Ząbki w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Ząbki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Ząbki to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu wołomińskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Ząbki.
 • 39 420 Liczba mieszkańców
 • 11,0 km² Powierzchnia
 • 3 590,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1967 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 22 Numer kierunkowy
 • WWL Tablice rejestracyjne
 • Małgorzata Renata Zyśk Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 21.108052.2871 Współrzędne GPS
 • 1434031 TERYT (TERC)
 • 0921958 SIMC
Herb miasta Ząbki
Ząbki herb

Jak Ząbki wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Ząbki na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Ząbki wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Ząbki plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
2Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
2Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
2Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
3Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
4Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
4Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2020 roku
7Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
8Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
20Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
28Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
29Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
49Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
54Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
59Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
77Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
80Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
89Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
89Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
110Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
111Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
115Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
119Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
122Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
129Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce

Ząbki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
05-091Poczta Ząbki 001, ul. 1 Maja 10
05-091Skrytki Pocztowe Poczta Ząbki 001, ul. 1 Maja 10
05-093Poczta Ząbki 003 (zawieszony), ul. Wojska Polskiego 1

Ząbki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Ząbkach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Wołominie (podlega pod: ZUS II Oddział w Warszawie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Reja 20
05-200 Wołomin
Urząd Miasta Ząbki
(22) 510-97-00
(22) 510-98-88
ul. Wojska Polskiego 10
05-091 Ząbki

Ząbki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Ząbki jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 39 420, z czego 52,6% stanowią kobiety, a 47,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 77,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 35,6 lat i jest znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Ząbek zawarli w 2021 roku 169 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  27,8% mieszkańców Ząbek jest stanu wolnego, 58,2% żyje w małżeństwie, 6,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,0% to wdowy/wdowcy.

  Ząbki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 309. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 7,91 na 1000 mieszkańców Ząbek. W 2021 roku urodziło się 620 dzieci, w tym 49,7% dziewczynek i 50,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 411 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,06 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 26,8% zgonów w Ząbkach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,4% zgonów w Ząbkach były nowotwory, a 6,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Ząbek przypada 7.96 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 1 181 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 694 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Ząbek 487. W tym samym roku 50 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 12 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 38.

  61,1% mieszkańców Ząbek jest w wieku produkcyjnym, 26,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 12,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Ząbek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39 420 Liczba mieszkańców
 • 20 734 Kobiety
 • 18 686 Mężczyźni
 • 52,6%
  47,4%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Ząbkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Ząbkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Ząbkach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Ząbek
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 35,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Ząbki
  35,6 lat
  woj. mazowieckie
  41,7 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 36,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 34,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Ząbki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Ząbek
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Ząbki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Ząbki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Ząbki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,8% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,8%
  Mazowieckie
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 24,1% Kobiety
  (Panny)
 • 31,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,2% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,2%
  Województwo
  53,7%
  Polska
  54,0%
 • 56,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,0% Wdowcy/Wdowy
 • Ząbki
  6,9%
  Województwo
  8,1%
  Cała Polska
  8,5%
 • 11,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,9%
  Województwo
  7,7%
  Kraj
  7,6%
 • 7,7% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  Mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Ząbkach w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  4,3
  Województwo
  4,6
  Polska
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,5
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 169 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Ząbkach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 309 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 165 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 144 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 7,91 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Ząbki
  7,9
  Województwo
  -3,6
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Ząbkach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Ząbkach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Ząbkach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Ząbkach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 620 Urodzenia żywe
 • 308 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 312 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,7%
  50,3%
 • 15,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  15,9
  woj. mazowieckie
  10,0
  Cały kraj
  8,7
 • 47,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  47,3
  woj. mazowieckie
  42,2
  Cała Polska
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 40 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40
 • 129 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 129
 • 110 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 110
 • 47 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 47
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 411 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 334 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 490 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 411 g
  woj. mazowieckie
  3 396 g
  Cała Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 5000g i więcej
 • 4
 • 44 Waga 4500g - 4999g
 • 44
 • 314 Waga 4000g - 4499g
 • 314
 • 1 033 Waga 3500g - 3999g
 • 1 033
 • 1 097 Waga 3000g - 3499g
 • 1 097
 • 394 Waga 2500g - 2999g
 • 394
 • 85 Waga 2000g - 2499g
 • 85
 • 32 Waga 1500g - 1999g
 • 32
 • 15 Waga 1000g - 1499g
 • 15
 • 12 Waga 600g - 999g
 • 12
 • 7 Waga poniżej 600g
 • 7
 • 1,71 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,71
  Województwo
  1,49
  Cała Polska
  1,32
 • 0,86 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,86
  woj. mazowieckie
  0,73
  Cały kraj
  0,64
 • 1,06 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Ząbki
  1,06
  Mazowieckie
  0,73
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Ząbkach w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 311 Zgony
 • 143 Kobiety
  (Zgony)
 • 168 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,0%
  54,0%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 8,0 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  8,0
  Mazowieckie
  13,6
  Cała Polska
  13,6
 • 94,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Ząbki
  94,6
  Województwo
  136,2
  Kraj
  156,7
 • 5,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,6
  Mazowieckie
  3,4
  Cała Polska
  3,9
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Ząbki
  3,2
  woj. mazowieckie
  3,4
  Cały kraj
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wołomińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Ząbki
  26,8%
  woj. mazowieckie
  30,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 18,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  18,4%
  Mazowieckie
  18,6%
  Cały kraj
  19,6%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Ząbki
  6,3%
  Mazowieckie
  6,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 526 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,8
  Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,5
  Cała Polska
  74,4
 • 196,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Ząbki
  196,3
  woj. mazowieckie
  248,2
  Polska
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  228,1
  Cały kraj
  246,5
 • 285,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 298,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 270,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Ząbki
  285,1
  Mazowieckie
  407,0
  Kraj
  475,8
 • 44,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 69,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  44,0
  Mazowieckie
  50,0
  Cała Polska
  70,6
 • 29,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  29,6
  Mazowieckie
  31,1
  Kraj
  32,6
 • 5,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Ząbki
  5,1
  Mazowieckie
  6,7
  Cała Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Ząbki
  0,5%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 181 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 601 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 580 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 50 Zameldowania z zagranicy
 • 25 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 25 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 694 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 386 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 308 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 525 Saldo migracji
 • 233 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 292 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 487 Saldo migracji wewnętrznych
 • 215 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 272 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 38 Saldo migracji zagranicznych
 • 18 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 20 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Ząbkach w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 24,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 10,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 8,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Ząbki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ząbki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Ząbkach oddano do użytku 668 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 16,95 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Ząbkach to 17 677 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 459 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  94,9% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 5,1% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Ząbkach to 3,10 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Ząbkach to 72,10 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,35% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,13% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,31% mieszkań posiada łazienkę, 96,21% korzysta z centralnego ogrzewania, a 91,19% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wołomińskiego.

  Powiat wołomiński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17 677 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 458,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  458,60
  Województwo
  440,20
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 73,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  73,00 m2
  Mazowieckie
  72,60 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 33,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  33,50 m2
  woj. mazowieckie
  32,00 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,53 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,53
  woj. mazowieckie
  3,61
  Polska
  3,82
 • 2,18 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Ząbki
  2,18
  Województwo
  2,27
  Kraj
  2,55
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,62
  woj. mazowieckie
  0,63
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 668 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 16,95 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  16,95
  Województwo
  8,19
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2 074 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 3,10 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Ząbki
  3,10
  Mazowieckie
  3,74
  Polska
  3,90
 • 52,61 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  52,61
  Mazowieckie
  30,65
  Kraj
  24,07
 • 48 135 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 72,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  72,1 m2
  Województwo
  91,2 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 1,22 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Ząbki
  1,22 m2
  Województwo
  0,75 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,35%
  Województwo
  96,09%
  Kraj
  96,97%
 • 98,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Ząbki
  98,13%
  Województwo
  93,90%
  Polska
  94,01%
 • 97,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Ząbki
  97,31%
  Mazowieckie
  92,00%
  Cała Polska
  91,78%
 • 96,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  96,21%
  Województwo
  87,29%
  Cała Polska
  83,08%
 • 91,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Ząbki
  91,19%
  Województwo
  58,44%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Ząbki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Ząbkach na 1000 mieszkańców pracuje 134osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 54,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 45,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Ząbkach wynosiło w 2021 roku 4,4% (4,7% wśród kobiet i 4,1% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ząbkach wynosiło 5 451,36 PLN, co odpowiada 90.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Ząbek 2 658 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 695 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -963.

  13,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Ząbek pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,5% w przemyśle i budownictwie, a 26,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 134 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Ząbki
  134,0
  Województwo
  323,0
  Kraj
  257,0
 • 4,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 4,7% Kobiety
 • 4,1% Mężczyźni
 • Miasto
  4,4%
  Mazowieckie
  4,6%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Ząbkach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Ząbkach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Ząbkach w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 451 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 451 PLN
  Województwo
  7 108 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Ząbkach w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 658 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 695 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -963 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,64 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 13,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 12,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,5% Przemysł i budownictwo
 • 19,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 26,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 31,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,7% Pozostałe
 • 42,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Ząbkach w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 278 Pracujący ogółem
 • 2 884 Kobiety
 • 2 394 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Ząbkach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 26,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 24,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,1% W wieku produkcyjnym
 • 59,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 12,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 16,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 8,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Ząbki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  63,7
  Mazowieckie
  71,5
  Polska
  69,0
 • 21,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  21,0
  Województwo
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 49,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  49,3
  woj. mazowieckie
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 70,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 64,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 32,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 30,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 35,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Ząbki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Ząbkach w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 6 964 podmioty gospodarki narodowej, z czego 5 567 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 570 nowych podmiotów, a 258 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (613) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (324) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (406) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (204) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Ząbkach najwięcej (530) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (6 842) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,2% (12) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,8% (1 382) podmiotów, a 80,0% (5 570) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Ząbkach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.3%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 964 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 12 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 382 Przemysł i budownictwo
 • 5 570 Pozostała działalność
 • 570 Podmioty nowo zarejestrowane w Ząbkach w 2021 roku
 • 258 Podmioty wyrejestrowane w Ząbkach w 2021 roku
 • 5 567 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 842 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 6 842
 • 107 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 107
 • 14 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 14
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 6 963 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 6 963
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 Spółdzielnie ogółem
 • 5
 • 622 Spółki handlowe ogółem
 • 622
 • 96  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 96
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 530  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 530
 • 93    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 93
 • 406 Spółki cywilne ogółem
 • 406
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 5 567 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 239 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 239
 • 763 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 763
 • 725 Budownictwo
 • 725
 • 454 Transport i gospodarka magazynowa
 • 454
 • 418 Informacja i komunikacja
 • 418
 • 379 Przetwórstwo przemysłowe
 • 379
 • 321 Pozostała działalność
 • 321
 • 303 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 303
 • 296 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 296
 • 165 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 165
 • 164 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 164
 • 152 Edukacja
 • 152
 • 113 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 113
 • 56 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 56
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9
 • 9 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 9
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ząbki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Ząbkach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 1 028 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 26,24 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Ząbkach wynosi 64,50% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Ząbek najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 16,02 (wykrywalność 53%) oraz przeciwko mieniu - 13,11 (wykrywalność 39%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 8,00 (77%), drogowe - 1,41 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,39 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Ząbek.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Ząbki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 028 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 1 028
 • 628 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 628
 • 313 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 313
 • 55 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 55
 • 15 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 15
 • 514 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 514
 • 26,24 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  26,24
  Województwo
  22,31
  Kraj
  21,51
 • 16,02 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Ząbki
  16,02
  Województwo
  14,38
  Cała Polska
  12,82
 • 8,00 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Ząbki
  8,00
  woj. mazowieckie
  5,32
  Polska
  5,89
 • 1,41 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Ząbki
  1,41
  woj. mazowieckie
  1,84
  Kraj
  1,85
 • 0,39 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,39
  Województwo
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 13,11 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Ząbki
  13,11
  Województwo
  11,83
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Ząbki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  65%
  Mazowieckie
  64%
  Kraj
  71%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Ząbki
  53%
  Mazowieckie
  55%
  Polska
  64%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Ząbki
  78%
  woj. mazowieckie
  71%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  86%
  Mazowieckie
  86%
  Kraj
  89%
 • 39% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Ząbki
  39%
  Mazowieckie
  41%
  Cała Polska
  53%

Ząbki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Ząbek wyniosła w 2021 roku 270,4 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 8.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Ząbek - 35.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (13.6%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 38,0 mln złotych, czyli 14,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Ząbek wyniosła w 2021 roku 287,2 mln złotych, co daje 7,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (33.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (19.7%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (7.9%). W budżecie Ząbek wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,8 tys złotych na mieszkańca (24,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 33,8 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,3%.
 • Wydatki budżetu w Ząbkach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Ząbek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Ząbki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Ząbek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  110,3 mln

  3,4 tys(100%)

  116,9 mln

  3,5 tys(100%)

  137,7 mln

  4,0 tys(100%)

  151,1 mln

  4,3 tys(100%)

  182,6 mln

  5,0 tys(100%)

  237,9 mln

  6,4 tys(100%)

  288,2 mln

  7,5 tys(100%)

  270,4 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  45,6 mln

  1,4 tys(41.4%)

  51,3 mln

  1,5 tys(43.9%)

  64,3 mln

  1,8 tys(46.7%)

  66,3 mln

  1,9 tys(43.9%)

  70,3 mln

  1,9 tys(38.5%)

  107,3 mln

  2,8 tys(45.1%)

  103,7 mln

  2,7 tys(36%)

  97,0 mln

  2,5 tys(35.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  20,4 mln

  621(18.5%)

  11,3 mln

  335(9.7%)

  10,6 mln

  306(7.7%)

  14,0 mln

  392(9.3%)

  37,2 mln

  1,0 tys(20.4%)

  20,0 mln

  529(8.4%)

  47,8 mln

  1,2 tys(16.6%)

  36,9 mln

  936(13.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,0 mln

  213(6.3%)

  6,9 mln

  203(5.9%)

  7,9 mln

  227(5.7%)

  8,0 mln

  223(5.3%)

  11,4 mln

  310(6.2%)

  15,4 mln

  408(6.5%)

  20,4 mln

  528(7.1%)

  19,9 mln

  506(7.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,1 mln

  248(7.4%)

  9,6 mln

  285(8.3%)

  9,4 mln

  271(6.8%)

  9,8 mln

  275(6.5%)

  10,9 mln

  298(6%)

  11,4 mln

  302(4.8%)

  12,2 mln

  317(4.2%)

  13,3 mln

  339(4.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  12,3 tys

  0,4(0%)

  1,3 mln

  39,3(1.1%)

  202,0 tys

  5,8(0.1%)

  327,8 tys

  9,2(0.2%)

  254,3 tys

  6,9(0.1%)

  782,1 tys

  20,7(0.3%)

  511,7 tys

  13,3(0.2%)

  5,7 mln

  146(2.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  7,8 mln

  237(7.1%)

  16,5 mln

  489(14.2%)

  5,2 mln

  148(3.7%)

  4,0 mln

  112(2.6%)

  2,7 mln

  73,0(1.5%)

  8,3 mln

  218(3.5%)

  3,9 mln

  99,9(1.3%)

  4,9 mln

  124(1.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,1 mln

  215(6.4%)

  8,0 mln

  238(6.9%)

  29,0 mln

  835(21.1%)

  3,1 mln

  87,5(2.1%)

  3,4 mln

  92,6(1.9%)

  3,9 mln

  103(1.6%)

  4,1 mln

  106(1.4%)

  4,3 mln

  110(1.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,6 mln

  50,0(1.5%)

  1,9 mln

  57,6(1.7%)

  2,1 mln

  59,2(1.5%)

  2,3 mln

  64,7(1.5%)

  2,2 mln

  58,9(1.2%)

  2,6 mln

  69,8(1.1%)

  3,3 mln

  84,5(1.1%)

  3,6 mln

  91,1(1.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,6 mln

  48,5(1.4%)

  3,9 mln

  115(3.3%)

  3,5 mln

  101(2.6%)

  2,7 mln

  76,3(1.8%)

  1,9 mln

  51,0(1%)

  5,9 mln

  156(2.5%)

  10,8 mln

  279(3.7%)

  2,3 mln

  59,1(0.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,3 mln

  39,4(1.2%)

  1,5 mln

  43,4(1.3%)

  1,5 mln

  44,0(1.1%)

  1,5 mln

  43,3(1%)

  1,5 mln

  39,8(0.8%)

  2,0 mln

  51,7(0.8%)

  1,7 mln

  44,1(0.6%)

  2,0 mln

  50,6(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,7 mln

  52,7(1.6%)

  1,5 mln

  44,7(1.3%)

  1,5 mln

  42,0(1.1%)

  1,5 mln

  43,2(1%)

  1,6 mln

  42,3(0.8%)

  1,5 mln

  40,6(0.6%)

  1,3 mln

  34,3(0.5%)

  1,4 mln

  36,4(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,0 mln

  30,5(0.9%)

  1,3 mln

  38,1(1.1%)

  1,1 mln

  32,9(0.8%)

  1,2 mln

  32,4(0.8%)

  1,2 mln

  32,9(0.7%)

  1,2 mln

  33,0(0.5%)

  1,3 mln

  32,5(0.4%)

  1,4 mln

  34,9(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,2 mln

  35,5(1.1%)

  1,2 mln

  36,2(1%)

  865,6 tys

  24,9(0.6%)

  696,2 tys

  19,5(0.5%)

  553,8 tys

  15,1(0.3%)

  629,8 tys

  16,7(0.3%)

  632,7 tys

  16,4(0.2%)

  710,7 tys

  18,0(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,9 tys

  0,3(0%)

  139,3 tys

  3,6(0%)

  291,0 tys

  7,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  515,0 tys

  15,7(0.5%)

  332,6 tys

  9,8(0.3%)

  267,5 tys

  7,7(0.2%)

  348,1 tys

  9,7(0.2%)

  104,7 tys

  2,9(0.1%)

  158,1 tys

  4,2(0.1%)

  213,2 tys

  5,5(0.1%)

  227,2 tys

  5,8(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  148,3 tys

  4,5(0.1%)

  143,5 tys

  4,2(0.1%)

  20,0 tys

  0,6(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  160,7 tys

  4,4(0.1%)

  181,5 tys

  4,8(0.1%)

  162,5 tys

  4,2(0.1%)

  6,5 tys

  0,2(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,2 mln

  157(4.7%)

  54,5 tys

  1,6(0%)

  114,8 tys

  3,3(0.1%)

  30,0 tys

  0,8(0%)

  7,5 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Ząbkach według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Ząbek według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Ząbki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Ząbek według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  112,7 mln

  3,5 tys(100%)

  120,5 mln

  3,6 tys(100%)

  136,1 mln

  4,0 tys(100%)

  159,0 mln

  4,5 tys(100%)

  188,1 mln

  5,2 tys(100%)

  248,4 mln

  6,7 tys(100%)

  264,7 mln

  6,9 tys(100%)

  287,2 mln

  7,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  53,0 mln

  1,6 tys(47%)

  55,5 mln

  1,6 tys(46%)

  60,2 mln

  1,7 tys(44.2%)

  65,9 mln

  1,8 tys(41.4%)

  74,4 mln

  2,0 tys(39.6%)

  84,2 mln

  2,2 tys(33.9%)

  84,2 mln

  2,2 tys(31.8%)

  95,2 mln

  2,4 tys(33.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  20,5 mln

  625(18.2%)

  23,2 mln

  686(19.3%)

  26,5 mln

  763(19.5%)

  29,8 mln

  833(18.7%)

  32,5 mln

  887(17.3%)

  36,4 mln

  963(14.7%)

  48,2 mln

  1,3 tys(18.2%)

  56,6 mln

  1,4 tys(19.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,2 mln

  340(9.9%)

  2,6 mln

  77,1(2.2%)

  968,4 tys

  27,8(0.7%)

  1,9 mln

  53,8(1.2%)

  14,7 mln

  400(7.8%)

  28,5 mln

  752(11.5%)

  7,2 mln

  187(2.7%)

  22,8 mln

  578(7.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,0 mln

  182(5.3%)

  9,0 mln

  266(7.5%)

  9,8 mln

  283(7.2%)

  12,9 mln

  359(8.1%)

  15,5 mln

  424(8.3%)

  17,6 mln

  465(7.1%)

  20,7 mln

  538(7.8%)

  19,0 mln

  481(6.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,3 mln

  100(2.9%)

  3,7 mln

  109(3.1%)

  3,8 mln

  108(2.8%)

  4,6 mln

  129(2.9%)

  5,8 mln

  158(3.1%)

  6,9 mln

  183(2.8%)

  16,6 mln

  430(6.3%)

  8,6 mln

  218(3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  7,1 mln

  217(6.3%)

  14,5 mln

  428(12%)

  6,7 mln

  193(4.9%)

  5,7 mln

  159(3.6%)

  4,9 mln

  134(2.6%)

  10,9 mln

  287(4.4%)

  5,9 mln

  154(2.2%)

  4,8 mln

  121(1.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  308,5 tys

  9,4(0.3%)

  352,4 tys

  10,4(0.3%)

  370,6 tys

  10,7(0.3%)

  1,4 mln

  38,0(0.9%)

  602,7 tys

  16,4(0.3%)

  4,1 mln

  109(1.7%)

  3,4 mln

  89,2(1.3%)

  1,6 mln

  40,6(0.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,3 mln

  163(4.7%)

  5,9 mln

  175(4.9%)

  27,1 mln

  780(19.9%)

  1,1 mln

  30,3(0.7%)

  1,3 mln

  34,5(0.7%)

  1,3 mln

  33,9(0.5%)

  1,3 mln

  34,1(0.5%)

  1,3 mln

  34,1(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  15,1 tys

  0,5(0%)

  52,5 tys

  1,6(0%)

  11,6 tys

  0,3(0%)

  42,6 tys

  1,2(0%)

  55,5 tys

  1,5(0%)

  38,8 tys

  1,0(0%)

  15,5 tys

  0,4(0%)

  552,7 tys

  14,0(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  423,5 tys

  12,9(0.4%)

  523,3 tys

  15,5(0.4%)

  385,0 tys

  11,1(0.3%)

  733,8 tys

  20,5(0.5%)

  668,8 tys

  18,2(0.4%)

  1,3 mln

  34,8(0.5%)

  877,6 tys

  22,8(0.3%)

  549,1 tys

  13,9(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  90,6 tys

  2,8(0.1%)

  83,5 tys

  2,5(0.1%)

  74,0 tys

  2,1(0.1%)

  72,6 tys

  2,0(0%)

  74,5 tys

  2,0(0%)

  169,4 tys

  4,5(0.1%)

  59,1 tys

  1,5(0%)

  99,9 tys

  2,5(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  145,4 tys

  4,4(0.1%)

  127,1 tys

  3,8(0.1%)

  78,4 tys

  2,3(0.1%)

  22,0 tys

  0,6(0%)

  76,1 tys

  2,1(0%)

  10,8 tys

  0,3(0%)

  43,1 tys

  1,1(0%)

  97,3 tys

  2,5(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  150,1 tys

  4,6(0.1%)

  115,1 tys

  3,4(0.1%)

  86,7 tys

  2,5(0.1%)

  68,9 tys

  1,9(0%)

  72,1 tys

  2,0(0%)

  51,6 tys

  1,4(0%)

  46,0 tys

  1,2(0%)

  53,5 tys

  1,4(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  75,0

  0,0(0%)

  182,6 tys

  5,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  17,7 tys

  0,5(0%)

  6,3 tys

  0,2(0%)

  5,1 tys

  0,1(0%)

  39,5 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  124,3 tys

  3,8(0.1%)

  143,5 tys

  4,2(0.1%)

  20,0 tys

  0,6(0%)

  8,0 tys

  0,2(0%)

  160,7 tys

  4,4(0.1%)

  181,5 tys

  4,8(0.1%)

  162,5 tys

  4,2(0.1%)

  6,5 tys

  0,2(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 tys

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  416,1 tys

  11,0(0.2%)

  183

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,1 mln

  155(4.5%)

  4,5 mln

  134(3.8%)

  15,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Ząbki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 684 mieszkańców Ząbek jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 227 kobiet oraz 5 457 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 29,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 14,9% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 16,2% mieszkańców Ząbek, gimnazjalnym 3,2%, natomiast 10,9% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Ząbek mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Ząbkach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (35,2%) oraz średnie zawodowe (15,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie wyższe (23,0%) oraz średnie zawodowe (22,0%).

  W roku 2021 w Ząbkach mieściły się 22 przedszkola, w których do 135 oddziałów uczęszczało 2 800 dzieci (1 384 dziewczynki oraz 1 416 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Ząbkach mieściło się 11 przedszkoli, w których do 77 oddziałów uczęszczało 1 030 dzieci (494 dziewczynki oraz 536 chłopców). Dostępnych było 1 068 miejsc.

  23,7% mieszkańców Ząbek w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (23,9% wśród dziewczynek i 23,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 093 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,59 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 8 szkół podstawowych, w których w 215 oddziałach uczyło się 4 859 uczniów (2 349 kobiet oraz 2 510 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Ząbkach placówkę miały 4 szkoły podstawowe, w których w 81 oddziałach uczyło się 1 887 uczniów (940 kobiet oraz 947 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 31,6% ludności (30,7% wśród dziewczynek i 32,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22,6 uczniów.

  W Ząbkach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 81 uczniów (42 kobiety oraz 39 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 4 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,5% mieszkańców (14,8% wśród dziewczyn i 14,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 16,2 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 15,6% mieszkańców Ząbek w wieku potencjalnej nauki (15,5% kobiet i 15,6% mężczyzn).

 • 29,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  29,4%
  Mazowieckie
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 35,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 23,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 36,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  36,8%
  Województwo
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 35,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,2% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,2%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 14,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  14,9%
  Mazowieckie
  13,0%
  Polska
  11,9%
 • 15,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  18,8%
  Województwo
  18,2%
  Kraj
  20,0%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 16,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Ząbki
  16,2%
  Województwo
  15,3%
  Cała Polska
  21,2%
 • 12,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,2%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  10,9%
  Województwo
  10,7%
  Cały kraj
  12,3%
 • 10,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1093 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 093,0
  woj. mazowieckie
  937,0
  Kraj
  896,0
 • 0,59 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,59
  Województwo
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 22Przedszkola
 • 4 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 135 Oddziały
 • 7 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 760 Miejsca
  (rok 2018)
 • 35 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Ząbki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 800 Dzieci
 • 1 384 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 416 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,4%
  50,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 64 2 lata i mniej
 • 64
 • 691 3 lata
 • 691
 • 728 4 lata
 • 728
 • 720 5 lata
 • 720
 • 590 6 lat
 • 590
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 30 2 lata i mniej
 • 30
 • 330 3 lata
 • 330
 • 362 4 lata
 • 362
 • 379 5 lata
 • 379
 • 280 6 lat
 • 280
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 34 2 lata i mniej
 • 34
 • 361 3 lata
 • 361
 • 366 4 lata
 • 366
 • 341 5 lata
 • 341
 • 310 6 lat
 • 310
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • 151 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 171,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 170,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 9,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Ząbkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ząbkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole Nr 3 "Skrzat"
  Publiczne
  22 762-40-10
  22 762-40-10
  ul. Westerplatte 1/11
  05-091 Ząbki
  1640947
  Publiczne Przedszkole nr 2 "Leśny Zakątek"
  Publiczne
  22 781-62-68
  22 781-62-68
  ul. Bolesława Prusa 3/5
  05-091 Ząbki
  49814
  Publiczne Przedszkole Nr1. (Zielony Dinek)
  Publiczne
  22 781-61-96
  22 781-61-96
  ul. Wyspiańskiego 22
  05-091 Ząbki
  49613
  Punkt Przedszkolny "Mały Krokodyl"
  Niepubliczny
  78 432-28-30
  ul. Piłsudskiego 111 lok. 4
  05-091 Ząbki
  ---
  Bajka
  Niepubliczne
  ul. Skrajna 8
  05-091 Ząbki
  ---
  Niepubliczne Przedszkole "Jagódka"
  Niepubliczne
  79 288-77-70
  ul. Świerkowa 6
  05-091 Ząbki
  ---
  Niepubliczne Przedszkole "Przystań Elfów"
  Niepubliczne
  22 252-52-13
  22 252-52-13
  ul. Ks. W. Kuleszy 24
  05-091 Ząbki
  ---
  Niepubliczne Przedszkole "Bezpieczny Przedszkolak"
  Niepubliczne
  ul. Krasickiego 14
  05-091 Ząbki
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Akademia Fantazji
  Niepubliczne
  53 158-62-27
  ul. Piłsudskiego 46
  05-091 Ząbki
  ---
  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MAŁEGO KOPERNIKA
  Niepubliczne
  50 410-93-43
  ul. POWSTAŃCÓW 34
  05-091 Ząbki
  ---
  Niepubliczne Przedszkole Miś
  Niepubliczne
  51 729-75-50
  ul. 11-go Listopada 85
  05-091 Ząbki
  ---
  Niepubliczne WesołePrzedszkole
  Niepubliczne
  51 277-17-22
  ul. Powstańców 70A
  05-091 Ząbki
  ---
  Oliver D.Smithson Spółka Jawna
  Niepubliczne
  22 799-73-76
  22 781-62-58
  ul. Kwiatowa 5 b
  05-091 Ząbki
  ---
  Pinokio
  Niepubliczne
  22 781-72-33
  ul. Budkiewicza 20
  05-091 Ząbki
  ---
  Przedszkole Niepubliczne "Nasza Lokomotywa"
  Niepubliczne
  22 762-42-41
  22 762-42-41
  ul. Wyzwolenia 63
  05-091 Ząbki
  ---
 • Szkoły podstawowe w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Ząbki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 215 Oddziały
 • 4 859 Uczniowie
 • 2 349 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 510 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 673 Uczniowie w 1 klasie
 • 318 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 355 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 494 Absolwenci
 • 269 Kobiety
  (absolwenci)
 • 225 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Ząbki
  22,6
  woj. mazowieckie
  17,3
  Polska
  16,7
 •  
 • 316,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 261,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 54,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Ząbkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ząbkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 1 (Gen. Franciszka Kleeberga)
  Publiczna
  22 781-61-93
  22 781-61-93
  ul. Piłsudskiego 35
  05-091 Ząbki
  3482984
  PUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA
  Publiczna
  22 762-40-44
  22 781-67-15
  ul. 11Listopada 4
  05-091 Ząbki
  12234-
  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach (Mały Powstaniec)
  Publiczna
  22 487-52-08
  22 487-52-08
  ul. Kościelna 2
  05-091 Ząbki
  43198
  Szkoła Podstawowa nr2 (Jan Kochanowski)
  Publiczna
  22 781-60-66
  22 762-05-08
  ul. Batorego 11
  05-091 Ząbki
  431101
  Prywatna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki (Jerzy Popiełuszko)
  Niepubliczna
  22 781-46-70
  ul. Piłsudskiego 95 c
  05-091 Ząbki
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Ząbki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 5 Oddziały
 • 81 Uczniowie
 • 42 Kobiety
  (uczniowie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,9%
  48,1%
 • 35 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  16,2
  woj. mazowieckie
  26,4
  Kraj
  26,3
 •  
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 1,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Ząbkach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ząbkach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  NIepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia CONSONARE w Ząbkach
  Niepubliczna
  Ząbki
  05-091 Ząbki
  ---
  Liceum Ogólnokształcace dla Dorosłych EXPERTUS
  Niepubliczne
  22 498-62-99
  22 799-86-58
  ul. Harcerska 9
  05-091 Ząbki
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 23,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 31,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 32,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Ząbki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Ząbki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Ząbki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ząbki - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Ząbkach

 • Według danych GUS z 2021 roku w Ząbkach znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 2, liczba miejsc: 120)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z ekranem: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Ząbkach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Ząbkach
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Ząbkach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Ząbkach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 130 standardowych miejsc dla widzów.

  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 41 (członkowie: 786)
  • plastyczne/techniczne: 9 (członkowie: 108)
  • taneczne: 14 (członkowie: 195)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 107)
  • fotograficzne i filmowe: 4 (członkowie: 18)
  • teatralne: 2 (członkowie: 15)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 250)
  • inne: 4 (członkowie: 93)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 106)
  • teatralne: 2 (członkowie: 15)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 45)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 31)
  • taneczne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Ząbkach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 39 782 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 479 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Ząbkach działało 8 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 634 członków. Zarejestrowano 592 ćwiczących (mężczyźni: 357, kobiety: 235, chłopcy do lat 18: 316, dziewczęta do lat 18: 227). Aktywnych było 12 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (16), instruktora sportowego (11) oraz inne osoby (9).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Ząbkach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Ząbkach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Ząbek znajduje się 6 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Ząbkach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Inny budynek mieszkalny z 1918 r. (ul. Klonowa 6)dnia 1985-06-10, wykaz dokumentów: 1262-A z 1985-06-10
  • Willa z 1925 r. (ul. Juliusza Słowackiego 10)dnia 1988-07-29, wykaz dokumentów: 1331-A z 1988-07-29
  • Willa z 1920 r. (ul. Wyzwolenia 16)dnia 2008-08-25, wykaz dokumentów: A-812 z 2008-08-25
  • Willa z 1923 r. (ul. generała Mariana Langiewicza 1)dnia 2010-07-30, wykaz dokumentów: A-981 z 2010-07-30
  • Inny budynek gospodarczy z 1923 r. (ul. Wyzwolenia 20)dnia 2010-07-30, wykaz dokumentów: A-981 z 2010-07-30
  • Zespół - willa z 1923 r. (ul. generała Mariana Langiewicza 1)dnia 2010-07-30, wykaz dokumentów: A-981 z 2010-07-30
 • Formy ochrony przyrody w Ząbkach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Ząbek znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Ząbkach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1972-10-19, Opis granicy: przy drodze prowadzącej do m. Ząbki w odl. Około 100 m od siedziby nadleśnictwa Drewnica\
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1976-12-11, Opis granicy: na terenie parkowym szpitala dla psychicznie i nerwowo chorych - drewnica w miescie Ząbki

Ząbki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w Ząbkach odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 6 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 12,8 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 2,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Ząbkach znajdowało się 20 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 20 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 20 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wołomińskiego.

  Powiat wołomiński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Ząbkach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 6 Ranni
  (rok 2021)
 • 1 Lekko ranni
 • 5 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Ząbkach w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 12,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  12,8
  Województwo
  56,9
  Kraj
  59,9
 • 2,56 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Ząbki
  2,6
  Mazowieckie
  6,9
  Kraj
  5,9
 • 15,36 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Ząbki
  15,4
  woj. mazowieckie
  65,7
  Cały kraj
  69,4
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  20,0
  Województwo
  12,2
  Cały kraj
  9,8
 • 120,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Miasto
  120,0
  woj. mazowieckie
  115,4
  Cały kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 17 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Ząbkach w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 18 123,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  18 123,9 km
  woj. mazowieckie
  762,1 km
  Kraj
  591,9 km
 • 5,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Ząbki
  5,1 km
  Województwo
  5,0 km
  Kraj
  4,9 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 20 Liczba licencji na taksówki
 • 20 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Ząbki przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 631droga wojewódzka nr 631(Warszawa - Ząbki - Zielonka - Marki - Wólka Radzymińska - Nieporęt - Zegrze Południowe - Wieliszew - Poniatów - Kałuszyn - Olszewnica Nowa - Krubin - Janówek Pierwszy - Okunin - Nowy Dwór Mazowiecki)
  • DW 634droga wojewódzka nr 634(Warszawa - Ząbki - Zielonka - Kobyłka - Wołomin - Nowe Lipiny - Duczki - Krzywica - Tuł - Karolew - Miąse - Jasienica - Tłuszcz - Wólka Kozłowska)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Ząbki przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 21Linia kolejowa nr 21: Warszawa Wileńska – Wołomin Słoneczna [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Warszawa Wileńska - Warszawa Wileńska Marki - Warszawa Zacisze-Wilno -Ząbki - Zielonka - Kobyłka Ossów - Kobyłka - Wołomin - Wołomin Słoneczna)