Płońsk w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Płońsk - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Płońsk to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu płońskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Płońsk.
 • 21 591 Liczba mieszkańców
 • 11,6 km² Powierzchnia
 • 1 861,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1400 Uzyskanie praw miejskich
 • WPN Tablice rejestracyjne
 • Andrzej Józef Pietrasik Burmistrz miasta
Płońsk na mapie
Identyfikatory
 • 20.375452.6230 Współrzędne GPS
 • 1420011 TERYT (TERC)
 • 0930800 SIMC
Herb miasta Płońsk
Płońsk herb
Flaga miasta Płońsk
Płońsk flaga

Jak Płońsk wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Płońsk na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Płońsk wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Płońsk plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
20Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
22Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
45Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
48Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
50Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
59Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
62Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2021 roku
69Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
81Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
93Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
97Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
104Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
110Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
116Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
127Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
130Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
146Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
168Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
195Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
197Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
206Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
232Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
238Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
240Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany

Płońsk - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
09-100Poczta Płońsk 001, ul. Grunwaldzka 42
09-100Skrytki Pocztowe Poczta Płońsk 001, ul. Grunwaldzka 42
09-101Poczta Płońsk 003, ul. 19 Stycznia 52

Płońsk - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Płońsku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Płońsku aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Płońsku
(23) 662-04-00
(23) 662-93-00
Spółdzielcza 2
09-100 Płońsk
ZUS Inspektorat w Płońsku (podlega pod: ZUS Oddział w Płocku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Warszawska 5
09-100 Płońsk
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsk
23 662 32 44
23 662 27 16
ul.Rutkowskiego 16
09-100 Płońsk
Komenda Powiatowa Policji w Płońsku
23 662 15 11
23 662 15 38
ul.1-go Maja 3
09-100 Płońsk
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płońsku
23 662 73 61
23 662 73 61
ul.Sienkiewicza 8
09-100 Płońsk
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płońsku
23 662 46 99, 23 662 28 39
23 662 28 39
ul. Sienkiewicza 7a
09-100 Płońsk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku
23 662 22 45
23 662 22 45
ul.Zajazd 4
09-100 Płońsk
Urząd Miejski w Płońsku
(23) 662-26-91
(23) 662-55-11
ul. Płocka 39
09-100 Płońsk
Starostwo Powiatowe w Płońsku
(23) 662-40-39
(23) 662-38-16
ul. Płocka 39
09-100 Płońsk

Płońsk - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Płońsk jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 21 591, z czego 53,3% stanowią kobiety, a 46,7% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 2,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Płońska zawarli w 2022 roku 88 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,5% mieszkańców Płońska jest stanu wolnego, 54,8% żyje w małżeństwie, 6,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy.

  Płońsk ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -74. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,41 na 1000 mieszkańców Płońska. W 2022 roku urodziło się 171 dzieci, w tym 42,7% dziewczynek i 57,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 398 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 33,6% zgonów w Płońsku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,7% zgonów w Płońsku były nowotwory, a 7,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Płońska przypada 11.3 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 162 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 238 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Płońska -76. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  56,9% mieszkańców Płońska jest w wieku produkcyjnym, 18,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Płońska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21 591 Liczba mieszkańców
 • 11 498 Kobiety
 • 10 093 Mężczyźni
 • 53,3%
  46,7%
 • 114 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 114 kobiet)
 • 88 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 88 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Płońsku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Płońsku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Płońsku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Płońska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  42,2 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Płońsk, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Płońska
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Płońsk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Płońsk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Płońsk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,5% Kawalerowie/Panny
 • Płońsk
  28,8%
  Mazowieckie
  30,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 35,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,9%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 54,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,8% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,5%
  Mazowieckie
  8,1%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Płońsk
  6,5%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Płońsk
  0,3%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Płońsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Płońsku w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Płońsk
  4,1
  Województwo
  4,3
  Kraj
  4,1
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Płońsk
  1,9
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cała Polska
  1,6
 • 88 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Płońsku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Płońsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -74 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -50 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -24 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,41 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -3,4
  Mazowieckie
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Płońsku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Płońsku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Płońsku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Płońsku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 171 Urodzenia żywe
 • 73 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 98 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 42,7%
  57,3%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Płońsk
  7,9
  Mazowieckie
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 37,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  37,2
  woj. mazowieckie
  38,1
  Polska
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 59 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 59
 • 100 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 398 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 370 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 424 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Płońsk
  3 398 g
  Województwo
  3 386 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 71 Waga 4000g - 4499g
 • 71
 • 228 Waga 3500g - 3999g
 • 228
 • 234 Waga 3000g - 3499g
 • 234
 • 95 Waga 2500g - 2999g
 • 95
 • 35 Waga 2000g - 2499g
 • 35
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1,39 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,39
  Województwo
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Płońsk
  0,66
  woj. mazowieckie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Płońsk
  0,65
  Województwo
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Płońsku w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 245 Zgony
 • 123 Kobiety
  (Zgony)
 • 122 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,2%
  49,8%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,3 Zgony na 1000 ludności
 • Płońsk
  11,3
  woj. mazowieckie
  11,4
  Cała Polska
  11,9
 • 153,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  153,6
  Województwo
  124,6
  Polska
  147,0
 • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  1,4
  woj. mazowieckie
  3,1
  Kraj
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,4
  Mazowieckie
  2,8
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie płońskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  33,6%
  Mazowieckie
  30,5%
  Kraj
  34,8%
 • 17,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Płońsk
  17,7%
  woj. mazowieckie
  18,6%
  Cały kraj
  19,6%
 • 7,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,3%
  Województwo
  6,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 230 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  13,8
  Cała Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,5
  Cały kraj
  74,4
 • 273,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Płońsk
  273,7
  Mazowieckie
  248,2
  Cały kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  228,1
  Cała Polska
  246,5
 • 519,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 593,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 442,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  519,2
  Województwo
  407,0
  Cała Polska
  475,8
 • 74,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 59,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  74,9
  Mazowieckie
  50,0
  Cały kraj
  70,6
 • 20,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  20,8
  Mazowieckie
  31,1
  Cały kraj
  32,6
 • 13,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  13,9
  Mazowieckie
  6,7
  Kraj
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,9%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 162 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 85 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 77 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 238 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 131 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 107 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -75 Saldo migracji
 • -45 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -30 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -76 Saldo migracji wewnętrznych
 • -46 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -30 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Płońsku w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Płońsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 20,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 23,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Płońsk, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Płońsk - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Płońsku oddano do użytku 247 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 11,44 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Płońsku to 10 009 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 464 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  88,3% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 11,7% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Płońsku to 2,67 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Płońsku to 63,80 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,97% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,51% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,43% mieszkań posiada łazienkę, 87,18% korzysta z centralnego ogrzewania, a 91,15% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu płońskiego.

  Powiat płoński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Płońsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 009 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 463,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  463,60
  Mazowieckie
  450,60
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 66,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  66,50 m2
  woj. mazowieckie
  73,90 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 30,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  30,80 m2
  Województwo
  33,30 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,59 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,59
  Województwo
  3,65
  Polska
  3,83
 • 2,16 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Płońsk
  2,16
  Mazowieckie
  2,22
  Cała Polska
  2,42
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Płońsk
  0,60
  Województwo
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Płońsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 247 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 11,44 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Płońsk
  11,44
  Województwo
  7,83
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 659 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 2,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,67
  woj. mazowieckie
  3,70
  Polska
  3,89
 • 30,52 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Płońsk
  30,52
  Województwo
  29,00
  Polska
  24,56
 • 15 756 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 63,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  63,8 m2
  woj. mazowieckie
  89,2 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,73 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Płońsk
  0,73 m2
  Mazowieckie
  0,70 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Płońsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,97% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  98,97%
  Województwo
  97,17%
  Polska
  97,71%
 • 98,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  98,51%
  woj. mazowieckie
  94,94%
  Polska
  95,10%
 • 97,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  97,43%
  Województwo
  93,71%
  Kraj
  93,66%
 • 87,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  87,18%
  Województwo
  88,15%
  Cały kraj
  85,62%
 • 91,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  91,15%
  Mazowieckie
  59,35%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Płońsk - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Płońsku na 1000 mieszkańców pracuje 427osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Płońsku wynosiło w 2022 roku 9,3% (9,3% wśród kobiet i 9,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Płońsku wynosiło 5 660,12 PLN, co odpowiada 84.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Płońska 1 122 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 523 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 401.

  44,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Płońska pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,1% w przemyśle i budownictwie, a 13,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Płońsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 427 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  427,0
  Województwo
  442,0
  Kraj
  402,0
 • 9,3% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 9,3% Kobiety
 • 9,3% Mężczyźni
 • Miasto
  9,3%
  Województwo
  4,2%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Płońsku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Płońsku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Płońsku w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Płońsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 660 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Płońsk
  5 660 PLN
  Województwo
  7 913 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Płońsku w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Płońsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 122 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 523 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 401 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,36 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Płońsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 44,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 41,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 48,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,1% Przemysł i budownictwo
 • 9,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 25,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,3% Pozostałe
 • 33,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Płońsku w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,9% W wieku produkcyjnym
 • 51,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Płońsk, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 75,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  75,6
  Województwo
  71,5
  Kraj
  69,0
 • 43,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  43,2
  Mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  38,2
 • 133,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  133,1
  woj. mazowieckie
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Płońsk - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Płońsku w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 2 773 podmioty gospodarki narodowej, z czego 2 099 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 160 nowych podmiotów, a 132 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (333) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (160) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (255) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (105) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Płońsku najwięcej (199) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2 670) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,3% (9) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 18,5% (512) podmiotów, a 81,2% (2 252) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Płońsku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.3%) oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 773 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 9 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 512 Przemysł i budownictwo
 • 2 252 Pozostała działalność
 • 160 Podmioty nowo zarejestrowane w Płońsku w 2022 roku
 • 132 Podmioty wyrejestrowane w Płońsku w 2022 roku
 • 2 099 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 670 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 2 670
 • 84 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 84
 • 18 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 18
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 2 772 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 2 772
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 Spółdzielnie ogółem
 • 6
 • 241 Spółki handlowe ogółem
 • 241
 • 9  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 199  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 199
 • 9    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 9
 • 165 Spółki cywilne ogółem
 • 165
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 099 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 552 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 552
 • 279 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 279
 • 257 Budownictwo
 • 257
 • 168 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 168
 • 141 Pozostała działalność
 • 141
 • 140 Przetwórstwo przemysłowe
 • 140
 • 136 Transport i gospodarka magazynowa
 • 136
 • 88 Informacja i komunikacja
 • 88
 • 84 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 84
 • 68 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 68
 • 64 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 64
 • 59 Edukacja
 • 59
 • 32 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 32
 • 20 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 20
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 3
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Płońsk - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Płońsku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 553 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 25,55 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Płońsku wynosi 77,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Płońska najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,86 (wykrywalność 70%) oraz o charakterze gospodarczym - 9,53 (wykrywalność 81%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 9,94 (50%), drogowe - 2,22 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Płońsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Płońska.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Płońsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 553 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 553
 • 278 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 278
 • 206 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 206
 • 48 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 48
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 215 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 215
 • 25,55 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  25,55
  Województwo
  23,30
  Kraj
  22,81
 • 12,86 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Płońsk
  12,86
  woj. mazowieckie
  14,84
  Cała Polska
  12,98
 • 9,53 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,53
  woj. mazowieckie
  5,93
  Polska
  6,99
 • 2,22 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,22
  woj. mazowieckie
  1,76
  Polska
  1,82
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,24
  Mazowieckie
  0,29
  Cała Polska
  0,35
 • 9,94 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,94
  woj. mazowieckie
  13,04
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Płońsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  78%
  woj. mazowieckie
  63%
  Cała Polska
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Płońsk
  70%
  Mazowieckie
  55%
  Cała Polska
  63%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  81%
  woj. mazowieckie
  69%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  Mazowieckie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  90%
  Województwo
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Płońsk
  51%
  woj. mazowieckie
  42%
  Kraj
  51%

Płońsk - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Płońska wyniosła w 2022 roku 150,1 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Płońska - 33.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 31,9 mln złotych, czyli 21,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Płońska wyniosła w 2022 roku 147,6 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 4.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (36.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (17.7%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13%). W budżecie Płońska wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,4 tys złotych na mieszkańca (20,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 76,1 złotych na mieszkańca (1,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 12,4%.
 • Wydatki budżetu w Płońsku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Płońska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Płońsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Płońska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  81,0 mln

  3,6 tys(100%)

  85,5 mln

  3,8 tys(100%)

  93,5 mln

  4,2 tys(100%)

  106,9 mln

  4,8 tys(100%)

  135,4 mln

  6,1 tys(100%)

  150,5 mln

  6,9 tys(100%)

  150,2 mln

  6,9 tys(100%)

  150,1 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  29,8 mln

  1,3 tys(36.8%)

  31,1 mln

  1,4 tys(36.4%)

  29,6 mln

  1,3 tys(31.6%)

  36,0 mln

  1,6 tys(33.6%)

  44,7 mln

  2,0 tys(33%)

  39,0 mln

  1,8 tys(25.9%)

  42,0 mln

  1,9 tys(27.9%)

  49,8 mln

  2,3 tys(33.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  7,9 mln

  355(9.8%)

  8,4 mln

  378(9.8%)

  9,0 mln

  407(9.7%)

  11,3 mln

  510(10.6%)

  12,4 mln

  561(9.2%)

  11,5 mln

  524(7.6%)

  15,6 mln

  715(10.4%)

  24,2 mln

  1,1 tys(16.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,8 mln

  395(10.9%)

  11,2 mln

  505(13.1%)

  10,5 mln

  474(11.3%)

  10,9 mln

  493(10.2%)

  12,4 mln

  560(9.1%)

  13,0 mln

  591(8.6%)

  14,2 mln

  650(9.4%)

  16,3 mln

  754(10.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  6,7 mln

  300(8.3%)

  4,1 mln

  183(4.8%)

  5,4 mln

  244(5.8%)

  4,6 mln

  209(4.3%)

  4,5 mln

  205(3.3%)

  4,6 mln

  208(3%)

  4,0 mln

  182(2.6%)

  9,5 mln

  442(6.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,5 mln

  426(11.7%)

  20,7 mln

  927(24.2%)

  4,4 mln

  199(4.7%)

  4,7 mln

  213(4.4%)

  4,8 mln

  215(3.5%)

  5,0 mln

  226(3.3%)

  5,1 mln

  233(3.4%)

  9,4 mln

  437(6.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  7,9 mln

  353(9.7%)

  2,3 mln

  102(2.7%)

  3,1 mln

  140(3.3%)

  3,0 mln

  135(2.8%)

  3,3 mln

  148(2.4%)

  4,1 mln

  189(2.7%)

  4,8 mln

  220(3.2%)

  8,8 mln

  406(5.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,1 mln

  229(6.3%)

  2,0 mln

  88,8(2.3%)

  6,5 mln

  292(6.9%)

  7,9 mln

  355(7.4%)

  17,4 mln

  787(12.9%)

  33,9 mln

  1,5 tys(22.5%)

  25,8 mln

  1,2 tys(17.2%)

  5,4 mln

  250(3.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  390,9 tys

  17,5(0.5%)

  459,2 tys

  20,6(0.5%)

  594,2 tys

  26,7(0.6%)

  689,1 tys

  31,1(0.6%)

  844,1 tys

  38,2(0.6%)

  733,1 tys

  33,4(0.5%)

  485,5 tys

  22,3(0.3%)

  2,4 mln

  111(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  54,9(1.5%)

  2,7 mln

  119(3.1%)

  1,7 mln

  78,2(1.9%)

  2,0 mln

  88,8(1.8%)

  5,4 mln

  244(4%)

  3,7 mln

  170(2.5%)

  3,9 mln

  177(2.6%)

  2,3 mln

  109(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  535,9 tys

  24,0(0.7%)

  552,4 tys

  24,8(0.6%)

  713,1 tys

  32,1(0.8%)

  860,0 tys

  38,8(0.8%)

  905,6 tys

  41,0(0.7%)

  951,1 tys

  43,4(0.6%)

  913,0 tys

  41,8(0.6%)

  2,3 mln

  107(1.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  592,1 tys

  26,6(0.7%)

  563,9 tys

  25,3(0.7%)

  622,6 tys

  28,0(0.7%)

  554,7 tys

  25,0(0.5%)

  605,0 tys

  27,4(0.4%)

  509,2 tys

  23,2(0.3%)

  705,3 tys

  32,3(0.5%)

  805,7 tys

  37,3(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,0 mln

  45,2(1.2%)

  833,5 tys

  37,4(1%)

  889,9 tys

  40,1(1%)

  1,0 mln

  47,4(1%)

  1,1 mln

  49,5(0.8%)

  878,0 tys

  40,0(0.6%)

  899,1 tys

  41,2(0.6%)

  393,4 tys

  18,2(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  166,1 tys

  7,4(0.2%)

  90,4 tys

  4,1(0.1%)

  133,7 tys

  6,0(0.1%)

  131,3 tys

  5,9(0.1%)

  137,3 tys

  6,2(0.1%)

  93,9 tys

  4,3(0.1%)

  240,0 tys

  11,0(0.2%)

  300,6 tys

  13,9(0.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  24,4 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  105,2 tys

  4,9(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  61,8 tys

  2,9(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,9 tys

  2,0(0%)

  24,2 tys

  1,1(0%)

  47,1 tys

  2,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  5,1 tys

  0,2(0%)

  5,7 tys

  0,3(0%)

  5,9 tys

  0,3(0%)

  6,0 tys

  0,3(0%)

  7,0 tys

  0,3(0%)

  7,5 tys

  0,3(0%)

  6,6 tys

  0,3(0%)

  5,9 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  197,0 tys

  8,8(0.2%)

  21,0 tys

  0,9(0%)

  9,7 tys

  0,4(0%)

  183,9 tys

  8,3(0.2%)

  207,4 tys

  9,4(0.2%)

  212,5 tys

  9,7(0.1%)

  4,4 tys

  0,2(0%)

  4,4 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,9 tys

  0,2(0%)

  6,9 tys

  0,3(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  2,8 tys

  0,1(0%)

  70,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  537

  0,0(0%)

  376

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  4,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  915,9 tys

  41,1(1.1%)

  461,5 tys

  20,7(0.5%)

  274,2 tys

  12,3(0.3%)

  2,3 mln

  106(2.2%)

  566,2 tys

  25,6(0.4%)

  121,9 tys

  5,6(0.1%)

  56,6 tys

  2,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  267,2 tys

  12,0(0.3%)

  51,6 tys

  2,3(0.1%)

  52,9 tys

  2,4(0.1%)

  51,5 tys

  2,3(0%)

  50,1 tys

  2,3(0%)

  47,3 tys

  2,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Płońsku według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Płońska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Płońsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Płońska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  73,9 mln

  3,3 tys(100%)

  84,8 mln

  3,8 tys(100%)

  93,1 mln

  4,2 tys(100%)

  102,4 mln

  4,6 tys(100%)

  133,7 mln

  6,0 tys(100%)

  150,5 mln

  6,8 tys(100%)

  155,2 mln

  7,1 tys(100%)

  147,6 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  37,4 mln

  1,7 tys(50.7%)

  37,5 mln

  1,7 tys(44.3%)

  40,8 mln

  1,8 tys(43.8%)

  44,0 mln

  2,0 tys(42.9%)

  48,1 mln

  2,2 tys(36%)

  47,4 mln

  2,2 tys(31.5%)

  54,3 mln

  2,5 tys(35%)

  53,3 mln

  2,5 tys(36.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,4 mln

  733(22.1%)

  17,2 mln

  773(20.3%)

  19,0 mln

  853(20.4%)

  19,2 mln

  865(18.7%)

  21,1 mln

  952(15.7%)

  26,0 mln

  1,2 tys(17.3%)

  27,2 mln

  1,2 tys(17.6%)

  26,1 mln

  1,2 tys(17.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,2 mln

  233(7%)

  5,6 mln

  251(6.6%)

  5,6 mln

  253(6%)

  6,5 mln

  291(6.3%)

  8,5 mln

  385(6.4%)

  10,6 mln

  485(7.1%)

  11,5 mln

  528(7.4%)

  19,1 mln

  886(13%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  46,7(1.4%)

  1,4 mln

  64,0(1.7%)

  743,0 tys

  33,4(0.8%)

  1,4 mln

  63,6(1.4%)

  3,0 mln

  137(2.3%)

  1,3 mln

  60,7(0.9%)

  3,5 mln

  162(2.3%)

  8,0 mln

  369(5.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  3,2 mln

  143(4.3%)

  3,5 mln

  156(4.1%)

  3,2 mln

  145(3.5%)

  5,5 mln

  248(5.4%)

  7,7 mln

  346(5.7%)

  4,3 mln

  197(2.9%)

  4,6 mln

  212(3%)

  6,4 mln

  295(4.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,2 mln

  278(8.4%)

  17,0 mln

  764(20.1%)

  1,1 mln

  49,5(1.2%)

  1,2 mln

  55,5(1.2%)

  1,2 mln

  52,3(0.9%)

  1,1 mln

  51,6(0.8%)

  1,1 mln

  52,7(0.7%)

  4,6 mln

  214(3.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,4 mln

  61,8(1.9%)

  1,2 mln

  55,6(1.5%)

  1,6 mln

  73,2(1.7%)

  979,7 tys

  44,2(1%)

  820,3 tys

  37,1(0.6%)

  609,6 tys

  27,8(0.4%)

  752,5 tys

  34,5(0.5%)

  4,5 mln

  207(3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  6,5 tys

  0,3(0%)

  50,4 tys

  2,3(0.1%)

  75,0 tys

  3,4(0.1%)

  469,1 tys

  21,2(0.5%)

  116,5 tys

  5,3(0.1%)

  76,7 tys

  3,5(0.1%)

  199,9 tys

  9,2(0.1%)

  3,2 mln

  150(2.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,7 mln

  77,0(2.3%)

  410,7 tys

  18,4(0.5%)

  483,5 tys

  21,8(0.5%)

  467,8 tys

  21,1(0.5%)

  15,9 mln

  719(11.9%)

  25,9 mln

  1,2 tys(17.2%)

  19,8 mln

  906(12.7%)

  2,2 mln

  102(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,9 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 mln

  55,9(0.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  599,1 tys

  26,9(0.8%)

  751,0 tys

  33,7(0.9%)

  910,6 tys

  41,0(1%)

  675,7 tys

  30,5(0.7%)

  717,0 tys

  32,4(0.5%)

  627,1 tys

  28,6(0.4%)

  701,3 tys

  32,1(0.5%)

  1,1 mln

  48,8(0.7%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  275,1 tys

  12,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  173,0 tys

  7,8(0.2%)

  95,0 tys

  4,3(0.1%)

  79,8 tys

  3,6(0.1%)

  116,6 tys

  5,3(0.1%)

  173,6 tys

  7,9(0.1%)

  133,8 tys

  6,1(0.1%)

  120,4 tys

  5,5(0.1%)

  267,4 tys

  12,4(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  4,1 tys

  0,2(0%)

  5,2 tys

  0,2(0%)

  6,7 tys

  0,3(0%)

  5,3 tys

  0,2(0%)

  57,9 tys

  2,6(0%)

  10,0 tys

  0,5(0%)

  73,1 tys

  3,4(0%)

  122,5 tys

  5,7(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  107,9 tys

  5,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  4,0 tys

  0,2(0%)

  4,7 tys

  0,2(0%)

  4,9 tys

  0,2(0%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  6,0 tys

  0,3(0%)

  6,4 tys

  0,3(0%)

  5,5 tys

  0,3(0%)

  4,9 tys

  0,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  197,0 tys

  8,8(0.3%)

  21,0 tys

  0,9(0%)

  9,7 tys

  0,4(0%)

  183,9 tys

  8,3(0.2%)

  207,4 tys

  9,4(0.2%)

  212,5 tys

  9,7(0.1%)

  4,4 tys

  0,2(0%)

  4,4 tys

  0,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  779

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  157,3 tys

  7,1(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 mln

  68,9(1.5%)

  357,6 tys

  16,2(0.3%)

  98,7 tys

  4,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  239,2 tys

  10,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Płońsk - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 865 mieszkańców Płońska jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 2 393 kobiet oraz 2 472 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 13,9% średnie ogólnokształcące, a 16,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców Płońska, gimnazjalnym 3,5%, natomiast 18,2% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Płońska mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Płońsku największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,6%) oraz średnie zawodowe (18,8%).

  W roku 2021 w Płońsku mieściło się 16 przedszkoli, w których do 61 oddziałów uczęszczało 1 083 dzieci (543 dziewczynki oraz 540 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Płońsku mieściło się 5 przedszkoli, w których do 21 oddziałów uczęszczało 556 dzieci (277 dziewczynek oraz 279 chłopców). Dostępne były 562 miejsca.

  18,6% mieszkańców Płońska w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 18,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 268 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,57 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 6 szkół podstawowych, w których w 124 oddziałach uczyło się 2 322 uczniów (1 145 kobiet oraz 1 177 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Płońsku placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 71 oddziałach uczyło się 1 618 uczniów (770 kobiet oraz 848 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (28,4% wśród dziewczynek i 28,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 126,82.

  W Płońsku znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 48 oddziałach uczyło się 1 452 uczniów (907 kobiet oraz 545 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 371 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Płońsku placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 47 oddziałach uczyło się 1 465 uczniów (839 kobiet oraz 626 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 483 absolwentów.

  W Płońsku znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 26 oddziałach uczyło się 640 uczniów (198 kobiet oraz 442 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,0% mieszkańców (16,4% wśród dziewczyn i 17,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 30,3 uczniów. 24,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,2% mieszkańców Płońska w wieku potencjalnej nauki (21,3% kobiet i 21,0% mężczyzn).

 • 17,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,3%
  Województwo
  33,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 21,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,3%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 34,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  Mazowieckie
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Płońsk
  13,9%
  Mazowieckie
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  16,7%
  Mazowieckie
  18,2%
  Polska
  20,0%
 • 15,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,1%
  Województwo
  15,3%
  Cały kraj
  21,2%
 • 19,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,5%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Płońsk
  18,2%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Kraj
  12,3%
 • 18,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Płońsk
  3,5%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Płońsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1268 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Płońsk
  1 268,0
  Województwo
  925,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,57 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,57
  Mazowieckie
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 16Przedszkola
 • 5 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 61 Oddziały
 • 5 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 107 Miejsca
  (rok 2018)
 • 10 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Płońsk) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 083 Dzieci
 • 543 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 540 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 50,1%
  49,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 35 2 lata i mniej
 • 35
 • 274 3 lata
 • 274
 • 289 4 lata
 • 289
 • 267 5 lata
 • 267
 • 210 6 lat
 • 210
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 137 3 lata
 • 137
 • 154 4 lata
 • 154
 • 122 5 lata
 • 122
 • 108 6 lat
 • 108
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 16 2 lata i mniej
 • 16
 • 137 3 lata
 • 137
 • 135 4 lata
 • 135
 • 145 5 lata
 • 145
 • 102 6 lat
 • 102
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • 84 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 94,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 93,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 4,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 37 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (Płońsk) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40 Dzieci
 • 19 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 21 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,5%
  52,5%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 5 4 lata
 • 5
 • 17 5 lata
 • 17
 • 15 6 lat
 • 15
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4 lata
 • 3
 • 7 5 lata
 • 7
 • 8 6 lat
 • 8
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4 lata
 • 2
 • 10 5 lata
 • 10
 • 7 6 lat
 • 7
 •  
 • 1,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Płońsku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Płońsku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Nr 5
  Publiczne
  23 662-49-26
  23 662-49-26
  ul. Wieczorków 36 a
  09-100 Płońsk
  514111
  Przedszkole Nr2 im.Przyjaciół Kubusia Puchatka
  Publiczne
  23 662-24-45
  23 662-24-45
  ul. Zacisze 6
  09-100 Płońsk
  513612
  Przedszkole Nr 3
  Publiczne
  23 662-26-10
  23 662-26-10
  ul. Wolności 18
  09-100 Płońsk
  411610
  Przedszkole Nr 4 "Pod zielonym listkiem"
  Publiczne
  23 662-23-90
  23 662-23-90
  ul. Padlewskiego 3
  09-100 Płońsk
  41089
  Przedszkole nr 1
  Publiczne
  23 662-22-71
  23 662-22-71
  ul. Kolejowa 5
  09-100 Płońsk
  41029
  PUNKT PRZEDSZKOLNY "CZAS DZIECKA" centrum zabawy i twórczego rozwoju Podlaska Ewa
  Niepubliczny
  ul. Nadrzeczna 6
  09-100 Płońsk
  ---
  Punkt Przedszkolny "Kangurek"
  Niepubliczny
  60 870-35-57
  ul. Kolejowa 20
  09-100 Płońsk
  ---
  PUNKT PRZEDSZKOLNY "MISIOWE PRZEDSZKOLE"
  Niepubliczny
  ul. ZACHODNIA 6 1
  09-100 Płońsk
  ---
  Punkt Przedszkolny "Zaczarowana Tęcza"
  Niepubliczny
  53 107-71-55
  ul. Północna 5
  09-100 Płońsk
  ---
  PUNKT PRZEDSZKOLNY CZAS DZIECKA Podlaska Ewa
  Niepubliczny
  ul. Nadrzeczna 6
  09-100 Płońsk
  ---
  Punkt Przedszkolny Trampolina
  Niepubliczny
  ul. Płocka 66
  09-100 Płońsk
  ---
  Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe kredki"
  Niepubliczne
  23 671-00-01
  23 662-97-15
  ul. Młodzieżowa 23
  09-100 Płońsk
  ---
  Niepublicznne Przedszkole Artystyczne "Świat Odkrywców"
  Niepubliczne
  51 209-92-01
  ul. Wieczorków 87
  09-100 Płońsk
  ---
  Niepuliczne Przedszkole " Szóstka"
  Niepubliczne
  ul. Płocka 118
  09-100 Płońsk
  ---
  Prywatne Przedszkole vCzas Dzieckav
  Niepubliczne
  ul. Nadrzeczna 6
  09-100 Płońsk
  ---
 • Szkoły podstawowe w Płońsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Płońsk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 96 Oddziały
 • 2 237 Uczniowie
 • 1 120 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 117 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,1%
  49,9%
 • 267 Uczniowie w 1 klasie
 • 130 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 137 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 290 Absolwenci
 • 141 Kobiety
  (absolwenci)
 • 149 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 28 Oddziały
 • 85 Uczniowie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie)
 • 60 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,4%
  70,6%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 9 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,7
  woj. mazowieckie
  17,3
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,7
 • 18,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,7
 • 23,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 23,3
 • 3,0 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,0
 •  
 • 152,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 120,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 35,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 126,82 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  126,82
  Województwo
  98,13
  Polska
  95,71
 • 124,25 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  124,25
  Mazowieckie
  97,07
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Płońsk) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Płońsk) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Płońsku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Płońsku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego (Stanisław Wyspiański)
  Publiczna
  23 662-21-63
  23 662-21-63
  ul. Płocka 60
  09-100 Płońsk
  2965454
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Publiczna
  23 662-66-15
  23 662-66-15
  ul. Młodzieżowa 11A
  09-100 Płońsk
  424-
  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Płońsku
  Publiczna
  23 662-20-28
  23 662-20-28
  ul. Wieczorków 30
  09-100 Płońsk
  471104
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Na dobry początek"
  Niepubliczna
  53 033-93-03
  ul. Ks.R.Jaworskiego 2
  09-100 Płońsk
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Płońsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Płońsk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 44 Oddziały
 • 1 321 Uczniowie
 • 820 Kobiety
  (uczniowie)
 • 501 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,1%
  37,9%
 • 355 Uczniowie w 1 klasie
 • 213 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 142 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 371 Absolwenci
 • 254 Kobiety
  (absolwenci)
 • 117 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 131 Uczniowie
 • 87 Kobiety
  (uczniowie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,4%
  33,6%
 •  
 • 30,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  30,3
  woj. mazowieckie
  26,4
  Polska
  26,3
 •  
 • 82,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 56,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Płońsk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 171 Uczniowie w 1 klasie
 • 48 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 123 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 28 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,0%
  75,0%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  24,6
  Województwo
  17,7
  Cały kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 24,6 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 24,6
 • 27,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 27,8
 • 7,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 7,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Płońsku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Płońsku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  I liceum Ogólnokształcące (im. Henryka Sienkiewicza)
  Publiczne
  23 662-21-45
  23 662-26-85
  ul. Płocka 56
  09-100 Płońsk
  18598-
  Technikum Nr 1 w Płońsku
  Publiczne
  23 662-29-87
  23 662-29-87
  ul. Sienkiewicza 8
  09-100 Płońsk
  16447-
  III Liceum Ogólnokształcące (Leon Rutkowski)
  Publiczne
  23 662-33-77
  23 662-33-77
  ul. Związku Walki Młodych 10
  09-100 Płońsk
  12385-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Płońsku
  Publiczna
  23 662-29-87
  23 662-29-87
  ul. Sienkiewicza 8
  09-100 Płońsk
  17380-
  Technikum Nr 2 (Leon Rutkowski)
  Publiczne
  23 662-33-77
  23 662-33-77
  ul. Związku Walki Młodych 10
  09-100 Płońsk
  15337-
  II Liceum Ogólnokształcace w Płońsku
  Publiczne
  23 662-29-87
  23 662-29-87
  ul. Sienkiewicza 8
  09-100 Płońsk
  7220-
  Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Płońsku
  Publiczna
  23 662-44-72
  23 662-44-72
  ul. Płocka 76
  09-100 Płońsk
  -8515
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 (Leon Rutkowski)
  Publiczna
  23 662-33-77
  23 662-33-77
  ul. Związku Walki Młodych 10
  09-100 Płońsk
  380-
  Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  23 662-66-15
  23 662-66-15
  ul. Młodzieżowa 11A
  09-100 Płońsk
  432-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
  Publiczna
  23 662-66-15
  23 662-66-15
  ul. Młodzieżowa 11A
  09-100 Płońsk
  328-
  Filia Państwowej Szkoły Muzycznej w Płońsku
  Publiczna
  23 662-44-72
  23 662-44-72
  ul. Płocka 76
  09-100 Płońsk
  -10-
  I Liceum Profilowane
  Publiczne
  23 662-29-87
  23 662-29-87
  ul. Sienkiewicza 8
  09-100 Płońsk
  ---
  II Liceum Profilowane (Leon Rutkowski)
  Publiczne
  23 662-33-77
  23 662-33-77
  ul. Związku Walki Młodych 10
  09-100 Płońsk
  ---
  Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zaoczne
  Niepubliczne
  23 662-31-29
  23 662-29-87
  ul. Sienkiewicza 8
  09-100 Płońsk
  ---
  Policealna Szkoła dla Dorosłych
  Niepubliczna
  50 165-41-24
  ul. ZWM 10
  09-100 Płońsk
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Płońsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 18,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 21,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Płońsk, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Płońsk, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Płońsk, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Płońsk - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Płońsku

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • hotele: 2


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Płońsku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Płońsku
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Płońsku: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Płońsku 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 86 (uczestnicy: 11 800)
  • wystawy: 16 (uczestnicy: 900)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 5 (uczestnicy: 2 000)
  • koncerty: 53 (uczestnicy: 8 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 700)
  • konkursy: 2 (uczestnicy: 200)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (członkowie: 221)
  • plastyczne/techniczne: 5 (członkowie: 50)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 25)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 140)
  • inne: 1 (członkowie: 6)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 165)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 45)
  • taneczne: 1 (członkowie: 120)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Płońsku działało 1 kino posiadające 1 salę z 308 miejscami na widowni. Odbyło się 925 seansów, na które przyszło 39 352 widzów, w tym 241 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 13 009 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Płońsku działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 71 835 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 8 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 88 312 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 30
  • dostępne dla czytelników: 13
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 13
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  Według danych z 2022 w Płońsku działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 32 688 wolumenów w tym ziobry specjalne: 224. Odnotowano 409 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 29 279 wolumenów. Odnotowano 1 164 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Płońsku działało 17 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 094 członków. Zarejestrowano 1 025 ćwiczących (mężczyźni: 687, kobiety: 338, chłopcy do lat 18: 359, dziewczęta do lat 18: 280). Aktywnych było 35 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (21), instruktora sportowego (24) oraz inne osoby (54).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Płońsku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Płońsku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Płońska znajduje się 19 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Płońsku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto Płońsk ze średniowieczadnia 1956-10-12, wykaz dokumentów: 74/20/56 z 1956-10-12
  • Grodzisko Płońsk, st.1 ze średniowieczadnia 1993-12-28, wykaz dokumentów: A355 z 1993-12-28
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1956-10-12, wykaz dokumentów: 71/17/56 z 1956-10-12
  • Kościół z XV w. (ul. Płocka brak_nr)dnia 1956-10-12, wykaz dokumentów: 72/18/56 z 1956-10-12; A-60 z 2004-07-21
  • Klasztor z XV w. (ul. Płocka 19)dnia 1956-10-12, wykaz dokumentów: 72/18/56 z 1956-10-12; A-60 z 2004-07-21
  • Dzwonnica z XIX w.dnia 1956-10-12, wykaz dokumentów: 72/18/56 z 1956-10-12; A-60 z 2004-07-21
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w. (ul. pl. 15 Sierpnia 21)dnia 1956-10-12, wykaz dokumentów: 73/19/56 z 1956-10-12; 74/20/56 z 1956-10-12; brak numeru z 2001-05-21; A-61 z 2004-07-21; A-62 z 2004-07-21
  • Miasto z 1400 r.dnia 1956-10-12, wykaz dokumentów: 74/20/56 z 1956-10-12; brak numeru z 2001-05-21; A-62 z 2004-07-21
  • Dwór z poł. XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 13)dnia 1980-08-30, wykaz dokumentów: 255 z 1980-08-30; A-212 z 2004-07-17
  • Zespół - dwór z XIX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 13)dnia 1980-08-30, wykaz dokumentów: 255 z 1980-08-30; A-212 z 2004-07-17
  • Park z 1. poł. XIX w.dnia 1980-08-30, wykaz dokumentów: 255 z 1980-08-30; A-212 z 2004-07-17
  • Aleja z 1. poł. XIX w.dnia 1980-08-30, wykaz dokumentów: 255 z 1980-08-30; A-212 z 2004-07-17
  • Aleja z 1. poł. XIX w.dnia 1980-08-30, wykaz dokumentów: 255 z 1980-08-30; A-212 z 2004-07-17
  • Park z 1. poł. XIX w.dnia 1980-08-30, wykaz dokumentów: 255 z 1980-08-30; A-212 z 2004-07-17
  • Dworzec z 1925 r. (ul. Towarowa 9)dnia 2012-11-09, wykaz dokumentów: A-1108 z 2012-11-09
  • Wieża ciśnień z 1. ćw. XX w.dnia 2012-11-09, wykaz dokumentów: A-1108 z 2012-11-09
  • Zespół - dworzec z 1. ćw. XX w. (ul. Towarowa 9)dnia 2012-11-09, wykaz dokumentów: A-1108 z 2012-11-09
  • Skwer z 1. ćw. XX w.dnia 2012-11-09, wykaz dokumentów: A-1108 z 2012-11-09
  • Kaplica z 1896 r. (ul. Mikołaja Kopernika 50b)dnia 2015-10-16, wykaz dokumentów: A-1312 z 2015-10-16
 • Formy ochrony przyrody w Płońsku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Płońska znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Płońsku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrody (skupisko)Data ustanowienia: 1982-04-02, Opis granicy: rosną na terenie parku część południowa za zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarczymi
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: rosną w kręgu, Data ustanowienia: 1982-04-02, Opis granicy: grupa drzew rosnących na terenie parku część północna w sąsiedztwie budynków gospodarczych
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: aleja, Data ustanowienia: 1982-04-02, Opis granicy: grupa drzew rosnących na terenie parku część południowa aleje wyznaczają granicę parku od strony wschodniej i zachodniej
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1996-11-27, Opis granicy: rośnie za budynkiem Urzędu Rejonowego (w podwórku przy parkingu)

Płońsk - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 14 wypadków drogowych w Płońsku odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 12 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 64,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 13,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Płońsku znajdowało się 14 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 3 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 17 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 17 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu płońskiego.

  Powiat płoński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Płońsku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 14 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 12 Ranni
  (rok 2022)
 • 1 Lekko ranni
 • 11 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Płońsku w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 64,84 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Płońsk
  64,8
  Województwo
  52,6
  Cały kraj
  56,5
 • 13,89 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  13,9
  Mazowieckie
  5,2
  Polska
  5,0
 • 55,58 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Płońsk
  55,6
  woj. mazowieckie
  61,7
  Kraj
  65,5
 • 21,43 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Płońsk
  21,4
  Województwo
  10,0
  Cały kraj
  8,9
 • 85,71 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  85,7
  Województwo
  117,3
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 6 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Płońsku w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 12 155,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Płońsk
  12 155,2 km
  Mazowieckie
  796,1 km
  Cały kraj
  624,0 km
 • 6,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Płońsk
  6,5 km
  Mazowieckie
  5,1 km
  Polska
  5,2 km
 • 3 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 17 Liczba licencji na taksówki
 • 17 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Płońsk przechodzi 5 dróg publicznych zaliczanych do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S7droga ekspresowa S7(Straszyn - Gdańsk - Przejazdowo - Koszwały - Elbląg - Bogaczewo - Pasłęk - Marzewo - Małdyty - Miłomłyn - Ostróda - Rychnowo - Olsztynek - Pawłowo - Waplewo - Rączki - Załuski - Nidzica - Powierz - Napierki - Płońsk - Siedlin - Zakroczym - Nowy Dwór Mazowiecki - Kazuń Nowy - Czosnów - Głuchów - Grójec - Skurów - Juzefów - Broniszew - Falęcice - Białobrzegi - Kamień - Stary Gózd - Kępiny - Radom - Szydłowiec - Skarżysko-Kamienna - Suchedniów - Zalezianka - Barcza - Wiśniówka - Kielce - Chęciny - Jędrzejów - Łączyn - Mierzawa - Wodzisław - Rząska - Balice - Kraków - Myślenice - Stróża - Pcim - Lubień)
  • DK 10droga krajowa nr 10(granica (Niemcy) - Lubieszyn - Dołuje - Skarbimierzyce - Mierzyn - Szczecin - Motaniec - Morzyczyn - Stargard Szczeciński - Krąpiel - Suchań - Wapnica - Recz - Wielgoszcz - Prostynia - Cybowo - Kalisz Pomorski - Łowicz Małecki - Mirosławiec - Kalinówka - Piecnik - Jabłonowo - Lubno - Wałcz - Witankowo - Nowa Łubianka - Stara Łubianka - Piła - Śmiłowo - Grabówno - Okaliniec - Pobórka Wielka - Tomaszewo - Kosztowo - Wyrzysk - Ruda - Mrozowo - Sadki - Śmielin - Lubaszcz - Nakło Nad Notecią - Trzeciewnica - Ślesin - Minikowo - Strzelewo - Kamieniec - Kruszyn - Pawłówek - Lisi Ogon - Białe Błota - Bydgoszcz - Makowiska - Solec Kujawski - Przyłubie - Cierpice - Toruń - Lubicz Dolny - Lubicz - Lubicz Górny - Brzozówka - Głogowo - Dobrzejewice - Zawały - Kawęczyn - Obrowo - Zębówiec - Ciernikówko - Czernikowo - Wygoda - Steklin - Wola - Kikół - Konotopie - Złotopole - Lipno - Karnkowo - Skępe - Wólka - Blinno - Gójsk - Sierpc - Borkowo Kościelne - Kisielewo - Grąbiec - Żytowo - Jeżewo - Szumanie-Bakalary - Bełkowo - Drobin - Tupadły - Rogotwórsk - Sokolniki - Dłużniewo Duże - Marychnów - Góra - Krzywanice - Dzierzążnia - Gumowo - Siekluki - Ilino - Ilinko - Płońsk - Siedlin)
  • DK 50droga krajowa nr 50(Ciechanów - Sokołówek - Skarżynek - Kraszewo - Ojrzeń - Kicin - Wola Wodzyńska - Sochocin - Biele - Wycinki - Siedlin - Płońsk - Skrzynki - Radzyminek - Wróblewo - Troski - Kozarzewo - Nacpolsk - Słomin - Kobylniki - Rostkowice - Pozarzyn - Rębowo - Wyszogród - Kamion Poduchowny - Kamion - Młodzieszyn - Ruszki - Kuznocin - Sochaczew - Bielice - Guzów - Wiskitki - Żyrardów - Korytów A - Korytów - Grabce Józefpolskie - Mszczonów - Badowo-Mściska - Ciemno-Gnojna - Chudolipie - Budki Petrykowskie - Konie - Pniewy - Przęsławice - Bikówek - Grójec - Janówek - Żyrów - Nowe Grabice - Czaplinek - Dębówka - Góra Kalwaria - Ostrówek - Piotrowice - Sobiekursk - Tabor - Regut - Człekówka - Kołbiel - Rudno - Rudzienko - Zamienie - Mińsk Mazowiecki - Stojadła - Arynów - Brzóze - Ładzyń - Wólka Czarnińska - Stanisławów - Wólka Piecząca - Kąty Czernickie - Strachówka - Zawiszyn - Łochów - Łojew - Ogrodniki - Zagrodniki - Zieleniec - Sadowne - Płatkownica - Brok - Ostrów Mazowiecka)
  • DK 7droga krajowa nr 7(Żukowo - Lniska - Leźno - Gdańsk - Koszwały - Cedry Małe - Kiezmark - Dworek - Stare Babki - Nowy Dwór Gdański - Kmiecin - Rakowe Pole - Solnica - Jazowa - Kazimierzowo - Elbląg - Miłomłyn - Piławki - Ostróda - Grabin - Szyldak - Rychnowo - Olsztynek - Załuski - Litwinki - Nidzica - Kanigowo - Powierz - Napierki - Kuklin - Uniszki Zawadzkie - Mława - Modła - Wiśniewo - Żurominek - Dalnia - Mdzewo - Strzegowo - Unierzyż - Kowalewko - Glinojeck - Kondrajec Szlachecki - Rybitwy - Polesie - Wola Dłużniewska - Szymaki - Ćwiklinek - Cieciórki - Płońsk - Siedlin - Szczytniki - Szczytno - Przyborowice Górne - Michałówek - Załuski - Niepiekła - Sobole - Kroczewo - Zakroczym - Czosnów - Łomna - Palmiry - Nowy Dziekanów - Dziekanów Leśny - Łomianki - Warszawa - Raszyn - Janki - Sękocin Nowy - Słomin - Sękocin Las - Łazy - Marysin - Jabłonowo - Mroków - Wola Mrokowska - Grzędy - Tarczyn - Rembertów - Głuchów - Kępiny - Jedlińsk - Wsola - Wielogóra - Radom - Augustów - Młodocin - Orońsko - Dobrut - Wałsnów - Chustki - Świerczek - Szydłowiec - Barak - Skarżysko-Kamienna - Chęciny - Wrzosy - Podzamcze - Tokarnia - Brzegi - Kajtanów - Lipówka - Mnichów - Ignacówka - Podchojny - Jędrzejów - Łączyn - Diament - Mierzawa - Klemencice - Wodzisław - Świątniki - Książ Wielki - Cisia Wola - Antolka - Miechów - Poradów - Wielki Dół - Szczepanowice - Wężerów - Ojrzanów - Słomniki - Wesoła - Domiarki - Stary Poskwitów - Widoma - Firlejów - Zerwana - Michałowice - Węgrzyce - Rząska - Balice - Kraków - Libertów - Gaj - Mogilany - Głogoczów - Krzyszkowice - Jawornik - Myślenice - Lubień - Tenczyn - Krzeczów - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Spytkowice - Podwilk - Kuligowa - Orawka - Jabłonka - Chyżne - granica (Słowacja))
  • DW 632droga wojewódzka nr 632( Płońsk - Strachówko - Strachowo - Drożdżyn - Kołoząb - Bolęcin - Kadłubówka - Nowe Miasto - Nowe Miasto-Folwark - Latonice - Świerkowo - Nasielsk - Chrcynno - Chechnówka - Lorcin - Popowo Borowe - Ludwinowo Dębskie - Dębe - Poniatów - Łajski - Michałów-Reginów - Legionowo - Józefów - Kąty Węgierskie - Rembelszczyzna - Marki)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Płońsk przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 27Linia kolejowa nr 27: Nasielsk - Toruń Wschodni [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Nasielsk - Cieksyn - Wkra - Dalanówek -Płońsk - Arcelin - Baboszewo - Kaczorowo - Raciąż - Koziebrody - Zawidz Kościelny - Zawidz - Mieszaki - Sierpc - Podwierzbie - Koziołek - Czermno - Skępe - Karnkowo - Lipno - Konotopie - Ograszka - Czernikowo - Obrowo - Dobrzejewice - Lubicz - Grębocin - Toruń Wschodni)