Powiat wrzesiński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat wrzesiński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 77 361 Liczba mieszkańców
 • 704 km2 Powierzchnia
 • 110 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 52,3% Stopa urbanizacji
 • Dionizy Jaśniewicz Starosta
 • ul. Chopina 10, 62-300 Września Adres starostwa powiatowego
 • PWR Tablice rejestracyjne
Powiat wrzesiński na mapie
Identyfikatory
 • 3030 TERYT (TERC)
Herb powiatu wrzesińskiego
powiat wrzesiński herb
Flaga powiatu wrzesińskiego
powiat wrzesiński flaga

powiat wrzesiński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni
612220770
612220777
ul. Wrocławska 44
62-300 Września
Komenda Powiatowa Policji we Wrześni
61 437 52 00
61 437 52 15
ul. Szkolna 23
62-300 Września
Powiatowy Inspektorat NadzoruBudowlanego we Wrześni
61 640 45 45
61 640 45 46
ul. 3 Maja 3
62-300 Września
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna we Wrześni
061 436 07 32
061 640 32 06
ul. Wrocławska 42
62-300 Września
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni
061 436 19 38
061 640 29 16
ul. Kaliska 1
62-300 Września
Starostwo Powiatowe we Wrześni
(61) 640-44-50
(61) 640-20-51
ul. Chopina
62-300 Września

Powiat wrzesiński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat wrzesiński ma 77 361 mieszkańców, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 5,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wrzesińskiego w 2050 roku wynosi 69 756, z czego 35 323 to kobiety, a 34 433 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu wrzesińskiego zawarli w 2017 roku 434 małżeństw, co odpowiada 5,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,1% mieszkańców powiatu wrzesińskiego jest stanu wolnego, 58,8% żyje w małżeństwie, 3,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat wrzesiński ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 199. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,58 na 1000 mieszkańców powiatu wrzesińskiego. W 2017 roku urodziło się 899 dzieci, w tym 49,2% dziewczynek i 50,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 454 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,28 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 36,6% zgonów w powiecie wrzesińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,7% zgonów w powiecie wrzesińskim były nowotwory, a 8,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu wrzesińskiego przypada 8.74 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 941 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 866 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu wrzesińskiego 75. W tym samym roku 12 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 21 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -9.

  61,6% mieszkańców powiatu wrzesińskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu wrzesińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 77 361 Liczba mieszkańców
 • 39 552 Kobiety
 • 37 809 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie wrzesińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie wrzesińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie wrzesińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu wrzesińskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 69 756 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 35 323 Kobiety
 • 34 433 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie wrzesińskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie wrzesińskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie wrzesińskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu wrzesińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. wrzesiński
  39,9 lat
  Województwo
  40,3 lat
  Cały kraj
  41,4 lat
 • 41,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat wrzesiński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu wrzesińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat wrzesiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat wrzesiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat wrzesiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,1% Kawalerowie/Panny
 • pow. wrzesiński
  29,1%
  woj. wielkopolskie
  29,5%
  Kraj
  28,8%
 • 24,6% Kobiety
  (Panny)
 • 33,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,8% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  58,8%
  woj. wielkopolskie
  57,2%
  Kraj
  55,8%
 • 57,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,0%
  woj. wielkopolskie
  9,0%
  Polska
  9,6%
 • 14,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat wrzesiński
  3,1%
  woj. wielkopolskie
  4,1%
  Polska
  5,0%
 • 3,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Powiat
  0,0%
  Województwo
  0,2%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie wrzesińskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. wrzesiński
  5,6
  Wielkopolskie
  5,3
  Cała Polska
  5,0
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,6
  woj. wielkopolskie
  1,7
  Kraj
  1,7
 • 434 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie wrzesińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 199 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 111 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 88 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,58 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,6
  Województwo
  2,1
  Kraj
  -0,0
 • 1,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 3,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie wrzesińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie wrzesińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie wrzesińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie wrzesińskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 899 Urodzenia żywe
 • 442 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 457 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,2%
  50,8%
 • 11,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,6
  Województwo
  11,6
  Cały kraj
  10,5
 • 48,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat wrzesiński
  48,3
  woj. wielkopolskie
  48,2
  Cała Polska
  44,2
 • 12.01 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12.01
 • 63.42 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 63.42
 • 116.49 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 116.49
 • 88.94 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 88.94
 • 33.07 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33.07
 • 5.69 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.69
 • 3 454 g Średnia waga noworodków
 • 3 354 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 550 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 454 g
  Wielkopolskie
  3 406 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 17 Waga 4500g - 4999g
 • 17
 • 92 Waga 4000g - 4499g
 • 92
 • 322 Waga 3500g - 3999g
 • 322
 • 322 Waga 3000g - 3499g
 • 322
 • 108 Waga 2500g - 2999g
 • 108
 • 25 Waga 2000g - 2499g
 • 25
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,59 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,59
  Województwo
  1,58
  Polska
  1,45
 • 0,78 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,78
  Województwo
  0,77
  Polska
  0,71
 • 1,28 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. wrzesiński
  1,28
  woj. wielkopolskie
  1,22
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie wrzesińskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 673 Zgony
 • 306 Kobiety
  (Zgony)
 • 367 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,5%
  54,5%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 8,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,7
  woj. wielkopolskie
  9,3
  Cała Polska
  10,1
 • 83,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat wrzesiński
  83,0
  woj. wielkopolskie
  84,5
  Polska
  101,5
 • 2,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,5
  woj. wielkopolskie
  4,1
  Kraj
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. wrzesiński
  2,9
  Wielkopolskie
  2,9
  Polska
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. wielkopolskie
  1,2
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wrzesińskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  40,7%
  woj. wielkopolskie
  39,8%
  Kraj
  45,7%
 • 27,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,4%
  Wielkopolskie
  27,4%
  Cały kraj
  26,7%
 • 7,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  7,9%
  Wielkopolskie
  6,5%
  Cała Polska
  6,1%
 • 7,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  7,8
  Kraj
  5,9
 • 64,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Wielkopolskie
  64,1
  Polska
  74,3
 • 253,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat wrzesiński
  253,6
  Województwo
  261,2
  Kraj
  274,3
 • 245,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  245,2
  Cały kraj
  261,6
 • 377,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 374,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 380,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  377,1
  Województwo
  380,2
  Polska
  469,0
 • 85,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 39,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 131,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. wrzesiński
  85,8
  Województwo
  68,9
  Cała Polska
  87,7
 • 38,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  38,2
  woj. wielkopolskie
  31,9
  Polska
  31,8
 • 7,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,6
  woj. wielkopolskie
  6,2
  Kraj
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,9%
  Wielkopolskie
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 941 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 489 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 452 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 866 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 449 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 417 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 21 Wymeldowania za granicę
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 66 Saldo migracji
 • 36 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 30 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 75 Saldo migracji wewnętrznych
 • 40 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 35 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -9 Saldo migracji zagranicznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie wrzesińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat wrzesiński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wrzesiński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie wrzesińskim oddano do użytku 1 024 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 13,24 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie wrzesińskim to 25 499 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 331 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 81,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 18,5% na cele indywidualne, 0,1% jako lokale zakładowe.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie wrzesińskim to 3,64 i jest mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie wrzesińskim to 67,60 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,59% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,18% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,93% mieszkań posiada łazienkę, 81,29% korzysta z centralnego ogrzewania, a 24,91% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 25 499 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 330,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  330,80
  woj. wielkopolskie
  342,80
  Cała Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 80,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. wrzesiński
  80,20 m2
  Wielkopolskie
  81,20 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 26,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. wrzesiński
  26,50 m2
  woj. wielkopolskie
  27,80 m2
  Kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,11 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. wrzesiński
  4,11
  Wielkopolskie
  4,05
  Polska
  3,82
 • 3,02 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat wrzesiński
  3,02
  Wielkopolskie
  2,92
  Polska
  2,69
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat wrzesiński
  0,74
  Wielkopolskie
  0,72
  Cała Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 024 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 13,24 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat wrzesiński
  13,24
  Województwo
  5,40
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 238 Użytek własny
 • 14 Sprzedaż lub wynajem
 • 94,4%
  5,6%
 • 3 729 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 3,64 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  3,64
  Wielkopolskie
  3,99
  Polska
  3,91
 • 48,20 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat wrzesiński
  48,20
  Wielkopolskie
  21,56
  Polska
  18,14
 • 69 224 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 67,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat wrzesiński
  67,6 m2
  woj. wielkopolskie
  93,5 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,89 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat wrzesiński
  0,89 m2
  Województwo
  0,51 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  98,59%
  Wielkopolskie
  98,50%
  Cały kraj
  96,79%
 • 96,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat wrzesiński
  96,18%
  Wielkopolskie
  96,06%
  Polska
  93,66%
 • 93,93% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. wrzesiński
  93,93%
  Województwo
  93,81%
  Cała Polska
  91,31%
 • 81,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  81,29%
  woj. wielkopolskie
  83,33%
  Polska
  82,12%
 • 24,91% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  24,91%
  woj. wielkopolskie
  51,41%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat wrzesiński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie wrzesińskim na 1000 mieszkańców pracuje 262 osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. 44,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie wrzesińskim wynosiło w 2017 roku 3,5% (4,7% wśród kobiet i 2,5% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wrzesińskim wynosiło 3 928,55 PLN, co odpowiada 86.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wrzesińskiego 15 471 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 11 773 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 698.

  21,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu wrzesińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 46,7% w przemyśle i budownictwie, a 13,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 262 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. wrzesiński
  262,0
  Wielkopolskie
  277,0
  Polska
  247,0
 • 3,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 4,7% Kobiety
 • 2,5% Mężczyźni
 • powiat wrzesiński
  3,5%
  woj. wielkopolskie
  3,7%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie wrzesińskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie wrzesińskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie wrzesińskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 929 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. wrzesiński
  3 929 PLN
  Województwo
  4 124 PLN
  Cała Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie wrzesińskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 15 471 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 11 773 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 698 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,76 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 46,7% Przemysł i budownictwo
 • 33,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 57,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 11,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 16,4% Pozostałe
 • 27,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie wrzesińskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 20 258 Pracujący ogółem
 • 9 023 Kobiety
 • 11 235 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie wrzesińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,6% W wieku produkcyjnym
 • 56,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat wrzesiński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 62,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  62,4
  woj. wielkopolskie
  63,1
  Kraj
  63,4
 • 30,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. wrzesiński
  30,4
  woj. wielkopolskie
  31,7
  Polska
  34,0
 • 94,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  94,8
  Województwo
  100,8
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat wrzesiński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie wrzesińskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 8 553 podmioty gospodarki narodowej, z czego 6 552 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 567 nowych podmiotów, a 536 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (859) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (567) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (1 086) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (450) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie wrzesińskim najwięcej (523) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 174) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,3% (200) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,7% (2 371) podmiotów, a 69,9% (5 982) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie wrzesińskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.4%) oraz Budownictwo (17.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 8 553 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 200 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 371 Przemysł i budownictwo
 • 5 982 Pozostała działalność
 • 567 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie wrzesińskim w 2017 roku
 • 536 Podmioty wyrejestrowane w powiecie wrzesińskim w 2017 roku
 • 6 552 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 174 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 174
 • 320 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 320
 • 51 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 51
 • 8 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 8
 • 8 545 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 545
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 38 Spółdzielnie ogółem
 • 38
 • 584 Spółki handlowe ogółem
 • 584
 • 108  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 108
 • 11  Spółki handlowe - akcyjne
 • 11
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 446  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 446
 • 105    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 105
 • 523 Spółki cywilne ogółem
 • 523
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 552 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 792 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 792
 • 1 164 Budownictwo
 • 1 164
 • 732 Przetwórstwo przemysłowe
 • 732
 • 576 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 576
 • 446 Transport i gospodarka magazynowa
 • 446
 • 374 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 374
 • 317 Pozostała działalność
 • 317
 • 188 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 188
 • 182 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 182
 • 171 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 171
 • 161 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 161
 • 145 Informacja i komunikacja
 • 145
 • 141 Edukacja
 • 141
 • 61 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 61
 • 60 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 60
 • 29 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 29
 • 9 Górnictwo i wydobywanie
 • 9
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • 2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wrzesiński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie wrzesińskim stwierdzono 816 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,57 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie wrzesińskim wynosi 72,00% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu wrzesińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,14 (wykrywalność 62%) oraz przeciwko mieniu - 4,78 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,50 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,13 (78%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,21 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat wrzesiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 816 Przestępstwa ogółem
 • 816
 • 551 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 551
 • 87 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 87
 • 116 Przestępstwa drogowe
 • 116
 • 16 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 16
 • 369 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 369
 • 10,57 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,57
  Województwo
  16,50
  Polska
  19,62
 • 7,14 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,14
  Województwo
  9,93
  Cały kraj
  12,07
 • 1,13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. wrzesiński
  1,13
  woj. wielkopolskie
  4,08
  Cała Polska
  4,94
 • 1,50 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. wrzesiński
  1,50
  Wielkopolskie
  1,70
  Cała Polska
  1,78
 • 0,21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat wrzesiński
  0,21
  Wielkopolskie
  0,35
  Kraj
  0,49
 • 4,78 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat wrzesiński
  4,78
  Wielkopolskie
  7,90
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat wrzesiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat wrzesiński
  72%
  woj. wielkopolskie
  75%
  Cała Polska
  72%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  63%
  Wielkopolskie
  63%
  Cała Polska
  60%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  79%
  Województwo
  90%
  Polska
  88%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  97%
  Wielkopolskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  100%
  woj. wielkopolskie
  90%
  Polska
  84%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat wrzesiński
  52%
  Województwo
  54%
  Kraj
  52%

Powiat wrzesiński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu wrzesińskiego wyniosła w 2016 roku 63,1 mln złotych, co daje 820 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1.3% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu wrzesińskiego - 41.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (17.3%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,7 mln złotych, czyli 4,3% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu wrzesińskiego wyniosła w 2016 roku 67,4 mln złotych, co daje 876 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (46.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.7%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (6.5%). W budżecie powiatu wrzesińskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 177 złotych na mieszkańca (20,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 13,0 złotych na mieszkańca (1,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie wrzesińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu wrzesińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat wrzesiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu wrzesińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  59,8 mln

  800(100%)

  63,2 mln

  832(100%)

  68,8 mln

  903(100%)

  58,3 mln

  763(100%)

  60,6 mln

  794(100%)

  62,9 mln

  820(100%)

  62,3 mln

  810(100%)

  63,1 mln

  820(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  22,0 mln

  294(36.8%)

  23,5 mln

  313(37.2%)

  27,0 mln

  353(39.2%)

  26,1 mln

  341(44.8%)

  24,7 mln

  323(40.8%)

  25,2 mln

  328(40.1%)

  25,7 mln

  334(41.3%)

  26,3 mln

  341(41.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,5 mln

  113(14.2%)

  10,0 mln

  133(15.9%)

  8,4 mln

  110(12.2%)

  8,4 mln

  109(14.3%)

  9,2 mln

  120(15.1%)

  9,8 mln

  127(15.6%)

  10,4 mln

  136(16.7%)

  10,9 mln

  141(17.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,5 mln

  74,0(9.3%)

  6,0 mln

  80,1(9.5%)

  6,3 mln

  82,1(9.1%)

  6,2 mln

  81,2(10.6%)

  6,2 mln

  81,6(10.3%)

  6,6 mln

  86,2(10.5%)

  7,0 mln

  90,4(11.2%)

  7,9 mln

  103(12.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 mln

  40,1(5%)

  3,0 mln

  39,8(4.7%)

  3,3 mln

  43,7(4.8%)

  4,3 mln

  56,6(7.4%)

  3,7 mln

  48,5(6.1%)

  3,5 mln

  45,6(5.6%)

  4,6 mln

  59,8(7.4%)

  3,6 mln

  46,7(5.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,8 mln

  37,3(4.7%)

  3,3 mln

  43,6(5.2%)

  2,3 mln

  30,7(3.4%)

  2,6 mln

  33,4(4.4%)

  4,4 mln

  57,2(7.2%)

  5,5 mln

  71,5(8.7%)

  4,2 mln

  54,6(6.7%)

  3,4 mln

  44,3(5.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,2 mln

  43,2(5.4%)

  1,7 mln

  22,5(2.7%)

  1,9 mln

  24,7(2.7%)

  1,9 mln

  24,7(3.2%)

  1,8 mln

  22,9(2.9%)

  2,6 mln

  34,3(4.2%)

  3,0 mln

  39,5(4.9%)

  3,4 mln

  44,0(5.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,9 mln

  38,8(4.9%)

  3,3 mln

  44,0(5.2%)

  3,5 mln

  46,3(5.1%)

  3,3 mln

  43,1(5.7%)

  3,1 mln

  40,9(5.2%)

  3,4 mln

  43,8(5.3%)

  2,1 mln

  27,6(3.4%)

  2,6 mln

  33,9(4.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,7 mln

  75,7(9.5%)

  8,1 mln

  107(12.8%)

  11,8 mln

  155(17.2%)

  1,8 mln

  23,6(3.1%)

  3,5 mln

  46,4(5.8%)

  3,0 mln

  39,0(4.8%)

  2,1 mln

  27,8(3.4%)

  2,1 mln

  27,6(3.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  741,0 tys

  9,9(1.2%)

  571,0 tys

  7,6(0.9%)

  744,4 tys

  9,8(1.1%)

  612,8 tys

  8,0(1.1%)

  610,1 tys

  8,0(1%)

  617,1 tys

  8,0(1%)

  1,2 mln

  15,9(2%)

  734,0 tys

  9,5(1.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  458,4 tys

  6,1(0.8%)

  528,4 tys

  7,0(0.8%)

  577,4 tys

  7,6(0.8%)

  547,2 tys

  7,2(0.9%)

  552,6 tys

  7,2(0.9%)

  568,9 tys

  7,4(0.9%)

  491,1 tys

  6,4(0.8%)

  718,6 tys

  9,3(1.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  236,5 tys

  3,2(0.4%)

  357,1 tys

  4,8(0.6%)

  237,5 tys

  3,1(0.3%)

  312,3 tys

  4,1(0.5%)

  345,1 tys

  4,5(0.6%)

  564,7 tys

  7,4(0.9%)

  343,8 tys

  4,5(0.6%)

  278,3 tys

  3,6(0.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  2,8 mln

  37,9(4.7%)

  651,5 tys

  8,7(1%)

  432,7 tys

  5,7(0.6%)

  291,8 tys

  3,8(0.5%)

  1,6 mln

  20,8(2.6%)

  720,2 tys

  9,4(1.1%)

  275,3 tys

  3,6(0.4%)

  275,7 tys

  3,6(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  27,4 tys

  0,4(0%)

  164,5 tys

  2,2(0.3%)

  155,3 tys

  2,0(0.2%)

  195,3 tys

  2,6(0.3%)

  110,1 tys

  1,4(0.2%)

  161,9 tys

  2,1(0.3%)

  315,5 tys

  4,1(0.5%)

  201,6 tys

  2,6(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  180,6 tys

  2,3(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  308,2 tys

  4,1(0.5%)

  447,5 tys

  6,0(0.7%)

  930,2 tys

  12,2(1.4%)

  1,1 mln

  14,9(2%)

  560,8 tys

  7,3(0.9%)

  371,3 tys

  4,8(0.6%)

  242,5 tys

  3,2(0.4%)

  174,6 tys

  2,3(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1 000

  0,0(0%)

  74,5 tys

  1,0(0.1%)

  40,0 tys

  0,5(0.1%)

  549,2 tys

  7,2(0.9%)

  119,7 tys

  1,6(0.2%)

  52,9 tys

  0,7(0.1%)

  54,0 tys

  0,7(0.1%)

  174,6 tys

  2,3(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  87,6 tys

  1,2(0.1%)

  84,4 tys

  1,1(0.1%)

  97,0 tys

  1,3(0.1%)

  114,8 tys

  1,5(0.2%)

  117,8 tys

  1,5(0.2%)

  152,6 tys

  2,0(0.2%)

  118,8 tys

  1,5(0.2%)

  171,8 tys

  2,2(0.3%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  15,0 tys

  0,2(0%)

  15,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  19,9 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  12,8 tys

  0,2(0%)

  21,8 tys

  0,3(0%)

  28,3 tys

  0,4(0%)

  14,0 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  410,4 tys

  5,5(0.7%)

  153,8 tys

  2,0(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  19,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,5 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  1,0 mln

  13,9(1.7%)

  1,2 mln

  16,2(1.9%)

  960,0 tys

  12,6(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie wrzesińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu wrzesińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat wrzesiński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu wrzesińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  54,0 mln

  722(100%)

  58,8 mln

  774(100%)

  64,0 mln

  841(100%)

  64,2 mln

  840(100%)

  63,7 mln

  834(100%)

  63,2 mln

  824(100%)

  64,2 mln

  835(100%)

  67,4 mln

  876(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  28,9 mln

  386(53.5%)

  29,3 mln

  389(49.8%)

  30,6 mln

  400(47.7%)

  30,0 mln

  392(46.7%)

  29,8 mln

  390(46.8%)

  30,2 mln

  393(47.8%)

  30,7 mln

  399(47.8%)

  31,5 mln

  408(46.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,8 mln

  144(19.9%)

  11,2 mln

  149(19%)

  11,9 mln

  156(18.6%)

  12,1 mln

  158(18.8%)

  13,4 mln

  175(21%)

  14,5 mln

  189(23%)

  15,7 mln

  203(24.4%)

  17,3 mln

  224(25.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,2 mln

  16,6(2.3%)

  808,0 tys

  10,8(1.4%)

  2,1 mln

  27,6(3.3%)

  2,9 mln

  37,7(4.5%)

  4,9 mln

  64,0(7.7%)

  2,9 mln

  37,1(4.5%)

  2,8 mln

  37,0(4.4%)

  4,4 mln

  56,6(6.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  38,3(5.3%)

  3,1 mln

  40,8(5.2%)

  3,2 mln

  42,5(5.1%)

  3,3 mln

  43,7(5.2%)

  3,3 mln

  42,8(5.1%)

  3,3 mln

  43,3(5.3%)

  3,7 mln

  47,7(5.7%)

  4,3 mln

  55,5(6.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 mln

  39,5(5.5%)

  3,0 mln

  39,4(5%)

  3,3 mln

  43,1(5.1%)

  4,0 mln

  52,4(6.2%)

  3,5 mln

  45,7(5.5%)

  3,4 mln

  43,9(5.3%)

  4,4 mln

  57,7(6.9%)

  3,5 mln

  45,0(5.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,0 mln

  26,7(3.7%)

  3,1 mln

  41,1(5.3%)

  2,3 mln

  30,5(3.6%)

  2,5 mln

  33,2(4%)

  2,9 mln

  38,3(4.6%)

  2,8 mln

  36,7(4.5%)

  2,3 mln

  29,2(3.5%)

  1,8 mln

  22,8(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  476,7 tys

  6,4(0.9%)

  889,7 tys

  11,8(1.5%)

  1,2 mln

  15,1(1.8%)

  1,4 mln

  18,5(2.2%)

  1,1 mln

  14,7(1.8%)

  1,4 mln

  17,9(2.2%)

  1,3 mln

  17,3(2.1%)

  1,5 mln

  19,0(2.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  21,4(3%)

  2,2 mln

  28,8(3.7%)

  2,6 mln

  33,6(4%)

  1,8 mln

  24,0(2.9%)

  1,8 mln

  23,6(2.8%)

  1,7 mln

  22,4(2.7%)

  854,6 tys

  11,1(1.3%)

  1,2 mln

  14,9(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  254,5 tys

  3,4(0.5%)

  577,8 tys

  7,7(1%)

  1,6 mln

  21,1(2.5%)

  4,2 mln

  54,4(6.5%)

  1,4 mln

  17,8(2.1%)

  1,1 mln

  14,4(1.8%)

  1,6 mln

  21,1(2.5%)

  1,1 mln

  14,1(1.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  27,4 tys

  0,4(0.1%)

  439,5 tys

  5,9(0.7%)

  429,8 tys

  5,6(0.7%)

  451,6 tys

  5,9(0.7%)

  235,7 tys

  3,1(0.4%)

  426,3 tys

  5,5(0.7%)

  442,1 tys

  5,7(0.7%)

  377,3 tys

  4,9(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  332,9 tys

  4,4(0.6%)

  413,9 tys

  5,5(0.7%)

  412,3 tys

  5,4(0.6%)

  284,6 tys

  3,7(0.4%)

  270,4 tys

  3,5(0.4%)

  269,2 tys

  3,5(0.4%)

  209,8 tys

  2,7(0.3%)

  198,1 tys

  2,6(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  180,6 tys

  2,3(0.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,1 mln

  14,1(2%)

  3,6 mln

  48,2(6.2%)

  4,2 mln

  55,0(6.6%)

  142,2 tys

  1,9(0.2%)

  936,0 tys

  12,2(1.5%)

  624,4 tys

  8,1(1%)

  36,6 tys

  0,5(0.1%)

  118,8 tys

  1,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  80,5 tys

  1,1(0.1%)

  84,4 tys

  1,1(0.1%)

  87,3 tys

  1,1(0.1%)

  91,0 tys

  1,2(0.1%)

  94,4 tys

  1,2(0.1%)

  95,3 tys

  1,2(0.2%)

  95,3 tys

  1,2(0.1%)

  94,4 tys

  1,2(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  2,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  506,9 tys

  6,6(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  1,8

  0,0(0%)

  80,0 tys

  1,0(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  412,2 tys

  5,5(0.8%)

  8,1 tys

  0,1(0%)

  136,9 tys

  1,8(0.2%)

  463,9 tys

  6,1(0.7%)

  36,1 tys

  0,5(0.1%)

  22,9 tys

  0,3(0%)

  913

  0,0(0%)

  12,1 tys

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  19,8 tys

  0,3(0%)

  13,1 tys

  0,2(0%)

  31,6 tys

  0,4(0%)

  31,0 tys

  0,4(0%)

  185,7 tys

  2,4(0.3%)

  52,6 tys

  0,7(0.1%)

  545

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  624,9 tys

  8,3(1.2%)

  38,5 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 tys

  0,1(0%)

  356

  0,0(0%)

  218,4 tys

  2,8(0.3%)

  53,1

  0,0(0%)

  59,8

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,9

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  410,4 tys

  5,5(0.8%)

  153,8 tys

  2,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  19,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  64,5 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat wrzesiński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18 975 mieszkańców powiatu wrzesińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 251 kobiet oraz 9 724 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,7% wykształcenie policealne, 9,5% średnie ogólnokształcące, a 17,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,3% mieszkańców powiatu wrzesińskiego, gimnazjalnym 5,6%, natomiast 20,8% podstawowym ukończonym. 1,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu wrzesińskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie wrzesińskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,6%) oraz zasadnicze zawodowe (21,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,3%) oraz średnie zawodowe (18,3%).

  17,7% mieszkańców powiatu wrzesińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,8% wśród dziewczynek i 17,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 869 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,76 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,9% ludności (28,7% wśród dziewczynek i 29,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 98,31.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,8% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,8% wśród dziewczyn i 11,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 100,13.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,3% mieszkańców (13,9% wśród dziewczyn i 12,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27 uczniów. 28 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,3% mieszkańców powiatu wrzesińskiego w wieku potencjalnej nauki (27,8% kobiet i 28,8% mężczyzn).

 • 13,2% Wykształcenie wyższe
 • pow. wrzesiński
  13,2%
  Województwo
  16,9%
  Cały kraj
  17,9%
 • 15,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,5% W miastach
  (wyższe)
 • 8,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  29,2%
  Wielkopolskie
  31,7%
  Kraj
  33,3%
 • 31,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 34,2% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 23,6% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,7%
  Województwo
  2,3%
  Kraj
  2,7%
 • 2,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,3% W miastach
  (policealne)
 • 1,1% Na wsi
  (policealne)
 • 9,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. wrzesiński
  9,5%
  Wielkopolskie
  11,3%
  Polska
  12,4%
 • 11,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,0% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  17,9%
  Województwo
  18,1%
  Cały kraj
  18,1%
 • 17,5% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,6% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 30,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. wrzesiński
  30,3%
  woj. wielkopolskie
  26,8%
  Kraj
  22,9%
 • 21,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,4% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,5% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. wrzesiński
  5,6%
  Wielkopolskie
  5,3%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,9% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 20,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. wrzesiński
  20,8%
  Województwo
  18,3%
  Polska
  19,3%
 • 24,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 27,0% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,0%
  Wielkopolskie
  1,1%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 869 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  869,0
  woj. wielkopolskie
  842,0
  Cała Polska
  811,0
 • 0,76 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. wrzesiński
  0,76
  woj. wielkopolskie
  0,94
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 161,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 160,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 22,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 4,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,31 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  98,31
  Wielkopolskie
  98,89
  Polska
  96,62
 • 94,49 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  94,49
  Województwo
  94,65
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wrzesiński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat wrzesiński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 18 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  18,0
  woj. wielkopolskie
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18
 • 18 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7
 •  
 • 368,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 326,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 19,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 16,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,13 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  100,13
  Województwo
  103,12
  Cała Polska
  100,01
 • 93,50 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  93,50
  woj. wielkopolskie
  94,24
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat wrzesiński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat wrzesiński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  21,0
  Wielkopolskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 191,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 147,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wrzesińskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  27,0
  woj. wielkopolskie
  27,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 27 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 27
 • 30 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 30
 • 21 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 21
 • 43,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 30,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. wrzesiński
  28,0
  Wielkopolskie
  25,0
  Cała Polska
  24,0
 • 28 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 28
 • 28 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 28
 • 92,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 56,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  15,0
  Wielkopolskie
  21,0
  Cała Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 15 Szkoły policealne ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 15
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,7% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat wrzesiński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat wrzesiński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat wrzesiński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wrzesiński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie wrzesińskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie wrzesińskim znajdowało się 7 hoteli (4 ★★★, 2 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 6 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • schroniska młodzieżowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • hostele: 1
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 1
  • kwatery agroturystyczne: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 9 (liczba sal: 19, liczba miejsc: 1 155)
  • z nagłośnieniem: 7
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 6
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 5
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 12


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie wrzesińskim: 5 (publiczne: 5, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 2 (przystosowane wejście do budynku: 2, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W powiecie wrzesińskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 824 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 346 (uczestnicy: 49 126)
  • seanse filmowe: 24 (uczestnicy: 1 120)
  • wystawy: 13 (uczestnicy: 1 250)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 14 (uczestnicy: 1 500)
  • koncerty: 46 (uczestnicy: 22 710)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 67 (uczestnicy: 7 420)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 72 (uczestnicy: 6 386)
  • konkursy: 12 (uczestnicy: 1 040)
  • pokazy teatralne: 11 (uczestnicy: 1 510)
  • konferencje: 22 (uczestnicy: 850)
  • interdyscyplinarne: 6 (uczestnicy: 250)
  • warsztaty: 50 (uczestnicy: 820)
  • inne: 9 (uczestnicy: 4 270)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 34 (członkowie: 708)
  • plastyczne/techniczne: 7 (członkowie: 138)
  • taneczne: 12 (członkowie: 295)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 140)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 8)
  • teatralne: 1 (członkowie: 14)
  • literackie: 1 (członkowie: 10)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 20)
  • inne: 6 (członkowie: 83)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 5 (absolwenci: 47)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 10)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 5)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 17)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 15)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 3
  • sale baletowe/taneczne: 5
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 25 (członkowie: 514)
  • teatralne: 1 (członkowie: 20)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 126)
  • wokalne i chóry: 6 (członkowie: 111)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 25)
  • taneczne: 11 (członkowie: 207)
  • inne: 1 (członkowie: 25)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie wrzesińskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 213 miejscami na widowni. Odbyły się 1 424 seanse, na które przyszło 54 014 widzów, w tym 278 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 18 070 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie wrzesińskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 14 340 zwiedzających, co daje 1 857 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wrzesińskim działało 21 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 238 678 wolumenów oraz 12 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 37 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 5 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 21 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 277 700 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 71
  • dostępne dla czytelników: 41
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 36
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 7
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 10
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 14
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 11


 • Biblioteki naukowe w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wrzesińskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 22 217 wolumenów. Odnotowano 719 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 21 434 wolumeny. Odnotowano 1 155 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie wrzesińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie wrzesińskim działały 33 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 1 216 członków. Zarejestrowano 1 579 ćwiczących (mężczyźni: 1 137, kobiety: 442, chłopcy do lat 18: 787, dziewczęta do lat 18: 391). Aktywne były 63 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (46), instruktora sportowego (47) oraz inne osoby (10).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie wrzesińskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat wrzesiński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat wrzesiński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 60 wypadków drogowych w powiecie wrzesińskim odnotowano 10 ofiar śmiertelnych oraz 64 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 77,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 13,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 17,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 112,6 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie wrzesińskim zarejestrowanych było 56 856 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 43 050 samochodów osobowych (558,6 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 5 969 samochodów ciężarowych (83,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz mniej od wartości dla całego kraju), 171 autobusów (2,2 - mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 440 ciągników siodłowych (5,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 687 motocykli (34,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,1 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 17,0 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 18,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,3 lat.


  W 2017 roku w powiecie wrzesińskim znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 70 taksówek oraz 70 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 60 Wypadki drogowe
 • 10 Ofiary śmiertelne
 • 64 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie wrzesińskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 77,80 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  77,8
  Województwo
  66,5
  Cały kraj
  87,6
 • 12,99 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  13,0
  Wielkopolskie
  7,2
  Kraj
  7,9
 • 17,59 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat wrzesiński
  17,6
  Województwo
  8,6
  Polska
  10,6
 • 112,57 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  112,6
  Województwo
  92,3
  Cała Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 56 856 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie wrzesińskim w 2016 roku
 • 43 050 Samochody osobowe
 • 5 969 Samochody ciężarowe
 • 224 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 171 Autobusy
 • 295 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 440 Ciągniki samochodowe
 • 440   Ciągniki siodłowe
 • 4 244 Ciągniki rolnicze
 • 2 687 Motocykle
 • 792   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 3 350 Motorowery
 • 43 050Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie wrzesińskim
 • Samochody osobowe w powiecie wrzesińskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 558,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  558,6
  Województwo
  626,6
  Kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg10 735
  • 1400-1649 kg11 522
  • 1650-1899 kg10 634
  • 1900 kg i więcej10 159
 • 10 735 do 1399 kg
 • 11 522 1400-1649 kg
 • 10 634 1650-1899 kg
 • 10 159 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 17 315 do 1399 cm3
 • 17 315
 • 22 744 1400-1999 cm3
 • 22 744
 • 2 991 2000 i więcej cm3
 • 2 991
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie wrzesińskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna22 778
  • olej napędowy14 642
  • gaz (LPG)5 551
  • pozostałe79
 • 22 778 benzyna
 • 14 642 olej napędowy
 • 5 551 gaz (LPG)
 • 79 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 520 do 1 roku
 • 520
 • 333 2 lata
 • 333
 • 484 3 lata
 • 484
 • 1 408 4-5 lat
 • 1 408
 • 1 948 6-7 lat
 • 1 948
 • 3 114 8-9 lat
 • 3 114
 • 3 941 10-11 lat
 • 3 941
 • 8 919 12-15 lat
 • 8 919
 • 11 047 16-20 lat
 • 11 047
 • 4 550 21-25 lat
 • 4 550
 • 2 320 26-30 lat
 • 2 320
 • 4 466 31 lat i więcej
 • 4 466
 • 17,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie wrzesińskim
 • Tutaj
  17,1 lat
  Wielkopolskie
  17,7 lat
  Cała Polska
  17,9 lat
 • 5 969Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie wrzesińskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie wrzesińskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 83,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  83,2
  Wielkopolskie
  108,4
  Kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 895 do 999 kg
 • 2 895
 • 1 817 1000-1499 kg
 • 1 817
 • 505 1500-2999 kg
 • 505
 • 57 3000-3499 kg
 • 57
 • 82 3500-4999 kg
 • 82
 • 245 5000-6999 kg
 • 245
 • 153 7000-9999 kg
 • 153
 • 147 10000-14999 kg
 • 147
 • 68 15000 kg i więcej
 • 68
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna962
  • olej napędowy4 769
  • gaz (LPG)222
  • pozostałe16
 • 962 benzyna
 • 4 769 olej napędowy
 • 222 gaz (LPG)
 • 16 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 94 do 1 roku
 • 94
 • 92 2 lata
 • 92
 • 93 3 lata
 • 93
 • 267 4-5 lat
 • 267
 • 427 6-7 lat
 • 427
 • 570 8-9 lat
 • 570
 • 440 10-11 lat
 • 440
 • 1 014 12-15 lat
 • 1 014
 • 1 203 16-20 lat
 • 1 203
 • 594 21-25 lat
 • 594
 • 392 26-30 lat
 • 392
 • 783 31 lat i więcej
 • 783
 • 17,0 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie wrzesińskim
 • Powiat
  17,0 lat
  Województwo
  17,3 lat
  Cały kraj
  18,2 lat
 • 171Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie wrzesińskim
 • Autobusy w powiecie wrzesińskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,2 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. wrzesiński
  2,2
  Wielkopolskie
  2,4
  Cały kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2
  • olej napędowy169
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 2 benzyna
 • 169 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 6 do 1 roku
 • 6
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 8 8-9 lat
 • 8
 • 12 10-11 lat
 • 12
 • 24 12-15 lat
 • 24
 • 50 16-20 lat
 • 50
 • 29 21-25 lat
 • 29
 • 28 26-30 lat
 • 28
 • 7 31 lat i więcej
 • 7
 • 18,5 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie wrzesińskim
 • pow. wrzesiński
  18,5 lat
  Wielkopolskie
  21,0 lat
  Polska
  20,5 lat
 • 440Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie wrzesińskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie wrzesińskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 5,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  5,7
  Województwo
  13,6
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy440
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 0 benzyna
 • 440 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 1 2 lata
 • 1
 • 6 3 lata
 • 6
 • 25 4-5 lat
 • 25
 • 20 6-7 lat
 • 20
 • 73 8-9 lat
 • 73
 • 63 10-11 lat
 • 63
 • 65 12-15 lat
 • 65
 • 76 16-20 lat
 • 76
 • 45 21-25 lat
 • 45
 • 42 26-30 lat
 • 42
 • 21 31 lat i więcej
 • 21
 • 15,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie wrzesińskim
 • powiat wrzesiński
  15,3 lat
  woj. wielkopolskie
  10,4 lat
  Cała Polska
  11,9 lat
 • 2 687Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie wrzesińskim
 • Motocykle w powiecie wrzesińskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 34,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  34,9
  woj. wielkopolskie
  40,7
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 45 do 1 roku
 • 45
 • 25 2 lata
 • 25
 • 19 3 lata
 • 19
 • 59 4-5 lat
 • 59
 • 84 6-7 lat
 • 84
 • 140 8-9 lat
 • 140
 • 160 10-11 lat
 • 160
 • 295 12-15 lat
 • 295
 • 360 16-20 lat
 • 360
 • 205 21-25 lat
 • 205
 • 247 26-30 lat
 • 247
 • 1 048 31 lat i więcej
 • 1 048
 • 23,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie wrzesińskim
 • powiat wrzesiński
  23,3 lat
  Wielkopolskie
  24,5 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 5 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie wrzesińskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 110,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. wrzesiński
  110,9 km
  Wielkopolskie
  490,9 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 1,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat wrzesiński
  1,0 km
  Województwo
  4,2 km
  Polska
  3,2 km
 • 70 Liczba licencji na taksówki
 • 70 Liczba taksówek