Świątniki Górne w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Świątniki Górne - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Świątniki Górne to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa małopolskiego, powiatu krakowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Świątniki Górne.
 • 2 398 Liczba mieszkańców
 • 4,4 km² Powierzchnia
 • 540,1 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1997 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 12 Numer kierunkowy
 • KRA Tablice rejestracyjne
 • Małgorzata Maria Duży Burmistrz miasta
Świątniki Górne na mapie
Identyfikatory
 • 19.953649.9342 Współrzędne GPS
 • 1206144 TERYT (TERC)
 • 0337774 SIMC
Herb miasta Świątniki Górne
Świątniki Górne herb

Jak Świątniki Górne wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Świątniki Górne na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Świątniki Górne wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Świątniki Górne plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
19Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
23Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
27Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
44Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
65Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
71Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
78Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań
83Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
84Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
85Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
95Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
96Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
117Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
123Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
125Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do gazu sieciowego
132Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku pierwotnym
133Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
146Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
153Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
155Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
171Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
206Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
235Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
257Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych

Świątniki Górne - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
32-040Poczta Świątniki Górne
32-040Skrytki Pocztowe Poczta Świątniki Górne

Świątniki Górne - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Świątnikach Górnych)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat Kraków - Podgórze (podlega pod: ZUS Oddział w Krakowie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Zakopiańska 62
30-450 Kraków
Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne
(12) 270-40-30
(12) 270-41-32
ul. K. Bruchnalskiego 36
32-040 Świątniki Górne

Świątniki Górne - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Świątniki Górne jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 398, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 15,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 40,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Świątnik Górnych zawarli w 2022 roku 14 małżeństw, co odpowiada 5,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  27,2% mieszkańców Świątnik Górnych jest stanu wolnego, 59,9% żyje w małżeństwie, 5,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,5% to wdowy/wdowcy.

  Świątniki Górne ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -4. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,66 na 1000 mieszkańców Świątnik Górnych. W 2022 roku urodziło się 19 dzieci, w tym 42,1% dziewczynek i 57,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 333 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,87 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 44,6% zgonów w Świątnikach Górnych spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,6% zgonów w Świątnikach Górnych były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Świątnik Górnych przypada 9.54 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 25 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 35 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Świątnik Górnych -10. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  60,0% mieszkańców Świątnik Górnych jest w wieku produkcyjnym, 20,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,9% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Świątnik Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 2 398 Liczba mieszkańców
 • 1 250 Kobiety
 • 1 148 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Świątnikach Górnych w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Świątnikach Górnych w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Świątnikach Górnych w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Świątnik Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Świątniki Górne
  40,3 lat
  Województwo
  41,2 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 41,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Świątniki Górne, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Świątnik Górnych
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Świątniki Górne,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Świątniki Górne,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Świątniki Górne,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,2% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  27,2%
  woj. małopolskie
  30,2%
  Kraj
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 31,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,9% Żonaci/Zamężne
 • Świątniki Górne
  59,9%
  Małopolskie
  56,1%
  Kraj
  54,0%
 • 58,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  7,6%
  Małopolskie
  7,7%
  Kraj
  8,5%
 • 12,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Świątniki Górne
  5,1%
  woj. małopolskie
  5,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Miasto
  0,2%
  woj. małopolskie
  0,3%
  Polska
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Świątnikach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Świątnikach Górnych w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  5,8
  woj. małopolskie
  4,5
  Cała Polska
  4,1
 • 0,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  0,7
  woj. małopolskie
  1,2
  Cała Polska
  1,6
 • 14 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Świątnikach Górnych w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Świątnikach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -4 Przyrost naturalny w roku 2022
 • 2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,66 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -1,7
  Małopolskie
  -1,4
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Świątnikach Górnych w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Świątnikach Górnych w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Świątnikach Górnych w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Świątnikach Górnych w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19 Urodzenia żywe
 • 8 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 11 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 42,1%
  57,9%
 • 7,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,9
  woj. małopolskie
  9,1
  Cały kraj
  8,1
 • 33,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  33,3
  woj. małopolskie
  38,0
  Cały kraj
  35,1
 • 2 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 2
 • 24 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 24
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 87 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 87
 • 34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 34
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 333 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 262 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 401 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 333 g
  Małopolskie
  3 313 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 23 Waga 4500g - 4999g
 • 23
 • 177 Waga 4000g - 4499g
 • 177
 • 700 Waga 3500g - 3999g
 • 700
 • 965 Waga 3000g - 3499g
 • 965
 • 352 Waga 2500g - 2999g
 • 352
 • 106 Waga 2000g - 2499g
 • 106
 • 27 Waga 1500g - 1999g
 • 27
 • 12 Waga 1000g - 1499g
 • 12
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,24
  woj. małopolskie
  1,29
  Cała Polska
  1,26
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Świątniki Górne
  0,61
  Województwo
  0,63
  Cały kraj
  0,61
 • 0,87 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,87
  Małopolskie
  0,86
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Świątnikach Górnych w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 23 Zgony
 • 6 Kobiety
  (Zgony)
 • 17 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 26,1%
  73,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,5 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  9,5
  Małopolskie
  10,5
  Cały kraj
  11,9
 • 114,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  114,8
  Województwo
  115,7
  Cały kraj
  147,0
 • 1,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  1,3
  Małopolskie
  2,8
  Cała Polska
  3,8
 • 2,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Świątniki Górne
  2,3
  woj. małopolskie
  2,5
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Małopolskie
  1,0
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie krakowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 44,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Świątniki Górne
  44,6%
  Małopolskie
  41,2%
  Kraj
  36,0%
 • 25,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Świątniki Górne
  25,6%
  Małopolskie
  25,4%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,0%
  woj. małopolskie
  5,3%
  Kraj
  6,7%
 • 182 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  17,4
  Polska
  15,8
 • 69,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  69,8
  Kraj
  70,6
 • 232,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  232,4
  woj. małopolskie
  266,5
  Kraj
  280,1
 • 248,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Małopolskie
  248,5
  Kraj
  253,9
 • 405,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 419,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 390,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  405,0
  woj. małopolskie
  431,8
  Cała Polska
  426,2
 • 59,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 20,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 102,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  59,4
  Województwo
  61,4
  Cały kraj
  62,9
 • 21,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  21,6
  Małopolskie
  34,0
  Cały kraj
  33,8
 • 4,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  4,6
  Małopolskie
  6,1
  Polska
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,6%
  woj. małopolskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 25 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 35 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 19 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -8 Saldo migracji
 • -8 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -10 Saldo migracji wewnętrznych
 • -9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Świątnikach Górnych w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Świątnikach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Świątniki Górne, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Świątniki Górne - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Świątnikach Górnych oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,08 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Świątnikach Górnych to 777 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 323 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Świątnikach Górnych to 5,60 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Świątnikach Górnych to 165,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa małopolskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 93,31% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 91,76% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 90,22% mieszkań posiada łazienkę, 71,94% korzysta z centralnego ogrzewania, a 91,76% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krakowskiego.

  Powiat krakowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Świątnikach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 777 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 322,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  322,70
  woj. małopolskie
  385,20
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 104,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Świątniki Górne
  104,80 m2
  woj. małopolskie
  80,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 33,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  33,80 m2
  Województwo
  31,00 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,69 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,69
  Małopolskie
  3,98
  Cały kraj
  3,83
 • 3,10 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,10
  woj. małopolskie
  2,60
  Cały kraj
  2,42
 • 0,66 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,66
  Małopolskie
  0,65
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Świątnikach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,08 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,08
  Województwo
  6,96
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 28 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,60 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Świątniki Górne
  5,60
  Województwo
  4,04
  Kraj
  3,89
 • 11,63 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Świątniki Górne
  11,63
  woj. małopolskie
  28,13
  Cała Polska
  24,56
 • 827 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 165,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  165,4 m2
  Województwo
  97,5 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,34 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,34 m2
  woj. małopolskie
  0,68 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1997-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Świątnikach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 93,31% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Świątniki Górne
  93,31%
  woj. małopolskie
  97,78%
  Cała Polska
  97,75%
 • 91,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  91,76%
  woj. małopolskie
  96,13%
  Polska
  95,18%
 • 90,22% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  90,22%
  woj. małopolskie
  95,21%
  Polska
  93,75%
 • 71,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  71,94%
  Województwo
  86,21%
  Polska
  85,83%
 • 91,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  91,76%
  Małopolskie
  67,24%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Świątniki Górne - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Świątnikach Górnych na 1000 mieszkańców pracuje 219osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 59,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 40,8% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Świątnikach Górnych wynosiło w 2023 roku 4,4% (4,4% wśród kobiet i 4,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Świątnikach Górnych wynosiło 6 385,62 PLN, co odpowiada 95.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Świątnik Górnych 199 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 262 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 63.

  14,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Świątnik Górnych pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 34,9% w przemyśle i budownictwie, a 29,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Świątnikach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 219 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Świątniki Górne
  219,0
  Województwo
  254,0
  Cały kraj
  259,0
 • 6,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,3% Kobiety
 • 5,9% Mężczyźni
 • Miasto
  4,4%
  Małopolskie
  4,2%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Świątnikach Górnych w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Świątnikach Górnych w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Świątnikach Górnych w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Świątnikach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 562 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Miasto
  6 386 PLN
  woj. małopolskie
  6 825 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Świątnikach Górnych w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Świątnikach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 199 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 262 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • 63 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 1,32 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Świątnikach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 14,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15,0% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 13,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 34,9% Przemysł i budownictwo
 • 24,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 43,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 29,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 25,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 31,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,9% Pozostałe
 • 33,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Świątnikach Górnych w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Świątnikach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 530 Pracujący ogółem
 • 314 Kobiety
 • 216 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Świątnikach Górnych w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 20,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,0% W wieku produkcyjnym
 • 54,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,9% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Świątniki Górne, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,8 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  66,8
  Województwo
  67,1
  Cały kraj
  69,0
 • 33,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  33,2
  Małopolskie
  35,0
  Polska
  38,2
 • 99,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  99,2
  Województwo
  109,4
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Świątniki Górne - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Świątnikach Górnych w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 432 podmioty gospodarki narodowej, z czego 323 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 24 nowe podmioty, a 17 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (34) podmiotów zarejestrowano w roku 2019, a najmniej (20) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (36) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Świątnikach Górnych najwięcej (37) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (417) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,2% (1) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 32,6% (141) podmiotów, a 67,1% (290) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Świątnikach Górnych najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.8%) oraz Przetwórstwo przemysłowe (24.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 432 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 141 Przemysł i budownictwo
 • 290 Pozostała działalność
 • 24 Podmioty nowo zarejestrowane w Świątnikach Górnych w 2023 roku
 • 17 Podmioty wyrejestrowane w Świątnikach Górnych w 2023 roku
 • 323 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 417 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 417
 • 13 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 13
 • 2 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 2
 • 432 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 432
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 35 Spółki handlowe ogółem
 • 35
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 25  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 25
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 37 Spółki cywilne ogółem
 • 37
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 323 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 80 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 80
 • 79 Przetwórstwo przemysłowe
 • 79
 • 41 Budownictwo
 • 41
 • 35 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 35
 • 26 Informacja i komunikacja
 • 26
 • 13 Transport i gospodarka magazynowa
 • 13
 • 11 Pozostała działalność
 • 11
 • 11 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 11
 • 8 Edukacja
 • 8
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Świątniki Górne - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Świątnikach Górnych stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 24 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 9,91 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Świątnikach Górnych wynosi 69,00% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa małopolskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Świątnik Górnych najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 5,41 (wykrywalność 65%) oraz przeciwko mieniu - 3,95 (wykrywalność 38%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,58 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,07 (45%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,17 (94%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Świątnikach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Świątnik Górnych.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Świątniki Górne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 24
 • 13 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 13
 • 5 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 5
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 9 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 9
 • 9,91 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,91
  woj. małopolskie
  21,90
  Kraj
  22,81
 • 5,41 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,41
  Województwo
  12,25
  Cała Polska
  12,98
 • 2,07 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,07
  Województwo
  6,74
  Cała Polska
  6,99
 • 1,58 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Świątniki Górne
  1,58
  Małopolskie
  1,39
  Kraj
  1,82
 • 0,17 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Świątniki Górne
  0,17
  Województwo
  0,26
  Cała Polska
  0,35
 • 3,95 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Świątniki Górne
  3,95
  Województwo
  10,41
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Świątniki Górne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  69%
  Województwo
  75%
  Polska
  71%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  65%
  Małopolskie
  71%
  Cały kraj
  63%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  46%
  woj. małopolskie
  72%
  Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Małopolskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 94% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Świątniki Górne
  94%
  Małopolskie
  82%
  Cała Polska
  88%
 • 38% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  38%
  woj. małopolskie
  56%
  Cała Polska
  51%

Świątniki Górne - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Świątnik Górnych wyniosła w 2022 roku 92,7 mln złotych, co daje 8,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 15.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Świątnik Górnych - 38.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (21%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (8.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 23,0 mln złotych, czyli 24,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Świątnik Górnych wyniosła w 2022 roku 85,3 mln złotych, co daje 7,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (32.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.8%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (15.8%). W budżecie Świątnik Górnych wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 2,0 tys złotych na mieszkańca (26,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,8 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 5,6%.
 • Wydatki budżetu w Świątnikach Górnych według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Świątnik Górnych według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Świątniki Górne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Świątnik Górnych według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  36,0 mln

  3,7 tys(100%)

  42,6 mln

  4,3 tys(100%)

  46,4 mln

  4,7 tys(100%)

  62,8 mln

  6,3 tys(100%)

  59,8 mln

  5,9 tys(100%)

  77,2 mln

  7,1 tys(100%)

  79,8 mln

  7,3 tys(100%)

  92,7 mln

  8,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,9 mln

  6,6 tys(44.2%)

  18,6 mln

  7,8 tys(43.7%)

  17,5 mln

  7,2 tys(37.7%)

  19,5 mln

  8,1 tys(31%)

  22,2 mln

  9,1 tys(37%)

  27,5 mln

  11,3 tys(35.6%)

  32,0 mln

  13,1 tys(40.2%)

  35,8 mln

  14,8 tys(38.6%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,0 mln

  1,7 tys(11.2%)

  2,7 mln

  1,1 tys(6.3%)

  3,0 mln

  1,3 tys(6.6%)

  3,1 mln

  1,3 tys(5%)

  8,9 mln

  3,6 tys(14.8%)

  13,4 mln

  5,5 tys(17.3%)

  11,4 mln

  4,7 tys(14.4%)

  19,5 mln

  8,1 tys(21%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,9 mln

  1,2 tys(8.2%)

  3,1 mln

  1,3 tys(7.3%)

  3,8 mln

  1,6 tys(8.3%)

  4,1 mln

  1,7 tys(6.5%)

  4,5 mln

  1,8 tys(7.5%)

  5,0 mln

  2,0 tys(6.4%)

  6,5 mln

  2,6 tys(8.1%)

  7,5 mln

  3,1 tys(8.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,3 mln

  1,4 tys(9.3%)

  2,2 mln

  935(5.3%)

  4,2 mln

  1,7 tys(9%)

  12,5 mln

  5,2 tys(20%)

  2,7 mln

  1,1 tys(4.4%)

  3,7 mln

  1,5 tys(4.9%)

  3,8 mln

  1,5 tys(4.7%)

  5,4 mln

  2,2 tys(5.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,4 tys

  19,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,8 mln

  1,6 tys(4.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  1,6 tys(10.9%)

  10,1 mln

  4,2 tys(23.7%)

  1,4 mln

  566(3%)

  1,9 mln

  772(3%)

  1,6 mln

  653(2.7%)

  1,7 mln

  709(2.2%)

  1,8 mln

  741(2.3%)

  2,9 mln

  1,2 tys(3.2%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,9 mln

  784(5.2%)

  2,2 mln

  922(5.2%)

  2,4 mln

  973(5.1%)

  3,1 mln

  1,3 tys(5%)

  2,7 mln

  1,1 tys(4.5%)

  3,0 mln

  1,2 tys(4%)

  3,1 mln

  1,3 tys(3.9%)

  2,6 mln

  1,1 tys(2.8%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  240,8 tys

  101(0.7%)

  198,8 tys

  82,7(0.5%)

  198,7 tys

  82,1(0.4%)

  216,2 tys

  89,5(0.3%)

  255,7 tys

  105(0.4%)

  221,0 tys

  90,6(0.3%)

  292,2 tys

  120(0.4%)

  1,3 mln

  531(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  171,8 tys

  71,7(0.5%)

  691,4 tys

  288(1.6%)

  807,2 tys

  333(1.7%)

  4,1 mln

  1,7 tys(6.5%)

  608,3 tys

  249(1%)

  1,9 mln

  758(2.4%)

  709,6 tys

  291(0.9%)

  1,2 mln

  485(1.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  461,0 tys

  192(1.3%)

  352,7 tys

  147(0.8%)

  383,4 tys

  158(0.8%)

  392,4 tys

  162(0.6%)

  287,4 tys

  118(0.5%)

  1,3 mln

  522(1.7%)

  430,5 tys

  176(0.5%)

  1,1 mln

  457(1.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  869,7 tys

  363(2.4%)

  1,1 mln

  443(2.5%)

  933,9 tys

  386(2%)

  1,1 mln

  467(1.8%)

  998,9 tys

  410(1.7%)

  924,9 tys

  379(1.2%)

  1,0 mln

  419(1.3%)

  998,7 tys

  415(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  589,1 tys

  246(1.6%)

  656,8 tys

  273(1.5%)

  244,5 tys

  101(0.5%)

  494,6 tys

  205(0.8%)

  198,2 tys

  81,3(0.3%)

  601,7 tys

  247(0.8%)

  448,0 tys

  184(0.6%)

  657,6 tys

  273(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  112,0 tys

  46,8(0.3%)

  126,0 tys

  52,4(0.3%)

  135,4 tys

  55,9(0.3%)

  168,7 tys

  69,9(0.3%)

  128,5 tys

  52,7(0.2%)

  97,9 tys

  40,1(0.1%)

  200,0 tys

  82,0(0.3%)

  568,3 tys

  236(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  473,7 tys

  198(1.3%)

  441,4 tys

  184(1%)

  477,2 tys

  197(1%)

  493,6 tys

  204(0.8%)

  638,1 tys

  262(1.1%)

  750,8 tys

  308(1%)

  895,3 tys

  367(1.1%)

  116,0 tys

  48,2(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  94,9 tys

  39,6(0.3%)

  60,3 tys

  25,1(0.1%)

  194,6 tys

  80,3(0.4%)

  79,7 tys

  33,0(0.1%)

  122,1 tys

  50,1(0.2%)

  18,9 tys

  7,7(0%)

  100,3 tys

  41,1(0.1%)

  34,5 tys

  14,3(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  79,8 tys

  33,3(0.2%)

  3,3 tys

  1,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  36,9 tys

  15,1(0%)

  71,4 tys

  29,3(0.1%)

  13,3 tys

  5,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  46,5 tys

  19,4(0.1%)

  5,8 tys

  2,4(0%)

  2,4 tys

  1,0(0%)

  64,5 tys

  26,7(0.1%)

  59,6 tys

  24,5(0.1%)

  52,3 tys

  21,4(0.1%)

  2,0 tys

  0,8(0%)

  2,1 tys

  0,9(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  860

  0,4(0%)

  200

  0,1(0%)

  420

  0,2(0%)

  201

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,2(0%)

  600

  0,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  52,8 tys

  21,8(0.1%)

  198,5 tys

  82,2(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  856,5 tys

  358(2.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Świątnikach Górnych według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Świątnik Górnych według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Świątniki Górne, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Świątnik Górnych według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,0 mln

  3,9 tys(100%)

  43,3 mln

  4,4 tys(100%)

  46,4 mln

  4,7 tys(100%)

  57,6 mln

  5,7 tys(100%)

  62,2 mln

  6,1 tys(100%)

  72,2 mln

  6,6 tys(100%)

  82,0 mln

  7,5 tys(100%)

  85,3 mln

  7,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  12,8 mln

  5,3 tys(33.6%)

  14,7 mln

  6,1 tys(34%)

  15,9 mln

  6,6 tys(34.3%)

  18,4 mln

  7,6 tys(32%)

  20,5 mln

  8,4 tys(32.9%)

  22,0 mln

  9,0 tys(30.4%)

  25,7 mln

  10,5 tys(31.4%)

  27,6 mln

  11,5 tys(32.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,6 mln

  5,7 tys(35.7%)

  14,4 mln

  6,0 tys(33.3%)

  13,7 mln

  5,7 tys(29.5%)

  12,9 mln

  5,3 tys(22.3%)

  14,1 mln

  5,8 tys(22.6%)

  18,7 mln

  7,7 tys(25.9%)

  24,2 mln

  9,9 tys(29.5%)

  20,3 mln

  8,4 tys(23.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,9 mln

  1,6 tys(10.4%)

  886,4 tys

  369(2%)

  987,3 tys

  408(2.1%)

  1,7 mln

  719(3%)

  5,1 mln

  2,1 tys(8.2%)

  7,9 mln

  3,2 tys(10.9%)

  7,1 mln

  2,9 tys(8.6%)

  13,5 mln

  5,6 tys(15.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,4 tys

  19,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 mln

  1,6 tys(4.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,1 mln

  445(2.8%)

  1,1 mln

  441(2.5%)

  1,1 mln

  472(2.5%)

  1,4 mln

  588(2.5%)

  2,1 mln

  857(3.4%)

  2,6 mln

  1,1 tys(3.7%)

  2,8 mln

  1,1 tys(3.4%)

  3,4 mln

  1,4 tys(4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  1,8 mln

  771(4.9%)

  2,1 mln

  881(4.9%)

  2,4 mln

  990(5.2%)

  2,9 mln

  1,2 tys(5.1%)

  2,9 mln

  1,2 tys(4.7%)

  2,8 mln

  1,2 tys(3.9%)

  2,9 mln

  1,2 tys(3.6%)

  3,0 mln

  1,3 tys(3.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  1,4 tys(8.5%)

  9,3 mln

  3,9 tys(21.6%)

  561,6 tys

  232(1.2%)

  644,8 tys

  267(1.1%)

  534,1 tys

  219(0.9%)

  572,3 tys

  234(0.8%)

  538,5 tys

  221(0.7%)

  1,5 mln

  607(1.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  263,1 tys

  110(0.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  485,0 tys

  200(1%)

  6,4 mln

  2,7 tys(11.1%)

  1,1 mln

  462(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  388,3 tys

  159(0.5%)

  1,2 mln

  492(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  64,4 tys

  26,9(0.2%)

  65,8 tys

  27,4(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,2 tys

  15,3(0%)

  622,3 tys

  258(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  79,0 tys

  33,0(0.2%)

  93,1 tys

  38,7(0.2%)

  140,7 tys

  58,1(0.3%)

  125,6 tys

  52,0(0.2%)

  127,9 tys

  52,5(0.2%)

  146,2 tys

  59,9(0.2%)

  817,8 tys

  335(1%)

  455,8 tys

  189(0.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  352,9 tys

  147(0.9%)

  346,5 tys

  144(0.8%)

  274,0 tys

  113(0.6%)

  1,5 mln

  621(2.6%)

  1,6 mln

  636(2.5%)

  421,3 tys

  173(0.6%)

  351,1 tys

  144(0.4%)

  372,7 tys

  155(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  46,0 tys

  19,2(0.1%)

  55,6 tys

  23,1(0.1%)

  36,7 tys

  15,2(0.1%)

  50,0 tys

  20,7(0.1%)

  24,0 tys

  9,8(0%)

  62,4 tys

  25,6(0.1%)

  184,7 tys

  75,7(0.2%)

  269,7 tys

  112(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,9 tys

  13,9(0%)

  175,9 tys

  73,1(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  37,8 tys

  15,8(0.1%)

  30,8 tys

  12,8(0.1%)

  69,2 tys

  28,6(0.1%)

  39,6 tys

  16,4(0.1%)

  64,8 tys

  26,6(0.1%)

  13,8 tys

  5,6(0%)

  30,6 tys

  12,5(0%)

  25,6 tys

  10,6(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,6 tys

  6,4(0%)

  24,5 tys

  10,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  105,1 tys

  43,9(0.3%)

  88,2 tys

  36,7(0.2%)

  80,7 tys

  33,3(0.2%)

  52,2 tys

  21,6(0.1%)

  37,1 tys

  15,2(0.1%)

  32,6 tys

  13,4(0%)

  27,3 tys

  11,2(0%)

  23,3 tys

  9,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  46,5 tys

  19,4(0.1%)

  5,8 tys

  2,4(0%)

  2,4 tys

  1,0(0%)

  64,5 tys

  26,7(0.1%)

  59,6 tys

  24,5(0.1%)

  52,3 tys

  21,4(0.1%)

  2,0 tys

  0,8(0%)

  2,1 tys

  0,9(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  860

  0,4(0%)

  200

  0,1(0%)

  420

  0,2(0%)

  201

  0,1(0%)

  1,1 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,2(0%)

  600

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  49,9 tys

  20,8(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,2 tys

  20,0(0.1%)

  7,0 tys

  2,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  589,7 tys

  246(1.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Świątniki Górne - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 626 mieszkańców Świątnik Górnych jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 311 kobiet oraz 315 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 26,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 19,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,2% mieszkańców Świątnik Górnych, gimnazjalnym 3,0%, natomiast 10,8% podstawowym ukończonym. 3,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa małopolskiego mieszkańcy Świątnik Górnych mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Świątnikach Górnych największy odsetek ma wykształcenie wyższe (30,8%) oraz zasadnicze zawodowe (18,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,7%) oraz średnie zawodowe (22,2%).

  W roku 2022 w Świątnikach Górnych mieściły się 3 przedszkola, w których do 15 oddziałów uczęszczało 291 dzieci (145 dziewczynek oraz 146 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Świątnikach Górnych mieściło się 1 przedszkole, w którym do 2 oddziałów uczęszczało 50 dzieci (25 dziewczynek oraz 25 chłopców). Dostępnych było 50 miejsc.

  18,2% mieszkańców Świątnik Górnych w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,3% wśród dziewczynek i 17,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 2 720 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,35 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 353 uczniów (168 kobiet oraz 185 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Świątnikach Górnych placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 12 oddziałach uczyło się 210 uczniów (110 kobiet oraz 100 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (25,4% wśród dziewczynek i 31,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 159,73.

  W Świątnikach Górnych znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 9 oddziałach uczyło się 218 uczniów (127 kobiet oraz 91 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 30 absolwentów.

  W Świątnikach Górnych znajduje się 1 Technikum, w którym w 6 oddziałach uczyło się 128 uczniów (33 kobiety oraz 95 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 24 absolwentów.

  W Świątnikach Górnych znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 3 oddziałach uczyło się 81 uczniów (17 kobiet oraz 64 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,0% mieszkańców (15,8% wśród dziewczyn i 16,2% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,2 uczniów. 27,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 21,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,8% mieszkańców Świątnik Górnych w wieku potencjalnej nauki (23,8% kobiet i 25,9% mężczyzn).

 • 26,5% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  26,5%
  Małopolskie
  26,3%
  Polska
  25,2%
 • 30,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 21,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,2%
  woj. małopolskie
  34,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 33,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Świątniki Górne
  3,0%
  woj. małopolskie
  3,3%
  Kraj
  3,3%
 • 4,1% Kobiety
  (policealne)
 • 1,7% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,9%
  Małopolskie
  11,2%
  Polska
  11,9%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,3%
  Województwo
  19,7%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Świątniki Górne
  23,2%
  woj. małopolskie
  22,6%
  Kraj
  21,2%
 • 18,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,0%
  woj. małopolskie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  10,8%
  woj. małopolskie
  11,0%
  Kraj
  12,3%
 • 11,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 9,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Świątniki Górne
  3,3%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Świątnikach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2720 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  2 720,0
  woj. małopolskie
  929,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,35 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,35
  Województwo
  0,88
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 15 Oddziały
 • 1 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 215 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Świątniki Górne) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 291 Dzieci
 • 145 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 146 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,8%
  50,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 69 3 lata
 • 69
 • 93 4 lata
 • 93
 • 89 5 lata
 • 89
 • 34 6 lat
 • 34
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 37 3 lata
 • 37
 • 40 4 lata
 • 40
 • 43 5 lata
 • 43
 • 22 6 lat
 • 22
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 32 3 lata
 • 32
 • 53 4 lata
 • 53
 • 46 5 lata
 • 46
 • 12 6 lat
 • 12
 • 25 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 23,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 23,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Świątnikach Górnych(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Świątnikach Górnych aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe
  Publiczne
  12 270-40-64
  12 270-40-64
  ul. Bielowicza 20
  32-040 Świątniki Górne
  3757
  Przedszkole Niepubliczne Ochronka Sióstr Służebniczek (św. Józef)
  Niepubliczne
  12 270-40-12
  ul. Targowa 12
  32-040 Świątniki Górne
  ---
 • Szkoły podstawowe w Świątnikach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Świątniki Górne) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 18 Oddziały
 • 353 Uczniowie
 • 168 Kobiety
  (uczniowie)
 • 185 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,6%
  52,4%
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Absolwenci
 • 29 Kobiety
  (absolwenci)
 • 21 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Świątniki Górne
  19,6
  Małopolskie
  16,7
  Kraj
  17,0
 •  
 • 28,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 26,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 159,73 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Świątniki Górne
  159,73
  Małopolskie
  95,57
  Polska
  95,96
 • 159,28 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Świątniki Górne
  159,28
  Małopolskie
  94,75
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Świątniki Górne) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Świątniki Górne) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Świątnikach Górnych(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Świątnikach Górnych aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa (im.Adama Mickiewicza)
  Publiczna
  12 270-43-45
  12 270-43-45
  ul. Fr. Bielowicza 20
  32-040 Świątniki Górne
  1223526
 • Szkoły ponadpodstawowe w Świątnikach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Świątniki Górne) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 9 Oddziały
 • 218 Uczniowie
 • 127 Kobiety
  (uczniowie)
 • 91 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 58,3%
  41,7%
 • 69 Uczniowie w 1 klasie
 • 45 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  24,2
  woj. małopolskie
  26,8
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 15,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 13,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Świątniki Górne) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 6 Oddziały
 • 128 Uczniowie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie)
 • 95 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 25,8%
  74,2%
 • 56 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 24 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  21,3
  Małopolskie
  26,1
  Polska
  24,9
 •  
 • 10,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 7,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Świątniki Górne) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 27,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Świątniki Górne
  27,0
  woj. małopolskie
  21,6
  Kraj
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Świątnikach Górnych(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Świątnikach Górnych aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Muzyczna I stopnia w Świątnikach Górnych
  Publiczna
  12 270-89-48
  12 270-89-48
  ul. Kazimierza Bruchnalskiego 35
  32-040 Świątniki Górne
  -18825
  Liceum Ogólnokształcące w Świątnikach Górnych
  Publiczne
  12 270-50-40
  12 270-50-40
  ul. Bruchnalskiego 35
  32-040 Świątniki Górne
  5100-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. S. Staszica w Świątnikach Górnych (Stanisław Staszic)
  Publiczna
  12 270-50-40
  12 270-50-40
  ul. Bruchnalskiego 35
  32-040 Świątniki Górne
  642-
 • Edukacyjne grupy wieku w Świątnikach Górnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 18,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 31,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 9,7% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,2% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Świątniki Górne, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Świątniki Górne, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Świątniki Górne, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Świątniki Górne - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Świątnikach Górnych

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Świątnikach Górnych w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Świątnikach Górnych
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Świątnikach Górnych: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Świątnikach Górnych 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 10 (uczestnicy: 440)
  • wystawy: 2 (uczestnicy: 180)
  • koncerty: 1 (uczestnicy: 70)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 20)
  • pokazy teatralne: 3 (uczestnicy: 110)
  • warsztaty: 1 (uczestnicy: 60)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 25 (członkowie: 492)
  • plastyczne/techniczne: 6 (członkowie: 126)
  • taneczne: 5 (członkowie: 128)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 19)
  • teatralne: 2 (członkowie: 22)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 9 (członkowie: 161)
  • inne: 1 (członkowie: 36)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • muzyczne: 1
  • komputerowe: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 144)
  • teatralne: 2 (członkowie: 22)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 60)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 62)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Świątnikach Górnych działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 100 zwiedzających, co daje 4 562 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Świątnikach Górnych działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 13 301 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 14 405 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Świątnikach Górnych działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 133 członków. Zarejestrowano 121 ćwiczących (mężczyźni: 95, kobiety: 26, chłopcy do lat 18: 61, dziewczęta do lat 18: 16). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (6), instruktora sportowego (4).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Świątnikach Górnych w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Świątnikach Górnych
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Świątnik Górnych znajdują się 2 zabytkowe obiekty wpisane do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Świątnikach Górnych
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zespół - kościół z 1846 - 1856 (ul. Kazimierza Bruchnalskiego 1A)dnia 1988-11-25, wykaz dokumentów: A-594 z 1988-11-25
  • Kościół z 1846 - 1856dnia 1988-11-25, wykaz dokumentów: A-594 z 1988-11-25; brak numeru z 2002-01-17

Świątniki Górne - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 17 wypadków drogowych w Świątnikach Górnych odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 20 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 706,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 83,1 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Świątnikach Górnych znajdowało się 1 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 1 parking w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu krakowskiego.

  Powiat krakowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Świątnikach Górnych
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 17 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 2 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 20 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 14 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Świątnikach Górnych w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 705,98 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  706,0
  woj. małopolskie
  1 301,5
  Cała Polska
  1 100,9
 • 83,06 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  83,1
  woj. małopolskie
  76,8
  Polska
  104,4
 • 830,56 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  830,6
  Województwo
  1 571,6
  Cała Polska
  1 327,3
 • 11,76 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Świątniki Górne
  11,8
  Województwo
  5,9
  Cały kraj
  9,5
 • 117,65 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Świątniki Górne
  117,6
  Małopolskie
  120,8
  Cała Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 1 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Świątnikach Górnych w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 442,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Świątniki Górne
  442,3 km
  Małopolskie
  599,5 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 0,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  0,8 km
  Województwo
  2,7 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 1 Liczba parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Świątniki Górne nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 44droga krajowa nr 44(Gliwice - Przyszowice - Paniówki - Mikołów - Tychy - Bieruń Stary - Bieruń - Oświęcim - Włosienica - Przeciszów - Zator - Palczowice - Spytkowice - Ryczów - Półwieś - Kossowa - Brzeźnica - Brzezinka - Jaśkowice - Wielkie Drogi - Zelczyna - Borek Szlachecki - Skawina - Kraków)
  • DK 52droga krajowa nr 52(Bielsko-Biała - Kozy - Bujaków - Kobiernice - Kęty - Bulowice - Andrychów - Inwałd - Wadowice - Klecza Dolna - Barwałd Dolny - Barwałd Średni - Barwałd Górny - Kalwaria Zebrzydowska - Brody - Izdebnik - Biertowice - Krzywaczka - Głogoczów)
  • DK 7droga krajowa nr 7(Żukowo - Lniska - Leźno - Gdańsk - Koszwały - Cedry Małe - Kiezmark - Dworek - Stare Babki - Nowy Dwór Gdański - Kmiecin - Rakowe Pole - Solnica - Jazowa - Kazimierzowo - Elbląg - Miłomłyn - Piławki - Ostróda - Grabin - Szyldak - Rychnowo - Olsztynek - Załuski - Litwinki - Nidzica - Kanigowo - Powierz - Napierki - Kuklin - Uniszki Zawadzkie - Mława - Modła - Wiśniewo - Żurominek - Dalnia - Mdzewo - Strzegowo - Unierzyż - Kowalewko - Glinojeck - Kondrajec Szlachecki - Rybitwy - Polesie - Wola Dłużniewska - Szymaki - Ćwiklinek - Cieciórki - Płońsk - Siedlin - Szczytniki - Szczytno - Przyborowice Górne - Michałówek - Załuski - Niepiekła - Sobole - Kroczewo - Zakroczym - Czosnów - Łomna - Palmiry - Nowy Dziekanów - Dziekanów Leśny - Łomianki - Warszawa - Raszyn - Janki - Sękocin Nowy - Słomin - Sękocin Las - Łazy - Marysin - Jabłonowo - Mroków - Wola Mrokowska - Grzędy - Tarczyn - Rembertów - Głuchów - Kępiny - Jedlińsk - Wsola - Wielogóra - Radom - Augustów - Młodocin - Orońsko - Dobrut - Wałsnów - Chustki - Świerczek - Szydłowiec - Barak - Skarżysko-Kamienna - Chęciny - Wrzosy - Podzamcze - Tokarnia - Brzegi - Kajtanów - Lipówka - Mnichów - Ignacówka - Podchojny - Jędrzejów - Łączyn - Diament - Mierzawa - Klemencice - Wodzisław - Świątniki - Książ Wielki - Cisia Wola - Antolka - Miechów - Poradów - Wielki Dół - Szczepanowice - Wężerów - Ojrzanów - Słomniki - Wesoła - Domiarki - Stary Poskwitów - Widoma - Firlejów - Zerwana - Michałowice - Węgrzyce - Rząska - Balice - Kraków - Libertów - Gaj - Mogilany - Głogoczów - Krzyszkowice - Jawornik - Myślenice - Lubień - Tenczyn - Krzeczów - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Spytkowice - Podwilk - Kuligowa - Orawka - Jabłonka - Chyżne - granica (Słowacja))
  • DK 94droga krajowa nr 94(Zgorzelec - Żarska Wieś - Przesieczany - Strzelno - Jeleniów - Wykroty - Czerna - Zebrzydowa Wieś - Parzyce - Brzeźnik - Bolesławiec - Kruszyn - Tomaszów Bolesławiecki - Wilczy Las - Okmiany - Krzywa - Chojnów - Michów - Studnica - Gniewomirowice - Legnica - Kunice - Szczytki Małe - Spalona - Golanka Górna - Golanka Dolna - Prochowice - Kawice - Mazurowice - Rusko - Wilczków - Środa Śląska - Komorniki - Źródła - Błonie - Wróblowice - Krępice - Wrocław - Radwanice - Siechnice - Groblice - Jankowice - Marcinkowice - Stanowice - Oława - Godzikowice - Gać - Zielęcice - Skarbimierz - Brzeg - Strzelniki - Łosiów - Leśniczówka - Buszyce - Skorogoszcz - Borkowice - Skarbiszów - Karczów - Wrzoski - Opole - Walidrogi - Nakło - Izbicko - Sucha - Strzelce Opolskie - Warmątowice - Błotnica Strzelecka - Płużnica Wielka - Toszek - Paczyna - Pyskowice - Karchowice - Boniowice - Wieszowa - Zabrze - Bytom - Piekary Śląskie - Siemianowice Śląskie - Czeladź - Będzin - Sosnowiec - Dąbrowa Górnicza - Sławków - Krze - Bolesław - Olkusz - Sieniczno - Zederman - Przeginia - Gotkowice - Jerzmanowice - Gościniec - Lepianka - Czajowice - Biały Kościół - Wielka Wieś - Szyce - Modlnica - Modlniczka - Rząska - Szczyglice - Kraków - Wieliczka - Sułków - Przebieczany - Bodzanów - Brzezie - Łysokanie - Grodkowice - Targowisko - Moszczenica - Łapczyca - Bochnia - Gorzków - Łazy - Brzesko - Jadowniki - Dębno - Sufczyn - Wojnicz - Łukanowice - Zgłobice - Tarnów - Ładna - Podgórska Wola - Machowa - Pilzno - Podgrodzie - Latoszyn - Dębica - Zawada - Lubzina - Ropczyce - Sędziszów Małopolski - Lipie - Klęczany - Trzciana - Świlcza - Rzeszów - Krasne - Tłoki - Łańcut - Głuchów - Kosina - Rogóżno - Przeworsk - Mirocin - Wierzbna - Tywonia - Jarosław - Munina - Tuczempy - Ostrów - Radymno - Duńkowice - Piaski - Zaleska Wola - Korczowa - granica (Ukraina))
  • DW 953droga wojewódzka nr 953(Kalwaria Zebrzydowska - Zebrzydowice - Stanisław Dolny - Przytkowice - Grabie - Gołuchowice - Rzozów - Skawina)
  • DW 955droga wojewódzka nr 955(Sułkowice - Rudnik - Jawornik)
  • DW 964droga wojewódzka nr 964(Fornale - Kasina Wielka - Wierzbanowa - Wiśniowa - Poznachowice Dolne - Czasław - Dobczyce - Dziekanowice - Rudnik - Jankówka - Koźmice Małe - Pawlikowice - Rożnowa - Wieliczka - Zabawa - Mała Wieś - Sułków - Ochmanów - Zakrzów - Podłęże - Niepołomice - Batorska Wola - Zabierzów Bocheński - Zabierzowska Wola - Ispina - Świniary - Niedary - Uście Solne - Strzelce Małe - Szczurowa - Rylowa - Borzęcin Dolny - Wał Ruda - Zabawa - Biskupice Radłowskie)
  • DW 966droga wojewódzka nr 966(Wieliczka - Lednica Górna - Biskupice - Trąbki - Łazany - Bilczyce - Gdów - Zagórzany - Łapanów - Leszczyna - Muchówka - Lipnica Murowana - Lipnica Dolna - Tymowa)
  • DW 967droga wojewódzka nr 967(Myślenice - Borzęta - Brzączowice - Dobczyce - Winiary - Kunice - Gdów - Marszowice - Nieznanowice - Pierzchów - Książnice - Gierczyce - Łapczyca)
  • a4autostrada a4(granica (Niemcy) - Jędrzychowice - Zgorzelec - Godzieszów - Bolesławiec - Krzyżowa - Krzywa - Chojnów - Lubiatów - Złotoryja - Legnica - Legnickie Pole - Mikołajowice - Wądroże Wielkie - Budziszów Wielki - Łagiewniki Średzkie - Jarosław - Kostomłoty - Kąty Wrocławskie - Pietrzykowice - Wrocław - Bielany Wrocławskie - Krajków - Brzezimierz - Owczary - Przylesie - Prądy - Dąbrówka Górna - Gogolin - Krapkowice - Olszowa - Nogowczyce - Łany - Kleszczów - Gliwice - Zabrze - Ruda Śląska - Chorzów - Katowice - Mysłowice - Jaworzno - Chrzanów - Trzebinia - Rudno - Balice - Kraków - Wieliczka - Szarów - Bochnia - Brzesko - Tarnów - Dębica - Ropczyce - Rzeszów - Nowa Wieś - Łańcut - Przeworsk - Jarosław - Radymno - Korczowa - granica (Ukraina))
  • s7droga ekspresowa s7(Straszyn - Gdańsk - Przejazdowo - Koszwały - Elbląg - Bogaczewo - Pasłęk - Marzewo - Małdyty - Miłomłyn - Ostróda - Rychnowo - Olsztynek - Pawłowo - Waplewo - Rączki - Załuski - Nidzica - Powierz - Napierki - Płońsk - Siedlin - Zakroczym - Nowy Dwór Mazowiecki - Kazuń Nowy - Czosnów - Głuchów - Grójec - Skurów - Juzefów - Broniszew - Falęcice - Białobrzegi - Kamień - Stary Gózd - Kępiny - Radom - Szydłowiec - Skarżysko-Kamienna - Suchedniów - Zalezianka - Barcza - Wiśniówka - Kielce - Chęciny - Jędrzejów - Łączyn - Mierzawa - Wodzisław - Rząska - Balice - Kraków - Myślenice - Stróża - Pcim - Lubień)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Świątniki Górne nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 97Linia kolejowa nr 97: Skawina - Żywiec [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Skawina - Rzozów - Radziszów - Wola Radziszowska - Podolany - Leńcze - Przytkowice - Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Stronie - Stryszów - Zembrzyce - Sucha Beskidzka - Stryszawa - Lachowice - Lachowice Centrum - Kurów Suski - Hucisko - Pewel Wielka - Pewel Wielka Centrum - Jeleśnia - Pewel Mała - Żywiec Sporysz - Żywiec)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Świątnikach Górnych istnieje 33 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Braci Leńczowskich

  ul. Ekologiczna

  ul. Franciszka Bielowicza

  ul. Graniczna

  ul. Józefa Kotarby

  ul. Karpacka

  ul. Kazimierza Bruchnalskiego

  ul. Krakowska

  ul. Królowej Jadwigi

  ul. Kręta

  ul. Metalowców

  ul. Modrzewiowa

  ul. Myślenicka

  ul. Na Wzgórzu

  ul. Ogrodowa

  ul. Podgórska

  ul. Polna

  ul. Południowa

  ul. Różana

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Stawowa

  ul. Stroma

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Tatrzańska

  ul. Widokowa

  ul. Wąska

  ul. Węgielnik

  ul. ks. Stanisława Koniecznego

  ul. ks. Zakulskiego

  ul. Świątników Wawelskich

  ul. św. Stanisława