Powiat garwoliński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat garwoliński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 108 400 Liczba mieszkańców
 • 1 285 km2 Powierzchnia
 • 85 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 27,3% Stopa urbanizacji
 • Marek Chciałowski Starosta
 • ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin Adres starostwa powiatowego
 • WG Tablice rejestracyjne
Powiat garwoliński na mapie
Identyfikatory
 • 1403 TERYT (TERC)
Herb powiatu garwolińskiego
powiat garwoliński herb
Flaga powiatu garwolińskiego
powiat garwoliński flaga

powiat garwoliński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie
25 682 22 88
25 682 42 26
ul.Targowa 2a
08-400 Garwolin
Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie
25 684 02 00
25 684 02 01
ul.Stacyjna 23
08-400 Garwolin
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Garwolinie
25 684 35 88
25 684 35 88
ul.Sportowa 5
08-400 Garwolin
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie
25 684 35 95
25 684 35 95
ul. Kard. Wyszyńskiego 13
08-400 Garwolin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Garwolinie
25 684 34 45
25 684 34 45
ul.Wyszyńskiego 13
08-400 Garwolin
Starostwo Powiatowe w Garwolinie
(25) 684-30-10
(25) 684-30-10
ul. Staszica
08-400 Garwolin

Powiat garwoliński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat garwoliński ma 108 400 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 1,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,3 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu garwolińskiego w 2050 roku wynosi 103 643, z czego 52 002 to kobiety, a 51 641 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu garwolińskiego zawarli w 2020 roku 450 małżeństw, co odpowiada 4,1 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniej od wartości dla kraju.
  30,9% mieszkańców powiatu garwolińskiego jest stanu wolnego, 56,6% żyje w małżeństwie, 2,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat garwoliński ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -121. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,11 na 1000 mieszkańców powiatu garwolińskiego. W 2020 roku urodziło się 1 223 dzieci, w tym 49,1% dziewczynek i 50,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 450 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,91 i jest większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 34,6% zgonów w powiecie garwolińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,0% zgonów w powiecie garwolińskim były nowotwory, a 5,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu garwolińskiego przypada 12.34 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 813 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 032 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu garwolińskiego -219. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -3.

  59,6% mieszkańców powiatu garwolińskiego jest w wieku produkcyjnym, 21,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 18,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu garwolińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 108 400 Liczba mieszkańców
 • 54 632 Kobiety
 • 53 768 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie garwolińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie garwolińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie garwolińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu garwolińskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 103 643 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 52 002 Kobiety
 • 51 641 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie garwolińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie garwolińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie garwolińskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu garwolińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 39,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat garwoliński
  39,3 lat
  woj. mazowieckie
  41,6 lat
  Cała Polska
  42,0 lat
 • 40,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat garwoliński, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu garwolińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat garwoliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat garwoliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat garwoliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,9% Kawalerowie/Panny
 • pow. garwoliński
  30,9%
  Mazowieckie
  28,4%
  Cała Polska
  28,8%
 • 24,5% Kobiety
  (Panny)
 • 37,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,6% Żonaci/Zamężne
 • powiat garwoliński
  56,6%
  Mazowieckie
  55,4%
  Cały kraj
  55,8%
 • 55,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • powiat garwoliński
  10,0%
  Mazowieckie
  9,9%
  Polska
  9,6%
 • 16,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,2%
  woj. mazowieckie
  5,8%
  Polska
  5,0%
 • 2,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • powiat garwoliński
  0,3%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie garwolińskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • Powiat
  4,1
  Mazowieckie
  3,9
  Cały kraj
  3,8
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Powiat
  1,3
  Województwo
  1,5
  Kraj
  1,3
 • 450 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie garwolińskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -121 Przyrost naturalny w roku 2020
 • 19 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -140 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,11 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat garwoliński
  -1,1
  Mazowieckie
  -2,0
  Polska
  -3,2
 • -0,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie garwolińskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie garwolińskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie garwolińskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie garwolińskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 223 Urodzenia żywe
 • 601 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 622 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,1%
  50,9%
 • 11,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. garwoliński
  11,2
  Województwo
  10,5
  Cały kraj
  9,3
 • 48,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. garwoliński
  48,3
  Województwo
  44,3
  Kraj
  39,9
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 41 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 41
 • 116 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 116
 • 101 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 101
 • 46 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 46
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 3 450 g Średnia waga noworodków
 • 3 360 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 537 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat garwoliński
  3 450 g
  Województwo
  3 410 g
  Kraj
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 20 Waga 4500g - 4999g
 • 20
 • 152 Waga 4000g - 4499g
 • 152
 • 427 Waga 3500g - 3999g
 • 427
 • 414 Waga 3000g - 3499g
 • 414
 • 150 Waga 2500g - 2999g
 • 150
 • 42 Waga 2000g - 2499g
 • 42
 • 9 Waga 1500g - 1999g
 • 9
 • 4 Waga 1000g - 1499g
 • 4
 • 6 Waga 600g - 999g
 • 6
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,60 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. garwoliński
  1,60
  Mazowieckie
  1,53
  Polska
  1,38
 • 0,79 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,79
  Mazowieckie
  0,75
  Kraj
  0,67
 • 0,91 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. garwoliński
  0,91
  woj. mazowieckie
  0,84
  Cała Polska
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie garwolińskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 344 Zgony
 • 582 Kobiety
  (Zgony)
 • 762 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 43,3%
  56,7%
 • 5 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 40,0%
  60,0%
 • 12,3 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  12,3
  Mazowieckie
  12,4
  Cały kraj
  12,5
 • 109,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat garwoliński
  109,9
  woj. mazowieckie
  119,0
  Kraj
  134,3
 • 4,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  4,1
  Mazowieckie
  3,2
  Kraj
  3,6
 • 3,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat garwoliński
  3,5
  Województwo
  3,2
  Kraj
  3,4
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,2
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie garwolińskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. garwoliński
  34,6%
  woj. mazowieckie
  32,6%
  Cała Polska
  39,4%
 • 23,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  23,0%
  Mazowieckie
  26,0%
  Cała Polska
  26,5%
 • 5,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat garwoliński
  5,8%
  Mazowieckie
  7,9%
  Cały kraj
  6,6%
 • 5,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  5,9
  Polska
  9,9
 • 62,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  62,4
  Cały kraj
  70,4
 • 249,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat garwoliński
  249,7
  Województwo
  277,2
  Kraj
  283,2
 • 254,6 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  254,6
  Kraj
  261,3
 • 375,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 359,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 391,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  375,5
  Mazowieckie
  347,0
  Cały kraj
  421,0
 • 69,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 29,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 107,5 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. garwoliński
  69,3
  Województwo
  54,5
  Polska
  69,5
 • 20,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  20,1
  woj. mazowieckie
  36,3
  Kraj
  35,1
 • 3,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat garwoliński
  3,7
  woj. mazowieckie
  7,7
  Cała Polska
  7,9
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. garwoliński
  0,4%
  Mazowieckie
  0,8%
  Cała Polska
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie garwolińskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 23 Osoby w zamachach samobójczych
 • 3 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 3 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 20 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 12 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 2 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 10 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 21 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • pow. garwoliński
  21,0
  Województwo
  22,0
  Kraj
  31,0
 • 11 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  11,0
  woj. mazowieckie
  14,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 2 zatrucie gazem / spalinami
 • 2
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 2 rzucenie się z wysokości
 • 2
 • 15 powieszenie się
 • 15
 • 1 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 1
 • 2 inny
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zatrucie gazem / spalinami
 • 1
 • 10 powieszenie się
 • 10
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 6 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 6
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 2 zawód miłosny
 • 2
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 9 nieustalona
 • 9
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 4 nieustalona
 • 4
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 4 19-24 lat
 • 4
 • 2 25-29 lat
 • 2
 • 10 30-49 lat
 • 10
 • 6 50-60 lat
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 3 19-24 lat
 • 3
 • 5 30-49 lat
 • 5
 • 3 50-60 lat
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu6
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony16
 • 1 trzeźwy
 • 6 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 16 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony9
 • 0 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 9 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 11 kawaler/panna
 • 11
 • 10 żonaty/zamężna
 • 10
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 6 żonaty/zamężna
 • 6
 • 2 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne5
  • zasadnicze zawodowe4
  • średnie2
  • wyższe1
  • nieustalony11
 • 0 podstawowe niepełne
 • 5 podstawowe i gimnazjalne
 • 4 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 1 wyższe
 • 11 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne4
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie1
  • wyższe1
  • nieustalony4
 • 0 podstawowe niepełne
 • 4 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 1 średnie
 • 1 wyższe
 • 4 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 8 praca
 • 8
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 1 renta
 • 1
 • 1 emerytura
 • 1
 • 8 bez stałego źródła utrzymania
 • 8
 • 3 nieustalony
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 6 praca
 • 6
 • 2 na utrzymaniu innej osoby
 • 2
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 813 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 436 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 377 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 032 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 570 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 462 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 4 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -222 Saldo migracji
 • -135 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -87 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -219 Saldo migracji wewnętrznych
 • -134 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -85 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -3 Saldo migracji zagranicznych
 • -1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie garwolińskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 68,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 15,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat garwoliński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat garwoliński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie garwolińskim oddano do użytku 503 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,63 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie garwolińskim to 36 570 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 337 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  67,2% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 32,8% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie garwolińskim to 4,79 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie garwolińskim to 117,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 89,28% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 83,80% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 80,77% mieszkań posiada łazienkę, 73,25% korzysta z centralnego ogrzewania, a 40,17% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie garwolińskim 246 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 619 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 417 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 175 transakcji (mediana cen - 4 697 zł/m2, średnia - 4 594 zł/m2), a na rynku wtórnym 71 transakcji rynkowych (mediana cen - 4 239 zł/m2, średnia - 3 942 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 619 zł
 • pow. garwoliński
  4 619 zł
  woj. mazowieckie
  7 414 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 4 619 zł Ogółem
 • 4 619 zł
 • 4 841 zł do 40 m2
 • 4 841 zł
 • 4 698 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 698 zł
 • 4 369 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 369 zł
 • 3 919 zł od 80,1 m2
 • 3 919 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 417 zł
 • pow. garwoliński
  4 417 zł
  woj. mazowieckie
  7 646 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 4 417 zł Ogółem
 • 4 417 zł
 • 4 478 zł do 40 m2
 • 4 478 zł
 • 4 510 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 510 zł
 • 4 330 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 330 zł
 • 3 823 zł od 80,1 m2
 • 3 823 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 246
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m280
  • od 40,1 do 60 m2122
  • od 60,1 do 80 m234
  • od 80,1 m210
 • 80 do 40 m2
 • 122 od 40,1 do 60 m2
 • 34 od 60,1 do 80 m2
 • 10 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie garwolińskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 697 zł
 • pow. garwoliński
  4 697 zł
  Województwo
  7 067 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 4 697 zł Ogółem
 • 4 697 zł
 • 4 968 zł do 40 m2
 • 4 968 zł
 • 4 796 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 796 zł
 • 4 360 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 360 zł
 • 3 802 zł od 80,1 m2
 • 3 802 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 594 zł
 • powiat garwoliński
  4 594 zł
  Mazowieckie
  7 229 zł
  Kraj
  6 212 zł
 • 4 594 zł Ogółem
 • 4 594 zł
 • 4 808 zł do 40 m2
 • 4 808 zł
 • 4 747 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 747 zł
 • 4 363 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 363 zł
 • 3 760 zł od 80,1 m2
 • 3 760 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 175
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m253
  • od 40,1 do 60 m288
  • od 60,1 do 80 m225
  • od 80,1 m29
 • 53 do 40 m2
 • 88 od 40,1 do 60 m2
 • 25 od 60,1 do 80 m2
 • 9 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 239 zł
 • powiat garwoliński
  4 239 zł
  Mazowieckie
  7 982 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 4 239 zł Ogółem
 • 4 239 zł
 • 4 121 zł do 40 m2
 • 4 121 zł
 • 3 954 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 954 zł
 • 4 655 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 655 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 942 zł
 • pow. garwoliński
  3 942 zł
  Województwo
  8 112 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 3 942 zł Ogółem
 • 3 942 zł
 • 3 809 zł do 40 m2
 • 3 809 zł
 • 3 886 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 886 zł
 • 4 235 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 235 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 71
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m227
  • od 40,1 do 60 m234
  • od 60,1 do 80 m29
  • od 80,1 m20
 • 27 do 40 m2
 • 34 od 40,1 do 60 m2
 • 9 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 36 570 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 336,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. garwoliński
  336,60
  Województwo
  440,20
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 90,70 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  90,70 m2
  woj. mazowieckie
  72,60 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 30,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  30,50 m2
  woj. mazowieckie
  32,00 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,13 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. garwoliński
  4,13
  woj. mazowieckie
  3,61
  Cały kraj
  3,82
 • 2,97 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,97
  Mazowieckie
  2,27
  Kraj
  2,55
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,72
  Województwo
  0,63
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 503 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 4,63 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  4,63
  woj. mazowieckie
  8,60
  Polska
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2 409 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,79 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat garwoliński
  4,79
  Województwo
  3,50
  Cała Polska
  3,77
 • 22,18 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  22,18
  Mazowieckie
  30,10
  Cały kraj
  21,77
 • 58 883 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 117,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • Tutaj
  117,1 m2
  Mazowieckie
  83,9 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 0,54 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat garwoliński
  0,54 m2
  Województwo
  0,72 m2
  Kraj
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 89,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  89,28%
  Mazowieckie
  96,09%
  Kraj
  96,97%
 • 83,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. garwoliński
  83,80%
  Mazowieckie
  93,90%
  Cała Polska
  94,01%
 • 80,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  80,77%
  Mazowieckie
  92,00%
  Kraj
  91,78%
 • 73,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  73,25%
  Mazowieckie
  87,29%
  Kraj
  83,08%
 • 40,17% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • pow. garwoliński
  40,17%
  Mazowieckie
  58,44%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat garwoliński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie garwolińskim na 1000 mieszkańców pracuje 170osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 55,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie garwolińskim wynosiło w 2020 roku 9,4% (9,1% wśród kobiet i 9,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie garwolińskim wynosiło 4 708,21 PLN, co odpowiada 85.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu garwolińskiego 14 426 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 7 031 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -7 395.

  40,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu garwolińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,5% w przemyśle i budownictwie, a 13,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 170 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  170,0
  Województwo
  313,0
  Kraj
  252,0
 • 9,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,1% Kobiety
 • 9,7% Mężczyźni
 • Powiat
  9,4%
  Województwo
  5,2%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie garwolińskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie garwolińskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie garwolińskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 708 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  4 708 PLN
  woj. mazowieckie
  6 582 PLN
  Cały kraj
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie garwolińskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 14 426 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 7 031 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -7 395 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,49 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 40,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 36,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 44,8% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,5% Przemysł i budownictwo
 • 20,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 33,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 0,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,3% Pozostałe
 • 29,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,3% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie garwolińskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 18 515 Pracujący ogółem
 • 10 237 Kobiety
 • 8 278 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie garwolińskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,6% W wieku produkcyjnym
 • 54,3% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,0% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 18,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 24,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat garwoliński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 67,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat garwoliński
  67,7
  woj. mazowieckie
  70,7
  Polska
  68,0
 • 31,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  31,6
  woj. mazowieckie
  37,7
  Cała Polska
  37,5
 • 87,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat garwoliński
  87,6
  Mazowieckie
  114,0
  Cały kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,4% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 67,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 61,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 35,6% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 38,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat garwoliński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie garwolińskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 450 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 923 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 646 nowych podmiotów, a 347 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (832) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (630) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (850) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (336) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2019 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie garwolińskim najwięcej (364) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (8 091) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (109) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 31,0% (2 619) podmiotów, a 67,7% (5 722) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie garwolińskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.2%) oraz Budownictwo (22.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 8 450 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 109 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 619 Przemysł i budownictwo
 • 5 722 Pozostała działalność
 • 646 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie garwolińskim w 2020 roku
 • 347 Podmioty wyrejestrowane w powiecie garwolińskim w 2020 roku
 • 6 923 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 091 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 8 091
 • 308 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 308
 • 45 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 45
 • 4 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 4
 • 2 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 2
 • 8 444 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 8 444
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 20 Spółdzielnie ogółem
 • 20
 • 297 Spółki handlowe ogółem
 • 297
 • 15  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 15
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 224  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 224
 • 13    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 13
 • 364 Spółki cywilne ogółem
 • 364
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 923 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 674 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 674
 • 1 546 Budownictwo
 • 1 546
 • 844 Przetwórstwo przemysłowe
 • 844
 • 540 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 540
 • 451 Transport i gospodarka magazynowa
 • 451
 • 395 Pozostała działalność
 • 395
 • 342 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 342
 • 238 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 238
 • 203 Informacja i komunikacja
 • 203
 • 161 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 161
 • 157 Edukacja
 • 157
 • 129 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 129
 • 90 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 90
 • 78 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 78
 • 46 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 46
 • 16 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 16
 • 12 Górnictwo i wydobywanie
 • 12
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat garwoliński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie garwolińskim stwierdzono 1 362 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,50 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie garwolińskim wynosi 83,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu garwolińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,32 (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu - 3,84 (wykrywalność 59%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,05 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,40 (71%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,27 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat garwoliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 362 Przestępstwa ogółem
 • 1 362
 • 906 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 906
 • 153 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 153
 • 223 Przestępstwa drogowe
 • 223
 • 29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 29
 • 418 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 418
 • 12,50 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat garwoliński
  12,50
  Mazowieckie
  20,31
  Polska
  19,96
 • 8,32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,32
  Województwo
  13,38
  Polska
  12,25
 • 1,40 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,40
  Województwo
  4,46
  Cały kraj
  5,17
 • 2,05 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat garwoliński
  2,05
  Województwo
  1,80
  Cały kraj
  1,73
 • 0,27 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,27
  Województwo
  0,31
  Cała Polska
  0,37
 • 3,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. garwoliński
  3,84
  woj. mazowieckie
  10,46
  Kraj
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat garwoliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  83%
  Województwo
  65%
  Polska
  73%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  80%
  Mazowieckie
  56%
  Cała Polska
  65%
 • 72% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  72%
  woj. mazowieckie
  73%
  Cała Polska
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat garwoliński
  98%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat garwoliński
  97%
  woj. mazowieckie
  85%
  Cała Polska
  87%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  59%
  woj. mazowieckie
  42%
  Polska
  54%

Powiat garwoliński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu garwolińskiego wyniosła w 2020 roku 138,4 mln złotych, co daje 1,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.7% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu garwolińskiego - 44.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (14.5%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (10.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,4 mln złotych, czyli 11,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu garwolińskiego wyniosła w 2020 roku 149,6 mln złotych, co daje 1,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 18.1% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (58.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (19.4%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (7%). W budżecie powiatu garwolińskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 229 złotych na mieszkańca (16,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,2 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie garwolińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu garwolińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat garwoliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu garwolińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  106,0 mln

  977(100%)

  113,5 mln

  1,0 tys(100%)

  102,2 mln

  941(100%)

  101,9 mln

  937(100%)

  122,0 mln

  1,1 tys(100%)

  126,0 mln

  1,2 tys(100%)

  128,4 mln

  1,2 tys(100%)

  138,4 mln

  1,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  52,6 mln

  485(49.6%)

  45,0 mln

  414(39.6%)

  48,1 mln

  442(47.1%)

  45,1 mln

  414(44.3%)

  44,7 mln

  410(36.6%)

  49,0 mln

  449(38.9%)

  55,2 mln

  507(43%)

  61,3 mln

  565(44.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,7 mln

  117(12%)

  13,9 mln

  128(12.2%)

  13,3 mln

  122(13%)

  10,7 mln

  98,1(10.5%)

  22,4 mln

  205(18.3%)

  22,1 mln

  203(17.6%)

  22,8 mln

  209(17.8%)

  20,1 mln

  185(14.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  10,9 mln

  101(10.3%)

  10,9 mln

  100(9.6%)

  10,5 mln

  96,7(10.3%)

  10,7 mln

  98,2(10.5%)

  11,4 mln

  105(9.4%)

  13,3 mln

  122(10.5%)

  14,5 mln

  133(11.3%)

  14,9 mln

  137(10.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,7 mln

  79,7(8.2%)

  8,8 mln

  81,3(7.8%)

  10,3 mln

  94,3(10%)

  13,8 mln

  127(13.6%)

  22,5 mln

  207(18.5%)

  16,9 mln

  155(13.4%)

  12,0 mln

  111(9.4%)

  11,2 mln

  104(8.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  35,3(3.6%)

  3,8 mln

  34,9(3.3%)

  4,1 mln

  38,2(4.1%)

  4,0 mln

  36,7(3.9%)

  4,6 mln

  42,0(3.8%)

  4,6 mln

  42,0(3.6%)

  5,0 mln

  46,3(3.9%)

  6,4 mln

  58,6(4.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,5 mln

  23,2(2.4%)

  2,7 mln

  24,6(2.4%)

  2,7 mln

  24,5(2.6%)

  2,6 mln

  24,2(2.6%)

  2,4 mln

  22,4(2%)

  2,8 mln

  26,0(2.3%)

  2,9 mln

  26,4(2.2%)

  3,3 mln

  30,2(2.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  6,5 mln

  60,1(6.2%)

  6,0 mln

  55,3(5.3%)

  5,8 mln

  53,3(5.7%)

  6,5 mln

  59,5(6.4%)

  2,0 mln

  18,0(1.6%)

  2,1 mln

  19,6(1.7%)

  2,1 mln

  19,6(1.7%)

  2,9 mln

  26,7(2.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,9 mln

  36,1(3.7%)

  4,3 mln

  39,2(3.8%)

  4,0 mln

  36,7(3.9%)

  3,4 mln

  31,6(3.4%)

  2,6 mln

  24,0(2.1%)

  3,1 mln

  28,6(2.5%)

  2,3 mln

  21,5(1.8%)

  2,6 mln

  23,6(1.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,1 mln

  10,2(1%)

  106,9 tys

  1,0(0.1%)

  112,7 tys

  1,0(0.1%)

  117,3 tys

  1,1(0.1%)

  123,5 tys

  1,1(0.1%)

  135,4 tys

  1,2(0.1%)

  451,1 tys

  4,1(0.4%)

  2,2 mln

  20,5(1.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  579,5 tys

  5,3(0.5%)

  809,6 tys

  7,5(0.7%)

  1,4 mln

  13,1(1.4%)

  1,7 mln

  15,2(1.6%)

  1,9 mln

  17,6(1.6%)

  1,9 mln

  17,6(1.5%)

  2,3 mln

  21,4(1.8%)

  2,1 mln

  19,4(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,1 mln

  10,5(1.1%)

  914,0 tys

  8,4(0.8%)

  642,3 tys

  5,9(0.6%)

  571,3 tys

  5,2(0.6%)

  668,5 tys

  6,1(0.5%)

  637,0 tys

  5,8(0.5%)

  935,2 tys

  8,6(0.7%)

  774,0 tys

  7,1(0.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  591,7 tys

  5,5(0.6%)

  15,5 mln

  143(13.7%)

  317,8 tys

  2,9(0.3%)

  1,1 mln

  10,0(1.1%)

  165,6 tys

  1,5(0.1%)

  137,7 tys

  1,3(0.1%)

  176,9 tys

  1,6(0.1%)

  648,6 tys

  6,0(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  208,4 tys

  1,9(0.2%)

  199,5 tys

  1,8(0.2%)

  204,4 tys

  1,9(0.2%)

  500,6 tys

  4,6(0.5%)

  520,4 tys

  4,8(0.4%)

  543,3 tys

  5,0(0.4%)

  645,8 tys

  5,9(0.5%)

  615,7 tys

  5,7(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  529,4 tys

  4,9(0.5%)

  517,3 tys

  4,8(0.5%)

  579,7 tys

  5,3(0.6%)

  552,2 tys

  5,1(0.5%)

  775,3 tys

  7,1(0.6%)

  570,9 tys

  5,2(0.5%)

  595,4 tys

  5,5(0.5%)

  609,1 tys

  5,6(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  244,6 tys

  2,2(0.2%)

  244,4 tys

  2,2(0.2%)

  249,8 tys

  2,3(0.2%)

  264,0 tys

  2,4(0.2%)

  264,0 tys

  2,4(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  68,7 tys

  0,6(0.1%)

  27,0 tys

  0,2(0%)

  119,1 tys

  1,1(0.1%)

  45,7 tys

  0,4(0%)

  37,0 tys

  0,3(0%)

  5,3 tys

  0,0(0%)

  108,3 tys

  1,0(0.1%)

  96,1 tys

  0,9(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,9 tys

  0,4(0%)

  51,9 tys

  0,5(0%)

  65,7 tys

  0,6(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  67,0 tys

  0,6(0.1%)

  31,1 tys

  0,3(0%)

  29,5 tys

  0,3(0%)

  124,8 tys

  1,1(0.1%)

  3,0 tys

  0,0(0%)

  1,0 tys

  0,0(0%)

  54,0 tys

  0,5(0%)

  42,1 tys

  0,4(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  315,9 tys

  2,9(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  103,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  179,8 tys

  1,7(0.2%)

  440,0 tys

  4,0(0.4%)

  2,7 mln

  24,9(2.2%)

  1,0 mln

  9,2(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie garwolińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu garwolińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat garwoliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu garwolińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  100,6 mln

  926(100%)

  118,6 mln

  1,1 tys(100%)

  104,3 mln

  960(100%)

  100,8 mln

  927(100%)

  118,4 mln

  1,1 tys(100%)

  117,7 mln

  1,1 tys(100%)

  126,6 mln

  1,2 tys(100%)

  149,6 mln

  1,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  59,2 mln

  545(58.9%)

  58,3 mln

  536(49.1%)

  59,7 mln

  549(57.2%)

  59,1 mln

  543(58.7%)

  60,0 mln

  550(50.7%)

  61,1 mln

  561(52%)

  71,2 mln

  653(56.2%)

  87,4 mln

  804(58.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  17,6 mln

  162(17.5%)

  18,7 mln

  172(15.8%)

  19,9 mln

  183(19.1%)

  21,3 mln

  195(21.1%)

  23,4 mln

  214(19.7%)

  26,2 mln

  241(22.3%)

  29,2 mln

  268(23%)

  29,0 mln

  267(19.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,3 mln

  30,3(3.3%)

  3,3 mln

  30,1(2.8%)

  4,7 mln

  42,8(4.5%)

  2,3 mln

  21,1(2.3%)

  11,9 mln

  109(10.1%)

  9,5 mln

  86,9(8%)

  8,8 mln

  80,9(7%)

  10,5 mln

  96,7(7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,8 mln

  35,2(3.8%)

  3,8 mln

  34,8(3.2%)

  3,9 mln

  36,1(3.8%)

  4,0 mln

  36,5(3.9%)

  4,6 mln

  42,1(3.9%)

  4,6 mln

  41,9(3.9%)

  4,9 mln

  45,4(3.9%)

  5,5 mln

  50,9(3.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,6 mln

  14,4(1.6%)

  22,1 mln

  204(18.7%)

  1,7 mln

  15,9(1.7%)

  2,7 mln

  24,7(2.7%)

  7,6 mln

  70,1(6.5%)

  5,2 mln

  48,1(4.5%)

  1,0 mln

  9,4(0.8%)

  3,4 mln

  31,5(2.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,9 mln

  36,1(3.9%)

  4,2 mln

  38,3(3.5%)

  3,9 mln

  35,8(3.7%)

  3,4 mln

  31,6(3.4%)

  2,4 mln

  21,7(2%)

  2,5 mln

  22,7(2.1%)

  2,3 mln

  21,5(1.8%)

  2,4 mln

  22,2(1.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  24,5(2.6%)

  3,0 mln

  27,3(2.5%)

  2,7 mln

  25,0(2.6%)

  3,6 mln

  33,2(3.6%)

  1,4 mln

  13,0(1.2%)

  1,5 mln

  13,8(1.3%)

  1,4 mln

  12,8(1.1%)

  2,2 mln

  20,1(1.5%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,4 mln

  13,0(1.4%)

  1,6 mln

  14,3(1.3%)

  1,6 mln

  14,5(1.5%)

  1,7 mln

  15,6(1.7%)

  1,7 mln

  15,9(1.5%)

  1,7 mln

  15,6(1.4%)

  1,9 mln

  17,3(1.5%)

  2,0 mln

  18,0(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,4 mln

  49,6(5.4%)

  1,7 mln

  15,5(1.4%)

  4,5 mln

  41,0(4.3%)

  807,6 tys

  7,4(0.8%)

  1,3 mln

  12,1(1.1%)

  1,7 mln

  16,0(1.5%)

  2,0 mln

  18,4(1.6%)

  1,6 mln

  15,1(1.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 mln

  9,7(0.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,0 mln

  9,5(1%)

  1,2 mln

  10,9(1%)

  1,1 mln

  10,2(1.1%)

  1,0 mln

  9,5(1%)

  779,5 tys

  7,2(0.7%)

  786,8 tys

  7,2(0.7%)

  630,5 tys

  5,8(0.5%)

  954,1 tys

  8,8(0.6%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  244,6 tys

  2,2(0.2%)

  244,4 tys

  2,2(0.2%)

  249,8 tys

  2,3(0.2%)

  264,0 tys

  2,4(0.2%)

  264,0 tys

  2,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  268,5 tys

  2,5(0.3%)

  244,8 tys

  2,3(0.2%)

  241,5 tys

  2,2(0.2%)

  236,4 tys

  2,2(0.2%)

  399,2 tys

  3,7(0.3%)

  263,8 tys

  2,4(0.2%)

  264,1 tys

  2,4(0.2%)

  262,5 tys

  2,4(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  290,3 tys

  2,7(0.3%)

  371,4 tys

  3,4(0.3%)

  231,2 tys

  2,1(0.2%)

  141,4 tys

  1,3(0.1%)

  339,1 tys

  3,1(0.3%)

  134,7 tys

  1,2(0.1%)

  225,0 tys

  2,1(0.2%)

  218,9 tys

  2,0(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  67,2 tys

  0,6(0.1%)

  95,4 tys

  0,9(0.1%)

  156,2 tys

  1,4(0.1%)

  101,5 tys

  0,9(0.1%)

  127,3 tys

  1,2(0.1%)

  107,5 tys

  1,0(0.1%)

  76,5 tys

  0,7(0.1%)

  76,7 tys

  0,7(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,9 tys

  0,4(0%)

  51,9 tys

  0,5(0%)

  65,7 tys

  0,6(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  64,0 tys

  0,6(0.1%)

  29,5 tys

  0,3(0%)

  26,6 tys

  0,2(0%)

  122,0 tys

  1,1(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,0(0%)

  54,0 tys

  0,5(0%)

  53,2 tys

  0,5(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  69,2

  0,0(0%)

  43,7 tys

  0,4(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  38,4

  0,0(0%)

  210

  0,0(0%)

  59,3

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  18,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  60,8 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  10,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  103,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  43,7 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  126,5 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat garwoliński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 28 600 mieszkańców powiatu garwolińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 14 027 kobiet oraz 14 573 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 17,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,3% mieszkańców powiatu garwolińskiego, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 23,6% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu garwolińskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie garwolińskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,9%) oraz zasadnicze zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,7%) oraz podstawowe ukończone (23,2%).

  W roku 2018 w powiecie garwolińskim mieściło się 27 przedszkoli, w których do 143 oddziałów uczęszczało 3 241 dzieci (1 601 dziewczynek oraz 1 640 chłopców). Dostępnych było 3 447 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie garwolińskim mieściło się 18 przedszkoli, w których do 72 oddziałów uczęszczało 1 733 dzieci (858 dziewczynek oraz 875 chłopców). Dostępne były 1 623 miejsca.

  19,1% mieszkańców powiatu garwolińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,9% wśród dziewczynek i 19,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 847 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,13 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 67 szkół podstawowych, w których w 652 oddziałach uczyło się 9 973 uczniów (4 818 kobiet oraz 5 155 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie garwolińskim placówkę miały 72 szkoły podstawowe, w których w 510 oddziałach uczyło się 7 861 uczniów (3 888 kobiet oraz 3 973 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,3% ludności (27,2% wśród dziewczynek i 27,4% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 97,00.

  W powiecie garwolińskim znajduje się 10 licea ogólnokształcące, w których w 63 oddziałach uczyło się 1 709 uczniów (1 118 kobiet oraz 591 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 595 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie garwolińskim placówkę miałp 12 licea ogólnokształcące, w których w 71 oddziałach uczyło się 2 163 uczniów (1 277 kobiet oraz 886 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 699 absolwentów.

  W powiecie garwolińskim znajdują się 4 Technika, w których w 77 oddziałach uczyło się 2 091 uczniów (816 kobiet oraz 1 275 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 462 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie garwolińskim placówkę miało 19 Technik, w których w 95 oddziałach uczyło się 2 438 uczniów (1 039 kobiet oraz 1 399 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 515 absolwentów.

  W powiecie garwolińskim znajduje się 8 Branżowych szkół I stopnia, w których w 19 oddziałach uczyło się 371 uczniów (90 kobiet oraz 281 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,7% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,1 uczniów. 19,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 27,2 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,8% mieszkańców powiatu garwolińskiego w wieku potencjalnej nauki (28,2% kobiet i 27,4% mężczyzn).

 • 12,3% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  12,3%
  Województwo
  24,4%
  Cały kraj
  17,9%
 • 15,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 30,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. garwoliński
  30,6%
  Województwo
  34,8%
  Kraj
  33,3%
 • 33,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  1,9%
  woj. mazowieckie
  3,0%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat garwoliński
  11,1%
  Mazowieckie
  14,4%
  Polska
  12,4%
 • 13,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  17,5%
  Mazowieckie
  17,4%
  Polska
  18,1%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. garwoliński
  25,3%
  woj. mazowieckie
  17,3%
  Polska
  22,9%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. garwoliński
  6,4%
  woj. mazowieckie
  4,7%
  Polska
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 23,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. garwoliński
  23,6%
  Mazowieckie
  17,4%
  Polska
  19,3%
 • 23,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,8%
  woj. mazowieckie
  1,4%
  Cała Polska
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 847 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. garwoliński
  847,0
  Mazowieckie
  935,0
  Kraj
  873,0
 • 1,13 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat garwoliński
  1,13
  Województwo
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 27Przedszkola
 • 46 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 143 Oddziały
 • 82 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 447 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat garwoliński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 241 Dzieci
 • 1 601 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 640 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,4%
  50,6%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 63 2 lata i mniej
 • 63
 • 793 3 lata
 • 793
 • 944 4 lata
 • 944
 • 857 5 lata
 • 857
 • 568 6 lat
 • 568
 • 16 7 lat i więcej
 • 16
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 33 2 lata i mniej
 • 33
 • 396 3 lata
 • 396
 • 461 4 lata
 • 461
 • 432 5 lata
 • 432
 • 271 6 lat
 • 271
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 30 2 lata i mniej
 • 30
 • 397 3 lata
 • 397
 • 483 4 lata
 • 483
 • 425 5 lata
 • 425
 • 297 6 lat
 • 297
 • 8 7 lat i więcej
 • 8
 • 1 368 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 245,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 244,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 89,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 87,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2Punkty przedszkolne
 • 5 Oddziały
 • 34 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat garwoliński) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30 Dzieci
 • 13 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 17 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 43,3%
  56,7%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 8 3 lata
 • 8
 • 9 4 lata
 • 9
 • 8 5 lata
 • 8
 • 2 6 lat
 • 2
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 3 3 lata
 • 3
 • 5 4 lata
 • 5
 • 3 5 lata
 • 3
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 5 3 lata
 • 5
 • 4 4 lata
 • 4
 • 5 5 lata
 • 5
 • 2 6 lat
 • 2
 •  
 • 5,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat garwoliński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 60Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 635 Oddziały
 • 9 886 Uczniowie
 • 4 793 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 093 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,5%
  51,5%
 • 1 273 Uczniowie w 1 klasie
 • 609 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 664 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 190 Absolwenci 2016
 • 597 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 593 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 7Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17 Oddziały
 • 87 Uczniowie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie)
 • 62 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 28,7%
  71,3%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 15 Absolwenci 2016
 • 5 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 10 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 15,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat garwoliński
  15,3
  Województwo
  17,6
  Kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,3
 • 15,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,3
 • 15,6 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15,6
 • 5,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5,1
 •  
 • 842,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 706,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 136,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 32,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2 518 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki822
  • francuski142
  • angielski126
  • inny1 428
 • 822 niemiecki
 • 142 francuski
 • 126 angielski
 • 1 428 inny
 • 115 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 66 angielski
 • 49 rosyjski
 •  
 • 97,00 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. garwoliński
  97,00
  Województwo
  98,96
  Cały kraj
  95,46
 • 96,23 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  96,23
  Mazowieckie
  97,33
  Cała Polska
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat garwoliński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat garwoliński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat garwoliński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 55 Oddziały
 • 1 521 Uczniowie
 • 1 027 Kobiety
  (uczniowie)
 • 494 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 67,5%
  32,5%
 • 507 Uczniowie w 1 klasie
 • 352 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 155 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 506 Absolwenci
 • 347 Kobiety
  (absolwenci)
 • 159 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 8 Oddziały
 • 188 Uczniowie
 • 91 Kobiety
  (uczniowie)
 • 97 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 89 Absolwenci
 • 37 Kobiety
  (absolwenci)
 • 52 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  27,1
  Mazowieckie
  26,1
  Cała Polska
  26,2
 •  
 • 110,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 81,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 5,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat garwoliński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 77 Oddziały
 • 2 091 Uczniowie
 • 816 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 275 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,0%
  61,0%
 • 537 Uczniowie w 1 klasie
 • 212 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 325 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 462 Absolwenci
 • 179 Kobiety
  (absolwenci)
 • 283 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Powiat
  27,2
  woj. mazowieckie
  23,2
  Polska
  23,8
 •  
 • 167,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 115,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 52,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat garwoliński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 15 Oddziały
 • 331 Uczniowie
 • 89 Kobiety
  (uczniowie)
 • 242 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 26,9%
  73,1%
 • 176 Uczniowie w 1 klasie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 138 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 40 Uczniowie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie)
 • 39 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 2,5%
  97,5%
 • 22 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 19,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  19,5
  Mazowieckie
  18,4
  Kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 19,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 19,5
 • 22,1 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 22,1
 • 10,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 10,0
 •  
 •  
 • 7 118 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Obowiązkowo uczący się języka obcego
  • angielski3 956
  • niemiecki1 488
  • rosyjski1 464
  • francuski120
  • włoski58
 • 3 956 angielski
 • 1 488 niemiecki
 • 1 464 rosyjski
 • 120 francuski
 • 58 włoski
 • 32 hiszpański
 • 595 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki139
  • francuski53
  • inny403
 • 139 niemiecki
 • 53 francuski
 • 403 inny
 • 76 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 40 angielski
 • 36 rosyjski
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat garwoliński) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 2Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 4 Oddziały
 • 90 Uczniowie
 • 62 Kobiety
  (uczniowie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 68,9%
  31,1%
 • 26 Absolwenci
 • 20 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 22,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Tutaj
  22,5
  woj. mazowieckie
  21,1
  Cała Polska
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 22,5 Szkoły policealne ogółem
 • 22,5
 • 22,5 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 22,5
 •  
 • 6,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 5,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 19,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 27,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat garwoliński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat garwoliński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat garwoliński, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat garwoliński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie garwolińskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie garwolińskim znajdowało się 6 hoteli (1 ★★★★, 2 ★★★, 1 ★★, 1 , 1 w trakcie kategoryzacji), 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 6 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 10 (liczba sal: 18, liczba miejsc: 1 050)
  • z nagłośnieniem: 7
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 8
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 12


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie garwolińskim: 15 (publiczne: 15, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 9, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie garwolińskim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 330 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 479 (uczestnicy: 38 267)
  • seanse filmowe: 34 (uczestnicy: 2 891)
  • wystawy: 19 (uczestnicy: 2 900)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 13 (uczestnicy: 3 290)
  • koncerty: 36 (uczestnicy: 11 460)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 56 (uczestnicy: 2 452)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 29 (uczestnicy: 2 412)
  • konkursy: 35 (uczestnicy: 1 968)
  • pokazy teatralne: 42 (uczestnicy: 6 463)
  • konferencje: 8 (uczestnicy: 420)
  • interdyscyplinarne: 12 (uczestnicy: 1 209)
  • warsztaty: 193 (uczestnicy: 2 402)
  • inne: 2 (uczestnicy: 400)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 61 (członkowie: 1 556)
  • plastyczne/techniczne: 16 (członkowie: 214)
  • taneczne: 4 (członkowie: 70)
  • muzyczne: 8 (członkowie: 109)
  • teatralne: 7 (członkowie: 113)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 2 (członkowie: 63)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 6 (członkowie: 460)
  • koło gospodyń wiejskich: 15 (członkowie: 493)
  • inne: 3 (członkowie: 34)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 69)
  • plastyczne: 1 (absolwenci: 30)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 15)
  • wiedzy praktycznej: 2 (absolwenci: 24)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 6
  • muzyczne: 5
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 2
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 23 (członkowie: 531)
  • teatralne: 6 (członkowie: 97)
  • muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie: 176)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 84)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 36)
  • taneczne: 3 (członkowie: 85)
  • inne: 2 (członkowie: 53)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie garwolińskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 300 miejscami na widowni. Odbyło się 638 seansów, na które przyszło 31 193 widzów, w tym 238 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 20 562 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie garwolińskim działało 27 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 401 694 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 49 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 14 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 3 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 28 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 365 880 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 179
  • dostępne dla czytelników: 96
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 96
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 22
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 18
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 24
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 10


 • Biblioteki naukowe w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie garwolińskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 43 272 wolumeny w tym ziobry specjalne: 1 036. Odnotowano 1 665 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 31 881 wolumenów. Odnotowano 2 767 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie garwolińskim działało 46 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 956 członków. Zarejestrowano 3 198 ćwiczących (mężczyźni: 2 323, kobiety: 875, chłopcy do lat 18: 1 688, dziewczęta do lat 18: 746). Aktywnych było 120 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (61), instruktora sportowego (37) oraz inne osoby (39).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie garwolińskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat garwoliński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat garwoliński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 89 wypadków drogowych w powiecie garwolińskim odnotowano 9 ofiar śmiertelnych oraz 104 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 81,9 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 8,3 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 8,5 ofiar śmiertelnych (więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 98,3 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie garwolińskim zarejestrowanych było 105 792 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 76 350 samochodów osobowych (702,8 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla całej Polski), 10 150 samochodów ciężarowych (101,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju), 450 autobusów (4,1 - więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 855 ciągników siodłowych (7,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 850 motocykli (53,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 20,0 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 20,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,9 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,5 lat.


  W 2020 roku w powiecie garwolińskim znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 20 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 20 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie garwolińskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 89 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 9 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 104 Ranni
  (rok 2020)
 • 1 Lekko ranni
 • 103 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie garwolińskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 81,93 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. garwoliński
  81,9
  woj. mazowieckie
  54,6
  Cała Polska
  61,5
 • 8,28 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Tutaj
  8,3
  Mazowieckie
  7,7
  Cały kraj
  6,5
 • 95,73 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  95,7
  woj. mazowieckie
  60,7
  Kraj
  69,2
 • 8,51 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  8,5
  Mazowieckie
  8,0
  Cały kraj
  7,6
 • 98,31 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Tutaj
  98,3
  Województwo
  62,9
  Polska
  80,2
 • 10,11 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Tutaj
  10,1
  Mazowieckie
  14,2
  Kraj
  10,6
 • 116,85 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  116,9
  Województwo
  111,3
  Kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 105 792 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie garwolińskim w 2020 roku
 • 76 350 Samochody osobowe
 • 10 150 Samochody ciężarowe
 • 28 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 450 Autobusy
 • 874 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 856 Ciągniki samochodowe
 • 855   Ciągniki siodłowe
 • 11 262 Ciągniki rolnicze
 • 5 850 Motocykle
 • 1 940   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 073 Motorowery
 • 76 350Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie garwolińskim
 • Samochody osobowe w powiecie garwolińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 702,8 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  702,8
  woj. mazowieckie
  729,5
  Kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg12 729
  • 1400-1649 kg20 775
  • 1650-1899 kg19 519
  • 1900 kg i więcej23 327
 • 12 729 do 1399 kg
 • 20 775 1400-1649 kg
 • 19 519 1650-1899 kg
 • 23 327 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 22 827 do 1399 cm3
 • 22 827
 • 45 772 1400-1999 cm3
 • 45 772
 • 7 751 2000 i więcej cm3
 • 7 751
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie garwolińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna31 625
  • olej napędowy23 615
  • gaz (LPG)20 253
  • pozostałe857
 • 31 625 benzyna
 • 23 615 olej napędowy
 • 20 253 gaz (LPG)
 • 857 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 361 do 1 roku
 • 361
 • 360 2 lata
 • 360
 • 548 3 lata
 • 548
 • 1 470 4-5 lat
 • 1 470
 • 1 972 6-7 lat
 • 1 972
 • 3 034 8-9 lat
 • 3 034
 • 4 048 10-11 lat
 • 4 048
 • 13 461 12-15 lat
 • 13 461
 • 18 095 16-20 lat
 • 18 095
 • 14 090 21-25 lat
 • 14 090
 • 8 424 26-30 lat
 • 8 424
 • 10 487 31 lat i więcej
 • 10 487
 • 20,0 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie garwolińskim
 • Tutaj
  20,0 lat
  woj. mazowieckie
  17,2 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 10 150Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie garwolińskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie garwolińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 101,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. garwoliński
  101,3
  Mazowieckie
  134,0
  Kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 694 do 999 kg
 • 4 694
 • 3 279 1000-1499 kg
 • 3 279
 • 828 1500-2999 kg
 • 828
 • 67 3000-3499 kg
 • 67
 • 139 3500-4999 kg
 • 139
 • 423 5000-6999 kg
 • 423
 • 256 7000-9999 kg
 • 256
 • 305 10000-14999 kg
 • 305
 • 159 15000 kg i więcej
 • 159
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 652
  • olej napędowy6 884
  • gaz (LPG)715
  • pozostałe899
 • 1 652 benzyna
 • 6 884 olej napędowy
 • 715 gaz (LPG)
 • 899 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 65 do 1 roku
 • 65
 • 77 2 lata
 • 77
 • 77 3 lata
 • 77
 • 262 4-5 lat
 • 262
 • 370 6-7 lat
 • 370
 • 442 8-9 lat
 • 442
 • 642 10-11 lat
 • 642
 • 1 485 12-15 lat
 • 1 485
 • 2 029 16-20 lat
 • 2 029
 • 1 730 21-25 lat
 • 1 730
 • 904 26-30 lat
 • 904
 • 2 067 31 lat i więcej
 • 2 067
 • 20,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie garwolińskim
 • Powiat
  20,5 lat
  Mazowieckie
  18,2 lat
  Cała Polska
  19,4 lat
 • 450Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie garwolińskim
 • Autobusy w powiecie garwolińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,1 Autobusy na 1000 ludności
 • pow. garwoliński
  4,1
  woj. mazowieckie
  3,8
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7
  • olej napędowy367
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe73
 • 7 benzyna
 • 367 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 73 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 5 do 1 roku
 • 5
 • 3 2 lata
 • 3
 • 5 3 lata
 • 5
 • 7 4-5 lat
 • 7
 • 6 6-7 lat
 • 6
 • 8 8-9 lat
 • 8
 • 14 10-11 lat
 • 14
 • 54 12-15 lat
 • 54
 • 88 16-20 lat
 • 88
 • 69 21-25 lat
 • 69
 • 50 26-30 lat
 • 50
 • 141 31 lat i więcej
 • 141
 • 23,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie garwolińskim
 • pow. garwoliński
  23,4 lat
  woj. mazowieckie
  19,4 lat
  Polska
  21,6 lat
 • 855Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie garwolińskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie garwolińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 7,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  7,9
  woj. mazowieckie
  21,5
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna3
  • olej napędowy725
  • gaz (LPG)8
  • pozostałe119
 • 3 benzyna
 • 725 olej napędowy
 • 8 gaz (LPG)
 • 119 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 9 do 1 roku
 • 9
 • 3 2 lata
 • 3
 • 15 3 lata
 • 15
 • 45 4-5 lat
 • 45
 • 57 6-7 lat
 • 57
 • 120 8-9 lat
 • 120
 • 50 10-11 lat
 • 50
 • 192 12-15 lat
 • 192
 • 128 16-20 lat
 • 128
 • 111 21-25 lat
 • 111
 • 58 26-30 lat
 • 58
 • 67 31 lat i więcej
 • 67
 • 15,9 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie garwolińskim
 • Powiat
  15,9 lat
  Województwo
  10,0 lat
  Cała Polska
  12,6 lat
 • 5 850Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie garwolińskim
 • Motocykle w powiecie garwolińskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 53,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  53,9
  Województwo
  40,6
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 47 do 1 roku
 • 47
 • 47 2 lata
 • 47
 • 50 3 lata
 • 50
 • 206 4-5 lat
 • 206
 • 152 6-7 lat
 • 152
 • 176 8-9 lat
 • 176
 • 209 10-11 lat
 • 209
 • 653 12-15 lat
 • 653
 • 714 16-20 lat
 • 714
 • 572 21-25 lat
 • 572
 • 432 26-30 lat
 • 432
 • 2 592 31 lat i więcej
 • 2 592
 • 24,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie garwolińskim
 • pow. garwoliński
  24,5 lat
  woj. mazowieckie
  21,8 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie garwolińskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 63,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat garwoliński
  63,0 km
  woj. mazowieckie
  721,6 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 0,8 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. garwoliński
  0,8 km
  woj. mazowieckie
  4,7 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • 20 Liczba licencji na taksówki
 • 20 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami