Powiat tatrzański w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat tatrzański - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 68 034 Liczba mieszkańców
 • 472 km2 Powierzchnia
 • 144 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 42,5% Stopa urbanizacji
 • Piotr Bąk Starosta
 • ul. Ciągłówka 11, 34-500 Zakopane Adres starostwa powiatowego
 • KTT Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie tatrzańskim (1)
 • Zakopane
Powiat tatrzański na mapie
Identyfikatory
 • 1217 TERYT (TERC)
Herb powiatu tatrzańskiego
powiat tatrzański herb
Flaga powiatu tatrzańskiego
powiat tatrzański flaga

powiat tatrzański - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem
(018)202-09-10
(018)202-09-12
ul. Nowotarska 45
34-500 Zakopane
Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem
(018)202-34-00
(018)202-34-25
ul. Jagiellońska 32
34-500 Zakopane
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zakopanem
(018)201-59-35
(018)202-08-50
ul. Chramcówki 15
34-500 Zakopane
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem
(018)206-86-97
(018)206-84-10
ul. Chramcówki 19
34-500 Zakopane
Starostwo Powiatowe w Zakopanem
(18) 201-71-00
(18) 201-71-04
ul. Chramcówki
34-500 Zakopane

Powiat tatrzański - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat tatrzański ma 68 034 mieszkańców, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 4,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu tatrzańskiego w 2050 roku wynosi 68 843, z czego 35 268 to kobiety, a 33 575 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu tatrzańskiego zawarli w 2017 roku 364 małżeństw, co odpowiada 5,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  31,7% mieszkańców powiatu tatrzańskiego jest stanu wolnego, 53,7% żyje w małżeństwie, 4,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat tatrzański ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 143. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,10 na 1000 mieszkańców powiatu tatrzańskiego. W 2017 roku urodziło się 772 dzieci, w tym 50,5% dziewczynek i 49,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 233 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,23 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 44,7% zgonów w powiecie tatrzańskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 22,3% zgonów w powiecie tatrzańskim były nowotwory, a 7,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu tatrzańskiego przypada 9.45 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 492 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 544 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu tatrzańskiego -52. W tym samym roku 45 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 29 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 16.

  61,1% mieszkańców powiatu tatrzańskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu tatrzańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 68 034 Liczba mieszkańców
 • 35 236 Kobiety
 • 32 798 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie tatrzańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie tatrzańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie tatrzańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu tatrzańskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 68 843 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 35 268 Kobiety
 • 33 575 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie tatrzańskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie tatrzańskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie tatrzańskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu tatrzańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 40,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat tatrzański
  40,5 lat
  woj. małopolskie
  40,5 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 42,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat tatrzański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu tatrzańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat tatrzański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat tatrzański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat tatrzański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,7% Kawalerowie/Panny
 • pow. tatrzański
  31,7%
  Małopolskie
  30,6%
  Cała Polska
  28,8%
 • 27,3% Kobiety
  (Panny)
 • 36,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,7% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  53,7%
  woj. małopolskie
  56,8%
  Cała Polska
  55,8%
 • 52,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,5%
  Małopolskie
  8,9%
  Polska
  9,6%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat tatrzański
  4,3%
  Województwo
  3,4%
  Cały kraj
  5,0%
 • 5,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Tutaj
  0,8%
  Województwo
  0,4%
  Kraj
  0,8%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie tatrzańskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. tatrzański
  5,4
  Małopolskie
  5,4
  Kraj
  5,0
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat tatrzański
  1,1
  Województwo
  1,3
  Cały kraj
  1,7
 • 364 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie tatrzańskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 143 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 87 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 56 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,10 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,1
  woj. małopolskie
  1,9
  Polska
  -0,0
 • -0,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 3,8 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie tatrzańskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie tatrzańskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie tatrzańskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie tatrzańskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 772 Urodzenia żywe
 • 390 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 382 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,5%
  49,5%
 • 11,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. tatrzański
  11,4
  Małopolskie
  11,3
  Kraj
  10,5
 • 47,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  47,2
  Małopolskie
  46,2
  Cały kraj
  44,2
 • 10.25 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10.25
 • 75.68 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 75.68
 • 108.76 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 108.76
 • 77.44 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77.44
 • 36.71 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36.71
 • 7.97 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.97
 • 3 233 g Średnia waga noworodków
 • 3 151 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 318 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 233 g
  woj. małopolskie
  3 333 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 33 Waga 4000g - 4499g
 • 33
 • 185 Waga 3500g - 3999g
 • 185
 • 338 Waga 3000g - 3499g
 • 338
 • 159 Waga 2500g - 2999g
 • 159
 • 40 Waga 2000g - 2499g
 • 40
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1,58 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,58
  woj. małopolskie
  1,49
  Cała Polska
  1,45
 • 0,80 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,80
  Województwo
  0,72
  Kraj
  0,71
 • 1,23 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat tatrzański
  1,23
  Województwo
  1,20
  Cała Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie tatrzańskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 642 Zgony
 • 327 Kobiety
  (Zgony)
 • 315 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,9%
  49,1%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 2 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 9,5 Zgony na 1000 ludności
 • pow. tatrzański
  9,5
  woj. małopolskie
  9,1
  Cała Polska
  10,1
 • 92,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  92,2
  Województwo
  84,5
  Cała Polska
  101,5
 • 2,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,9
  Małopolskie
  3,4
  Polska
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. tatrzański
  2,9
  Województwo
  2,5
  Polska
  3,2
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tatrzańskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  45,6%
  Województwo
  50,2%
  Polska
  45,7%
 • 23,9% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  23,9%
  Województwo
  28,1%
  Cała Polska
  26,7%
 • 8,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. tatrzański
  8,1%
  Małopolskie
  4,6%
  Cała Polska
  6,1%
 • 5,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. małopolskie
  5,3
  Cały kraj
  5,9
 • 72,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. małopolskie
  72,9
  Cały kraj
  74,3
 • 230,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat tatrzański
  230,0
  Województwo
  261,6
  Cały kraj
  274,3
 • 248,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  248,4
  Kraj
  261,6
 • 437,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 418,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 458,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat tatrzański
  437,8
  Małopolskie
  467,3
  Cały kraj
  469,0
 • 107,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 41,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 173,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. tatrzański
  107,8
  woj. małopolskie
  72,0
  Cała Polska
  87,7
 • 25,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  25,6
  woj. małopolskie
  31,1
  Cała Polska
  31,8
 • 5,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  5,7
  woj. małopolskie
  7,3
  Polska
  8,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,6%
  Małopolskie
  0,8%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 492 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 277 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 215 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 45 Zameldowania z zagranicy
 • 24 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 21 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 544 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 293 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 251 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Wymeldowania za granicę
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 13 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -36 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -28 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -52 Saldo migracji wewnętrznych
 • -16 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -36 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 16 Saldo migracji zagranicznych
 • 8 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 8 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie tatrzańskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat tatrzański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tatrzański - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie tatrzańskim oddano do użytku 221 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,25 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie tatrzańskim to 24 733 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 364 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 52,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 47,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie tatrzańskim to 4,81 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie tatrzańskim to 126,70 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,10% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,34% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,23% mieszkań posiada łazienkę, 71,35% korzysta z centralnego ogrzewania, a 4,29% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 24 733 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 364,20 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat tatrzański
  364,20
  Małopolskie
  343,80
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 91,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  91,80 m2
  Małopolskie
  78,20 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 33,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  33,40 m2
  woj. małopolskie
  26,90 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,70 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,70
  woj. małopolskie
  3,92
  Polska
  3,82
 • 2,75 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat tatrzański
  2,75
  Małopolskie
  2,91
  Cały kraj
  2,69
 • 0,58 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,58
  Województwo
  0,74
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 221 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 3,25 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  3,25
  woj. małopolskie
  5,89
  Cały kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 126 Użytek własny
 • 97 Sprzedaż lub wynajem
 • 56,5%
  43,5%
 • 1 063 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 4,81 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  4,81
  woj. małopolskie
  3,92
  Kraj
  3,91
 • 15,62 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  15,62
  woj. małopolskie
  23,09
  Polska
  18,14
 • 28 005 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 126,7 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. tatrzański
  126,7 m2
  Małopolskie
  93,4 m2
  Cały kraj
  92,7 m2
 • 0,41 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat tatrzański
  0,41 m2
  Województwo
  0,55 m2
  Cała Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  96,10%
  Województwo
  96,82%
  Cały kraj
  96,79%
 • 92,34% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  92,34%
  woj. małopolskie
  94,95%
  Polska
  93,66%
 • 89,23% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. tatrzański
  89,23%
  woj. małopolskie
  93,08%
  Cała Polska
  91,31%
 • 71,35% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat tatrzański
  71,35%
  Województwo
  81,97%
  Polska
  82,12%
 • 4,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. tatrzański
  4,29%
  woj. małopolskie
  63,94%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat tatrzański - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie tatrzańskim na 1000 mieszkańców pracuje 158 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 63,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 36,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie tatrzańskim wynosiło w 2017 roku 10,5% (9,3% wśród kobiet i 11,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tatrzańskim wynosiło 3 916,60 PLN, co odpowiada 86.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu tatrzańskiego 2 258 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 845 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 587.

  38,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu tatrzańskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 5,9% w przemyśle i budownictwie, a 24,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 158 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  158,0
  Województwo
  238,0
  Polska
  247,0
 • 10,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,3% Kobiety
 • 11,6% Mężczyźni
 • pow. tatrzański
  10,5%
  woj. małopolskie
  5,4%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie tatrzańskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie tatrzańskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie tatrzańskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 917 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 917 PLN
  Małopolskie
  4 347 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie tatrzańskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 258 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 845 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 587 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,26 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 38,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 30,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 47,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 5,9% Przemysł i budownictwo
 • 2,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 10,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 24,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 26,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,5% Pozostałe
 • 37,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 19,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie tatrzańskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 10 762 Pracujący ogółem
 • 6 792 Kobiety
 • 3 970 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie tatrzańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,5% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 61,1% W wieku produkcyjnym
 • 56,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat tatrzański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  63,7
  Małopolskie
  62,6
  Cały kraj
  63,4
 • 32,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat tatrzański
  32,2
  woj. małopolskie
  31,8
  Kraj
  34,0
 • 102,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  102,0
  Województwo
  103,2
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat tatrzański - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie tatrzańskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 10 316 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 8 069 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 909 nowych podmiotów, a 679 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 011) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (717) w roku 2013. W tym samym okresie najwięcej (998) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (516) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie tatrzańskim najwięcej (783) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (10 020) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,6% (62) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 16,1% (1 664) podmiotów, a 83,3% (8 590) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie tatrzańskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (30.4%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 10 316 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 62 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 664 Przemysł i budownictwo
 • 8 590 Pozostała działalność
 • 909 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie tatrzańskim w 2017 roku
 • 679 Podmioty wyrejestrowane w powiecie tatrzańskim w 2017 roku
 • 8 069 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 020 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 10 020
 • 264 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 264
 • 31 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 31
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 10 315 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 10 315
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 Spółdzielnie ogółem
 • 12
 • 544 Spółki handlowe ogółem
 • 544
 • 39  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 39
 • 10  Spółki handlowe - akcyjne
 • 10
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 392  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 392
 • 35    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 35
 • 783 Spółki cywilne ogółem
 • 783
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 069 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 452 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2 452
 • 1 434 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 434
 • 802 Budownictwo
 • 802
 • 787 Transport i gospodarka magazynowa
 • 787
 • 601 Przetwórstwo przemysłowe
 • 601
 • 483 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 483
 • 350 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 350
 • 328 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 328
 • 209 Pozostała działalność
 • 209
 • 157 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 157
 • 113 Edukacja
 • 113
 • 96 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 96
 • 94 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 94
 • 92 Informacja i komunikacja
 • 92
 • 46 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 46
 • 10 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 10
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • 7 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 7
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tatrzański - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie tatrzańskim stwierdzono 1 504 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,14 przestępstw. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie tatrzańskim wynosi 65,00% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu tatrzańskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,57 (wykrywalność 51%) oraz przeciwko mieniu - 13,14 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,89 (87%), drogowe - 2,58 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,81 (65%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat tatrzański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 504 Przestępstwa ogółem
 • 1 504
 • 990 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 990
 • 264 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 264
 • 175 Przestępstwa drogowe
 • 175
 • 55 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 55
 • 893 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 893
 • 22,14 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  22,14
  woj. małopolskie
  24,34
  Polska
  19,62
 • 14,57 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. tatrzański
  14,57
  woj. małopolskie
  12,99
  Cały kraj
  12,07
 • 3,89 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  3,89
  Województwo
  9,11
  Cała Polska
  4,94
 • 2,58 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,58
  Województwo
  1,46
  Kraj
  1,78
 • 0,81 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,81
  Województwo
  0,40
  Polska
  0,49
 • 13,14 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,14
  woj. małopolskie
  9,56
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat tatrzański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  65%
  Małopolskie
  79%
  Kraj
  72%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat tatrzański
  52%
  woj. małopolskie
  67%
  Kraj
  60%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat tatrzański
  87%
  woj. małopolskie
  93%
  Cały kraj
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  Małopolskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  66%
  woj. małopolskie
  83%
  Kraj
  84%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  51%
  Małopolskie
  58%
  Kraj
  52%

Powiat tatrzański - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu tatrzańskiego wyniosła w 2016 roku 56,2 mln złotych, co daje 828 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.9% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu tatrzańskiego - 29.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (14.3%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (13.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 3,0 mln złotych, czyli 5,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu tatrzańskiego wyniosła w 2016 roku 61,0 mln złotych, co daje 899 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (41.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.4%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (9.6%). W budżecie powiatu tatrzańskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 154 złotych na mieszkańca (17,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,6 złotych na mieszkańca (0,6%).
 • Wydatki budżetu w powiecie tatrzańskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu tatrzańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat tatrzański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu tatrzańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  77,6 mln

  1,2 tys(100%)

  87,8 mln

  1,3 tys(100%)

  61,1 mln

  905(100%)

  61,2 mln

  905(100%)

  66,1 mln

  975(100%)

  71,4 mln

  1,1 tys(100%)

  54,0 mln

  796(100%)

  56,2 mln

  828(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  19,3 mln

  295(24.9%)

  20,7 mln

  316(23.6%)

  23,3 mln

  345(38.2%)

  22,0 mln

  325(36%)

  21,7 mln

  319(32.8%)

  19,4 mln

  286(27.2%)

  15,8 mln

  232(29.2%)

  16,8 mln

  248(29.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,6 mln

  85,4(7.2%)

  5,8 mln

  89,1(6.6%)

  6,0 mln

  88,3(9.8%)

  6,8 mln

  100(11.1%)

  6,9 mln

  102(10.4%)

  7,2 mln

  105(10%)

  7,6 mln

  112(14.1%)

  8,0 mln

  118(14.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,0 mln

  107(9%)

  8,2 mln

  125(9.3%)

  7,3 mln

  108(12%)

  7,4 mln

  109(12.1%)

  7,6 mln

  112(11.5%)

  7,6 mln

  112(10.7%)

  7,9 mln

  117(14.7%)

  7,7 mln

  113(13.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,9 mln

  106(8.9%)

  7,4 mln

  114(8.5%)

  7,7 mln

  114(12.7%)

  8,0 mln

  119(13.1%)

  8,0 mln

  118(12.1%)

  8,1 mln

  119(11.3%)

  7,7 mln

  113(14.2%)

  7,0 mln

  103(12.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,7 mln

  71,9(6.1%)

  4,3 mln

  65,8(4.9%)

  4,3 mln

  63,0(7%)

  4,5 mln

  66,8(7.4%)

  4,7 mln

  69,0(7.1%)

  4,8 mln

  70,9(6.7%)

  4,9 mln

  71,6(9%)

  5,0 mln

  72,9(8.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  29,8(2.5%)

  3,5 mln

  53,6(4%)

  1,4 mln

  20,4(2.3%)

  927,9 tys

  13,7(1.5%)

  2,4 mln

  34,9(3.6%)

  3,0 mln

  44,6(4.2%)

  1,4 mln

  20,3(2.5%)

  2,7 mln

  39,4(4.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  929,4 tys

  14,2(1.2%)

  937,6 tys

  14,3(1.1%)

  1,4 mln

  20,8(2.3%)

  1,3 mln

  19,5(2.2%)

  1,5 mln

  22,2(2.3%)

  1,2 mln

  17,3(1.6%)

  1,7 mln

  25,6(3.2%)

  2,5 mln

  36,6(4.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,3 mln

  20,3(1.7%)

  1,8 mln

  26,8(2%)

  1,8 mln

  26,2(2.9%)

  2,2 mln

  31,9(3.5%)

  2,5 mln

  37,2(3.8%)

  2,6 mln

  38,4(3.7%)

  2,8 mln

  41,7(5.2%)

  2,5 mln

  36,4(4.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  26,9 mln

  412(34.7%)

  30,4 mln

  464(34.6%)

  3,5 mln

  51,1(5.7%)

  4,6 mln

  68,3(7.6%)

  8,2 mln

  120(12.3%)

  14,0 mln

  206(19.6%)

  1,8 mln

  26,1(3.3%)

  1,7 mln

  25,2(3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,7 mln

  26,7(2.2%)

  3,2 mln

  48,1(3.6%)

  2,6 mln

  38,1(4.2%)

  2,0 mln

  29,3(3.2%)

  1,7 mln

  25,2(2.6%)

  2,1 mln

  31,0(2.9%)

  1,7 mln

  24,3(3.1%)

  1,5 mln

  21,7(2.6%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  408,9 tys

  6,3(0.5%)

  631,8 tys

  9,6(0.7%)

  795,8 tys

  11,8(1.3%)

  768,7 tys

  11,3(1.3%)

  510,9 tys

  7,5(0.8%)

  391,8 tys

  5,8(0.5%)

  366,8 tys

  5,4(0.7%)

  277,3 tys

  4,1(0.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  85,7 tys

  1,3(0.1%)

  131,2 tys

  1,9(0.2%)

  209,3 tys

  3,1(0.3%)

  13,7 tys

  0,2(0%)

  522,0 tys

  7,7(0.7%)

  62,5 tys

  0,9(0.1%)

  227,6 tys

  3,4(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  182,3 tys

  2,7(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  669,4 tys

  10,3(0.9%)

  610,7 tys

  9,3(0.7%)

  718,2 tys

  10,6(1.2%)

  319,0 tys

  4,7(0.5%)

  350,0 tys

  5,2(0.5%)

  371,9 tys

  5,5(0.5%)

  281,3 tys

  4,1(0.5%)

  132,0 tys

  1,9(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  77,8 tys

  1,2(0.1%)

  82,6 tys

  1,3(0.1%)

  73,5 tys

  1,1(0.1%)

  74,2 tys

  1,1(0.1%)

  74,1 tys

  1,1(0.1%)

  83,7 tys

  1,2(0.1%)

  100,7 tys

  1,5(0.2%)

  100,8 tys

  1,5(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  27,0 tys

  0,4(0%)

  30,0 tys

  0,5(0%)

  16,5 tys

  0,2(0%)

  12,2 tys

  0,2(0%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  16,4 tys

  0,2(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  6,7 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  13,0 tys

  0,2(0%)

  119,7 tys

  1,8(0.1%)

  143,7 tys

  2,1(0.2%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  15,9 tys

  0,2(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,8 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  10,5 tys

  0,2(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  3,7 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  14,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,3 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie tatrzańskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu tatrzańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat tatrzański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu tatrzańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  72,2 mln

  1,1 tys(100%)

  82,3 mln

  1,2 tys(100%)

  62,6 mln

  928(100%)

  62,5 mln

  924(100%)

  67,6 mln

  997(100%)

  67,3 mln

  992(100%)

  59,2 mln

  872(100%)

  61,0 mln

  899(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  28,9 mln

  443(40%)

  29,1 mln

  444(35.3%)

  30,3 mln

  447(48.3%)

  29,8 mln

  440(47.7%)

  28,9 mln

  426(42.7%)

  27,3 mln

  402(40.5%)

  25,7 mln

  379(43.5%)

  25,5 mln

  376(41.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  8,4 mln

  128(11.6%)

  9,5 mln

  145(11.6%)

  10,9 mln

  161(17.4%)

  10,3 mln

  152(16.5%)

  10,0 mln

  148(14.9%)

  10,8 mln

  160(16.1%)

  11,8 mln

  174(20%)

  12,4 mln

  183(20.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,7 mln

  71,2(6.4%)

  4,2 mln

  64,8(5.2%)

  4,3 mln

  62,8(6.8%)

  4,5 mln

  66,5(7.2%)

  4,6 mln

  68,5(6.9%)

  4,7 mln

  69,3(7%)

  4,8 mln

  71,0(8.1%)

  5,9 mln

  86,5(9.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,3 mln

  51,0(4.6%)

  3,7 mln

  57,0(4.5%)

  3,9 mln

  57,1(6.2%)

  4,6 mln

  67,3(7.3%)

  4,7 mln

  69,7(7%)

  4,5 mln

  66,9(6.7%)

  4,8 mln

  70,4(8.1%)

  5,6 mln

  82,1(9.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,2 mln

  48,6(4.4%)

  4,5 mln

  68,4(5.4%)

  2,9 mln

  42,4(4.6%)

  2,3 mln

  34,0(3.7%)

  4,7 mln

  70,0(7%)

  4,0 mln

  59,2(6%)

  4,0 mln

  58,9(6.8%)

  3,8 mln

  56,0(6.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,1 mln

  17,5(1.6%)

  1,7 mln

  25,5(2%)

  1,7 mln

  24,8(2.7%)

  2,1 mln

  31,3(3.4%)

  2,5 mln

  36,6(3.7%)

  2,6 mln

  37,8(3.8%)

  2,8 mln

  41,1(4.7%)

  2,4 mln

  35,2(3.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  824,2 tys

  12,6(1.1%)

  1,0 mln

  15,9(1.3%)

  931,7 tys

  13,8(1.5%)

  872,8 tys

  12,9(1.4%)

  948,6 tys

  14,0(1.4%)

  764,7 tys

  11,3(1.1%)

  971,0 tys

  14,3(1.6%)

  2,3 mln

  33,2(3.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  17,7 mln

  272(24.6%)

  22,7 mln

  346(27.5%)

  2,2 mln

  32,9(3.6%)

  4,1 mln

  60,9(6.6%)

  6,9 mln

  102(10.2%)

  9,4 mln

  139(14%)

  2,7 mln

  39,1(4.5%)

  1,2 mln

  17,9(2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,1 mln

  16,7(1.5%)

  841,4 tys

  12,8(1%)

  812,9 tys

  12,0(1.3%)

  751,3 tys

  11,1(1.2%)

  745,1 tys

  11,0(1.1%)

  660,6 tys

  9,7(1%)

  579,1 tys

  8,5(1%)

  552,3 tys

  8,1(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  439,0 tys

  6,7(0.6%)

  559,1 tys

  8,5(0.7%)

  603,2 tys

  8,9(1%)

  535,3 tys

  7,9(0.9%)

  393,4 tys

  5,8(0.6%)

  330,9 tys

  4,9(0.5%)

  214,5 tys

  3,2(0.4%)

  431,1 tys

  6,3(0.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,1 mln

  32,1(2.9%)

  2,5 mln

  38,5(3.1%)

  2,5 mln

  37,1(4%)

  1,8 mln

  26,3(2.8%)

  2,4 mln

  34,9(3.5%)

  1,0 mln

  14,8(1.5%)

  271,9 tys

  4,0(0.5%)

  356,9 tys

  5,3(0.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  482,1 tys

  7,4(0.7%)

  1,9 mln

  28,7(2.3%)

  1,4 mln

  21,1(2.3%)

  807,3 tys

  11,9(1.3%)

  575,4 tys

  8,5(0.9%)

  919,2 tys

  13,5(1.4%)

  399,3 tys

  5,9(0.7%)

  222,3 tys

  3,3(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  33,2 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  128,0 tys

  1,9(0.2%)

  261,7 tys

  3,9(0.4%)

  141,1 tys

  2,1(0.2%)

  210,8 tys

  3,1(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  182,3 tys

  2,7(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,5 tys

  0,1(0%)

  12,7 tys

  0,2(0%)

  8,9 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,8 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  10,5 tys

  0,2(0%)

  6,3 tys

  0,1(0%)

  3,7 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  100,0 tys

  1,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  14,9 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,3 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  209,5 tys

  3,1(0.3%)

  9,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat tatrzański - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16 741 mieszkańców powiatu tatrzańskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 8 094 kobiet oraz 8 647 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,0% wykształcenie policealne, 13,2% średnie ogólnokształcące, a 15,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 21,4% mieszkańców powiatu tatrzańskiego, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 26,7% podstawowym ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu tatrzańskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie tatrzańskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,9%) oraz zasadnicze zawodowe (17,8%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (27,5%) oraz zasadnicze zawodowe (25,4%).

  17,8% mieszkańców powiatu tatrzańskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,8% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 718 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,17 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,2% ludności (26,4% wśród dziewczynek i 26,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 94,07.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 90,64.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,5% mieszkańców (13,7% wśród dziewczyn i 13,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22 uczniów. 24 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,1% mieszkańców powiatu tatrzańskiego w wieku potencjalnej nauki (29,7% kobiet i 30,5% mężczyzn).

 • 13,1% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  13,1%
  Województwo
  18,2%
  Cała Polska
  17,9%
 • 14,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 19,3% W miastach
  (wyższe)
 • 8,5% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  30,2%
  Województwo
  33,0%
  Polska
  33,3%
 • 33,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 40,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 22,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,0% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,0%
  woj. małopolskie
  2,6%
  Kraj
  2,7%
 • 2,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,4% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,1% W miastach
  (policealne)
 • 1,1% Na wsi
  (policealne)
 • 13,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  13,2%
  Małopolskie
  12,6%
  Kraj
  12,4%
 • 15,9% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,2% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,8% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  15,1%
  woj. małopolskie
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 14,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,1% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 12,8% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 21,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. tatrzański
  21,4%
  Województwo
  24,2%
  Cała Polska
  22,9%
 • 17,8% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 18,9% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. tatrzański
  6,4%
  Małopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 5,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,1% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 7,4% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 26,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  26,7%
  woj. małopolskie
  18,1%
  Cały kraj
  19,3%
 • 25,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 27,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,9% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 35,4% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 2,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat tatrzański
  2,1%
  Województwo
  1,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,5% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,6% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 718 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat tatrzański
  718,0
  Województwo
  820,0
  Polska
  811,0
 • 1,17 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. tatrzański
  1,17
  Województwo
  0,99
  Cały kraj
  1,01
 •  
 • 118,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 118,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 41,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 40,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 94,07 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  94,07
  woj. małopolskie
  96,08
  Cały kraj
  96,62
 • 89,21 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. tatrzański
  89,21
  Województwo
  93,17
  Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat tatrzański) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat tatrzański) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat tatrzański
  15,0
  woj. małopolskie
  17,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 • 4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4
 •  
 • 355,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 299,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 56,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 4,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 90,64 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat tatrzański
  90,64
  Małopolskie
  98,59
  Cała Polska
  100,01
 • 84,50 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  84,50
  Województwo
  93,36
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat tatrzański) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat tatrzański) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. tatrzański
  19,0
  woj. małopolskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 19 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 10 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 10
 •  
 • 182,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 129,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 52,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie tatrzańskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  22,0
  Województwo
  27,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 22 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 22
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 6 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 6
 • 15 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 15
 • 37,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 28,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 1,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  24,0
  Województwo
  24,0
  Cały kraj
  24,0
 • 24 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 24
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 21 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
 • 21
 • 81,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 53,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,1% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat tatrzański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat tatrzański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat tatrzański, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tatrzański - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie tatrzańskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie tatrzańskim znajdowało się 38 hoteli (4 ★★★★★, 9 ★★★★, 20 ★★★, 4 ★★, 1 ), 0 moteli oraz 29 pensjonatów (3 ★★★★, 16 ★★★, 3 ★★, 1 , 6 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 29 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 20
  • domy wycieczkowe: 2
  • schroniska: 6
  • schroniska młodzieżowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 46 (całoroczne: 41)
  • ośrodki kolonijne: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 13
  • domy pracy twórczej: 6
  • zespoły domków turystycznych: 3 (całoroczne: 2)
  • kempingi: 3 (całoroczne: 1)
  • pokoje gościnne: 320 (całoroczne: 228)
  • kwatery agroturystyczne: 24 (całoroczne: 14)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 12


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 56
  • drzwi automatycznie otwierane: 31
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 45
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 51


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 86 (liczba sal: 181, liczba miejsc: 13 395)
  • z nagłośnieniem: 75
  • z projektorem multimedialnym: 76
  • z zestawem do wideokonferencji: 29
  • z obsługą techniczną: 49
  • z ekranem: 85
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 81
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 75
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 356


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie tatrzańskim: 7 (publiczne: 6, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 3 (przystosowane wejście do budynku: 3, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W powiecie tatrzańskim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 850 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 376 (uczestnicy: 76 330)
  • wystawy: 37 (uczestnicy: 6 900)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 23 (uczestnicy: 23 500)
  • koncerty: 34 (uczestnicy: 7 900)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 9 (uczestnicy: 450)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 18 (uczestnicy: 2 750)
  • konkursy: 153 (uczestnicy: 10 770)
  • pokazy teatralne: 49 (uczestnicy: 11 340)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 300)
  • warsztaty: 46 (uczestnicy: 2 170)
  • inne: 5 (uczestnicy: 10 250)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 53 (członkowie: 989)
  • plastyczne/techniczne: 46 (członkowie: 685)
  • taneczne: 1 (członkowie: 100)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 50)
  • koło gospodyń wiejskich: 2 (członkowie: 128)
  • inne: 2 (członkowie: 26)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 3
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 4
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 46 (członkowie: 1 051)
  • teatralne: 1 (członkowie: 55)
  • muzyczne - instrumentalne: 12 (członkowie: 76)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 30)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 28 (członkowie: 790)
  • taneczne: 3 (członkowie: 100)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie tatrzańskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 532 miejscami na widowni. Odbyło się 3 038 seansów, na które przyszło 111 545 widzów, w tym 716 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 22 625 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie tatrzańskim siedzibę miał 1 teatr (teatr dramatyczny: 1). Odbyło się 167 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 17 718 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w powiecie tatrzańskim miał 1 teatr. Odbyło się 145 przedstawień, na które przyszło 13 727 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie tatrzańskim działały 3 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 223 871 zwiedzających, co daje 32 949 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie tatrzańskim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 267 393 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 37 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 7 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 17 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 244 169 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 71
  • dostępne dla czytelników: 48
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 48
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 15
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 14
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 17
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 4
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 18
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Biblioteki naukowe w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie tatrzańskim działały 3 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 107 085 wolumenów w tym ziobry specjalne: 82 230. Odnotowano 668 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 9 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 64 828 wolumenów. Odnotowano 888 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 3
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1


 • Kluby sportowe w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie tatrzańskim działały 34 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 2 361 członków. Zarejestrowano 2 163 ćwiczących (mężczyźni: 1 524, kobiety: 639, chłopcy do lat 18: 1 082, dziewczęta do lat 18: 495). Aktywne były 63 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (68), instruktora sportowego (29) oraz inne osoby (11).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie tatrzańskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tatrzański - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat tatrzański i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 126 wypadków drogowych w powiecie tatrzańskim odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 171 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 185,6 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 2,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 5,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 425,7 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie tatrzańskim zarejestrowanych było 40 174 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 28 241 samochodów osobowych (415,9 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 4 399 samochodów ciężarowych (66,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 491 autobusów (7,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 145 ciągników siodłowych (2,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 2 202 motocykli (32,4 - wartość porównywalna do wartości dla województwa małopolskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 16,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 17,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 18,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 17,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 18,8 lat.


  W 2017 roku w powiecie tatrzańskim znajdowały się 3 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 561 taksówek oraz 561 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 126 Wypadki drogowe
 • 2 Ofiary śmiertelne
 • 171 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie tatrzańskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 185,60 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  185,6
  Województwo
  116,5
  Polska
  87,6
 • 2,94 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. tatrzański
  2,9
  Województwo
  5,5
  Kraj
  7,9
 • 4,98 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  5,0
  Województwo
  7,8
  Cała Polska
  10,6
 • 425,65 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. tatrzański
  425,7
  Małopolskie
  200,8
  Kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 40 174 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie tatrzańskim w 2016 roku
 • 28 241 Samochody osobowe
 • 4 399 Samochody ciężarowe
 • 230 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 491 Autobusy
 • 467 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 145 Ciągniki samochodowe
 • 145   Ciągniki siodłowe
 • 4 229 Ciągniki rolnicze
 • 2 202 Motocykle
 • 665   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 1 877 Motorowery
 • 28 241Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie tatrzańskim
 • Samochody osobowe w powiecie tatrzańskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 415,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  415,9
  woj. małopolskie
  534,6
  Cały kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg4 529
  • 1400-1649 kg7 351
  • 1650-1899 kg6 791
  • 1900 kg i więcej9 570
 • 4 529 do 1399 kg
 • 7 351 1400-1649 kg
 • 6 791 1650-1899 kg
 • 9 570 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 9 384 do 1399 cm3
 • 9 384
 • 14 639 1400-1999 cm3
 • 14 639
 • 4 218 2000 i więcej cm3
 • 4 218
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie tatrzańskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna14 260
  • olej napędowy11 097
  • gaz (LPG)2 834
  • pozostałe50
 • 14 260 benzyna
 • 11 097 olej napędowy
 • 2 834 gaz (LPG)
 • 50 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 577 do 1 roku
 • 577
 • 307 2 lata
 • 307
 • 358 3 lata
 • 358
 • 1 017 4-5 lat
 • 1 017
 • 1 368 6-7 lat
 • 1 368
 • 2 365 8-9 lat
 • 2 365
 • 2 627 10-11 lat
 • 2 627
 • 5 832 12-15 lat
 • 5 832
 • 7 460 16-20 lat
 • 7 460
 • 2 858 21-25 lat
 • 2 858
 • 1 414 26-30 lat
 • 1 414
 • 2 058 31 lat i więcej
 • 2 058
 • 16,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie tatrzańskim
 • Tutaj
  16,1 lat
  Małopolskie
  17,6 lat
  Cały kraj
  17,9 lat
 • 4 399Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie tatrzańskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie tatrzańskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 66,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat tatrzański
  66,9
  woj. małopolskie
  86,8
  Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 2 681 do 999 kg
 • 2 681
 • 1 086 1000-1499 kg
 • 1 086
 • 265 1500-2999 kg
 • 265
 • 16 3000-3499 kg
 • 16
 • 46 3500-4999 kg
 • 46
 • 98 5000-6999 kg
 • 98
 • 93 7000-9999 kg
 • 93
 • 93 10000-14999 kg
 • 93
 • 21 15000 kg i więcej
 • 21
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna744
  • olej napędowy3 458
  • gaz (LPG)190
  • pozostałe7
 • 744 benzyna
 • 3 458 olej napędowy
 • 190 gaz (LPG)
 • 7 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 62 do 1 roku
 • 62
 • 63 2 lata
 • 63
 • 55 3 lata
 • 55
 • 159 4-5 lat
 • 159
 • 290 6-7 lat
 • 290
 • 371 8-9 lat
 • 371
 • 310 10-11 lat
 • 310
 • 863 12-15 lat
 • 863
 • 966 16-20 lat
 • 966
 • 415 21-25 lat
 • 415
 • 293 26-30 lat
 • 293
 • 552 31 lat i więcej
 • 552
 • 17,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie tatrzańskim
 • Tutaj
  17,2 lat
  Małopolskie
  17,7 lat
  Cały kraj
  18,2 lat
 • 491Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie tatrzańskim
 • Autobusy w powiecie tatrzańskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 7,2 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,2
  Małopolskie
  3,6
  Polska
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17
  • olej napędowy472
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe0
 • 17 benzyna
 • 472 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 12 6-7 lat
 • 12
 • 19 8-9 lat
 • 19
 • 24 10-11 lat
 • 24
 • 91 12-15 lat
 • 91
 • 204 16-20 lat
 • 204
 • 71 21-25 lat
 • 71
 • 36 26-30 lat
 • 36
 • 34 31 lat i więcej
 • 34
 • 18,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie tatrzańskim
 • pow. tatrzański
  18,8 lat
  Województwo
  19,7 lat
  Kraj
  20,5 lat
 • 145Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie tatrzańskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie tatrzańskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,1 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,1
  woj. małopolskie
  6,8
  Cały kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy145
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe0
 • 0 benzyna
 • 145 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 13 8-9 lat
 • 13
 • 10 10-11 lat
 • 10
 • 41 12-15 lat
 • 41
 • 40 16-20 lat
 • 40
 • 19 21-25 lat
 • 19
 • 13 26-30 lat
 • 13
 • 5 31 lat i więcej
 • 5
 • 17,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie tatrzańskim
 • Powiat
  17,1 lat
  woj. małopolskie
  11,8 lat
  Cały kraj
  11,9 lat
 • 2 202Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie tatrzańskim
 • Motocykle w powiecie tatrzańskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 32,4 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat tatrzański
  32,4
  Małopolskie
  33,1
  Cały kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 102 do 1 roku
 • 102
 • 42 2 lata
 • 42
 • 26 3 lata
 • 26
 • 66 4-5 lat
 • 66
 • 112 6-7 lat
 • 112
 • 182 8-9 lat
 • 182
 • 160 10-11 lat
 • 160
 • 289 12-15 lat
 • 289
 • 281 16-20 lat
 • 281
 • 209 21-25 lat
 • 209
 • 377 26-30 lat
 • 377
 • 356 31 lat i więcej
 • 356
 • 18,8 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie tatrzańskim
 • Powiat
  18,8 lat
  woj. małopolskie
  22,9 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie tatrzańskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 55,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat tatrzański
  55,1 km
  woj. małopolskie
  326,7 km
  Kraj
  388,2 km
 • 0,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  0,4 km
  Małopolskie
  1,5 km
  Cały kraj
  3,2 km
 • 561 Liczba licencji na taksówki
 • 561 Liczba taksówek