Powiat garwoliński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat garwoliński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 105 620 Liczba mieszkańców
 • 1 285 km2 Powierzchnia
 • 82 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 27,3% Stopa urbanizacji
 • Marek Chciałowski Starosta
 • ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin Adres starostwa powiatowego
 • WG Tablice rejestracyjne
Powiat garwoliński na mapie
Identyfikatory
 • 1403 TERYT (TERC)
Herb powiatu garwolińskiego
powiat garwoliński herb
Flaga powiatu garwolińskiego
powiat garwoliński flaga

powiat garwoliński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie
25 682 22 88
25 682 42 26
ul.Targowa 2a
08-400 Garwolin
Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie
25 684 02 00
25 684 02 01
ul.Stacyjna 23
08-400 Garwolin
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Garwolinie
25 684 35 88
25 684 35 88
ul.Sportowa 5
08-400 Garwolin
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie
25 684 35 95
25 684 35 95
ul. Kard. Wyszyńskiego 13
08-400 Garwolin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Garwolinie
25 684 34 45
25 684 34 45
ul.Wyszyńskiego 13
08-400 Garwolin
Starostwo Powiatowe w Garwolinie
(25) 684-30-10
(25) 684-30-10
ul. Staszica
08-400 Garwolin

Powiat garwoliński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Powiat garwoliński ma 105 620 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 0,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,5 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu garwolińskiego w 2050 roku wynosi 103 643, z czego 52 002 to kobiety, a 51 641 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu garwolińskiego zawarli w 2022 roku 478 małżeństw, co odpowiada 4,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,0% mieszkańców powiatu garwolińskiego jest stanu wolnego, 58,1% żyje w małżeństwie, 4,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,8% to wdowy/wdowcy.

  Powiat garwoliński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -118. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,12 na 1000 mieszkańców powiatu garwolińskiego. W 2022 roku urodziło się 1 131 dzieci, w tym 47,9% dziewczynek i 52,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 422 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,91 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 30,9% zgonów w powiecie garwolińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 15,8% zgonów w powiecie garwolińskim były nowotwory, a 7,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu garwolińskiego przypada 11.81 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 1 008 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 222 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu garwolińskiego -214. W tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1.

  59,3% mieszkańców powiatu garwolińskiego jest w wieku produkcyjnym, 21,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu garwolińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 105 620 Liczba mieszkańców
 • 53 215 Kobiety
 • 52 405 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie garwolińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie garwolińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie garwolińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu garwolińskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 103 643 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 52 002 Kobiety
 • 51 641 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie garwolińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie garwolińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie garwolińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu garwolińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  39,5 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 40,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,1 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat garwoliński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu garwolińskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat garwoliński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat garwoliński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat garwoliński,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,0% Kawalerowie/Panny
 • pow. garwoliński
  29,0%
  Województwo
  30,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,1% Kobiety
  (Panny)
 • 35,1% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 58,1% Żonaci/Zamężne
 • powiat garwoliński
  58,1%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 57,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,8% Wdowcy/Wdowy
 • pow. garwoliński
  8,8%
  Mazowieckie
  8,1%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,8% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat garwoliński
  4,2%
  Mazowieckie
  7,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 4,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 4,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,0% Nieustalone
 • powiat garwoliński
  0,0%
  Mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,7%
 • 0,0% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,0% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie garwolińskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,5
  woj. mazowieckie
  4,3
  Polska
  4,1
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • powiat garwoliński
  1,1
  Województwo
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 478 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie garwolińskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -118 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -56 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -62 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,12 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -1,1
  Mazowieckie
  -2,2
  Cały kraj
  -3,8
 • 1,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie garwolińskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie garwolińskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie garwolińskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie garwolińskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 131 Urodzenia żywe
 • 542 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 589 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,9%
  52,1%
 • 10,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  10,7
  Województwo
  9,1
  Kraj
  8,1
 • 47,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat garwoliński
  47,6
  Mazowieckie
  38,1
  Polska
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 33 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 33
 • 128 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 128
 • 112 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 112
 • 46 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 46
 • 11 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 11
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 422 g Średnia waga noworodków
 • 3 329 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 507 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. garwoliński
  3 422 g
  Województwo
  3 386 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 18 Waga 4500g - 4999g
 • 18
 • 126 Waga 4000g - 4499g
 • 126
 • 386 Waga 3500g - 3999g
 • 386
 • 392 Waga 3000g - 3499g
 • 392
 • 147 Waga 2500g - 2999g
 • 147
 • 50 Waga 2000g - 2499g
 • 50
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,68 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. garwoliński
  1,68
  Województwo
  1,33
  Kraj
  1,26
 • 0,81 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat garwoliński
  0,81
  Województwo
  0,65
  Kraj
  0,61
 • 0,91 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. garwoliński
  0,91
  Mazowieckie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie garwolińskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 249 Zgony
 • 598 Kobiety
  (Zgony)
 • 651 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,9%
  52,1%
 • 3 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 11,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  11,8
  Mazowieckie
  11,4
  Kraj
  11,9
 • 110,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. garwoliński
  110,4
  woj. mazowieckie
  124,6
  Cała Polska
  147,0
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  2,7
  Mazowieckie
  3,1
  Cały kraj
  3,8
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat garwoliński
  3,5
  woj. mazowieckie
  2,8
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie garwolińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,9% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. garwoliński
  30,9%
  Mazowieckie
  30,5%
  Cała Polska
  34,8%
 • 15,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. garwoliński
  15,8%
  woj. mazowieckie
  18,6%
  Cały kraj
  19,6%
 • 7,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • pow. garwoliński
  7,0%
  woj. mazowieckie
  6,4%
  Cała Polska
  5,4%
 • 231 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,8
  Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  65,5
  Polska
  74,4
 • 211,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat garwoliński
  211,0
  Województwo
  248,2
  Cały kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  228,1
  Cały kraj
  246,5
 • 413,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 474,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 351,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  413,5
  Mazowieckie
  407,0
  Cały kraj
  475,8
 • 45,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 13,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 74,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. garwoliński
  45,0
  Mazowieckie
  50,0
  Kraj
  70,6
 • 24,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  24,3
  Mazowieckie
  31,1
  Cały kraj
  32,6
 • 1,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. garwoliński
  1,9
  Województwo
  6,7
  Polska
  6,9
 • 0,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,1%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie garwolińskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 32 Osoby w zamachach samobójczych
 • 7 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 25 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 26 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 26 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 5 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 21 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 22 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 30 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat garwoliński
  30,0
  woj. mazowieckie
  25,0
  Cała Polska
  38,0
 • 25 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • pow. garwoliński
  25,0
  Mazowieckie
  13,0
  Cała Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 26 powieszenie się
 • 26
 • 1 inny
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 25 powieszenie się
 • 25
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 11 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 11
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 15 nieustalona
 • 15
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 10 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 10
 • 1 choroba fizyczna
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 11 nieustalona
 • 11
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 14 30-49 lat
 • 14
 • 9 50-60 lat
 • 9
 • 6 70 lat i więcej
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 9 30-49 lat
 • 9
 • 8 50-60 lat
 • 8
 • 6 70 lat i więcej
 • 6
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy5
  • pod wpływem alkoholu5
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony22
 • 5 trzeźwy
 • 5 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 22 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy2
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony21
 • 2 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 21 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 11 kawaler/panna
 • 11
 • 16 żonaty/zamężna
 • 16
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 9 kawaler/panna
 • 9
 • 12 żonaty/zamężna
 • 12
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie2
  • wyższe2
  • nieustalony26
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 2 wyższe
 • 26 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne1
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie2
  • wyższe1
  • nieustalony21
 • 0 podstawowe niepełne
 • 1 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 1 wyższe
 • 21 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 3 renta
 • 3
 • 5 emerytura
 • 5
 • 6 bez stałego źródła utrzymania
 • 6
 • 10 nieustalony
 • 10
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 3 renta
 • 3
 • 4 emerytura
 • 4
 • 5 bez stałego źródła utrzymania
 • 5
 • 7 nieustalony
 • 7
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 008 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 543 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 465 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 222 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 643 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 579 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 6 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -215 Saldo migracji
 • -98 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -117 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -214 Saldo migracji wewnętrznych
 • -100 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -114 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -1 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie garwolińskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,6% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat garwoliński, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat garwoliński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie garwolińskim oddano do użytku 568 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 5,38 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie garwolińskim to 36 717 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 348 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  68,5% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 31,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie garwolińskim to 4,77 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie garwolińskim to 121,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 95,29% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 88,21% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 85,56% mieszkań posiada łazienkę, 78,14% korzysta z centralnego ogrzewania, a 47,79% z gazu sieciowego.

  W 2021 zarejestrowano w powiecie garwolińskim 182 transakcje rynkowe lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 956 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 776 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 115 transakcji (mediana cen - 5 087 zł/m2, średnia - 4 838 zł/m2), a na rynku wtórnym 67 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 762 zł/m2, średnia - 4 653 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 956 zł
 • pow. garwoliński
  4 956 zł
  Województwo
  7 845 zł
  Kraj
  5 877 zł
 • 4 956 zł Ogółem
 • 4 956 zł
 • 5 435 zł do 40 m2
 • 5 435 zł
 • 5 462 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 462 zł
 • 4 858 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 858 zł
 • 3 685 zł od 80,1 m2
 • 3 685 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 776 zł
 • Tutaj
  4 776 zł
  woj. mazowieckie
  8 379 zł
  Kraj
  6 334 zł
 • 4 776 zł Ogółem
 • 4 776 zł
 • 5 346 zł do 40 m2
 • 5 346 zł
 • 4 995 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 995 zł
 • 4 897 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 897 zł
 • 3 682 zł od 80,1 m2
 • 3 682 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 182
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m243
  • od 40,1 do 60 m279
  • od 60,1 do 80 m239
  • od 80,1 m221
 • 43 do 40 m2
 • 79 od 40,1 do 60 m2
 • 39 od 60,1 do 80 m2
 • 21 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie garwolińskim w latach 2015 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 5 087 zł
 • pow. garwoliński
  5 087 zł
  woj. mazowieckie
  6 927 zł
  Cały kraj
  6 412 zł
 • 5 087 zł Ogółem
 • 5 087 zł
 • 5 573 zł do 40 m2
 • 5 573 zł
 • 5 497 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 497 zł
 • 4 853 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 853 zł
 • 3 685 zł od 80,1 m2
 • 3 685 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 838 zł
 • pow. garwoliński
  4 838 zł
  woj. mazowieckie
  7 790 zł
  Kraj
  6 899 zł
 • 4 838 zł Ogółem
 • 4 838 zł
 • 5 417 zł do 40 m2
 • 5 417 zł
 • 5 428 zł od 40,1 do 60 m2
 • 5 428 zł
 • 4 892 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 892 zł
 • 3 666 zł od 80,1 m2
 • 3 666 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 115
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m224
  • od 40,1 do 60 m246
  • od 60,1 do 80 m226
  • od 80,1 m219
 • 24 do 40 m2
 • 46 od 40,1 do 60 m2
 • 26 od 60,1 do 80 m2
 • 19 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 762 zł
 • pow. garwoliński
  4 762 zł
  Województwo
  8 768 zł
  Polska
  5 254 zł
 • 4 762 zł Ogółem
 • 4 762 zł
 • 5 177 zł do 40 m2
 • 5 177 zł
 • 4 711 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 711 zł
 • 5 014 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 014 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 653 zł
 • powiat garwoliński
  4 653 zł
  Mazowieckie
  8 984 zł
  Kraj
  5 903 zł
 • 4 653 zł Ogółem
 • 4 653 zł
 • 5 254 zł do 40 m2
 • 5 254 zł
 • 4 387 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 387 zł
 • 4 906 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 906 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 67
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m219
  • od 40,1 do 60 m233
  • od 60,1 do 80 m213
  • od 80,1 m20
 • 19 do 40 m2
 • 33 od 40,1 do 60 m2
 • 13 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 36 717 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 347,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat garwoliński
  347,60
  Mazowieckie
  450,60
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 92,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • pow. garwoliński
  92,70 m2
  Województwo
  73,90 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 32,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • pow. garwoliński
  32,20 m2
  Województwo
  33,30 m2
  Kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,29 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,29
  woj. mazowieckie
  3,65
  Kraj
  3,83
 • 2,88 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,88
  woj. mazowieckie
  2,22
  Cały kraj
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. garwoliński
  0,67
  woj. mazowieckie
  0,61
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 568 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 5,38 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  5,38
  Mazowieckie
  7,83
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 2 708 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,77 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  4,77
  Województwo
  3,70
  Cały kraj
  3,89
 • 25,64 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  25,64
  woj. mazowieckie
  29,00
  Polska
  24,56
 • 68 735 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 121,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat garwoliński
  121,0 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,65 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  0,65 m2
  Mazowieckie
  0,70 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 95,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  95,29%
  Mazowieckie
  97,17%
  Polska
  97,71%
 • 88,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat garwoliński
  88,21%
  Województwo
  94,94%
  Kraj
  95,10%
 • 85,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  85,56%
  Mazowieckie
  93,71%
  Kraj
  93,66%
 • 78,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. garwoliński
  78,14%
  Mazowieckie
  88,15%
  Cała Polska
  85,62%
 • 47,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Powiat
  47,79%
  Mazowieckie
  59,35%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Powiat garwoliński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie garwolińskim na 1000 mieszkańców pracuje 437osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie garwolińskim wynosiło w 2022 roku 10,3% (10,3% wśród kobiet i 10,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie garwolińskim wynosiło 5 700,38 PLN, co odpowiada 85.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu garwolińskiego 14 426 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 7 031 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -7 395.

  25,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu garwolińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 32,7% w przemyśle i budownictwie, a 16,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 437 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  437,0
  Mazowieckie
  442,0
  Kraj
  402,0
 • 10,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,3% Kobiety
 • 10,3% Mężczyźni
 • pow. garwoliński
  10,3%
  Mazowieckie
  4,2%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie garwolińskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie garwolińskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie garwolińskim w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 700 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 700 PLN
  Województwo
  7 913 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie garwolińskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 14 426 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 7 031 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -7 395 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,49 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 25,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 20,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 30,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 32,7% Przemysł i budownictwo
 • 24,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 42,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 24,8% Pozostałe
 • 37,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie garwolińskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 21,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,4% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 54,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat garwoliński, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 68,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  68,6
  Województwo
  71,5
  Cały kraj
  69,0
 • 32,1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  32,1
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cały kraj
  38,2
 • 88,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat garwoliński
  88,2
  woj. mazowieckie
  113,9
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 63,9% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,1% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat garwoliński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W powiecie garwolińskim w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 998 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 7 365 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 702 nowe podmioty, a 404 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (832) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (630) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (850) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (336) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie garwolińskim najwięcej (366) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 635) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,2% (106) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,9% (2 776) podmiotów, a 68,0% (6 116) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie garwolińskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (23.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (22.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 998 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 106 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 776 Przemysł i budownictwo
 • 6 116 Pozostała działalność
 • 702 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie garwolińskim w 2022 roku
 • 404 Podmioty wyrejestrowane w powiecie garwolińskim w 2022 roku
 • 7 365 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 635 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 635
 • 306 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 306
 • 51 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 51
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 8 992 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 992
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 19 Spółdzielnie ogółem
 • 19
 • 347 Spółki handlowe ogółem
 • 347
 • 13  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 272  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 272
 • 11    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 11
 • 366 Spółki cywilne ogółem
 • 366
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 365 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 702 Budownictwo
 • 1 702
 • 1 676 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 676
 • 833 Przetwórstwo przemysłowe
 • 833
 • 585 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 585
 • 480 Transport i gospodarka magazynowa
 • 480
 • 422 Pozostała działalność
 • 422
 • 398 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 398
 • 272 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 272
 • 257 Informacja i komunikacja
 • 257
 • 183 Edukacja
 • 183
 • 162 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 162
 • 138 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 138
 • 88 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 88
 • 88 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 88
 • 54 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 54
 • 14 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 14
 • 11 Górnictwo i wydobywanie
 • 11
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat garwoliński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie garwolińskim stwierdzono 1 359 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,85 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie garwolińskim wynosi 79,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu garwolińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,92 (wykrywalność 79%) oraz przeciwko mieniu - 4,48 (wykrywalność 50%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,17 (100%), o charakterze gospodarczym - 2,11 (50%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,22 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat garwoliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 359 Przestępstwa ogółem
 • 1 359
 • 838 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 838
 • 223 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 223
 • 230 Przestępstwa drogowe
 • 230
 • 23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 23
 • 474 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 474
 • 12,85 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,85
  woj. mazowieckie
  23,30
  Cała Polska
  22,81
 • 7,92 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat garwoliński
  7,92
  Mazowieckie
  14,84
  Cały kraj
  12,98
 • 2,11 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat garwoliński
  2,11
  Mazowieckie
  5,93
  Polska
  6,99
 • 2,17 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,17
  Województwo
  1,76
  Polska
  1,82
 • 0,22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  0,22
  Województwo
  0,29
  Cały kraj
  0,35
 • 4,48 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat garwoliński
  4,48
  Województwo
  13,04
  Cały kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat garwoliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  79%
  Województwo
  63%
  Cała Polska
  71%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. garwoliński
  80%
  woj. mazowieckie
  55%
  Kraj
  63%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  51%
  Województwo
  69%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Mazowieckie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  96%
  woj. mazowieckie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat garwoliński
  51%
  Województwo
  42%
  Cała Polska
  51%

Powiat garwoliński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu garwolińskiego wyniosła w 2022 roku 207,4 mln złotych, co daje 2,0 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 46.2% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu garwolińskiego - 34.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (26.1%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (8.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 60,0 mln złotych, czyli 28,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu garwolińskiego wyniosła w 2022 roku 188,1 mln złotych, co daje 1,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 17.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (46.8%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (17.7%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (16.3%). W budżecie powiatu garwolińskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 283 złotych na mieszkańca (15,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,9 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie garwolińskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu garwolińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat garwoliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu garwolińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  102,2 mln

  941(100%)

  101,9 mln

  937(100%)

  122,0 mln

  1,1 tys(100%)

  126,0 mln

  1,2 tys(100%)

  128,4 mln

  1,2 tys(100%)

  138,4 mln

  1,3 tys(100%)

  142,4 mln

  1,3 tys(100%)

  207,4 mln

  2,0 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  48,1 mln

  442(47.1%)

  45,1 mln

  414(44.3%)

  44,7 mln

  410(36.6%)

  49,0 mln

  449(38.9%)

  55,2 mln

  507(43%)

  61,3 mln

  565(44.3%)

  66,0 mln

  610(46.3%)

  71,5 mln

  677(34.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  13,3 mln

  122(13%)

  10,7 mln

  98,1(10.5%)

  22,4 mln

  205(18.3%)

  22,1 mln

  203(17.6%)

  22,8 mln

  209(17.8%)

  20,1 mln

  185(14.5%)

  18,3 mln

  169(12.8%)

  54,1 mln

  512(26.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  10,5 mln

  96,7(10.3%)

  10,7 mln

  98,2(10.5%)

  11,4 mln

  105(9.4%)

  13,3 mln

  122(10.5%)

  14,5 mln

  133(11.3%)

  14,9 mln

  137(10.8%)

  16,4 mln

  151(11.5%)

  17,7 mln

  167(8.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,3 mln

  94,3(10%)

  13,8 mln

  127(13.6%)

  22,5 mln

  207(18.5%)

  16,9 mln

  155(13.4%)

  12,0 mln

  111(9.4%)

  11,2 mln

  104(8.1%)

  11,7 mln

  108(8.2%)

  16,3 mln

  154(7.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  4,1 mln

  38,2(4.1%)

  4,0 mln

  36,7(3.9%)

  4,6 mln

  42,0(3.8%)

  4,6 mln

  42,0(3.6%)

  5,0 mln

  46,3(3.9%)

  6,4 mln

  58,6(4.6%)

  6,0 mln

  55,5(4.2%)

  9,6 mln

  91,0(4.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  4,0 mln

  36,7(3.9%)

  3,4 mln

  31,6(3.4%)

  2,6 mln

  24,0(2.1%)

  3,1 mln

  28,6(2.5%)

  2,3 mln

  21,5(1.8%)

  2,6 mln

  23,6(1.9%)

  4,7 mln

  43,4(3.3%)

  9,0 mln

  85,4(4.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  112,7 tys

  1,0(0.1%)

  117,3 tys

  1,1(0.1%)

  123,5 tys

  1,1(0.1%)

  135,4 tys

  1,2(0.1%)

  451,1 tys

  4,1(0.4%)

  2,2 mln

  20,5(1.6%)

  911,3 tys

  8,4(0.6%)

  4,4 mln

  41,9(2.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,7 mln

  24,5(2.6%)

  2,6 mln

  24,2(2.6%)

  2,4 mln

  22,4(2%)

  2,8 mln

  26,0(2.3%)

  2,9 mln

  26,4(2.2%)

  3,3 mln

  30,2(2.4%)

  3,3 mln

  30,1(2.3%)

  3,7 mln

  35,4(1.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,8 mln

  53,3(5.7%)

  6,5 mln

  59,5(6.4%)

  2,0 mln

  18,0(1.6%)

  2,1 mln

  19,6(1.7%)

  2,1 mln

  19,6(1.7%)

  2,9 mln

  26,7(2.1%)

  2,8 mln

  25,5(1.9%)

  3,1 mln

  28,9(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  13,1(1.4%)

  1,7 mln

  15,2(1.6%)

  1,9 mln

  17,6(1.6%)

  1,9 mln

  17,6(1.5%)

  2,3 mln

  21,4(1.8%)

  2,1 mln

  19,4(1.5%)

  2,5 mln

  23,5(1.8%)

  2,8 mln

  26,1(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  642,3 tys

  5,9(0.6%)

  571,3 tys

  5,2(0.6%)

  668,5 tys

  6,1(0.5%)

  637,0 tys

  5,8(0.5%)

  935,2 tys

  8,6(0.7%)

  774,0 tys

  7,1(0.6%)

  477,5 tys

  4,4(0.3%)

  1,9 mln

  17,9(0.9%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,3 mln

  12,0(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  317,8 tys

  2,9(0.3%)

  1,1 mln

  10,0(1.1%)

  165,6 tys

  1,5(0.1%)

  137,7 tys

  1,3(0.1%)

  176,9 tys

  1,6(0.1%)

  648,6 tys

  6,0(0.5%)

  800,0 tys

  7,4(0.6%)

  1,0 mln

  9,8(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  204,4 tys

  1,9(0.2%)

  500,6 tys

  4,6(0.5%)

  520,4 tys

  4,8(0.4%)

  543,3 tys

  5,0(0.4%)

  645,8 tys

  5,9(0.5%)

  615,7 tys

  5,7(0.4%)

  708,5 tys

  6,5(0.5%)

  746,8 tys

  7,1(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  579,7 tys

  5,3(0.6%)

  552,2 tys

  5,1(0.5%)

  775,3 tys

  7,1(0.6%)

  570,9 tys

  5,2(0.5%)

  595,4 tys

  5,5(0.5%)

  609,1 tys

  5,6(0.4%)

  642,9 tys

  5,9(0.5%)

  667,1 tys

  6,3(0.3%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  8,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,9 tys

  0,4(0%)

  51,9 tys

  0,5(0%)

  65,7 tys

  0,6(0%)

  9,2 tys

  0,1(0%)

  630,5 tys

  6,0(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  244,6 tys

  2,2(0.2%)

  244,4 tys

  2,2(0.2%)

  249,8 tys

  2,3(0.2%)

  264,0 tys

  2,4(0.2%)

