Powiat opolski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat opolski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 123 399 Liczba mieszkańców
 • 1 586 km2 Powierzchnia
 • 84 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 14,5% Stopa urbanizacji
 • Henryk Lakwa Starosta
 • ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole Adres starostwa powiatowego
 • OPO Tablice rejestracyjne
Powiat opolski na mapie
Identyfikatory
 • 1609 TERYT (TERC)
Herb powiatu opolskiego
powiat opolski herb
Flaga powiatu opolskiego
powiat opolski flaga

Powiat opolski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat opolski ma 123 399 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 9,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opolskiego w 2050 roku wynosi 113 836, z czego 58 428 to kobiety, a 55 408 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu opolskiego zawarli w 2020 roku 428 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,5% mieszkańców powiatu opolskiego jest stanu wolnego, 56,4% żyje w małżeństwie, 3,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat opolski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -415. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,35 na 1000 mieszkańców powiatu opolskiego. W 2020 roku urodziło się 1 064 dzieci, w tym 48,8% dziewczynek i 51,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 381 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,72 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 44,3% zgonów w powiecie opolskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 26,8% zgonów w powiecie opolskim były nowotwory, a 8,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu opolskiego przypada 11.95 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 1 522 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 178 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu opolskiego 344. W tym samym roku 49 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 116 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -67.

  62,5% mieszkańców powiatu opolskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu opolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 123 399 Liczba mieszkańców
 • 63 730 Kobiety
 • 59 669 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie opolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie opolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie opolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opolskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 113 836 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 58 428 Kobiety
 • 55 408 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie opolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie opolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie opolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu opolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 43,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  43,2 lat
  Opolskie
  43,5 lat
  Polska
  42,0 lat
 • 44,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat opolski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu opolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,5% Kawalerowie/Panny
 • pow. opolski
  26,5%
  Opolskie
  28,3%
  Kraj
  28,8%
 • 22,7% Kobiety
  (Panny)
 • 30,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,4% Żonaci/Zamężne
 • powiat opolski
  56,4%
  Opolskie
  54,8%
  Kraj
  55,8%
 • 54,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,4% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,4%
  woj. opolskie
  9,4%
  Kraj
  9,6%
 • 13,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat opolski
  3,3%
  Opolskie
  4,7%
  Kraj
  5,0%
 • 3,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 5,5% Nieustalone
 • Powiat
  5,5%
  Województwo
  2,7%
  Polska
  0,8%
 • 5,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 5,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie opolskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Powiat
  3,5
  woj. opolskie
  3,4
  Kraj
  3,8
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  0,9
  Województwo
  1,1
  Kraj
  1,3
 • 428 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie opolskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -415 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -170 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -245 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,35 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -3,4
  woj. opolskie
  -4,9
  Polska
  -3,2
 • -5,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie opolskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie opolskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie opolskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie opolskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 064 Urodzenia żywe
 • 519 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 545 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,8%
  51,2%
 • 8,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,6
  woj. opolskie
  8,1
  Kraj
  9,3
 • 36,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. opolski
  36,6
  Województwo
  35,4
  Polska
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 34 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 34
 • 99 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 381 g Średnia waga noworodków
 • 3 289 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 469 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 381 g
  Województwo
  3 367 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 102 Waga 4000g - 4499g
 • 102
 • 349 Waga 3500g - 3999g
 • 349
 • 392 Waga 3000g - 3499g
 • 392
 • 147 Waga 2500g - 2999g
 • 147
 • 40 Waga 2000g - 2499g
 • 40
 • 14 Waga 1500g - 1999g
 • 14
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat opolski
  1,29
  Opolskie
  1,23
  Kraj
  1,38
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. opolski
  0,63
  woj. opolskie
  0,59
  Polska
  0,67
 • 0,72 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,72
  Opolskie
  0,63
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie opolskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 479 Zgony
 • 689 Kobiety
  (Zgony)
 • 790 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,6%
  53,4%
 • 8 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 5 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 37,5%
  62,5%
 • 12,0 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  12,0
  Województwo
  13,0
  Polska
  12,5
 • 139,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  139,0
  woj. opolskie
  159,9
  Cała Polska
  134,3
 • 7,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat opolski
  7,5
  Województwo
  4,0
  Cała Polska
  3,6
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. opolski
  3,2
  Województwo
  3,3
  Cała Polska
  3,4
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opolskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat opolski
  44,3%
  Opolskie
  44,6%
  Cała Polska
  39,4%
 • 26,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  26,8%
  Województwo
  26,4%
  Cały kraj
  26,5%
 • 8,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,1%
  Opolskie
  5,9%
  Cały kraj
  6,6%
 • 0,2 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  0,2
  Polska
  9,9
 • 77,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  77,2
  Kraj
  70,4
 • 260,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat opolski
  260,8
  Opolskie
  286,9
  Cała Polska
  283,2
 • 260,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  260,1
  Polska
  261,3
 • 431,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 426,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 437,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  431,6
  woj. opolskie
  485,0
  Kraj
  421,0
 • 66,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 99,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat opolski
  66,3
  Województwo
  72,1
  Cały kraj
  69,5
 • 20,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  20,4
  Województwo
  28,1
  Cała Polska
  35,1
 • 4,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat opolski
  4,7
  woj. opolskie
  6,5
  Cały kraj
  7,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat opolski
  0,5%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie opolskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 36 Osoby w zamachach samobójczych
 • 5 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 31 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 28 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 4 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 24 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 15 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 29 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  29,0
  Województwo
  22,0
  Cała Polska
  31,0
 • 23 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  23,0
  Województwo
  13,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 3 rzucenie się z wysokości
 • 3
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 22 powieszenie się
 • 22
 • 4 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 4
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 20 powieszenie się
 • 20
 • 3 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 3 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 3
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 20 nieustalona
 • 20
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 16 nieustalona
 • 16
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 16 30-49 lat
 • 16
 • 13 50-60 lat
 • 13
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 12 30-49 lat
 • 12
 • 11 50-60 lat
 • 11
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu7
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony27
 • 2 trzeźwy
 • 7 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 27 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony23
 • 2 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 23 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 13 kawaler/panna
 • 13
 • 12 żonaty/zamężna
 • 12
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 6 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 6
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 9 kawaler/panna
 • 9
 • 10 żonaty/zamężna
 • 10
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 5 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 5
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne4
  • zasadnicze zawodowe6
  • średnie0
  • wyższe6
  • nieustalony20
 • 0 podstawowe niepełne
 • 4 podstawowe i gimnazjalne
 • 6 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 6 wyższe
 • 20 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne4
  • zasadnicze zawodowe5
  • średnie0
  • wyższe5
  • nieustalony14
 • 0 podstawowe niepełne
 • 4 podstawowe i gimnazjalne
 • 5 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 5 wyższe
 • 14 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 11 praca
 • 11
 • 4 na utrzymaniu innej osoby
 • 4
 • 2 renta
 • 2
 • 4 emerytura
 • 4
 • 5 bez stałego źródła utrzymania
 • 5
 • 10 nieustalony
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 9 praca
 • 9
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 1 renta
 • 1
 • 4 emerytura
 • 4
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 7 nieustalony
 • 7
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 522 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 793 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 729 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 49 Zameldowania z zagranicy
 • 19 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 30 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 178 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 643 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 535 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 116 Wymeldowania za granicę
 • 58 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 58 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 277 Saldo migracji
 • 111 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 166 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 344 Saldo migracji wewnętrznych
 • 150 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 194 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -67 Saldo migracji zagranicznych
 • -39 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -28 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie opolskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,6% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat opolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opolski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie opolskim oddano do użytku 339 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,74 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie opolskim to 40 141 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 325 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  95,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 4,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie opolskim to 5,91 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie opolskim to 152,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,77% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,29% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,32% mieszkań posiada łazienkę, 82,55% korzysta z centralnego ogrzewania, a 16,75% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie opolskim 125 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 654 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 761 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 10 transakcji (mediana cen - 4 289 zł/m2, średnia - 4 054 zł/m2), a na rynku wtórnym 115 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 596 zł/m2, średnia - 2 633 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 654 zł
 • Tutaj
  2 654 zł
  Województwo
  3 922 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 2 654 zł Ogółem
 • 2 654 zł
 • 2 077 zł do 40 m2
 • 2 077 zł
 • 2 996 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 996 zł
 • 2 510 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 510 zł
 • 1 957 zł od 80,1 m2
 • 1 957 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 761 zł
 • Tutaj
  2 761 zł
  Województwo
  3 828 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 2 761 zł Ogółem
 • 2 761 zł
 • 2 393 zł do 40 m2
 • 2 393 zł
 • 3 068 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 068 zł
 • 2 565 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 565 zł
 • 2 354 zł od 80,1 m2
 • 2 354 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 125
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m222
  • od 40,1 do 60 m265
  • od 60,1 do 80 m229
  • od 80,1 m29
 • 22 do 40 m2
 • 65 od 40,1 do 60 m2
 • 29 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie opolskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 289 zł
 • powiat opolski
  4 289 zł
  woj. opolskie
  5 223 zł
  Cały kraj
  5 761 zł
 • 4 289 zł Ogółem
 • 4 289 zł
 • 4 410 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 410 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 054 zł
 • Tutaj
  4 054 zł
  Opolskie
  5 010 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 4 054 zł Ogółem
 • 4 054 zł
 • 4 040 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 040 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 10
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m28
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 8 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 596 zł
 • Powiat
  2 596 zł
  woj. opolskie
  3 105 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 2 596 zł Ogółem
 • 2 596 zł
 • 2 077 zł do 40 m2
 • 2 077 zł
 • 2 860 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 860 zł
 • 2 510 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 510 zł
 • 1 873 zł od 80,1 m2
 • 1 873 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 633 zł
 • Tutaj
  2 633 zł
  Województwo
  3 282 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 2 633 zł Ogółem
 • 2 633 zł
 • 2 393 zł do 40 m2
 • 2 393 zł
 • 2 923 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 923 zł
 • 2 565 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 565 zł
 • 1 841 zł od 80,1 m2
 • 1 841 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 115
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m222
  • od 40,1 do 60 m257
  • od 60,1 do 80 m229
  • od 80,1 m27
 • 22 do 40 m2
 • 57 od 40,1 do 60 m2
 • 29 od 60,1 do 80 m2
 • 7 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40 141 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 324,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. opolski
  324,90
  Opolskie
  370,90
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 101,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  101,00 m2
  woj. opolskie
  81,40 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 32,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat opolski
  32,80 m2
  woj. opolskie
  30,20 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,92 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat opolski
  4,92
  Województwo
  4,19
  Polska
  3,82
 • 3,08 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. opolski
  3,08
  Opolskie
  2,70
  Cała Polska
  2,55
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,63
  Opolskie
  0,64
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 339 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 2,74 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. opolski
  2,74
  Opolskie
  2,68
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2 005 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,91 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. opolski
  5,91
  woj. opolskie
  4,59
  Kraj
  3,77
 • 16,23 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  16,23
  Opolskie
  12,30
  Polska
  21,77
 • 51 759 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 152,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  152,7 m2
  Opolskie
  115,2 m2
  Cały kraj
  88,7 m2
 • 0,42 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,42 m2
  woj. opolskie
  0,31 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  97,77%
  Województwo
  98,31%
  Polska
  96,97%
 • 97,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  97,29%
  Opolskie
  97,06%
  Cały kraj
  94,01%
 • 93,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  93,32%
  woj. opolskie
  93,71%
  Polska
  91,78%
 • 82,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  82,55%
  Województwo
  82,73%
  Kraj
  83,08%
 • 16,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat opolski
  16,75%
  Opolskie
  48,46%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat opolski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie opolskim na 1000 mieszkańców pracuje 142osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 46,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie opolskim wynosiło w 2020 roku 7,4% (8,3% wśród kobiet i 6,6% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opolskim wynosiło 4 720,08 PLN, co odpowiada 85.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opolskiego 16 115 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 12 553 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 562.

  24,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opolskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,6% w przemyśle i budownictwie, a 15,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 142 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  142,0
  Opolskie
  219,0
  Polska
  252,0
 • 7,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,3% Kobiety
 • 6,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,4%
  Opolskie
  6,9%
  Kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie opolskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie opolskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie opolskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 720 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. opolski
  4 720 PLN
  Województwo
  5 079 PLN
  Kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie opolskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 16 115 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 12 553 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 562 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,6% Przemysł i budownictwo
 • 18,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,2% Pozostałe
 • 37,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie opolskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17 583 Pracujący ogółem
 • 8 111 Kobiety
 • 9 472 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie opolskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,5% W wieku produkcyjnym
 • 57,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat opolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 60,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat opolski
  60,0
  Województwo
  64,5
  Cała Polska
  68,0
 • 34,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  34,3
  woj. opolskie
  38,2
  Kraj
  37,5
 • 133,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  133,9
  Opolskie
  144,8
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 57,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat opolski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie opolskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 12 140 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 9 808 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 718 nowych podmiotów, a 345 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (1 020) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (718) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (997) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (345) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie opolskim najwięcej (532) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (11 714) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,4% (417) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,1% (3 777) podmiotów, a 65,5% (7 946) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie opolskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (22.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 12 140 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 417 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 777 Przemysł i budownictwo
 • 7 946 Pozostała działalność
 • 718 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie opolskim w 2020 roku
 • 345 Podmioty wyrejestrowane w powiecie opolskim w 2020 roku
 • 9 808 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 714 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 11 714
 • 372 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 372
 • 52 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 52
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 12 138 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 12 138
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 27 Spółdzielnie ogółem
 • 27
 • 657 Spółki handlowe ogółem
 • 657
 • 96  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 96
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 532  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 532
 • 89    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 89
 • 493 Spółki cywilne ogółem
 • 493
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 808 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 154 Budownictwo
 • 2 154
 • 2 087 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 087
 • 1 124 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 124
 • 811 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 811
 • 658 Transport i gospodarka magazynowa
 • 658
 • 508 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 508
 • 487 Pozostała działalność
 • 487
 • 363 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 363
 • 344 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 344
 • 293 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 293
 • 268 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 268
 • 253 Informacja i komunikacja
 • 253
 • 183 Edukacja
 • 183
 • 133 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 133
 • 118 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 118
 • 15 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 15
 • 7 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 7
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opolski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie opolskim stwierdzono 1 352 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 10,92 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie opolskim wynosi 68,00% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu opolskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,86 (wykrywalność 50%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,84 (wykrywalność 60%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,64 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,97 (63%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,27 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 352 Przestępstwa ogółem
 • 1 352
 • 847 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 847
 • 244 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 244
 • 203 Przestępstwa drogowe
 • 203
 • 34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 34
 • 726 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 726
 • 10,92 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,92
  Opolskie
  16,02
  Polska
  19,96
 • 6,84 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,84
  Województwo
  11,09
  Kraj
  12,25
 • 1,97 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,97
  Opolskie
  2,63
  Cała Polska
  5,17
 • 1,64 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat opolski
  1,64
  woj. opolskie
  1,63
  Cały kraj
  1,73
 • 0,27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,27
  Opolskie
  0,32
  Kraj
  0,37
 • 5,86 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. opolski
  5,86
  Opolskie
  7,46
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. opolski
  68%
  Opolskie
  73%
  Cała Polska
  73%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat opolski
  61%
  woj. opolskie
  69%
  Polska
  65%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat opolski
  63%
  Opolskie
  69%
  Cały kraj
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. opolski
  98%
  Opolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  94%
  woj. opolskie
  90%
  Polska
  87%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. opolski
  51%
  Województwo
  52%
  Cała Polska
  54%

Powiat opolski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu opolskiego wyniosła w 2020 roku 89,8 mln złotych, co daje 725 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.7% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu opolskiego - 19.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (16.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (14.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,1 mln złotych, czyli 15,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu opolskiego wyniosła w 2020 roku 92,1 mln złotych, co daje 744 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.1% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (36.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (35.1%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (11.4%). W budżecie powiatu opolskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 229 złotych na mieszkańca (30,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,1 złotych na mieszkańca (0,8%).
 • Wydatki budżetu w powiecie opolskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  71,5 mln

  536(100%)

  72,6 mln

  545(100%)

  78,9 mln

  591(100%)

  78,1 mln

  586(100%)

  81,0 mln

  654(100%)

  80,5 mln

  652(100%)

  82,4 mln

  668(100%)

  89,8 mln

  725(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,9 mln

  127(23.7%)

  16,8 mln

  126(23.1%)

  18,1 mln

  136(23%)

  17,7 mln

  133(22.7%)

  18,1 mln

  147(22.4%)

  16,5 mln

  134(20.6%)

  16,7 mln

  135(20.3%)

  17,9 mln

  145(19.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,9 mln

  89,3(16.6%)

  12,3 mln

  92,7(17%)

  11,4 mln

  85,7(14.5%)

  13,3 mln

  100,0(17%)

  18,3 mln

  148(22.7%)

  17,4 mln

  141(21.6%)

  14,6 mln

  118(17.7%)

  14,5 mln

  117(16.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  12,1 mln

  90,6(16.9%)

  12,0 mln

  90,2(16.5%)

  14,7 mln

  110(18.6%)

  12,1 mln

  91,1(15.5%)

  12,0 mln

  97,3(14.9%)

  12,5 mln

  101(15.5%)

  12,9 mln

  105(15.7%)

  12,9 mln

  104(14.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,7 mln

  125(23.4%)

  16,5 mln

  124(22.7%)

  17,4 mln

  131(22.1%)

  18,2 mln

  137(23.3%)

  9,2 mln

  74,2(11.3%)

  9,7 mln

  78,8(12.1%)

  11,2 mln

  90,1(13.5%)

  12,2 mln

  98,8(13.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,5 mln

  41,3(7.7%)

  5,7 mln

  43,2(7.9%)

  7,4 mln

  56,0(9.4%)

  7,7 mln

  58,2(9.9%)

  7,9 mln

  63,7(9.7%)

  8,0 mln

  64,9(10%)

  8,4 mln

  68,0(10.2%)

  8,1 mln

  65,9(9.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,8 mln

  13,8(2.6%)

  1,9 mln

  14,6(2.7%)

  1,6 mln

  11,7(2%)

  2,0 mln

  14,7(2.5%)

  2,3 mln

  18,8(2.9%)

  2,8 mln

  22,9(3.5%)

  2,9 mln

  23,5(3.5%)

  6,1 mln

  49,2(6.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,1 mln

  15,6(2.9%)

  2,1 mln

  15,9(2.9%)

  2,2 mln

  16,8(2.8%)

  2,1 mln

  15,8(2.7%)

  2,3 mln

  18,9(2.9%)

  2,4 mln

  19,3(3%)

  2,7 mln

  21,5(3.2%)

  4,0 mln

  32,2(4.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  951,8 tys

  7,1(1.3%)

  987,6 tys

  7,4(1.4%)

  888,4 tys

  6,7(1.1%)

  1,3 mln

  9,5(1.6%)

  1,1 mln

  9,2(1.4%)

  1,5 mln

  12,3(1.9%)

  3,2 mln

  25,8(3.9%)

  2,4 mln

  19,6(2.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,4 mln

  18,3(3.4%)

  3,2 mln

  23,7(4.4%)

  1,3 mln

  10,1(1.7%)

  2,1 mln

  15,6(2.7%)

  1,1 mln

  8,6(1.3%)

  440,9 tys

  3,6(0.5%)

  372,9 tys

  3,0(0.5%)

  602,9 tys

  4,9(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  45,0 tys

  0,3(0.1%)

  48,0 tys

  0,4(0.1%)

  48,7 tys

  0,4(0.1%)

  54,1 tys

  0,4(0.1%)

  41,7 tys

  0,3(0.1%)

  109,5 tys

  0,9(0.1%)

  186,2 tys

  1,5(0.2%)

  515,5 tys

  4,2(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  174,3 tys

  1,3(0.2%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  145,8 tys

  1,1(0.2%)

  9,9 tys

  0,1(0%)

  82,5 tys

  0,7(0.1%)

  38,7 tys

  0,3(0%)

  95,5 tys

  0,8(0.1%)

  464,1 tys

  3,8(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,3(0.4%)

  313,4 tys

  2,5(0.4%)

  313,0 tys

  2,5(0.4%)

  327,5 tys

  2,6(0.4%)

  330,0 tys

  2,7(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  127,0 tys

  1,0(0.2%)

  156,6 tys

  1,2(0.2%)

  142,1 tys

  1,1(0.2%)

  176,1 tys

  1,3(0.2%)

  141,3 tys

  1,1(0.2%)

  142,9 tys

  1,2(0.2%)

  129,6 tys

  1,0(0.2%)

  123,7 tys

  1,0(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  152,9 tys

  1,1(0.2%)

  192,0 tys

  1,4(0.3%)

  216,7 tys

  1,6(0.3%)

  646,1 tys

  4,9(0.8%)

  232,0 tys

  1,9(0.3%)

  377,9 tys

  3,1(0.5%)

  228,5 tys

  1,8(0.3%)

  57,3 tys

  0,5(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  201,3 tys

  1,5(0.3%)

  196,8 tys

  1,5(0.3%)

  2,1 mln

  16,1(2.7%)

  120,0 tys

  0,9(0.2%)

  121,9 tys

  1,0(0.2%)

  71,2 tys

  0,6(0.1%)

  89,8 tys

  0,7(0.1%)

  25,2 tys

  0,2(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  251,6 tys

  1,9(0.4%)

  182,4 tys

  1,4(0.3%)

  114,1 tys

  0,9(0.1%)

  90,0 tys

  0,7(0.1%)

  73,9 tys

  0,6(0.1%)

  56,3 tys

  0,5(0.1%)

  39,1 tys

  0,3(0%)

  15,7 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  100,3 tys

  0,8(0.1%)

  84,8 tys

  0,6(0.1%)

  22,8 tys

  0,2(0%)

  31,9 tys

  0,2(0%)

  19,5 tys

  0,2(0%)

  25,2 tys

  0,2(0%)

  25,1 tys

  0,2(0%)

  300

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  156

  0,0(0%)

  23,1

  0,0(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  75,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  948,9 tys

  7,1(1.2%)

  194,9 tys

  1,5(0.2%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,4 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  5,3 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  101,2 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,3 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie opolskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  73,6 mln

  552(100%)

  76,9 mln

  577(100%)

  82,3 mln

  617(100%)

  79,1 mln

  594(100%)

  81,5 mln

  658(100%)

  80,9 mln

  656(100%)

  89,1 mln

  722(100%)

  92,1 mln

  744(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  27,6 mln

  207(37.4%)

  27,8 mln

  209(36.2%)

  29,9 mln

  225(36.4%)

  29,0 mln

  218(36.6%)

  27,4 mln

  221(33.6%)

  26,6 mln

  216(32.9%)

  28,0 mln

  227(31.5%)

  33,9 mln

  274(36.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  19,8 mln

  149(27%)

  20,5 mln

  154(26.7%)

  26,1 mln

  196(31.7%)

  27,9 mln

  209(35.2%)

  28,0 mln

  226(34.4%)

  31,6 mln

  256(39.1%)

  34,9 mln

  282(39.2%)

  32,3 mln

  262(35.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,4 mln

  77,9(14.1%)

  10,4 mln

  78,0(13.5%)

  11,2 mln

  84,0(13.6%)

  12,1 mln

  90,6(15.2%)

  7,3 mln

  59,1(9%)

  7,7 mln

  62,1(9.5%)

  8,9 mln

  72,2(10%)

  10,5 mln

  85,1(11.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,6 mln

  12,3(2.2%)

  1,8 mln

  13,3(2.3%)

  2,0 mln

  15,0(2.4%)

  1,9 mln

  14,2(2.4%)

  1,7 mln

  13,9(2.1%)

  2,0 mln

  16,5(2.5%)

  3,9 mln

  31,4(4.4%)

  3,5 mln

  28,0(3.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,6 mln

  19,4(3.5%)

  4,3 mln

  32,4(5.6%)

  2,7 mln

  20,2(3.3%)

  2,7 mln

  20,2(3.4%)

  3,0 mln

  24,5(3.7%)

  2,6 mln

  21,3(3.3%)

  3,3 mln

  26,4(3.7%)

  3,0 mln

  24,4(3.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,0 mln

  22,7(4.1%)

  2,6 mln

  19,6(3.4%)

  1,7 mln

  12,5(2%)

  2,2 mln

  16,8(2.8%)

  7,6 mln

  61,5(9.3%)

  4,4 mln

  35,4(5.4%)

  4,2 mln

  34,1(4.7%)

  1,9 mln

  15,7(2.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  132,6 tys

  1,0(0.2%)

  182,7 tys

  1,4(0.2%)

  245,1 tys

  1,8(0.3%)

  158,7 tys

  1,2(0.2%)

  403,4 tys

  3,3(0.5%)

  527,2 tys

  4,3(0.7%)

  645,6 tys

  5,2(0.7%)

  1,2 mln

  9,7(1.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,0 mln

  7,8(1.4%)

  1,2 mln

  9,1(1.6%)

  1,1 mln

  8,2(1.3%)

  1,2 mln

  8,9(1.5%)

  862,2 tys

  7,0(1.1%)

  819,2 tys

  6,6(1%)

  832,8 tys

  6,7(0.9%)

  421,7 tys

  3,4(0.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  47,3 tys

  0,4(0.1%)

  221,8 tys

  1,7(0.3%)

  425,4 tys

  3,2(0.5%)

  258,1 tys

  1,9(0.3%)

  443,7 tys

  3,6(0.5%)

  192,1 tys

  1,6(0.2%)

  291,4 tys

  2,4(0.3%)

  413,8 tys

  3,4(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,3(0.4%)

  313,4 tys

  2,5(0.4%)

  313,0 tys

  2,5(0.4%)

  327,5 tys

  2,6(0.4%)

  330,0 tys

  2,7(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,6 mln

  19,6(3.6%)

  3,7 mln

  27,9(4.8%)

  1,4 mln

  10,8(1.7%)

  1,1 mln

  8,4(1.4%)

  998,1 tys

  8,1(1.2%)

  480,1 tys

  3,9(0.6%)

  155,6 tys

  1,3(0.2%)

  151,9 tys

  1,2(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  4,3 mln

  32,5(5.9%)

  3,8 mln

  28,8(5%)

  3,3 mln

  24,8(4%)

  168,9 tys

  1,3(0.2%)

  195,9 tys

  1,6(0.2%)

  174,5 tys

  1,4(0.2%)

  129,6 tys

  1,0(0.1%)

  108,5 tys

  0,9(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  87,6 tys

  0,7(0.1%)

  88,4 tys

  0,7(0.1%)

  88,4 tys

  0,7(0.1%)

  87,6 tys

  0,7(0.1%)

  82,8 tys

  0,7(0.1%)

  88,9 tys

  0,7(0.1%)

  90,3 tys

  0,7(0.1%)

  92,4 tys

  0,7(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  38,2 tys

  0,3(0.1%)

  35,8 tys

  0,3(0%)

  34,6 tys

  0,3(0%)

  26,7 tys

  0,2(0%)

  27,3 tys

  0,2(0%)

  28,3 tys

  0,2(0%)

  33,1 tys

  0,3(0%)

  31,2 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  201,3 tys

  1,5(0.3%)

  75,1 tys

  0,6(0.1%)

  2,1 mln

  15,6(2.5%)

  63,0 tys

  0,5(0.1%)

  68,9 tys

  0,6(0.1%)

  22,4 tys

  0,2(0%)

  41,6 tys

  0,3(0%)

  19,4 tys

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  836

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  61,0

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  18,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  226

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,4 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  95,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  101,2 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,3 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat opolski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 24 826 mieszkańców powiatu opolskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 12 106 kobiet oraz 12 720 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 10,3% średnie ogólnokształcące, a 15,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,2% mieszkańców powiatu opolskiego, gimnazjalnym 5,3%, natomiast 20,5% podstawowym ukończonym. 1,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu opolskiego mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie opolskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,1%) oraz zasadnicze zawodowe (22,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (41,0%) oraz średnie zawodowe (16,0%).

  W roku 2018 w powiecie opolskim mieściło się 57 przedszkoli, w których do 168 oddziałów uczęszczało 3 463 dzieci (1 656 dziewczynek oraz 1 807 chłopców). Dostępnych było 3 781 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie opolskim mieściło się 56 przedszkoli, w których do 142 oddziałów uczęszczało 2 976 dzieci (1 465 dziewczynek oraz 1 511 chłopców). Dostępnych było 3 396 miejsc.

  17,9% mieszkańców powiatu opolskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 17,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 893 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,83 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 58 szkół podstawowych, w których w 528 oddziałach uczyło się 7 887 uczniów (3 838 kobiet oraz 4 049 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie opolskim placówkę miało 60 szkół podstawowych, w których w 437 oddziałach uczyło się 6 880 uczniów (3 299 kobiet oraz 3 581 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (26,6% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,16.

  W powiecie opolskim znajduje się 7 licea ogólnokształcące, w których w 30 oddziałach uczyło się 543 uczniów (298 kobiet oraz 245 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 167 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie opolskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 28 oddziałach uczyło się 682 uczniów (403 kobiety oraz 279 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 272 absolwentów.

  W powiecie opolskim znajdują się 3 Technika, w których w 12 oddziałach uczyło się 219 uczniów (52 kobiety oraz 167 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 35 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie opolskim placówkę miały 4 Technika, w których w 18 oddziałach uczyło się 380 uczniów (119 kobiet oraz 261 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 96 absolwentów.

  W powiecie opolskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 8 oddziałach uczyło się 134 uczniów (37 kobiet oraz 97 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,4% mieszkańców (13,6% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 18,1 uczniów. 16,8 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 18,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,4% mieszkańców powiatu opolskiego w wieku potencjalnej nauki (28,6% kobiet i 28,3% mężczyzn).

 • 14,3% Wykształcenie wyższe
 • pow. opolski
  14,3%
  Opolskie
  15,1%
  Cały kraj
  17,9%
 • 16,2% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 27,1% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  27,1%
  Opolskie
  31,8%
  Kraj
  33,3%
 • 29,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • pow. opolski
  1,9%
  woj. opolskie
  2,5%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. opolski
  10,3%
  Województwo
  11,4%
  Cała Polska
  12,4%
 • 12,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  15,0%
  Województwo
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 14,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  31,2%
  Opolskie
  26,6%
  Kraj
  22,9%
 • 22,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 41,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat opolski
  5,3%
  Województwo
  5,1%
  Cała Polska
  5,2%
 • 5,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,5% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat opolski
  20,5%
  Opolskie
  19,9%
  Cały kraj
  19,3%
 • 25,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. opolski
  1,6%
  woj. opolskie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 893 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  893,0
  Województwo
  906,0
  Polska
  873,0
 • 0,83 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat opolski
  0,83
  Opolskie
  0,79
  Polska
  0,89
 •  
 • 57Przedszkola
 • 17 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 168 Oddziały
 • 26 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 781 Miejsca
 • 8 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat opolski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 463 Dzieci
 • 1 656 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 807 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,8%
  52,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 83 2 lata i mniej
 • 83
 • 776 3 lata
 • 776
 • 868 4 lata
 • 868
 • 882 5 lata
 • 882
 • 840 6 lat
 • 840
 • 14 7 lat i więcej
 • 14
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 37 2 lata i mniej
 • 37
 • 366 3 lata
 • 366
 • 440 4 lata
 • 440
 • 427 5 lata
 • 427
 • 378 6 lat
 • 378
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 46 2 lata i mniej
 • 46
 • 410 3 lata
 • 410
 • 428 4 lata
 • 428
 • 455 5 lata
 • 455
 • 462 6 lat
 • 462
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • 490 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 263,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 263,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 2,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 35,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 35,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 4 Oddziały
 • 70 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat opolski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 54 Dzieci
 • 24 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 30 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 44,4%
  55,6%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 13 3 lata
 • 13
 • 18 4 lata
 • 18
 • 9 5 lata
 • 9
 • 9 6 lat
 • 9
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 7 3 lata
 • 7
 • 10 4 lata
 • 10
 • 3 5 lata
 • 3
 • 3 6 lat
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 6 3 lata
 • 6
 • 8 4 lata
 • 8
 • 6 5 lata
 • 6
 • 6 6 lat
 • 6
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 7,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 7,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat opolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 520 Oddziały
 • 7 858 Uczniowie
 • 3 830 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 028 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,7%
  51,3%
 • 1 025 Uczniowie w 1 klasie
 • 508 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 517 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 974 Absolwenci 2016
 • 496 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 478 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 8 Oddziały
 • 29 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 27,6%
  72,4%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Absolwenci 2016
 • 2 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 14,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  14,9
  Opolskie
  16,2
  Cała Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,9
 • 14,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,9
 • 15,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,1
 • 3,6 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,6
 •  
 • 742,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 643,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 98,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 523 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 507 niemiecki
 • 16 angielski
 • 7 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 7 angielski
 •  
 • 90,16 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  90,16
  woj. opolskie
  94,14
  Kraj
  95,46
 • 89,15 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  89,15
  Opolskie
  92,48
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat opolski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat opolski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat opolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 27 Oddziały
 • 497 Uczniowie
 • 271 Kobiety
  (uczniowie)
 • 226 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,5%
  45,5%
 • 173 Uczniowie w 1 klasie
 • 89 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 84 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 151 Absolwenci
 • 79 Kobiety
  (absolwenci)
 • 72 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 1 Oddziały
 • 8 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 100,0%
  0,0%
 • 8 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 38 Uczniowie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 11 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 7 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat opolski
  18,1
  Województwo
  25,0
  Cała Polska
  26,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 18,1 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 18,1
 • 18,0 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 18,0
 • 8,0 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 8,0
 •  
 • 51,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 37,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat opolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 12 Oddziały
 • 219 Uczniowie
 • 52 Kobiety
  (uczniowie)
 • 167 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 23,7%
  76,3%
 • 60 Uczniowie w 1 klasie
 • 17 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 35 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 28 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. opolski
  18,3
  woj. opolskie
  23,9
  Polska
  23,8
 •  
 • 23,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 15,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat opolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 132 Uczniowie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie)
 • 95 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,0%
  72,0%
 • 64 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 48 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 2 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. opolski
  16,8
  woj. opolskie
  19,0
  Cały kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 16,8 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 16,8
 • 18,9 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 18,9
 • 2,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 2,0
 •  
 •  
 • 1 624 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski826
  • niemiecki779
  • francuski19
 • 826 angielski
 • 779 niemiecki
 • 19 francuski
 • 18 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 10 angielski
 • 8 niemiecki
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,6% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat opolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat opolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat opolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opolski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie opolskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie opolskim znajdowały się 4 hotele (kategorii ★★★), 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 3 (całoroczne: 1)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • zespoły domków turystycznych: 1 (całoroczne: 0)
  • pokoje gościnne: 5
  • kwatery agroturystyczne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 2


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 5
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 9 (liczba sal: 16, liczba miejsc: 715)
  • z nagłośnieniem: 6
  • z projektorem multimedialnym: 9
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 9
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 9
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 15


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie opolskim: 19 (publiczne: 19, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 13, udogodnienia wewnątrz budynku: 9). W powiecie opolskim 10 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 970 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 276 (uczestnicy: 15 936)
  • seanse filmowe: 19 (uczestnicy: 1 855)
  • wystawy: 13 (uczestnicy: 2 049)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 12 (uczestnicy: 1 220)
  • koncerty: 25 (uczestnicy: 2 590)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 17 (uczestnicy: 243)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 9 (uczestnicy: 625)
  • konkursy: 25 (uczestnicy: 1 125)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 285)
  • konferencje: 3 (uczestnicy: 130)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 1 170)
  • warsztaty: 70 (uczestnicy: 768)
  • inne: 70 (uczestnicy: 3 876)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 99 (członkowie: 1 635)
  • plastyczne/techniczne: 26 (członkowie: 267)
  • taneczne: 9 (członkowie: 296)
  • muzyczne: 12 (członkowie: 162)
  • informatyczne: 4 (członkowie: 22)
  • teatralne: 4 (członkowie: 37)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 90)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 16 (członkowie: 381)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 2 (członkowie: 105)
  • inne: 22 (członkowie: 275)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 68)
  • nauki gry na instrumentach: 4 (absolwenci: 45)
  • tańca: 2 (absolwenci: 23)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 9
  • muzyczne: 7
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 3
  • ceramiczne: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 109 (członkowie: 1 677)
  • teatralne: 10 (członkowie: 87)
  • muzyczne - instrumentalne: 21 (członkowie: 348)
  • wokalne i chóry: 11 (członkowie: 164)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 11 (członkowie: 133)
  • taneczne: 44 (członkowie: 825)
  • inne: 12 (członkowie: 120)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie opolskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 778 zwiedzających, co daje 144 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie opolskim działało 45 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 525 480 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 68 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 16 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 10 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 47 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 575 851 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 186
  • dostępne dla czytelników: 91
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 87
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 28
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 24
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 32
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 11


 • Kluby sportowe w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie opolskim działało 69 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 4 446 członków. Zarejestrowano 4 332 ćwiczących (mężczyźni: 3 824, kobiety: 508, chłopcy do lat 18: 1 985, dziewczęta do lat 18: 432). Aktywnych było 106 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (149), instruktora sportowego (47) oraz inne osoby (27).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie opolskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opolski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat opolski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 96 wypadków drogowych w powiecie opolskim odnotowano 16 ofiar śmiertelnych oraz 125 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 77,7 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 13,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 14,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 109,8 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie opolskim zarejestrowanych było 113 871 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 91 403 samochodów osobowych (739,9 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 11 318 samochodów ciężarowych (98,9 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju), 252 autobusów (2,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 905 ciągników siodłowych (7,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 422 motocykli (35,8 - mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,2 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 27,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 18,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 20,8 lat.


  W 2020 roku w powiecie opolskim znajdowało się 70 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 5 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie opolskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 96 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 16 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 125 Ranni
  (rok 2020)
 • 59 Lekko ranni
 • 66 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie opolskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 77,71 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. opolski
  77,7
  woj. opolskie
  50,0
  Cała Polska
  61,5
 • 12,95 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  13,0
  woj. opolskie
  6,7
  Polska
  6,5
 • 101,19 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. opolski
  101,2
  Województwo
  55,1
  Cały kraj
  69,2
 • 14,05 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  14,1
  Opolskie
  7,5
  Cała Polska
  7,6
 • 109,77 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  109,8
  woj. opolskie
  62,2
  Kraj
  80,2
 • 16,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  16,7
  Opolskie
  13,3
  Cały kraj
  10,6
 • 130,21 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • pow. opolski
  130,2
  Województwo
  110,2
  Kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 113 871 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie opolskim w 2020 roku
 • 91 403 Samochody osobowe
 • 11 318 Samochody ciężarowe
 • 160 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 252 Autobusy
 • 730 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 915 Ciągniki samochodowe
 • 905   Ciągniki siodłowe
 • 4 831 Ciągniki rolnicze
 • 4 422 Motocykle
 • 1 329   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 6 912 Motorowery
 • 91 403Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Samochody osobowe w powiecie opolskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 739,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat opolski
  739,9
  Opolskie
  697,1
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg30 336
  • 1400-1649 kg19 623
  • 1650-1899 kg17 895
  • 1900 kg i więcej23 549
 • 30 336 do 1399 kg
 • 19 623 1400-1649 kg
 • 17 895 1650-1899 kg
 • 23 549 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 39 679 do 1399 cm3
 • 39 679
 • 45 676 1400-1999 cm3
 • 45 676
 • 6 048 2000 i więcej cm3
 • 6 048
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie opolskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna54 595
  • olej napędowy27 554
  • gaz (LPG)7 085
  • pozostałe2 169
 • 54 595 benzyna
 • 27 554 olej napędowy
 • 7 085 gaz (LPG)
 • 2 169 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 931 do 1 roku
 • 931
 • 794 2 lata
 • 794
 • 984 3 lata
 • 984
 • 2 569 4-5 lat
 • 2 569
 • 2 954 6-7 lat
 • 2 954
 • 3 838 8-9 lat
 • 3 838
 • 4 341 10-11 lat
 • 4 341
 • 12 424 12-15 lat
 • 12 424
 • 17 270 16-20 lat
 • 17 270
 • 14 903 21-25 lat
 • 14 903
 • 8 875 26-30 lat
 • 8 875
 • 21 520 31 lat i więcej
 • 21 520
 • 21,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie opolskim
 • Tutaj
  21,2 lat
  Województwo
  20,5 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 11 318Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie opolskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 98,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  98,9
  woj. opolskie
  94,4
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 5 995 do 999 kg
 • 5 995
 • 3 168 1000-1499 kg
 • 3 168
 • 632 1500-2999 kg
 • 632
 • 85 3000-3499 kg
 • 85
 • 243 3500-4999 kg
 • 243
 • 461 5000-6999 kg
 • 461
 • 300 7000-9999 kg
 • 300
 • 294 10000-14999 kg
 • 294
 • 140 15000 kg i więcej
 • 140
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 143
  • olej napędowy7 201
  • gaz (LPG)313
  • pozostałe1 661
 • 2 143 benzyna
 • 7 201 olej napędowy
 • 313 gaz (LPG)
 • 1 661 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 109 do 1 roku
 • 109
 • 81 2 lata
 • 81
 • 82 3 lata
 • 82
 • 356 4-5 lat
 • 356
 • 445 6-7 lat
 • 445
 • 535 8-9 lat
 • 535
 • 716 10-11 lat
 • 716
 • 1 504 12-15 lat
 • 1 504
 • 1 968 16-20 lat
 • 1 968
 • 1 529 21-25 lat
 • 1 529
 • 918 26-30 lat
 • 918
 • 3 075 31 lat i więcej
 • 3 075
 • 21,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie opolskim
 • pow. opolski
  21,3 lat
  Opolskie
  20,8 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 252Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Autobusy w powiecie opolskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,0 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,0
  Opolskie
  3,1
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna47
  • olej napędowy114
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe91
 • 47 benzyna
 • 114 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 91 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 7 do 1 roku
 • 7
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 28 12-15 lat
 • 28
 • 35 16-20 lat
 • 35
 • 18 21-25 lat
 • 18
 • 14 26-30 lat
 • 14
 • 142 31 lat i więcej
 • 142
 • 27,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie opolskim
 • Powiat
  27,2 lat
  Opolskie
  22,4 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 905Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie opolskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. opolski
  7,3
  Województwo
  10,7
  Kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7
  • olej napędowy708
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe190
 • 7 benzyna
 • 708 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 190 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 2 lata
 • 2
 • 7 3 lata
 • 7
 • 35 4-5 lat
 • 35
 • 50 6-7 lat
 • 50
 • 84 8-9 lat
 • 84
 • 57 10-11 lat
 • 57
 • 192 12-15 lat
 • 192
 • 144 16-20 lat
 • 144
 • 114 21-25 lat
 • 114
 • 93 26-30 lat
 • 93
 • 127 31 lat i więcej
 • 127
 • 18,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie opolskim
 • Powiat
  18,4 lat
  woj. opolskie
  14,8 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 4 422Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Motocykle w powiecie opolskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 35,8 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat opolski
  35,8
  Województwo
  38,8
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 80 do 1 roku
 • 80
 • 46 2 lata
 • 46
 • 54 3 lata
 • 54
 • 241 4-5 lat
 • 241
 • 126 6-7 lat
 • 126
 • 137 8-9 lat
 • 137
 • 200 10-11 lat
 • 200
 • 625 12-15 lat
 • 625
 • 744 16-20 lat
 • 744
 • 693 21-25 lat
 • 693
 • 396 26-30 lat
 • 396
 • 1 080 31 lat i więcej
 • 1 080
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie opolskim
 • pow. opolski
  20,8 lat
  woj. opolskie
  23,5 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 70 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 18 km  Będących pod zarządem gminy
 • 14 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 38 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie opolskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 458,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. opolski
  458,8 km
  woj. opolskie
  591,6 km
  Kraj
  551,8 km
 • 5,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat opolski
  5,7 km
  woj. opolskie
  5,7 km
  Cała Polska
  4,5 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami