Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2021 roku)