Powiat garwoliński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat garwoliński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 108 184 Liczba mieszkańców
 • 1 285 km2 Powierzchnia
 • 84 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 27,3% Stopa urbanizacji
 • Marek Chciałowski Starosta
 • ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin Adres starostwa powiatowego
 • WG Tablice rejestracyjne
Powiat garwoliński na mapie
Identyfikatory
 • 1403 TERYT (TERC)
Herb powiatu garwolińskiego
powiat garwoliński herb
Flaga powiatu garwolińskiego
powiat garwoliński flaga

powiat garwoliński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie
25 682 22 88
25 682 42 26
ul.Targowa 2a
08-400 Garwolin
Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie
25 684 02 00
25 684 02 01
ul.Stacyjna 23
08-400 Garwolin
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Garwolinie
25 684 35 88
25 684 35 88
ul.Sportowa 5
08-400 Garwolin
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie
25 684 35 95
25 684 35 95
ul. Kard. Wyszyńskiego 13
08-400 Garwolin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Garwolinie
25 684 34 45
25 684 34 45
ul.Wyszyńskiego 13
08-400 Garwolin
Starostwo Powiatowe w Garwolinie
(25) 684-30-10
(25) 684-30-10
ul. Staszica
08-400 Garwolin

Powiat garwoliński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat garwoliński ma 108 184 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 1,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,5 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu garwolińskiego w 2050 roku wynosi 103 643, z czego 52 002 to kobiety, a 51 641 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu garwolińskiego zawarli w 2021 roku 570 małżeństw, co odpowiada 5,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,0% mieszkańców powiatu garwolińskiego jest stanu wolnego, 58,1% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat garwoliński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -226. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,08 na 1000 mieszkańców powiatu garwolińskiego. W 2021 roku urodziło się 1 196 dzieci, w tym 47,6% dziewczynek i 52,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 456 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,84 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 30,9% zgonów w powiecie garwolińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 15,8% zgonów w powiecie garwolińskim były nowotwory, a 7,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu garwolińskiego przypada 13.12 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 978 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 206 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu garwolińskiego -228. W tym samym roku 13 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 10 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  59,3% mieszkańców powiatu garwolińskiego jest w wieku produkcyjnym, 21,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu garwolińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 108 184 Liczba mieszkańców
 • 54 492 Kobiety
 • 53 692 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie garwolińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie garwolińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie garwolińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu garwolińskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 103 643 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 52 002 Kobiety
 • 51 641 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie garwolińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie garwolińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie garwolińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu garwolińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. garwoliński
  39,5 lat
  Mazowieckie
  41,7 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 40,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat garwoliński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu garwolińskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat garwoliński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat garwoliński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat garwoliński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,0% Kawalerowie/Panny
 • powiat garwoliński
  29,0%
  Województwo
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 35,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,1% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  58,1%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 57,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • pow. garwoliński
  8,8%
  Województwo
  8,1%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat garwoliński
  4,2%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Cała Polska
  7,6%
 • 4,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • pow. garwoliński
  0,0%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie garwolińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat garwoliński
  5,3
  Mazowieckie
  4,6
  Cały kraj
  4,4
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat garwoliński
  0,9
  Mazowieckie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 570 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie garwolińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -226 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -116 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -110 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,08 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -2,1
  woj. mazowieckie
  -3,6
  Polska
  -4,9
 • -0,0 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie garwolińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie garwolińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie garwolińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie garwolińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 196 Urodzenia żywe
 • 569 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 627 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,6%
  52,4%
 • 11,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat garwoliński
  11,0
  Województwo
  10,0
  Cały kraj
  8,7
 • 47,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  47,5
  Mazowieckie
  42,2
  Cały kraj
  37,5
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 31 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 31
 • 115 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 115
 • 106 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 106
 • 47 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 47
 • 13 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 13
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 456 g Średnia waga noworodków
 • 3 392 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 514 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 456 g
  Województwo
  3 396 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 15 Waga 4500g - 4999g
 • 15
 • 147 Waga 4000g - 4499g
 • 147
 • 425 Waga 3500g - 3999g
 • 425
 • 422 Waga 3000g - 3499g
 • 422
 • 137 Waga 2500g - 2999g
 • 137
 • 31 Waga 2000g - 2499g
 • 31
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 1,58 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat garwoliński
  1,58
  Mazowieckie
  1,49
  Polska
  1,32
 • 0,75 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. garwoliński
  0,75
  Województwo
  0,73
  Cały kraj
  0,64
 • 0,84 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. garwoliński
  0,84
  Województwo
  0,73
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie garwolińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 422 Zgony
 • 685 Kobiety
  (Zgony)
 • 737 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,2%
  51,8%
 • 4 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 4 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 13,1 Zgony na 1000 ludności
 • powiat garwoliński
  13,1
  Województwo
  13,6
  Kraj
  13,6
 • 118,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. garwoliński
  118,9
  Mazowieckie
  136,2
  Polska
  156,7
 • 3,3 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,3
  Mazowieckie
  3,4
  Kraj
  3,9
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. garwoliński
  3,5
  woj. mazowieckie
  3,4
  Cała Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie garwolińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  30,9%
  Mazowieckie
  30,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 15,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. garwoliński
  15,8%
  Województwo
  18,6%
  Polska
  19,6%
 • 7,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. garwoliński
  7,0%
  Mazowieckie
  6,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 231 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  13,8
  Cała Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  65,5
  Kraj
  74,4
 • 211,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  211,0
  Województwo
  248,2
  Cały kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  228,1
  Cała Polska
  246,5
 • 413,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 474,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 351,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat garwoliński
  413,5
  Mazowieckie
  407,0
  Cały kraj
  475,8
 • 45,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 13,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 74,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  45,0
  Mazowieckie
  50,0
  Cały kraj
  70,6
 • 24,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  24,3
  Mazowieckie
  31,1
  Cały kraj
  32,6
 • 1,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. garwoliński
  1,9
  Mazowieckie
  6,7
  Kraj
  6,9
 • 0,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,1%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cały kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie garwolińskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 26 Osoby w zamachach samobójczych
 • 5 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 21 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 9 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 14 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 3 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 12 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 24 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. garwoliński
  24,0
  Województwo
  24,0
  Polska
  36,0
 • 14 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  14,0
  woj. mazowieckie
  14,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 1 rzucenie się z wysokości
 • 1
 • 19 powieszenie się
 • 19
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie środkami chemicznymi / toksycznymi
 • 1
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 13 powieszenie się
 • 13
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 7 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 7
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 12 nieustalona
 • 12
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 4 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 4
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 2 inna nie wymieniona
 • 2
 • 7 nieustalona
 • 7
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 13-18 lat
 • 3
 • 5 25-29 lat
 • 5
 • 11 30-49 lat
 • 11
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • 1 70 lat i więcej
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 8 30-49 lat
 • 8
 • 5 50-60 lat
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy4
  • pod wpływem alkoholu8
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony13
 • 4 trzeźwy
 • 8 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 13 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony10
 • 2 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 10 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 12 kawaler/panna
 • 12
 • 11 żonaty/zamężna
 • 11
 • 3 konkubinat
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 6 kawaler/panna
 • 6
 • 7 żonaty/zamężna
 • 7
 • 2 konkubinat
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne2
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony18
 • 2 podstawowe niepełne
 • 2 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 18 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie2
  • wyższe0
  • nieustalony13
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 0 wyższe
 • 13 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 5 na utrzymaniu innej osoby
 • 5
 • 2 renta
 • 2
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 9 nieustalony
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 praca
 • 5
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 2 renta
 • 2
 • 2 bez stałego źródła utrzymania
 • 2
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 978 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 501 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 477 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 13 Zameldowania z zagranicy
 • 6 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 206 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 661 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 545 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Wymeldowania za granicę
 • 6 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -225 Saldo migracji
 • -160 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -65 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -228 Saldo migracji wewnętrznych
 • -160 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -68 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie garwolińskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat garwoliński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat garwoliński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie garwolińskim oddano do użytku 551 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,09 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie garwolińskim to 36 570 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 337 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  64,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 35,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie garwolińskim to 4,71 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie garwolińskim to 115,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 89,28% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,80% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 80,77% mieszkań posiada łazienkę, 73,25% korzysta z centralnego ogrzewania, a 40,17% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie garwolińskim 246 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 619 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 417 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 175 transakcji (mediana cen - 4 697 zł/m2, średnia - 4 594 zł/m2), a na rynku wtórnym 71 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 239 zł/m2, średnia - 3 942 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 619 zł
 • powiat garwoliński
  4 619 zł
  woj. mazowieckie
  7 414 zł
  Cała Polska
  5 248 zł
 • 4 619 zł Ogółem
 • 4 619 zł
 • 4 841 zł do 40 m2
 • 4 841 zł
 • 4 698 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 698 zł
 • 4 369 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 369 zł
 • 3 919 zł od 80,1 m2
 • 3 919 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 417 zł
 • pow. garwoliński
  4 417 zł
  Mazowieckie
  7 646 zł
  Cała Polska
  5 689 zł
 • 4 417 zł Ogółem
 • 4 417 zł
 • 4 478 zł do 40 m2
 • 4 478 zł
 • 4 510 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 510 zł
 • 4 330 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 330 zł
 • 3 823 zł od 80,1 m2
 • 3 823 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 246
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m280
  • od 40,1 do 60 m2122
  • od 60,1 do 80 m234
  • od 80,1 m210
 • 80 do 40 m2
 • 122 od 40,1 do 60 m2
 • 34 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie garwolińskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 697 zł
 • pow. garwoliński
  4 697 zł
  Województwo
  7 067 zł
  Kraj
  5 761 zł
 • 4 697 zł Ogółem
 • 4 697 zł
 • 4 968 zł do 40 m2
 • 4 968 zł
 • 4 796 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 796 zł
 • 4 360 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 360 zł
 • 3 802 zł od 80,1 m2
 • 3 802 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 594 zł
 • Tutaj
  4 594 zł
  woj. mazowieckie
  7 229 zł
  Kraj
  6 212 zł
 • 4 594 zł Ogółem
 • 4 594 zł
 • 4 808 zł do 40 m2
 • 4 808 zł
 • 4 747 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 747 zł
 • 4 363 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 363 zł
 • 3 760 zł od 80,1 m2
 • 3 760 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 175
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m253
  • od 40,1 do 60 m288
  • od 60,1 do 80 m225
  • od 80,1 m29
 • 53 do 40 m2
 • 88 od 40,1 do 60 m2
 • 25 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 239 zł
 • pow. garwoliński
  4 239 zł
  woj. mazowieckie
  7 982 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 4 239 zł Ogółem
 • 4 239 zł
 • 4 121 zł do 40 m2
 • 4 121 zł
 • 3 954 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 954 zł
 • 4 655 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 655 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 942 zł
 • pow. garwoliński
  3 942 zł
  woj. mazowieckie
  8 112 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 3 942 zł Ogółem
 • 3 942 zł
 • 3 809 zł do 40 m2
 • 3 809 zł
 • 3 886 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 886 zł
 • 4 235 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 235 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 71
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m227
  • od 40,1 do 60 m234
  • od 60,1 do 80 m29
  • od 80,1 m20
 • 27 do 40 m2
 • 34 od 40,1 do 60 m2
 • 9 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 36 570 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 336,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. garwoliński
  336,60
  Województwo
  440,20
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 90,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat garwoliński
  90,70 m2
  Mazowieckie
  72,60 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 30,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat garwoliński
  30,50 m2
  Mazowieckie
  32,00 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,13 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. garwoliński
  4,13
  Województwo
  3,61
  Polska
  3,82
 • 2,97 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. garwoliński
  2,97
  Województwo
  2,27
  Kraj
  2,55
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,72
  woj. mazowieckie
  0,63
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 551 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 5,09 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  5,09
  woj. mazowieckie
  8,19
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 2 594 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,71 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. garwoliński
  4,71
  woj. mazowieckie
  3,74
  Cały kraj
  3,90
 • 23,98 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  23,98
  Mazowieckie
  30,65
  Kraj
  24,07
 • 63 372 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 115,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  115,0 m2
  Województwo
  91,2 m2
  Cały kraj
  92,9 m2
 • 0,59 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,59 m2
  woj. mazowieckie
  0,75 m2
  Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 89,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat garwoliński
  89,28%
  Województwo
  96,09%
  Cała Polska
  96,97%
 • 83,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  83,80%
  Mazowieckie
  93,90%
  Cały kraj
  94,01%
 • 80,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  80,77%
  Mazowieckie
  92,00%
  Polska
  91,78%
 • 73,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat garwoliński
  73,25%
  Województwo
  87,29%
  Kraj
  83,08%
 • 40,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  40,17%
  Mazowieckie
  58,44%
  Kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat garwoliński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie garwolińskim na 1000 mieszkańców pracuje 173osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 55,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie garwolińskim wynosiło w 2021 roku 9,0% (8,8% wśród kobiet i 9,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie garwolińskim wynosiło 5 145,34 PLN, co odpowiada 85.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu garwolińskiego 14 426 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 7 031 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -7 395.

  40,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu garwolińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,9% w przemyśle i budownictwie, a 13,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 173 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. garwoliński
  173,0
  Mazowieckie
  323,0
  Cała Polska
  257,0
 • 9,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,8% Kobiety
 • 9,1% Mężczyźni
 • Powiat
  9,0%
  Mazowieckie
  4,6%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie garwolińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie garwolińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie garwolińskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 145 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 145 PLN
  Mazowieckie
  7 108 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie garwolińskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 14 426 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 7 031 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -7 395 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,49 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 40,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 36,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 44,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,9% Przemysł i budownictwo
 • 20,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 34,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,0% Pozostałe
 • 28,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie garwolińskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 762 Pracujący ogółem
 • 10 392 Kobiety
 • 8 370 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie garwolińskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 54,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat garwoliński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. garwoliński
  68,6
  Mazowieckie
  71,5
  Polska
  69,0
 • 32,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  32,1
  Województwo
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 88,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  88,2
  Województwo
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 63,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat garwoliński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie garwolińskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 746 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7 178 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 720 nowych podmiotów, a 363 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (832) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (630) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (850) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (336) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie garwolińskim najwięcej (366) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 382) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (106) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,0% (2 715) podmiotów, a 67,7% (5 925) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie garwolińskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.5%) oraz Budownictwo (22.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 746 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 106 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 715 Przemysł i budownictwo
 • 5 925 Pozostała działalność
 • 720 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie garwolińskim w 2021 roku
 • 363 Podmioty wyrejestrowane w powiecie garwolińskim w 2021 roku
 • 7 178 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 382 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 382
 • 310 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 310
 • 48 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 48
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 8 740 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 740
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 20 Spółdzielnie ogółem
 • 20
 • 308 Spółki handlowe ogółem
 • 308
 • 13  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 234  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 234
 • 11    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 11
 • 366 Spółki cywilne ogółem
 • 366
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 178 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 689 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 689
 • 1 645 Budownictwo
 • 1 645
 • 836 Przetwórstwo przemysłowe
 • 836
 • 557 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 557
 • 466 Transport i gospodarka magazynowa
 • 466
 • 398 Pozostała działalność
 • 398
 • 373 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 373
 • 256 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 256
 • 224 Informacja i komunikacja
 • 224
 • 178 Edukacja
 • 178
 • 168 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 168
 • 140 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 140
 • 86 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 86
 • 82 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 82
 • 50 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 50
 • 17 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 17
 • 12 Górnictwo i wydobywanie
 • 12
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat garwoliński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie garwolińskim stwierdzono 1 535 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,16 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie garwolińskim wynosi 82,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu garwolińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,00 (wykrywalność 81%) oraz przeciwko mieniu - 5,07 (wykrywalność 63%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,30 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,18 (64%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat garwoliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 535 Przestępstwa ogółem
 • 1 535
 • 976 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 976
 • 236 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 236
 • 249 Przestępstwa drogowe
 • 249
 • 26 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 26
 • 550 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 550
 • 14,16 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  14,16
  woj. mazowieckie
  22,31
  Cały kraj
  21,51
 • 9,00 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat garwoliński
  9,00
  woj. mazowieckie
  14,38
  Polska
  12,82
 • 2,18 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,18
  woj. mazowieckie
  5,32
  Cała Polska
  5,89
 • 2,30 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat garwoliński
  2,30
  Mazowieckie
  1,84
  Cały kraj
  1,85
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat garwoliński
  0,24
  Mazowieckie
  0,30
  Polska
  0,35
 • 5,07 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  5,07
  Województwo
  11,83
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat garwoliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  82%
  Województwo
  64%
  Cały kraj
  71%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat garwoliński
  81%
  Województwo
  55%
  Cały kraj
  64%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  65%
  Województwo
  71%
  Cała Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. garwoliński
  100%
  woj. mazowieckie
  99%
  Kraj
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  92%
  Województwo
  86%
  Polska
  89%
 • 64% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  64%
  Mazowieckie
  41%
  Cała Polska
  53%

Powiat garwoliński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu garwolińskiego wyniosła w 2021 roku 142,4 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 3.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu garwolińskiego - 46.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (12.8%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (11.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,2 mln złotych, czyli 6,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu garwolińskiego wyniosła w 2021 roku 160,5 mln złotych, co daje 1,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.8% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (55.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (20.3%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (8%). W budżecie powiatu garwolińskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 257 złotych na mieszkańca (17,3%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,7 złotych na mieszkańca (0,5%).
 • Wydatki budżetu w powiecie garwolińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu garwolińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat garwoliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu garwolińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  113,5 mln

  1,0 tys(100%)

  102,2 mln

  941(100%)

  101,9 mln

  937(100%)

  122,0 mln

  1,1 tys(100%)

  126,0 mln

  1,2 tys(100%)

  128,4 mln

  1,2 tys(100%)

  138,4 mln

  1,3 tys(100%)

  142,4 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  45,0 mln

  414(39.6%)

  48,1 mln

  442(47.1%)

  45,1 mln

  414(44.3%)

  44,7 mln

  410(36.6%)

  49,0 mln

  449(38.9%)

  55,2 mln

  507(43%)

  61,3 mln

  565(44.3%)

  66,0 mln

  610(46.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,9 mln

  128(12.2%)

  13,3 mln

  122(13%)

  10,7 mln

  98,1(10.5%)

  22,4 mln

  205(18.3%)

  22,1 mln

  203(17.6%)

  22,8 mln

  209(17.8%)

  20,1 mln

  185(14.5%)

  18,3 mln

  169(12.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  10,9 mln

  100(9.6%)

  10,5 mln

  96,7(10.3%)

  10,7 mln

  98,2(10.5%)

  11,4 mln

  105(9.4%)

  13,3 mln

  122(10.5%)

  14,5 mln

  133(11.3%)

  14,9 mln

  137(10.8%)

  16,4 mln

  151(11.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,8 mln

  81,3(7.8%)

  10,3 mln

  94,3(10%)

  13,8 mln

  127(13.6%)

  22,5 mln

  207(18.5%)

  16,9 mln

  155(13.4%)

  12,0 mln

  111(9.4%)

  11,2 mln

  104(8.1%)

  11,7 mln

  108(8.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  34,9(3.3%)

  4,1 mln

  38,2(4.1%)

  4,0 mln

  36,7(3.9%)

  4,6 mln

  42,0(3.8%)

  4,6 mln

  42,0(3.6%)

  5,0 mln

  46,3(3.9%)

  6,4 mln

  58,6(4.6%)

  6,0 mln

  55,5(4.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,3 mln

  39,2(3.8%)

  4,0 mln

  36,7(3.9%)

  3,4 mln

  31,6(3.4%)

  2,6 mln

  24,0(2.1%)

  3,1 mln

  28,6(2.5%)

  2,3 mln

  21,5(1.8%)

  2,6 mln

  23,6(1.9%)

  4,7 mln

  43,4(3.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,7 mln

  24,6(2.4%)

  2,7 mln

  24,5(2.6%)

  2,6 mln

  24,2(2.6%)

  2,4 mln

  22,4(2%)

  2,8 mln

  26,0(2.3%)

  2,9 mln

  26,4(2.2%)

  3,3 mln

  30,2(2.4%)

  3,3 mln

  30,1(2.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,0 mln

  55,3(5.3%)

  5,8 mln

  53,3(5.7%)

  6,5 mln

  59,5(6.4%)

  2,0 mln

  18,0(1.6%)

  2,1 mln

  19,6(1.7%)

  2,1 mln

  19,6(1.7%)

  2,9 mln

  26,7(2.1%)

  2,8 mln

  25,5(1.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  809,6 tys

  7,5(0.7%)

  1,4 mln

  13,1(1.4%)

  1,7 mln

  15,2(1.6%)

  1,9 mln

  17,6(1.6%)

  1,9 mln

  17,6(1.5%)

  2,3 mln

  21,4(1.8%)

  2,1 mln

  19,4(1.5%)

  2,5 mln

  23,5(1.8%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  106,9 tys

  1,0(0.1%)

  112,7 tys

  1,0(0.1%)

  117,3 tys

  1,1(0.1%)

  123,5 tys

  1,1(0.1%)

  135,4 tys

  1,2(0.1%)

  451,1 tys

  4,1(0.4%)

  2,2 mln

  20,5(1.6%)

  911,3 tys

  8,4(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  15,5 mln

  143(13.7%)

  317,8 tys

  2,9(0.3%)

  1,1 mln

  10,0(1.1%)

  165,6 tys

  1,5(0.1%)

  137,7 tys

  1,3(0.1%)

  176,9 tys

  1,6(0.1%)

  648,6 tys

  6,0(0.5%)

  800,0 tys

  7,4(0.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  199,5 tys

  1,8(0.2%)

  204,4 tys

  1,9(0.2%)

  500,6 tys

  4,6(0.5%)

  520,4 tys

  4,8(0.4%)

  543,3 tys

  5,0(0.4%)

  645,8 tys

  5,9(0.5%)

  615,7 tys

  5,7(0.4%)

  708,5 tys

  6,5(0.5%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  517,3 tys

  4,8(0.5%)

  579,7 tys

  5,3(0.6%)

  552,2 tys

  5,1(0.5%)

  775,3 tys

  7,1(0.6%)

  570,9 tys

  5,2(0.5%)

  595,4 tys

  5,5(0.5%)

  609,1 tys

  5,6(0.4%)

  642,9 tys

  5,9(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  914,0 tys

  8,4(0.8%)

  642,3 tys

  5,9(0.6%)

  571,3 tys

  5,2(0.6%)

  668,5 tys

  6,1(0.5%)

  637,0 tys

  5,8(0.5%)

  935,2 tys

  8,6(0.7%)

  774,0 tys

  7,1(0.6%)

  477,5 tys

  4,4(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  244,6 tys

  2,2(0.2%)

  244,4 tys

  2,2(0.2%)

  249,8 tys

  2,3(0.2%)

  264,0 tys

  2,4(0.2%)

  264,0 tys

  2,4(0.2%)

  264,0 tys

  2,4(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  27,0 tys

  0,2(0%)

  119,1 tys

  1,1(0.1%)

  45,7 tys

  0,4(0%)

  37,0 tys

  0,3(0%)

  5,3 tys

  0,0(0%)

  108,3 tys

  1,0(0.1%)

  96,1 tys

  0,9(0.1%)

  43,6 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  31,1 tys

  0,3(0%)

  29,5 tys

  0,3(0%)

  124,8 tys

  1,1(0.1%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  54,0 tys

  0,5(0%)

  42,1 tys

  0,4(0%)

  37,0 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,9 tys

  0,4(0%)

  51,9 tys

  0,5(0%)

  65,7 tys

  0,6(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  315,9 tys

  2,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  103,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  179,8 tys

  1,7(0.2%)

  440,0 tys

  4,0(0.4%)

  2,7 mln

  24,9(2.2%)

  1,0 mln

  9,2(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie garwolińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu garwolińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat garwoliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu garwolińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  118,6 mln

  1,1 tys(100%)

  104,3 mln

  960(100%)

  100,8 mln

  927(100%)

  118,4 mln

  1,1 tys(100%)

  117,7 mln

  1,1 tys(100%)

  126,6 mln

  1,2 tys(100%)

  149,6 mln

  1,4 tys(100%)

  160,5 mln

  1,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  58,3 mln

  536(49.1%)

  59,7 mln

  549(57.2%)

  59,1 mln

  543(58.7%)

  60,0 mln

  550(50.7%)

  61,1 mln

  561(52%)

  71,2 mln

  653(56.2%)

  87,4 mln

  804(58.4%)

  89,0 mln

  822(55.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  18,7 mln

  172(15.8%)

  19,9 mln

  183(19.1%)

  21,3 mln

  195(21.1%)

  23,4 mln

  214(19.7%)

  26,2 mln

  241(22.3%)

  29,2 mln

  268(23%)

  29,0 mln

  267(19.4%)

  32,6 mln

  301(20.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  22,1 mln

  204(18.7%)

  1,7 mln

  15,9(1.7%)

  2,7 mln

  24,7(2.7%)

  7,6 mln

  70,1(6.5%)

  5,2 mln

  48,1(4.5%)

  1,0 mln

  9,4(0.8%)

  3,4 mln

  31,5(2.3%)

  12,8 mln

  118(8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,3 mln

  30,1(2.8%)

  4,7 mln

  42,8(4.5%)

  2,3 mln

  21,1(2.3%)

  11,9 mln

  109(10.1%)

  9,5 mln

  86,9(8%)

  8,8 mln

  80,9(7%)

  10,5 mln

  96,7(7%)

  5,7 mln

  52,8(3.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  34,8(3.2%)

  3,9 mln

  36,1(3.8%)

  4,0 mln

  36,5(3.9%)

  4,6 mln

  42,1(3.9%)

  4,6 mln

  41,9(3.9%)

  4,9 mln

  45,4(3.9%)

  5,5 mln

  50,9(3.7%)

  5,6 mln

  52,0(3.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,2 mln

  38,3(3.5%)

  3,9 mln

  35,8(3.7%)

  3,4 mln

  31,6(3.4%)

  2,4 mln

  21,7(2%)

  2,5 mln

  22,7(2.1%)

  2,3 mln

  21,5(1.8%)

  2,4 mln

  22,2(1.6%)

  3,6 mln

  33,1(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,6 mln

  14,3(1.3%)

  1,6 mln

  14,5(1.5%)

  1,7 mln

  15,6(1.7%)

  1,7 mln

  15,9(1.5%)

  1,7 mln

  15,6(1.4%)

  1,9 mln

  17,3(1.5%)

  2,0 mln

  18,0(1.3%)

  2,4 mln

  21,8(1.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,7 mln

  15,5(1.4%)

  4,5 mln

  41,0(4.3%)

  807,6 tys

  7,4(0.8%)

  1,3 mln

  12,1(1.1%)

  1,7 mln

  16,0(1.5%)

  2,0 mln

  18,4(1.6%)

  1,6 mln

  15,1(1.1%)

  2,3 mln

  20,8(1.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  27,3(2.5%)

  2,7 mln

  25,0(2.6%)

  3,6 mln

  33,2(3.6%)

  1,4 mln

  13,0(1.2%)

  1,5 mln

  13,8(1.3%)

  1,4 mln

  12,8(1.1%)

  2,2 mln

  20,1(1.5%)

  2,0 mln

  18,5(1.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,2 mln

  10,9(1%)

  1,1 mln

  10,2(1.1%)

  1,0 mln

  9,5(1%)

  779,5 tys

  7,2(0.7%)

  786,8 tys

  7,2(0.7%)

  630,5 tys

  5,8(0.5%)

  954,1 tys

  8,8(0.6%)

  811,5 tys

  7,5(0.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  371,4 tys

  3,4(0.3%)

  231,2 tys

  2,1(0.2%)

  141,4 tys

  1,3(0.1%)

  339,1 tys

  3,1(0.3%)

  134,7 tys

  1,2(0.1%)

  225,0 tys

  2,1(0.2%)

  218,9 tys

  2,0(0.1%)

  264,7 tys

  2,4(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  244,6 tys

  2,2(0.2%)

  244,4 tys

  2,2(0.2%)

  249,8 tys

  2,3(0.2%)

  264,0 tys

  2,4(0.2%)

  264,0 tys

  2,4(0.2%)

  264,0 tys

  2,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  244,8 tys

  2,3(0.2%)

  241,5 tys

  2,2(0.2%)

  236,4 tys

  2,2(0.2%)

  399,2 tys

  3,7(0.3%)

  263,8 tys

  2,4(0.2%)

  264,1 tys

  2,4(0.2%)

  262,5 tys

  2,4(0.2%)

  244,5 tys

  2,3(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  9,7(0.7%)

  200,0 tys

  1,8(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  95,4 tys

  0,9(0.1%)

  156,2 tys

  1,4(0.1%)

  101,5 tys

  0,9(0.1%)

  127,3 tys

  1,2(0.1%)

  107,5 tys

  1,0(0.1%)

  76,5 tys

  0,7(0.1%)

  76,7 tys

  0,7(0.1%)

  32,2 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  29,5 tys

  0,3(0%)

  26,6 tys

  0,2(0%)

  122,0 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,0(0%)

  54,0 tys

  0,5(0%)

  53,2 tys

  0,5(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,9 tys

  0,4(0%)

  51,9 tys

  0,5(0%)

  65,7 tys

  0,6(0%)

  8,6 tys

  0,1(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  43,7 tys

  0,4(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  38,4

  0,0(0%)

  210

  0,0(0%)

  59,3

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  324

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  10,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,8 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  103,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  126,5 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat garwoliński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 28 529 mieszkańców powiatu garwolińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 13 952 kobiet oraz 14 577 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,5% mieszkańców powiatu garwolińskiego, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 14,1% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu garwolińskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie garwolińskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,4%) oraz średnie zawodowe (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,0%) oraz średnie zawodowe (24,6%).

  W roku 2021 w powiecie garwolińskim mieściło się 29 przedszkoli, w których do 163 oddziałów uczęszczało 3 676 dzieci (1 799 dziewczynek oraz 1 877 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie garwolińskim mieściło się 18 przedszkoli, w których do 72 oddziałów uczęszczało 1 733 dzieci (858 dziewczynek oraz 875 chłopców). Dostępne były 1 623 miejsca.

  19,3% mieszkańców powiatu garwolińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,4% wśród dziewczynek i 19,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 903 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,13 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 62 szkoły podstawowe, w których w 682 oddziałach uczyło się 10 096 uczniów (4 882 kobiety oraz 5 214 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie garwolińskim placówkę miały 72 szkoły podstawowe, w których w 510 oddziałach uczyło się 7 861 uczniów (3 888 kobiet oraz 3 973 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,8 uczniów.

  W powiecie garwolińskim znajduje się 9 licea ogólnokształcące, w których w 80 oddziałach uczyło się 2 181 uczniów (1 456 kobiet oraz 725 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 565 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie garwolińskim placówkę miałp 12 licea ogólnokształcące, w których w 71 oddziałach uczyło się 2 163 uczniów (1 277 kobiet oraz 886 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 699 absolwentów.

  W powiecie garwolińskim znajduje się 9 Branżowych szkół I stopnia, w których w 36 oddziałach uczyło się 682 uczniów (157 kobiet oraz 525 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,3 uczniów. 18,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,0% mieszkańców powiatu garwolińskiego w wieku potencjalnej nauki (27,4% kobiet i 26,7% mężczyzn).

 • 18,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  18,6%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 24,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat garwoliński
  35,9%
  Województwo
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 36,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • powiat garwoliński
  2,7%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  11,2%
  woj. mazowieckie
  13,0%
  Polska
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  22,1%
  Województwo
  18,2%
  Cały kraj
  20,0%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. garwoliński
  24,5%
  Województwo
  15,3%
  Kraj
  21,2%
 • 18,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,1%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat garwoliński
  14,1%
  Mazowieckie
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 14,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Powiat
  3,7%
  Mazowieckie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 903 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. garwoliński
  903,0
  woj. mazowieckie
  937,0
  Polska
  896,0
 • 1,13 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. garwoliński
  1,13
  woj. mazowieckie
  0,84
  Polska
  0,89
 •  
 • 29Przedszkola
 • 45 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 163 Oddziały
 • 85 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 447 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat garwoliński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 676 Dzieci
 • 1 799 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 877 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,9%
  51,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 42 2 lata i mniej
 • 42
 • 969 3 lata
 • 969
 • 1 078 4 lata
 • 1 078
 • 1 015 5 lata
 • 1 015
 • 555 6 lat
 • 555
 • 17 7 lat i więcej
 • 17
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 27 2 lata i mniej
 • 27
 • 485 3 lata
 • 485
 • 507 4 lata
 • 507
 • 512 5 lata
 • 512
 • 264 6 lat
 • 264
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 484 3 lata
 • 484
 • 571 4 lata
 • 571
 • 503 5 lata
 • 503
 • 291 6 lat
 • 291
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • 1 455 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 276,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 275,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 85,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 84,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 34 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat garwoliński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 10 Dzieci
 • 4 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 6 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 40,0%
  60,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 3 4 lata
 • 3
 • 2 5 lata
 • 2
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4 lata
 • 2
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 1 4 lata
 • 1
 • 2 5 lata
 • 2
 •  
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat garwoliński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 635 Oddziały
 • 9 979 Uczniowie
 • 4 850 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 129 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 1 264 Uczniowie w 1 klasie
 • 602 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 662 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 104 Absolwenci
 • 556 Kobiety
  (absolwenci)
 • 548 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 47 Oddziały
 • 117 Uczniowie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie)
 • 85 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 27,4%
  72,6%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. garwoliński
  14,8
  Mazowieckie
  17,3
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,8
 • 14,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,8
 • 15,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,7
 • 2,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,5
 •  
 • 847,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 713,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 133,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 31,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat garwoliński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 75 Oddziały
 • 2 096 Uczniowie
 • 1 420 Kobiety
  (uczniowie)
 • 676 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,7%
  32,3%
 • 506 Uczniowie w 1 klasie
 • 356 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 150 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 499 Absolwenci
 • 348 Kobiety
  (absolwenci)
 • 151 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 36 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 5 Oddziały
 • 85 Uczniowie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,4%
  57,6%
 • 66 Absolwenci
 • 36 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  27,3
  woj. mazowieckie
  26,4
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 149,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 113,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 10,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat garwoliński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 151 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 121 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 9 Oddziały
 • 61 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 61 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 15 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. garwoliński
  18,9
  Mazowieckie
  17,7
  Kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,9 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,9
 • 23,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 23,0
 • 6,8 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,8
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat garwoliński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat garwoliński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat garwoliński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat garwoliński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie garwolińskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie garwolińskim znajdowało się 5 hoteli (1 ★★★★, 1 ★★★, 1 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 5 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 9 (liczba sal: 24, liczba miejsc: 1 340)
  • z nagłośnieniem: 7
  • z projektorem multimedialnym: 8
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 8
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 8
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 11


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie garwolińskim: 15 (publiczne: 15, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie garwolińskim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 330 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 700 (uczestnicy: 38 732)
  • seanse filmowe: 20 (uczestnicy: 1 904)
  • wystawy: 32 (uczestnicy: 2 552)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 18 (uczestnicy: 6 925)
  • koncerty: 45 (uczestnicy: 8 617)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 143 (uczestnicy: 4 447)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 36 (uczestnicy: 3 937)
  • konkursy: 34 (uczestnicy: 1 173)
  • pokazy teatralne: 51 (uczestnicy: 4 497)
  • konferencje: 13 (uczestnicy: 870)
  • interdyscyplinarne: 13 (uczestnicy: 860)
  • warsztaty: 295 (uczestnicy: 2 950)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 52 (członkowie: 1 344)
  • plastyczne/techniczne: 16 (członkowie: 275)
  • taneczne: 9 (członkowie: 152)
  • muzyczne: 6 (członkowie: 143)
  • teatralne: 5 (członkowie: 73)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 67)
  • literackie: 1 (członkowie: 5)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 502)
  • inne: 5 (członkowie: 127)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 8 (absolwenci: 163)
  • języków obcych: 2 (absolwenci: 60)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 28)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 7)
  • tańca: 1 (absolwenci: 24)
  • komputerowe: 2 (absolwenci: 14)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 7
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 3
  • ceramiczne: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 25 (członkowie: 462)
  • teatralne: 5 (członkowie: 98)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 107)
  • wokalne i chóry: 5 (członkowie: 125)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 62)
  • taneczne: 2 (członkowie: 70)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie garwolińskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 300 miejscami na widowni. Odbyły się 722 seanse, na które przyszło 39 444 widzów, w tym 227 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 14 613 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie garwolińskim działało 27 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 407 565 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 49 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 28 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 365 880 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 174
  • dostępne dla czytelników: 99
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 93
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 23
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 16
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 26
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 12


 • Biblioteki naukowe w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie garwolińskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 44 767 wolumenów w tym ziobry specjalne: 1 065. Odnotowano 1 758 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 31 881 wolumenów. Odnotowano 2 767 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie garwolińskim działało 46 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 956 członków. Zarejestrowano 3 198 ćwiczących (mężczyźni: 2 323, kobiety: 875, chłopcy do lat 18: 1 688, dziewczęta do lat 18: 746). Aktywnych było 120 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (61), instruktora sportowego (37) oraz inne osoby (39).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie garwolińskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat garwoliński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat garwoliński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 73 wypadków drogowych w powiecie garwolińskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 93 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 67,5 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 7,4 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 8,5 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 98,3 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie garwolińskim zarejestrowanych było 105 792 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 76 350 samochodów osobowych (702,8 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 10 150 samochodów ciężarowych (101,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju), 450 autobusów (4,1 - więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 855 ciągników siodłowych (7,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 850 motocykli (53,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,0 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,5 lat.


  W 2021 roku w powiecie garwolińskim znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 29 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 29 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie garwolińskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 73 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 93 Ranni
  (rok 2021)
 • 10 Lekko ranni
 • 83 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie garwolińskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 67,48 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat garwoliński
  67,5
  Województwo
  56,9
  Kraj
  59,9
 • 7,39 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat garwoliński
  7,4
  Województwo
  6,9
  Kraj
  5,9
 • 85,96 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. garwoliński
  86,0
  Województwo
  65,7
  Cały kraj
  69,4
 • 8,51 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  8,5
  Mazowieckie
  8,0
  Cała Polska
  7,6
 • 98,31 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  98,3
  Mazowieckie
  62,9
  Cała Polska
  80,2
 • 10,96 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  11,0
  woj. mazowieckie
  12,2
  Polska
  9,8
 • 127,40 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Powiat
  127,4
  Mazowieckie
  115,4
  Kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 105 792 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie garwolińskim w 2020 roku
 • 76 350 Samochody osobowe
 • 10 150 Samochody ciężarowe
 • 28 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 450 Autobusy
 • 874 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 856 Ciągniki samochodowe
 • 855   Ciągniki siodłowe
 • 11 262 Ciągniki rolnicze
 • 5 850 Motocykle
 • 1 940   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 073 Motorowery
 • 76 350Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie garwolińskim
 • Samochody osobowe w powiecie garwolińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 702,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  702,8
  woj. mazowieckie
  729,5
  Cała Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 729
  • 1400-1649 kg20 775
  • 1650-1899 kg19 519
  • 1900 kg i więcej23 327
 • 12 729 do 1399 kg
 • 20 775 1400-1649 kg
 • 19 519 1650-1899 kg
 • 23 327 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 22 827 do 1399 cm3
 • 22 827
 • 45 772 1400-1999 cm3
 • 45 772
 • 7 751 2000 i więcej cm3
 • 7 751
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie garwolińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna31 625
  • olej napędowy23 615
  • gaz (LPG)20 253
  • pozostałe857
 • 31 625 benzyna
 • 23 615 olej napędowy
 • 20 253 gaz (LPG)
 • 857 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 361 do 1 roku
 • 361
 • 360 2 lata
 • 360
 • 548 3 lata
 • 548
 • 1 470 4-5 lat
 • 1 470
 • 1 972 6-7 lat
 • 1 972
 • 3 034 8-9 lat
 • 3 034
 • 4 048 10-11 lat
 • 4 048
 • 13 461 12-15 lat
 • 13 461
 • 18 095 16-20 lat
 • 18 095
 • 14 090 21-25 lat
 • 14 090
 • 8 424 26-30 lat
 • 8 424
 • 10 487 31 lat i więcej
 • 10 487
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie garwolińskim
 • pow. garwoliński
  20,0 lat
  woj. mazowieckie
  17,2 lat
  Cała Polska
  18,8 lat
 • 10 150Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie garwolińskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie garwolińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 101,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  101,3
  Mazowieckie
  134,0
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 694 do 999 kg
 • 4 694
 • 3 279 1000-1499 kg
 • 3 279
 • 828 1500-2999 kg
 • 828
 • 67 3000-3499 kg
 • 67
 • 139 3500-4999 kg
 • 139
 • 423 5000-6999 kg
 • 423
 • 256 7000-9999 kg
 • 256
 • 305 10000-14999 kg
 • 305
 • 159 15000 kg i więcej
 • 159
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 652
  • olej napędowy6 884
  • gaz (LPG)715
  • pozostałe899
 • 1 652 benzyna
 • 6 884 olej napędowy
 • 715 gaz (LPG)
 • 899 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 65 do 1 roku
 • 65
 • 77 2 lata
 • 77
 • 77 3 lata
 • 77
 • 262 4-5 lat
 • 262
 • 370 6-7 lat
 • 370
 • 442 8-9 lat
 • 442
 • 642 10-11 lat
 • 642
 • 1 485 12-15 lat
 • 1 485
 • 2 029 16-20 lat
 • 2 029
 • 1 730 21-25 lat
 • 1 730
 • 904 26-30 lat
 • 904
 • 2 067 31 lat i więcej
 • 2 067
 • 20,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie garwolińskim
 • Powiat
  20,5 lat
  woj. mazowieckie
  18,2 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 450Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie garwolińskim
 • Autobusy w powiecie garwolińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,1 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,1
  Mazowieckie
  3,8
  Cały kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7
  • olej napędowy367
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe73
 • 7 benzyna
 • 367 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 73 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 5 do 1 roku
 • 5
 • 3 2 lata
 • 3
 • 5 3 lata
 • 5
 • 7 4-5 lat
 • 7
 • 6 6-7 lat
 • 6
 • 8 8-9 lat
 • 8
 • 14 10-11 lat
 • 14
 • 54 12-15 lat
 • 54
 • 88 16-20 lat
 • 88
 • 69 21-25 lat
 • 69
 • 50 26-30 lat
 • 50
 • 141 31 lat i więcej
 • 141
 • 23,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie garwolińskim
 • Tutaj
  23,4 lat
  Województwo
  19,4 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 855Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie garwolińskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie garwolińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,9
  Mazowieckie
  21,5
  Kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy725
  • gaz (LPG)8
  • pozostałe119
 • 3 benzyna
 • 725 olej napędowy
 • 8 gaz (LPG)
 • 119 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 9 do 1 roku
 • 9
 • 3 2 lata
 • 3
 • 15 3 lata
 • 15
 • 45 4-5 lat
 • 45
 • 57 6-7 lat
 • 57
 • 120 8-9 lat
 • 120
 • 50 10-11 lat
 • 50
 • 192 12-15 lat
 • 192
 • 128 16-20 lat
 • 128
 • 111 21-25 lat
 • 111
 • 58 26-30 lat
 • 58
 • 67 31 lat i więcej
 • 67
 • 15,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie garwolińskim
 • Powiat
  15,9 lat
  Województwo
  10,0 lat
  Kraj
  12,6 lat
 • 5 850Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie garwolińskim
 • Motocykle w powiecie garwolińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 53,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Tutaj
  53,9
  woj. mazowieckie
  40,6
  Kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 47 do 1 roku
 • 47
 • 47 2 lata
 • 47
 • 50 3 lata
 • 50
 • 206 4-5 lat
 • 206
 • 152 6-7 lat
 • 152
 • 176 8-9 lat
 • 176
 • 209 10-11 lat
 • 209
 • 653 12-15 lat
 • 653
 • 714 16-20 lat
 • 714
 • 572 21-25 lat
 • 572
 • 432 26-30 lat
 • 432
 • 2 592 31 lat i więcej
 • 2 592
 • 24,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie garwolińskim
 • Tutaj
  24,5 lat
  woj. mazowieckie
  21,8 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie garwolińskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 64,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. garwoliński
  64,6 km
  Mazowieckie
  762,1 km
  Kraj
  591,9 km
 • 0,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  0,8 km
  Mazowieckie
  5,0 km
  Cała Polska
  4,9 km
 • 29 Liczba licencji na taksówki
 • 29 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami