Dolsk w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Dolsk - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Dolsk to miasto leżące w środkowo-zachodniej Polsce. Należy do województwa wielkopolskiego, powiatu śremskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Dolsk.
 • 1 550 Liczba mieszkańców
 • 6,2 km² Powierzchnia
 • 250,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1359 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 61 Numer kierunkowy
 • PSE Tablice rejestracyjne
 • Barbara Wierzbińska Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 17.062851.9818 Współrzędne GPS
 • 3026024 TERYT (TERC)
 • 0970589 SIMC
Herb miasta Dolsk
Dolsk herb

Dolsk - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
63-140Poczta Dolsk

Dolsk - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Dolsku)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Śremie (podlega pod: ZUS II Oddział w Poznaniu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Szeroka 2
63-100 Śrem
Urząd Miasta i Gminy Dolsk
(61) 282-50-01
(61) 282-55-10
Plac Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk

Dolsk - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Dolsk jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 550, z czego 49,9% stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 4,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Dolska zawarli w 2021 roku 7 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,3% mieszkańców Dolska jest stanu wolnego, 57,1% żyje w małżeństwie, 6,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% to wdowy/wdowcy.

  Dolsk ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -3. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,93 na 1000 mieszkańców Dolska. W 2021 roku urodziło się 15 dzieci, w tym 33,3% dziewczynek i 66,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 463 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,77 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 30,2% zgonów w Dolsku spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,4% zgonów w Dolsku były nowotwory, a 5,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Dolska przypada 11.59 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 28 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 23 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Dolska 5. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  61,9% mieszkańców Dolska jest w wieku produkcyjnym, 18,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Dolska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 550 Liczba mieszkańców
 • 774 Kobiety
 • 776 Mężczyźni
 • 49,9%
  50,1%
 • 100 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 100 kobiet)
 • 100 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 100 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Dolsku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Dolsku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Dolsku w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Dolska
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  40,3 lat
  Wielkopolskie
  41,1 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 42,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Dolsk, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Dolska
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Dolsk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Dolsk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Dolsk,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,3% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,2%
  Województwo
  29,8%
  Cała Polska
  29,1%
 • 23,9% Kobiety
  (Panny)
 • 32,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  57,1%
  Wielkopolskie
  54,7%
  Kraj
  54,0%
 • 56,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,2%
  Województwo
  8,3%
  Polska
  8,5%
 • 13,0% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,6%
  Wielkopolskie
  7,0%
  Kraj
  7,6%
 • 6,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  Województwo
  0,2%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Dolsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Dolsku w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  4,5
  woj. wielkopolskie
  4,6
  Cała Polska
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,5
  Wielkopolskie
  1,6
  Cały kraj
  1,6
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Dolsku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Dolsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -3 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,93 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -1,9
  Wielkopolskie
  -2,8
  Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Dolsku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Dolsku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Dolsku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Dolsku w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15 Urodzenia żywe
 • 5 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 10 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 33,3%
  66,7%
 • 9,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,7
  Wielkopolskie
  9,6
  Cały kraj
  8,7
 • 40,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  40,3
  woj. wielkopolskie
  40,8
  Cała Polska
  37,5
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 51 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 51
 • 105 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 105
 • 79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 463 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 425 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 498 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Dolsk
  3 463 g
  Wielkopolskie
  3 402 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 66 Waga 4000g - 4499g
 • 66
 • 207 Waga 3500g - 3999g
 • 207
 • 204 Waga 3000g - 3499g
 • 204
 • 69 Waga 2500g - 2999g
 • 69
 • 12 Waga 2000g - 2499g
 • 12
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,43 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,43
  woj. wielkopolskie
  1,45
  Cała Polska
  1,32
 • 0,68 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,68
  woj. wielkopolskie
  0,71
  Polska
  0,64
 • 0,77 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,77
  Województwo
  0,78
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Dolsku w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 Zgony
 • 6 Kobiety
  (Zgony)
 • 12 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 33,3%
  66,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 11,6 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,6
  woj. wielkopolskie
  12,3
  Cała Polska
  13,6
 • 129,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Dolsk
  129,5
  woj. wielkopolskie
  128,6
  Polska
  156,7
 • 5,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Dolsk
  5,1
  woj. wielkopolskie
  3,8
  Cała Polska
  3,9
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,4
  Województwo
  3,3
  Polska
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie śremskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  30,2%
  woj. wielkopolskie
  27,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 23,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  23,4%
  Województwo
  21,2%
  Kraj
  19,6%
 • 5,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,2%
  woj. wielkopolskie
  5,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 120 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Wielkopolskie
  8,6
  Polska
  13,3
 • 60,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  60,0
  Cała Polska
  74,4
 • 289,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  289,5
  Wielkopolskie
  261,2
  Cała Polska
  268,1
 • 242,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. wielkopolskie
  242,8
  Kraj
  246,5
 • 372,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 388,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 357,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Dolsk
  372,9
  Wielkopolskie
  338,7
  Cały kraj
  475,8
 • 39,1 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 15,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 61,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Dolsk
  39,1
  Województwo
  49,4
  Polska
  70,6
 • 41,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  41,7
  woj. wielkopolskie
  35,6
  Cała Polska
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  Wielkopolskie
  6,8
  Polska
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Dolsk
  0,0%
  Wielkopolskie
  0,6%
  Cały kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 28 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 23 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Saldo migracji
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 5 Saldo migracji wewnętrznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Dolsku w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Dolsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Dolsk, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dolsk - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Dolsku oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,52 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Dolsku to 498 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 321 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Dolsku to 5,71 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Dolsku to 130,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,80% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,38% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,36% mieszkań posiada łazienkę, 78,51% korzysta z centralnego ogrzewania, a 21,08% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu śremskiego.

  Powiat śremski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Dolsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 498 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 320,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Dolsk
  320,70
  woj. wielkopolskie
  363,90
  Cała Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 99,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  99,30 m2
  woj. wielkopolskie
  81,80 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 31,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  31,80 m2
  Wielkopolskie
  29,80 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,55 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,55
  woj. wielkopolskie
  4,05
  Polska
  3,82
 • 3,12 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  3,12
  Wielkopolskie
  2,75
  Polska
  2,55
 • 0,68 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,68
  Wielkopolskie
  0,68
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Dolsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,52 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Dolsk
  4,52
  Województwo
  7,77
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 40 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,71 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Dolsk
  5,71
  Wielkopolskie
  3,97
  Cały kraj
  3,90
 • 25,81 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  25,81
  woj. wielkopolskie
  30,80
  Polska
  24,07
 • 916 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 130,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  130,9 m2
  woj. wielkopolskie
  90,9 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,59 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Dolsk
  0,59 m2
  Wielkopolskie
  0,71 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Dolsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Dolsk
  98,80%
  Wielkopolskie
  98,60%
  Cała Polska
  96,97%
 • 95,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  95,38%
  woj. wielkopolskie
  96,32%
  Cały kraj
  94,01%
 • 90,36% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  90,36%
  Wielkopolskie
  94,21%
  Cały kraj
  91,78%
 • 78,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  78,51%
  woj. wielkopolskie
  84,41%
  Polska
  83,08%
 • 21,08% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Dolsk
  21,08%
  Województwo
  56,21%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Dolsk - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Dolsku na 1000 mieszkańców pracuje 211osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 49,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Dolsku wynosiło w 2021 roku 2,1% (2,6% wśród kobiet i 1,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dolsku wynosiło 4 935,64 PLN, co odpowiada 82.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Dolska 245 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 100 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -145.

  22,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Dolska pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,1% w przemyśle i budownictwie, a 16,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Dolsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 211 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  211,0
  woj. wielkopolskie
  291,0
  Kraj
  257,0
 • 2,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 2,6% Kobiety
 • 1,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  2,1%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Dolsku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Dolsku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Dolsku w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dolsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 936 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 936 PLN
  Wielkopolskie
  5 379 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Dolsku w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Dolsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 245 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 100 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -145 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,41 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Dolsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 22,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 19,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 25,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,1% Przemysł i budownictwo
 • 24,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 5,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 21,3% Pozostałe
 • 33,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Dolsku w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Dolsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 327 Pracujący ogółem
 • 163 Kobiety
 • 164 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Dolsku w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,9% W wieku produkcyjnym
 • 55,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Dolsk, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  61,6
  Województwo
  68,5
  Polska
  69,0
 • 31,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Dolsk
  31,4
  Wielkopolskie
  35,6
  Cała Polska
  38,2
 • 103,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  103,8
  woj. wielkopolskie
  108,0
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Dolsk - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Dolsku w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 198 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 152 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 20 nowych podmiotów, a 7 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (20) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (8) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (29) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (3) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Dolsku najwięcej (11) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (186) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,0% (8) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,3% (60) podmiotów, a 65,7% (130) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Dolsku najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (22.4%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 198 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 60 Przemysł i budownictwo
 • 130 Pozostała działalność
 • 20 Podmioty nowo zarejestrowane w Dolsku w 2021 roku
 • 7 Podmioty wyrejestrowane w Dolsku w 2021 roku
 • 152 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 186 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 186
 • 12 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 12
 • 198 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 198
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 16 Spółki handlowe ogółem
 • 16
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 11  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 11
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 8 Spółki cywilne ogółem
 • 8
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 152 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 34 Budownictwo
 • 34
 • 33 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 33
 • 14 Przetwórstwo przemysłowe
 • 14
 • 11 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 11
 • 10 Transport i gospodarka magazynowa
 • 10
 • 10 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 10
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 9 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 9
 • 6 Informacja i komunikacja
 • 6
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dolsk - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Dolsku stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 19 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,53 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Dolsku wynosi 77,90% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa wielkopolskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Dolska najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,82 (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu - 4,46 (wykrywalność 58%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,11 (60%), drogowe - 1,22 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,15 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Dolsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Dolska.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Dolsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 19
 • 12 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 12
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 2 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 2
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 7 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 7
 • 12,53 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Dolsk
  12,53
  woj. wielkopolskie
  19,32
  Cała Polska
  21,51
 • 7,82 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,82
  Wielkopolskie
  12,48
  Cała Polska
  12,82
 • 3,11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Dolsk
  3,11
  Wielkopolskie
  4,46
  Cały kraj
  5,89
 • 1,22 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,22
  Wielkopolskie
  1,67
  Cały kraj
  1,85
 • 0,15 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,15
  Wielkopolskie
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 4,46 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,46
  Wielkopolskie
  9,48
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Dolsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  78%
  Wielkopolskie
  73%
  Cały kraj
  71%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Dolsk
  81%
  Województwo
  67%
  Polska
  64%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  60%
  woj. wielkopolskie
  77%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Dolsk
  99%
  woj. wielkopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  100%
  Wielkopolskie
  94%
  Cała Polska
  89%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Dolsk
  59%
  Województwo
  55%
  Kraj
  53%

Dolsk - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Dolska wyniosła w 2021 roku 28,0 mln złotych, co daje 4,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Dolska - 34.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (10.6%) oraz na Dział 926 - Kultura fizyczna i sport (3.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 576,3 tys złotych, czyli 2,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Dolska wyniosła w 2021 roku 31,5 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 8.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (30.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (29.4%) oraz z Dział 801 - Oświata i wychowanie (2.4%). W budżecie Dolska wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 712 złotych na mieszkańca (13,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 35,0 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,6%.
 • Wydatki budżetu w Dolsku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Dolska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Dolsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Dolska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,0 mln

  3,4 tys(100%)

  20,1 mln

  3,4 tys(100%)

  25,5 mln

  4,3 tys(100%)

  22,9 mln

  3,9 tys(100%)

  23,2 mln

  3,9 tys(100%)

  25,1 mln

  4,3 tys(100%)

  26,0 mln

  4,4 tys(100%)

  28,0 mln

  4,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  6,6 mln

  4,2 tys(32.8%)

  6,5 mln

  4,1 tys(32.3%)

  6,8 mln

  4,3 tys(26.5%)

  7,9 mln

  5,0 tys(34.5%)

  7,5 mln

  4,8 tys(32.3%)

  8,2 mln

  5,3 tys(32.7%)

  8,1 mln

  5,2 tys(31.1%)

  9,6 mln

  6,2 tys(34.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,4 mln

  1,5 tys(11.8%)

  2,3 mln

  1,5 tys(11.4%)

  2,2 mln

  1,4 tys(8.5%)

  2,3 mln

  1,5 tys(10.1%)

  2,4 mln

  1,5 tys(10.2%)

  2,4 mln

  1,5 tys(9.4%)

  2,3 mln

  1,5 tys(8.8%)

  3,0 mln

  1,9 tys(10.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  690(5.4%)

  938,1 tys

  597(4.7%)

  855,7 tys

  545(3.4%)

  849,6 tys

  542(3.7%)

  834,1 tys

  535(3.6%)

  970,5 tys

  622(3.9%)

  868,3 tys

  559(3.3%)

  995,2 tys

  642(3.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  1,9 tys(14.8%)

  2,8 mln

  1,8 tys(14%)

  6,9 mln

  4,4 tys(26.9%)

  899,2 tys

  573(3.9%)

  910,5 tys

  584(3.9%)

  952,4 tys

  611(3.8%)

  972,3 tys

  626(3.7%)

  981,4 tys

  633(3.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  757,4 tys

  481(3.8%)

  4,3 mln

  2,8 tys(21.6%)

  3,3 mln

  2,1 tys(13.1%)

  617,4 tys

  394(2.7%)

  1,1 mln

  707(4.7%)

  797,2 tys

  511(3.2%)

  806,8 tys

  520(3.1%)

  839,9 tys

  542(3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  821(6.5%)

  1,1 mln

  708(5.5%)

  3,8 mln

  2,4 tys(14.9%)

  689,1 tys

  439(3%)

  716,6 tys

  459(3.1%)

  581,6 tys

  373(2.3%)

  999,7 tys

  644(3.8%)

  832,7 tys

  537(3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,7 mln

  2,4 tys(18.5%)

  806,3 tys

  513(4%)

  416,1 tys

  265(1.6%)

  775,3 tys

  494(3.4%)

  677,3 tys

  434(2.9%)

  556,8 tys

  357(2.2%)

  497,1 tys

  320(1.9%)

  785,1 tys

  507(2.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  450,3 tys

  286(2.2%)

  493,8 tys

  314(2.5%)

  558,1 tys

  355(2.2%)

  510,6 tys

  325(2.2%)

  571,8 tys

  367(2.5%)

  1,2 mln

  738(4.6%)

  765,4 tys

  493(2.9%)

  610,9 tys

  394(2.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  374,0 tys

  237(1.9%)

  346,1 tys

  220(1.7%)

  399,9 tys

  255(1.6%)

  537,4 tys

  342(2.3%)

  456,2 tys

  292(2%)

  430,5 tys

  276(1.7%)

  392,0 tys

  252(1.5%)

  214,1 tys

  138(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  99,8 tys

  63,4(0.5%)

  124,6 tys

  79,3(0.6%)

  99,6 tys

  63,4(0.4%)

  149,2 tys

  95,1(0.7%)

  181,1 tys

  116(0.8%)

  155,9 tys

  100,0(0.6%)

  156,6 tys

  101(0.6%)

  155,9 tys

  101(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  106,6 tys

  67,7(0.5%)

  111,5 tys

  71,0(0.6%)

  108,9 tys

  69,3(0.4%)

  90,5 tys

  57,7(0.4%)

  107,1 tys

  68,6(0.5%)

  122,7 tys

  78,7(0.5%)

  111,6 tys

  71,9(0.4%)

  123,1 tys

  79,4(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  54,1 tys

  34,4(0.3%)

  52,3 tys

  33,3(0.3%)

  35,1 tys

  22,3(0.1%)

  50,8 tys

  32,3(0.2%)

  80,9 tys

  51,9(0.3%)

  44,7 tys

  28,6(0.2%)

  49,9 tys

  32,2(0.2%)

  51,2 tys

  33,0(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  61,9 tys

  39,3(0.3%)

  42,2 tys

  26,9(0.2%)

  37,2 tys

  23,7(0.1%)

  44,9 tys

  28,6(0.2%)

  28,4 tys

  18,2(0.1%)

  18,7 tys

  12,0(0.1%)

  19,8 tys

  12,7(0.1%)

  48,4 tys

  31,2(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  96,4 tys

  61,2(0.5%)

  79,2 tys

  50,4(0.4%)

  62,8 tys

  40,0(0.2%)

  46,7 tys

  29,8(0.2%)

  42,0 tys

  26,9(0.2%)

  51,0 tys

  32,7(0.2%)

  42,9 tys

  27,6(0.2%)

  32,5 tys

  21,0(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  45,5 tys

  28,9(0.2%)

  50,0 tys

  31,8(0.2%)

  5,0 tys

  3,2(0%)

  1,2 tys

  0,7(0%)

  81,9 tys

  52,5(0.4%)

  49,5 tys

  31,7(0.2%)

  51,7 tys

  33,3(0.2%)

  1,1 tys

  0,7(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  21,0 tys

  13,3(0.1%)

  1,7 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Dolsku według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Dolska według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Dolsk, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Dolska według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,3 mln

  3,0 tys(100%)

  19,6 mln

  3,3 tys(100%)

  21,4 mln

  3,6 tys(100%)

  23,9 mln

  4,1 tys(100%)

  24,4 mln

  4,1 tys(100%)

  26,1 mln

  4,4 tys(100%)

  28,9 mln

  4,9 tys(100%)

  31,5 mln

  5,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,1 mln

  3,9 tys(35.4%)

  6,2 mln

  3,9 tys(31.4%)

  6,4 mln

  4,1 tys(30.1%)

  6,8 mln

  4,4 tys(28.6%)

  6,9 mln

  4,4 tys(28.3%)

  6,9 mln

  4,4 tys(26.4%)

  7,8 mln

  5,0 tys(26.9%)

  9,6 mln

  6,2 tys(30.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  6,2 mln

  3,9 tys(35.6%)

  6,5 mln

  4,1 tys(33.1%)

  6,8 mln

  4,3 tys(31.7%)

  7,6 mln

  4,9 tys(32%)

  7,9 mln

  5,0 tys(32.2%)

  8,4 mln

  5,4 tys(32.3%)

  8,8 mln

  5,7 tys(30.4%)

  9,3 mln

  6,0 tys(29.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  471,7 tys

  299(2.7%)

  483,8 tys

  308(2.5%)

  500,4 tys

  319(2.3%)

  589,2 tys

  376(2.5%)

  632,0 tys

  405(2.6%)

  638,6 tys

  409(2.4%)

  630,6 tys

  406(2.2%)

  755,4 tys

  487(2.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  562,2 tys

  357(3.2%)

  2,2 mln

  1,4 tys(11.4%)

  531,8 tys

  339(2.5%)

  542,8 tys

  346(2.3%)

  570,9 tys

  366(2.3%)

  731,1 tys

  469(2.8%)

  728,4 tys

  469(2.5%)

  716,9 tys

  462(2.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  518,6 tys

  335(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  759,9 tys

  483(4.4%)

  177,9 tys

  113(0.9%)

  559,2 tys

  356(2.6%)

  186,9 tys

  119(0.8%)

  284,5 tys

  182(1.2%)

  198,2 tys

  127(0.8%)

  158,3 tys

  102(0.5%)

  406,1 tys

  262(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  127,2 tys

  80,7(0.7%)

  125,6 tys

  80,0(0.6%)

  123,0 tys

  78,3(0.6%)

  121,2 tys

  77,2(0.5%)

  117,9 tys

  75,6(0.5%)

  116,7 tys

  74,8(0.4%)

  137,4 tys

  88,5(0.5%)

  166,5 tys

  107(0.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  1,5 tys(13.4%)

  2,2 mln

  1,4 tys(11.1%)

  6,2 mln

  4,0 tys(29.1%)

  243,1 tys

  155(1%)

  187,9 tys

  120(0.8%)

  159,5 tys

  102(0.6%)

  164,1 tys

  106(0.6%)

  156,1 tys

  101(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  109,4 tys

  69,4(0.6%)

  112,7 tys

  71,7(0.6%)

  116,5 tys

  74,1(0.5%)

  106,3 tys

  67,7(0.4%)

  111,2 tys

  71,3(0.5%)

  81,1 tys

  52,0(0.3%)

  78,3 tys

  50,4(0.3%)

  79,9 tys

  51,6(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  79,5 tys

  50,5(0.5%)

  182,4 tys

  116(0.9%)

  73,0 tys

  46,5(0.3%)

  45,5 tys

  29,0(0.2%)

  54,0 tys

  34,6(0.2%)

  64,7 tys

  41,5(0.2%)

  33,9 tys

  21,8(0.1%)

  49,1 tys

  31,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  73,7 tys

  46,8(0.4%)

  54,2 tys

  34,5(0.3%)

  43,6 tys

  27,7(0.2%)

  27,0 tys

  17,2(0.1%)

  17,8 tys

  11,4(0.1%)

  21,9 tys

  14,1(0.1%)

  25,1 tys

  16,2(0.1%)

  16,1 tys

  10,4(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  3,6 tys

  2,3(0%)

  3,2 tys

  2,0(0%)

  2,8 tys

  1,8(0%)

  10,1 tys

  6,4(0%)

  10,1 tys

  6,5(0%)

  10,5 tys

  6,7(0%)

  11,2 tys

  7,2(0%)

  11,3 tys

  7,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  6,9 tys

  4,4(0%)

  6,0 tys

  3,8(0%)

  4,9 tys

  3,1(0%)

  6,7 tys

  4,3(0%)

  8,2 tys

  5,3(0%)

  3,5 tys

  2,2(0%)

  433,1 tys

  279(1.5%)

  3,0 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  45,5 tys

  28,9(0.3%)

  50,0 tys

  31,8(0.3%)

  5,0 tys

  3,2(0%)

  1,2 tys

  0,7(0%)

  81,9 tys

  52,5(0.3%)

  49,5 tys

  31,7(0.2%)

  51,7 tys

  33,3(0.2%)

  1,1 tys

  0,7(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  21,0 tys

  13,3(0.1%)

  1,7 tys

  1,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  440,0 tys

  279(2.5%)

  1,3 mln

  848(6.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  79,9 tys

  50,9(0.3%)

  1 000

  0,6(0%)

  14,3 tys

  9,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  27,3 tys

  17,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  12,3 tys

  7,8(0.1%)

  3,2 tys

  2,0(0%)

  24,8 tys

  15,8(0.1%)

  31,5 tys

  20,2(0.1%)

  5,4 tys

  3,4(0%)

  22,4 tys

  14,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Dolsk - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 385 mieszkańców Dolska jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 180 kobiet oraz 205 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 20,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,5% mieszkańców Dolska, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 11,8% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa wielkopolskiego mieszkańcy Dolska mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Dolsku największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (22,4%) oraz wyższe (22,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,1%) oraz średnie zawodowe (22,8%).

  W roku 2021 w Dolsku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 4 oddziałów uczęszczało 86 dzieci (38 dziewczynek oraz 48 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Dolsku mieściło się 1 przedszkole, w którym do 6 oddziałów uczęszczało 115 dzieci (59 dziewczynek oraz 56 chłopców). Dostępnych było 117 miejsc.

  13,5% mieszkańców Dolska w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (13,3% wśród dziewczynek i 13,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 488 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,15 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 315 uczniów (153 kobiety oraz 162 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Dolsku placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 240 uczniów (120 kobiet oraz 120 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 22,3% ludności (18,9% wśród dziewczynek i 25,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,5 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 20,0% mieszkańców (25,0% wśród dziewczyn i 15,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,2% mieszkańców Dolska w wieku potencjalnej nauki (23,9% kobiet i 28,3% mężczyzn).

 • 18,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  18,3%
  woj. wielkopolskie
  23,5%
  Kraj
  25,2%
 • 22,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Dolsk
  33,9%
  woj. wielkopolskie
  33,7%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Dolsk
  2,8%
  woj. wielkopolskie
  3,0%
  Kraj
  3,3%
 • 3,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Dolsk
  10,4%
  Województwo
  10,9%
  Polska
  11,9%
 • 12,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Dolsk
  20,7%
  Wielkopolskie
  19,9%
  Kraj
  20,0%
 • 18,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Dolsk
  29,5%
  Wielkopolskie
  25,0%
  Kraj
  21,2%
 • 22,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Dolsk
  3,3%
  Województwo
  3,1%
  Polska
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  11,8%
  Województwo
  11,5%
  Kraj
  12,3%
 • 14,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,3%
  woj. wielkopolskie
  3,2%
  Kraj
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Dolsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1488 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 488,0
  woj. wielkopolskie
  910,0
  Cały kraj
  896,0
 • 0,15 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Miasto
  0,15
  woj. wielkopolskie
  0,83
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 4 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 250 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Dolsk) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86 Dzieci
 • 38 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 48 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,2%
  55,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 17 3 lata
 • 17
 • 19 4 lata
 • 19
 • 25 5 lata
 • 25
 • 22 6 lat
 • 22
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 12 3 lata
 • 12
 • 6 4 lata
 • 6
 • 10 5 lata
 • 10
 • 8 6 lat
 • 8
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 5 3 lata
 • 5
 • 13 4 lata
 • 13
 • 15 5 lata
 • 15
 • 14 6 lat
 • 14
 •  
 • 7,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 7,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 0,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 0,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Dolsku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dolsku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe "Stokrotki" w Dolsku
  Publiczne
  61 282-52-13
  ul. Śremskie Przedmieście 35
  63-140 Dolsk
  817113
 • Szkoły podstawowe w Dolsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Dolsk) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 315 Uczniowie
 • 153 Kobiety
  (uczniowie)
 • 162 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 43 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Absolwenci
 • 15 Kobiety
  (absolwenci)
 • 28 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  18,5
  Wielkopolskie
  17,0
  Kraj
  16,7
 •  
 • 24,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Dolsku(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dolsku aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku (Janusz Kusociński)
  Publiczna
  61 282-51-22
  61 282-51-22
  ul. Kościańska 4
  63-140 Dolsk
  1225724
 • Edukacyjne grupy wieku w Dolsku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 13,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 22,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 17,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 20,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 25,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Dolsk, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Dolsk, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Dolsk, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dolsk - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Dolsku

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Dolsku w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Dolsku
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Według danych z 2021 w Dolsku działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 22 867 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 392 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 5
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Dolsku działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 53 członków. Zarejestrowano 43 ćwiczących (mężczyźni: 31, kobiety: 12, chłopcy do lat 18: 10, dziewczęta do lat 18: 0). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Dolsku w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Dolsku
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Dolska znajduje się 12 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Dolsku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 2. poł. XV w.dnia 1932-12-22, wykaz dokumentów: 2418/A z 1932-12-22; 2418/A z 1953-01-16
  • Miasto z 1396 r.dnia 1956-02-23, wykaz dokumentów: Kl.IV-73/17/56 z 1956-02-23
  • Plebania z 1758 - 1770 (ul. Kościelna 1)dnia 1968-07-16, wykaz dokumentów: 157/A z 1968-07-16
  • Oficyna mieszkalna z 1758 - 1770 (ul. Kościelna 1)dnia 1968-07-16, wykaz dokumentów: 157/A z 1968-07-16
  • Oficyna mieszkalna z 1760 r. (ul. Kościańska 4)dnia 1968-07-17, wykaz dokumentów: 158/A z 1968-07-17; brak numeru z 1986-08-28
  • Kościół z 1618 r.dnia 1968-07-17, wykaz dokumentów: 159/A z 1968-07-17
  • Kościół z 1613 r.dnia 1970-02-16, wykaz dokumentów: 837/A z 1970-02-16
  • Dzwonnica z 1790 r.dnia 1970-02-16, wykaz dokumentów: 838/A z 1970-02-16
  • Mur/ogrodzenie z XVIII w.dnia 1970-02-16, wykaz dokumentów: 838/A z 1970-02-16
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. pl. Wyzwolenia 23)dnia 1970-06-22, wykaz dokumentów: 1160/A z 1970-06-22
  • Willa z 1903 r. (ul. Śremskie Przedmieście 23)dnia 1975-04-23, wykaz dokumentów: 1716/A z 1975-04-23
  • Park z końca XIX w.dnia 1985-08-25, wykaz dokumentów: 2016/A z 1985-08-25
 • Formy ochrony przyrody w Dolsku
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Dolska znajduje się 11 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Dolsku
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: Głaz narzutowy - piaskowiec kwarcytowy, Data ustanowienia: 1957-01-15, Opis granicy: leży we wgłębieniu terenowym w lesie oddział 149 (w pobliżu pola) leśnictwo Orliniec Nadleśnictwo Książ
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 drzew (początkowo 3 drzewa 1 zniesiono) 1: próchnica pnia; 2: posusz 5%, Data ustanowienia: 1957-01-15, Opis granicy: rosną na wsch. od lasu Orliniec dwa na polu jeden przy skraju lasu
  • Pomnik przyrodyOpis: Głaz narzutowy - granit, Data ustanowienia: 1967-07-08, Opis granicy: leży przy jeziorze Dolskim Wielkim i oddziału 190 J Leśnictwo Ostrowieczno
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: grupa 2 drzew; 1: ubytki w pniu próchnica pnia; 2: drzewo posuszowe, Data ustanowienia: 1995-01-20, Opis granicy: rosną w oddziale 115b leśnictwa Orliniec na skraju lasu naprzeciw kościoła w m. Błażejewo
  • Pomnik przyrodyOpis: jeden konar odcięty, Data ustanowienia: 1996-09-30, Opis granicy: na terenie plebani naprzeciwko szkoły podstawowej
  • Pomnik przyrodyOpis: powyżej pierśnicy rozwidla się na 4 pnie wyciek soków, Data ustanowienia: 1996-09-30, Opis granicy: rosną w parku podworskim w Mełpinie
  • Pomnik przyrodyOpis: na wyższej części pnia wyryte napisy, Data ustanowienia: 1996-09-30, Opis granicy: rosną w parku podworskim w Mełpinie
  • Pomnik przyrodyOpis: powyżej pieśnicy rozwidla się na 2 pni nie wszystkie rany zalepione przez kalus, Data ustanowienia: 1996-09-30, Opis granicy: rosną w parku podworskim w Mełpinie
  • Pomnik przyrodyOpis: powyżej pierśnicy rozwidla się na 3 pnie, Data ustanowienia: 1996-09-30, Opis granicy: rosną w parku podworskim w Mełpinie
  • Pomnik przyrodyOpis: posusz 15%, Data ustanowienia: 1996-09-30, Opis granicy: rosną w parku podworskim w Mełpinie
  • Pomnik przyrodyOpis: rozwidlony na 2 konary, Data ustanowienia: 1996-09-30, Opis granicy: rośnie na podwórzu koło byłej weterynarii w Dolsku

Dolsk - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 9 wypadków drogowych w Dolsku odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 9 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 579,5 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 64,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Dolsku znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu śremskiego.

  Powiat śremski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Dolsku
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 9 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 9 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 1 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Dolsku w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 579,52 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  579,5
  Województwo
  960,3
  Cały kraj
  1 035,8
 • 64,39 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  64,4
  woj. wielkopolskie
  97,3
  Polska
  98,5
 • 579,52 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Dolsk
  579,5
  Województwo
  1 130,3
  Cała Polska
  1 251,4
 • 11,11 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  11,1
  Wielkopolskie
  10,1
  Cały kraj
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  100,0
  Wielkopolskie
  117,7
  Polska
  120,8
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Dolsk przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 434droga wojewódzka nr 434(Kleszczewo - Nagradowice - Krzyżowniki - Śródka - Szczodrzykowo - Dziećmierowo - Kórnik - Czmoń - Zbrudzewo - Śrem - Borgowo - Drzonek - Dolsk - Księginki - Małachowo - Kunowo - Gostyń - Stara Krobia - Żychlewo - Krobia - Kuczyna - Ciołkowo - Zmysłowo - Roszkówko - Annopol - Sarnowa - Rawicz)
  • DW 437droga wojewódzka nr 437( Dolsk - Koszkowo)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Dolsk nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 360Linia kolejowa nr 360: Jarocin - Kąkolewo [o znaczeniu drugorzędnym] (Jarocin - Brzostów Wielkopolski - Góra - Łobzowiec - Wojciechowo - Borek Wielkopolski - Strumiany - Zalesie Wielkopolskie - Godurowo - Piaski Wielkopolskie - Gostyń - Gola - Kosowo Wielkopolskie - Krzemieniewo - Garzyn - Kąkolewo)
  • LK 369Linia kolejowa nr 369: Mieszków - Śrem [o znaczenia miejscowym] (Mieszków - Panienka - Chwałkowo Kościelne - Książ Wielkopolski - Konarskie - Wieszczyczyn - Pysząca - Grzymysław - Śrem Odlewnia - Śrem)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Dolsku istnieje 33 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 9 Maja

  ul. Akacjowa

  ul. Azaliowa

  ul. Brzozowa

  ul. Fiołkowa

  ul. Gajowa

  ul. Garncarska

  ul. Gostyńskie Przedmieście

  ul. Irysowa

  os. Jaskółki

  ul. Jaśminowa

  ul. Konwaliowa

  ul. Kościańska

  ul. Kościelna

  ul. Krupczyn

  ul. Lipowa

  ul. Malwowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Pocztowa

  ul. Podgórna

  ul. Podrzekta

  ul. Polna

  ul. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Rybarska

  ul. Różana

  ul. Szkolna

  ul. Topolowa

  ul. Wczasowa

  ul. Widokowa

  ul. Wrzosowa

  pl. Wyzwolenia

  ul. Śremskie Przedmieście

  ul. św. Ducha