Czerwionka-Leszczyny w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Czerwionka-Leszczyny - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Czerwionka-Leszczyny to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu rybnickiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Czerwionka-Leszczyny.
 • 26 695 Liczba mieszkańców
 • 37,6 km² Powierzchnia
 • 709,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XII wiek Data założenia
 • 1962 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • SRB Tablice rejestracyjne
 • Wiesław Eugeniusz Janiszewski Burmistrz miasta
Czerwionka-Leszczyny na mapie
Identyfikatory
 • 18.677550.1489 Współrzędne GPS
 • 2412014 TERYT (TERC)
 • 0939409 SIMC
Herb miasta Czerwionka-Leszczyny
Czerwionka-Leszczyny herb

Jak Czerwionka-Leszczyny wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Czerwionka-Leszczyny na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Czerwionka-Leszczyny wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Czerwionka-Leszczyny plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
1Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
5Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
50Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
60Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
96Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
123Miasta o największej powierzchni w Polsce
123Miasta w Polsce z największą liczbą samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
141Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
141Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
153Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
155Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
163Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
164Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
187Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
191Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
252Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
261Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
265Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
284Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
298Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
308Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
311Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
367Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania

Czerwionka-Leszczyny - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
44-230Poczta Czerwionka-Leszczyny 003, ul. 3 Maja 2c
44-230Skrytki Pocztowe Poczta Czerwionka-Leszczyny 003, ul. 3 Maja 2c
44-238Poczta Czerwionka-Leszczyny 001, ul. Plac Matejki 1
44-238Skrytki Pocztowe Poczta Czerwionka-Leszczyny 001, ul. Plac Matejki 1

Czerwionka-Leszczyny - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Czerwionce-Leszczynach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Rybniku
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Reymonta 2
44-200 Rybnik
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(32) 429-59-11
(32) 431-17-60
ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Czerwionka-Leszczyny - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Czerwionka-Leszczyny jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 26 695, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 7,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn zawarli w 2022 roku 108 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  24,4% mieszkańców Czerwionki-Leszczyn jest stanu wolnego, 62,0% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,7% to wdowy/wdowcy.

  Czerwionka-Leszczyny ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -97. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,62 na 1000 mieszkańców Czerwionki-Leszczyn. W 2022 roku urodziło się 250 dzieci, w tym 48,8% dziewczynek i 51,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 330 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,72 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz nieznacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,3% zgonów w Czerwionce-Leszczynach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,0% zgonów w Czerwionce-Leszczynach były nowotwory, a 4,6% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Czerwionki-Leszczyn przypada 12.96 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa śląskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 209 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 297 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Czerwionki-Leszczyn -88. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -5.

  59,8% mieszkańców Czerwionki-Leszczyn jest w wieku produkcyjnym, 19,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Czerwionki-Leszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 26 695 Liczba mieszkańców
 • 13 655 Kobiety
 • 13 040 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Czerwionce-Leszczynach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Czerwionce-Leszczynach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Czerwionce-Leszczynach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Czerwionki-Leszczyn
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,0 lat
  Województwo
  43,0 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 42,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Czerwionka-Leszczyny, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Czerwionki-Leszczyn
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Czerwionka-Leszczyny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Czerwionka-Leszczyny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Czerwionka-Leszczyny,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,4% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  24,4%
  śląskie
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 20,0% Kobiety
  (Panny)
 • 29,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 62,0% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  62,0%
  woj. śląskie
  55,6%
  Polska
  54,0%
 • 61,2% Kobiety
  (Zamężne)
 • 62,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,7% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,7%
  śląskie
  9,2%
  Polska
  8,5%
 • 13,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,2% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Czerwionka-Leszczyny
  4,9%
  woj. śląskie
  8,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 4,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • Czerwionka-Leszczyny
  0,0%
  śląskie
  0,2%
  Kraj
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Czerwionce-Leszczynach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Czerwionce-Leszczynach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Czerwionka-Leszczyny
  4,0
  śląskie
  3,9
  Polska
  4,1
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  1,2
  śląskie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 108 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Czerwionce-Leszczynach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Czerwionce-Leszczynach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -97 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -37 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -60 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,62 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Czerwionka-Leszczyny
  -3,6
  Województwo
  -5,8
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Czerwionce-Leszczynach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Czerwionce-Leszczynach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Czerwionce-Leszczynach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Czerwionce-Leszczynach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 250 Urodzenia żywe
 • 122 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 128 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,8%
  51,2%
 • 9,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Czerwionka-Leszczyny
  9,3
  Województwo
  7,3
  Kraj
  8,1
 • 35,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Czerwionka-Leszczyny
  35,8
  śląskie
  32,5
  Polska
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 106 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 106
 • 83 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 83
 • 28 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 330 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 277 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 380 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 330 g
  woj. śląskie
  3 296 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 37 Waga 4000g - 4499g
 • 37
 • 178 Waga 3500g - 3999g
 • 178
 • 260 Waga 3000g - 3499g
 • 260
 • 112 Waga 2500g - 2999g
 • 112
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,33 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,33
  woj. śląskie
  1,21
  Polska
  1,26
 • 0,64 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Czerwionka-Leszczyny
  0,64
  Województwo
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,72 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Czerwionka-Leszczyny
  0,72
  Województwo
  0,56
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Czerwionce-Leszczynach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 347 Zgony
 • 159 Kobiety
  (Zgony)
 • 188 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,8%
  54,2%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 13,0 Zgony na 1000 ludności
 • Czerwionka-Leszczyny
  13,0
  śląskie
  13,0
  Cała Polska
  11,9
 • 139,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Czerwionka-Leszczyny
  139,2
  śląskie
  179,4
  Kraj
  147,0
 • 3,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,2
  śląskie
  4,8
  Cała Polska
  3,8
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Czerwionka-Leszczyny
  3,1
  śląskie
  3,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie rybnickim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Czerwionka-Leszczyny
  34,3%
  woj. śląskie
  35,1%
  Polska
  34,8%
 • 18,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  18,0%
  śląskie
  20,2%
  Polska
  19,6%
 • 4,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  4,6%
  Województwo
  3,8%
  Kraj
  5,4%
 • 209 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  6,9
  Polska
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  83,3
  Cała Polska
  74,4
 • 231,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Czerwionka-Leszczyny
  231,7
  woj. śląskie
  304,2
  Cała Polska
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  279,8
  Cały kraj
  246,5
 • 442,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 454,6 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 430,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  442,5
  Województwo
  529,0
  Cały kraj
  475,8
 • 76,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 53,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 98,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  76,0
  Województwo
  81,3
  Cały kraj
  70,6
 • 51,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  51,1
  woj. śląskie
  39,9
  Kraj
  32,6
 • 2,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  2,6
  śląskie
  6,9
  Cała Polska
  6,9
 • 0,2% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Czerwionka-Leszczyny
  0,2%
  woj. śląskie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 209 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 100 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 109 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 297 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 152 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 145 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -93 Saldo migracji
 • -54 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -39 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -88 Saldo migracji wewnętrznych
 • -52 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -36 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Czerwionce-Leszczynach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Czerwionce-Leszczynach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Czerwionka-Leszczyny, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czerwionka-Leszczyny - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Czerwionce-Leszczynach oddano do użytku 56 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,10 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Czerwionce-Leszczynach to 10 540 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 395 mieszkania. Jest to wartość mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Czerwionce-Leszczynach to 5,25 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Czerwionce-Leszczynach to 115,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,74% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,80% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,59% mieszkań posiada łazienkę, 86,89% korzysta z centralnego ogrzewania, a 41,27% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu rybnickiego.

  Powiat rybnicki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Czerwionce-Leszczynach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 10 540 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 394,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  394,80
  Województwo
  423,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 69,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  69,20 m2
  śląskie
  72,70 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 27,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  27,30 m2
  woj. śląskie
  30,80 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,76 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  3,76
  woj. śląskie
  3,79
  Cały kraj
  3,83
 • 2,53 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,53
  Województwo
  2,36
  Cała Polska
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,67
  Województwo
  0,62
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Czerwionce-Leszczynach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 56 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,10 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  2,10
  Województwo
  4,31
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 294 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,25 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,25
  Województwo
  4,13
  Polska
  3,89
 • 11,01 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Czerwionka-Leszczyny
  11,01
  Województwo
  17,79
  Polska
  24,56
 • 6 450 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 115,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  115,2 m2
  Województwo
  101,8 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,24 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,24 m2
  Województwo
  0,44 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Czerwionce-Leszczynach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 98,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Czerwionka-Leszczyny
  98,74%
  woj. śląskie
  99,05%
  Polska
  97,71%
 • 96,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,80%
  Województwo
  96,66%
  Cały kraj
  95,10%
 • 96,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  96,59%
  woj. śląskie
  95,69%
  Polska
  93,66%
 • 86,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  86,89%
  śląskie
  84,31%
  Cała Polska
  85,62%
 • 41,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  41,27%
  Województwo
  68,18%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Czerwionka-Leszczyny - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Czerwionce-Leszczynach na 1000 mieszkańców pracuje 375osób . Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Czerwionce-Leszczynach wynosiło w 2022 roku 5,1% (5,1% wśród kobiet i 5,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czerwionce-Leszczynach wynosiło 5 660,84 PLN, co odpowiada 84.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Czerwionki-Leszczyn 3 829 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 815 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 014.

  5,9% aktywnych zawodowo mieszkańców Czerwionki-Leszczyn pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 47,0% w przemyśle i budownictwie, a 18,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Czerwionce-Leszczynach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 375 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  375,0
  woj. śląskie
  393,0
  Kraj
  402,0
 • 5,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 5,1% Kobiety
 • 5,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,1%
  Województwo
  3,7%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Czerwionce-Leszczynach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Czerwionce-Leszczynach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Czerwionce-Leszczynach w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Czerwionce-Leszczynach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 661 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Czerwionka-Leszczyny
  5 661 PLN
  woj. śląskie
  6 728 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Czerwionce-Leszczynach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Czerwionce-Leszczynach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 829 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 815 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -3 014 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,21 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Czerwionce-Leszczynach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 5,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 6,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 47,0% Przemysł i budownictwo
 • 27,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 66,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 18,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,0% Pozostałe
 • 44,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Czerwionce-Leszczynach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,8% W wieku produkcyjnym
 • 53,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,2% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,7% W wieku poprodukcyjnym
 • 27,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Czerwionka-Leszczyny, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 67,1 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Czerwionka-Leszczyny
  67,1
  śląskie
  70,5
  Cała Polska
  69,0
 • 34,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  34,5
  śląskie
  41,1
  Cały kraj
  38,2
 • 106,0 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  106,0
  śląskie
  139,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Czerwionka-Leszczyny - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Czerwionce-Leszczynach w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 862 podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 415 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 160 nowych podmiotów, a 80 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (204) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (83) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (170) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (62) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Czerwionce-Leszczynach najwięcej (103) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (1 797) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,0% (18) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,1% (392) podmiotów, a 78,0% (1 452) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Czerwionce-Leszczynach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.6%) oraz Budownictwo (16.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 862 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 18 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 392 Przemysł i budownictwo
 • 1 452 Pozostała działalność
 • 160 Podmioty nowo zarejestrowane w Czerwionce-Leszczynach w 2022 roku
 • 80 Podmioty wyrejestrowane w Czerwionce-Leszczynach w 2022 roku
 • 1 415 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 797 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 1 797
 • 51 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 51
 • 14 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 14
 • 1 862 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 1 862
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 101 Spółki handlowe ogółem
 • 101
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 86  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 86
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 103 Spółki cywilne ogółem
 • 103
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 415 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 377 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 377
 • 226 Budownictwo
 • 226
 • 143 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 143
 • 113 Pozostała działalność
 • 113
 • 112 Przetwórstwo przemysłowe
 • 112
 • 100 Transport i gospodarka magazynowa
 • 100
 • 92 Informacja i komunikacja
 • 92
 • 51 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 51
 • 48 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 48
 • 38 Edukacja
 • 38
 • 34 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 34
 • 32 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 32
 • 16 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 16
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16
 • 14 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 14
 • 3 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czerwionka-Leszczyny - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Czerwionce-Leszczynach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 439 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,45 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Czerwionce-Leszczynach wynosi 75,90% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Czerwionki-Leszczyn najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,68 (wykrywalność 73%) oraz o charakterze gospodarczym - 5,73 (wykrywalność 73%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 6,57 (48%), drogowe - 1,47 (96%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,34 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Czerwionce-Leszczynach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Czerwionki-Leszczyn.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Czerwionka-Leszczyny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 439 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 439
 • 232 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 232
 • 153 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 153
 • 39 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 39
 • 9 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 9
 • 175 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 175
 • 16,45 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Czerwionka-Leszczyny
  16,45
  woj. śląskie
  35,08
  Cały kraj
  22,81
 • 8,68 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Czerwionka-Leszczyny
  8,68
  śląskie
  14,39
  Kraj
  12,98
 • 5,73 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Czerwionka-Leszczyny
  5,73
  woj. śląskie
  17,79
  Cała Polska
  6,99
 • 1,47 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Czerwionka-Leszczyny
  1,47
  Województwo
  1,68
  Cała Polska
  1,82
 • 0,34 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,34
  Województwo
  0,44
  Cała Polska
  0,35
 • 6,57 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,57
  śląskie
  14,31
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Czerwionka-Leszczyny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  76%
  woj. śląskie
  80%
  Cały kraj
  71%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  73%
  Województwo
  67%
  Kraj
  63%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  74%
  śląskie
  88%
  Kraj
  75%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Czerwionka-Leszczyny
  97%
  woj. śląskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  92%
  woj. śląskie
  89%
  Polska
  88%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  49%
  śląskie
  60%
  Kraj
  51%

Czerwionka-Leszczyny - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Czerwionki-Leszczyn wyniosła w 2022 roku 238,2 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 5.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Czerwionki-Leszczyn - 31.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (17.8%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (8.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 28,4 mln złotych, czyli 11,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Czerwionki-Leszczyn wyniosła w 2022 roku 229,5 mln złotych, co daje 5,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 7.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (35.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.3%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.2%). W budżecie Czerwionki-Leszczyn wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (21,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 33,1 złotych na mieszkańca (0,6%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 11,4%.
 • Wydatki budżetu w Czerwionce-Leszczynach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Czerwionki-Leszczyn według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Czerwionka-Leszczyny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Czerwionki-Leszczyn według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  115,8 mln

  2,8 tys(100%)

  137,1 mln

  3,3 tys(100%)

  149,5 mln

  3,5 tys(100%)

  165,6 mln

  3,9 tys(100%)

  186,4 mln

  4,4 tys(100%)

  215,4 mln

  5,3 tys(100%)

  226,6 mln

  5,6 tys(100%)

  238,2 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  47,8 mln

  1,7 tys(41.3%)

  47,2 mln

  1,7 tys(34.4%)

  50,0 mln

  1,8 tys(33.4%)

  58,3 mln

  2,1 tys(35.2%)

  63,9 mln

  2,3 tys(34.3%)

  61,5 mln

  2,2 tys(28.5%)

  67,3 mln

  2,4 tys(29.7%)

  74,2 mln

  2,8 tys(31.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  9,7 mln

  344(8.4%)

  13,1 mln

  464(9.6%)

  14,0 mln

  495(9.4%)

  14,1 mln

  498(8.5%)

  14,0 mln

  497(7.5%)

  31,2 mln

  1,1 tys(14.5%)

  36,6 mln

  1,3 tys(16.2%)

  42,3 mln

  1,6 tys(17.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  95,8 tys

  3,4(0.1%)

  446,7 tys

  15,8(0.3%)

  552,6 tys

  19,5(0.4%)

  248,0 tys

  8,8(0.1%)

  489,6 tys

  17,4(0.3%)

  674,2 tys

  24,2(0.3%)

  728,3 tys

  26,3(0.3%)

  20,4 mln

  763(8.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,6 mln

  445(10.9%)

  11,2 mln

  395(8.2%)

  10,2 mln

  361(6.8%)

  12,5 mln

  442(7.6%)

  13,1 mln

  467(7.1%)

  11,8 mln

  421(5.5%)

  13,2 mln

  478(5.8%)

  16,0 mln

  601(6.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,1 mln

  358(8.7%)

  10,7 mln

  379(7.8%)

  11,6 mln

  408(7.7%)

  12,0 mln

  423(7.2%)

  12,4 mln

  439(6.6%)

  12,3 mln

  440(5.7%)

  13,7 mln

  496(6.1%)

  15,4 mln

  578(6.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  16,7 mln

  589(14.4%)

  36,6 mln

  1,3 tys(26.7%)

  6,7 mln

  237(4.5%)

  6,5 mln

  231(4%)

  7,0 mln

  247(3.7%)

  7,5 mln

  269(3.5%)

  7,7 mln

  278(3.4%)

  10,0 mln

  373(4.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,9 mln

  174(4.2%)

  3,7 mln

  130(2.7%)

  5,2 mln

  185(3.5%)

  8,8 mln

  312(5.3%)

  9,7 mln

  345(5.2%)

  13,2 mln

  475(6.1%)

  10,1 mln

  364(4.4%)

  7,0 mln

  263(2.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  4,2 mln

  149(3.6%)

  4,7 mln

  167(3.4%)

  4,5 mln

  159(3%)

  4,5 mln

  160(2.7%)

  4,9 mln

  173(2.6%)

  4,6 mln

  164(2.1%)

  5,1 mln

  184(2.2%)

  6,0 mln

  223(2.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  4,6 mln

  163(4%)

  4,5 mln

  160(3.3%)

  5,2 mln

  182(3.4%)

  5,3 mln

  188(3.2%)

  4,8 mln

  172(2.6%)

  4,2 mln

  150(1.9%)

  4,4 mln

  159(1.9%)

  5,6 mln

  211(2.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,3 mln

  47,0(1.1%)

  1,5 mln

  53,1(1.1%)

  1,2 mln

  41,5(0.8%)

  1,2 mln

  41,5(0.7%)

  1,8 mln

  64,2(1%)

  1,6 mln

  58,8(0.8%)

  1,9 mln

  68,8(0.8%)

  2,4 mln

  91,6(1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  951,4 tys

  33,6(0.8%)

  881,0 tys

  31,1(0.6%)

  819,5 tys

  28,9(0.5%)

  689,3 tys

  24,4(0.4%)

  632,4 tys

  22,5(0.3%)

  425,3 tys

  15,2(0.2%)

  249,9 tys

  9,0(0.1%)

  1,1 mln

  41,6(0.5%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  374,1 tys

  13,2(0.3%)

  298,5 tys

  10,5(0.2%)

  352,4 tys

  12,4(0.2%)

  334,3 tys

  11,8(0.2%)

  423,1 tys

  15,0(0.2%)

  477,0 tys

  17,1(0.2%)

  489,4 tys

  17,7(0.2%)

  852,4 tys

  31,9(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  481,5 tys

  17,0(0.4%)

  552,2 tys

  19,5(0.4%)

  530,6 tys

  18,7(0.4%)

  508,8 tys

  18,0(0.3%)

  602,5 tys

  21,4(0.3%)

  774,8 tys

  27,8(0.4%)

  873,7 tys

  31,6(0.4%)

  520,1 tys

  19,5(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  347,2 tys

  12,3(0.3%)

  386,6 tys

  13,6(0.3%)

  305,8 tys

  10,8(0.2%)

  394,3 tys

  14,0(0.2%)

  358,4 tys

  12,7(0.2%)

  337,3 tys

  12,1(0.2%)

  246,1 tys

  8,9(0.1%)

  320,1 tys

  12,0(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  2,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  96,0 tys

  3,6(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  32,4 tys

  1,1(0%)

  23,4 tys

  0,8(0%)

  51,4 tys

  1,8(0%)

  57,0 tys

  2,0(0%)

  66,5 tys

  2,4(0%)

  30,2 tys

  1,1(0%)

  20,4 tys

  0,7(0%)

  53,4 tys

  2,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,3 mln

  45,0(1.1%)

  1,2 mln

  43,9(0.9%)

  1,3 mln

  44,6(0.8%)

  1,4 mln

  48,7(0.8%)

  1,5 mln

  53,0(0.8%)

  1,5 mln

  53,9(0.7%)

  1,7 mln

  60,3(0.7%)

  52,0 tys

  1,9(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,1 tys

  0,3(0%)

  10,1 tys

  0,4(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  216,8 tys

  7,7(0.2%)

  27,6 tys

  1,0(0%)

  8,8 tys

  0,3(0%)

  199,0 tys

  7,0(0.1%)

  244,4 tys

  8,7(0.1%)

  201,1 tys

  7,2(0.1%)

  7,2 tys

  0,3(0%)

  7,2 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  10,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,6 tys

  0,3(0%)

  5,0 tys

  0,2(0%)

  9,8 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  7,6 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Czerwionce-Leszczynach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Czerwionki-Leszczyn według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Czerwionka-Leszczyny, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Czerwionki-Leszczyn według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  117,2 mln

  2,8 tys(100%)

  144,3 mln

  3,4 tys(100%)

  153,0 mln

  3,6 tys(100%)

  167,5 mln

  4,0 tys(100%)

  188,4 mln

  4,5 tys(100%)

  222,5 mln

  5,4 tys(100%)

  248,4 mln

  6,1 tys(100%)

  229,5 mln

  5,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  57,2 mln

  2,0 tys(48.8%)

  60,9 mln

  2,1 tys(42.2%)

  62,6 mln

  2,2 tys(40.9%)

  68,7 mln

  2,4 tys(41%)

  70,7 mln

  2,5 tys(37.5%)

  73,2 mln

  2,6 tys(32.9%)

  79,9 mln

  2,9 tys(32.2%)

  80,6 mln

  3,0 tys(35.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  30,2 mln

  1,1 tys(25.7%)

  31,0 mln

  1,1 tys(21.5%)

  33,0 mln

  1,2 tys(21.6%)

  34,0 mln

  1,2 tys(20.3%)

  39,5 mln

  1,4 tys(21%)

  49,1 mln

  1,8 tys(22.1%)

  64,6 mln

  2,3 tys(26%)

  51,3 mln

  1,9 tys(22.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  6,0 mln

  213(5.1%)

  6,9 mln

  243(4.8%)

  8,9 mln

  313(5.8%)

  9,1 mln

  321(5.4%)

  8,3 mln

  295(4.4%)

  20,6 mln

  738(9.3%)

  24,1 mln

  870(9.7%)

  21,1 mln

  790(9.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  324,0 tys

  11,4(0.2%)

  553,2 tys

  19,5(0.4%)

  314,7 tys

  11,1(0.2%)

  365,7 tys

  13,0(0.2%)

  621,8 tys

  22,3(0.3%)

  587,1 tys

  21,2(0.2%)

  21,1 mln

  789(9.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,6 mln

  162(3.9%)

  3,1 mln

  108(2.1%)

  3,0 mln

  104(1.9%)

  8,0 mln

  283(4.8%)

  5,6 mln

  199(3%)

  5,8 mln

  207(2.6%)

  8,3 mln

  298(3.3%)

  6,6 mln

  246(2.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,6 mln

  164(3.9%)

  7,4 mln

  262(5.1%)

  4,2 mln

  150(2.8%)

  5,2 mln

  183(3.1%)

  8,3 mln

  296(4.4%)

  6,2 mln

  223(2.8%)

  6,0 mln

  216(2.4%)

  5,8 mln

  217(2.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  11,8 mln

  418(10.1%)

  31,8 mln

  1,1 tys(22%)

  2,5 mln

  87,1(1.6%)

  2,1 mln

  75,2(1.3%)

  2,1 mln

  74,6(1.1%)

  2,2 mln

  80,4(1%)

  2,1 mln

  76,6(0.9%)

  3,7 mln

  138(1.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  509,6 tys

  18,0(0.4%)

  515,3 tys

  18,2(0.4%)

  827,1 tys

  29,2(0.5%)

  695,0 tys

  24,6(0.4%)

  725,1 tys

  25,8(0.4%)

  635,7 tys

  22,8(0.3%)

  686,7 tys

  24,8(0.3%)

  3,4 mln

  128(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  864,4 tys

  30,6(0.7%)

  910,3 tys

  32,1(0.6%)

  762,1 tys

  26,9(0.5%)

  593,5 tys

  21,0(0.4%)

  667,2 tys

  23,7(0.4%)

  365,9 tys

  13,1(0.2%)

  460,4 tys

  16,6(0.2%)

  645,7 tys

  24,2(0.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  623,4 tys

  23,4(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  8,9 tys

  0,3(0%)

  4,5 tys

  0,2(0%)

  12,4 tys

  0,4(0%)

  7,2 tys

  0,3(0%)

  66,1 tys

  2,3(0%)

  462,0 tys

  16,6(0.2%)

  119,4 tys

  4,3(0%)

  570,1 tys

  21,4(0.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  133,2 tys

  4,7(0.1%)

  1,1 mln

  37,8(0.7%)

  109,2 tys

  3,9(0.1%)

  837,7 tys

  29,6(0.5%)

  2,0 mln

  69,5(1%)

  757,0 tys

  27,1(0.3%)

  252,4 tys

  9,1(0.1%)

  293,0 tys

  11,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  132,2 tys

  4,7(0.1%)

  137,9 tys

  4,9(0.1%)

  129,1 tys

  4,6(0.1%)

  131,9 tys

  4,7(0.1%)

  157,9 tys

  5,6(0.1%)

  155,3 tys

  5,6(0.1%)

  152,6 tys

  5,5(0.1%)

  144,9 tys

  5,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  55,5 tys

  2,0(0%)

  76,8 tys

  2,7(0.1%)

  63,8 tys

  2,3(0%)

  58,0 tys

  2,1(0%)

  140,8 tys

  5,0(0.1%)

  91,5 tys

  3,3(0%)

  152,9 tys

  5,5(0.1%)

  81,3 tys

  3,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  24,5 tys

  0,9(0%)

  16,2 tys

  0,6(0%)

  37,9 tys

  1,3(0%)

  40,4 tys

  1,4(0%)

  42,1 tys

  1,5(0%)

  27,1 tys

  1,0(0%)

  16,6 tys

  0,6(0%)

  39,8 tys

  1,5(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  226,9 tys

  8,0(0.2%)

  228,4 tys

  8,1(0.2%)

  161,9 tys

  5,7(0.1%)

  95,1 tys

  3,4(0.1%)

  61,4 tys

  2,2(0%)

  48,1 tys

  1,7(0%)

  39,3 tys

  1,4(0%)

  31,3 tys

  1,2(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  11,9 tys

  0,4(0%)

  14,8 tys

  0,5(0%)

  29,9 tys

  1,1(0%)

  15,3 tys

  0,5(0%)

  15,1 tys

  0,5(0%)

  23,5 tys

  0,8(0%)

  63,1 tys

  2,3(0%)

  17,4 tys

  0,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,1 tys

  0,1(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  3,8 tys

  0,1(0%)

  4,3 tys

  0,2(0%)

  4,7 tys

  0,2(0%)

  4,7 tys

  0,2(0%)

  15,2 tys

  0,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  216,8 tys

  7,7(0.2%)

  27,6 tys

  1,0(0%)

  8,8 tys

  0,3(0%)

  199,0 tys

  7,0(0.1%)

  244,4 tys

  8,7(0.1%)

  201,1 tys

  7,2(0.1%)

  7,2 tys

  0,3(0%)

  7,2 tys

  0,3(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  520

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 tys

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  628,9 tys

  22,2(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  807

  0,0(0%)

  71,8

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  57,0 tys

  2,0(0%)

  1,2 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  69,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Czerwionka-Leszczyny - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 6 319 mieszkańców Czerwionki-Leszczyn jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 3 108 kobiet oraz 3 211 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,3% wykształcenie policealne, 9,0% średnie ogólnokształcące, a 19,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 33,8% mieszkańców Czerwionki-Leszczyn, gimnazjalnym 3,3%, natomiast 11,3% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Czerwionce-Leszczynach największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,1%) oraz wyższe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (40,7%) oraz średnie zawodowe (22,2%).

  W roku 2021 w Czerwionce-Leszczynach mieściło się 9 przedszkoli, w których do 54 oddziałów uczęszczało 1 179 dzieci (610 dziewczynek oraz 569 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Czerwionce-Leszczynach mieściło się 8 przedszkoli, w których do 33 oddziałów uczęszczało 792 dzieci (382 dziewczynki oraz 410 chłopców). Dostępnych było 830 miejsc.

  20,4% mieszkańców Czerwionki-Leszczyn w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,9% wśród dziewczynek i 19,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 880 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,79 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 8 szkół podstawowych, w których w 124 oddziałach uczyło się 2 348 uczniów (1 125 kobiet oraz 1 223 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Czerwionce-Leszczynach placówkę miało 7 szkół podstawowych, w których w 94 oddziałach uczyło się 1 740 uczniów (860 kobiet oraz 880 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,5% ludności (28,8% wśród dziewczynek i 30,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 18,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 97,83.

  W Czerwionce-Leszczynach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 3 oddziałach uczyło się 71 uczniów (59 kobiet oraz 12 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 21 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Czerwionce-Leszczynach placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 11 oddziałach uczyło się 282 uczniów (178 kobiet oraz 104 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 77 absolwentów.

  W Czerwionce-Leszczynach znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 8 oddziałach uczyło się 229 uczniów (83 kobiety oraz 146 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,5% mieszkańców (15,3% wśród dziewczyn i 15,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,7 uczniów. 28,6 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,9% mieszkańców Czerwionki-Leszczyn w wieku potencjalnej nauki (20,9% kobiet i 20,9% mężczyzn).

 • 17,1% Wykształcenie wyższe
 • Czerwionka-Leszczyny
  17,1%
  śląskie
  23,3%
  Kraj
  25,2%
 • 20,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 31,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  31,5%
  śląskie
  36,2%
  Kraj
  35,2%
 • 32,8% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 30,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,3% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,3%
  woj. śląskie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 4,5% Kobiety
  (policealne)
 • 2,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  9,0%
  woj. śląskie
  11,3%
  Cały kraj
  11,9%
 • 11,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Czerwionka-Leszczyny
  19,2%
  śląskie
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 16,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 33,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  33,8%
  śląskie
  24,0%
  Polska
  21,2%
 • 27,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 40,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,3%
  woj. śląskie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  11,3%
  Województwo
  10,6%
  Cała Polska
  12,3%
 • 14,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 7,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,1%
  woj. śląskie
  2,9%
  Polska
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Czerwionce-Leszczynach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 880 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  880,0
  woj. śląskie
  906,0
  Cały kraj
  883,0
 • 0,79 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,79
  woj. śląskie
  0,81
  Kraj
  0,89
 •  
 • 9Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 54 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 201 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Czerwionka-Leszczyny) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 179 Dzieci
 • 610 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 569 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 51,7%
  48,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 11 2 lata i mniej
 • 11
 • 206 3 lata
 • 206
 • 301 4 lata
 • 301
 • 303 5 lata
 • 303
 • 356 6 lat
 • 356
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 105 3 lata
 • 105
 • 166 4 lata
 • 166
 • 150 5 lata
 • 150
 • 182 6 lat
 • 182
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 101 3 lata
 • 101
 • 135 4 lata
 • 135
 • 153 5 lata
 • 153
 • 174 6 lat
 • 174
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 79,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 79,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Czerwionce-Leszczynach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czerwionce-Leszczynach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach (Julian Tuwim)
  Publiczne
  32 431-20-40
  32 431-20-40
  ul. Jana Pawła II 18
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
  818324
  Przedszkole nr 6 "Pod Jarzębiną"
  Publiczne
  32 431-15-17
  32 431-15-17
  ul. Wolności 11
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
  717311
  PRZEDSZKOLE NR 11 (JAN BRZECHWA)
  Publiczne
  32 431-12-33
  32 431-12-33
  ul. MORCINKA 6
  44-238 Czerwionka-Leszczyny
  716514
  Przedszkole Nr 8 (Krasnal Hałabała)
  Publiczne
  32 431-11-59
  ul. Kołłątaja 2
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
  512510
  Przedszkole Nr 3 im. Janusza Korczaka (Janusz Korczak)
  Publiczne
  32 431-10-06
  32 431-10-06
  ul. MOSTOWA 3
  44-238 Czerwionka-Leszczyny
  512311
  Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym "Promyczek" w Czerwionce - Leszczynach
  Publiczne
  32 431-16-41
  32 431-16-41
  ul. ks. Pojdy 62
  43-238 Czerwionka-Leszczyny
  511215
  Przedszkole nr7 (im. Skarbnikowa Willa)
  Publiczne
  32 431-23-55
  32 431-23-55
  ul. Młyńska 2
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
  4959
  Prywatne Niepubliczne Przedszkole Karolinka
  Niepubliczne
  50 977-48-50
  ul. Lipowa 2a
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
  ---
 • Szkoły podstawowe w Czerwionce-Leszczynach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Czerwionka-Leszczyny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 108 Oddziały
 • 2 296 Uczniowie
 • 1 111 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 185 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 256 Uczniowie w 1 klasie
 • 120 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 136 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 244 Absolwenci
 • 125 Kobiety
  (absolwenci)
 • 119 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 16 Oddziały
 • 52 Uczniowie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,9%
  73,1%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 5 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 18,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  18,9
  Województwo
  17,2
  Cała Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 18,9 Szkoły podstawowe ogółem
 • 18,9
 • 18,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 18,9
 • 21,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21,3
 • 3,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,3
 •  
 • 171,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 149,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 21,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 97,83 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Czerwionka-Leszczyny
  97,83
  śląskie
  97,17
  Cała Polska
  95,71
 • 97,29 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Czerwionka-Leszczyny
  97,29
  Województwo
  95,97
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czerwionka-Leszczyny) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Czerwionka-Leszczyny) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Czerwionce-Leszczynach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czerwionce-Leszczynach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa Nr 3 (Władysław Broniewski)
  Publiczna
  32 431-13-87
  32 431-13-87
  ul. Broniewskiego 11
  44-238 Czerwionka-Leszczyny
  2149141
  Szkoła Podstawowa Nr 5
  Publiczna
  32 431-29-46
  32 431-29-46
  ul. Szkolna 3
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
  12275-
  Szkoła Podstawowa Nr 6 (Stanisław Moniuszko)
  Publiczna
  ul. Gliwicka 2
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
  13264-
  Szkoła Podstawowa nr 8 (R. i Z. Pietrasów)
  Publiczna
  32 427-35-44
  32 427-35-44
  ul. Prosta 17
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
  1324724
  Szkoła Podstawowa nr 1 (im. Jana Pawła II)
  Publiczna
  32 431-13-30
  32 431-13-30
  ul. Ks.Pojdy 77C
  44-238 Czerwionka-Leszczyny
  10209-
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 (TADEUSZA KOŚCIUSZKI)
  Publiczna
  32 431-29-26
  32 431-29-26
  ul. FURGOŁA 71
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
  11195-
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Publiczna
  32 431-29-91
  32 431-29-91
  ul. Przedszkolna 1
  44-238 Czerwionka-Leszczyny
  1033-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Czerwionce-Leszczynach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Czerwionka-Leszczyny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 3 Oddziały
 • 71 Uczniowie
 • 59 Kobiety
  (uczniowie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 83,1%
  16,9%
 • 23 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 21 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  23,7
  Województwo
  26,5
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Czerwionka-Leszczyny) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 67 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 37 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 28,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  28,6
  śląskie
  17,9
  Cała Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Czerwionce-Leszczynach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Czerwionce-Leszczynach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Technikum
  Publiczne
  32 431-14-66
  32 431-14-66
  ul. 3 Maja 42
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
  14370-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  32 431-20-34
  32 431-14-66
  ul. 3 Maja 42
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
  8188-
  Liceum Ogólnokształcące im. Wilhelma Szewczyka (Wilhelm Szewczyk)
  Publiczne
  32 431-20-34
  32 431-14-66
  ul. 3 Maja 42
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
  389-
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  Publiczne
  32 431-14-66
  32 431-14-66
  ul. 3 Maja 42
  44-230 Czerwionka-Leszczyny
  271-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  Publiczna
  32 431-29-91
  32 431-29-91
  ul. Przedszkolna 1
  44-238 Czerwionka-Leszczyny
  317-
 • Edukacyjne grupy wieku w Czerwionce-Leszczynach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 20,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,8% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 15,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 20,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Czerwionka-Leszczyny, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Czerwionka-Leszczyny, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Czerwionka-Leszczyny, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Czerwionka-Leszczyny - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Czerwionce-Leszczynach

 • Według danych GUS z 2022 roku w Czerwionce-Leszczynach znajdował się 1 hotel (kategorii ★★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 1
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 4, liczba miejsc: 350)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


 • Kultura i rekreacja w Czerwionce-Leszczynach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Czerwionce-Leszczynach: 6 (publiczne: 4, prywatne: 2), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Czerwionce-Leszczynach 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 649 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 179 (uczestnicy: 33 226)
  • seanse filmowe: 11 (uczestnicy: 957)
  • wystawy: 3 (uczestnicy: 732)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 3 314)
  • koncerty: 66 (uczestnicy: 18 899)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 14 (uczestnicy: 1 480)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 17 (uczestnicy: 608)
  • konkursy: 16 (uczestnicy: 303)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 1 272)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 60)
  • interdyscyplinarne: 3 (uczestnicy: 3 350)
  • warsztaty: 20 (uczestnicy: 382)
  • inne: 13 (uczestnicy: 1 869)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 45 (członkowie: 967)
  • plastyczne/techniczne: 10 (członkowie: 123)
  • taneczne: 5 (członkowie: 78)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 21 (członkowie: 402)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1 (członkowie: 284)
  • inne: 6 (członkowie: 60)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 2


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 15 (członkowie: 196)
  • teatralne: 1 (członkowie: 7)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 67)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 3 (członkowie: 47)
  • taneczne: 6 (członkowie: 75)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Czerwionce-Leszczynach działały 4 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 66 891 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 12 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 5 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 94 198 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 7
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 7
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Czerwionce-Leszczynach działało 11 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 503 członków. Zarejestrowano 613 ćwiczących (mężczyźni: 511, kobiety: 102, chłopcy do lat 18: 339, dziewczęta do lat 18: 95). Aktywnych było 12 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (17), instruktora sportowego (12) oraz inne osoby (9).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Czerwionce-Leszczynach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Czerwionce-Leszczynach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Czerwionki-Leszczyn znajduje się 119 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Czerwionce-Leszczynach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kaplica z XIX w. (ul. 3 Maja 85)dnia 1966-02-16, wykaz dokumentów: 544/66 z 1966-02-16
  • Zespół - park z końca XIX w. (ul. 3 Maja 85)dnia 1966-02-16, wykaz dokumentów: 544/66 z 1966-02-16; A-1272/81 z 1981-12-17
  • Kościół z XIX w.dnia 1966-03-15, wykaz dokumentów: 594/66 z 1966-03-15
  • Pałac z końca XVIII w. (ul. ks. Pojdy 35)dnia 1981-12-17, wykaz dokumentów: 1280/81 z 1981-12-17
  • Park z końca XVIII w.dnia 1981-12-17, wykaz dokumentów: 1280/81 z 1981-12-17
  • Dwór z końca XVIII w. (ul. 3 Maja 85)dnia 1981-12-17, wykaz dokumentów: A-1272/81 z 1981-12-17
  • Park z końca XIX w.dnia 1981-12-17, wykaz dokumentów: A-1272/81 z 1981-12-17
  • Pałac z końca XVIII w. (ul. św. Barbary 6)dnia 1981-12-17, wykaz dokumentów: A-1281/81 z 1981-12-17
  • Park z końca XVIII w.dnia 1981-12-17, wykaz dokumentów: A-1281/81 z 1981-12-17
  • Pałac z końca XVIII w. (ul. Nowy Dwór 12)dnia 1981-12-17, wykaz dokumentów: A-1283/81 z 1981-12-17
  • Park z końca XVIII w.dnia 1981-12-17, wykaz dokumentów: A-1283/81 z 1981-12-17
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek gospodarczy (data nieznana)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Szkoła z 1915 r. (ul. Szkolna 3)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 1)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 3)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 4)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 6)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 5)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 7)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 8)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 9)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 10)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 11)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 12)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 14)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 13/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 15)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 16)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 18)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 17/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 19/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 20)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 22)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 21/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 23/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 24)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 25/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 26)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 28)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 30)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 32)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 34)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 36)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 38/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 40)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 42)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 44)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 46)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 48)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 50)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 52)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Wolności 54/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Słowackiego 1)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Słowackiego 2)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Słowackiego 3)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Słowackiego 4)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Słowackiego 5)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Słowackiego 6/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Słowackiego 7/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Słowackiego 8/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Słowackiego 9/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Słowackiego 10)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Słowackiego 11)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Słowackiego 12)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Słowackiego 13)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Słowackiego 15)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Szkolna 1/II)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. gen. Hallera 1/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. gen. Hallera 2/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. gen. Hallera 3/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. gen. Hallera 4/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. gen. Hallera 5/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. gen. Hallera 6/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. gen. Hallera 7/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. gen. Hallera 8/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. gen. Hallera 9/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. gen. Hallera 10/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. gen. Hallera 11/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Kombatantów 1/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Kombatantów 2/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Kombatantów 3/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Kombatantów 4/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Kombatantów 5/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Kombatantów 6/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Kombatantów 7/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Kombatantów 9/I)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Mickiewicza 1/1)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Mickiewicza 2/1)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Mickiewicza 3/1)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Mickiewicza 4/1)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Mickiewicza 5/1)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Mickiewicza 6/1)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Mickiewicza 7/1)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Mickiewicza 8/1)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Mickiewicza 9/1)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Mickiewicza 10/1)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Mickiewicza 11/1)dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
  • Osiedle z pocz. XX w.dnia 1995-11-10, wykaz dokumentów: A/1550/95 z 1995-11-10
 • Formy ochrony przyrody w Czerwionce-Leszczynach
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Czerwionki-Leszczyn znajduje się 11 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Czerwionce-Leszczynach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud WielkichData ustanowienia: 1994-01-04, Powierzchnia: 63400.0 ha
  • Głaz Alojzego Damca - Pomnik przyrodyOpis: Głaz narzutowy o obwodzie 550 cm, Data ustanowienia: 2007-12-25, Opis granicy: Głaz usytuowany na terenie Zespołu Szkół Nr 1
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna (Tillia cordata), Data ustanowienia: 1958-10-23, Opis granicy: Rośnie obok kapliczki w pobliżu kościoła p.w. św. Jacka
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur), Data ustanowienia: 1963-08-07, Opis granicy: Rośnie na skarpie obok tzw. Ratusza przy ul. Ks. Pojdy
  • Pomnik przyrodyOpis: Platan klonolistny (Platanus acerifolia), Data ustanowienia: 1963-08-07, Opis granicy: Rośnie przy ul. Polnej 9 obok przydrożnego krzyża z 1858 r.
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur), Data ustanowienia: 1963-10-10, Opis granicy: Rośnie w odległości stu stu kilkudziesięciu metrów od zabudowań byłego kombinatu PGR
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur), Data ustanowienia: 1998-06-01, Opis granicy: Rośnie obok zabytkowego drewnianego kościoła p.w. Marii Magdaleny
  • Pomnik przyrodyOpis: Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum). Aleja Kasztanowców składająca się z 65 szt. drzew o obwodzie od 80 do 270 cm., Data ustanowienia: 1998-06-01, Opis granicy: Aleję kasztanowców przy ul. Bełkowskiej w Dębieńsku tworzy 65 szt. drzew.
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy (Quercus robur), Data ustanowienia: 1998-06-01, Opis granicy: Rośnie na skarpie na skraju łąki przy ul. Leśnej
  • Pomnik przyrodyOpis: Wiąz górski (Ulmus glabra), Data ustanowienia: 1998-06-01, Opis granicy: Rośnie na terenie parku podworskiego
  • Kencerz - torfowisko (użytek ekologiczny)Cel: zachowanie ze względów przyrodniczych naukowych dydaktycznych i krajobrazowych ekosystemów hydrogenicznych ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin i zwierząt, Data ustanowienia: 2008-12-17, Powierzchnia: 52.7 ha

Czerwionka-Leszczyny - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 12 wypadków drogowych w Czerwionce-Leszczynach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 14 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 45,0 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Czerwionce-Leszczynach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 14 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 14 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu rybnickiego.

  Powiat rybnicki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Czerwionce-Leszczynach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 12 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 14 Ranni
  (rok 2022)
 • 6 Lekko ranni
 • 8 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Czerwionce-Leszczynach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 44,95 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  45,0
  śląskie
  45,6
  Cały kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Czerwionka-Leszczyny
  0,0
  śląskie
  3,6
  Cały kraj
  5,0
 • 52,44 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  52,4
  śląskie
  52,1
  Kraj
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  śląskie
  7,8
  Cała Polska
  8,9
 • 116,67 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Czerwionka-Leszczyny
  116,7
  śląskie
  114,1
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14 Liczba licencji na taksówki
 • 14 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Czerwionka-Leszczyny przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • A1autostrada A1(Rusocin - Stanisławie - Swarożyn - Pelplin - Kopytkowo - Warlubie - Nowe Marzy - Grudziądz - Lisewo - Turzno - Lubicz Dolny - Toruń - Ciechocinek - Włocławek - Kowal - Sójki - Kutno - Piątek - Stryków - Brzeziny - Łódź - Tuszyn - Srock - Piotrków Trybunalski - Pyrzowice - Piekary Śląskie - Bytom - Zabrze - Czekanów - Gliwice - Knurów - Czerwionka-Leszczyny - Bełk - Rybnik - Żory - Świerklany - Mszana - Gorzyczki - granica (Czechy))
  • DW 924droga wojewódzka nr 924(Kuźnia Nieborowska - Knurów - Czerwionka-Leszczyny - Stanowice - Podlesie - Szczejkowice - Nowa Wieś - Żory)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Czerwionka-Leszczyny nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 148Linia kolejowa nr 148: Pszczyna - Rybnik [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Pszczyna - Pszczyna Czarków - Radostowice - Suszec - Suszec Kopalnia - Suszec Rudziczka - Żory - Szczejkowice - Rybnik Gotartowice - Rybnik Piaski - Rybnik)
  • LK 149Linia kolejowa nr 149: Zabrze Makoszowy - Leszczyny [o znaczeniu drugorzędnym] (Zabrze Makoszowy - Przyszowice - Knurów - Knurów Kopalnia - Knurów Szczygłowice - Szczygłowice Kopalnia - Szczygłowice - Leszczyny)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Czerwionce-Leszczynach istnieje 143 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 3 Maja

  ul. Aleja Spacerowa

  ul. Aleja Świętej Barbary

  ul. Armii Krajowej

  ul. Asnyka

  ul. Bełkowska

  ul. Bieli

  ul. Biernota

  ul. Biskupa Pluty

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Borowa

  ul. Broniewskiego

  ul. Brzozowa

  ul. Błękitna

  ul. Chodniki

  ul. Chopina

  ul. Cicha

  ul. Cmentarna

  ul. Czereśniowa

  ul. Damrota

  ul. Daszyńskiego

  ul. Doktora Malczyka

  ul. Doktora Rostka

  ul. Dworcowa

  ul. Działkowców

  ul. Dzierżonia

  ul. Dąbrowy

  ul. Długosza

  ul. Folwarczna

  ul. Furgoła

  ul. Generała Dąbrowskiego

  ul. Generała Hallera

  ul. Gliwicka

  ul. Grabowa

  ul. Graniczna

  ul. Gwarków

  ul. Górnicza

  ul. Górnośląska

  ul. Głowackiego

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jasna

  ul. Jesionka

  ul. Kardynała Wyszyńskiego

  ul. Kałuży

  ul. Kochanowskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Kombatantów

  ul. Komunalna

  ul. Konopnickiej

  ul. Kopalniana

  ul. Kosynierów

  ul. Kołłątaja

  ul. Kościelna

  ul. Kościuszki

  ul. Krzywa

  ul. Krótka

  ul. Księdza Dłucika

  ul. Księdza Hanuska

  ul. Księdza Musiała

  ul. Księdza Pojdy

  ul. Księdza Popiełuszki

  ul. Kwiatowa

  ul. Leśna

  ul. Ligonia

  ul. Lipowa

  ul. Lompy

  ul. Markwioka

  ul. Marszałka Piłsudskiego

  ul. Mazanka

  ul. Miarki

  ul. Mickiewicza

  ul. Mieszka I

  ul. Moniuszki

  ul. Morcinka

  ul. Mostowa

  ul. Młyńska

  ul. Nad Bierawką

  ul. Narutowicza

  ul. Norwida

  ul. Nowa

  ul. Nowy Dwór

  ul. Odległa

  ul. Odrodzenia

  ul. Ogrodowa

  ul. Olchowa

  ul. Ornontowicka

  ul. Orzeszkowej

  ul. Parkowa

  ul. Partyzantów

  ul. Pawlasa

  ul. Piekarnicza

  ul. Pierchały

  Plac Dunikowskiego

  Plac Grunwaldzki

  Plac Kopernika

  Plac Matejki

  ul. Plebiscytowa

  ul. Pocztowa

  ul. Podleśna

  ul. Pola

  ul. Polna

  ul. Poprzeczna

  ul. Powstańców

  ul. Prosta

  ul. Przedszkolna

  ul. Przemysłowa

  ul. Przyjaźni

  ul. Reja

  ul. Reymonta

  ul. Rogowa

  ul. Rybnicka

  ul. Rymera

  ul. Rynek

  ul. Sienkiewicza

  ul. Sosnowa

  ul. Spokojna

  ul. Sportowa

  ul. Staffa

  ul. Strzelczyka

  ul. Swobody

  ul. Szewczyka

  ul. Szkolna

  ul. Szyb Zachodni

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Słowiańska

  ul. Tetmajera

  ul. Topolowa

  ul. Tuwima

  ul. Tęczowa

  ul. Waryńskiego

  ul. Wolności

  ul. Wyzwolenia

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Zabrzańska

  ul. Zagłoby

  ul. Zielona

  ul. Środkowa

  ul. Świerkowa

  ul. Świętego Antoniego

  ul. Żeromskiego

  ul. Żorska