Ciężkowice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Ciężkowice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Ciężkowice to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu tarnowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Ciężkowice.
 • 2 487 Liczba mieszkańców
 • 10,0 km² Powierzchnia
 • 248,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1998 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 14 Numer kierunkowy
 • KTA Tablice rejestracyjne
 • Zbigniew Marek Jurkiewicz Burmistrz miasta
Ciężkowice na mapie
Identyfikatory
 • 20.973349.7856 Współrzędne GPS
 • 1216014 TERYT (TERC)
 • 0815239 SIMC
Herb miasta Ciężkowice
Ciężkowice herb

Jak Ciężkowice wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Ciężkowice na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Ciężkowice wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Ciężkowice plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
16Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
27Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
33Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
34Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
39Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
45Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
71Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
73Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
82Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
96Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
101Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
102Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
127Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
128Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
162Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
184Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
192Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
199Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
225Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
282Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
332Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
336Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych

Ciężkowice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
33-190Poczta Ciężkowice koło Tarnowa

Ciężkowice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Ciężkowicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Tarnowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Kościuszki 32
33-100 Tarnów
Urząd Gminy Ciężkowice
(14) 628-58-00
(14) 628-58-20
ul. Tysiąclecia 19
33-190 Ciężkowice

Ciężkowice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Ciężkowice jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 487, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 5,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Ciężkowic zawarli w 2022 roku 8 małżeństw, co odpowiada 3,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,9% mieszkańców Ciężkowic jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 3,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,8% to wdowy/wdowcy.

  Ciężkowice ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,80 na 1000 mieszkańców Ciężkowic. W 2022 roku urodziło się 22 dzieci, w tym 54,5% dziewczynek i 45,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 263 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 39,1% zgonów w Ciężkowicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,5% zgonów w Ciężkowicach były nowotwory, a 4,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Ciężkowic przypada 7.99 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 18 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 32 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Ciężkowic -14. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  57,1% mieszkańców Ciężkowic jest w wieku produkcyjnym, 21,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Ciężkowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 487 Liczba mieszkańców
 • 1 266 Kobiety
 • 1 221 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Ciężkowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Ciężkowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Ciężkowicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Ciężkowic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Ciężkowice
  40,1 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 41,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Ciężkowice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Ciężkowic
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Ciężkowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Ciężkowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Ciężkowice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,9% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,0%
  Województwo
  30,2%
  Kraj
  29,1%
 • 24,7% Kobiety
  (Panny)
 • 35,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • Ciężkowice
  58,4%
  woj. małopolskie
  56,1%
  Kraj
  54,0%
 • 58,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,8% Wdowcy/Wdowy
 • Ciężkowice
  7,8%
  woj. małopolskie
  7,7%
  Polska
  8,5%
 • 12,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  3,7%
  Małopolskie
  5,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 3,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,1%
  Województwo
  0,3%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Ciężkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Ciężkowicach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Ciężkowice
  3,2
  Małopolskie
  4,5
  Cały kraj
  4,1
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Ciężkowice
  0,9
  woj. małopolskie
  1,2
  Kraj
  1,6
 • 8 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Ciężkowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Ciężkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 0 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,80 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  0,8
  Województwo
  -1,4
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Ciężkowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Ciężkowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Ciężkowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Ciężkowicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 22 Urodzenia żywe
 • 12 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 54,5%
  45,5%
 • 8,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,8
  Małopolskie
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 36,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Ciężkowice
  36,6
  Województwo
  38,0
  Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 102 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102
 • 80 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 80
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 263 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 219 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 306 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Ciężkowice
  3 263 g
  woj. małopolskie
  3 313 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 90 Waga 4000g - 4499g
 • 90
 • 446 Waga 3500g - 3999g
 • 446
 • 733 Waga 3000g - 3499g
 • 733
 • 301 Waga 2500g - 2999g
 • 301
 • 79 Waga 2000g - 2499g
 • 79
 • 21 Waga 1500g - 1999g
 • 21
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 6 Waga poniżej 600g
 • 6
 • 1,31 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Ciężkowice
  1,31
  Małopolskie
  1,29
  Polska
  1,26
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,64
  woj. małopolskie
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,84 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,84
  woj. małopolskie
  0,86
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Ciężkowicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 Zgony
 • 12 Kobiety
  (Zgony)
 • 8 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 60,0%
  40,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 8,0 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  8,0
  Małopolskie
  10,5
  Kraj
  11,9
 • 119,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Ciężkowice
  119,4
  Województwo
  115,7
  Kraj
  147,0
 • 4,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Ciężkowice
  4,7
  woj. małopolskie
  2,8
  Cały kraj
  3,8
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,5
  Województwo
  2,5
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tarnowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Ciężkowice
  39,1%
  woj. małopolskie
  41,2%
  Kraj
  36,0%
 • 22,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  22,5%
  woj. małopolskie
  25,4%
  Polska
  23,6%
 • 4,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,6%
  Województwo
  5,3%
  Cała Polska
  6,7%
 • 165 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  17,4
  Cała Polska
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  69,8
  Kraj
  70,6
 • 229,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  229,1
  Małopolskie
  266,5
  Polska
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  248,5
  Kraj
  253,9
 • 398,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 425,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 369,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Ciężkowice
  398,0
  woj. małopolskie
  431,8
  Polska
  426,2
 • 60,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 122,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  60,8
  Małopolskie
  61,4
  Cała Polska
  62,9
 • 21,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  21,1
  Małopolskie
  34,0
  Cały kraj
  33,8
 • 5,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  5,0
  Województwo
  6,1
  Cały kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 8 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 32 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 17 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -14 Saldo migracji
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -14 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Ciężkowicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Ciężkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 63,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 60,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Ciężkowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ciężkowice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ciężkowicach oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,00 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Ciężkowicach to 801 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 320 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Ciężkowicach to 5,20 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Ciężkowicach to 141,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,00% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,01% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,26% mieszkań posiada łazienkę, 74,28% korzysta z centralnego ogrzewania, a 74,41% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tarnowskiego.

  Powiat tarnowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Ciężkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 801 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 320,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  320,40
  Województwo
  385,20
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1998-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 96,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Ciężkowice
  96,20 m2
  Województwo
  80,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 30,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,80 m2
  Małopolskie
  31,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1998-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,69 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Ciężkowice
  4,69
  Województwo
  3,98
  Kraj
  3,83
 • 3,12 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  3,12
  Małopolskie
  2,60
  Polska
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,67
  Małopolskie
  0,65
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1998-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Ciężkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,00 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,00
  Małopolskie
  6,96
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1998-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 26 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,20 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Ciężkowice
  5,20
  Województwo
  4,04
  Polska
  3,89
 • 10,40 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  10,40
  woj. małopolskie
  28,13
  Polska
  24,56
 • 707 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 141,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  141,4 m2
  Małopolskie
  97,5 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,28 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,28 m2
  woj. małopolskie
  0,68 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1998-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Ciężkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  97,00%
  Województwo
  97,78%
  Cała Polska
  97,75%
 • 95,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  95,01%
  woj. małopolskie
  96,13%
  Cały kraj
  95,18%
 • 91,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Ciężkowice
  91,26%
  Województwo
  95,21%
  Kraj
  93,75%
 • 74,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  74,28%
  Województwo
  86,21%
  Kraj
  85,83%
 • 74,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  74,41%
  Małopolskie
  67,24%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Ciężkowice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Ciężkowicach na 1000 mieszkańców pracuje 231osób . Jest to mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 60,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 39,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Ciężkowicach wynosiło w 2023 roku 6,7% (6,7% wśród kobiet i 6,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ciężkowicach wynosiło 5 010,43 PLN, co odpowiada 74.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Ciężkowic 199 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 209 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 10.

  31,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Ciężkowic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,2% w przemyśle i budownictwie, a 19,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Ciężkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 231 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  231,0
  woj. małopolskie
  254,0
  Cały kraj
  259,0
 • 6,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,7% Kobiety
 • 3,9% Mężczyźni
 • Miasto
  6,7%
  Województwo
  4,2%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Ciężkowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Ciężkowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Ciężkowicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ciężkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 517 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  5 010 PLN
  woj. małopolskie
  6 825 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Ciężkowicach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Ciężkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 199 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 209 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 10 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,05 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Ciężkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 31,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 31,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,2% Przemysł i budownictwo
 • 14,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 36,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,3% Pozostałe
 • 35,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Ciężkowicach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Ciężkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 579 Pracujący ogółem
 • 351 Kobiety
 • 228 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Ciężkowicach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 21,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 21,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,1% W wieku produkcyjnym
 • 51,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 62,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Ciężkowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 75,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Ciężkowice
  75,2
  woj. małopolskie
  67,1
  Kraj
  69,0
 • 36,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  36,8
  Województwo
  35,0
  Cały kraj
  38,2
 • 95,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  95,6
  Województwo
  109,4
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Ciężkowice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Ciężkowicach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 278 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 213 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 16 nowych podmiotów, a 23 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (31) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (11) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (23) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2023 roku, najmniej (8) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Ciężkowicach najwięcej (13) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (263) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,9% (86) podmiotów, a 67,3% (187) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Ciężkowicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (26.3%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 278 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 86 Przemysł i budownictwo
 • 187 Pozostała działalność
 • 16 Podmioty nowo zarejestrowane w Ciężkowicach w 2023 roku
 • 23 Podmioty wyrejestrowane w Ciężkowicach w 2023 roku
 • 213 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 263 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 263
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 278 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 278
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 12 Spółki handlowe ogółem
 • 12
 • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10
 • 13 Spółki cywilne ogółem
 • 13
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 213 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 56 Budownictwo
 • 56
 • 44 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 44
 • 20 Przetwórstwo przemysłowe
 • 20
 • 18 Transport i gospodarka magazynowa
 • 18
 • 14 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 14
 • 13 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 13
 • 12 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 12
 • 12 Informacja i komunikacja
 • 12
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 3 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 3
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Edukacja
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ciężkowice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ciężkowicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 67 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 26,75 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Ciężkowicach wynosi 88,70% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Ciężkowic najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 19,61 (wykrywalność 91%) oraz przeciwko mieniu - 8,10 (wykrywalność 68%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze kryminalnym - 4,33 (68%), drogowe - 1,66 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Ciężkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Ciężkowic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Ciężkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 67
 • 11 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 11
 • 49 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 49
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 20 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 20
 • 26,75 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  26,75
  Małopolskie
  21,90
  Cały kraj
  22,81
 • 4,33 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,33
  Województwo
  12,25
  Cała Polska
  12,98
 • 19,61 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,61
  Województwo
  6,74
  Cały kraj
  6,99
 • 1,66 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,66
  Małopolskie
  1,39
  Kraj
  1,82
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Ciężkowice
  0,17
  Województwo
  0,26
  Polska
  0,35
 • 8,10 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,10
  Województwo
  10,41
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Ciężkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  89%
  Województwo
  75%
  Kraj
  71%
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  69%
  Województwo
  71%
  Polska
  63%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Ciężkowice
  92%
  woj. małopolskie
  72%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Ciężkowice
  99%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  91%
  Małopolskie
  82%
  Cały kraj
  88%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Ciężkowice
  68%
  woj. małopolskie
  56%
  Cała Polska
  51%

Ciężkowice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Ciężkowic wyniosła w 2022 roku 114,1 mln złotych, co daje 10,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 47.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Ciężkowic - 23% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 630 - Turystyka (19.1%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 46,0 mln złotych, czyli 40,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Ciężkowic wyniosła w 2022 roku 93,5 mln złotych, co daje 8,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 11.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (40.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 630 - Turystyka (15.1%) oraz z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (15%). W budżecie Ciężkowic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 856 złotych na mieszkańca (10,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,9 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 4,5%.
 • Wydatki budżetu w Ciężkowicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Ciężkowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Ciężkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Ciężkowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,2 mln

  3,2 tys(100%)

  44,7 mln

  4,0 tys(100%)

  48,2 mln

  4,3 tys(100%)

  50,9 mln

  4,5 tys(100%)

  60,3 mln

  5,4 tys(100%)

  79,0 mln

  7,1 tys(100%)

  77,7 mln

  7,0 tys(100%)

  114,1 mln

  10,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,2 mln

  6,5 tys(44.9%)

  17,7 mln

  7,2 tys(39.5%)

  17,2 mln

  6,9 tys(35.6%)

  18,8 mln

  7,6 tys(36.9%)

  19,8 mln

  8,0 tys(32.9%)

  20,8 mln

  8,5 tys(26.4%)

  24,1 mln

  9,9 tys(31%)

  26,3 mln

  10,5 tys(23%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  585,9 tys

  236(1.6%)

  8,9 tys

  3,6(0%)

  30,9 tys

  12,5(0.1%)

  395,4 tys

  160(0.8%)

  89,9 tys

  36,3(0.1%)

  119,9 tys

  49,0(0.2%)

  6,4 mln

  2,6 tys(8.2%)

  21,8 mln

  8,7 tys(19.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,0 mln

  807(5.5%)

  2,1 mln

  870(4.8%)

  2,5 mln

  996(5.1%)

  2,7 mln

  1,1 tys(5.3%)

  3,0 mln

  1,2 tys(4.9%)

  5,4 mln

  2,2 tys(6.8%)

  6,1 mln

  2,5 tys(7.9%)

  12,4 mln

  4,9 tys(10.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  2,0(0%)

  24,2 tys

  9,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,3 tys

  10,8(0%)

  12,0 mln

  4,8 tys(10.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  8,7 tys

  3,5(0%)

  8,7 tys

  3,6(0%)

  8,7 tys

  3,5(0%)

  8,7 tys

  3,5(0%)

  11,7 tys

  4,7(0%)

  18,5 tys

  7,6(0%)

  84,9 tys

  34,8(0.1%)

  6,5 mln

  2,6 tys(5.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,0 mln

  1,2 tys(8.3%)

  3,2 mln

  1,3 tys(7.2%)

  3,8 mln

  1,5 tys(7.8%)

  4,1 mln

  1,7 tys(8%)

  4,0 mln

  1,6 tys(6.7%)

  4,2 mln

  1,7 tys(5.3%)

  5,0 mln

  2,0 tys(6.4%)

  5,7 mln

  2,3 tys(5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,1 mln

  2,9 tys(19.7%)

  14,9 mln

  6,1 tys(33.4%)

  1,9 mln

  767(3.9%)

  1,8 mln

  740(3.6%)

  1,8 mln

  716(2.9%)

  1,7 mln

  678(2.1%)

  1,8 mln

  756(2.4%)

  4,9 mln

  1,9 tys(4.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  481,5 tys

  194(1.3%)

  220,2 tys

  89,7(0.5%)

  582,3 tys

  236(1.2%)

  867,1 tys

  351(1.7%)

  851,4 tys

  343(1.4%)

  20,3 mln

  8,3 tys(25.7%)

  5,7 mln

  2,3 tys(7.4%)

  4,0 mln

  1,6 tys(3.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  602(4.1%)

  2,8 mln

  1,1 tys(6.2%)

  3,0 mln

  1,2 tys(6.2%)

  2,3 mln

  914(4.4%)

  5,4 mln

  2,2 tys(9%)

  1,6 mln

  662(2.1%)

  1,9 mln

  762(2.4%)

  2,4 mln

  967(2.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  334,1 tys

  134(0.9%)

  254,8 tys

  104(0.6%)

  251,4 tys

  102(0.5%)

  282,7 tys

  114(0.6%)

  372,0 tys

  150(0.6%)

  331,2 tys

  135(0.4%)

  408,4 tys

  167(0.5%)

  1,7 mln

  668(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  175,1 tys

  70,5(0.5%)

  227,3 tys

  92,6(0.5%)

  211,6 tys

  85,7(0.4%)

  197,3 tys

  79,9(0.4%)

  508,4 tys

  205(0.8%)

  181,0 tys

  74,0(0.2%)

  2,4 mln

  983(3.1%)

  1,4 mln

  572(1.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  710,4 tys

  286(2%)

  853,3 tys

  348(1.9%)

  856,8 tys

  347(1.8%)

  1,1 mln

  429(2.1%)

  901,9 tys

  364(1.5%)

  861,2 tys

  352(1.1%)

  1,1 mln

  450(1.4%)

  1,2 mln

  479(1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,5 mln

  1,0 tys(6.9%)

  1,0 mln

  410(2.3%)

  477,4 tys

  193(1%)

  965,2 tys

  391(1.9%)

  3,4 mln

  1,4 tys(5.6%)

  579,2 tys

  237(0.7%)

  640,0 tys

  262(0.8%)

  950,1 tys

  380(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  464,1 tys

  187(1.3%)

  328,0 tys

  134(0.7%)

  375,5 tys

  152(0.8%)

  350,3 tys

  142(0.7%)

  428,4 tys

  173(0.7%)

  878,0 tys

  359(1.1%)

  640,5 tys

  262(0.8%)

  537,6 tys

  215(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  696,2 tys

  280(1.9%)

  736,5 tys

  300(1.6%)

  737,0 tys

  298(1.5%)

  733,5 tys

  297(1.4%)

  754,7 tys

  304(1.3%)

  727,1 tys

  297(0.9%)

  657,1 tys

  269(0.8%)

  289,5 tys

  116(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  155,0 tys

  62,4(0.4%)

  146,2 tys

  59,6(0.3%)

  173,3 tys

  70,2(0.4%)

  160,3 tys

  64,9(0.3%)

  176,6 tys

  71,2(0.3%)

  121,5 tys

  49,6(0.2%)

  188,8 tys

  77,2(0.2%)

  220,3 tys

  88,1(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  64,4 tys

  25,9(0.2%)

  26,7 tys

  10,9(0.1%)

  24,0 tys

  9,7(0%)

  31,7 tys

  12,9(0.1%)

  53,7 tys

  21,6(0.1%)

  34,0 tys

  13,9(0%)

  37,5 tys

  15,3(0%)

  48,4 tys

  19,4(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  93,8 tys

  37,8(0.3%)

  71,1 tys

  29,0(0.2%)

  75,7 tys

  30,6(0.2%)

  81,9 tys

  33,2(0.2%)

  85,6 tys

  34,5(0.1%)

  90,7 tys

  37,1(0.1%)

  86,1 tys

  35,2(0.1%)

  22,9 tys

  9,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  53,5 tys

  21,5(0.1%)

  7,0 tys

  2,8(0%)

  4,1 tys

  1,7(0%)

  67,6 tys

  27,4(0.1%)

  66,1 tys

  26,7(0.1%)

  62,9 tys

  25,7(0.1%)

  58,4 tys

  23,9(0.1%)

  2,3 tys

  0,9(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,3(0%)

  420

  0,2(0%)

  350

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,2(0%)

  250

  0,1(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  67,7 tys

  27,6(0.2%)

  68,2 tys

  27,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  2,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Ciężkowicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Ciężkowic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Ciężkowice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Ciężkowic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  40,2 mln

  3,6 tys(100%)

  46,1 mln

  4,1 tys(100%)

  47,2 mln

  4,2 tys(100%)

  50,1 mln

  4,4 tys(100%)

  56,1 mln

  5,0 tys(100%)

  79,8 mln

  7,2 tys(100%)

  84,1 mln

  7,6 tys(100%)

  93,5 mln

  8,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,4 mln

  7,0 tys(43.3%)

  17,9 mln

  7,3 tys(38.9%)

  17,4 mln

  7,0 tys(36.8%)

  17,6 mln

  7,1 tys(35.1%)

  19,6 mln

  7,9 tys(34.9%)

  30,5 mln

  12,5 tys(38.2%)

  33,8 mln

  13,8 tys(40.2%)

  37,9 mln

  15,2 tys(40.6%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  296,6 tys

  119(0.7%)

  145,2 tys

  59,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  59,8 tys

  24,2(0.1%)

  59,8 tys

  24,1(0.1%)

  54,6 tys

  22,3(0.1%)

  5,2 mln

  2,1 tys(6.2%)

  14,1 mln

  5,6 tys(15.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,0 mln

  2,8 tys(17.4%)

  8,2 mln

  3,4 tys(17.9%)

  8,2 mln

  3,3 tys(17.3%)

  7,9 mln

  3,2 tys(15.9%)

  8,5 mln

  3,4 tys(15.1%)

  9,7 mln

  4,0 tys(12.2%)

  11,5 mln

  4,7 tys(13.6%)

  14,0 mln

  5,6 tys(15%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  832,5 tys

  335(2.1%)

  977,9 tys

  399(2.1%)

  860,9 tys

  349(1.8%)

  1,1 mln

  441(2.2%)

  1,4 mln

  575(2.5%)

  2,1 mln

  842(2.6%)

  3,0 mln

  1,2 tys(3.5%)

  4,2 mln

  1,7 tys(4.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,3 mln

  2,5 tys(15.6%)

  14,0 mln

  5,7 tys(30.5%)

  1,0 mln

  417(2.2%)

  976,1 tys

  395(1.9%)

  817,3 tys

  330(1.5%)

  753,1 tys

  308(0.9%)

  753,1 tys

  308(0.9%)

  2,6 mln

  1,1 tys(2.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  508,0 tys

  204(1.3%)

  434,7 tys

  177(0.9%)

  453,3 tys

  184(1%)

  948,5 tys

  384(1.9%)

  464,5 tys

  187(0.8%)

  11,4 mln

  4,7 tys(14.3%)

  4,8 mln

  2,0 tys(5.7%)

  2,6 mln

  1,0 tys(2.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  509(3.1%)

  1,5 mln

  599(3.2%)

  1,4 mln

  571(3%)

  1,9 mln

  790(3.9%)

  1,8 mln

  733(3.2%)

  2,3 mln

  956(2.9%)

  2,2 mln

  888(2.6%)

  2,0 mln

  783(2.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,8 tys

  3,2(0%)

  74,2 tys

  30,4(0.1%)

  981,4 tys

  393(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  158,0 tys

  63,6(0.4%)

  200,8 tys

  81,8(0.4%)

  253,3 tys

  103(0.5%)

  305,3 tys

  124(0.6%)

  701,3 tys

  283(1.2%)

  164,7 tys

  67,3(0.2%)

  193,1 tys

  79,0(0.2%)

  769,1 tys

  308(0.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,2 mln

  2,1 tys(13%)

  711,3 tys

  290(1.5%)

  368,6 tys

  149(0.8%)

  1,4 mln

  577(2.8%)

  503,9 tys

  203(0.9%)

  455,6 tys

  186(0.6%)

  479,9 tys

  196(0.6%)

  637,3 tys

  255(0.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  491,5 tys

  198(1.2%)

  1,2 mln

  481(2.6%)

  692,4 tys

  280(1.5%)

  1,2 mln

  485(2.4%)

  2,9 mln

  1,2 tys(5.2%)

  761,7 tys

  311(1%)

  120,8 tys

  49,4(0.1%)

  620,0 tys

  248(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  33,0 tys

  13,3(0.1%)

  34,1 tys

  13,9(0.1%)

  42,0 tys

  17,0(0.1%)

  20,5 tys

  8,3(0%)

  5,1 tys

  2,1(0%)

  7,8 tys

  3,2(0%)

  330,6 tys

  135(0.4%)

  481,3 tys

  193(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  143,5 tys

  57,8(0.4%)

  157,9 tys

  64,4(0.3%)

  135,1 tys

  54,7(0.3%)

  135,7 tys

  55,0(0.3%)

  117,7 tys

  47,5(0.2%)

  65,0 tys

  26,6(0.1%)

  170,0 tys

  69,5(0.2%)

  239,8 tys

  95,9(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  415,9 tys

  167(1%)

  402,8 tys

  164(0.9%)

  358,1 tys

  145(0.8%)

  324,9 tys

  132(0.6%)

  338,4 tys

  136(0.6%)

  325,0 tys

  133(0.4%)

  203,3 tys

  83,2(0.2%)

  229,3 tys

  91,7(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  59,0 tys

  23,7(0.1%)

  39,0 tys

  15,9(0.1%)

  33,4 tys

  13,5(0.1%)

  34,8 tys

  14,1(0.1%)

  30,7 tys

  12,4(0.1%)

  101,3 tys

  41,4(0.1%)

  71,5 tys

  29,2(0.1%)

  156,6 tys

  62,6(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  6,4 tys

  2,6(0%)

  42,4 tys

  17,3(0.1%)

  34,8 tys

  14,1(0.1%)

  16,4 tys

  6,6(0%)

  147,0 tys

  59,3(0.3%)

  20,9 tys

  8,5(0%)

  705,4 tys

  289(0.8%)

  86,8 tys

  34,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  52,2 tys

  21,0(0.1%)

  55,5 tys

  22,6(0.1%)

  58,6 tys

  23,7(0.1%)

  51,9 tys

  21,0(0.1%)

  49,5 tys

  20,0(0.1%)

  62,9 tys

  25,7(0.1%)

  86,9 tys

  35,5(0.1%)

  80,3 tys

  32,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  20,3(0.1%)

  7,0 tys

  2,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,8 tys

  2,0(0%)

  9,6 tys

  3,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  53,5 tys

  21,5(0.1%)

  7,0 tys

  2,8(0%)

  4,1 tys

  1,7(0%)

  67,6 tys

  27,4(0.1%)

  66,1 tys

  26,7(0.1%)

  62,9 tys

  25,7(0.1%)

  58,4 tys

  23,9(0.1%)

  2,3 tys

  0,9(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  650

  0,3(0%)

  420

  0,2(0%)

  350

  0,1(0%)

  1,3 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,2(0%)

  250

  0,1(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,0 tys

  6,1(0%)

  30,0 tys

  12,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  452

  0,2(0%)

  806

  0,3(0%)

  510

  0,2(0%)

  612

  0,2(0%)

  510

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,7(0%)

  12,6 tys

  5,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Ciężkowice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 621 mieszkańców Ciężkowic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 303 kobiet oraz 318 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,6% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 20,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,5% mieszkańców Ciężkowic, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 13,2% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Ciężkowic mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Ciężkowicach największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,0%) oraz wyższe (21,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,2%) oraz średnie zawodowe (22,5%).

  W roku 2022 w Ciężkowicach mieściły się 2 przedszkola, w których do 9 oddziałów uczęszczało 198 dzieci (102 dziewczynki oraz 96 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Ciężkowicach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 3 oddziałów uczęszczało 76 dzieci (40 dziewczynek oraz 36 chłopców). Dostępnych było 70 miejsc.

  19,5% mieszkańców Ciężkowic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,4% wśród dziewczynek i 18,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 511 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,38 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 319 uczniów (167 kobiet oraz 152 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Ciężkowicach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 9 oddziałach uczyło się 203 uczniów (90 kobiet oraz 113 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,3% ludności (33,9% wśród dziewczynek i 26,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 126,09.

  W Ciężkowicach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 2 oddziałach uczyło się 28 uczniów (16 kobiet oraz 12 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Ciężkowicach placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 132 uczniów (95 kobiet oraz 37 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 63 absolwentów.

  W Ciężkowicach znajduje się 1 Technikum, w którym w 10 oddziałach uczyło się 228 uczniów (129 kobiet oraz 99 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 40 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Ciężkowicach placówkę miała 1 Technikum, w którym w 10 oddziałach uczyło się 214 uczniów (143 kobiety oraz 71 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 66 absolwentów.

  W Ciężkowicach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 48 uczniów (9 kobiet oraz 39 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,7% mieszkańców (16,0% wśród dziewczyn i 15,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 14,0 uczniów. 24,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 22,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 19,3% mieszkańców Ciężkowic w wieku potencjalnej nauki (16,3% kobiet i 22,2% mężczyzn).

 • 16,8% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  16,8%
  Małopolskie
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 21,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,1%
  Małopolskie
  34,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,6% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,6%
  woj. małopolskie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Ciężkowice
  10,0%
  woj. małopolskie
  11,2%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,6%
  woj. małopolskie
  19,7%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  30,5%
  Małopolskie
  22,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 23,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 38,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  13,2%
  woj. małopolskie
  11,0%
  Cały kraj
  12,3%
 • 14,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,4%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Ciężkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1511 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 511,0
  Województwo
  929,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,38 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,38
  woj. małopolskie
  0,88
  Polska
  0,89
 •  
 • 2Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 200 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Ciężkowice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 198 Dzieci
 • 102 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 96 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,5%
  48,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 30 3 lata
 • 30
 • 55 4 lata
 • 55
 • 54 5 lata
 • 54
 • 56 6 lat
 • 56
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 16 3 lata
 • 16
 • 33 4 lata
 • 33
 • 26 5 lata
 • 26
 • 25 6 lat
 • 25
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 14 3 lata
 • 14
 • 22 4 lata
 • 22
 • 28 5 lata
 • 28
 • 31 6 lat
 • 31
 •  
 • 11,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 11,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Ciężkowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ciężkowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W CIĘŻKOWICACH
  Publiczne
  14 061-00-31
  ul. ŚW. ANDRZEJA 6
  33-190 Ciężkowice
  4757
  Niepubliczne Przedszkole Uśmiech Dziecka
  Niepubliczne
  51 274-90-57
  ul. Tysiąclecia 41
  33-190 Ciężkowice
  ---
 • Szkoły podstawowe w Ciężkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Ciężkowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 319 Uczniowie
 • 167 Kobiety
  (uczniowie)
 • 152 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,4%
  47,6%
 • 40 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 61 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 31 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,9
  Województwo
  16,7
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 21,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 126,09 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  126,09
  Małopolskie
  95,57
  Polska
  95,96
 • 125,30 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  125,30
  woj. małopolskie
  94,75
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ciężkowice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ciężkowice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Ciężkowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ciężkowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im.Stefanii Sempołowskiej w Ciężkowicach (Stefania Sempołowska)
  Publiczna
  14 651-00-40
  14 651-10-72
  ul. Tysiąclecia 12
  33-190 Ciężkowice
  1323723
 • Szkoły ponadpodstawowe w Ciężkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Ciężkowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 28 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,1%
  42,9%
 •  
 • 14,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  14,0
  Małopolskie
  26,8
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Ciężkowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 10 Oddziały
 • 228 Uczniowie
 • 129 Kobiety
  (uczniowie)
 • 99 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 56,6%
  43,4%
 • 72 Uczniowie w 1 klasie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Absolwenci
 • 20 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Ciężkowice
  22,8
  Małopolskie
  26,1
  Polska
  24,9
 •  
 • 23,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 18,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Ciężkowice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  24,0
  Małopolskie
  21,6
  Cały kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Ciężkowicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ciężkowicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum (Ignacy Jan Paderewski)
  Publiczne
  14 651-10-80
  14 651-10-80
  ul. Łuczkiewiczów 12
  33-190 Ciężkowice
  8209-
  Zasadnicza szkoła zawodowa (Ignacy Jan Paderewski)
  Publiczna
  14 651-10-80
  14 651-10-80
  ul. Łuczkiewiczów 12
  33-190 Ciężkowice
  393-
  Liceum Ogólnokształcące (Ignacy Jan Paderewski)
  Publiczne
  14 651-10-80
  14 651-10-80
  ul. Łuczkiewiczów 12
  33-190 Ciężkowice
  370-
  Szkoła Policealna (Ignacy Jan Paderewski)
  Publiczna
  14 651-10-80
  14 651-10-80
  ul. Łuczkiewiczów 12
  33-190 Ciężkowice
  119-
  Technikum uzupełniające
  Publiczne
  14 651-10-80
  14 651-10-80
  ul. Łuczkiewiczów 12
  33-190 Ciężkowice
  110-
 • Edukacyjne grupy wieku w Ciężkowicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 33,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Ciężkowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Ciężkowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Ciężkowice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ciężkowice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Ciężkowicach

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Ciężkowicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Ciężkowicach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Ciężkowicach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 126 (uczestnicy: 10 288)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 120)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 560)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 2 400)
  • koncerty: 5 (uczestnicy: 2 650)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 86 (uczestnicy: 1 755)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 870)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 60)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 1 285)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 15 (uczestnicy: 438)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 50)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 20)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 30)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 3 (członkowie: 77)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 50)
  • taneczne: 1 (członkowie: 27)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Ciężkowicach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 20 258 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 21 314 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 19
  • dostępne dla czytelników: 17
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 17
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Ciężkowicach działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 278 członków. Zarejestrowano 278 ćwiczących (mężczyźni: 230, kobiety: 48, chłopcy do lat 18: 160, dziewczęta do lat 18: 37). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (8), instruktora sportowego (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Ciężkowicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Ciężkowicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Ciężkowic znajduje się 11 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Ciężkowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Rynek 15)dnia 1978-06-16, wykaz dokumentów: A-154 z 1978-06-16; A-1311/M z 2012-11-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1904 r.dnia 1978-06-17, wykaz dokumentów: A-155 z 1978-06-17
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Tysiąclecia 11)dnia 1978-06-24, wykaz dokumentów: A-156 z 1978-06-24; A-1313/M z 2012-11-28
  • Inny budynek mieszkalny z poł. XIX w. (ul. Grunwaldzka 6)dnia 1978-06-24, wykaz dokumentów: A-157 z 1978-06-24; A-1312/M z 2012-11-19
  • Inny budynek mieszkalny z 1892 r.dnia 1978-07-06, wykaz dokumentów: A-157a z 1978-07-06; A-1310/M z 2012-11-19
  • Kościół z 1901 - 1902dnia 1980-02-07, wykaz dokumentów: A-214 z 1980-02-07
  • Ratusz z 1848 r. (ul. Rynek 19)dnia 1985-05-14, wykaz dokumentów: A-251 z 1985-05-14
  • Kapliczka z 1895 r. (ul. Rynek 19)dnia 1985-10-23, wykaz dokumentów: A-269 z 1985-10-23
  • Miasto z 1348 r.dnia 1987-09-14, wykaz dokumentów: A-313 z 1987-09-14
  • Cmentarz I wojna światowa z 1915 - 1918dnia 1996-12-13, wykaz dokumentów: A-399 z 1996-12-13
  • Cmentarz I wojna światowa z 1915 - 1916dnia 2011-06-02, wykaz dokumentów: A-1258/M z 2011-06-02
 • Formy ochrony przyrody w Ciężkowicach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Ciężkowic znajduje się 11 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Ciężkowicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Skamieniałe Miasto - przyrody nieożywionej rezerwat przyrodyTyp: geologiczny i glebowy, Data ustanowienia: 1974-09-01, Powierzchnia: 15.01 ha
  • Ciężkowicko-Rożnowski Park KrajobrazowyData ustanowienia: 1995-11-16, Powierzchnia: 17633.92 ha
  • Biała Tarnowska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2011-03-01, Powierzchnia: 957.46 ha
  • Wodospad - Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1968-07-01, Opis granicy: w lesie na zachód od rezerwatu Skamieniałe Miasto
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1964-05-11, Opis granicy: przy drodze Ciężkowice - Kąśna Dolna obok tartaku
  • Pomnik przyrodyOpis: Kamieniołom po eksploatacji piaskowca o wymiarach: długość- 5om wysokość- 20m (stan ogólny dobry)., Data ustanowienia: 1987-04-06, Opis granicy: Usytowany jest 1 5km od Ciężkowic przy szosie Ciężkowice- Ostrusza.
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2002-01-31, Opis granicy: Nadleśnictwo Gromnik oddz. 137C
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-05-08, Opis granicy: po prawej stronie drogi Bogoniowice – Kipszna
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-05-08, Opis granicy: po prawej stronie drogi Bogoniowice – Kipszna
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2004-05-08, Opis granicy: po prawej stronie drogi Bogoniowice – Kipszna
  • Pomnik przyrodyOpis: na drzewie kapliczka, Data ustanowienia: 2007-02-15, Opis granicy: ul. Leśna 16

Ciężkowice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 15 wypadków drogowych w Ciężkowicach odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 18 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 600,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 120,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Ciężkowicach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 19 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 19 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu tarnowskiego.

  Powiat tarnowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Ciężkowicach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 15 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 18 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 14 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Ciężkowicach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 600,00 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  600,0
  woj. małopolskie
  1 301,5
  Kraj
  1 100,9
 • 120,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  120,0
  Małopolskie
  76,8
  Cały kraj
  104,4
 • 720,00 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  720,0
  Małopolskie
  1 571,6
  Polska
  1 327,3
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  20,0
  woj. małopolskie
  5,9
  Cała Polska
  9,5
 • 120,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  120,0
  Województwo
  120,8
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 19 Liczba licencji na taksówki
 • 19 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Ciężkowice przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 977droga wojewódzka nr 977(Tarnów - Tarnowiec - Nowodworze - Poręba Radlna - Zabłędza - Tuchów - Dąbrówka Tuchowska - Siedliska - Chojnik - Gromnik - Bogonowice - Ciężkowice - Zborowice - Sędziszowa - Siedliska - Górki - Łużna - Moszczenica - Stróżówka - Gorlice - Siary - Sękowa - Ropica Górna - Małastów - Gładyszów - Zdynia - Konieczna - granica (Słowacja))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Ciężkowice przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 96Linia kolejowa nr 96: Tarnów - Leluchów [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Tarnów - Tarnów Filia - Tarnów Południowy - Kłokowa - Łowczówek Pleśna - Łowczów - Tuchów - Lubaszowa - Siedliska koło Tuchowa - Chojnik - Gromnik - Bogoniowice Ciężkowice - Pławna - Bobowa - Bobowa Miasto - Jankowa - Wilczyska - Stróże - Grybów - Biała Wyżna - Ptaszkowa - Mszalnica - Kamionka Wielka - Nowy Sącz Jamnica - Nowy Sącz - Nowy Sącz Biegonice - Mostki - Stary Sącz - Barcice - Rytro - Młodów - Piwniczna Zdrój - Piwniczna - Łomnica Zdrój - Wierchomla - Wierchomla Wielka - Zubrzyk - Żegiestów - Żegiestów Zdrój - Andrzejówka - Milik - Muszyna - Muszyna Poprad - Leluchów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Ciężkowicach istnieje 73 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3-go Maja

  ul. Batorego

  ul. Boczna

  ul. Brzozowa

  ul. Błotna

  ul. Cicha

  ul. Cieszki

  ul. Franciszka Dziubana

  ul. Gajowa

  ul. Graniczna

  ul. Grunwaldzka

  ul. Grzybowa

  ul. Górska

  ul. I. Paderewskiego

  ul. Jana Brońka

  ul. Janiny Masiuk

  ul. Jastrzębska

  ul. Kolejowa

  ul. Kościuszki

  ul. Krynicka

  ul. Krótka

  ul. Letniskowa

  ul. Leśna

  ul. Lipowa

  ul. Ludowa

  ul. Masarska

  ul. Miodowa

  ul. Na Stoku

  ul. Nadbrzeżna

  ul. Nowa

  ul. Okrężna

  ul. Osiedlowa

  ul. Parkowa

  ul. Partyzantów

  ul. Pańska

  ul. Piesza

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Potokowa

  ul. Południowa

  ul. Rekolekcyjna

  ul. Rynek

  ul. Rzemieślnicza

  ul. Równa

  ul. Różana

  ul. Sadownicza

  ul. Spacerowa

  ul. Spadzista

  ul. Spokojna

  ul. Stawiska

  ul. Stroma

  ul. Szczytowa

  ul. Słoneczna

  ul. Tarnowska

  ul. Topolowa

  ul. Tysiąclecia

  ul. Warzywna

  ul. Widok

  ul. Widokowa

  ul. Wodospadowa

  ul. Wrzosowa

  ul. Wydymaj

  ul. Wąska

  ul. Władysława Góreckiego

  ul. Zakole

  ul. Zdrowa

  ul. Zdzisława Bossowskiego

  ul. ks. Jacka Michalika

  ul. Łuczkiewiczów

  ul. Łąkowa

  ul. św. Andrzeja

  ul. św. Floriana

  ul. Źródlana