Powiat opolski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat opolski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 123 397 Liczba mieszkańców
 • 1 586 km2 Powierzchnia
 • 84 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 14,5% Stopa urbanizacji
 • Henryk Lakwa Starosta
 • ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole Adres starostwa powiatowego
 • OPO Tablice rejestracyjne
Powiat opolski na mapie
Identyfikatory
 • 1609 TERYT (TERC)
Herb powiatu opolskiego
powiat opolski herb
Flaga powiatu opolskiego
powiat opolski flaga

Powiat opolski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat opolski ma 123 397 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2018 liczba mieszkańców zmalała o 9,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opolskiego w 2050 roku wynosi 113 836, z czego 58 428 to kobiety, a 55 408 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu opolskiego zawarli w 2017 roku 614 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,5% mieszkańców powiatu opolskiego jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 3,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat opolski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -40. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,32 na 1000 mieszkańców powiatu opolskiego. W 2017 roku urodziło się 1 130 dzieci, w tym 49,2% dziewczynek i 50,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 398 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,97 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 45,7% zgonów w powiecie opolskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,4% zgonów w powiecie opolskim były nowotwory, a 10,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu opolskiego przypada 8.72 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 1 375 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 154 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu opolskiego 221. W tym samym roku 53 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 179 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -126.

  64,4% mieszkańców powiatu opolskiego jest w wieku produkcyjnym, 15,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu opolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 123 397 Liczba mieszkańców
 • 63 714 Kobiety
 • 59 683 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie opolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie opolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie opolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opolskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 113 836 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 58 428 Kobiety
 • 55 408 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie opolskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie opolskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie opolskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu opolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 42,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat opolski
  42,4 lat
  Opolskie
  42,6 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat opolski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu opolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,5% Kawalerowie/Panny
 • pow. opolski
  26,5%
  Opolskie
  28,3%
  Kraj
  28,8%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 30,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • pow. opolski
  56,4%
  Opolskie
  54,8%
  Kraj
  55,8%
 • 54,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • pow. opolski
  8,4%
  Opolskie
  9,4%
  Cały kraj
  9,6%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,3%
  Województwo
  4,7%
  Cała Polska
  5,0%
 • 3,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 5,5% Nieustalone
 • powiat opolski
  5,5%
  Województwo
  2,7%
  Cały kraj
  0,8%
 • 5,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie opolskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  5,0
  Opolskie
  4,8
  Polska
  5,0
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,3
  Opolskie
  1,6
  Cały kraj
  1,7
 • 614 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie opolskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie opolskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 1 130 Urodzenia żywe
 • 556 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 574 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,2%
  50,8%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  9,1
  Opolskie
  9,2
  Cały kraj
  10,5
 • 37,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  37,2
  Opolskie
  38,7
  Polska
  44,2
 • 9.07 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.07
 • 46.03 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46.03
 • 91.01 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91.01
 • 70.17 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 70.17
 • 30.3 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30.3
 • 6.66 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6.66
 • 3 398 g Średnia waga noworodków
 • 3 335 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 459 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. opolski
  3 398 g
  Opolskie
  3 359 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 104 Waga 4000g - 4499g
 • 104
 • 389 Waga 3500g - 3999g
 • 389
 • 398 Waga 3000g - 3499g
 • 398
 • 166 Waga 2500g - 2999g
 • 166
 • 43 Waga 2000g - 2499g
 • 43
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat opolski
  1,26
  Opolskie
  1,29
  Kraj
  1,45
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,62
  woj. opolskie
  0,63
  Kraj
  0,71
 • 0,97 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat opolski
  0,97
  Opolskie
  0,83
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie opolskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 161 Zgony
 • 545 Kobiety
  (Zgony)
 • 616 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,9%
  53,1%
 • 6 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 8,7 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  8,7
  Województwo
  10,1
  Polska
  10,1
 • 102,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  102,8
  woj. opolskie
  115,9
  Kraj
  101,5
 • 5,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,3
  Województwo
  4,6
  Kraj
  4,0
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,5
  woj. opolskie
  3,1
  Polska
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opolskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. opolski
  44,9%
  Opolskie
  48,6%
  Cały kraj
  45,7%
 • 26,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat opolski
  26,2%
  woj. opolskie
  24,3%
  Cały kraj
  26,7%
 • 9,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  9,3%
  Opolskie
  7,5%
  Kraj
  6,1%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  0,2
  Kraj
  5,9
 • 76,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. opolskie
  76,4
  Polska
  74,3
 • 242,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  242,3
  Opolskie
  254,2
  Kraj
  274,3
 • 239,3 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  239,3
  Cała Polska
  261,6
 • 414,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 383,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 448,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat opolski
  414,8
  Województwo
  509,7
  Cała Polska
  469,0
 • 94,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 38,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 149,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  94,2
  Opolskie
  98,8
  Cały kraj
  87,7
 • 40,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  40,8
  Opolskie
  36,1
  Cały kraj
  31,8
 • 11,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  11,7
  Województwo
  10,5
  Cała Polska
  8,0
 • 1,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat opolski
  1,4%
  Opolskie
  1,1%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 375 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 716 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 659 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 53 Zameldowania z zagranicy
 • 34 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 154 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 601 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 553 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 179 Wymeldowania za granicę
 • 87 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 92 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 95 Saldo migracji
 • 62 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 33 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 221 Saldo migracji wewnętrznych
 • 115 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 106 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -126 Saldo migracji zagranicznych
 • -53 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -73 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie opolskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 13,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat opolski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opolski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie opolskim oddano do użytku 261 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,11 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie opolskim to 39 312 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 318 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  97,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 2,7% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 89,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 11,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie opolskim to 5,52 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie opolskim to 142,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,72% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,19% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,14% mieszkań posiada łazienkę, 82,17% korzysta z centralnego ogrzewania, a 13,78% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39 312 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 318,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  318,00
  Województwo
  358,80
  Cały kraj
  375,70
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 99,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  99,90 m2
  Opolskie
  80,90 m2
  Cały kraj
  74,00 m2
 • 31,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. opolski
  31,80 m2
  Opolskie
  29,00 m2
  Cały kraj
  27,80 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 4,90 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. opolski
  4,90
  Opolskie
  4,19
  Kraj
  3,82
 • 3,14 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,14
  Opolskie
  2,79
  Polska
  2,66
 • 0,64 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,64
  woj. opolskie
  0,67
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 261 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 2,11 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat opolski
  2,11
  Województwo
  2,02
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 1 442 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,52 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  5,52
  Województwo
  4,59
  Cała Polska
  3,91
 • 11,67 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat opolski
  11,67
  woj. opolskie
  9,28
  Cały kraj
  18,14
 • 37 217 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 142,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat opolski
  142,6 m2
  Województwo
  115,2 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,30 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  0,30 m2
  Województwo
  0,23 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 97,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  97,72%
  Województwo
  98,26%
  Polska
  96,83%
 • 97,19% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,19%
  Województwo
  96,97%
  Polska
  93,74%
 • 93,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  93,14%
  Województwo
  93,54%
  Kraj
  91,41%
 • 82,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat opolski
  82,17%
  woj. opolskie
  82,33%
  Cały kraj
  82,34%
 • 13,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  13,78%
  Opolskie
  46,64%
  Polska
  55,55%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

Powiat opolski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie opolskim na 1000 mieszkańców pracuje 148 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 47,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 52,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie opolskim wynosiło w 2017 roku 7,8% (9,1% wśród kobiet i 6,6% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opolskim wynosiło 3 653,33 PLN, co odpowiada 80.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opolskiego 16 115 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 12 553 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 562.

  21,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opolskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 42,8% w przemyśle i budownictwie, a 14,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 148 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  148,0
  woj. opolskie
  215,0
  Polska
  247,0
 • 7,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,1% Kobiety
 • 6,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,8%
  Województwo
  7,3%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie opolskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie opolskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie opolskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 653 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. opolski
  3 653 PLN
  Opolskie
  4 145 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie opolskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 16 115 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 12 553 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 562 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 23,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 42,8% Przemysł i budownictwo
 • 23,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 59,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,7% Pozostałe
 • 36,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 7,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie opolskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18 246 Pracujący ogółem
 • 8 624 Kobiety
 • 9 622 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie opolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 15,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,4% W wieku produkcyjnym
 • 59,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 69,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat opolski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 55,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  55,3
  woj. opolskie
  59,7
  Polska
  63,4
 • 30,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat opolski
  30,6
  woj. opolskie
  34,2
  Kraj
  34,0
 • 124,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat opolski
  124,0
  Województwo
  134,5
  Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 59,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat opolski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie opolskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 11 066 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 8 790 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 802 nowe podmioty, a 656 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 020) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (770) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (997) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (512) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie opolskim najwięcej (543) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (10 630) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  4,0% (448) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,0% (3 316) podmiotów, a 66,0% (7 302) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie opolskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.0%) oraz Budownictwo (20.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 11 066 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 448 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 316 Przemysł i budownictwo
 • 7 302 Pozostała działalność
 • 802 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie opolskim w 2017 roku
 • 656 Podmioty wyrejestrowane w powiecie opolskim w 2017 roku
 • 8 790 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 630 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 10 630
 • 385 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 385
 • 49 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 49
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 11 064 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 11 064
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 39 Spółdzielnie ogółem
 • 39
 • 654 Spółki handlowe ogółem
 • 654
 • 158  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 158
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 543  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 543
 • 153    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 153
 • 474 Spółki cywilne ogółem
 • 474
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 790 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 021 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 021
 • 1 830 Budownictwo
 • 1 830
 • 1 021 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 021
 • 762 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 762
 • 564 Transport i gospodarka magazynowa
 • 564
 • 424 Pozostała działalność
 • 424
 • 414 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 414
 • 360 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 360
 • 303 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 303
 • 265 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 265
 • 264 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 264
 • 197 Informacja i komunikacja
 • 197
 • 153 Edukacja
 • 153
 • 104 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 104
 • 82 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 82
 • 18 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 18
 • 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 6
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opolski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie opolskim stwierdzono 1 377 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,13 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie opolskim wynosi 68,80% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu opolskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 6,19 (wykrywalność 52%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,78 (wykrywalność 54%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,03 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,74 (84%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,27 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 377 Przestępstwa ogółem
 • 1 377
 • 839 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 839
 • 215 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 215
 • 251 Przestępstwa drogowe
 • 251
 • 34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 34
 • 766 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 766
 • 11,13 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. opolski
  11,13
  Opolskie
  19,95
  Cała Polska
  19,62
 • 6,78 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,78
  Opolskie
  11,91
  Cała Polska
  12,07
 • 1,74 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. opolski
  1,74
  Opolskie
  5,35
  Kraj
  4,94
 • 2,03 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. opolski
  2,03
  woj. opolskie
  1,83
  Kraj
  1,78
 • 0,27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,27
  Opolskie
  0,55
  Polska
  0,49
 • 6,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  6,19
  Opolskie
  8,84
  Cały kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  69%
  woj. opolskie
  74%
  Polska
  72%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  55%
  Województwo
  63%
  Polska
  60%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  84%
  Opolskie
  89%
  Cały kraj
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  woj. opolskie
  99%
  Polska
  99%
 • 88% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  88%
  Województwo
  77%
  Kraj
  84%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat opolski
  53%
  Opolskie
  52%
  Kraj
  52%

Powiat opolski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu opolskiego wyniosła w 2017 roku 81,0 mln złotych, co daje 654 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 11.6% w porównaniu do roku 2016. Największa część budżetu powiatu opolskiego - 22.7% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (22.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (14.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,6 mln złotych, czyli 16,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu opolskiego wyniosła w 2017 roku 81,5 mln złotych, co daje 658 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 10.8% w porównaniu do roku 2016. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (34.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (33.6%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (9.3%). W budżecie powiatu opolskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 193 złotych na mieszkańca (29,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,1 złotych na mieszkańca (1,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie opolskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  68,9 mln

  518(100%)

  76,9 mln

  577(100%)

  71,2 mln

  534(100%)

  71,5 mln

  536(100%)

  72,6 mln

  545(100%)

  78,9 mln

  591(100%)

  78,1 mln

  586(100%)

  81,0 mln

  654(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,3 mln

  90,8(17.9%)

  14,2 mln

  107(18.5%)

  8,8 mln

  66,4(12.4%)

  11,9 mln

  89,3(16.6%)

  12,3 mln

  92,7(17%)

  11,4 mln

  85,7(14.5%)

  13,3 mln

  100,0(17%)

  18,3 mln

  148(22.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,6 mln

  123(24.2%)

  17,1 mln

  128(22.2%)

  17,5 mln

  131(24.5%)

  16,9 mln

  127(23.7%)

  16,8 mln

  126(23.1%)

  18,1 mln

  136(23%)

  17,7 mln

  133(22.7%)

  18,1 mln

  147(22.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,1 mln

  82,3(16.2%)

  17,8 mln

  134(23.2%)

  14,1 mln

  106(19.8%)

  12,1 mln

  90,6(16.9%)

  12,0 mln

  90,2(16.5%)

  14,7 mln

  110(18.6%)

  12,1 mln

  91,1(15.5%)

  12,0 mln

  97,3(14.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,1 mln

  119(23.4%)

  16,6 mln

  125(21.6%)

  16,5 mln

  124(23.2%)

  16,7 mln

  125(23.4%)

  16,5 mln

  124(22.7%)

  17,4 mln

  131(22.1%)

  18,2 mln

  137(23.3%)

  9,2 mln

  74,2(11.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  4,3 mln

  32,1(6.3%)

  4,7 mln

  35,3(6.1%)

  5,3 mln

  39,6(7.4%)

  5,5 mln

  41,3(7.7%)

  5,7 mln

  43,2(7.9%)

  7,4 mln

  56,0(9.4%)

  7,7 mln

  58,2(9.9%)

  7,9 mln

  63,7(9.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,9 mln

  14,0(2.8%)

  2,3 mln

  17,0(2.9%)

  2,1 mln

  15,7(2.9%)

  2,1 mln

  15,6(2.9%)

  2,1 mln

  15,9(2.9%)

  2,2 mln

  16,8(2.8%)

  2,1 mln

  15,8(2.7%)

  2,3 mln

  18,9(2.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  211,5 tys

  1,6(0.3%)

  182,5 tys

  1,4(0.2%)

  267,0 tys

  2,0(0.4%)

  1,8 mln

  13,8(2.6%)

  1,9 mln

  14,6(2.7%)

  1,6 mln

  11,7(2%)

  2,0 mln

  14,7(2.5%)

  2,3 mln

  18,8(2.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  491,8 tys

  3,6(0.7%)

  935,2 tys

  7,0(1.2%)

  894,1 tys

  6,7(1.3%)

  951,8 tys

  7,1(1.3%)

  987,6 tys

  7,4(1.4%)

  888,4 tys

  6,7(1.1%)

  1,3 mln

  9,5(1.6%)

  1,1 mln

  9,2(1.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  9,3(1.8%)

  2,4 mln

  17,7(3.1%)

  4,5 mln

  34,1(6.4%)

  2,4 mln

  18,3(3.4%)

  3,2 mln

  23,7(4.4%)

  1,3 mln

  10,1(1.7%)

  2,1 mln

  15,6(2.7%)

  1,1 mln

  8,6(1.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,3(0.4%)

  313,4 tys

  2,5(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,0 mln

  29,2(5.7%)

  348,1 tys

  2,6(0.5%)

  176,4 tys

  1,3(0.2%)

  152,9 tys

  1,1(0.2%)

  192,0 tys

  1,4(0.3%)

  216,7 tys

  1,6(0.3%)

  646,1 tys

  4,9(0.8%)

  232,0 tys

  1,9(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  143,5 tys

  1,1(0.2%)

  169,1 tys

  1,3(0.2%)

  127,4 tys

  1,0(0.2%)

  127,0 tys

  1,0(0.2%)

  156,6 tys

  1,2(0.2%)

  142,1 tys

  1,1(0.2%)

  176,1 tys

  1,3(0.2%)

  141,3 tys

  1,1(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  87,0 tys

  0,6(0.1%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  416,1 tys

  3,1(0.6%)

  201,3 tys

  1,5(0.3%)

  196,8 tys

  1,5(0.3%)

  2,1 mln

  16,1(2.7%)

  120,0 tys

  0,9(0.2%)

  121,9 tys

  1,0(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  62,1 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  55,2 tys

  0,4(0.1%)

  174,3 tys

  1,3(0.2%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  145,8 tys

  1,1(0.2%)

  9,9 tys

  0,1(0%)

  82,5 tys

  0,7(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  115,5 tys

  0,9(0.2%)

  147,3 tys

  1,1(0.2%)

  396,5 tys

  3,0(0.6%)

  251,6 tys

  1,9(0.4%)

  182,4 tys

  1,4(0.3%)

  114,1 tys

  0,9(0.1%)

  90,0 tys

  0,7(0.1%)

  73,9 tys

  0,6(0.1%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,4(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  90,0 tys

  0,7(0.1%)

  41,2 tys

  0,3(0.1%)

  40,9 tys

  0,3(0.1%)

  45,0 tys

  0,3(0.1%)

  48,0 tys

  0,4(0.1%)

  48,7 tys

  0,4(0.1%)

  54,1 tys

  0,4(0.1%)

  41,7 tys

  0,3(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  17,6 tys

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  18,3 tys

  0,1(0%)

  100,3 tys

  0,8(0.1%)

  84,8 tys

  0,6(0.1%)

  22,8 tys

  0,2(0%)

  31,9 tys

  0,2(0%)

  19,5 tys

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  948,9 tys

  7,1(1.2%)

  194,9 tys

  1,5(0.2%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  5,3 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  156

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  32,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  101,2 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie opolskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2010 - 2017
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  67,8 mln

  510(100%)

  69,4 mln

  521(100%)

  72,0 mln

  541(100%)

  73,6 mln

  552(100%)

  76,9 mln

  577(100%)

  82,3 mln

  617(100%)

  79,1 mln

  594(100%)

  81,5 mln

  658(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20102011201220132014201520162017
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  15,5 mln

  115(22.9%)

  16,8 mln

  126(24.2%)

  18,8 mln

  141(26.1%)

  19,8 mln

  149(27%)

  20,5 mln

  154(26.7%)

  26,1 mln

  196(31.7%)

  27,9 mln

  209(35.2%)

  28,0 mln

  226(34.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  25,2 mln

  186(37.1%)

  26,6 mln

  199(38.3%)

  27,0 mln

  203(37.5%)

  27,6 mln

  207(37.4%)

  27,8 mln

  209(36.2%)

  29,9 mln

  225(36.4%)

  29,0 mln

  218(36.6%)

  27,4 mln

  221(33.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,9 mln

  28,6(5.7%)

  4,9 mln

  36,9(7.1%)

  919,3 tys

  6,9(1.3%)

  3,0 mln

  22,7(4.1%)

  2,6 mln

  19,6(3.4%)

  1,7 mln

  12,5(2%)

  2,2 mln

  16,8(2.8%)

  7,6 mln

  61,5(9.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  9,3 mln

  68,8(13.7%)

  9,8 mln

  73,4(14.1%)

  10,3 mln

  77,4(14.3%)

  10,4 mln

  77,9(14.1%)

  10,4 mln

  78,0(13.5%)

  11,2 mln

  84,0(13.6%)

  12,1 mln

  90,6(15.2%)

  7,3 mln

  59,1(9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  151,5 tys

  1,1(0.2%)

  143,4 tys

  1,1(0.2%)

  178,0 tys

  1,3(0.2%)

  2,6 mln

  19,4(3.5%)

  4,3 mln

  32,4(5.6%)

  2,7 mln

  20,2(3.3%)

  2,7 mln

  20,2(3.4%)

  3,0 mln

  24,5(3.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  678,1 tys

  5,0(1%)

  1,8 mln

  13,2(2.5%)

  1,7 mln

  13,0(2.4%)

  1,6 mln

  12,3(2.2%)

  1,8 mln

  13,3(2.3%)

  2,0 mln

  15,0(2.4%)

  1,9 mln

  14,2(2.4%)

  1,7 mln

  13,9(2.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  17,5(3.5%)

  1,5 mln

  11,4(2.2%)

  3,6 mln

  27,1(5%)

  2,6 mln

  19,6(3.6%)

  3,7 mln

  27,9(4.8%)

  1,4 mln

  10,8(1.7%)

  1,1 mln

  8,4(1.4%)

  998,1 tys

  8,1(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  695,0 tys

  5,1(1%)

  793,6 tys

  6,0(1.1%)

  901,3 tys

  6,8(1.3%)

  1,0 mln

  7,8(1.4%)

  1,2 mln

  9,1(1.6%)

  1,1 mln

  8,2(1.3%)

  1,2 mln

  8,9(1.5%)

  862,2 tys

  7,0(1.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  9,9(2%)

  1,2 mln

  8,9(1.7%)

  1,1 mln

  8,6(1.6%)

  47,3 tys

  0,4(0.1%)

  221,8 tys

  1,7(0.3%)

  425,4 tys

  3,2(0.5%)

  258,1 tys

  1,9(0.3%)

  443,7 tys

  3,6(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  131,8 tys

  1,0(0.2%)

  133,3 tys

  1,0(0.2%)

  143,3 tys

  1,1(0.2%)

  132,6 tys

  1,0(0.2%)

  182,7 tys

  1,4(0.2%)

  245,1 tys

  1,8(0.3%)

  158,7 tys

  1,2(0.2%)

  403,4 tys

  3,3(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,3(0.4%)

  313,4 tys

  2,5(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,4 mln

  40,1(8%)

  5,5 mln

  41,3(7.9%)

  6,7 mln

  50,5(9.3%)

  4,3 mln

  32,5(5.9%)

  3,8 mln

  28,8(5%)

  3,3 mln

  24,8(4%)

  168,9 tys

  1,3(0.2%)

  195,9 tys

  1,6(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  79,9 tys

  0,6(0.1%)

  85,0 tys

  0,6(0.1%)

  87,8 tys

  0,7(0.1%)

  87,6 tys

  0,7(0.1%)

  88,4 tys

  0,7(0.1%)

  88,4 tys

  0,7(0.1%)

  87,6 tys

  0,7(0.1%)

  82,8 tys

  0,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  87,0 tys

  0,6(0.1%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  416,1 tys

  3,1(0.6%)

  201,3 tys

  1,5(0.3%)

  75,1 tys

  0,6(0.1%)

  2,1 mln

  15,6(2.5%)

  63,0 tys

  0,5(0.1%)

  68,9 tys

  0,6(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  35,9 tys

  0,3(0.1%)

  35,3 tys

  0,3(0.1%)

  37,9 tys

  0,3(0.1%)

  38,2 tys

  0,3(0.1%)

  35,8 tys

  0,3(0%)

  34,6 tys

  0,3(0%)

  26,7 tys

  0,2(0%)

  27,3 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  3,5 tys

  0,0(0%)

  2,6 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,8 mln

  20,6(4.1%)

  135,7 tys

  1,0(0.2%)

  140

  0,0(0%)

  836

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  61,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  226

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  62,1 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  95,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  32,6 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  101,2 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat opolski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 25 451 mieszkańców powiatu opolskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 12 468 kobiet oraz 12 983 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 15,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,2% mieszkańców powiatu opolskiego, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 20,5% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu opolskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie opolskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,1%) oraz zasadnicze zawodowe (22,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (41,0%) oraz średnie zawodowe (16,0%).

  16,9% mieszkańców powiatu opolskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 878 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,91 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,8% ludności (25,3% wśród dziewczynek i 26,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,65.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,6% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,7% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 87,17.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,9% mieszkańców (13,5% wśród dziewczyn i 14,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 19 uczniów. 20 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,7% mieszkańców powiatu opolskiego w wieku potencjalnej nauki (31,6% kobiet i 29,9% mężczyzn).

 • 14,3% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  14,3%
  Opolskie
  15,1%
  Polska
  17,9%
 • 16,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 17,1% W miastach
  (wyższe)
 • 13,8% Na wsi
  (wyższe)
 • 27,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  27,1%
  Opolskie
  31,8%
  Kraj
  33,3%
 • 29,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 34,9% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 25,7% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • pow. opolski
  1,9%
  Województwo
  2,5%
  Kraj
  2,7%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,0% W miastach
  (policealne)
 • 1,7% Na wsi
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat opolski
  10,3%
  Województwo
  11,4%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,8% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  15,0%
  woj. opolskie
  17,8%
  Kraj
  18,1%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 16,1% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 14,8% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 31,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  31,2%
  Opolskie
  26,6%
  Kraj
  22,9%
 • 22,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 41,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,6% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 32,4% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,3%
  Opolskie
  5,1%
  Polska
  5,2%
 • 5,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,8% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,4% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 20,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,5%
  Województwo
  19,9%
  Kraj
  19,3%
 • 25,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 21,0% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,6%
  Opolskie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,7% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 878 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat opolski
  878,0
  woj. opolskie
  875,0
  Cały kraj
  811,0
 • 0,91 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  0,91
  Opolskie
  0,85
  Kraj
  1,01
 •  
 • 266,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 266,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 2,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 30,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,65 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. opolski
  91,65
  Opolskie
  94,54
  Kraj
  96,62
 • 87,24 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. opolski
  87,24
  Opolskie
  90,79
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat opolski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat opolski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat opolski
  15,0
  woj. opolskie
  16,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 • 4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4
 •  
 • 605,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 542,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 63,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 87,17 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat opolski
  87,17
  Opolskie
  96,73
  Cały kraj
  100,01
 • 81,72 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. opolski
  81,72
  Opolskie
  88,61
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat opolski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat opolski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  19,0
  woj. opolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 • 4 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 4
 •  
 • 285,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 216,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 69,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie opolskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. opolski
  19,0
  Województwo
  25,0
  Cała Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 19 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 19
 • 19 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 19
 • 7 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 7
 • 18 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 18
 • 52,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 36,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. opolski
  20,0
  Opolskie
  24,0
  Cały kraj
  24,0
 • 20 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 20
 • 20 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 20
 • 19,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 13,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  17,0
  Opolskie
  18,0
  Kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 17 Szkoły policealne ogółem
 • 17
 • 17 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 17
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,8% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 31,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat opolski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat opolski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat opolski, 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opolski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie opolskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie opolskim znajdowały się 4 hotele (kategorii ★★★), 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 7 (całoroczne: 1)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 2
  • kwatery agroturystyczne: 2
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 3


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 5
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 9 (liczba sal: 16, liczba miejsc: 715)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 9
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 9
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 9
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 15


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie opolskim: 24 (publiczne: 24, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 10 (przystosowane wejście do budynku: 10, udogodnienia wewnątrz budynku: 5). W powiecie opolskim 9 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 858 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 704 (uczestnicy: 78 032)
  • seanse filmowe: 48 (uczestnicy: 4 478)
  • wystawy: 44 (uczestnicy: 6 630)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 40 (uczestnicy: 6 295)
  • koncerty: 93 (uczestnicy: 15 330)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 77 (uczestnicy: 2 855)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 58 (uczestnicy: 13 166)
  • konkursy: 42 (uczestnicy: 3 154)
  • pokazy teatralne: 56 (uczestnicy: 7 465)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 140)
  • interdyscyplinarne: 59 (uczestnicy: 9 575)
  • warsztaty: 180 (uczestnicy: 3 944)
  • inne: 4 (uczestnicy: 5 000)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 98 (członkowie: 1 787)
  • plastyczne/techniczne: 26 (członkowie: 399)
  • taneczne: 17 (członkowie: 437)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 74)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 26)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 30)
  • teatralne: 5 (członkowie: 77)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 19 (członkowie: 302)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 10 (członkowie: 314)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 20)
  • koło gospodyń wiejskich: 6 (członkowie: 90)
  • inne: 2 (członkowie: 18)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 47 (absolwenci: 93)
  • nauki gry na instrumentach: 46 (absolwenci: 57)
  • komputerowe: 1 (absolwenci: 36)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 4
  • plastyczne: 8
  • muzyczne: 7
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 5
  • ceramiczne: 1
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 7
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 128 (członkowie: 2 184)
  • teatralne: 12 (członkowie: 127)
  • muzyczne - instrumentalne: 20 (członkowie: 390)
  • wokalne i chóry: 18 (członkowie: 290)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 15 (członkowie: 251)
  • taneczne: 62 (członkowie: 1 124)
  • inne: 1 (członkowie: 2)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie opolskim działało 1 muzeum lub oddział .

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie opolskim działało 47 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 557 031 wolumenów oraz 19 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 73 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 16 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 13 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 47 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 575 851 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 184
  • dostępne dla czytelników: 117
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 117
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 22
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 12
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 27
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 39
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 24
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 12


 • Kluby sportowe w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie opolskim działało 69 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 4 446 członków. Zarejestrowano 4 332 ćwiczących (mężczyźni: 3 824, kobiety: 508, chłopcy do lat 18: 1 985, dziewczęta do lat 18: 432). Aktywnych było 106 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (149), instruktora sportowego (47) oraz inne osoby (27).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie opolskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opolski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat opolski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 roku w wyniku 161 wypadków drogowych w powiecie opolskim odnotowano 14 ofiar śmiertelnych oraz 239 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 130,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 11,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 13,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 225,7 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2017 roku w powiecie opolskim zarejestrowanych było 106 530 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 85 977 samochodów osobowych (645,7 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 10 855 samochodów ciężarowych (87,3 - więcej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju), 237 autobusów (1,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 774 ciągników siodłowych (5,8 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 481 motocykli (26,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,6 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 26,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 19,7 lat.


  W 2017 roku w powiecie opolskim znajdowało się 49 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 taksówek oraz 5 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 161 Wypadki drogowe
 • 14 Ofiary śmiertelne
 • 239 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie opolskim w latach 2011 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 130,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • pow. opolski
  130,2
  woj. opolskie
  70,7
  Cały kraj
  85,2
 • 11,31 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. opolski
  11,3
  Województwo
  7,9
  Cała Polska
  7,4
 • 13,22 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  13,2
  Województwo
  9,9
  Cały kraj
  9,6
 • 225,70 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  225,7
  Opolskie
  107,9
  Kraj
  133,2
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 106 530 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie opolskim w 2016 roku
 • 85 977 Samochody osobowe
 • 10 855 Samochody ciężarowe
 • 891 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 237 Autobusy
 • 655 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 783 Ciągniki samochodowe
 • 774   Ciągniki siodłowe
 • 4 542 Ciągniki rolnicze
 • 3 481 Motocykle
 • 907   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 6 514 Motorowery
 • 85 977Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Samochody osobowe w powiecie opolskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 645,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat opolski
  645,7
  Województwo
  606,9
  Cała Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg32 084
  • 1400-1649 kg19 881
  • 1650-1899 kg15 950
  • 1900 kg i więcej18 062
 • 32 084 do 1399 kg
 • 19 881 1400-1649 kg
 • 15 950 1650-1899 kg
 • 18 062 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 39 680 do 1399 cm3
 • 39 680
 • 41 105 1400-1999 cm3
 • 41 105
 • 5 192 2000 i więcej cm3
 • 5 192
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie opolskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna53 958
  • olej napędowy24 320
  • gaz (LPG)6 435
  • pozostałe1 264
 • 53 958 benzyna
 • 24 320 olej napędowy
 • 6 435 gaz (LPG)
 • 1 264 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 896 do 1 roku
 • 1 896
 • 865 2 lata
 • 865
 • 936 3 lata
 • 936
 • 2 483 4-5 lat
 • 2 483
 • 2 775 6-7 lat
 • 2 775
 • 4 514 8-9 lat
 • 4 514
 • 5 231 10-11 lat
 • 5 231
 • 13 094 12-15 lat
 • 13 094
 • 19 592 16-20 lat
 • 19 592
 • 11 333 21-25 lat
 • 11 333
 • 7 220 26-30 lat
 • 7 220
 • 16 038 31 lat i więcej
 • 16 038
 • 19,6 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie opolskim
 • powiat opolski
  19,6 lat
  Opolskie
  19,5 lat
  Cały kraj
  17,9 lat
 • 10 855Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie opolskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 87,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. opolski
  87,3
  woj. opolskie
  82,1
  Cała Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 6 063 do 999 kg
 • 6 063
 • 2 700 1000-1499 kg
 • 2 700
 • 621 1500-2999 kg
 • 621
 • 87 3000-3499 kg
 • 87
 • 240 3500-4999 kg
 • 240
 • 471 5000-6999 kg
 • 471
 • 297 7000-9999 kg
 • 297
 • 261 10000-14999 kg
 • 261
 • 115 15000 kg i więcej
 • 115
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 272
  • olej napędowy7 777
  • gaz (LPG)334
  • pozostałe472
 • 2 272 benzyna
 • 7 777 olej napędowy
 • 334 gaz (LPG)
 • 472 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 176 do 1 roku
 • 176
 • 132 2 lata
 • 132
 • 122 3 lata
 • 122
 • 379 4-5 lat
 • 379
 • 693 6-7 lat
 • 693
 • 652 8-9 lat
 • 652
 • 656 10-11 lat
 • 656
 • 1 587 12-15 lat
 • 1 587
 • 2 074 16-20 lat
 • 2 074
 • 1 103 21-25 lat
 • 1 103
 • 805 26-30 lat
 • 805
 • 2 476 31 lat i więcej
 • 2 476
 • 19,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie opolskim
 • Tutaj
  19,6 lat
  Województwo
  19,8 lat
  Polska
  18,2 lat
 • 237Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Autobusy w powiecie opolskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 1,8 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat opolski
  1,8
  Opolskie
  2,7
  Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna46
  • olej napędowy159
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe32
 • 46 benzyna
 • 159 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 32 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 15 10-11 lat
 • 15
 • 27 12-15 lat
 • 27
 • 28 16-20 lat
 • 28
 • 17 21-25 lat
 • 17
 • 29 26-30 lat
 • 29
 • 114 31 lat i więcej
 • 114
 • 26,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie opolskim
 • Tutaj
  26,4 lat
  Opolskie
  21,4 lat
  Cała Polska
  20,5 lat
 • 774Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie opolskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 5,8 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  5,8
  woj. opolskie
  8,4
  Kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy722
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe44
 • 8 benzyna
 • 722 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 44 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 5 do 1 roku
 • 5
 • 4 2 lata
 • 4
 • 6 3 lata
 • 6
 • 46 4-5 lat
 • 46
 • 37 6-7 lat
 • 37
 • 109 8-9 lat
 • 109
 • 76 10-11 lat
 • 76
 • 114 12-15 lat
 • 114
 • 134 16-20 lat
 • 134
 • 90 21-25 lat
 • 90
 • 68 26-30 lat
 • 68
 • 85 31 lat i więcej
 • 85
 • 16,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie opolskim
 • Tutaj
  16,9 lat
  Opolskie
  13,8 lat
  Cały kraj
  11,9 lat
 • 3 481Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Motocykle w powiecie opolskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 26,1 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat opolski
  26,1
  Województwo
  30,7
  Cała Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 139 do 1 roku
 • 139
 • 44 2 lata
 • 44
 • 28 3 lata
 • 28
 • 89 4-5 lat
 • 89
 • 129 6-7 lat
 • 129
 • 191 8-9 lat
 • 191
 • 251 10-11 lat
 • 251
 • 462 12-15 lat
 • 462
 • 661 16-20 lat
 • 661
 • 356 21-25 lat
 • 356
 • 464 26-30 lat
 • 464
 • 667 31 lat i więcej
 • 667
 • 19,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie opolskim
 • pow. opolski
  19,7 lat
  woj. opolskie
  23,1 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 49 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 14 km  Będących pod zarządem gminy
 • 3 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 32 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie opolskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 322,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. opolski
  322,0 km
  woj. opolskie
  351,2 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 4,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. opolski
  4,0 km
  woj. opolskie
  3,3 km
  Cała Polska
  3,2 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba taksówek