Powiat cieszyński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat cieszyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 176 671 Liczba mieszkańców
 • 730 km2 Powierzchnia
 • 242 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 46,3% Stopa urbanizacji
 • Janusz Król Starosta
 • ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn Adres starostwa powiatowego
 • SCI Tablice rejestracyjne
Powiat cieszyński na mapie
Identyfikatory
 • 2403 TERYT (TERC)
Herb powiatu cieszyńskiego
powiat cieszyński herb
Flaga powiatu cieszyńskiego
powiat cieszyński flaga

powiat cieszyński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie
33/ 852-11-06
33/ 852-27-60
ul. Chemików 16
43-400 Cieszyn
Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie
33/ 851-62-00 Tel. dyż. 33/ 851-62-55
33/ 851-62-44
ul. Wojska Polskiego 2
43-400 Cieszyn
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie
33/ 477-74-41
33/ 477-74-41
ul. Szeroka 13
43-400 Cieszyn
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie
33/ 852-06-26
33/ 852-06-26
ul. Bielska 3 a
43-400 Cieszyn
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie
33/ 479-70-10, 33/ 479-40-80, 33/ 479-40-81
33/ 479-71-73
ul. Liburnia 2
43-400 Cieszyn
Starostwo Powiatowe w Cieszynie
(33) 477-71-00
(33) 477-73-33
ul. Bobrecka
43-400 Cieszyn

Powiat cieszyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat cieszyński ma 176 671 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 4,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu cieszyńskiego w 2050 roku wynosi 173 340, z czego 88 632 to kobiety, a 84 708 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu cieszyńskiego zawarli w 2021 roku 760 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców powiatu cieszyńskiego jest stanu wolnego, 56,9% żyje w małżeństwie, 7,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat cieszyński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -1 056. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,97 na 1000 mieszkańców powiatu cieszyńskiego. W 2021 roku urodziło się 1 525 dzieci, w tym 48,7% dziewczynek i 51,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 316 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,59 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 37,8% zgonów w powiecie cieszyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,2% zgonów w powiecie cieszyńskim były nowotwory, a 3,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu cieszyńskiego przypada 14.58 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 2 075 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 858 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu cieszyńskiego 217. W tym samym roku 59 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 41 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 18.

  58,8% mieszkańców powiatu cieszyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu cieszyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 176 671 Liczba mieszkańców
 • 90 962 Kobiety
 • 85 709 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie cieszyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie cieszyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie cieszyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu cieszyńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 173 340 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 88 632 Kobiety
 • 84 708 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie cieszyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie cieszyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie cieszyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu cieszyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat cieszyński
  41,9 lat
  śląskie
  43,3 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 43,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,2 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat cieszyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu cieszyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat cieszyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat cieszyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat cieszyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • powiat cieszyński
  27,1%
  śląskie
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 31,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  56,9%
  śląskie
  55,6%
  Polska
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,5%
  woj. śląskie
  9,2%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  7,4%
  śląskie
  8,0%
  Cała Polska
  7,6%
 • 7,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • powiat cieszyński
  0,2%
  śląskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie cieszyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. cieszyński
  4,3
  śląskie
  4,3
  Cały kraj
  4,4
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,6
  woj. śląskie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 760 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie cieszyńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -1 056 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -482 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -574 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,97 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat cieszyński
  -6,0
  woj. śląskie
  -7,0
  Polska
  -4,9
 • -8,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie cieszyńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie cieszyńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie cieszyńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie cieszyńskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 525 Urodzenia żywe
 • 743 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 782 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,7%
  51,3%
 • 8,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  8,6
  Województwo
  7,8
  Cała Polska
  8,7
 • 37,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat cieszyński
  37,9
  woj. śląskie
  34,6
  Kraj
  37,5
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 48 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 48
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 316 g Średnia waga noworodków
 • 3 251 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 378 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat cieszyński
  3 316 g
  woj. śląskie
  3 303 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 107 Waga 4000g - 4499g
 • 107
 • 449 Waga 3500g - 3999g
 • 449
 • 619 Waga 3000g - 3499g
 • 619
 • 248 Waga 2500g - 2999g
 • 248
 • 59 Waga 2000g - 2499g
 • 59
 • 22 Waga 1500g - 1999g
 • 22
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,37 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat cieszyński
  1,37
  woj. śląskie
  1,24
  Polska
  1,32
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. cieszyński
  0,67
  śląskie
  0,60
  Polska
  0,64
 • 0,59 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. cieszyński
  0,59
  Województwo
  0,53
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie cieszyńskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 581 Zgony
 • 1 225 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 356 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,5%
  52,5%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 75,0%
  25,0%
 • 14,6 Zgony na 1000 ludności
 • powiat cieszyński
  14,6
  woj. śląskie
  14,8
  Cała Polska
  13,6
 • 169,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  169,2
  śląskie
  190,4
  Kraj
  156,7
 • 2,6 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,6
  woj. śląskie
  4,4
  Kraj
  3,9
 • 3,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat cieszyński
  3,7
  Województwo
  4,1
  Cały kraj
  3,6
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  0,7
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie cieszyńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. cieszyński
  37,8%
  woj. śląskie
  35,1%
  Cały kraj
  34,8%
 • 19,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. cieszyński
  19,2%
  Województwo
  20,2%
  Cała Polska
  19,6%
 • 3,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  3,5%
  Województwo
  3,8%
  Cały kraj
  5,4%
 • 519 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  6,9
  Polska
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  83,3
  Polska
  74,4
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  281,1
  woj. śląskie
  304,2
  Polska
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  279,8
  Cały kraj
  246,5
 • 553,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 592,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 511,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. cieszyński
  553,1
  woj. śląskie
  529,0
  Cała Polska
  475,8
 • 70,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 43,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 97,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  70,5
  Województwo
  81,3
  Polska
  70,6
 • 39,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat cieszyński
  39,7
  śląskie
  39,9
  Polska
  32,6
 • 6,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,6
  śląskie
  6,9
  Cała Polska
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  woj. śląskie
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie cieszyńskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 84 Osoby w zamachach samobójczych
 • 39 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 45 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 49 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 35 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 16 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 3 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 9 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 47 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  47,0
  śląskie
  40,0
  Cały kraj
  36,0
 • 9 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat cieszyński
  9,0
  Województwo
  13,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 14 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 14
 • 11 zażycie innych leków
 • 11
 • 7 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 7
 • 10 samookaleczenie powierzchniowe
 • 10
 • 13 rzucenie się z wysokości
 • 13
 • 20 powieszenie się
 • 20
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 4 inny
 • 4
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 3 rzucenie się z wysokości
 • 3
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 26 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 26
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 10 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 10
 • 1 konflikt z osobami spoza rodziny
 • 1
 • 9 zawód miłosny
 • 9
 • 3 problemy w szkole lub pracy
 • 3
 • 2 nagła utrata źródła utrzymania
 • 2
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 30 nieustalona
 • 30
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 11 nieustalona
 • 11
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 14 13-18 lat
 • 14
 • 13 19-24 lat
 • 13
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 38 30-49 lat
 • 38
 • 13 50-60 lat
 • 13
 • 2 70 lat i więcej
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy16
  • pod wpływem alkoholu20
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków14
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony37
 • 16 trzeźwy
 • 20 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 14 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 37 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony14
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 14 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 39 kawaler/panna
 • 39
 • 20 żonaty/zamężna
 • 20
 • 3 konkubinat
 • 3
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 17 nieustalony
 • 17
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 10 kawaler/panna
 • 10
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 1 wdowiec/wdowa
 • 1
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 2 nieustalony
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne7
  • podstawowe i gimnazjalne9
  • zasadnicze zawodowe7
  • średnie7
  • wyższe0
  • nieustalony54
 • 7 podstawowe niepełne
 • 9 podstawowe i gimnazjalne
 • 7 zasadnicze zawodowe
 • 7 średnie
 • 0 wyższe
 • 54 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony10
 • 1 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 10 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 15 praca
 • 15
 • 20 na utrzymaniu innej osoby
 • 20
 • 4 emerytura
 • 4
 • 9 bez stałego źródła utrzymania
 • 9
 • 36 nieustalony
 • 36
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 2 emerytura
 • 2
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 075 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 069 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 006 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 59 Zameldowania z zagranicy
 • 22 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 37 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 858 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 955 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 903 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 41 Wymeldowania za granicę
 • 11 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 30 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 235 Saldo migracji
 • 125 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 110 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 217 Saldo migracji wewnętrznych
 • 114 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 103 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 18 Saldo migracji zagranicznych
 • 11 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 7 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie cieszyńskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat cieszyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat cieszyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie cieszyńskim oddano do użytku 808 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,57 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie cieszyńskim to 63 277 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 356 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  68,6% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 31,4% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie cieszyńskim to 4,57 i jest nieznacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie cieszyńskim to 122,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,94% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,78% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,07% mieszkań posiada łazienkę, 90,13% korzysta z centralnego ogrzewania, a 77,06% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie cieszyńskim 264 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 324 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 244 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 47 transakcji (mediana cen - 5 344 zł/m2, średnia - 5 245 zł/m2), a na rynku wtórnym 217 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 158 zł/m2, średnia - 4 066 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 324 zł
 • pow. cieszyński
  4 324 zł
  woj. śląskie
  3 960 zł
  Polska
  5 248 zł
 • 4 324 zł Ogółem
 • 4 324 zł
 • 4 464 zł do 40 m2
 • 4 464 zł
 • 4 649 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 649 zł
 • 4 255 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 255 zł
 • 2 407 zł od 80,1 m2
 • 2 407 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 244 zł
 • pow. cieszyński
  4 244 zł
  woj. śląskie
  3 988 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 4 244 zł Ogółem
 • 4 244 zł
 • 4 578 zł do 40 m2
 • 4 578 zł
 • 4 720 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 720 zł
 • 4 442 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 442 zł
 • 2 582 zł od 80,1 m2
 • 2 582 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 264
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m263
  • od 40,1 do 60 m2131
  • od 60,1 do 80 m245
  • od 80,1 m225
 • 63 do 40 m2
 • 131 od 40,1 do 60 m2
 • 45 od 60,1 do 80 m2
 • 25 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie cieszyńskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 344 zł
 • pow. cieszyński
  5 344 zł
  woj. śląskie
  4 948 zł
  Cała Polska
  5 761 zł
 • 5 344 zł Ogółem
 • 5 344 zł
 • 5 349 zł do 40 m2
 • 5 349 zł
 • 5 410 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 410 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 245 zł
 • Tutaj
  5 245 zł
  woj. śląskie
  4 909 zł
  Polska
  6 212 zł
 • 5 245 zł Ogółem
 • 5 245 zł
 • 5 204 zł do 40 m2
 • 5 204 zł
 • 5 515 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 515 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 47
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m214
  • od 40,1 do 60 m230
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 14 do 40 m2
 • 30 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 158 zł
 • pow. cieszyński
  4 158 zł
  Województwo
  3 625 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 4 158 zł Ogółem
 • 4 158 zł
 • 4 181 zł do 40 m2
 • 4 181 zł
 • 4 328 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 328 zł
 • 4 255 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 255 zł
 • 2 387 zł od 80,1 m2
 • 2 387 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 066 zł
 • Tutaj
  4 066 zł
  śląskie
  3 718 zł
  Cała Polska
  5 276 zł
 • 4 066 zł Ogółem
 • 4 066 zł
 • 4 397 zł do 40 m2
 • 4 397 zł
 • 4 493 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 493 zł
 • 4 472 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 472 zł
 • 2 550 zł od 80,1 m2
 • 2 550 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 217
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m249
  • od 40,1 do 60 m2101
  • od 60,1 do 80 m243
  • od 80,1 m224
 • 49 do 40 m2
 • 101 od 40,1 do 60 m2
 • 43 od 60,1 do 80 m2
 • 24 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 63 277 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 356,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  356,40
  woj. śląskie
  401,50
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 92,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  92,80 m2
  śląskie
  71,80 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 33,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. cieszyński
  33,10 m2
  Województwo
  28,80 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,59 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat cieszyński
  4,59
  śląskie
  3,77
  Polska
  3,82
 • 2,81 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,81
  Województwo
  2,49
  Kraj
  2,55
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,61
  woj. śląskie
  0,66
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 808 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,57 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. cieszyński
  4,57
  śląskie
  3,81
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 3 693 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,57 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,57
  śląskie
  4,32
  Cały kraj
  3,90
 • 20,90 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  20,90
  śląskie
  16,46
  Polska
  24,07
 • 98 570 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 122,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. cieszyński
  122,0 m2
  Województwo
  108,3 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,56 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  0,56 m2
  woj. śląskie
  0,41 m2
  Cały kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat cieszyński
  98,94%
  Województwo
  98,82%
  Cała Polska
  96,97%
 • 97,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. cieszyński
  97,78%
  woj. śląskie
  95,61%
  Kraj
  94,01%
 • 96,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. cieszyński
  96,07%
  woj. śląskie
  94,04%
  Kraj
  91,78%
 • 90,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat cieszyński
  90,13%
  woj. śląskie
  82,40%
  Cała Polska
  83,08%
 • 77,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. cieszyński
  77,06%
  woj. śląskie
  66,35%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat cieszyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie cieszyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 218osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie cieszyńskim wynosiło w 2021 roku 4,9% (5,6% wśród kobiet i 4,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie cieszyńskim wynosiło 5 109,39 PLN, co odpowiada 85.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu cieszyńskiego 26 450 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 17 656 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -8 794.

  20,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu cieszyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,1% w przemyśle i budownictwie, a 17,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 218 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  218,0
  woj. śląskie
  277,0
  Polska
  257,0
 • 4,9% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 5,6% Kobiety
 • 4,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  4,9%
  śląskie
  4,2%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie cieszyńskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie cieszyńskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie cieszyńskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 109 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. cieszyński
  5 109 PLN
  woj. śląskie
  5 908 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie cieszyńskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 26 450 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 17 656 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -8 794 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,67 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,1% Przemysł i budownictwo
 • 20,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 47,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 17,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,4% Pozostałe
 • 39,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,0% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie cieszyńskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38 459 Pracujący ogółem
 • 20 416 Kobiety
 • 18 043 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie cieszyńskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,8% W wieku produkcyjnym
 • 53,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat cieszyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  70,0
  woj. śląskie
  70,5
  Kraj
  69,0
 • 37,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  37,7
  śląskie
  41,1
  Polska
  38,2
 • 116,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  116,7
  śląskie
  139,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat cieszyński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie cieszyńskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 21 400 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 16 496 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 498 nowych podmiotów, a 743 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (1 839) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (1 257) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (1 806) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (703) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie cieszyńskim najwięcej (1 420) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (20 569) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,4% (511) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,4% (5 430) podmiotów, a 72,2% (15 459) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie cieszyńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.5%) oraz Budownictwo (18.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21 400 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 511 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5 430 Przemysł i budownictwo
 • 15 459 Pozostała działalność
 • 1 498 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie cieszyńskim w 2021 roku
 • 743 Podmioty wyrejestrowane w powiecie cieszyńskim w 2021 roku
 • 16 496 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 20 569 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 20 569
 • 700 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 700
 • 116 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 116
 • 14 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 14
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 21 385 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 21 385
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 45 Spółdzielnie ogółem
 • 45
 • 1 664 Spółki handlowe ogółem
 • 1 664
 • 264  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 264
 • 18  Spółki handlowe - akcyjne
 • 18
 • 4    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 1 349  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1 349
 • 251    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 251
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 3
 • 1 420 Spółki cywilne ogółem
 • 1 420
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 16 496 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 710 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 710
 • 3 047 Budownictwo
 • 3 047
 • 1 507 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 507
 • 1 462 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 462
 • 1 050 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 1 050
 • 1 004 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1 004
 • 962 Transport i gospodarka magazynowa
 • 962
 • 825 Pozostała działalność
 • 825
 • 564 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 564
 • 517 Informacja i komunikacja
 • 517
 • 457 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 457
 • 443 Edukacja
 • 443
 • 439 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 439
 • 266 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 266
 • 189 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 189
 • 40 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 40
 • 8 Górnictwo i wydobywanie
 • 8
 • 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 6
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat cieszyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie cieszyńskim stwierdzono 3 698 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,89 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie cieszyńskim wynosi 70,00% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu cieszyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,68 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 10,58 (wykrywalność 49%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,03 (49%), drogowe - 2,03 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,43 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat cieszyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 698 Przestępstwa ogółem
 • 3 698
 • 2 421 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 2 421
 • 714 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 714
 • 359 Przestępstwa drogowe
 • 359
 • 77 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 77
 • 1 873 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 873
 • 20,89 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  20,89
  Województwo
  27,10
  Cały kraj
  21,51
 • 13,68 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. cieszyński
  13,68
  śląskie
  13,97
  Cała Polska
  12,82
 • 4,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,03
  Województwo
  10,47
  Polska
  5,89
 • 2,03 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat cieszyński
  2,03
  woj. śląskie
  1,64
  Kraj
  1,85
 • 0,43 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,43
  woj. śląskie
  0,42
  Cały kraj
  0,35
 • 10,58 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  10,58
  Województwo
  15,29
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat cieszyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. cieszyński
  70%
  Województwo
  75%
  Kraj
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat cieszyński
  70%
  śląskie
  67%
  Kraj
  64%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  50%
  Województwo
  82%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. cieszyński
  99%
  woj. śląskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat cieszyński
  96%
  woj. śląskie
  90%
  Polska
  89%
 • 50% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  50%
  Województwo
  64%
  Cała Polska
  53%

Powiat cieszyński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu cieszyńskiego wyniosła w 2021 roku 228,3 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu cieszyńskiego - 29.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (16.4%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (13.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,8 mln złotych, czyli 8,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu cieszyńskiego wyniosła w 2021 roku 243,6 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 0.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (40.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24.7%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.6%). W budżecie powiatu cieszyńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 302 złotych na mieszkańca (22,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 13,1 złotych na mieszkańca (0,9%).
 • Wydatki budżetu w powiecie cieszyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu cieszyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat cieszyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu cieszyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  148,5 mln

  836(100%)

  150,5 mln

  847(100%)

  157,4 mln

  886(100%)

  168,4 mln

  947(100%)

  187,1 mln

  1,0 tys(100%)

  215,7 mln

  1,2 tys(100%)

  229,2 mln

  1,3 tys(100%)

  228,3 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  45,6 mln

  257(30.7%)

  49,9 mln

  281(33.2%)

  44,7 mln

  251(28.4%)

  51,9 mln

  291(30.8%)

  48,6 mln

  273(26%)

  59,4 mln

  333(27.5%)

  61,4 mln

  346(26.8%)

  66,7 mln

  377(29.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  17,5 mln

  98,5(11.8%)

  21,8 mln

  123(14.5%)

  23,1 mln

  130(14.7%)

  23,5 mln

  132(14%)

  36,0 mln

  202(19.2%)

  41,2 mln

  231(19.1%)

  43,6 mln

  246(19%)

  37,4 mln

  212(16.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  29,2 mln

  164(19.6%)

  30,4 mln

  171(20.2%)

  32,4 mln

  182(20.6%)

  24,6 mln

  138(14.6%)

  24,3 mln

  136(13%)

  26,0 mln

  146(12.1%)

  29,2 mln

  164(12.7%)

  30,5 mln

  173(13.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  18,8 mln

  106(12.7%)

  14,3 mln

  80,4(9.5%)

  18,3 mln

  103(11.6%)

  19,8 mln

  111(11.7%)

  21,5 mln

  121(11.5%)

  24,1 mln

  135(11.2%)

  25,9 mln

  146(11.3%)

  30,5 mln

  173(13.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  8,4 mln

  47,1(5.6%)

  8,4 mln

  47,1(5.6%)

  8,7 mln

  48,8(5.5%)

  9,2 mln

  51,6(5.5%)

  9,9 mln

  55,8(5.3%)

  11,7 mln

  65,8(5.4%)

  16,1 mln

  90,6(7%)

  18,8 mln

  107(8.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  12,3 mln

  69,4(8.3%)

  12,3 mln

  69,0(8.1%)

  15,2 mln

  85,7(9.7%)

  13,3 mln

  74,4(7.9%)

  15,3 mln

  85,8(8.2%)

  14,1 mln

  79,3(6.5%)

  15,2 mln

  85,5(6.6%)

  15,0 mln

  84,8(6.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,2 mln

  12,2(1.5%)

  2,3 mln

  12,8(1.5%)

  2,4 mln

  13,5(1.5%)

  2,4 mln

  13,7(1.5%)

  5,8 mln

  32,6(3.1%)

  9,5 mln

  53,1(4.4%)

  3,8 mln

  21,7(1.7%)

  4,9 mln

  27,8(2.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  4,6 mln

  26,1(3.1%)

  3,6 mln

  20,4(2.4%)

  3,9 mln

  21,9(2.5%)

  4,1 mln

  23,1(2.4%)

  4,9 mln

  27,8(2.6%)

  4,8 mln

  26,9(2.2%)

  5,5 mln

  31,3(2.4%)

  4,6 mln

  26,1(2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,7 mln

  26,6(3.2%)

  3,7 mln

  21,1(2.5%)

  3,8 mln

  21,4(2.4%)

  3,5 mln

  19,4(2%)

  5,4 mln

  30,3(2.9%)

  8,1 mln

  45,5(3.8%)

  10,6 mln

  59,5(4.6%)

  3,4 mln

  19,0(1.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  2,1 mln

  12,1(1.4%)

  1,9 mln

  10,5(1.2%)

  2,1 mln

  11,5(1.3%)

  2,0 mln

  11,1(1.2%)

  2,2 mln

  12,5(1.2%)

  2,5 mln

  14,2(1.2%)

  2,0 mln

  11,2(0.9%)

  2,3 mln

  12,7(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,3 mln

  7,2(0.9%)

  693,2 tys

  3,9(0.5%)

  1,2 mln

  6,8(0.8%)

  2,2 mln

  12,5(1.3%)

  999,9 tys

  5,6(0.5%)

  879,1 tys

  4,9(0.4%)

  910,5 tys

  5,1(0.4%)

  1,2 mln

  6,8(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  421,0 tys

  2,4(0.3%)

  435,4 tys

  2,4(0.3%)

  437,9 tys

  2,5(0.2%)

  461,9 tys

  2,6(0.2%)

  460,9 tys

  2,6(0.2%)

  461,2 tys

  2,6(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  269,2 tys

  1,5(0.2%)

  262,0 tys

  1,5(0.2%)

  242,2 tys

  1,4(0.2%)

  241,4 tys

  1,4(0.1%)

  246,3 tys

  1,4(0.1%)

  305,3 tys

  1,7(0.1%)

  377,6 tys

  2,1(0.2%)

  309,8 tys

  1,8(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  146,3 tys

  0,8(0.1%)

  161,6 tys

  0,9(0.1%)

  168,8 tys

  0,9(0.1%)

  186,4 tys

  1,0(0.1%)

  179,0 tys

  1,0(0.1%)

  177,7 tys

  1,0(0.1%)

  141,0 tys

  0,8(0.1%)

  176,8 tys

  1,0(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,1 mln

  6,2(0.7%)

  806,9 tys

  4,5(0.5%)

  680,2 tys

  3,8(0.4%)

  615,0 tys

  3,5(0.4%)

  545,2 tys

  3,1(0.3%)

  534,1 tys

  3,0(0.2%)

  330,9 tys

  1,9(0.1%)

  173,4 tys

  1,0(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,5 tys

  0,3(0%)

  97,7 tys

  0,5(0%)

  189,5 tys

  1,1(0.1%)

  166,3 tys

  0,9(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  63,5 tys

  0,4(0%)

  62,7 tys

  0,4(0%)

  78,4 tys

  0,4(0%)

  72,9 tys

  0,4(0%)

  85,3 tys

  0,5(0%)

  75,4 tys

  0,4(0%)

  59,3 tys

  0,3(0%)

  69,9 tys

  0,4(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  35,8 tys

  0,2(0%)

  39,1 tys

  0,2(0%)

  69,3 tys

  0,4(0%)

  61,2 tys

  0,3(0%)

  46,0 tys

  0,3(0%)

  60,8 tys

  0,3(0%)

  832,8 tys

  4,7(0.4%)

  62,5 tys

  0,4(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,0 tys

  0,1(0%)

  40,3 tys

  0,2(0%)

  24,7 tys

  0,1(0%)

  26,8 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,1 tys

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  92,6 tys

  0,5(0%)

  431,8 tys

  2,4(0.2%)

  91,2 tys

  0,5(0%)

  600

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  119,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  116

  0,0(0%)

  88,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie cieszyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu cieszyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat cieszyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu cieszyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  151,5 mln

  853(100%)

  156,6 mln

  881(100%)

  163,9 mln

  923(100%)

  167,5 mln

  942(100%)

  192,0 mln

  1,1 tys(100%)

  213,9 mln

  1,2 tys(100%)

  246,4 mln

  1,4 tys(100%)

  243,6 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  60,6 mln

  341(40%)

  64,2 mln

  361(41%)

  63,4 mln

  356(38.7%)

  64,3 mln

  361(38.4%)

  66,7 mln

  374(34.7%)

  78,9 mln

  443(36.9%)

  99,3 mln

  559(40.3%)

  99,0 mln

  560(40.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  38,4 mln

  216(25.4%)

  41,2 mln

  232(26.3%)

  43,6 mln

  245(26.6%)

  46,2 mln

  259(27.6%)

  52,6 mln

  295(27.4%)

  56,5 mln

  317(26.4%)

  54,2 mln

  305(22%)

  60,2 mln

  340(24.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  19,8 mln

  111(13.1%)

  20,2 mln

  114(12.9%)

  23,9 mln

  134(14.6%)

  21,4 mln

  120(12.8%)

  21,2 mln

  119(11%)

  22,9 mln

  129(10.7%)

  24,4 mln

  137(9.9%)

  25,8 mln

  146(10.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,1 mln

  34,1(4%)

  5,5 mln

  31,2(3.5%)

  9,2 mln

  51,8(5.6%)

  6,7 mln

  37,5(4%)

  12,4 mln

  69,4(6.4%)

  11,4 mln

  64,3(5.4%)

  25,1 mln

  141(10.2%)

  19,7 mln

  112(8.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  8,3 mln

  46,7(5.5%)

  8,3 mln

  46,7(5.3%)

  8,7 mln

  48,7(5.3%)

  9,2 mln

  51,4(5.5%)

  9,9 mln

  55,5(5.2%)

  11,6 mln

  64,9(5.4%)

  15,8 mln

  88,8(6.4%)

  18,7 mln

  106(7.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,1 mln

  11,8(1.4%)

  2,5 mln

  14,3(1.6%)

  2,5 mln

  13,9(1.5%)

  2,4 mln

  13,4(1.4%)

  4,9 mln

  27,3(2.5%)

  7,8 mln

  43,6(3.6%)

  3,7 mln

  20,9(1.5%)

  3,9 mln

  21,8(1.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,5 mln

  25,1(2.9%)

  3,6 mln

  20,0(2.3%)

  3,3 mln

  18,6(2%)

  3,0 mln

  16,8(1.8%)

  3,8 mln

  21,4(2%)

  5,0 mln

  28,1(2.3%)

  7,4 mln

  41,8(3%)

  3,3 mln

  18,9(1.4%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,6 mln

  14,4(1.7%)

  2,1 mln

  11,9(1.3%)

  2,4 mln

  13,6(1.5%)

  2,9 mln

  16,3(1.7%)

  7,2 mln

  40,2(3.7%)

  8,4 mln

  47,4(4%)

  3,8 mln

  21,5(1.5%)

  2,5 mln

  14,1(1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,2 mln

  23,8(2.8%)

  4,7 mln

  26,7(3%)

  3,2 mln

  17,8(1.9%)

  4,0 mln

  22,7(2.4%)

  4,8 mln

  27,2(2.5%)

  3,5 mln

  19,5(1.6%)

  3,0 mln

  16,8(1.2%)

  2,5 mln

  13,9(1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,9 mln

  16,2(1.9%)

  1,6 mln

  9,1(1%)

  1,9 mln

  10,9(1.2%)

  1,9 mln

  10,8(1.2%)

  3,1 mln

  17,1(1.6%)

  1,0 mln

  5,6(0.5%)

  2,6 mln

  14,6(1.1%)

  1,4 mln

  7,9(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  711,1 tys

  4,0(0.5%)

  574,2 tys

  3,2(0.4%)

  903,9 tys

  5,1(0.6%)

  392,6 tys

  2,2(0.2%)

  286,4 tys

  1,6(0.1%)

  383,3 tys

  2,2(0.2%)

  170,3 tys

  1,0(0.1%)

  478,0 tys

  2,7(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  421,0 tys

  2,4(0.3%)

  435,4 tys

  2,4(0.3%)

  437,9 tys

  2,5(0.2%)

  461,9 tys

  2,6(0.2%)

  460,9 tys

  2,6(0.2%)

  461,2 tys

  2,6(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  110,3 tys

  0,6(0.1%)

  106,1 tys

  0,6(0.1%)

  80,3 tys

  0,5(0%)

  82,6 tys

  0,5(0%)

  87,5 tys

  0,5(0%)

  119,4 tys

  0,7(0.1%)

  89,0 tys

  0,5(0%)

  167,9 tys

  1,0(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  280,2 tys

  1,6(0.2%)

  271,4 tys

  1,5(0.2%)

  303,5 tys

  1,7(0.2%)

  282,9 tys

  1,6(0.2%)

  329,4 tys

  1,8(0.2%)

  129,6 tys

  0,7(0.1%)

  115,2 tys

  0,6(0%)

  127,6 tys

  0,7(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  79,2 tys

  0,4(0.1%)

  353,8 tys

  2,0(0.2%)

  69,4 tys

  0,4(0%)

  26,3 tys

  0,1(0%)

  30,9 tys

  0,2(0%)

  677,7 tys

  3,8(0.3%)

  18,0 tys

  0,1(0%)

  99,1 tys

  0,6(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  806,7 tys

  4,5(0.5%)

  1,3 mln

  7,6(0.9%)

  71,8 tys

  0,4(0%)

  111,7 tys

  0,6(0.1%)

  79,4 tys

  0,4(0%)

  68,9 tys

  0,4(0%)

  35,2 tys

  0,2(0%)

  69,5 tys

  0,4(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  177

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,6 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,9 tys

  0,0(0%)

  48,1

  0,0(0%)

  9,7 tys

  0,1(0%)

  76,1

  0,0(0%)

  14,8 tys

  0,1(0%)

  15,8 tys

  0,1(0%)

  34,0 tys

  0,2(0%)

  17,7 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,0 tys

  0,1(0%)

  14,9 tys

  0,1(0%)

  16,5 tys

  0,1(0%)

  16,8 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,1 tys

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  92,6 tys

  0,5(0%)

  429,2 tys

  2,4(0.2%)

  91,2 tys

  0,5(0%)

  600

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  119,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  116

  0,0(0%)

  88,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  ---
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat cieszyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41 140 mieszkańców powiatu cieszyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 19 879 kobiet oraz 21 261 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 21,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,1% mieszkańców powiatu cieszyńskiego, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 10,1% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu cieszyńskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie cieszyńskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,8%) oraz zasadnicze zawodowe (22,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,4%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  W roku 2021 w powiecie cieszyńskim mieściły się 82 przedszkola, w których do 315 oddziałów uczęszczało 6 175 dzieci (2 988 dziewczynek oraz 3 187 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie cieszyńskim mieściło się 59 przedszkoli, w których do 187 oddziałów uczęszczało 4 202 dzieci (2 024 dziewczynki oraz 2 178 chłopców). Dostępnych było 4 388 miejsc.

  18,2% mieszkańców powiatu cieszyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,1% wśród dziewczynek i 18,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 905 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,85 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 67 szkół podstawowych, w których w 903 oddziałach uczyło się 15 503 uczniów (7 403 kobiety oraz 8 100 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie cieszyńskim placówkę miało 67 szkół podstawowych, w których w 577 oddziałach uczyło się 10 949 uczniów (5 276 kobiet oraz 5 673 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (28,7% wśród dziewczynek i 29,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,2 uczniów.

  W powiecie cieszyńskim znajduje się 10 licea ogólnokształcące, w których w 101 oddziałach uczyło się 2 601 uczniów (1 704 kobiety oraz 897 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 607 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie cieszyńskim placówkę miałp 13 licea ogólnokształcące, w których w 95 oddziałach uczyło się 2 594 uczniów (1 563 kobiety oraz 1 031 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 1 002 absolwentów.

  W powiecie cieszyńskim znajduje się 12 Branżowych szkół I stopnia, w których w 66 oddziałach uczyło się 1 351 uczniów (462 kobiety oraz 889 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,3% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,8 uczniów. 20,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,4% mieszkańców powiatu cieszyńskiego w wieku potencjalnej nauki (26,7% kobiet i 26,2% mężczyzn).

 • 20,4% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  20,4%
  śląskie
  23,3%
  Cały kraj
  25,2%
 • 23,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  35,2%
  śląskie
  36,2%
  Kraj
  35,2%
 • 37,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • powiat cieszyński
  3,0%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,4%
  Województwo
  11,3%
  Polska
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  21,8%
  śląskie
  21,5%
  Kraj
  20,0%
 • 20,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat cieszyński
  28,1%
  woj. śląskie
  24,0%
  Kraj
  21,2%
 • 22,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat cieszyński
  3,1%
  woj. śląskie
  2,9%
  Kraj
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  10,1%
  Województwo
  10,6%
  Cały kraj
  12,3%
 • 11,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,1%
  woj. śląskie
  2,9%
  Polska
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 905 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat cieszyński
  905,0
  śląskie
  907,0
  Cały kraj
  896,0
 • 0,85 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,85
  woj. śląskie
  0,81
  Polska
  0,89
 •  
 • 82Przedszkola
 • 21 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 315 Oddziały
 • 42 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 6 521 Miejsca
  (rok 2018)
 • 40 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat cieszyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6 175 Dzieci
 • 2 988 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 3 187 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,4%
  51,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 102 2 lata i mniej
 • 102
 • 1 327 3 lata
 • 1 327
 • 1 635 4 lata
 • 1 635
 • 1 588 5 lata
 • 1 588
 • 1 467 6 lat
 • 1 467
 • 56 7 lat i więcej
 • 56
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 56 2 lata i mniej
 • 56
 • 656 3 lata
 • 656
 • 764 4 lata
 • 764
 • 778 5 lata
 • 778
 • 716 6 lat
 • 716
 • 18 7 lat i więcej
 • 18
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 46 2 lata i mniej
 • 46
 • 671 3 lata
 • 671
 • 871 4 lata
 • 871
 • 810 5 lata
 • 810
 • 751 6 lat
 • 751
 • 38 7 lat i więcej
 • 38
 • 874 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 477,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 473,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 63,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 63,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 2 Oddziały
 • 93 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat cieszyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43 Dzieci
 • 7 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 36 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 16,3%
  83,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 6 3 lata
 • 6
 • 9 4 lata
 • 9
 • 8 5 lata
 • 8
 • 11 6 lat
 • 11
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 3 lata
 • 2
 • 2 4 lata
 • 2
 • 2 5 lata
 • 2
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 4 3 lata
 • 4
 • 7 4 lata
 • 7
 • 6 5 lata
 • 6
 • 11 6 lat
 • 11
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 •  
 • 15,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 13,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat cieszyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 64Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 818 Oddziały
 • 15 154 Uczniowie
 • 7 267 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 887 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,0%
  52,0%
 • 1 879 Uczniowie w 1 klasie
 • 926 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 953 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 727 Absolwenci
 • 828 Kobiety
  (absolwenci)
 • 899 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 85 Oddziały
 • 349 Uczniowie
 • 136 Kobiety
  (uczniowie)
 • 213 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,0%
  61,0%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 12 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Absolwenci
 • 2 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat cieszyński
  17,2
  Województwo
  17,2
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,2
 • 17,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,2
 • 18,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,5
 • 4,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,1
 •  
 • 1 214,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 994,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 220,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 87,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 77,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat cieszyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 89 Oddziały
 • 2 354 Uczniowie
 • 1 580 Kobiety
  (uczniowie)
 • 774 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,1%
  32,9%
 • 578 Uczniowie w 1 klasie
 • 374 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 204 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 491 Absolwenci
 • 323 Kobiety
  (absolwenci)
 • 168 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 5 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 12 Oddziały
 • 247 Uczniowie
 • 124 Kobiety
  (uczniowie)
 • 123 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,2%
  49,8%
 • 116 Absolwenci
 • 51 Kobiety
  (absolwenci)
 • 65 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,8
  Województwo
  26,5
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 183,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 131,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 52,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 2,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat cieszyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 336 Uczniowie w 1 klasie
 • 110 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 226 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 11 Oddziały
 • 52 Uczniowie
 • 24 Kobiety
  (uczniowie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 46,2%
  53,8%
 • 15 Uczniowie w 1 klasie
 • 7 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 8 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  20,5
  śląskie
  17,9
  Cała Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 20,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 20,5
 • 23,6 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 23,6
 • 4,7 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,7
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat cieszyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat cieszyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat cieszyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat cieszyński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie cieszyńskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie cieszyńskim znajdowało się 27 hoteli (1 ★★★★★, 5 ★★★★, 12 ★★★, 5 ★★, 2 , 2 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 4 pensjonaty (2 ★★★, 2 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 18
  • schroniska: 3 (całoroczne: 2)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 17 (całoroczne: 16)
  • ośrodki kolonijne: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 11 (całoroczne: 10)
  • domy pracy twórczej: 1
  • zespoły domków turystycznych: 4 (całoroczne: 3)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 8
  • pokoje gościnne: 35 (całoroczne: 33)
  • kwatery agroturystyczne: 12 (całoroczne: 11)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 7


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 35
  • drzwi automatycznie otwierane: 32
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 32
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 47


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 51 (liczba sal: 132, liczba miejsc: 12 031)
  • z nagłośnieniem: 40
  • z projektorem multimedialnym: 43
  • z zestawem do wideokonferencji: 18
  • z obsługą techniczną: 26
  • z ekranem: 47
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 45
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 36
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 95


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie cieszyńskim: 13 (publiczne: 13, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie cieszyńskim 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 288 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 705 (uczestnicy: 173 230)
  • seanse filmowe: 33 (uczestnicy: 14 599)
  • wystawy: 66 (uczestnicy: 12 400)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 19 (uczestnicy: 6 587)
  • koncerty: 153 (uczestnicy: 67 736)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 90 (uczestnicy: 17 224)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 50 (uczestnicy: 16 583)
  • konkursy: 78 (uczestnicy: 3 074)
  • pokazy teatralne: 45 (uczestnicy: 9 543)
  • konferencje: 7 (uczestnicy: 445)
  • interdyscyplinarne: 14 (uczestnicy: 3 528)
  • warsztaty: 104 (uczestnicy: 9 441)
  • inne: 46 (uczestnicy: 12 070)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 128 (członkowie: 1 995)
  • plastyczne/techniczne: 30 (członkowie: 411)
  • taneczne: 37 (członkowie: 660)
  • muzyczne: 13 (członkowie: 175)
  • fotograficzne i filmowe: 10 (członkowie: 53)
  • teatralne: 8 (członkowie: 75)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 11 (członkowie: 157)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 175)
  • inne: 14 (członkowie: 289)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 23)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 15)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • fotograficzne: 3
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 8
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 5
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 10
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 52 (członkowie: 926)
  • teatralne: 4 (członkowie: 34)
  • muzyczne - instrumentalne: 16 (członkowie: 226)
  • wokalne i chóry: 8 (członkowie: 116)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 13 (członkowie: 296)
  • taneczne: 9 (członkowie: 193)
  • inne: 2 (członkowie: 61)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie cieszyńskim działały 3 kina posiadające 6 sal z 750 miejscami na widowni. Odbyły się 5 052 seanse, na które przyszło 65 134 widzów, w tym 922 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 13 904 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie cieszyńskim działało 10 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 4). Odnotowano 42 762 zwiedzających, co daje 2 416 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie cieszyńskim działały 32 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 520 276 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 78 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 33 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 575 901 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 309
  • dostępne dla czytelników: 152
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 151
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 27
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 31
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 16


 • Biblioteki naukowe w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie cieszyńskim działało 6 bibliotek i filii naukowych posiadającychksięgozbiór liczący 190 831 wolumenów w tym ziobry specjalne: 28 024. Odnotowano 1 275 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 26 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 8 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 208 461 wolumenów. Odnotowano 7 506 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 86
  • dostępne dla czytelników: 34
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 32
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Kluby sportowe w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie cieszyńskim działało 65 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 614 członków. Zarejestrowano 4 113 ćwiczących (mężczyźni: 3 222, kobiety: 891, chłopcy do lat 18: 2 229, dziewczęta do lat 18: 646). Aktywnych było 106 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (110), instruktora sportowego (92) oraz inne osoby (24).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie cieszyńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat cieszyński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat cieszyński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 121 wypadków drogowych w powiecie cieszyńskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 132 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 68,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 4,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla całego kraju) oraz 105,0 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie cieszyńskim zarejestrowanych było 141 014 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 114 456 samochodów osobowych (644,7 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 13 105 samochodów ciężarowych (80,9 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 393 autobusów (2,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 251 ciągników siodłowych (7,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 6 185 motocykli (34,8 - wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,5 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 21,1 lat.


  W 2021 roku w powiecie cieszyńskim znajdowały się 33 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 241 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 241 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 121 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 132 Ranni
  (rok 2021)
 • 46 Lekko ranni
 • 86 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie cieszyńskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 68,49 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Powiat
  68,5
  śląskie
  49,4
  Cały kraj
  59,9
 • 4,53 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat cieszyński
  4,5
  woj. śląskie
  3,3
  Polska
  5,9
 • 74,72 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. cieszyński
  74,7
  Województwo
  57,8
  Cały kraj
  69,4
 • 7,09 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  7,1
  woj. śląskie
  5,5
  Cała Polska
  7,6
 • 104,95 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. cieszyński
  105,0
  Województwo
  78,7
  Polska
  80,2
 • 6,61 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  6,6
  Województwo
  6,7
  Polska
  9,8
 • 109,09 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • powiat cieszyński
  109,1
  śląskie
  116,9
  Cały kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 141 014 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie cieszyńskim w 2020 roku
 • 114 456 Samochody osobowe
 • 13 105 Samochody ciężarowe
 • 113 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 393 Autobusy
 • 992 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 252 Ciągniki samochodowe
 • 1 251   Ciągniki siodłowe
 • 4 631 Ciągniki rolnicze
 • 6 185 Motocykle
 • 1 480   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 842 Motorowery
 • 114 456Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie cieszyńskim
 • Samochody osobowe w powiecie cieszyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 644,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. cieszyński
  644,7
  woj. śląskie
  624,0
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg27 309
  • 1400-1649 kg28 325
  • 1650-1899 kg27 302
  • 1900 kg i więcej31 520
 • 27 309 do 1399 kg
 • 28 325 1400-1649 kg
 • 27 302 1650-1899 kg
 • 31 520 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 48 244 do 1399 cm3
 • 48 244
 • 57 745 1400-1999 cm3
 • 57 745
 • 8 467 2000 i więcej cm3
 • 8 467
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie cieszyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna62 216
  • olej napędowy37 816
  • gaz (LPG)13 199
  • pozostałe1 225
 • 62 216 benzyna
 • 37 816 olej napędowy
 • 13 199 gaz (LPG)
 • 1 225 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 478 do 1 roku
 • 1 478
 • 1 323 2 lata
 • 1 323
 • 1 785 3 lata
 • 1 785
 • 4 020 4-5 lat
 • 4 020
 • 4 417 6-7 lat
 • 4 417
 • 5 852 8-9 lat
 • 5 852
 • 7 731 10-11 lat
 • 7 731
 • 21 399 12-15 lat
 • 21 399
 • 25 341 16-20 lat
 • 25 341
 • 16 555 21-25 lat
 • 16 555
 • 8 119 26-30 lat
 • 8 119
 • 16 436 31 lat i więcej
 • 16 436
 • 18,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie cieszyńskim
 • pow. cieszyński
  18,5 lat
  Województwo
  17,8 lat
  Kraj
  18,8 lat
 • 13 105Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie cieszyńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie cieszyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 80,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  80,9
  Województwo
  86,2
  Cała Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 6 522 do 999 kg
 • 6 522
 • 4 093 1000-1499 kg
 • 4 093
 • 912 1500-2999 kg
 • 912
 • 87 3000-3499 kg
 • 87
 • 193 3500-4999 kg
 • 193
 • 486 5000-6999 kg
 • 486
 • 398 7000-9999 kg
 • 398
 • 305 10000-14999 kg
 • 305
 • 109 15000 kg i więcej
 • 109
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 863
  • olej napędowy9 605
  • gaz (LPG)552
  • pozostałe1 085
 • 1 863 benzyna
 • 9 605 olej napędowy
 • 552 gaz (LPG)
 • 1 085 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 161 do 1 roku
 • 161
 • 136 2 lata
 • 136
 • 210 3 lata
 • 210
 • 562 4-5 lat
 • 562
 • 625 6-7 lat
 • 625
 • 782 8-9 lat
 • 782
 • 1 011 10-11 lat
 • 1 011
 • 2 207 12-15 lat
 • 2 207
 • 2 301 16-20 lat
 • 2 301
 • 1 711 21-25 lat
 • 1 711
 • 1 104 26-30 lat
 • 1 104
 • 2 295 31 lat i więcej
 • 2 295
 • 18,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie cieszyńskim
 • Powiat
  18,8 lat
  Województwo
  18,8 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 393Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie cieszyńskim
 • Autobusy w powiecie cieszyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,2 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. cieszyński
  2,2
  śląskie
  2,7
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy309
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe83
 • 1 benzyna
 • 309 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 83 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 3 2 lata
 • 3
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 10 6-7 lat
 • 10
 • 9 8-9 lat
 • 9
 • 14 10-11 lat
 • 14
 • 65 12-15 lat
 • 65
 • 97 16-20 lat
 • 97
 • 49 21-25 lat
 • 49
 • 45 26-30 lat
 • 45
 • 97 31 lat i więcej
 • 97
 • 22,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie cieszyńskim
 • pow. cieszyński
  22,2 lat
  śląskie
  21,8 lat
  Kraj
  21,6 lat
 • 1 251Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie cieszyńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie cieszyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,0
  woj. śląskie
  9,5
  Cały kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy1 143
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe102
 • 4 benzyna
 • 1 143 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 102 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 83 do 1 roku
 • 83
 • 73 2 lata
 • 73
 • 56 3 lata
 • 56
 • 182 4-5 lat
 • 182
 • 87 6-7 lat
 • 87
 • 77 8-9 lat
 • 77
 • 57 10-11 lat
 • 57
 • 230 12-15 lat
 • 230
 • 121 16-20 lat
 • 121
 • 118 21-25 lat
 • 118
 • 79 26-30 lat
 • 79
 • 88 31 lat i więcej
 • 88
 • 13,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie cieszyńskim
 • Powiat
  13,0 lat
  śląskie
  13,6 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 6 185Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie cieszyńskim
 • Motocykle w powiecie cieszyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 34,8 Motocykle na 1000 ludności
 • powiat cieszyński
  34,8
  śląskie
  35,3
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 126 do 1 roku
 • 126
 • 66 2 lata
 • 66
 • 79 3 lata
 • 79
 • 355 4-5 lat
 • 355
 • 206 6-7 lat
 • 206
 • 197 8-9 lat
 • 197
 • 283 10-11 lat
 • 283
 • 870 12-15 lat
 • 870
 • 972 16-20 lat
 • 972
 • 770 21-25 lat
 • 770
 • 538 26-30 lat
 • 538
 • 1 723 31 lat i więcej
 • 1 723
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie cieszyńskim
 • Powiat
  21,1 lat
  Województwo
  22,3 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 33 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 29 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie cieszyńskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 447,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat cieszyński
  447,8 km
  Województwo
  1 109,9 km
  Cały kraj
  591,9 km
 • 1,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,9 km
  Województwo
  3,1 km
  Polska
  4,9 km
 • 241 Liczba licencji na taksówki
 • 241 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami