Powiat krośnieński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat krośnieński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 111 574 Liczba mieszkańców
 • 926 km2 Powierzchnia
 • 121 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 12,1% Stopa urbanizacji
 • Jan Juszczak Starosta
 • RKR Tablice rejestracyjne
Powiat krośnieński na mapie
Identyfikatory
 • 1807 TERYT (TERC)
Herb powiatu krośnieńskiego
powiat krośnieński herb
Flaga powiatu krośnieńskiego
powiat krośnieński flaga

Powiat krośnieński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat krośnieński ma 111 574 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 2,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu krośnieńskiego w 2050 roku wynosi 105 492, z czego 53 072 to kobiety, a 52 420 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu krośnieńskiego zawarli w 2020 roku 417 małżeństw, co odpowiada 3,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa podkarpackiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,4% mieszkańców powiatu krośnieńskiego jest stanu wolnego, 59,0% żyje w małżeństwie, 2,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,3% to wdowy/wdowcy.

  Powiat krośnieński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -311. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,77 na 1000 mieszkańców powiatu krośnieńskiego. W 2020 roku urodziło się 961 dzieci, w tym 48,9% dziewczynek i 51,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 393 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,76 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 41,4% zgonów w powiecie krośnieńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,9% zgonów w powiecie krośnieńskim były nowotwory, a 8,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu krośnieńskiego przypada 11.34 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 878 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 003 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu krośnieńskiego -125. W tym samym roku 39 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 44 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -5.

  60,7% mieszkańców powiatu krośnieńskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu krośnieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 111 574 Liczba mieszkańców
 • 56 682 Kobiety
 • 54 892 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie krośnieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie krośnieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie krośnieńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu krośnieńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 105 492 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 53 072 Kobiety
 • 52 420 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie krośnieńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie krośnieńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie krośnieńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu krośnieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat krośnieński
  41,1 lat
  woj. podkarpackie
  41,4 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 42,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat krośnieński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu krośnieńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat krośnieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat krośnieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat krośnieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,4% Kawalerowie/Panny
 • powiat krośnieński
  29,4%
  woj. podkarpackie
  30,5%
  Polska
  28,8%
 • 24,3% Kobiety
  (Panny)
 • 34,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,0% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  59,0%
  Podkarpackie
  57,1%
  Cały kraj
  55,8%
 • 58,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,3% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  9,3%
  Województwo
  8,7%
  Polska
  9,6%
 • 15,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,0%
  Województwo
  2,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • pow. krośnieński
  0,3%
  Podkarpackie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie krośnieńskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  3,7
  woj. podkarpackie
  3,7
  Polska
  3,8
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Powiat
  0,9
  Podkarpackie
  1,0
  Cały kraj
  1,3
 • 417 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie krośnieńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -311 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -127 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -184 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,77 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. krośnieński
  -2,8
  woj. podkarpackie
  -2,2
  Cały kraj
  -3,2
 • -3,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie krośnieńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie krośnieńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie krośnieńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie krośnieńskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 961 Urodzenia żywe
 • 470 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 491 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,9%
  51,1%
 • 8,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat krośnieński
  8,6
  Województwo
  9,2
  Polska
  9,3
 • 36,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  36,8
  woj. podkarpackie
  38,8
  Cały kraj
  39,9
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 35 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 35
 • 96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 393 g Średnia waga noworodków
 • 3 320 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 462 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 393 g
  Województwo
  3 352 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 90 Waga 4000g - 4499g
 • 90
 • 313 Waga 3500g - 3999g
 • 313
 • 365 Waga 3000g - 3499g
 • 365
 • 136 Waga 2500g - 2999g
 • 136
 • 32 Waga 2000g - 2499g
 • 32
 • 8 Waga 1500g - 1999g
 • 8
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat krośnieński
  1,26
  Podkarpackie
  1,30
  Cała Polska
  1,38
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,61
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,67
 • 0,76 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. krośnieński
  0,76
  Podkarpackie
  0,81
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie krośnieńskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 272 Zgony
 • 597 Kobiety
  (Zgony)
 • 675 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,9%
  53,1%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,3
  woj. podkarpackie
  11,4
  Cały kraj
  12,5
 • 132,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. krośnieński
  132,4
  Podkarpackie
  123,3
  Kraj
  134,3
 • 2,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  2,1
  woj. podkarpackie
  4,3
  Kraj
  3,6
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat krośnieński
  2,7
  Podkarpackie
  2,8
  Polska
  3,4
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Podkarpackie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krośnieńskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  41,4%
  Województwo
  42,8%
  Polska
  39,4%
 • 24,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. krośnieński
  24,9%
  woj. podkarpackie
  25,2%
  Cały kraj
  26,5%
 • 8,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  8,0%
  woj. podkarpackie
  6,3%
  Kraj
  6,6%
 • 12,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  12,1
  Polska
  9,9
 • 64,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  64,0
  Cała Polska
  70,4
 • 247,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. krośnieński
  247,5
  Województwo
  236,9
  Polska
  283,2
 • 209,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  209,0
  Polska
  261,3
 • 411,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 464,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 356,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  411,4
  woj. podkarpackie
  403,2
  Kraj
  421,0
 • 53,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 19,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 85,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. krośnieński
  53,4
  Podkarpackie
  56,6
  Polska
  69,5
 • 31,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  31,5
  Województwo
  25,3
  Kraj
  35,1
 • 10,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  10,5
  Podkarpackie
  6,5
  Kraj
  7,9
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  1,1%
  Podkarpackie
  0,7%
  Cała Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie krośnieńskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 53 Osoby w zamachach samobójczych
 • 13 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 40 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 36 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 26 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 4 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 22 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 20 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 47 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. krośnieński
  47,0
  Województwo
  26,0
  Cała Polska
  31,0
 • 23 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. krośnieński
  23,0
  woj. podkarpackie
  11,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 2
 • 8 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 8
 • 5 zażycie innych leków
 • 5
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 4 samookaleczenie powierzchniowe
 • 4
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 28 powieszenie się
 • 28
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 22 powieszenie się
 • 22
 • 1 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 18 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 18
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 5 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 5
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 5 zawód miłosny
 • 5
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 17 nieustalona
 • 17
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 14 nieustalona
 • 14
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 4 13-18 lat
 • 4
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 21 30-49 lat
 • 21
 • 15 50-60 lat
 • 15
 • 8 70 lat i więcej
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 10 30-49 lat
 • 10
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 6 70 lat i więcej
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy6
  • pod wpływem alkoholu18
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków6
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony24
 • 6 trzeźwy
 • 18 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 6 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 24 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy5
  • pod wpływem alkoholu5
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony16
 • 5 trzeźwy
 • 5 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 16 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 17 kawaler/panna
 • 17
 • 24 żonaty/zamężna
 • 24
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 9 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 9
 • 2 nieustalony
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 15 żonaty/zamężna
 • 15
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne4
  • zasadnicze zawodowe6
  • średnie8
  • wyższe0
  • nieustalony34
 • 1 podstawowe niepełne
 • 4 podstawowe i gimnazjalne
 • 6 zasadnicze zawodowe
 • 8 średnie
 • 0 wyższe
 • 34 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie3
  • wyższe0
  • nieustalony18
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 3 średnie
 • 0 wyższe
 • 18 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 12 praca
 • 12
 • 11 na utrzymaniu innej osoby
 • 11
 • 2 renta
 • 2
 • 9 emerytura
 • 9
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 15 nieustalony
 • 15
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 8 emerytura
 • 8
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 8 nieustalony
 • 8
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 878 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 470 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 408 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 39 Zameldowania z zagranicy
 • 14 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 25 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 003 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 539 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 464 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 44 Wymeldowania za granicę
 • 21 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 23 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -130 Saldo migracji
 • -76 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -54 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -125 Saldo migracji wewnętrznych
 • -69 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -56 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Saldo migracji zagranicznych
 • -7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie krośnieńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat krośnieński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krośnieński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie krośnieńskim oddano do użytku 291 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,60 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie krośnieńskim to 32 505 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 291 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  94,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 2,7% na sprzedaż lub wynajem, 2,4% jako mieszkania komunalne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie krośnieńskim to 5,68 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie krośnieńskim to 135,30 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 90,68% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 87,85% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,53% mieszkań posiada łazienkę, 64,65% korzysta z centralnego ogrzewania, a 88,46% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie krośnieńskim 30 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 025 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 092 zł/m2.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 025 zł
 • pow. krośnieński
  2 025 zł
  woj. podkarpackie
  4 988 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 2 025 zł Ogółem
 • 2 025 zł
 • 2 500 zł do 40 m2
 • 2 500 zł
 • 2 589 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 589 zł
 • 2 219 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 219 zł
 • 758 zł od 80,1 m2
 • 758 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 092 zł
 • Tutaj
  2 092 zł
  woj. podkarpackie
  4 799 zł
  Polska
  5 689 zł
 • 2 092 zł Ogółem
 • 2 092 zł
 • 2 820 zł do 40 m2
 • 2 820 zł
 • 2 411 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 411 zł
 • 2 499 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 499 zł
 • 1 063 zł od 80,1 m2
 • 1 063 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 30
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m27
  • od 40,1 do 60 m214
  • od 60,1 do 80 m24
  • od 80,1 m25
 • 7 do 40 m2
 • 14 od 40,1 do 60 m2
 • 4 od 60,1 do 80 m2
 • 5 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie krośnieńskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 1 948 zł
 • powiat krośnieński
  1 948 zł
  Podkarpackie
  4 436 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 1 948 zł Ogółem
 • 1 948 zł
 • 2 500 zł do 40 m2
 • 2 500 zł
 • 2 549 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 549 zł
 • 2 219 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 219 zł
 • 758 zł od 80,1 m2
 • 758 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 079 zł
 • pow. krośnieński
  2 079 zł
  Podkarpackie
  4 469 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 2 079 zł Ogółem
 • 2 079 zł
 • 2 820 zł do 40 m2
 • 2 820 zł
 • 2 398 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 398 zł
 • 2 499 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 499 zł
 • 1 063 zł od 80,1 m2
 • 1 063 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 29
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m27
  • od 40,1 do 60 m213
  • od 60,1 do 80 m24
  • od 80,1 m25
 • 7 do 40 m2
 • 13 od 40,1 do 60 m2
 • 4 od 60,1 do 80 m2
 • 5 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 32 505 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 290,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  290,50
  woj. podkarpackie
  324,10
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 93,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat krośnieński
  93,00 m2
  Podkarpackie
  82,40 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 27,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  27,00 m2
  Podkarpackie
  26,70 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,67 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. krośnieński
  4,67
  Województwo
  4,11
  Cały kraj
  3,82
 • 3,44 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,44
  Województwo
  3,09
  Polska
  2,55
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,74
  Województwo
  0,75
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 291 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,60 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. krośnieński
  2,60
  woj. podkarpackie
  4,73
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 653 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,68 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  5,68
  Województwo
  4,38
  Cała Polska
  3,77
 • 14,77 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  14,77
  Województwo
  20,74
  Kraj
  21,77
 • 39 362 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 135,3 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. krośnieński
  135,3 m2
  woj. podkarpackie
  102,8 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,35 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  0,35 m2
  Podkarpackie
  0,49 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 90,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  90,68%
  Województwo
  94,86%
  Cały kraj
  96,97%
 • 87,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  87,85%
  Podkarpackie
  92,04%
  Polska
  94,01%
 • 85,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  85,53%
  Województwo
  89,99%
  Kraj
  91,78%
 • 64,65% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  64,65%
  Podkarpackie
  78,75%
  Kraj
  83,08%
 • 88,46% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  88,46%
  woj. podkarpackie
  75,14%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat krośnieński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie krośnieńskim na 1000 mieszkańców pracuje 117osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie krośnieńskim wynosiło w 2020 roku 6,7% (8,1% wśród kobiet i 5,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podkarpackiego oraz więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krośnieńskim wynosiło 4 050,39 PLN, co odpowiada 73.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krośnieńskiego 27 905 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 9 100 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -18 805.

  52,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu krośnieńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,5% w przemyśle i budownictwie, a 9,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 117 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  117,0
  Województwo
  217,0
  Kraj
  252,0
 • 6,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,1% Kobiety
 • 5,5% Mężczyźni
 • powiat krośnieński
  6,7%
  woj. podkarpackie
  9,1%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie krośnieńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie krośnieńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie krośnieńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 050 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 050 PLN
  Podkarpackie
  4 708 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie krośnieńskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 27 905 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 9 100 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -18 805 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,33 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 52,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 55,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 49,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 18,5% Przemysł i budownictwo
 • 8,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 30,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,9% Pozostałe
 • 26,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie krośnieńskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 13 131 Pracujący ogółem
 • 6 516 Kobiety
 • 6 615 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie krośnieńskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,8% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,7% W wieku produkcyjnym
 • 55,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat krośnieński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 64,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat krośnieński
  64,8
  Województwo
  63,7
  Cała Polska
  68,0
 • 33,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  33,8
  Podkarpackie
  34,0
  Kraj
  37,5
 • 108,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  108,8
  woj. podkarpackie
  114,6
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat krośnieński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie krośnieńskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 527 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 896 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 570 nowych podmiotów, a 327 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (798) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (570) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (785) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (327) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie krośnieńskim najwięcej (366) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 250) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,1% (176) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,9% (2 549) podmiotów, a 68,0% (5 802) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie krośnieńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.3%) oraz Budownictwo (19.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 8 527 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 176 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 549 Przemysł i budownictwo
 • 5 802 Pozostała działalność
 • 570 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie krośnieńskim w 2020 roku
 • 327 Podmioty wyrejestrowane w powiecie krośnieńskim w 2020 roku
 • 6 896 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 250 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 250
 • 229 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 229
 • 46 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 46
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 8 525 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 525
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 19 Spółdzielnie ogółem
 • 19
 • 338 Spółki handlowe ogółem
 • 338
 • 18  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 275  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 275
 • 18    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 366 Spółki cywilne ogółem
 • 366
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 896 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 677 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 677
 • 1 362 Budownictwo
 • 1 362
 • 881 Przetwórstwo przemysłowe
 • 881
 • 591 Transport i gospodarka magazynowa
 • 591
 • 530 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 530
 • 450 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 450
 • 289 Pozostała działalność
 • 289
 • 203 Informacja i komunikacja
 • 203
 • 198 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 198
 • 184 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 184
 • 156 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 156
 • 149 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 149
 • 115 Edukacja
 • 115
 • 63 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 63
 • 25 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 25
 • 11 Górnictwo i wydobywanie
 • 11
 • 8 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 8
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krośnieński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie krośnieńskim stwierdzono 1 135 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,12 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie krośnieńskim wynosi 76,40% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu krośnieńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,59 (wykrywalność 66%) oraz o charakterze kryminalnym - 4,39 (wykrywalność 69%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,03 (74%), drogowe - 1,45 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,19 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat krośnieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 135 Przestępstwa ogółem
 • 1 135
 • 492 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 492
 • 452 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 452
 • 163 Przestępstwa drogowe
 • 163
 • 21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 21
 • 627 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 627
 • 10,12 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,12
  woj. podkarpackie
  15,15
  Cały kraj
  19,96
 • 4,39 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,39
  Województwo
  7,01
  Polska
  12,25
 • 4,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. krośnieński
  4,03
  Podkarpackie
  6,10
  Cały kraj
  5,17
 • 1,45 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat krośnieński
  1,45
  woj. podkarpackie
  1,52
  Kraj
  1,73
 • 0,19 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,19
  woj. podkarpackie
  0,29
  Polska
  0,37
 • 5,59 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. krośnieński
  5,59
  Podkarpackie
  8,68
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat krośnieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  76%
  Podkarpackie
  80%
  Kraj
  73%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  70%
  Województwo
  70%
  Kraj
  65%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  75%
  woj. podkarpackie
  87%
  Cały kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. krośnieński
  99%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  95%
  Województwo
  87%
  Polska
  87%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  66%
  Podkarpackie
  74%
  Polska
  54%

Powiat krośnieński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu krośnieńskiego wyniosła w 2020 roku 92,9 mln złotych, co daje 828 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.7% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu krośnieńskiego - 25.2% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (25.2%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (14.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 15,3 mln złotych, czyli 16,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu krośnieńskiego wyniosła w 2020 roku 98,5 mln złotych, co daje 878 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.8% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (49.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.4%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (8%). W budżecie powiatu krośnieńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 167 złotych na mieszkańca (19,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,0 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie krośnieńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu krośnieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat krośnieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu krośnieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  70,7 mln

  632(100%)

  80,4 mln

  718(100%)

  69,9 mln

  624(100%)

  77,7 mln

  693(100%)

  95,1 mln

  846(100%)

  87,0 mln

  773(100%)

  79,7 mln

  709(100%)

  92,9 mln

  828(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,8 mln

  106(16.7%)

  20,2 mln

  180(25.1%)

  13,4 mln

  120(19.2%)

  20,3 mln

  181(26.2%)

  33,8 mln

  300(35.5%)

  21,9 mln

  195(25.2%)

  14,2 mln

  126(17.8%)

  23,4 mln

  209(25.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,4 mln

  147(23.2%)

  16,8 mln

  150(20.9%)

  16,8 mln

  150(24.1%)

  15,7 mln

  140(20.2%)

  18,3 mln

  163(19.3%)

  21,9 mln

  195(25.2%)

  20,3 mln

  181(25.5%)

  23,4 mln

  209(25.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,7 mln

  77,4(12.2%)

  8,6 mln

  76,9(10.7%)

  9,2 mln

  81,6(13.1%)

  10,0 mln

  89,5(12.9%)

  10,1 mln

  89,6(10.6%)

  10,8 mln

  96,1(12.4%)

  12,2 mln

  109(15.3%)

  13,2 mln

  118(14.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,9 mln

  70,8(11.2%)

  8,5 mln

  76,0(10.6%)

  8,7 mln

  77,3(12.4%)

  9,1 mln

  80,7(11.7%)

  9,4 mln

  83,1(9.8%)

  9,9 mln

  88,2(11.4%)

  9,6 mln

  85,2(12%)

  9,3 mln

  83,3(10%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,8 mln

  87,8(13.9%)

  9,9 mln

  88,2(12.3%)

  10,1 mln

  90,0(14.4%)

  10,7 mln

  95,4(13.8%)

  5,6 mln

  49,8(5.9%)

  6,2 mln

  55,6(7.2%)

  6,9 mln

  61,3(8.6%)

  6,5 mln

  58,4(7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,9 mln

  35,3(5.6%)

  4,4 mln

  39,4(5.5%)

  3,3 mln

  29,1(4.7%)

  3,4 mln

  30,2(4.4%)

  3,6 mln

  31,7(3.8%)

  3,9 mln

  35,0(4.5%)

  3,7 mln

  33,4(4.7%)

  4,0 mln

  36,0(4.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,4 mln

  57,2(9.1%)

  6,5 mln

  58,4(8.1%)

  4,7 mln

  41,9(6.7%)

  4,0 mln

  35,9(5.2%)

  4,6 mln

  41,0(4.9%)

  2,1 mln

  18,5(2.4%)

  2,6 mln

  23,4(3.3%)

  2,3 mln

  20,2(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  10,9(1.7%)

  2,8 mln

  25,2(3.5%)

  1,1 mln

  9,5(1.5%)

  1,7 mln

  15,3(2.2%)

  1,8 mln

  15,6(1.8%)

  1,9 mln

  17,1(2.2%)

  1,8 mln

  16,5(2.3%)

  2,1 mln

  18,9(2.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  667,2 tys

  6,0(0.9%)

  702,8 tys

  6,3(0.9%)

  601,7 tys

  5,4(0.9%)

  681,7 tys

  6,1(0.9%)

  751,0 tys

  6,7(0.8%)

  795,4 tys

  7,1(0.9%)

  786,0 tys

  7,0(1%)

  1,0 mln

  8,9(1.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,0 mln

  18,1(2.9%)

  918,0 tys

  8,2(1.1%)

  1,1 mln

  9,9(1.6%)

  1,0 mln

  9,3(1.3%)

  1,1 mln

  10,0(1.2%)

  1,1 mln

  10,2(1.3%)

  983,4 tys

  8,8(1.2%)

  711,9 tys

  6,4(0.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,4 mln

  12,5(2%)

  462,1 tys

  4,1(0.6%)

  405,2 tys

  3,6(0.6%)

  366,7 tys

  3,3(0.5%)

  401,5 tys

  3,6(0.4%)

  510,1 tys

  4,5(0.6%)

  531,0 tys

  4,7(0.7%)

  311,1 tys

  2,8(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  223,1 tys

  2,0(0.3%)

  233,4 tys

  2,1(0.3%)

  258,9 tys

  2,3(0.4%)

  238,0 tys

  2,1(0.3%)

  241,0 tys

  2,1(0.3%)

  249,4 tys

  2,2(0.3%)

  261,9 tys

  2,3(0.3%)

  260,1 tys

  2,3(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,2(0.3%)

  250,4 tys

  2,2(0.3%)

  250,3 tys

  2,2(0.3%)

  254,9 tys

  2,3(0.3%)

  256,1 tys

  2,3(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1 000

  0,0(0%)

  6,2 tys

  0,1(0%)

  21,8 tys

  0,2(0%)

  10,8 tys

  0,1(0%)

  15,8 tys

  0,1(0%)

  22,7 tys

  0,2(0%)

  47,3 tys

  0,4(0.1%)

  101,7 tys

  0,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  9,7 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  610

  0,0(0%)

  460

  0,0(0%)

  42,5 tys

  0,4(0%)

  24,1 tys

  0,2(0%)

  72,1 tys

  0,6(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  51,0 tys

  0,5(0.1%)

  47,3 tys

  0,4(0.1%)

  36,2 tys

  0,3(0.1%)

  40,3 tys

  0,4(0.1%)

  47,8 tys

  0,4(0.1%)

  47,1 tys

  0,4(0.1%)

  132,8 tys

  1,2(0.2%)

  54,7 tys

  0,5(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  45,3 tys

  0,4(0.1%)

  24,1 tys

  0,2(0%)

  140,9 tys

  1,3(0.2%)

  12,2 tys

  0,1(0%)

  74,8 tys

  0,7(0.1%)

  176,3 tys

  1,6(0.2%)

  10,1 tys

  0,1(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  29,7 tys

  0,3(0%)

  48,2 tys

  0,4(0.1%)

  16,4 tys

  0,1(0%)

  26,1 tys

  0,2(0%)

  677

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  47,9 tys

  0,4(0.1%)

  52,3 tys

  0,5(0.1%)

  101,7 tys

  0,9(0.1%)

  9,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  656

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rybołówstwo i rybactwo

  [Dział 050]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  350

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  104,6 tys

  0,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie krośnieńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu krośnieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat krośnieński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu krośnieńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  71,7 mln

  641(100%)

  77,4 mln

  692(100%)

  71,1 mln

  635(100%)

  75,5 mln

  674(100%)

  94,1 mln

  838(100%)

  85,7 mln

  762(100%)

  89,7 mln

  799(100%)

  98,5 mln

  878(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  32,5 mln

  290(45.3%)

  34,2 mln

  305(44.2%)

  32,1 mln

  286(45.1%)

  34,7 mln

  310(46%)

  35,7 mln

  317(37.9%)

  35,9 mln

  320(41.9%)

  36,7 mln

  327(40.9%)

  49,1 mln

  439(49.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  13,4 mln

  120(18.8%)

  14,8 mln

  132(19.1%)

  16,2 mln

  144(22.7%)

  17,5 mln

  156(23.2%)

  18,6 mln

  166(19.8%)

  20,6 mln

  183(24%)

  22,9 mln

  204(25.5%)

  22,0 mln

  197(22.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,5 mln

  40,4(6.3%)

  5,1 mln

  45,9(6.6%)

  4,5 mln

  40,2(6.3%)

  5,7 mln

  51,0(7.6%)

  20,2 mln

  180(21.5%)

  8,3 mln

  73,9(9.7%)

  12,3 mln

  110(13.7%)

  7,9 mln

  70,6(8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,1 mln

  63,5(9.9%)

  7,2 mln

  64,4(9.3%)

  7,3 mln

  64,8(10.2%)

  7,5 mln

  66,8(9.9%)

  4,9 mln

  43,8(5.2%)

  5,5 mln

  49,1(6.4%)

  6,1 mln

  54,3(6.8%)

  5,7 mln

  50,9(5.8%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  6,3 mln

  56,4(8.8%)

  6,5 mln

  58,2(8.4%)

  4,5 mln

  40,4(6.4%)

  3,8 mln

  33,9(5%)

  4,4 mln

  39,5(4.7%)

  2,0 mln

  18,1(2.4%)

  2,3 mln

  20,7(2.6%)

  2,4 mln

  21,0(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,6 mln

  14,7(2.3%)

  2,9 mln

  25,9(3.7%)

  1,3 mln

  11,3(1.8%)

  1,9 mln

  16,9(2.5%)

  1,7 mln

  15,3(1.8%)

  2,0 mln

  18,0(2.4%)

  1,9 mln

  17,3(2.2%)

  2,3 mln

  20,6(2.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  12,5(2%)

  1,4 mln

  12,3(1.8%)

  1,4 mln

  12,1(1.9%)

  1,4 mln

  12,5(1.9%)

  1,3 mln

  11,2(1.3%)

  1,3 mln

  11,3(1.5%)

  1,4 mln

  12,4(1.6%)

  1,8 mln

  16,4(1.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,2 mln

  19,8(3.1%)

  2,7 mln

  23,8(3.4%)

  1,5 mln

  13,2(2.1%)

  1,5 mln

  13,5(2%)

  1,6 mln

  13,9(1.7%)

  1,5 mln

  13,7(1.8%)

  1,2 mln

  11,0(1.4%)

  1,5 mln

  13,1(1.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  10,9(1.7%)

  982,8 tys

  8,8(1.3%)

  1,4 mln

  12,3(1.9%)

  444,6 tys

  4,0(0.6%)

  2,0 mln

  17,6(2.1%)

  4,6 mln

  40,5(5.3%)

  858,3 tys

  7,6(1%)

  1,4 mln

  12,3(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  461,8 tys

  4,1(0.6%)

  480,5 tys

  4,3(0.6%)

  509,4 tys

  4,5(0.7%)

  271,9 tys

  2,4(0.4%)

  207,8 tys

  1,8(0.2%)

  144,8 tys

  1,3(0.2%)

  256,1 tys

  2,3(0.3%)

  374,4 tys

  3,3(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  247,2 tys

  2,2(0.3%)

  250,4 tys

  2,2(0.3%)

  250,3 tys

  2,2(0.3%)

  254,9 tys

  2,3(0.3%)

  256,1 tys

  2,3(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  115,3 tys

  1,0(0.2%)

  116,4 tys

  1,0(0.2%)

  115,3 tys

  1,0(0.2%)

  113,1 tys

  1,0(0.1%)

  112,4 tys

  1,0(0.1%)

  117,9 tys

  1,0(0.1%)

  118,6 tys

  1,1(0.1%)

  121,7 tys

  1,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  241,7 tys

  2,2(0.3%)

  370,6 tys

  3,3(0.5%)

  292,1 tys

  2,6(0.4%)

  252,2 tys

  2,2(0.3%)

  279,0 tys

  2,5(0.3%)

  256,7 tys

  2,3(0.3%)

  257,6 tys

  2,3(0.3%)

  100,2 tys

  0,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  3,0 tys

  0,0(0%)

  9,7 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  610

  0,0(0%)

  460

  0,0(0%)

  42,5 tys

  0,4(0%)

  24,1 tys

  0,2(0%)

  72,1 tys

  0,6(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  56,5 tys

  0,5(0.1%)

  66,1 tys

  0,6(0.1%)

  57,7 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,9 tys

  0,4(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  45,7 tys

  0,4(0.1%)

  87,3 tys

  0,8(0.1%)

  88,8 tys

  0,8(0.1%)

  82,0 tys

  0,7(0.1%)

  88,6 tys

  0,8(0.1%)

  87,7 tys

  0,8(0.1%)

  1,7 tys

  0,0(0%)

  22,8 tys

  0,2(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,7 tys

  0,1(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  450,0 tys

  4,0(0.6%)

  412,1 tys

  3,7(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  40,4 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  107,7 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat krośnieński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 27 211 mieszkańców powiatu krośnieńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 13 266 kobiet oraz 13 945 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 8,2% średnie ogólnokształcące, a 19,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,2% mieszkańców powiatu krośnieńskiego, gimnazjalnym 6,5%, natomiast 20,9% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu krośnieńskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie krośnieńskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,7%) oraz zasadnicze zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,9%) oraz średnie zawodowe (22,1%).

  W roku 2018 w powiecie krośnieńskim mieściły się 23 przedszkola, w których do 96 oddziałów uczęszczało 2 022 dzieci (998 dziewczynek oraz 1 024 chłopców). Dostępnych było 2 087 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie krośnieńskim mieściło się 15 przedszkoli, w których do 53 oddziałów uczęszczało 1 228 dzieci (602 dziewczynki oraz 626 chłopców). Dostępnych było 1 247 miejsc.

  16,4% mieszkańców powiatu krośnieńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,2% wśród dziewczynek i 16,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 723 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,46 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 70 szkół podstawowych, w których w 575 oddziałach uczyło się 8 662 uczniów (4 272 kobiety oraz 4 390 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie krośnieńskim placówkę miało 69 szkół podstawowych, w których w 470 oddziałach uczyło się 7 607 uczniów (3 664 kobiety oraz 3 943 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,0% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 26,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,1 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,54.

  W powiecie krośnieńskim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 35 oddziałach uczyło się 709 uczniów (466 kobiet oraz 243 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 223 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie krośnieńskim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 29 oddziałach uczyło się 678 uczniów (437 kobiet oraz 241 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 222 absolwentów.

  W powiecie krośnieńskim znajduje się 7 Technik, w których w 38 oddziałach uczyło się 746 uczniów (253 kobiety oraz 493 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 156 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie krośnieńskim placówkę miało 7 Technik, w których w 53 oddziałach uczyło się 1 300 uczniów (460 kobiet oraz 840 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 260 absolwentów.

  W powiecie krośnieńskim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 8 oddziałach uczyło się 121 uczniów (21 kobiet oraz 100 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 13,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,3 uczniów. 15,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 19,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,7% mieszkańców powiatu krośnieńskiego w wieku potencjalnej nauki (29,6% kobiet i 29,7% mężczyzn).

 • 13,1% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  13,1%
  woj. podkarpackie
  15,7%
  Kraj
  17,9%
 • 15,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,4% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  31,4%
  woj. podkarpackie
  32,8%
  Polska
  33,3%
 • 33,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 28,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,3%
  Podkarpackie
  2,6%
  Cały kraj
  2,7%
 • 5,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 8,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  8,2%
  Województwo
  11,5%
  Cała Polska
  12,4%
 • 10,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat krośnieński
  19,9%
  Podkarpackie
  18,7%
  Kraj
  18,1%
 • 17,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,1% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  26,2%
  Podkarpackie
  23,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,9% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat krośnieński
  6,5%
  woj. podkarpackie
  6,0%
  Polska
  5,2%
 • 6,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. krośnieński
  20,9%
  woj. podkarpackie
  20,6%
  Kraj
  19,3%
 • 23,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. krośnieński
  1,8%
  Podkarpackie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 723 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  723,0
  Województwo
  849,0
  Polska
  873,0
 • 1,46 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,46
  woj. podkarpackie
  0,95
  Kraj
  0,89
 •  
 • 23Przedszkola
 • 52 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 96 Oddziały
 • 82 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 087 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat krośnieński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 022 Dzieci
 • 998 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 024 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,4%
  50,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 37 2 lata i mniej
 • 37
 • 434 3 lata
 • 434
 • 552 4 lata
 • 552
 • 539 5 lata
 • 539
 • 456 6 lat
 • 456
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 217 3 lata
 • 217
 • 269 4 lata
 • 269
 • 267 5 lata
 • 267
 • 226 6 lat
 • 226
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 19 2 lata i mniej
 • 19
 • 217 3 lata
 • 217
 • 283 4 lata
 • 283
 • 272 5 lata
 • 272
 • 230 6 lat
 • 230
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 1 351 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 152,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 151,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 94,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 91,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7Punkty przedszkolne
 • 7 Oddziały
 • 191 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat krośnieński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 97 Dzieci
 • 41 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 56 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 42,3%
  57,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 31 3 lata
 • 31
 • 34 4 lata
 • 34
 • 21 5 lata
 • 21
 • 4 6 lat
 • 4
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 14 3 lata
 • 14
 • 12 4 lata
 • 12
 • 9 5 lata
 • 9
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 17 3 lata
 • 17
 • 22 4 lata
 • 22
 • 12 5 lata
 • 12
 • 1 6 lat
 • 1
 •  
 • 7,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 7,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat krośnieński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 573 Oddziały
 • 8 636 Uczniowie
 • 4 267 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 369 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,4%
  50,6%
 • 1 062 Uczniowie w 1 klasie
 • 511 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 551 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 978 Absolwenci 2016
 • 461 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 517 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 26 Uczniowie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 19,2%
  80,8%
 •  
 • 15,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Powiat
  15,1
  Województwo
  15,5
  Kraj
  17,3
 •  
 • 806,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 621,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 185,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 1,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 114 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 97 niemiecki
 • 17 inny
 •  
 • 88,54 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  88,54
  Województwo
  93,09
  Cała Polska
  95,46
 • 87,73 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  87,73
  Podkarpackie
  92,29
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat krośnieński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat krośnieński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat krośnieński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 35 Oddziały
 • 709 Uczniowie
 • 466 Kobiety
  (uczniowie)
 • 243 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 65,7%
  34,3%
 • 212 Uczniowie w 1 klasie
 • 139 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 73 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 223 Absolwenci
 • 146 Kobiety
  (absolwenci)
 • 77 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  20,3
  Województwo
  27,4
  Kraj
  26,2
 •  
 • 63,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 40,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat krośnieński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 38 Oddziały
 • 746 Uczniowie
 • 253 Kobiety
  (uczniowie)
 • 493 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 33,9%
  66,1%
 • 170 Uczniowie w 1 klasie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 123 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 156 Absolwenci
 • 60 Kobiety
  (absolwenci)
 • 96 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. krośnieński
  19,6
  Podkarpackie
  26,5
  Cała Polska
  23,8
 •  
 • 74,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 44,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat krośnieński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 113 Uczniowie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie)
 • 95 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 15,9%
  84,1%
 • 48 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 42 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 8 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,5%
  62,5%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 15,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat krośnieński
  15,1
  Województwo
  23,0
  Cała Polska
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 15,1 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 15,1
 • 16,1 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 16,1
 • 8,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 8,0
 •  
 •  
 • 2 779 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 632
  • niemiecki686
  • hiszpański176
  • rosyjski121
  • włoski90
  • francuski74
 • 1 632 angielski
 • 686 niemiecki
 • 176 hiszpański
 • 121 rosyjski
 • 90 włoski
 • 74 francuski
 • 605 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki495
  • francuski17
  • inny93
 • 495 niemiecki
 • 17 francuski
 • 93 inny
 • 12 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 12 angielski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat krośnieński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat krośnieński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat krośnieński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krośnieński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie krośnieńskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie krośnieńskim znajdowało się 8 hoteli (1 ★★★★, 5 ★★★, 2 ★★), 0 moteli oraz 2 pensjonaty (1 ★★★, 1 ★★). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • schroniska: 1 (całoroczne: 0)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 3 (całoroczne: 1)
  • ośrodki wczasowe: 2
  • pola biwakowe: 1 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 12
  • pokoje gościnne: 6 (całoroczne: 4)
  • kwatery agroturystyczne: 17 (całoroczne: 12)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 12
  • drzwi automatycznie otwierane: 8
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 11
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 12


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 12 (liczba sal: 16, liczba miejsc: 760)
  • z nagłośnieniem: 11
  • z projektorem multimedialnym: 14
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 8
  • z ekranem: 16
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 9
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 14
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 51


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie krośnieńskim: 9 (publiczne: 9, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 9, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie krośnieńskim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 280 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 278 (uczestnicy: 17 057)
  • seanse filmowe: 30 (uczestnicy: 2 630)
  • wystawy: 23 (uczestnicy: 1 016)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 10 (uczestnicy: 1 050)
  • koncerty: 70 (uczestnicy: 5 994)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 9 (uczestnicy: 560)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 16 (uczestnicy: 1 160)
  • konkursy: 37 (uczestnicy: 1 064)
  • pokazy teatralne: 29 (uczestnicy: 1 773)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 90)
  • interdyscyplinarne: 4 (uczestnicy: 623)
  • warsztaty: 42 (uczestnicy: 584)
  • inne: 6 (uczestnicy: 513)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 92 (członkowie: 1 507)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 83)
  • taneczne: 9 (członkowie: 191)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 90)
  • teatralne: 1 (członkowie: 7)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 129)
  • koło gospodyń wiejskich: 67 (członkowie: 1 007)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 84)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 15)
  • nauki gry na instrumentach: 4 (absolwenci: 49)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 6
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 5


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 76 (członkowie: 1 121)
  • teatralne: 2 (członkowie: 33)
  • muzyczne - instrumentalne: 9 (członkowie: 190)
  • wokalne i chóry: 9 (członkowie: 192)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 28 (członkowie: 308)
  • taneczne: 28 (członkowie: 398)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie krośnieńskim działało 5 muzeów łącznie z oddziałami. Odnotowano 41 732 zwiedzających, co daje 3 720 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie krośnieńskim działało 38 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 459 607 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 56 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 7 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 37 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 397 939 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 200
  • dostępne dla czytelników: 136
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 136
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 24
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 16
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 37
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 37


 • Biblioteki naukowe w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie krośnieńskim działały 2 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 21 502 wolumeny w tym ziobry specjalne: 9 393. Odnotowano 3 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 19 999 wolumenów. Odnotowano 52 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2


 • Kluby sportowe w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie krośnieńskim działało 85 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 646 członków. Zarejestrowano 3 808 ćwiczących (mężczyźni: 3 178, kobiety: 630, chłopcy do lat 18: 1 879, dziewczęta do lat 18: 555). Aktywnych było 137 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (90), instruktora sportowego (60) oraz inne osoby (50).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie krośnieńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat krośnieński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat krośnieński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 31 wypadków drogowych w powiecie krośnieńskim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 33 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 27,7 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 5,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,3 ofiar śmiertelnych (nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 40,0 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie krośnieńskim zarejestrowanych było 82 575 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 62 602 samochodów osobowych (559,4 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 6 463 samochodów ciężarowych (62,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 334 autobusów (3,0 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz mniej od wartości dla Polski), 511 ciągników siodłowych (4,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 6 636 motocykli (59,3 - nieznacznie mniej od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,2 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,1 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,9 lat.


  W 2020 roku w powiecie krośnieńskim znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 8 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 8 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie krośnieńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 31 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 33 Ranni
  (rok 2020)
 • 14 Lekko ranni
 • 19 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie krośnieńskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 27,70 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. krośnieński
  27,7
  Województwo
  55,0
  Kraj
  61,5
 • 5,36 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. krośnieński
  5,4
  woj. podkarpackie
  6,2
  Kraj
  6,5
 • 29,49 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. krośnieński
  29,5
  Województwo
  58,5
  Kraj
  69,2
 • 7,27 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  7,3
  woj. podkarpackie
  7,7
  Polska
  7,6
 • 39,96 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  40,0
  Podkarpackie
  72,0
  Cała Polska
  80,2
 • 19,35 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  19,4
  Województwo
  11,3
  Cały kraj
  10,6
 • 106,45 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  106,5
  Województwo
  106,3
  Cały kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 82 575 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie krośnieńskim w 2020 roku
 • 62 602 Samochody osobowe
 • 6 463 Samochody ciężarowe
 • 441 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 334 Autobusy
 • 456 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 511 Ciągniki samochodowe
 • 511   Ciągniki siodłowe
 • 5 573 Ciągniki rolnicze
 • 6 636 Motocykle
 • 1 730   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 355 Motorowery
 • 62 602Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie krośnieńskim
 • Samochody osobowe w powiecie krośnieńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 559,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  559,4
  Podkarpackie
  592,7
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 658
  • 1400-1649 kg15 732
  • 1650-1899 kg16 632
  • 1900 kg i więcej17 580
 • 12 658 do 1399 kg
 • 15 732 1400-1649 kg
 • 16 632 1650-1899 kg
 • 17 580 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 23 299 do 1399 cm3
 • 23 299
 • 35 094 1400-1999 cm3
 • 35 094
 • 4 209 2000 i więcej cm3
 • 4 209
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie krośnieńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna22 714
  • olej napędowy22 775
  • gaz (LPG)8 967
  • pozostałe8 146
 • 22 714 benzyna
 • 22 775 olej napędowy
 • 8 967 gaz (LPG)
 • 8 146 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 500 do 1 roku
 • 500
 • 390 2 lata
 • 390
 • 603 3 lata
 • 603
 • 1 354 4-5 lat
 • 1 354
 • 1 669 6-7 lat
 • 1 669
 • 2 438 8-9 lat
 • 2 438
 • 3 603 10-11 lat
 • 3 603
 • 11 792 12-15 lat
 • 11 792
 • 16 774 16-20 lat
 • 16 774
 • 10 525 21-25 lat
 • 10 525
 • 4 522 26-30 lat
 • 4 522
 • 8 432 31 lat i więcej
 • 8 432
 • 19,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie krośnieńskim
 • powiat krośnieński
  19,2 lat
  Podkarpackie
  18,9 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 6 463Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie krośnieńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie krośnieńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 62,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. krośnieński
  62,3
  Podkarpackie
  88,9
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 353 do 999 kg
 • 3 353
 • 1 868 1000-1499 kg
 • 1 868
 • 470 1500-2999 kg
 • 470
 • 35 3000-3499 kg
 • 35
 • 138 3500-4999 kg
 • 138
 • 259 5000-6999 kg
 • 259
 • 182 7000-9999 kg
 • 182
 • 99 10000-14999 kg
 • 99
 • 59 15000 kg i więcej
 • 59
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna324
  • olej napędowy4 704
  • gaz (LPG)281
  • pozostałe1 154
 • 324 benzyna
 • 4 704 olej napędowy
 • 281 gaz (LPG)
 • 1 154 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 30 do 1 roku
 • 30
 • 43 2 lata
 • 43
 • 48 3 lata
 • 48
 • 187 4-5 lat
 • 187
 • 214 6-7 lat
 • 214
 • 287 8-9 lat
 • 287
 • 420 10-11 lat
 • 420
 • 1 026 12-15 lat
 • 1 026
 • 1 465 16-20 lat
 • 1 465
 • 998 21-25 lat
 • 998
 • 484 26-30 lat
 • 484
 • 1 261 31 lat i więcej
 • 1 261
 • 20,1 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie krośnieńskim
 • Tutaj
  20,1 lat
  Województwo
  19,3 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 334Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie krośnieńskim
 • Autobusy w powiecie krośnieńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,0 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,0
  Województwo
  2,8
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy289
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe43
 • 1 benzyna
 • 289 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 43 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 7 8-9 lat
 • 7
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 32 12-15 lat
 • 32
 • 97 16-20 lat
 • 97
 • 87 21-25 lat
 • 87
 • 27 26-30 lat
 • 27
 • 70 31 lat i więcej
 • 70
 • 22,6 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie krośnieńskim
 • pow. krośnieński
  22,6 lat
  Województwo
  20,9 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 511Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie krośnieńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie krośnieńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. krośnieński
  4,6
  Województwo
  8,4
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy451
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe58
 • 1 benzyna
 • 451 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 58 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 2 lata
 • 3
 • 7 3 lata
 • 7
 • 32 4-5 lat
 • 32
 • 31 6-7 lat
 • 31
 • 90 8-9 lat
 • 90
 • 28 10-11 lat
 • 28
 • 126 12-15 lat
 • 126
 • 53 16-20 lat
 • 53
 • 65 21-25 lat
 • 65
 • 45 26-30 lat
 • 45
 • 31 31 lat i więcej
 • 31
 • 15,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie krośnieńskim
 • Powiat
  15,5 lat
  woj. podkarpackie
  13,4 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 6 636Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie krośnieńskim
 • Motocykle w powiecie krośnieńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 59,3 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. krośnieński
  59,3
  woj. podkarpackie
  61,3
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 38 do 1 roku
 • 38
 • 26 2 lata
 • 26
 • 30 3 lata
 • 30
 • 156 4-5 lat
 • 156
 • 108 6-7 lat
 • 108
 • 129 8-9 lat
 • 129
 • 207 10-11 lat
 • 207
 • 711 12-15 lat
 • 711
 • 836 16-20 lat
 • 836
 • 597 21-25 lat
 • 597
 • 571 26-30 lat
 • 571
 • 3 227 31 lat i więcej
 • 3 227
 • 25,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie krośnieńskim
 • powiat krośnieński
  25,9 lat
  Województwo
  25,8 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie krośnieńskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. krośnieński
  4,0 km
  Podkarpackie
  378,5 km
  Cały kraj
  551,8 km
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,0 km
  Województwo
  3,2 km
  Polska
  4,5 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 8 Liczba licencji na taksówki
 • 8 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami