Powiat opolski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat opolski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 123 220 Liczba mieszkańców
 • 1 534 km2 Powierzchnia
 • 80 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 14,5% Stopa urbanizacji
 • Henryk Lakwa Starosta
 • ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole Adres starostwa powiatowego
 • OPO Tablice rejestracyjne
Powiat opolski na mapie
Identyfikatory
 • 1609 TERYT (TERC)
Herb powiatu opolskiego
powiat opolski herb
Flaga powiatu opolskiego
powiat opolski flaga

Powiat opolski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat opolski ma 123 220 mieszkańców, z czego 51,6% stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 9,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa opolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opolskiego w 2050 roku wynosi 113 836, z czego 58 428 to kobiety, a 55 408 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu opolskiego zawarli w 2021 roku 439 małżeństw, co odpowiada 3,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,2% mieszkańców powiatu opolskiego jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 5,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,1% to wdowy/wdowcy.

  Powiat opolski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -473. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,83 na 1000 mieszkańców powiatu opolskiego. W 2021 roku urodziło się 984 dzieci, w tym 48,0% dziewczynek i 52,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 351 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,68 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,5% zgonów w powiecie opolskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,9% zgonów w powiecie opolskim były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu opolskiego przypada 11.81 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 1 549 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 197 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu opolskiego 352. W tym samym roku 72 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 234 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -162.

  61,8% mieszkańców powiatu opolskiego jest w wieku produkcyjnym, 16,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu opolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 123 220 Liczba mieszkańców
 • 63 620 Kobiety
 • 59 600 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie opolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie opolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie opolskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu opolskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 113 836 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 58 428 Kobiety
 • 55 408 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie opolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie opolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie opolskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu opolskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  43,5 lat
  Opolskie
  43,7 lat
  Polska
  42,2 lat
 • 44,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat opolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu opolskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat opolski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat opolski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat opolski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 26,2% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,2%
  Opolskie
  27,8%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,2% Kobiety
  (Panny)
 • 30,3% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,4% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  58,4%
  Opolskie
  54,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,1% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  8,1%
  Opolskie
  8,8%
  Polska
  8,5%
 • 12,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. opolski
  5,5%
  Opolskie
  7,5%
  Kraj
  7,6%
 • 5,6% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,8% Nieustalone
 • powiat opolski
  1,8%
  Opolskie
  1,3%
  Kraj
  0,7%
 • 1,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie opolskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Powiat
  3,6
  woj. opolskie
  4,0
  Kraj
  4,4
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat opolski
  1,2
  Opolskie
  1,4
  Kraj
  1,6
 • 439 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie opolskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -473 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -230 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -243 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,83 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -3,8
  Województwo
  -6,1
  Polska
  -4,9
 • -6,2 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -3,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie opolskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie opolskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie opolskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie opolskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 984 Urodzenia żywe
 • 472 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 512 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,0%
  52,0%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,0
  woj. opolskie
  7,5
  Kraj
  8,7
 • 34,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  34,3
  Województwo
  32,9
  Kraj
  37,5
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 81 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 351 g Średnia waga noworodków
 • 3 262 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 434 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 351 g
  woj. opolskie
  3 356 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 93 Waga 4000g - 4499g
 • 93
 • 304 Waga 3500g - 3999g
 • 304
 • 372 Waga 3000g - 3499g
 • 372
 • 140 Waga 2500g - 2999g
 • 140
 • 44 Waga 2000g - 2499g
 • 44
 • 17 Waga 1500g - 1999g
 • 17
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,24
  woj. opolskie
  1,17
  Kraj
  1,32
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. opolski
  0,60
  Województwo
  0,57
  Polska
  0,64
 • 0,68 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,68
  Województwo
  0,55
  Cała Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie opolskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 457 Zgony
 • 702 Kobiety
  (Zgony)
 • 755 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,2%
  51,8%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 33,3%
  66,7%
 • 11,8 Zgony na 1000 ludności
 • powiat opolski
  11,8
  Opolskie
  13,6
  Kraj
  13,6
 • 148,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. opolski
  148,1
  woj. opolskie
  181,0
  Polska
  156,7
 • 3,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,0
  Opolskie
  4,0
  Kraj
  3,9
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,2
  Województwo
  3,6
  Polska
  3,6
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opolskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  37,5%
  Opolskie
  36,7%
  Cały kraj
  34,8%
 • 17,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  17,9%
  Opolskie
  20,4%
  Cały kraj
  19,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  5,1%
  Województwo
  4,8%
  Cała Polska
  5,4%
 • 254 Zgony spowodowane COVID-19
 • 26,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  26,5
  Kraj
  13,3
 • 79,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  79,0
  Cały kraj
  74,4
 • 215,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  215,8
  Województwo
  282,4
  Cały kraj
  268,1
 • 254,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Opolskie
  254,5
  Cały kraj
  246,5
 • 452,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 472,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 431,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. opolski
  452,2
  Opolskie
  508,0
  Cały kraj
  475,8
 • 69,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 107,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. opolski
  69,0
  Opolskie
  75,7
  Kraj
  70,6
 • 35,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  35,5
  Opolskie
  37,4
  Polska
  32,6
 • 8,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  8,1
  woj. opolskie
  8,9
  Kraj
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat opolski
  0,7%
  Województwo
  0,7%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie opolskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 32 Osoby w zamachach samobójczych
 • 6 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 26 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 21 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 24 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 5 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 19 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 26 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  26,0
  Województwo
  23,0
  Cała Polska
  36,0
 • 19 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat opolski
  19,0
  woj. opolskie
  12,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 2 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 2
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 21 powieszenie się
 • 21
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 20 powieszenie się
 • 20
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 12 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 12
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 4 problemy w szkole lub pracy
 • 4
 • 4 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 4
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 14 nieustalona
 • 14
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 10 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 10
 • 3 problemy w szkole lub pracy
 • 3
 • 4 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 4
 • 11 nieustalona
 • 11
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 10 30-49 lat
 • 10
 • 13 50-60 lat
 • 13
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 11 50-60 lat
 • 11
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu5
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony24
 • 2 trzeźwy
 • 5 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 24 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony21
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 21 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 10 kawaler/panna
 • 10
 • 9 żonaty/zamężna
 • 9
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 5 nieustalony
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe3
  • nieustalony26
 • 1 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 3 wyższe
 • 26 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe2
  • nieustalony20
 • 1 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 2 wyższe
 • 20 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 8 praca
 • 8
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 emerytura
 • 2
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 20 nieustalony
 • 20
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 15 nieustalony
 • 15
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 549 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 796 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 753 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 72 Zameldowania z zagranicy
 • 41 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 31 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 197 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 613 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 584 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 234 Wymeldowania za granicę
 • 140 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 94 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 190 Saldo migracji
 • 84 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 106 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 352 Saldo migracji wewnętrznych
 • 183 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 169 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -162 Saldo migracji zagranicznych
 • -99 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -63 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie opolskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat opolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opolski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie opolskim oddano do użytku 373 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,03 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie opolskim to 40 141 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 325 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  86,3% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 13,7% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie opolskim to 5,82 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie opolskim to 143,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa opolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 97,77% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,29% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,32% mieszkań posiada łazienkę, 82,55% korzysta z centralnego ogrzewania, a 16,75% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie opolskim 125 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 2 654 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 761 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 10 transakcji (mediana cen - 4 289 zł/m2, średnia - 4 054 zł/m2), a na rynku wtórnym 115 transakcji rynkowych (mediana cen - 2 596 zł/m2, średnia - 2 633 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 654 zł
 • powiat opolski
  2 654 zł
  Województwo
  3 922 zł
  Kraj
  5 248 zł
 • 2 654 zł Ogółem
 • 2 654 zł
 • 2 077 zł do 40 m2
 • 2 077 zł
 • 2 996 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 996 zł
 • 2 510 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 510 zł
 • 1 957 zł od 80,1 m2
 • 1 957 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 761 zł
 • Powiat
  2 761 zł
  Województwo
  3 828 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 2 761 zł Ogółem
 • 2 761 zł
 • 2 393 zł do 40 m2
 • 2 393 zł
 • 3 068 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 068 zł
 • 2 565 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 565 zł
 • 2 354 zł od 80,1 m2
 • 2 354 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 125
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m222
  • od 40,1 do 60 m265
  • od 60,1 do 80 m229
  • od 80,1 m29
 • 22 do 40 m2
 • 65 od 40,1 do 60 m2
 • 29 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie opolskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 289 zł
 • Powiat
  4 289 zł
  Województwo
  5 223 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 4 289 zł Ogółem
 • 4 289 zł
 • 4 410 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 410 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 054 zł
 • Tutaj
  4 054 zł
  Województwo
  5 010 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 4 054 zł Ogółem
 • 4 054 zł
 • 4 040 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 040 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 10
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m20
  • od 40,1 do 60 m28
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 0 do 40 m2
 • 8 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 2 596 zł
 • Tutaj
  2 596 zł
  Województwo
  3 105 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 2 596 zł Ogółem
 • 2 596 zł
 • 2 077 zł do 40 m2
 • 2 077 zł
 • 2 860 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 860 zł
 • 2 510 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 510 zł
 • 1 873 zł od 80,1 m2
 • 1 873 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 633 zł
 • powiat opolski
  2 633 zł
  woj. opolskie
  3 282 zł
  Cały kraj
  5 276 zł
 • 2 633 zł Ogółem
 • 2 633 zł
 • 2 393 zł do 40 m2
 • 2 393 zł
 • 2 923 zł od 40,1 do 60 m2
 • 2 923 zł
 • 2 565 zł od 60,1 do 80 m2
 • 2 565 zł
 • 1 841 zł od 80,1 m2
 • 1 841 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 115
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m222
  • od 40,1 do 60 m257
  • od 60,1 do 80 m229
  • od 80,1 m27
 • 22 do 40 m2
 • 57 od 40,1 do 60 m2
 • 29 od 60,1 do 80 m2
 • 7 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 40 141 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 324,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  324,90
  Opolskie
  370,90
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 101,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  101,00 m2
  woj. opolskie
  81,40 m2
  Polska
  74,50 m2
 • 32,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  32,80 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,92 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. opolski
  4,92
  Opolskie
  4,19
  Kraj
  3,82
 • 3,08 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,08
  woj. opolskie
  2,70
  Polska
  2,55
 • 0,63 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • powiat opolski
  0,63
  woj. opolskie
  0,64
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 373 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,03 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat opolski
  3,03
  Województwo
  3,52
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2 172 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,82 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. opolski
  5,82
  Opolskie
  4,26
  Cała Polska
  3,90
 • 17,63 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  17,63
  Opolskie
  14,97
  Cała Polska
  24,07
 • 53 629 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 143,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. opolski
  143,8 m2
  Opolskie
  105,4 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,44 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. opolski
  0,44 m2
  woj. opolskie
  0,37 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 97,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  97,77%
  Opolskie
  98,31%
  Polska
  96,97%
 • 97,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  97,29%
  Opolskie
  97,06%
  Cały kraj
  94,01%
 • 93,32% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  93,32%
  woj. opolskie
  93,71%
  Polska
  91,78%
 • 82,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  82,55%
  Województwo
  82,73%
  Polska
  83,08%
 • 16,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  16,75%
  Opolskie
  48,46%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat opolski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie opolskim na 1000 mieszkańców pracuje 144osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 46,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie opolskim wynosiło w 2021 roku 6,1% (6,8% wśród kobiet i 5,5% wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opolskim wynosiło 5 101,21 PLN, co odpowiada 85.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opolskiego 16 115 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 12 553 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 562.

  24,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu opolskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 36,1% w przemyśle i budownictwie, a 15,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 144 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  144,0
  woj. opolskie
  224,0
  Polska
  257,0
 • 6,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,8% Kobiety
 • 5,5% Mężczyźni
 • Powiat
  6,1%
  Województwo
  6,0%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie opolskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie opolskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie opolskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 101 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat opolski
  5 101 PLN
  Opolskie
  5 493 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie opolskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 16 115 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 12 553 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 562 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 24,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 25,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 24,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 36,1% Przemysł i budownictwo
 • 18,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 52,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,6% Pozostałe
 • 37,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie opolskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17 696 Pracujący ogółem
 • 8 207 Kobiety
 • 9 489 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie opolskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,8% W wieku produkcyjnym
 • 56,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat opolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  61,8
  Opolskie
  66,0
  Polska
  69,0
 • 35,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,5
  Opolskie
  39,3
  Kraj
  38,2
 • 135,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. opolski
  135,3
  Województwo
  147,3
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 57,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 53,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 46,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat opolski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie opolskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 12 590 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 10 173 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 849 nowych podmiotów, a 399 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (1 020) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (718) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (997) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (345) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie opolskim najwięcej (576) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (12 164) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,2% (407) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,1% (3 918) podmiotów, a 65,6% (8 265) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie opolskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (22.2%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 12 590 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 407 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 918 Przemysł i budownictwo
 • 8 265 Pozostała działalność
 • 849 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie opolskim w 2021 roku
 • 399 Podmioty wyrejestrowane w powiecie opolskim w 2021 roku
 • 10 173 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 164 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 12 164
 • 372 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 372
 • 52 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 52
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 2
 • 12 588 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 12 588
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 26 Spółdzielnie ogółem
 • 26
 • 705 Spółki handlowe ogółem
 • 705
 • 94  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 94
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 576  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 576
 • 88    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 88
 • 494 Spółki cywilne ogółem
 • 494
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 173 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 262 Budownictwo
 • 2 262
 • 2 114 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 114
 • 1 142 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 142
 • 845 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 845
 • 673 Transport i gospodarka magazynowa
 • 673
 • 560 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 560
 • 525 Pozostała działalność
 • 525
 • 394 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 394
 • 333 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 333
 • 306 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 306
 • 286 Informacja i komunikacja
 • 286
 • 265 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 265
 • 195 Edukacja
 • 195
 • 133 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 133
 • 116 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 116
 • 15 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 15
 • 7 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 7
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opolski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie opolskim stwierdzono 1 454 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,78 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie opolskim wynosi 68,60% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa opolskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu opolskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 6,25 (wykrywalność 46%) oraz o charakterze kryminalnym - 6,09 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,36 (53%), drogowe - 1,70 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 454 Przestępstwa ogółem
 • 1 454
 • 752 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 752
 • 415 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 415
 • 210 Przestępstwa drogowe
 • 210
 • 21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 21
 • 771 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 771
 • 11,78 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat opolski
  11,78
  Województwo
  17,77
  Cała Polska
  21,51
 • 6,09 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,09
  woj. opolskie
  10,23
  Kraj
  12,82
 • 3,36 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,36
  Opolskie
  4,94
  Kraj
  5,89
 • 1,70 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,70
  Opolskie
  1,77
  Polska
  1,85
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,17
  Województwo
  0,35
  Kraj
  0,35
 • 6,25 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,25
  Opolskie
  8,68
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat opolski
  69%
  woj. opolskie
  70%
  Cały kraj
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  66%
  Opolskie
  65%
  Kraj
  64%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. opolski
  53%
  Opolskie
  66%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. opolski
  100%
  Opolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat opolski
  100%
  woj. opolskie
  91%
  Polska
  89%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat opolski
  47%
  Opolskie
  49%
  Cały kraj
  53%

Powiat opolski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu opolskiego wyniosła w 2021 roku 97,9 mln złotych, co daje 794 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 9.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu opolskiego - 21.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (15%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (14%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,1 mln złotych, czyli 17,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu opolskiego wyniosła w 2021 roku 103,7 mln złotych, co daje 841 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (35.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (34.8%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.7%). W budżecie powiatu opolskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 261 złotych na mieszkańca (31,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 9,1 złotych na mieszkańca (1,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie opolskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  72,6 mln

  545(100%)

  78,9 mln

  591(100%)

  78,1 mln

  586(100%)

  81,0 mln

  654(100%)

  80,5 mln

  652(100%)

  82,4 mln

  668(100%)

  89,8 mln

  725(100%)

  97,9 mln

  794(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,8 mln

  126(23.1%)

  18,1 mln

  136(23%)

  17,7 mln

  133(22.7%)

  18,1 mln

  147(22.4%)

  16,5 mln

  134(20.6%)

  16,7 mln

  135(20.3%)

  17,9 mln

  145(19.9%)

  21,2 mln

  172(21.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,3 mln

  92,7(17%)

  11,4 mln

  85,7(14.5%)

  13,3 mln

  100,0(17%)

  18,3 mln

  148(22.7%)

  17,4 mln

  141(21.6%)

  14,6 mln

  118(17.7%)

  14,5 mln

  117(16.1%)

  14,7 mln

  120(15%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,5 mln

  124(22.7%)

  17,4 mln

  131(22.1%)

  18,2 mln

  137(23.3%)

  9,2 mln

  74,2(11.3%)

  9,7 mln

  78,8(12.1%)

  11,2 mln

  90,1(13.5%)

  12,2 mln

  98,8(13.6%)

  13,7 mln

  112(14%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  12,0 mln

  90,2(16.5%)

  14,7 mln

  110(18.6%)

  12,1 mln

  91,1(15.5%)

  12,0 mln

  97,3(14.9%)

  12,5 mln

  101(15.5%)

  12,9 mln

  105(15.7%)

  12,9 mln

  104(14.3%)

  13,3 mln

  108(13.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  5,7 mln

  43,2(7.9%)

  7,4 mln

  56,0(9.4%)

  7,7 mln

  58,2(9.9%)

  7,9 mln

  63,7(9.7%)

  8,0 mln

  64,9(10%)

  8,4 mln

  68,0(10.2%)

  8,1 mln

  65,9(9.1%)

  8,8 mln

  71,4(9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  987,6 tys

  7,4(1.4%)

  888,4 tys

  6,7(1.1%)

  1,3 mln

  9,5(1.6%)

  1,1 mln

  9,2(1.4%)

  1,5 mln

  12,3(1.9%)

  3,2 mln

  25,8(3.9%)

  2,4 mln

  19,6(2.7%)

  7,9 mln

  64,0(8.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  14,6(2.7%)

  1,6 mln

  11,7(2%)

  2,0 mln

  14,7(2.5%)

  2,3 mln

  18,8(2.9%)

  2,8 mln

  22,9(3.5%)

  2,9 mln

  23,5(3.5%)

  6,1 mln

  49,2(6.8%)

  4,6 mln

  37,3(4.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,1 mln

  15,9(2.9%)

  2,2 mln

  16,8(2.8%)

  2,1 mln

  15,8(2.7%)

  2,3 mln

  18,9(2.9%)

  2,4 mln

  19,3(3%)

  2,7 mln

  21,5(3.2%)

  4,0 mln

  32,2(4.4%)

  3,2 mln

  25,6(3.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  192,0 tys

  1,4(0.3%)

  216,7 tys

  1,6(0.3%)

  646,1 tys

  4,9(0.8%)

  232,0 tys

  1,9(0.3%)

  377,9 tys

  3,1(0.5%)

  228,5 tys

  1,8(0.3%)

  57,3 tys

  0,5(0.1%)

  599,2 tys

  4,9(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  48,0 tys

  0,4(0.1%)

  48,7 tys

  0,4(0.1%)

  54,1 tys

  0,4(0.1%)

  41,7 tys

  0,3(0.1%)

  109,5 tys

  0,9(0.1%)

  186,2 tys

  1,5(0.2%)

  515,5 tys

  4,2(0.6%)

  365,8 tys

  3,0(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,2 mln

  23,7(4.4%)

  1,3 mln

  10,1(1.7%)

  2,1 mln

  15,6(2.7%)

  1,1 mln

  8,6(1.3%)

  440,9 tys

  3,6(0.5%)

  372,9 tys

  3,0(0.5%)

  602,9 tys

  4,9(0.7%)

  355,7 tys

  2,9(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,3(0.4%)

  313,4 tys

  2,5(0.4%)

  313,0 tys

  2,5(0.4%)

  327,5 tys

  2,6(0.4%)

  330,0 tys

  2,7(0.4%)

  329,9 tys

  2,7(0.3%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  5,3 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  170,8 tys

  1,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  156,6 tys

  1,2(0.2%)

  142,1 tys

  1,1(0.2%)

  176,1 tys

  1,3(0.2%)

  141,3 tys

  1,1(0.2%)

  142,9 tys

  1,2(0.2%)

  129,6 tys

  1,0(0.2%)

  123,7 tys

  1,0(0.1%)

  103,2 tys

  0,8(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,4 tys

  0,0(0%)

  145,8 tys

  1,1(0.2%)

  9,9 tys

  0,1(0%)

  82,5 tys

  0,7(0.1%)

  38,7 tys

  0,3(0%)

  95,5 tys

  0,8(0.1%)

  464,1 tys

  3,8(0.5%)

  78,5 tys

  0,6(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  196,8 tys

  1,5(0.3%)

  2,1 mln

  16,1(2.7%)

  120,0 tys

  0,9(0.2%)

  121,9 tys

  1,0(0.2%)

  71,2 tys

  0,6(0.1%)

  89,8 tys

  0,7(0.1%)

  25,2 tys

  0,2(0%)

  21,1 tys

  0,2(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  156

  0,0(0%)

  23,1

  0,0(0%)

  100,0

  0,0(0%)

  75,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  182,4 tys

  1,4(0.3%)

  114,1 tys

  0,9(0.1%)

  90,0 tys

  0,7(0.1%)

  73,9 tys

  0,6(0.1%)

  56,3 tys

  0,5(0.1%)

  39,1 tys

  0,3(0%)

  15,7 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  84,8 tys

  0,6(0.1%)

  22,8 tys

  0,2(0%)

  31,9 tys

  0,2(0%)

  19,5 tys

  0,2(0%)

  25,2 tys

  0,2(0%)

  25,1 tys

  0,2(0%)

  300

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  948,9 tys

  7,1(1.2%)

  194,9 tys

  1,5(0.2%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  101,2 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,3 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  50,0 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie opolskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat opolski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu opolskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  76,9 mln

  577(100%)

  82,3 mln

  617(100%)

  79,1 mln

  594(100%)

  81,5 mln

  658(100%)

  80,9 mln

  656(100%)

  89,1 mln

  722(100%)

  92,1 mln

  744(100%)

  103,7 mln

  841(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  20,5 mln

  154(26.7%)

  26,1 mln

  196(31.7%)

  27,9 mln

  209(35.2%)

  28,0 mln

  226(34.4%)

  31,6 mln

  256(39.1%)

  34,9 mln

  282(39.2%)

  32,3 mln

  262(35.1%)

  37,0 mln

  301(35.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  27,8 mln

  209(36.2%)

  29,9 mln

  225(36.4%)

  29,0 mln

  218(36.6%)

  27,4 mln

  221(33.6%)

  26,6 mln

  216(32.9%)

  28,0 mln

  227(31.5%)

  33,9 mln

  274(36.8%)

  36,1 mln

  293(34.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,4 mln

  78,0(13.5%)

  11,2 mln

  84,0(13.6%)

  12,1 mln

  90,6(15.2%)

  7,3 mln

  59,1(9%)

  7,7 mln

  62,1(9.5%)

  8,9 mln

  72,2(10%)

  10,5 mln

  85,1(11.4%)

  11,1 mln

  89,9(10.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,8 mln

  13,3(2.3%)

  2,0 mln

  15,0(2.4%)

  1,9 mln

  14,2(2.4%)

  1,7 mln

  13,9(2.1%)

  2,0 mln

  16,5(2.5%)

  3,9 mln

  31,4(4.4%)

  3,5 mln

  28,0(3.8%)

  8,1 mln

  66,1(7.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,3 mln

  32,4(5.6%)

  2,7 mln

  20,2(3.3%)

  2,7 mln

  20,2(3.4%)

  3,0 mln

  24,5(3.7%)

  2,6 mln

  21,3(3.3%)

  3,3 mln

  26,4(3.7%)

  3,0 mln

  24,4(3.3%)

  3,9 mln

  31,5(3.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,6 mln

  19,6(3.4%)

  1,7 mln

  12,5(2%)

  2,2 mln

  16,8(2.8%)

  7,6 mln

  61,5(9.3%)

  4,4 mln

  35,4(5.4%)

  4,2 mln

  34,1(4.7%)

  1,9 mln

  15,7(2.1%)

  1,2 mln

  9,7(1.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  182,7 tys

  1,4(0.2%)

  245,1 tys

  1,8(0.3%)

  158,7 tys

  1,2(0.2%)

  403,4 tys

  3,3(0.5%)

  527,2 tys

  4,3(0.7%)

  645,6 tys

  5,2(0.7%)

  1,2 mln

  9,7(1.3%)

  748,3 tys

  6,1(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,2 mln

  9,1(1.6%)

  1,1 mln

  8,2(1.3%)

  1,2 mln

  8,9(1.5%)

  862,2 tys

  7,0(1.1%)

  819,2 tys

  6,6(1%)

  832,8 tys

  6,7(0.9%)

  421,7 tys

  3,4(0.5%)

  681,7 tys

  5,5(0.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  221,8 tys

  1,7(0.3%)

  425,4 tys

  3,2(0.5%)

  258,1 tys

  1,9(0.3%)

  443,7 tys

  3,6(0.5%)

  192,1 tys

  1,6(0.2%)

  291,4 tys

  2,4(0.3%)

  413,8 tys

  3,4(0.4%)

  376,9 tys

  3,1(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  309,0 tys

  2,3(0.4%)

  313,4 tys

  2,5(0.4%)

  313,0 tys

  2,5(0.4%)

  327,5 tys

  2,6(0.4%)

  330,0 tys

  2,7(0.4%)

  329,9 tys

  2,7(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,8 mln

  28,8(5%)

  3,3 mln

  24,8(4%)

  168,9 tys

  1,3(0.2%)

  195,9 tys

  1,6(0.2%)

  174,5 tys

  1,4(0.2%)

  129,6 tys

  1,0(0.1%)

  108,5 tys

  0,9(0.1%)

  237,6 tys

  1,9(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,7 mln

  27,9(4.8%)

  1,4 mln

  10,8(1.7%)

  1,1 mln

  8,4(1.4%)

  998,1 tys

  8,1(1.2%)

  480,1 tys

  3,9(0.6%)

  155,6 tys

  1,3(0.2%)

  151,9 tys

  1,2(0.2%)

  174,9 tys

  1,4(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  3,2 tys

  0,0(0%)

  3,4 tys

  0,0(0%)

  5,9 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  137,6 tys

  1,1(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  88,4 tys

  0,7(0.1%)

  88,4 tys

  0,7(0.1%)

  87,6 tys

  0,7(0.1%)

  82,8 tys

  0,7(0.1%)

  88,9 tys

  0,7(0.1%)

  90,3 tys

  0,7(0.1%)

  92,4 tys

  0,7(0.1%)

  95,5 tys

  0,8(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  35,8 tys

  0,3(0%)

  34,6 tys

  0,3(0%)

  26,7 tys

  0,2(0%)

  27,3 tys

  0,2(0%)

  28,3 tys

  0,2(0%)

  33,1 tys

  0,3(0%)

  31,2 tys

  0,3(0%)

  28,2 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  75,1 tys

  0,6(0.1%)

  2,1 mln

  15,6(2.5%)

  63,0 tys

  0,5(0.1%)

  68,9 tys

  0,6(0.1%)

  22,4 tys

  0,2(0%)

  41,6 tys

  0,3(0%)

  19,4 tys

  0,2(0%)

  10,2 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  61,0

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  18,1

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,4

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  101,2 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,3 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat opolski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 24 855 mieszkańców powiatu opolskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 12 089 kobiet oraz 12 766 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,8% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,5% mieszkańców powiatu opolskiego, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 12,1% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu opolskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie opolskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (25,1%) oraz zasadnicze zawodowe (21,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,8%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2021 w powiecie opolskim mieściło się 61 przedszkoli, w których do 192 oddziałów uczęszczało 3 679 dzieci (1 779 dziewczynek oraz 1 900 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie opolskim mieściło się 56 przedszkoli, w których do 142 oddziałów uczęszczało 2 976 dzieci (1 465 dziewczynek oraz 1 511 chłopców). Dostępnych było 3 396 miejsc.

  18,3% mieszkańców powiatu opolskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,5% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 918 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,83 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 57 szkół podstawowych, w których w 564 oddziałach uczyło się 8 381 uczniów (4 049 kobiet oraz 4 332 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie opolskim placówkę miało 60 szkół podstawowych, w których w 437 oddziałach uczyło się 6 880 uczniów (3 299 kobiet oraz 3 581 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,2% ludności (27,1% wśród dziewczynek i 27,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,9 uczniów.

  W powiecie opolskim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 32 oddziałach uczyło się 646 uczniów (343 kobiety oraz 303 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 158 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie opolskim placówkę miałp 6 licea ogólnokształcące, w których w 28 oddziałach uczyło się 682 uczniów (403 kobiety oraz 279 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 272 absolwentów.

  W powiecie opolskim znajdują się 4 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 15 oddziałach uczyło się 272 uczniów (85 kobiet oraz 187 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (13,4% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,2 uczniów. 18,1 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,8% mieszkańców powiatu opolskiego w wieku potencjalnej nauki (27,8% kobiet i 27,7% mężczyzn).

 • 20,8% Wykształcenie wyższe
 • pow. opolski
  20,8%
  Opolskie
  21,2%
  Cała Polska
  25,2%
 • 25,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,7% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  31,7%
  woj. opolskie
  34,9%
  Polska
  35,2%
 • 32,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • pow. opolski
  2,5%
  Województwo
  3,1%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,6% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. opolski
  10,4%
  Opolskie
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  18,8%
  Opolskie
  20,9%
  Kraj
  20,0%
 • 16,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 29,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. opolski
  29,5%
  woj. opolskie
  25,7%
  Cały kraj
  21,2%
 • 21,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. opolski
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,4% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 12,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  12,1%
  Województwo
  12,3%
  Cały kraj
  12,3%
 • 15,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,8% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,0%
  Opolskie
  3,0%
  Kraj
  3,1%
 • 3,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 918 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat opolski
  918,0
  Województwo
  919,0
  Cała Polska
  896,0
 • 0,83 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • powiat opolski
  0,83
  Opolskie
  0,79
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 61Przedszkola
 • 17 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 192 Oddziały
 • 33 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 781 Miejsca
  (rok 2018)
 • 8 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat opolski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 679 Dzieci
 • 1 779 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 900 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,4%
  51,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 67 2 lata i mniej
 • 67
 • 851 3 lata
 • 851
 • 960 4 lata
 • 960
 • 910 5 lata
 • 910
 • 874 6 lat
 • 874
 • 17 7 lat i więcej
 • 17
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 39 2 lata i mniej
 • 39
 • 395 3 lata
 • 395
 • 474 4 lata
 • 474
 • 453 5 lata
 • 453
 • 414 6 lat
 • 414
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 28 2 lata i mniej
 • 28
 • 456 3 lata
 • 456
 • 486 4 lata
 • 486
 • 457 5 lata
 • 457
 • 460 6 lat
 • 460
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • 568 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 281,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 280,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 4,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 40,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 4 Oddziały
 • 70 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat opolski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56 Dzieci
 • 24 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 32 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 42,9%
  57,1%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 14 4 lata
 • 14
 • 18 5 lata
 • 18
 • 12 6 lat
 • 12
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 7 3 lata
 • 7
 • 7 4 lata
 • 7
 • 6 5 lata
 • 6
 • 4 6 lat
 • 4
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 3 lata
 • 5
 • 7 4 lata
 • 7
 • 12 5 lata
 • 12
 • 8 6 lat
 • 8
 •  
 • 3,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat opolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 549 Oddziały
 • 8 341 Uczniowie
 • 4 041 Kobiety
  (uczniowie)
 • 4 300 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 1 094 Uczniowie w 1 klasie
 • 559 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 535 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 874 Absolwenci
 • 445 Kobiety
  (absolwenci)
 • 429 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 15 Oddziały
 • 40 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 20,0%
  80,0%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Absolwenci
 • 0 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. opolski
  14,9
  woj. opolskie
  15,7
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,9
 • 14,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,9
 • 15,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,2
 • 2,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,7
 •  
 • 783,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 667,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 115,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 13,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat opolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 30 Oddziały
 • 628 Uczniowie
 • 335 Kobiety
  (uczniowie)
 • 293 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,3%
  46,7%
 • 181 Uczniowie w 1 klasie
 • 89 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 92 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 148 Absolwenci
 • 79 Kobiety
  (absolwenci)
 • 69 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 2 Oddziały
 • 18 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,4%
  55,6%
 • 10 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  20,2
  Województwo
  25,4
  Polska
  26,3
 •  
 • 57,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 36,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat opolski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 44 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 2 Oddziały
 • 6 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat opolski
  18,1
  Opolskie
  18,1
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,1 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,1
 • 20,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 20,5
 • 3,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,1% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat opolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat opolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat opolski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opolski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie opolskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie opolskim znajdowały się 4 hotele (kategorii ★★★), 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 2 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 1)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 2
  • pokoje gościnne: 4
  • kwatery agroturystyczne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 5
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 6


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 7 (liczba sal: 9, liczba miejsc: 370)
  • z nagłośnieniem: 5
  • z projektorem multimedialnym: 7
  • z zestawem do wideokonferencji: 4
  • z obsługą techniczną: 4
  • z ekranem: 7
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 9


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie opolskim: 18 (publiczne: 18, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie opolskim 9 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 844 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 363 (uczestnicy: 24 844)
  • seanse filmowe: 43 (uczestnicy: 3 167)
  • wystawy: 35 (uczestnicy: 2 863)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 18 (uczestnicy: 2 440)
  • koncerty: 54 (uczestnicy: 5 051)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 28 (uczestnicy: 557)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 17 (uczestnicy: 1 563)
  • konkursy: 28 (uczestnicy: 1 311)
  • pokazy teatralne: 23 (uczestnicy: 1 805)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 60)
  • interdyscyplinarne: 18 (uczestnicy: 3 940)
  • warsztaty: 95 (uczestnicy: 1 637)
  • inne: 3 (uczestnicy: 450)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 112 (członkowie: 1 730)
  • plastyczne/techniczne: 26 (członkowie: 339)
  • taneczne: 17 (członkowie: 376)
  • muzyczne: 19 (członkowie: 229)
  • informatyczne: 4 (członkowie: 27)
  • teatralne: 4 (członkowie: 39)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 17 (członkowie: 302)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 12 (członkowie: 279)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 2 (członkowie: 36)
  • inne: 11 (członkowie: 103)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 16 (absolwenci: 68)
  • języków obcych: 10 (absolwenci: 68)
  • nauki gry na instrumentach: 3
  • tańca: 3


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 1
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 9
  • muzyczne: 9
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 3
  • ceramiczne: 4
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 3
  • sale baletowe/taneczne: 11
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 92 (członkowie: 1 614)
  • teatralne: 10 (członkowie: 88)
  • muzyczne - instrumentalne: 15 (członkowie: 291)
  • wokalne i chóry: 14 (członkowie: 190)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 11 (członkowie: 111)
  • taneczne: 32 (członkowie: 722)
  • inne: 10 (członkowie: 212)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie opolskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 2 067 zwiedzających, co daje 168 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie opolskim działało 45 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 519 486 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 64 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 47 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 575 851 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 171
  • dostępne dla czytelników: 80
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 79
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 30
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 24
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 32
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 20


 • Kluby sportowe w powiecie opolskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie opolskim działało 69 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 4 446 członków. Zarejestrowano 4 332 ćwiczących (mężczyźni: 3 824, kobiety: 508, chłopcy do lat 18: 1 985, dziewczęta do lat 18: 432). Aktywnych było 106 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (149), instruktora sportowego (47) oraz inne osoby (27).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie opolskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat opolski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat opolski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 110 wypadków drogowych w powiecie opolskim odnotowano 14 ofiar śmiertelnych oraz 133 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 89,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 11,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 14,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 109,8 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie opolskim zarejestrowanych było 113 871 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 91 403 samochodów osobowych (739,9 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 11 318 samochodów ciężarowych (98,9 - nieznacznie więcej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju), 252 autobusów (2,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 905 ciągników siodłowych (7,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 422 motocykli (35,8 - mniej od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 21,2 lat, ma masę całkowitą do 1399 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 21,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 27,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 18,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 20,8 lat.


  W 2021 roku w powiecie opolskim znajdowało się 79 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 2 parkingi w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 5 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie opolskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 110 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 14 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 133 Ranni
  (rok 2021)
 • 50 Lekko ranni
 • 83 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie opolskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 89,27 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  89,3
  Opolskie
  55,4
  Cała Polska
  59,9
 • 11,36 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  11,4
  woj. opolskie
  8,4
  Kraj
  5,9
 • 107,94 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  107,9
  Opolskie
  61,2
  Cały kraj
  69,4
 • 14,05 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat opolski
  14,1
  Województwo
  7,5
  Cała Polska
  7,6
 • 109,77 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. opolski
  109,8
  woj. opolskie
  62,2
  Polska
  80,2
 • 12,73 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. opolski
  12,7
  woj. opolskie
  15,1
  Cały kraj
  9,8
 • 120,91 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. opolski
  120,9
  woj. opolskie
  110,4
  Cała Polska
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 113 871 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie opolskim w 2020 roku
 • 91 403 Samochody osobowe
 • 11 318 Samochody ciężarowe
 • 160 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 252 Autobusy
 • 730 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 915 Ciągniki samochodowe
 • 905   Ciągniki siodłowe
 • 4 831 Ciągniki rolnicze
 • 4 422 Motocykle
 • 1 329   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 6 912 Motorowery
 • 91 403Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Samochody osobowe w powiecie opolskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 739,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  739,9
  woj. opolskie
  697,1
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg30 336
  • 1400-1649 kg19 623
  • 1650-1899 kg17 895
  • 1900 kg i więcej23 549
 • 30 336 do 1399 kg
 • 19 623 1400-1649 kg
 • 17 895 1650-1899 kg
 • 23 549 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 39 679 do 1399 cm3
 • 39 679
 • 45 676 1400-1999 cm3
 • 45 676
 • 6 048 2000 i więcej cm3
 • 6 048
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie opolskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna54 595
  • olej napędowy27 554
  • gaz (LPG)7 085
  • pozostałe2 169
 • 54 595 benzyna
 • 27 554 olej napędowy
 • 7 085 gaz (LPG)
 • 2 169 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 931 do 1 roku
 • 931
 • 794 2 lata
 • 794
 • 984 3 lata
 • 984
 • 2 569 4-5 lat
 • 2 569
 • 2 954 6-7 lat
 • 2 954
 • 3 838 8-9 lat
 • 3 838
 • 4 341 10-11 lat
 • 4 341
 • 12 424 12-15 lat
 • 12 424
 • 17 270 16-20 lat
 • 17 270
 • 14 903 21-25 lat
 • 14 903
 • 8 875 26-30 lat
 • 8 875
 • 21 520 31 lat i więcej
 • 21 520
 • 21,2 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie opolskim
 • pow. opolski
  21,2 lat
  Województwo
  20,5 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 11 318Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie opolskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 98,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  98,9
  Opolskie
  94,4
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 5 995 do 999 kg
 • 5 995
 • 3 168 1000-1499 kg
 • 3 168
 • 632 1500-2999 kg
 • 632
 • 85 3000-3499 kg
 • 85
 • 243 3500-4999 kg
 • 243
 • 461 5000-6999 kg
 • 461
 • 300 7000-9999 kg
 • 300
 • 294 10000-14999 kg
 • 294
 • 140 15000 kg i więcej
 • 140
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna2 143
  • olej napędowy7 201
  • gaz (LPG)313
  • pozostałe1 661
 • 2 143 benzyna
 • 7 201 olej napędowy
 • 313 gaz (LPG)
 • 1 661 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 109 do 1 roku
 • 109
 • 81 2 lata
 • 81
 • 82 3 lata
 • 82
 • 356 4-5 lat
 • 356
 • 445 6-7 lat
 • 445
 • 535 8-9 lat
 • 535
 • 716 10-11 lat
 • 716
 • 1 504 12-15 lat
 • 1 504
 • 1 968 16-20 lat
 • 1 968
 • 1 529 21-25 lat
 • 1 529
 • 918 26-30 lat
 • 918
 • 3 075 31 lat i więcej
 • 3 075
 • 21,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie opolskim
 • Powiat
  21,3 lat
  woj. opolskie
  20,8 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 252Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Autobusy w powiecie opolskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,0 Autobusy na 1000 ludności
 • Powiat
  2,0
  Opolskie
  3,1
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna47
  • olej napędowy114
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe91
 • 47 benzyna
 • 114 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 91 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 7 do 1 roku
 • 7
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 1 6-7 lat
 • 1
 • 1 8-9 lat
 • 1
 • 3 10-11 lat
 • 3
 • 28 12-15 lat
 • 28
 • 35 16-20 lat
 • 35
 • 18 21-25 lat
 • 18
 • 14 26-30 lat
 • 14
 • 142 31 lat i więcej
 • 142
 • 27,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie opolskim
 • pow. opolski
  27,2 lat
  Województwo
  22,4 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 905Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie opolskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7,3 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat opolski
  7,3
  Opolskie
  10,7
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7
  • olej napędowy708
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe190
 • 7 benzyna
 • 708 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 190 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 2 lata
 • 2
 • 7 3 lata
 • 7
 • 35 4-5 lat
 • 35
 • 50 6-7 lat
 • 50
 • 84 8-9 lat
 • 84
 • 57 10-11 lat
 • 57
 • 192 12-15 lat
 • 192
 • 144 16-20 lat
 • 144
 • 114 21-25 lat
 • 114
 • 93 26-30 lat
 • 93
 • 127 31 lat i więcej
 • 127
 • 18,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie opolskim
 • Tutaj
  18,4 lat
  Województwo
  14,8 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 4 422Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie opolskim
 • Motocykle w powiecie opolskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 35,8 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  35,8
  woj. opolskie
  38,8
  Cała Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 80 do 1 roku
 • 80
 • 46 2 lata
 • 46
 • 54 3 lata
 • 54
 • 241 4-5 lat
 • 241
 • 126 6-7 lat
 • 126
 • 137 8-9 lat
 • 137
 • 200 10-11 lat
 • 200
 • 625 12-15 lat
 • 625
 • 744 16-20 lat
 • 744
 • 693 21-25 lat
 • 693
 • 396 26-30 lat
 • 396
 • 1 080 31 lat i więcej
 • 1 080
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie opolskim
 • pow. opolski
  20,8 lat
  Opolskie
  23,5 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 79 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 24 km  Będących pod zarządem gminy
 • 17 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 39 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie opolskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 514,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  514,9 km
  Opolskie
  618,7 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 6,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  6,4 km
  Opolskie
  6,0 km
  Polska
  4,9 km
 • 2 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami