Powiat tatrzański w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat tatrzański - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 68 049 Liczba mieszkańców
 • 472 km2 Powierzchnia
 • 144 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 42,5% Stopa urbanizacji
 • Piotr Bąk Starosta
 • ul. Ciągłówka 11, 34-500 Zakopane Adres starostwa powiatowego
 • KTT Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie tatrzańskim (1)
 • Zakopane
Powiat tatrzański na mapie
Identyfikatory
 • 1217 TERYT (TERC)
Herb powiatu tatrzańskiego
powiat tatrzański herb
Flaga powiatu tatrzańskiego
powiat tatrzański flaga

powiat tatrzański - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem
(018)202-09-10
(018)202-09-12
ul. Nowotarska 45
34-500 Zakopane
Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem
(018)202-34-00
(018)202-34-25
ul. Jagiellońska 32
34-500 Zakopane
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zakopanem
(018)201-59-35
(018)202-08-50
ul. Chramcówki 15
34-500 Zakopane
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem
(018)206-86-97
(018)206-84-10
ul. Chramcówki 19
34-500 Zakopane
Starostwo Powiatowe w Zakopanem
(18) 201-71-00
(18) 201-71-04
ul. Chramcówki
34-500 Zakopane

Powiat tatrzański - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Powiat tatrzański ma 68 049 mieszkańców, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2020 liczba mieszkańców wzrosła o 4,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,2 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu tatrzańskiego w 2050 roku wynosi 68 843, z czego 35 268 to kobiety, a 33 575 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu tatrzańskiego zawarli w 2019 roku 339 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,7% mieszkańców powiatu tatrzańskiego jest stanu wolnego, 53,7% żyje w małżeństwie, 4,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat tatrzański ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -2. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,03 na 1000 mieszkańców powiatu tatrzańskiego. W 2019 roku urodziło się 652 dzieci, w tym 48,9% dziewczynek i 51,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 244 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,90 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 42,5% zgonów w powiecie tatrzańskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,4% zgonów w powiecie tatrzańskim były nowotwory, a 6,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu tatrzańskiego przypada 9.6 zgonów.

  W 2019 roku zarejestrowano 546 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 644 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu tatrzańskiego -98. W tym samym roku 42 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 26 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 16.

  59,9% mieszkańców powiatu tatrzańskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu tatrzańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 68 049 Liczba mieszkańców
 • 35 200 Kobiety
 • 32 849 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie tatrzańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie tatrzańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie tatrzańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu tatrzańskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 68 843 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 35 268 Kobiety
 • 33 575 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie tatrzańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie tatrzańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie tatrzańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu tatrzańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. tatrzański
  41,2 lat
  Małopolskie
  41,1 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 43,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat tatrzański, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu tatrzańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat tatrzański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat tatrzański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat tatrzański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,7% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  31,7%
  Małopolskie
  30,6%
  Cały kraj
  28,8%
 • 27,3% Kobiety
  (Panny)
 • 36,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,7% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  53,7%
  woj. małopolskie
  56,8%
  Kraj
  55,8%
 • 52,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,5%
  woj. małopolskie
  8,9%
  Cała Polska
  9,6%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  4,3%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  5,0%
 • 5,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • powiat tatrzański
  0,8%
  Województwo
  0,4%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie tatrzańskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2019
 • pow. tatrzański
  5,0
  woj. małopolskie
  5,3
  Cała Polska
  4,8
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2019
 • Powiat
  1,2
  Województwo
  1,4
  Cała Polska
  1,7
 • 339 Małżeństwa zawarte w roku 2019
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie tatrzańskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • -2 Przyrost naturalny w roku 2019
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 2 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,03 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -0,0
  Małopolskie
  1,2
  Polska
  -0,9
 • -4,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 2,7 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie tatrzańskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie tatrzańskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie tatrzańskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie tatrzańskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 652 Urodzenia żywe
 • 319 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 333 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,9%
  51,1%
 • 9,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. tatrzański
  9,6
  Województwo
  10,9
  Polska
  9,8
 • 41,1 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  41,1
  Województwo
  43,4
  Cały kraj
  39,9
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 61 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 61
 • 96 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 96
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 38 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38
 • 5 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 244 g Średnia waga noworodków
 • 3 182 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 299 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 244 g
  Małopolskie
  3 328 g
  Cały kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 2 Waga 4500g - 4999g
 • 2
 • 34 Waga 4000g - 4499g
 • 34
 • 164 Waga 3500g - 3999g
 • 164
 • 277 Waga 3000g - 3499g
 • 277
 • 136 Waga 2500g - 2999g
 • 136
 • 33 Waga 2000g - 2499g
 • 33
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,42 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,42
  woj. małopolskie
  1,45
  Kraj
  1,38
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat tatrzański
  0,67
  Województwo
  0,70
  Cała Polska
  0,67
 • 0,90 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,90
  woj. małopolskie
  0,91
  Cały kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie tatrzańskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 654 Zgony
 • 323 Kobiety
  (Zgony)
 • 331 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,4%
  50,6%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 9,6 Zgony na 1000 ludności
 • powiat tatrzański
  9,6
  Województwo
  9,7
  Cały kraj
  10,7
 • 100,3 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat tatrzański
  100,3
  Małopolskie
  89,3
  Polska
  109,3
 • 3,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. tatrzański
  3,1
  Województwo
  3,1
  Kraj
  3,8
 • 2,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,6
  woj. małopolskie
  2,5
  Cały kraj
  3,1
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,1
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tatrzańskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 42,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  42,5%
  woj. małopolskie
  46,1%
  Polska
  39,4%
 • 25,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Powiat
  25,4%
  Małopolskie
  26,4%
  Cała Polska
  26,5%
 • 6,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat tatrzański
  6,9%
  Małopolskie
  6,9%
  Cały kraj
  6,6%
 • 5,7 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  5,7
  Polska
  9,9
 • 70,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  70,3
  Cały kraj
  70,4
 • 243,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. tatrzański
  243,6
  Małopolskie
  256,0
  Cała Polska
  283,2
 • 237,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  237,9
  Polska
  261,3
 • 408,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 425,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 389,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat tatrzański
  408,0
  Małopolskie
  446,5
  Cały kraj
  421,0
 • 67,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 35,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 98,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  67,2
  Województwo
  72,1
  Kraj
  69,5
 • 34,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  34,0
  woj. małopolskie
  32,4
  Cały kraj
  35,1
 • 5,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  5,7
  woj. małopolskie
  6,8
  Kraj
  7,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,6%
  woj. małopolskie
  0,7%
  Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie tatrzańskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 20 Osoby w zamachach samobójczych
 • 3 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 19 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 16 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 29 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. tatrzański
  29,0
  Małopolskie
  32,0
  Cały kraj
  31,0
 • 28 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat tatrzański
  28,0
  Województwo
  13,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 2
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 17 powieszenie się
 • 17
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 17 powieszenie się
 • 17
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 5 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 5
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 13 nieustalona
 • 13
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 13 nieustalona
 • 13
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 5 70 lat i więcej
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony17
 • 0 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 17 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu2
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony17
 • 0 trzeźwy
 • 2 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 17 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 8 kawaler/panna
 • 8
 • 11 żonaty/zamężna
 • 11
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 7 kawaler/panna
 • 7
 • 11 żonaty/zamężna
 • 11
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony15
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 15 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony14
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 14 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 4 emerytura
 • 4
 • 9 nieustalony
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 4 praca
 • 4
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 4 emerytura
 • 4
 • 8 nieustalony
 • 8
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 546 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 296 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 250 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 42 Zameldowania z zagranicy
 • 16 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 26 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 644 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 334 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 310 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Wymeldowania za granicę
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 12 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -82 Saldo migracji
 • -36 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -46 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -98 Saldo migracji wewnętrznych
 • -38 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -60 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 16 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 14 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie tatrzańskim w latach 1995-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat tatrzański, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tatrzański - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie tatrzańskim oddano do użytku 291 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,28 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie tatrzańskim to 25 436 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 374 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  93,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 6,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie tatrzańskim to 5,44 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie tatrzańskim to 151,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,23% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,57% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,55% mieszkań posiada łazienkę, 72,18% korzysta z centralnego ogrzewania, a 4,88% z gazu sieciowego.

  W 2019 zarejestrowano w powiecie tatrzańskim 293 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 8 780 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 8 702 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 41 transakcji (mediana cen - 8 780 zł/m2, średnia - 9 188 zł/m2), a na rynku wtórnym 252 transakcje rynkowe (mediana cen - 8 771 zł/m2, średnia - 8 590 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 8 780 zł
 • Powiat
  8 780 zł
  Województwo
  6 460 zł
  Cały kraj
  4 829 zł
 • 8 780 zł Ogółem
 • 8 780 zł
 • 9 875 zł do 40 m2
 • 9 875 zł
 • 8 911 zł od 40,1 do 60 m2
 • 8 911 zł
 • 7 675 zł od 60,1 do 80 m2
 • 7 675 zł
 • 7 560 zł od 80,1 m2
 • 7 560 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 8 702 zł
 • Powiat
  8 702 zł
  woj. małopolskie
  6 498 zł
  Polska
  5 202 zł
 • 8 702 zł Ogółem
 • 8 702 zł
 • 9 671 zł do 40 m2
 • 9 671 zł
 • 9 252 zł od 40,1 do 60 m2
 • 9 252 zł
 • 8 238 zł od 60,1 do 80 m2
 • 8 238 zł
 • 7 583 zł od 80,1 m2
 • 7 583 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 293
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m278
  • od 40,1 do 60 m2130
  • od 60,1 do 80 m252
  • od 80,1 m233
 • 78 do 40 m2
 • 130 od 40,1 do 60 m2
 • 52 od 60,1 do 80 m2
 • 33 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie tatrzańskim w latach 2015 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 8 780 zł
 • pow. tatrzański
  8 780 zł
  woj. małopolskie
  6 501 zł
  Cała Polska
  5 395 zł
 • 8 780 zł Ogółem
 • 8 780 zł
 • 7 294 zł do 40 m2
 • 7 294 zł
 • 9 836 zł od 40,1 do 60 m2
 • 9 836 zł
 • 10 873 zł od 60,1 do 80 m2
 • 10 873 zł
 • 7 882 zł od 80,1 m2
 • 7 882 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 9 188 zł
 • powiat tatrzański
  9 188 zł
  Województwo
  6 681 zł
  Polska
  5 752 zł
 • 9 188 zł Ogółem
 • 9 188 zł
 • 8 510 zł do 40 m2
 • 8 510 zł
 • 9 590 zł od 40,1 do 60 m2
 • 9 590 zł
 • 11 077 zł od 60,1 do 80 m2
 • 11 077 zł
 • 8 646 zł od 80,1 m2
 • 8 646 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 41
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m28
  • od 40,1 do 60 m212
  • od 60,1 do 80 m27
  • od 80,1 m214
 • 8 do 40 m2
 • 12 od 40,1 do 60 m2
 • 7 od 60,1 do 80 m2
 • 14 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 8 771 zł
 • pow. tatrzański
  8 771 zł
  woj. małopolskie
  6 356 zł
  Cała Polska
  4 241 zł
 • 8 771 zł Ogółem
 • 8 771 zł
 • 9 933 zł do 40 m2
 • 9 933 zł
 • 8 862 zł od 40,1 do 60 m2
 • 8 862 zł
 • 7 376 zł od 60,1 do 80 m2
 • 7 376 zł
 • 7 309 zł od 80,1 m2
 • 7 309 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 8 590 zł
 • Tutaj
  8 590 zł
  Województwo
  6 267 zł
  Polska
  4 840 zł
 • 8 590 zł Ogółem
 • 8 590 zł
 • 9 802 zł do 40 m2
 • 9 802 zł
 • 9 216 zł od 40,1 do 60 m2
 • 9 216 zł
 • 7 814 zł od 60,1 do 80 m2
 • 7 814 zł
 • 6 745 zł od 80,1 m2
 • 6 745 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 252
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m270
  • od 40,1 do 60 m2118
  • od 60,1 do 80 m245
  • od 80,1 m219
 • 70 do 40 m2
 • 118 od 40,1 do 60 m2
 • 45 od 60,1 do 80 m2
 • 19 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 25 436 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 373,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. tatrzański
  373,70
  woj. małopolskie
  357,90
  Polska
  385,90
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 93,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  93,00 m2
  Małopolskie
  78,80 m2
  Polska
  74,40 m2
 • 34,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  34,80 m2
  Małopolskie
  28,20 m2
  Cały kraj
  28,70 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 4,71 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat tatrzański
  4,71
  woj. małopolskie
  3,91
  Kraj
  3,82
 • 2,68 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,68
  Województwo
  2,79
  Kraj
  2,59
 • 0,57 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,57
  woj. małopolskie
  0,71
  Polska
  0,68
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 291 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 4,28 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. tatrzański
  4,28
  woj. małopolskie
  5,82
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 583 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 5,44 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  5,44
  Województwo
  3,86
  Cała Polska
  3,77
 • 23,26 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  23,26
  Województwo
  22,49
  Kraj
  21,77
 • 44 204 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 151,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  151,9 m2
  Województwo
  92,3 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,65 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  0,65 m2
  woj. małopolskie
  0,54 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 96,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  96,23%
  Małopolskie
  96,99%
  Kraj
  96,93%
 • 92,57% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat tatrzański
  92,57%
  woj. małopolskie
  95,21%
  Kraj
  93,92%
 • 89,55% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat tatrzański
  89,55%
  woj. małopolskie
  93,42%
  Cały kraj
  91,66%
 • 72,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  72,18%
  Małopolskie
  82,86%
  Cała Polska
  82,84%
 • 4,88% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  4,88%
  woj. małopolskie
  63,61%
  Kraj
  56,01%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Powiat tatrzański - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • W powiecie tatrzańskim na 1000 mieszkańców pracuje 164osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 62,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 37,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie tatrzańskim wynosiło w 2020 roku 8,1% (7,6% wśród kobiet i 8,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2019 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tatrzańskim wynosiło 4 459,57 PLN, co odpowiada 86.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu tatrzańskiego 2 258 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 845 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 587.

  37,0% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu tatrzańskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 6,5% w przemyśle i budownictwie, a 24,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 164 Pracujący na 1000 ludności (rok 2019)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  164,0
  Małopolskie
  250,0
  Kraj
  255,0
 • 7,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 7,1% Kobiety
 • 8,7% Mężczyźni
 • Powiat
  8,1%
  Województwo
  5,3%
  Cała Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie tatrzańskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie tatrzańskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie tatrzańskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 4 460 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 460 PLN
  Województwo
  5 098 PLN
  Polska
  5 182 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie tatrzańskim w latach 2002 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 258 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 845 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 587 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,26 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 37,0% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 30,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 46,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 6,5% Przemysł i budownictwo
 • 3,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 11,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 24,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 26,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,3% Pozostałe
 • 37,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 18,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie tatrzańskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 11 145 Pracujący ogółem
 • 6 983 Kobiety
 • 4 162 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie tatrzańskim w latach 1995 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,9% W wieku produkcyjnym
 • 54,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat tatrzański, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 67,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  67,0
  woj. małopolskie
  66,2
  Kraj
  68,0
 • 35,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  35,2
  Małopolskie
  34,4
  Kraj
  37,5
 • 110,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  110,7
  woj. małopolskie
  108,5
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 62,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat tatrzański - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie tatrzańskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 11 481 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 9 137 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 707 nowych podmiotów, a 401 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 011) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (707) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (998) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (401) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie tatrzańskim najwięcej (793) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (11 204) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (58) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,3% (1 982) podmiotów, a 82,2% (9 441) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie tatrzańskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (31.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 11 481 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 58 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 982 Przemysł i budownictwo
 • 9 441 Pozostała działalność
 • 707 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie tatrzańskim w 2020 roku
 • 401 Podmioty wyrejestrowane w powiecie tatrzańskim w 2020 roku
 • 9 137 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 204 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 11 204
 • 248 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 248
 • 28 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 28
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 11 480 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 11 480
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 Spółdzielnie ogółem
 • 10
 • 574 Spółki handlowe ogółem
 • 574
 • 17  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 17
 • 6  Spółki handlowe - akcyjne
 • 6
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 406  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 406
 • 14    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 793 Spółki cywilne ogółem
 • 793
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 137 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 831 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2 831
 • 1 392 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 392
 • 1 107 Budownictwo
 • 1 107
 • 844 Transport i gospodarka magazynowa
 • 844
 • 611 Przetwórstwo przemysłowe
 • 611
 • 551 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 551
 • 413 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 413
 • 391 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 391
 • 265 Pozostała działalność
 • 265
 • 184 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 184
 • 159 Edukacja
 • 159
 • 119 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 119
 • 112 Informacja i komunikacja
 • 112
 • 93 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 93
 • 41 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 41
 • 9 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 9
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • 3 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tatrzański - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie tatrzańskim stwierdzono 1 582 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 23,22 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie tatrzańskim wynosi 75,00% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu tatrzańskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 13,04 (wykrywalność 68%) oraz o charakterze kryminalnym - 13,04 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 7,11 (85%), drogowe - 2,06 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,85 (72%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat tatrzański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 582 Przestępstwa ogółem
 • 1 582
 • 888 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 888
 • 484 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 484
 • 140 Przestępstwa drogowe
 • 140
 • 58 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 58
 • 888 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 888
 • 23,22 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. tatrzański
  23,22
  Województwo
  20,26
  Cała Polska
  19,96
 • 13,04 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. tatrzański
  13,04
  Małopolskie
  10,99
  Polska
  12,25
 • 7,11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  7,11
  woj. małopolskie
  7,23
  Cały kraj
  5,17
 • 2,06 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat tatrzański
  2,06
  Województwo
  1,25
  Cały kraj
  1,73
 • 0,85 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat tatrzański
  0,85
  Województwo
  0,30
  Polska
  0,37
 • 13,04 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. tatrzański
  13,04
  Województwo
  7,50
  Cały kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat tatrzański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  75%
  woj. małopolskie
  78%
  Cały kraj
  73%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. tatrzański
  64%
  Województwo
  70%
  Polska
  65%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat tatrzański
  86%
  woj. małopolskie
  86%
  Cała Polska
  82%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat tatrzański
  100%
  Małopolskie
  98%
  Cała Polska
  99%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  72%
  Województwo
  84%
  Polska
  87%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. tatrzański
  68%
  woj. małopolskie
  54%
  Kraj
  54%

Powiat tatrzański - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu tatrzańskiego wyniosła w 2019 roku 63,2 mln złotych, co daje 927 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 1.5% w porównaniu do roku 2018. Największa część budżetu powiatu tatrzańskiego - 30.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (15.8%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (10.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,8 mln złotych, czyli 7,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu tatrzańskiego wyniosła w 2019 roku 72,9 mln złotych, co daje 1,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.3% w porównaniu do roku 2018. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (39.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.9%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (7.9%). W budżecie powiatu tatrzańskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 211 złotych na mieszkańca (19,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,5 złotych na mieszkańca (0,8%).
 • Wydatki budżetu w powiecie tatrzańskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu tatrzańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat tatrzański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu tatrzańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  61,2 mln

  905(100%)

  66,1 mln

  975(100%)

  71,4 mln

  1,1 tys(100%)

  54,0 mln

  796(100%)

  56,2 mln

  828(100%)

  66,3 mln

  976(100%)

  64,0 mln

  940(100%)

  63,2 mln

  927(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  22,0 mln

  325(36%)

  21,7 mln

  319(32.8%)

  19,4 mln

  286(27.2%)

  15,8 mln

  232(29.2%)

  16,8 mln

  248(29.9%)

  15,8 mln

  232(23.8%)

  17,3 mln

  254(27%)

  19,2 mln

  283(30.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,4 mln

  109(12.1%)

  7,6 mln

  112(11.5%)

  7,6 mln

  112(10.7%)

  7,9 mln

  117(14.7%)

  7,7 mln

  113(13.7%)

  9,0 mln

  132(13.5%)

  9,7 mln

  143(15.2%)

  10,0 mln

  146(15.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  8,0 mln

  119(13.1%)

  8,0 mln

  118(12.1%)

  8,1 mln

  119(11.3%)

  7,7 mln

  113(14.2%)

  7,0 mln

  103(12.4%)

  6,9 mln

  101(10.4%)

  6,8 mln

  99,8(10.6%)

  6,7 mln

  98,6(10.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,8 mln

  100(11.1%)

  6,9 mln

  102(10.4%)

  7,2 mln

  105(10%)

  7,6 mln

  112(14.1%)

  8,0 mln

  118(14.3%)

  4,5 mln

  65,7(6.7%)

  5,1 mln

  74,7(7.9%)

  6,0 mln

  87,8(9.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,5 mln

  66,8(7.4%)

  4,7 mln

  69,0(7.1%)

  4,8 mln

  70,9(6.7%)

  4,9 mln

  71,6(9%)

  5,0 mln

  72,9(8.8%)

  6,1 mln

  89,0(9.1%)

  5,5 mln

  81,2(8.6%)

  5,8 mln

  84,5(9.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,3 mln

  19,5(2.2%)

  1,5 mln

  22,2(2.3%)

  1,2 mln

  17,3(1.6%)

  1,7 mln

  25,6(3.2%)

  2,5 mln

  36,6(4.4%)

  3,2 mln

  47,5(4.9%)

  4,0 mln

  58,6(6.2%)

  2,7 mln

  39,4(4.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,2 mln

  31,9(3.5%)

  2,5 mln

  37,2(3.8%)

  2,6 mln

  38,4(3.7%)

  2,8 mln

  41,7(5.2%)

  2,5 mln

  36,4(4.4%)

  3,0 mln

  43,9(4.5%)

  2,1 mln

  30,5(3.2%)

  2,6 mln

  38,7(4.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  927,9 tys

  13,7(1.5%)

  2,4 mln

  34,9(3.6%)

  3,0 mln

  44,6(4.2%)

  1,4 mln

  20,3(2.5%)

  2,7 mln

  39,4(4.8%)

  6,6 mln

  97,3(10%)

  1,6 mln

  23,8(2.5%)

  2,0 mln

  29,8(3.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,6 mln

  68,3(7.6%)

  8,2 mln

  120(12.3%)

  14,0 mln

  206(19.6%)

  1,8 mln

  26,1(3.3%)

  1,7 mln

  25,2(3%)

  5,4 mln

  80,0(8.2%)

  5,4 mln

  79,4(8.5%)

  2,0 mln

  28,8(3.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,0 mln

  29,3(3.2%)

  1,7 mln

  25,2(2.6%)

  2,1 mln

  31,0(2.9%)

  1,7 mln

  24,3(3.1%)

  1,5 mln

  21,7(2.6%)

  1,5 mln

  22,1(2.3%)

  1,6 mln

  23,3(2.5%)

  1,4 mln

  20,7(2.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  319,0 tys

  4,7(0.5%)

  350,0 tys

  5,2(0.5%)

  371,9 tys

  5,5(0.5%)

  281,3 tys

  4,1(0.5%)

  132,0 tys

  1,9(0.2%)

  163,9 tys

  2,4(0.2%)

  422,5 tys

  6,2(0.7%)

  221,7 tys

  3,3(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  182,3 tys

  2,7(0.3%)

  182,2 tys

  2,7(0.3%)

  194,4 tys

  2,9(0.3%)

  198,0 tys

  2,9(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  74,2 tys

  1,1(0.1%)

  74,1 tys

  1,1(0.1%)

  83,7 tys

  1,2(0.1%)

  100,7 tys

  1,5(0.2%)

  100,8 tys

  1,5(0.2%)

  100,4 tys

  1,5(0.2%)

  100,2 tys

  1,5(0.2%)

  104,7 tys

  1,5(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  768,7 tys

  11,3(1.3%)

  510,9 tys

  7,5(0.8%)

  391,8 tys

  5,8(0.5%)

  366,8 tys

  5,4(0.7%)

  277,3 tys

  4,1(0.5%)

  214,8 tys

  3,2(0.3%)

  144,1 tys

  2,1(0.2%)

  96,2 tys

  1,4(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  10,5 tys

  0,2(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  3,7 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  47,8 tys

  0,7(0.1%)

  43,6 tys

  0,6(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  209,3 tys

  3,1(0.3%)

  13,7 tys

  0,2(0%)

  522,0 tys

  7,7(0.7%)

  62,5 tys

  0,9(0.1%)

  227,6 tys

  3,4(0.4%)

  59,4 tys

  0,9(0.1%)

  239,2 tys

  3,5(0.4%)

  14,5 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  12,2 tys

  0,2(0%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  16,4 tys

  0,2(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  6,7 tys

  0,1(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  10,1 tys

  0,1(0%)

  11,9 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,8 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  15,9 tys

  0,2(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,3 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie tatrzańskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu tatrzańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat tatrzański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu tatrzańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2012 - 2019
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  62,5 mln

  924(100%)

  67,6 mln

  997(100%)

  67,3 mln

  992(100%)

  59,2 mln

  872(100%)

  61,0 mln

  899(100%)

  69,3 mln

  1,0 tys(100%)

  63,7 mln

  936(100%)

  72,9 mln

  1,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20122013201420152016201720182019
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  29,8 mln

  440(47.7%)

  28,9 mln

  426(42.7%)

  27,3 mln

  402(40.5%)

  25,7 mln

  379(43.5%)

  25,5 mln

  376(41.8%)

  25,5 mln

  375(36.8%)

  24,5 mln

  360(38.5%)

  28,6 mln

  421(39.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,3 mln

  152(16.5%)

  10,0 mln

  148(14.9%)

  10,8 mln

  160(16.1%)

  11,8 mln

  174(20%)

  12,4 mln

  183(20.4%)

  12,7 mln

  187(18.4%)

  15,1 mln

  221(23.7%)

  16,7 mln

  245(22.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,5 mln

  66,5(7.2%)

  4,6 mln

  68,5(6.9%)

  4,7 mln

  69,3(7%)

  4,8 mln

  71,0(8.1%)

  5,9 mln

  86,5(9.6%)

  5,0 mln

  74,1(7.3%)

  5,4 mln

  79,3(8.5%)

  5,7 mln

  84,3(7.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,6 mln

  67,3(7.3%)

  4,7 mln

  69,7(7%)

  4,5 mln

  66,9(6.7%)

  4,8 mln

  70,4(8.1%)

  5,6 mln

  82,1(9.1%)

  4,1 mln

  59,9(5.9%)

  4,3 mln

  62,6(6.7%)

  5,2 mln

  75,7(7.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,1 mln

  60,9(6.6%)

  6,9 mln

  102(10.2%)

  9,4 mln

  139(14%)

  2,7 mln

  39,1(4.5%)

  1,2 mln

  17,9(2%)

  4,2 mln

  62,3(6.1%)

  1,9 mln

  27,8(3%)

  4,3 mln

  62,5(5.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,3 mln

  34,0(3.7%)

  4,7 mln

  70,0(7%)

  4,0 mln

  59,2(6%)

  4,0 mln

  58,9(6.8%)

  3,8 mln

  56,0(6.2%)

  7,6 mln

  112(11%)

  2,4 mln

  34,9(3.7%)

  3,5 mln

  52,0(4.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,1 mln

  31,3(3.4%)

  2,5 mln

  36,6(3.7%)

  2,6 mln

  37,8(3.8%)

  2,8 mln

  41,1(4.7%)

  2,4 mln

  35,2(3.9%)

  2,9 mln

  42,7(4.2%)

  2,0 mln

  29,3(3.1%)

  2,6 mln

  37,8(3.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  872,8 tys

  12,9(1.4%)

  948,6 tys

  14,0(1.4%)

  764,7 tys

  11,3(1.1%)

  971,0 tys

  14,3(1.6%)

  2,3 mln

  33,2(3.7%)

  2,8 mln

  41,9(4.1%)

  3,8 mln

  56,4(6%)

  2,4 mln

  34,6(3.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,8 mln

  26,3(2.8%)

  2,4 mln

  34,9(3.5%)

  1,0 mln

  14,8(1.5%)

  271,9 tys

  4,0(0.5%)

  356,9 tys

  5,3(0.6%)

  671,8 tys

  9,9(1%)

  735,9 tys

  10,8(1.2%)

  685,6 tys

  10,1(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  751,3 tys

  11,1(1.2%)

  745,1 tys

  11,0(1.1%)

  660,6 tys

  9,7(1%)

  579,1 tys

  8,5(1%)

  552,3 tys

  8,1(0.9%)

  582,5 tys

  8,6(0.8%)

  544,2 tys

  8,0(0.9%)

  567,0 tys

  8,3(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  807,3 tys

  11,9(1.3%)

  575,4 tys

  8,5(0.9%)

  919,2 tys

  13,5(1.4%)

  399,3 tys

  5,9(0.7%)

  222,3 tys

  3,3(0.4%)

  577,1 tys

  8,5(0.8%)

  472,5 tys

  6,9(0.7%)

  259,7 tys

  3,8(0.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  535,3 tys

  7,9(0.9%)

  393,4 tys

  5,8(0.6%)

  330,9 tys

  4,9(0.5%)

  214,5 tys

  3,2(0.4%)

  431,1 tys

  6,3(0.7%)

  231,5 tys

  3,4(0.3%)

  191,1 tys

  2,8(0.3%)

  245,2 tys

  3,6(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  182,3 tys

  2,7(0.3%)

  182,2 tys

  2,7(0.3%)

  187,8 tys

  2,8(0.3%)

  198,0 tys

  2,9(0.3%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  10,5 tys

  0,2(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  3,7 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  47,8 tys

  0,7(0.1%)

  43,6 tys

  0,6(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,0 tys

  0,1(0%)

  128,0 tys

  1,9(0.2%)

  261,7 tys

  3,9(0.4%)

  141,1 tys

  2,1(0.2%)

  210,8 tys

  3,1(0.3%)

  135,0 tys

  2,0(0.2%)

  137,6 tys

  2,0(0.2%)

  40,9 tys

  0,6(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  12,7 tys

  0,2(0%)

  8,9 tys

  0,1(0%)

  8,5 tys

  0,1(0%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,3 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  9,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat tatrzański - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 16 257 mieszkańców powiatu tatrzańskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 891 kobiet oraz 8 366 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 13,2% średnie ogólnokształcące, a 15,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,4% mieszkańców powiatu tatrzańskiego, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 26,7% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu tatrzańskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie tatrzańskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,9%) oraz zasadnicze zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (27,5%) oraz zasadnicze zawodowe (25,4%).

  W roku 2018 w powiecie tatrzańskim mieściło się 20 przedszkoli, w których do 89 oddziałów uczęszczało 1 955 dzieci (951 dziewczynek oraz 1 004 chłopców). Dostępnych było 2 055 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie tatrzańskim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 39 oddziałów uczęszczało 936 dzieci (459 dziewczynek oraz 477 chłopców). Dostępnych było 907 miejsc.

  17,8% mieszkańców powiatu tatrzańskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 17,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 798 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,04 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 41 szkół podstawowych, w których w 354 oddziałach uczyło się 5 366 uczniów (2 592 kobiety oraz 2 774 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie tatrzańskim placówkę miało 36 szkół podstawowych, w których w 256 oddziałach uczyło się 4 399 uczniów (2 141 kobiet oraz 2 258 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (28,2% wśród dziewczynek i 28,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,83.

  W powiecie tatrzańskim znajduje się 7 licea ogólnokształcące, w których w 26 oddziałach uczyło się 562 uczniów (312 kobiet oraz 250 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 197 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie tatrzańskim placówkę miałp 9 licea ogólnokształcące, w których w 36 oddziałach uczyło się 761 uczniów (429 kobiet oraz 332 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 215 absolwentów.

  W powiecie tatrzańskim znajdują się 2 Technika, w których w 36 oddziałach uczyło się 886 uczniów (476 kobiet oraz 410 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 210 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie tatrzańskim placówkę miało 9 Technik, w których w 58 oddziałach uczyło się 1 626 uczniów (928 kobiet oraz 698 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 281 absolwentów.

  W powiecie tatrzańskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 11 oddziałach uczyło się 272 uczniów (108 kobiet oraz 164 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,7% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,6 uczniów. 24,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,6 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,3% mieszkańców powiatu tatrzańskiego w wieku potencjalnej nauki (28,1% kobiet i 28,4% mężczyzn).

 • 13,1% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  13,1%
  Województwo
  18,2%
  Cały kraj
  17,9%
 • 14,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  30,2%
  Województwo
  33,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 33,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,0%
  Województwo
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 2,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. tatrzański
  13,2%
  Województwo
  12,6%
  Kraj
  12,4%
 • 15,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  15,1%
  Województwo
  17,8%
  Cała Polska
  18,1%
 • 14,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. tatrzański
  21,4%
  Małopolskie
  24,2%
  Kraj
  22,9%
 • 17,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,4%
  woj. małopolskie
  5,3%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 26,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  26,7%
  Małopolskie
  18,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 25,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 27,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat tatrzański
  2,1%
  woj. małopolskie
  1,2%
  Polska
  1,4%
 • 2,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 798 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  798,0
  Małopolskie
  883,0
  Cały kraj
  873,0
 • 1,04 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,04
  Małopolskie
  0,88
  Polska
  0,89
 •  
 • 20Przedszkola
 • 27 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 89 Oddziały
 • 36 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 055 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat tatrzański) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 955 Dzieci
 • 951 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 004 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,6%
  51,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 73 2 lata i mniej
 • 73
 • 493 3 lata
 • 493
 • 528 4 lata
 • 528
 • 498 5 lata
 • 498
 • 361 6 lat
 • 361
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 35 2 lata i mniej
 • 35
 • 231 3 lata
 • 231
 • 254 4 lata
 • 254
 • 242 5 lata
 • 242
 • 188 6 lat
 • 188
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 38 2 lata i mniej
 • 38
 • 262 3 lata
 • 262
 • 274 4 lata
 • 274
 • 256 5 lata
 • 256
 • 173 6 lat
 • 173
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 502 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 144,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 144,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 40,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat tatrzański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 348 Oddziały
 • 5 343 Uczniowie
 • 2 584 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 759 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 694 Uczniowie w 1 klasie
 • 299 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 395 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 636 Absolwenci 2016
 • 307 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 329 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6 Oddziały
 • 23 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,8%
  65,2%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Absolwenci 2016
 • 1 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 3 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. tatrzański
  15,2
  Województwo
  16,8
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,2
 • 15,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,2
 • 15,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,4
 • 3,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,8
 •  
 • 500,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 399,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 100,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 7,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 6 513 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski5 282
  • niemiecki1 153
 • 5 282 angielski
 • 1 153 niemiecki
 • 78 francuski
 • 578 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 518 niemiecki
 • 60 inny
 • 38 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 23 angielski
 • 15 niemiecki
 •  
 • 90,83 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  90,83
  woj. małopolskie
  95,56
  Cały kraj
  95,46
 • 89,44 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  89,44
  woj. małopolskie
  94,56
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat tatrzański) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat tatrzański) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat tatrzański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 495 Uczniowie
 • 283 Kobiety
  (uczniowie)
 • 212 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,2%
  42,8%
 • 172 Uczniowie w 1 klasie
 • 93 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 79 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 161 Absolwenci
 • 105 Kobiety
  (absolwenci)
 • 56 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 8 Absolwenci
 • 4 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 67 Uczniowie
 • 29 Kobiety
  (uczniowie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 43,3%
  56,7%
 • 30 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 17 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat tatrzański
  21,6
  Małopolskie
  26,5
  Cały kraj
  26,2
 •  
 • 36,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 27,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat tatrzański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 36 Oddziały
 • 886 Uczniowie
 • 476 Kobiety
  (uczniowie)
 • 410 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,7%
  46,3%
 • 270 Uczniowie w 1 klasie
 • 150 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 120 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 210 Absolwenci
 • 108 Kobiety
  (absolwenci)
 • 102 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  24,6
  woj. małopolskie
  25,3
  Polska
  23,8
 •  
 • 74,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 48,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat tatrzański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 11 Oddziały
 • 272 Uczniowie
 • 108 Kobiety
  (uczniowie)
 • 164 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,7%
  60,3%
 • 147 Uczniowie w 1 klasie
 • 57 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 90 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat tatrzański
  24,7
  woj. małopolskie
  17,3
  Kraj
  17,9
 •  
 • 13,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych)
 • 6,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 3 578 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski1 996
  • niemiecki1 037
  • francuski494
  • hiszpański43
 • 1 996 angielski
 • 1 037 niemiecki
 • 494 francuski
 • 43 hiszpański
 • 8 rosyjski
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat tatrzański, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat tatrzański, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat tatrzański, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tatrzański - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie tatrzańskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie tatrzańskim znajdowało się 46 hoteli (4 ★★★★★, 12 ★★★★, 24 ★★★, 4 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 29 pensjonatów (3 ★★★★, 15 ★★★, 3 ★★, 2 , 6 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 37 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 25
  • domy wycieczkowe: 1
  • schroniska: 7
  • schroniska młodzieżowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 44 (całoroczne: 41)
  • ośrodki kolonijne: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 13
  • domy pracy twórczej: 3
  • zespoły domków turystycznych: 3 (całoroczne: 2)
  • kempingi: 3 (całoroczne: 1)
  • pokoje gościnne: 282 (całoroczne: 217)
  • kwatery agroturystyczne: 16 (całoroczne: 12)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 13 (całoroczne: 12)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 56
  • drzwi automatycznie otwierane: 31
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 45
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 51


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 86 (liczba sal: 181, liczba miejsc: 13 395)
  • z nagłośnieniem: 75
  • z projektorem multimedialnym: 76
  • z zestawem do wideokonferencji: 29
  • z obsługą techniczną: 49
  • z ekranem: 85
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 81
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 75
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 356


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie tatrzańskim: 7 (publiczne: 6, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 6, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie tatrzańskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 650 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 354 (uczestnicy: 32 047)
  • wystawy: 13 (uczestnicy: 2 650)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 4 (uczestnicy: 9 481)
  • koncerty: 16 (uczestnicy: 2 320)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 13 (uczestnicy: 435)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 250)
  • konkursy: 87 (uczestnicy: 4 895)
  • pokazy teatralne: 24 (uczestnicy: 2 683)
  • warsztaty: 163 (uczestnicy: 2 132)
  • inne: 33 (uczestnicy: 7 201)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 57 (członkowie: 863)
  • plastyczne/techniczne: 44 (członkowie: 552)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 30)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 30)
  • koło gospodyń wiejskich: 9 (członkowie: 227)
  • inne: 2 (członkowie: 24)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 6 (absolwenci: 40)
  • nauki gry na instrumentach: 6 (absolwenci: 40)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • ceramiczne: 3
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 46 (członkowie: 1 587)
  • teatralne: 1 (członkowie: 58)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 186)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 36 (członkowie: 1 303)
  • taneczne: 1 (członkowie: 25)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie tatrzańskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 182 miejscami na widowni. Odbyły się 443 seanse, na które przyszło 10 271 widzów, w tym 105 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 1 530 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie tatrzańskim siedzibę miał 1 teatr (teatr dramatyczny: 1). Odbyło się 108 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 6 912 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w powiecie tatrzańskim miał 1 teatr. Odbyło się 145 przedstawień, na które przyszło 13 727 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie tatrzańskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 37 385 zwiedzających, co daje 5 488 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie tatrzańskim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 287 053 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 35 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 6 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 6 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 17 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 244 169 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 77
  • dostępne dla czytelników: 50
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 50
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 7
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 18
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Biblioteki naukowe w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie tatrzańskim działały 3 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 109 181 wolumenów w tym ziobry specjalne: 96 329. Odnotowano 335 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 7 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 64 828 wolumenów. Odnotowano 888 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 44
  • dostępne dla czytelników: 8
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2


 • Kluby sportowe w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie tatrzańskim działały 34 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 2 361 członków. Zarejestrowano 2 163 ćwiczących (mężczyźni: 1 524, kobiety: 639, chłopcy do lat 18: 1 082, dziewczęta do lat 18: 495). Aktywne były 63 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (68), instruktora sportowego (29) oraz inne osoby (11).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie tatrzańskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tatrzański - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat tatrzański i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 74 wypadków drogowych w powiecie tatrzańskim odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 89 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 108,7 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 2,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,1 ofiar śmiertelnych (mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 275,5 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie tatrzańskim zarejestrowanych było 49 363 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 34 128 samochodów osobowych (501,4 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 5 268 samochodów ciężarowych (79,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 591 autobusów (8,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 168 ciągników siodłowych (2,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 776 motocykli (55,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 17,7 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,3 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 22,9 lat.


  W 2019 roku w powiecie tatrzańskim znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 631 taksówek oraz 631 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 74 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 89 Ranni
  (rok 2020)
 • 37 Lekko ranni
 • 52 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie tatrzańskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 108,75 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  108,7
  Małopolskie
  66,4
  Cały kraj
  61,5
 • 2,94 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  2,9
  woj. małopolskie
  4,6
  Cała Polska
  6,5
 • 130,79 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. tatrzański
  130,8
  Województwo
  75,2
  Cała Polska
  69,2
 • 6,08 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • pow. tatrzański
  6,1
  Małopolskie
  6,6
  Kraj
  9,1
 • 275,51 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2019)
 • Powiat
  275,5
  Małopolskie
  139,1
  Cały kraj
  110,9
 • 2,70 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  2,7
  woj. małopolskie
  6,9
  Kraj
  10,6
 • 120,27 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  120,3
  Małopolskie
  113,2
  Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 49 363 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie tatrzańskim w 2019 roku
 • 34 128 Samochody osobowe
 • 5 268 Samochody ciężarowe
 • 155 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 591 Autobusy
 • 653 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 168 Ciągniki samochodowe
 • 168   Ciągniki siodłowe
 • 4 779 Ciągniki rolnicze
 • 3 776 Motocykle
 • 1 218   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 148 Motorowery
 • 34 128Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie tatrzańskim
 • Samochody osobowe w powiecie tatrzańskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 501,4 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat tatrzański
  501,4
  Województwo
  598,3
  Cała Polska
  634,7
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 263
  • 1400-1649 kg7 830
  • 1650-1899 kg7 952
  • 1900 kg i więcej13 083
 • 5 263 do 1399 kg
 • 7 830 1400-1649 kg
 • 7 952 1650-1899 kg
 • 13 083 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 11 360 do 1399 cm3
 • 11 360
 • 17 493 1400-1999 cm3
 • 17 493
 • 5 275 2000 i więcej cm3
 • 5 275
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie tatrzańskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17 268
  • olej napędowy13 401
  • gaz (LPG)3 009
  • pozostałe450
 • 17 268 benzyna
 • 13 401 olej napędowy
 • 3 009 gaz (LPG)
 • 450 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 865 do 1 roku
 • 865
 • 524 2 lata
 • 524
 • 487 3 lata
 • 487
 • 1 114 4-5 lat
 • 1 114
 • 1 256 6-7 lat
 • 1 256
 • 1 805 8-9 lat
 • 1 805
 • 2 526 10-11 lat
 • 2 526
 • 6 979 12-15 lat
 • 6 979
 • 8 020 16-20 lat
 • 8 020
 • 3 927 21-25 lat
 • 3 927
 • 2 001 26-30 lat
 • 2 001
 • 4 624 31 lat i więcej
 • 4 624
 • 17,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie tatrzańskim
 • Tutaj
  17,7 lat
  woj. małopolskie
  17,9 lat
  Polska
  18,4 lat
 • 5 268Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie tatrzańskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie tatrzańskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 79,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  79,9
  Województwo
  94,4
  Kraj
  101,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 195 do 999 kg
 • 3 195
 • 1 330 1000-1499 kg
 • 1 330
 • 314 1500-2999 kg
 • 314
 • 21 3000-3499 kg
 • 21
 • 59 3500-4999 kg
 • 59
 • 124 5000-6999 kg
 • 124
 • 97 7000-9999 kg
 • 97
 • 109 10000-14999 kg
 • 109
 • 19 15000 kg i więcej
 • 19
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna989
  • olej napędowy3 805
  • gaz (LPG)181
  • pozostałe293
 • 989 benzyna
 • 3 805 olej napędowy
 • 181 gaz (LPG)
 • 293 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 95 do 1 roku
 • 95
 • 50 2 lata
 • 50
 • 62 3 lata
 • 62
 • 161 4-5 lat
 • 161
 • 185 6-7 lat
 • 185
 • 310 8-9 lat
 • 310
 • 419 10-11 lat
 • 419
 • 852 12-15 lat
 • 852
 • 1 122 16-20 lat
 • 1 122
 • 598 21-25 lat
 • 598
 • 402 26-30 lat
 • 402
 • 1 012 31 lat i więcej
 • 1 012
 • 19,3 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie tatrzańskim
 • pow. tatrzański
  19,3 lat
  woj. małopolskie
  18,4 lat
  Polska
  19,0 lat
 • 591Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie tatrzańskim
 • Autobusy w powiecie tatrzańskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 8,7 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,7
  Województwo
  3,8
  Polska
  3,2
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna38
  • olej napędowy517
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe34
 • 38 benzyna
 • 517 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 34 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 13 8-9 lat
 • 13
 • 33 10-11 lat
 • 33
 • 68 12-15 lat
 • 68
 • 187 16-20 lat
 • 187
 • 141 21-25 lat
 • 141
 • 54 26-30 lat
 • 54
 • 90 31 lat i więcej
 • 90
 • 21,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie tatrzańskim
 • powiat tatrzański
  21,4 lat
  woj. małopolskie
  20,4 lat
  Cały kraj
  21,2 lat
 • 168Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie tatrzańskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie tatrzańskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 2,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat tatrzański
  2,5
  Małopolskie
  8,1
  Polska
  11,7
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy142
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe26
 • 0 benzyna
 • 142 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 26 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 5 4-5 lat
 • 5
 • 5 6-7 lat
 • 5
 • 10 8-9 lat
 • 10
 • 7 10-11 lat
 • 7
 • 30 12-15 lat
 • 30
 • 46 16-20 lat
 • 46
 • 29 21-25 lat
 • 29
 • 16 26-30 lat
 • 16
 • 20 31 lat i więcej
 • 20
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie tatrzańskim
 • powiat tatrzański
  19,4 lat
  woj. małopolskie
  12,4 lat
  Polska
  12,2 lat
 • 3 776Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie tatrzańskim
 • Motocykle w powiecie tatrzańskim w latach 2009 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 55,5 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  55,5
  Małopolskie
  40,0
  Cała Polska
  41,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 69 do 1 roku
 • 69
 • 45 2 lata
 • 45
 • 76 3 lata
 • 76
 • 175 4-5 lat
 • 175
 • 94 6-7 lat
 • 94
 • 133 8-9 lat
 • 133
 • 193 10-11 lat
 • 193
 • 468 12-15 lat
 • 468
 • 406 16-20 lat
 • 406
 • 261 21-25 lat
 • 261
 • 440 26-30 lat
 • 440
 • 1 416 31 lat i więcej
 • 1 416
 • 22,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie tatrzańskim
 • Powiat
  22,9 lat
  Małopolskie
  22,7 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie tatrzańskim w latach 2013 - 2019,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)
 • 173,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat tatrzański
  173,9 km
  woj. małopolskie
  419,4 km
  Polska
  496,9 km
 • 1,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat tatrzański
  1,2 km
  woj. małopolskie
  1,9 km
  Kraj
  4,1 km
 • 631 Liczba licencji na taksówki
 • 631 Liczba taksówek