Powiat cieszyński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat cieszyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 177 030 Liczba mieszkańców
 • 730 km2 Powierzchnia
 • 244 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 46,3% Stopa urbanizacji
 • Janusz Król Starosta
 • ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn Adres starostwa powiatowego
 • SCI Tablice rejestracyjne
Powiat cieszyński na mapie
Identyfikatory
 • 2403 TERYT (TERC)
Herb powiatu cieszyńskiego
powiat cieszyński herb
Flaga powiatu cieszyńskiego
powiat cieszyński flaga

powiat cieszyński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie
33/ 852-11-06
33/ 852-27-60
ul. Chemików 16
43-400 Cieszyn
Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie
33/ 851-62-00 Tel. dyż. 33/ 851-62-55
33/ 851-62-44
ul. Wojska Polskiego 2
43-400 Cieszyn
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie
33/ 477-74-41
33/ 477-74-41
ul. Szeroka 13
43-400 Cieszyn
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie
33/ 852-06-26
33/ 852-06-26
ul. Bielska 3 a
43-400 Cieszyn
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie
33/ 479-70-10, 33/ 479-40-80, 33/ 479-40-81
33/ 479-71-73
ul. Liburnia 2
43-400 Cieszyn
Starostwo Powiatowe w Cieszynie
(33) 477-71-00
(33) 477-73-33
ul. Bobrecka
43-400 Cieszyn

Powiat cieszyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat cieszyński ma 177 030 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 4,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu cieszyńskiego w 2050 roku wynosi 173 340, z czego 88 632 to kobiety, a 84 708 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu cieszyńskiego zawarli w 2020 roku 686 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  27,6% mieszkańców powiatu cieszyńskiego jest stanu wolnego, 58,3% żyje w małżeństwie, 4,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat cieszyński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -697. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,92 na 1000 mieszkańców powiatu cieszyńskiego. W 2020 roku urodziło się 1 615 dzieci, w tym 49,1% dziewczynek i 50,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 340 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,70 i jest większy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 43,1% zgonów w powiecie cieszyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,6% zgonów w powiecie cieszyńskim były nowotwory, a 7,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu cieszyńskiego przypada 12.99 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 1 792 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 672 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu cieszyńskiego 120. W tym samym roku 74 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 36 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 38.

  59,1% mieszkańców powiatu cieszyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu cieszyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 177 030 Liczba mieszkańców
 • 91 105 Kobiety
 • 85 925 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie cieszyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie cieszyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie cieszyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu cieszyńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 173 340 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 88 632 Kobiety
 • 84 708 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie cieszyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie cieszyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie cieszyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu cieszyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 41,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,7 lat
  śląskie
  43,1 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 43,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat cieszyński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu cieszyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat cieszyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat cieszyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat cieszyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 27,6% Kawalerowie/Panny
 • powiat cieszyński
  27,6%
  śląskie
  27,1%
  Cały kraj
  28,8%
 • 23,7% Kobiety
  (Panny)
 • 31,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,3% Żonaci/Zamężne
 • pow. cieszyński
  58,3%
  śląskie
  57,5%
  Cały kraj
  55,8%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 60,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,8%
  woj. śląskie
  9,8%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,1% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat cieszyński
  4,7%
  woj. śląskie
  5,1%
  Polska
  5,0%
 • 5,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Powiat
  0,5%
  Województwo
  0,4%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,6% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,4% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie cieszyńskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat cieszyński
  3,9
  woj. śląskie
  3,7
  Kraj
  3,8
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat cieszyński
  1,4
  woj. śląskie
  1,4
  Kraj
  1,3
 • 686 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie cieszyńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -697 Przyrost naturalny w roku 2020
 • -335 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -362 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,92 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat cieszyński
  -3,9
  woj. śląskie
  -4,9
  Polska
  -3,2
 • -6,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie cieszyńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie cieszyńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie cieszyńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie cieszyńskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 615 Urodzenia żywe
 • 793 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 822 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,1%
  50,9%
 • 9,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. cieszyński
  9,1
  śląskie
  8,5
  Polska
  9,3
 • 39,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. cieszyński
  39,7
  Województwo
  37,6
  Kraj
  39,9
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 49 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 49
 • 104 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 104
 • 79 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79
 • 35 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 35
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 340 g Średnia waga noworodków
 • 3 282 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 396 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat cieszyński
  3 340 g
  woj. śląskie
  3 327 g
  Cała Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 17 Waga 4500g - 4999g
 • 17
 • 130 Waga 4000g - 4499g
 • 130
 • 494 Waga 3500g - 3999g
 • 494
 • 619 Waga 3000g - 3499g
 • 619
 • 258 Waga 2500g - 2999g
 • 258
 • 63 Waga 2000g - 2499g
 • 63
 • 21 Waga 1500g - 1999g
 • 21
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 4 Waga poniżej 600g
 • 4
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,41
  śląskie
  1,32
  Kraj
  1,38
 • 0,69 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,69
  woj. śląskie
  0,65
  Kraj
  0,67
 • 0,70 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat cieszyński
  0,70
  Województwo
  0,64
  Cały kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie cieszyńskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 312 Zgony
 • 1 128 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 184 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,8%
  51,2%
 • 11 Zgony niemowląt
 • 7 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 63,6%
  36,4%
 • 13,0 Zgony na 1000 ludności
 • powiat cieszyński
  13,0
  śląskie
  13,3
  Kraj
  12,5
 • 143,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. cieszyński
  143,2
  Województwo
  157,4
  Kraj
  134,3
 • 6,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  6,8
  Województwo
  3,6
  Cała Polska
  3,6
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,1
  Województwo
  3,8
  Cała Polska
  3,4
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  0,7
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie cieszyńskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat cieszyński
  43,1%
  Województwo
  41,9%
  Cała Polska
  39,4%
 • 24,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat cieszyński
  24,6%
  śląskie
  27,4%
  Cały kraj
  26,5%
 • 7,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. cieszyński
  7,4%
  woj. śląskie
  5,0%
  Cała Polska
  6,6%
 • 10,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  10,3
  Cały kraj
  9,9
 • 79,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  79,2
  Polska
  70,4
 • 254,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat cieszyński
  254,3
  śląskie
  313,1
  Cały kraj
  283,2
 • 281,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  281,7
  Cała Polska
  261,3
 • 446,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 446,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 446,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  446,3
  woj. śląskie
  478,9
  Kraj
  421,0
 • 70,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 32,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 108,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  70,9
  śląskie
  72,9
  Cały kraj
  69,5
 • 30,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat cieszyński
  30,6
  Województwo
  38,8
  Cała Polska
  35,1
 • 7,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. cieszyński
  7,6
  woj. śląskie
  8,6
  Polska
  7,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. cieszyński
  0,8%
  woj. śląskie
  0,8%
  Cały kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie cieszyńskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 54 Osoby w zamachach samobójczych
 • 19 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 35 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 31 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 23 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 13 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 7 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 6 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 30 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. cieszyński
  30,0
  woj. śląskie
  36,0
  Cała Polska
  31,0
 • 7 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  7,0
  woj. śląskie
  12,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 3 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 3
 • 10 zażycie innych leków
 • 10
 • 5 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 5
 • 4 samookaleczenie powierzchniowe
 • 4
 • 9 rzucenie się z wysokości
 • 9
 • 19 powieszenie się
 • 19
 • 3 inny
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 10 powieszenie się
 • 10
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 18 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 18
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 8 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 8
 • 7 zawód miłosny
 • 7
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 2 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 2
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 15 nieustalona
 • 15
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 8 nieustalona
 • 8
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 5 19-24 lat
 • 5
 • 9 25-29 lat
 • 9
 • 22 30-49 lat
 • 22
 • 15 50-60 lat
 • 15
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 6 30-49 lat
 • 6
 • 5 50-60 lat
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy10
  • pod wpływem alkoholu24
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków6
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony16
 • 10 trzeźwy
 • 24 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 6 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 16 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony10
 • 1 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 10 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 21 kawaler/panna
 • 21
 • 15 żonaty/zamężna
 • 15
 • 5 konkubinat
 • 5
 • 7 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 7
 • 1 separacja
 • 1
 • 5 nieustalony
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne9
  • zasadnicze zawodowe7
  • średnie6
  • wyższe0
  • nieustalony32
 • 0 podstawowe niepełne
 • 9 podstawowe i gimnazjalne
 • 7 zasadnicze zawodowe
 • 6 średnie
 • 0 wyższe
 • 32 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe3
  • średnie1
  • wyższe0
  • nieustalony9
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 3 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 0 wyższe
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 12 praca
 • 12
 • 7 na utrzymaniu innej osoby
 • 7
 • 3 renta
 • 3
 • 3 emerytura
 • 3
 • 2 zasiłek lub alimenty
 • 2
 • 9 bez stałego źródła utrzymania
 • 9
 • 18 nieustalony
 • 18
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 3 praca
 • 3
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 renta
 • 2
 • 1 emerytura
 • 1
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 1 bez stałego źródła utrzymania
 • 1
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 792 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 915 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 877 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 74 Zameldowania z zagranicy
 • 37 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 37 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 672 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 872 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 800 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 36 Wymeldowania za granicę
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 22 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 158 Saldo migracji
 • 66 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 92 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 120 Saldo migracji wewnętrznych
 • 43 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 77 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 38 Saldo migracji zagranicznych
 • 23 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 15 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie cieszyńskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,9% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat cieszyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat cieszyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie cieszyńskim oddano do użytku 726 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,09 nowych lokali. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie cieszyńskim to 63 277 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 356 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  66,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 33,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie cieszyńskim to 4,76 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie cieszyńskim to 111,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,94% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,78% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,07% mieszkań posiada łazienkę, 90,13% korzysta z centralnego ogrzewania, a 77,06% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie cieszyńskim 264 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 324 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 244 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 47 transakcji (mediana cen - 5 344 zł/m2, średnia - 5 245 zł/m2), a na rynku wtórnym 217 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 158 zł/m2, średnia - 4 066 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 324 zł
 • pow. cieszyński
  4 324 zł
  Województwo
  3 960 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 4 324 zł Ogółem
 • 4 324 zł
 • 4 464 zł do 40 m2
 • 4 464 zł
 • 4 649 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 649 zł
 • 4 255 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 255 zł
 • 2 407 zł od 80,1 m2
 • 2 407 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 244 zł
 • Tutaj
  4 244 zł
  śląskie
  3 988 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 4 244 zł Ogółem
 • 4 244 zł
 • 4 578 zł do 40 m2
 • 4 578 zł
 • 4 720 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 720 zł
 • 4 442 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 442 zł
 • 2 582 zł od 80,1 m2
 • 2 582 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 264
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m263
  • od 40,1 do 60 m2131
  • od 60,1 do 80 m245
  • od 80,1 m225
 • 63 do 40 m2
 • 131 od 40,1 do 60 m2
 • 45 od 60,1 do 80 m2
 • 25 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie cieszyńskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 344 zł
 • Powiat
  5 344 zł
  woj. śląskie
  4 948 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 5 344 zł Ogółem
 • 5 344 zł
 • 5 349 zł do 40 m2
 • 5 349 zł
 • 5 410 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 410 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 245 zł
 • Powiat
  5 245 zł
  śląskie
  4 909 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 5 245 zł Ogółem
 • 5 245 zł
 • 5 204 zł do 40 m2
 • 5 204 zł
 • 5 515 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 515 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 47
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m214
  • od 40,1 do 60 m230
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 14 do 40 m2
 • 30 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 158 zł
 • pow. cieszyński
  4 158 zł
  Województwo
  3 625 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 4 158 zł Ogółem
 • 4 158 zł
 • 4 181 zł do 40 m2
 • 4 181 zł
 • 4 328 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 328 zł
 • 4 255 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 255 zł
 • 2 387 zł od 80,1 m2
 • 2 387 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 066 zł
 • powiat cieszyński
  4 066 zł
  śląskie
  3 718 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 4 066 zł Ogółem
 • 4 066 zł
 • 4 397 zł do 40 m2
 • 4 397 zł
 • 4 493 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 493 zł
 • 4 472 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 472 zł
 • 2 550 zł od 80,1 m2
 • 2 550 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 217
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m249
  • od 40,1 do 60 m2101
  • od 60,1 do 80 m243
  • od 80,1 m224
 • 49 do 40 m2
 • 101 od 40,1 do 60 m2
 • 43 od 60,1 do 80 m2
 • 24 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 63 277 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 356,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  356,40
  Województwo
  401,50
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 92,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  92,80 m2
  woj. śląskie
  71,80 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 33,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. cieszyński
  33,10 m2
  śląskie
  28,80 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,59 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,59
  śląskie
  3,77
  Cały kraj
  3,82
 • 2,81 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,81
  śląskie
  2,49
  Polska
  2,55
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. cieszyński
  0,61
  Województwo
  0,66
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 726 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 4,09 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  4,09
  woj. śląskie
  4,07
  Cały kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3 456 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,76 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat cieszyński
  4,76
  Województwo
  4,03
  Cała Polska
  3,77
 • 19,47 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. cieszyński
  19,47
  woj. śląskie
  16,39
  Kraj
  21,77
 • 81 037 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 111,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. cieszyński
  111,6 m2
  woj. śląskie
  95,9 m2
  Kraj
  88,7 m2
 • 0,46 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat cieszyński
  0,46 m2
  woj. śląskie
  0,39 m2
  Cała Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,94% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. cieszyński
  98,94%
  woj. śląskie
  98,82%
  Cała Polska
  96,97%
 • 97,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  97,78%
  woj. śląskie
  95,61%
  Polska
  94,01%
 • 96,07% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  96,07%
  śląskie
  94,04%
  Cała Polska
  91,78%
 • 90,13% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. cieszyński
  90,13%
  woj. śląskie
  82,40%
  Cały kraj
  83,08%
 • 77,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  77,06%
  woj. śląskie
  66,35%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat cieszyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie cieszyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 219osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 47,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie cieszyńskim wynosiło w 2020 roku 5,6% (6,3% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie cieszyńskim wynosiło 4 660,69 PLN, co odpowiada 84.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu cieszyńskiego 26 450 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 17 656 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -8 794.

  20,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu cieszyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,5% w przemyśle i budownictwie, a 17,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 219 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  219,0
  śląskie
  275,0
  Polska
  252,0
 • 5,6% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,3% Kobiety
 • 4,9% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,6%
  śląskie
  4,9%
  Polska
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie cieszyńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie cieszyńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie cieszyńskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 661 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  4 661 PLN
  Województwo
  5 451 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie cieszyńskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 26 450 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 17 656 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -8 794 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,67 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 20,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 20,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,5% Przemysł i budownictwo
 • 20,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,8% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,1% Pozostałe
 • 39,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie cieszyńskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 38 957 Pracujący ogółem
 • 20 630 Kobiety
 • 18 327 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie cieszyńskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,1% W wieku produkcyjnym
 • 54,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,2% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat cieszyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 69,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. cieszyński
  69,2
  śląskie
  69,3
  Cała Polska
  68,0
 • 37,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,2
  Województwo
  40,2
  Polska
  37,5
 • 116,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat cieszyński
  116,1
  woj. śląskie
  138,1
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat cieszyński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie cieszyńskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 20 649 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 15 930 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 257 nowych podmiotów, a 703 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (1 839) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (1 257) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (1 806) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (703) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie cieszyńskim najwięcej (1 419) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (19 811) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,5% (510) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,2% (5 194) podmiotów, a 72,4% (14 945) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie cieszyńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.1%) oraz Budownictwo (18.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 20 649 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 510 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5 194 Przemysł i budownictwo
 • 14 945 Pozostała działalność
 • 1 257 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie cieszyńskim w 2020 roku
 • 703 Podmioty wyrejestrowane w powiecie cieszyńskim w 2020 roku
 • 15 930 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 19 811 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 19 811
 • 709 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 709
 • 113 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 113
 • 15 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 15
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 20 633 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 20 633
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 45 Spółdzielnie ogółem
 • 45
 • 1 532 Spółki handlowe ogółem
 • 1 532
 • 268  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 268
 • 18  Spółki handlowe - akcyjne
 • 18
 • 4    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 1 224  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1 224
 • 253    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 253
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 3
 • 1 419 Spółki cywilne ogółem
 • 1 419
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 930 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 673 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 673
 • 2 898 Budownictwo
 • 2 898
 • 1 447 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 447
 • 1 422 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 422
 • 1 001 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 1 001
 • 966 Transport i gospodarka magazynowa
 • 966
 • 950 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 950
 • 792 Pozostała działalność
 • 792
 • 528 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 528
 • 457 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 457
 • 449 Informacja i komunikacja
 • 449
 • 446 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 446
 • 410 Edukacja
 • 410
 • 257 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 257
 • 178 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 178
 • 42 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 42
 • 8 Górnictwo i wydobywanie
 • 8
 • 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 6
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat cieszyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie cieszyńskim stwierdzono 3 014 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 16,93 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie cieszyńskim wynosi 76,40% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu cieszyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,21 (wykrywalność 69%) oraz przeciwko mieniu - 7,60 (wykrywalność 57%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,13 (79%), drogowe - 1,70 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,30 (88%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat cieszyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 014 Przestępstwa ogółem
 • 3 014
 • 1 817 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 817
 • 736 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 736
 • 302 Przestępstwa drogowe
 • 302
 • 53 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 53
 • 1 352 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 352
 • 16,93 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  16,93
  woj. śląskie
  26,09
  Cały kraj
  19,96
 • 10,21 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  10,21
  Województwo
  13,67
  Cały kraj
  12,25
 • 4,13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. cieszyński
  4,13
  Województwo
  10,18
  Kraj
  5,17
 • 1,70 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat cieszyński
  1,70
  śląskie
  1,41
  Kraj
  1,73
 • 0,30 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,30
  Województwo
  0,45
  Kraj
  0,37
 • 7,60 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. cieszyński
  7,60
  woj. śląskie
  13,14
  Cała Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat cieszyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat cieszyński
  76%
  woj. śląskie
  79%
  Polska
  73%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  70%
  Województwo
  68%
  Cała Polska
  65%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  80%
  śląskie
  91%
  Cały kraj
  82%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  śląskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat cieszyński
  89%
  Województwo
  85%
  Kraj
  87%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  58%
  Województwo
  67%
  Polska
  54%

Powiat cieszyński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu cieszyńskiego wyniosła w 2020 roku 229,2 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 6.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu cieszyńskiego - 26.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (19%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.7%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 37,2 mln złotych, czyli 16,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu cieszyńskiego wyniosła w 2020 roku 246,4 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 15.3% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (40.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (22%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (10.2%). W budżecie powiatu cieszyńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 272 złotych na mieszkańca (19,6%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,0 złotych na mieszkańca (0,8%).
 • Wydatki budżetu w powiecie cieszyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu cieszyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat cieszyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu cieszyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  146,5 mln

  826(100%)

  148,5 mln

  836(100%)

  150,5 mln

  847(100%)

  157,4 mln

  886(100%)

  168,4 mln

  947(100%)

  187,1 mln

  1,0 tys(100%)

  215,7 mln

  1,2 tys(100%)

  229,2 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  46,2 mln

  260(31.5%)

  45,6 mln

  257(30.7%)

  49,9 mln

  281(33.2%)

  44,7 mln

  251(28.4%)

  51,9 mln

  291(30.8%)

  48,6 mln

  273(26%)

  59,4 mln

  333(27.5%)

  61,4 mln

  346(26.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  17,9 mln

  101(12.2%)

  17,5 mln

  98,5(11.8%)

  21,8 mln

  123(14.5%)

  23,1 mln

  130(14.7%)

  23,5 mln

  132(14%)

  36,0 mln

  202(19.2%)

  41,2 mln

  231(19.1%)

  43,6 mln

  246(19%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  32,6 mln

  184(22.3%)

  29,2 mln

  164(19.6%)

  30,4 mln

  171(20.2%)

  32,4 mln

  182(20.6%)

  24,6 mln

  138(14.6%)

  24,3 mln

  136(13%)

  26,0 mln

  146(12.1%)

  29,2 mln

  164(12.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  14,4 mln

  81,4(9.9%)

  18,8 mln

  106(12.7%)

  14,3 mln

  80,4(9.5%)

  18,3 mln

  103(11.6%)

  19,8 mln

  111(11.7%)

  21,5 mln

  121(11.5%)

  24,1 mln

  135(11.2%)

  25,9 mln

  146(11.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  8,5 mln

  48,1(5.8%)

  8,4 mln

  47,1(5.6%)

  8,4 mln

  47,1(5.6%)

  8,7 mln

  48,8(5.5%)

  9,2 mln

  51,6(5.5%)

  9,9 mln

  55,8(5.3%)

  11,7 mln

  65,8(5.4%)

  16,1 mln

  90,6(7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,6 mln

  65,1(7.9%)

  12,3 mln

  69,4(8.3%)

  12,3 mln

  69,0(8.1%)

  15,2 mln

  85,7(9.7%)

  13,3 mln

  74,4(7.9%)

  15,3 mln

  85,8(8.2%)

  14,1 mln

  79,3(6.5%)

  15,2 mln

  85,5(6.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  5,0 mln

  27,9(3.4%)

  4,7 mln

  26,6(3.2%)

  3,7 mln

  21,1(2.5%)

  3,8 mln

  21,4(2.4%)

  3,5 mln

  19,4(2%)

  5,4 mln

  30,3(2.9%)

  8,1 mln

  45,5(3.8%)

  10,6 mln

  59,5(4.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,3 mln

  18,7(2.3%)

  4,6 mln

  26,1(3.1%)

  3,6 mln

  20,4(2.4%)

  3,9 mln

  21,9(2.5%)

  4,1 mln

  23,1(2.4%)

  4,9 mln

  27,8(2.6%)

  4,8 mln

  26,9(2.2%)

  5,5 mln

  31,3(2.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,1 mln

  12,0(1.5%)

  2,2 mln

  12,2(1.5%)

  2,3 mln

  12,8(1.5%)

  2,4 mln

  13,5(1.5%)

  2,4 mln

  13,7(1.5%)

  5,8 mln

  32,6(3.1%)

  9,5 mln

  53,1(4.4%)

  3,8 mln

  21,7(1.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,8 mln

  10,0(1.2%)

  2,1 mln

  12,1(1.4%)

  1,9 mln

  10,5(1.2%)

  2,1 mln

  11,5(1.3%)

  2,0 mln

  11,1(1.2%)

  2,2 mln

  12,5(1.2%)

  2,5 mln

  14,2(1.2%)

  2,0 mln

  11,2(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,1 mln

  6,1(0.7%)

  1,3 mln

  7,2(0.9%)

  693,2 tys

  3,9(0.5%)

  1,2 mln

  6,8(0.8%)

  2,2 mln

  12,5(1.3%)

  999,9 tys

  5,6(0.5%)

  879,1 tys

  4,9(0.4%)

  910,5 tys

  5,1(0.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  86,1 tys

  0,5(0.1%)

  35,8 tys

  0,2(0%)

  39,1 tys

  0,2(0%)

  69,3 tys

  0,4(0%)

  61,2 tys

  0,3(0%)

  46,0 tys

  0,3(0%)

  60,8 tys

  0,3(0%)

  832,8 tys

  4,7(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  421,0 tys

  2,4(0.3%)

  435,4 tys

  2,4(0.3%)

  437,9 tys

  2,5(0.2%)

  461,9 tys

  2,6(0.2%)

  460,9 tys

  2,6(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  404,0 tys

  2,3(0.3%)

  269,2 tys

  1,5(0.2%)

  262,0 tys

  1,5(0.2%)

  242,2 tys

  1,4(0.2%)

  241,4 tys

  1,4(0.1%)

  246,3 tys

  1,4(0.1%)

  305,3 tys

  1,7(0.1%)

  377,6 tys

  2,1(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,3 mln

  7,5(0.9%)

  1,1 mln

  6,2(0.7%)

  806,9 tys

  4,5(0.5%)

  680,2 tys

  3,8(0.4%)

  615,0 tys

  3,5(0.4%)

  545,2 tys

  3,1(0.3%)

  534,1 tys

  3,0(0.2%)

  330,9 tys

  1,9(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  39,5 tys

  0,2(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  9,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,5 tys

  0,3(0%)

  97,7 tys

  0,5(0%)

  189,5 tys

  1,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  156,5 tys

  0,9(0.1%)

  146,3 tys

  0,8(0.1%)

  161,6 tys

  0,9(0.1%)

  168,8 tys

  0,9(0.1%)

  186,4 tys

  1,0(0.1%)

  179,0 tys

  1,0(0.1%)

  177,7 tys

  1,0(0.1%)

  141,0 tys

  0,8(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  92,6 tys

  0,5(0%)

  431,8 tys

  2,4(0.2%)

  91,2 tys

  0,5(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  58,8 tys

  0,3(0%)

  63,5 tys

  0,4(0%)

  62,7 tys

  0,4(0%)

  78,4 tys

  0,4(0%)

  72,9 tys

  0,4(0%)

  85,3 tys

  0,5(0%)

  75,4 tys

  0,4(0%)

  59,3 tys

  0,3(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,0 tys

  0,1(0%)

  40,3 tys

  0,2(0%)

  24,7 tys

  0,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  119,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  116

  0,0(0%)

  88,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie cieszyńskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu cieszyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat cieszyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu cieszyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  144,8 mln

  816(100%)

  151,5 mln

  853(100%)

  156,6 mln

  881(100%)

  163,9 mln

  923(100%)

  167,5 mln

  942(100%)

  192,0 mln

  1,1 tys(100%)

  213,9 mln

  1,2 tys(100%)

  246,4 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  61,8 mln

  348(42.7%)

  60,6 mln

  341(40%)

  64,2 mln

  361(41%)

  63,4 mln

  356(38.7%)

  64,3 mln

  361(38.4%)

  66,7 mln

  374(34.7%)

  78,9 mln

  443(36.9%)

  99,3 mln

  559(40.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  35,5 mln

  200(24.5%)

  38,4 mln

  216(25.4%)

  41,2 mln

  232(26.3%)

  43,6 mln

  245(26.6%)

  46,2 mln

  259(27.6%)

  52,6 mln

  295(27.4%)

  56,5 mln

  317(26.4%)

  54,2 mln

  305(22%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,0 mln

  28,2(3.5%)

  6,1 mln

  34,1(4%)

  5,5 mln

  31,2(3.5%)

  9,2 mln

  51,8(5.6%)

  6,7 mln

  37,5(4%)

  12,4 mln

  69,4(6.4%)

  11,4 mln

  64,3(5.4%)

  25,1 mln

  141(10.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  20,0 mln

  113(13.8%)

  19,8 mln

  111(13.1%)

  20,2 mln

  114(12.9%)

  23,9 mln

  134(14.6%)

  21,4 mln

  120(12.8%)

  21,2 mln

  119(11%)

  22,9 mln

  129(10.7%)

  24,4 mln

  137(9.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  8,4 mln

  47,5(5.8%)

  8,3 mln

  46,7(5.5%)

  8,3 mln

  46,7(5.3%)

  8,7 mln

  48,7(5.3%)

  9,2 mln

  51,4(5.5%)

  9,9 mln

  55,5(5.2%)

  11,6 mln

  64,9(5.4%)

  15,8 mln

  88,8(6.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,5 mln

  25,3(3.1%)

  4,5 mln

  25,1(2.9%)

  3,6 mln

  20,0(2.3%)

  3,3 mln

  18,6(2%)

  3,0 mln

  16,8(1.8%)

  3,8 mln

  21,4(2%)

  5,0 mln

  28,1(2.3%)

  7,4 mln

  41,8(3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,0 mln

  11,1(1.4%)

  2,6 mln

  14,4(1.7%)

  2,1 mln

  11,9(1.3%)

  2,4 mln

  13,6(1.5%)

  2,9 mln

  16,3(1.7%)

  7,2 mln

  40,2(3.7%)

  8,4 mln

  47,4(4%)

  3,8 mln

  21,5(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,9 mln

  10,5(1.3%)

  2,1 mln

  11,8(1.4%)

  2,5 mln

  14,3(1.6%)

  2,5 mln

  13,9(1.5%)

  2,4 mln

  13,4(1.4%)

  4,9 mln

  27,3(2.5%)

  7,8 mln

  43,6(3.6%)

  3,7 mln

  20,9(1.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,9 mln

  16,1(2%)

  4,2 mln

  23,8(2.8%)

  4,7 mln

  26,7(3%)

  3,2 mln

  17,8(1.9%)

  4,0 mln

  22,7(2.4%)

  4,8 mln

  27,2(2.5%)

  3,5 mln

  19,5(1.6%)

  3,0 mln

  16,8(1.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,3 mln

  7,4(0.9%)

  2,9 mln

  16,2(1.9%)

  1,6 mln

  9,1(1%)

  1,9 mln

  10,9(1.2%)

  1,9 mln

  10,8(1.2%)

  3,1 mln

  17,1(1.6%)

  1,0 mln

  5,6(0.5%)

  2,6 mln

  14,6(1.1%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  421,0 tys

  2,4(0.3%)

  435,4 tys

  2,4(0.3%)

  437,9 tys

  2,5(0.2%)

  461,9 tys

  2,6(0.2%)

  460,9 tys

  2,6(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  756,5 tys

  4,3(0.5%)

  711,1 tys

  4,0(0.5%)

  574,2 tys

  3,2(0.4%)

  903,9 tys

  5,1(0.6%)

  392,6 tys

  2,2(0.2%)

  286,4 tys

  1,6(0.1%)

  383,3 tys

  2,2(0.2%)

  170,3 tys

  1,0(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  223,4 tys

  1,3(0.2%)

  280,2 tys

  1,6(0.2%)

  271,4 tys

  1,5(0.2%)

  303,5 tys

  1,7(0.2%)

  282,9 tys

  1,6(0.2%)

  329,4 tys

  1,8(0.2%)

  129,6 tys

  0,7(0.1%)

  115,2 tys

  0,6(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  92,6 tys

  0,5(0%)

  429,2 tys

  2,4(0.2%)

  91,2 tys

  0,5(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  245,2 tys

  1,4(0.2%)

  110,3 tys

  0,6(0.1%)

  106,1 tys

  0,6(0.1%)

  80,3 tys

  0,5(0%)

  82,6 tys

  0,5(0%)

  87,5 tys

  0,5(0%)

  119,4 tys

  0,7(0.1%)

  89,0 tys

  0,5(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  172,3 tys

  1,0(0.1%)

  806,7 tys

  4,5(0.5%)

  1,3 mln

  7,6(0.9%)

  71,8 tys

  0,4(0%)

  111,7 tys

  0,6(0.1%)

  79,4 tys

  0,4(0%)

  68,9 tys

  0,4(0%)

  35,2 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  39,6 tys

  0,2(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  48,1

  0,0(0%)

  9,7 tys

  0,1(0%)

  76,1

  0,0(0%)

  14,8 tys

  0,1(0%)

  15,8 tys

  0,1(0%)

  34,0 tys

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  122,2 tys

  0,7(0.1%)

  79,2 tys

  0,4(0.1%)

  353,8 tys

  2,0(0.2%)

  69,4 tys

  0,4(0%)

  26,3 tys

  0,1(0%)

  30,9 tys

  0,2(0%)

  677,7 tys

  3,8(0.3%)

  18,0 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,0 tys

  0,1(0%)

  14,9 tys

  0,1(0%)

  16,5 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  177

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  119,1 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  116

  0,0(0%)

  88,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  --
  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat cieszyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 41 267 mieszkańców powiatu cieszyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 19 905 kobiet oraz 21 362 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,2% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 9,6% średnie ogólnokształcące, a 20,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,3% mieszkańców powiatu cieszyńskiego, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 16,7% podstawowym ukończonym. 0,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu cieszyńskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie cieszyńskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (23,7%) oraz średnie zawodowe (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,5%) oraz średnie zawodowe (20,8%).

  W roku 2018 w powiecie cieszyńskim mieściło się 79 przedszkoli, w których do 299 oddziałów uczęszczało 6 187 dzieci (2 931 dziewczynek oraz 3 256 chłopców). Dostępnych było 6 521 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie cieszyńskim mieściło się 59 przedszkoli, w których do 187 oddziałów uczęszczało 4 202 dzieci (2 024 dziewczynki oraz 2 178 chłopców). Dostępnych było 4 388 miejsc.

  18,2% mieszkańców powiatu cieszyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,2% wśród dziewczynek i 18,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 889 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,85 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 68 szkół podstawowych, w których w 830 oddziałach uczyło się 14 804 uczniów (7 141 kobiet oraz 7 663 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie cieszyńskim placówkę miało 67 szkół podstawowych, w których w 577 oddziałach uczyło się 10 949 uczniów (5 276 kobiet oraz 5 673 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,3% ludności (28,8% wśród dziewczynek i 29,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,43.

  W powiecie cieszyńskim znajduje się 13 licea ogólnokształcące, w których w 84 oddziałach uczyło się 2 075 uczniów (1 310 kobiet oraz 765 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 619 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie cieszyńskim placówkę miałp 13 licea ogólnokształcące, w których w 95 oddziałach uczyło się 2 594 uczniów (1 563 kobiety oraz 1 031 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 1 002 absolwentów.

  W powiecie cieszyńskim znajduje się 10 Technik, w których w 94 oddziałach uczyło się 2 420 uczniów (947 kobiet oraz 1 473 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 541 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie cieszyńskim placówkę miało 9 Technik, w których w 107 oddziałach uczyło się 2 778 uczniów (1 300 kobiet oraz 1 478 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 631 absolwentów.

  W powiecie cieszyńskim znajduje się 11 Branżowych szkół I stopnia, w których w 30 oddziałach uczyło się 640 uczniów (234 kobiety oraz 406 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,3% mieszkańców (12,3% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 24,7 uczniów. 21,3 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,7 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,9% mieszkańców powiatu cieszyńskiego w wieku potencjalnej nauki (27,2% kobiet i 26,6% mężczyzn).

 • 14,2% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  14,2%
  śląskie
  16,8%
  Kraj
  17,9%
 • 15,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,5% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat cieszyński
  32,5%
  woj. śląskie
  34,2%
  Kraj
  33,3%
 • 35,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • powiat cieszyński
  2,4%
  woj. śląskie
  2,7%
  Kraj
  2,7%
 • 3,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  9,6%
  Województwo
  11,3%
  Cały kraj
  12,4%
 • 11,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,5%
  woj. śląskie
  20,2%
  Polska
  18,1%
 • 20,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 30,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat cieszyński
  30,3%
  śląskie
  26,6%
  Cały kraj
  22,9%
 • 23,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  5,4%
  woj. śląskie
  4,9%
  Polska
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat cieszyński
  16,7%
  Województwo
  16,6%
  Polska
  19,3%
 • 19,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 14,0% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 0,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  0,9%
  Województwo
  0,9%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,0% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 889 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  889,0
  śląskie
  890,0
  Cała Polska
  873,0
 • 0,85 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Powiat
  0,85
  śląskie
  0,81
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 79Przedszkola
 • 21 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 299 Oddziały
 • 40 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 6 521 Miejsca
 • 40 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat cieszyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6 187 Dzieci
 • 2 931 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 3 256 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,4%
  52,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 142 2 lata i mniej
 • 142
 • 1 312 3 lata
 • 1 312
 • 1 574 4 lata
 • 1 574
 • 1 597 5 lata
 • 1 597
 • 1 517 6 lat
 • 1 517
 • 45 7 lat i więcej
 • 45
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 60 2 lata i mniej
 • 60
 • 644 3 lata
 • 644
 • 770 4 lata
 • 770
 • 786 5 lata
 • 786
 • 660 6 lat
 • 660
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 82 2 lata i mniej
 • 82
 • 668 3 lata
 • 668
 • 804 4 lata
 • 804
 • 811 5 lata
 • 811
 • 857 6 lat
 • 857
 • 34 7 lat i więcej
 • 34
 • 827 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 512,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 507,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 61,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 61,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4Punkty przedszkolne
 • 6 Oddziały
 • 93 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat cieszyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83 Dzieci
 • 39 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 44 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,0%
  53,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 19 3 lata
 • 19
 • 13 4 lata
 • 13
 • 25 5 lata
 • 25
 • 19 6 lat
 • 19
 • 5 7 lat i więcej
 • 5
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 10 3 lata
 • 10
 • 6 4 lata
 • 6
 • 11 5 lata
 • 11
 • 9 6 lat
 • 9
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 9 3 lata
 • 9
 • 7 4 lata
 • 7
 • 14 5 lata
 • 14
 • 10 6 lat
 • 10
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 •  
 • 22,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 19,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat cieszyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 64Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 796 Oddziały
 • 14 633 Uczniowie
 • 7 091 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 542 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 1 924 Uczniowie w 1 klasie
 • 870 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 054 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 697 Absolwenci 2016
 • 839 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 858 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 33 Oddziały
 • 157 Uczniowie
 • 46 Kobiety
  (uczniowie)
 • 111 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,3%
  70,7%
 • 9 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Absolwenci 2016
 • 5 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe dla dorosłych
 • 1 Oddziały
 • 14 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,6%
  71,4%
 •  
 • 17,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat cieszyński
  17,8
  woj. śląskie
  18,1
  Polska
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,8
 • 17,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,8
 • 18,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 18,4
 • 4,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 4,8
 •  
 • 1 169,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 955,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 213,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 76,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 67,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dorosłych)
 • 0,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 408 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki293
  • francuski78
  • inny36
 • 293 niemiecki
 • 78 francuski
 • 1 angielski
 • 36 inny
 • 91 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 91 angielski
 •  
 • 96,43 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. cieszyński
  96,43
  Województwo
  96,32
  Cały kraj
  95,46
 • 95,08 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  95,08
  woj. śląskie
  94,54
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat cieszyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat cieszyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat cieszyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 62 Oddziały
 • 1 614 Uczniowie
 • 1 090 Kobiety
  (uczniowie)
 • 524 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,5%
  32,5%
 • 537 Uczniowie w 1 klasie
 • 359 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 178 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 504 Absolwenci
 • 337 Kobiety
  (absolwenci)
 • 167 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 6Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 22 Oddziały
 • 461 Uczniowie
 • 220 Kobiety
  (uczniowie)
 • 241 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,7%
  52,3%
 • 139 Absolwenci
 • 62 Kobiety
  (absolwenci)
 • 77 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 24,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. cieszyński
  24,7
  Województwo
  26,5
  Polska
  26,2
 •  
 • 119,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 89,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 5,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat cieszyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 10Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 94 Oddziały
 • 2 420 Uczniowie
 • 947 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 473 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,1%
  60,9%
 • 670 Uczniowie w 1 klasie
 • 246 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 424 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 541 Absolwenci
 • 234 Kobiety
  (absolwenci)
 • 307 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  25,7
  Województwo
  23,8
  Polska
  23,8
 •  
 • 201,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 135,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 65,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat cieszyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 9Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 621 Uczniowie
 • 226 Kobiety
  (uczniowie)
 • 395 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 36,4%
  63,6%
 • 321 Uczniowie w 1 klasie
 • 113 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 208 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 5 Oddziały
 • 19 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,1%
  57,9%
 • 10 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 21,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat cieszyński
  21,3
  śląskie
  18,3
  Cały kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 21,3 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 21,3
 • 24,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 24,8
 • 3,8 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 3,8
 •  
 •  
 • 9 004 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski4 647
  • niemiecki3 276
  • francuski696
  • hiszpański211
  • rosyjski174
 • 4 647 angielski
 • 3 276 niemiecki
 • 696 francuski
 • 211 hiszpański
 • 174 rosyjski
 • 116 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 20 francuski
 • 96 inny
 • 37 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 37 angielski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat cieszyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 3Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 15 Oddziały
 • 198 Uczniowie
 • 169 Kobiety
  (uczniowie)
 • 29 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 85,4%
  14,6%
 • 71 Absolwenci
 • 57 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. cieszyński
  13,2
  woj. śląskie
  16,0
  Kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 13,2 Szkoły policealne ogółem
 • 13,2
 • 13,2 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 13,2
 •  
 • 6,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 5,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,7% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat cieszyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat cieszyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat cieszyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat cieszyński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie cieszyńskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie cieszyńskim znajdowało się 27 hoteli (1 ★★★★★, 5 ★★★★, 12 ★★★, 5 ★★, 2 , 2 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 4 pensjonaty (2 ★★★, 2 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 19
  • schroniska: 3 (całoroczne: 2)
  • schroniska młodzieżowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 18 (całoroczne: 16)
  • ośrodki kolonijne: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 12 (całoroczne: 11)
  • hostele: 1
  • domy pracy twórczej: 1
  • zespoły domków turystycznych: 4 (całoroczne: 3)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 8
  • pokoje gościnne: 32 (całoroczne: 31)
  • kwatery agroturystyczne: 12 (całoroczne: 11)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 7


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 43
  • drzwi automatycznie otwierane: 27
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 31
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 51


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 61 (liczba sal: 135, liczba miejsc: 10 889)
  • z nagłośnieniem: 57
  • z projektorem multimedialnym: 54
  • z zestawem do wideokonferencji: 15
  • z obsługą techniczną: 39
  • z ekranem: 61
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 52
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 51
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 113


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie cieszyńskim: 14 (publiczne: 14, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 13, udogodnienia wewnątrz budynku: 13). W powiecie cieszyńskim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 348 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 698 (uczestnicy: 211 962)
  • seanse filmowe: 27 (uczestnicy: 3 995)
  • wystawy: 46 (uczestnicy: 16 787)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 25 (uczestnicy: 15 284)
  • koncerty: 131 (uczestnicy: 86 671)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 100 (uczestnicy: 19 746)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 57 (uczestnicy: 12 628)
  • konkursy: 38 (uczestnicy: 2 800)
  • pokazy teatralne: 58 (uczestnicy: 8 036)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 30)
  • interdyscyplinarne: 13 (uczestnicy: 9 784)
  • warsztaty: 154 (uczestnicy: 33 457)
  • inne: 48 (uczestnicy: 2 744)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 114 (członkowie: 2 319)
  • plastyczne/techniczne: 26 (członkowie: 393)
  • taneczne: 28 (członkowie: 546)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 66)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 10)
  • fotograficzne i filmowe: 4 (członkowie: 34)
  • teatralne: 9 (członkowie: 117)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 11 (członkowie: 131)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 295)
  • koło gospodyń wiejskich: 7 (członkowie: 454)
  • inne: 16 (członkowie: 273)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 10 (absolwenci: 85)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 15)
  • nauki gry na instrumentach: 5 (absolwenci: 30)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 30)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • fotograficzne: 3
  • filmowe: 2
  • plastyczne: 6
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 4
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 9
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 71 (członkowie: 1 156)
  • teatralne: 10 (członkowie: 104)
  • muzyczne - instrumentalne: 17 (członkowie: 219)
  • wokalne i chóry: 11 (członkowie: 150)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 13 (członkowie: 280)
  • taneczne: 18 (członkowie: 363)
  • inne: 2 (członkowie: 40)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie cieszyńskim działały 3 kina posiadające 6 sal z 750 miejscami na widowni. Odbyły się 4 983 seanse, na które przyszło 54 885 widzów, w tym 694 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 22 792 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie cieszyńskim działało 10 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 4). Odnotowano 15 626 zwiedzających, co daje 878 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 4 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie cieszyńskim działały 32 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 513 807 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 77 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 15 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 7 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 33 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 575 901 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 281
  • dostępne dla czytelników: 149
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 149
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 14
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 26
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 31
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 16


 • Biblioteki naukowe w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie cieszyńskim działało 6 bibliotek i filii naukowych posiadającychksięgozbiór liczący 189 893 wolumeny w tym ziobry specjalne: 28 129. Odnotowano 1 268 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 27 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 8 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 208 461 wolumenów. Odnotowano 7 506 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 88
  • dostępne dla czytelników: 36
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 34
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Kluby sportowe w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie cieszyńskim działało 65 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 614 członków. Zarejestrowano 4 113 ćwiczących (mężczyźni: 3 222, kobiety: 891, chłopcy do lat 18: 2 229, dziewczęta do lat 18: 646). Aktywnych było 106 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (110), instruktora sportowego (92) oraz inne osoby (24).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie cieszyńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat cieszyński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat cieszyński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 132 wypadków drogowych w powiecie cieszyńskim odnotowano 10 ofiar śmiertelnych oraz 148 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 74,4 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 5,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz mniej od wartości dla całego kraju) oraz 105,0 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie cieszyńskim zarejestrowanych było 141 014 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 114 456 samochodów osobowych (644,7 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 13 105 samochodów ciężarowych (80,9 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 393 autobusów (2,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 251 ciągników siodłowych (7,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 6 185 motocykli (34,8 - wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,5 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,2 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 21,1 lat.


  W 2020 roku w powiecie cieszyńskim znajdowało się 31 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 240 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 240 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 132 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 10 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 148 Ranni
  (rok 2020)
 • 46 Lekko ranni
 • 102 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie cieszyńskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 74,35 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. cieszyński
  74,4
  Województwo
  53,0
  Kraj
  61,5
 • 5,63 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  5,6
  Województwo
  4,2
  Cała Polska
  6,5
 • 83,36 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  83,4
  Województwo
  60,4
  Kraj
  69,2
 • 7,09 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. cieszyński
  7,1
  śląskie
  5,5
  Polska
  7,6
 • 104,95 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. cieszyński
  105,0
  śląskie
  78,7
  Kraj
  80,2
 • 7,58 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  7,6
  woj. śląskie
  7,9
  Cały kraj
  10,6
 • 112,12 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  112,1
  śląskie
  113,9
  Cała Polska
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 141 014 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie cieszyńskim w 2020 roku
 • 114 456 Samochody osobowe
 • 13 105 Samochody ciężarowe
 • 113 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 393 Autobusy
 • 992 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 252 Ciągniki samochodowe
 • 1 251   Ciągniki siodłowe
 • 4 631 Ciągniki rolnicze
 • 6 185 Motocykle
 • 1 480   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 842 Motorowery
 • 114 456Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie cieszyńskim
 • Samochody osobowe w powiecie cieszyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 644,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat cieszyński
  644,7
  śląskie
  624,0
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg27 309
  • 1400-1649 kg28 325
  • 1650-1899 kg27 302
  • 1900 kg i więcej31 520
 • 27 309 do 1399 kg
 • 28 325 1400-1649 kg
 • 27 302 1650-1899 kg
 • 31 520 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 48 244 do 1399 cm3
 • 48 244
 • 57 745 1400-1999 cm3
 • 57 745
 • 8 467 2000 i więcej cm3
 • 8 467
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie cieszyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna62 216
  • olej napędowy37 816
  • gaz (LPG)13 199
  • pozostałe1 225
 • 62 216 benzyna
 • 37 816 olej napędowy
 • 13 199 gaz (LPG)
 • 1 225 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 478 do 1 roku
 • 1 478
 • 1 323 2 lata
 • 1 323
 • 1 785 3 lata
 • 1 785
 • 4 020 4-5 lat
 • 4 020
 • 4 417 6-7 lat
 • 4 417
 • 5 852 8-9 lat
 • 5 852
 • 7 731 10-11 lat
 • 7 731
 • 21 399 12-15 lat
 • 21 399
 • 25 341 16-20 lat
 • 25 341
 • 16 555 21-25 lat
 • 16 555
 • 8 119 26-30 lat
 • 8 119
 • 16 436 31 lat i więcej
 • 16 436
 • 18,5 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie cieszyńskim
 • Powiat
  18,5 lat
  Województwo
  17,8 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 13 105Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie cieszyńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie cieszyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 80,9 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat cieszyński
  80,9
  Województwo
  86,2
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 6 522 do 999 kg
 • 6 522
 • 4 093 1000-1499 kg
 • 4 093
 • 912 1500-2999 kg
 • 912
 • 87 3000-3499 kg
 • 87
 • 193 3500-4999 kg
 • 193
 • 486 5000-6999 kg
 • 486
 • 398 7000-9999 kg
 • 398
 • 305 10000-14999 kg
 • 305
 • 109 15000 kg i więcej
 • 109
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 863
  • olej napędowy9 605
  • gaz (LPG)552
  • pozostałe1 085
 • 1 863 benzyna
 • 9 605 olej napędowy
 • 552 gaz (LPG)
 • 1 085 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 161 do 1 roku
 • 161
 • 136 2 lata
 • 136
 • 210 3 lata
 • 210
 • 562 4-5 lat
 • 562
 • 625 6-7 lat
 • 625
 • 782 8-9 lat
 • 782
 • 1 011 10-11 lat
 • 1 011
 • 2 207 12-15 lat
 • 2 207
 • 2 301 16-20 lat
 • 2 301
 • 1 711 21-25 lat
 • 1 711
 • 1 104 26-30 lat
 • 1 104
 • 2 295 31 lat i więcej
 • 2 295
 • 18,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie cieszyńskim
 • Tutaj
  18,8 lat
  Województwo
  18,8 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 393Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie cieszyńskim
 • Autobusy w powiecie cieszyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,2 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,2
  Województwo
  2,7
  Cała Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy309
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe83
 • 1 benzyna
 • 309 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 83 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 3 2 lata
 • 3
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 10 6-7 lat
 • 10
 • 9 8-9 lat
 • 9
 • 14 10-11 lat
 • 14
 • 65 12-15 lat
 • 65
 • 97 16-20 lat
 • 97
 • 49 21-25 lat
 • 49
 • 45 26-30 lat
 • 45
 • 97 31 lat i więcej
 • 97
 • 22,2 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie cieszyńskim
 • powiat cieszyński
  22,2 lat
  śląskie
  21,8 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 1 251Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie cieszyńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie cieszyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7,0 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat cieszyński
  7,0
  śląskie
  9,5
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy1 143
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe102
 • 4 benzyna
 • 1 143 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 102 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 83 do 1 roku
 • 83
 • 73 2 lata
 • 73
 • 56 3 lata
 • 56
 • 182 4-5 lat
 • 182
 • 87 6-7 lat
 • 87
 • 77 8-9 lat
 • 77
 • 57 10-11 lat
 • 57
 • 230 12-15 lat
 • 230
 • 121 16-20 lat
 • 121
 • 118 21-25 lat
 • 118
 • 79 26-30 lat
 • 79
 • 88 31 lat i więcej
 • 88
 • 13,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie cieszyńskim
 • pow. cieszyński
  13,0 lat
  Województwo
  13,6 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 6 185Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie cieszyńskim
 • Motocykle w powiecie cieszyńskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 34,8 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  34,8
  Województwo
  35,3
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 126 do 1 roku
 • 126
 • 66 2 lata
 • 66
 • 79 3 lata
 • 79
 • 355 4-5 lat
 • 355
 • 206 6-7 lat
 • 206
 • 197 8-9 lat
 • 197
 • 283 10-11 lat
 • 283
 • 870 12-15 lat
 • 870
 • 972 16-20 lat
 • 972
 • 770 21-25 lat
 • 770
 • 538 26-30 lat
 • 538
 • 1 723 31 lat i więcej
 • 1 723
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie cieszyńskim
 • powiat cieszyński
  21,1 lat
  śląskie
  22,3 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 31 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 28 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 2 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie cieszyńskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 421,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat cieszyński
  421,8 km
  Województwo
  968,9 km
  Cały kraj
  551,8 km
 • 1,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,7 km
  Województwo
  2,7 km
  Polska
  4,5 km
 • 240 Liczba licencji na taksówki
 • 240 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami