Ząbki w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Ząbki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Ząbki to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu wołomińskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Ząbki.
 • 45 189 Liczba mieszkańców
 • 11,0 km² Powierzchnia
 • 4 115,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1967 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 22 Numer kierunkowy
 • WWL Tablice rejestracyjne
 • Małgorzata Renata Zyśk Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 21.108052.2871 Współrzędne GPS
 • 1434031 TERYT (TERC)
 • 0921958 SIMC
Herb miasta Ząbki
Ząbki herb

Jak Ząbki wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Ząbki na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Ząbki wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Ząbki plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
2Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
2Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
6Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
6Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
7Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
7Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
9Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
31Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
33Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
43Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
54Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
56Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
65Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
73Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
89Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
89Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
91Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
109Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
121Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
130Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
155Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
183Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce

Ząbki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-091Poczta Ząbki 001, ul. 1 Maja 10
05-091Skrytki Pocztowe Poczta Ząbki 001, ul. 1 Maja 10
05-093Poczta Ząbki 003 (zawieszony), ul. Wojska Polskiego 1

Ząbki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Ząbkach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Wołominie (podlega pod: ZUS II Oddział w Warszawie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Reja 20
05-200 Wołomin
Urząd Miasta Ząbki
(22) 510-97-00
(22) 510-98-88
ul. Wojska Polskiego 10
05-091 Ząbki

Ząbki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Ząbki jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 45 189, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 103,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 35,4 lat i jest znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Ząbek zawarli w 2022 roku 192 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców Ząbek jest stanu wolnego, 58,2% żyje w małżeństwie, 6,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 6,9% to wdowy/wdowcy.

  Ząbki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 349. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 7,80 na 1000 mieszkańców Ząbek. W 2022 roku urodziło się 626 dzieci, w tym 49,5% dziewczynek i 50,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 428 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,15 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 24,6% zgonów w Ząbkach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,1% zgonów w Ząbkach były nowotwory, a 9,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Ząbek przypada 6.19 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 985 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 688 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Ząbek 297. W tym samym roku 58 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 55.

  63,2% mieszkańców Ząbek jest w wieku produkcyjnym, 24,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 12,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Ząbek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 45 189 Liczba mieszkańców
 • 23 348 Kobiety
 • 21 841 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Ząbkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Ząbkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Ząbkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Ząbek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 35,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  35,4 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 36,4 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 34,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Ząbki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Ząbek
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Ząbki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Ząbki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Ząbki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Ząbki
  27,8%
  Województwo
  30,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,1% Kobiety
  (Panny)
 • 31,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,2%
  Województwo
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 6,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  6,9%
  Mazowieckie
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 11,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  6,9%
  Województwo
  7,7%
  Polska
  7,6%
 • 7,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Ząbkach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Ząbki
  4,3
  Województwo
  4,3
  Cała Polska
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,5
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 192 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Ząbkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 349 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 177 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 172 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 7,80 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  7,8
  woj. mazowieckie
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Ząbkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Ząbkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Ząbkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Ząbkach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 626 Urodzenia żywe
 • 310 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 316 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,5%
  50,5%
 • 14,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  14,0
  woj. mazowieckie
  9,1
  Cała Polska
  8,1
 • 41,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  41,6
  Województwo
  38,1
  Cała Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 121 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 121
 • 95 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 95
 • 42 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 42
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 428 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 359 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 496 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 428 g
  woj. mazowieckie
  3 386 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 28 Waga 4500g - 4999g
 • 28
 • 311 Waga 4000g - 4499g
 • 311
 • 1 013 Waga 3500g - 3999g
 • 1 013
 • 1 017 Waga 3000g - 3499g
 • 1 017
 • 349 Waga 2500g - 2999g
 • 349
 • 81 Waga 2000g - 2499g
 • 81
 • 30 Waga 1500g - 1999g
 • 30
 • 13 Waga 1000g - 1499g
 • 13
 • 8 Waga 600g - 999g
 • 8
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,53 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Ząbki
  1,53
  Mazowieckie
  1,33
  Cała Polska
  1,26
 • 0,76 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,76
  Mazowieckie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 1,15 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Ząbki
  1,15
  Województwo
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Ząbkach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 277 Zgony
 • 133 Kobiety
  (Zgony)
 • 144 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,0%
  52,0%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 6,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,2
  Mazowieckie
  11,4
  Cała Polska
  11,9
 • 86,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Ząbki
  86,8
  woj. mazowieckie
  124,6
  Cały kraj
  147,0
 • 2,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,8
  Województwo
  3,1
  Kraj
  3,8
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  2,4
  Województwo
  2,8
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,5
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wołomińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Ząbki
  24,6%
  Mazowieckie
  28,7%
  Cała Polska
  36,0%
 • 22,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  22,1%
  Mazowieckie
  23,5%
  Cały kraj
  23,6%
 • 9,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  9,4%
  Mazowieckie
  7,7%
  Kraj
  6,7%
 • 162 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  16,6
  Kraj
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  59,3
  Polska
  70,6
 • 200,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Ząbki
  200,9
  Mazowieckie
  266,8
  Cała Polska
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  240,9
  Cała Polska
  253,9
 • 223,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 206,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 240,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  223,0
  Mazowieckie
  326,2
  Kraj
  426,2
 • 40,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 65,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Ząbki
  40,2
  Mazowieckie
  46,3
  Cała Polska
  62,9
 • 24,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Ząbki
  24,9
  Mazowieckie
  33,8
  Cała Polska
  33,8
 • 5,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,0
  Województwo
  6,3
  Cała Polska
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  Mazowieckie
  0,6%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 985 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 505 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 480 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 58 Zameldowania z zagranicy
 • 29 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 29 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 688 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 358 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 330 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 352 Saldo migracji
 • 176 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 176 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 297 Saldo migracji wewnętrznych
 • 147 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 150 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 55 Saldo migracji zagranicznych
 • 29 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 26 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Ząbkach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 21,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 23,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 10,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 11,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 8,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Ząbki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ząbki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ząbkach oddano do użytku 145 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,22 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Ząbkach to 18 931 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 421 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  64,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 21,4% na cele indywidualne, 13,8% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Ząbkach to 4,12 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Ząbkach to 109,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,82% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,60% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 95,46% mieszkań posiada łazienkę, 91,43% korzysta z centralnego ogrzewania, a 86,61% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wołomińskiego.

  Powiat wołomiński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 931 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 420,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  420,60
  woj. mazowieckie
  450,60
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 73,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  73,20 m2
  woj. mazowieckie
  73,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 30,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Ząbki
  30,80 m2
  Województwo
  33,30 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,51 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,51
  woj. mazowieckie
  3,65
  Cała Polska
  3,83
 • 2,38 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,38
  Województwo
  2,22
  Polska
  2,42
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Ząbki
  0,68
  Mazowieckie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 145 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,22 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,22
  Mazowieckie
  7,83
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 598 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,12 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  4,12
  Województwo
  3,70
  Cały kraj
  3,89
 • 13,29 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Ząbki
  13,29
  Województwo
  29,00
  Kraj
  24,56
 • 15 831 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 109,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  109,2 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,35 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Ząbki
  0,35 m2
  Województwo
  0,70 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 95,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Ząbki
  95,82%
  Mazowieckie
  97,23%
  Cała Polska
  97,75%
 • 95,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  95,60%
  Województwo
  95,03%
  Cała Polska
  95,18%
 • 95,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Ząbki
  95,46%
  Województwo
  93,83%
  Cały kraj
  93,75%
 • 91,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Ząbki
  91,43%
  Województwo
  88,35%
  Kraj
  85,83%
 • 86,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  86,61%
  Mazowieckie
  59,27%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Ząbki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Ząbkach na 1000 mieszkańców pracuje 119osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Ząbkach wynosiło w 2023 roku 5,8% (5,8% wśród kobiet i 5,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ząbkach wynosiło 6 065,79 PLN, co odpowiada 90.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Ząbek 2 658 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 695 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -963.

  6,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Ząbek pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,8% w przemyśle i budownictwie, a 28,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 119 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  119,0
  Województwo
  318,0
  Cały kraj
  259,0
 • 4,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,5% Kobiety
 • 3,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,8%
  Mazowieckie
  4,1%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Ząbkach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Ząbkach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Ząbkach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 451 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 066 PLN
  Województwo
  7 913 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Ząbkach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 658 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 695 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -963 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,64 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 6,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,8% Przemysł i budownictwo
 • 21,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 28,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 24,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 33,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,5% Pozostałe
 • 45,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Ząbkach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 278 Pracujący ogółem
 • 2 884 Kobiety
 • 2 394 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Ząbkach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 24,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 23,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,2% W wieku produkcyjnym
 • 61,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 12,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 15,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 8,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Ząbki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 58,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  58,1
  woj. mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 19,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  19,0
  Województwo
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 48,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Ząbki
  48,7
  Województwo
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 69,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 71,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 66,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 31,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 28,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 33,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Ząbki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Ząbkach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 7 763 podmioty gospodarki narodowej, z czego 6 178 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 716 nowych podmiotów, a 311 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (716) podmiotów zarejestrowano w roku 2023, a najmniej (324) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (406) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (204) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Ząbkach najwięcej (684) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 636) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,1% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,1% (1 562) podmiotów, a 79,7% (6 190) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Ząbkach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.2%) oraz Budownictwo (13.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 7 763 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 562 Przemysł i budownictwo
 • 6 190 Pozostała działalność
 • 716 Podmioty nowo zarejestrowane w Ząbkach w 2023 roku
 • 311 Podmioty wyrejestrowane w Ząbkach w 2023 roku
 • 6 178 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 636 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 636
 • 111 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 111
 • 15 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 15
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 7 762 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 762
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 764 Spółki handlowe ogółem
 • 764
 • 120  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 120
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 684  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 684
 • 119    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 119
 • 419 Spółki cywilne ogółem
 • 419
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 178 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 250 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 250
 • 858 Budownictwo
 • 858
 • 848 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 848
 • 545 Informacja i komunikacja
 • 545
 • 484 Transport i gospodarka magazynowa
 • 484
 • 389 Pozostała działalność
 • 389
 • 386 Przetwórstwo przemysłowe
 • 386
 • 341 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 341
 • 334 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 334
 • 193 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 193
 • 186 Edukacja
 • 186
 • 156 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 156
 • 122 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 122
 • 67 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 67
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 8 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 8
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ząbki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ząbkach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 1 315 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 29,33 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Ząbkach wynosi 66,10% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Ząbek najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 18,52 (wykrywalność 53%) oraz o charakterze kryminalnym - 16,21 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 10,81 (86%), drogowe - 1,54 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (91%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Ząbek.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Ząbki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 315 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 1 315
 • 727 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 727
 • 484 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 484
 • 69 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 69
 • 16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 16
 • 830 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 830
 • 29,33 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Ząbki
  29,33
  woj. mazowieckie
  23,30
  Polska
  22,81
 • 16,21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Ząbki
  16,21
  woj. mazowieckie
  14,84
  Kraj
  12,98
 • 10,81 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,81
  Województwo
  5,93
  Kraj
  6,99
 • 1,54 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Ząbki
  1,54
  Województwo
  1,76
  Cały kraj
  1,82
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,35
  Mazowieckie
  0,29
  Kraj
  0,35
 • 18,52 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Ząbki
  18,52
  Mazowieckie
  13,04
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Ząbki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Ząbki
  66%
  woj. mazowieckie
  63%
  Cała Polska
  71%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  48%
  Województwo
  55%
  Cały kraj
  63%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  87%
  Mazowieckie
  69%
  Kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Ząbki
  98%
  Mazowieckie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  92%
  Mazowieckie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  53%
  Województwo
  42%
  Kraj
  51%

Ząbki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Ząbek wyniosła w 2022 roku 262,6 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 4.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Ząbek - 41.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (8.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 34,8 mln złotych, czyli 13,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Ząbek wyniosła w 2022 roku 250,0 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 16.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (38.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.1%). W budżecie Ząbek wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,6 tys złotych na mieszkańca (28,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 31,6 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,8%.
 • Wydatki budżetu w Ząbkach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Ząbek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Ząbki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Ząbek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  116,9 mln

  3,5 tys(100%)

  137,7 mln

  4,0 tys(100%)

  151,1 mln

  4,3 tys(100%)

  182,6 mln

  5,0 tys(100%)

  237,9 mln

  6,4 tys(100%)

  288,2 mln

  6,7 tys(100%)

  270,4 mln

  6,2 tys(100%)

  262,6 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  51,3 mln

  1,5 tys(43.9%)

  64,3 mln

  1,8 tys(46.7%)

  66,3 mln

  1,9 tys(43.9%)

  70,3 mln

  1,9 tys(38.5%)

  107,3 mln

  2,8 tys(45.1%)

  103,7 mln

  2,7 tys(36%)

  97,0 mln

  2,5 tys(35.9%)

  109,6 mln

  2,4 tys(41.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,9 mln

  203(5.9%)

  7,9 mln

  227(5.7%)

  8,0 mln

  223(5.3%)

  11,4 mln

  310(6.2%)

  15,4 mln

  408(6.5%)

  20,4 mln

  528(7.1%)

  19,9 mln

  506(7.4%)

  26,2 mln

  582(10%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,3 mln

  335(9.7%)

  10,6 mln

  306(7.7%)

  14,0 mln

  392(9.3%)

  37,2 mln

  1,0 tys(20.4%)

  20,0 mln

  529(8.4%)

  47,8 mln

  1,2 tys(16.6%)

  36,9 mln

  936(13.6%)

  23,4 mln

  520(8.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,6 mln

  285(8.3%)

  9,4 mln

  271(6.8%)

  9,8 mln

  275(6.5%)

  10,9 mln

  298(6%)

  11,4 mln

  302(4.8%)

  12,2 mln

  317(4.2%)

  13,3 mln

  339(4.9%)

  15,8 mln

  350(6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,9 mln

  115(3.3%)

  3,5 mln

  101(2.6%)

  2,7 mln

  76,3(1.8%)

  1,9 mln

  51,0(1%)

  5,9 mln

  156(2.5%)

  10,8 mln

  279(3.7%)

  2,3 mln

  59,1(0.9%)

  15,3 mln

  340(5.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,5 mln

  43,4(1.3%)

  1,5 mln

  44,0(1.1%)

  1,5 mln

  43,3(1%)

  1,5 mln

  39,8(0.8%)

  2,0 mln

  51,7(0.8%)

  1,7 mln

  44,1(0.6%)

  2,0 mln

  50,6(0.7%)

  11,6 mln

  258(4.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,0 mln

  238(6.9%)

  29,0 mln

  835(21.1%)

  3,1 mln

  87,5(2.1%)

  3,4 mln

  92,6(1.9%)

  3,9 mln

  103(1.6%)

  4,1 mln

  106(1.4%)

  4,3 mln

  110(1.6%)

  7,1 mln

  158(2.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  16,5 mln

  489(14.2%)

  5,2 mln

  148(3.7%)

  4,0 mln

  112(2.6%)

  2,7 mln

  73,0(1.5%)

  8,3 mln

  218(3.5%)

  3,9 mln

  99,9(1.3%)

  4,9 mln

  124(1.8%)

  5,1 mln

  113(1.9%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,2 mln

  36,2(1%)

  865,6 tys

  24,9(0.6%)

  696,2 tys

  19,5(0.5%)

  553,8 tys

  15,1(0.3%)

  629,8 tys

  16,7(0.3%)

  632,7 tys

  16,4(0.2%)

  710,7 tys

  18,0(0.3%)

  3,1 mln

  67,9(1.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,9 tys

  0,3(0%)

  139,3 tys

  3,6(0%)

  291,0 tys

  7,4(0.1%)

  2,9 mln

  63,6(1.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,5 mln

  44,7(1.3%)

  1,5 mln

  42,0(1.1%)

  1,5 mln

  43,2(1%)

  1,6 mln

  42,3(0.8%)

  1,5 mln

  40,6(0.6%)

  1,3 mln

  34,3(0.5%)

  1,4 mln

  36,4(0.5%)

  1,6 mln

  35,3(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  38,1(1.1%)

  1,1 mln

  32,9(0.8%)

  1,2 mln

  32,4(0.8%)

  1,2 mln

  32,9(0.7%)

  1,2 mln

  33,0(0.5%)

  1,3 mln

  32,5(0.4%)

  1,4 mln

  34,9(0.5%)

  1,4 mln

  31,4(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,9 mln

  57,6(1.7%)

  2,1 mln

  59,2(1.5%)

  2,3 mln

  64,7(1.5%)

  2,2 mln

  58,9(1.2%)

  2,6 mln

  69,8(1.1%)

  3,3 mln

  84,5(1.1%)

  3,6 mln

  91,1(1.3%)

  646,6 tys

  14,4(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  332,6 tys

  9,8(0.3%)

  267,5 tys

  7,7(0.2%)

  348,1 tys

  9,7(0.2%)

  104,7 tys

  2,9(0.1%)

  158,1 tys

  4,2(0.1%)

  213,2 tys

  5,5(0.1%)

  227,2 tys

  5,8(0.1%)

  352,5 tys

  7,8(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  1,3 mln

  39,3(1.1%)

  202,0 tys

  5,8(0.1%)

  327,8 tys

  9,2(0.2%)

  254,3 tys

  6,9(0.1%)

  782,1 tys

  20,7(0.3%)

  511,7 tys

  13,3(0.2%)

  5,7 mln

  146(2.1%)

  39,5 tys

  0,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  143,5 tys

  4,2(0.1%)

  20,0 tys

  0,6(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  160,7 tys

  4,4(0.1%)

  181,5 tys

  4,8(0.1%)

  162,5 tys

  4,2(0.1%)

  6,5 tys

  0,2(0%)

  6,8 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  54,5 tys

  1,6(0%)

  114,8 tys

  3,3(0.1%)

  30,0 tys

  0,8(0%)

  7,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Ząbkach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Ząbek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Ząbki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Ząbek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  120,5 mln

  3,6 tys(100%)

  136,1 mln

  4,0 tys(100%)

  159,0 mln

  4,5 tys(100%)

  188,1 mln

  5,2 tys(100%)

  248,4 mln

  6,7 tys(100%)

  264,7 mln

  6,1 tys(100%)

  287,2 mln

  6,5 tys(100%)

  250,0 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  55,5 mln

  1,6 tys(46%)

  60,2 mln

  1,7 tys(44.2%)

  65,9 mln

  1,8 tys(41.4%)

  74,4 mln

  2,0 tys(39.6%)

  84,2 mln

  2,2 tys(33.9%)

  84,2 mln

  2,2 tys(31.8%)

  95,2 mln

  2,4 tys(33.1%)

  97,3 mln

  2,2 tys(38.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  23,2 mln

  686(19.3%)

  26,5 mln

  763(19.5%)

  29,8 mln

  833(18.7%)

  32,5 mln

  887(17.3%)

  36,4 mln

  963(14.7%)

  48,2 mln

  1,3 tys(18.2%)

  56,6 mln

  1,4 tys(19.7%)

  51,8 mln

  1,2 tys(20.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  9,0 mln

  266(7.5%)

  9,8 mln

  283(7.2%)

  12,9 mln

  359(8.1%)

  15,5 mln

  424(8.3%)

  17,6 mln

  465(7.1%)

  20,7 mln

  538(7.8%)

  19,0 mln

  481(6.6%)

  17,7 mln

  394(7.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,6 mln

  77,1(2.2%)

  968,4 tys

  27,8(0.7%)

  1,9 mln

  53,8(1.2%)

  14,7 mln

  400(7.8%)

  28,5 mln

  752(11.5%)

  7,2 mln

  187(2.7%)

  22,8 mln

  578(7.9%)

  13,7 mln

  305(5.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  83,5 tys

  2,5(0.1%)

  74,0 tys

  2,1(0.1%)

  72,6 tys

  2,0(0%)

  74,5 tys

  2,0(0%)

  169,4 tys

  4,5(0.1%)

  59,1 tys

  1,5(0%)

  99,9 tys

  2,5(0%)

  9,6 mln

  214(3.8%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,7 mln

  109(3.1%)

  3,8 mln

  108(2.8%)

  4,6 mln

  129(2.9%)

  5,8 mln

  158(3.1%)

  6,9 mln

  183(2.8%)

  16,6 mln

  430(6.3%)

  8,6 mln

  218(3%)

  8,1 mln

  179(3.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  14,5 mln

  428(12%)

  6,7 mln

  193(4.9%)

  5,7 mln

  159(3.6%)

  4,9 mln

  134(2.6%)

  10,9 mln

  287(4.4%)

  5,9 mln

  154(2.2%)

  4,8 mln

  121(1.7%)

  5,8 mln

  130(2.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,9 mln

  175(4.9%)

  27,1 mln

  780(19.9%)

  1,1 mln

  30,3(0.7%)

  1,3 mln

  34,5(0.7%)

  1,3 mln

  33,9(0.5%)

  1,3 mln

  34,1(0.5%)

  1,3 mln

  34,1(0.5%)

  3,6 mln

  80,9(1.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  416,1 tys

  11,0(0.2%)

  183

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,6 mln

  58,3(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  352,4 tys

  10,4(0.3%)

  370,6 tys

  10,7(0.3%)

  1,4 mln

  38,0(0.9%)

  602,7 tys

  16,4(0.3%)

  4,1 mln

  109(1.7%)

  3,4 mln

  89,2(1.3%)

  1,6 mln

  40,6(0.6%)

  807,7 tys

  17,9(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  523,3 tys

  15,5(0.4%)

  385,0 tys

  11,1(0.3%)

  733,8 tys

  20,5(0.5%)

  668,8 tys

  18,2(0.4%)

  1,3 mln

  34,8(0.5%)

  877,6 tys

  22,8(0.3%)

  549,1 tys

  13,9(0.2%)

  624,5 tys

  13,9(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  127,1 tys

  3,8(0.1%)

  78,4 tys

  2,3(0.1%)

  22,0 tys

  0,6(0%)

  76,1 tys

  2,1(0%)

  10,8 tys

  0,3(0%)

  43,1 tys

  1,1(0%)

  97,3 tys

  2,5(0%)

  106,4 tys

  2,4(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  115,1 tys

  3,4(0.1%)

  86,7 tys

  2,5(0.1%)

  68,9 tys

  1,9(0%)

  72,1 tys

  2,0(0%)

  51,6 tys

  1,4(0%)

  46,0 tys

  1,2(0%)

  53,5 tys

  1,4(0%)

  37,0 tys

  0,8(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  52,5 tys

  1,6(0%)

  11,6 tys

  0,3(0%)

  42,6 tys

  1,2(0%)

  55,5 tys

  1,5(0%)

  38,8 tys

  1,0(0%)

  15,5 tys

  0,4(0%)

  552,7 tys

  14,0(0.2%)

  28,9 tys

  0,6(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  182,6 tys

  5,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  17,7 tys

  0,5(0%)

  6,3 tys

  0,2(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  39,5 tys

  1,0(0%)

  27,5 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  143,5 tys

  4,2(0.1%)

  20,0 tys

  0,6(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  160,7 tys

  4,4(0.1%)

  181,5 tys

  4,8(0.1%)

  162,5 tys

  4,2(0.1%)

  6,5 tys

  0,2(0%)

  6,8 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  5,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,5 mln

  134(3.8%)

  15,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Ząbki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 395 mieszkańców Ząbek jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 244 kobiet oraz 5 144 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 29,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 14,9% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 16,2% mieszkańców Ząbek, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 10,9% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Ząbek mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Ząbkach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (35,2%) oraz średnie zawodowe (15,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (23,0%) oraz średnie zawodowe (22,0%).

  W roku 2022 w Ząbkach mieściły się 24 przedszkola, w których do 149 oddziałów uczęszczało 2 947 dzieci (1 473 dziewczynki oraz 1 474 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Ząbkach mieściło się 11 przedszkoli, w których do 77 oddziałów uczęszczało 1 030 dzieci (494 dziewczynki oraz 536 chłopców). Dostępnych było 1 068 miejsc.

  23,8% mieszkańców Ząbek w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (23,7% wśród dziewczynek i 24,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 071 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,59 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 8 szkół podstawowych, w których w 217 oddziałach uczyło się 5 225 uczniów (2 531 kobiet oraz 2 694 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Ząbkach placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 81 oddziałach uczyło się 1 887 uczniów (940 kobiet oraz 947 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,9% ludności (30,8% wśród dziewczynek i 33,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 24,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 105,94.

  W Ząbkach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 108 uczniów (55 kobiet oraz 53 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 10 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,0% mieszkańców (14,7% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 18,0 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 16,5% mieszkańców Ząbek w wieku potencjalnej nauki (17,0% kobiet i 16,0% mężczyzn).

 • 29,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  29,4%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Polska
  25,2%
 • 35,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  36,8%
  Mazowieckie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 35,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,2%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Ząbki
  14,9%
  Województwo
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 15,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,8%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 16,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  16,2%
  Województwo
  15,3%
  Cały kraj
  21,2%
 • 12,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  10,9%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Kraj
  12,3%
 • 10,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1071 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Ząbki
  1 071,0
  woj. mazowieckie
  970,0
  Polska
  927,0
 • 0,59 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,59
  woj. mazowieckie
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 24Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 149 Oddziały
 • 7 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 760 Miejsca
  (rok 2018)
 • 35 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Ząbki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 947 Dzieci
 • 1 473 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 474 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,0%
  50,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 62 2 lata i mniej
 • 62
 • 737 3 lata
 • 737
 • 742 4 lata
 • 742
 • 766 5 lata
 • 766
 • 627 6 lat
 • 627
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 32 2 lata i mniej
 • 32
 • 365 3 lata
 • 365
 • 369 4 lata
 • 369
 • 386 5 lata
 • 386
 • 319 6 lat
 • 319
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 30 2 lata i mniej
 • 30
 • 372 3 lata
 • 372
 • 373 4 lata
 • 373
 • 380 5 lata
 • 380
 • 308 6 lat
 • 308
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • 167 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 153,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 149,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 11,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Ząbkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ząbkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole Nr 3 "Skrzat"
  Publiczne
  22 762-40-10
  22 762-40-10
  ul. Westerplatte 1/11
  05-091 Ząbki
  1640947
  Publiczne Przedszkole nr 2 "Leśny Zakątek"
  Publiczne
  22 781-62-68
  22 781-62-68
  ul. Bolesława Prusa 3/5
  05-091 Ząbki
  49814
  Publiczne Przedszkole Nr1. (Zielony Dinek)
  Publiczne
  22 781-61-96
  22 781-61-96
  ul. Wyspiańskiego 22
  05-091 Ząbki
  49613
  Punkt Przedszkolny "Mały Krokodyl"
  Niepubliczny
  78 432-28-30
  ul. Piłsudskiego 111 lok. 4
  05-091 Ząbki
  ---
  Bajka
  Niepubliczne
  ul. Skrajna 8
  05-091 Ząbki
  ---
  Niepubliczne Przedszkole "Jagódka"
  Niepubliczne
  79 288-77-70
  ul. Świerkowa 6
  05-091 Ząbki
  ---
  Niepubliczne Przedszkole "Przystań Elfów"
  Niepubliczne
  22 252-52-13
  22 252-52-13
  ul. Ks. W. Kuleszy 24
  05-091 Ząbki
  ---
  Niepubliczne Przedszkole "Bezpieczny Przedszkolak"
  Niepubliczne
  ul. Krasickiego 14
  05-091 Ząbki
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Akademia Fantazji
  Niepubliczne
  53 158-62-27
  ul. Piłsudskiego 46
  05-091 Ząbki
  ---
  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MAŁEGO KOPERNIKA
  Niepubliczne
  50 410-93-43
  ul. POWSTAŃCÓW 34
  05-091 Ząbki
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Miś
  Niepubliczne
  51 729-75-50
  ul. 11-go Listopada 85
  05-091 Ząbki
  ---
  Niepubliczne WesołePrzedszkole
  Niepubliczne
  51 277-17-22
  ul. Powstańców 70A
  05-091 Ząbki
  ---
  Oliver D.Smithson Spółka Jawna
  Niepubliczne
  22 799-73-76
  22 781-62-58
  ul. Kwiatowa 5 b
  05-091 Ząbki
  ---
  Pinokio
  Niepubliczne
  22 781-72-33
  ul. Budkiewicza 20
  05-091 Ząbki
  ---
  Przedszkole Niepubliczne "Nasza Lokomotywa"
  Niepubliczne
  22 762-42-41
  22 762-42-41
  ul. Wyzwolenia 63
  05-091 Ząbki
  ---
 • Szkoły podstawowe w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Ząbki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 217 Oddziały
 • 5 225 Uczniowie
 • 2 531 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 694 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 741 Uczniowie w 1 klasie
 • 364 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 377 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 684 Absolwenci
 • 346 Kobiety
  (absolwenci)
 • 338 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  24,1
  Województwo
  17,8
  Kraj
  17,0
 •  
 • 310,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 260,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 49,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 105,94 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Ząbki
  105,94
  Mazowieckie
  99,83
  Kraj
  95,96
 • 105,15 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Ząbki
  105,15
  woj. mazowieckie
  98,60
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ząbki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ząbki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Ząbkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ząbkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1 (Gen. Franciszka Kleeberga)
  Publiczna
  22 781-61-93
  22 781-61-93
  ul. Piłsudskiego 35
  05-091 Ząbki
  3482984
  PUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA
  Publiczna
  22 762-40-44
  22 781-67-15
  ul. 11Listopada 4
  05-091 Ząbki
  12234-
  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach (Mały Powstaniec)
  Publiczna
  22 487-52-08
  22 487-52-08
  ul. Kościelna 2
  05-091 Ząbki
  43198
  Szkoła Podstawowa nr2 (Jan Kochanowski)
  Publiczna
  22 781-60-66
  22 762-05-08
  ul. Batorego 11
  05-091 Ząbki
  431101
  Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki (Jerzy Popiełuszko)
  Niepubliczna
  22 781-46-70
  ul. Piłsudskiego 95 c
  05-091 Ząbki
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Ząbki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 108 Uczniowie
 • 55 Kobiety
  (uczniowie)
 • 53 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,9%
  49,1%
 • 38 Uczniowie w 1 klasie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  18,0
  Województwo
  26,9
  Cały kraj
  26,5
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Ząbkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ząbkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  NIepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia CONSONARE w Ząbkach
  Niepubliczna
  Ząbki
  05-091 Ząbki
  ---
  Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych EXPERTUS
  Niepubliczne
  22 498-62-99
  22 799-86-58
  ul. Harcerska 9
  05-091 Ząbki
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 23,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 23,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 33,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,5% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 17,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Ząbki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Ząbki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Ząbki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ząbki - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Ząbkach

 • Według danych GUS z 2022 roku w Ząbkach znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 120)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z ekranem: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Ząbkach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Ząbkach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Ząbkach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 130 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 27 (uczestnicy: 2 405)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 135)
  • wystawy: 5 (uczestnicy: 400)
  • koncerty: 10 (uczestnicy: 800)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 90)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 680)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 31 (członkowie: 882)
  • plastyczne/techniczne: 9 (członkowie: 140)
  • taneczne: 5 (członkowie: 165)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 135)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 32)
  • teatralne: 3 (członkowie: 40)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 280)
  • inne: 4 (członkowie: 90)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 92)
  • teatralne: 3 (członkowie: 40)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 20)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 16)
  • taneczne: 1 (członkowie: 16)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Ząbkach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 41 155 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 479 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Ząbkach działało 8 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 634 członków. Zarejestrowano 592 ćwiczących (mężczyźni: 357, kobiety: 235, chłopcy do lat 18: 316, dziewczęta do lat 18: 227). Aktywnych było 12 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (16), instruktora sportowego (11) oraz inne osoby (9).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Ząbkach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Ząbkach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Ząbek znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Ząbkach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z 1918 r. (ul. Klonowa 6)dnia 1985-06-10, wykaz dokumentów: 1262-A z 1985-06-10
  • Willa z 1925 r. (ul. Juliusza Słowackiego 10)dnia 1988-07-29, wykaz dokumentów: 1331-A z 1988-07-29
  • Willa z 1920 r. (ul. Wyzwolenia 16)dnia 2008-08-25, wykaz dokumentów: A-812 z 2008-08-25
  • Willa z 1923 r. (ul. generała Mariana Langiewicza 1)dnia 2010-07-30, wykaz dokumentów: A-981 z 2010-07-30
  • Inny budynek gospodarczy z 1923 r. (ul. Wyzwolenia 20)dnia 2010-07-30, wykaz dokumentów: A-981 z 2010-07-30
  • Zespół - willa z 1923 r. (ul. generała Mariana Langiewicza 1)dnia 2010-07-30, wykaz dokumentów: A-981 z 2010-07-30
 • Formy ochrony przyrody w Ząbkach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Ząbek znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Ząbkach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1972-10-19, Opis granicy: przy drodze prowadzącej do m. Ząbki w odl. Około 100 m od siedziby nadleśnictwa Drewnica\
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1976-12-11, Opis granicy: na terenie parkowym szpitala dla psychicznie i nerwowo chorych - drewnica w miescie Ząbki

Ząbki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Ząbkach odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 12 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 8,9 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 2,2 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Ząbkach znajdowało się 20 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 11 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 11 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wołomińskiego.

  Powiat wołomiński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Ząbkach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 12 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 10 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Ząbkach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 8,89 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  8,9
  woj. mazowieckie
  52,6
  Cały kraj
  56,5
 • 2,22 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  2,2
  woj. mazowieckie
  5,2
  Kraj
  5,0
 • 26,66 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Ząbki
  26,7
  Województwo
  61,7
  Kraj
  65,5
 • 25,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Ząbki
  25,0
  woj. mazowieckie
  10,0
  Kraj
  8,9
 • 300,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  300,0
  Województwo
  117,3
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 17 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Ząbkach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 18 306,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  18 306,0 km
  Województwo
  796,1 km
  Kraj
  633,6 km
 • 4,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  4,5 km
  Mazowieckie
  5,1 km
  Kraj
  5,3 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 11 Liczba licencji na taksówki
 • 11 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Ząbki przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 631droga wojewódzka nr 631(Warszawa - Ząbki - Zielonka - Marki - Wólka Radzymińska - Nieporęt - Zegrze Południowe - Wieliszew - Poniatów - Kałuszyn - Olszewnica Nowa - Krubin - Janówek Pierwszy - Okunin - Nowy Dwór Mazowiecki)
  • DW 634droga wojewódzka nr 634(Warszawa - Ząbki - Zielonka - Kobyłka - Wołomin - Nowe Lipiny - Duczki - Krzywica - Tuł - Karolew - Miąse - Jasienica - Tłuszcz - Wólka Kozłowska)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Ząbki przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 21Linia kolejowa nr 21: Warszawa Wileńska – Wołomin Słoneczna [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Warszawa Wileńska - Warszawa Wileńska Marki - Warszawa Zacisze-Wilno -Ząbki - Zielonka - Kobyłka Ossów - Kobyłka - Wołomin - Wołomin Słoneczna)