Powiat tatrzański w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat tatrzański - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 66 566 Liczba mieszkańców
 • 472 km2 Powierzchnia
 • 141 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 42,5% Stopa urbanizacji
 • Piotr Bąk Starosta
 • ul. Ciągłówka 11, 34-500 Zakopane Adres starostwa powiatowego
 • KTT Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie tatrzańskim (1)
 • Zakopane
Powiat tatrzański na mapie
Identyfikatory
 • 1217 TERYT (TERC)
Herb powiatu tatrzańskiego
powiat tatrzański herb
Flaga powiatu tatrzańskiego
powiat tatrzański flaga

powiat tatrzański - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem
(018)202-09-10
(018)202-09-12
ul. Nowotarska 45
34-500 Zakopane
Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem
(018)202-34-00
(018)202-34-25
ul. Jagiellońska 32
34-500 Zakopane
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zakopanem
(018)201-59-35
(018)202-08-50
ul. Chramcówki 15
34-500 Zakopane
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem
(018)206-86-97
(018)206-84-10
ul. Chramcówki 19
34-500 Zakopane
Starostwo Powiatowe w Zakopanem
(18) 201-71-00
(18) 201-71-04
ul. Chramcówki
34-500 Zakopane

Powiat tatrzański - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat tatrzański ma 66 566 mieszkańców, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 1,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu tatrzańskiego w 2050 roku wynosi 68 843, z czego 35 268 to kobiety, a 33 575 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu tatrzańskiego zawarli w 2022 roku 257 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,9% mieszkańców powiatu tatrzańskiego jest stanu wolnego, 54,3% żyje w małżeństwie, 6,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat tatrzański ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -70. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,05 na 1000 mieszkańców powiatu tatrzańskiego. W 2022 roku urodziło się 585 dzieci, w tym 48,2% dziewczynek i 51,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 280 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,89 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 39,5% zgonów w powiecie tatrzańskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,8% zgonów w powiecie tatrzańskim były nowotwory, a 2,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu tatrzańskiego przypada 9.83 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 458 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 561 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu tatrzańskiego -103. W tym samym roku 34 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 12 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 22.

  59,6% mieszkańców powiatu tatrzańskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu tatrzańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 66 566 Liczba mieszkańców
 • 34 420 Kobiety
 • 32 146 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie tatrzańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie tatrzańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie tatrzańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu tatrzańskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 68 843 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 35 268 Kobiety
 • 33 575 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie tatrzańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie tatrzańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie tatrzańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu tatrzańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,1 lat
  woj. małopolskie
  41,2 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 42,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat tatrzański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu tatrzańskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat tatrzański,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat tatrzański,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat tatrzański,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,9% Kawalerowie/Panny
 • pow. tatrzański
  30,9%
  Małopolskie
  30,2%
  Kraj
  29,1%
 • 26,6% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,3% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  54,3%
  Małopolskie
  56,1%
  Cały kraj
  54,0%
 • 53,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,9% Wdowcy/Wdowy
 • Powiat
  7,9%
  woj. małopolskie
  7,7%
  Kraj
  8,5%
 • 12,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,6%
  woj. małopolskie
  5,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Tutaj
  0,4%
  Województwo
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie tatrzańskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat tatrzański
  3,9
  Województwo
  4,5
  Cała Polska
  4,1
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • pow. tatrzański
  1,0
  woj. małopolskie
  1,2
  Cała Polska
  1,6
 • 257 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie tatrzańskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -70 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -27 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -43 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,05 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -1,1
  Województwo
  -1,4
  Cała Polska
  -3,8
 • -5,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie tatrzańskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie tatrzańskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie tatrzańskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie tatrzańskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 585 Urodzenia żywe
 • 282 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 303 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,2%
  51,8%
 • 8,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,8
  Małopolskie
  9,1
  Polska
  8,1
 • 37,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. tatrzański
  37,9
  Województwo
  38,0
  Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 54 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 54
 • 93 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 93
 • 83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 280 g Średnia waga noworodków
 • 3 198 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 357 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 280 g
  Województwo
  3 313 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 34 Waga 4000g - 4499g
 • 34
 • 160 Waga 3500g - 3999g
 • 160
 • 234 Waga 3000g - 3499g
 • 234
 • 119 Waga 2500g - 2999g
 • 119
 • 23 Waga 2000g - 2499g
 • 23
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,35 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,35
  Małopolskie
  1,29
  Cały kraj
  1,26
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,65
  woj. małopolskie
  0,63
  Kraj
  0,61
 • 0,89 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat tatrzański
  0,89
  Województwo
  0,86
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie tatrzańskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 655 Zgony
 • 309 Kobiety
  (Zgony)
 • 346 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,2%
  52,8%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 9,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,8
  woj. małopolskie
  10,5
  Cały kraj
  11,9
 • 112,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat tatrzański
  112,0
  Województwo
  115,7
  Cały kraj
  147,0
 • 1,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat tatrzański
  1,7
  Małopolskie
  2,8
  Polska
  3,8
 • 2,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. tatrzański
  2,4
  Województwo
  2,5
  Kraj
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tatrzańskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  39,5%
  woj. małopolskie
  38,1%
  Cała Polska
  34,8%
 • 18,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  18,8%
  woj. małopolskie
  21,2%
  Polska
  19,6%
 • 2,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  2,6%
  Małopolskie
  5,0%
  Cała Polska
  5,4%
 • 149 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  8,8
  Polska
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  70,4
  Cała Polska
  74,4
 • 224,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat tatrzański
  224,3
  Małopolskie
  251,3
  Cały kraj
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  231,7
  Polska
  246,5
 • 471,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 488,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 451,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  471,0
  woj. małopolskie
  452,3
  Polska
  475,8
 • 50,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 72,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat tatrzański
  50,8
  Małopolskie
  60,9
  Cały kraj
  70,6
 • 14,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  14,5
  Województwo
  31,1
  Kraj
  32,6
 • 8,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  8,7
  woj. małopolskie
  6,6
  Cały kraj
  6,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,8%
  woj. małopolskie
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie tatrzańskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 30 Osoby w zamachach samobójczych
 • 7 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 23 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 22 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 4 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 18 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 45 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  45,0
  woj. małopolskie
  38,0
  Polska
  38,0
 • 33 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. tatrzański
  33,0
  Małopolskie
  12,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 3 zażycie innych leków
 • 3
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 19 powieszenie się
 • 19
 • 2 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 18 powieszenie się
 • 18
 • 2 zastrzelenie się / użycie broni palnej
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 21 nieustalona
 • 21
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 18 nieustalona
 • 18
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 4 13-18 lat
 • 4
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 10 50-60 lat
 • 10
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 10 50-60 lat
 • 10
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony24
 • 3 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 24 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony21
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 21 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 14 kawaler/panna
 • 14
 • 10 żonaty/zamężna
 • 10
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 9 kawaler/panna
 • 9
 • 8 żonaty/zamężna
 • 8
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne5
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe2
  • nieustalony21
 • 1 podstawowe niepełne
 • 5 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 2 wyższe
 • 21 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe1
  • nieustalony17
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 1 wyższe
 • 17 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 10 praca
 • 10
 • 4 na utrzymaniu innej osoby
 • 4
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 10 nieustalony
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 8 praca
 • 8
 • 1 renta
 • 1
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 9 nieustalony
 • 9
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 458 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 233 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 225 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Zameldowania z zagranicy
 • 15 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 561 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 287 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 274 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Wymeldowania za granicę
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -81 Saldo migracji
 • -46 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -35 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -103 Saldo migracji wewnętrznych
 • -54 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -49 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 22 Saldo migracji zagranicznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 14 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie tatrzańskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat tatrzański, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tatrzański - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie tatrzańskim oddano do użytku 293 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,40 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie tatrzańskim to 26 232 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 394 mieszkania. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  78,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 21,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie tatrzańskim to 5,35 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie tatrzańskim to 140,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,61% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 93,86% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 92,24% mieszkań posiada łazienkę, 78,15% korzysta z centralnego ogrzewania, a 10,61% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie tatrzańskim 433 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 11 027 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 11 073 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 144 transakcje (mediana cen - 7 775 zł/m2, średnia - 10 562 zł/m2), a na rynku wtórnym 289 transakcji rynkowych (mediana cen - 11 929 zł/m2, średnia - 11 341 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 11 027 zł
 • powiat tatrzański
  11 027 zł
  Województwo
  8 032 zł
  Cała Polska
  5 877 zł
 • 11 027 zł Ogółem
 • 11 027 zł
 • 14 505 zł do 40 m2
 • 14 505 zł
 • 9 881 zł od 40,1 do 60 m2
 • 9 881 zł
 • 9 608 zł od 60,1 do 80 m2
 • 9 608 zł
 • 10 263 zł od 80,1 m2
 • 10 263 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 11 073 zł
 • Powiat
  11 073 zł
  Województwo
  8 036 zł
  Cały kraj
  6 334 zł
 • 11 073 zł Ogółem
 • 11 073 zł
 • 14 652 zł do 40 m2
 • 14 652 zł
 • 10 636 zł od 40,1 do 60 m2
 • 10 636 zł
 • 11 281 zł od 60,1 do 80 m2
 • 11 281 zł
 • 10 161 zł od 80,1 m2
 • 10 161 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 433
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m298
  • od 40,1 do 60 m2200
  • od 60,1 do 80 m264
  • od 80,1 m271
 • 98 do 40 m2
 • 200 od 40,1 do 60 m2
 • 64 od 60,1 do 80 m2
 • 71 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie tatrzańskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 7 775 zł
 • Powiat
  7 775 zł
  woj. małopolskie
  7 904 zł
  Polska
  6 412 zł
 • 7 775 zł Ogółem
 • 7 775 zł
 • 9 131 zł do 40 m2
 • 9 131 zł
 • 5 363 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 363 zł
 • 9 608 zł od 60,1 do 80 m2
 • 9 608 zł
 • 13 633 zł od 80,1 m2
 • 13 633 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 10 562 zł
 • pow. tatrzański
  10 562 zł
  woj. małopolskie
  8 123 zł
  Cała Polska
  6 899 zł
 • 10 562 zł Ogółem
 • 10 562 zł
 • 12 383 zł do 40 m2
 • 12 383 zł
 • 8 251 zł od 40,1 do 60 m2
 • 8 251 zł
 • 12 211 zł od 60,1 do 80 m2
 • 12 211 zł
 • 13 440 zł od 80,1 m2
 • 13 440 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 144
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m26
  • od 40,1 do 60 m294
  • od 60,1 do 80 m218
  • od 80,1 m226
 • 6 do 40 m2
 • 94 od 40,1 do 60 m2
 • 18 od 60,1 do 80 m2
 • 26 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 11 929 zł
 • powiat tatrzański
  11 929 zł
  Województwo
  8 249 zł
  Polska
  5 254 zł
 • 11 929 zł Ogółem
 • 11 929 zł
 • 14 598 zł do 40 m2
 • 14 598 zł
 • 12 219 zł od 40,1 do 60 m2
 • 12 219 zł
 • 9 945 zł od 60,1 do 80 m2
 • 9 945 zł
 • 8 662 zł od 80,1 m2
 • 8 662 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 11 341 zł
 • pow. tatrzański
  11 341 zł
  woj. małopolskie
  7 931 zł
  Cała Polska
  5 903 zł
 • 11 341 zł Ogółem
 • 11 341 zł
 • 14 812 zł do 40 m2
 • 14 812 zł
 • 12 708 zł od 40,1 do 60 m2
 • 12 708 zł
 • 10 918 zł od 60,1 do 80 m2
 • 10 918 zł
 • 8 500 zł od 80,1 m2
 • 8 500 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 289
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m292
  • od 40,1 do 60 m2106
  • od 60,1 do 80 m246
  • od 80,1 m245
 • 92 do 40 m2
 • 106 od 40,1 do 60 m2
 • 46 od 60,1 do 80 m2
 • 45 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 232 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 394,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  394,10
  Województwo
  385,20
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 94,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. tatrzański
  94,60 m2
  woj. małopolskie
  80,60 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 37,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  37,30 m2
  Małopolskie
  31,00 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,41 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,41
  Małopolskie
  3,98
  Cały kraj
  3,83
 • 2,54 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat tatrzański
  2,54
  woj. małopolskie
  2,60
  Kraj
  2,42
 • 0,57 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,57
  Województwo
  0,65
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 293 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,40 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  4,40
  woj. małopolskie
  6,96
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 1 567 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,35 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. tatrzański
  5,35
  woj. małopolskie
  4,04
  Cały kraj
  3,89
 • 23,54 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  23,54
  Województwo
  28,13
  Cała Polska
  24,56
 • 41 288 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 140,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  140,9 m2
  Województwo
  97,5 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,62 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,62 m2
  Województwo
  0,68 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 96,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,61%
  woj. małopolskie
  97,75%
  Cała Polska
  97,71%
 • 93,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  93,86%
  Małopolskie
  96,06%
  Kraj
  95,10%
 • 92,24% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat tatrzański
  92,24%
  woj. małopolskie
  95,13%
  Kraj
  93,66%
 • 78,15% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat tatrzański
  78,15%
  woj. małopolskie
  85,98%
  Cały kraj
  85,62%
 • 10,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  10,61%
  Małopolskie
  66,60%
  Cała Polska
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat tatrzański - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie tatrzańskim na 1000 mieszkańców pracuje 380osób . Jest to mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie tatrzańskim wynosiło w 2022 roku 8,3% (8,3% wśród kobiet i 8,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tatrzańskim wynosiło 5 519,76 PLN, co odpowiada 82.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu tatrzańskiego 2 258 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 845 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 587.

  21,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu tatrzańskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 6,6% w przemyśle i budownictwie, a 31,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 380 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  380,0
  woj. małopolskie
  419,0
  Kraj
  402,0
 • 8,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,3% Kobiety
 • 8,3% Mężczyźni
 • Powiat
  8,3%
  Małopolskie
  4,5%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie tatrzańskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie tatrzańskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie tatrzańskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 520 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  5 520 PLN
  Województwo
  6 825 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie tatrzańskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 258 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 845 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 587 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,26 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 21,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 31,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 6,6% Przemysł i budownictwo
 • 2,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 12,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 31,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 32,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 28,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 2,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 37,8% Pozostałe
 • 46,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 25,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie tatrzańskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,6% W wieku produkcyjnym
 • 54,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat tatrzański, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 67,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  67,9
  Województwo
  67,1
  Polska
  69,0
 • 35,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  35,9
  woj. małopolskie
  35,0
  Kraj
  38,2
 • 112,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  112,1
  Małopolskie
  109,4
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 62,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat tatrzański - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie tatrzańskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 12 286 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 9 774 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 879 nowych podmiotów, a 482 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (1 011) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (707) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (998) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (401) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie tatrzańskim najwięcej (813) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (12 012) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,4% (53) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 17,0% (2 085) podmiotów, a 82,6% (10 148) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie tatrzańskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (33.0%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 12 286 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 53 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 085 Przemysł i budownictwo
 • 10 148 Pozostała działalność
 • 879 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie tatrzańskim w 2022 roku
 • 482 Podmioty wyrejestrowane w powiecie tatrzańskim w 2022 roku
 • 9 774 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 012 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 12 012
 • 245 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 245
 • 28 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 28
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 12 285 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 12 285
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 Spółdzielnie ogółem
 • 10
 • 671 Spółki handlowe ogółem
 • 671
 • 18  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 7  Spółki handlowe - akcyjne
 • 7
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 496  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 496
 • 14    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 14
 • 813 Spółki cywilne ogółem
 • 813
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 774 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 230 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3 230
 • 1 338 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 338
 • 1 240 Budownictwo
 • 1 240
 • 858 Transport i gospodarka magazynowa
 • 858
 • 590 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 590
 • 558 Przetwórstwo przemysłowe
 • 558
 • 470 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 470
 • 415 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 415
 • 289 Pozostała działalność
 • 289
 • 193 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 193
 • 187 Edukacja
 • 187
 • 147 Informacja i komunikacja
 • 147
 • 113 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 113
 • 89 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 89
 • 39 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 6
 • 4 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 4
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tatrzański - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie tatrzańskim stwierdzono 1 971 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 29,59 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie tatrzańskim wynosi 71,80% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu tatrzańskiego najwięcej stwierdzono przestępstw przeciwko mieniu - 14,91 (wykrywalność 56%) oraz o charakterze kryminalnym - 13,69 (wykrywalność 59%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 7,67 (66%), drogowe - 2,18 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 1,01 (77%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat tatrzański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 971 Przestępstwa ogółem
 • 1 971
 • 912 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 912
 • 511 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 511
 • 145 Przestępstwa drogowe
 • 145
 • 67 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 67
 • 993 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 993
 • 29,59 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  29,59
  woj. małopolskie
  21,90
  Cały kraj
  22,81
 • 13,69 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. tatrzański
  13,69
  Województwo
  12,25
  Cała Polska
  12,98
 • 7,67 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. tatrzański
  7,67
  Małopolskie
  6,74
  Polska
  6,99
 • 2,18 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,18
  woj. małopolskie
  1,39
  Cały kraj
  1,82
 • 1,01 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat tatrzański
  1,01
  Województwo
  0,26
  Cały kraj
  0,35
 • 14,91 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat tatrzański
  14,91
  Województwo
  10,41
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat tatrzański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. tatrzański
  72%
  Województwo
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  59%
  woj. małopolskie
  71%
  Cały kraj
  63%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. tatrzański
  66%
  Województwo
  72%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat tatrzański
  99%
  woj. małopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat tatrzański
  78%
  Małopolskie
  82%
  Cała Polska
  88%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  57%
  Województwo
  56%
  Polska
  51%

Powiat tatrzański - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu tatrzańskiego wyniosła w 2022 roku 99,1 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 23.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu tatrzańskiego - 23.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (19.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (15.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,7 mln złotych, czyli 10,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu tatrzańskiego wyniosła w 2022 roku 103,7 mln złotych, co daje 1,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 22.3% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.5%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (18.8%). W budżecie powiatu tatrzańskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 301 złotych na mieszkańca (19,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,2 złotych na mieszkańca (0,7%).
 • Wydatki budżetu w powiecie tatrzańskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu tatrzańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat tatrzański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu tatrzańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  54,0 mln

  796(100%)

  56,2 mln

  828(100%)

  66,3 mln

  976(100%)

  64,0 mln

  940(100%)

  63,2 mln

  927(100%)

  82,3 mln

  1,2 tys(100%)

  80,5 mln

  1,2 tys(100%)

  99,1 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,8 mln

  232(29.2%)

  16,8 mln

  248(29.9%)

  15,8 mln

  232(23.8%)

  17,3 mln

  254(27%)

  19,2 mln

  283(30.5%)

  20,3 mln

  299(24.7%)

  22,6 mln

  334(28.1%)

  22,9 mln

  345(23.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,9 mln

  71,6(9%)

  5,0 mln

  72,9(8.8%)

  6,1 mln

  89,0(9.1%)

  5,5 mln

  81,2(8.6%)

  5,8 mln

  84,5(9.1%)

  6,8 mln

  100(8.3%)

  6,7 mln

  99,1(8.3%)

  19,6 mln

  295(19.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,9 mln

  117(14.7%)

  7,7 mln

  113(13.7%)

  9,0 mln

  132(13.5%)

  9,7 mln

  143(15.2%)

  10,0 mln

  146(15.8%)

  10,7 mln

  157(13%)

  12,5 mln

  185(15.6%)

  15,0 mln

  225(15.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,8 mln

  26,1(3.3%)

  1,7 mln

  25,2(3%)

  5,4 mln

  80,0(8.2%)

  5,4 mln

  79,4(8.5%)

  2,0 mln

  28,8(3.1%)

  15,2 mln

  223(18.5%)

  8,8 mln

  131(11%)

  12,8 mln

  193(12.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  7,7 mln

  113(14.2%)

  7,0 mln

  103(12.4%)

  6,9 mln

  101(10.4%)

  6,8 mln

  99,8(10.6%)

  6,7 mln

  98,6(10.6%)

  6,9 mln

  101(8.4%)

  8,0 mln

  119(10%)

  7,3 mln

  109(7.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,6 mln

  112(14.1%)

  8,0 mln

  118(14.3%)

  4,5 mln

  65,7(6.7%)

  5,1 mln

  74,7(7.9%)

  6,0 mln

  87,8(9.5%)

  6,0 mln

  88,9(7.3%)

  6,3 mln

  93,0(7.8%)

  6,3 mln

  93,9(6.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,7 mln

  25,6(3.2%)

  2,5 mln

  36,6(4.4%)

  3,2 mln

  47,5(4.9%)

  4,0 mln

  58,6(6.2%)

  2,7 mln

  39,4(4.2%)

  4,0 mln

  58,9(4.9%)

  4,9 mln

  72,7(6.1%)

  3,9 mln

  57,9(3.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,8 mln

  41,7(5.2%)

  2,5 mln

  36,4(4.4%)

  3,0 mln

  43,9(4.5%)

  2,1 mln

  30,5(3.2%)

  2,6 mln

  38,7(4.2%)

  1,9 mln

  27,3(2.3%)

  2,3 mln

  33,4(2.8%)

  2,4 mln

  36,1(2.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,7 mln

  24,3(3.1%)

  1,5 mln

  21,7(2.6%)

  1,5 mln

  22,1(2.3%)

  1,6 mln

  23,3(2.5%)

  1,4 mln

  20,7(2.2%)

  2,2 mln

  31,7(2.6%)

  2,2 mln

  32,1(2.7%)

  2,0 mln

  30,4(2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,4 mln

  20,3(2.5%)

  2,7 mln

  39,4(4.8%)

  6,6 mln

  97,3(10%)

  1,6 mln

  23,8(2.5%)

  2,0 mln

  29,8(3.2%)

  3,2 mln

  46,9(3.9%)

  1,1 mln

  16,9(1.4%)

  1,4 mln

  20,5(1.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  281,3 tys

  4,1(0.5%)

  132,0 tys

  1,9(0.2%)

  163,9 tys

  2,4(0.2%)

  422,5 tys

  6,2(0.7%)

  221,7 tys

  3,3(0.4%)

  211,0 tys

  3,1(0.3%)

  239,1 tys

  3,5(0.3%)

  739,6 tys

  11,1(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  182,3 tys

  2,7(0.3%)

  182,2 tys

  2,7(0.3%)

  194,4 tys

  2,9(0.3%)

  198,0 tys

  2,9(0.3%)

  198,0 tys

  2,9(0.2%)

  198,0 tys

  2,9(0.2%)

  198,0 tys

  3,0(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  100,7 tys

  1,5(0.2%)

  100,8 tys

  1,5(0.2%)

  100,4 tys

  1,5(0.2%)

  100,2 tys

  1,5(0.2%)

  104,7 tys

  1,5(0.2%)

  111,4 tys

  1,6(0.1%)

  117,3 tys

  1,7(0.1%)

  127,7 tys

  1,9(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  366,8 tys

  5,4(0.7%)

  277,3 tys

  4,1(0.5%)

  214,8 tys

  3,2(0.3%)

  144,1 tys

  2,1(0.2%)

  96,2 tys

  1,4(0.2%)

  40,0 tys

  0,6(0%)

  15,3 tys

  0,2(0%)

  52,3 tys

  0,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  6,5 tys

  0,1(0%)

  6,7 tys

  0,1(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  10,1 tys

  0,1(0%)

  11,9 tys

  0,2(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  8,5 tys

  0,1(0%)

  11,7 tys

  0,2(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  62,5 tys

  0,9(0.1%)

  227,6 tys

  3,4(0.4%)

  59,4 tys

  0,9(0.1%)

  239,2 tys

  3,5(0.4%)

  14,5 tys

  0,2(0%)

  22,9 tys

  0,3(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  9,1 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  4,3 tys

  0,1(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  6,0 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  47,8 tys

  0,7(0.1%)

  43,6 tys

  0,6(0.1%)

  68,1 tys

  1,0(0.1%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  15,9 tys

  0,2(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie tatrzańskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu tatrzańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat tatrzański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu tatrzańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  59,2 mln

  872(100%)

  61,0 mln

  899(100%)

  69,3 mln

  1,0 tys(100%)

  63,7 mln

  936(100%)

  72,9 mln

  1,1 tys(100%)

  86,9 mln

  1,3 tys(100%)

  85,1 mln

  1,3 tys(100%)

  103,7 mln

  1,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  25,7 mln

  379(43.5%)

  25,5 mln

  376(41.8%)

  25,5 mln

  375(36.8%)

  24,5 mln

  360(38.5%)

  28,6 mln

  421(39.3%)

  35,4 mln

  520(40.7%)

  34,1 mln

  504(40.1%)

  32,9 mln

  494(31.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  11,8 mln

  174(20%)

  12,4 mln

  183(20.4%)

  12,7 mln

  187(18.4%)

  15,1 mln

  221(23.7%)

  16,7 mln

  245(22.9%)

  16,3 mln

  239(18.7%)

  19,0 mln

  281(22.3%)

  22,3 mln

  334(21.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,8 mln

  71,0(8.1%)

  5,9 mln

  86,5(9.6%)

  5,0 mln

  74,1(7.3%)

  5,4 mln

  79,3(8.5%)

  5,7 mln

  84,3(7.9%)

  6,7 mln

  99,0(7.7%)

  6,7 mln

  98,7(7.9%)

  19,5 mln

  294(18.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,7 mln

  39,1(4.5%)

  1,2 mln

  17,9(2%)

  4,2 mln

  62,3(6.1%)

  1,9 mln

  27,8(3%)

  4,3 mln

  62,5(5.8%)

  8,9 mln

  131(10.3%)

  6,0 mln

  89,2(7.1%)

  9,8 mln

  148(9.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,8 mln

  70,4(8.1%)

  5,6 mln

  82,1(9.1%)

  4,1 mln

  59,9(5.9%)

  4,3 mln

  62,6(6.7%)

  5,2 mln

  75,7(7.1%)

  5,1 mln

  75,6(5.9%)

  5,2 mln

  76,2(6.1%)

  5,4 mln

  80,4(5.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  971,0 tys

  14,3(1.6%)

  2,3 mln

  33,2(3.7%)

  2,8 mln

  41,9(4.1%)

  3,8 mln

  56,4(6%)

  2,4 mln

  34,6(3.2%)

  3,7 mln

  54,3(4.2%)

  3,7 mln

  55,4(4.4%)

  4,4 mln

  65,9(4.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,0 mln

  58,9(6.8%)

  3,8 mln

  56,0(6.2%)

  7,6 mln

  112(11%)

  2,4 mln

  34,9(3.7%)

  3,5 mln

  52,0(4.9%)

  4,1 mln

  60,0(4.7%)

  3,9 mln

  58,0(4.6%)

  2,7 mln

  40,5(2.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,8 mln

  41,1(4.7%)

  2,4 mln

  35,2(3.9%)

  2,9 mln

  42,7(4.2%)

  2,0 mln

  29,3(3.1%)

  2,6 mln

  37,8(3.5%)

  1,8 mln

  26,5(2.1%)

  2,2 mln

  33,1(2.6%)

  2,4 mln

  36,1(2.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  271,9 tys

  4,0(0.5%)

  356,9 tys

  5,3(0.6%)

  671,8 tys

  9,9(1%)

  735,9 tys

  10,8(1.2%)

  685,6 tys

  10,1(0.9%)

  993,8 tys

  14,6(1.1%)

  426,1 tys

  6,3(0.5%)

  581,3 tys

  8,7(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  579,1 tys

  8,5(1%)

  552,3 tys

  8,1(0.9%)

  582,5 tys

  8,6(0.8%)

  544,2 tys

  8,0(0.9%)

  567,0 tys

  8,3(0.8%)

  240,2 tys

  3,5(0.3%)

  318,3 tys

  4,7(0.4%)

  470,6 tys

  7,1(0.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  399,3 tys

  5,9(0.7%)

  222,3 tys

  3,3(0.4%)

  577,1 tys

  8,5(0.8%)

  472,5 tys

  6,9(0.7%)

  259,7 tys

  3,8(0.4%)

  806,2 tys

  11,8(0.9%)

  747,3 tys

  11,0(0.9%)

  468,0 tys

  7,0(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  214,5 tys

  3,2(0.4%)

  431,1 tys

  6,3(0.7%)

  231,5 tys

  3,4(0.3%)

  191,1 tys

  2,8(0.3%)

  245,2 tys

  3,6(0.3%)

  174,1 tys

  2,6(0.2%)

  172,4 tys

  2,5(0.2%)

  367,9 tys

  5,5(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  182,3 tys

  2,7(0.3%)

  182,2 tys

  2,7(0.3%)

  187,8 tys

  2,8(0.3%)

  198,0 tys

  2,9(0.3%)

  198,0 tys

  2,9(0.2%)

  198,0 tys

  2,9(0.2%)

  198,0 tys

  3,0(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  141,1 tys

  2,1(0.2%)

  210,8 tys

  3,1(0.3%)

  135,0 tys

  2,0(0.2%)

  137,6 tys

  2,0(0.2%)

  40,9 tys

  0,6(0.1%)

  77,8 tys

  1,1(0.1%)

  74,5 tys

  1,1(0.1%)

  76,0 tys

  1,1(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  4,3 tys

  0,1(0%)

  4,9 tys

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  12,7 tys

  0,2(0%)

  8,9 tys

  0,1(0%)

  8,5 tys

  0,1(0%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  12,1 tys

  0,2(0%)

  5,7 tys

  0,1(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,0 tys

  0,2(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  6,0 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  47,8 tys

  0,7(0.1%)

  43,6 tys

  0,6(0.1%)

  68,1 tys

  1,0(0.1%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat tatrzański - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 217 mieszkańców powiatu tatrzańskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 907 kobiet oraz 8 310 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 19,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców powiatu tatrzańskiego, gimnazjalnym 3,8%, natomiast 18,2% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu tatrzańskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie tatrzańskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,6%) oraz średnie zawodowe (19,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,7%) oraz podstawowe ukończone (18,9%).

  W roku 2021 w powiecie tatrzańskim mieściło się 21 przedszkoli, w których do 93 oddziałów uczęszczało 2 044 dzieci (993 dziewczynki oraz 1 051 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie tatrzańskim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 39 oddziałów uczęszczało 936 dzieci (459 dziewczynek oraz 477 chłopców). Dostępnych było 907 miejsc.

  17,9% mieszkańców powiatu tatrzańskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 841 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,04 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 36 szkół podstawowych, w których w 358 oddziałach uczyło się 5 494 uczniów (2 635 kobiet oraz 2 859 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie tatrzańskim placówkę miało 36 szkół podstawowych, w których w 256 oddziałach uczyło się 4 399 uczniów (2 141 kobiet oraz 2 258 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 28,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,75.

  W powiecie tatrzańskim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 33 oddziałach uczyło się 698 uczniów (427 kobiet oraz 271 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 204 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie tatrzańskim placówkę miałp 9 licea ogólnokształcące, w których w 36 oddziałach uczyło się 761 uczniów (429 kobiet oraz 332 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 215 absolwentów.

  W powiecie tatrzańskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 25 oddziałach uczyło się 630 uczniów (235 kobiet oraz 395 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,2 uczniów. 25,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,7% mieszkańców powiatu tatrzańskiego w wieku potencjalnej nauki (27,7% kobiet i 27,8% mężczyzn).

 • 19,2% Wykształcenie wyższe
 • pow. tatrzański
  19,2%
  woj. małopolskie
  26,3%
  Kraj
  25,2%
 • 22,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  32,5%
  Województwo
  34,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 35,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,8%
  Województwo
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,6%
  Województwo
  11,2%
  Polska
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. tatrzański
  19,0%
  Województwo
  19,7%
  Kraj
  20,0%
 • 19,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  22,8%
  Województwo
  22,6%
  Cała Polska
  21,2%
 • 18,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. tatrzański
  3,8%
  Małopolskie
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  18,2%
  woj. małopolskie
  11,0%
  Cały kraj
  12,3%
 • 17,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,4%
  Małopolskie
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 841 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat tatrzański
  841,0
  woj. małopolskie
  886,0
  Polska
  883,0
 • 1,04 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,04
  Małopolskie
  0,88
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 21Przedszkola
 • 25 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 93 Oddziały
 • 36 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 055 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat tatrzański) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 044 Dzieci
 • 993 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 051 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,6%
  51,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 60 2 lata i mniej
 • 60
 • 531 3 lata
 • 531
 • 534 4 lata
 • 534
 • 543 5 lata
 • 543
 • 373 6 lat
 • 373
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 30 2 lata i mniej
 • 30
 • 264 3 lata
 • 264
 • 267 4 lata
 • 267
 • 265 5 lata
 • 265
 • 167 6 lat
 • 167
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 30 2 lata i mniej
 • 30
 • 267 3 lata
 • 267
 • 267 4 lata
 • 267
 • 278 5 lata
 • 278
 • 206 6 lat
 • 206
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 611 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 139,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 138,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 38,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat tatrzański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 353 Oddziały
 • 5 487 Uczniowie
 • 2 633 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 854 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,0%
  52,0%
 • 711 Uczniowie w 1 klasie
 • 341 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 370 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 623 Absolwenci
 • 312 Kobiety
  (absolwenci)
 • 311 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5 Oddziały
 • 7 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,6%
  71,4%
 •  
 • 15,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,3
  Małopolskie
  16,5
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,3
 • 15,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,3
 • 15,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,5
 • 1,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 1,4
 •  
 • 522,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 413,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 108,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 91,75 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. tatrzański
  91,75
  Województwo
  95,49
  Kraj
  95,71
 • 91,15 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  91,15
  woj. małopolskie
  94,78
  Cały kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat tatrzański) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat tatrzański) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat tatrzański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 667 Uczniowie
 • 409 Kobiety
  (uczniowie)
 • 258 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 61,3%
  38,7%
 • 167 Uczniowie w 1 klasie
 • 95 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 72 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 171 Absolwenci
 • 90 Kobiety
  (absolwenci)
 • 81 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 31 Uczniowie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,1%
  41,9%
 • 33 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  21,2
  woj. małopolskie
  26,8
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 62,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 41,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat tatrzański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 156 Uczniowie w 1 klasie
 • 52 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 104 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat tatrzański
  25,2
  Małopolskie
  20,9
  Cały kraj
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat tatrzański, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat tatrzański, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat tatrzański, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tatrzański - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie tatrzańskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie tatrzańskim znajdowało się 46 hoteli (5 ★★★★★, 11 ★★★★, 24 ★★★, 4 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 28 pensjonatów (2 ★★★★, 15 ★★★, 4 ★★, 2 , 5 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 36 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 23
  • domy wycieczkowe: 2
  • schroniska: 7
  • schroniska młodzieżowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 43 (całoroczne: 41)
  • ośrodki kolonijne: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 13
  • domy pracy twórczej: 4
  • zespoły domków turystycznych: 3 (całoroczne: 2)
  • kempingi: 3 (całoroczne: 1)
  • pokoje gościnne: 278 (całoroczne: 211)
  • kwatery agroturystyczne: 13 (całoroczne: 10)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 11 (całoroczne: 10)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 57
  • drzwi automatycznie otwierane: 35
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 50
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 55


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 82 (liczba sal: 183, liczba miejsc: 14 018)
  • z nagłośnieniem: 71
  • z projektorem multimedialnym: 69
  • z zestawem do wideokonferencji: 26
  • z obsługą techniczną: 47
  • z ekranem: 68
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 67
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 50
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 307


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie tatrzańskim: 7 (publiczne: 6, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie tatrzańskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 700 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 443 (uczestnicy: 34 077)
  • seanse filmowe: 2 (uczestnicy: 330)
  • wystawy: 23 (uczestnicy: 2 984)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 22 (uczestnicy: 5 170)
  • koncerty: 22 (uczestnicy: 7 300)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 13 (uczestnicy: 580)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 18 (uczestnicy: 5 290)
  • konkursy: 48 (uczestnicy: 5 554)
  • pokazy teatralne: 28 (uczestnicy: 3 769)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 90)
  • warsztaty: 262 (uczestnicy: 2 610)
  • inne: 1 (uczestnicy: 400)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 51 (członkowie: 710)
  • plastyczne/techniczne: 47 (członkowie: 628)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 50)
  • inne: 2 (członkowie: 32)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 8 (absolwenci: 50)
  • nauki gry na instrumentach: 6 (absolwenci: 20)
  • wiedzy praktycznej: 1 (absolwenci: 20)
  • tańca: 1 (absolwenci: 10)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • ceramiczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 49 (członkowie: 1 747)
  • teatralne: 1 (członkowie: 58)
  • muzyczne - instrumentalne: 5 (członkowie: 163)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 10)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 39 (członkowie: 1 465)
  • taneczne: 3 (członkowie: 51)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie tatrzańskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 522 miejscami na widowni. Odbyły się 2 753 seanse, na które przyszło 69 422 widzów, w tym 733 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 20 000 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie tatrzańskim siedzibę miał 1 teatr (teatr dramatyczny: 1). Odbyły się 133 przedstawienia/widowiska w stałych salach teatralnych, na które przyszło 8 619 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w powiecie tatrzańskim miał 1 teatr. Odbyło się 145 przedstawień, na które przyszło 13 727 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie tatrzańskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 100 911 zwiedzających, co daje 15 148 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie tatrzańskim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 298 081 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 35 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 17 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 244 169 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 79
  • dostępne dla czytelników: 49
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 49
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 14
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 11
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 18
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 13


 • Biblioteki naukowe w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie tatrzańskim działały 3 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 110 706 wolumenów w tym ziobry specjalne: 97 373. Odnotowano 488 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 8 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 64 828 wolumenów. Odnotowano 888 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 18
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie tatrzańskim działały 34 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 2 361 członków. Zarejestrowano 2 163 ćwiczących (mężczyźni: 1 524, kobiety: 639, chłopcy do lat 18: 1 082, dziewczęta do lat 18: 495). Aktywne były 63 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (68), instruktora sportowego (29) oraz inne osoby (11).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie tatrzańskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tatrzański - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat tatrzański i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 74 wypadków drogowych w powiecie tatrzańskim odnotowano 4 ofiary śmiertelne oraz 91 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 111,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 6,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 9,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 160,4 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie tatrzańskim zarejestrowanych było 52 386 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 36 034 samochodów osobowych (540,2 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 5 672 samochodów ciężarowych (87,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 619 autobusów (9,1 - znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 193 ciągników siodłowych (2,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 068 motocykli (61,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,3 lat.


  W 2022 roku w powiecie tatrzańskim znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 884 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 781 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 74 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 4 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 91 Ranni
  (rok 2022)
 • 33 Lekko ranni
 • 58 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie tatrzańskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 111,17 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  111,2
  woj. małopolskie
  64,9
  Polska
  56,5
 • 6,01 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • powiat tatrzański
  6,0
  woj. małopolskie
  3,0
  Kraj
  5,0
 • 136,71 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  136,7
  Małopolskie
  76,3
  Cały kraj
  65,5
 • 9,54 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Tutaj
  9,5
  woj. małopolskie
  5,0
  Cała Polska
  6,6
 • 160,35 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • pow. tatrzański
  160,4
  Województwo
  90,6
  Cała Polska
  77,6
 • 5,41 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • pow. tatrzański
  5,4
  Małopolskie
  4,6
  Kraj
  8,9
 • 122,97 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  123,0
  Małopolskie
  117,5
  Cały kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 52 386 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie tatrzańskim w 2021 roku
 • 36 034 Samochody osobowe
 • 5 672 Samochody ciężarowe
 • 156 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 619 Autobusy
 • 745 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 193 Ciągniki samochodowe
 • 193   Ciągniki siodłowe
 • 5 055 Ciągniki rolnicze
 • 4 068 Motocykle
 • 1 300   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 189 Motorowery
 • 36 034Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie tatrzańskim
 • Samochody osobowe w powiecie tatrzańskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 540,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  540,2
  woj. małopolskie
  634,7
  Kraj
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 087
  • 1400-1649 kg7 651
  • 1650-1899 kg8 341
  • 1900 kg i więcej14 955
 • 5 087 do 1399 kg
 • 7 651 1400-1649 kg
 • 8 341 1650-1899 kg
 • 14 955 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 11 582 do 1399 cm3
 • 11 582
 • 18 722 1400-1999 cm3
 • 18 722
 • 5 730 2000 i więcej cm3
 • 5 730
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie tatrzańskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17 939
  • olej napędowy14 350
  • gaz (LPG)3 092
  • pozostałe653
 • 17 939 benzyna
 • 14 350 olej napędowy
 • 3 092 gaz (LPG)
 • 653 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 548 do 1 roku
 • 548
 • 544 2 lata
 • 544
 • 608 3 lata
 • 608
 • 1 425 4-5 lat
 • 1 425
 • 1 447 6-7 lat
 • 1 447
 • 1 579 8-9 lat
 • 1 579
 • 2 187 10-11 lat
 • 2 187
 • 6 842 12-15 lat
 • 6 842
 • 8 221 16-20 lat
 • 8 221
 • 5 247 21-25 lat
 • 5 247
 • 2 094 26-30 lat
 • 2 094
 • 5 292 31 lat i więcej
 • 5 292
 • 18,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie tatrzańskim
 • Tutaj
  18,3 lat
  Małopolskie
  18,4 lat
  Polska
  19,0 lat
 • 5 672Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie tatrzańskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie tatrzańskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 87,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat tatrzański
  87,9
  Województwo
  100,2
  Cała Polska
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 388 do 999 kg
 • 3 388
 • 1 534 1000-1499 kg
 • 1 534
 • 310 1500-2999 kg
 • 310
 • 20 3000-3499 kg
 • 20
 • 61 3500-4999 kg
 • 61
 • 129 5000-6999 kg
 • 129
 • 97 7000-9999 kg
 • 97
 • 109 10000-14999 kg
 • 109
 • 24 15000 kg i więcej
 • 24
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 002
  • olej napędowy4 174
  • gaz (LPG)186
  • pozostałe310
 • 1 002 benzyna
 • 4 174 olej napędowy
 • 186 gaz (LPG)
 • 310 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 55 do 1 roku
 • 55
 • 69 2 lata
 • 69
 • 69 3 lata
 • 69
 • 170 4-5 lat
 • 170
 • 212 6-7 lat
 • 212
 • 245 8-9 lat
 • 245
 • 362 10-11 lat
 • 362
 • 937 12-15 lat
 • 937
 • 1 140 16-20 lat
 • 1 140
 • 841 21-25 lat
 • 841
 • 408 26-30 lat
 • 408
 • 1 164 31 lat i więcej
 • 1 164
 • 19,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie tatrzańskim
 • Tutaj
  19,9 lat
  woj. małopolskie
  19,0 lat
  Polska
  19,6 lat
 • 619Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie tatrzańskim
 • Autobusy w powiecie tatrzańskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 9,1 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  9,1
  Województwo
  3,8
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna40
  • olej napędowy543
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe34
 • 40 benzyna
 • 543 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 34 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 6 4-5 lat
 • 6
 • 2 6-7 lat
 • 2
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 17 10-11 lat
 • 17
 • 77 12-15 lat
 • 77
 • 150 16-20 lat
 • 150
 • 189 21-25 lat
 • 189
 • 62 26-30 lat
 • 62
 • 108 31 lat i więcej
 • 108
 • 22,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie tatrzańskim
 • pow. tatrzański
  22,4 lat
  woj. małopolskie
  21,7 lat
  Polska
  22,0 lat
 • 193Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie tatrzańskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie tatrzańskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,9
  Województwo
  9,2
  Polska
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy167
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe26
 • 0 benzyna
 • 167 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 26 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 3 do 1 roku
 • 3
 • 1 3 lata
 • 1
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 12 6-7 lat
 • 12
 • 15 8-9 lat
 • 15
 • 11 10-11 lat
 • 11
 • 25 12-15 lat
 • 25
 • 38 16-20 lat
 • 38
 • 39 21-25 lat
 • 39
 • 21 26-30 lat
 • 21
 • 25 31 lat i więcej
 • 25
 • 19,3 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie tatrzańskim
 • powiat tatrzański
  19,3 lat
  woj. małopolskie
  12,7 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 4 068Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie tatrzańskim
 • Motocykle w powiecie tatrzańskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 61,0 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat tatrzański
  61,0
  Małopolskie
  44,8
  Polska
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 69 do 1 roku
 • 69
 • 59 2 lata
 • 59
 • 60 3 lata
 • 60
 • 140 4-5 lat
 • 140
 • 188 6-7 lat
 • 188
 • 124 8-9 lat
 • 124
 • 141 10-11 lat
 • 141
 • 491 12-15 lat
 • 491
 • 479 16-20 lat
 • 479
 • 369 21-25 lat
 • 369
 • 261 26-30 lat
 • 261
 • 1 687 31 lat i więcej
 • 1 687
 • 23,3 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie tatrzańskim
 • powiat tatrzański
  23,3 lat
  woj. małopolskie
  22,6 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie tatrzańskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 173,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  173,9 km
  Małopolskie
  599,5 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 1,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  1,2 km
  Małopolskie
  2,7 km
  Kraj
  5,2 km
 • 781 Liczba licencji na taksówki
 • 884 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami