Krośniewice w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Krośniewice - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Krośniewice to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa łódzkiego, powiatu kutnowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Krośniewice.
 • 4 035 Liczba mieszkańców
 • 4,2 km² Powierzchnia
 • 965,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 1442-1870 i od 1926 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 24 Numer kierunkowy
 • EKU Tablice rejestracyjne
 • Katarzyna Erdman Burmistrz miasta
Krośniewice na mapie
Identyfikatory
 • 19.170752.2558 Współrzędne GPS
 • 1002044 TERYT (TERC)
 • 0969095 SIMC
Herb miasta Krośniewice
Krośniewice herb

Jak Krośniewice wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Krośniewice na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Krośniewice wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Krośniewice plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
12Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
30Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
82Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
98Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
101Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
117Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
118Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
126Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
159Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
193Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
195Miasta w Polsce z najwyższymi cenami mieszkań na rynku wtórnym
196Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
196Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
198Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
209Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
220Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
226Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
230Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
231Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
264Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
265Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
266Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
271Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców

Krośniewice - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
99-340Poczta Krośniewice, ul. Poznańska 1

Krośniewice - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Krośniewicach)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Krośniewicach aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Kutnie (podlega pod: ZUS I Oddział w Łodzi)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00/7.30 - 15.00/15.30, Wt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Śr: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Cz: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30, Pt: 7.00/7.30 - 15.00/ 15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Jagiełły 12
99-301 Kutno
Ochotnicza Straż Pożarna KSRG Krośniewice
(24) 252-30-08
ul. Targowa 15
99-340 Krośniewice
Komisariat Policji w Krośniewicach
(24) 252-30-07
ul. B. Prusa 19
99-340 Krośniewice
Urząd Miejski w Krośniewicach
(24) 252-30-24
(24) 254-77-82
ul. Poznańska 5
99-340 Krośniewice

Krośniewice - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Krośniewice jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 4 035, z czego 53,1% stanowią kobiety, a 46,9% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 16,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 44,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Krośniewic zawarli w 2022 roku 12 małżeństw, co odpowiada 2,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  25,8% mieszkańców Krośniewic jest stanu wolnego, 52,9% żyje w małżeństwie, 8,3% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,3% to wdowy/wdowcy.

  Krośniewice ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -43. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -10,51 na 1000 mieszkańców Krośniewic. W 2022 roku urodziło się 17 dzieci, w tym 82,4% dziewczynek i 17,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 376 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,42 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 33,8% zgonów w Krośniewicach spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,6% zgonów w Krośniewicach były nowotwory, a 7,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Krośniewic przypada 14.66 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 29 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 50 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Krośniewic -21. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -2.

  57,8% mieszkańców Krośniewic jest w wieku produkcyjnym, 16,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Krośniewic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 4 035 Liczba mieszkańców
 • 2 143 Kobiety
 • 1 892 Mężczyźni
 • 53,1%
  46,9%
 • 113 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 113 kobiet)
 • 88 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 88 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Krośniewicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Krośniewicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Krośniewicach w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Krośniewic
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 44,1 lat Średni wiek mieszkańców
 • Krośniewice
  44,1 lat
  woj. łódzkie
  43,4 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 45,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 42,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Krośniewice, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Krośniewic
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Krośniewice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Krośniewice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Krośniewice,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 25,8% Kawalerowie/Panny
 • Krośniewice
  26,0%
  Województwo
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 20,5% Kobiety
  (Panny)
 • 31,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 52,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  52,9%
  Województwo
  52,9%
  Polska
  54,0%
 • 51,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 11,3% Wdowcy/Wdowy
 • Krośniewice
  11,2%
  łódzkie
  10,0%
  Cała Polska
  8,5%
 • 18,2% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,3% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Krośniewice
  8,3%
  Województwo
  8,6%
  Cały kraj
  7,6%
 • 9,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,6% Nieustalone
 • Tutaj
  1,6%
  woj. łódzkie
  1,4%
  Cały kraj
  0,7%
 • 1,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 2,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Krośniewicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Krośniewicach w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,9
  łódzkie
  3,9
  Kraj
  4,1
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,9
  woj. łódzkie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 12 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Krośniewicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Krośniewicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -43 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -15 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -28 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -10,51 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -10,5
  woj. łódzkie
  -6,4
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Krośniewicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Krośniewicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Krośniewicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Krośniewicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17 Urodzenia żywe
 • 14 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 3 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 82,4%
  17,6%
 • 4,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,2
  woj. łódzkie
  7,6
  Kraj
  8,1
 • 32,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Krośniewice
  32,2
  łódzkie
  34,6
  Kraj
  35,1
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 46 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 67 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 67
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 376 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 279 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 476 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 376 g
  łódzkie
  3 354 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 55 Waga 4000g - 4499g
 • 55
 • 198 Waga 3500g - 3999g
 • 198
 • 221 Waga 3000g - 3499g
 • 221
 • 82 Waga 2500g - 2999g
 • 82
 • 29 Waga 2000g - 2499g
 • 29
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,23 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Krośniewice
  1,23
  Województwo
  1,28
  Polska
  1,26
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,62
  woj. łódzkie
  0,63
  Cała Polska
  0,61
 • 0,42 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,42
  Województwo
  0,54
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Krośniewicach w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 60 Zgony
 • 29 Kobiety
  (Zgony)
 • 31 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,3%
  51,7%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,7 Zgony na 1000 ludności
 • Krośniewice
  14,7
  Województwo
  14,0
  Cała Polska
  11,9
 • 238,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  238,4
  Województwo
  183,7
  Polska
  147,0
 • 3,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,3
  łódzkie
  4,0
  Cała Polska
  3,8
 • 4,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Krośniewice
  4,5
  woj. łódzkie
  3,7
  Kraj
  3,1
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,4
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kutnowskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,8% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  33,8%
  woj. łódzkie
  29,5%
  Cała Polska
  36,0%
 • 21,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  21,6%
  łódzkie
  21,9%
  Cała Polska
  23,6%
 • 7,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,8%
  Województwo
  7,9%
  Kraj
  6,7%
 • 102 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,0 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  11,0
  Polska
  15,8
 • 71,8 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • łódzkie
  71,8
  Cała Polska
  70,6
 • 341,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Krośniewice
  341,6
  łódzkie
  306,0
  Kraj
  280,1
 • 274,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • łódzkie
  274,1
  Cały kraj
  253,9
 • 535,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 577,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 489,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  535,2
  łódzkie
  412,1
  Polska
  426,2
 • 89,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 45,4 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 113,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  89,5
  Województwo
  53,5
  Cały kraj
  62,9
 • 39,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  39,7
  woj. łódzkie
  38,6
  Cały kraj
  33,8
 • 6,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Krośniewice
  6,3
  Województwo
  8,0
  Cały kraj
  7,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Krośniewice
  0,4%
  woj. łódzkie
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 29 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 13 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 50 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 27 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 23 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -23 Saldo migracji
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -9 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -21 Saldo migracji wewnętrznych
 • -14 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -7 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Krośniewicach w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Krośniewicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 12,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Krośniewice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krośniewice - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Krośniewicach oddano do użytku 4 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,99 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Krośniewicach to 1 717 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 424 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Krośniewicach to 4,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Krośniewicach to 154,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa łódzkiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 96,56% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 94,64% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 91,96% mieszkań posiada łazienkę, 82,41% korzysta z centralnego ogrzewania, a 8,33% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kutnowskiego.

  Powiat kutnowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Krośniewicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 717 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 424,30 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  424,30
  Województwo
  445,90
  Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 62,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Krośniewice
  62,10 m2
  łódzkie
  71,80 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 26,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,30 m2
  łódzkie
  32,00 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,52 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Krośniewice
  3,52
  łódzkie
  3,68
  Kraj
  3,83
 • 2,36 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Krośniewice
  2,36
  łódzkie
  2,24
  Kraj
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,67
  woj. łódzkie
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Krośniewicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 4 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,99 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Krośniewice
  0,99
  woj. łódzkie
  5,58
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 18 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  4,50
  łódzkie
  3,80
  Cały kraj
  3,89
 • 4,45 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Krośniewice
  4,45
  Województwo
  21,24
  Kraj
  24,56
 • 619 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 154,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  154,8 m2
  woj. łódzkie
  93,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  0,15 m2
  łódzkie
  0,52 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Krośniewicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 96,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  96,56%
  łódzkie
  96,76%
  Polska
  97,75%
 • 94,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Krośniewice
  94,64%
  Województwo
  92,46%
  Polska
  95,18%
 • 91,96% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Krośniewice
  91,96%
  łódzkie
  89,88%
  Polska
  93,75%
 • 82,41% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  82,41%
  Województwo
  82,27%
  Cała Polska
  85,83%
 • 8,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  8,33%
  Województwo
  46,52%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Krośniewice - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Krośniewicach na 1000 mieszkańców pracuje 227osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 42,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 57,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Krośniewicach wynosiło w 2023 roku 7,8% (7,8% wśród kobiet i 7,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Krośniewicach wynosiło 5 800,64 PLN, co odpowiada 86.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Krośniewic 340 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 190 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -150.

  15,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Krośniewic pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 40,6% w przemyśle i budownictwie, a 19,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Krośniewicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 227 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  227,0
  woj. łódzkie
  258,0
  Polska
  259,0
 • 11,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 13,9% Kobiety
 • 8,6% Mężczyźni
 • Tutaj
  7,8%
  łódzkie
  5,4%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Krośniewicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Krośniewicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Krośniewicach w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Krośniewicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 229 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 801 PLN
  łódzkie
  6 211 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Krośniewicach w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Krośniewicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 340 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 190 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -150 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,56 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Krośniewicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 15,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13,4% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 40,6% Przemysł i budownictwo
 • 28,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 18,5% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 19,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,8% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,9% Pozostałe
 • 37,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 12,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Krośniewicach w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Krośniewicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 936 Pracujący ogółem
 • 396 Kobiety
 • 540 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Krośniewicach w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,8% W wieku produkcyjnym
 • 52,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Krośniewice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,0 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  73,0
  łódzkie
  72,7
  Cały kraj
  69,0
 • 44,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  44,9
  woj. łódzkie
  43,1
  Kraj
  38,2
 • 159,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  159,9
  Województwo
  145,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 56,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 59,3% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 54,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 43,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 40,7% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 45,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Krośniewice - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Krośniewicach w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 296 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 206 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 15 nowych podmiotów, a 28 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (40) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (15) w roku 2023. W tym samym okresie najwięcej (75) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (14) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Krośniewicach najwięcej (29) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (274) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,7% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 22,3% (66) podmiotów, a 77,0% (228) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Krośniewicach najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (35.0%) oraz Budownictwo (15.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 296 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 66 Przemysł i budownictwo
 • 228 Pozostała działalność
 • 15 Podmioty nowo zarejestrowane w Krośniewicach w 2023 roku
 • 28 Podmioty wyrejestrowane w Krośniewicach w 2023 roku
 • 206 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 274 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 274
 • 19 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 19
 • 3 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 3
 • 296 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 296
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 18 Spółki handlowe ogółem
 • 18
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 16  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 16
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 29 Spółki cywilne ogółem
 • 29
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 206 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 72 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 72
 • 32 Budownictwo
 • 32
 • 22 Transport i gospodarka magazynowa
 • 22
 • 21 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 21
 • 12 Przetwórstwo przemysłowe
 • 12
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 6 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 6
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 5 Informacja i komunikacja
 • 5
 • 4 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 4
 • 2 Edukacja
 • 2
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 2 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 2
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krośniewice - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Krośniewicach stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 82 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 20,23 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie większa od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Krośniewicach wynosi 67,50% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Krośniewic najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,34 (wykrywalność 62%) oraz przeciwko mieniu - 10,32 (wykrywalność 46%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,71 (61%), drogowe - 2,26 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,52 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Krośniewicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Krośniewic.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Krośniewice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 82
 • 50 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 50
 • 19 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 19
 • 9 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 9
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 42 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 42
 • 20,23 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  20,23
  Województwo
  19,38
  Cały kraj
  22,81
 • 12,34 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Krośniewice
  12,34
  Województwo
  11,45
  Cały kraj
  12,98
 • 4,71 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,71
  Województwo
  5,35
  Cała Polska
  6,99
 • 2,26 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Krośniewice
  2,26
  woj. łódzkie
  1,94
  Kraj
  1,82
 • 0,52 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,52
  woj. łódzkie
  0,36
  Kraj
  0,35
 • 10,32 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  10,32
  Województwo
  10,36
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Krośniewice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Krośniewice
  68%
  woj. łódzkie
  65%
  Cała Polska
  71%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Krośniewice
  62%
  Województwo
  57%
  Cała Polska
  63%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Krośniewice
  62%
  Województwo
  67%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Krośniewice
  100%
  woj. łódzkie
  99%
  Polska
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Krośniewice
  85%
  woj. łódzkie
  86%
  Polska
  88%
 • 46% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  46%
  woj. łódzkie
  44%
  Cała Polska
  51%

Krośniewice - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Krośniewic wyniosła w 2022 roku 60,9 mln złotych, co daje 7,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 32.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Krośniewic - 23.2% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (14.1%) oraz na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 14,3 mln złotych, czyli 23,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Krośniewic wyniosła w 2022 roku 61,2 mln złotych, co daje 7,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 43.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (24%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (20.8%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (12.2%). W budżecie Krośniewic wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 964 złotych na mieszkańca (12,4%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 40,1 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,9%.
 • Wydatki budżetu w Krośniewicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Krośniewic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Krośniewice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Krośniewic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  26,6 mln

  3,1 tys(100%)

  35,2 mln

  4,1 tys(100%)

  38,7 mln

  4,5 tys(100%)

  41,1 mln

  4,8 tys(100%)

  41,2 mln

  4,9 tys(100%)

  41,9 mln

  5,2 tys(100%)

  46,3 mln

  5,8 tys(100%)

  60,9 mln

  7,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,7 mln

  2,2 tys(36.6%)

  11,2 mln

  2,5 tys(31.8%)

  11,3 mln

  2,6 tys(29.2%)

  12,4 mln

  2,8 tys(30.2%)

  13,2 mln

  3,1 tys(32.1%)

  12,1 mln

  2,8 tys(28.9%)

  12,2 mln

  2,9 tys(26.4%)

  14,2 mln

  3,5 tys(23.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  335(5.6%)

  3,0 mln

  663(8.4%)

  3,3 mln

  752(8.6%)

  5,6 mln

  1,3 tys(13.7%)

  2,7 mln

  625(6.6%)

  1,5 mln

  355(3.6%)

  7,3 mln

  1,7 tys(15.8%)

  8,6 mln

  2,1 tys(14.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,8 mln

  1,7 tys(11.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,3 mln

  506(8.5%)

  2,7 mln

  596(7.5%)

  4,7 mln

  1,1 tys(12.2%)

  3,8 mln

  861(9.2%)

  3,9 mln

  900(9.4%)

  5,0 mln

  1,2 tys(11.9%)

  3,9 mln

  918(8.3%)

  5,2 mln

  1,3 tys(8.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,0 mln

  1,6 tys(26.2%)

  11,9 mln

  2,7 tys(33.9%)

  3,7 mln

  831(9.5%)

  3,5 mln

  810(8.6%)

  3,4 mln

  791(8.3%)

  3,4 mln

  788(8%)

  3,5 mln

  827(7.5%)

  5,2 mln

  1,3 tys(8.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,9 mln

  651(11%)

  3,4 mln

  752(9.5%)

  3,1 mln

  702(8%)

  3,1 mln

  717(7.6%)

  3,6 mln

  837(8.8%)

  3,8 mln

  900(9.1%)

  3,6 mln

  855(7.8%)

  4,1 mln

  1,0 tys(6.8%)

  Handel

  [Dział 500]

  59,6 tys

  13,3(0.2%)

  63,4 tys

  14,2(0.2%)

  73,7 tys

  16,7(0.2%)

  122,5 tys

  28,0(0.3%)

  98,3 tys

  22,7(0.2%)

  76,4 tys

  17,9(0.2%)

  98,0 tys

  23,3(0.2%)

  3,7 mln

  914(6.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  880,0 tys

  196(3.3%)

  1,0 mln

  230(2.9%)

  1,1 mln

  256(2.9%)

  1,1 mln

  260(2.8%)

  1,0 mln

  236(2.5%)

  1,1 mln

  260(2.6%)

  1,3 mln

  298(2.7%)

  1,7 mln

  427(2.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  559,0 tys

  125(2.1%)

  596,9 tys

  134(1.7%)

  519,2 tys

  117(1.3%)

  600,1 tys

  137(1.5%)

  749,4 tys

  173(1.8%)

  742,8 tys

  174(1.8%)

  724,6 tys

  172(1.6%)

  814,3 tys

  201(1.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  489,3 tys

  113(1.2%)

  469,8 tys

  110(1.1%)

  341,3 tys

  81,1(0.7%)

  791,1 tys

  195(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  158,6 tys

  35,3(0.6%)

  125,5 tys

  28,1(0.4%)

  148,4 tys

  33,5(0.4%)

  166,8 tys

  38,1(0.4%)

  220,7 tys

  51,1(0.5%)

  119,4 tys

  28,0(0.3%)

  90,0 tys

  21,4(0.2%)

  769,4 tys

  190(1.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  793,5 tys

  177(3%)

  604,3 tys

  136(1.7%)

  696,2 tys

  157(1.8%)

  784,1 tys

  179(1.9%)

  635,6 tys

  147(1.5%)

  585,0 tys

  137(1.4%)

  696,6 tys

  166(1.5%)

  712,5 tys

  176(1.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  128,4 tys

  28,6(0.5%)

  134,1 tys

  30,1(0.4%)

  124,9 tys

  28,2(0.3%)

  128,2 tys

  29,3(0.3%)

  129,0 tys

  29,9(0.3%)

  137,1 tys

  32,2(0.3%)

  241,1 tys

  57,3(0.5%)

  568,5 tys

  140(0.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  79,3 tys

  17,7(0.3%)

  99,7 tys

  22,4(0.3%)

  80,0 tys

  18,1(0.2%)

  80,8 tys

  18,5(0.2%)

  172,4 tys

  39,9(0.4%)

  88,2 tys

  20,7(0.2%)

  445,7 tys

  106(1%)

  489,1 tys

  121(0.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  187,6 tys

  41,8(0.7%)

  217,1 tys

  48,7(0.6%)

  146,1 tys

  33,0(0.4%)

  182,3 tys

  41,7(0.4%)

  192,3 tys

  44,5(0.5%)

  501,8 tys

  118(1.2%)

  162,7 tys

  38,7(0.4%)

  184,8 tys

  45,7(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  241,1 tys

  53,7(0.9%)

  260,4 tys

  58,4(0.7%)

  253,6 tys

  57,3(0.7%)

  200,8 tys

  45,9(0.5%)

  177,8 tys

  41,1(0.4%)

  382,7 tys

  89,9(0.9%)

  378,8 tys

  90,0(0.8%)

  141,0 tys

  34,8(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  14,8 tys

  3,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  91,4 tys

  20,4(0.3%)

  10,3 tys

  2,3(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  133,4 tys

  30,5(0.3%)

  98,8 tys

  22,9(0.2%)

  97,7 tys

  22,9(0.2%)

  34,4 tys

  8,2(0.1%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Krośniewicach według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Krośniewic według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Krośniewice, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Krośniewic według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  29,1 mln

  3,4 tys(100%)

  34,6 mln

  4,0 tys(100%)

  36,8 mln

  4,3 tys(100%)

  38,8 mln

  4,6 tys(100%)

  42,5 mln

  5,1 tys(100%)

  41,9 mln

  5,2 tys(100%)

  43,1 mln

  5,4 tys(100%)

  61,2 mln

  7,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,2 mln

  2,0 tys(31.5%)

  9,8 mln

  2,2 tys(28.4%)

  9,9 mln

  2,2 tys(26.9%)

  10,1 mln

  2,3 tys(26%)

  10,9 mln

  2,5 tys(25.6%)

  11,3 mln

  2,7 tys(27%)

  12,0 mln

  2,8 tys(27.7%)

  14,7 mln

  3,6 tys(24%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  10,2 mln

  2,3 tys(35%)

  9,3 mln

  2,1 tys(27%)

  9,4 mln

  2,1 tys(25.5%)

  10,5 mln

  2,4 tys(27.2%)

  11,4 mln

  2,6 tys(26.9%)

  12,4 mln

  2,9 tys(29.7%)

  13,6 mln

  3,2 tys(31.5%)

  12,7 mln

  3,1 tys(20.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  255,8 tys

  57,0(0.9%)

  104,7 tys

  23,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,4 mln

  319(3.6%)

  1,2 mln

  271(2.8%)

  769,6 tys

  181(1.8%)

  273,7 tys

  65,0(0.6%)

  7,5 mln

  1,8 tys(12.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  6,9 mln

  1,7 tys(11.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,6 mln

  359(5.5%)

  2,8 mln

  636(8.2%)

  3,2 mln

  724(8.7%)

  3,1 mln

  704(7.9%)

  3,5 mln

  815(8.3%)

  1,3 mln

  313(3.2%)

  2,0 mln

  469(4.6%)

  6,2 mln

  1,5 tys(10.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,6 mln

  1,2 tys(19.2%)

  10,5 mln

  2,4 tys(30.4%)

  2,3 mln

  523(6.3%)

  2,1 mln

  476(5.4%)

  1,9 mln

  430(4.4%)

  1,7 mln

  408(4.1%)

  1,7 mln

  414(4%)

  3,2 mln

  792(5.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  538,4 tys

  120(1.8%)

  575,4 tys

  129(1.7%)

  497,2 tys

  112(1.4%)

  578,2 tys

  132(1.5%)

  728,9 tys

  169(1.7%)

  722,5 tys

  170(1.7%)

  703,2 tys

  167(1.6%)

  793,4 tys

  196(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  122,9 tys

  27,4(0.4%)

  106,3 tys

  23,8(0.3%)

  125,2 tys

  28,3(0.3%)

  101,8 tys

  23,3(0.3%)

  102,9 tys

  23,8(0.2%)

  539,0 tys

  127(1.3%)

  272,2 tys

  64,7(0.6%)

  744,0 tys

  184(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  862,6 tys

  192(3%)

  798,3 tys

  179(2.3%)

  1,4 mln

  316(3.8%)

  990,4 tys

  226(2.6%)

  1,9 mln

  431(4.4%)

  680,2 tys

  160(1.6%)

  732,3 tys

  174(1.7%)

  579,0 tys

  143(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  114,6 tys

  25,5(0.4%)

  108,0 tys

  24,2(0.3%)

  206,5 tys

  46,6(0.6%)

  466,5 tys

  107(1.2%)

  148,7 tys

  34,4(0.4%)

  308,4 tys

  72,4(0.7%)

  217,1 tys

  51,6(0.5%)

  525,4 tys

  130(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  135,5 tys

  30,2(0.5%)

  133,7 tys

  30,0(0.4%)

  130,9 tys

  29,6(0.4%)

  133,6 tys

  30,5(0.3%)

  144,1 tys

  33,3(0.3%)

  150,8 tys

  35,4(0.4%)

  201,3 tys

  47,8(0.5%)

  240,2 tys

  59,3(0.4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  26,3 tys

  6,2(0.1%)

  38,0 tys

  9,0(0.1%)

  147,7 tys

  36,5(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  194,5 tys

  43,4(0.7%)

  208,6 tys

  46,8(0.6%)

  203,1 tys

  45,9(0.6%)

  160,8 tys

  36,8(0.4%)

  142,3 tys

  32,9(0.3%)

  108,7 tys

  25,5(0.3%)

  105,9 tys

  25,2(0.2%)

  112,9 tys

  27,9(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  226,0 tys

  50,4(0.8%)

  11,7 tys

  2,6(0%)

  7,8 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,6 tys

  15,6(0.2%)

  281

  0,1(0%)

  70,0 tys

  16,6(0.2%)

  100,2 tys

  24,8(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,7 tys

  0,4(0%)

  3,0 tys

  0,7(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,3 tys

  4,7(0%)

  48,3 tys

  11,3(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,6 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  91,4 tys

  20,4(0.3%)

  10,3 tys

  2,3(0%)

  1,8 tys

  0,4(0%)

  133,4 tys

  30,5(0.3%)

  98,8 tys

  22,9(0.2%)

  94,0 tys

  22,1(0.2%)

  8,4 tys

  2,0(0%)

  1,7 tys

  0,4(0%)

  Handel

  [Dział 500]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  691

  0,2(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Krośniewice - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 832 mieszkańców Krośniewic jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 410 kobiet oraz 422 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,5% wykształcenie policealne, 11,0% średnie ogólnokształcące, a 22,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,4% mieszkańców Krośniewic, gimnazjalnym 2,8%, natomiast 16,8% podstawowym ukończonym. 2,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa łódzkiego mieszkańcy Krośniewic mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Krośniewicach największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,4%) oraz średnie zawodowe (20,2%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,3%) oraz średnie zawodowe (25,8%).

  W roku 2022 w Krośniewicach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 7 oddziałów uczęszczało 163 dzieci (81 dziewczynek oraz 82 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Krośniewicach mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 122 dzieci (64 dziewczynki oraz 58 chłopców). Dostępnych było 120 miejsc.

  17,4% mieszkańców Krośniewic w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,3% wśród dziewczynek i 17,6% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 018 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,69 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 21 oddziałach uczyło się 398 uczniów (204 kobiety oraz 194 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Krośniewicach placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 339 uczniów (183 kobiety oraz 156 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,5% ludności (28,5% wśród dziewczynek i 28,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 129,64.

  W Krośniewicach znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 67 uczniów (41 kobiet oraz 26 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 14 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Krośniewicach placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 6 oddziałach uczyło się 134 uczniów (68 kobiet oraz 66 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 58 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,5% mieszkańców (18,0% wśród dziewczyn i 17,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 16,8 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,7% mieszkańców Krośniewic w wieku potencjalnej nauki (24,0% kobiet i 21,4% mężczyzn).

 • 17,9% Wykształcenie wyższe
 • Krośniewice
  17,9%
  woj. łódzkie
  23,4%
  Cały kraj
  25,2%
 • 21,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 37,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  37,3%
  Województwo
  36,4%
  Cała Polska
  35,2%
 • 38,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,5% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,5%
  łódzkie
  3,3%
  Cały kraj
  3,3%
 • 4,9% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Krośniewice
  11,0%
  woj. łódzkie
  12,9%
  Polska
  11,9%
 • 13,4% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  22,8%
  łódzkie
  20,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 25,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 22,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  22,4%
  Województwo
  20,1%
  Kraj
  21,2%
 • 17,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,8% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,8%
  łódzkie
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 16,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  16,8%
  Województwo
  14,2%
  Polska
  12,3%
 • 18,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 15,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 2,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  2,8%
  łódzkie
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Krośniewicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1018 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Krośniewice
  1 018,0
  łódzkie
  934,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,69 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,69
  Województwo
  0,90
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 7 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 169 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Krośniewice) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 163 Dzieci
 • 81 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 82 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,7%
  50,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 28 3 lata
 • 28
 • 39 4 lata
 • 39
 • 44 5 lata
 • 44
 • 51 6 lat
 • 51
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 15 3 lata
 • 15
 • 17 4 lata
 • 17
 • 26 5 lata
 • 26
 • 22 6 lat
 • 22
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 13 3 lata
 • 13
 • 22 4 lata
 • 22
 • 18 5 lata
 • 18
 • 29 6 lat
 • 29
 •  
 • 8,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 8,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Krośniewicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krośniewicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  MIEJSKIE PRZEDSZKOLE w KROŚNIEWICACH
  Publiczne
  24 252-30-22
  ul. ADAMA MICKIEWICZA 2
  99-340 Krośniewice
  716311
 • Szkoły podstawowe w Krośniewicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Krośniewice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 21 Oddziały
 • 398 Uczniowie
 • 204 Kobiety
  (uczniowie)
 • 194 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 51,3%
  48,7%
 • 59 Uczniowie w 1 klasie
 • 28 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 62 Absolwenci
 • 31 Kobiety
  (absolwenci)
 • 31 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,0
  woj. łódzkie
  16,8
  Kraj
  17,0
 •  
 • 25,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 21,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 129,64 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  129,64
  Województwo
  97,10
  Polska
  95,96
 • 129,32 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  129,32
  woj. łódzkie
  95,87
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Krośniewice) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Krośniewice) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Krośniewicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krośniewicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach
  Publiczna
  24 252-30-27
  24 252-30-27
  ul. Poznańska 15
  99-340 Krośniewice
  1731530
 • Szkoły ponadpodstawowe w Krośniewicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Krośniewice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 67 Uczniowie
 • 41 Kobiety
  (uczniowie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 61,2%
  38,8%
 • 21 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 8 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  16,8
  Województwo
  26,6
  Cały kraj
  26,5
 •  
 • 7,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Szkoły policealne (Krośniewice) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 2 Oddziały
 • 68 Uczniowie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,1%
  55,9%
 • 68 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 38 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 12 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 34,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Krośniewice
  34,0
  woj. łódzkie
  22,9
  Cały kraj
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Krośniewicach(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Krośniewicach aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach
  Publiczne
  24 252-30-89
  24 252-30-89
  ul. Łęczycka 17
  99-340 Krośniewice
  365-
 • Edukacyjne grupy wieku w Krośniewicach
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,6% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,5% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Krośniewice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Krośniewice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Krośniewice, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Krośniewice - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Krośniewicach

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Krośniewicach w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Krośniewicach
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Krośniewicach: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Krośniewicach 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 100 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 87 (uczestnicy: 6 284)
  • seanse filmowe: 8 (uczestnicy: 257)
  • wystawy: 4 (uczestnicy: 1 500)
  • koncerty: 20 (uczestnicy: 2 140)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 10)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 10 (uczestnicy: 800)
  • konkursy: 4 (uczestnicy: 80)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 320)
  • warsztaty: 10 (uczestnicy: 217)
  • inne: 27 (uczestnicy: 960)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 10 (członkowie: 142)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 13)
  • taneczne: 3 (członkowie: 53)
  • muzyczne: 2 (członkowie: 6)
  • teatralne: 1 (członkowie: 8)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 62)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 73)
  • teatralne: 2 (członkowie: 28)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 16)
  • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 24)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 5)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Krośniewicach działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 791 zwiedzających, co daje 4 376 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Krośniewicach działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 30 706 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 28 939 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Krośniewicach działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 133 członków. Zarejestrowano 101 ćwiczących (mężczyźni: 65, kobiety: 36, chłopcy do lat 18: 34, dziewczęta do lat 18: 23). Aktywne były 4 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Krośniewicach w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Krośniewicach
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Krośniewic znajduje się 22 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Krośniewicach
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zajazd z pocz. XIX w. (ul. plac Wolności 1)dnia 1953-07-16, wykaz dokumentów: 589-III-28 z 1953-07-16; 346 z 1967-07-11
  • Wozownia z pocz. XIX w. (ul. plac Wolności 1)dnia 1953-07-16, wykaz dokumentów: 589-III-28 z 1953-07-16; 346 z 1967-07-11
  • Zespół - pałac z 1. poł. XIX w.dnia 1957-12-06, wykaz dokumentów: 967-III-51 z 1957-12-06; 409 z 1967-07-11; 410 z 1967-07-11; 472 z 1978-11-14
  • Park z 1. poł. XIX w.dnia 1957-12-06, wykaz dokumentów: 967-III-51 z 1957-12-06; 410 z 1967-07-11
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XIX w. (ul. Kutnowska 2)dnia 1967-05-31, wykaz dokumentów: 384 z 1967-05-31
  • Pałac z 1. poł. XIX w. (ul. Toruńska 11)dnia 1967-07-11, wykaz dokumentów: 409 z 1967-07-11
  • Kościół z 1862 - 1872dnia 1978-11-14, wykaz dokumentów: 471 z 1978-11-14
  • Mur/ogrodzenie z 1872 - 1878 (ul. plac Wolności 14)dnia 1978-11-14, wykaz dokumentów: 471 z 1978-11-14
  • Dzwonnica z 2. poł. XIX w. (ul. plac Wolności 14)dnia 1978-11-14, wykaz dokumentów: 471 z 1978-11-14
  • Kordegarda z 2. ćw. XIX w. (ul. Parkowa 12)dnia 1978-11-14, wykaz dokumentów: 472 z 1978-11-14
  • Oranżeria z 2. ćw. XIX w. (ul. Parkowa 14)dnia 1978-11-14, wykaz dokumentów: 472 z 1978-11-14
  • Linia kolejowa z 1910 r.dnia 1998-12-28, wykaz dokumentów: 661 z 1998-12-28; A/31 z 2006-10-10; A/31 z 2008-02-21
  • Hala napraw z 1927 r. (ul. Kolejowa 20)dnia 2016-01-25, wykaz dokumentów: A/264 z 2016-01-25
  • Odlewnia z 1954 r. (ul. Kolejowa 20)dnia 2016-01-25, wykaz dokumentów: A/264 z 2016-01-25
  • Hala napraw z 1936 r. (ul. Kolejowa 20)dnia 2016-01-25, wykaz dokumentów: A/264 z 2016-01-25
  • Sanitariaty z 1943 r. (ul. Kolejowa 20)dnia 2016-01-25, wykaz dokumentów: A/264 z 2016-01-25
  • Hala napraw z 1915 - 1916 (ul. Kolejowa 20)dnia 2016-01-25, wykaz dokumentów: A/264 z 2016-01-25
  • Inny budynek mieszkalny (data nieznana) (ul. Kolejowa 20)dnia 2016-01-25, wykaz dokumentów: A/264 z 2016-01-25
  • Lokomotywownia z 1930 - 1936 (ul. Kolejowa 20)dnia 2016-01-25, wykaz dokumentów: A/264 z 2016-01-25
  • Trafostacja z 1941 r. (ul. Kolejowa 20)dnia 2016-01-25, wykaz dokumentów: A/264 z 2016-01-25
  • Wieża ciśnień z 1915 - 1916 (ul. Kolejowa 20)dnia 2016-01-25, wykaz dokumentów: A/264 z 2016-01-25
  • Zespół - stacja kolejowa z 1915 - 1916 (ul. Kolejowa 4)dnia 2016-01-25, wykaz dokumentów: A/264 z 2016-01-25

Krośniewice - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Krośniewicach odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 2 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 49,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Krośniewicach znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu kutnowskiego.

  Powiat kutnowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Krośniewicach
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 2 Ranni
  (rok 2022)
 • 2 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Krośniewicach w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 49,42 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  49,4
  łódzkie
  92,9
  Cała Polska
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. łódzkie
  6,9
  Kraj
  5,0
 • 49,42 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Krośniewice
  49,4
  Województwo
  110,7
  Cała Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  7,4
  Cała Polska
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Miasto
  100,0
  łódzkie
  119,2
  Kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Krośniewicach w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 42,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Krośniewice
  42,2 km
  woj. łódzkie
  624,9 km
  Polska
  633,6 km
 • 0,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Krośniewice
  0,5 km
  Województwo
  4,8 km
  Cała Polska
  5,3 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Krośniewice przechodzą 3 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 91droga krajowa nr 91(Gdańsk - Pruszcz Gdański - Rusocin - Łęgowo - Różyny - Skowarcz - Pszczółki - Kolnik - Miłobądz - Tczew - Czarlin - Wielgłowy - Subkowy - Gręblin - Rudno - Młynik - Lignowy Szlacheckie - Szprudowo - Cierzpice - Gniew - Nicponia - Piaseczno - Jeleń - Rakowiec - Mała Karczma - Stary Młyn - Kolonia Ostrowicka - Półwieś - Pieniążkowo - Bochlin - Nowe - Morgi - Zdrojewo - Kurzajewo - Warlubie - Bzowo - Fletnowo - Dolna Grupa - Górna Grupa - Nowe Marzy - Wiąg - Morsk - Świecie - Głogówko Królewskie - Chełmno - Grubno - Stolno - Jeleniec - Żygląd - Falęcin - Kończewice - Grzywna - Ostaszewo - Łysomice - Toruń - Brzoza - Otłoczyn - Nowy Ciechocinek - Ciechocinek - Michalin - Stary Zbrachlin - Probostowo - Włocławek - Kowal - Dąbrówka - Charchocin - Unisławice - Modlibórz - Kaczawka - Lubień Kujawski - Kamienna - Bzówki - Nowa Wieś - Kajew - Krośniewice - Krzewie - Zalesie - Miłosna - Daszyna - Chrząstówek - Topola Królewska - Łęczyca - Borki - Sierpów - Wróblew - Ozorków - Słowik - Emilia - Zgierz - Łódź - Srock - Rękoraj - Karlin - Jarosty - Piotrków Trybunalski - Longinówka - Janówka - Ignaców - Rozprza - Kęszyn - Białocin - Niechcice - Czerno - Ochocice - Kamieńsk - Gomunice - Kletnia - Blok Dobryszyce - Radomsko - Borki - Lipcze - Kłomnice - Witkowice - Chorzenice - Michałów Rudnicki - Rudniki - Rędziny - Częstochowa)
  • DK 92droga krajowa nr 92(Rzepin - Boczów - Pniów - Torzym - Koryta - Poźrzadło - Gronów - Stok - Mostki - Wilkowo - Świebodzin - Rzeczyca - Myszęcin - Brójce - Lutol Suchy - Bieleń - Jasieniec - Trzciel - Miedzichowo - Bolewicko - Bolewice - Grońsko - Lwówek - Pniewy - Chełmno - Podrzewie - Sękowo - Bytyń - Młodasko - Gaj Wielki - Rumianek - Tarnowo Podgórne - Sady - Swadzim - Baranowo - Przyźmierowo - Poznań - Swarzędz - Jasin - Paczkowo - Kostrzyn - Siedlec - Brzeźno - Nekla - Zasutowo - Psary Małe - Września - Bierzglin - Węgierki - Gonice - Wólka - Strzałkowo - Słupca - Rokosz - Wilczna - Golina - Krawnice - Węglew - Konin - Brzeźno - Paprotnia - Drążeń - Dąbrowice - Kościelec - Koło - Chojny - Cząstków - Kłodawa - Chodów - Czerwonka - Głaznów - Krośniewice - Skłóty - Adamowice - Kutno - Bedlno - Plecka Dąbrowa - Zduny - Maurzyce - Małszyce - Łowicz - Nowy Kozłów Pierwszy - Kozłów Szlachecki - Stary Dębsk - Karolków Szwarocki - Dachowa - Kuznocin - Sochaczew - Wojtówka - Chrzczany - Topołowa - Paprotnia - Maszna - Lisica - Bieniewo-Parcela - Bramki - Piorunów - Błonie-Wieś - Błonie - Kopytów - Święcice - Ołtarzew - Ożarów Mazowiecki - Ożarów - Bronisze - Jawczyce - Mory - Choszczówka Stojecka - Stojadła - Mińsk Mazowiecki - Nowe Osiny - Janów - Ignaców - Jędrzejów Nowy - Jędrzejów Stary - Kałuszyn)
  • DW 581droga wojewódzka nr 581(Gostynin - Kozice - Stary Zaborów - Sokołów - Pomarzanki - Łanięta - Świecinki - Święciny - Miksztal - Nowe Grodno - Krośniewice)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Krośniewice nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 3Linia kolejowa nr 3: Warszawa Zachodnia - Kunowice [o znaczeniu państwowym] (Warszawa Zachodnia - Warszawa Włochy - Warszawa Ursus Północny - Warszawa Gołąbki - Ożarów Mazowiecki - Płochocin - Błonie - Witanów - Boża Wola - Seroki - Teresin Niepokalanów - Piasecznica - Sochaczew - Kornelin - Leonów - Kęszyce - Jasionna Łowicka - Bednary - Mysłaków - Łowicz Główny - Niedźwiada Łowicka - Jackowice - Zosinów - Żychlin - Złotniki Kutnowskie - Stara Wieś - Sklęczki - Kutno - Nowe Kutnowskie - Krzewie - Turzynów - Kłodawa - Barłogi - Koło - Budki Nowe - Kramsk - Konin - Konin Zachód - Kawnice - Spławie - Cienin Kościelny - Cienin - Słupca - Strzałkowo - Wólka - Otoczna - Gutowo Wielkopolskie - Podstolice - Nekla - Gułtowy - Kostrzyn Wielkopolski - Paczkowo - Swarzędz - Poznań Antoninek - Poznań Wschód - Poznań Garbary - Poznań Główny - Poznań Górczyn - Poznań Junikowo - Palędzie - Dopiewo - Otusz - Buk - Wojnowice Wielkopolskie - Opalenica - Porażyn - Sątopy - Nowy Tomyśl - Jastrzębsko - Chrośnica - Zbąszyń - Zbąszynek - Szczaniec - Kupienino - Świebodzin - Wilkowo Świebodzińskie - Mostki - Toporów - Drzewce - Torzym - Boczów - Rzepin - Kunowice - Słubice)
  • LK 18Linia kolejowa nr 18: Kutno - Piła Główna [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Kutno - Azory - Ostrowy - Rutkowice - Kaliska Kujawskie - Wiktorowo - Czerniewice - Gołaszewo Kujawskie - Warząchewka - Włocławek - Włocławek Zazamcze - Włocławek Brzezie - Włocławek Brzezie - Lubanie - Nieszawa Waganiec - Turzno Kujawskie - Aleksandrów Kujawski - Otłoczyn - Brzoza Toruńska - Toruń Czerniewice - Toruń Główny - Toruń Kluczyki - Cierpice - Cierpice-Kąkol - Przyłubie - Solec Kujawski - Bydgoszcz Łęgnowo - Bydgoszcz Wschód - Bydgoszcz Wschód Towarowa - Bydgoszcz Bielawy - Bydgoszcz Leśna - Bydgoszcz Główna - Bydgoszcz Zachód - Bydgoszcz Osowa Góra - Pawłówek - Zielonczyn - Ślesin - Nakło nad Notecią - Anieliny - Samostrzel - Jadwiżyn - Wyrzysk Osiek - Krostkowo - Białośliwie - Miasteczko Krajeńskie - Kaczory - Piła Główna)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Krośniewicach istnieje 47 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 19 Stycznia

  ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Boczna

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzozowa

  ul. Błonie

  ul. Cicha

  ul. Cypriana Kamila Norwida

  ul. Dębowa

  ul. Generała Józefa Bema

  ul. Generała Tadeusza Kościuszki

  ul. Generała Władysława Sikorskiego

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Jaśminowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kasztanowa

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Krótka

  ul. Kutnowska

  ul. Kwiatowa

  ul. Lipowa

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mazowiecka

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  Plac Wolności

  ul. Polna

  ul. Poznańska

  ul. Południowa

  ul. Przemysłowa

  ul. Płocka

  ul. Stanisława Moniuszki

  ul. Słoneczna

  ul. Targowa

  ul. Toruńska

  ul. Wiosenna

  ul. Wspólna

  ul. Wąska

  ul. Władysława Broniewskiego

  ul. Zachodnia

  ul. Zakątna

  ul. Zielona

  ul. Łąkowa

  ul. Łęczycka