Powiat opolski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat opolski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 120 762 Liczba mieszkańców
 • 1 534 km2 Powierzchnia
 • 79 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 14,5% Stopa urbanizacji
 • Henryk Lakwa Starosta
 • ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole Adres starostwa powiatowego
 • OPO Tablice rejestracyjne
Powiat opolski na mapie
Identyfikatory
 • 1609 TERYT (TERC)
Herb powiatu opolskiego
powiat opolski herb
Flaga powiatu opolskiego
powiat opolski flaga

Powiat opolski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat opolski ma 120 762 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 11,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opolskiego w 2050 roku wynosi 113 836, z czego 58 428 to kobiety, a 55 408 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu opolskiego zawarli w 2022 roku 406 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,2% mieszkańców powiatu opolskiego jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 5,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat opolski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -363. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,00 na 1000 mieszkańców powiatu opolskiego. W 2022 roku urodziło się 893 dzieci, w tym 47,9% dziewczynek i 52,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 387 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,71 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,5% zgonów w powiecie opolskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,9% zgonów w powiecie opolskim były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu opolskiego przypada 10.4 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 1 575 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 115 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu opolskiego 460. W tym samym roku 65 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 167 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -102.

  61,8% mieszkańców powiatu opolskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu opolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 120 762 Liczba mieszkańców
 • 61 961 Kobiety
 • 58 801 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie opolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie opolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie opolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opolskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 113 836 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 58 428 Kobiety
 • 55 408 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie opolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie opolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie opolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu opolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  42,9 lat
  Opolskie
  43,3 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat opolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu opolskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat opolski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat opolski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat opolski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,2% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  26,2%
  Opolskie
  27,8%
  Polska
  29,1%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 30,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • pow. opolski
  58,4%
  Opolskie
  54,6%
  Kraj
  54,0%
 • 57,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • powiat opolski
  8,1%
  Opolskie
  8,8%
  Kraj
  8,5%
 • 12,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  5,5%
  woj. opolskie
  7,5%
  Kraj
  7,6%
 • 5,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,8% Nieustalone
 • powiat opolski
  1,8%
  Opolskie
  1,3%
  Kraj
  0,7%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie opolskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  3,4
  Województwo
  3,7
  Polska
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  1,1
  woj. opolskie
  1,5
  Kraj
  1,6
 • 406 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie opolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -363 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -185 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -178 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,00 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -3,0
  Województwo
  -5,2
  Kraj
  -3,8
 • -4,9 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie opolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie opolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie opolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie opolskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 893 Urodzenia żywe
 • 428 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 465 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,9%
  52,1%
 • 7,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  7,4
  woj. opolskie
  7,2
  Polska
  8,1
 • 32,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  32,4
  woj. opolskie
  32,0
  Kraj
  35,1
 • 3 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 3
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 102 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 102
 • 76 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 76
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 387 g Średnia waga noworodków
 • 3 340 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 430 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. opolski
  3 387 g
  Województwo
  3 355 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 68 Waga 4000g - 4499g
 • 68
 • 307 Waga 3500g - 3999g
 • 307
 • 343 Waga 3000g - 3499g
 • 343
 • 124 Waga 2500g - 2999g
 • 124
 • 35 Waga 2000g - 2499g
 • 35
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,24
  Województwo
  1,20
  Cała Polska
  1,26
 • 0,59 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat opolski
  0,59
  Opolskie
  0,57
  Kraj
  0,61
 • 0,71 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. opolski
  0,71
  woj. opolskie
  0,58
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie opolskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 256 Zgony
 • 613 Kobiety
  (Zgony)
 • 643 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,8%
  51,2%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 10,4 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,4
  Opolskie
  12,4
  Kraj
  11,9
 • 140,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  140,6
  Województwo
  173,0
  Polska
  147,0
 • 4,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  4,5
  woj. opolskie
  2,4
  Cała Polska
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat opolski
  2,6
  Województwo
  3,3
  Cała Polska
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Opolskie
  1,1
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opolskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  37,5%
  Województwo
  36,7%
  Cała Polska
  34,8%
 • 17,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat opolski
  17,9%
  Opolskie
  20,4%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,1%
  Województwo
  4,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • 254 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  26,5
  Polska
  13,3
 • 79,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  79,0
  Kraj
  74,4
 • 215,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat opolski
  215,8
  Województwo
  282,4
  Kraj
  268,1
 • 254,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  254,5
  Kraj
  246,5
 • 452,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 472,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 431,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  452,2
  Opolskie
  508,0
  Polska
  475,8
 • 69,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 107,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  69,0
  woj. opolskie
  75,7
  Kraj
  70,6
 • 35,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat opolski
  35,5
  Województwo
  37,4
  Cały kraj
  32,6
 • 8,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  8,1
  Województwo
  8,9
  Cała Polska
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat opolski
  0,7%
  woj. opolskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie opolskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 40 Osoby w zamachach samobójczych
 • 13 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 27 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 32 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 32 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 9 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 23 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 24 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 8 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 33 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat opolski
  33,0
  Województwo
  28,0
  Kraj
  38,0
 • 26 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  26,0
  Województwo
  14,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 8 rzucenie się z wysokości
 • 8
 • 18 powieszenie się
 • 18
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 2 inny
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 7 rzucenie się z wysokości
 • 7
 • 17 powieszenie się
 • 17
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 8 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 8
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 4 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 4
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 4 inna nie wymieniona
 • 4
 • 19 nieustalona
 • 19
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 4 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 4
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 16 nieustalona
 • 16
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 12 30-49 lat
 • 12
 • 14 50-60 lat
 • 14
 • 9 70 lat i więcej
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 11 50-60 lat
 • 11
 • 9 70 lat i więcej
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu6
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków3
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony31
 • 1 trzeźwy
 • 6 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 3 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 31 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony28
 • 0 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 28 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 12 kawaler/panna
 • 12
 • 15 żonaty/zamężna
 • 15
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 9 nieustalony
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 8 kawaler/panna
 • 8
 • 14 żonaty/zamężna
 • 14
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 7 nieustalony
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne4
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony31
 • 0 podstawowe niepełne
 • 4 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 31 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony25
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 25 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 8 praca
 • 8
 • 6 na utrzymaniu innej osoby
 • 6
 • 1 renta
 • 1
 • 8 emerytura
 • 8
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 16 nieustalony
 • 16
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 8 praca
 • 8
 • 4 na utrzymaniu innej osoby
 • 4
 • 7 emerytura
 • 7
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 12 nieustalony
 • 12
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 575 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 783 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 792 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 65 Zameldowania z zagranicy
 • 27 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 38 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 115 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 549 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 566 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 167 Wymeldowania za granicę
 • 69 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 98 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 358 Saldo migracji
 • 192 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 166 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 460 Saldo migracji wewnętrznych
 • 234 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 226 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -102 Saldo migracji zagranicznych
 • -42 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -60 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie opolskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat opolski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opolski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie opolskim oddano do użytku 509 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,21 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie opolskim to 40 921 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 339 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  71,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 28,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie opolskim to 5,69 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie opolskim to 136,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,72% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,30% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,11% mieszkań posiada łazienkę, 83,26% korzysta z centralnego ogrzewania, a 20,72% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie opolskim 225 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 355 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 269 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 23 transakcje (mediana cen - 4 181 zł/m2, średnia - 4 004 zł/m2), a na rynku wtórnym 202 transakcje rynkowe (mediana cen - 3 246 zł/m2, średnia - 3 166 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 355 zł
 • Powiat
  3 355 zł
  Województwo
  4 091 zł
  Polska
  5 877 zł
 • 3 355 zł Ogółem
 • 3 355 zł
 • 3 216 zł do 40 m2
 • 3 216 zł
 • 3 220 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 220 zł
 • 3 504 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 504 zł
 • 3 422 zł od 80,1 m2
 • 3 422 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 269 zł
 • Tutaj
  3 269 zł
  Województwo
  4 027 zł
  Polska
  6 334 zł
 • 3 269 zł Ogółem
 • 3 269 zł
 • 3 099 zł do 40 m2
 • 3 099 zł
 • 3 196 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 196 zł
 • 3 419 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 419 zł
 • 3 247 zł od 80,1 m2
 • 3 247 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 225
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m246
  • od 40,1 do 60 m287
  • od 60,1 do 80 m264
  • od 80,1 m228
 • 46 do 40 m2
 • 87 od 40,1 do 60 m2
 • 64 od 60,1 do 80 m2
 • 28 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie opolskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 181 zł
 • Tutaj
  4 181 zł
  Województwo
  5 332 zł
  Kraj
  6 412 zł
 • 4 181 zł Ogółem
 • 4 181 zł
 • 3 875 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 875 zł
 • 3 574 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 574 zł
 • 4 257 zł od 80,1 m2
 • 4 257 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 004 zł
 • powiat opolski
  4 004 zł
  woj. opolskie
  5 153 zł
  Cały kraj
  6 899 zł
 • 4 004 zł Ogółem
 • 4 004 zł
 • 3 713 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 713 zł
 • 3 927 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 927 zł
 • 4 257 zł od 80,1 m2
 • 4 257 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 23
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m24
  • od 60,1 do 80 m210
  • od 80,1 m27
 • 0 do 40 m2
 • 4 od 40,1 do 60 m2
 • 10 od 60,1 do 80 m2
 • 7 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 246 zł
 • Tutaj
  3 246 zł
  Opolskie
  3 650 zł
  Polska
  5 254 zł
 • 3 246 zł Ogółem
 • 3 246 zł
 • 3 216 zł do 40 m2
 • 3 216 zł
 • 3 167 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 167 zł
 • 3 430 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 430 zł
 • 2 951 zł od 80,1 m2
 • 2 951 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 166 zł
 • Powiat
  3 166 zł
  woj. opolskie
  3 693 zł
  Polska
  5 903 zł
 • 3 166 zł Ogółem
 • 3 166 zł
 • 3 090 zł do 40 m2
 • 3 090 zł
 • 3 171 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 171 zł
 • 3 317 zł od 60,1 do 80 m2
 • 3 317 zł
 • 2 973 zł od 80,1 m2
 • 2 973 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 202
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m244
  • od 40,1 do 60 m283
  • od 60,1 do 80 m254
  • od 80,1 m221
 • 44 do 40 m2
 • 83 od 40,1 do 60 m2
 • 54 od 60,1 do 80 m2
 • 21 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 40 921 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 338,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  338,90
  Województwo
  388,00
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 101,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. opolski
  101,60 m2
  Opolskie
  82,00 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 34,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  34,40 m2
  woj. opolskie
  31,80 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,91 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat opolski
  4,91
  woj. opolskie
  4,18
  Kraj
  3,83
 • 2,95 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat opolski
  2,95
  Województwo
  2,58
  Polska
  2,42
 • 0,60 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. opolski
  0,60
  Opolskie
  0,62
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 509 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,21 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  4,21
  Opolskie
  3,50
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 896 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,69 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. opolski
  5,69
  Opolskie
  4,34
  Kraj
  3,89
 • 23,98 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. opolski
  23,98
  woj. opolskie
  15,18
  Kraj
  24,56
 • 69 320 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 136,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  136,2 m2
  Opolskie
  106,0 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,57 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  0,57 m2
  Opolskie
  0,37 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,72%
  woj. opolskie
  98,42%
  Polska
  97,71%
 • 98,30% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  98,30%
  Województwo
  97,47%
  Polska
  95,10%
 • 97,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  97,11%
  Opolskie
  95,90%
  Cały kraj
  93,66%
 • 83,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  83,26%
  woj. opolskie
  84,92%
  Polska
  85,62%
 • 20,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  20,72%
  Województwo
  50,38%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat opolski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie opolskim na 1000 mieszkańców pracuje 364osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa opolskiego oraz mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie opolskim wynosiło w 2022 roku 6,2% (6,2% wśród kobiet i 6,2% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opolskim wynosiło 5 740,58 PLN, co odpowiada 85.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opolskiego 16 115 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 12 553 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 562.

  15,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opolskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,9% w przemyśle i budownictwie, a 18,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 364 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat opolski
  364,0
  Opolskie
  368,0
  Kraj
  402,0
 • 6,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,2% Kobiety
 • 6,2% Mężczyźni
 • Powiat
  6,2%
  Opolskie
  6,1%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie opolskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie opolskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie opolskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 741 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 741 PLN
  Opolskie
  6 134 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie opolskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 16 115 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 12 553 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 562 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 15,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 14,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,9% Przemysł i budownictwo
 • 21,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 56,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 25,7% Pozostałe
 • 43,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie opolskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,8% W wieku produkcyjnym
 • 56,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat opolski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. opolski
  61,8
  Województwo
  66,0
  Kraj
  69,0
 • 35,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat opolski
  35,5
  Województwo
  39,3
  Cała Polska
  38,2
 • 135,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  135,3
  woj. opolskie
  147,3
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 57,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 53,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 46,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat opolski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie opolskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 12 985 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 10 481 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 845 nowych podmiotów, a 466 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (1 020) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (718) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (997) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (345) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie opolskim najwięcej (649) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (12 567) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,1% (401) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,4% (4 083) podmiotów, a 65,5% (8 501) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie opolskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (22.7%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12 985 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 401 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 4 083 Przemysł i budownictwo
 • 8 501 Pozostała działalność
 • 845 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie opolskim w 2022 roku
 • 466 Podmioty wyrejestrowane w powiecie opolskim w 2022 roku
 • 10 481 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 567 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 12 567
 • 364 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 364
 • 52 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 52
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 12 983 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 12 983
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 26 Spółdzielnie ogółem
 • 26
 • 763 Spółki handlowe ogółem
 • 763
 • 97  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 97
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 649  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 649
 • 91    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 91
 • 495 Spółki cywilne ogółem
 • 495
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 481 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 382 Budownictwo
 • 2 382
 • 2 119 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 119
 • 1 166 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 166
 • 893 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 893
 • 674 Transport i gospodarka magazynowa
 • 674
 • 594 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 594
 • 546 Pozostała działalność
 • 546
 • 408 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 408
 • 326 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 326
 • 320 Informacja i komunikacja
 • 320
 • 307 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 307
 • 264 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 264
 • 208 Edukacja
 • 208
 • 139 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 139
 • 111 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 111
 • 16 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 16
 • 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 6
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opolski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie opolskim stwierdzono 1 364 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,29 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie opolskim wynosi 69,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu opolskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 5,26 (wykrywalność 45%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,19 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,85 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,40 (47%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 364 Przestępstwa ogółem
 • 1 364
 • 748 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 748
 • 290 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 290
 • 224 Przestępstwa drogowe
 • 224
 • 29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 29
 • 635 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 635
 • 11,29 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  11,29
  Opolskie
  17,34
  Kraj
  22,81
 • 6,19 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,19
  Opolskie
  10,21
  Polska
  12,98
 • 2,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,40
  Województwo
  4,50
  Kraj
  6,99
 • 1,85 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,85
  Opolskie
  1,77
  Cała Polska
  1,82
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat opolski
  0,24
  woj. opolskie
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 5,26 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  5,26
  Opolskie
  9,23
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. opolski
  69%
  Opolskie
  69%
  Kraj
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. opolski
  66%
  Opolskie
  65%
  Cała Polska
  63%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat opolski
  47%
  woj. opolskie
  60%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat opolski
  99%
  Opolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. opolski
  93%
  Opolskie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  46%
  woj. opolskie
  50%
  Polska
  51%

Powiat opolski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu opolskiego wyniosła w 2022 roku 114,1 mln złotych, co daje 945 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 16.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu opolskiego - 19.3% została przeznaczona na Dział 600 - Transport i łączność. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 801 - Oświata i wychowanie (19.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (19.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 22,2 mln złotych, czyli 19,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu opolskiego wyniosła w 2022 roku 113,6 mln złotych, co daje 940 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 9.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (34.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (32.8%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (12.1%). W budżecie powiatu opolskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 284 złotych na mieszkańca (30,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,7 złotych na mieszkańca (0,9%).
 • Wydatki budżetu w powiecie opolskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  78,9 mln

  591(100%)

  78,1 mln

  586(100%)

  81,0 mln

  654(100%)

  80,5 mln

  652(100%)

  82,4 mln

  668(100%)

  89,8 mln

  740(100%)

  97,9 mln

  810(100%)

  114,1 mln

  945(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Transport i łączność

  [Dział 600]

  11,4 mln

  85,7(14.5%)

  13,3 mln

  100,0(17%)

  18,3 mln

  148(22.7%)

  17,4 mln

  141(21.6%)

  14,6 mln

  118(17.7%)

  14,5 mln

  117(16.1%)

  14,7 mln

  120(15%)

  22,0 mln

  182(19.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  18,1 mln

  136(23%)

  17,7 mln

  133(22.7%)

  18,1 mln

  147(22.4%)

  16,5 mln

  134(20.6%)

  16,7 mln

  135(20.3%)

  17,9 mln

  145(19.9%)

  21,2 mln

  172(21.6%)

  21,8 mln

  181(19.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  14,7 mln

  110(18.6%)

  12,1 mln

  91,1(15.5%)

  12,0 mln

  97,3(14.9%)

  12,5 mln

  101(15.5%)

  12,9 mln

  105(15.7%)

  12,9 mln

  104(14.3%)

  13,3 mln

  108(13.6%)

  21,8 mln

  180(19.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  17,4 mln

  131(22.1%)

  18,2 mln

  137(23.3%)

  9,2 mln

  74,2(11.3%)

  9,7 mln

  78,8(12.1%)

  11,2 mln

  90,1(13.5%)

  12,2 mln

  98,8(13.6%)

  13,7 mln

  112(14%)

  17,7 mln

  146(15.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,4 mln

  56,0(9.4%)

  7,7 mln

  58,2(9.9%)

  7,9 mln

  63,7(9.7%)

  8,0 mln

  64,9(10%)

  8,4 mln

  68,0(10.2%)

  8,1 mln

  65,9(9.1%)

  8,8 mln

  71,4(9%)

  10,0 mln

  82,7(8.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,2 mln

  16,8(2.8%)

  2,1 mln

  15,8(2.7%)

  2,3 mln

  18,9(2.9%)

  2,4 mln

  19,3(3%)

  2,7 mln

  21,5(3.2%)

  4,0 mln

  32,2(4.4%)

  3,2 mln

  25,6(3.2%)

  3,4 mln

  28,4(3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  11,7(2%)

  2,0 mln

  14,7(2.5%)

  2,3 mln

  18,8(2.9%)

  2,8 mln

  22,9(3.5%)

  2,9 mln

  23,5(3.5%)

  6,1 mln

  49,2(6.8%)

  4,6 mln

  37,3(4.7%)

  2,5 mln

  20,9(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  888,4 tys

  6,7(1.1%)

  1,3 mln

  9,5(1.6%)

  1,1 mln

  9,2(1.4%)

  1,5 mln

  12,3(1.9%)

  3,2 mln

  25,8(3.9%)

  2,4 mln

  19,6(2.7%)

  7,9 mln

  64,0(8.1%)

  1,8 mln

  15,2(1.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  216,7 tys

  1,6(0.3%)

  646,1 tys

  4,9(0.8%)

  232,0 tys

  1,9(0.3%)

  377,9 tys

  3,1(0.5%)

  228,5 tys

  1,8(0.3%)

  57,3 tys

  0,5(0.1%)

  599,2 tys

  4,9(0.6%)

  1,7 mln

  13,9(1.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,3 mln

  10,1(1.7%)

  2,1 mln

  15,6(2.7%)

  1,1 mln

  8,6(1.3%)

  440,9 tys

  3,6(0.5%)

  372,9 tys

  3,0(0.5%)

  602,9 tys

  4,9(0.7%)

  355,7 tys

  2,9(0.4%)

  947,9 tys

  7,8(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  145,8 tys

  1,1(0.2%)

  9,9 tys

  0,1(0%)

  82,5 tys

  0,7(0.1%)

  38,7 tys

  0,3(0%)

  95,5 tys

  0,8(0.1%)

  464,1 tys

  3,8(0.5%)

  78,5 tys

  0,6(0.1%)

  418,5 tys

  3,5(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,3(0.4%)

  313,4 tys

  2,5(0.4%)

  313,0 tys

  2,5(0.4%)

  327,5 tys

  2,6(0.4%)

  330,0 tys

  2,7(0.4%)

  329,9 tys

  2,7(0.3%)

  329,5 tys

  2,7(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  142,1 tys

  1,1(0.2%)

  176,1 tys

  1,3(0.2%)

  141,3 tys

  1,1(0.2%)

  142,9 tys

  1,2(0.2%)

  129,6 tys

  1,0(0.2%)

  123,7 tys

  1,0(0.1%)

  103,2 tys

  0,8(0.1%)

  119,5 tys

  1,0(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  48,7 tys

  0,4(0.1%)

  54,1 tys

  0,4(0.1%)

  41,7 tys

  0,3(0.1%)

  109,5 tys

  0,9(0.1%)

  186,2 tys

  1,5(0.2%)

  515,5 tys

  4,2(0.6%)

  365,8 tys

  3,0(0.4%)

  85,2 tys

  0,7(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,1 mln

  16,1(2.7%)

  120,0 tys

  0,9(0.2%)

  121,9 tys

  1,0(0.2%)

  71,2 tys

  0,6(0.1%)

  89,8 tys

  0,7(0.1%)

  25,2 tys

  0,2(0%)

  21,1 tys

  0,2(0%)

  41,3 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  22,8 tys

  0,2(0%)

  31,9 tys

  0,2(0%)

  19,5 tys

  0,2(0%)

  25,2 tys

  0,2(0%)

  25,1 tys

  0,2(0%)

  300

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,0 tys

  0,1(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  156

  0,0(0%)

  23,1

  0,0(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  75,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  5,3 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  170,8 tys

  1,4(0.2%)

  1 000

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  114,1 tys

  0,9(0.1%)

  90,0 tys

  0,7(0.1%)

  73,9 tys

  0,6(0.1%)

  56,3 tys

  0,5(0.1%)

  39,1 tys

  0,3(0%)

  15,7 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,3 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  948,9 tys

  7,1(1.2%)

  194,9 tys

  1,5(0.2%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  ----
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie opolskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  82,3 mln

  617(100%)

  79,1 mln

  594(100%)

  81,5 mln

  658(100%)

  80,9 mln

  656(100%)

  89,1 mln

  722(100%)

  92,1 mln

  759(100%)

  103,7 mln

  858(100%)

  113,6 mln

  940(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  26,1 mln

  196(31.7%)

  27,9 mln

  209(35.2%)

  28,0 mln

  226(34.4%)

  31,6 mln

  256(39.1%)

  34,9 mln

  282(39.2%)

  32,3 mln

  262(35.1%)

  37,0 mln

  301(35.7%)

  38,7 mln

  320(34.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  29,9 mln

  225(36.4%)

  29,0 mln

  218(36.6%)

  27,4 mln

  221(33.6%)

  26,6 mln

  216(32.9%)

  28,0 mln

  227(31.5%)

  33,9 mln

  274(36.8%)

  36,1 mln

  293(34.8%)

  37,3 mln

  309(32.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,2 mln

  84,0(13.6%)

  12,1 mln

  90,6(15.2%)

  7,3 mln

  59,1(9%)

  7,7 mln

  62,1(9.5%)

  8,9 mln

  72,2(10%)

  10,5 mln

  85,1(11.4%)

  11,1 mln

  89,9(10.7%)

  13,8 mln

  114(12.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,7 mln

  12,5(2%)

  2,2 mln

  16,8(2.8%)

  7,6 mln

  61,5(9.3%)

  4,4 mln

  35,4(5.4%)

  4,2 mln

  34,1(4.7%)

  1,9 mln

  15,7(2.1%)

  1,2 mln

  9,7(1.1%)

  8,4 mln

  69,3(7.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,7 mln

  20,2(3.3%)

  2,7 mln

  20,2(3.4%)

  3,0 mln

  24,5(3.7%)

  2,6 mln

  21,3(3.3%)

  3,3 mln

  26,4(3.7%)

  3,0 mln

  24,4(3.3%)

  3,9 mln

  31,5(3.7%)

  3,6 mln

  30,1(3.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,0 mln

  15,0(2.4%)

  1,9 mln

  14,2(2.4%)

  1,7 mln

  13,9(2.1%)

  2,0 mln

  16,5(2.5%)

  3,9 mln

  31,4(4.4%)

  3,5 mln

  28,0(3.8%)

  8,1 mln

  66,1(7.8%)

  3,0 mln

  25,1(2.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,1 mln

  8,2(1.3%)

  1,2 mln

  8,9(1.5%)

  862,2 tys

  7,0(1.1%)

  819,2 tys

  6,6(1%)

  832,8 tys

  6,7(0.9%)

  421,7 tys

  3,4(0.5%)

  681,7 tys

  5,5(0.7%)

  1,3 mln

  10,9(1.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  245,1 tys

  1,8(0.3%)

  158,7 tys

  1,2(0.2%)

  403,4 tys

  3,3(0.5%)

  527,2 tys

  4,3(0.7%)

  645,6 tys

  5,2(0.7%)

  1,2 mln

  9,7(1.3%)

  748,3 tys

  6,1(0.7%)

  967,6 tys

  8,0(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,3 mln

  24,8(4%)

  168,9 tys

  1,3(0.2%)

  195,9 tys

  1,6(0.2%)

  174,5 tys

  1,4(0.2%)

  129,6 tys

  1,0(0.1%)

  108,5 tys

  0,9(0.1%)

  237,6 tys

  1,9(0.2%)

  876,2 tys

  7,3(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  10,8(1.7%)

  1,1 mln

  8,4(1.4%)

  998,1 tys

  8,1(1.2%)

  480,1 tys

  3,9(0.6%)

  155,6 tys

  1,3(0.2%)

  151,9 tys

  1,2(0.2%)

  174,9 tys

  1,4(0.2%)

  845,4 tys

  7,0(0.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  425,4 tys

  3,2(0.5%)

  258,1 tys

  1,9(0.3%)

  443,7 tys

  3,6(0.5%)

  192,1 tys

  1,6(0.2%)

  291,4 tys

  2,4(0.3%)

  413,8 tys

  3,4(0.4%)

  376,9 tys

  3,1(0.4%)

  333,5 tys

  2,8(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,3(0.4%)

  313,4 tys

  2,5(0.4%)

  313,0 tys

  2,5(0.4%)

  327,5 tys

  2,6(0.4%)

  330,0 tys

  2,7(0.4%)

  329,9 tys

  2,7(0.3%)

  329,5 tys

  2,7(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  176,5 tys

  1,5(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  88,4 tys

  0,7(0.1%)

  87,6 tys

  0,7(0.1%)

  82,8 tys

  0,7(0.1%)

  88,9 tys

  0,7(0.1%)

  90,3 tys

  0,7(0.1%)

  92,4 tys

  0,7(0.1%)

  95,5 tys

  0,8(0.1%)

  104,7 tys

  0,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,1 mln

  15,6(2.5%)

  63,0 tys

  0,5(0.1%)

  68,9 tys

  0,6(0.1%)

  22,4 tys

  0,2(0%)

  41,6 tys

  0,3(0%)

  19,4 tys

  0,2(0%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  48,0 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  34,6 tys

  0,3(0%)

  26,7 tys

  0,2(0%)

  27,3 tys

  0,2(0%)

  28,3 tys

  0,2(0%)

  33,1 tys

  0,3(0%)

  31,2 tys

  0,3(0%)

  28,2 tys

  0,2(0%)

  22,6 tys

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  61,0

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  18,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,5 tys

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  137,6 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,3 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat opolski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 25 030 mieszkańców powiatu opolskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 12 191 kobiet oraz 12 838 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,5% mieszkańców powiatu opolskiego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 12,1% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu opolskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie opolskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,1%) oraz zasadnicze zawodowe (21,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,8%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2021 w powiecie opolskim mieściło się 61 przedszkoli, w których do 192 oddziałów uczęszczało 3 679 dzieci (1 779 dziewczynek oraz 1 900 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie opolskim mieściło się 56 przedszkoli, w których do 142 oddziałów uczęszczało 2 976 dzieci (1 465 dziewczynek oraz 1 511 chłopców). Dostępnych było 3 396 miejsc.

  18,3% mieszkańców powiatu opolskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,5% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 866 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,83 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 57 szkół podstawowych, w których w 564 oddziałach uczyło się 8 381 uczniów (4 049 kobiet oraz 4 332 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie opolskim placówkę miało 60 szkół podstawowych, w których w 437 oddziałach uczyło się 6 880 uczniów (3 299 kobiet oraz 3 581 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 27,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 87,14.

  W powiecie opolskim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 32 oddziałach uczyło się 646 uczniów (343 kobiety oraz 303 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 158 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie opolskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 28 oddziałach uczyło się 682 uczniów (403 kobiety oraz 279 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 272 absolwentów.

  W powiecie opolskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 15 oddziałach uczyło się 272 uczniów (85 kobiet oraz 187 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (13,4% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,2 uczniów. 18,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,8% mieszkańców powiatu opolskiego w wieku potencjalnej nauki (27,8% kobiet i 27,7% mężczyzn).

 • 20,8% Wykształcenie wyższe
 • pow. opolski
  20,8%
  Województwo
  21,2%
  Cała Polska
  25,2%
 • 25,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. opolski
  31,7%
  Opolskie
  34,9%
  Cały kraj
  35,2%
 • 32,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  Opolskie
  3,1%
  Kraj
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. opolski
  10,4%
  woj. opolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. opolski
  18,8%
  Województwo
  20,9%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  29,5%
  Województwo
  25,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 21,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,0%
  Opolskie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat opolski
  12,1%
  Województwo
  12,3%
  Cała Polska
  12,3%
 • 15,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat opolski
  3,0%
  Opolskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 866 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. opolski
  866,0
  woj. opolskie
  907,0
  Cała Polska
  883,0
 • 0,83 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,83
  Województwo
  0,79
  Polska
  0,89
 •  
 • 61Przedszkola
 • 17 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 192 Oddziały
 • 33 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 781 Miejsca
  (rok 2018)
 • 8 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat opolski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 679 Dzieci
 • 1 779 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 900 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,4%
  51,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 67 2 lata i mniej
 • 67
 • 851 3 lata
 • 851
 • 960 4 lata
 • 960
 • 910 5 lata
 • 910
 • 874 6 lat
 • 874
 • 17 7 lat i więcej
 • 17
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 39 2 lata i mniej
 • 39
 • 395 3 lata
 • 395
 • 474 4 lata
 • 474
 • 453 5 lata
 • 453
 • 414 6 lat
 • 414
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 28 2 lata i mniej
 • 28
 • 456 3 lata
 • 456
 • 486 4 lata
 • 486
 • 457 5 lata
 • 457
 • 460 6 lat
 • 460
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • 568 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 281,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 280,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 40,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 4 Oddziały
 • 70 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat opolski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56 Dzieci
 • 24 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 32 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 42,9%
  57,1%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 14 4 lata
 • 14
 • 18 5 lata
 • 18
 • 12 6 lat
 • 12
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 7 4 lata
 • 7
 • 6 5 lata
 • 6
 • 4 6 lat
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 7 4 lata
 • 7
 • 12 5 lata
 • 12
 • 8 6 lat
 • 8
 •  
 • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat opolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 549 Oddziały
 • 8 341 Uczniowie
 • 4 041 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 300 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 1 094 Uczniowie w 1 klasie
 • 559 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 535 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 874 Absolwenci
 • 445 Kobiety
  (absolwenci)
 • 429 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 15 Oddziały
 • 40 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,0%
  80,0%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat opolski
  14,9
  Opolskie
  15,7
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,9
 • 14,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,9
 • 15,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,2
 • 2,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,7
 •  
 • 783,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 667,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 115,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 87,14 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  87,14
  Opolskie
  94,73
  Cała Polska
  95,71
 • 86,55 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  86,55
  woj. opolskie
  93,56
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat opolski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat opolski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat opolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 628 Uczniowie
 • 335 Kobiety
  (uczniowie)
 • 293 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,3%
  46,7%
 • 181 Uczniowie w 1 klasie
 • 89 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 92 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 148 Absolwenci
 • 79 Kobiety
  (absolwenci)
 • 69 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 18 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,4%
  55,6%
 • 10 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  20,2
  Opolskie
  25,4
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 57,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 36,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat opolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 6 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat opolski
  18,1
  Województwo
  18,1
  Cała Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,1 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,1
 • 20,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 20,5
 • 3,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat opolski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat opolski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat opolski, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opolski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie opolskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie opolskim znajdowało się 5 hoteli (1 ★★★★★, 4 ★★★), 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 1)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • pokoje gościnne: 4
  • kwatery agroturystyczne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 5
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 9, liczba miejsc: 370)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 7
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie opolskim: 21 (publiczne: 21, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie opolskim 12 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 904 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 746 (uczestnicy: 51 394)
  • seanse filmowe: 30 (uczestnicy: 2 439)
  • wystawy: 43 (uczestnicy: 3 481)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 17 (uczestnicy: 3 247)
  • koncerty: 89 (uczestnicy: 10 210)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 102 (uczestnicy: 2 832)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 28 (uczestnicy: 3 730)
  • konkursy: 33 (uczestnicy: 1 902)
  • pokazy teatralne: 31 (uczestnicy: 3 278)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 250)
  • interdyscyplinarne: 41 (uczestnicy: 9 501)
  • warsztaty: 263 (uczestnicy: 8 653)
  • inne: 67 (uczestnicy: 1 871)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 93 (członkowie: 1 787)
  • plastyczne/techniczne: 17 (członkowie: 339)
  • taneczne: 17 (członkowie: 388)
  • muzyczne: 19 (członkowie: 209)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 15)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 3)
  • teatralne: 4 (członkowie: 40)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 16 (członkowie: 295)
  • literackie: 2 (członkowie: 32)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 8 (członkowie: 226)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 30)
  • inne: 7 (członkowie: 210)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 14 (absolwenci: 421)
  • języków obcych: 5 (absolwenci: 171)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 70)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 62)
  • tańca: 3 (absolwenci: 28)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 13
  • muzyczne: 5
  • politechniczne: 1
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 3
  • ceramiczne: 4
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 3
  • sale baletowe/taneczne: 12
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 113 (członkowie: 1 528)
  • teatralne: 10 (członkowie: 77)
  • muzyczne - instrumentalne: 11 (członkowie: 236)
  • wokalne i chóry: 17 (członkowie: 209)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 10 (członkowie: 98)
  • taneczne: 33 (członkowie: 601)
  • inne: 32 (członkowie: 307)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie opolskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 900 zwiedzających, co daje 157 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie opolskim działało 45 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 519 838 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 65 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 47 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 575 851 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 167
  • dostępne dla czytelników: 77
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 76
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 33
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 24
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 41
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 20


 • Kluby sportowe w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie opolskim działało 69 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 4 446 członków. Zarejestrowano 4 332 ćwiczących (mężczyźni: 3 824, kobiety: 508, chłopcy do lat 18: 1 985, dziewczęta do lat 18: 432). Aktywnych było 106 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (149), instruktora sportowego (47) oraz inne osoby (27).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie opolskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opolski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat opolski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 80 wypadków drogowych w powiecie opolskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 113 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 66,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 6,6 ofiar śmiertelnych (wartość porównywalna do wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 12,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 113,9 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie opolskim zarejestrowanych było 116 778 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 93 516 samochodów osobowych (774,3 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 11 631 samochodów ciężarowych (104,2 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju), 243 autobusów (2,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 951 ciągników siodłowych (7,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 713 motocykli (39,0 - mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,5 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 28,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 18,5 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 21,1 lat.


  W 2022 roku w powiecie opolskim znajdowało się 116 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 6 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 6 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie opolskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 80 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 113 Ranni
  (rok 2022)
 • 46 Lekko ranni
 • 67 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie opolskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 66,25 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. opolski
  66,2
  woj. opolskie
  46,5
  Polska
  56,5
 • 6,62 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. opolski
  6,6
  woj. opolskie
  6,8
  Cały kraj
  5,0
 • 93,57 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. opolski
  93,6
  woj. opolskie
  54,4
  Cała Polska
  65,5
 • 11,99 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Tutaj
  12,0
  woj. opolskie
  9,1
  Polska
  6,6
 • 113,89 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • pow. opolski
  113,9
  Województwo
  66,8
  Cały kraj
  77,6
 • 10,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  10,0
  Opolskie
  14,6
  Cała Polska
  8,9
 • 141,25 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  141,3
  woj. opolskie
  117,1
  Kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 116 778 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie opolskim w 2021 roku
 • 93 516 Samochody osobowe
 • 11 631 Samochody ciężarowe
 • 161 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 243 Autobusy
 • 759 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 961 Ciągniki samochodowe
 • 951   Ciągniki siodłowe
 • 4 955 Ciągniki rolnicze
 • 4 713 Motocykle
 • 1 446   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 7 076 Motorowery
 • 93 516Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Samochody osobowe w powiecie opolskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 774,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  774,3
  Opolskie
  735,3
  Cały kraj
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg30 100
  • 1400-1649 kg19 825
  • 1650-1899 kg18 458
  • 1900 kg i więcej25 133
 • 30 100 do 1399 kg
 • 19 825 1400-1649 kg
 • 18 458 1650-1899 kg
 • 25 133 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 40 156 do 1399 cm3
 • 40 156
 • 47 018 1400-1999 cm3
 • 47 018
 • 6 342 2000 i więcej cm3
 • 6 342
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie opolskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna55 480
  • olej napędowy28 490
  • gaz (LPG)7 182
  • pozostałe2 364
 • 55 480 benzyna
 • 28 490 olej napędowy
 • 7 182 gaz (LPG)
 • 2 364 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 724 do 1 roku
 • 724
 • 755 2 lata
 • 755
 • 1 045 3 lata
 • 1 045
 • 2 750 4-5 lat
 • 2 750
 • 3 201 6-7 lat
 • 3 201
 • 3 606 8-9 lat
 • 3 606
 • 4 393 10-11 lat
 • 4 393
 • 12 268 12-15 lat
 • 12 268
 • 16 877 16-20 lat
 • 16 877
 • 15 404 21-25 lat
 • 15 404
 • 9 512 26-30 lat
 • 9 512
 • 22 981 31 lat i więcej
 • 22 981
 • 21,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie opolskim
 • pow. opolski
  21,5 lat
  Województwo
  20,7 lat
  Kraj
  19,0 lat
 • 11 631Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie opolskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 104,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat opolski
  104,2
  Opolskie
  100,6
  Polska
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 6 062 do 999 kg
 • 6 062
 • 3 373 1000-1499 kg
 • 3 373
 • 651 1500-2999 kg
 • 651
 • 89 3000-3499 kg
 • 89
 • 243 3500-4999 kg
 • 243
 • 462 5000-6999 kg
 • 462
 • 304 7000-9999 kg
 • 304
 • 304 10000-14999 kg
 • 304
 • 143 15000 kg i więcej
 • 143
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 134
  • olej napędowy7 512
  • gaz (LPG)311
  • pozostałe1 674
 • 2 134 benzyna
 • 7 512 olej napędowy
 • 311 gaz (LPG)
 • 1 674 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 82 do 1 roku
 • 82
 • 73 2 lata
 • 73
 • 124 3 lata
 • 124
 • 342 4-5 lat
 • 342
 • 475 6-7 lat
 • 475
 • 474 8-9 lat
 • 474
 • 774 10-11 lat
 • 774
 • 1 517 12-15 lat
 • 1 517
 • 1 876 16-20 lat
 • 1 876
 • 1 698 21-25 lat
 • 1 698
 • 994 26-30 lat
 • 994
 • 3 202 31 lat i więcej
 • 3 202
 • 21,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie opolskim
 • Tutaj
  21,5 lat
  Województwo
  20,9 lat
  Kraj
  19,6 lat
 • 243Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Autobusy w powiecie opolskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2,0 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,0
  woj. opolskie
  3,1
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna47
  • olej napędowy105
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe91
 • 47 benzyna
 • 105 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 91 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 5 4-5 lat
 • 5
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 18 12-15 lat
 • 18
 • 35 16-20 lat
 • 35
 • 19 21-25 lat
 • 19
 • 16 26-30 lat
 • 16
 • 142 31 lat i więcej
 • 142
 • 28,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie opolskim
 • pow. opolski
  28,0 lat
  Opolskie
  22,9 lat
  Cały kraj
  22,0 lat
 • 951Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie opolskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 7,7 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,7
  Opolskie
  11,5
  Cały kraj
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7
  • olej napędowy756
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe188
 • 7 benzyna
 • 756 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 188 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 11 3 lata
 • 11
 • 30 4-5 lat
 • 30
 • 62 6-7 lat
 • 62
 • 72 8-9 lat
 • 72
 • 92 10-11 lat
 • 92
 • 173 12-15 lat
 • 173
 • 148 16-20 lat
 • 148
 • 127 21-25 lat
 • 127
 • 87 26-30 lat
 • 87
 • 146 31 lat i więcej
 • 146
 • 18,5 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie opolskim
 • Powiat
  18,5 lat
  Opolskie
  14,8 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 4 713Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Motocykle w powiecie opolskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 39,0 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. opolski
  39,0
  Województwo
  41,9
  Kraj
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 108 do 1 roku
 • 108
 • 52 2 lata
 • 52
 • 62 3 lata
 • 62
 • 146 4-5 lat
 • 146
 • 249 6-7 lat
 • 249
 • 127 8-9 lat
 • 127
 • 180 10-11 lat
 • 180
 • 597 12-15 lat
 • 597
 • 791 16-20 lat
 • 791
 • 797 21-25 lat
 • 797
 • 423 26-30 lat
 • 423
 • 1 181 31 lat i więcej
 • 1 181
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie opolskim
 • Powiat
  21,1 lat
  woj. opolskie
  23,7 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 116 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 54 km  Będących pod zarządem gminy
 • 18 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 44 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie opolskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 754,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat opolski
  754,8 km
  Województwo
  681,6 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 9,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. opolski
  9,6 km
  woj. opolskie
  6,8 km
  Kraj
  5,2 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 6 Liczba licencji na taksówki
 • 6 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami