Powiat rzeszowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat rzeszowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 169 165 Liczba mieszkańców
 • 1 157 km2 Powierzchnia
 • 145 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 11,8% Stopa urbanizacji
 • Józef Jodłowski Starosta
 • ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów Adres starostwa powiatowego
 • RZE Tablice rejestracyjne
Powiat rzeszowski na mapie
Identyfikatory
 • 1816 TERYT (TERC)
Herb powiatu rzeszowskiego
powiat rzeszowski herb
Flaga powiatu rzeszowskiego
powiat rzeszowski flaga

Powiat rzeszowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat rzeszowski ma 169 165 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 0,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu rzeszowskiego w 2050 roku wynosi 182 566, z czego 92 435 to kobiety, a 90 131 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu rzeszowskiego zawarli w 2017 roku 799 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,1% mieszkańców powiatu rzeszowskiego jest stanu wolnego, 58,0% żyje w małżeństwie, 1,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat rzeszowski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 404. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,40 na 1000 mieszkańców powiatu rzeszowskiego. W 2017 roku urodziło się 1 886 dzieci, w tym 49,5% dziewczynek i 50,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 321 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,27 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 47,1% zgonów w powiecie rzeszowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,1% zgonów w powiecie rzeszowskim były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu rzeszowskiego przypada 8.42 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 2 640 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 748 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu rzeszowskiego 892. W tym samym roku 54 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 26 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 28.

  62,4% mieszkańców powiatu rzeszowskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu rzeszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 169 165 Liczba mieszkańców
 • 85 684 Kobiety
 • 83 481 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie rzeszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie rzeszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie rzeszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu rzeszowskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 182 566 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 92 435 Kobiety
 • 90 131 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie rzeszowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie rzeszowskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie rzeszowskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu rzeszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. rzeszowski
  39,5 lat
  Województwo
  40,6 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 40,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat rzeszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu rzeszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat rzeszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat rzeszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat rzeszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,1% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  31,1%
  Województwo
  30,5%
  Kraj
  28,8%
 • 25,9% Kobiety
  (Panny)
 • 36,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,0% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  58,0%
  Województwo
  57,1%
  Cała Polska
  55,8%
 • 57,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • powiat rzeszowski
  8,7%
  woj. podkarpackie
  8,7%
  Cała Polska
  9,6%
 • 14,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  1,6%
  Województwo
  2,8%
  Kraj
  5,0%
 • 1,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Tutaj
  0,5%
  Podkarpackie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie rzeszowskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. rzeszowski
  4,8
  woj. podkarpackie
  5,2
  Polska
  5,0
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  0,9
  woj. podkarpackie
  1,2
  Polska
  1,7
 • 799 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie rzeszowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 404 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 208 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 196 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,40 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat rzeszowski
  2,4
  Województwo
  1,2
  Cały kraj
  -0,0
 • 2,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 2,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie rzeszowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie rzeszowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie rzeszowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie rzeszowskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 886 Urodzenia żywe
 • 934 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 952 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,5%
  50,5%
 • 11,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  11,2
  woj. podkarpackie
  10,3
  Kraj
  10,5
 • 45,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat rzeszowski
  45,1
  Podkarpackie
  42,4
  Cały kraj
  44,2
 • 8.77 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.77
 • 42.11 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 42.11
 • 106.31 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 106.31
 • 90.72 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 90.72
 • 41.79 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 41.79
 • 7.72 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.72
 • 0.18 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.18
 • 3 321 g Średnia waga noworodków
 • 3 250 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 391 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 321 g
  Województwo
  3 345 g
  Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 137 Waga 4000g - 4499g
 • 137
 • 562 Waga 3500g - 3999g
 • 562
 • 747 Waga 3000g - 3499g
 • 747
 • 299 Waga 2500g - 2999g
 • 299
 • 76 Waga 2000g - 2499g
 • 76
 • 31 Waga 1500g - 1999g
 • 31
 • 11 Waga 1000g - 1499g
 • 11
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,48 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,48
  Województwo
  1,37
  Polska
  1,45
 • 0,73 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,73
  Podkarpackie
  0,66
  Cały kraj
  0,71
 • 1,27 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. rzeszowski
  1,27
  woj. podkarpackie
  1,13
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie rzeszowskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 411 Zgony
 • 678 Kobiety
  (Zgony)
 • 733 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,1%
  51,9%
 • 6 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 8,4 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  8,4
  woj. podkarpackie
  9,0
  Cały kraj
  10,1
 • 79,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat rzeszowski
  79,5
  Województwo
  94,3
  Polska
  101,5
 • 3,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,4
  woj. podkarpackie
  4,5
  Cały kraj
  4,0
 • 2,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  2,2
  Województwo
  2,5
  Polska
  3,2
 • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,6
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie rzeszowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54,0% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  54,0%
  woj. podkarpackie
  53,4%
  Cały kraj
  45,7%
 • 20,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  20,1%
  Podkarpackie
  23,5%
  Polska
  26,7%
 • 5,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat rzeszowski
  5,8%
  Województwo
  4,2%
  Cały kraj
  6,1%
 • 0,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  0,0
  Cała Polska
  5,9
 • 70,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podkarpackie
  70,2
  Cały kraj
  74,3
 • 187,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  187,6
  Podkarpackie
  214,7
  Polska
  274,3
 • 211,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  211,1
  Cała Polska
  261,6
 • 503,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 576,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 428,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  503,3
  Podkarpackie
  487,3
  Cały kraj
  469,0
 • 64,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 109,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  64,2
  Województwo
  83,0
  Cały kraj
  87,7
 • 15,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  15,4
  woj. podkarpackie
  24,2
  Kraj
  31,8
 • 3,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat rzeszowski
  3,6
  Podkarpackie
  5,3
  Polska
  8,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat rzeszowski
  0,4%
  Podkarpackie
  0,6%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 640 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 360 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 280 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 54 Zameldowania z zagranicy
 • 23 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 31 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 748 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 916 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 832 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Wymeldowania za granicę
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 920 Saldo migracji
 • 456 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 464 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 892 Saldo migracji wewnętrznych
 • 444 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 448 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 28 Saldo migracji zagranicznych
 • 12 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 16 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie rzeszowskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat rzeszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rzeszowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie rzeszowskim oddano do użytku 734 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,34 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie rzeszowskim to 48 537 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 288 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 84,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 15,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie rzeszowskim to 5,43 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie rzeszowskim to 131,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,90% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,13% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,32% mieszkań posiada łazienkę, 72,40% korzysta z centralnego ogrzewania, a 62,83% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 48 537 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 288,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat rzeszowski
  288,30
  woj. podkarpackie
  308,20
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 94,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. rzeszowski
  94,60 m2
  woj. podkarpackie
  81,40 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 27,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. rzeszowski
  27,30 m2
  Województwo
  25,10 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,41 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,41
  Województwo
  4,09
  Kraj
  3,82
 • 3,47 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. rzeszowski
  3,47
  woj. podkarpackie
  3,24
  Cały kraj
  2,69
 • 0,79 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,79
  Województwo
  0,79
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 734 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 4,34 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat rzeszowski
  4,34
  woj. podkarpackie
  3,82
  Cała Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 714 Użytek własny
 • 20 Sprzedaż lub wynajem
 • 97,3%
  2,7%
 • 3 989 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,43 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat rzeszowski
  5,43
  woj. podkarpackie
  4,63
  Polska
  3,91
 • 23,58 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. rzeszowski
  23,58
  Podkarpackie
  17,67
  Kraj
  18,14
 • 96 398 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 131,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  131,3 m2
  Podkarpackie
  106,5 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,57 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,57 m2
  Podkarpackie
  0,41 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,90% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  91,90%
  woj. podkarpackie
  94,57%
  Kraj
  96,79%
 • 88,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  88,13%
  Województwo
  91,58%
  Cały kraj
  93,66%
 • 84,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. rzeszowski
  84,32%
  Podkarpackie
  89,42%
  Kraj
  91,31%
 • 72,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  72,40%
  Podkarpackie
  77,61%
  Cała Polska
  82,12%
 • 62,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. rzeszowski
  62,83%
  Podkarpackie
  73,50%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat rzeszowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie rzeszowskim na 1000 mieszkańców pracuje 167 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 44,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie rzeszowskim wynosiło w 2017 roku 9,5% (10,1% wśród kobiet i 9,0% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie rzeszowskim wynosiło 3 693,03 PLN, co odpowiada 81.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu rzeszowskiego 30 114 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 12 773 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -17 341.

  49,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu rzeszowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 21,2% w przemyśle i budownictwie, a 13,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 167 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  167,0
  Podkarpackie
  213,0
  Cała Polska
  247,0
 • 9,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,1% Kobiety
 • 9,0% Mężczyźni
 • Powiat
  9,5%
  Podkarpackie
  9,7%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie rzeszowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie rzeszowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie rzeszowskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 693 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 693 PLN
  woj. podkarpackie
  3 837 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie rzeszowskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 30 114 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 12 773 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -17 341 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,42 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 49,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 54,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 45,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 21,2% Przemysł i budownictwo
 • 9,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 33,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,6% Pozostałe
 • 22,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie rzeszowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 28 236 Pracujący ogółem
 • 12 519 Kobiety
 • 15 717 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie rzeszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 20,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,4% W wieku produkcyjnym
 • 57,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat rzeszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 60,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. rzeszowski
  60,2
  woj. podkarpackie
  60,2
  Polska
  63,4
 • 28,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  28,2
  Województwo
  30,9
  Kraj
  34,0
 • 88,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat rzeszowski
  88,1
  Podkarpackie
  105,6
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat rzeszowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie rzeszowskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 12 359 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 9 829 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 267 nowych podmiotów, a 827 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 267) podmiotów zarejestrowano w roku 2017, a najmniej (991) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (936) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (498) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie rzeszowskim najwięcej (795) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (11 842) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (151) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,4% (3 634) podmiotów, a 69,4% (8 574) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie rzeszowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.4%) oraz Budownictwo (17.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 12 359 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 151 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 634 Przemysł i budownictwo
 • 8 574 Pozostała działalność
 • 1 267 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie rzeszowskim w 2017 roku
 • 827 Podmioty wyrejestrowane w powiecie rzeszowskim w 2017 roku
 • 9 829 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 842 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 11 842
 • 438 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 438
 • 70 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 70
 • 9 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 9
 • 12 350 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 12 350
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 71 Spółdzielnie ogółem
 • 71
 • 970 Spółki handlowe ogółem
 • 970
 • 103  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 103
 • 12  Spółki handlowe - akcyjne
 • 12
 • 795  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 795
 • 100    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 100
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 435 Spółki cywilne ogółem
 • 435
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 829 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 498 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 498
 • 1 763 Budownictwo
 • 1 763
 • 1 285 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 285
 • 910 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 910
 • 906 Transport i gospodarka magazynowa
 • 906
 • 470 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 470
 • 439 Pozostała działalność
 • 439
 • 377 Informacja i komunikacja
 • 377
 • 266 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 266
 • 253 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 253
 • 186 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 186
 • 178 Edukacja
 • 178
 • 112 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 112
 • 83 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 83
 • 77 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 77
 • 11 Górnictwo i wydobywanie
 • 11
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rzeszowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie rzeszowskim stwierdzono 1 301 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 7,74 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie rzeszowskim wynosi 71,20% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu rzeszowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 3,11 (wykrywalność 40%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,01 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,77 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,58 (77%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,19 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat rzeszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 301 Przestępstwa ogółem
 • 1 301
 • 674 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 674
 • 266 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 266
 • 297 Przestępstwa drogowe
 • 297
 • 32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 32
 • 522 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 522
 • 7,74 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,74
  woj. podkarpackie
  13,97
  Cała Polska
  19,62
 • 4,01 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat rzeszowski
  4,01
  Podkarpackie
  6,34
  Polska
  12,07
 • 1,58 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. rzeszowski
  1,58
  Podkarpackie
  5,46
  Cały kraj
  4,94
 • 1,77 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. rzeszowski
  1,77
  Województwo
  1,62
  Cała Polska
  1,78
 • 0,19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,19
  Województwo
  0,39
  Cały kraj
  0,49
 • 3,11 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,11
  Podkarpackie
  7,56
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat rzeszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  71%
  Województwo
  80%
  Polska
  72%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  54%
  Województwo
  63%
  Polska
  60%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. rzeszowski
  78%
  woj. podkarpackie
  93%
  Cała Polska
  88%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  woj. podkarpackie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  91%
  woj. podkarpackie
  85%
  Kraj
  84%
 • 40% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  40%
  woj. podkarpackie
  70%
  Cały kraj
  52%

Powiat rzeszowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu rzeszowskiego wyniosła w 2016 roku 123,1 mln złotych, co daje 734 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 37.5% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu rzeszowskiego - 30.3% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (16.1%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 31,8 mln złotych, czyli 25,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu rzeszowskiego wyniosła w 2016 roku 129,3 mln złotych, co daje 771 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 13.3% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (30%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.2%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (11.9%). W budżecie powiatu rzeszowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 140 złotych na mieszkańca (18,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,6 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie rzeszowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu rzeszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat rzeszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu rzeszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  105,8 mln

  644(100%)

  112,5 mln

  694(100%)

  123,9 mln

  759(100%)

  98,0 mln

  597(100%)

  132,4 mln

  802(100%)

  130,1 mln

  783(100%)

  168,5 mln

  1,0 tys(100%)

  123,1 mln

  734(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  39,7 mln

  241(37.5%)

  39,0 mln

  242(34.6%)

  47,6 mln

  290(38.4%)

  22,6 mln

  137(23.1%)

  25,1 mln

  151(18.9%)

  25,2 mln

  151(19.4%)

  28,8 mln

  172(17.1%)

  37,3 mln

  222(30.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,3 mln

  98,8(15.4%)

  14,9 mln

  92,4(13.2%)

  19,2 mln

  117(15.5%)

  17,1 mln

  104(17.4%)

  18,2 mln

  110(13.8%)

  20,1 mln

  121(15.5%)

  20,7 mln

  124(12.3%)

  19,8 mln

  117(16.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,3 mln

  99,1(15.4%)

  18,4 mln

  114(16.3%)

  15,8 mln

  96,4(12.7%)

  16,7 mln

  101(17.1%)

  18,6 mln

  112(14%)

  18,1 mln

  109(13.9%)

  20,9 mln

  125(12.4%)

  19,1 mln

  114(15.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,9 mln

  59,8(9.3%)

  9,9 mln

  61,5(8.8%)

  9,8 mln

  60,1(7.9%)

  10,5 mln

  63,7(10.7%)

  11,2 mln

  67,5(8.5%)

  11,8 mln

  70,6(9%)

  12,3 mln

  73,8(7.3%)

  13,4 mln

  79,6(10.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,0 mln

  42,3(6.6%)

  9,2 mln

  57,1(8.2%)

  8,8 mln

  53,9(7.1%)

  9,8 mln

  59,7(10%)

  11,8 mln

  71,3(8.9%)

  13,1 mln

  78,7(10.1%)

  12,2 mln

  72,8(7.2%)

  11,6 mln

  68,8(9.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  6,7 mln

  40,8(6.4%)

  7,6 mln

  46,9(6.7%)

  8,4 mln

  51,3(6.8%)

  8,8 mln

  53,2(8.9%)

  8,7 mln

  52,7(6.6%)

  8,0 mln

  47,8(6.1%)

  7,6 mln

  45,6(4.5%)

  8,0 mln

  47,3(6.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,7 mln

  34,4(5.4%)

  6,7 mln

  41,7(6%)

  7,3 mln

  44,4(5.9%)

  4,8 mln

  28,9(4.9%)

  4,8 mln

  28,9(3.6%)

  4,9 mln

  29,3(3.8%)

  5,7 mln

  34,2(3.4%)

  6,1 mln

  36,1(4.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,1 mln

  12,9(2%)

  2,3 mln

  14,0(2%)

  4,7 mln

  29,0(3.8%)

  4,9 mln

  29,5(5%)

  4,7 mln

  28,3(3.5%)

  4,6 mln

  27,7(3.5%)

  4,9 mln

  29,0(2.9%)

  4,3 mln

  25,8(3.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 mln

  7,6(1.2%)

  3,3 mln

  20,6(3%)

  1,3 mln

  7,9(1%)

  1,3 mln

  7,8(1.3%)

  742,0 tys

  4,5(0.6%)

  9,5 mln

  56,9(7.3%)

  7,2 mln

  43,2(4.3%)

  1,0 mln

  6,0(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  350,1 tys

  2,1(0.3%)

  303,8 tys

  1,9(0.3%)

  277,1 tys

  1,7(0.2%)

  758,3 tys

  4,6(0.8%)

  24,7 mln

  149(18.6%)

  13,0 mln

  78,2(10%)

  42,5 mln

  254(25.2%)

  799,9 tys

  4,8(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  40,0 tys

  0,2(0%)

  145,0 tys

  0,9(0.1%)

  125,5 tys

  0,8(0.1%)

  337,9 tys

  2,1(0.3%)

  143,7 tys

  0,9(0.1%)

  87,1 tys

  0,5(0.1%)

  235,0 tys

  1,4(0.1%)

  683,7 tys

  4,1(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  432,1 tys

  2,6(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  293,6 tys

  1,8(0.3%)

  303,7 tys

  1,9(0.3%)

  330,3 tys

  2,0(0.3%)

  311,4 tys

  1,9(0.3%)

  352,5 tys

  2,1(0.3%)

  358,6 tys

  2,2(0.3%)

  370,8 tys

  2,2(0.2%)

  377,8 tys

  2,2(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  99,4 tys

  0,6(0.1%)

  117,1 tys

  0,7(0.1%)

  119,9 tys

  0,7(0.1%)

  109,0 tys

  0,7(0.1%)

  112,1 tys

  0,7(0.1%)

  163,8 tys

  1,0(0.1%)

  115,4 tys

  0,7(0.1%)

  120,8 tys

  0,7(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  75,6 tys

  0,5(0.1%)

  82,4 tys

  0,5(0.1%)

  75,6 tys

  0,5(0.1%)

  62,2 tys

  0,4(0.1%)

  3,2 mln

  19,3(2.4%)

  995,9 tys

  6,0(0.8%)

  681,6 tys

  4,1(0.4%)

  82,9 tys

  0,5(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  9,4 tys

  0,1(0%)

  187,2 tys

  1,2(0.2%)

  12,5 tys

  0,1(0%)

  50,4 tys

  0,3(0.1%)

  48,6 tys

  0,3(0%)

  40,0 tys

  0,2(0%)

  14,1 tys

  0,1(0%)

  13,7 tys

  0,1(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  135,6 tys

  0,8(0.1%)

  39,0 tys

  0,2(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  26,0 tys

  0,2(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  6,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  101,4 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 mln

  25,2(2.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  38,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  91,1 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie rzeszowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu rzeszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat rzeszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu rzeszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  101,1 mln

  615(100%)

  116,1 mln

  716(100%)

  120,3 mln

  737(100%)

  101,4 mln

  618(100%)

  132,8 mln

  804(100%)

  125,6 mln

  756(100%)

  145,8 mln

  874(100%)

  129,3 mln

  771(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  33,0 mln

  200(32.7%)

  34,5 mln

  214(29.7%)

  37,1 mln

  226(30.8%)

  33,5 mln

  203(33%)

  34,1 mln

  206(25.7%)

  33,6 mln

  202(26.8%)

  34,4 mln

  205(23.6%)

  38,8 mln

  231(30%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,9 mln

  103(16.7%)

  17,4 mln

  108(15%)

  19,9 mln

  121(16.5%)

  20,4 mln

  124(20.1%)

  22,3 mln

  134(16.8%)

  24,3 mln

  146(19.4%)

  26,1 mln

  156(17.9%)

  28,7 mln

  170(22.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  16,4 mln

  99,3(16.2%)

  21,1 mln

  131(18.2%)

  23,0 mln

  140(19.1%)

  11,6 mln

  70,5(11.4%)

  12,4 mln

  74,7(9.3%)

  9,0 mln

  54,0(7.2%)

  11,5 mln

  68,8(7.9%)

  15,3 mln

  91,1(11.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,6 mln

  70,5(11.5%)

  12,7 mln

  79,1(11%)

  11,5 mln

  70,5(9.6%)

  12,3 mln

  74,4(12.1%)

  13,2 mln

  79,6(9.9%)

  12,8 mln

  76,9(10.2%)

  16,5 mln

  98,6(11.3%)

  13,6 mln

  80,8(10.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  7,0 mln

  42,3(6.9%)

  9,2 mln

  57,0(7.9%)

  8,8 mln

  53,9(7.3%)

  9,8 mln

  59,7(9.7%)

  11,7 mln

  70,4(8.8%)

  12,6 mln

  75,7(10%)

  11,0 mln

  65,9(7.6%)

  10,2 mln

  60,7(7.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,0 mln

  12,1(2%)

  686,6 tys

  4,3(0.6%)

  3,1 mln

  19,1(2.6%)

  1,6 mln

  9,7(1.6%)

  25,2 mln

  152(19%)

  13,5 mln

  80,9(10.7%)

  20,0 mln

  119(13.7%)

  7,2 mln

  42,6(5.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,4 mln

  26,5(4.3%)

  5,4 mln

  33,5(4.7%)

  6,8 mln

  41,8(5.7%)

  5,6 mln

  34,0(5.5%)

  7,2 mln

  43,1(5.4%)

  6,3 mln

  37,8(5%)

  5,0 mln

  29,6(3.4%)

  5,2 mln

  31,2(4.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  6,5 mln

  39,3(6.4%)

  10,3 mln

  64,1(8.9%)

  1,3 mln

  7,9(1.1%)

  1,3 mln

  7,8(1.3%)

  752,0 tys

  4,5(0.6%)

  4,5 mln

  26,8(3.6%)

  12,3 mln

  73,4(8.4%)

  3,6 mln

  21,2(2.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  815,4 tys

  4,9(0.8%)

  811,5 tys

  5,0(0.7%)

  3,4 mln

  20,5(2.8%)

  3,4 mln

  20,7(3.4%)

  3,2 mln

  19,2(2.4%)

  3,5 mln

  20,8(2.8%)

  3,2 mln

  19,3(2.2%)

  3,4 mln

  20,3(2.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  255,3 tys

  1,5(0.3%)

  393,1 tys

  2,4(0.3%)

  2,8 mln

  17,2(2.3%)

  858,9 tys

  5,2(0.8%)

  1,4 mln

  8,7(1.1%)

  3,6 mln

  21,4(2.8%)

  130,1 tys

  0,8(0.1%)

  2,0 mln

  11,9(1.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  432,1 tys

  2,6(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  833,8 tys

  5,1(0.8%)

  721,3 tys

  4,5(0.6%)

  533,9 tys

  3,3(0.4%)

  555,0 tys

  3,4(0.5%)

  637,8 tys

  3,8(0.5%)

  737,5 tys

  4,4(0.6%)

  792,2 tys

  4,7(0.5%)

  406,9 tys

  2,4(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  127,0 tys

  0,8(0.1%)

  133,4 tys

  0,8(0.1%)

  138,2 tys

  0,8(0.1%)

  142,7 tys

  0,9(0.1%)

  148,2 tys

  0,9(0.1%)

  149,6 tys

  0,9(0.1%)

  146,4 tys

  0,9(0.1%)

  143,9 tys

  0,9(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  321,7 tys

  2,0(0.3%)

  160,0 tys

  1,0(0.1%)

  162,2 tys

  1,0(0.2%)

  82,5 tys

  0,5(0.1%)

  163,9 tys

  1,0(0.1%)

  143,5 tys

  0,9(0.1%)

  131,4 tys

  0,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,3 mln

  8,1(1.3%)

  2,2 mln

  13,4(1.9%)

  1,7 mln

  10,2(1.4%)

  240,8 tys

  1,5(0.2%)

  139,0 tys

  0,8(0.1%)

  275,2 tys

  1,7(0.2%)

  45,1 tys

  0,3(0%)

  95,5 tys

  0,6(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  106

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  420,0 tys

  2,5(0.3%)

  480,0 tys

  2,9(0.4%)

  600,0 tys

  3,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  6,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 mln

  23,7(2.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  38,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  91,1 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  149,8 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat rzeszowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 43 357 mieszkańców powiatu rzeszowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 21 142 kobiet oraz 22 215 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 17,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,2% mieszkańców powiatu rzeszowskiego, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 22,3% podstawowym ukończonym. 1,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu rzeszowskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie rzeszowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,6%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,3%) oraz podstawowe ukończone (19,9%).

  17,2% mieszkańców powiatu rzeszowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,1% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 807 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,13 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (26,8% wśród dziewczynek i 27,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,15.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,6% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 85,05.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (13,3% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23 uczniów. 30 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,1% mieszkańców powiatu rzeszowskiego w wieku potencjalnej nauki (30,1% kobiet i 30,0% mężczyzn).

 • 13,8% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  13,8%
  Podkarpackie
  15,7%
  Kraj
  17,9%
 • 16,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 21,4% W miastach
  (wyższe)
 • 12,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  30,8%
  Województwo
  32,8%
  Polska
  33,3%
 • 32,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 34,4% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 30,0% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,3%
  Podkarpackie
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,9% W miastach
  (policealne)
 • 2,0% Na wsi
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,3%
  Województwo
  11,5%
  Polska
  12,4%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,7% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. rzeszowski
  17,2%
  woj. podkarpackie
  18,7%
  Cały kraj
  18,1%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,7% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. rzeszowski
  25,2%
  woj. podkarpackie
  23,5%
  Polska
  22,9%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 21,2% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 26,0% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. rzeszowski
  6,3%
  Podkarpackie
  6,0%
  Polska
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 6,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,4% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 22,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. rzeszowski
  22,3%
  Podkarpackie
  20,6%
  Polska
  19,3%
 • 24,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 23,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  1,7%
  Województwo
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 807 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  807,0
  woj. podkarpackie
  773,0
  Cały kraj
  811,0
 • 1,13 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat rzeszowski
  1,13
  Podkarpackie
  1,12
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 272,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 270,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 97,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 95,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 41,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,15 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  91,15
  woj. podkarpackie
  92,92
  Kraj
  96,62
 • 89,56 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  89,56
  Podkarpackie
  90,73
  Cały kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat rzeszowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat rzeszowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat rzeszowski
  16,0
  Podkarpackie
  16,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 917,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 761,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 156,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 9,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 85,05 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. rzeszowski
  85,05
  Podkarpackie
  96,07
  Cała Polska
  100,01
 • 82,40 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  82,40
  Podkarpackie
  91,31
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat rzeszowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat rzeszowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. rzeszowski
  20,0
  Województwo
  20,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 432,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 306,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 126,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie rzeszowskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. rzeszowski
  23,0
  Województwo
  27,0
  Kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 23 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 23
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 84,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 58,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  30,0
  Województwo
  26,0
  Cały kraj
  24,0
 • 30 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 30
 • 30 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 30
 • 71,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 46,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat rzeszowski
  13,0
  Podkarpackie
  22,0
  Cała Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 13 Szkoły policealne ogółem
 • 13
 • 13 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 13
 • 0,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat rzeszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat rzeszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat rzeszowski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rzeszowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie rzeszowskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie rzeszowskim znajdowało się 15 hoteli (2 ★★★★, 10 ★★★, 1 ★★, 2 ), 1 motel (kategorii ) oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 12 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 4
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 2)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 11
  • drzwi automatycznie otwierane: 6
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 16 (liczba sal: 45, liczba miejsc: 3 620)
  • z nagłośnieniem: 16
  • z projektorem multimedialnym: 16
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 11
  • z ekranem: 16
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 16
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 16
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 23


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie rzeszowskim: 32 (publiczne: 32, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 13 (przystosowane wejście do budynku: 13, udogodnienia wewnątrz budynku: 7). W powiecie rzeszowskim 24 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 3 679 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 884 (uczestnicy: 196 559)
  • seanse filmowe: 40 (uczestnicy: 1 735)
  • wystawy: 90 (uczestnicy: 9 260)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 30 (uczestnicy: 19 800)
  • koncerty: 188 (uczestnicy: 86 740)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 141 (uczestnicy: 9 587)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 87 (uczestnicy: 14 070)
  • konkursy: 55 (uczestnicy: 8 640)
  • pokazy teatralne: 44 (uczestnicy: 6 350)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 300)
  • interdyscyplinarne: 54 (uczestnicy: 22 080)
  • warsztaty: 70 (uczestnicy: 2 717)
  • inne: 84 (uczestnicy: 15 280)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 184 (członkowie: 3 934)
  • plastyczne/techniczne: 35 (członkowie: 556)
  • taneczne: 53 (członkowie: 1 168)
  • muzyczne: 15 (członkowie: 253)
  • teatralne: 3 (członkowie: 63)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 7 (członkowie: 242)
  • literackie: 1 (członkowie: 4)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 12 (członkowie: 378)
  • koło gospodyń wiejskich: 43 (członkowie: 1 112)
  • inne: 15 (członkowie: 158)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 36 (absolwenci: 789)
  • języków obcych: 5 (absolwenci: 83)
  • plastyczne: 10 (absolwenci: 220)
  • nauki gry na instrumentach: 8 (absolwenci: 114)
  • wiedzy praktycznej: 9 (absolwenci: 310)
  • tańca: 1 (absolwenci: 20)
  • komputerowe: 3 (absolwenci: 42)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 14
  • muzyczne: 8
  • politechniczne: 1
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 15
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 19
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 177 (członkowie: 3 466)
  • teatralne: 12 (członkowie: 163)
  • muzyczne - instrumentalne: 26 (członkowie: 476)
  • wokalne i chóry: 29 (członkowie: 555)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 56 (członkowie: 1 176)
  • taneczne: 50 (członkowie: 1 021)
  • inne: 4 (członkowie: 75)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie rzeszowskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 504 zwiedzających, co daje 30 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie rzeszowskim działało 67 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 673 617 wolumenów oraz 371 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 130 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 15 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 8 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 72 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 775 584 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 263
  • dostępne dla czytelników: 166
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 166
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 52
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 37
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 50
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 36
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 38
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 12


 • Kluby sportowe w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie rzeszowskim działało 96 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 4 996 członków. Zarejestrowano 5 010 ćwiczących (mężczyźni: 4 201, kobiety: 809, chłopcy do lat 18: 2 458, dziewczęta do lat 18: 711). Aktywnych było 161 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (124), instruktora sportowego (111) oraz inne osoby (41).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie rzeszowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rzeszowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat rzeszowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 241 wypadków drogowych w powiecie rzeszowskim odnotowano 18 ofiar śmiertelnych oraz 318 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 143,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 10,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 15,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 264,3 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie rzeszowskim zarejestrowanych było 120 338 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 83 577 samochodów osobowych (496,5 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 13 746 samochodów ciężarowych (87,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju), 430 autobusów (2,6 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 035 ciągników siodłowych (6,1 - wartość porównywalna do wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 9 902 motocykli (58,8 - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,0 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 19,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,0 lat.


  W 2017 roku w powiecie rzeszowskim znajdowało się 21 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 125 taksówek oraz 125 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 241 Wypadki drogowe
 • 18 Ofiary śmiertelne
 • 318 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie rzeszowskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 143,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  143,2
  Podkarpackie
  79,1
  Cały kraj
  87,6
 • 10,74 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  10,7
  Województwo
  6,6
  Cały kraj
  7,9
 • 14,96 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. rzeszowski
  15,0
  woj. podkarpackie
  9,5
  Polska
  10,6
 • 264,26 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. rzeszowski
  264,3
  Województwo
  136,2
  Cała Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 120 338 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie rzeszowskim w 2016 roku
 • 83 577 Samochody osobowe
 • 13 746 Samochody ciężarowe
 • 783 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 430 Autobusy
 • 672 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 035 Ciągniki samochodowe
 • 1 035   Ciągniki siodłowe
 • 10 976 Ciągniki rolnicze
 • 9 902 Motocykle
 • 3 018   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 7 339 Motorowery
 • 83 577Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie rzeszowskim
 • Samochody osobowe w powiecie rzeszowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 496,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat rzeszowski
  496,5
  woj. podkarpackie
  507,5
  Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg19 869
  • 1400-1649 kg23 592
  • 1650-1899 kg21 326
  • 1900 kg i więcej18 790
 • 19 869 do 1399 kg
 • 23 592 1400-1649 kg
 • 21 326 1650-1899 kg
 • 18 790 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 32 244 do 1399 cm3
 • 32 244
 • 45 329 1400-1999 cm3
 • 45 329
 • 6 004 2000 i więcej cm3
 • 6 004
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie rzeszowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna42 081
  • olej napędowy26 814
  • gaz (LPG)14 452
  • pozostałe230
 • 42 081 benzyna
 • 26 814 olej napędowy
 • 14 452 gaz (LPG)
 • 230 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 606 do 1 roku
 • 1 606
 • 613 2 lata
 • 613
 • 629 3 lata
 • 629
 • 2 026 4-5 lat
 • 2 026
 • 2 740 6-7 lat
 • 2 740
 • 5 190 8-9 lat
 • 5 190
 • 6 637 10-11 lat
 • 6 637
 • 16 653 12-15 lat
 • 16 653
 • 22 612 16-20 lat
 • 22 612
 • 9 097 21-25 lat
 • 9 097
 • 4 968 26-30 lat
 • 4 968
 • 10 806 31 lat i więcej
 • 10 806
 • 18,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie rzeszowskim
 • Powiat
  18,0 lat
  Województwo
  18,0 lat
  Polska
  17,9 lat
 • 13 746Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie rzeszowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie rzeszowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 87,8 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat rzeszowski
  87,8
  woj. podkarpackie
  76,8
  Kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 7 113 do 999 kg
 • 7 113
 • 3 648 1000-1499 kg
 • 3 648
 • 1 107 1500-2999 kg
 • 1 107
 • 125 3000-3499 kg
 • 125
 • 314 3500-4999 kg
 • 314
 • 572 5000-6999 kg
 • 572
 • 402 7000-9999 kg
 • 402
 • 295 10000-14999 kg
 • 295
 • 170 15000 kg i więcej
 • 170
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 754
  • olej napędowy10 075
  • gaz (LPG)813
  • pozostałe104
 • 2 754 benzyna
 • 10 075 olej napędowy
 • 813 gaz (LPG)
 • 104 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 216 do 1 roku
 • 216
 • 164 2 lata
 • 164
 • 130 3 lata
 • 130
 • 410 4-5 lat
 • 410
 • 832 6-7 lat
 • 832
 • 957 8-9 lat
 • 957
 • 1 050 10-11 lat
 • 1 050
 • 2 519 12-15 lat
 • 2 519
 • 2 753 16-20 lat
 • 2 753
 • 1 257 21-25 lat
 • 1 257
 • 926 26-30 lat
 • 926
 • 2 532 31 lat i więcej
 • 2 532
 • 18,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie rzeszowskim
 • Tutaj
  18,5 lat
  Podkarpackie
  18,3 lat
  Polska
  18,2 lat
 • 430Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie rzeszowskim
 • Autobusy w powiecie rzeszowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,6 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. rzeszowski
  2,6
  Województwo
  2,7
  Cały kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10
  • olej napędowy411
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe8
 • 10 benzyna
 • 411 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 8 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 7 4-5 lat
 • 7
 • 14 6-7 lat
 • 14
 • 21 8-9 lat
 • 21
 • 25 10-11 lat
 • 25
 • 88 12-15 lat
 • 88
 • 109 16-20 lat
 • 109
 • 46 21-25 lat
 • 46
 • 48 26-30 lat
 • 48
 • 69 31 lat i więcej
 • 69
 • 19,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie rzeszowskim
 • Tutaj
  19,9 lat
  Województwo
  20,0 lat
  Cały kraj
  20,5 lat
 • 1 035Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie rzeszowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie rzeszowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 6,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat rzeszowski
  6,1
  woj. podkarpackie
  6,2
  Cały kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy1 014
  • gaz (LPG)4
  • pozostałe9
 • 8 benzyna
 • 1 014 olej napędowy
 • 4 gaz (LPG)
 • 9 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 41 do 1 roku
 • 41
 • 5 2 lata
 • 5
 • 17 3 lata
 • 17
 • 94 4-5 lat
 • 94
 • 53 6-7 lat
 • 53
 • 205 8-9 lat
 • 205
 • 124 10-11 lat
 • 124
 • 173 12-15 lat
 • 173
 • 168 16-20 lat
 • 168
 • 80 21-25 lat
 • 80
 • 41 26-30 lat
 • 41
 • 34 31 lat i więcej
 • 34
 • 13,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie rzeszowskim
 • Tutaj
  13,0 lat
  Podkarpackie
  12,6 lat
  Cała Polska
  11,9 lat
 • 9 902Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie rzeszowskim
 • Motocykle w powiecie rzeszowskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 58,8 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  58,8
  Podkarpackie
  49,6
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 163 do 1 roku
 • 163
 • 63 2 lata
 • 63
 • 53 3 lata
 • 53
 • 147 4-5 lat
 • 147
 • 225 6-7 lat
 • 225
 • 412 8-9 lat
 • 412
 • 387 10-11 lat
 • 387
 • 753 12-15 lat
 • 753
 • 776 16-20 lat
 • 776
 • 526 21-25 lat
 • 526
 • 1 785 26-30 lat
 • 1 785
 • 4 612 31 lat i więcej
 • 4 612
 • 26,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie rzeszowskim
 • Tutaj
  26,0 lat
  Województwo
  25,9 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 21 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 20 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie rzeszowskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 184,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  184,7 km
  Podkarpackie
  331,2 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 1,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. rzeszowski
  1,3 km
  woj. podkarpackie
  2,8 km
  Kraj
  3,2 km
 • 125 Liczba licencji na taksówki
 • 125 Liczba taksówek