Kosów Lacki w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Kosów Lacki - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Kosów Lacki to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu sokołowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Kosów Lacki.
 • 1 962 Liczba mieszkańców
 • 11,6 km² Powierzchnia
 • 169,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XIII wiek Data założenia
 • 1723-1869, odz. 1 stycznia 2000 Uzyskanie praw miejskich
 • WSK Tablice rejestracyjne
 • Jan Stanisław Słomiak Burmistrz miasta
Kosów Lacki na mapie
Identyfikatory
 • 22.147052.5960 Współrzędne GPS
 • 1429054 TERYT (TERC)
 • 0676128 SIMC
Herb miasta Kosów Lacki
Kosów Lacki herb

Jak Kosów Lacki wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Kosów Lacki na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Kosów Lacki wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Kosów Lacki plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
49Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
78Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
86Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
130Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
139Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
143Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
160Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
161Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
182Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
206Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
215Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
232Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
232Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
236Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
297Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
307Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
311Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
311Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
325Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
335Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce

Kosów Lacki - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
08-330Poczta Kosów Lacki, ul. Wolności 14

Kosów Lacki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Kosowie Lackim)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Sokołowie Podlaskim (podlega pod: ZUS Oddział w Siedlcach)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 8.00-16.00, Wt: 8.00-16.00, Śr: 8.00-16.00, Cz: 8.00-16.00, Pt: 8.00-16.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Piłsudskiego 2
08-300 Sokołów Podlaski
Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki
(25) 787-91-05
(25) 787-90-38
ul. Kolejowa 2
08-330 Kosów Lacki

Kosów Lacki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Kosów Lacki jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 962, z czego 49,3% stanowią kobiety, a 50,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 10,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Kosowa Lackiego zawarli w 2022 roku 4 małżeństw, co odpowiada 2,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców Kosowa Lackiego jest stanu wolnego, 56,5% żyje w małżeństwie, 5,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,2% to wdowy/wdowcy.

  Kosów Lacki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -3. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,51 na 1000 mieszkańców Kosowa Lackiego. W 2022 roku urodziło się 17 dzieci, w tym 35,3% dziewczynek i 64,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 407 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,56 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 27,8% zgonów w Kosowie Lackim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,2% zgonów w Kosowie Lackim były nowotwory, a 8,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Kosowa Lackiego przypada 10.07 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 15 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 37 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kosowa Lackiego -22. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  58,9% mieszkańców Kosowa Lackiego jest w wieku produkcyjnym, 18,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Kosowa Lackiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 962 Liczba mieszkańców
 • 968 Kobiety
 • 994 Mężczyźni
 • 49,3%
  50,7%
 • 97 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 97 kobiet)
 • 103 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 103 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Kosowie Lackim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Kosowie Lackim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Kosowie Lackim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Kosowa Lackiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Miasto
  41,6 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 43,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Kosów Lacki, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Kosowa Lackiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Kosów Lacki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Kosów Lacki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Kosów Lacki,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,1%
  Województwo
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 21,1% Kobiety
  (Panny)
 • 35,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,5% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,5%
  Województwo
  53,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 55,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,2% Wdowcy/Wdowy
 • Kosów Lacki
  10,3%
  Województwo
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 17,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  5,0%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 5,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Miasto
  0,0%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Kosowie Lackim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  2,0
  Województwo
  4,3
  Cały kraj
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Kosów Lacki
  1,7
  Mazowieckie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 4 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Kosowie Lackim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -3 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 3 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,51 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -1,5
  woj. mazowieckie
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Kosowie Lackim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Kosowie Lackim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Kosowie Lackim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Kosowie Lackim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17 Urodzenia żywe
 • 6 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 11 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 35,3%
  64,7%
 • 8,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Kosów Lacki
  8,6
  Mazowieckie
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 40,0 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Kosów Lacki
  40,0
  Mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 99 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99
 • 93 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 93
 • 37 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 37
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 407 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 311 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 498 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 407 g
  Województwo
  3 386 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 8 Waga 4500g - 4999g
 • 8
 • 40 Waga 4000g - 4499g
 • 40
 • 131 Waga 3500g - 3999g
 • 131
 • 160 Waga 3000g - 3499g
 • 160
 • 58 Waga 2500g - 2999g
 • 58
 • 11 Waga 2000g - 2499g
 • 11
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1,43 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,43
  woj. mazowieckie
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,70
  Województwo
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,56 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Kosów Lacki
  0,56
  Mazowieckie
  0,80
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Kosowie Lackim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 20 Zgony
 • 12 Kobiety
  (Zgony)
 • 8 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 60,0%
  40,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,1 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,1
  Mazowieckie
  11,4
  Polska
  11,9
 • 177,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Kosów Lacki
  177,5
  Mazowieckie
  124,6
  Polska
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Kosów Lacki
  0,0
  Województwo
  3,1
  Cała Polska
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Kosów Lacki
  3,5
  Województwo
  2,8
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie sokołowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Kosów Lacki
  27,8%
  woj. mazowieckie
  28,7%
  Polska
  36,0%
 • 19,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • Kosów Lacki
  19,2%
  Województwo
  23,5%
  Cały kraj
  23,6%
 • 8,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  8,3%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Polska
  6,7%
 • 21 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  16,6
  Cała Polska
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  59,3
  Kraj
  70,6
 • 277,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  277,6
  Województwo
  266,8
  Polska
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  240,9
  Kraj
  253,9
 • 401,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 410,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 393,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Kosów Lacki
  401,6
  Województwo
  326,2
  Cały kraj
  426,2
 • 85,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 15,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 166,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  85,0
  woj. mazowieckie
  46,3
  Kraj
  62,9
 • 39,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Kosów Lacki
  39,0
  woj. mazowieckie
  33,8
  Polska
  33,8
 • 3,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  3,9
  woj. mazowieckie
  6,3
  Kraj
  7,0
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,3%
  Mazowieckie
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 9 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 37 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 21 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -22 Saldo migracji
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -22 Saldo migracji wewnętrznych
 • -12 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -10 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Kosowie Lackim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Kosów Lacki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kosów Lacki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kosowie Lackim oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,51 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Kosowie Lackim to 832 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 422 mieszkań. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kosowie Lackim to 6,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Kosowie Lackim to 93,00 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz porównywalna do przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 94,35% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 86,66% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 84,13% mieszkań posiada łazienkę, 76,56% korzysta z centralnego ogrzewania, a 15,38% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sokołowskiego.

  Powiat sokołowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 832 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 421,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  421,70
  Województwo
  450,60
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2000-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 90,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  90,40 m2
  Mazowieckie
  73,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 38,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Kosów Lacki
  38,10 m2
  woj. mazowieckie
  33,30 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2000-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,26 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  4,26
  Mazowieckie
  3,65
  Polska
  3,83
 • 2,37 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Kosów Lacki
  2,37
  Mazowieckie
  2,22
  Polska
  2,42
 • 0,56 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,56
  Mazowieckie
  0,61
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2000-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,51 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,51
  woj. mazowieckie
  7,83
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2001-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 6 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 6,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,00
  Województwo
  3,70
  Kraj
  3,89
 • 3,04 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,04
  woj. mazowieckie
  29,00
  Cała Polska
  24,56
 • 93 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 93,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Kosów Lacki
  93,0 m2
  woj. mazowieckie
  89,2 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,05 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Kosów Lacki
  0,05 m2
  woj. mazowieckie
  0,70 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2001-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 94,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Kosów Lacki
  94,35%
  Mazowieckie
  97,23%
  Cały kraj
  97,75%
 • 86,66% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  86,66%
  woj. mazowieckie
  95,03%
  Kraj
  95,18%
 • 84,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  84,13%
  Województwo
  93,83%
  Kraj
  93,75%
 • 76,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  76,56%
  woj. mazowieckie
  88,35%
  Cała Polska
  85,83%
 • 15,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  15,38%
  Województwo
  59,27%
  Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Kosów Lacki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Kosowie Lackim na 1000 mieszkańców pracuje 452osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 0,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 0,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Kosowie Lackim wynosiło w 2023 roku 5,1% (5,1% wśród kobiet i 5,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kosowie Lackim wynosiło 5 459,15 PLN, co odpowiada 81.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kosowa Lackiego 110 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 207 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 97.

  29,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Kosowa Lackiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 28,7% w przemyśle i budownictwie, a 17,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 452 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Kosów Lacki
  452,0
  Mazowieckie
  318,0
  Polska
  259,0
 • 5,4% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,5% Kobiety
 • 4,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,1%
  woj. mazowieckie
  4,1%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Kosowie Lackim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Kosowie Lackim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Kosowie Lackim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 932 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 459 PLN
  woj. mazowieckie
  7 913 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Kosowie Lackim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 110 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 207 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 97 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,88 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 29,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 22,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 37,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 28,7% Przemysł i budownictwo
 • 22,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 34,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,1% Pozostałe
 • 34,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kosowie Lackim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 904 Pracujący ogółem
 • 0 Kobiety
 • 0 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Kosowie Lackim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,9% W wieku produkcyjnym
 • 52,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Kosów Lacki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  69,8
  Województwo
  71,5
  Kraj
  69,0
 • 38,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  38,5
  Województwo
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 123,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  123,1
  Mazowieckie
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Kosów Lacki - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Kosowie Lackim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 176 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 140 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 14 nowych podmiotów, a 6 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (17) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (7) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (14) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2012 roku, najmniej (5) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kosowie Lackim najwięcej (7) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (167) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,3% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 35,2% (62) podmiotów, a 62,5% (110) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kosowie Lackim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (30.7%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 176 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 62 Przemysł i budownictwo
 • 110 Pozostała działalność
 • 14 Podmioty nowo zarejestrowane w Kosowie Lackim w 2023 roku
 • 6 Podmioty wyrejestrowane w Kosowie Lackim w 2023 roku
 • 140 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 167 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 167
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 174 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 174
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 9 Spółki handlowe ogółem
 • 9
 • 7  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 7
 • 3 Spółki cywilne ogółem
 • 3
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 140 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 43 Budownictwo
 • 43
 • 33 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 33
 • 15 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 15
 • 10 Przetwórstwo przemysłowe
 • 10
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 6 Pozostała działalność
 • 6
 • 6 Transport i gospodarka magazynowa
 • 6
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4
 • 3 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 3
 • 3 Informacja i komunikacja
 • 3
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kosów Lacki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Kosowie Lackim stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 35 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,72 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Kosowie Lackim wynosi 72,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Kosowa Lackiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,28 (wykrywalność 71%) oraz przeciwko mieniu - 7,34 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,85 (99%), o charakterze gospodarczym - 3,56 (53%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,51 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Kosowa Lackiego.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Kosów Lacki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 35
 • 20 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 20
 • 7 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 7
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 15 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 15
 • 17,72 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  17,72
  Mazowieckie
  23,30
  Cała Polska
  22,81
 • 10,28 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Kosów Lacki
  10,28
  Mazowieckie
  14,84
  Kraj
  12,98
 • 3,56 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Kosów Lacki
  3,56
  Województwo
  5,93
  Kraj
  6,99
 • 2,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,85
  Mazowieckie
  1,76
  Polska
  1,82
 • 0,51 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,51
  woj. mazowieckie
  0,29
  Cały kraj
  0,35
 • 7,34 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Kosów Lacki
  7,34
  Województwo
  13,04
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Kosów Lacki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  73%
  Mazowieckie
  63%
  Polska
  71%
 • 71% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  71%
  Mazowieckie
  55%
  Cały kraj
  63%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  53%
  woj. mazowieckie
  69%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Mazowieckie
  99%
  Kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  Mazowieckie
  87%
  Cały kraj
  88%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  51%
  Mazowieckie
  42%
  Cała Polska
  51%

Kosów Lacki - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Kosowa Lackiego wyniosła w 2022 roku 45,1 mln złotych, co daje 8,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 57% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Kosowa Lackiego - 27.2% została przeznaczona na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (22.7%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (15.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,5 mln złotych, czyli 32,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Kosowa Lackiego wyniosła w 2022 roku 39,3 mln złotych, co daje 7,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (36%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (15.4%). W budżecie Kosowa Lackiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,5 tys złotych na mieszkańca (21,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,4 złotych na mieszkańca (0,2%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 13,7%.
 • Wydatki budżetu w Kosowie Lackim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Kosowa Lackiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Kosów Lacki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Kosowa Lackiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  20,0 mln

  3,2 tys(100%)

  22,1 mln

  3,5 tys(100%)

  23,3 mln

  3,8 tys(100%)

  26,7 mln

  4,4 tys(100%)

  27,2 mln

  4,5 tys(100%)

  28,4 mln

  5,1 tys(100%)

  29,3 mln

  5,3 tys(100%)

  45,1 mln

  8,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  966,6 tys

  449(4.8%)

  1,5 mln

  675(6.6%)

  1,0 mln

  481(4.4%)

  986,0 tys

  472(3.7%)

  1,6 mln

  759(5.8%)

  1,9 mln

  899(6.5%)

  2,9 mln

  1,4 tys(10%)

  12,3 mln

  6,2 tys(27.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  7,7 mln

  3,6 tys(38.4%)

  7,3 mln

  3,4 tys(33.2%)

  7,3 mln

  3,4 tys(31.4%)

  7,4 mln

  3,5 tys(27.7%)

  8,0 mln

  3,8 tys(29.5%)

  8,6 mln

  4,1 tys(30.2%)

  9,0 mln

  4,3 tys(30.6%)

  10,2 mln

  5,2 tys(22.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  1,4 tys(15%)

  6,9 mln

  3,2 tys(31.4%)

  1,3 mln

  601(5.5%)

  1,3 mln

  638(5%)

  1,3 mln

  623(4.8%)

  1,2 mln

  572(4.2%)

  1,2 mln

  566(4%)

  7,1 mln

  3,6 tys(15.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,9 mln

  874(9.4%)

  1,9 mln

  864(8.5%)

  2,1 mln

  978(8.9%)

  2,2 mln

  1,1 tys(8.2%)

  2,5 mln

  1,2 tys(9.4%)

  2,3 mln

  1,1 tys(8.1%)

  2,5 mln

  1,2 tys(8.6%)

  5,2 mln

  2,6 tys(11.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  763,3 tys

  355(3.8%)

  930,2 tys

  431(4.2%)

  1,0 mln

  494(4.5%)

  858,8 tys

  411(3.2%)

  1,1 mln

  527(4%)

  1,1 mln

  544(4%)

  1,2 mln

  565(4%)

  1,4 mln

  714(3.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,6 mln

  733(7.9%)

  599,9 tys

  278(2.7%)

  833,1 tys

  393(3.6%)

  804,9 tys

  386(3%)

  848,3 tys

  406(3.1%)

  1,2 mln

  563(4.1%)

  1,2 mln

  598(4.2%)

  1,0 mln

  531(2.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,3 mln

  1,5 tys(16.3%)

  2,0 mln

  917(9%)

  1,8 mln

  868(7.9%)

  5,0 mln

  2,4 tys(18.7%)

  2,4 mln

  1,1 tys(8.7%)

  1,2 mln

  600(4.4%)

  1,5 mln

  725(5.1%)

  955,2 tys

  484(2.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  89,0 tys

  41,4(0.4%)

  127,8 tys

  59,2(0.6%)

  86,7 tys

  40,9(0.4%)

  120,4 tys

  57,7(0.5%)

  86,7 tys

  41,5(0.3%)

  901,8 tys

  435(3.2%)

  108,7 tys

  52,7(0.4%)

  680,8 tys

  345(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  221,6 tys

  103(1.1%)

  363,0 tys

  168(1.6%)

  306,3 tys

  144(1.3%)

  453,1 tys

  217(1.7%)

  718,9 tys

  344(2.6%)

  779,4 tys

  376(2.7%)

  426,7 tys

  207(1.5%)

  380,9 tys

  193(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  106,7 tys

  49,6(0.5%)

  137,2 tys

  63,5(0.6%)

  99,1 tys

  46,7(0.4%)

  95,4 tys

  45,7(0.4%)

  99,9 tys

  47,9(0.4%)

  84,4 tys

  40,7(0.3%)

  116,9 tys

  56,7(0.4%)

  194,0 tys

  98,3(0.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  108,2 tys

  50,3(0.5%)

  90,6 tys

  41,9(0.4%)

  135,1 tys

  63,7(0.6%)

  213,7 tys

  102(0.8%)

  119,0 tys

  57,0(0.4%)

  111,0 tys

  53,6(0.4%)

  152,0 tys

  73,7(0.5%)

  187,9 tys

  95,2(0.4%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  62,3 tys

  28,9(0.3%)

  84,6 tys

  39,2(0.4%)

  81,1 tys

  38,2(0.3%)

  66,0 tys

  31,6(0.2%)

  49,9 tys

  23,9(0.2%)

  25,9 tys

  12,5(0.1%)

  12,6 tys

  6,1(0%)

  64,4 tys

  32,7(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  15,7 tys

  7,3(0.1%)

  24,7 tys

  11,4(0.1%)

  16,6 tys

  7,8(0.1%)

  36,9 tys

  17,7(0.1%)

  39,1 tys

  18,7(0.1%)

  12,3 tys

  6,0(0%)

  25,3 tys

  12,3(0.1%)

  56,7 tys

  28,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  177,7 tys

  82,6(0.9%)

  149,6 tys

  69,2(0.7%)

  177,8 tys

  83,9(0.8%)

  378,7 tys

  181(1.4%)

  337,9 tys

  162(1.2%)

  413,4 tys

  200(1.5%)

  415,0 tys

  201(1.4%)

  56,3 tys

  28,5(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  1,6 tys

  0,8(0%)

  1,7 tys

  0,8(0%)

  1,7 tys

  0,8(0%)

  1,8 tys

  0,8(0%)

  1,9 tys

  0,9(0%)

  1,9 tys

  0,9(0%)

  2,0 tys

  1,0(0%)

  10,1 tys

  5,1(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,4 tys

  3,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  71,2 tys

  33,1(0.4%)

  6,7 tys

  3,1(0%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  73,0 tys

  35,0(0.3%)

  67,4 tys

  32,3(0.2%)

  64,1 tys

  31,0(0.2%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  7,6 tys

  3,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,0 tys

  2,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Kosowie Lackim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Kosowa Lackiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Kosów Lacki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Kosowa Lackiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  19,0 mln

  3,0 tys(100%)

  23,0 mln

  3,7 tys(100%)

  24,7 mln

  4,0 tys(100%)

  25,5 mln

  4,2 tys(100%)

  29,1 mln

  4,9 tys(100%)

  29,4 mln

  5,2 tys(100%)

  35,4 mln

  6,4 tys(100%)

  39,3 mln

  7,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  7,9 mln

  3,7 tys(41.6%)

  8,3 mln

  3,8 tys(36%)

  8,7 mln

  4,1 tys(35.2%)

  10,1 mln

  4,9 tys(39.8%)

  10,8 mln

  5,2 tys(37.2%)

  9,6 mln

  4,7 tys(32.8%)

  11,8 mln

  5,7 tys(33.3%)

  14,2 mln

  7,2 tys(36%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,0 mln

  2,8 tys(31.4%)

  6,3 mln

  2,9 tys(27.2%)

  6,3 mln

  3,0 tys(25.7%)

  6,4 mln

  3,1 tys(25.1%)

  6,9 mln

  3,3 tys(23.8%)

  7,9 mln

  3,8 tys(27%)

  11,1 mln

  5,4 tys(31.4%)

  7,9 mln

  4,0 tys(20%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  1,0 tys(11.5%)

  6,1 mln

  2,8 tys(26.4%)

  446,3 tys

  211(1.8%)

  412,1 tys

  197(1.6%)

  390,0 tys

  187(1.3%)

  329,9 tys

  159(1.1%)

  338,7 tys

  164(1%)

  6,1 mln

  3,1 tys(15.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  348,9 tys

  162(1.8%)

  454,8 tys

  211(2%)

  507,3 tys

  239(2.1%)

  434,8 tys

  208(1.7%)

  750,8 tys

  360(2.6%)

  958,6 tys

  463(3.3%)

  1,7 mln

  812(4.7%)

  3,2 mln

  1,6 tys(8.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  712,9 tys

  331(3.7%)

  733,5 tys

  340(3.2%)

  807,4 tys

  381(3.3%)

  762,7 tys

  365(3%)

  901,7 tys

  432(3.1%)

  1,0 mln

  503(3.5%)

  1,1 mln

  527(3.1%)

  1,2 mln

  611(3.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  54,7 tys

  25,4(0.3%)

  90,8 tys

  42,1(0.4%)

  93,3 tys

  44,0(0.4%)

  61,5 tys

  29,5(0.2%)

  169,6 tys

  81,3(0.6%)

  106,9 tys

  51,6(0.4%)

  87,1 tys

  42,3(0.2%)

  1,0 mln

  509(2.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  284,1 tys

  132(1.5%)

  248,6 tys

  115(1.1%)

  270,3 tys

  128(1.1%)

  249,5 tys

  120(1%)

  285,8 tys

  137(1%)

  412,0 tys

  199(1.4%)

  469,4 tys

  228(1.3%)

  873,3 tys

  443(2.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  194,1 tys

  90,2(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,3 tys

  4,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,5 tys

  48,5(0.3%)

  258,8 tys

  126(0.7%)

  201,4 tys

  102(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  157,2 tys

  73,0(0.8%)

  158,1 tys

  73,2(0.7%)

  576,3 tys

  272(2.3%)

  95,1 tys

  45,6(0.4%)

  166,5 tys

  79,8(0.6%)

  229,2 tys

  111(0.8%)

  182,8 tys

  88,7(0.5%)

  100,3 tys

  50,8(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,5 tys

  18,2(0.2%)

  111,5 tys

  53,4(0.4%)

  35,3 tys

  16,9(0.1%)

  37,4 tys

  18,1(0.1%)

  63,8 tys

  31,0(0.2%)

  31,2 tys

  15,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  16,5 tys

  7,7(0.1%)

  11,1 tys

  5,2(0%)

  10,1 tys

  4,8(0%)

  10,8 tys

  5,2(0%)

  17,8 tys

  8,5(0.1%)

  32,6 tys

  15,8(0.1%)

  31,1 tys

  15,1(0.1%)

  30,2 tys

  15,3(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,5 tys

  5,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  30,0 tys

  15,2(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  15,5 tys

  7,2(0.1%)

  36,4 tys

  16,9(0.2%)

  13,5 tys

  6,4(0.1%)

  108,5 tys

  52,0(0.4%)

  22,7 tys

  10,9(0.1%)

  130,0 tys

  62,8(0.4%)

  69,4 tys

  33,7(0.2%)

  20,0 tys

  10,1(0.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  505,0 tys

  235(2.7%)

  611,2 tys

  283(2.7%)

  39,8 tys

  18,8(0.2%)

  1,2 tys

  0,6(0%)

  898,6 tys

  431(3.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  10,1(0.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,9 tys

  10,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  616,5 tys

  286(3.2%)

  26,3 tys

  12,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  4,8(0%)

  49,2 tys

  23,6(0.2%)

  40,0 tys

  19,3(0.1%)

  31,1 tys

  15,1(0.1%)

  19,9 tys

  10,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  71,2 tys

  33,1(0.4%)

  6,7 tys

  3,1(0%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  73,0 tys

  35,0(0.3%)

  67,4 tys

  32,3(0.2%)

  64,1 tys

  31,0(0.2%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  1,3 tys

  0,6(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  740

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Kosów Lacki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 471 mieszkańców Kosowa Lackiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 220 kobiet oraz 250 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,3% wykształcenie policealne, 10,0% średnie ogólnokształcące, a 21,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,6% mieszkańców Kosowa Lackiego, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 16,6% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Kosowa Lackiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kosowie Lackim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,9%) oraz średnie zawodowe (19,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,4%) oraz średnie zawodowe (22,4%).

  W roku 2022 w Kosowie Lackim mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 157 dzieci (76 dziewczynek oraz 81 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Kosowie Lackim mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 78 dzieci (33 dziewczynki oraz 45 chłopców). Dostępne były 52 miejsca.

  18,6% mieszkańców Kosowa Lackiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,4% wśród dziewczynek i 18,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 807 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,37 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 346 uczniów (154 kobiety oraz 192 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Kosowie Lackim placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 315 uczniów (141 kobiet oraz 174 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,5% ludności (26,5% wśród dziewczynek i 26,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 213,58.

  W Kosowie Lackim znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 50 uczniów (22 kobiety oraz 28 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 13 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Kosowie Lackim placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 58 uczniów (37 kobiet oraz 21 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 25 absolwentów.

  W Kosowie Lackim znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 33 uczniów (6 kobiet oraz 27 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,2% mieszkańców (16,1% wśród dziewczyn i 16,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 12,5 uczniów. 11,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,8% mieszkańców Kosowa Lackiego w wieku potencjalnej nauki (23,2% kobiet i 26,1% mężczyzn).

 • 18,6% Wykształcenie wyższe
 • Kosów Lacki
  18,6%
  Mazowieckie
  33,5%
  Cały kraj
  25,2%
 • 23,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,3%
  Województwo
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 34,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,3% Wykształcenie policealne
 • Kosów Lacki
  2,3%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,0%
  Województwo
  13,0%
  Cały kraj
  11,9%
 • 11,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Kosów Lacki
  21,0%
  Mazowieckie
  18,2%
  Kraj
  20,0%
 • 19,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Kosów Lacki
  25,6%
  Województwo
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 19,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Kosów Lacki
  2,6%
  Województwo
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 1,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  16,6%
  Województwo
  10,7%
  Kraj
  12,3%
 • 17,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Kosów Lacki
  3,3%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,2% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1807 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Kosów Lacki
  1 807,0
  woj. mazowieckie
  970,0
  Kraj
  927,0
 • 0,37 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,37
  Mazowieckie
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 8 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 140 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Kosów Lacki) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 157 Dzieci
 • 76 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 81 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,4%
  51,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 33 3 lata
 • 33
 • 26 4 lata
 • 26
 • 44 5 lata
 • 44
 • 53 6 lat
 • 53
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 14 3 lata
 • 14
 • 14 4 lata
 • 14
 • 18 5 lata
 • 18
 • 29 6 lat
 • 29
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 19 3 lata
 • 19
 • 12 4 lata
 • 12
 • 26 5 lata
 • 26
 • 24 6 lat
 • 24
 •  
 • 12,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 12,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Kosowie Lackim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kosowie Lackim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gminne Przedszkole
  Publiczne
  ul. Kościelna 20
  08-330 Kosów Lacki
  61189
 • Szkoły podstawowe w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Kosów Lacki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 346 Uczniowie
 • 154 Kobiety
  (uczniowie)
 • 192 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,5%
  55,5%
 • 45 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 56 Absolwenci
 • 29 Kobiety
  (absolwenci)
 • 27 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  21,6
  Mazowieckie
  17,8
  Cały kraj
  17,0
 •  
 • 25,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 22,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 213,58 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  213,58
  Województwo
  99,83
  Kraj
  95,96
 • 212,35 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  212,35
  Województwo
  98,60
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kosów Lacki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Kosów Lacki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Kosowie Lackim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kosowie Lackim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim (Stefan Kardynał Wyszyński)
  Publiczna
  25 787-90-10
  25 787-90-10
  ul. Polna 1
  08-330 Kosów Lacki
  1325833
 • Szkoły ponadpodstawowe w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Kosów Lacki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 50 Uczniowie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,0%
  56,0%
 • 16 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 12,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Kosów Lacki
  12,5
  woj. mazowieckie
  26,9
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 6,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 5,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Kosów Lacki) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 11,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Kosów Lacki
  11,0
  woj. mazowieckie
  19,4
  Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Kosowie Lackim(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Kosowie Lackim aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia Orła Białego w Kosowie Lackim (Orzeł Biały)
  Publiczne
  25 781-03-34
  25 781-03-34
  ul. Armii Krajowej 6
  08-330 Kosów Lacki
  46816
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kosowie Lackim
  Publiczna
  25 781-03-34
  25 781-03-34
  ul. Armii Krajowej 6
  08-330 Kosów Lacki
  11612
 • Edukacyjne grupy wieku w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Kosów Lacki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Kosów Lacki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Kosów Lacki, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Kosów Lacki - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Kosowie Lackim

 • Według danych GUS z 2022 roku w Kosowie Lackim znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Kosowie Lackim w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Kosowie Lackim
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Kosowie Lackim: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Kosowie Lackim 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 138 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 27 (uczestnicy: 2 550)
  • seanse filmowe: 10 (uczestnicy: 180)
  • wystawy: 6 (uczestnicy: 150)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 120)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 180)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 2 (uczestnicy: 1 500)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 350)
  • warsztaty: 2 (uczestnicy: 70)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 112)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 30)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 30)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 10)
  • literackie: 2 (członkowie: 15)
  • inne: 1 (członkowie: 12)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 105)
  • teatralne: 2 (członkowie: 35)
  • muzyczne - instrumentalne: 3 (członkowie: 35)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 35)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Kosowie Lackim działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 15 213 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 505 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Kosowie Lackim działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 129 członków. Zarejestrowano 115 ćwiczących (mężczyźni: 104, kobiety: 11, chłopcy do lat 18: 68, dziewczęta do lat 18: 11). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (4), instruktora sportowego (3) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Kosowie Lackim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Kosowie Lackim
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Kosowa Lackiego znajduje się jeden zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Kosowie Lackim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1907 r. (ul. Kościelna 2)dnia 2008-04-07, wykaz dokumentów: A-793 z 2008-04-07
 • Formy ochrony przyrody w Kosowie Lackim
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Kosowa Lackiego znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Kosowie Lackim
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 2001-10-22

Kosów Lacki - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 28 wypadków drogowych w Kosowie Lackim odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 26 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 419,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 152,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Kosowie Lackim znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu sokołowskiego.

  Powiat sokołowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Kosowie Lackim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 28 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 26 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 4 Lekko ranni
 • 22 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Kosowie Lackim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 419,16 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  1 419,2
  Województwo
  956,2
  Cała Polska
  1 100,9
 • 152,05 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  152,1
  Województwo
  117,8
  Cała Polska
  104,4
 • 1 317,79 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Kosów Lacki
  1 317,8
  Mazowieckie
  1 130,3
  Kraj
  1 327,3
 • 10,71 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  10,7
  woj. mazowieckie
  12,3
  Kraj
  9,5
 • 92,86 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  92,9
  woj. mazowieckie
  118,2
  Cały kraj
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Kosowie Lackim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 20,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Kosów Lacki
  20,0 km
  Mazowieckie
  796,1 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 0,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  0,7 km
  Mazowieckie
  5,1 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Kosów Lacki przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 627droga wojewódzka nr 627(Ostrołęka - Rzekuń - Zamość - Rabędy - Borowce - Grodzisk Duży - Czerwin - Stare Malinowo - Jelonki - Jelenie - Komorowo - Ostrów Mazowiecka - Biel - Niegowiec - Błędnica - Małkinia Dolna - Małkinia Górna - Małkinia Mała-Przewóz - Treblinka - Poniatowo - Wólka Okrąglik - Kosów Lacki - Telaki - Dybów - Skibniew-Podawce - Kostki - Emilianów - Sokołów Podlaski)
  • DW 695droga wojewódzka nr 695( Kosów Lacki - Olszew - Ceranów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Kosowie Lackim istnieje 56 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Armii Krajowej

  ul. Boczna

  ul. Cicha

  ul. Daleka

  ul. Dolna

  ul. Długa

  ul. Energetyczna

  ul. Grabniak

  ul. Graniczna

  ul. Gutowska

  ul. Jasna

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Krótka

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Mazowiecka

  ul. Mała

  ul. Małkińska

  ul. Mostowa

  ul. Młynarska

  ul. Nadrzeczna

  ul. Nowa

  ul. Nurska

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  ul. Pańska

  ul. Piaskowa

  ul. Piękna

  ul. Podmiejska

  ul. Polna

  ul. Powstańców

  ul. Przemysłowa

  ul. Radosna

  ul. Sadowa

  ul. Składowa

  ul. Sokołowska

  ul. Spacerowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Towarowa

  ul. Wesoła

  ul. Wiatraczna

  ul. Wiejska

  ul. Wiosenna

  ul. Wolności

  ul. Wspólna

  ul. Wąska

  ul. Węgrowska

  ul. Zachodnia

  ul. Zacisze

  ul. Łąkowa

  ul. Źródlana