Powiat wrzesiński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wrzesiński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 77 839 Liczba mieszkańców
 • 704 km2 Powierzchnia
 • 111 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 52,3% Stopa urbanizacji
 • Dionizy Jaśniewicz Starosta
 • ul. Chopina 10, 62-300 Września Adres starostwa powiatowego
 • PWR Tablice rejestracyjne
Powiat wrzesiński na mapie
Identyfikatory
 • 3030 TERYT (TERC)
Herb powiatu wrzesińskiego
powiat wrzesiński herb
Flaga powiatu wrzesińskiego
powiat wrzesiński flaga

powiat wrzesiński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni
612220770
612220777
ul. Wrocławska 44
62-300 Września
Komenda Powiatowa Policji we Wrześni
61 437 52 00
61 437 52 15
ul. Szkolna 23
62-300 Września
Powiatowy Inspektorat NadzoruBudowlanego we Wrześni
61 640 45 45
61 640 45 46
ul. 3 Maja 3
62-300 Września
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna we Wrześni
061 436 07 32
061 640 32 06
ul. Wrocławska 42
62-300 Września
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni
061 436 19 38
061 640 29 16
ul. Kaliska 1
62-300 Września
Starostwo Powiatowe we Wrześni
(61) 640-44-50
(61) 640-20-51
ul. Chopina
62-300 Września

Powiat wrzesiński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat wrzesiński ma 77 839 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 6,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wrzesińskiego w 2050 roku wynosi 69 756, z czego 35 323 to kobiety, a 34 433 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wrzesińskiego zawarli w 2021 roku 392 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców powiatu wrzesińskiego jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 6,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wrzesiński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -206. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,64 na 1000 mieszkańców powiatu wrzesińskiego. W 2021 roku urodziło się 743 dzieci, w tym 52,1% dziewczynek i 47,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 394 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,78 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 29,9% zgonów w powiecie wrzesińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,9% zgonów w powiecie wrzesińskim były nowotwory, a 3,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wrzesińskiego przypada 12.18 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 1 004 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 931 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wrzesińskiego 73. W tym samym roku 24 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 17 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 7.

  59,6% mieszkańców powiatu wrzesińskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wrzesińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 77 839 Liczba mieszkańców
 • 39 920 Kobiety
 • 37 919 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wrzesińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wrzesińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wrzesińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wrzesińskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69 756 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 35 323 Kobiety
 • 34 433 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wrzesińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wrzesińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wrzesińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wrzesińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  40,6 lat
  Województwo
  41,1 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 42,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wrzesiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wrzesińskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wrzesiński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wrzesiński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wrzesiński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • pow. wrzesiński
  28,7%
  Wielkopolskie
  29,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 24,0% Kobiety
  (Panny)
 • 33,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,4%
  woj. wielkopolskie
  54,7%
  Kraj
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,5%
  Województwo
  8,3%
  Kraj
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,4%
  Województwo
  7,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 6,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • powiat wrzesiński
  0,0%
  woj. wielkopolskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wrzesińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  5,0
  Wielkopolskie
  4,6
  Kraj
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  1,5
  Województwo
  1,6
  Polska
  1,6
 • 392 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wrzesińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -206 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -72 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -134 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,64 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -2,6
  Województwo
  -2,8
  Polska
  -4,9
 • -2,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wrzesińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wrzesińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wrzesińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wrzesińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 743 Urodzenia żywe
 • 387 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 356 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,1%
  47,9%
 • 9,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. wrzesiński
  9,5
  woj. wielkopolskie
  9,6
  Cała Polska
  8,7
 • 40,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  40,5
  woj. wielkopolskie
  40,8
  Cała Polska
  37,5
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53
 • 106 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 106
 • 84 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 84
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 394 g Średnia waga noworodków
 • 3 320 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 475 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat wrzesiński
  3 394 g
  woj. wielkopolskie
  3 402 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 72 Waga 4000g - 4499g
 • 72
 • 267 Waga 3500g - 3999g
 • 267
 • 251 Waga 3000g - 3499g
 • 251
 • 98 Waga 2500g - 2999g
 • 98
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,43 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,43
  woj. wielkopolskie
  1,45
  Kraj
  1,32
 • 0,75 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. wrzesiński
  0,75
  Wielkopolskie
  0,71
  Polska
  0,64
 • 0,78 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,78
  Województwo
  0,78
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie wrzesińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 949 Zgony
 • 459 Kobiety
  (Zgony)
 • 490 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,4%
  51,6%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 60,0%
  40,0%
 • 12,2 Zgony na 1000 ludności
 • pow. wrzesiński
  12,2
  woj. wielkopolskie
  12,3
  Cały kraj
  13,6
 • 127,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat wrzesiński
  127,7
  Województwo
  128,6
  Cała Polska
  156,7
 • 6,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. wrzesiński
  6,7
  Województwo
  3,8
  Cała Polska
  3,9
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. wrzesiński
  3,5
  Wielkopolskie
  3,3
  Polska
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  1,0
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wrzesińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. wrzesiński
  29,9%
  Wielkopolskie
  27,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 24,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  24,9%
  Województwo
  21,2%
  Polska
  19,6%
 • 3,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. wrzesiński
  3,3%
  Województwo
  5,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 179 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  8,6
  Kraj
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  60,0
  Cały kraj
  74,4
 • 301,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  301,9
  woj. wielkopolskie
  261,2
  Cała Polska
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  242,8
  Polska
  246,5
 • 363,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 365,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 361,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  363,4
  woj. wielkopolskie
  338,7
  Cała Polska
  475,8
 • 64,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 34,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 94,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. wrzesiński
  64,4
  Wielkopolskie
  49,4
  Kraj
  70,6
 • 40,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. wrzesiński
  40,0
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Kraj
  32,6
 • 12,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. wrzesiński
  12,5
  Wielkopolskie
  6,8
  Polska
  6,9
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat wrzesiński
  1,1%
  Wielkopolskie
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie wrzesińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 Osoby w zamachach samobójczych
 • 0 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 3 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 1 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 4 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat wrzesiński
  5,0
  Wielkopolskie
  23,0
  Cała Polska
  36,0
 • 5 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat wrzesiński
  5,0
  Województwo
  12,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 3 powieszenie się
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 3 powieszenie się
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 4 nieustalona
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 30-49 lat
 • 1
 • 2 50-60 lat
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 30-49 lat
 • 1
 • 2 50-60 lat
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony4
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 4 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony4
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 4 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 1 żonaty/zamężna
 • 1
 • 1 konkubinat
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 1 żonaty/zamężna
 • 1
 • 1 konkubinat
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony2
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 2 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony2
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 2 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 004 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 533 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 471 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 24 Zameldowania z zagranicy
 • 10 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 931 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 471 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 460 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 17 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 80 Saldo migracji
 • 66 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 14 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 73 Saldo migracji wewnętrznych
 • 62 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 7 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wrzesińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wrzesiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wrzesiński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie wrzesińskim oddano do użytku 638 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 8,20 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wrzesińskim to 28 418 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 364 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  64,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 35,6% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wrzesińskim to 4,37 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie wrzesińskim to 86,50 m2 i jest nieznacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,74% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,60% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,58% mieszkań posiada łazienkę, 83,29% korzysta z centralnego ogrzewania, a 31,89% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie wrzesińskim 754 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 027 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 017 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 528 transakcji (mediana cen - 4 027 zł/m2, średnia - 4 011 zł/m2), a na rynku wtórnym 226 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 061 zł/m2, średnia - 4 029 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 027 zł
 • Powiat
  4 027 zł
  Wielkopolskie
  4 626 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 4 027 zł Ogółem
 • 4 027 zł
 • 4 107 zł do 40 m2
 • 4 107 zł
 • 4 095 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 095 zł
 • 3 991 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 991 zł
 • 3 742 zł od 80,1 m2
 • 3 742 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 017 zł
 • powiat wrzesiński
  4 017 zł
  Wielkopolskie
  4 760 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 4 017 zł Ogółem
 • 4 017 zł
 • 4 168 zł do 40 m2
 • 4 168 zł
 • 4 126 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 126 zł
 • 3 851 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 851 zł
 • 3 513 zł od 80,1 m2
 • 3 513 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 754
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2137
  • od 40,1 do 60 m2437
  • od 60,1 do 80 m2154
  • od 80,1 m226
 • 137 do 40 m2
 • 437 od 40,1 do 60 m2
 • 154 od 60,1 do 80 m2
 • 26 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie wrzesińskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 027 zł
 • powiat wrzesiński
  4 027 zł
  woj. wielkopolskie
  4 749 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 4 027 zł Ogółem
 • 4 027 zł
 • 4 144 zł do 40 m2
 • 4 144 zł
 • 4 032 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 032 zł
 • 3 994 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 994 zł
 • 3 742 zł od 80,1 m2
 • 3 742 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 011 zł
 • powiat wrzesiński
  4 011 zł
  Województwo
  5 019 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 4 011 zł Ogółem
 • 4 011 zł
 • 4 143 zł do 40 m2
 • 4 143 zł
 • 4 077 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 077 zł
 • 3 884 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 884 zł
 • 3 702 zł od 80,1 m2
 • 3 702 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 528
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m293
  • od 40,1 do 60 m2306
  • od 60,1 do 80 m2115
  • od 80,1 m214
 • 93 do 40 m2
 • 306 od 40,1 do 60 m2
 • 115 od 60,1 do 80 m2
 • 14 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 061 zł
 • Powiat
  4 061 zł
  Wielkopolskie
  4 298 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 4 061 zł Ogółem
 • 4 061 zł
 • 3 957 zł do 40 m2
 • 3 957 zł
 • 4 563 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 563 zł
 • 3 552 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 552 zł
 • 3 276 zł od 80,1 m2
 • 3 276 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 029 zł
 • powiat wrzesiński
  4 029 zł
  Wielkopolskie
  4 441 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 4 029 zł Ogółem
 • 4 029 zł
 • 4 227 zł do 40 m2
 • 4 227 zł
 • 4 238 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 238 zł
 • 3 761 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 761 zł
 • 3 296 zł od 80,1 m2
 • 3 296 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 226
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m244
  • od 40,1 do 60 m2131
  • od 60,1 do 80 m239
  • od 80,1 m212
 • 44 do 40 m2
 • 131 od 40,1 do 60 m2
 • 39 od 60,1 do 80 m2
 • 12 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 28 418 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 364,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. wrzesiński
  364,20
  Województwo
  363,90
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 79,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  79,70 m2
  woj. wielkopolskie
  81,80 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 29,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  29,00 m2
  woj. wielkopolskie
  29,80 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,09 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. wrzesiński
  4,09
  Wielkopolskie
  4,05
  Polska
  3,82
 • 2,75 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat wrzesiński
  2,75
  woj. wielkopolskie
  2,75
  Cały kraj
  2,55
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. wrzesiński
  0,67
  Województwo
  0,68
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 638 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 8,20 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  8,20
  woj. wielkopolskie
  7,77
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2 786 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,37 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. wrzesiński
  4,37
  woj. wielkopolskie
  3,97
  Polska
  3,90
 • 35,79 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  35,79
  Województwo
  30,80
  Kraj
  24,07
 • 55 183 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 86,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  86,5 m2
  Województwo
  90,9 m2
  Polska
  92,9 m2
 • 0,71 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  0,71 m2
  Województwo
  0,71 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. wrzesiński
  98,74%
  woj. wielkopolskie
  98,60%
  Cała Polska
  96,97%
 • 96,60% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. wrzesiński
  96,60%
  Wielkopolskie
  96,32%
  Cała Polska
  94,01%
 • 94,58% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat wrzesiński
  94,58%
  Wielkopolskie
  94,21%
  Kraj
  91,78%
 • 83,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat wrzesiński
  83,29%
  Wielkopolskie
  84,41%
  Cała Polska
  83,08%
 • 31,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat wrzesiński
  31,89%
  woj. wielkopolskie
  56,21%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat wrzesiński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie wrzesińskim na 1000 mieszkańców pracuje 286osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 43,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 56,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wrzesińskim wynosiło w 2021 roku 3,9% (5,3% wśród kobiet i 2,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wrzesińskim wynosiło 5 142,47 PLN, co odpowiada 85.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wrzesińskiego 15 471 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 11 773 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 698.

  18,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wrzesińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 49,9% w przemyśle i budownictwie, a 14,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 286 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  286,0
  Wielkopolskie
  291,0
  Cała Polska
  257,0
 • 3,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,3% Kobiety
 • 2,6% Mężczyźni
 • Powiat
  3,9%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wrzesińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wrzesińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wrzesińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 142 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 142 PLN
  Wielkopolskie
  5 379 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wrzesińskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 15 471 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 11 773 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 698 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,76 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 18,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 19,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 49,9% Przemysł i budownictwo
 • 32,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 63,1% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,4% Pozostałe
 • 29,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 6,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wrzesińskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 22 285 Pracujący ogółem
 • 9 706 Kobiety
 • 12 579 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wrzesińskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,6% W wieku produkcyjnym
 • 54,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wrzesiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  67,8
  woj. wielkopolskie
  68,5
  Polska
  69,0
 • 34,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat wrzesiński
  34,1
  Województwo
  35,6
  Kraj
  38,2
 • 101,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. wrzesiński
  101,5
  Województwo
  108,0
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wrzesiński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie wrzesińskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 638 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7 429 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 695 nowych podmiotów, a 412 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (859) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (567) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (1 086) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (348) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wrzesińskim najwięcej (548) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (9 284) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,8% (178) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,7% (2 858) podmiotów, a 68,5% (6 602) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wrzesińskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.3%) oraz Budownictwo (21.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 638 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 178 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 858 Przemysł i budownictwo
 • 6 602 Pozostała działalność
 • 695 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wrzesińskim w 2021 roku
 • 412 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wrzesińskim w 2021 roku
 • 7 429 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 284 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 9 284
 • 301 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 301
 • 45 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 45
 • 8 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 8
 • 9 630 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 9 630
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 40 Spółdzielnie ogółem
 • 40
 • 662 Spółki handlowe ogółem
 • 662
 • 78  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 78
 • 11  Spółki handlowe - akcyjne
 • 11
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 499  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 499
 • 74    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 74
 • 548 Spółki cywilne ogółem
 • 548
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 429 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 803 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 803
 • 1 564 Budownictwo
 • 1 564
 • 791 Przetwórstwo przemysłowe
 • 791
 • 644 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 644
 • 469 Transport i gospodarka magazynowa
 • 469
 • 443 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 443
 • 390 Pozostała działalność
 • 390
 • 216 Informacja i komunikacja
 • 216
 • 198 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 198
 • 198 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 198
 • 198 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 198
 • 191 Edukacja
 • 191
 • 139 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 139
 • 81 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 81
 • 65 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 65
 • 27 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 27
 • 8 Górnictwo i wydobywanie
 • 8
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wrzesiński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie wrzesińskim stwierdzono 1 404 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,02 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wrzesińskim wynosi 82,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wrzesińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,91 (wykrywalność 81%) oraz przeciwko mieniu - 7,93 (wykrywalność 66%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,72 (76%), drogowe - 1,73 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,41 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wrzesiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 404 Przestępstwa ogółem
 • 1 404
 • 850 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 850
 • 368 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 368
 • 135 Przestępstwa drogowe
 • 135
 • 32 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 32
 • 618 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 618
 • 18,02 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  18,02
  Wielkopolskie
  19,32
  Kraj
  21,51
 • 10,91 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,91
  Województwo
  12,48
  Kraj
  12,82
 • 4,72 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. wrzesiński
  4,72
  Wielkopolskie
  4,46
  Polska
  5,89
 • 1,73 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,73
  Województwo
  1,67
  Cały kraj
  1,85
 • 0,41 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. wrzesiński
  0,41
  woj. wielkopolskie
  0,30
  Kraj
  0,35
 • 7,93 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. wrzesiński
  7,93
  Wielkopolskie
  9,48
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wrzesiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. wrzesiński
  83%
  Województwo
  73%
  Polska
  71%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  81%
  Wielkopolskie
  67%
  Cała Polska
  64%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  77%
  woj. wielkopolskie
  77%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. wrzesiński
  100%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Wielkopolskie
  94%
  Polska
  89%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  67%
  Województwo
  55%
  Kraj
  53%

Powiat wrzesiński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wrzesińskiego wyniosła w 2021 roku 106,5 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu wrzesińskiego - 49.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13.8%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (5.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,4 mln złotych, czyli 14,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wrzesińskiego wyniosła w 2021 roku 111,3 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (43.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25%) oraz z Dział 801 - Oświata i wychowanie (13.6%). W budżecie powiatu wrzesińskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 294 złotych na mieszkańca (20,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 25,6 złotych na mieszkańca (1,8%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wrzesińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wrzesińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wrzesiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wrzesińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  62,9 mln

  820(100%)

  62,3 mln

  810(100%)

  63,1 mln

  820(100%)

  68,2 mln

  883(100%)

  123,9 mln

  1,6 tys(100%)

  120,4 mln

  1,5 tys(100%)

  106,0 mln

  1,4 tys(100%)

  106,5 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  25,2 mln

  328(40.1%)

  25,7 mln

  334(41.3%)

  26,3 mln

  341(41.6%)

  26,2 mln

  339(38.4%)

  64,2 mln

  827(51.9%)

  62,2 mln

  797(51.6%)

  45,2 mln

  579(42.6%)

  53,0 mln

  681(49.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,8 mln

  127(15.6%)

  10,4 mln

  136(16.7%)

  10,9 mln

  141(17.3%)

  11,9 mln

  154(17.5%)

  13,6 mln

  176(11%)

  14,6 mln

  187(12.1%)

  14,0 mln

  179(13.2%)

  14,7 mln

  188(13.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,6 mln

  34,3(4.2%)

  3,0 mln

  39,5(4.9%)

  3,4 mln

  44,0(5.4%)

  3,5 mln

  45,3(5.1%)

  3,9 mln

  50,2(3.1%)

  5,0 mln

  64,3(4.2%)

  5,8 mln

  74,6(5.5%)

  6,2 mln

  80,3(5.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,6 mln

  86,2(10.5%)

  7,0 mln

  90,4(11.2%)

  7,9 mln

  103(12.5%)

  4,5 mln

  58,5(6.6%)

  4,9 mln

  62,9(3.9%)

  5,5 mln

  71,1(4.6%)

  5,9 mln

  75,0(5.5%)

  5,7 mln

  73,1(5.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,5 mln

  45,6(5.6%)

  4,6 mln

  59,8(7.4%)

  3,6 mln

  46,7(5.7%)

  7,2 mln

  92,7(10.5%)

  7,8 mln

  100(6.3%)

  13,2 mln

  169(11%)

  11,9 mln

  152(11.2%)

  5,4 mln

  69,8(5.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,5 mln

  71,5(8.7%)

  4,2 mln

  54,6(6.7%)

  3,4 mln

  44,3(5.4%)

  1,7 mln

  21,8(2.5%)

  2,4 mln

  30,4(1.9%)

  2,2 mln

  28,4(1.8%)

  2,3 mln

  29,1(2.1%)

  5,3 mln

  68,2(5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,0 mln

  39,0(4.8%)

  2,1 mln

  27,8(3.4%)

  2,1 mln

  27,6(3.4%)

  2,9 mln

  37,8(4.3%)

  14,9 mln

  192(12%)

  4,5 mln

  58,3(3.8%)

  10,6 mln

  136(10%)

  4,6 mln

  59,7(4.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,4 mln

  43,8(5.3%)

  2,1 mln

  27,6(3.4%)

  2,6 mln

  33,9(4.1%)

  3,5 mln

  45,6(5.2%)

  4,0 mln

  51,7(3.2%)

  3,8 mln

  48,3(3.1%)

  2,9 mln

  37,3(2.7%)

  3,0 mln

  38,8(2.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  568,9 tys

  7,4(0.9%)

  491,1 tys

  6,4(0.8%)

  718,6 tys

  9,3(1.1%)

  724,6 tys

  9,4(1.1%)

  1,5 mln

  19,4(1.2%)

  1,3 mln

  17,1(1.1%)

  733,0 tys

  9,4(0.7%)

  1,4 mln

  18,1(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  617,1 tys

  8,0(1%)

  1,2 mln

  15,9(2%)

  734,0 tys

  9,5(1.2%)

  586,5 tys

  7,6(0.9%)

  573,4 tys

  7,4(0.5%)

  815,4 tys

  10,5(0.7%)

  544,9 tys

  7,0(0.5%)

  940,6 tys

  12,1(0.9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  564,7 tys

  7,4(0.9%)

  343,8 tys

  4,5(0.6%)

  278,3 tys

  3,6(0.4%)

  450,2 tys

  5,8(0.7%)

  687,6 tys

  8,9(0.6%)

  472,4 tys

  6,1(0.4%)

  168,6 tys

  2,2(0.2%)

  664,2 tys

  8,5(0.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  371,3 tys

  4,8(0.6%)

  242,5 tys

  3,2(0.4%)

  174,6 tys

  2,3(0.3%)

  116,8 tys

  1,5(0.2%)

  107,4 tys

  1,4(0.1%)

  1,7 mln

  21,3(1.4%)

  758,8 tys

  9,7(0.7%)

  374,4 tys

  4,8(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  720,2 tys

  9,4(1.1%)

  275,3 tys

  3,6(0.4%)

  275,7 tys

  3,6(0.4%)

  256,7 tys

  3,3(0.4%)

  592,8 tys

  7,6(0.5%)

  454,9 tys

  5,8(0.4%)

  381,7 tys

  4,9(0.4%)

  279,8 tys

  3,6(0.3%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,9 tys

  0,2(0%)

  96,8 tys

  1,2(0.1%)

  68,7 tys

  0,9(0.1%)

  55,5 tys

  0,7(0.1%)

  201,9 tys

  2,6(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  180,6 tys

  2,3(0.3%)

  186,4 tys

  2,4(0.3%)

  185,4 tys

  2,4(0.1%)

  192,4 tys

  2,5(0.2%)

  170,9 tys

  2,2(0.2%)

  187,3 tys

  2,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  152,6 tys

  2,0(0.2%)

  118,8 tys

  1,5(0.2%)

  171,8 tys

  2,2(0.3%)

  117,4 tys

  1,5(0.2%)

  121,1 tys

  1,6(0.1%)

  122,9 tys

  1,6(0.1%)

  125,2 tys

  1,6(0.1%)

  129,8 tys

  1,7(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  161,9 tys

  2,1(0.3%)

  315,5 tys

  4,1(0.5%)

  201,6 tys

  2,6(0.3%)

  296,1 tys

  3,8(0.4%)

  272,8 tys

  3,5(0.2%)

  129,5 tys

  1,7(0.1%)

  258,5 tys

  3,3(0.2%)

  69,1 tys

  0,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  52,9 tys

  0,7(0.1%)

  54,0 tys

  0,7(0.1%)

  174,6 tys

  2,3(0.3%)

  256,1 tys

  3,3(0.4%)

  86,5 tys

  1,1(0.1%)

  45,5 tys

  0,6(0%)

  193,3 tys

  2,5(0.2%)

  49,3 tys

  0,6(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  64,5 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,5 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wrzesińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wrzesińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wrzesiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wrzesińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  63,2 mln

  824(100%)

  64,2 mln

  835(100%)

  67,4 mln

  876(100%)

  71,9 mln

  932(100%)

  105,5 mln

  1,4 tys(100%)

  120,0 mln

  1,5 tys(100%)

  103,7 mln

  1,3 tys(100%)

  111,3 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  30,2 mln

  393(47.8%)

  30,7 mln

  399(47.8%)

  31,5 mln

  408(46.7%)

  30,7 mln

  397(42.7%)

  31,5 mln

  405(29.8%)

  35,9 mln

  460(29.9%)

  46,3 mln

  594(44.7%)

  48,0 mln

  617(43.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,5 mln

  189(23%)

  15,7 mln

  203(24.4%)

  17,3 mln

  224(25.7%)

  20,1 mln

  260(28%)

  22,1 mln

  284(20.9%)

  25,5 mln

  326(21.2%)

  24,2 mln

  311(23.4%)

  27,8 mln

  357(25%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  14,4(1.8%)

  1,6 mln

  21,1(2.5%)

  1,1 mln

  14,1(1.6%)

  1,5 mln

  19,8(2.1%)

  28,2 mln

  363(26.7%)

  28,0 mln

  359(23.3%)

  5,7 mln

  72,9(5.5%)

  15,1 mln

  194(13.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 mln

  43,9(5.3%)

  4,4 mln

  57,7(6.9%)

  3,5 mln

  45,0(5.1%)

  6,8 mln

  88,1(9.5%)

  7,7 mln

  98,5(7.3%)

  13,0 mln

  167(10.8%)

  11,6 mln

  149(11.2%)

  5,2 mln

  67,3(4.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  43,3(5.3%)

  3,7 mln

  47,7(5.7%)

  4,3 mln

  55,5(6.4%)

  3,2 mln

  41,9(4.5%)

  3,5 mln

  44,8(3.3%)

  3,8 mln

  49,1(3.2%)

  4,6 mln

  59,0(4.4%)

  4,1 mln

  52,8(3.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,9 mln

  37,1(4.5%)

  2,8 mln

  37,0(4.4%)

  4,4 mln

  56,6(6.5%)

  2,0 mln

  25,9(2.8%)

  2,7 mln

  34,7(2.6%)

  2,5 mln

  32,3(2.1%)

  2,8 mln

  36,0(2.7%)

  3,0 mln

  38,5(2.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  17,9(2.2%)

  1,3 mln

  17,3(2.1%)

  1,5 mln

  19,0(2.2%)

  1,6 mln

  20,1(2.2%)

  2,3 mln

  29,4(2.2%)

  2,1 mln

  27,5(1.8%)

  1,6 mln

  20,1(1.5%)

  2,4 mln

  30,5(2.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,8 mln

  36,7(4.5%)

  2,3 mln

  29,2(3.5%)

  1,8 mln

  22,8(2.6%)

  1,1 mln

  14,3(1.5%)

  762,2 tys

  9,8(0.7%)

  734,9 tys

  9,4(0.6%)

  1,2 mln

  15,1(1.1%)

  1,5 mln

  18,7(1.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,7 mln

  22,4(2.7%)

  854,6 tys

  11,1(1.3%)

  1,2 mln

  14,9(1.7%)

  2,2 mln

  28,5(3.1%)

  1,5 mln

  19,4(1.4%)

  1,9 mln

  25,0(1.6%)

  1,2 mln

  15,3(1.1%)

  1,1 mln

  14,0(1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  624,4 tys

  8,1(1%)

  36,6 tys

  0,5(0.1%)

  118,8 tys

  1,5(0.2%)

  175,6 tys

  2,3(0.2%)

  2,5 mln

  31,8(2.3%)

  3,8 mln

  49,3(3.2%)

  1,5 mln

  18,7(1.4%)

  343,7 tys

  4,4(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  269,2 tys

  3,5(0.4%)

  209,8 tys

  2,7(0.3%)

  198,1 tys

  2,6(0.3%)

  218,7 tys

  2,8(0.3%)

  220,2 tys

  2,8(0.2%)

  246,2 tys

  3,2(0.2%)

  253,8 tys

  3,3(0.2%)

  232,9 tys

  3,0(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  426,3 tys

  5,5(0.7%)

  442,1 tys

  5,7(0.7%)

  377,3 tys

  4,9(0.6%)

  517,5 tys

  6,7(0.7%)

  564,2 tys

  7,3(0.5%)

  269,9 tys

  3,5(0.2%)

  465,8 tys

  6,0(0.4%)

  231,9 tys

  3,0(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  180,6 tys

  2,3(0.3%)

  186,4 tys

  2,4(0.3%)

  185,4 tys

  2,4(0.2%)

  192,4 tys

  2,5(0.2%)

  170,9 tys

  2,2(0.2%)

  187,3 tys

  2,4(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  96,8 tys

  1,2(0.1%)

  48,0 tys

  0,6(0%)

  55,4 tys

  0,7(0.1%)

  149,6 tys

  1,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  95,3 tys

  1,2(0.2%)

  95,3 tys

  1,2(0.1%)

  94,4 tys

  1,2(0.1%)

  93,8 tys

  1,2(0.1%)

  95,7 tys

  1,2(0.1%)

  97,3 tys

  1,2(0.1%)

  99,5 tys

  1,3(0.1%)

  102,9 tys

  1,3(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  185,7 tys

  2,4(0.3%)

  52,6 tys

  0,7(0.1%)

  545

  0,0(0%)

  41,9

  0,0(0%)

  1,3 tys

  0,0(0%)

  0,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,5 tys

  0,7(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  22,9 tys

  0,3(0%)

  913

  0,0(0%)

  12,1 tys

  0,2(0%)

  902

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  86,9 tys

  1,1(0.1%)

  39,9 tys

  0,5(0%)

  50,4 tys

  0,6(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  218,4 tys

  2,8(0.3%)

  53,1

  0,0(0%)

  59,8

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  105,5 tys

  1,4(0.1%)

  177

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,2 tys

  0,1(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,2 tys

  0,0(0%)

  1,8

  0,0(0%)

  80,0 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,2

  0,0(0%)

  46,4 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  64,5 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  49,5 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wrzesiński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 864 mieszkańców powiatu wrzesińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 219 kobiet oraz 9 645 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 9,5% średnie ogólnokształcące, a 21,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,7% mieszkańców powiatu wrzesińskiego, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 13,1% podstawowym ukończonym. 3,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wrzesińskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wrzesińskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,4%) oraz zasadnicze zawodowe (21,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,1%) oraz średnie zawodowe (22,6%).

  W roku 2021 w powiecie wrzesińskim mieściły się 33 przedszkola, w których do 152 oddziałów uczęszczało 2 830 dzieci (1 345 dziewczynek oraz 1 485 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wrzesińskim mieściło się 13 przedszkoli, w których do 56 oddziałów uczęszczało 1 300 dzieci (612 dziewczynek oraz 688 chłopców). Dostępne były 1 332 miejsca.

  18,4% mieszkańców powiatu wrzesińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,4% wśród dziewczynek i 18,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 917 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,73 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 27 szkół podstawowych, w których w 407 oddziałach uczyło się 7 271 uczniów (3 501 kobiet oraz 3 770 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie wrzesińskim placówkę miało 28 szkół podstawowych, w których w 256 oddziałach uczyło się 5 010 uczniów (2 445 kobiet oraz 2 565 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 28,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,9 uczniów.

  W powiecie wrzesińskim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 35 oddziałach uczyło się 934 uczniów (621 kobiet oraz 313 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 275 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie wrzesińskim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 42 oddziałach uczyło się 1 226 uczniów (799 kobiet oraz 427 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 384 absolwentów.

  W powiecie wrzesińskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 40 oddziałach uczyło się 786 uczniów (272 kobiety oraz 514 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,1% mieszkańców (11,9% wśród dziewczyn i 12,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,7 uczniów. 19,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,2% mieszkańców powiatu wrzesińskiego w wieku potencjalnej nauki (26,5% kobiet i 26,0% mężczyzn).

 • 19,4% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  19,4%
  woj. wielkopolskie
  23,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 23,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,8%
  Województwo
  33,7%
  Cała Polska
  35,2%
 • 34,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,2%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  9,5%
  Wielkopolskie
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 10,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  21,1%
  woj. wielkopolskie
  19,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. wrzesiński
  28,7%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 21,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 36,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  2,8%
  Wielkopolskie
  3,1%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 13,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  13,1%
  Województwo
  11,5%
  Cały kraj
  12,3%
 • 15,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 10,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,2%
  Wielkopolskie
  3,2%
  Kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 917 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat wrzesiński
  917,0
  Województwo
  910,0
  Polska
  896,0
 • 0,73 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,73
  Województwo
  0,83
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 33Przedszkola
 • 17 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 152 Oddziały
 • 29 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 291 Miejsca
  (rok 2018)
 • 4 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat wrzesiński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 830 Dzieci
 • 1 345 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 485 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,5%
  52,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 114 2 lata i mniej
 • 114
 • 673 3 lata
 • 673
 • 828 4 lata
 • 828
 • 760 5 lata
 • 760
 • 438 6 lat
 • 438
 • 17 7 lat i więcej
 • 17
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 57 2 lata i mniej
 • 57
 • 338 3 lata
 • 338
 • 381 4 lata
 • 381
 • 371 5 lata
 • 371
 • 195 6 lat
 • 195
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 57 2 lata i mniej
 • 57
 • 335 3 lata
 • 335
 • 447 4 lata
 • 447
 • 389 5 lata
 • 389
 • 243 6 lat
 • 243
 • 14 7 lat i więcej
 • 14
 • 520 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 178,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 177,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 29,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 4 Oddziały
 • 100 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat wrzesiński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54 Dzieci
 • 32 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 22 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 59,3%
  40,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 12 3 lata
 • 12
 • 15 4 lata
 • 15
 • 21 5 lata
 • 21
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 8 3 lata
 • 8
 • 9 4 lata
 • 9
 • 10 5 lata
 • 10
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 4 3 lata
 • 4
 • 6 4 lata
 • 6
 • 11 5 lata
 • 11
 •  
 • 4,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat wrzesiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 383 Oddziały
 • 7 194 Uczniowie
 • 3 474 Kobiety
  (uczniowie)
 • 3 720 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,3%
  51,7%
 • 928 Uczniowie w 1 klasie
 • 424 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 504 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 802 Absolwenci
 • 414 Kobiety
  (absolwenci)
 • 388 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 24 Oddziały
 • 77 Uczniowie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie)
 • 50 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,1%
  64,9%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  17,9
  Województwo
  17,0
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,9
 • 17,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,9
 • 18,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,8
 • 3,2 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,2
 •  
 • 545,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 469,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 75,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 21,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat wrzesiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 27 Oddziały
 • 774 Uczniowie
 • 553 Kobiety
  (uczniowie)
 • 221 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 71,4%
  28,6%
 • 199 Uczniowie w 1 klasie
 • 152 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 218 Absolwenci
 • 170 Kobiety
  (absolwenci)
 • 48 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 8 Oddziały
 • 160 Uczniowie
 • 68 Kobiety
  (uczniowie)
 • 92 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,5%
  57,5%
 • 57 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 36 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  26,7
  Wielkopolskie
  26,2
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 51,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 36,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat wrzesiński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 234 Uczniowie w 1 klasie
 • 72 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 162 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 5 Oddziały
 • 27 Uczniowie
 • 9 Kobiety
  (uczniowie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,3%
  66,7%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  19,7
  Wielkopolskie
  21,5
  Kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 19,7 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 19,7
 • 21,7 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 21,7
 • 5,4 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,4
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 11,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wrzesiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wrzesiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wrzesiński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wrzesiński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wrzesińskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie wrzesińskim znajdowało się 6 hoteli (4 ★★★, 2 ★★), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 5 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • hostele: 1
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 2
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 4
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 8 (liczba sal: 20, liczba miejsc: 1 704)
  • z nagłośnieniem: 7
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 3
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 12


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie wrzesińskim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie wrzesińskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 977 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 171 (uczestnicy: 21 245)
  • seanse filmowe: 57 (uczestnicy: 955)
  • koncerty: 47 (uczestnicy: 16 000)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 22 (uczestnicy: 2 210)
  • konkursy: 6 (uczestnicy: 85)
  • pokazy teatralne: 6 (uczestnicy: 800)
  • warsztaty: 30 (uczestnicy: 645)
  • inne: 3 (uczestnicy: 550)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 14 (członkowie: 377)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 55)
  • taneczne: 3 (członkowie: 120)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 115)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 1 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 25)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 25)
  • inne: 1 (członkowie: 7)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 31)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 16)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 15)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 21 (członkowie: 468)
  • teatralne: 3 (członkowie: 45)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 83)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 95)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 25)
  • taneczne: 7 (członkowie: 185)
  • inne: 2 (członkowie: 35)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie wrzesińskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 192 miejscami na widowni. Odbyły się 1 144 seanse, na które przyszło 32 152 widzów, w tym 215 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 7 056 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie wrzesińskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 4 950 zwiedzających, co daje 635 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie wrzesińskim działało 21 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 213 122 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 37 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 21 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 277 700 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 55
  • dostępne dla czytelników: 24
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 21
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 11
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 13
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 17
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 13


 • Biblioteki naukowe w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie wrzesińskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 23 003 wolumeny w tym ziobry specjalne: 36. Odnotowano 328 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 21 434 wolumeny. Odnotowano 1 155 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 6
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wrzesińskim działały 33 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 216 członków. Zarejestrowano 1 579 ćwiczących (mężczyźni: 1 137, kobiety: 442, chłopcy do lat 18: 787, dziewczęta do lat 18: 391). Aktywne były 63 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (46), instruktora sportowego (47) oraz inne osoby (10).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wrzesińskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wrzesiński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat wrzesiński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 46 wypadków drogowych w powiecie wrzesińskim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 44 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 59,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski) oraz 7,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,7 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 82,5 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i wartość porównywalna do wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie wrzesińskim zarejestrowanych było 65 467 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 49 783 samochodów osobowych (637,9 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 6 588 samochodów ciężarowych (92,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 236 autobusów (3,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz mniej od wartości dla Polski), 603 ciągników siodłowych (7,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 471 motocykli (44,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,9 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 17,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,0 lat.


  W 2021 roku w powiecie wrzesińskim znajdowało się 18 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 72 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 68 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 46 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 44 Ranni
  (rok 2021)
 • 10 Lekko ranni
 • 34 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie wrzesińskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 59,10 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  59,1
  Województwo
  69,0
  Cały kraj
  59,9
 • 7,71 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. wrzesiński
  7,7
  Wielkopolskie
  6,6
  Cały kraj
  5,9
 • 56,53 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. wrzesiński
  56,5
  Wielkopolskie
  79,4
  Polska
  69,4
 • 10,69 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  10,7
  Województwo
  6,5
  Cała Polska
  7,6
 • 82,48 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat wrzesiński
  82,5
  woj. wielkopolskie
  97,2
  Cała Polska
  80,2
 • 13,04 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  13,0
  woj. wielkopolskie
  9,5
  Polska
  9,8
 • 95,65 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat wrzesiński
  95,7
  Wielkopolskie
  114,9
  Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 65 467 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie wrzesińskim w 2020 roku
 • 49 783 Samochody osobowe
 • 6 588 Samochody ciężarowe
 • 22 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 236 Autobusy
 • 336 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 603 Ciągniki samochodowe
 • 603   Ciągniki siodłowe
 • 4 450 Ciągniki rolnicze
 • 3 471 Motocykle
 • 1 091   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 558 Motorowery
 • 49 783Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie wrzesińskim
 • Samochody osobowe w powiecie wrzesińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 637,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. wrzesiński
  637,9
  Wielkopolskie
  716,8
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg9 610
  • 1400-1649 kg12 191
  • 1650-1899 kg12 945
  • 1900 kg i więcej15 037
 • 9 610 do 1399 kg
 • 12 191 1400-1649 kg
 • 12 945 1650-1899 kg
 • 15 037 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 18 586 do 1399 cm3
 • 18 586
 • 27 293 1400-1999 cm3
 • 27 293
 • 3 904 2000 i więcej cm3
 • 3 904
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie wrzesińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna24 882
  • olej napędowy18 547
  • gaz (LPG)5 938
  • pozostałe416
 • 24 882 benzyna
 • 18 547 olej napędowy
 • 5 938 gaz (LPG)
 • 416 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 516 do 1 roku
 • 516
 • 458 2 lata
 • 458
 • 709 3 lata
 • 709
 • 1 819 4-5 lat
 • 1 819
 • 2 115 6-7 lat
 • 2 115
 • 2 808 8-9 lat
 • 2 808
 • 3 513 10-11 lat
 • 3 513
 • 10 147 12-15 lat
 • 10 147
 • 11 669 16-20 lat
 • 11 669
 • 6 620 21-25 lat
 • 6 620
 • 3 217 26-30 lat
 • 3 217
 • 6 192 31 lat i więcej
 • 6 192
 • 17,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie wrzesińskim
 • powiat wrzesiński
  17,9 lat
  Województwo
  18,4 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 6 588Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie wrzesińskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie wrzesińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 92,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  92,1
  Województwo
  122,7
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 064 do 999 kg
 • 3 064
 • 2 177 1000-1499 kg
 • 2 177
 • 526 1500-2999 kg
 • 526
 • 46 3000-3499 kg
 • 46
 • 85 3500-4999 kg
 • 85
 • 271 5000-6999 kg
 • 271
 • 164 7000-9999 kg
 • 164
 • 167 10000-14999 kg
 • 167
 • 88 15000 kg i więcej
 • 88
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna920
  • olej napędowy4 989
  • gaz (LPG)194
  • pozostałe485
 • 920 benzyna
 • 4 989 olej napędowy
 • 194 gaz (LPG)
 • 485 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 64 do 1 roku
 • 64
 • 63 2 lata
 • 63
 • 76 3 lata
 • 76
 • 281 4-5 lat
 • 281
 • 345 6-7 lat
 • 345
 • 418 8-9 lat
 • 418
 • 557 10-11 lat
 • 557
 • 1 200 12-15 lat
 • 1 200
 • 1 166 16-20 lat
 • 1 166
 • 878 21-25 lat
 • 878
 • 471 26-30 lat
 • 471
 • 1 069 31 lat i więcej
 • 1 069
 • 18,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie wrzesińskim
 • powiat wrzesiński
  18,4 lat
  Województwo
  18,3 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 236Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie wrzesińskim
 • Autobusy w powiecie wrzesińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,0 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  3,0
  Wielkopolskie
  2,6
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy225
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe9
 • 2 benzyna
 • 225 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 9 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 1 2 lata
 • 1
 • 4 3 lata
 • 4
 • 34 4-5 lat
 • 34
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 9 10-11 lat
 • 9
 • 40 12-15 lat
 • 40
 • 53 16-20 lat
 • 53
 • 43 21-25 lat
 • 43
 • 16 26-30 lat
 • 16
 • 27 31 lat i więcej
 • 27
 • 17,7 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie wrzesińskim
 • powiat wrzesiński
  17,7 lat
  Wielkopolskie
  21,7 lat
  Cały kraj
  21,6 lat
 • 603Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie wrzesińskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie wrzesińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. wrzesiński
  7,7
  Wielkopolskie
  17,5
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy531
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe72
 • 0 benzyna
 • 531 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 72 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 2 2 lata
 • 2
 • 6 3 lata
 • 6
 • 39 4-5 lat
 • 39
 • 61 6-7 lat
 • 61
 • 59 8-9 lat
 • 59
 • 41 10-11 lat
 • 41
 • 163 12-15 lat
 • 163
 • 74 16-20 lat
 • 74
 • 55 21-25 lat
 • 55
 • 53 26-30 lat
 • 53
 • 46 31 lat i więcej
 • 46
 • 15,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie wrzesińskim
 • powiat wrzesiński
  15,6 lat
  woj. wielkopolskie
  11,1 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 3 471Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie wrzesińskim
 • Motocykle w powiecie wrzesińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 44,5 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  44,5
  Województwo
  49,6
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 57 do 1 roku
 • 57
 • 29 2 lata
 • 29
 • 33 3 lata
 • 33
 • 132 4-5 lat
 • 132
 • 94 6-7 lat
 • 94
 • 115 8-9 lat
 • 115
 • 143 10-11 lat
 • 143
 • 428 12-15 lat
 • 428
 • 488 16-20 lat
 • 488
 • 422 21-25 lat
 • 422
 • 245 26-30 lat
 • 245
 • 1 285 31 lat i więcej
 • 1 285
 • 23,0 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie wrzesińskim
 • Powiat
  23,0 lat
  Wielkopolskie
  24,4 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 5 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 8 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie wrzesińskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 258,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. wrzesiński
  258,7 km
  woj. wielkopolskie
  784,1 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 2,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  2,3 km
  woj. wielkopolskie
  6,7 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 68 Liczba licencji na taksówki
 • 72 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami