Powiat tatrzański w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat tatrzański - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 67 719 Liczba mieszkańców
 • 472 km2 Powierzchnia
 • 144 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 42,5% Stopa urbanizacji
 • Piotr Bąk Starosta
 • ul. Ciągłówka 11, 34-500 Zakopane Adres starostwa powiatowego
 • KTT Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie tatrzańskim (1)
 • Zakopane
Powiat tatrzański na mapie
Identyfikatory
 • 1217 TERYT (TERC)
Herb powiatu tatrzańskiego
powiat tatrzański herb
Flaga powiatu tatrzańskiego
powiat tatrzański flaga

powiat tatrzański - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem
(018)202-09-10
(018)202-09-12
ul. Nowotarska 45
34-500 Zakopane
Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem
(018)202-34-00
(018)202-34-25
ul. Jagiellońska 32
34-500 Zakopane
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zakopanem
(018)201-59-35
(018)202-08-50
ul. Chramcówki 15
34-500 Zakopane
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem
(018)206-86-97
(018)206-84-10
ul. Chramcówki 19
34-500 Zakopane
Starostwo Powiatowe w Zakopanem
(18) 201-71-00
(18) 201-71-04
ul. Chramcówki
34-500 Zakopane

Powiat tatrzański - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat tatrzański ma 67 719 mieszkańców, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 3,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu tatrzańskiego w 2050 roku wynosi 68 843, z czego 35 268 to kobiety, a 33 575 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu tatrzańskiego zawarli w 2021 roku 306 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,9% mieszkańców powiatu tatrzańskiego jest stanu wolnego, 54,3% żyje w małżeństwie, 6,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat tatrzański ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -165. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,43 na 1000 mieszkańców powiatu tatrzańskiego. W 2021 roku urodziło się 633 dzieci, w tym 46,3% dziewczynek i 53,7% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 284 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 39,5% zgonów w powiecie tatrzańskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,8% zgonów w powiecie tatrzańskim były nowotwory, a 2,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu tatrzańskiego przypada 11.75 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 492 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 663 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu tatrzańskiego -171. W tym samym roku 26 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 17.

  59,6% mieszkańców powiatu tatrzańskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu tatrzańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67 719 Liczba mieszkańców
 • 35 018 Kobiety
 • 32 701 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie tatrzańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie tatrzańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie tatrzańskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu tatrzańskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68 843 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 35 268 Kobiety
 • 33 575 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie tatrzańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie tatrzańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie tatrzańskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu tatrzańskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. tatrzański
  41,4 lat
  Małopolskie
  41,2 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 43,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat tatrzański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu tatrzańskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat tatrzański,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat tatrzański,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat tatrzański,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 30,9% Kawalerowie/Panny
 • powiat tatrzański
  30,9%
  Województwo
  30,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 26,6% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,3% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  54,3%
  woj. małopolskie
  56,1%
  Polska
  54,0%
 • 53,6% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,9% Wdowcy/Wdowy
 • pow. tatrzański
  7,9%
  Małopolskie
  7,7%
  Kraj
  8,5%
 • 12,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  6,6%
  Małopolskie
  5,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,2% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,4% Nieustalone
 • Powiat
  0,4%
  woj. małopolskie
  0,3%
  Kraj
  0,7%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie tatrzańskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,5
  woj. małopolskie
  4,9
  Cała Polska
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,5
  Województwo
  1,3
  Kraj
  1,6
 • 306 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie tatrzańskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -165 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -99 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -66 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,43 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat tatrzański
  -2,4
  Województwo
  -2,2
  Cała Polska
  -4,9
 • -6,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 0,3 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie tatrzańskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie tatrzańskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie tatrzańskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie tatrzańskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 633 Urodzenia żywe
 • 293 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 340 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,3%
  53,7%
 • 9,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. tatrzański
  9,3
  woj. małopolskie
  9,8
  Cała Polska
  8,7
 • 39,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  39,9
  Województwo
  41,1
  Cała Polska
  37,5
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 57 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 57
 • 100 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 284 g Średnia waga noworodków
 • 3 223 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 336 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 284 g
  Małopolskie
  3 319 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 46 Waga 4000g - 4499g
 • 46
 • 172 Waga 3500g - 3999g
 • 172
 • 260 Waga 3000g - 3499g
 • 260
 • 108 Waga 2500g - 2999g
 • 108
 • 29 Waga 2000g - 2499g
 • 29
 • 6 Waga 1500g - 1999g
 • 6
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 3 Waga poniżej 600g
 • 3
 • 1,40 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. tatrzański
  1,40
  Województwo
  1,39
  Polska
  1,32
 • 0,65 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,65
  Województwo
  0,68
  Cały kraj
  0,64
 • 0,79 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  0,79
  Małopolskie
  0,82
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie tatrzańskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 798 Zgony
 • 392 Kobiety
  (Zgony)
 • 406 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,1%
  50,9%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 75,0%
  25,0%
 • 11,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,8
  woj. małopolskie
  12,0
  Kraj
  13,6
 • 126,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat tatrzański
  126,1
  Województwo
  122,4
  Cała Polska
  156,7
 • 6,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  6,3
  woj. małopolskie
  3,0
  Cały kraj
  3,9
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat tatrzański
  3,0
  Województwo
  2,9
  Cały kraj
  3,6
 • 1,1 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,1
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie tatrzańskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 39,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat tatrzański
  39,5%
  Małopolskie
  38,1%
  Cały kraj
  34,8%
 • 18,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. tatrzański
  18,8%
  woj. małopolskie
  21,2%
  Cała Polska
  19,6%
 • 2,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  2,6%
  woj. małopolskie
  5,0%
  Cała Polska
  5,4%
 • 149 Zgony spowodowane COVID-19
 • 8,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  8,8
  Cała Polska
  13,3
 • 70,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  70,4
  Cała Polska
  74,4
 • 224,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat tatrzański
  224,3
  Województwo
  251,3
  Polska
  268,1
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  231,7
  Cały kraj
  246,5
 • 471,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 488,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 451,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  471,0
  Małopolskie
  452,3
  Kraj
  475,8
 • 50,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 72,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  50,8
  woj. małopolskie
  60,9
  Polska
  70,6
 • 14,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  14,5
  woj. małopolskie
  31,1
  Polska
  32,6
 • 8,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat tatrzański
  8,7
  Małopolskie
  6,6
  Cały kraj
  6,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,8%
  Województwo
  0,6%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie tatrzańskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21 Osoby w zamachach samobójczych
 • 3 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 18 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 10 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 11 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 31 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  31,0
  woj. małopolskie
  36,0
  Cały kraj
  36,0
 • 18 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  18,0
  woj. małopolskie
  12,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 11 powieszenie się
 • 11
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 7 powieszenie się
 • 7
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 11 nieustalona
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 problemy w szkole lub pracy
 • 1
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 6 nieustalona
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 7 30-49 lat
 • 7
 • 2 50-60 lat
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu7
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony13
 • 0 trzeźwy
 • 7 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 13 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony11
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 11 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 10 kawaler/panna
 • 10
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • 1 separacja
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 3 żonaty/zamężna
 • 3
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 separacja
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe1
  • nieustalony17
 • 0 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 1 wyższe
 • 17 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe1
  • nieustalony10
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 1 wyższe
 • 10 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 11 nieustalony
 • 11
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 492 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 263 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 229 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 26 Zameldowania z zagranicy
 • 12 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 14 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 663 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 348 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 315 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -154 Saldo migracji
 • -78 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -76 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -171 Saldo migracji wewnętrznych
 • -85 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -86 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 17 Saldo migracji zagranicznych
 • 7 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 10 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie tatrzańskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 17,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat tatrzański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tatrzański - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie tatrzańskim oddano do użytku 311 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,59 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie tatrzańskim to 25 656 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 377 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  73,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 27,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie tatrzańskim to 4,58 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie tatrzańskim to 130,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,26% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 92,63% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,64% mieszkań posiada łazienkę, 72,42% korzysta z centralnego ogrzewania, a 7,20% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie tatrzańskim 279 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 10 520 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 10 588 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 42 transakcje (mediana cen - 9 746 zł/m2, średnia - 10 120 zł/m2), a na rynku wtórnym 237 transakcji rynkowych (mediana cen - 10 738 zł/m2, średnia - 10 677 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 10 520 zł
 • Tutaj
  10 520 zł
  woj. małopolskie
  7 296 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 10 520 zł Ogółem
 • 10 520 zł
 • 10 462 zł do 40 m2
 • 10 462 zł
 • 11 007 zł od 40,1 do 60 m2
 • 11 007 zł
 • 9 502 zł od 60,1 do 80 m2
 • 9 502 zł
 • 9 537 zł od 80,1 m2
 • 9 537 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 10 588 zł
 • pow. tatrzański
  10 588 zł
  Małopolskie
  7 250 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 10 588 zł Ogółem
 • 10 588 zł
 • 11 274 zł do 40 m2
 • 11 274 zł
 • 11 095 zł od 40,1 do 60 m2
 • 11 095 zł
 • 10 328 zł od 60,1 do 80 m2
 • 10 328 zł
 • 9 336 zł od 80,1 m2
 • 9 336 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 279
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m295
  • od 40,1 do 60 m2117
  • od 60,1 do 80 m237
  • od 80,1 m230
 • 95 do 40 m2
 • 117 od 40,1 do 60 m2
 • 37 od 60,1 do 80 m2
 • 30 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie tatrzańskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 9 746 zł
 • powiat tatrzański
  9 746 zł
  Województwo
  7 331 zł
  Cała Polska
  5 761 zł
 • 9 746 zł Ogółem
 • 9 746 zł
 • 9 512 zł do 40 m2
 • 9 512 zł
 • 10 754 zł od 40,1 do 60 m2
 • 10 754 zł
 • 10 709 zł od 60,1 do 80 m2
 • 10 709 zł
 • 6 897 zł od 80,1 m2
 • 6 897 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 10 120 zł
 • Powiat
  10 120 zł
  Województwo
  7 424 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 10 120 zł Ogółem
 • 10 120 zł
 • 10 024 zł do 40 m2
 • 10 024 zł
 • 10 501 zł od 40,1 do 60 m2
 • 10 501 zł
 • 11 841 zł od 60,1 do 80 m2
 • 11 841 zł
 • 9 515 zł od 80,1 m2
 • 9 515 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 42
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m219
  • od 40,1 do 60 m213
  • od 60,1 do 80 m23
  • od 80,1 m27
 • 19 do 40 m2
 • 13 od 40,1 do 60 m2
 • 3 od 60,1 do 80 m2
 • 7 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 10 738 zł
 • Powiat
  10 738 zł
  woj. małopolskie
  7 202 zł
  Polska
  4 694 zł
 • 10 738 zł Ogółem
 • 10 738 zł
 • 11 319 zł do 40 m2
 • 11 319 zł
 • 11 040 zł od 40,1 do 60 m2
 • 11 040 zł
 • 9 475 zł od 60,1 do 80 m2
 • 9 475 zł
 • 9 860 zł od 80,1 m2
 • 9 860 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 10 677 zł
 • pow. tatrzański
  10 677 zł
  woj. małopolskie
  7 027 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 10 677 zł Ogółem
 • 10 677 zł
 • 11 605 zł do 40 m2
 • 11 605 zł
 • 11 169 zł od 40,1 do 60 m2
 • 11 169 zł
 • 10 197 zł od 60,1 do 80 m2
 • 10 197 zł
 • 9 276 zł od 80,1 m2
 • 9 276 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 237
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m276
  • od 40,1 do 60 m2104
  • od 60,1 do 80 m234
  • od 80,1 m223
 • 76 do 40 m2
 • 104 od 40,1 do 60 m2
 • 34 od 60,1 do 80 m2
 • 23 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 25 656 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 377,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat tatrzański
  377,00
  Województwo
  363,30
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 93,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. tatrzański
  93,40 m2
  woj. małopolskie
  79,00 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 35,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  35,20 m2
  Województwo
  28,70 m2
  Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,71 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. tatrzański
  4,71
  woj. małopolskie
  3,91
  Polska
  3,82
 • 2,65 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,65
  Małopolskie
  2,75
  Polska
  2,55
 • 0,56 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,56
  Małopolskie
  0,70
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 311 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,59 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat tatrzański
  4,59
  woj. małopolskie
  6,43
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 425 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,58 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  4,58
  Województwo
  4,02
  Kraj
  3,90
 • 21,04 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  21,04
  woj. małopolskie
  25,89
  Polska
  24,07
 • 40 606 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 130,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. tatrzański
  130,6 m2
  woj. małopolskie
  98,4 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,60 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  0,60 m2
  Województwo
  0,63 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 96,26% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  96,26%
  Województwo
  97,03%
  Kraj
  96,97%
 • 92,63% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  92,63%
  Województwo
  95,28%
  Polska
  94,01%
 • 89,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  89,64%
  woj. małopolskie
  93,52%
  Cała Polska
  91,78%
 • 72,42% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  72,42%
  Małopolskie
  83,12%
  Kraj
  83,08%
 • 7,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat tatrzański
  7,20%
  woj. małopolskie
  64,65%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat tatrzański - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie tatrzańskim na 1000 mieszkańców pracuje 160osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 64,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 36,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie tatrzańskim wynosiło w 2021 roku 7,1% (6,5% wśród kobiet i 7,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tatrzańskim wynosiło 5 056,45 PLN, co odpowiada 84.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu tatrzańskiego 2 258 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 845 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 587.

  38,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu tatrzańskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 5,6% w przemyśle i budownictwie, a 24,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 160 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat tatrzański
  160,0
  woj. małopolskie
  255,0
  Cały kraj
  257,0
 • 7,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,5% Kobiety
 • 7,6% Mężczyźni
 • Powiat
  7,1%
  Małopolskie
  4,5%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie tatrzańskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie tatrzańskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie tatrzańskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 056 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 056 PLN
  woj. małopolskie
  6 047 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie tatrzańskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 2 258 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 845 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • 587 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,26 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 38,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 30,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 48,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 5,6% Przemysł i budownictwo
 • 2,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 9,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 24,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 26,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,8% Pozostałe
 • 37,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 19,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie tatrzańskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 10 806 Pracujący ogółem
 • 6 915 Kobiety
 • 3 891 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie tatrzańskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,6% W wieku produkcyjnym
 • 54,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat tatrzański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 67,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  67,9
  Małopolskie
  67,1
  Kraj
  69,0
 • 35,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  35,9
  Województwo
  35,0
  Cała Polska
  38,2
 • 112,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  112,1
  Województwo
  109,4
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat tatrzański - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie tatrzańskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 11 959 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 9 521 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 963 nowe podmioty, a 475 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (1 011) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (707) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (998) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (401) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie tatrzańskim najwięcej (807) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (11 682) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,5% (54) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 16,9% (2 023) podmiotów, a 82,6% (9 882) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie tatrzańskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (33.5%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (13.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 11 959 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 54 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 023 Przemysł i budownictwo
 • 9 882 Pozostała działalność
 • 963 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie tatrzańskim w 2021 roku
 • 475 Podmioty wyrejestrowane w powiecie tatrzańskim w 2021 roku
 • 9 521 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 682 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 11 682
 • 248 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 248
 • 28 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 28
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 11 958 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 11 958
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 Spółdzielnie ogółem
 • 10
 • 624 Spółki handlowe ogółem
 • 624
 • 18  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 18
 • 7  Spółki handlowe - akcyjne
 • 7
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 449  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 449
 • 15    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 15
 • 807 Spółki cywilne ogółem
 • 807
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 521 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 185 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 3 185
 • 1 324 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 324
 • 1 165 Budownictwo
 • 1 165
 • 836 Transport i gospodarka magazynowa
 • 836
 • 579 Przetwórstwo przemysłowe
 • 579
 • 564 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 564
 • 445 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 445
 • 399 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 399
 • 267 Pozostała działalność
 • 267
 • 191 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 191
 • 177 Edukacja
 • 177
 • 125 Informacja i komunikacja
 • 125
 • 112 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 112
 • 93 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 93
 • 38 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 38
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • 7 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 7
 • 5 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 5
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tatrzański - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie tatrzańskim stwierdzono 1 786 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 26,30 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie tatrzańskim wynosi 75,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu tatrzańskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 12,39 (wykrywalność 84%) oraz o charakterze kryminalnym - 10,84 (wykrywalność 59%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 10,38 (51%), drogowe - 2,09 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,66 (77%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat tatrzański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 786 Przestępstwa ogółem
 • 1 786
 • 736 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 736
 • 841 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 841
 • 142 Przestępstwa drogowe
 • 142
 • 45 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 45
 • 705 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 705
 • 26,30 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  26,30
  woj. małopolskie
  20,48
  Kraj
  21,51
 • 10,84 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  10,84
  Małopolskie
  10,79
  Kraj
  12,82
 • 12,39 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  12,39
  woj. małopolskie
  7,08
  Cały kraj
  5,89
 • 2,09 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. tatrzański
  2,09
  Województwo
  1,29
  Cała Polska
  1,85
 • 0,66 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. tatrzański
  0,66
  Małopolskie
  0,25
  Polska
  0,35
 • 10,38 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  10,38
  woj. małopolskie
  9,25
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat tatrzański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat tatrzański
  75%
  Województwo
  76%
  Cały kraj
  71%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat tatrzański
  59%
  Województwo
  70%
  Polska
  64%
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. tatrzański
  84%
  Województwo
  76%
  Cały kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  woj. małopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. tatrzański
  78%
  Województwo
  83%
  Polska
  89%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat tatrzański
  52%
  woj. małopolskie
  57%
  Cała Polska
  53%

Powiat tatrzański - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu tatrzańskiego wyniosła w 2021 roku 80,5 mln złotych, co daje 1,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 1.9% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu tatrzańskiego - 28.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (15.6%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (11%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,7 mln złotych, czyli 13,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu tatrzańskiego wyniosła w 2021 roku 85,1 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 1.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (40.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22.3%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (7.9%). W budżecie powiatu tatrzańskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 251 złotych na mieszkańca (20,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,6 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie tatrzańskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu tatrzańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat tatrzański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu tatrzańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  71,4 mln

  1,1 tys(100%)

  54,0 mln

  796(100%)

  56,2 mln

  828(100%)

  66,3 mln

  976(100%)

  64,0 mln

  940(100%)

  63,2 mln

  927(100%)

  82,3 mln

  1,2 tys(100%)

  80,5 mln

  1,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  19,4 mln

  286(27.2%)

  15,8 mln

  232(29.2%)

  16,8 mln

  248(29.9%)

  15,8 mln

  232(23.8%)

  17,3 mln

  254(27%)

  19,2 mln

  283(30.5%)

  20,3 mln

  299(24.7%)

  22,6 mln

  334(28.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  7,6 mln

  112(10.7%)

  7,9 mln

  117(14.7%)

  7,7 mln

  113(13.7%)

  9,0 mln

  132(13.5%)

  9,7 mln

  143(15.2%)

  10,0 mln

  146(15.8%)

  10,7 mln

  157(13%)

  12,5 mln

  185(15.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  14,0 mln

  206(19.6%)

  1,8 mln

  26,1(3.3%)

  1,7 mln

  25,2(3%)

  5,4 mln

  80,0(8.2%)

  5,4 mln

  79,4(8.5%)

  2,0 mln

  28,8(3.1%)

  15,2 mln

  223(18.5%)

  8,8 mln

  131(11%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  8,1 mln

  119(11.3%)

  7,7 mln

  113(14.2%)

  7,0 mln

  103(12.4%)

  6,9 mln

  101(10.4%)

  6,8 mln

  99,8(10.6%)

  6,7 mln

  98,6(10.6%)

  6,9 mln

  101(8.4%)

  8,0 mln

  119(10%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,8 mln

  70,9(6.7%)

  4,9 mln

  71,6(9%)

  5,0 mln

  72,9(8.8%)

  6,1 mln

  89,0(9.1%)

  5,5 mln

  81,2(8.6%)

  5,8 mln

  84,5(9.1%)

  6,8 mln

  100(8.3%)

  6,7 mln

  99,1(8.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,2 mln

  105(10%)

  7,6 mln

  112(14.1%)

  8,0 mln

  118(14.3%)

  4,5 mln

  65,7(6.7%)

  5,1 mln

  74,7(7.9%)

  6,0 mln

  87,8(9.5%)

  6,0 mln

  88,9(7.3%)

  6,3 mln

  93,0(7.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,2 mln

  17,3(1.6%)

  1,7 mln

  25,6(3.2%)

  2,5 mln

  36,6(4.4%)

  3,2 mln

  47,5(4.9%)

  4,0 mln

  58,6(6.2%)

  2,7 mln

  39,4(4.2%)

  4,0 mln

  58,9(4.9%)

  4,9 mln

  72,7(6.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 mln

  38,4(3.7%)

  2,8 mln

  41,7(5.2%)

  2,5 mln

  36,4(4.4%)

  3,0 mln

  43,9(4.5%)

  2,1 mln

  30,5(3.2%)

  2,6 mln

  38,7(4.2%)

  1,9 mln

  27,3(2.3%)

  2,3 mln

  33,4(2.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,1 mln

  31,0(2.9%)

  1,7 mln

  24,3(3.1%)

  1,5 mln

  21,7(2.6%)

  1,5 mln

  22,1(2.3%)

  1,6 mln

  23,3(2.5%)

  1,4 mln

  20,7(2.2%)

  2,2 mln

  31,7(2.6%)

  2,2 mln

  32,1(2.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,0 mln

  44,6(4.2%)

  1,4 mln

  20,3(2.5%)

  2,7 mln

  39,4(4.8%)

  6,6 mln

  97,3(10%)

  1,6 mln

  23,8(2.5%)

  2,0 mln

  29,8(3.2%)

  3,2 mln

  46,9(3.9%)

  1,1 mln

  16,9(1.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  371,9 tys

  5,5(0.5%)

  281,3 tys

  4,1(0.5%)

  132,0 tys

  1,9(0.2%)

  163,9 tys

  2,4(0.2%)

  422,5 tys

  6,2(0.7%)

  221,7 tys

  3,3(0.4%)

  211,0 tys

  3,1(0.3%)

  239,1 tys

  3,5(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  182,3 tys

  2,7(0.3%)

  182,2 tys

  2,7(0.3%)

  194,4 tys

  2,9(0.3%)

  198,0 tys

  2,9(0.3%)

  198,0 tys

  2,9(0.2%)

  198,0 tys

  2,9(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  83,7 tys

  1,2(0.1%)

  100,7 tys

  1,5(0.2%)

  100,8 tys

  1,5(0.2%)

  100,4 tys

  1,5(0.2%)

  100,2 tys

  1,5(0.2%)

  104,7 tys

  1,5(0.2%)

  111,4 tys

  1,6(0.1%)

  117,3 tys

  1,7(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  391,8 tys

  5,8(0.5%)

  366,8 tys

  5,4(0.7%)

  277,3 tys

  4,1(0.5%)

  214,8 tys

  3,2(0.3%)

  144,1 tys

  2,1(0.2%)

  96,2 tys

  1,4(0.2%)

  40,0 tys

  0,6(0%)

  15,3 tys

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  16,4 tys

  0,2(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  6,7 tys

  0,1(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  10,1 tys

  0,1(0%)

  11,9 tys

  0,2(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  8,5 tys

  0,1(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  522,0 tys

  7,7(0.7%)

  62,5 tys

  0,9(0.1%)

  227,6 tys

  3,4(0.4%)

  59,4 tys

  0,9(0.1%)

  239,2 tys

  3,5(0.4%)

  14,5 tys

  0,2(0%)

  22,9 tys

  0,3(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,8 tys

  0,1(0%)

  15,9 tys

  0,2(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  4,8 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  4,3 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,7 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  47,8 tys

  0,7(0.1%)

  43,6 tys

  0,6(0.1%)

  68,1 tys

  1,0(0.1%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  54,3 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie tatrzańskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu tatrzańskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat tatrzański, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu tatrzańskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  67,3 mln

  992(100%)

  59,2 mln

  872(100%)

  61,0 mln

  899(100%)

  69,3 mln

  1,0 tys(100%)

  63,7 mln

  936(100%)

  72,9 mln

  1,1 tys(100%)

  86,9 mln

  1,3 tys(100%)

  85,1 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  27,3 mln

  402(40.5%)

  25,7 mln

  379(43.5%)

  25,5 mln

  376(41.8%)

  25,5 mln

  375(36.8%)

  24,5 mln

  360(38.5%)

  28,6 mln

  421(39.3%)

  35,4 mln

  520(40.7%)

  34,1 mln

  504(40.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,8 mln

  160(16.1%)

  11,8 mln

  174(20%)

  12,4 mln

  183(20.4%)

  12,7 mln

  187(18.4%)

  15,1 mln

  221(23.7%)

  16,7 mln

  245(22.9%)

  16,3 mln

  239(18.7%)

  19,0 mln

  281(22.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,7 mln

  69,3(7%)

  4,8 mln

  71,0(8.1%)

  5,9 mln

  86,5(9.6%)

  5,0 mln

  74,1(7.3%)

  5,4 mln

  79,3(8.5%)

  5,7 mln

  84,3(7.9%)

  6,7 mln

  99,0(7.7%)

  6,7 mln

  98,7(7.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  9,4 mln

  139(14%)

  2,7 mln

  39,1(4.5%)

  1,2 mln

  17,9(2%)

  4,2 mln

  62,3(6.1%)

  1,9 mln

  27,8(3%)

  4,3 mln

  62,5(5.8%)

  8,9 mln

  131(10.3%)

  6,0 mln

  89,2(7.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  66,9(6.7%)

  4,8 mln

  70,4(8.1%)

  5,6 mln

  82,1(9.1%)

  4,1 mln

  59,9(5.9%)

  4,3 mln

  62,6(6.7%)

  5,2 mln

  75,7(7.1%)

  5,1 mln

  75,6(5.9%)

  5,2 mln

  76,2(6.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,0 mln

  59,2(6%)

  4,0 mln

  58,9(6.8%)

  3,8 mln

  56,0(6.2%)

  7,6 mln

  112(11%)

  2,4 mln

  34,9(3.7%)

  3,5 mln

  52,0(4.9%)

  4,1 mln

  60,0(4.7%)

  3,9 mln

  58,0(4.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  764,7 tys

  11,3(1.1%)

  971,0 tys

  14,3(1.6%)

  2,3 mln

  33,2(3.7%)

  2,8 mln

  41,9(4.1%)

  3,8 mln

  56,4(6%)

  2,4 mln

  34,6(3.2%)

  3,7 mln

  54,3(4.2%)

  3,7 mln

  55,4(4.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,6 mln

  37,8(3.8%)

  2,8 mln

  41,1(4.7%)

  2,4 mln

  35,2(3.9%)

  2,9 mln

  42,7(4.2%)

  2,0 mln

  29,3(3.1%)

  2,6 mln

  37,8(3.5%)

  1,8 mln

  26,5(2.1%)

  2,2 mln

  33,1(2.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  919,2 tys

  13,5(1.4%)

  399,3 tys

  5,9(0.7%)

  222,3 tys

  3,3(0.4%)

  577,1 tys

  8,5(0.8%)

  472,5 tys

  6,9(0.7%)

  259,7 tys

  3,8(0.4%)

  806,2 tys

  11,8(0.9%)

  747,3 tys

  11,0(0.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,0 mln

  14,8(1.5%)

  271,9 tys

  4,0(0.5%)

  356,9 tys

  5,3(0.6%)

  671,8 tys

  9,9(1%)

  735,9 tys

  10,8(1.2%)

  685,6 tys

  10,1(0.9%)

  993,8 tys

  14,6(1.1%)

  426,1 tys

  6,3(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  660,6 tys

  9,7(1%)

  579,1 tys

  8,5(1%)

  552,3 tys

  8,1(0.9%)

  582,5 tys

  8,6(0.8%)

  544,2 tys

  8,0(0.9%)

  567,0 tys

  8,3(0.8%)

  240,2 tys

  3,5(0.3%)

  318,3 tys

  4,7(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  182,3 tys

  2,7(0.3%)

  182,2 tys

  2,7(0.3%)

  187,8 tys

  2,8(0.3%)

  198,0 tys

  2,9(0.3%)

  198,0 tys

  2,9(0.2%)

  198,0 tys

  2,9(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  330,9 tys

  4,9(0.5%)

  214,5 tys

  3,2(0.4%)

  431,1 tys

  6,3(0.7%)

  231,5 tys

  3,4(0.3%)

  191,1 tys

  2,8(0.3%)

  245,2 tys

  3,6(0.3%)

  174,1 tys

  2,6(0.2%)

  172,4 tys

  2,5(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  261,7 tys

  3,9(0.4%)

  141,1 tys

  2,1(0.2%)

  210,8 tys

  3,1(0.3%)

  135,0 tys

  2,0(0.2%)

  137,6 tys

  2,0(0.2%)

  40,9 tys

  0,6(0.1%)

  77,8 tys

  1,1(0.1%)

  74,5 tys

  1,1(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  13,0 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  5,5 tys

  0,1(0%)

  12,7 tys

  0,2(0%)

  8,9 tys

  0,1(0%)

  8,5 tys

  0,1(0%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  8,4 tys

  0,1(0%)

  12,1 tys

  0,2(0%)

  5,7 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,8 tys

  0,0(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  4,4 tys

  0,1(0%)

  4,3 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  3,7 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  3,5 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,0(0%)

  47,8 tys

  0,7(0.1%)

  43,6 tys

  0,6(0.1%)

  68,1 tys

  1,0(0.1%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  54,3 tys

  0,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,2 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat tatrzański - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 152 mieszkańców powiatu tatrzańskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 7 868 kobiet oraz 8 284 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 19,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,8% wykształcenie policealne, 10,6% średnie ogólnokształcące, a 19,0% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,8% mieszkańców powiatu tatrzańskiego, gimnazjalnym 3,8%, natomiast 18,2% podstawowym ukończonym. 3,4% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu tatrzańskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie tatrzańskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (22,6%) oraz średnie zawodowe (19,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,7%) oraz podstawowe ukończone (18,9%).

  W roku 2021 w powiecie tatrzańskim mieściło się 21 przedszkoli, w których do 93 oddziałów uczęszczało 2 044 dzieci (993 dziewczynki oraz 1 051 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie tatrzańskim mieściło się 11 przedszkoli, w których do 39 oddziałów uczęszczało 936 dzieci (459 dziewczynek oraz 477 chłopców). Dostępnych było 907 miejsc.

  17,9% mieszkańców powiatu tatrzańskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,3% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 869 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,04 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 36 szkół podstawowych, w których w 358 oddziałach uczyło się 5 494 uczniów (2 635 kobiet oraz 2 859 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie tatrzańskim placówkę miało 36 szkół podstawowych, w których w 256 oddziałach uczyło się 4 399 uczniów (2 141 kobiet oraz 2 258 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (28,3% wśród dziewczynek i 28,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,3 uczniów.

  W powiecie tatrzańskim znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 33 oddziałach uczyło się 698 uczniów (427 kobiet oraz 271 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 204 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie tatrzańskim placówkę miałp 9 licea ogólnokształcące, w których w 36 oddziałach uczyło się 761 uczniów (429 kobiet oraz 332 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 215 absolwentów.

  W powiecie tatrzańskim znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 25 oddziałach uczyło się 630 uczniów (235 kobiet oraz 395 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,8% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 21,2 uczniów. 25,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,7% mieszkańców powiatu tatrzańskiego w wieku potencjalnej nauki (27,7% kobiet i 27,8% mężczyzn).

 • 19,2% Wykształcenie wyższe
 • powiat tatrzański
  19,2%
  Małopolskie
  26,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 22,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 15,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  32,5%
  Województwo
  34,2%
  Polska
  35,2%
 • 35,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,8% Wykształcenie policealne
 • pow. tatrzański
  2,8%
  woj. małopolskie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,6%
  Województwo
  11,2%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,8% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,0% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,0%
  Województwo
  19,7%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  22,8%
  Województwo
  22,6%
  Polska
  21,2%
 • 18,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. tatrzański
  3,8%
  Województwo
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 3,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  18,2%
  Województwo
  11,0%
  Cała Polska
  12,3%
 • 17,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,4% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. tatrzański
  3,4%
  Małopolskie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,1% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 869 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  869,0
  woj. małopolskie
  901,0
  Cały kraj
  896,0
 • 1,04 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,04
  Małopolskie
  0,88
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 21Przedszkola
 • 25 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 93 Oddziały
 • 36 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 2 055 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat tatrzański) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 044 Dzieci
 • 993 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 051 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,6%
  51,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 60 2 lata i mniej
 • 60
 • 531 3 lata
 • 531
 • 534 4 lata
 • 534
 • 543 5 lata
 • 543
 • 373 6 lat
 • 373
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 30 2 lata i mniej
 • 30
 • 264 3 lata
 • 264
 • 267 4 lata
 • 267
 • 265 5 lata
 • 265
 • 167 6 lat
 • 167
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 30 2 lata i mniej
 • 30
 • 267 3 lata
 • 267
 • 267 4 lata
 • 267
 • 278 5 lata
 • 278
 • 206 6 lat
 • 206
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • 611 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 139,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 138,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 39,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 38,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat tatrzański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 353 Oddziały
 • 5 487 Uczniowie
 • 2 633 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 854 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,0%
  52,0%
 • 711 Uczniowie w 1 klasie
 • 341 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 370 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 623 Absolwenci
 • 312 Kobiety
  (absolwenci)
 • 311 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5 Oddziały
 • 7 Uczniowie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,6%
  71,4%
 •  
 • 15,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat tatrzański
  15,3
  woj. małopolskie
  16,5
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,3
 • 15,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,3
 • 15,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,5
 • 1,4 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 1,4
 •  
 • 522,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 413,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 108,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat tatrzański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 29 Oddziały
 • 667 Uczniowie
 • 409 Kobiety
  (uczniowie)
 • 258 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 61,3%
  38,7%
 • 167 Uczniowie w 1 klasie
 • 95 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 72 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 171 Absolwenci
 • 90 Kobiety
  (absolwenci)
 • 81 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 4 Oddziały
 • 31 Uczniowie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,1%
  41,9%
 • 33 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 16 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  21,2
  Małopolskie
  26,8
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 62,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 41,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 21,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat tatrzański) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 156 Uczniowie w 1 klasie
 • 52 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 104 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  25,2
  Małopolskie
  20,9
  Polska
  19,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat tatrzański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat tatrzański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat tatrzański, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tatrzański - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie tatrzańskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie tatrzańskim znajdowało się 47 hoteli (4 ★★★★★, 11 ★★★★, 26 ★★★, 4 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 26 pensjonatów (2 ★★★★, 14 ★★★, 3 ★★, 2 , 5 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 35 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 23
  • domy wycieczkowe: 2
  • schroniska: 7
  • schroniska młodzieżowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 43 (całoroczne: 41)
  • ośrodki kolonijne: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 13
  • domy pracy twórczej: 4
  • zespoły domków turystycznych: 3 (całoroczne: 2)
  • kempingi: 3 (całoroczne: 1)
  • pokoje gościnne: 278 (całoroczne: 211)
  • kwatery agroturystyczne: 13 (całoroczne: 10)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 11 (całoroczne: 10)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 57
  • drzwi automatycznie otwierane: 35
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 50
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 55


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 82 (liczba sal: 183, liczba miejsc: 14 018)
  • z nagłośnieniem: 71
  • z projektorem multimedialnym: 69
  • z zestawem do wideokonferencji: 26
  • z obsługą techniczną: 47
  • z ekranem: 68
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 67
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 50
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 307


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie tatrzańskim: 7 (publiczne: 6, prywatne: 1), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie tatrzańskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 650 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 277 (uczestnicy: 22 992)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 52)
  • wystawy: 18 (uczestnicy: 2 870)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 20 (uczestnicy: 3 986)
  • koncerty: 23 (uczestnicy: 4 130)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 19 (uczestnicy: 1 195)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 12 (uczestnicy: 1 600)
  • konkursy: 26 (uczestnicy: 2 155)
  • pokazy teatralne: 11 (uczestnicy: 1 274)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 100)
  • warsztaty: 143 (uczestnicy: 1 330)
  • inne: 3 (uczestnicy: 4 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 51 (członkowie: 775)
  • plastyczne/techniczne: 45 (członkowie: 675)
  • taneczne: 1 (członkowie: 10)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 24)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 1 (członkowie: 30)
  • inne: 3 (członkowie: 36)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 7 (absolwenci: 58)
  • języków obcych: 1 (absolwenci: 20)
  • nauki gry na instrumentach: 6 (absolwenci: 38)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 4
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 3
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 50 (członkowie: 1 764)
  • teatralne: 1 (członkowie: 58)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 191)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 18)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 38 (członkowie: 1 442)
  • taneczne: 3 (członkowie: 55)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie tatrzańskim działały 2 kina posiadające 2 sale z 532 miejscami na widowni. Odbyło się 1 071 seansów, na które przyszło 31 364 widzów, w tym 178 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 5 500 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Teatry w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie tatrzańskim siedzibę miał 1 teatr (teatr dramatyczny: 1). Odbyło się 88 przedstawień/widowisk w stałych salach teatralnych, na które przyszło 4 818 widzów.

  Dla porównania w 2009 roku siedzibę w powiecie tatrzańskim miał 1 teatr. Odbyło się 145 przedstawień, na które przyszło 13 727 widzów.

  Przedstawienia teatralne i widzowie w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie tatrzańskim działały 2 muzea łącznie z oddziałami (oddziały: 1). Odnotowano 84 562 zwiedzających, co daje 12 454 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie tatrzańskim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 292 948 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 36 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 17 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 244 169 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 71
  • dostępne dla czytelników: 42
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 42
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 8
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 18
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 7


 • Biblioteki naukowe w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie tatrzańskim działały 3 biblioteki i filie naukowe posiadające księgozbiór liczący 110 136 wolumenów w tym ziobry specjalne: 97 035. Odnotowano 291 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 8 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 64 828 wolumenów. Odnotowano 888 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 18
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie tatrzańskim działały 34 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 2 361 członków. Zarejestrowano 2 163 ćwiczących (mężczyźni: 1 524, kobiety: 639, chłopcy do lat 18: 1 082, dziewczęta do lat 18: 495). Aktywne były 63 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (68), instruktora sportowego (29) oraz inne osoby (11).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie tatrzańskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat tatrzański - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat tatrzański i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 75 wypadków drogowych w powiecie tatrzańskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 84 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 110,8 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 7,4 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 3,9 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 174,6 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie tatrzańskim zarejestrowanych było 50 982 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 35 195 samochodów osobowych (517,2 na każdy 1000 mieszkańców - znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski), 5 480 samochodów ciężarowych (83,1 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 603 autobusów (8,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 176 ciągników siodłowych (2,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 3 921 motocykli (57,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,6 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 19,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 23,1 lat.


  W 2021 roku w powiecie tatrzańskim znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 751 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 724 licencje na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie tatrzańskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 75 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 5 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 84 Ranni
  (rok 2021)
 • 25 Lekko ranni
 • 59 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie tatrzańskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 110,75 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. tatrzański
  110,8
  Województwo
  65,7
  Kraj
  59,9
 • 7,38 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  7,4
  woj. małopolskie
  4,2
  Cały kraj
  5,9
 • 124,04 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  124,0
  woj. małopolskie
  76,0
  Cały kraj
  69,4
 • 3,92 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • powiat tatrzański
  3,9
  Małopolskie
  5,7
  Cały kraj
  7,6
 • 174,57 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Powiat
  174,6
  woj. małopolskie
  92,8
  Polska
  80,2
 • 6,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat tatrzański
  6,7
  woj. małopolskie
  6,4
  Kraj
  9,8
 • 112,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  112,0
  Małopolskie
  115,7
  Cały kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 50 982 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie tatrzańskim w 2020 roku
 • 35 195 Samochody osobowe
 • 5 480 Samochody ciężarowe
 • 156 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 603 Autobusy
 • 704 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 176 Ciągniki samochodowe
 • 176   Ciągniki siodłowe
 • 4 903 Ciągniki rolnicze
 • 3 921 Motocykle
 • 1 255   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 2 161 Motorowery
 • 35 195Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie tatrzańskim
 • Samochody osobowe w powiecie tatrzańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 517,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  517,2
  woj. małopolskie
  617,9
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg5 197
  • 1400-1649 kg7 744
  • 1650-1899 kg8 230
  • 1900 kg i więcej14 024
 • 5 197 do 1399 kg
 • 7 744 1400-1649 kg
 • 8 230 1650-1899 kg
 • 14 024 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 11 506 do 1399 cm3
 • 11 506
 • 18 161 1400-1999 cm3
 • 18 161
 • 5 528 2000 i więcej cm3
 • 5 528
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie tatrzańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna17 606
  • olej napędowy13 966
  • gaz (LPG)3 093
  • pozostałe530
 • 17 606 benzyna
 • 13 966 olej napędowy
 • 3 093 gaz (LPG)
 • 530 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 716 do 1 roku
 • 716
 • 496 2 lata
 • 496
 • 623 3 lata
 • 623
 • 1 226 4-5 lat
 • 1 226
 • 1 313 6-7 lat
 • 1 313
 • 1 689 8-9 lat
 • 1 689
 • 2 214 10-11 lat
 • 2 214
 • 7 046 12-15 lat
 • 7 046
 • 8 152 16-20 lat
 • 8 152
 • 4 741 21-25 lat
 • 4 741
 • 2 022 26-30 lat
 • 2 022
 • 4 957 31 lat i więcej
 • 4 957
 • 18,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie tatrzańskim
 • pow. tatrzański
  18,1 lat
  Województwo
  18,2 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 5 480Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie tatrzańskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie tatrzańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 83,1 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. tatrzański
  83,1
  Małopolskie
  97,2
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 3 300 do 999 kg
 • 3 300
 • 1 445 1000-1499 kg
 • 1 445
 • 308 1500-2999 kg
 • 308
 • 21 3000-3499 kg
 • 21
 • 58 3500-4999 kg
 • 58
 • 124 5000-6999 kg
 • 124
 • 96 7000-9999 kg
 • 96
 • 110 10000-14999 kg
 • 110
 • 18 15000 kg i więcej
 • 18
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna992
  • olej napędowy4 013
  • gaz (LPG)176
  • pozostałe299
 • 992 benzyna
 • 4 013 olej napędowy
 • 176 gaz (LPG)
 • 299 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 85 do 1 roku
 • 85
 • 58 2 lata
 • 58
 • 62 3 lata
 • 62
 • 179 4-5 lat
 • 179
 • 191 6-7 lat
 • 191
 • 263 8-9 lat
 • 263
 • 383 10-11 lat
 • 383
 • 887 12-15 lat
 • 887
 • 1 142 16-20 lat
 • 1 142
 • 732 21-25 lat
 • 732
 • 405 26-30 lat
 • 405
 • 1 093 31 lat i więcej
 • 1 093
 • 19,6 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie tatrzańskim
 • Powiat
  19,6 lat
  Małopolskie
  18,8 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 603Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie tatrzańskim
 • Autobusy w powiecie tatrzańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 8,9 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,9
  woj. małopolskie
  3,8
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna40
  • olej napędowy526
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe35
 • 40 benzyna
 • 526 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 35 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 4 8-9 lat
 • 4
 • 21 10-11 lat
 • 21
 • 83 12-15 lat
 • 83
 • 163 16-20 lat
 • 163
 • 164 21-25 lat
 • 164
 • 61 26-30 lat
 • 61
 • 98 31 lat i więcej
 • 98
 • 22,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie tatrzańskim
 • Tutaj
  22,0 lat
  Małopolskie
  21,1 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 176Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie tatrzańskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie tatrzańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat tatrzański
  2,6
  Województwo
  8,5
  Cała Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna0
  • olej napędowy150
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe26
 • 0 benzyna
 • 150 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 26 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 1 3 lata
 • 1
 • 4 4-5 lat
 • 4
 • 7 6-7 lat
 • 7
 • 13 8-9 lat
 • 13
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 24 12-15 lat
 • 24
 • 47 16-20 lat
 • 47
 • 31 21-25 lat
 • 31
 • 20 26-30 lat
 • 20
 • 22 31 lat i więcej
 • 22
 • 19,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie tatrzańskim
 • Tutaj
  19,6 lat
  woj. małopolskie
  12,7 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 3 921Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie tatrzańskim
 • Motocykle w powiecie tatrzańskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 57,6 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  57,6
  Województwo
  42,5
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 69 do 1 roku
 • 69
 • 63 2 lata
 • 63
 • 53 3 lata
 • 53
 • 201 4-5 lat
 • 201
 • 121 6-7 lat
 • 121
 • 125 8-9 lat
 • 125
 • 144 10-11 lat
 • 144
 • 479 12-15 lat
 • 479
 • 451 16-20 lat
 • 451
 • 323 21-25 lat
 • 323
 • 302 26-30 lat
 • 302
 • 1 590 31 lat i więcej
 • 1 590
 • 23,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie tatrzańskim
 • pow. tatrzański
  23,1 lat
  woj. małopolskie
  22,6 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie tatrzańskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 173,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  173,9 km
  Województwo
  551,4 km
  Polska
  591,9 km
 • 1,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • powiat tatrzański
  1,2 km
  woj. małopolskie
  2,5 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 724 Liczba licencji na taksówki
 • 751 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami