Powiat rzeszowski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat rzeszowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 169 800 Liczba mieszkańców
 • 1 157 km2 Powierzchnia
 • 145 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 11,8% Stopa urbanizacji
 • Józef Jodłowski Starosta
 • ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów Adres starostwa powiatowego
 • RZE Tablice rejestracyjne
Powiat rzeszowski na mapie
Identyfikatory
 • 1816 TERYT (TERC)
Herb powiatu rzeszowskiego
powiat rzeszowski herb
Flaga powiatu rzeszowskiego
powiat rzeszowski flaga

Powiat rzeszowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat rzeszowski ma 169 800 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 0,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu rzeszowskiego w 2050 roku wynosi 182 566, z czego 92 435 to kobiety, a 90 131 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu rzeszowskiego zawarli w 2020 roku 689 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,1% mieszkańców powiatu rzeszowskiego jest stanu wolnego, 58,0% żyje w małżeństwie, 1,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Powiat rzeszowski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 24. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,14 na 1000 mieszkańców powiatu rzeszowskiego. W 2020 roku urodziło się 1 789 dzieci, w tym 48,5% dziewczynek i 51,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 329 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,01 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 39,6% zgonów w powiecie rzeszowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,8% zgonów w powiecie rzeszowskim były nowotwory, a 7,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu rzeszowskiego przypada 10.38 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 2 424 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 474 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu rzeszowskiego 950. W tym samym roku 63 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 55.

  61,5% mieszkańców powiatu rzeszowskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu rzeszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 169 800 Liczba mieszkańców
 • 86 021 Kobiety
 • 83 779 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie rzeszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie rzeszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie rzeszowskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu rzeszowskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 182 566 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 92 435 Kobiety
 • 90 131 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie rzeszowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie rzeszowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie rzeszowskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu rzeszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 39,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat rzeszowski
  39,9 lat
  Województwo
  41,4 lat
  Cały kraj
  42,0 lat
 • 41,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat rzeszowski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu rzeszowskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat rzeszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat rzeszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat rzeszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,1% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  31,1%
  woj. podkarpackie
  30,5%
  Kraj
  28,8%
 • 25,9% Kobiety
  (Panny)
 • 36,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,0% Żonaci/Zamężne
 • powiat rzeszowski
  58,0%
  Podkarpackie
  57,1%
  Cały kraj
  55,8%
 • 57,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,7%
  Województwo
  8,7%
  Polska
  9,6%
 • 14,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 1,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  1,6%
  Województwo
  2,8%
  Polska
  5,0%
 • 1,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Powiat
  0,5%
  Podkarpackie
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie rzeszowskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • pow. rzeszowski
  4,1
  woj. podkarpackie
  3,7
  Kraj
  3,8
 • 0,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Powiat
  0,8
  woj. podkarpackie
  1,0
  Cały kraj
  1,3
 • 689 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie rzeszowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 24 Przyrost naturalny w roku 2020
 • 64 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -40 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,14 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat rzeszowski
  0,1
  Województwo
  -2,2
  Polska
  -3,2
 • 0,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -0,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie rzeszowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie rzeszowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie rzeszowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie rzeszowskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 789 Urodzenia żywe
 • 868 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 921 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,5%
  51,5%
 • 10,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,5
  woj. podkarpackie
  9,2
  Cały kraj
  9,3
 • 43,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  43,2
  Województwo
  38,8
  Polska
  39,9
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 100 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100
 • 91 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 91
 • 46 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 46
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 329 g Średnia waga noworodków
 • 3 288 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 368 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. rzeszowski
  3 329 g
  woj. podkarpackie
  3 352 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 21 Waga 4500g - 4999g
 • 21
 • 128 Waga 4000g - 4499g
 • 128
 • 539 Waga 3500g - 3999g
 • 539
 • 721 Waga 3000g - 3499g
 • 721
 • 270 Waga 2500g - 2999g
 • 270
 • 72 Waga 2000g - 2499g
 • 72
 • 21 Waga 1500g - 1999g
 • 21
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 14 Waga 600g - 999g
 • 14
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,44 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. rzeszowski
  1,44
  Województwo
  1,30
  Cały kraj
  1,38
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat rzeszowski
  0,70
  Podkarpackie
  0,63
  Polska
  0,67
 • 1,01 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  1,01
  Województwo
  0,81
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie rzeszowskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 765 Zgony
 • 804 Kobiety
  (Zgony)
 • 961 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,6%
  54,4%
 • 10 Zgony niemowląt
 • 4 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 6 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 40,0%
  60,0%
 • 10,4 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  10,4
  woj. podkarpackie
  11,4
  Cały kraj
  12,5
 • 98,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  98,7
  Podkarpackie
  123,3
  Polska
  134,3
 • 5,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,6
  Województwo
  4,3
  Cały kraj
  3,6
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. rzeszowski
  2,7
  Województwo
  2,8
  Cały kraj
  3,4
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie rzeszowskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  39,6%
  woj. podkarpackie
  42,8%
  Kraj
  39,4%
 • 22,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat rzeszowski
  22,8%
  Podkarpackie
  25,2%
  Polska
  26,5%
 • 7,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat rzeszowski
  7,1%
  Podkarpackie
  6,3%
  Polska
  6,6%
 • 12,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  12,1
  Cała Polska
  9,9
 • 64,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  64,0
  Kraj
  70,4
 • 204,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. rzeszowski
  204,6
  Województwo
  236,9
  Kraj
  283,2
 • 209,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  209,0
  Cała Polska
  261,3
 • 355,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 397,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 313,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  355,8
  Województwo
  403,2
  Kraj
  421,0
 • 41,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 64,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. rzeszowski
  41,2
  woj. podkarpackie
  56,6
  Cały kraj
  69,5
 • 22,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  22,3
  Województwo
  25,3
  Kraj
  35,1
 • 8,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat rzeszowski
  8,2
  woj. podkarpackie
  6,5
  Cała Polska
  7,9
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat rzeszowski
  1,0%
  woj. podkarpackie
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie rzeszowskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 93 Osoby w zamachach samobójczych
 • 33 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 60 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 61 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 32 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 30 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 6 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 24 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 19 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 55 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. rzeszowski
  55,0
  Podkarpackie
  26,0
  Kraj
  31,0
 • 18 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  18,0
  Podkarpackie
  11,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 2 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 2
 • 9 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 9
 • 8 zażycie innych leków
 • 8
 • 6 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 6
 • 12 samookaleczenie powierzchniowe
 • 12
 • 8 rzucenie się z wysokości
 • 8
 • 39 powieszenie się
 • 39
 • 4 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 4
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 3 inny
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 26 powieszenie się
 • 26
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 31 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 31
 • 10 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 10
 • 8 zawód miłosny
 • 8
 • 3 problemy w szkole lub pracy
 • 3
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 3 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 3
 • 8 inna nie wymieniona
 • 8
 • 29 nieustalona
 • 29
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 9 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 9
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 15 nieustalona
 • 15
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 12 lat i mniej
 • 3
 • 7 13-18 lat
 • 7
 • 17 19-24 lat
 • 17
 • 8 25-29 lat
 • 8
 • 42 30-49 lat
 • 42
 • 12 50-60 lat
 • 12
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 5 25-29 lat
 • 5
 • 14 30-49 lat
 • 14
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • 3 70 lat i więcej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy16
  • pod wpływem alkoholu28
  • pod wpływem środków odurzających2
  • pod wpływem leków9
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony41
 • 16 trzeźwy
 • 28 pod wpływem alkoholu
 • 2 pod wpływem środków odurzających
 • 9 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 41 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony25
 • 2 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 25 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 47 kawaler/panna
 • 47
 • 27 żonaty/zamężna
 • 27
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 11 nieustalony
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 15 kawaler/panna
 • 15
 • 13 żonaty/zamężna
 • 13
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne9
  • zasadnicze zawodowe10
  • średnie13
  • wyższe7
  • nieustalony53
 • 1 podstawowe niepełne
 • 9 podstawowe i gimnazjalne
 • 10 zasadnicze zawodowe
 • 13 średnie
 • 7 wyższe
 • 53 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie4
  • wyższe3
  • nieustalony18
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 3 wyższe
 • 18 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 23 praca
 • 23
 • 24 na utrzymaniu innej osoby
 • 24
 • 7 renta
 • 7
 • 3 emerytura
 • 3
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 33 nieustalony
 • 33
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 12 praca
 • 12
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 3 renta
 • 3
 • 3 emerytura
 • 3
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 8 nieustalony
 • 8
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 424 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 263 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 161 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 63 Zameldowania z zagranicy
 • 30 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 33 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 474 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 805 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 669 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 005 Saldo migracji
 • 485 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 520 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 950 Saldo migracji wewnętrznych
 • 458 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 492 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 55 Saldo migracji zagranicznych
 • 27 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 28 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie rzeszowskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat rzeszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rzeszowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie rzeszowskim oddano do użytku 1 003 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,88 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie rzeszowskim to 50 803 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 298 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  75,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 21,4% na sprzedaż lub wynajem, 3,2% jako lokale społeczne czynszowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie rzeszowskim to 5,02 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie rzeszowskim to 127,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,46% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,97% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,40% mieszkań posiada łazienkę, 74,24% korzysta z centralnego ogrzewania, a 69,15% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie rzeszowskim 312 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 604 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 454 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 257 transakcji (mediana cen - 4 603 zł/m2, średnia - 4 465 zł/m2), a na rynku wtórnym 55 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 673 zł/m2, średnia - 4 410 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 604 zł
 • Tutaj
  4 604 zł
  Podkarpackie
  4 988 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 4 604 zł Ogółem
 • 4 604 zł
 • 4 712 zł do 40 m2
 • 4 712 zł
 • 4 604 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 604 zł
 • 4 303 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 303 zł
 • 3 371 zł od 80,1 m2
 • 3 371 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 454 zł
 • Tutaj
  4 454 zł
  woj. podkarpackie
  4 799 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 4 454 zł Ogółem
 • 4 454 zł
 • 5 076 zł do 40 m2
 • 5 076 zł
 • 4 643 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 643 zł
 • 4 384 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 384 zł
 • 3 372 zł od 80,1 m2
 • 3 372 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 312
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m283
  • od 40,1 do 60 m2151
  • od 60,1 do 80 m251
  • od 80,1 m227
 • 83 do 40 m2
 • 151 od 40,1 do 60 m2
 • 51 od 60,1 do 80 m2
 • 27 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie rzeszowskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 603 zł
 • Powiat
  4 603 zł
  Województwo
  5 359 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 4 603 zł Ogółem
 • 4 603 zł
 • 4 703 zł do 40 m2
 • 4 703 zł
 • 4 613 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 613 zł
 • 4 302 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 302 zł
 • 3 216 zł od 80,1 m2
 • 3 216 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 465 zł
 • pow. rzeszowski
  4 465 zł
  Podkarpackie
  5 166 zł
  Kraj
  6 212 zł
 • 4 465 zł Ogółem
 • 4 465 zł
 • 4 968 zł do 40 m2
 • 4 968 zł
 • 4 700 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 700 zł
 • 4 296 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 296 zł
 • 3 327 zł od 80,1 m2
 • 3 327 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 257
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m275
  • od 40,1 do 60 m2126
  • od 60,1 do 80 m236
  • od 80,1 m220
 • 75 do 40 m2
 • 126 od 40,1 do 60 m2
 • 36 od 60,1 do 80 m2
 • 20 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 673 zł
 • Tutaj
  4 673 zł
  Podkarpackie
  4 436 zł
  Cała Polska
  4 694 zł
 • 4 673 zł Ogółem
 • 4 673 zł
 • 6 482 zł do 40 m2
 • 6 482 zł
 • 4 159 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 159 zł
 • 4 829 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 829 zł
 • 3 765 zł od 80,1 m2
 • 3 765 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 410 zł
 • pow. rzeszowski
  4 410 zł
  Podkarpackie
  4 469 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 4 410 zł Ogółem
 • 4 410 zł
 • 6 067 zł do 40 m2
 • 6 067 zł
 • 4 359 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 359 zł
 • 4 589 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 589 zł
 • 3 518 zł od 80,1 m2
 • 3 518 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 55
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m28
  • od 40,1 do 60 m225
  • od 60,1 do 80 m215
  • od 80,1 m27
 • 8 do 40 m2
 • 25 od 40,1 do 60 m2
 • 15 od 60,1 do 80 m2
 • 7 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 50 803 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 297,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  297,90
  Podkarpackie
  324,10
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 96,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  96,40 m2
  Podkarpackie
  82,40 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 28,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,70 m2
  woj. podkarpackie
  26,70 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,45 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. rzeszowski
  4,45
  woj. podkarpackie
  4,11
  Polska
  3,82
 • 3,36 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,36
  Województwo
  3,09
  Kraj
  2,55
 • 0,75 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat rzeszowski
  0,75
  Podkarpackie
  0,75
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 003 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 5,88 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,88
  woj. podkarpackie
  4,73
  Cała Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 5 039 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,02 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat rzeszowski
  5,02
  Podkarpackie
  4,38
  Polska
  3,77
 • 29,55 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. rzeszowski
  29,55
  Podkarpackie
  20,74
  Cały kraj
  21,77
 • 128 254 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 127,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. rzeszowski
  127,9 m2
  Województwo
  102,8 m2
  Cała Polska
  88,7 m2
 • 0,75 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  0,75 m2
  Województwo
  0,49 m2
  Cały kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 92,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  92,46%
  Podkarpackie
  94,86%
  Cały kraj
  96,97%
 • 88,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  88,97%
  Województwo
  92,04%
  Polska
  94,01%
 • 85,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  85,40%
  Województwo
  89,99%
  Polska
  91,78%
 • 74,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. rzeszowski
  74,24%
  woj. podkarpackie
  78,75%
  Cała Polska
  83,08%
 • 69,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  69,15%
  woj. podkarpackie
  75,14%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat rzeszowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie rzeszowskim na 1000 mieszkańców pracuje 189osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 43,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 56,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie rzeszowskim wynosiło w 2020 roku 8,9% (9,8% wśród kobiet i 8,1% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie rzeszowskim wynosiło 4 614,22 PLN, co odpowiada 83.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu rzeszowskiego 30 114 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 12 773 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -17 341.

  45,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu rzeszowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,6% w przemyśle i budownictwie, a 14,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 189 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  189,0
  woj. podkarpackie
  217,0
  Kraj
  252,0
 • 8,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,8% Kobiety
 • 8,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  8,9%
  woj. podkarpackie
  9,1%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie rzeszowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie rzeszowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie rzeszowskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 614 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 614 PLN
  Podkarpackie
  4 708 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie rzeszowskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 30 114 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 12 773 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -17 341 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,42 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 45,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 50,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 39,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,6% Przemysł i budownictwo
 • 12,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 15,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 14,3% Pozostałe
 • 23,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie rzeszowskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 32 207 Pracujący ogółem
 • 13 912 Kobiety
 • 18 295 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie rzeszowskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,5% W wieku produkcyjnym
 • 57,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat rzeszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 62,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  62,6
  Województwo
  63,7
  Polska
  68,0
 • 29,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  29,8
  Podkarpackie
  34,0
  Cały kraj
  37,5
 • 90,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  90,8
  Województwo
  114,6
  Polska
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat rzeszowski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie rzeszowskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane były 14 123 podmioty gospodarki narodowej, z czego 11 360 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 203 nowe podmioty, a 447 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (1 301) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (991) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (936) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (447) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie rzeszowskim najwięcej (949) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (13 603) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,1% (151) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,0% (4 381) podmiotów, a 67,9% (9 591) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie rzeszowskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.8%) oraz Budownictwo (20.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 14 123 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 151 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4 381 Przemysł i budownictwo
 • 9 591 Pozostała działalność
 • 1 203 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie rzeszowskim w 2020 roku
 • 447 Podmioty wyrejestrowane w powiecie rzeszowskim w 2020 roku
 • 11 360 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 603 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 13 603
 • 437 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 437
 • 72 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 72
 • 11 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 11
 • 14 112 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 14 112
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 57 Spółdzielnie ogółem
 • 57
 • 1 141 Spółki handlowe ogółem
 • 1 141
 • 92  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 92
 • 13  Spółki handlowe - akcyjne
 • 13
 • 949  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 949
 • 89    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 89
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 436 Spółki cywilne ogółem
 • 436
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 360 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 593 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 593
 • 2 334 Budownictwo
 • 2 334
 • 1 406 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 406
 • 1 071 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 071
 • 990 Transport i gospodarka magazynowa
 • 990
 • 561 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 561
 • 503 Pozostała działalność
 • 503
 • 493 Informacja i komunikacja
 • 493
 • 305 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 305
 • 278 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 278
 • 234 Edukacja
 • 234
 • 225 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 225
 • 120 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 120
 • 119 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 119
 • 102 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 102
 • 13 Górnictwo i wydobywanie
 • 13
 • 8 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 8
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rzeszowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie rzeszowskim stwierdzono 1 247 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 7,34 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie rzeszowskim wynosi 66,50% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu rzeszowskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 3,12 (wykrywalność 37%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,11 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,58 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,27 (40%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat rzeszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 247 Przestępstwa ogółem
 • 1 247
 • 698 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 698
 • 216 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 216
 • 268 Przestępstwa drogowe
 • 268
 • 34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 34
 • 531 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 531
 • 7,34 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. rzeszowski
  7,34
  woj. podkarpackie
  15,15
  Cały kraj
  19,96
 • 4,11 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. rzeszowski
  4,11
  woj. podkarpackie
  7,01
  Polska
  12,25
 • 1,27 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. rzeszowski
  1,27
  Podkarpackie
  6,10
  Polska
  5,17
 • 1,58 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. rzeszowski
  1,58
  Podkarpackie
  1,52
  Polska
  1,73
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,20
  Województwo
  0,29
  Cały kraj
  0,37
 • 3,12 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,12
  woj. podkarpackie
  8,68
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat rzeszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat rzeszowski
  67%
  Podkarpackie
  80%
  Cała Polska
  73%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  60%
  woj. podkarpackie
  70%
  Kraj
  65%
 • 40% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  40%
  Podkarpackie
  87%
  Cały kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat rzeszowski
  99%
  Podkarpackie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. rzeszowski
  94%
  Podkarpackie
  87%
  Cała Polska
  87%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  38%
  Podkarpackie
  74%
  Polska
  54%

Powiat rzeszowski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu rzeszowskiego wyniosła w 2020 roku 174,1 mln złotych, co daje 1,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.5% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu rzeszowskiego - 19.4% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (16.4%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (10.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 39,9 mln złotych, czyli 22,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu rzeszowskiego wyniosła w 2020 roku 219,5 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 32.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (37.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.1%) oraz z Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (12.9%). W budżecie powiatu rzeszowskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 207 złotych na mieszkańca (16,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 14,8 złotych na mieszkańca (1,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie rzeszowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu rzeszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat rzeszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu rzeszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  132,4 mln

  802(100%)

  130,1 mln

  783(100%)

  168,5 mln

  1,0 tys(100%)

  123,1 mln

  734(100%)

  138,6 mln

  825(100%)

  147,3 mln

  868(100%)

  160,7 mln

  953(100%)

  174,1 mln

  1,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  25,1 mln

  151(18.9%)

  25,2 mln

  151(19.4%)

  28,8 mln

  172(17.1%)

  37,3 mln

  222(30.3%)

  50,2 mln

  297(36.2%)

  47,2 mln

  277(32.1%)

  43,2 mln

  255(26.9%)

  33,7 mln

  198(19.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,2 mln

  110(13.8%)

  20,1 mln

  121(15.5%)

  20,7 mln

  124(12.3%)

  19,8 mln

  117(16.1%)

  21,3 mln

  126(15.4%)

  22,2 mln

  130(15.1%)

  24,7 mln

  146(15.4%)

  28,6 mln

  168(16.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  18,6 mln

  112(14%)

  18,1 mln

  109(13.9%)

  20,9 mln

  125(12.4%)

  19,1 mln

  114(15.5%)

  14,3 mln

  84,8(10.3%)

  15,6 mln

  91,6(10.6%)

  16,5 mln

  97,5(10.3%)

  18,9 mln

  111(10.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  11,8 mln

  71,3(8.9%)

  13,1 mln

  78,7(10.1%)

  12,2 mln

  72,8(7.2%)

  11,6 mln

  68,8(9.4%)

  9,4 mln

  55,8(6.8%)

  8,8 mln

  51,3(5.9%)

  13,4 mln

  78,9(8.3%)

  18,4 mln

  108(10.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,2 mln

  67,5(8.5%)

  11,8 mln

  70,6(9%)

  12,3 mln

  73,8(7.3%)

  13,4 mln

  79,6(10.9%)

  14,2 mln

  83,8(10.2%)

  15,6 mln

  91,8(10.6%)

  16,5 mln

  97,2(10.3%)

  17,4 mln

  102(10%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  8,7 mln

  52,7(6.6%)

  8,0 mln

  47,8(6.1%)

  7,6 mln

  45,6(4.5%)

  8,0 mln

  47,3(6.5%)

  8,7 mln

  51,4(6.3%)

  9,1 mln

  53,3(6.2%)

  9,9 mln

  58,6(6.2%)

  11,8 mln

  69,0(6.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,8 mln

  28,9(3.6%)

  4,9 mln

  29,3(3.8%)

  5,7 mln

  34,2(3.4%)

  6,1 mln

  36,1(4.9%)

  6,6 mln

  38,8(4.7%)

  7,9 mln

  46,4(5.4%)

  8,7 mln

  51,4(5.4%)

  11,6 mln

  67,9(6.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  24,7 mln

  149(18.6%)

  13,0 mln

  78,2(10%)

  42,5 mln

  254(25.2%)

  799,9 tys

  4,8(0.6%)

  1,2 mln

  7,1(0.9%)

  5,7 mln

  33,5(3.9%)

  9,4 mln

  55,4(5.8%)

  10,3 mln

  60,4(5.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  4,7 mln

  28,3(3.5%)

  4,6 mln

  27,7(3.5%)

  4,9 mln

  29,0(2.9%)

  4,3 mln

  25,8(3.5%)

  4,2 mln

  24,8(3%)

  4,7 mln

  27,6(3.2%)

  5,5 mln

  32,3(3.4%)

  9,6 mln

  56,3(5.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  405

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 mln

  11,0(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  742,0 tys

  4,5(0.6%)

  9,5 mln

  56,9(7.3%)

  7,2 mln

  43,2(4.3%)

  1,0 mln

  6,0(0.8%)

  1,5 mln

  8,8(1.1%)

  2,3 mln

  13,4(1.5%)

  3,0 mln

  17,8(1.9%)

  1,5 mln

  8,7(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  48,6 tys

  0,3(0%)

  40,0 tys

  0,2(0%)

  14,1 tys

  0,1(0%)

  13,7 tys

  0,1(0%)

  21,3 tys

  0,1(0%)

  162,5 tys

  1,0(0.1%)

  235,6 tys

  1,4(0.1%)

  916,0 tys

  5,4(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  352,5 tys

  2,1(0.3%)

  358,6 tys

  2,2(0.3%)

  370,8 tys

  2,2(0.2%)

  377,8 tys

  2,2(0.3%)

  370,3 tys

  2,2(0.3%)

  444,3 tys

  2,6(0.3%)

  419,7 tys

  2,5(0.3%)

  497,6 tys

  2,9(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  143,7 tys

  0,9(0.1%)

  87,1 tys

  0,5(0.1%)

  235,0 tys

  1,4(0.1%)

  683,7 tys

  4,1(0.6%)

  702,3 tys

  4,2(0.5%)

  646,4 tys

  3,8(0.4%)

  585,2 tys

  3,5(0.4%)

  470,3 tys

  2,8(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  432,1 tys

  2,6(0.4%)

  437,8 tys

  2,6(0.3%)

  435,8 tys

  2,6(0.3%)

  461,1 tys

  2,7(0.3%)

  455,1 tys

  2,7(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  112,1 tys

  0,7(0.1%)

  163,8 tys

  1,0(0.1%)

  115,4 tys

  0,7(0.1%)

  120,8 tys

  0,7(0.1%)

  119,9 tys

  0,7(0.1%)

  129,9 tys

  0,8(0.1%)

  131,5 tys

  0,8(0.1%)

  106,3 tys

  0,6(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  26,0 tys

  0,2(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  100,0 tys

  0,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,2 mln

  19,3(2.4%)

  995,9 tys

  6,0(0.8%)

  681,6 tys

  4,1(0.4%)

  82,9 tys

  0,5(0.1%)

  79,4 tys

  0,5(0.1%)

  86,4 tys

  0,5(0.1%)

  1,6 mln

  9,2(1%)

  35,3 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  62,2 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  101,4 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 mln

  25,2(2.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  91,1 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  88,1 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie rzeszowskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu rzeszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat rzeszowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu rzeszowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  132,8 mln

  804(100%)

  125,6 mln

  756(100%)

  145,8 mln

  874(100%)

  129,3 mln

  771(100%)

  140,2 mln

  834(100%)

  155,0 mln

  914(100%)

  164,0 mln

  972(100%)

  219,5 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  34,1 mln

  206(25.7%)

  33,6 mln

  202(26.8%)

  34,4 mln

  205(23.6%)

  38,8 mln

  231(30%)

  42,1 mln

  249(30%)

  48,9 mln

  287(31.5%)

  54,0 mln

  319(33%)

  82,1 mln

  481(37.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  22,3 mln

  134(16.8%)

  24,3 mln

  146(19.4%)

  26,1 mln

  156(17.9%)

  28,7 mln

  170(22.2%)

  32,1 mln

  190(22.9%)

  36,7 mln

  215(23.7%)

  41,4 mln

  244(25.2%)

  41,9 mln

  246(19.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  752,0 tys

  4,5(0.6%)

  4,5 mln

  26,8(3.6%)

  12,3 mln

  73,4(8.4%)

  3,6 mln

  21,2(2.8%)

  10,5 mln

  61,9(7.5%)

  17,2 mln

  101(11.1%)

  10,8 mln

  63,6(6.6%)

  28,4 mln

  167(12.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,2 mln

  79,6(9.9%)

  12,8 mln

  76,9(10.2%)

  16,5 mln

  98,6(11.3%)

  13,6 mln

  80,8(10.5%)

  12,7 mln

  75,2(9.1%)

  13,9 mln

  81,3(8.9%)

  14,4 mln

  85,3(8.8%)

  16,6 mln

  97,1(7.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  11,7 mln

  70,4(8.8%)

  12,6 mln

  75,7(10%)

  11,0 mln

  65,9(7.6%)

  10,2 mln

  60,7(7.9%)

  9,1 mln

  53,6(6.5%)

  8,5 mln

  49,8(5.5%)

  10,9 mln

  64,1(6.6%)

  14,9 mln

  87,1(6.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  3,2 mln

  19,2(2.4%)

  3,5 mln

  20,8(2.8%)

  3,2 mln

  19,3(2.2%)

  3,4 mln

  20,3(2.6%)

  5,0 mln

  29,5(3.6%)

  3,3 mln

  19,6(2.2%)

  4,0 mln

  23,7(2.4%)

  8,1 mln

  47,4(3.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  7,2 mln

  43,1(5.4%)

  6,3 mln

  37,8(5%)

  5,0 mln

  29,6(3.4%)

  5,2 mln

  31,2(4.1%)

  6,4 mln

  37,6(4.5%)

  5,6 mln

  32,9(3.6%)

  6,1 mln

  35,8(3.7%)

  7,6 mln

  44,5(3.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,4 mln

  74,7(9.3%)

  9,0 mln

  54,0(7.2%)

  11,5 mln

  68,8(7.9%)

  15,3 mln

  91,1(11.9%)

  15,7 mln

  93,0(11.2%)

  12,9 mln

  75,9(8.4%)

  13,9 mln

  81,9(8.5%)

  7,3 mln

  42,8(3.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  25,2 mln

  152(19%)

  13,5 mln

  80,9(10.7%)

  20,0 mln

  119(13.7%)

  7,2 mln

  42,6(5.5%)

  969,5 tys

  5,7(0.7%)

  636,8 tys

  3,7(0.4%)

  1,4 mln

  8,3(0.9%)

  4,4 mln

  25,5(2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  8,7(1.1%)

  3,6 mln

  21,4(2.8%)

  130,1 tys

  0,8(0.1%)

  2,0 mln

  11,9(1.6%)

  2,2 mln

  13,2(1.6%)

  2,7 mln

  16,0(1.8%)

  2,2 mln

  13,0(1.3%)

  2,6 mln

  15,2(1.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  344

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  9,3(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  432,1 tys

  2,6(0.3%)

  437,8 tys

  2,6(0.3%)

  435,8 tys

  2,6(0.3%)

  461,1 tys

  2,7(0.3%)

  455,1 tys

  2,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  139,0 tys

  0,8(0.1%)

  275,2 tys

  1,7(0.2%)

  45,1 tys

  0,3(0%)

  95,5 tys

  0,6(0.1%)

  138,2 tys

  0,8(0.1%)

  577,9 tys

  3,4(0.4%)

  956,8 tys

  5,6(0.6%)

  417,1 tys

  2,4(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  14,9 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  95,3 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  223,1 tys

  1,3(0.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  637,8 tys

  3,8(0.5%)

  737,5 tys

  4,4(0.6%)

  792,2 tys

  4,7(0.5%)

  406,9 tys

  2,4(0.3%)

  506,5 tys

  3,0(0.4%)

  375,0 tys

  2,2(0.2%)

  438,1 tys

  2,6(0.3%)

  201,4 tys

  1,2(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  148,2 tys

  0,9(0.1%)

  149,6 tys

  0,9(0.1%)

  146,4 tys

  0,9(0.1%)

  143,9 tys

  0,9(0.1%)

  143,4 tys

  0,8(0.1%)

  148,7 tys

  0,9(0.1%)

  142,0 tys

  0,8(0.1%)

  151,0 tys

  0,9(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  82,5 tys

  0,5(0.1%)

  163,9 tys

  1,0(0.1%)

  143,5 tys

  0,9(0.1%)

  131,4 tys

  0,8(0.1%)

  137,6 tys

  0,8(0.1%)

  323,7 tys

  1,9(0.2%)

  55,6 tys

  0,3(0%)

  54,1 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  420,0 tys

  2,5(0.3%)

  480,0 tys

  2,9(0.4%)

  600,0 tys

  3,6(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  400,3 tys

  2,3(0.3%)

  614,2 tys

  3,6(0.4%)

  56,1

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  106

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,6 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 mln

  23,7(2.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  91,1 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  88,1 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat rzeszowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 42 487 mieszkańców powiatu rzeszowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 20 721 kobiet oraz 21 766 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 17,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,2% mieszkańców powiatu rzeszowskiego, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 22,3% podstawowym ukończonym. 1,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu rzeszowskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie rzeszowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,6%) oraz zasadnicze zawodowe (18,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,3%) oraz podstawowe ukończone (19,9%).

  W roku 2018 w powiecie rzeszowskim mieściło się 55 przedszkoli, w których do 211 oddziałów uczęszczało 4 530 dzieci (2 128 dziewczynek oraz 2 402 chłopców). Dostępne były 4 934 miejsca. Dla porównania w 2008 roku w powiecie rzeszowskim mieściło się 36 przedszkoli, w których do 110 oddziałów uczęszczało 2 582 dzieci (1 270 dziewczynek oraz 1 312 chłopców). Dostępnych było 2 645 miejsc.

  17,7% mieszkańców powiatu rzeszowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,7% wśród dziewczynek i 17,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 868 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,94 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 98 szkół podstawowych, w których w 924 oddziałach uczyło się 14 012 uczniów (6 776 kobiet oraz 7 236 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie rzeszowskim placówkę miało 105 szkół podstawowych, w których w 701 oddziałach uczyło się 11 600 uczniów (5 702 kobiety oraz 5 898 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (28,0% wśród dziewczynek i 28,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,78.

  W powiecie rzeszowskim znajduje się 8 licea ogólnokształcące, w których w 36 oddziałach uczyło się 761 uczniów (498 kobiet oraz 263 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 290 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie rzeszowskim placówkę miałp 9 licea ogólnokształcące, w których w 49 oddziałach uczyło się 1 361 uczniów (820 kobiet oraz 541 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 384 absolwentów.

  W powiecie rzeszowskim znajdują się 3 Technika, w których w 36 oddziałach uczyło się 965 uczniów (553 kobiety oraz 412 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 209 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie rzeszowskim placówkę miało 5 Technik, w których w 45 oddziałach uczyło się 1 082 uczniów (516 kobiet oraz 566 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 253 absolwentów.

  W powiecie rzeszowskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 6 oddziałach uczyło się 144 uczniów (19 kobiet oraz 125 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,9% mieszkańców (13,1% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,1 uczniów. 24,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 26,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,0% mieszkańców powiatu rzeszowskiego w wieku potencjalnej nauki (28,0% kobiet i 28,1% mężczyzn).

 • 13,8% Wykształcenie wyższe
 • pow. rzeszowski
  13,8%
  Województwo
  15,7%
  Cała Polska
  17,9%
 • 16,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. rzeszowski
  30,8%
  Województwo
  32,8%
  Kraj
  33,3%
 • 32,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,3%
  Województwo
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat rzeszowski
  11,3%
  Podkarpackie
  11,5%
  Cała Polska
  12,4%
 • 14,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,2%
  Podkarpackie
  18,7%
  Cały kraj
  18,1%
 • 15,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  25,2%
  Województwo
  23,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 18,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. rzeszowski
  6,3%
  woj. podkarpackie
  6,0%
  Polska
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. rzeszowski
  22,3%
  Województwo
  20,6%
  Cała Polska
  19,3%
 • 24,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 19,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat rzeszowski
  1,7%
  woj. podkarpackie
  1,4%
  Polska
  1,4%
 • 2,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 868 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  868,0
  Województwo
  849,0
  Polska
  873,0
 • 0,94 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat rzeszowski
  0,94
  woj. podkarpackie
  0,95
  Kraj
  0,89
 •  
 • 55Przedszkola
 • 56 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 211 Oddziały
 • 81 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 4 934 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat rzeszowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4 530 Dzieci
 • 2 128 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 402 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,0%
  53,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 138 2 lata i mniej
 • 138
 • 1 032 3 lata
 • 1 032
 • 1 156 4 lata
 • 1 156
 • 1 089 5 lata
 • 1 089
 • 1 104 6 lat
 • 1 104
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 73 2 lata i mniej
 • 73
 • 487 3 lata
 • 487
 • 547 4 lata
 • 547
 • 502 5 lata
 • 502
 • 517 6 lat
 • 517
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 65 2 lata i mniej
 • 65
 • 545 3 lata
 • 545
 • 609 4 lata
 • 609
 • 587 5 lata
 • 587
 • 587 6 lat
 • 587
 • 9 7 lat i więcej
 • 9
 • 1 500 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 340,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 334,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 103,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 100,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16Punkty przedszkolne
 • 33 Oddziały
 • 820 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat rzeszowski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 741 Dzieci
 • 375 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 366 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,6%
  49,4%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 176 3 lata
 • 176
 • 218 4 lata
 • 218
 • 195 5 lata
 • 195
 • 132 6 lat
 • 132
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 89 3 lata
 • 89
 • 106 4 lata
 • 106
 • 97 5 lata
 • 97
 • 69 6 lat
 • 69
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 87 3 lata
 • 87
 • 112 4 lata
 • 112
 • 98 5 lata
 • 98
 • 63 6 lat
 • 63
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 39,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 39,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat rzeszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 97Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 914 Oddziały
 • 13 968 Uczniowie
 • 6 758 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 210 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 1 871 Uczniowie w 1 klasie
 • 917 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 954 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 660 Absolwenci 2016
 • 818 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 842 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 10 Oddziały
 • 44 Uczniowie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 40,9%
  59,1%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,2
  Podkarpackie
  15,5
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,2
 • 15,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,2
 • 15,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,3
 • 4,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,4
 •  
 • 1 257,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 996,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 261,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 16,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 290 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki1 220
  • angielski26
  • inny44
 • 1 220 niemiecki
 • 26 angielski
 • 44 inny
 •  
 • 89,78 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. rzeszowski
  89,78
  Województwo
  93,09
  Cały kraj
  95,46
 • 89,20 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  89,20
  Województwo
  92,29
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat rzeszowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat rzeszowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat rzeszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 36 Oddziały
 • 761 Uczniowie
 • 498 Kobiety
  (uczniowie)
 • 263 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,4%
  34,6%
 • 231 Uczniowie w 1 klasie
 • 147 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 84 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 290 Absolwenci
 • 185 Kobiety
  (absolwenci)
 • 105 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat rzeszowski
  21,1
  woj. podkarpackie
  27,4
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 76,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 50,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat rzeszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 36 Oddziały
 • 965 Uczniowie
 • 553 Kobiety
  (uczniowie)
 • 412 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,3%
  42,7%
 • 267 Uczniowie w 1 klasie
 • 152 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 115 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 209 Absolwenci
 • 115 Kobiety
  (absolwenci)
 • 94 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  26,8
  Podkarpackie
  26,5
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 73,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 51,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat rzeszowski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 144 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 125 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 13,2%
  86,8%
 • 66 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  24,0
  Podkarpackie
  23,0
  Polska
  17,9
 •  
 •  
 • 3 195 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 795
  • niemiecki1 202
  • rosyjski77
  • hiszpański75
  • włoski28
 • 1 795 angielski
 • 1 202 niemiecki
 • 77 rosyjski
 • 75 hiszpański
 • 28 włoski
 • 18 francuski
 • 464 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki302
  • angielski127
  • francuski35
 • 302 niemiecki
 • 127 angielski
 • 35 francuski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat rzeszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat rzeszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat rzeszowski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rzeszowski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie rzeszowskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie rzeszowskim znajdowało się 16 hoteli (1 ★★★★, 11 ★★★, 2 ★★, 2 ), 1 motel (kategorii ) oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 13 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 3
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 3 (całoroczne: 2)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 11
  • drzwi automatycznie otwierane: 6
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 16 (liczba sal: 45, liczba miejsc: 3 620)
  • z nagłośnieniem: 16
  • z projektorem multimedialnym: 16
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 11
  • z ekranem: 16
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 16
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 16
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 23


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie rzeszowskim: 31 (publiczne: 31, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 18, udogodnienia wewnątrz budynku: 10). W powiecie rzeszowskim 24 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 3 216 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 340 (uczestnicy: 19 326)
  • seanse filmowe: 16 (uczestnicy: 995)
  • wystawy: 30 (uczestnicy: 1 651)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 900)
  • koncerty: 35 (uczestnicy: 5 188)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 34 (uczestnicy: 1 272)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 55 (uczestnicy: 1 538)
  • konkursy: 55 (uczestnicy: 3 002)
  • pokazy teatralne: 19 (uczestnicy: 1 820)
  • konferencje: 7 (uczestnicy: 290)
  • interdyscyplinarne: 11 (uczestnicy: 500)
  • warsztaty: 65 (uczestnicy: 1 758)
  • inne: 8 (uczestnicy: 412)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 130 (członkowie: 2 711)
  • plastyczne/techniczne: 34 (członkowie: 483)
  • taneczne: 21 (członkowie: 411)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 96)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 19)
  • teatralne: 1 (członkowie: 5)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 6 (członkowie: 85)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 13 (członkowie: 470)
  • koło gospodyń wiejskich: 42 (członkowie: 1 095)
  • inne: 3 (członkowie: 47)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 31 (absolwenci: 463)
  • języków obcych: 10 (absolwenci: 162)
  • plastyczne: 5 (absolwenci: 56)
  • nauki gry na instrumentach: 6 (absolwenci: 59)
  • tańca: 9 (absolwenci: 180)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 11
  • muzyczne: 7
  • komputerowe: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 16
  • inne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 138 (członkowie: 2 630)
  • teatralne: 10 (członkowie: 117)
  • muzyczne - instrumentalne: 20 (członkowie: 285)
  • wokalne i chóry: 17 (członkowie: 340)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 37 (członkowie: 873)
  • taneczne: 49 (członkowie: 939)
  • inne: 5 (członkowie: 76)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie rzeszowskim działało 67 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 674 388 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 109 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 17 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 12 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 72 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 775 584 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 271
  • dostępne dla czytelników: 179
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 178
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 57
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 47
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 54
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 48


 • Kluby sportowe w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie rzeszowskim działało 96 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 4 996 członków. Zarejestrowano 5 010 ćwiczących (mężczyźni: 4 201, kobiety: 809, chłopcy do lat 18: 2 458, dziewczęta do lat 18: 711). Aktywnych było 161 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (124), instruktora sportowego (111) oraz inne osoby (41).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie rzeszowskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat rzeszowski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat rzeszowski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 178 wypadków drogowych w powiecie rzeszowskim odnotowano 17 ofiar śmiertelnych oraz 187 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 104,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 10,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 12,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 132,8 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie rzeszowskim zarejestrowanych było 140 843 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 98 917 samochodów osobowych (580,0 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 15 570 samochodów ciężarowych (98,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju), 339 autobusów (2,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 295 ciągników siodłowych (7,6 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 12 105 motocykli (71,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,4 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 14,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 26,1 lat.


  W 2020 roku w powiecie rzeszowskim znajdowało się 40 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 7 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 72 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 72 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie rzeszowskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 178 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 17 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 187 Ranni
  (rok 2020)
 • 37 Lekko ranni
 • 150 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie rzeszowskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 104,37 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  104,4
  Województwo
  55,0
  Polska
  61,5
 • 9,97 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  10,0
  Podkarpackie
  6,2
  Cały kraj
  6,5
 • 109,65 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. rzeszowski
  109,6
  woj. podkarpackie
  58,5
  Kraj
  69,2
 • 12,07 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  12,1
  Województwo
  7,7
  Polska
  7,6
 • 132,77 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  132,8
  Podkarpackie
  72,0
  Kraj
  80,2
 • 9,55 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • powiat rzeszowski
  9,6
  Podkarpackie
  11,3
  Cały kraj
  10,6
 • 105,06 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  105,1
  Województwo
  106,3
  Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 140 843 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie rzeszowskim w 2020 roku
 • 98 917 Samochody osobowe
 • 15 570 Samochody ciężarowe
 • 94 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 339 Autobusy
 • 831 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 295 Ciągniki samochodowe
 • 1 295   Ciągniki siodłowe
 • 11 786 Ciągniki rolnicze
 • 12 105 Motocykle
 • 3 914   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 7 935 Motorowery
 • 98 917Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie rzeszowskim
 • Samochody osobowe w powiecie rzeszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 580,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  580,0
  Podkarpackie
  592,7
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg17 802
  • 1400-1649 kg24 200
  • 1650-1899 kg27 154
  • 1900 kg i więcej29 761
 • 17 802 do 1399 kg
 • 24 200 1400-1649 kg
 • 27 154 1650-1899 kg
 • 29 761 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 35 211 do 1399 cm3
 • 35 211
 • 55 432 1400-1999 cm3
 • 55 432
 • 8 274 2000 i więcej cm3
 • 8 274
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie rzeszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna48 362
  • olej napędowy32 333
  • gaz (LPG)17 183
  • pozostałe1 039
 • 48 362 benzyna
 • 32 333 olej napędowy
 • 17 183 gaz (LPG)
 • 1 039 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 2 374 do 1 roku
 • 2 374
 • 1 454 2 lata
 • 1 454
 • 1 493 3 lata
 • 1 493
 • 2 949 4-5 lat
 • 2 949
 • 3 018 6-7 lat
 • 3 018
 • 4 193 8-9 lat
 • 4 193
 • 5 757 10-11 lat
 • 5 757
 • 19 103 12-15 lat
 • 19 103
 • 24 555 16-20 lat
 • 24 555
 • 13 843 21-25 lat
 • 13 843
 • 5 646 26-30 lat
 • 5 646
 • 14 532 31 lat i więcej
 • 14 532
 • 18,4 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie rzeszowskim
 • powiat rzeszowski
  18,4 lat
  Województwo
  18,9 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 15 570Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie rzeszowskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie rzeszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 98,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  98,9
  Województwo
  88,9
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 7 711 do 999 kg
 • 7 711
 • 4 553 1000-1499 kg
 • 4 553
 • 1 223 1500-2999 kg
 • 1 223
 • 127 3000-3499 kg
 • 127
 • 326 3500-4999 kg
 • 326
 • 580 5000-6999 kg
 • 580
 • 452 7000-9999 kg
 • 452
 • 376 10000-14999 kg
 • 376
 • 222 15000 kg i więcej
 • 222
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 631
  • olej napędowy10 997
  • gaz (LPG)764
  • pozostałe1 178
 • 2 631 benzyna
 • 10 997 olej napędowy
 • 764 gaz (LPG)
 • 1 178 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 246 do 1 roku
 • 246
 • 177 2 lata
 • 177
 • 188 3 lata
 • 188
 • 503 4-5 lat
 • 503
 • 658 6-7 lat
 • 658
 • 794 8-9 lat
 • 794
 • 1 103 10-11 lat
 • 1 103
 • 2 597 12-15 lat
 • 2 597
 • 3 137 16-20 lat
 • 3 137
 • 1 967 21-25 lat
 • 1 967
 • 1 034 26-30 lat
 • 1 034
 • 3 166 31 lat i więcej
 • 3 166
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie rzeszowskim
 • Tutaj
  19,4 lat
  woj. podkarpackie
  19,3 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 339Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie rzeszowskim
 • Autobusy w powiecie rzeszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,0 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat rzeszowski
  2,0
  Podkarpackie
  2,8
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna10
  • olej napędowy257
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe71
 • 10 benzyna
 • 257 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 71 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 4 2 lata
 • 4
 • 4 3 lata
 • 4
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 6 8-9 lat
 • 6
 • 13 10-11 lat
 • 13
 • 42 12-15 lat
 • 42
 • 88 16-20 lat
 • 88
 • 43 21-25 lat
 • 43
 • 25 26-30 lat
 • 25
 • 105 31 lat i więcej
 • 105
 • 22,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie rzeszowskim
 • pow. rzeszowski
  22,9 lat
  woj. podkarpackie
  20,9 lat
  Cała Polska
  21,6 lat
 • 1 295Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie rzeszowskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie rzeszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,6
  woj. podkarpackie
  8,4
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy1 165
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe119
 • 8 benzyna
 • 1 165 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 119 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 7 do 1 roku
 • 7
 • 7 2 lata
 • 7
 • 19 3 lata
 • 19
 • 107 4-5 lat
 • 107
 • 75 6-7 lat
 • 75
 • 169 8-9 lat
 • 169
 • 97 10-11 lat
 • 97
 • 343 12-15 lat
 • 343
 • 188 16-20 lat
 • 188
 • 150 21-25 lat
 • 150
 • 74 26-30 lat
 • 74
 • 59 31 lat i więcej
 • 59
 • 14,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie rzeszowskim
 • powiat rzeszowski
  14,8 lat
  Województwo
  13,4 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 12 105Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie rzeszowskim
 • Motocykle w powiecie rzeszowskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 71,0 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  71,0
  woj. podkarpackie
  61,3
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 121 do 1 roku
 • 121
 • 65 2 lata
 • 65
 • 74 3 lata
 • 74
 • 340 4-5 lat
 • 340
 • 224 6-7 lat
 • 224
 • 295 8-9 lat
 • 295
 • 395 10-11 lat
 • 395
 • 1 227 12-15 lat
 • 1 227
 • 1 262 16-20 lat
 • 1 262
 • 965 21-25 lat
 • 965
 • 788 26-30 lat
 • 788
 • 6 349 31 lat i więcej
 • 6 349
 • 26,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie rzeszowskim
 • Tutaj
  26,1 lat
  Podkarpackie
  25,8 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 30 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 10 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie rzeszowskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 345,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  345,2 km
  Podkarpackie
  378,5 km
  Polska
  551,8 km
 • 2,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. rzeszowski
  2,3 km
  Województwo
  3,2 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • 7 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 72 Liczba licencji na taksówki
 • 72 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami