Kosów Lacki w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Kosów Lacki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kosów Lacki to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu sokołowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kosów Lacki.
 • 2 087 Liczba mieszkańców
 • 11,6 km² Powierzchnia
 • 180,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XIII wiek Data założenia
 • 1723-1869, odz. 1 stycznia 2000 Uzyskanie praw miejskich
 • WSK Tablice rejestracyjne
 • Jan Stanisław Słomiak Burmistrz miasta
Kosów Lacki na mapie
Identyfikatory
 • 22.147052.5960 Współrzędne GPS
 • 1429054 TERYT (TERC)
 • 0676128 SIMC
Herb miasta Kosów Lacki
Kosów Lacki herb

Kosów Lacki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
08-330Poczta Kosów Lacki, ul. Wolności 14

Kosów Lacki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kosowie Lackim)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Sokołowie Podlaskim (podlega pod: ZUS Oddział w Siedlcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 8.00-16.00, Wt: 8.00-16.00, Śr: 8.00-16.00, Cz: 8.00-16.00, Pt: 8.00-16.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Piłsudskiego 2
08-300 Sokołów Podlaski
Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki
(25) 787-91-05
(25) 787-90-38
ul. Kolejowa 2
08-330 Kosów Lacki

Kosów Lacki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Kosów Lacki jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 087, z czego 51,1% stanowią kobiety, a 48,9% mężczyźni. W latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 4,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kosowa Lackiego zawarli w 2019 roku 14 małżeństw, co odpowiada 6,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,6% mieszkańców Kosowa Lackiego jest stanu wolnego, 57,4% żyje w małżeństwie, 2,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,3% to wdowy/wdowcy.

  Kosów Lacki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,48 na 1000 mieszkańców Kosowa Lackiego. W 2019 roku urodziło się 20 dzieci, w tym 60,0% dziewczynek i 40,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 438 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,74 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2018 roku 43,4% zgonów w Kosowie Lackim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,8% zgonów w Kosowie Lackim były nowotwory, a 10,2% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kosowa Lackiego przypada 10.05 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2019 roku zarejestrowano 28 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 25 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kosowa Lackiego 3. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  63,1% mieszkańców Kosowa Lackiego jest w wieku produkcyjnym, 16,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kosowa Lackiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 2 087 Liczba mieszkańców
 • 1 067 Kobiety
 • 1 020 Mężczyźni
 • 51,1%
  48,9%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 96 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 96 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kosowie Lackim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kosowie Lackim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kosowie Lackim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kosowa Lackiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 41,4 latŚredni wiek mieszkańców
 • Kosów Lacki
  41,4 lat
  Województwo
  41,5 lat
  Cały kraj
  41,9 lat
 • 43,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kosów Lacki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kosowa Lackiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kosów Lacki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kosów Lacki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kosów Lacki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,6% Kawalerowie/Panny
 • Kosów Lacki
  28,7%
  Mazowieckie
  28,4%
  Kraj
  28,8%
 • 21,9% Kobiety
  (Panny)
 • 35,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 57,4%Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  57,4%
  Mazowieckie
  55,4%
  Kraj
  55,8%
 • 56,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,3% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  11,2%
  Województwo
  9,9%
  Kraj
  9,6%
 • 18,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  2,6%
  woj. mazowieckie
  5,8%
  Cała Polska
  5,0%
 • 3,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Kosów Lacki
  0,1%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,8%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kosowie Lackim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • Tutaj
  6,7
  woj. mazowieckie
  4,9
  Cała Polska
  4,8
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Miasto
  1,4
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cały kraj
  1,7
 • 14 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kosowie Lackim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • -1 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -1 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 0 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,48 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,5
  Mazowieckie
  0,4
  Cała Polska
  -0,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kosowie Lackim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kosowie Lackim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kosowie Lackim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kosowie Lackim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 20 Urodzenia żywe
 • 12 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 60,0%
  40,0%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Kosów Lacki
  9,6
  Województwo
  11,0
  Kraj
  9,8
 • 43,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  43,8
  woj. mazowieckie
  46,5
  Cała Polska
  41,8
 • 13 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 13
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 100 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100
 • 86 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 86
 • 41 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 41
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 438 gŚrednia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 400 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 475 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 438 g
  woj. mazowieckie
  3 399 g
  Cała Polska
  3 368 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 66 Waga 4000g - 4499g
 • 66
 • 175 Waga 3500g - 3999g
 • 175
 • 182 Waga 3000g - 3499g
 • 182
 • 53 Waga 2500g - 2999g
 • 53
 • 17 Waga 2000g - 2499g
 • 17
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,44 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,44
  Mazowieckie
  1,57
  Polska
  1,42
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Kosów Lacki
  0,71
  woj. mazowieckie
  0,76
  Kraj
  0,69
 • 0,74 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,74
  Mazowieckie
  1,03
  Polska
  0,92
 • Statystyki zgonów w Kosowie Lackim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 21 Zgony
 • 13 Kobiety
  (Zgony)
 • 8 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 61,9%
  38,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,1 Zgony na 1000 ludności
 • Kosów Lacki
  10,1
  Mazowieckie
  10,7
  Polska
  10,7
 • 136,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  136,0
  woj. mazowieckie
  96,8
  Cały kraj
  109,3
 • 5,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,9
  woj. mazowieckie
  3,2
  Cała Polska
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Kosów Lacki
  3,2
  Województwo
  3,0
  Cały kraj
  3,1
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sokołowskim w latach 2002-2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Kosów Lacki
  43,4%
  Województwo
  34,7%
  Cały kraj
  40,5%
 • 22,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Kosów Lacki
  22,8%
  Mazowieckie
  25,5%
  Kraj
  26,4%
 • 10,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Kosów Lacki
  10,2%
  Mazowieckie
  8,5%
  Polska
  6,7%
 • 7,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  7,0
  Cała Polska
  9,8
 • 65,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  65,6
  Cały kraj
  72,2
 • 286,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  286,7
  Województwo
  278,2
  Cała Polska
  284,5
 • 257,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  257,4
  Kraj
  263,9
 • 545,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 630,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 460,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kosów Lacki
  545,8
  Mazowieckie
  378,0
  Cały kraj
  437,2
 • 49,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 18,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 78,9 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  49,8
  woj. mazowieckie
  58,3
  Kraj
  71,0
 • 47,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Kosów Lacki
  47,3
  Województwo
  36,3
  Cała Polska
  34,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  0,0
  woj. mazowieckie
  7,5
  Kraj
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  Mazowieckie
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 28 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 15 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 25 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 3 Saldo migracji
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 3 Saldo migracji wewnętrznych
 • 5 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kosowie Lackim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 73,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kosów Lacki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kosów Lacki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w Kosowie Lackim oddano do użytku 7 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,35 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kosowie Lackim to 825 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 395 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kosowie Lackim to 5,86 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2019 roku w Kosowie Lackim to 162,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 92,61% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 82,55% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 78,30% mieszkań posiada łazienkę, 74,06% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 825 Liczba nieruchomości w 2019 roku
 • 395,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  395,10
  Mazowieckie
  426,20
  Cała Polska
  380,50
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2000-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 89,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  89,70 m2
  woj. mazowieckie
  72,30 m2
  Cała Polska
  74,20 m2
 • 35,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  35,40 m2
  Mazowieckie
  30,80 m2
  Kraj
  28,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2000-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 4,18 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Kosów Lacki
  4,18
  Województwo
  3,62
  Cała Polska
  3,82
 • 2,53 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Kosów Lacki
  2,53
  Województwo
  2,35
  Polska
  2,63
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,60
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,69
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2000-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 7 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2019 roku
 • 3,35 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Miasto
  3,35
  woj. mazowieckie
  7,96
  Polska
  5,40
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2001-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 41 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2019
 • 5,86 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Miasto
  5,86
  Mazowieckie
  3,49
  Kraj
  3,78
 • 19,65 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2019 roku)
 • Miasto
  19,65
  woj. mazowieckie
  27,78
  Polska
  20,42
 • 1 140 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2019
 • 162,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2019 roku)
 • Kosów Lacki
  162,9 m2
  Mazowieckie
  82,3 m2
  Kraj
  88,6 m2
 • 0,55 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2019 roku)
 • Kosów Lacki
  0,55 m2
  Województwo
  0,65 m2
  Polska
  0,48 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2001-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 92,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Kosów Lacki
  92,61%
  Województwo
  95,93%
  Kraj
  96,88%
 • 82,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  82,55%
  Województwo
  93,66%
  Cały kraj
  93,83%
 • 78,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  78,30%
  woj. mazowieckie
  91,69%
  Cała Polska
  91,54%
 • 74,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  74,06%
  Mazowieckie
  86,80%
  Kraj
  82,60%
 • 0,00% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Województwo
  56,98%
  Polska
  55,52%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

Kosów Lacki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • W Kosowie Lackim na 1000 mieszkańców pracuje 420osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 49,8% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,2% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kosowie Lackim wynosiło w 2019 roku 4,2% (4,9% wśród kobiet i 3,7% wśród mężczyzn). Jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kosowie Lackim wynosiło 3 992,80 PLN, co odpowiada 82.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kosowa Lackiego 110 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 207 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 97.

  44,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Kosowa Lackiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 22,8% w przemyśle i budownictwie, a 13,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 420 Pracujący na 1000 ludności (rok 2018)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  420,0
  Województwo
  309,0
  Kraj
  251,0
 • 4,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,9% Kobiety
 • 3,4% Mężczyźni
 • Kosów Lacki
  4,2%
  Województwo
  4,4%
  Cała Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kosowie Lackim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kosowie Lackim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kosowie Lackim w latach 2004 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 3 993 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  3 993 PLN
  woj. mazowieckie
  5 889 PLN
  Kraj
  4 835 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kosowie Lackim w latach 2002 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 110 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 207 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 97 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,88 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 44,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 37,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 51,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 22,8% Przemysł i budownictwo
 • 19,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 26,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,6% Pozostałe
 • 28,4% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kosowie Lackim w latach 2006 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 878 Pracujący ogółem
 • 437 Kobiety
 • 441 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kosowie Lackim w latach 1995 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 16,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,1% W wieku produkcyjnym
 • 56,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kosów Lacki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 58,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  58,6
  Mazowieckie
  69,6
  Cała Polska
  66,7
 • 32,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  32,4
  woj. mazowieckie
  37,0
  Cały kraj
  36,5
 • 124,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  124,1
  Mazowieckie
  113,6
  Kraj
  121,0
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 60,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kosów Lacki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W Kosowie Lackim w roku 2019 w rejestrze REGON zarejestrowane były 163 podmioty gospodarki narodowej, z czego 127 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 10 nowych podmiotów, a 5 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (17) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (8) w roku 2017. W tym samym okresie najwięcej (14) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2012 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kosowie Lackim najwięcej (6) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (151) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,1% (5) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,4% (56) podmiotów, a 62,6% (102) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kosowie Lackim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (29.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 163 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 56 Przemysł i budownictwo
 • 102 Pozostała działalność
 • 10 Podmioty nowo zarejestrowane w Kosowie Lackim w 2019 roku
 • 5 Podmioty wyrejestrowane w Kosowie Lackim w 2019 roku
 • 127 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 151 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 151
 • 10 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 10
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 161 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 161
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 9 Spółki handlowe ogółem
 • 9
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 3 Spółki cywilne ogółem
 • 3
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 127 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 37 Budownictwo
 • 37
 • 35 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 35
 • 9 Przetwórstwo przemysłowe
 • 9
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 7 Pozostała działalność
 • 7
 • 7 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 7
 • 6 Transport i gospodarka magazynowa
 • 6
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kosów Lacki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W 2019 roku w Kosowie Lackim stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 30 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,28 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kosowie Lackim wynosi 79,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kosowa Lackiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,65 (wykrywalność 76%) oraz przeciwko mieniu - 4,96 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,26 (95%), o charakterze gospodarczym - 2,52 (74%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kosowa Lackiego.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kosów Lacki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 30
 • 18 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 18
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 5 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 5
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 10 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 10
 • 14,28 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Kosów Lacki
  14,28
  Mazowieckie
  21,24
  Cała Polska
  20,75
 • 8,65 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,65
  Mazowieckie
  14,55
  Cały kraj
  13,21
 • 2,52 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,52
  woj. mazowieckie
  4,17
  Cały kraj
  4,88
 • 2,26 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,26
  woj. mazowieckie
  1,84
  Cały kraj
  1,86
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,30
  woj. mazowieckie
  0,34
  Cały kraj
  0,43
 • 4,96 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Kosów Lacki
  4,96
  Województwo
  11,23
  Kraj
  9,85
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kosów Lacki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Kosów Lacki
  80%
  Województwo
  63%
  Polska
  73%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Kosów Lacki
  77%
  woj. mazowieckie
  54%
  Polska
  65%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  74%
  woj. mazowieckie
  72%
  Cały kraj
  82%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Kosów Lacki
  96%
  Mazowieckie
  98%
  Cały kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  94%
  Województwo
  83%
  Polska
  86%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  57%
  Mazowieckie
  40%
  Cały kraj
  53%

Kosów Lacki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Suma wydatków z budżetu Kosowa Lackiego wyniosła w 2018 roku 26,7 mln złotych, co daje 4,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16% w porównaniu do roku 2017. Największa część budżetu Kosowa Lackiego - 27.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (18.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,0 mln złotych, czyli 18,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kosowa Lackiego wyniosła w 2018 roku 25,5 mln złotych, co daje 4,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 4.2% w porównaniu do roku 2017. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (39.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.1%) oraz z Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (3%). W budżecie Kosowa Lackiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 872 złotych na mieszkańca (20,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,0 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 17,7%.
 • Wydatki budżetu w Kosowie Lackim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kosowa Lackiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kosów Lacki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kosowa Lackiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  17,5 mln

  2,6 tys(100%)

  18,4 mln

  2,8 tys(100%)

  17,8 mln

  2,7 tys(100%)

  20,9 mln

  3,3 tys(100%)

  20,0 mln

  3,2 tys(100%)

  22,1 mln

  3,5 tys(100%)

  23,3 mln

  3,8 tys(100%)

  26,7 mln

  4,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,2 mln

  3,3 tys(41%)

  7,5 mln

  3,4 tys(40.8%)

  7,3 mln

  3,4 tys(41.2%)

  7,5 mln

  3,5 tys(35.7%)

  7,7 mln

  3,6 tys(38.4%)

  7,3 mln

  3,4 tys(33.2%)

  7,3 mln

  3,4 tys(31.4%)

  7,4 mln

  3,5 tys(27.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  871(10.9%)

  2,1 mln

  942(11.3%)

  1,4 mln

  657(8.1%)

  4,8 mln

  2,2 tys(22.9%)

  3,3 mln

  1,5 tys(16.3%)

  2,0 mln

  917(9%)

  1,8 mln

  868(7.9%)

  5,0 mln

  2,4 tys(18.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  734(9.2%)

  1,6 mln

  745(8.9%)

  1,7 mln

  755(9.3%)

  1,8 mln

  822(8.5%)

  1,9 mln

  874(9.4%)

  1,9 mln

  864(8.5%)

  2,1 mln

  978(8.9%)

  2,2 mln

  1,1 tys(8.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,8 mln

  1,3 tys(15.8%)

  2,8 mln

  1,3 tys(15.4%)

  2,9 mln

  1,3 tys(16.2%)

  3,0 mln

  1,4 tys(14.6%)

  3,0 mln

  1,4 tys(15%)

  6,9 mln

  3,2 tys(31.4%)

  1,3 mln

  601(5.5%)

  1,3 mln

  638(5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  313,0 tys

  143(1.8%)

  628,4 tys

  286(3.4%)

  2,0 mln

  929(11.4%)

  872,9 tys

  406(4.2%)

  966,6 tys

  449(4.8%)

  1,5 mln

  675(6.6%)

  1,0 mln

  481(4.4%)

  986,0 tys

  472(3.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,3 mln

  577(7.2%)

  648,5 tys

  295(3.5%)

  724,8 tys

  331(4.1%)

  743,6 tys

  346(3.6%)

  763,3 tys

  355(3.8%)

  930,2 tys

  431(4.2%)

  1,0 mln

  494(4.5%)

  858,8 tys

  411(3.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  353,2 tys

  162(2%)

  1,0 mln

  466(5.6%)

  542,1 tys

  248(3%)

  678,3 tys

  315(3.3%)

  1,6 mln

  733(7.9%)

  599,9 tys

  278(2.7%)

  833,1 tys

  393(3.6%)

  804,9 tys

  386(3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  238,9 tys

  109(1.4%)

  256,3 tys

  117(1.4%)

  290,7 tys

  133(1.6%)

  240,2 tys

  112(1.2%)

  221,6 tys

  103(1.1%)

  363,0 tys

  168(1.6%)

  306,3 tys

  144(1.3%)

  453,1 tys

  217(1.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  276,1 tys

  126(1.6%)

  258,5 tys

  118(1.4%)

  264,0 tys

  121(1.5%)

  261,4 tys

  121(1.3%)

  177,7 tys

  82,6(0.9%)

  149,6 tys

  69,2(0.7%)

  177,8 tys

  83,9(0.8%)

  378,7 tys

  181(1.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  69,7 tys

  31,8(0.4%)

  68,5 tys

  31,2(0.4%)

  61,3 tys

  28,0(0.3%)

  121,7 tys

  56,6(0.6%)

  108,2 tys

  50,3(0.5%)

  90,6 tys

  41,9(0.4%)

  135,1 tys

  63,7(0.6%)

  213,7 tys

  102(0.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  919,0 tys

  420(5.3%)

  933,2 tys

  425(5.1%)

  69,2 tys

  31,6(0.4%)

  71,8 tys

  33,4(0.3%)

  89,0 tys

  41,4(0.4%)

  127,8 tys

  59,2(0.6%)

  86,7 tys

  40,9(0.4%)

  120,4 tys

  57,7(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  159,8 tys

  73,0(0.9%)

  240,4 tys

  109(1.3%)

  248,1 tys

  113(1.4%)

  545,1 tys

  253(2.6%)

  106,7 tys

  49,6(0.5%)

  137,2 tys

  63,5(0.6%)

  99,1 tys

  46,7(0.4%)

  95,4 tys

  45,7(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  19,2 tys

  8,8(0.1%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  55,9 tys

  26,0(0.3%)

  71,2 tys

  33,1(0.4%)

  6,7 tys

  3,1(0%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  73,0 tys

  35,0(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  194,6 tys

  89,0(1.1%)

  258,6 tys

  118(1.4%)

  154,3 tys

  70,6(0.9%)

  101,8 tys

  47,3(0.5%)

  62,3 tys

  28,9(0.3%)

  84,6 tys

  39,2(0.4%)

  81,1 tys

  38,2(0.3%)

  66,0 tys

  31,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  31,7 tys

  14,5(0.2%)

  15,1 tys

  6,9(0.1%)

  36,4 tys

  16,7(0.2%)

  25,8 tys

  12,0(0.1%)

  15,7 tys

  7,3(0.1%)

  24,7 tys

  11,4(0.1%)

  16,6 tys

  7,8(0.1%)

  36,9 tys

  17,7(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  1,9 tys

  0,9(0%)

  2,6 tys

  1,2(0%)

  2,4 tys

  1,1(0%)

  2,3 tys

  1,1(0%)

  1,6 tys

  0,8(0%)

  1,7 tys

  0,8(0%)

  1,7 tys

  0,8(0%)

  1,8 tys

  0,8(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  139,5 tys

  63,8(0.8%)

  3,0 tys

  1,4(0%)

  98,6 tys

  45,1(0.6%)

  88,3 tys

  41,0(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  75,1 tys

  34,3(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  5,9 tys

  2,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 tys

  1,9(0%)

  7,6 tys

  3,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  2,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kosowie Lackim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kosowa Lackiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kosów Lacki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kosowa Lackiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2011 - 2018
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  16,3 mln

  2,5 tys(100%)

  20,3 mln

  3,1 tys(100%)

  20,4 mln

  3,1 tys(100%)

  19,3 mln

  3,0 tys(100%)

  19,0 mln

  3,0 tys(100%)

  23,0 mln

  3,7 tys(100%)

  24,7 mln

  4,0 tys(100%)

  25,5 mln

  4,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20112012201320142015201620172018
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,9 mln

  2,3 tys(30.2%)

  7,4 mln

  3,4 tys(36.5%)

  9,1 mln

  4,1 tys(44.4%)

  7,9 mln

  3,7 tys(40.8%)

  7,9 mln

  3,7 tys(41.6%)

  8,3 mln

  3,8 tys(36%)

  8,7 mln

  4,1 tys(35.2%)

  10,1 mln

  4,9 tys(39.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,4 mln

  3,4 tys(45.1%)

  7,8 mln

  3,5 tys(38.2%)

  7,7 mln

  3,5 tys(37.5%)

  6,0 mln

  2,8 tys(30.9%)

  6,0 mln

  2,8 tys(31.4%)

  6,3 mln

  2,9 tys(27.2%)

  6,3 mln

  3,0 tys(25.7%)

  6,4 mln

  3,1 tys(25.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  456,2 tys

  209(2.8%)

  1,3 mln

  592(6.4%)

  544,2 tys

  249(2.7%)

  586,8 tys

  273(3%)

  712,9 tys

  331(3.7%)

  733,5 tys

  340(3.2%)

  807,4 tys

  381(3.3%)

  762,7 tys

  365(3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  66,2 tys

  30,3(0.4%)

  44,8 tys

  20,4(0.2%)

  105,2 tys

  48,1(0.5%)

  1,2 mln

  576(6.4%)

  348,9 tys

  162(1.8%)

  454,8 tys

  211(2%)

  507,3 tys

  239(2.1%)

  434,8 tys

  208(1.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  1,1 tys(14.3%)

  2,3 mln

  1,0 tys(11.3%)

  2,2 mln

  1,0 tys(10.9%)

  2,2 mln

  1,0 tys(11.5%)

  2,2 mln

  1,0 tys(11.5%)

  6,1 mln

  2,8 tys(26.4%)

  446,3 tys

  211(1.8%)

  412,1 tys

  197(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  290,2 tys

  133(1.8%)

  126,9 tys

  57,8(0.6%)

  137,3 tys

  62,8(0.7%)

  229,2 tys

  107(1.2%)

  284,1 tys

  132(1.5%)

  248,6 tys

  115(1.1%)

  270,3 tys

  128(1.1%)

  249,5 tys

  120(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,5 tys

  18,2(0.2%)

  111,5 tys

  53,4(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  28,5 tys

  13,0(0.2%)

  3,6 tys

  1,6(0%)

  300

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,5 tys

  7,2(0.1%)

  36,4 tys

  16,9(0.2%)

  13,5 tys

  6,4(0.1%)

  108,5 tys

  52,0(0.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  141,9 tys

  64,9(0.9%)

  175,6 tys

  79,9(0.9%)

  304,9 tys

  139(1.5%)

  161,0 tys

  74,8(0.8%)

  157,2 tys

  73,0(0.8%)

  158,1 tys

  73,2(0.7%)

  576,3 tys

  272(2.3%)

  95,1 tys

  45,6(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  19,2 tys

  8,8(0.1%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  1,2 tys

  0,5(0%)

  55,9 tys

  26,0(0.3%)

  71,2 tys

  33,1(0.4%)

  6,7 tys

  3,1(0%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  73,0 tys

  35,0(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  107,1 tys

  49,0(0.7%)

  80,5 tys

  36,6(0.4%)

  56,6 tys

  25,9(0.3%)

  52,1 tys

  24,2(0.3%)

  54,7 tys

  25,4(0.3%)

  90,8 tys

  42,1(0.4%)

  93,3 tys

  44,0(0.4%)

  61,5 tys

  29,5(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  63,2 tys

  28,9(0.4%)

  30,6 tys

  13,9(0.2%)

  38,5 tys

  17,6(0.2%)

  37,3 tys

  17,3(0.2%)

  16,5 tys

  7,7(0.1%)

  11,1 tys

  5,2(0%)

  10,1 tys

  4,8(0%)

  10,8 tys

  5,2(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  8,0 tys

  3,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,5 tys

  5,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  300,0 tys

  137(1.5%)

  2,4 tys

  1,1(0%)

  2,0 tys

  0,9(0%)

  194,1 tys

  90,2(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,3 tys

  4,9(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  122,3 tys

  55,7(0.6%)

  81,0 tys

  37,0(0.4%)

  60,2 tys

  28,0(0.3%)

  616,5 tys

  286(3.2%)

  26,3 tys

  12,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  4,8(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  416,3 tys

  190(2.5%)

  667,3 tys

  304(3.3%)

  123,8 tys

  56,6(0.6%)

  737,2 tys

  343(3.8%)

  505,0 tys

  235(2.7%)

  611,2 tys

  283(2.7%)

  39,8 tys

  18,8(0.2%)

  1,2 tys

  0,6(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  88,6 tys

  40,5(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  76,1 tys

  34,8(0.4%)

  76,1 tys

  35,4(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  740

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kosów Lacki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 493 mieszkańców Kosowa Lackiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 234 kobiet oraz 259 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 16,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,3% mieszkańców Kosowa Lackiego, gimnazjalnym 6,1%, natomiast 25,7% podstawowym ukończonym. 2,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Kosowa Lackiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kosowie Lackim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (26,7%) oraz zasadnicze zawodowe (17,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,3%) oraz podstawowe ukończone (24,7%).

  W roku 2018 w Kosowie Lackim mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 138 dzieci (53 dziewczynki oraz 85 chłopców). Dostępnych było 140 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Kosowie Lackim mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 78 dzieci (33 dziewczynki oraz 45 chłopców). Dostępne były 52 miejsca.

  15,2% mieszkańców Kosowa Lackiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 13,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 885 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,37 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 353 uczniów (161 kobiet oraz 192 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kosowie Lackim placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 315 uczniów (141 kobiet oraz 174 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,9% ludności (23,9% wśród dziewczynek i 25,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 227,74.

  W Kosowie Lackim znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 31 uczniów (18 kobiet oraz 13 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 8 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Kosowie Lackim placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 58 uczniów (37 kobiet oraz 21 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 25 absolwentów.

  W Kosowie Lackim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 2 oddziałach uczyło się 23 uczniów (7 kobiet oraz 16 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,0% mieszkańców (15,4% wśród dziewczyn i 16,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 10,3 uczniów. 11,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,2% mieszkańców Kosowa Lackiego w wieku potencjalnej nauki (31,6% kobiet i 30,9% mężczyzn).

 • 12,0% Wykształcenie wyższe
 • Kosów Lacki
  12,0%
  Mazowieckie
  24,4%
  Kraj
  17,9%
 • 14,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Kosów Lacki
  29,2%
  Województwo
  34,8%
  Kraj
  33,3%
 • 32,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,4%
  woj. mazowieckie
  3,0%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Kosów Lacki
  10,1%
  Mazowieckie
  14,4%
  Cały kraj
  12,4%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Kosów Lacki
  16,7%
  Województwo
  17,4%
  Kraj
  18,1%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Kosów Lacki
  24,3%
  woj. mazowieckie
  17,3%
  Polska
  22,9%
 • 17,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Kosów Lacki
  6,1%
  Województwo
  4,7%
  Kraj
  5,2%
 • 5,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 25,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  25,7%
  Województwo
  17,4%
  Polska
  19,3%
 • 26,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 24,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  2,7%
  Mazowieckie
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1885 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 885,0
  Województwo
  935,0
  Polska
  873,0
 • 0,37 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Kosów Lacki
  0,37
  woj. mazowieckie
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 140 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Kosów Lacki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 138 Dzieci
 • 53 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 85 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 38,4%
  61,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 25 3 lata
 • 25
 • 30 4 lata
 • 30
 • 43 5 lata
 • 43
 • 40 6 lat
 • 40
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 12 4 lata
 • 12
 • 18 5 lata
 • 18
 • 14 6 lat
 • 14
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 16 3 lata
 • 16
 • 18 4 lata
 • 18
 • 25 5 lata
 • 25
 • 26 6 lat
 • 26
 •  
 • 9,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 9,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kosowie Lackim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kosowie Lackim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole
  Publiczne
  ul. Kościelna 20
  08-330 Kosów Lacki
  61189
 • Szkoły podstawowe w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kosów Lacki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 353 Uczniowie
 • 161 Kobiety
  (uczniowie)
 • 192 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 45,6%
  54,4%
 • 44 Uczniowie w 1 klasie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Absolwenci 2016
 • 20 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 24 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 20,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,8
  Mazowieckie
  17,6
  Polska
  17,3
 •  
 • 26,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 23,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 353 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 353 angielski
 • 91 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 23 niemiecki
 • 68 inny
 •  
 • 227,74 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  227,74
  woj. mazowieckie
  98,96
  Cała Polska
  95,46
 • 225,16 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  225,16
  woj. mazowieckie
  97,33
  Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kosów Lacki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kosów Lacki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kosowie Lackim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kosowie Lackim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim (Stefan Kardynał Wyszyński)
  Publiczna
  25 787-90-10
  25 787-90-10
  ul. Polna 1
  08-330 Kosów Lacki
  1325833
 • Szkoły ponadpodstawowe w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Kosów Lacki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 31 Uczniowie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,1%
  41,9%
 • 11 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 10,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  10,3
  Mazowieckie
  26,1
  Kraj
  26,2
 •  
 • 4,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 3,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Kosów Lacki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 23 Uczniowie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 30,4%
  69,6%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 11,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  11,5
  woj. mazowieckie
  18,4
  Cały kraj
  17,9
 •  
 • 1,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 1,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 97 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 66 angielski
 • 31 rosyjski
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Kosowie Lackim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kosowie Lackim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia Orła Białego w Kosowie Lackim (Orzeł Biały)
  Publiczne
  25 781-03-34
  25 781-03-34
  ul. Armii Krajowej 6
  08-330 Kosów Lacki
  46816
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kosowie Lackim
  Publiczna
  25 781-03-34
  25 781-03-34
  ul. Armii Krajowej 6
  08-330 Kosów Lacki
  11612
 • Edukacyjne grupy wieku w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

  (Dane powiatowe)
 • 15,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 23,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 25,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kosów Lacki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kosów Lacki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kosów Lacki, 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kosów Lacki - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kosowie Lackim

 • Według danych GUS z 2019 roku w Kosowie Lackim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kosowie Lackim w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 2019)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2019 roku w Kosowie Lackim: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Kosowie Lackim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 134 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2019 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 297 (uczestnicy: 27 836)
  • seanse filmowe: 164 (uczestnicy: 12 200)
  • wystawy: 32 (uczestnicy: 4 400)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 4 000)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 3 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 62 (uczestnicy: 1 800)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 3 (uczestnicy: 150)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 420)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 1 450)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 136)
  • warsztaty: 14 (uczestnicy: 280)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 92)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 20)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 8)
  • teatralne: 1 (członkowie: 12)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 40)
  • inne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2019 roku:
  • ogółem: 10 (absolwenci: 104)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 12)
  • wiedzy praktycznej: 8 (absolwenci: 92)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2019 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2019 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 127)
  • teatralne: 1 (członkowie: 25)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 45)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 25)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 9)
  • taneczne: 1 (członkowie: 23)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2019 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2019 w Kosowie Lackim działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 16 028 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 505 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2019 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Kosowie Lackim działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 129 członków. Zarejestrowano 115 ćwiczących (mężczyźni: 104, kobiety: 11, chłopcy do lat 18: 68, dziewczęta do lat 18: 11). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kosowie Lackim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kosowie Lackim
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kosowa Lackiego znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kosowie Lackim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1907 r. (ul. Kościelna 2)dnia 2008-04-07, wykaz dokumentów: A-793 z 2008-04-07
 • Formy ochrony przyrody w Kosowie Lackim
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kosowa Lackiego znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kosowie Lackim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2001-10-22

Kosów Lacki - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018) • W 2018 roku w Kosowie Lackim znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 taksówkę oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sokołowskiego.

  Powiat sokołowski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 0 kmŚcieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Kosowie Lackim w latach 2013 - 2018,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)
 • 20,0 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Kosów Lacki
  20,0 km
  woj. mazowieckie
  561,2 km
  Cały kraj
  444,7 km
 • 0,7 kmŚcieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Kosów Lacki
  0,7 km
  Województwo
  3,7 km
  Kraj
  3,6 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kosów Lacki przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 627droga wojewódzka nr 627(Ostrołęka - Rzekuń - Zamość - Rabędy - Borowce - Grodzisk Duży - Czerwin - Stare Malinowo - Jelonki - Jelenie - Komorowo - Ostrów Mazowiecka - Biel - Niegowiec - Błędnica - Małkinia Dolna - Małkinia Górna - Małkinia Mała-Przewóz - Treblinka - Poniatowo - Wólka Okrąglik - Kosów Lacki - Telaki - Dybów - Skibniew-Podawce - Kostki - Emilianów - Sokołów Podlaski)
  • DW 695droga wojewódzka nr 695( Kosów Lacki - Olszew - Ceranów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kosowie Lackim istnieje 56 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Armii Krajowej

  ul. Boczna

  ul. Cicha

  ul. Daleka

  ul. Dolna

  ul. Długa

  ul. Energetyczna

  ul. Grabniak

  ul. Graniczna

  ul. Gutowska

  ul. Jasna

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Mazowiecka

  ul. Mała

  ul. Małkińska

  ul. Mostowa

  ul. Młynarska

  ul. Nadrzeczna

  ul. Nowa

  ul. Nurska

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Pańska

  ul. Piaskowa

  ul. Piękna

  ul. Podmiejska

  ul. Polna

  ul. Powstańców

  ul. Przemysłowa

  ul. Radosna

  ul. Sadowa

  ul. Składowa

  ul. Sokołowska

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Towarowa

  ul. Wesoła

  ul. Wiatraczna

  ul. Wiejska

  ul. Wiosenna

  ul. Wolności

  ul. Wspólna

  ul. Wąska

  ul. Węgrowska

  ul. Zachodnia

  ul. Zacisze

  ul. Łąkowa

  ul. Źródlana