400-1649 kg6 990
  • 1650-1899 kg7 580
  • 1900 kg i więcej9 513
 • 5 470 do 1399 kg
 • 6 990 1400-1649 kg
 • 7 580 1650-1899 kg
 • 9 513 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 9 331 do 1399 cm3
 • 9 331
 • 17 140 1400-1999 cm3
 • 17 140
 • 3 082 2000 i więcej cm3
 • 3 082
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie piskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna14 397
  • olej napędowy10 351
  • gaz (LPG)4 526
  • pozostałe279
 • 14 397 benzyna
 • 10 351 olej napędowy
 • 4 526 gaz (LPG)
 • 279 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 231 do 1 roku
 • 231
 • 177 2 lata
 • 177
 • 273 3 lata
 • 273
 • 560 4-5 lat
 • 560
 • 602 6-7 lat
 • 602
 • 910 8-9 lat
 • 910
 • 1 277 10-11 lat
 • 1 277
 • 4 964 12-15 lat
 • 4 964
 • 7 385 16-20 lat
 • 7 385
 • 5 373 21-25 lat
 • 5 373
 • 2 997 26-30 lat
 • 2 997
 • 4 804 31 lat i więcej
 • 4 804
 • 20,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie piskim
 • powiat piski
  20,5 lat
  Województwo
  20,2 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 3 574Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie piskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie piskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 68,5 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  68,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  86,0
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 1 948 do 999 kg
 • 1 948
 • 924 1000-1499 kg
 • 924
 • 208 1500-2999 kg
 • 208
 • 27 3000-3499 kg
 • 27
 • 48 3500-4999 kg
 • 48
 • 127 5000-6999 kg
 • 127
 • 123 7000-9999 kg
 • 123
 • 121 10000-14999 kg
 • 121
 • 48 15000 kg i więcej
 • 48
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna654
  • olej napędowy2 440
  • gaz (LPG)155
  • pozostałe325
 • 654 benzyna
 • 2 440 olej napędowy
 • 155 gaz (LPG)
 • 325 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 23 do 1 roku
 • 23
 • 19 2 lata
 • 19
 • 24 3 lata
 • 24
 • 70 4-5 lat
 • 70
 • 100 6-7 lat
 • 100
 • 129 8-9 lat
 • 129
 • 205 10-11 lat
 • 205
 • 525 12-15 lat
 • 525
 • 662 16-20 lat
 • 662
 • 574 21-25 lat
 • 574
 • 353 26-30 lat
 • 353
 • 890 31 lat i więcej
 • 890
 • 21,7 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie piskim
 • powiat piski
  21,7 lat
  Województwo
  20,5 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 143Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie piskim
 • Autobusy w powiecie piskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,6 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat piski
  2,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,2
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy123
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe16
 • 4 benzyna
 • 123 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 16 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 15 12-15 lat
 • 15
 • 34 16-20 lat
 • 34
 • 33 21-25 lat
 • 33
 • 22 26-30 lat
 • 22
 • 34 31 lat i więcej
 • 34
 • 23,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie piskim
 • pow. piski
  23,9 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  22,6 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 253Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie piskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie piskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. piski
  4,5
  Województwo
  7,9
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy212
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe39
 • 2 benzyna
 • 212 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 39 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 3 2 lata
 • 3
 • 2 3 lata
 • 2
 • 7 4-5 lat
 • 7
 • 9 6-7 lat
 • 9
 • 18 8-9 lat
 • 18
 • 15 10-11 lat
 • 15
 • 45 12-15 lat
 • 45
 • 33 16-20 lat
 • 33
 • 54 21-25 lat
 • 54
 • 26 26-30 lat
 • 26
 • 40 31 lat i więcej
 • 40
 • 19,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie piskim
 • Tutaj
  19,7 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  14,7 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 2 824Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie piskim
 • Motocykle w powiecie piskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 50,6 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  50,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  45,8
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 27 do 1 roku
 • 27
 • 10 2 lata
 • 10
 • 7 3 lata
 • 7
 • 86 4-5 lat
 • 86
 • 33 6-7 lat
 • 33
 • 52 8-9 lat
 • 52
 • 60 10-11 lat
 • 60
 • 208 12-15 lat
 • 208
 • 237 16-20 lat
 • 237
 • 253 21-25 lat
 • 253
 • 207 26-30 lat
 • 207
 • 1 644 31 lat i więcej
 • 1 644
 • 27,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie piskim
 • pow. piski
  27,6 lat
  woj. warmińsko-mazurskie
  26,6 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 26 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 13 km  Będących pod zarządem gminy
 • 13 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie piskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 148,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  148,2 km
  Warmińsko-mazurskie
  307,6 km
  Kraj
  591,9 km
 • 4,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat piski
  4,8 km
  Warmińsko-mazurskie
  5,3 km
  Polska
  4,9 km
 • 88 Liczba licencji na taksówki
 • 88 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami