Powiat opolski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat opolski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 120 821 Liczba mieszkańców
 • 1 534 km2 Powierzchnia
 • 79 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 14,5% Stopa urbanizacji
 • Henryk Lakwa Starosta
 • ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole Adres starostwa powiatowego
 • OPO Tablice rejestracyjne
Powiat opolski na mapie
Identyfikatory
 • 1609 TERYT (TERC)
Herb powiatu opolskiego
powiat opolski herb
Flaga powiatu opolskiego
powiat opolski flaga

Powiat opolski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat opolski ma 120 821 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 11,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opolskiego w 2050 roku wynosi 113 836, z czego 58 428 to kobiety, a 55 408 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu opolskiego zawarli w 2022 roku 406 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,2% mieszkańców powiatu opolskiego jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 5,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat opolski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -363. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,00 na 1000 mieszkańców powiatu opolskiego. W 2022 roku urodziło się 893 dzieci, w tym 47,9% dziewczynek i 52,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 387 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 35,1% zgonów w powiecie opolskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,0% zgonów w powiecie opolskim były nowotwory, a 5,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu opolskiego przypada 10.4 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 1 575 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 115 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu opolskiego 460. W tym samym roku 65 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 167 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -102.

  61,8% mieszkańców powiatu opolskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu opolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 120 821 Liczba mieszkańców
 • 62 035 Kobiety
 • 58 786 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie opolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie opolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie opolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opolskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 113 836 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 58 428 Kobiety
 • 55 408 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie opolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie opolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie opolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu opolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  42,9 lat
  Opolskie
  43,3 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat opolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu opolskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat opolski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat opolski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat opolski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,2% Kawalerowie/Panny
 • pow. opolski
  26,2%
  Opolskie
  27,8%
  Kraj
  29,1%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 30,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • powiat opolski
  58,4%
  Opolskie
  54,6%
  Kraj
  54,0%
 • 57,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,1%
  woj. opolskie
  8,8%
  Kraj
  8,5%
 • 12,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat opolski
  5,5%
  Opolskie
  7,5%
  Kraj
  7,6%
 • 5,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,8% Nieustalone
 • Powiat
  1,8%
  Województwo
  1,3%
  Polska
  0,7%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie opolskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  3,4
  woj. opolskie
  3,7
  Kraj
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,1
  Województwo
  1,5
  Kraj
  1,6
 • 406 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie opolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -363 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -185 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -178 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,00 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -3,0
  woj. opolskie
  -5,2
  Polska
  -3,8
 • -4,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie opolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie opolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie opolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie opolskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 893 Urodzenia żywe
 • 428 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 465 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,9%
  52,1%
 • 7,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,4
  woj. opolskie
  7,2
  Kraj
  8,1
 • 32,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. opolski
  32,4
  Województwo
  32,0
  Polska
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 102 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 387 g Średnia waga noworodków
 • 3 340 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 430 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 387 g
  Województwo
  3 355 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 68 Waga 4000g - 4499g
 • 68
 • 307 Waga 3500g - 3999g
 • 307
 • 343 Waga 3000g - 3499g
 • 343
 • 124 Waga 2500g - 2999g
 • 124
 • 35 Waga 2000g - 2499g
 • 35
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat opolski
  1,24
  Opolskie
  1,20
  Kraj
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. opolski
  0,59
  woj. opolskie
  0,57
  Polska
  0,61
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,71
  Opolskie
  0,58
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie opolskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 256 Zgony
 • 613 Kobiety
  (Zgony)
 • 643 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,8%
  51,2%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,4 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  10,4
  Województwo
  12,4
  Polska
  11,9
 • 140,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  140,6
  woj. opolskie
  173,0
  Cała Polska
  147,0
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat opolski
  4,5
  Województwo
  2,4
  Cała Polska
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. opolski
  2,6
  Województwo
  3,3
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opolskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat opolski
  35,1%
  Opolskie
  35,2%
  Cała Polska
  36,0%
 • 24,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  24,0%
  Województwo
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 5,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,7%
  Opolskie
  6,0%
  Cały kraj
  6,7%
 • 91 Zgony spowodowane COVID-19
 • 29,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. opolskie
  29,4
  Polska
  15,8
 • 73,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  73,8
  Kraj
  70,6
 • 249,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat opolski
  249,2
  Opolskie
  300,6
  Cała Polska
  280,1
 • 273,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  273,1
  Polska
  253,9
 • 365,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 379,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 350,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  365,0
  woj. opolskie
  437,7
  Kraj
  426,2
 • 55,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 104,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat opolski
  55,4
  Województwo
  60,6
  Cały kraj
  62,9
 • 25,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  25,8
  Województwo
  34,0
  Cała Polska
  33,8
 • 4,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat opolski
  4,8
  woj. opolskie
  8,4
  Cały kraj
  7,0
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat opolski
  0,5%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie opolskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 40 Osoby w zamachach samobójczych
 • 13 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 27 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 32 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 32 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 9 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 23 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 24 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 33 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  33,0
  Województwo
  28,0
  Cała Polska
  38,0
 • 26 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  26,0
  Województwo
  14,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 8 rzucenie się z wysokości
 • 8
 • 18 powieszenie się
 • 18
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 2 inny
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 7 rzucenie się z wysokości
 • 7
 • 17 powieszenie się
 • 17
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 8 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 8
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 4 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 4
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 4 inna nie wymieniona
 • 4
 • 19 nieustalona
 • 19
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 4 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 4
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 16 nieustalona
 • 16
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 12 30-49 lat
 • 12
 • 14 50-60 lat
 • 14
 • 9 70 lat i więcej
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 11 50-60 lat
 • 11
 • 9 70 lat i więcej
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu6
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony31
 • 1 trzeźwy
 • 6 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 31 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony28
 • 0 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 28 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 12 kawaler/panna
 • 12
 • 15 żonaty/zamężna
 • 15
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 9 nieustalony
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 8 kawaler/panna
 • 8
 • 14 żonaty/zamężna
 • 14
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 7 nieustalony
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne4
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony31
 • 0 podstawowe niepełne
 • 4 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 31 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony25
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 25 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 8 praca
 • 8
 • 6 na utrzymaniu innej osoby
 • 6
 • 1 renta
 • 1
 • 8 emerytura
 • 8
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 16 nieustalony
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 8 praca
 • 8
 • 4 na utrzymaniu innej osoby
 • 4
 • 7 emerytura
 • 7
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 12 nieustalony
 • 12
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 575 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 783 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 792 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 65 Zameldowania z zagranicy
 • 27 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 38 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 115 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 549 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 566 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 167 Wymeldowania za granicę
 • 69 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 98 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 358 Saldo migracji
 • 192 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 166 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 460 Saldo migracji wewnętrznych
 • 234 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 226 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -102 Saldo migracji zagranicznych
 • -42 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -60 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie opolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat opolski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opolski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie opolskim oddano do użytku 509 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,21 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie opolskim to 40 921 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 339 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  71,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 28,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie opolskim to 5,69 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie opolskim to 136,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,74% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,32% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,15% mieszkań posiada łazienkę, 83,45% korzysta z centralnego ogrzewania, a 22,03% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie opolskim 185 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 517 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 152 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 52 transakcje (mediana cen - 5 008 zł/m2, średnia - 4 852 zł/m2), a na rynku wtórnym 133 transakcje rynkowe (mediana cen - 4 299 zł/m2, średnia - 3 809 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 517 zł
 • Tutaj
  4 517 zł
  Województwo
  5 015 zł
  Polska
  6 617 zł
 • 4 517 zł Ogółem
 • 4 517 zł
 • 4 616 zł do 40 m2
 • 4 616 zł
 • 4 115 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 115 zł
 • 4 975 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 975 zł
 • 2 757 zł od 80,1 m2
 • 2 757 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 152 zł
 • Tutaj
  4 152 zł
  Województwo
  4 903 zł
  Kraj
  7 224 zł
 • 4 152 zł Ogółem
 • 4 152 zł
 • 4 448 zł do 40 m2
 • 4 448 zł
 • 3 869 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 869 zł
 • 4 530 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 530 zł
 • 3 356 zł od 80,1 m2
 • 3 356 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 185
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m224
  • od 40,1 do 60 m263
  • od 60,1 do 80 m279
  • od 80,1 m219
 • 24 do 40 m2
 • 63 od 40,1 do 60 m2
 • 79 od 60,1 do 80 m2
 • 19 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie opolskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 008 zł
 • powiat opolski
  5 008 zł
  woj. opolskie
  6 048 zł
  Cały kraj
  6 947 zł
 • 5 008 zł Ogółem
 • 5 008 zł
 • 3 640 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 640 zł
 • 5 090 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 090 zł
 • 4 672 zł od 80,1 m2
 • 4 672 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 852 zł
 • Tutaj
  4 852 zł
  Opolskie
  6 018 zł
  Polska
  7 466 zł
 • 4 852 zł Ogółem
 • 4 852 zł
 • 3 761 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 761 zł
 • 4 953 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 953 zł
 • 4 777 zł od 80,1 m2
 • 4 777 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 52
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m23
  • od 60,1 do 80 m243
  • od 80,1 m24
 • 0 do 40 m2
 • 3 od 40,1 do 60 m2
 • 43 od 60,1 do 80 m2
 • 4 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 299 zł
 • Powiat
  4 299 zł
  woj. opolskie
  4 279 zł
  Polska
  6 140 zł
 • 4 299 zł Ogółem
 • 4 299 zł
 • 4 899 zł do 40 m2
 • 4 899 zł
 • 4 288 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 288 zł
 • 4 555 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 555 zł
 • 2 060 zł od 80,1 m2
 • 2 060 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 809 zł
 • Tutaj
  3 809 zł
  Województwo
  4 345 zł
  Polska
  6 984 zł
 • 3 809 zł Ogółem
 • 3 809 zł
 • 4 568 zł do 40 m2
 • 4 568 zł
 • 3 875 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 875 zł
 • 3 979 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 979 zł
 • 2 992 zł od 80,1 m2
 • 2 992 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 133
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m222
  • od 40,1 do 60 m260
  • od 60,1 do 80 m236
  • od 80,1 m215
 • 22 do 40 m2
 • 60 od 40,1 do 60 m2
 • 36 od 60,1 do 80 m2
 • 15 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 40 921 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 338,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. opolski
  338,90
  Opolskie
  388,00
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 101,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  101,60 m2
  woj. opolskie
  82,00 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 34,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat opolski
  34,40 m2
  woj. opolskie
  31,80 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,91 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat opolski
  4,91
  Województwo
  4,18
  Polska
  3,83
 • 2,95 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. opolski
  2,95
  Opolskie
  2,58
  Cała Polska
  2,42
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,60
  Opolskie
  0,62
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 509 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,21 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. opolski
  4,21
  Opolskie
  3,50
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 896 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,69 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. opolski
  5,69
  woj. opolskie
  4,34
  Kraj
  3,89
 • 23,98 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  23,98
  Opolskie
  15,18
  Polska
  24,56
 • 69 320 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 136,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  136,2 m2
  Opolskie
  106,0 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,57 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,57 m2
  woj. opolskie
  0,37 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,74%
  Województwo
  98,44%
  Polska
  97,75%
 • 98,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  98,32%
  Opolskie
  97,49%
  Cały kraj
  95,18%
 • 97,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  97,15%
  woj. opolskie
  95,94%
  Polska
  93,75%
 • 83,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  83,45%
  Województwo
  85,05%
  Kraj
  85,83%
 • 22,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat opolski
  22,03%
  Opolskie
  50,68%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat opolski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie opolskim na 1000 mieszkańców pracuje 147osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 46,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie opolskim wynosiło w 2023 roku 5,7% (5,7% wśród kobiet i 5,7% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opolskim wynosiło 5 740,58 PLN, co odpowiada 85.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opolskiego 16 115 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 12 553 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 562.

  15,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opolskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,9% w przemyśle i budownictwie, a 18,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 147 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  147,0
  Opolskie
  229,0
  Polska
  259,0
 • 6,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,5% Kobiety
 • 6,0% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,7%
  Opolskie
  5,9%
  Kraj
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie opolskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie opolskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie opolskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 101 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. opolski
  5 741 PLN
  Województwo
  6 134 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie opolskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 16 115 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 12 553 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 562 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 15,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,9% Przemysł i budownictwo
 • 21,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,7% Pozostałe
 • 43,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie opolskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 696 Pracujący ogółem
 • 8 207 Kobiety
 • 9 489 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie opolskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,8% W wieku produkcyjnym
 • 56,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat opolski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat opolski
  61,8
  Województwo
  66,0
  Cała Polska
  69,0
 • 35,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,5
  woj. opolskie
  39,3
  Kraj
  38,2
 • 135,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  135,3
  Opolskie
  147,3
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 53,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 46,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat opolski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie opolskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 13 417 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 10 810 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 888 nowych podmiotów, a 487 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (1 020) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (718) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (997) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (345) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie opolskim najwięcej (706) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (13 009) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,0% (406) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,3% (4 205) podmiotów, a 65,6% (8 806) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie opolskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (22.8%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (19.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13 417 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 406 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4 205 Przemysł i budownictwo
 • 8 806 Pozostała działalność
 • 888 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie opolskim w 2023 roku
 • 487 Podmioty wyrejestrowane w powiecie opolskim w 2023 roku
 • 10 810 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 13 009 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 13 009
 • 355 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 355
 • 51 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 51
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 13 415 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 13 415
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 25 Spółdzielnie ogółem
 • 25
 • 815 Spółki handlowe ogółem
 • 815
 • 99  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 99
 • 4  Spółki handlowe - akcyjne
 • 4
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 706  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 706
 • 93    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 93
 • 490 Spółki cywilne ogółem
 • 490
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 810 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 463 Budownictwo
 • 2 463
 • 2 135 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 135
 • 1 207 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 207
 • 940 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 940
 • 693 Transport i gospodarka magazynowa
 • 693
 • 625 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 625
 • 562 Pozostała działalność
 • 562
 • 427 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 427
 • 356 Informacja i komunikacja
 • 356
 • 330 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 330
 • 305 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 305
 • 268 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 268
 • 230 Edukacja
 • 230
 • 139 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 139
 • 105 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 105
 • 17 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 17
 • 7 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 7
 • 1 Górnictwo i wydobywanie
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opolski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie opolskim stwierdzono 1 364 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,29 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie opolskim wynosi 69,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu opolskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,26 (wykrywalność 45%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,19 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,85 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,40 (47%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 364 Przestępstwa ogółem
 • 1 364
 • 748 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 748
 • 290 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 290
 • 224 Przestępstwa drogowe
 • 224
 • 29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 29
 • 635 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 635
 • 11,29 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,29
  Opolskie
  17,34
  Polska
  22,81
 • 6,19 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,19
  Województwo
  10,21
  Kraj
  12,98
 • 2,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,40
  Opolskie
  4,50
  Cała Polska
  6,99
 • 1,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat opolski
  1,85
  woj. opolskie
  1,77
  Cały kraj
  1,82
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,24
  Opolskie
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 5,26 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. opolski
  5,26
  Opolskie
  9,23
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. opolski
  69%
  Opolskie
  69%
  Cała Polska
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat opolski
  66%
  woj. opolskie
  65%
  Polska
  63%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat opolski
  47%
  Opolskie
  60%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. opolski
  99%
  Opolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  93%
  woj. opolskie
  87%
  Polska
  88%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. opolski
  46%
  Województwo
  50%
  Cała Polska
  51%

Powiat opolski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu opolskiego wyniosła w 2022 roku 114,1 mln złotych, co daje 945 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu opolskiego - 19.3% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (19.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (19.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 22,2 mln złotych, czyli 19,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu opolskiego wyniosła w 2022 roku 113,6 mln złotych, co daje 940 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (34.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (32.8%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.1%). W budżecie powiatu opolskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 284 złotych na mieszkańca (30,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,7 złotych na mieszkańca (0,9%).
 • Wydatki budżetu w powiecie opolskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  78,9 mln

  591(100%)

  78,1 mln

  586(100%)

  81,0 mln

  654(100%)

  80,5 mln

  652(100%)

  82,4 mln

  668(100%)

  89,8 mln

  740(100%)

  97,9 mln

  810(100%)

  114,1 mln

  945(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,4 mln

  85,7(14.5%)

  13,3 mln

  100,0(17%)

  18,3 mln

  148(22.7%)

  17,4 mln

  141(21.6%)

  14,6 mln

  118(17.7%)

  14,5 mln

  117(16.1%)

  14,7 mln

  120(15%)

  22,0 mln

  182(19.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,1 mln

  136(23%)

  17,7 mln

  133(22.7%)

  18,1 mln

  147(22.4%)

  16,5 mln

  134(20.6%)

  16,7 mln

  135(20.3%)

  17,9 mln

  145(19.9%)

  21,2 mln

  172(21.6%)

  21,8 mln

  181(19.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  14,7 mln

  110(18.6%)

  12,1 mln

  91,1(15.5%)

  12,0 mln

  97,3(14.9%)

  12,5 mln

  101(15.5%)

  12,9 mln

  105(15.7%)

  12,9 mln

  104(14.3%)

  13,3 mln

  108(13.6%)

  21,8 mln

  180(19.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  17,4 mln

  131(22.1%)

  18,2 mln

  137(23.3%)

  9,2 mln

  74,2(11.3%)

  9,7 mln

  78,8(12.1%)

  11,2 mln

  90,1(13.5%)

  12,2 mln

  98,8(13.6%)

  13,7 mln

  112(14%)

  17,7 mln

  146(15.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,4 mln

  56,0(9.4%)

  7,7 mln

  58,2(9.9%)

  7,9 mln

  63,7(9.7%)

  8,0 mln

  64,9(10%)

  8,4 mln

  68,0(10.2%)

  8,1 mln

  65,9(9.1%)

  8,8 mln

  71,4(9%)

  10,0 mln

  82,7(8.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,2 mln

  16,8(2.8%)

  2,1 mln

  15,8(2.7%)

  2,3 mln

  18,9(2.9%)

  2,4 mln

  19,3(3%)

  2,7 mln

  21,5(3.2%)

  4,0 mln

  32,2(4.4%)

  3,2 mln

  25,6(3.2%)

  3,4 mln

  28,4(3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  11,7(2%)

  2,0 mln

  14,7(2.5%)

  2,3 mln

  18,8(2.9%)

  2,8 mln

  22,9(3.5%)

  2,9 mln

  23,5(3.5%)

  6,1 mln

  49,2(6.8%)

  4,6 mln

  37,3(4.7%)

  2,5 mln

  20,9(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  888,4 tys

  6,7(1.1%)

  1,3 mln

  9,5(1.6%)

  1,1 mln

  9,2(1.4%)

  1,5 mln

  12,3(1.9%)

  3,2 mln

  25,8(3.9%)

  2,4 mln

  19,6(2.7%)

  7,9 mln

  64,0(8.1%)

  1,8 mln

  15,2(1.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  216,7 tys

  1,6(0.3%)

  646,1 tys

  4,9(0.8%)

  232,0 tys

  1,9(0.3%)

  377,9 tys

  3,1(0.5%)

  228,5 tys

  1,8(0.3%)

  57,3 tys

  0,5(0.1%)

  599,2 tys

  4,9(0.6%)

  1,7 mln

  13,9(1.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  10,1(1.7%)

  2,1 mln

  15,6(2.7%)

  1,1 mln

  8,6(1.3%)

  440,9 tys

  3,6(0.5%)

  372,9 tys

  3,0(0.5%)

  602,9 tys

  4,9(0.7%)

  355,7 tys

  2,9(0.4%)

  947,9 tys

  7,8(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  145,8 tys

  1,1(0.2%)

  9,9 tys

  0,1(0%)

  82,5 tys

  0,7(0.1%)

  38,7 tys

  0,3(0%)

  95,5 tys

  0,8(0.1%)

  464,1 tys

  3,8(0.5%)

  78,5 tys

  0,6(0.1%)

  418,5 tys

  3,5(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,3(0.4%)

  313,4 tys

  2,5(0.4%)

  313,0 tys

  2,5(0.4%)

  327,5 tys

  2,6(0.4%)

  330,0 tys

  2,7(0.4%)

  329,9 tys

  2,7(0.3%)

  329,5 tys

  2,7(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  142,1 tys

  1,1(0.2%)

  176,1 tys

  1,3(0.2%)

  141,3 tys

  1,1(0.2%)

  142,9 tys

  1,2(0.2%)

  129,6 tys

  1,0(0.2%)

  123,7 tys

  1,0(0.1%)

  103,2 tys

  0,8(0.1%)

  119,5 tys

  1,0(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  48,7 tys

  0,4(0.1%)

  54,1 tys

  0,4(0.1%)

  41,7 tys

  0,3(0.1%)

  109,5 tys

  0,9(0.1%)

  186,2 tys

  1,5(0.2%)

  515,5 tys

  4,2(0.6%)

  365,8 tys

  3,0(0.4%)

  85,2 tys

  0,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,1 mln

  16,1(2.7%)

  120,0 tys

  0,9(0.2%)

  121,9 tys

  1,0(0.2%)

  71,2 tys

  0,6(0.1%)

  89,8 tys

  0,7(0.1%)

  25,2 tys

  0,2(0%)

  21,1 tys

  0,2(0%)

  41,3 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  22,8 tys

  0,2(0%)

  31,9 tys

  0,2(0%)

  19,5 tys

  0,2(0%)

  25,2 tys

  0,2(0%)

  25,1 tys

  0,2(0%)

  300

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  156

  0,0(0%)

  23,1

  0,0(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  75,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,3 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  170,8 tys

  1,4(0.2%)

  1 000

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  114,1 tys

  0,9(0.1%)

  90,0 tys

  0,7(0.1%)

  73,9 tys

  0,6(0.1%)

  56,3 tys

  0,5(0.1%)

  39,1 tys

  0,3(0%)

  15,7 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,3 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  948,9 tys

  7,1(1.2%)

  194,9 tys

  1,5(0.2%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie opolskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  82,3 mln

  617(100%)

  79,1 mln

  594(100%)

  81,5 mln

  658(100%)

  80,9 mln

  656(100%)

  89,1 mln

  722(100%)

  92,1 mln

  759(100%)

  103,7 mln

  858(100%)

  113,6 mln

  940(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  26,1 mln

  196(31.7%)

  27,9 mln

  209(35.2%)

  28,0 mln

  226(34.4%)

  31,6 mln

  256(39.1%)

  34,9 mln

  282(39.2%)

  32,3 mln

  262(35.1%)

  37,0 mln

  301(35.7%)

  38,7 mln

  320(34.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  29,9 mln

  225(36.4%)

  29,0 mln

  218(36.6%)

  27,4 mln

  221(33.6%)

  26,6 mln

  216(32.9%)

  28,0 mln

  227(31.5%)

  33,9 mln

  274(36.8%)

  36,1 mln

  293(34.8%)

  37,3 mln

  309(32.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,2 mln

  84,0(13.6%)

  12,1 mln

  90,6(15.2%)

  7,3 mln

  59,1(9%)

  7,7 mln

  62,1(9.5%)

  8,9 mln

  72,2(10%)

  10,5 mln

  85,1(11.4%)

  11,1 mln

  89,9(10.7%)

  13,8 mln

  114(12.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,7 mln

  12,5(2%)

  2,2 mln

  16,8(2.8%)

  7,6 mln

  61,5(9.3%)

  4,4 mln

  35,4(5.4%)

  4,2 mln

  34,1(4.7%)

  1,9 mln

  15,7(2.1%)

  1,2 mln

  9,7(1.1%)

  8,4 mln

  69,3(7.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,7 mln

  20,2(3.3%)

  2,7 mln

  20,2(3.4%)

  3,0 mln

  24,5(3.7%)

  2,6 mln

  21,3(3.3%)

  3,3 mln

  26,4(3.7%)

  3,0 mln

  24,4(3.3%)

  3,9 mln

  31,5(3.7%)

  3,6 mln

  30,1(3.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,0 mln

  15,0(2.4%)

  1,9 mln

  14,2(2.4%)

  1,7 mln

  13,9(2.1%)

  2,0 mln

  16,5(2.5%)

  3,9 mln

  31,4(4.4%)

  3,5 mln

  28,0(3.8%)

  8,1 mln

  66,1(7.8%)

  3,0 mln

  25,1(2.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,1 mln

  8,2(1.3%)

  1,2 mln

  8,9(1.5%)

  862,2 tys

  7,0(1.1%)

  819,2 tys

  6,6(1%)

  832,8 tys

  6,7(0.9%)

  421,7 tys

  3,4(0.5%)

  681,7 tys

  5,5(0.7%)

  1,3 mln

  10,9(1.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  245,1 tys

  1,8(0.3%)

  158,7 tys

  1,2(0.2%)

  403,4 tys

  3,3(0.5%)

  527,2 tys

  4,3(0.7%)

  645,6 tys

  5,2(0.7%)

  1,2 mln

  9,7(1.3%)

  748,3 tys

  6,1(0.7%)

  967,6 tys

  8,0(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,3 mln

  24,8(4%)

  168,9 tys

  1,3(0.2%)

  195,9 tys

  1,6(0.2%)

  174,5 tys

  1,4(0.2%)

  129,6 tys

  1,0(0.1%)

  108,5 tys

  0,9(0.1%)

  237,6 tys

  1,9(0.2%)

  876,2 tys

  7,3(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  10,8(1.7%)

  1,1 mln

  8,4(1.4%)

  998,1 tys

  8,1(1.2%)

  480,1 tys

  3,9(0.6%)

  155,6 tys

  1,3(0.2%)

  151,9 tys

  1,2(0.2%)

  174,9 tys

  1,4(0.2%)

  845,4 tys

  7,0(0.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  425,4 tys

  3,2(0.5%)

  258,1 tys

  1,9(0.3%)

  443,7 tys

  3,6(0.5%)

  192,1 tys

  1,6(0.2%)

  291,4 tys

  2,4(0.3%)

  413,8 tys

  3,4(0.4%)

  376,9 tys

  3,1(0.4%)

  333,5 tys

  2,8(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,3(0.4%)

  313,4 tys

  2,5(0.4%)

  313,0 tys

  2,5(0.4%)

  327,5 tys

  2,6(0.4%)

  330,0 tys

  2,7(0.4%)

  329,9 tys

  2,7(0.3%)

  329,5 tys

  2,7(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  176,5 tys

  1,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  88,4 tys

  0,7(0.1%)

  87,6 tys

  0,7(0.1%)

  82,8 tys

  0,7(0.1%)

  88,9 tys

  0,7(0.1%)

  90,3 tys

  0,7(0.1%)

  92,4 tys

  0,7(0.1%)

  95,5 tys

  0,8(0.1%)

  104,7 tys

  0,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,1 mln

  15,6(2.5%)

  63,0 tys

  0,5(0.1%)

  68,9 tys

  0,6(0.1%)

  22,4 tys

  0,2(0%)

  41,6 tys

  0,3(0%)

  19,4 tys

  0,2(0%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  48,0 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  34,6 tys

  0,3(0%)

  26,7 tys

  0,2(0%)

  27,3 tys

  0,2(0%)

  28,3 tys

  0,2(0%)

  33,1 tys

  0,3(0%)

  31,2 tys

  0,3(0%)

  28,2 tys

  0,2(0%)

  22,6 tys

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  61,0

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  18,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,5 tys

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  137,6 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,3 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat opolski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 030 mieszkańców powiatu opolskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 12 191 kobiet oraz 12 838 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,5% mieszkańców powiatu opolskiego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 12,1% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu opolskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie opolskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,1%) oraz zasadnicze zawodowe (21,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,8%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2022 w powiecie opolskim mieściły się 63 przedszkola, w których do 203 oddziałów uczęszczało 3 918 dzieci (1 888 dziewczynek oraz 2 030 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie opolskim mieściło się 56 przedszkoli, w których do 142 oddziałów uczęszczało 2 976 dzieci (1 465 dziewczynek oraz 1 511 chłopców). Dostępnych było 3 396 miejsc.

  18,3% mieszkańców powiatu opolskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,5% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 917 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,83 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 57 szkół podstawowych, w których w 572 oddziałach uczyło się 8 514 uczniów (4 087 kobiet oraz 4 427 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie opolskim placówkę miało 60 szkół podstawowych, w których w 437 oddziałach uczyło się 6 880 uczniów (3 299 kobiet oraz 3 581 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 27,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 86,91.

  W powiecie opolskim znajduje się 7 licea ogólnokształcące, w których w 35 oddziałach uczyło się 708 uczniów (373 kobiety oraz 335 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 160 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie opolskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 28 oddziałach uczyło się 682 uczniów (403 kobiety oraz 279 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 272 absolwentów.

  W powiecie opolskim znajdują się 3 Technika, w których w 17 oddziałach uczyło się 352 uczniów (92 kobiety oraz 260 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 43 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie opolskim placówkę miały 4 Technika, w których w 18 oddziałach uczyło się 380 uczniów (119 kobiet oraz 261 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 96 absolwentów.

  W powiecie opolskim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 14 oddziałach uczyło się 239 uczniów (78 kobiet oraz 161 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (13,4% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,2 uczniów. 17,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 20,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,8% mieszkańców powiatu opolskiego w wieku potencjalnej nauki (27,8% kobiet i 27,7% mężczyzn).

 • 20,8% Wykształcenie wyższe
 • pow. opolski
  20,8%
  Opolskie
  21,2%
  Cały kraj
  25,2%
 • 25,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  31,7%
  Opolskie
  34,9%
  Kraj
  35,2%
 • 32,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • pow. opolski
  2,5%
  woj. opolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. opolski
  10,4%
  Województwo
  10,9%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  18,8%
  Województwo
  20,9%
  Cały kraj
  20,0%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  29,5%
  Opolskie
  25,7%
  Kraj
  21,2%
 • 21,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat opolski
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat opolski
  12,1%
  Opolskie
  12,3%
  Cały kraj
  12,3%
 • 15,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. opolski
  3,0%
  woj. opolskie
  3,0%
  Cała Polska
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 917 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  917,0
  Województwo
  953,0
  Polska
  927,0
 • 0,83 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat opolski
  0,83
  Opolskie
  0,79
  Polska
  0,89
 •  
 • 63Przedszkola
 • 16 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 203 Oddziały
 • 33 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 781 Miejsca
  (rok 2018)
 • 8 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat opolski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 918 Dzieci
 • 1 888 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 2 030 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,2%
  51,8%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 73 2 lata i mniej
 • 73
 • 892 3 lata
 • 892
 • 998 4 lata
 • 998
 • 1 044 5 lata
 • 1 044
 • 887 6 lat
 • 887
 • 24 7 lat i więcej
 • 24
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 33 2 lata i mniej
 • 33
 • 437 3 lata
 • 437
 • 468 4 lata
 • 468
 • 505 5 lata
 • 505
 • 439 6 lat
 • 439
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 40 2 lata i mniej
 • 40
 • 455 3 lata
 • 455
 • 530 4 lata
 • 530
 • 539 5 lata
 • 539
 • 448 6 lat
 • 448
 • 18 7 lat i więcej
 • 18
 • 568 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 303,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 302,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 4,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 41,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 3 Oddziały
 • 70 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat opolski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 58 Dzieci
 • 27 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 31 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 46,6%
  53,4%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 14 3 lata
 • 14
 • 13 4 lata
 • 13
 • 15 5 lata
 • 15
 • 16 6 lat
 • 16
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 8 4 lata
 • 8
 • 8 5 lata
 • 8
 • 6 6 lat
 • 6
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 5 4 lata
 • 5
 • 7 5 lata
 • 7
 • 10 6 lat
 • 10
 •  
 • 5,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat opolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 551 Oddziały
 • 8 475 Uczniowie
 • 4 083 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 392 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,2%
  51,8%
 • 1 170 Uczniowie w 1 klasie
 • 562 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 608 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 322 Absolwenci
 • 648 Kobiety
  (absolwenci)
 • 674 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21 Oddziały
 • 39 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 35 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 10,3%
  89,7%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  14,9
  Opolskie
  15,9
  Cała Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,9
 • 14,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,9
 • 15,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,4
 • 1,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 1,9
 •  
 • 766,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 660,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 106,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 10,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 86,91 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  86,91
  woj. opolskie
  94,54
  Kraj
  95,96
 • 86,15 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  86,15
  Opolskie
  93,41
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat opolski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat opolski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat opolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 31 Oddziały
 • 676 Uczniowie
 • 357 Kobiety
  (uczniowie)
 • 319 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 52,8%
  47,2%
 • 245 Uczniowie w 1 klasie
 • 125 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 120 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 155 Absolwenci
 • 89 Kobiety
  (absolwenci)
 • 66 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 2 Oddziały
 • 12 Uczniowie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 100,0%
  0,0%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 20 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 16 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,0%
  80,0%
 • 5 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 2 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat opolski
  20,2
  Województwo
  25,9
  Cała Polska
  26,5
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 20,2 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 20,2
 • 20,8 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 20,8
 • 6,0 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 6,0
 •  
 • 59,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 38,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat opolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 352 Uczniowie
 • 92 Kobiety
  (uczniowie)
 • 260 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,1%
  73,9%
 • 119 Uczniowie w 1 klasie
 • 35 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 84 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 26 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. opolski
  20,7
  woj. opolskie
  25,5
  Polska
  24,9
 •  
 • 33,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 20,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat opolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 112 Uczniowie w 1 klasie
 • 37 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 75 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 12 Uczniowie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 6 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 17,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. opolski
  17,1
  woj. opolskie
  19,6
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 17,1 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 17,1
 • 22,7 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 22,7
 • 3,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat opolski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat opolski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat opolski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opolski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie opolskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie opolskim znajdowało się 5 hoteli (1 ★★★★★, 4 ★★★), 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 1)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • pokoje gościnne: 4
  • kwatery agroturystyczne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 5
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 9, liczba miejsc: 370)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 7
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie opolskim: 21 (publiczne: 21, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie opolskim 12 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 904 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 746 (uczestnicy: 51 394)
  • seanse filmowe: 30 (uczestnicy: 2 439)
  • wystawy: 43 (uczestnicy: 3 481)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 17 (uczestnicy: 3 247)
  • koncerty: 89 (uczestnicy: 10 210)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 102 (uczestnicy: 2 832)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 28 (uczestnicy: 3 730)
  • konkursy: 33 (uczestnicy: 1 902)
  • pokazy teatralne: 31 (uczestnicy: 3 278)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 250)
  • interdyscyplinarne: 41 (uczestnicy: 9 501)
  • warsztaty: 263 (uczestnicy: 8 653)
  • inne: 67 (uczestnicy: 1 871)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 93 (członkowie: 1 787)
  • plastyczne/techniczne: 17 (członkowie: 339)
  • taneczne: 17 (członkowie: 388)
  • muzyczne: 19 (członkowie: 209)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 15)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 3)
  • teatralne: 4 (członkowie: 40)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 16 (członkowie: 295)
  • literackie: 2 (członkowie: 32)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 8 (członkowie: 226)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 30)
  • inne: 7 (członkowie: 210)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 14 (absolwenci: 421)
  • języków obcych: 5 (absolwenci: 171)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 70)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 62)
  • tańca: 3 (absolwenci: 28)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 13
  • muzyczne: 5
  • politechniczne: 1
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 3
  • ceramiczne: 4
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 3
  • sale baletowe/taneczne: 12
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 113 (członkowie: 1 528)
  • teatralne: 10 (członkowie: 77)
  • muzyczne - instrumentalne: 11 (członkowie: 236)
  • wokalne i chóry: 17 (członkowie: 209)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 10 (członkowie: 98)
  • taneczne: 33 (członkowie: 601)
  • inne: 32 (członkowie: 307)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie opolskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 900 zwiedzających, co daje 157 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie opolskim działało 45 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 519 838 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 65 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 47 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 575 851 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 167
  • dostępne dla czytelników: 77
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 76
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 33
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 24
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 41
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 20


 • Kluby sportowe w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie opolskim działało 69 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 4 446 członków. Zarejestrowano 4 332 ćwiczących (mężczyźni: 3 824, kobiety: 508, chłopcy do lat 18: 1 985, dziewczęta do lat 18: 432). Aktywnych było 106 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (149), instruktora sportowego (47) oraz inne osoby (27).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie opolskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opolski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat opolski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 80 wypadków drogowych w powiecie opolskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 113 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 66,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 6,6 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,7 ofiar śmiertelnych (nieznacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 94,8 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie opolskim zarejestrowanych było 119 146 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 95 122 samochodów osobowych (787,7 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 11 972 samochodów ciężarowych (107,4 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju), 243 autobusów (2,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 997 ciągników siodłowych (8,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 950 motocykli (41,0 - mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,9 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 28,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 18,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 21,5 lat.


  W 2022 roku w powiecie opolskim znajdowało się 116 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 6 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie opolskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 80 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 113 Ranni
  (rok 2022)
 • 46 Lekko ranni
 • 67 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie opolskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 66,25 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. opolski
  66,2
  woj. opolskie
  46,5
  Cała Polska
  56,5
 • 6,62 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  6,6
  woj. opolskie
  6,8
  Polska
  5,0
 • 93,57 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. opolski
  93,6
  Województwo
  54,4
  Cały kraj
  65,5
 • 6,71 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  6,7
  Opolskie
  7,1
  Cała Polska
  5,4
 • 94,84 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  94,8
  woj. opolskie
  56,6
  Kraj
  71,0
 • 10,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  10,0
  Opolskie
  14,6
  Cały kraj
  8,9
 • 141,25 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. opolski
  141,3
  Województwo
  117,1
  Kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 119 146 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie opolskim w 2022 roku
 • 95 122 Samochody osobowe
 • 11 972 Samochody ciężarowe
 • 163 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 243 Autobusy
 • 796 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 007 Ciągniki samochodowe
 • 997   Ciągniki siodłowe
 • 5 056 Ciągniki rolnicze
 • 4 950 Motocykle
 • 1 515   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 7 204 Motorowery
 • 95 122Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Samochody osobowe w powiecie opolskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 787,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat opolski
  787,7
  Opolskie
  753,6
  Polska
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg29 875
  • 1400-1649 kg19 926
  • 1650-1899 kg18 840
  • 1900 kg i więcej26 481
 • 29 875 do 1399 kg
 • 19 926 1400-1649 kg
 • 18 840 1650-1899 kg
 • 26 481 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 40 467 do 1399 cm3
 • 40 467
 • 48 090 1400-1999 cm3
 • 48 090
 • 6 565 2000 i więcej cm3
 • 6 565
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie opolskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna56 111
  • olej napędowy29 071
  • gaz (LPG)7 261
  • pozostałe2 679
 • 56 111 benzyna
 • 29 071 olej napędowy
 • 7 261 gaz (LPG)
 • 2 679 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 680 do 1 roku
 • 680
 • 470 2 lata
 • 470
 • 944 3 lata
 • 944
 • 2 821 4-5 lat
 • 2 821
 • 3 253 6-7 lat
 • 3 253
 • 3 547 8-9 lat
 • 3 547
 • 4 527 10-11 lat
 • 4 527
 • 11 569 12-15 lat
 • 11 569
 • 17 205 16-20 lat
 • 17 205
 • 15 332 21-25 lat
 • 15 332
 • 9 957 26-30 lat
 • 9 957
 • 24 817 31 lat i więcej
 • 24 817
 • 21,9 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie opolskim
 • Tutaj
  21,9 lat
  Województwo
  21,1 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 11 972Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie opolskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 107,4 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  107,4
  woj. opolskie
  104,0
  Cała Polska
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 6 212 do 999 kg
 • 6 212
 • 3 542 1000-1499 kg
 • 3 542
 • 662 1500-2999 kg
 • 662
 • 88 3000-3499 kg
 • 88
 • 242 3500-4999 kg
 • 242
 • 461 5000-6999 kg
 • 461
 • 306 7000-9999 kg
 • 306
 • 310 10000-14999 kg
 • 310
 • 149 15000 kg i więcej
 • 149
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 105
  • olej napędowy7 865
  • gaz (LPG)316
  • pozostałe1 686
 • 2 105 benzyna
 • 7 865 olej napędowy
 • 316 gaz (LPG)
 • 1 686 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 144 do 1 roku
 • 144
 • 52 2 lata
 • 52
 • 104 3 lata
 • 104
 • 350 4-5 lat
 • 350
 • 451 6-7 lat
 • 451
 • 519 8-9 lat
 • 519
 • 617 10-11 lat
 • 617
 • 1 640 12-15 lat
 • 1 640
 • 1 905 16-20 lat
 • 1 905
 • 1 738 21-25 lat
 • 1 738
 • 1 053 26-30 lat
 • 1 053
 • 3 399 31 lat i więcej
 • 3 399
 • 21,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie opolskim
 • pow. opolski
  21,8 lat
  Opolskie
  21,2 lat
  Cały kraj
  20,0 lat
 • 243Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Autobusy w powiecie opolskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2,0 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,0
  Opolskie
  3,3
  Cały kraj
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna47
  • olej napędowy105
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe91
 • 47 benzyna
 • 105 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 91 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 3 8-9 lat
 • 3
 • 4 10-11 lat
 • 4
 • 10 12-15 lat
 • 10
 • 34 16-20 lat
 • 34
 • 26 21-25 lat
 • 26
 • 16 26-30 lat
 • 16
 • 142 31 lat i więcej
 • 142
 • 28,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie opolskim
 • Powiat
  28,3 lat
  Opolskie
  23,1 lat
  Polska
  22,4 lat
 • 997Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie opolskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 8,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. opolski
  8,3
  Województwo
  12,4
  Kraj
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7
  • olej napędowy800
  • gaz (LPG)1
  • pozostałe189
 • 7 benzyna
 • 800 olej napędowy
 • 1 gaz (LPG)
 • 189 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 9 do 1 roku
 • 9
 • 4 3 lata
 • 4
 • 38 4-5 lat
 • 38
 • 62 6-7 lat
 • 62
 • 69 8-9 lat
 • 69
 • 102 10-11 lat
 • 102
 • 173 12-15 lat
 • 173
 • 151 16-20 lat
 • 151
 • 143 21-25 lat
 • 143
 • 81 26-30 lat
 • 81
 • 165 31 lat i więcej
 • 165
 • 18,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie opolskim
 • Powiat
  18,7 lat
  woj. opolskie
  15,1 lat
  Cały kraj
  12,7 lat
 • 4 950Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Motocykle w powiecie opolskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 41,0 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat opolski
  41,0
  Województwo
  44,1
  Cała Polska
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 105 do 1 roku
 • 105
 • 79 2 lata
 • 79
 • 59 3 lata
 • 59
 • 147 4-5 lat
 • 147
 • 253 6-7 lat
 • 253
 • 143 8-9 lat
 • 143
 • 163 10-11 lat
 • 163
 • 532 12-15 lat
 • 532
 • 864 16-20 lat
 • 864
 • 828 21-25 lat
 • 828
 • 475 26-30 lat
 • 475
 • 1 302 31 lat i więcej
 • 1 302
 • 21,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie opolskim
 • pow. opolski
  21,5 lat
  woj. opolskie
  23,8 lat
  Kraj
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 116 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 54 km  Będących pod zarządem gminy
 • 18 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 44 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie opolskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 754,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. opolski
  754,8 km
  woj. opolskie
  681,6 km
  Kraj
  633,6 km
 • 9,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat opolski
  9,6 km
  woj. opolskie
  6,8 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 6 Liczba licencji na taksówki
 • 6 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami