Boguchwała w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Boguchwała - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Boguchwała to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa podkarpackiego, powiatu rzeszowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Boguchwała.
 • 6 258 Liczba mieszkańców
 • 9,1 km² Powierzchnia
 • 686,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XIV wiek Data założenia
 • 1728-1772, od 2008 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 17 Numer kierunkowy
 • RZE Tablice rejestracyjne
 • Wiesław Kąkol Burmistrz miasta
Boguchwała na mapie
Identyfikatory
 • 21.945149.9847 Współrzędne GPS
 • 1816034 TERYT (TERC)
 • 0644750 SIMC
Herb miasta Boguchwała
Boguchwała herb
Flaga miasta Boguchwała
Boguchwała flaga

Jak Boguchwała wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Boguchwała na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Boguchwała wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Boguchwała plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
24Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
33Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
35Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
59Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
81Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
82Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
83Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
112Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
132Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
139Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
149Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
155Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
157Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
159Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
171Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
173Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
173Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
176Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
205Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
231Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
244Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
250Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
275Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
282Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców

Boguchwała - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
36-040Poczta Boguchwała

Boguchwała - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Boguchwale)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Rzeszowie
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
Al. Piłsudskiego 12
35-075 Rzeszów
Urząd Miejski w Boguchwale
(17) 875-52-00
(17) 875-52-09
ul. Tkaczowa 134
36-040 Boguchwała

Boguchwała - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Boguchwała jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 258, z czego 52,6% stanowią kobiety, a 47,4% mężczyźni. W latach 2008-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 7,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Boguchwały zawarli w 2022 roku 15 małżeństw, co odpowiada 2,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców Boguchwały jest stanu wolnego, 59,7% żyje w małżeństwie, 3,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,7% to wdowy/wdowcy.

  Boguchwała ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -6. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,96 na 1000 mieszkańców Boguchwały. W 2022 roku urodziło się 41 dzieci, w tym 61,0% dziewczynek i 39,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 344 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,96 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 46,8% zgonów w Boguchwale spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,5% zgonów w Boguchwale były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Boguchwały przypada 7.53 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 94 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 77 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Boguchwały 17. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  60,0% mieszkańców Boguchwały jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Boguchwały
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 6 258 Liczba mieszkańców
 • 3 291 Kobiety
 • 2 967 Mężczyźni
 • 52,6%
  47,4%
 • 111 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 111 kobiet)
 • 90 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 90 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Boguchwale w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Boguchwale w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Boguchwale w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Boguchwały
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,2 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Boguchwała, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Boguchwały
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Boguchwała,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Boguchwała,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Boguchwała,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,9%
  Województwo
  29,4%
  Polska
  29,1%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,7% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  59,7%
  Podkarpackie
  57,0%
  Polska
  54,0%
 • 59,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,7% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  7,5%
  Podkarpackie
  8,0%
  Polska
  8,5%
 • 12,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  3,6%
  woj. podkarpackie
  5,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 3,8% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Boguchwała
  0,3%
  Podkarpackie
  0,6%
  Kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Boguchwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Boguchwale w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Boguchwała
  2,4
  Województwo
  4,0
  Cały kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Boguchwała
  1,1
  Podkarpackie
  1,2
  Cały kraj
  1,6
 • 15 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Boguchwale w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Boguchwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -6 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 0 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,96 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -1,0
  woj. podkarpackie
  -2,5
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Boguchwale w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Boguchwale w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Boguchwale w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Boguchwale w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 41 Urodzenia żywe
 • 25 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 16 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 61,0%
  39,0%
 • 6,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  6,6
  Podkarpackie
  8,1
  Cały kraj
  8,1
 • 37,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  37,8
  Podkarpackie
  35,1
  Cała Polska
  35,1
 • 2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 2
 • 29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 29
 • 100 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100
 • 94 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 94
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 344 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 274 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 408 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 344 g
  woj. podkarpackie
  3 312 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 130 Waga 4000g - 4499g
 • 130
 • 454 Waga 3500g - 3999g
 • 454
 • 642 Waga 3000g - 3499g
 • 642
 • 249 Waga 2500g - 2999g
 • 249
 • 51 Waga 2000g - 2499g
 • 51
 • 16 Waga 1500g - 1999g
 • 16
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,33
  Województwo
  1,25
  Kraj
  1,26
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,64
  Województwo
  0,60
  Kraj
  0,61
 • 0,96 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,96
  woj. podkarpackie
  0,77
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Boguchwale w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 47 Zgony
 • 25 Kobiety
  (Zgony)
 • 22 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,2%
  46,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 7,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,5
  woj. podkarpackie
  10,5
  Cała Polska
  11,9
 • 103,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  103,9
  Województwo
  130,5
  Kraj
  147,0
 • 6,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Boguchwała
  6,4
  Województwo
  3,9
  Cała Polska
  3,8
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Boguchwała
  2,4
  Podkarpackie
  2,6
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,1
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie rzeszowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Boguchwała
  46,8%
  woj. podkarpackie
  44,0%
  Cały kraj
  36,0%
 • 17,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  17,5%
  Podkarpackie
  21,3%
  Cały kraj
  23,6%
 • 6,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,0%
  woj. podkarpackie
  6,4%
  Cały kraj
  6,7%
 • 147 Zgony spowodowane COVID-19
 • 18,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  18,0
  Cała Polska
  15,8
 • 68,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  68,8
  Kraj
  70,6
 • 162,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  162,5
  Województwo
  224,0
  Kraj
  280,1
 • 198,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Podkarpackie
  198,8
  Polska
  253,9
 • 435,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 434,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 436,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  435,2
  woj. podkarpackie
  463,9
  Cała Polska
  426,2
 • 77,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 77,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Boguchwała
  77,5
  woj. podkarpackie
  72,9
  Kraj
  62,9
 • 18,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Boguchwała
  18,2
  Województwo
  25,5
  Polska
  33,8
 • 4,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,5
  woj. podkarpackie
  4,8
  Cały kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,5%
  woj. podkarpackie
  0,5%
  Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 94 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 55 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 39 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 77 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 37 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 40 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 19 Saldo migracji
 • 18 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 17 Saldo migracji wewnętrznych
 • 18 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Boguchwale w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Boguchwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Boguchwała, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Boguchwała - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Boguchwale oddano do użytku 64 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 10,24 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Boguchwale to 2 100 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 336 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  59,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 40,6% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Boguchwale to 3,59 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Boguchwale to 84,30 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,76% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,24% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,81% mieszkań posiada łazienkę, 89,86% korzysta z centralnego ogrzewania, a 94,19% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu rzeszowskiego.

  Powiat rzeszowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Boguchwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 100 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 336,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  336,10
  Podkarpackie
  342,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 89,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Boguchwała
  89,20 m2
  woj. podkarpackie
  84,50 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 30,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  30,00 m2
  Województwo
  29,00 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,46 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,46
  Podkarpackie
  4,24
  Cały kraj
  3,83
 • 2,98 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Boguchwała
  2,98
  Województwo
  2,92
  Cała Polska
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,67
  Województwo
  0,69
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Boguchwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 64 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 10,24 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Boguchwała
  10,24
  Województwo
  5,39
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 230 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,59 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  3,59
  Podkarpackie
  4,42
  Kraj
  3,89
 • 36,81 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  36,81
  Podkarpackie
  23,86
  Cała Polska
  24,56
 • 5 394 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 84,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  84,3 m2
  Województwo
  105,7 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,86 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,86 m2
  woj. podkarpackie
  0,57 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Boguchwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Boguchwała
  97,76%
  Województwo
  97,52%
  Cała Polska
  97,75%
 • 97,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  97,24%
  Podkarpackie
  94,28%
  Polska
  95,18%
 • 96,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Boguchwała
  96,81%
  woj. podkarpackie
  92,88%
  Cała Polska
  93,75%
 • 89,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  89,86%
  Podkarpackie
  84,55%
  Cała Polska
  85,83%
 • 94,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  94,19%
  Województwo
  78,45%
  Cały kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Boguchwała - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Boguchwale na 1000 mieszkańców pracuje 219osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 45,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Boguchwale wynosiło w 2023 roku 7,6% (7,6% wśród kobiet i 7,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Boguchwale wynosiło 5 684,10 PLN, co odpowiada 84.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  18,0% aktywnych zawodowo mieszkańców Boguchwały pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,8% w przemyśle i budownictwie, a 21,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Boguchwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 219 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Boguchwała
  219,0
  Podkarpackie
  224,0
  Cały kraj
  259,0
 • 8,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,4% Kobiety
 • 7,6% Mężczyźni
 • Miasto
  7,6%
  woj. podkarpackie
  8,6%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Boguchwale w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Boguchwale w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Boguchwale w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Boguchwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 995 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 684 PLN
  Województwo
  5 663 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Boguchwale w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Boguchwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,8% Przemysł i budownictwo
 • 20,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 53,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,0% Pozostałe
 • 36,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Boguchwale w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Boguchwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 365 Pracujący ogółem
 • 618 Kobiety
 • 747 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Boguchwale w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,0% W wieku produkcyjnym
 • 55,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Boguchwała, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  66,6
  Podkarpackie
  64,6
  Cała Polska
  69,0
 • 35,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,1
  Województwo
  34,8
  Polska
  38,2
 • 111,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Boguchwała
  111,5
  woj. podkarpackie
  116,6
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 62,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Boguchwała - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Boguchwale w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 720 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 560 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 71 nowych podmiotów, a 26 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (71) podmiotów zarejestrowano w roku 2023, a najmniej (38) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (50) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (24) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Boguchwale najwięcej (52) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (690) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,0% (151) podmiotów, a 78,3% (564) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Boguchwale najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.0%) oraz Budownictwo (13.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 720 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 151 Przemysł i budownictwo
 • 564 Pozostała działalność
 • 71 Podmioty nowo zarejestrowane w Boguchwale w 2023 roku
 • 26 Podmioty wyrejestrowane w Boguchwale w 2023 roku
 • 560 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 690 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 690
 • 26 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 26
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 718 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 718
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółdzielnie ogółem
 • 8
 • 63 Spółki handlowe ogółem
 • 63
 • 6  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 52  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 52
 • 6    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 6
 • 20 Spółki cywilne ogółem
 • 20
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 560 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 112 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 112
 • 78 Budownictwo
 • 78
 • 71 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 71
 • 56 Informacja i komunikacja
 • 56
 • 45 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 45
 • 41 Przetwórstwo przemysłowe
 • 41
 • 29 Transport i gospodarka magazynowa
 • 29
 • 29 Pozostała działalność
 • 29
 • 28 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 28
 • 27 Edukacja
 • 27
 • 13 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 13
 • 11 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 11
 • 8 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 8
 • 7 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 7
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Boguchwała - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Boguchwale stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 59 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,49 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Boguchwale wynosi 68,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Boguchwały najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 4,92 (wykrywalność 47%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,19 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,35 (58%), drogowe - 1,46 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Boguchwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Boguchwały.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Boguchwała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 59 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 59
 • 26 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 26
 • 21 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 21
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 31 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 31
 • 9,49 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,49
  woj. podkarpackie
  12,93
  Polska
  22,81
 • 4,19 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Boguchwała
  4,19
  Województwo
  6,81
  Polska
  12,98
 • 3,35 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,35
  woj. podkarpackie
  3,93
  Polska
  6,99
 • 1,46 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,46
  Podkarpackie
  1,47
  Kraj
  1,82
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Boguchwała
  0,25
  Województwo
  0,32
  Cała Polska
  0,35
 • 4,92 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,92
  woj. podkarpackie
  6,46
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Boguchwała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  68%
  Podkarpackie
  68%
  Cała Polska
  71%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  62%
  Województwo
  66%
  Polska
  63%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  59%
  woj. podkarpackie
  56%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Boguchwała
  99%
  Podkarpackie
  99%
  Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Boguchwała
  93%
  Województwo
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  48%
  woj. podkarpackie
  48%
  Cały kraj
  51%

Boguchwała - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Boguchwały wyniosła w 2022 roku 128,7 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Boguchwały - 30.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (10.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,1 mln złotych, czyli 12,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Boguchwały wyniosła w 2022 roku 129,5 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 1.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (10.5%). W budżecie Boguchwały wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (18,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 14,6 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,8%.
 • Wydatki budżetu w Boguchwale według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Boguchwały według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Boguchwała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Boguchwały według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  63,5 mln

  3,2 tys(100%)

  67,6 mln

  3,4 tys(100%)

  87,9 mln

  4,3 tys(100%)

  99,1 mln

  4,8 tys(100%)

  102,2 mln

  4,9 tys(100%)

  111,7 mln

  5,2 tys(100%)

  112,1 mln

  5,1 tys(100%)

  128,7 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,0 mln

  3,5 tys(33.1%)

  22,6 mln

  3,7 tys(33.4%)

  24,2 mln

  4,0 tys(27.5%)

  26,6 mln

  4,4 tys(26.8%)

  32,0 mln

  5,2 tys(31.4%)

  29,9 mln

  4,9 tys(26.7%)

  32,3 mln

  5,2 tys(28.8%)

  38,7 mln

  6,2 tys(30.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,2 mln

  866(8.2%)

  5,7 mln

  938(8.4%)

  6,8 mln

  1,1 tys(7.7%)

  20,0 mln

  3,3 tys(20.2%)

  12,6 mln

  2,0 tys(12.4%)

  8,0 mln

  1,3 tys(7.1%)

  9,9 mln

  1,6 tys(8.8%)

  13,6 mln

  2,2 tys(10.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,2 mln

  876(8.2%)

  5,3 mln

  876(7.8%)

  5,9 mln

  974(6.8%)

  6,3 mln

  1,0 tys(6.3%)

  6,8 mln

  1,1 tys(6.6%)

  8,2 mln

  1,3 tys(7.3%)

  8,6 mln

  1,4 tys(7.7%)

  10,4 mln

  1,7 tys(8.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,5 mln

  579(5.4%)

  483,8 tys

  79,9(0.7%)

  190,1 tys

  31,2(0.2%)

  126,1 tys

  20,6(0.1%)

  159,5 tys

  25,8(0.2%)

  181,1 tys

  29,5(0.2%)

  73,0 tys

  11,8(0.1%)

  10,0 mln

  1,6 tys(7.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  484,9 tys

  81,2(0.8%)

  1,6 mln

  269(2.4%)

  9,1 mln

  1,5 tys(10.4%)

  3,9 mln

  634(3.9%)

  1,8 mln

  285(1.7%)

  3,8 mln

  617(3.4%)

  3,6 mln

  587(3.2%)

  9,6 mln

  1,5 tys(7.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,6 mln

  1,4 tys(13.6%)

  19,6 mln

  3,2 tys(28.9%)

  3,4 mln

  551(3.8%)

  3,9 mln

  635(3.9%)

  3,6 mln

  575(3.5%)

  3,8 mln

  614(3.4%)

  4,8 mln

  770(4.2%)

  9,0 mln

  1,4 tys(7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,0 mln

  1,2 tys(11%)

  4,9 mln

  807(7.2%)

  8,0 mln

  1,3 tys(9.2%)

  5,9 mln

  962(5.9%)

  4,3 mln

  702(4.2%)

  7,3 mln

  1,2 tys(6.6%)

  8,0 mln

  1,3 tys(7.1%)

  7,7 mln

  1,2 tys(6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,3 mln

  392(3.7%)

  2,7 mln

  442(4%)

  4,1 mln

  675(4.7%)

  4,2 mln

  688(4.2%)

  5,1 mln

  823(5%)

  9,4 mln

  1,5 tys(8.4%)

  5,5 mln

  886(4.9%)

  4,3 mln

  681(3.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  820,0 tys

  137(1.3%)

  910,3 tys

  150(1.3%)

  910,8 tys

  149(1%)

  1,3 mln

  207(1.3%)

  1,5 mln

  236(1.4%)

  1,1 mln

  182(1%)

  695,3 tys

  113(0.6%)

  2,1 mln

  341(1.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  6,5 mln

  1,1 tys(10.3%)

  2,0 mln

  338(3%)

  898,6 tys

  147(1%)

  811,9 tys

  133(0.8%)

  1,1 mln

  174(1.1%)

  1,2 mln

  198(1.1%)

  1,7 mln

  270(1.5%)

  1,9 mln

  311(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,1 mln

  183(1.7%)

  567,1 tys

  93,6(0.8%)

  888,3 tys

  146(1%)

  1,6 mln

  259(1.6%)

  833,5 tys

  135(0.8%)

  1,8 mln

  290(1.6%)

  1,7 mln

  271(1.5%)

  1,4 mln

  228(1.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  271,4 tys

  45,5(0.4%)

  371,4 tys

  61,3(0.5%)

  281,6 tys

  46,2(0.3%)

  296,7 tys

  48,5(0.3%)

  331,4 tys

  53,6(0.3%)

  363,2 tys

  59,2(0.3%)

  293,8 tys

  47,6(0.3%)

  602,2 tys

  96,4(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  300,7 tys

  50,4(0.5%)

  296,4 tys

  48,9(0.4%)

  261,2 tys

  42,8(0.3%)

  321,9 tys

  52,6(0.3%)

  362,2 tys

  58,6(0.4%)

  376,9 tys

  61,4(0.3%)

  464,1 tys

  75,2(0.4%)

  459,9 tys

  73,6(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  152,5 tys

  25,5(0.2%)

  184,0 tys

  30,4(0.3%)

  147,9 tys

  24,3(0.2%)

  121,9 tys

  19,9(0.1%)

  180,5 tys

  29,2(0.2%)

  214,6 tys

  35,0(0.2%)

  314,1 tys

  50,9(0.3%)

  202,5 tys

  32,4(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  524,0 tys

  87,8(0.8%)

  393,4 tys

  65,0(0.6%)

  392,5 tys

  64,4(0.4%)

  450,6 tys

  73,7(0.5%)

  473,1 tys

  76,5(0.5%)

  437,6 tys

  71,3(0.4%)

  489,0 tys

  79,2(0.4%)

  137,3 tys

  22,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  146,3 tys

  24,5(0.2%)

  14,2 tys

  2,3(0%)

  7,0 tys

  1,1(0%)

  132,7 tys

  21,7(0.1%)

  133,6 tys

  21,6(0.1%)

  118,7 tys

  19,3(0.1%)

  4,1 tys

  0,7(0%)

  4,2 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  15,0 tys

  2,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  420

  0,1(0%)

  5,2 tys

  0,9(0%)

  2,8 mln

  461(2.8%)

  1,2 mln

  190(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  290,4 tys

  48,6(0.5%)

  626

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  11,9 tys

  1,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,3 tys

  1,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Boguchwale według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Boguchwały według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Boguchwała, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Boguchwały według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  63,9 mln

  3,2 tys(100%)

  70,3 mln

  3,5 tys(100%)

  80,9 mln

  4,0 tys(100%)

  89,3 mln

  4,4 tys(100%)

  105,1 mln

  5,1 tys(100%)

  118,0 mln

  5,4 tys(100%)

  127,7 mln

  5,8 tys(100%)

  129,5 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  21,2 mln

  3,6 tys(33.2%)

  23,9 mln

  3,9 tys(34%)

  26,2 mln

  4,3 tys(32.4%)

  29,1 mln

  4,8 tys(32.6%)

  31,7 mln

  5,1 tys(30.2%)

  32,9 mln

  5,4 tys(27.9%)

  36,1 mln

  5,8 tys(28.2%)

  37,7 mln

  6,0 tys(29.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  19,0 mln

  3,2 tys(29.7%)

  20,9 mln

  3,5 tys(29.7%)

  21,4 mln

  3,5 tys(26.5%)

  21,3 mln

  3,5 tys(23.9%)

  24,4 mln

  3,9 tys(23.2%)

  32,0 mln

  5,2 tys(27.1%)

  32,9 mln

  5,3 tys(25.8%)

  32,4 mln

  5,2 tys(25%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,4 mln

  564(5.3%)

  939,3 tys

  155(1.3%)

  2,1 mln

  352(2.6%)

  985,9 tys

  161(1.1%)

  560,6 tys

  90,7(0.5%)

  3,6 mln

  589(3.1%)

  9,2 mln

  1,5 tys(7.2%)

  13,6 mln

  2,2 tys(10.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,7 mln

  445(4.2%)

  179,1 tys

  29,6(0.3%)

  4,3 tys

  0,7(0%)

  1,0 tys

  0,2(0%)

  1,7 tys

  0,3(0%)

  53,6 tys

  8,7(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  9,9 mln

  1,6 tys(7.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,5 mln

  1,3 tys(11.7%)

  18,3 mln

  3,0 tys(26.1%)

  2,3 mln

  377(2.8%)

  2,6 mln

  423(2.9%)

  1,9 mln

  306(1.8%)

  2,0 mln

  325(1.7%)

  2,8 mln

  459(2.2%)

  6,5 mln

  1,0 tys(5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,2 mln

  868(8.1%)

  1,7 mln

  288(2.5%)

  3,3 mln

  539(4.1%)

  3,3 mln

  533(3.6%)

  2,3 mln

  375(2.2%)

  5,0 mln

  819(4.3%)

  5,2 mln

  838(4.1%)

  5,5 mln

  879(4.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,8 mln

  298(2.8%)

  2,4 mln

  401(3.5%)

  2,2 mln

  360(2.7%)

  2,6 mln

  425(2.9%)

  4,4 mln

  711(4.2%)

  3,0 mln

  483(2.5%)

  3,2 mln

  511(2.5%)

  2,8 mln

  447(2.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  372,6 tys

  62,4(0.6%)

  217,9 tys

  36,0(0.3%)

  278,9 tys

  45,8(0.3%)

  191,0 tys

  31,2(0.2%)

  259,8 tys

  42,0(0.2%)

  486,2 tys

  79,2(0.4%)

  874,9 tys

  142(0.7%)

  1,6 mln

  253(1.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  989,1 tys

  166(1.5%)

  900,2 tys

  149(1.3%)

  416,2 tys

  68,3(0.5%)

  255,5 tys

  41,8(0.3%)

  315,1 tys

  50,9(0.3%)

  144,4 tys

  23,5(0.1%)

  318,2 tys

  51,5(0.2%)

  627,9 tys

  100(0.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  190(1.8%)

  293,6 tys

  48,5(0.4%)

  611,3 tys

  100(0.8%)

  5,5 mln

  903(6.2%)

  7,7 mln

  1,2 tys(7.3%)

  1,0 mln

  164(0.9%)

  1,1 mln

  175(0.8%)

  589,5 tys

  94,3(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  137,2 tys

  23,0(0.2%)

  173,0 tys

  28,6(0.2%)

  165,3 tys

  27,1(0.2%)

  187,5 tys

  30,7(0.2%)

  322,0 tys

  52,1(0.3%)

  289,9 tys

  47,2(0.2%)

  288,0 tys

  46,7(0.2%)

  319,3 tys

  51,1(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  62,2 tys

  10,2(0.1%)

  846,1 tys

  138(0.9%)

  957,8 tys

  155(0.9%)

  2,1 mln

  350(1.8%)

  2,6 mln

  424(2.1%)

  96,5 tys

  15,4(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  353,3 tys

  59,2(0.6%)

  228,5 tys

  37,7(0.3%)

  189,5 tys

  31,1(0.2%)

  130,4 tys

  21,3(0.1%)

  97,0 tys

  15,7(0.1%)

  71,0 tys

  11,6(0.1%)

  67,1 tys

  10,9(0.1%)

  79,3 tys

  12,7(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  88,0 tys

  14,7(0.1%)

  51,3 tys

  8,5(0.1%)

  8,5 tys

  1,4(0%)

  34,5 tys

  5,6(0%)

  11,1 tys

  1,8(0%)

  284,7 tys

  46,4(0.2%)

  51,9 tys

  8,4(0%)

  49,2 tys

  7,9(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  231

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  1,6(0%)

  9,3 tys

  1,5(0%)

  5,7 tys

  0,9(0%)

  12,0 tys

  2,0(0%)

  81,7 tys

  13,2(0.1%)

  7,0 tys

  1,1(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 mln

  403(2.4%)

  1,2 mln

  198(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,7 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  146,3 tys

  24,5(0.2%)

  14,2 tys

  2,3(0%)

  7,0 tys

  1,1(0%)

  132,7 tys

  21,7(0.1%)

  133,6 tys

  21,6(0.1%)

  118,7 tys

  19,3(0.1%)

  4,1 tys

  0,7(0%)

  4,2 tys

  0,7(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  12,0 tys

  2,0(0%)

  12,4 tys

  2,1(0%)

  237

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,3(0%)

  2,8 tys

  0,5(0%)

  332

  0,1(0%)

  30,4 tys

  4,9(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Boguchwała - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 374 mieszkańców Boguchwały jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 694 kobiet oraz 680 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 23,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,0% średnie ogólnokształcące, a 21,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców Boguchwały, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 12,7% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podkarpackiego mieszkańcy Boguchwały mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Boguchwale największy odsetek ma wykształcenie wyższe (27,9%) oraz średnie zawodowe (18,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,7%) oraz średnie zawodowe (24,7%).

  W roku 2022 w Boguchwale mieściły się 3 przedszkola, w których do 30 oddziałów uczęszczało 637 dzieci (338 dziewczynek oraz 299 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Boguchwale mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 123 dzieci (57 dziewczynek oraz 66 chłopców). Dostępnych było 125 miejsc.

  21,6% mieszkańców Boguchwały w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (21,2% wśród dziewczynek i 21,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 175 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,46 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 29 oddziałach uczyło się 550 uczniów (287 kobiet oraz 263 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Boguchwale placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 323 uczniów (174 kobiety oraz 149 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,6% ludności (29,6% wśród dziewczynek i 29,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 102,04.

  W Boguchwale znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 11 oddziałach uczyło się 225 uczniów (157 kobiet oraz 68 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 57 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,8% mieszkańców (15,5% wśród dziewczyn i 16,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,5 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,1% mieszkańców Boguchwały w wieku potencjalnej nauki (23,0% kobiet i 21,3% mężczyzn).

 • 23,3% Wykształcenie wyższe
 • Boguchwała
  23,3%
  Podkarpackie
  22,6%
  Cała Polska
  25,2%
 • 27,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 18,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,2%
  woj. podkarpackie
  36,1%
  Kraj
  35,2%
 • 35,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 34,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Boguchwała
  2,7%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Polska
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Boguchwała
  11,0%
  Województwo
  11,0%
  Polska
  11,9%
 • 13,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,5%
  Województwo
  21,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 18,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  22,4%
  Podkarpackie
  22,5%
  Polska
  21,2%
 • 16,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Boguchwała
  3,0%
  Podkarpackie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  12,7%
  Podkarpackie
  12,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 14,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Boguchwała
  3,4%
  woj. podkarpackie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Boguchwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2175 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  2 175,0
  Podkarpackie
  896,0
  Kraj
  927,0
 • 0,46 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,46
  Województwo
  0,95
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 30 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 269 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Boguchwała) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 637 Dzieci
 • 338 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 299 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,1%
  46,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 12 2 lata i mniej
 • 12
 • 186 3 lata
 • 186
 • 187 4 lata
 • 187
 • 142 5 lata
 • 142
 • 106 6 lat
 • 106
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 100 3 lata
 • 100
 • 104 4 lata
 • 104
 • 76 5 lata
 • 76
 • 48 6 lat
 • 48
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 86 3 lata
 • 86
 • 83 4 lata
 • 83
 • 66 5 lata
 • 66
 • 58 6 lat
 • 58
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 34,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 34,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 125 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Boguchwała) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 25 Dzieci
 • 10 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 15 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 40,0%
  60,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 5 lata
 • 7
 • 18 6 lat
 • 18
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 5 lata
 • 3
 • 7 6 lat
 • 7
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 5 lata
 • 4
 • 11 6 lat
 • 11
 •  
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Boguchwale(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Boguchwale aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Publiczne w Boguchwale
  Publiczne
  17 871-43-30
  ul. Techniczna 1a
  36-040 Boguchwała
  818916
 • Szkoły podstawowe w Boguchwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Boguchwała) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 550 Uczniowie
 • 287 Kobiety
  (uczniowie)
 • 263 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,2%
  47,8%
 • 77 Uczniowie w 1 klasie
 • 34 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 60 Absolwenci
 • 34 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,0
  woj. podkarpackie
  15,1
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 35,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 28,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 102,04 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  102,04
  woj. podkarpackie
  90,63
  Kraj
  95,96
 • 100,93 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  100,93
  Województwo
  89,99
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Boguchwała) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Boguchwała) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Boguchwale(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Boguchwale aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im.gen.Stanisława Maczka w Boguchwale (gen.Stanisław Maczek)
  Publiczna
  17 871-44-38
  17 871-44-38
  ul. Tkaczowa 156
  36-040 Boguchwała
  1529927
 • Szkoły ponadpodstawowe w Boguchwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Boguchwała) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 225 Uczniowie
 • 157 Kobiety
  (uczniowie)
 • 68 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 69,8%
  30,2%
 • 70 Uczniowie w 1 klasie
 • 52 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 57 Absolwenci
 • 42 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  20,5
  Województwo
  27,1
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 30,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 19,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Boguchwale(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Boguchwale aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale
  Publiczne
  17 871-44-21
  17 871-16-06
  ul. Doktora Tkaczowa 146
  36-040 Boguchwała
  611129
 • Edukacyjne grupy wieku w Boguchwale
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 21,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 21,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Boguchwała, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Boguchwała, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Boguchwała, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Boguchwała - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Boguchwale

 • Według danych GUS z 2022 roku w Boguchwale znajdowały się 2 hotele (1 ★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 2 (liczba sal: 9, liczba miejsc: 780)
  • z nagłośnieniem: 2
  • z projektorem multimedialnym: 2
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 2
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 2
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 2
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Boguchwale w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Boguchwale
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Boguchwale: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Boguchwale 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 300 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 55 (uczestnicy: 880)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 100)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 12 (uczestnicy: 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 8 (uczestnicy: 150)
  • konkursy: 18 (uczestnicy: 160)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 120)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 150)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 9 (członkowie: 165)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 60)
  • taneczne: 1 (członkowie: 60)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 45)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 12 (członkowie: 265)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 60)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 45)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 80)
  • taneczne: 1 (członkowie: 80)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Boguchwale działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 33 884 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 28 225 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 28
  • dostępne dla czytelników: 19
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 19
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Boguchwale działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 134 członków. Zarejestrowano 134 ćwiczących (mężczyźni: 94, kobiety: 40, chłopcy do lat 18: 68, dziewczęta do lat 18: 32). Aktywnych było 8 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (5), instruktora sportowego (5) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Boguchwale w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Boguchwale
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Boguchwały znajduje się 12 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Boguchwale
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Osada Boguchwała, st.1,2 z epoki kamieniadnia 1968-12-23, wykaz dokumentów: A-442 z 1968-12-23
  • Park z XVIII w.dnia 1968-05-29, wykaz dokumentów: A-336 z 1968-05-29; A-335 z 1968-05-31
  • Pałac z poł. XVIII w.dnia 1968-05-31, wykaz dokumentów: A-335 z 1968-05-31
  • Oficyna mieszkalna z XVIII w.dnia 1968-05-31, wykaz dokumentów: A-335 z 1968-05-31
  • Zespół - pałac z poł. XVIII w.dnia 1968-05-31, wykaz dokumentów: A-335 z 1968-05-31
  • Kościół z 1727 r.dnia 1976-11-17, wykaz dokumentów: A-987 z 1976-11-17
  • Plebania z XVIII w. (ul. Doktora Tkaczowa 154)dnia 1976-11-17, wykaz dokumentów: A-987 z 1976-11-17
  • Mur/ogrodzenie z 1860 r.dnia 1976-11-17, wykaz dokumentów: A-987 z 1976-11-17
  • Zespół - kościół z 1727 r.dnia 1976-11-17, wykaz dokumentów: A-987 z 1976-11-17
  • Młyn z 2. poł. XIX w. (ul. Cicha 4)dnia 1992-05-18, wykaz dokumentów: A-1254 z 1992-05-18
  • Spichlerz z 1901 - 1910dnia 2011-01-31, wykaz dokumentów: A-480 z 2011-01-31
  • Brama z 1901 - 1912dnia 2014-02-21, wykaz dokumentów: A-1227 z 2014-02-21

Boguchwała - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 7 wypadków drogowych w Boguchwale odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 15 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 112,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Boguchwale znajdowały się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu rzeszowskiego.

  Powiat rzeszowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Boguchwale
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 7 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 15 Ranni
  (rok 2022)
 • 7 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Boguchwale w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 112,02 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  112,0
  woj. podkarpackie
  51,1
  Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  4,2
  Cała Polska
  5,0
 • 240,04 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  240,0
  Podkarpackie
  60,8
  Cały kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  8,3
  Cały kraj
  8,9
 • 214,29 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  214,3
  woj. podkarpackie
  119,0
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Boguchwale w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 236,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Boguchwała
  236,1 km
  Podkarpackie
  418,0 km
  Polska
  633,6 km
 • 1,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Boguchwała
  1,0 km
  Podkarpackie
  3,6 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Boguchwała przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 19droga krajowa nr 19(granica (Białoruś) - Kuźnica - Popławce - Zadworzany - Sokółka - Wierzchłowce - Podjanowszczyzna - Moczalnia Stara - Straż - Czarna Białostocka - Horodnianka - Wasilków - Sochonie - Jurowce - Sielachowskie - Białystok - Kuriany - Zwierki - Kucharówka - Zabłudów - Koźliki - Laszki - Ryboły - Chraboły - Haćki - Proniewicze - Bielsk Podlaski - Piliki - Knorydy - Boćki - Andryjanki - Wojeniec - Dziadkowice - Wierciń Duży - Leszczka - Siemiatycze - Turna Mała - Kózki - Chlebczyn - Sarnaki - Platerów - Ostromęczyn - Puczyce-Kolonia - Woźniki - Łosice - Mszanna - Kopce - Mostów - Łukowisko - Międzyrzec Podlaski - Rzeczyca - Rudnik - Kąkolewnica - Żakowola Poprzeczna - Żakowola Radzyńska - Turów - Bedlno Radzyńskie - Białka - Radzyń Podlaski - Borki - Kock - Bykowszczyzna - Firlej - Lubartów - Łucka-Kolonia - Trzciniec - Niemce - Leonów - Ciecierzyn - Elizówka - Lublin - Konopnica - Zemborzyce Tereszyńskie - Trojaczkowice - Strzeżkowice Duże - Niedrzwica Duża - Niedrzwica Kościelna Druga - Niedrzwica Kościelna - Sobieszczany-Kolonia - Wilkołaz - Zdrapy - Rudnik Szlachecki - Pułankowice - Kraśnik - Stróża - Słodków Pierwszy - Polichna - Modliborzyce - Janówek - Borownica - Janów Lubelski - Gierlachy - Łążek Ordynacki - Domostawa - Katy - Ździary - Podborek - Zarzecze - Nisko - Nowosielec - Jeżowe - Błonie - Kamień - Sokołów Małopolski - Nienadówka - Stobierna - Jasionka - Nowa Wieś - Trzebownisko - Rzeszów - Boguchwała - Lutoryż - Zarzecze - Babica - Wyżne - Połomia - Baryczka - Małówka - Niebylec - Jawornik - Lutcza - Domaradz - Jasienica Rosielna - Iskrzynia - Krościenko Wyżne - Pustyny - Łężany - Miejsce Piastowe - Rogi - Równe - Zboiska - Dukla - Lipowica - Nowa Wieś - Trzciana - Tylawa - Barwinek - granica (Słowacja))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Boguchwała przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 106Linia kolejowa nr 106: Rzeszów Główny - Jasło [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Rzeszów Główny - Rzeszów Staroniwa - Rzeszów Osiedle - Rzeszów Zwięczyca -Boguchwała - Wisłoczanka - Babica - Babica Kolonia - Czudec - Zaborów - Strzyżów nad Wisłokiem - Dobrzechów - Kalembina - Wiśniowa - Frysztak - Przybówka - Wojaszówka - Szebnie - Jasło Towarowe - Jasło)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Boguchwale istnieje 42 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Mickiewicza

  ul. Akacjowa

  ul. Cicha

  ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego

  ul. Gajowa

  ul. Grabowa

  ul. Grunwaldzka

  ul. Henryka Straszewskiego

  ul. Jana Kasprowicza

  ul. Jodłowa

  ul. Józefa Klimczaka

  ul. Kalinowa

  ul. Kasztanowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kopernika

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Kwiatowa

  ul. Mikołaja Piotraszewskiego

  ul. Mikołaja Reja

  ul. Ogrodowa

  ul. Partyzantów

  ul. Polna

  ul. Przemysłowa

  ul. Przytulna

  pl. Rynek

  Skwer im. Wandy i Zenona Suszyckich

  ul. Sportowa

  ul. Stanisława Wyspiańskiego

  ul. Suszyckich

  al. Syski

  ul. Słoneczna

  ul. Techniczna

  ul. Teodora Lubomirskiego

  ul. Urocza

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Wspólna

  ul. Zawiszy Czarnego

  ul. ks. Józefa Przybyły

  ul. ks. Stefana Pelca

  ul. ks. Władysława Purzyckiego

  ul. ks.Stanisława Żytkiewicza

  ul. Łąkowa