  264,0 tys

  2,4(0.2%)

  264,0 tys

  2,4(0.2%)

  264,0 tys

  2,5(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  119,1 tys

  1,1(0.1%)

  45,7 tys

  0,4(0%)

  37,0 tys

  0,3(0%)

  5,3 tys

  0,0(0%)

  108,3 tys

  1,0(0.1%)

  96,1 tys

  0,9(0.1%)

  43,6 tys

  0,4(0%)

  43,1 tys

  0,4(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  29,5 tys

  0,3(0%)

  124,8 tys

  1,1(0.1%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  54,0 tys

  0,5(0%)

  42,1 tys

  0,4(0%)

  37,0 tys

  0,3(0%)

  34,6 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  315,9 tys

  2,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  179,8 tys

  1,7(0.2%)

  440,0 tys

  4,0(0.4%)

  2,7 mln

  24,9(2.2%)

  1,0 mln

  9,2(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie garwolińskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu garwolińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat garwoliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu garwolińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  104,3 mln

  960(100%)

  100,8 mln

  927(100%)

  118,4 mln

  1,1 tys(100%)

  117,7 mln

  1,1 tys(100%)

  126,6 mln

  1,2 tys(100%)

  149,6 mln

  1,4 tys(100%)

  160,5 mln

  1,5 tys(100%)

  188,1 mln

  1,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  59,7 mln

  549(57.2%)

  59,1 mln

  543(58.7%)

  60,0 mln

  550(50.7%)

  61,1 mln

  561(52%)

  71,2 mln

  653(56.2%)

  87,4 mln

  804(58.4%)

  89,0 mln

  822(55.4%)

  88,1 mln

  834(46.8%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  19,9 mln

  183(19.1%)

  21,3 mln

  195(21.1%)

  23,4 mln

  214(19.7%)

  26,2 mln

  241(22.3%)

  29,2 mln

  268(23%)

  29,0 mln

  267(19.4%)

  32,6 mln

  301(20.3%)

  33,3 mln

  316(17.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,7 mln

  42,8(4.5%)

  2,3 mln

  21,1(2.3%)

  11,9 mln

  109(10.1%)

  9,5 mln

  86,9(8%)

  8,8 mln

  80,9(7%)

  10,5 mln

  96,7(7%)

  5,7 mln

  52,8(3.6%)

  30,8 mln

  291(16.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,9 mln

  36,1(3.8%)

  4,0 mln

  36,5(3.9%)

  4,6 mln

  42,1(3.9%)

  4,6 mln

  41,9(3.9%)

  4,9 mln

  45,4(3.9%)

  5,5 mln

  50,9(3.7%)

  5,6 mln

  52,0(3.5%)

  9,2 mln

  87,5(4.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,7 mln

  15,9(1.7%)

  2,7 mln

  24,7(2.7%)

  7,6 mln

  70,1(6.5%)

  5,2 mln

  48,1(4.5%)

  1,0 mln

  9,4(0.8%)

  3,4 mln

  31,5(2.3%)

  12,8 mln

  118(8%)

  7,5 mln

  70,8(4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,9 mln

  35,8(3.7%)

  3,4 mln

  31,6(3.4%)

  2,4 mln

  21,7(2%)

  2,5 mln

  22,7(2.1%)

  2,3 mln

  21,5(1.8%)

  2,4 mln

  22,2(1.6%)

  3,6 mln

  33,1(2.2%)

  4,0 mln

  37,9(2.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,5 mln

  41,0(4.3%)

  807,6 tys

  7,4(0.8%)

  1,3 mln

  12,1(1.1%)

  1,7 mln

  16,0(1.5%)

  2,0 mln

  18,4(1.6%)

  1,6 mln

  15,1(1.1%)

  2,3 mln

  20,8(1.4%)

  3,1 mln

  28,9(1.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  9,7(0.7%)

  200,0 tys

  1,8(0.1%)

  2,8 mln

  26,2(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,6 mln

  14,5(1.5%)

  1,7 mln

  15,6(1.7%)

  1,7 mln

  15,9(1.5%)

  1,7 mln

  15,6(1.4%)

  1,9 mln

  17,3(1.5%)

  2,0 mln

  18,0(1.3%)

  2,4 mln

  21,8(1.5%)

  2,2 mln

  20,4(1.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  25,0(2.6%)

  3,6 mln

  33,2(3.6%)

  1,4 mln

  13,0(1.2%)

  1,5 mln

  13,8(1.3%)

  1,4 mln

  12,8(1.1%)

  2,2 mln

  20,1(1.5%)

  2,0 mln

  18,5(1.2%)

  2,1 mln

  19,8(1.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  10,2(1.1%)

  1,0 mln

  9,5(1%)

  779,5 tys

  7,2(0.7%)

  786,8 tys

  7,2(0.7%)

  630,5 tys

  5,8(0.5%)

  954,1 tys

  8,8(0.6%)

  811,5 tys

  7,5(0.5%)

  876,9 tys

  8,3(0.5%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  8,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,9 tys

  0,4(0%)

  51,9 tys

  0,5(0%)

  65,7 tys

  0,6(0%)

  8,6 tys

  0,1(0%)

  443,3 tys

  4,2(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  325,9 tys

  3,1(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  244,6 tys

  2,2(0.2%)

  244,4 tys

  2,2(0.2%)

  249,8 tys

  2,3(0.2%)

  264,0 tys

  2,4(0.2%)

  264,0 tys

  2,4(0.2%)

  264,0 tys

  2,4(0.2%)

  264,0 tys

  2,5(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  241,5 tys

  2,2(0.2%)

  236,4 tys

  2,2(0.2%)

  399,2 tys

  3,7(0.3%)

  263,8 tys

  2,4(0.2%)

  264,1 tys

  2,4(0.2%)

  262,5 tys

  2,4(0.2%)

  244,5 tys

  2,3(0.2%)

  222,1 tys

  2,1(0.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  231,2 tys

  2,1(0.2%)

  141,4 tys

  1,3(0.1%)

  339,1 tys

  3,1(0.3%)

  134,7 tys

  1,2(0.1%)

  225,0 tys

  2,1(0.2%)

  218,9 tys

  2,0(0.1%)

  264,7 tys

  2,4(0.2%)

  214,0 tys

  2,0(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  156,2 tys

  1,4(0.1%)

  101,5 tys

  0,9(0.1%)

  127,3 tys

  1,2(0.1%)

  107,5 tys

  1,0(0.1%)

  76,5 tys

  0,7(0.1%)

  76,7 tys

  0,7(0.1%)

  32,2 tys

  0,3(0%)

  34,3 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  26,6 tys

  0,2(0%)

  122,0 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,0(0%)

  54,0 tys

  0,5(0%)

  53,2 tys

  0,5(0%)

  30,0 tys

  0,3(0%)

  29,0 tys

  0,3(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  3,3 tys

  0,0(0%)

  38,4

  0,0(0%)

  210

  0,0(0%)

  59,3

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  324

  0,0(0%)

  555

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,8 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  126,5 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat garwoliński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 28 507 mieszkańców powiatu garwolińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 13 944 kobiet oraz 14 562 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 18,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 11,2% średnie ogólnokształcące, a 22,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,5% mieszkańców powiatu garwolińskiego, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 14,1% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu garwolińskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie garwolińskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (24,4%) oraz średnie zawodowe (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,0%) oraz średnie zawodowe (24,6%).

  W roku 2021 w powiecie garwolińskim mieściło się 29 przedszkoli, w których do 163 oddziałów uczęszczało 3 676 dzieci (1 799 dziewczynek oraz 1 877 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie garwolińskim mieściło się 18 przedszkoli, w których do 72 oddziałów uczęszczało 1 733 dzieci (858 dziewczynek oraz 875 chłopców). Dostępne były 1 623 miejsca.

  19,3% mieszkańców powiatu garwolińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,4% wśród dziewczynek i 19,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 898 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,13 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 62 szkoły podstawowe, w których w 682 oddziałach uczyło się 10 096 uczniów (4 882 kobiety oraz 5 214 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie garwolińskim placówkę miały 72 szkoły podstawowe, w których w 510 oddziałach uczyło się 7 861 uczniów (3 888 kobiet oraz 3 973 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,8 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,35.

  W powiecie garwolińskim znajduje się 9 licea ogólnokształcące, w których w 80 oddziałach uczyło się 2 181 uczniów (1 456 kobiet oraz 725 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 565 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie garwolińskim placówkę miałp 12 licea ogólnokształcące, w których w 71 oddziałach uczyło się 2 163 uczniów (1 277 kobiet oraz 886 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 699 absolwentów.

  W powiecie garwolińskim znajduje się 9 Branżowych szkół I stopnia, w których w 36 oddziałach uczyło się 682 uczniów (157 kobiet oraz 525 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 13,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,3 uczniów. 18,9 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,0% mieszkańców powiatu garwolińskiego w wieku potencjalnej nauki (27,4% kobiet i 26,7% mężczyzn).

 • 18,6% Wykształcenie wyższe
 • powiat garwoliński
  18,6%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 24,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 35,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  35,9%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 36,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 35,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,7%
  Województwo
  3,4%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. garwoliński
  11,2%
  Województwo
  13,0%
  Kraj
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 22,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  22,1%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 19,6% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat garwoliński
  24,5%
  Mazowieckie
  15,3%
  Polska
  21,2%
 • 18,5% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,0% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  3,1%
  Mazowieckie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,5% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 14,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. garwoliński
  14,1%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 14,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,9% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. garwoliński
  3,7%
  woj. mazowieckie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 898 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. garwoliński
  898,0
  Mazowieckie
  925,0
  Polska
  883,0
 • 1,13 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  1,13
  woj. mazowieckie
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 29Przedszkola
 • 45 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 163 Oddziały
 • 85 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 1 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 447 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat garwoliński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 676 Dzieci
 • 1 799 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 877 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,9%
  51,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 42 2 lata i mniej
 • 42
 • 969 3 lata
 • 969
 • 1 078 4 lata
 • 1 078
 • 1 015 5 lata
 • 1 015
 • 555 6 lat
 • 555
 • 17 7 lat i więcej
 • 17
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 27 2 lata i mniej
 • 27
 • 485 3 lata
 • 485
 • 507 4 lata
 • 507
 • 512 5 lata
 • 512
 • 264 6 lat
 • 264
 • 4 7 lat i więcej
 • 4
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 15 2 lata i mniej
 • 15
 • 484 3 lata
 • 484
 • 571 4 lata
 • 571
 • 503 5 lata
 • 503
 • 291 6 lat
 • 291
 • 13 7 lat i więcej
 • 13
 • 1 455 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 276,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 275,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 85,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 84,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1Punkty przedszkolne
 • 1 Oddziały
 • 34 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat garwoliński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 10 Dzieci
 • 4 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 6 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 40,0%
  60,0%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 3 lata
 • 4
 • 3 4 lata
 • 3
 • 2 5 lata
 • 2
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 3 lata
 • 1
 • 2 4 lata
 • 2
 • 1 6 lat
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 3 3 lata
 • 3
 • 1 4 lata
 • 1
 • 2 5 lata
 • 2
 •  
 • 2,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat garwoliński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 57Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 635 Oddziały
 • 9 979 Uczniowie
 • 4 850 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 129 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 1 264 Uczniowie w 1 klasie
 • 602 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 662 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 104 Absolwenci
 • 556 Kobiety
  (absolwenci)
 • 548 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 5Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 47 Oddziały
 • 117 Uczniowie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie)
 • 85 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 27,4%
  72,6%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Absolwenci
 • 6 Kobiety
  (absolwenci)
 • 19 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. garwoliński
  14,8
  Mazowieckie
  17,3
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,8
 • 14,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,8
 • 15,7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,7
 • 2,5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,5
 •  
 • 847,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 713,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 133,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 38,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 31,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 96,35 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat garwoliński
  96,35
  Województwo
  98,13
  Kraj
  95,71
 • 95,73 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat garwoliński
  95,73
  Województwo
  97,07
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat garwoliński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat garwoliński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat garwoliński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 75 Oddziały
 • 2 096 Uczniowie
 • 1 420 Kobiety
  (uczniowie)
 • 676 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,7%
  32,3%
 • 506 Uczniowie w 1 klasie
 • 356 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 150 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 499 Absolwenci
 • 348 Kobiety
  (absolwenci)
 • 151 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 36 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 5 Oddziały
 • 85 Uczniowie
 • 36 Kobiety
  (uczniowie)
 • 49 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,4%
  57,6%
 • 66 Absolwenci
 • 36 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. garwoliński
  27,3
  Województwo
  26,4
  Cały kraj
  26,3
 •  
 • 149,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 113,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 36,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 10,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat garwoliński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 151 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 121 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 3Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 9 Oddziały
 • 61 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 61 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 15 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 18,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  18,9
  Mazowieckie
  17,7
  Cała Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 18,9 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 18,9
 • 23,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 23,0
 • 6,8 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,8
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,6% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat garwoliński, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat garwoliński, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat garwoliński, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat garwoliński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie garwolińskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie garwolińskim znajdowało się 5 hoteli (1 ★★★★, 1 ★★★, 1 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 5 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 5


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 9 (liczba sal: 24, liczba miejsc: 1 340)
  • z nagłośnieniem: 7
  • z projektorem multimedialnym: 8
  • z zestawem do wideokonferencji: 3
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 8
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 8
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 11


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie garwolińskim: 15 (publiczne: 15, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie garwolińskim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 290 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 838 (uczestnicy: 68 552)
  • seanse filmowe: 26 (uczestnicy: 1 780)
  • wystawy: 31 (uczestnicy: 2 610)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 22 (uczestnicy: 19 374)
  • koncerty: 53 (uczestnicy: 11 290)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 127 (uczestnicy: 4 497)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 63 (uczestnicy: 6 870)
  • konkursy: 36 (uczestnicy: 1 859)
  • pokazy teatralne: 63 (uczestnicy: 8 813)
  • konferencje: 2 (uczestnicy: 350)
  • interdyscyplinarne: 9 (uczestnicy: 2 268)
  • warsztaty: 396 (uczestnicy: 5 897)
  • inne: 10 (uczestnicy: 2 944)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 54 (członkowie: 1 433)
  • plastyczne/techniczne: 16 (członkowie: 381)
  • taneczne: 9 (członkowie: 163)
  • muzyczne: 7 (członkowie: 171)
  • informatyczne: 2 (członkowie: 20)
  • teatralne: 6 (członkowie: 87)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 4 (członkowie: 81)
  • literackie: 1 (członkowie: 7)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 419)
  • inne: 4 (członkowie: 104)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 66)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 20)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 26)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 7
  • muzyczne: 4
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 28 (członkowie: 507)
  • teatralne: 8 (członkowie: 186)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 77)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 61)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 60)
  • taneczne: 3 (członkowie: 93)
  • inne: 1 (członkowie: 30)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie garwolińskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 300 miejscami na widowni. Odbyło się 1 113 seansów, na które przyszło 59 263 widzów, w tym 344 seanse filmów produkcji polskiej, na które przyszło 20 828 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie garwolińskim działało 27 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 413 476 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 47 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 28 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 365 880 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 171
  • dostępne dla czytelników: 98
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 92
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 23
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 17
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 26
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 12


 • Biblioteki naukowe w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 w powiecie garwolińskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 45 344 wolumeny w tym ziobry specjalne: 759. Odnotowano 1 645 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 4 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 31 881 wolumenów. Odnotowano 2 767 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie garwolińskim działało 46 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 956 członków. Zarejestrowano 3 198 ćwiczących (mężczyźni: 2 323, kobiety: 875, chłopcy do lat 18: 1 688, dziewczęta do lat 18: 746). Aktywnych było 120 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (61), instruktora sportowego (37) oraz inne osoby (39).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie garwolińskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat garwoliński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat garwoliński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 74 wypadków drogowych w powiecie garwolińskim odnotowano 8 ofiar śmiertelnych oraz 102 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 70,1 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 7,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 7,3 ofiar śmiertelnych (nieznacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 84,8 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i więcej od wartości dla Polski).

  W 2022 roku w powiecie garwolińskim zarejestrowanych było 109 701 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 79 146 samochodów osobowych (746,9 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 10 506 samochodów ciężarowych (107,7 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz wartość porównywalna do wartości dla całego kraju), 460 autobusów (4,3 - więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 910 ciągników siodłowych (8,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 6 172 motocykli (58,2 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,3 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,8 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,7 lat.


  W 2022 roku w powiecie garwolińskim znajdowało się 9 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 29 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 29 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie garwolińskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 74 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 8 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 102 Ranni
  (rok 2022)
 • 10 Lekko ranni
 • 92 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie garwolińskim w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 70,06 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  70,1
  Mazowieckie
  52,6
  Cała Polska
  56,5
 • 7,57 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  7,6
  woj. mazowieckie
  5,2
  Polska
  5,0
 • 96,57 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Powiat
  96,6
  Mazowieckie
  61,7
  Kraj
  65,5
 • 7,29 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • Tutaj
  7,3
  woj. mazowieckie
  6,9
  Cała Polska
  6,6
 • 84,78 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2021)
 • pow. garwoliński
  84,8
  woj. mazowieckie
  65,7
  Cała Polska
  77,6
 • 10,81 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  10,8
  Mazowieckie
  10,0
  Cały kraj
  8,9
 • 137,84 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Powiat
  137,8
  woj. mazowieckie
  117,3
  Kraj
  116,0
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 109 701 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie garwolińskim w 2021 roku
 • 79 146 Samochody osobowe
 • 10 506 Samochody ciężarowe
 • 28 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 460 Autobusy
 • 939 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 911 Ciągniki samochodowe
 • 910   Ciągniki siodłowe
 • 11 567 Ciągniki rolnicze
 • 6 172 Motocykle
 • 2 049   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 144 Motorowery
 • 79 146Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie garwolińskim
 • Samochody osobowe w powiecie garwolińskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 746,9 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  746,9
  Mazowieckie
  742,4
  Cały kraj
  682,4
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 578
  • 1400-1649 kg21 005
  • 1650-1899 kg20 147
  • 1900 kg i więcej25 416
 • 12 578 do 1399 kg
 • 21 005 1400-1649 kg
 • 20 147 1650-1899 kg
 • 25 416 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 23 386 do 1399 cm3
 • 23 386
 • 47 604 1400-1999 cm3
 • 47 604
 • 8 156 2000 i więcej cm3
 • 8 156
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie garwolińskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna32 869
  • olej napędowy24 866
  • gaz (LPG)20 372
  • pozostałe1 039
 • 32 869 benzyna
 • 24 866 olej napędowy
 • 20 372 gaz (LPG)
 • 1 039 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 253 do 1 roku
 • 253
 • 384 2 lata
 • 384
 • 510 3 lata
 • 510
 • 1 636 4-5 lat
 • 1 636
 • 2 176 6-7 lat
 • 2 176
 • 2 818 8-9 lat
 • 2 818
 • 4 127 10-11 lat
 • 4 127
 • 13 279 12-15 lat
 • 13 279
 • 18 353 16-20 lat
 • 18 353
 • 14 810 21-25 lat
 • 14 810
 • 8 857 26-30 lat
 • 8 857
 • 11 943 31 lat i więcej
 • 11 943
 • 20,3 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie garwolińskim
 • Tutaj
  20,3 lat
  Województwo
  17,5 lat
  Polska
  19,0 lat
 • 10 506Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie garwolińskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie garwolińskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 107,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  107,7
  Mazowieckie
  137,1
  Kraj
  109,2
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 826 do 999 kg
 • 4 826
 • 3 478 1000-1499 kg
 • 3 478
 • 834 1500-2999 kg
 • 834
 • 69 3000-3499 kg
 • 69
 • 140 3500-4999 kg
 • 140
 • 424 5000-6999 kg
 • 424
 • 261 7000-9999 kg
 • 261
 • 317 10000-14999 kg
 • 317
 • 157 15000 kg i więcej
 • 157
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 646
  • olej napędowy7 242
  • gaz (LPG)713
  • pozostałe905
 • 1 646 benzyna
 • 7 242 olej napędowy
 • 713 gaz (LPG)
 • 905 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 71 do 1 roku
 • 71
 • 56 2 lata
 • 56
 • 115 3 lata
 • 115
 • 264 4-5 lat
 • 264
 • 363 6-7 lat
 • 363
 • 424 8-9 lat
 • 424
 • 662 10-11 lat
 • 662
 • 1 512 12-15 lat
 • 1 512
 • 1 970 16-20 lat
 • 1 970
 • 1 858 21-25 lat
 • 1 858
 • 967 26-30 lat
 • 967
 • 2 244 31 lat i więcej
 • 2 244
 • 20,8 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie garwolińskim
 • Powiat
  20,8 lat
  Województwo
  18,4 lat
  Kraj
  19,6 lat
 • 460Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie garwolińskim
 • Autobusy w powiecie garwolińskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4,3 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  4,3
  woj. mazowieckie
  3,9
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7
  • olej napędowy377
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe73
 • 7 benzyna
 • 377 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 73 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 2 do 1 roku
 • 2
 • 5 2 lata
 • 5
 • 3 3 lata
 • 3
 • 9 4-5 lat
 • 9
 • 8 6-7 lat
 • 8
 • 2 8-9 lat
 • 2
 • 13 10-11 lat
 • 13
 • 51 12-15 lat
 • 51
 • 94 16-20 lat
 • 94
 • 75 21-25 lat
 • 75
 • 46 26-30 lat
 • 46
 • 152 31 lat i więcej
 • 152
 • 23,9 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie garwolińskim
 • Tutaj
  23,9 lat
  woj. mazowieckie
  19,7 lat
  Cały kraj
  22,0 lat
 • 910Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie garwolińskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie garwolińskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 8,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • pow. garwoliński
  8,4
  Mazowieckie
  23,5
  Kraj
  13,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy782
  • gaz (LPG)5
  • pozostałe120
 • 3 benzyna
 • 782 olej napędowy
 • 5 gaz (LPG)
 • 120 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 7 do 1 roku
 • 7
 • 7 2 lata
 • 7
 • 5 3 lata
 • 5
 • 64 4-5 lat
 • 64
 • 47 6-7 lat
 • 47
 • 107 8-9 lat
 • 107
 • 118 10-11 lat
 • 118
 • 173 12-15 lat
 • 173
 • 120 16-20 lat
 • 120
 • 122 21-25 lat
 • 122
 • 61 26-30 lat
 • 61
 • 79 31 lat i więcej
 • 79
 • 16,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie garwolińskim
 • Powiat
  16,0 lat
  Mazowieckie
  10,1 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 6 172Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie garwolińskim
 • Motocykle w powiecie garwolińskim w latach 2009 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 58,2 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. garwoliński
  58,2
  woj. mazowieckie
  42,2
  Kraj
  46,2
 • Motocykle według grup wieku
 • 47 do 1 roku
 • 47
 • 50 2 lata
 • 50
 • 57 3 lata
 • 57
 • 126 4-5 lat
 • 126
 • 234 6-7 lat
 • 234
 • 158 8-9 lat
 • 158
 • 216 10-11 lat
 • 216
 • 664 12-15 lat
 • 664
 • 793 16-20 lat
 • 793
 • 689 21-25 lat
 • 689
 • 385 26-30 lat
 • 385
 • 2 753 31 lat i więcej
 • 2 753
 • 24,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie garwolińskim
 • pow. garwoliński
  24,7 lat
  woj. mazowieckie
  21,9 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 8 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie garwolińskim w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 66,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  66,2 km
  woj. mazowieckie
  796,1 km
  Polska
  624,0 km
 • 0,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  0,8 km
  Województwo
  5,1 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • 29 Liczba licencji na taksówki
 • 29 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami