Powiat cieszyński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat cieszyński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 175 200 Liczba mieszkańców
 • 730 km2 Powierzchnia
 • 240 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 46,3% Stopa urbanizacji
 • Janusz Król Starosta
 • ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn Adres starostwa powiatowego
 • SCI Tablice rejestracyjne
Powiat cieszyński na mapie
Identyfikatory
 • 2403 TERYT (TERC)
Herb powiatu cieszyńskiego
powiat cieszyński herb
Flaga powiatu cieszyńskiego
powiat cieszyński flaga

powiat cieszyński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa PSP w Cieszynie
33/ 852-11-06
33/ 852-27-60
ul. Chemików 16
43-400 Cieszyn
Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie
33/ 851-62-00 Tel. dyż. 33/ 851-62-55
33/ 851-62-44
ul. Wojska Polskiego 2
43-400 Cieszyn
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie
33/ 477-74-41
33/ 477-74-41
ul. Szeroka 13
43-400 Cieszyn
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie
33/ 852-06-26
33/ 852-06-26
ul. Bielska 3 a
43-400 Cieszyn
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie
33/ 479-70-10, 33/ 479-40-80, 33/ 479-40-81
33/ 479-71-73
ul. Liburnia 2
43-400 Cieszyn
Starostwo Powiatowe w Cieszynie
(33) 477-71-00
(33) 477-73-33
ul. Bobrecka
43-400 Cieszyn

Powiat cieszyński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat cieszyński ma 175 200 mieszkańców, z czego 51,5% stanowią kobiety, a 48,5% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 3,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu cieszyńskiego w 2050 roku wynosi 173 340, z czego 88 632 to kobiety, a 84 708 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu cieszyńskiego zawarli w 2022 roku 691 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  27,1% mieszkańców powiatu cieszyńskiego jest stanu wolnego, 56,9% żyje w małżeństwie, 7,4% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,5% to wdowy/wdowcy.

  Powiat cieszyński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -647. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,68 na 1000 mieszkańców powiatu cieszyńskiego. W 2022 roku urodziło się 1 401 dzieci, w tym 48,8% dziewczynek i 51,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 306 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,68 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 40,9% zgonów w powiecie cieszyńskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,5% zgonów w powiecie cieszyńskim były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu cieszyńskiego przypada 11.65 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 1 825 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 687 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu cieszyńskiego 138. W tym samym roku 71 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 67 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  58,8% mieszkańców powiatu cieszyńskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu cieszyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 175 200 Liczba mieszkańców
 • 90 175 Kobiety
 • 85 025 Mężczyźni
 • 51,5%
  48,5%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie cieszyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie cieszyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie cieszyńskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu cieszyńskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 173 340 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 88 632 Kobiety
 • 84 708 Mężczyźni
 • 51,6%
  48,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie cieszyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie cieszyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie cieszyńskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu cieszyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  42,1 lat
  śląskie
  43,0 lat
  Cała Polska
  42,1 lat
 • 43,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,3 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat cieszyński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu cieszyńskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat cieszyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat cieszyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat cieszyński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,1% Kawalerowie/Panny
 • powiat cieszyński
  27,1%
  śląskie
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,0% Kobiety
  (Panny)
 • 31,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,9% Żonaci/Zamężne
 • pow. cieszyński
  56,9%
  śląskie
  55,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 55,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,5% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,5%
  woj. śląskie
  9,2%
  Cały kraj
  8,5%
 • 13,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,4% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat cieszyński
  7,4%
  woj. śląskie
  8,0%
  Polska
  7,6%
 • 7,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Powiat
  0,2%
  Województwo
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie cieszyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat cieszyński
  3,9
  woj. śląskie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,6 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat cieszyński
  1,6
  woj. śląskie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 691 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie cieszyńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -647 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -261 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -386 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,68 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat cieszyński
  -3,7
  woj. śląskie
  -5,8
  Polska
  -3,8
 • -5,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie cieszyńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie cieszyńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie cieszyńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie cieszyńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 401 Urodzenia żywe
 • 684 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 717 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,8%
  51,2%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. cieszyński
  8,0
  śląskie
  7,3
  Polska
  8,1
 • 35,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. cieszyński
  35,9
  Województwo
  32,5
  Kraj
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 43 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43
 • 103 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 103
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 36 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 36
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 306 g Średnia waga noworodków
 • 3 207 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 400 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat cieszyński
  3 306 g
  woj. śląskie
  3 296 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 13 Waga 4500g - 4999g
 • 13
 • 101 Waga 4000g - 4499g
 • 101
 • 411 Waga 3500g - 3999g
 • 411
 • 540 Waga 3000g - 3499g
 • 540
 • 242 Waga 2500g - 2999g
 • 242
 • 55 Waga 2000g - 2499g
 • 55
 • 22 Waga 1500g - 1999g
 • 22
 • 13 Waga 1000g - 1499g
 • 13
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1,37 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,37
  śląskie
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,67
  woj. śląskie
  0,59
  Kraj
  0,61
 • 0,68 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat cieszyński
  0,68
  Województwo
  0,56
  Cały kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie cieszyńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 048 Zgony
 • 945 Kobiety
  (Zgony)
 • 1 103 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,1%
  53,9%
 • 9 Zgony niemowląt
 • 6 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 66,7%
  33,3%
 • 11,7 Zgony na 1000 ludności
 • powiat cieszyński
  11,7
  śląskie
  13,0
  Kraj
  11,9
 • 146,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. cieszyński
  146,2
  Województwo
  179,4
  Kraj
  147,0
 • 6,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  6,4
  Województwo
  4,8
  Cała Polska
  3,8
 • 3,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  3,0
  Województwo
  3,5
  Cała Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie cieszyńskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat cieszyński
  40,9%
  Województwo
  36,4%
  Cała Polska
  36,0%
 • 21,5% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat cieszyński
  21,5%
  śląskie
  24,2%
  Cały kraj
  23,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. cieszyński
  6,1%
  woj. śląskie
  5,2%
  Cała Polska
  6,7%
 • 103 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  6,4
  Cały kraj
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  78,9
  Polska
  70,6
 • 250,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat cieszyński
  250,2
  śląskie
  315,1
  Cały kraj
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  281,1
  Cała Polska
  253,9
 • 476,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 490,4 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 461,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  476,6
  woj. śląskie
  473,7
  Kraj
  426,2
 • 45,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 14,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 109,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  45,8
  śląskie
  63,1
  Cały kraj
  62,9
 • 26,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat cieszyński
  26,5
  Województwo
  39,0
  Cała Polska
  33,8
 • 6,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. cieszyński
  6,6
  woj. śląskie
  8,1
  Polska
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. cieszyński
  0,6%
  woj. śląskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie cieszyńskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 89 Osoby w zamachach samobójczych
 • 37 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 52 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 47 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 42 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 25 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 4 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 21 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 51 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. cieszyński
  51,0
  woj. śląskie
  45,0
  Cała Polska
  38,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  14,0
  woj. śląskie
  13,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 15 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 15
 • 13 zażycie innych leków
 • 13
 • 4 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 4
 • 13 samookaleczenie powierzchniowe
 • 13
 • 5 rzucenie się z wysokości
 • 5
 • 35 powieszenie się
 • 35
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 23 powieszenie się
 • 23
 • 1 uduszenie się
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 24 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 24
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 trwałe kalectwo
 • 1
 • 9 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 9
 • 8 zawód miłosny
 • 8
 • 2 problemy w szkole lub pracy
 • 2
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 6 śmierć bliskiej osoby
 • 6
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 4 inna nie wymieniona
 • 4
 • 33 nieustalona
 • 33
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 2 śmierć bliskiej osoby
 • 2
 • 15 nieustalona
 • 15
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 12 13-18 lat
 • 12
 • 15 19-24 lat
 • 15
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 31 30-49 lat
 • 31
 • 22 50-60 lat
 • 22
 • 8 70 lat i więcej
 • 8
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 19-24 lat
 • 1
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 11 50-60 lat
 • 11
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy16
  • pod wpływem alkoholu27
  • pod wpływem środków odurzających3
  • pod wpływem leków20
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony27
 • 16 trzeźwy
 • 27 pod wpływem alkoholu
 • 3 pod wpływem środków odurzających
 • 20 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 27 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy3
  • pod wpływem alkoholu6
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony15
 • 3 trzeźwy
 • 6 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 15 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 36 kawaler/panna
 • 36
 • 31 żonaty/zamężna
 • 31
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 7 wdowiec/wdowa
 • 7
 • 4 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 4
 • 9 nieustalony
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 5 kawaler/panna
 • 5
 • 16 żonaty/zamężna
 • 16
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 1
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne4
  • podstawowe i gimnazjalne13
  • zasadnicze zawodowe8
  • średnie7
  • wyższe0
  • nieustalony57
 • 4 podstawowe niepełne
 • 13 podstawowe i gimnazjalne
 • 8 zasadnicze zawodowe
 • 7 średnie
 • 0 wyższe
 • 57 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne1
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony20
 • 1 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 20 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 13 praca
 • 13
 • 21 na utrzymaniu innej osoby
 • 21
 • 1 renta
 • 1
 • 10 emerytura
 • 10
 • 9 bez stałego źródła utrzymania
 • 9
 • 35 nieustalony
 • 35
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 5 emerytura
 • 5
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 8 nieustalony
 • 8
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 825 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 976 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 849 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 71 Zameldowania z zagranicy
 • 37 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 34 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 687 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 904 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 783 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 67 Wymeldowania za granicę
 • 21 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 46 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 142 Saldo migracji
 • 88 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 54 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 138 Saldo migracji wewnętrznych
 • 72 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 66 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 16 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie cieszyńskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat cieszyński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat cieszyński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie cieszyńskim oddano do użytku 729 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,15 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie cieszyńskim to 65 615 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 374 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  72,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 27,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie cieszyńskim to 4,22 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie cieszyńskim to 118,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,25% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,85% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,45% mieszkań posiada łazienkę, 86,38% korzysta z centralnego ogrzewania, a 81,50% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie cieszyńskim 392 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 5 747 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 5 875 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 144 transakcje (mediana cen - 6 006 zł/m2, średnia - 6 707 zł/m2), a na rynku wtórnym 248 transakcji rynkowych (mediana cen - 5 480 zł/m2, średnia - 5 436 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 747 zł
 • pow. cieszyński
  5 747 zł
  Województwo
  5 014 zł
  Cały kraj
  6 617 zł
 • 5 747 zł Ogółem
 • 5 747 zł
 • 5 902 zł do 40 m2
 • 5 902 zł
 • 6 183 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 183 zł
 • 5 269 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 269 zł
 • 4 125 zł od 80,1 m2
 • 4 125 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 875 zł
 • Tutaj
  5 875 zł
  śląskie
  5 005 zł
  Cała Polska
  7 224 zł
 • 5 875 zł Ogółem
 • 5 875 zł
 • 6 630 zł do 40 m2
 • 6 630 zł
 • 6 722 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 722 zł
 • 5 394 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 394 zł
 • 3 998 zł od 80,1 m2
 • 3 998 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 392
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m2102
  • od 40,1 do 60 m2176
  • od 60,1 do 80 m278
  • od 80,1 m236
 • 102 do 40 m2
 • 176 od 40,1 do 60 m2
 • 78 od 60,1 do 80 m2
 • 36 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie cieszyńskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 006 zł
 • Powiat
  6 006 zł
  woj. śląskie
  5 852 zł
  Kraj
  6 947 zł
 • 6 006 zł Ogółem
 • 6 006 zł
 • 6 006 zł do 40 m2
 • 6 006 zł
 • 7 239 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 239 zł
 • 5 353 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 353 zł
 • 5 851 zł od 80,1 m2
 • 5 851 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 6 707 zł
 • Powiat
  6 707 zł
  śląskie
  5 762 zł
  Cały kraj
  7 466 zł
 • 6 707 zł Ogółem
 • 6 707 zł
 • 7 165 zł do 40 m2
 • 7 165 zł
 • 7 222 zł od 40,1 do 60 m2
 • 7 222 zł
 • 5 436 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 436 zł
 • 6 037 zł od 80,1 m2
 • 6 037 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 144
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m238
  • od 40,1 do 60 m274
  • od 60,1 do 80 m223
  • od 80,1 m29
 • 38 do 40 m2
 • 74 od 40,1 do 60 m2
 • 23 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 480 zł
 • pow. cieszyński
  5 480 zł
  Województwo
  4 596 zł
  Kraj
  6 140 zł
 • 5 480 zł Ogółem
 • 5 480 zł
 • 5 683 zł do 40 m2
 • 5 683 zł
 • 5 965 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 965 zł
 • 4 975 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 975 zł
 • 3 431 zł od 80,1 m2
 • 3 431 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 436 zł
 • powiat cieszyński
  5 436 zł
  śląskie
  4 631 zł
  Polska
  6 984 zł
 • 5 436 zł Ogółem
 • 5 436 zł
 • 6 307 zł do 40 m2
 • 6 307 zł
 • 6 353 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 353 zł
 • 5 377 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 377 zł
 • 3 432 zł od 80,1 m2
 • 3 432 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 248
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m264
  • od 40,1 do 60 m2102
  • od 60,1 do 80 m255
  • od 80,1 m227
 • 64 do 40 m2
 • 102 od 40,1 do 60 m2
 • 55 od 60,1 do 80 m2
 • 27 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 65 615 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 373,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  373,70
  Województwo
  423,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 93,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  93,00 m2
  woj. śląskie
  72,70 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 34,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. cieszyński
  34,80 m2
  śląskie
  30,80 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,55 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,55
  śląskie
  3,79
  Cały kraj
  3,83
 • 2,68 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,68
  śląskie
  2,36
  Polska
  2,42
 • 0,59 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. cieszyński
  0,59
  Województwo
  0,62
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 729 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,15 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  4,15
  woj. śląskie
  4,31
  Cały kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3 073 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,22 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat cieszyński
  4,22
  Województwo
  4,13
  Cała Polska
  3,89
 • 17,50 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. cieszyński
  17,50
  woj. śląskie
  17,79
  Kraj
  24,56
 • 86 130 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 118,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • pow. cieszyński
  118,1 m2
  woj. śląskie
  101,8 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,49 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat cieszyński
  0,49 m2
  woj. śląskie
  0,44 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. cieszyński
  99,25%
  woj. śląskie
  99,06%
  Cała Polska
  97,75%
 • 98,85% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  98,85%
  woj. śląskie
  96,69%
  Polska
  95,18%
 • 98,45% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  98,45%
  śląskie
  95,74%
  Cała Polska
  93,75%
 • 86,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. cieszyński
  86,38%
  woj. śląskie
  84,47%
  Cały kraj
  85,83%
 • 81,50% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  81,50%
  woj. śląskie
  68,55%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat cieszyński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie cieszyńskim na 1000 mieszkańców pracuje 218osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie cieszyńskim wynosiło w 2023 roku 5,1% (5,1% wśród kobiet i 5,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie cieszyńskim wynosiło 5 838,18 PLN, co odpowiada 87.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu cieszyńskiego 26 450 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 17 656 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -8 794.

  7,8% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu cieszyńskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 38,0% w przemyśle i budownictwie, a 20,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 218 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  218,0
  śląskie
  282,0
  Polska
  259,0
 • 5,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,3% Kobiety
 • 4,8% Mężczyźni
 • Tutaj
  5,1%
  śląskie
  3,6%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie cieszyńskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie cieszyńskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie cieszyńskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 109 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 838 PLN
  Województwo
  6 728 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie cieszyńskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 26 450 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 17 656 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -8 794 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,67 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 7,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 7,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 8,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 38,0% Przemysł i budownictwo
 • 24,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 54,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 20,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 20,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 32,0% Pozostałe
 • 45,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 16,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie cieszyńskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 38 459 Pracujący ogółem
 • 20 416 Kobiety
 • 18 043 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie cieszyńskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 58,8% W wieku produkcyjnym
 • 53,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat cieszyński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 70,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. cieszyński
  70,0
  śląskie
  70,5
  Cała Polska
  69,0
 • 37,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,7
  Województwo
  41,1
  Polska
  38,2
 • 116,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat cieszyński
  116,7
  woj. śląskie
  139,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 60,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 63,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 36,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat cieszyński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie cieszyńskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 22 438 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 17 189 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 444 nowe podmioty, a 883 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (1 839) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (1 257) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (1 806) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (703) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie cieszyńskim najwięcej (1 573) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (21 629) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,4% (529) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,6% (5 747) podmiotów, a 72,0% (16 162) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie cieszyńskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.5%) oraz Budownictwo (19.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 22 438 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 529 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5 747 Przemysł i budownictwo
 • 16 162 Pozostała działalność
 • 1 444 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie cieszyńskim w 2023 roku
 • 883 Podmioty wyrejestrowane w powiecie cieszyńskim w 2023 roku
 • 17 189 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 21 629 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 21 629
 • 679 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 679
 • 116 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 116
 • 14 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 14
 • 22 424 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 22 424
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 42 Spółdzielnie ogółem
 • 42
 • 1 872 Spółki handlowe ogółem
 • 1 872
 • 261  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 261
 • 18  Spółki handlowe - akcyjne
 • 18
 • 4    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 1 573  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1 573
 • 248    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 248
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 3
 • 1 407 Spółki cywilne ogółem
 • 1 407
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 17 189 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 3 689 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 3 689
 • 3 264 Budownictwo
 • 3 264
 • 1 568 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 568
 • 1 543 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 543
 • 1 087 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 1 087
 • 1 000 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1 000
 • 948 Transport i gospodarka magazynowa
 • 948
 • 905 Pozostała działalność
 • 905
 • 637 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 637
 • 623 Informacja i komunikacja
 • 623
 • 486 Edukacja
 • 486
 • 476 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 476
 • 429 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 429
 • 286 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 286
 • 198 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 198
 • 40 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 40
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat cieszyński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie cieszyńskim stwierdzono 3 971 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,58 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie cieszyńskim wynosi 70,20% i jest znacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu cieszyńskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,65 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 11,19 (wykrywalność 48%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,63 (63%), drogowe - 1,88 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,40 (87%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat cieszyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 971 Przestępstwa ogółem
 • 3 971
 • 2 225 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 2 225
 • 1 165 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 1 165
 • 331 Przestępstwa drogowe
 • 331
 • 70 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 70
 • 1 968 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 1 968
 • 22,58 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  22,58
  woj. śląskie
  35,08
  Cały kraj
  22,81
 • 12,65 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  12,65
  Województwo
  14,39
  Cały kraj
  12,98
 • 6,63 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. cieszyński
  6,63
  Województwo
  17,79
  Kraj
  6,99
 • 1,88 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat cieszyński
  1,88
  śląskie
  1,68
  Kraj
  1,82
 • 0,40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,40
  Województwo
  0,44
  Kraj
  0,35
 • 11,19 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. cieszyński
  11,19
  woj. śląskie
  14,31
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat cieszyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat cieszyński
  70%
  woj. śląskie
  80%
  Polska
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  67%
  Województwo
  67%
  Cała Polska
  63%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  63%
  śląskie
  88%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  śląskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat cieszyński
  87%
  Województwo
  89%
  Kraj
  88%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  49%
  Województwo
  60%
  Polska
  51%

Powiat cieszyński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu cieszyńskiego wyniosła w 2022 roku 295,9 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 30.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu cieszyńskiego - 27.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (19.2%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (13.6%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 40,8 mln złotych, czyli 13,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu cieszyńskiego wyniosła w 2022 roku 294,2 mln złotych, co daje 1,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 21.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (34.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.9%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (19.2%). W budżecie powiatu cieszyńskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 298 złotych na mieszkańca (17,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 15,5 złotych na mieszkańca (0,9%).
 • Wydatki budżetu w powiecie cieszyńskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu cieszyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat cieszyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu cieszyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  150,5 mln

  847(100%)

  157,4 mln

  886(100%)

  168,4 mln

  947(100%)

  187,1 mln

  1,0 tys(100%)

  215,7 mln

  1,2 tys(100%)

  229,2 mln

  1,3 tys(100%)

  228,3 mln

  1,3 tys(100%)

  295,9 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  49,9 mln

  281(33.2%)

  44,7 mln

  251(28.4%)

  51,9 mln

  291(30.8%)

  48,6 mln

  273(26%)

  59,4 mln

  333(27.5%)

  61,4 mln

  346(26.8%)

  66,7 mln

  377(29.2%)

  80,2 mln

  457(27.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  8,4 mln

  47,1(5.6%)

  8,7 mln

  48,8(5.5%)

  9,2 mln

  51,6(5.5%)

  9,9 mln

  55,8(5.3%)

  11,7 mln

  65,8(5.4%)

  16,1 mln

  90,6(7%)

  18,8 mln

  107(8.2%)

  56,7 mln

  323(19.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  30,4 mln

  171(20.2%)

  32,4 mln

  182(20.6%)

  24,6 mln

  138(14.6%)

  24,3 mln

  136(13%)

  26,0 mln

  146(12.1%)

  29,2 mln

  164(12.7%)

  30,5 mln

  173(13.4%)

  40,1 mln

  228(13.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  21,8 mln

  123(14.5%)

  23,1 mln

  130(14.7%)

  23,5 mln

  132(14%)

  36,0 mln

  202(19.2%)

  41,2 mln

  231(19.1%)

  43,6 mln

  246(19%)

  37,4 mln

  212(16.4%)

  39,2 mln

  223(13.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  14,3 mln

  80,4(9.5%)

  18,3 mln

  103(11.6%)

  19,8 mln

  111(11.7%)

  21,5 mln

  121(11.5%)

  24,1 mln

  135(11.2%)

  25,9 mln

  146(11.3%)

  30,5 mln

  173(13.4%)

  30,1 mln

  171(10.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  12,3 mln

  69,0(8.1%)

  15,2 mln

  85,7(9.7%)

  13,3 mln

  74,4(7.9%)

  15,3 mln

  85,8(8.2%)

  14,1 mln

  79,3(6.5%)

  15,2 mln

  85,5(6.6%)

  15,0 mln

  84,8(6.6%)

  18,6 mln

  106(6.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,6 mln

  20,4(2.4%)

  3,9 mln

  21,9(2.5%)

  4,1 mln

  23,1(2.4%)

  4,9 mln

  27,8(2.6%)

  4,8 mln

  26,9(2.2%)

  5,5 mln

  31,3(2.4%)

  4,6 mln

  26,1(2%)

  5,3 mln

  30,4(1.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,3 mln

  12,8(1.5%)

  2,4 mln

  13,5(1.5%)

  2,4 mln

  13,7(1.5%)

  5,8 mln

  32,6(3.1%)

  9,5 mln

  53,1(4.4%)

  3,8 mln

  21,7(1.7%)

  4,9 mln

  27,8(2.2%)

  4,9 mln

  27,9(1.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,7 mln

  21,1(2.5%)

  3,8 mln

  21,4(2.4%)

  3,5 mln

  19,4(2%)

  5,4 mln

  30,3(2.9%)

  8,1 mln

  45,5(3.8%)

  10,6 mln

  59,5(4.6%)

  3,4 mln

  19,0(1.5%)

  3,4 mln

  19,2(1.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,9 mln

  10,5(1.2%)

  2,1 mln

  11,5(1.3%)

  2,0 mln

  11,1(1.2%)

  2,2 mln

  12,5(1.2%)

  2,5 mln

  14,2(1.2%)

  2,0 mln

  11,2(0.9%)

  2,3 mln

  12,7(1%)

  2,8 mln

  15,9(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  693,2 tys

  3,9(0.5%)

  1,2 mln

  6,8(0.8%)

  2,2 mln

  12,5(1.3%)

  999,9 tys

  5,6(0.5%)

  879,1 tys

  4,9(0.4%)

  910,5 tys

  5,1(0.4%)

  1,2 mln

  6,8(0.5%)

  1,4 mln

  8,1(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  806,9 tys

  4,5(0.5%)

  680,2 tys

  3,8(0.4%)

  615,0 tys

  3,5(0.4%)

  545,2 tys

  3,1(0.3%)

  534,1 tys

  3,0(0.2%)

  330,9 tys

  1,9(0.1%)

  173,4 tys

  1,0(0.1%)

  536,5 tys

  3,1(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  421,0 tys

  2,4(0.3%)

  435,4 tys

  2,4(0.3%)

  437,9 tys

  2,5(0.2%)

  461,9 tys

  2,6(0.2%)

  460,9 tys

  2,6(0.2%)

  461,2 tys

  2,6(0.2%)

  461,7 tys

  2,6(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  262,0 tys

  1,5(0.2%)

  242,2 tys

  1,4(0.2%)

  241,4 tys

  1,4(0.1%)

  246,3 tys

  1,4(0.1%)

  305,3 tys

  1,7(0.1%)

  377,6 tys

  2,1(0.2%)

  309,8 tys

  1,8(0.1%)

  392,6 tys

  2,2(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  161,6 tys

  0,9(0.1%)

  168,8 tys

  0,9(0.1%)

  186,4 tys

  1,0(0.1%)

  179,0 tys

  1,0(0.1%)

  177,7 tys

  1,0(0.1%)

  141,0 tys

  0,8(0.1%)

  176,8 tys

  1,0(0.1%)

  222,9 tys

  1,3(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  9,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  54,5 tys

  0,3(0%)

  97,7 tys

  0,5(0%)

  189,5 tys

  1,1(0.1%)

  166,3 tys

  0,9(0.1%)

  180,7 tys

  1,0(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  62,7 tys

  0,4(0%)

  78,4 tys

  0,4(0%)

  72,9 tys

  0,4(0%)

  85,3 tys

  0,5(0%)

  75,4 tys

  0,4(0%)

  59,3 tys

  0,3(0%)

  69,9 tys

  0,4(0%)

  80,0 tys

  0,5(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,0 tys

  0,1(0%)

  40,3 tys

  0,2(0%)

  24,7 tys

  0,1(0%)

  26,8 tys

  0,2(0%)

  35,6 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  92,6 tys

  0,5(0%)

  431,8 tys

  2,4(0.2%)

  91,2 tys

  0,5(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  39,1 tys

  0,2(0%)

  69,3 tys

  0,4(0%)

  61,2 tys

  0,3(0%)

  46,0 tys

  0,3(0%)

  60,8 tys

  0,3(0%)

  832,8 tys

  4,7(0.4%)

  62,5 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  116

  0,0(0%)

  88,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie cieszyńskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu cieszyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat cieszyński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu cieszyńskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  156,6 mln

  881(100%)

  163,9 mln

  923(100%)

  167,5 mln

  942(100%)

  192,0 mln

  1,1 tys(100%)

  213,9 mln

  1,2 tys(100%)

  246,4 mln

  1,4 tys(100%)

  243,6 mln

  1,4 tys(100%)

  294,2 mln

  1,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  64,2 mln

  361(41%)

  63,4 mln

  356(38.7%)

  64,3 mln

  361(38.4%)

  66,7 mln

  374(34.7%)

  78,9 mln

  443(36.9%)

  99,3 mln

  559(40.3%)

  99,0 mln

  560(40.6%)

  101,3 mln

  577(34.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  41,2 mln

  232(26.3%)

  43,6 mln

  245(26.6%)

  46,2 mln

  259(27.6%)

  52,6 mln

  295(27.4%)

  56,5 mln

  317(26.4%)

  54,2 mln

  305(22%)

  60,2 mln

  340(24.7%)

  58,5 mln

  333(19.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  8,3 mln

  46,7(5.3%)

  8,7 mln

  48,7(5.3%)

  9,2 mln

  51,4(5.5%)

  9,9 mln

  55,5(5.2%)

  11,6 mln

  64,9(5.4%)

  15,8 mln

  88,8(6.4%)

  18,7 mln

  106(7.7%)

  56,5 mln

  322(19.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  20,2 mln

  114(12.9%)

  23,9 mln

  134(14.6%)

  21,4 mln

  120(12.8%)

  21,2 mln

  119(11%)

  22,9 mln

  129(10.7%)

  24,4 mln

  137(9.9%)

  25,8 mln

  146(10.6%)

  29,7 mln

  169(10.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,5 mln

  31,2(3.5%)

  9,2 mln

  51,8(5.6%)

  6,7 mln

  37,5(4%)

  12,4 mln

  69,4(6.4%)

  11,4 mln

  64,3(5.4%)

  25,1 mln

  141(10.2%)

  19,7 mln

  112(8.1%)

  21,0 mln

  120(7.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,1 mln

  11,9(1.3%)

  2,4 mln

  13,6(1.5%)

  2,9 mln

  16,3(1.7%)

  7,2 mln

  40,2(3.7%)

  8,4 mln

  47,4(4%)

  3,8 mln

  21,5(1.5%)

  2,5 mln

  14,1(1%)

  7,3 mln

  41,6(2.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,7 mln

  26,7(3%)

  3,2 mln

  17,8(1.9%)

  4,0 mln

  22,7(2.4%)

  4,8 mln

  27,2(2.5%)

  3,5 mln

  19,5(1.6%)

  3,0 mln

  16,8(1.2%)

  2,5 mln

  13,9(1%)

  4,9 mln

  27,8(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,5 mln

  14,3(1.6%)

  2,5 mln

  13,9(1.5%)

  2,4 mln

  13,4(1.4%)

  4,9 mln

  27,3(2.5%)

  7,8 mln

  43,6(3.6%)

  3,7 mln

  20,9(1.5%)

  3,9 mln

  21,8(1.6%)

  3,8 mln

  21,9(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,6 mln

  20,0(2.3%)

  3,3 mln

  18,6(2%)

  3,0 mln

  16,8(1.8%)

  3,8 mln

  21,4(2%)

  5,0 mln

  28,1(2.3%)

  7,4 mln

  41,8(3%)

  3,3 mln

  18,9(1.4%)

  3,3 mln

  19,0(1.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,6 mln

  9,1(1%)

  1,9 mln

  10,9(1.2%)

  1,9 mln

  10,8(1.2%)

  3,1 mln

  17,1(1.6%)

  1,0 mln

  5,6(0.5%)

  2,6 mln

  14,6(1.1%)

  1,4 mln

  7,9(0.6%)

  1,8 mln

  10,0(0.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  574,2 tys

  3,2(0.4%)

  903,9 tys

  5,1(0.6%)

  392,6 tys

  2,2(0.2%)

  286,4 tys

  1,6(0.1%)

  383,3 tys

  2,2(0.2%)

  170,3 tys

  1,0(0.1%)

  478,0 tys

  2,7(0.2%)

  569,2 tys

  3,2(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  421,0 tys

  2,4(0.3%)

  435,4 tys

  2,4(0.3%)

  437,9 tys

  2,5(0.2%)

  461,9 tys

  2,6(0.2%)

  460,9 tys

  2,6(0.2%)

  461,2 tys

  2,6(0.2%)

  461,7 tys

  2,6(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  106,1 tys

  0,6(0.1%)

  80,3 tys

  0,5(0%)

  82,6 tys

  0,5(0%)

  87,5 tys

  0,5(0%)

  119,4 tys

  0,7(0.1%)

  89,0 tys

  0,5(0%)

  167,9 tys

  1,0(0.1%)

  168,6 tys

  1,0(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  271,4 tys

  1,5(0.2%)

  303,5 tys

  1,7(0.2%)

  282,9 tys

  1,6(0.2%)

  329,4 tys

  1,8(0.2%)

  129,6 tys

  0,7(0.1%)

  115,2 tys

  0,6(0%)

  127,6 tys

  0,7(0.1%)

  152,4 tys

  0,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,3 mln

  7,6(0.9%)

  71,8 tys

  0,4(0%)

  111,7 tys

  0,6(0.1%)

  79,4 tys

  0,4(0%)

  68,9 tys

  0,4(0%)

  35,2 tys

  0,2(0%)

  69,5 tys

  0,4(0%)

  132,0 tys

  0,8(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  353,8 tys

  2,0(0.2%)

  69,4 tys

  0,4(0%)

  26,3 tys

  0,1(0%)

  30,9 tys

  0,2(0%)

  677,7 tys

  3,8(0.3%)

  18,0 tys

  0,1(0%)

  99,1 tys

  0,6(0%)

  21,4 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  48,1

  0,0(0%)

  9,7 tys

  0,1(0%)

  76,1

  0,0(0%)

  14,8 tys

  0,1(0%)

  15,8 tys

  0,1(0%)

  34,0 tys

  0,2(0%)

  17,7 tys

  0,1(0%)

  19,2 tys

  0,1(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,0 tys

  0,1(0%)

  14,9 tys

  0,1(0%)

  16,5 tys

  0,1(0%)

  16,8 tys

  0,1(0%)

  18,4 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  500

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  92,6 tys

  0,5(0%)

  429,2 tys

  2,4(0.2%)

  91,2 tys

  0,5(0%)

  600

  0,0(0%)

  1,6 tys

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  22,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  116

  0,0(0%)

  88,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat cieszyński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 41 049 mieszkańców powiatu cieszyńskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 19 823 kobiet oraz 21 228 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 20,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,4% średnie ogólnokształcące, a 21,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 28,1% mieszkańców powiatu cieszyńskiego, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 10,1% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu cieszyńskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie cieszyńskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (23,8%) oraz zasadnicze zawodowe (22,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,4%) oraz średnie zawodowe (23,2%).

  W roku 2022 w powiecie cieszyńskim mieściły się 82 przedszkola, w których do 312 oddziałów uczęszczało 6 373 dzieci (3 059 dziewczynek oraz 3 314 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie cieszyńskim mieściło się 59 przedszkoli, w których do 187 oddziałów uczęszczało 4 202 dzieci (2 024 dziewczynki oraz 2 178 chłopców). Dostępnych było 4 388 miejsc.

  18,2% mieszkańców powiatu cieszyńskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,1% wśród dziewczynek i 18,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 926 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,85 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 67 szkół podstawowych, w których w 880 oddziałach uczyło się 15 544 uczniów (7 449 kobiet oraz 8 095 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie cieszyńskim placówkę miało 67 szkół podstawowych, w których w 577 oddziałach uczyło się 10 949 uczniów (5 276 kobiet oraz 5 673 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,1% ludności (28,7% wśród dziewczynek i 29,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 17,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 95,19.

  W powiecie cieszyńskim znajduje się 12 licea ogólnokształcące, w których w 107 oddziałach uczyło się 2 790 uczniów (1 811 kobiet oraz 979 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 635 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie cieszyńskim placówkę miałp 13 licea ogólnokształcące, w których w 95 oddziałach uczyło się 2 594 uczniów (1 563 kobiety oraz 1 031 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 1 002 absolwentów.

  W powiecie cieszyńskim znajduje się 10 Technik, w których w 124 oddziałach uczyło się 3 131 uczniów (1 233 kobiety oraz 1 898 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 549 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie cieszyńskim placówkę miało 9 Technik, w których w 107 oddziałach uczyło się 2 778 uczniów (1 300 kobiet oraz 1 478 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 631 absolwentów.

  W powiecie cieszyńskim znajduje się 13 Branżowych szkół I stopnia, w których w 62 oddziałach uczyło się 1 241 uczniów (411 kobiet oraz 830 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,3% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26,1 uczniów. 20,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 25,3 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,4% mieszkańców powiatu cieszyńskiego w wieku potencjalnej nauki (26,7% kobiet i 26,2% mężczyzn).

 • 20,4% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  20,4%
  śląskie
  23,3%
  Kraj
  25,2%
 • 23,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 16,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat cieszyński
  35,2%
  woj. śląskie
  36,2%
  Kraj
  35,2%
 • 37,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 33,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • powiat cieszyński
  3,0%
  woj. śląskie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,4% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,4%
  Województwo
  11,3%
  Cały kraj
  11,9%
 • 12,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 21,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  21,8%
  woj. śląskie
  21,5%
  Polska
  20,0%
 • 20,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 28,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat cieszyński
  28,1%
  śląskie
  24,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 22,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  3,1%
  woj. śląskie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat cieszyński
  10,1%
  Województwo
  10,6%
  Polska
  12,3%
 • 11,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  2,9%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,9% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 926 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  926,0
  śląskie
  951,0
  Cała Polska
  927,0
 • 0,85 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  0,85
  śląskie
  0,81
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 82Przedszkola
 • 21 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 312 Oddziały
 • 43 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 2 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 6 521 Miejsca
  (rok 2018)
 • 40 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat cieszyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6 373 Dzieci
 • 3 059 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 3 314 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,0%
  52,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 86 2 lata i mniej
 • 86
 • 1 433 3 lata
 • 1 433
 • 1 595 4 lata
 • 1 595
 • 1 674 5 lata
 • 1 674
 • 1 544 6 lat
 • 1 544
 • 41 7 lat i więcej
 • 41
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 40 2 lata i mniej
 • 40
 • 706 3 lata
 • 706
 • 784 4 lata
 • 784
 • 777 5 lata
 • 777
 • 738 6 lat
 • 738
 • 14 7 lat i więcej
 • 14
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 46 2 lata i mniej
 • 46
 • 727 3 lata
 • 727
 • 811 4 lata
 • 811
 • 897 5 lata
 • 897
 • 806 6 lat
 • 806
 • 27 7 lat i więcej
 • 27
 • 939 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 497,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 493,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 14,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 64,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 63,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3Punkty przedszkolne
 • 3 Oddziały
 • 93 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat cieszyński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 60 Dzieci
 • 13 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 47 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 21,7%
  78,3%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 12 3 lata
 • 12
 • 17 4 lata
 • 17
 • 12 5 lata
 • 12
 • 12 6 lat
 • 12
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 2 4 lata
 • 2
 • 2 5 lata
 • 2
 • 5 6 lat
 • 5
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 15 4 lata
 • 15
 • 10 5 lata
 • 10
 • 7 6 lat
 • 7
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 •  
 • 10,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 10,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat cieszyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 63Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 798 Oddziały
 • 15 230 Uczniowie
 • 7 332 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 898 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,1%
  51,9%
 • 1 940 Uczniowie w 1 klasie
 • 942 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 998 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 378 Absolwenci
 • 1 177 Kobiety
  (absolwenci)
 • 1 201 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 82 Oddziały
 • 314 Uczniowie
 • 117 Kobiety
  (uczniowie)
 • 197 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,3%
  62,7%
 • 25 Uczniowie w 1 klasie
 • 12 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 13 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Absolwenci
 • 7 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat cieszyński
  17,7
  woj. śląskie
  17,5
  Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 17,7 Szkoły podstawowe ogółem
 • 17,7
 • 17,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 17,7
 • 19,1 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,1
 • 3,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,8
 •  
 • 1 188,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 979,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 209,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 91,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 81,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 95,19 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. cieszyński
  95,19
  Województwo
  96,89
  Cały kraj
  95,96
 • 94,05 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  94,05
  woj. śląskie
  95,51
  Cała Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat cieszyński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat cieszyński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat cieszyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 7Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 96 Oddziały
 • 2 530 Uczniowie
 • 1 679 Kobiety
  (uczniowie)
 • 851 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,4%
  33,6%
 • 758 Uczniowie w 1 klasie
 • 512 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 246 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 550 Absolwenci
 • 385 Kobiety
  (absolwenci)
 • 165 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 4 Oddziały
 • 14 Uczniowie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie)
 • 6 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,1%
  42,9%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 3 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 7 Oddziały
 • 246 Uczniowie
 • 124 Kobiety
  (uczniowie)
 • 122 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,4%
  49,6%
 • 85 Absolwenci
 • 44 Kobiety
  (absolwenci)
 • 41 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 26,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. cieszyński
  26,1
  Województwo
  26,4
  Polska
  26,5
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26,1 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26,1
 • 25,4 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25,4
 • 3,5 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 3,5
 •  
 • 188,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 139,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 2,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat cieszyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 10Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 124 Oddziały
 • 3 131 Uczniowie
 • 1 233 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 898 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,4%
  60,6%
 • 955 Uczniowie w 1 klasie
 • 389 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 566 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 549 Absolwenci
 • 208 Kobiety
  (absolwenci)
 • 341 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Tutaj
  25,3
  Województwo
  25,2
  Polska
  24,9
 •  
 • 241,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 162,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 79,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat cieszyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 534 Uczniowie w 1 klasie
 • 176 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 358 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 10 Oddziały
 • 42 Uczniowie
 • 23 Kobiety
  (uczniowie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 54,8%
  45,2%
 • 15 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat cieszyński
  20,0
  śląskie
  19,6
  Cały kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 20,0 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 20,0
 • 23,1 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 23,1
 • 4,2 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 4,2
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat cieszyński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 298 Uczniowie
 • 244 Kobiety
  (uczniowie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 81,9%
  18,1%
 • 192 Uczniowie w 1 klasie
 • 161 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 69 Absolwenci
 • 58 Kobiety
  (absolwenci)
 • 11 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 17,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. cieszyński
  17,5
  woj. śląskie
  22,2
  Kraj
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 18,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat cieszyński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat cieszyński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat cieszyński, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat cieszyński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie cieszyńskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie cieszyńskim znajdowało się 28 hoteli (2 ★★★★★, 5 ★★★★, 13 ★★★, 4 ★★, 2 , 2 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 4 pensjonaty (2 ★★★, 2 w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 18
  • schroniska: 3 (całoroczne: 2)
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 17 (całoroczne: 16)
  • ośrodki kolonijne: 1
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 11 (całoroczne: 10)
  • domy pracy twórczej: 1
  • zespoły domków turystycznych: 4 (całoroczne: 3)
  • kempingi: 1 (całoroczne: 0)
  • zakłady uzdrowiskowe: 8
  • pokoje gościnne: 35 (całoroczne: 33)
  • kwatery agroturystyczne: 12 (całoroczne: 11)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 7


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 35
  • drzwi automatycznie otwierane: 32
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 32
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 47


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 51 (liczba sal: 132, liczba miejsc: 12 031)
  • z nagłośnieniem: 40
  • z projektorem multimedialnym: 43
  • z zestawem do wideokonferencji: 18
  • z obsługą techniczną: 26
  • z ekranem: 47
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 45
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 36
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 95


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie cieszyńskim: 13 (publiczne: 13, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie cieszyńskim 7 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 388 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 140 (uczestnicy: 191 287)
  • seanse filmowe: 58 (uczestnicy: 4 751)
  • wystawy: 63 (uczestnicy: 4 012)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 35 (uczestnicy: 26 816)
  • koncerty: 202 (uczestnicy: 84 729)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 102 (uczestnicy: 6 492)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 109 (uczestnicy: 14 000)
  • konkursy: 48 (uczestnicy: 2 950)
  • pokazy teatralne: 62 (uczestnicy: 5 808)
  • konferencje: 6 (uczestnicy: 207)
  • interdyscyplinarne: 56 (uczestnicy: 19 944)
  • warsztaty: 328 (uczestnicy: 7 205)
  • inne: 71 (uczestnicy: 14 373)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 120 (członkowie: 2 247)
  • plastyczne/techniczne: 29 (członkowie: 431)
  • taneczne: 31 (członkowie: 717)
  • muzyczne: 11 (członkowie: 203)
  • fotograficzne i filmowe: 9 (członkowie: 73)
  • teatralne: 5 (członkowie: 58)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 13 (członkowie: 229)
  • literackie: 1 (członkowie: 9)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 140)
  • dyskusyjne kluby filmowe: 1 (członkowie: 15)
  • inne: 17 (członkowie: 372)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 241)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 35)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 56)
  • tańca: 1 (absolwenci: 110)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • fotograficzne: 2
  • filmowe: 1
  • plastyczne: 8
  • muzyczne: 2
  • studia radiowe: 1
  • komputerowe: 1
  • ceramiczne: 5
  • sale baletowe/taneczne: 8
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 54 (członkowie: 903)
  • teatralne: 6 (członkowie: 50)
  • muzyczne - instrumentalne: 16 (członkowie: 237)
  • wokalne i chóry: 9 (członkowie: 177)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 13 (członkowie: 287)
  • taneczne: 6 (członkowie: 82)
  • inne: 4 (członkowie: 70)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie cieszyńskim działały 3 kina posiadające 6 sal z 750 miejscami na widowni. Odbyło się 9 051 seansów, na które przyszło 116 860 widzów, w tym 1 805 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 23 693 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie cieszyńskim działało 10 muzeów łącznie z oddziałami (oddziały: 4). Odnotowano 65 989 zwiedzających, co daje 3 753 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie cieszyńskim działały 32 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 525 112 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 78 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 33 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 575 901 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 307
  • dostępne dla czytelników: 143
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 143
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 17
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 28
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 31
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 17


 • Biblioteki naukowe w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie cieszyńskim działało 6 bibliotek i filii naukowych posiadającychksięgozbiór liczący 191 949 wolumenów w tym ziobry specjalne: 27 566. Odnotowano 1 190 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 25 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działało 8 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 208 461 wolumenów. Odnotowano 7 506 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 76
  • dostępne dla czytelników: 29
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 27
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 5
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 4


 • Kluby sportowe w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie cieszyńskim działało 65 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 614 członków. Zarejestrowano 4 113 ćwiczących (mężczyźni: 3 222, kobiety: 891, chłopcy do lat 18: 2 229, dziewczęta do lat 18: 646). Aktywnych było 106 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (110), instruktora sportowego (92) oraz inne osoby (24).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie cieszyńskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat cieszyński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat cieszyński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 79 wypadków drogowych w powiecie cieszyńskim odnotowano 11 ofiar śmiertelnych oraz 83 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 45,0 wypadków (wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 6,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 56,2 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie cieszyńskim zarejestrowanych było 147 604 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 118 994 samochodów osobowych (677,7 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski), 13 940 samochodów ciężarowych (87,0 - mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju), 393 autobusów (2,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 341 ciągników siodłowych (7,6 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 6 907 motocykli (39,3 - wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,3 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 13,6 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 21,7 lat.


  W 2022 roku w powiecie cieszyńskim znajdowały się 34 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 235 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 150 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie cieszyńskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 79 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 11 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 83 Ranni
  (rok 2022)
 • 35 Lekko ranni
 • 48 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie cieszyńskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 44,99 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • pow. cieszyński
  45,0
  Województwo
  45,6
  Kraj
  56,5
 • 6,26 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  6,3
  Województwo
  3,6
  Cała Polska
  5,0
 • 47,27 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  47,3
  Województwo
  52,1
  Kraj
  65,5
 • 7,45 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. cieszyński
  7,5
  śląskie
  4,3
  Polska
  5,4
 • 56,23 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. cieszyński
  56,2
  śląskie
  62,9
  Kraj
  71,0
 • 13,92 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  13,9
  woj. śląskie
  7,8
  Cały kraj
  8,9
 • 105,06 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  105,1
  śląskie
  114,1
  Cała Polska
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 147 604 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie cieszyńskim w 2022 roku
 • 118 994 Samochody osobowe
 • 13 940 Samochody ciężarowe
 • 114 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 393 Autobusy
 • 1 119 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 342 Ciągniki samochodowe
 • 1 341   Ciągniki siodłowe
 • 4 909 Ciągniki rolnicze
 • 6 907 Motocykle
 • 1 758   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 902 Motorowery
 • 118 994Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie cieszyńskim
 • Samochody osobowe w powiecie cieszyńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 677,7 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • powiat cieszyński
  677,7
  śląskie
  669,4
  Cały kraj
  700,6
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg26 264
  • 1400-1649 kg28 410
  • 1650-1899 kg28 570
  • 1900 kg i więcej35 750
 • 26 264 do 1399 kg
 • 28 410 1400-1649 kg
 • 28 570 1650-1899 kg
 • 35 750 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 49 139 do 1399 cm3
 • 49 139
 • 60 599 1400-1999 cm3
 • 60 599
 • 9 256 2000 i więcej cm3
 • 9 256
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie cieszyńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna64 464
  • olej napędowy39 371
  • gaz (LPG)13 121
  • pozostałe2 038
 • 64 464 benzyna
 • 39 371 olej napędowy
 • 13 121 gaz (LPG)
 • 2 038 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 179 do 1 roku
 • 1 179
 • 852 2 lata
 • 852
 • 1 594 3 lata
 • 1 594
 • 4 639 4-5 lat
 • 4 639
 • 5 172 6-7 lat
 • 5 172
 • 5 360 8-9 lat
 • 5 360
 • 7 039 10-11 lat
 • 7 039
 • 20 427 12-15 lat
 • 20 427
 • 26 425 16-20 lat
 • 26 425
 • 17 739 21-25 lat
 • 17 739
 • 9 179 26-30 lat
 • 9 179
 • 19 389 31 lat i więcej
 • 19 389
 • 19,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie cieszyńskim
 • Powiat
  19,1 lat
  Województwo
  18,4 lat
  Cały kraj
  19,4 lat
 • 13 940Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie cieszyńskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie cieszyńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 87,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat cieszyński
  87,0
  Województwo
  93,9
  Cały kraj
  112,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 6 838 do 999 kg
 • 6 838
 • 4 555 1000-1499 kg
 • 4 555
 • 883 1500-2999 kg
 • 883
 • 98 3000-3499 kg
 • 98
 • 202 3500-4999 kg
 • 202
 • 509 5000-6999 kg
 • 509
 • 417 7000-9999 kg
 • 417
 • 320 10000-14999 kg
 • 320
 • 118 15000 kg i więcej
 • 118
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 830
  • olej napędowy10 442
  • gaz (LPG)542
  • pozostałe1 126
 • 1 830 benzyna
 • 10 442 olej napędowy
 • 542 gaz (LPG)
 • 1 126 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 194 do 1 roku
 • 194
 • 95 2 lata
 • 95
 • 179 3 lata
 • 179
 • 569 4-5 lat
 • 569
 • 743 6-7 lat
 • 743
 • 709 8-9 lat
 • 709
 • 862 10-11 lat
 • 862
 • 2 341 12-15 lat
 • 2 341
 • 2 443 16-20 lat
 • 2 443
 • 1 862 21-25 lat
 • 1 862
 • 1 278 26-30 lat
 • 1 278
 • 2 665 31 lat i więcej
 • 2 665
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie cieszyńskim
 • Tutaj
  19,4 lat
  Województwo
  19,3 lat
  Polska
  20,0 lat
 • 393Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie cieszyńskim
 • Autobusy w powiecie cieszyńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2,2 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,2
  Województwo
  2,8
  Cała Polska
  3,4
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1
  • olej napędowy306
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe86
 • 1 benzyna
 • 306 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 86 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 4 3 lata
 • 4
 • 3 4-5 lat
 • 3
 • 7 6-7 lat
 • 7
 • 13 8-9 lat
 • 13
 • 12 10-11 lat
 • 12
 • 53 12-15 lat
 • 53
 • 68 16-20 lat
 • 68
 • 70 21-25 lat
 • 70
 • 41 26-30 lat
 • 41
 • 118 31 lat i więcej
 • 118
 • 23,3 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie cieszyńskim
 • powiat cieszyński
  23,3 lat
  śląskie
  22,5 lat
  Polska
  22,4 lat
 • 1 341Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie cieszyńskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie cieszyńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 7,6 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • powiat cieszyński
  7,6
  śląskie
  11,1
  Polska
  14,2
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy1 229
  • gaz (LPG)2
  • pozostałe106
 • 4 benzyna
 • 1 229 olej napędowy
 • 2 gaz (LPG)
 • 106 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 142 do 1 roku
 • 142
 • 12 2 lata
 • 12
 • 66 3 lata
 • 66
 • 129 4-5 lat
 • 129
 • 147 6-7 lat
 • 147
 • 84 8-9 lat
 • 84
 • 77 10-11 lat
 • 77
 • 221 12-15 lat
 • 221
 • 130 16-20 lat
 • 130
 • 134 21-25 lat
 • 134
 • 75 26-30 lat
 • 75
 • 124 31 lat i więcej
 • 124
 • 13,6 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie cieszyńskim
 • pow. cieszyński
  13,6 lat
  Województwo
  13,9 lat
  Polska
  12,7 lat
 • 6 907Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie cieszyńskim
 • Motocykle w powiecie cieszyńskim w latach 2009 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 39,3 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  39,3
  Województwo
  39,6
  Kraj
  48,5
 • Motocykle według grup wieku
 • 146 do 1 roku
 • 146
 • 80 2 lata
 • 80
 • 126 3 lata
 • 126
 • 177 4-5 lat
 • 177
 • 374 6-7 lat
 • 374
 • 230 8-9 lat
 • 230
 • 250 10-11 lat
 • 250
 • 743 12-15 lat
 • 743
 • 1 159 16-20 lat
 • 1 159
 • 1 025 21-25 lat
 • 1 025
 • 568 26-30 lat
 • 568
 • 2 029 31 lat i więcej
 • 2 029
 • 21,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie cieszyńskim
 • powiat cieszyński
  21,7 lat
  śląskie
  22,5 lat
  Kraj
  24,3 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 34 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 30 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 3 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie cieszyńskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 460,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat cieszyński
  460,1 km
  Województwo
  1 123,1 km
  Cały kraj
  633,6 km
 • 1,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,9 km
  Województwo
  3,2 km
  Polska
  5,3 km
 • 150 Liczba licencji na taksówki
 • 235 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami