Toszek w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Toszek - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Toszek to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu gliwickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Toszek.
 • 3 492 Liczba mieszkańców
 • 9,7 km² Powierzchnia
 • 359,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • około 1163 Data założenia
 • około 1235 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • SGL Tablice rejestracyjne
 • Grzegorz Łukasz Kupczyk Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 18.522550.4542 Współrzędne GPS
 • 2405074 TERYT (TERC)
 • 0944126 SIMC
Herb miasta Toszek
Toszek herb

Jak Toszek wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Toszek na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Toszek wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Toszek plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
34Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
39Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
59Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
77Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
109Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
121Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
148Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
161Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
173Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
179Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
220Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
246Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
293Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
310Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
332Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
335Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
347Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
367Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
383Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
404Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
407Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)

Toszek - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
44-180Poczta Toszek, ul. Dworcowa 30
44-180Skrytki Pocztowe Poczta Toszek, ul. Dworcowa 30

Toszek - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Toszku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Zabrzu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Szczęść Boże 18
41-800 Zabrze
Urząd Miejski w Toszku
(32) 237-80-00
(32) 233-41-41
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek

Toszek - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Toszek jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 3 492, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 19,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Toszka zawarli w 2022 roku 11 małżeństw, co odpowiada 3,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  25,4% mieszkańców Toszka jest stanu wolnego, 59,1% żyje w małżeństwie, 6,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Toszek ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -9. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,55 na 1000 mieszkańców Toszka. W 2022 roku urodziło się 24 dzieci, w tym 37,5% dziewczynek i 62,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 325 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 34,8% zgonów w Toszku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,3% zgonów w Toszku były nowotwory, a 3,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Toszka przypada 9.36 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 36 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 28 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Toszka 8. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  60,9% mieszkańców Toszka jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Toszka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 492 Liczba mieszkańców
 • 1 779 Kobiety
 • 1 713 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 104 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 104 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Toszku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Toszku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Toszku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Toszka
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,4 lat
  woj. śląskie
  43,0 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Toszek, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Toszka
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Toszek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Toszek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Toszek,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,4% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  25,4%
  Województwo
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 21,0% Kobiety
  (Panny)
 • 30,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,1%
  śląskie
  55,6%
  Polska
  54,0%
 • 57,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,6% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,0%
  woj. śląskie
  9,2%
  Polska
  8,5%
 • 14,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,4%
  śląskie
  8,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 6,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Toszek
  0,0%
  śląskie
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Toszku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Toszku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  3,1
  Województwo
  3,9
  Cały kraj
  4,1
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,5
  śląskie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 11 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Toszku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Toszku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -9 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -9 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 0 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,55 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Toszek
  -2,6
  woj. śląskie
  -5,8
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Toszku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Toszku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Toszku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Toszku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 24 Urodzenia żywe
 • 9 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 15 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 37,5%
  62,5%
 • 6,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,8
  Województwo
  7,3
  Cały kraj
  8,1
 • 33,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  33,5
  woj. śląskie
  32,5
  Cały kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 325 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 225 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 421 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 325 g
  śląskie
  3 296 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 64 Waga 4000g - 4499g
 • 64
 • 250 Waga 3500g - 3999g
 • 250
 • 344 Waga 3000g - 3499g
 • 344
 • 159 Waga 2500g - 2999g
 • 159
 • 33 Waga 2000g - 2499g
 • 33
 • 3 Waga 1500g - 1999g
 • 3
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,27 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,27
  Województwo
  1,21
  Cała Polska
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Toszek
  0,62
  Województwo
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Toszek
  0,65
  woj. śląskie
  0,56
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Toszku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 33 Zgony
 • 18 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 54,5%
  45,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,4 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  9,4
  śląskie
  13,0
  Kraj
  11,9
 • 154,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  154,1
  woj. śląskie
  179,4
  Cała Polska
  147,0
 • 3,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,5
  Województwo
  4,8
  Polska
  3,8
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,3
  śląskie
  3,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie gliwickim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  34,8%
  Województwo
  36,4%
  Cała Polska
  36,0%
 • 25,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,3%
  woj. śląskie
  24,2%
  Cała Polska
  23,6%
 • 3,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  3,7%
  Województwo
  5,2%
  Polska
  6,7%
 • 88 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  6,4
  Cały kraj
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  78,9
  Kraj
  70,6
 • 297,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Toszek
  297,6
  śląskie
  315,1
  Kraj
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,1
  Cała Polska
  253,9
 • 408,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 416,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 400,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  408,9
  Województwo
  473,7
  Kraj
  426,2
 • 52,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 15,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 115,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  52,8
  Województwo
  63,1
  Cały kraj
  62,9
 • 42,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  42,9
  Województwo
  39,0
  Kraj
  33,8
 • 10,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Toszek
  10,3
  śląskie
  8,1
  Kraj
  7,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,0%
  woj. śląskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 36 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 28 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 10 Saldo migracji
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 8 Saldo migracji wewnętrznych
 • 6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Toszku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Toszku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Toszek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Toszek - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Toszku oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,14 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Toszku to 1 344 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 382 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Toszku to 4,75 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Toszku to 117,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,59% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,12% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,34% mieszkań posiada łazienkę, 80,21% korzysta z centralnego ogrzewania, a 79,24% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gliwickiego.

  Powiat gliwicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Toszku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 344 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 382,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Toszek
  382,00
  śląskie
  423,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 79,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  79,20 m2
  woj. śląskie
  72,70 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 30,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,30 m2
  Województwo
  30,80 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,05 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,05
  Województwo
  3,79
  Kraj
  3,83
 • 2,62 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,62
  Województwo
  2,36
  Cała Polska
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,65
  śląskie
  0,62
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Toszku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 1,14 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Toszek
  1,14
  śląskie
  4,31
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1998-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 19 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,75 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Toszek
  4,75
  Województwo
  4,13
  Polska
  3,89
 • 5,40 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,40
  Województwo
  17,79
  Polska
  24,56
 • 468 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 117,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Toszek
  117,0 m2
  śląskie
  101,8 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,13 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,13 m2
  Województwo
  0,44 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1998-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Toszku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,59%
  śląskie
  99,06%
  Kraj
  97,75%
 • 94,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  94,12%
  śląskie
  96,69%
  Kraj
  95,18%
 • 92,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Toszek
  92,34%
  woj. śląskie
  95,74%
  Kraj
  93,75%
 • 80,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  80,21%
  śląskie
  84,47%
  Cała Polska
  85,83%
 • 79,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Toszek
  79,24%
  woj. śląskie
  68,55%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Toszek - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Toszku na 1000 mieszkańców pracuje 324osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 67,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 33,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Toszku wynosiło w 2023 roku 3,5% (3,5% wśród kobiet i 3,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Toszku wynosiło 6 067,07 PLN, co odpowiada 90.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Toszka 404 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 376 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -28.

  7,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Toszka pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,4% w przemyśle i budownictwie, a 20,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Toszku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 324 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  324,0
  woj. śląskie
  282,0
  Cały kraj
  259,0
 • 5,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,3% Kobiety
 • 3,9% Mężczyźni
 • Toszek
  3,5%
  śląskie
  3,6%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Toszku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Toszku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Toszku w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Toszku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 063 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  6 067 PLN
  woj. śląskie
  6 728 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Toszku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Toszku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 404 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 376 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -28 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,93 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Toszku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 7,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 7,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,4% Przemysł i budownictwo
 • 19,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 59,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,0% Pozostałe
 • 50,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Toszku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Toszku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 142 Pracujący ogółem
 • 765 Kobiety
 • 377 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Toszku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,9% W wieku produkcyjnym
 • 55,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Toszek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  64,1
  woj. śląskie
  70,5
  Cały kraj
  69,0
 • 36,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Toszek
  36,2
  Województwo
  41,1
  Polska
  38,2
 • 130,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  130,3
  Województwo
  139,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Toszek - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Toszku w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 368 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 237 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 32 nowe podmioty, a 13 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (33) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (17) w roku 2018. W tym samym okresie najwięcej (27) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Toszku najwięcej (26) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (344) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,8% (73) podmiotów, a 78,5% (289) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Toszku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.8%) oraz Budownictwo (13.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 368 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 73 Przemysł i budownictwo
 • 289 Pozostała działalność
 • 32 Podmioty nowo zarejestrowane w Toszku w 2023 roku
 • 13 Podmioty wyrejestrowane w Toszku w 2023 roku
 • 237 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 344 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 344
 • 19 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 19
 • 4 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 4
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 367 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 367
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 30 Spółki handlowe ogółem
 • 30
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 26  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 26
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 18 Spółki cywilne ogółem
 • 18
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 237 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 47 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 47
 • 33 Budownictwo
 • 33
 • 28 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 28
 • 23 Przetwórstwo przemysłowe
 • 23
 • 22 Pozostała działalność
 • 22
 • 18 Transport i gospodarka magazynowa
 • 18
 • 18 Informacja i komunikacja
 • 18
 • 14 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 14
 • 8 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 8
 • 7 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 7
 • 5 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 5
 • 5 Edukacja
 • 5
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Toszek - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Toszku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 60 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,97 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Toszku wynosi 68,50% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Toszka najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,69 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 7,98 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,92 (48%), drogowe - 1,62 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,55 (98%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Toszku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Toszka.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Toszek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 60 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 60
 • 38 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 38
 • 14 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 14
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 28 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 28
 • 16,97 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  16,97
  śląskie
  35,08
  Cała Polska
  22,81
 • 10,69 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,69
  śląskie
  14,39
  Cała Polska
  12,98
 • 3,92 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,92
  śląskie
  17,79
  Cała Polska
  6,99
 • 1,62 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,62
  Województwo
  1,68
  Cała Polska
  1,82
 • 0,55 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,55
  Województwo
  0,44
  Polska
  0,35
 • 7,98 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  7,98
  Województwo
  14,31
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Toszek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Toszek
  69%
  woj. śląskie
  80%
  Kraj
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  70%
  woj. śląskie
  67%
  Cały kraj
  63%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Toszek
  48%
  woj. śląskie
  88%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Toszek
  98%
  woj. śląskie
  89%
  Polska
  88%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  45%
  woj. śląskie
  60%
  Kraj
  51%

Toszek - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Toszka wyniosła w 2022 roku 62,6 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 17.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Toszka - 34.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (11.6%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,2 mln złotych, czyli 11,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Toszka wyniosła w 2022 roku 58,1 mln złotych, co daje 6,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 2.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (28.1%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (10.7%). W budżecie Toszka wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,0 tys złotych na mieszkańca (16,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 18,6 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,9%.
 • Wydatki budżetu w Toszku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Toszka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Toszek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Toszka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,5 mln

  3,2 tys(100%)

  32,5 mln

  3,4 tys(100%)

  34,8 mln

  3,7 tys(100%)

  36,1 mln

  3,8 tys(100%)

  43,2 mln

  4,6 tys(100%)

  48,5 mln

  5,2 tys(100%)

  53,4 mln

  5,7 tys(100%)

  62,6 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  10,9 mln

  3,0 tys(35.8%)

  11,2 mln

  3,1 tys(34.5%)

  11,6 mln

  3,2 tys(33.4%)

  12,3 mln

  3,4 tys(34.1%)

  15,2 mln

  4,2 tys(35.3%)

  14,7 mln

  4,1 tys(30.3%)

  16,8 mln

  4,8 tys(31.4%)

  21,5 mln

  6,1 tys(34.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,2 mln

  1,2 tys(13.7%)

  4,0 mln

  1,1 tys(12.3%)

  4,9 mln

  1,4 tys(14.2%)

  4,9 mln

  1,4 tys(13.7%)

  5,5 mln

  1,5 tys(12.8%)

  5,7 mln

  1,6 tys(11.8%)

  6,3 mln

  1,8 tys(11.8%)

  7,3 mln

  2,1 tys(11.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,9 mln

  527(6.2%)

  367,7 tys

  102(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,1 mln

  1,7 tys(9.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,9 mln

  1,1 tys(12.6%)

  2,7 mln

  751(8.3%)

  2,9 mln

  810(8.4%)

  2,9 mln

  814(8.1%)

  3,7 mln

  1,0 tys(8.5%)

  6,4 mln

  1,8 tys(13.2%)

  6,5 mln

  1,9 tys(12.3%)

  6,0 mln

  1,7 tys(9.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  288(3.4%)

  1,3 mln

  361(4%)

  1,1 mln

  319(3.3%)

  1,2 mln

  344(3.4%)

  1,2 mln

  326(2.7%)

  944,0 tys

  264(1.9%)

  1,1 mln

  302(2%)

  4,0 mln

  1,1 tys(6.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,7 mln

  460(5.4%)

  2,0 mln

  556(6.2%)

  1,7 mln

  469(4.8%)

  2,2 mln

  601(6%)

  2,4 mln

  660(5.5%)

  3,3 mln

  911(6.7%)

  4,7 mln

  1,3 tys(8.8%)

  3,8 mln

  1,1 tys(6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,7 mln

  1,0 tys(12.2%)

  7,4 mln

  2,0 tys(22.6%)

  1,7 mln

  471(4.9%)

  1,6 mln

  456(4.5%)

  1,7 mln

  478(4%)

  1,9 mln

  529(3.9%)

  1,8 mln

  498(3.3%)

  3,4 mln

  954(5.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,4 mln

  378(4.5%)

  1,0 mln

  282(3.1%)

  1,1 mln

  310(3.2%)

  1,0 mln

  289(2.9%)

  1,2 mln

  333(2.8%)

  1,3 mln

  353(2.6%)

  1,4 mln

  398(2.6%)

  1,6 mln

  456(2.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  416,5 tys

  116(1.4%)

  452,8 tys

  126(1.4%)

  442,2 tys

  123(1.3%)

  474,5 tys

  132(1.3%)

  587,0 tys

  164(1.4%)

  593,9 tys

  166(1.2%)

  597,8 tys

  170(1.1%)

  594,9 tys

  169(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  280,4 tys

  77,8(0.9%)

  370,8 tys

  103(1.1%)

  393,6 tys

  109(1.1%)

  551,6 tys

  153(1.5%)

  497,8 tys

  139(1.2%)

  327,9 tys

  91,9(0.7%)

  433,9 tys

  123(0.8%)

  523,0 tys

  149(0.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  266,1 tys

  73,8(0.9%)

  270,2 tys

  75,0(0.8%)

  296,0 tys

  82,3(0.9%)

  322,0 tys

  89,6(0.9%)

  307,9 tys

  85,8(0.7%)

  280,8 tys

  78,7(0.6%)

  413,3 tys

  117(0.8%)

  459,7 tys

  131(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  210,3 tys

  58,4(0.7%)

  819,1 tys

  227(2.5%)

  710,5 tys

  198(2%)

  282,5 tys

  78,6(0.8%)

  577,9 tys

  161(1.3%)

  342,7 tys

  96,0(0.7%)

  897,6 tys

  254(1.7%)

  335,8 tys

  95,5(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  357,4 tys

  99,2(1.2%)

  340,7 tys

  94,6(1%)

  389,4 tys

  108(1.1%)

  435,6 tys

  121(1.2%)

  246,8 tys

  68,8(0.6%)

  224,4 tys

  62,9(0.5%)

  267,1 tys

  75,7(0.5%)

  83,6 tys

  23,8(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  74,2 tys

  20,6(0.2%)

  139,0 tys

  38,6(0.4%)

  118,3 tys

  32,9(0.3%)

  59,3 tys

  16,5(0.2%)

  82,6 tys

  23,0(0.2%)

  33,9 tys

  9,5(0.1%)

  28,3 tys

  8,0(0.1%)

  69,0 tys

  19,6(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  92,9 tys

  25,8(0.3%)

  88,3 tys

  24,5(0.3%)

  87,0 tys

  24,2(0.2%)

  82,2 tys

  22,9(0.2%)

  74,5 tys

  20,8(0.2%)

  61,7 tys

  17,3(0.1%)

  50,6 tys

  14,3(0.1%)

  32,9 tys

  9,3(0.1%)

  Handel

  [Dział 500]

  11,2 tys

  3,1(0%)

  11,2 tys

  3,1(0%)

  44,8 tys

  12,4(0.1%)

  11,5 tys

  3,2(0%)

  23,4 tys

  6,5(0.1%)

  12,7 tys

  3,5(0%)

  14,0 tys

  4,0(0%)

  13,3 tys

  3,8(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  71,2 tys

  19,8(0.2%)

  11,0 tys

  3,1(0%)

  8,1 tys

  2,2(0%)

  80,8 tys

  22,5(0.2%)

  78,4 tys

  21,8(0.2%)

  76,1 tys

  21,3(0.2%)

  3,2 tys

  0,9(0%)

  2,4 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,1(0%)

  800

  0,2(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  800

  0,2(0%)

  400

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  25,0 tys

  6,9(0.1%)

  25,0 tys

  6,9(0.1%)

  25,0 tys

  7,0(0.1%)

  25,0 tys

  7,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  43,1 tys

  11,9(0.1%)

  420

  0,1(0%)

  420

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Toszku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Toszka według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Toszek, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Toszka według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,9 mln

  3,3 tys(100%)

  32,5 mln

  3,4 tys(100%)

  34,4 mln

  3,6 tys(100%)

  37,1 mln

  4,0 tys(100%)

  43,7 mln

  4,6 tys(100%)

  52,2 mln

  5,6 tys(100%)

  59,8 mln

  6,4 tys(100%)

  58,1 mln

  6,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,3 mln

  3,1 tys(36.7%)

  11,3 mln

  3,1 tys(34.9%)

  12,2 mln

  3,4 tys(35.6%)

  13,0 mln

  3,6 tys(35%)

  14,1 mln

  3,9 tys(32.3%)

  13,8 mln

  3,9 tys(26.5%)

  15,4 mln

  4,4 tys(25.8%)

  18,0 mln

  5,1 tys(30.9%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,5 mln

  2,9 tys(33.9%)

  10,5 mln

  2,9 tys(32.2%)

  10,7 mln

  3,0 tys(31.3%)

  11,9 mln

  3,3 tys(32%)

  13,3 mln

  3,7 tys(30.4%)

  17,2 mln

  4,8 tys(32.9%)

  18,3 mln

  5,2 tys(30.5%)

  16,3 mln

  4,6 tys(28.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,4 mln

  396(4.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,4 tys

  5,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,2 mln

  1,8 tys(10.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,7 mln

  461(5.4%)

  1,2 mln

  344(3.8%)

  1,1 mln

  319(3.3%)

  1,1 mln

  318(3.1%)

  1,9 mln

  534(4.4%)

  4,4 mln

  1,2 tys(8.4%)

  4,3 mln

  1,2 tys(7.2%)

  3,8 mln

  1,1 tys(6.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  610(7.1%)

  6,0 mln

  1,7 tys(18.5%)

  540,2 tys

  150(1.6%)

  476,9 tys

  133(1.3%)

  824,3 tys

  230(1.9%)

  492,8 tys

  138(0.9%)

  435,3 tys

  123(0.7%)

  1,9 mln

  546(3.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  537(6.3%)

  1,1 mln

  292(3.2%)

  1,3 mln

  353(3.7%)

  1,4 mln

  401(3.9%)

  1,4 mln

  386(3.2%)

  1,1 mln

  300(2.1%)

  5,4 mln

  1,5 tys(9.1%)

  1,6 mln

  452(2.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  720,3 tys

  200(2.3%)

  1,4 mln

  384(4.3%)

  786,2 tys

  219(2.3%)

  929,5 tys

  259(2.5%)

  1,7 mln

  485(4%)

  1,2 mln

  334(2.3%)

  1,4 mln

  400(2.4%)

  1,3 mln

  375(2.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  10,0 tys

  2,8(0%)

  6,2 tys

  1,7(0%)

  152,0 tys

  42,3(0.4%)

  9,4 tys

  2,6(0%)

  97,1 tys

  27,0(0.2%)

  978,6 tys

  274(1.9%)

  1,7 mln

  471(2.8%)

  938,8 tys

  267(1.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  481,2 tys

  134(1.6%)

  504,0 tys

  140(1.6%)

  524,7 tys

  146(1.5%)

  547,2 tys

  152(1.5%)

  649,3 tys

  181(1.5%)

  674,6 tys

  189(1.3%)

  628,7 tys

  178(1.1%)

  694,2 tys

  197(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  251,1 tys

  69,7(0.8%)

  208,1 tys

  57,8(0.6%)

  134,5 tys

  37,4(0.4%)

  188,0 tys

  52,3(0.5%)

  136,9 tys

  38,2(0.3%)

  197,5 tys

  55,3(0.4%)

  114,2 tys

  32,4(0.2%)

  655,0 tys

  186(1.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  119,8 tys

  33,2(0.4%)

  98,0 tys

  27,2(0.3%)

  1,2 tys

  0,3(0%)

  25,4 tys

  7,1(0.1%)

  757

  0,2(0%)

  17,4 tys

  4,9(0%)

  145,8 tys

  41,3(0.2%)

  178,4 tys

  50,7(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  107,0 tys

  29,7(0.3%)

  145,2 tys

  40,3(0.4%)

  145,0 tys

  40,3(0.4%)

  190,6 tys

  53,0(0.5%)

  53,2 tys

  14,8(0.1%)

  26,0 tys

  7,3(0%)

  27,4 tys

  7,8(0%)

  80,8 tys

  23,0(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  49,4 tys

  13,7(0.2%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  2,6 tys

  0,7(0%)

  151,6 tys

  42,2(0.4%)

  3,6 tys

  1,0(0%)

  24,4 tys

  6,8(0%)

  7,4 tys

  2,1(0%)

  39,8 tys

  11,3(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,6 tys

  1,3(0%)

  5,3 tys

  1,5(0%)

  6,3 tys

  1,7(0%)

  11,7 tys

  3,3(0%)

  4,7 tys

  1,3(0%)

  4,7 tys

  1,3(0%)

  339,2 tys

  96,2(0.6%)

  32,1 tys

  9,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  71,7 tys

  19,9(0.2%)

  10,5 tys

  2,9(0%)

  8,1 tys

  2,2(0%)

  78,6 tys

  21,9(0.2%)

  78,2 tys

  21,8(0.2%)

  76,1 tys

  21,3(0.1%)

  3,2 tys

  0,9(0%)

  2,4 tys

  0,7(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  500

  0,1(0%)

  500

  0,1(0%)

  500

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,4(0%)

  3,3 tys

  0,9(0%)

  500

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,3(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  47,8

  0,0(0%)

  178

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,8 tys

  1,1(0%)

  2,0 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,1 tys

  9,4(0.1%)

  576

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,1(0%)

  800

  0,2(0%)

  300

  0,1(0%)

  300

  0,1(0%)

  800

  0,2(0%)

  400

  0,1(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  23,4 tys

  6,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  820

  0,2(0%)

  830

  0,2(0%)

  21,7

  0,0(0%)

  760

  0,2(0%)

  429

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Toszek - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 748 mieszkańców Toszka jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 348 kobiet oraz 400 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 20,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,7% mieszkańców Toszka, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 11,5% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Toszka mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Toszku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,5%) oraz zasadnicze zawodowe (21,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,3%) oraz średnie zawodowe (23,6%).

  W roku 2022 w Toszku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 116 dzieci (47 dziewczynek oraz 69 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Toszku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 116 dzieci (60 dziewczynek oraz 56 chłopców). Dostępnych było 118 miejsc.

  17,8% mieszkańców Toszka w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (13,3% wśród dziewczynek i 21,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 556 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,71 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 29 oddziałach uczyło się 434 uczniów (220 kobiet oraz 214 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Toszku placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 357 uczniów (154 kobiety oraz 203 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,6% ludności (30,9% wśród dziewczynek i 22,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 162,55.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 19,0% mieszkańców (21,1% wśród dziewczyn i 17,2% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,7% mieszkańców Toszka w wieku potencjalnej nauki (19,4% kobiet i 25,6% mężczyzn).

 • 20,3% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  20,3%
  Województwo
  23,3%
  Polska
  25,2%
 • 23,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 17,0% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 34,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  34,3%
  śląskie
  36,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 35,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,7%
  Województwo
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,5%
  Województwo
  11,3%
  Polska
  11,9%
 • 13,1% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Toszek
  20,1%
  woj. śląskie
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  27,7%
  śląskie
  24,0%
  Polska
  21,2%
 • 21,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Toszek
  11,5%
  woj. śląskie
  10,6%
  Polska
  12,3%
 • 14,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Toszek
  3,2%
  śląskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Toszku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1556 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 556,0
  śląskie
  951,0
  Kraj
  927,0
 • 0,71 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Toszek
  0,71
  Województwo
  0,81
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 2 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 116 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Toszek) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 116 Dzieci
 • 47 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 69 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 40,5%
  59,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 27 3 lata
 • 27
 • 29 4 lata
 • 29
 • 39 5 lata
 • 39
 • 21 6 lat
 • 21
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 15 4 lata
 • 15
 • 12 5 lata
 • 12
 • 7 6 lat
 • 7
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 14 4 lata
 • 14
 • 27 5 lata
 • 27
 • 14 6 lat
 • 14
 • 105 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 7,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Toszku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Toszku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole
  Publiczne
  32 233-41-96
  ul. Dworcowa 21
  44-180 Toszek
  511412
 • Szkoły podstawowe w Toszku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Toszek) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 434 Uczniowie
 • 220 Kobiety
  (uczniowie)
 • 214 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,7%
  49,3%
 • 53 Uczniowie w 1 klasie
 • 26 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 27 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 68 Absolwenci
 • 35 Kobiety
  (absolwenci)
 • 33 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Toszek
  15,0
  śląskie
  17,5
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 43,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 39,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 162,55 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Toszek
  162,55
  śląskie
  96,89
  Cała Polska
  95,96
 • 161,80 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  161,80
  śląskie
  95,51
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Toszek) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Toszek) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Toszku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Toszku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Toszku (Gustaw Morcinek)
  Publiczna
  32 233-43-14
  32 233-43-14
  ul. WILKOWICKA 2
  44-180 Toszek
  2138336
 • Edukacyjne grupy wieku w Toszku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 22,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 19,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Toszek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Toszek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Toszek, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Toszek - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Toszku

 • Według danych GUS z 2022 roku w Toszku znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 1, liczba miejsc: 50)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Toszku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Toszku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Toszku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 32 (uczestnicy: 12 750)
  • seanse filmowe: 4 (uczestnicy: 600)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 1 000)
  • koncerty: 8 (uczestnicy: 5 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 100)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 2 000)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 3 500)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 400)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 150)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 163)
  • plastyczne/techniczne: 3 (członkowie: 30)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 17)
  • teatralne: 1 (członkowie: 11)
  • inne: 5 (członkowie: 105)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 121)
  • teatralne: 1 (członkowie: 7)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 9)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 26)
  • taneczne: 6 (członkowie: 79)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Toszku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 29 844 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 31 726 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 18
  • dostępne dla czytelników: 12
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Toszku działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 102 członków. Zarejestrowano 92 ćwiczących (mężczyźni: 85, kobiety: 7, chłopcy do lat 18: 49, dziewczęta do lat 18: 7). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Toszku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Toszku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Toszka znajduje się 29 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Toszku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Stanowisko archeologiczne Toszek, st.2 ze średniowieczadnia 1968-08-16, wykaz dokumentów: 932/68 z 1968-08-16
  • Miasto (data nieznana)dnia 1953-03-14, wykaz dokumentów: R/382/53 z 1953-03-14
  • Zamek z XV w. (ul. Zamkowa 10)dnia 1960-03-07, wykaz dokumentów: 338/60 z 1960-03-07
  • Fosa (data nieznana) (ul. Zamkowa 10)dnia 1960-03-07, wykaz dokumentów: 338/60 z 1960-03-07
  • Zespół - zamek z XV w.dnia 1960-03-07, wykaz dokumentów: 338/60 z 1960-03-07
  • Ogród z 2. poł. XVII w.dnia 1960-03-07, wykaz dokumentów: 338/60 z 1960-03-07
  • Kaplica z XVIII w.dnia 1960-03-07, wykaz dokumentów: 339/60 z 1960-03-07
  • Plebania z XVIII w. (ul. Zamkowa 1)dnia 1960-03-07, wykaz dokumentów: 340/60 z 1960-03-07
  • Kościół z XV w. (ul. Kościelna 3)dnia 1960-03-07, wykaz dokumentów: 341/60 z 1960-03-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Strzelecka 19)dnia 1960-03-10, wykaz dokumentów: 328/60 z 1960-03-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 22)dnia 1960-03-10, wykaz dokumentów: 330/60 z 1960-03-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 19)dnia 1960-03-10, wykaz dokumentów: 331/60 z 1960-03-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 18)dnia 1960-03-10, wykaz dokumentów: 332/60 z 1960-03-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 8)dnia 1960-03-10, wykaz dokumentów: 333/60 z 1960-03-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 5)dnia 1960-03-10, wykaz dokumentów: 334/60 z 1960-03-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Strzelecka 21)dnia 1960-03-10, wykaz dokumentów: 336/60 z 1960-03-10
  • Dwór z 1. poł. XIX w. (ul. Strzelecka 23)dnia 1960-03-10, wykaz dokumentów: 337/60 z 1960-03-10
  • Ratusz z 1. poł. XIX w. (ul. Bolesława Chrobrego 2)dnia 1960-03-10, wykaz dokumentów: 377/60 z 1960-03-10
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 4)dnia 1969-03-10, wykaz dokumentów: 335/60 z 1969-03-10
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Piastowska 3)dnia 1969-06-07, wykaz dokumentów: 1053/69 z 1969-06-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 2)dnia 1969-06-07, wykaz dokumentów: 1054/69 z 1969-06-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 3)dnia 1969-06-07, wykaz dokumentów: 1055/69 z 1969-06-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 6)dnia 1969-06-07, wykaz dokumentów: 1056/69 z 1969-06-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 7)dnia 1969-06-07, wykaz dokumentów: 1057/69 z 1969-06-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 15)dnia 1969-06-07, wykaz dokumentów: 1058/69 z 1969-06-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 16)dnia 1969-06-07, wykaz dokumentów: 1059/69 z 1969-06-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 17)dnia 1969-06-07, wykaz dokumentów: 1060/69 z 1969-06-07
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 20)dnia 1969-07-15, wykaz dokumentów: 1061/69 z 1969-07-15
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. Rynek 21)dnia 1969-07-15, wykaz dokumentów: 1062/69 z 1969-07-15
 • Formy ochrony przyrody w Toszku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Toszka znajduje się 5 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Toszku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: Buk pospolity (Fagus silvatica) - nieregularna parasolowata korona, Data ustanowienia: 1981-09-17, Opis granicy: Rośnie przy żółtym szlaku turystycznym biegnącym na prawo od szosy Toszek-Wielowieś
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - parasolowata korona, Data ustanowienia: 1981-12-09, Opis granicy: Rośnie na posesji leśniczówki obok budynku gospodarczego ok. 70m od szosy Toszek-Wielowieś
  • Pomnik przyrodyOpis: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) - kopulasta korona, Data ustanowienia: 1981-12-09, Opis granicy: Rośnie w parku miejskim na skarpie obok cmentarza katolickiego
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: Dąb szypułkowy (Quercus robur) - kopulasta nieregularna korona, Data ustanowienia: 1981-12-09, Opis granicy: Rośnie ok. 100m za przejazdem kolejowym na prawo od szosy Toszek-Wielowieś obok punktu skupu zwierzyny przy leśniczówce przed Kotliszowicami – byłej siedzibie Nadleśnictwa Toszek przy żółtym szlaku turystycznym
  • Pomnik przyrodyOpis: Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) - kopulasta korona, Data ustanowienia: 1981-12-09, Opis granicy: Rośnie w mieście Toszek w alei bukowo-jesionowej na terenie gospodarstwa podworskiego ok. 30m od ulicy przy parku miejskim

Toszek - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 36 wypadków drogowych w Toszku odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 46 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 023,3 wypadków (nieznacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 28,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Toszku znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu gliwickiego.

  Powiat gliwicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Toszku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 36 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 46 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 7 Lekko ranni
 • 39 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Toszku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 023,31 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  1 023,3
  Województwo
  1 088,4
  Cały kraj
  1 100,9
 • 28,43 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  28,4
  Województwo
  74,1
  Polska
  104,4
 • 1 307,56 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  1 307,6
  śląskie
  1 309,3
  Kraj
  1 327,3
 • 2,78 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  2,8
  śląskie
  6,8
  Cała Polska
  9,5
 • 127,78 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  127,8
  Województwo
  120,3
  Cały kraj
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Toszek przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 94droga krajowa nr 94(Zgorzelec - Żarska Wieś - Przesieczany - Strzelno - Jeleniów - Wykroty - Czerna - Zebrzydowa Wieś - Parzyce - Brzeźnik - Bolesławiec - Kruszyn - Tomaszów Bolesławiecki - Wilczy Las - Okmiany - Krzywa - Chojnów - Michów - Studnica - Gniewomirowice - Legnica - Kunice - Szczytki Małe - Spalona - Golanka Górna - Golanka Dolna - Prochowice - Kawice - Mazurowice - Rusko - Wilczków - Środa Śląska - Komorniki - Źródła - Błonie - Wróblowice - Krępice - Wrocław - Radwanice - Siechnice - Groblice - Jankowice - Marcinkowice - Stanowice - Oława - Godzikowice - Gać - Zielęcice - Skarbimierz - Brzeg - Strzelniki - Łosiów - Leśniczówka - Buszyce - Skorogoszcz - Borkowice - Skarbiszów - Karczów - Wrzoski - Opole - Walidrogi - Nakło - Izbicko - Sucha - Strzelce Opolskie - Warmątowice - Błotnica Strzelecka - Płużnica Wielka - Toszek - Paczyna - Pyskowice - Karchowice - Boniowice - Wieszowa - Zabrze - Bytom - Piekary Śląskie - Siemianowice Śląskie - Czeladź - Będzin - Sosnowiec - Dąbrowa Górnicza - Sławków - Krze - Bolesław - Olkusz - Sieniczno - Zederman - Przeginia - Gotkowice - Jerzmanowice - Gościniec - Lepianka - Czajowice - Biały Kościół - Wielka Wieś - Szyce - Modlnica - Modlniczka - Rząska - Szczyglice - Kraków - Wieliczka - Sułków - Przebieczany - Bodzanów - Brzezie - Łysokanie - Grodkowice - Targowisko - Moszczenica - Łapczyca - Bochnia - Gorzków - Łazy - Brzesko - Jadowniki - Dębno - Sufczyn - Wojnicz - Łukanowice - Zgłobice - Tarnów - Ładna - Podgórska Wola - Machowa - Pilzno - Podgrodzie - Latoszyn - Dębica - Zawada - Lubzina - Ropczyce - Sędziszów Małopolski - Lipie - Klęczany - Trzciana - Świlcza - Rzeszów - Krasne - Tłoki - Łańcut - Głuchów - Kosina - Rogóżno - Przeworsk - Mirocin - Wierzbna - Tywonia - Jarosław - Munina - Tuczempy - Ostrów - Radymno - Duńkowice - Piaski - Zaleska Wola - Korczowa - granica (Ukraina))
  • DW 907droga wojewódzka nr 907(Wygoda - Konopiska - Korzonek - Leśniaki - Dębowa Góra - Boronów - Koszęcin - Brusiek - Tworóg - Kieleczka - Wielowieś - Błażejowice - Kotliszowice - Toszek - Boguszyce - Słupsko - Niewiesze)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Toszek przechodzą 3 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 132Linia kolejowa nr 132: Bytom - Wrocław Główny [o znaczeniu państwowym] (Bytom - Bytom Bobrek - Zabrze Biskupice - Zabrze Mikulczyce - Pyskowice - Paczyna -Toszek - Ligota Toszecka - Kotulin - Błotnica Strzelecka - Strzelce Opolskie - Szymiszów - Kamień Śląski - Tarnów Opolski - Opole Groszowice - Opole Główne - Opole Zachodnie - Opole Zachodnie (stacja towarowa) - Chróścina Opolska - Dąbrowa Niemodlińska - Przecza - Lewin Brzeski - Łosiów - Brzeg - Lipki - Oława - Lizawice - Zębice Wrocławskie - Święta Katarzyna - Wrocław Brochów Osobowy - Wrocław Górnośląski - Wrocław Główny)
  • LK 152Linia kolejowa nr 152: Paczyna - Lubliniec [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Paczyna -Toszek Północ - Wiśnicze - Czarków - Krupski Młyn - Kokotek - Lubliniec)
  • LK 153Linia kolejowa nr 153: Toszek Północ - Rudziniec Gliwicki [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Toszek Północ - Kanał - Rudziniec Gliwicki)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Toszku istnieje 54 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Boczna

  ul. Boguszycka

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Curie-Skłodowskiej

  ul. Dworcowa

  ul. Dzierżonia

  ul. Gliwicka

  ul. Górnośląska

  ul. Głowackiego

  ul. Harcerska

  ul. Józefa von Eichendorffa

  ul. Kilińskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Konopnickiej

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krasińskiego

  ul. Krótka

  ul. Leśna

  ul. Limanowskiego

  ul. Ludowa

  ul. Miarki

  ul. Mickiewicza

  ul. Miła

  ul. Morcinka

  ul. Młyńska

  ul. Ogrodowa

  ul. Oracze

  ul. Parkowa

  ul. Piastowska

  ul. Poddworcowa

  ul. Podwale

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Powstańców

  ul. Ratuszowa

  ul. Reymonta

  Rynek

  ul. Sarnowska

  ul. Stary Młyn

  ul. Strzelecka

  ul. Szewska

  ul. Szpitalna

  ul. Słowackiego

  ul. Tarnogórska

  ul. Wiejska

  ul. Wielowiejska

  ul. Wilkowicka

  ul. Wolności

  ul. Wąska

  ul. Zamkowa

  ul. dr. Ludwiga Guttmanna

  ul. ks. Jana Twardowskiego

  ul. ks. Johannesa Chrząszcza