Powiat garwoliński w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat garwoliński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 108 981 Liczba mieszkańców
 • 1 285 km2 Powierzchnia
 • 85 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 27,3% Stopa urbanizacji
 • Marek Chciałowski Starosta
 • ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin Adres starostwa powiatowego
 • WG Tablice rejestracyjne
Powiat garwoliński na mapie
Identyfikatory
 • 1403 TERYT (TERC)
Herb powiatu garwolińskiego
powiat garwoliński herb
Flaga powiatu garwolińskiego
powiat garwoliński flaga

powiat garwoliński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie
25 682 22 88
25 682 42 26
ul.Targowa 2a
08-400 Garwolin
Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie
25 684 02 00
25 684 02 01
ul.Stacyjna 23
08-400 Garwolin
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Garwolinie
25 684 35 88
25 684 35 88
ul.Sportowa 5
08-400 Garwolin
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie
25 684 35 95
25 684 35 95
ul. Kard. Wyszyńskiego 13
08-400 Garwolin
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Garwolinie
25 684 34 45
25 684 34 45
ul.Wyszyńskiego 13
08-400 Garwolin
Starostwo Powiatowe w Garwolinie
(25) 684-30-10
(25) 684-30-10
ul. Staszica
08-400 Garwolin

Powiat garwoliński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat garwoliński ma 108 981 mieszkańców, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 2,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu garwolińskiego w 2050 roku wynosi 103 643, z czego 52 002 to kobiety, a 51 641 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu garwolińskiego zawarli w 2017 roku 656 małżeństw, co odpowiada 6,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 0,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  30,9% mieszkańców powiatu garwolińskiego jest stanu wolnego, 56,6% żyje w małżeństwie, 2,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat garwoliński ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 408. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 3,75 na 1000 mieszkańców powiatu garwolińskiego. W 2017 roku urodziło się 1 478 dzieci, w tym 48,7% dziewczynek i 51,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 456 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,38 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 47,1% zgonów w powiecie garwolińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,1% zgonów w powiecie garwolińskim były nowotwory, a 5,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu garwolińskiego przypada 10.01 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 849 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 040 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu garwolińskiego -191. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 4 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  60,9% mieszkańców powiatu garwolińskiego jest w wieku produkcyjnym, 21,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu garwolińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 108 981 Liczba mieszkańców
 • 54 830 Kobiety
 • 54 151 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie garwolińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie garwolińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie garwolińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu garwolińskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 103 643 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 52 002 Kobiety
 • 51 641 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie garwolińskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie garwolińskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie garwolińskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu garwolińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 38,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. garwoliński
  38,9 lat
  Mazowieckie
  41,2 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 40,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat garwoliński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu garwolińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat garwoliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat garwoliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat garwoliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,9% Kawalerowie/Panny
 • pow. garwoliński
  30,9%
  woj. mazowieckie
  28,4%
  Polska
  28,8%
 • 24,5% Kobiety
  (Panny)
 • 37,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,6% Żonaci/Zamężne
 • powiat garwoliński
  56,6%
  Województwo
  55,4%
  Polska
  55,8%
 • 55,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,0%
  Mazowieckie
  9,9%
  Cała Polska
  9,6%
 • 16,9% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,2% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. garwoliński
  2,2%
  woj. mazowieckie
  5,8%
  Cały kraj
  5,0%
 • 2,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 1,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • pow. garwoliński
  0,3%
  Mazowieckie
  0,5%
  Kraj
  0,8%
 • 0,3% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie garwolińskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat garwoliński
  6,0
  Województwo
  5,1
  Polska
  5,0
 • 0,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  0,9
  woj. mazowieckie
  1,7
  Cały kraj
  1,7
 • 656 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie garwolińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 408 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 234 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 174 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 3,75 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. garwoliński
  3,8
  Województwo
  0,9
  Cały kraj
  -0,0
 • 4,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 3,4 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie garwolińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie garwolińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie garwolińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie garwolińskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 478 Urodzenia żywe
 • 720 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 758 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,7%
  51,3%
 • 13,6 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat garwoliński
  13,6
  woj. mazowieckie
  11,5
  Cała Polska
  10,5
 • 57,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. garwoliński
  57,2
  Mazowieckie
  48,2
  Cała Polska
  44,2
 • 7.13 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.13
 • 50.1 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 50.1
 • 140.88 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 140.88
 • 114.24 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 114.24
 • 50.22 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 50.22
 • 10.76 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10.76
 • 0.63 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.63
 • 3 456 g Średnia waga noworodków
 • 3 383 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 526 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat garwoliński
  3 456 g
  Mazowieckie
  3 405 g
  Cały kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 33 Waga 4500g - 4999g
 • 33
 • 161 Waga 4000g - 4499g
 • 161
 • 549 Waga 3500g - 3999g
 • 549
 • 497 Waga 3000g - 3499g
 • 497
 • 163 Waga 2500g - 2999g
 • 163
 • 49 Waga 2000g - 2499g
 • 49
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,86 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat garwoliński
  1,86
  Mazowieckie
  1,57
  Polska
  1,45
 • 0,91 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,91
  woj. mazowieckie
  0,76
  Polska
  0,71
 • 1,38 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat garwoliński
  1,38
  Województwo
  1,08
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie garwolińskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 1 089 Zgony
 • 528 Kobiety
  (Zgony)
 • 561 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 48,5%
  51,5%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 2 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10,0 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  10,0
  Mazowieckie
  10,2
  Cały kraj
  10,1
 • 79,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  79,7
  Województwo
  92,1
  Kraj
  101,5
 • 1,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat garwoliński
  1,5
  Mazowieckie
  3,3
  Polska
  4,0
 • 2,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. garwoliński
  2,7
  Województwo
  3,1
  Cały kraj
  3,2
 • 1,4 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  1,4
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie garwolińskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. garwoliński
  50,1%
  Mazowieckie
  45,4%
  Cały kraj
  45,7%
 • 20,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. garwoliński
  20,6%
  woj. mazowieckie
  26,7%
  Polska
  26,7%
 • 8,6% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat garwoliński
  8,6%
  Województwo
  8,5%
  Polska
  6,1%
 • 1,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  1,3
  Kraj
  5,9
 • 74,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  74,2
  Cała Polska
  74,3
 • 197,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  197,9
  Mazowieckie
  275,0
  Cały kraj
  274,3
 • 264,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  264,5
  Cała Polska
  261,6
 • 481,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 504,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 458,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. garwoliński
  481,4
  Województwo
  467,3
  Polska
  469,0
 • 78,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 35,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 118,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. garwoliński
  78,0
  Mazowieckie
  92,2
  Cała Polska
  87,7
 • 21,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. garwoliński
  21,9
  woj. mazowieckie
  35,2
  Cały kraj
  31,8
 • 3,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. garwoliński
  3,7
  woj. mazowieckie
  7,6
  Cała Polska
  8,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,4%
  Mazowieckie
  0,8%
  Cała Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 849 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 448 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 401 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 040 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 590 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 450 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Wymeldowania za granicę
 • 3 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -190 Saldo migracji
 • -144 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -46 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -191 Saldo migracji wewnętrznych
 • -142 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -49 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie garwolińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 17,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 18,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,5% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,7% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat garwoliński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat garwoliński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie garwolińskim oddano do użytku 426 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,91 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie garwolińskim to 34 836 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 320 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 76,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 23,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie garwolińskim to 5,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie garwolińskim to 118,80 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 88,67% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 82,98% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 79,79% mieszkań posiada łazienkę, 71,89% korzysta z centralnego ogrzewania, a 35,70% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 34 836 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 320,10 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat garwoliński
  320,10
  Mazowieckie
  415,20
  Cały kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 89,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  89,50 m2
  Mazowieckie
  72,00 m2
  Cały kraj
  73,80 m2
 • 28,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  28,60 m2
  Mazowieckie
  29,90 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,10 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. garwoliński
  4,10
  Mazowieckie
  3,63
  Kraj
  3,82
 • 3,12 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  3,12
  Mazowieckie
  2,41
  Cały kraj
  2,69
 • 0,76 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • pow. garwoliński
  0,76
  Województwo
  0,66
  Polska
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 426 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 3,91 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  3,91
  woj. mazowieckie
  6,92
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 304 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 2 128 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat garwoliński
  5,00
  woj. mazowieckie
  3,55
  Cała Polska
  3,91
 • 19,53 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. garwoliński
  19,53
  Mazowieckie
  24,57
  Cała Polska
  18,14
 • 50 605 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 118,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. garwoliński
  118,8 m2
  Województwo
  84,7 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,46 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,46 m2
  woj. mazowieckie
  0,59 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 88,67% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. garwoliński
  88,67%
  woj. mazowieckie
  95,77%
  Cały kraj
  96,79%
 • 82,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • pow. garwoliński
  82,98%
  woj. mazowieckie
  93,42%
  Kraj
  93,66%
 • 79,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. garwoliński
  79,79%
  Województwo
  91,38%
  Polska
  91,31%
 • 71,89% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat garwoliński
  71,89%
  Mazowieckie
  86,29%
  Kraj
  82,12%
 • 35,70% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat garwoliński
  35,70%
  Mazowieckie
  57,68%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat garwoliński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie garwolińskim na 1000 mieszkańców pracuje 171 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 55,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,6% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie garwolińskim wynosiło w 2017 roku 10,0% (9,2% wśród kobiet i 10,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie garwolińskim wynosiło 3 893,41 PLN, co odpowiada 86.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu garwolińskiego 14 426 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 7 031 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -7 395.

  42,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu garwolińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,1% w przemyśle i budownictwie, a 12,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 171 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. garwoliński
  171,0
  Województwo
  305,0
  Polska
  247,0
 • 10,0% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,2% Kobiety
 • 10,6% Mężczyźni
 • pow. garwoliński
  10,0%
  Województwo
  5,6%
  Kraj
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie garwolińskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie garwolińskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie garwolińskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 893 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 893 PLN
  woj. mazowieckie
  5 524 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie garwolińskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 14 426 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 7 031 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -7 395 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,49 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 42,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 38,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 46,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 25,1% Przemysł i budownictwo
 • 19,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 31,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,1% Pozostałe
 • 28,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie garwolińskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 18 650 Pracujący ogółem
 • 10 326 Kobiety
 • 8 324 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie garwolińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 21,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 20,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 22,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,9% W wieku produkcyjnym
 • 55,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 23,7% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,7% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat garwoliński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 64,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  64,3
  woj. mazowieckie
  66,4
  Cały kraj
  63,4
 • 29,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. garwoliński
  29,2
  woj. mazowieckie
  35,0
  Cały kraj
  34,0
 • 83,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  83,2
  Mazowieckie
  111,2
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 65,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 68,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 62,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 34,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 32,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 37,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat garwoliński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie garwolińskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 513 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 6 111 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 644 nowe podmioty, a 537 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (832) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (630) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (850) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (473) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie garwolińskim najwięcej (352) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (7 137) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (128) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,5% (2 219) podmiotów, a 68,8% (5 166) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie garwolińskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.6%) oraz Budownictwo (19.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 7 513 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 128 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2 219 Przemysł i budownictwo
 • 5 166 Pozostała działalność
 • 644 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie garwolińskim w 2017 roku
 • 537 Podmioty wyrejestrowane w powiecie garwolińskim w 2017 roku
 • 6 111 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 7 137 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 7 137
 • 328 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 328
 • 42 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 42
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 7 507 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 7 507
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 30 Spółdzielnie ogółem
 • 30
 • 291 Spółki handlowe ogółem
 • 291
 • 24  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 24
 • 5  Spółki handlowe - akcyjne
 • 5
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 2    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 224  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 224
 • 21    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 21
 • 352 Spółki cywilne ogółem
 • 352
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 6 111 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 686 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 686
 • 1 166 Budownictwo
 • 1 166
 • 806 Przetwórstwo przemysłowe
 • 806
 • 449 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 449
 • 425 Transport i gospodarka magazynowa
 • 425
 • 320 Pozostała działalność
 • 320
 • 299 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 299
 • 181 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 181
 • 176 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 176
 • 151 Informacja i komunikacja
 • 151
 • 116 Edukacja
 • 116
 • 113 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 113
 • 104 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 104
 • 51 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 51
 • 34 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 34
 • 20 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 20
 • 12 Górnictwo i wydobywanie
 • 12
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat garwoliński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie garwolińskim stwierdzono 1 402 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,87 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie garwolińskim wynosi 79,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu garwolińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,97 (wykrywalność 72%) oraz przeciwko mieniu - 4,84 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,47 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,66 (76%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat garwoliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 402 Przestępstwa ogółem
 • 1 402
 • 868 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 868
 • 181 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 181
 • 269 Przestępstwa drogowe
 • 269
 • 40 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 40
 • 527 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 527
 • 12,87 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  12,87
  Województwo
  19,35
  Cały kraj
  19,62
 • 7,97 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  7,97
  woj. mazowieckie
  13,22
  Polska
  12,07
 • 1,66 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat garwoliński
  1,66
  Województwo
  3,63
  Cała Polska
  4,94
 • 2,47 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,47
  Mazowieckie
  1,78
  Cały kraj
  1,78
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,37
  Mazowieckie
  0,40
  Polska
  0,49
 • 4,84 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat garwoliński
  4,84
  Województwo
  10,51
  Kraj
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat garwoliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  80%
  Mazowieckie
  60%
  Kraj
  72%
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. garwoliński
  73%
  Mazowieckie
  49%
  Cała Polska
  60%
 • 76% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  76%
  Mazowieckie
  74%
  Kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  Mazowieckie
  98%
  Kraj
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. garwoliński
  93%
  Mazowieckie
  84%
  Polska
  84%
 • 57% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  57%
  Województwo
  37%
  Kraj
  52%

Powiat garwoliński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu garwolińskiego wyniosła w 2016 roku 101,9 mln złotych, co daje 937 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 0.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu garwolińskiego - 44.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13.6%) oraz na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (10.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 12,8 mln złotych, czyli 12,5% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu garwolińskiego wyniosła w 2016 roku 100,8 mln złotych, co daje 927 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 3.6% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (58.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.1%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3.9%). W budżecie powiatu garwolińskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 162 złotych na mieszkańca (17,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,5 złotych na mieszkańca (0,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie garwolińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu garwolińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat garwoliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu garwolińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  98,2 mln

  919(100%)

  96,1 mln

  886(100%)

  92,1 mln

  849(100%)

  100,8 mln

  929(100%)

  106,0 mln

  977(100%)

  113,5 mln

  1,0 tys(100%)

  102,2 mln

  941(100%)

  101,9 mln

  937(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  39,2 mln

  367(39.9%)

  43,2 mln

  403(44.9%)

  43,1 mln

  397(46.8%)

  46,0 mln

  424(45.6%)

  52,6 mln

  485(49.6%)

  45,0 mln

  414(39.6%)

  48,1 mln

  442(47.1%)

  45,1 mln

  414(44.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,3 mln

  77,4(8.4%)

  7,9 mln

  73,7(8.2%)

  8,5 mln

  78,7(9.3%)

  7,9 mln

  73,0(7.9%)

  8,7 mln

  79,7(8.2%)

  8,8 mln

  81,3(7.8%)

  10,3 mln

  94,3(10%)

  13,8 mln

  127(13.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  6,7 mln

  62,5(6.8%)

  8,2 mln

  76,7(8.5%)

  8,9 mln

  82,5(9.7%)

  10,7 mln

  98,9(10.7%)

  10,9 mln

  101(10.3%)

  10,9 mln

  100(9.6%)

  10,5 mln

  96,7(10.3%)

  10,7 mln

  98,2(10.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,7 mln

  119(13%)

  17,7 mln

  165(18.4%)

  9,9 mln

  90,9(10.7%)

  11,8 mln

  109(11.7%)

  12,7 mln

  117(12%)

  13,9 mln

  128(12.2%)

  13,3 mln

  122(13%)

  10,7 mln

  98,1(10.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,7 mln

  53,3(5.8%)

  5,9 mln

  55,1(6.1%)

  6,2 mln

  56,7(6.7%)

  6,1 mln

  56,4(6.1%)

  6,5 mln

  60,1(6.2%)

  6,0 mln

  55,3(5.3%)

  5,8 mln

  53,3(5.7%)

  6,5 mln

  59,5(6.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  30,6(3.3%)

  3,6 mln

  33,3(3.7%)

  3,7 mln

  34,2(4%)

  3,8 mln

  34,8(3.7%)

  3,8 mln

  35,3(3.6%)

  3,8 mln

  34,9(3.3%)

  4,1 mln

  38,2(4.1%)

  4,0 mln

  36,7(3.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  18,1 mln

  170(18.5%)

  4,6 mln

  42,8(4.8%)

  2,9 mln

  26,4(3.1%)

  3,3 mln

  30,7(3.3%)

  3,9 mln

  36,1(3.7%)

  4,3 mln

  39,2(3.8%)

  4,0 mln

  36,7(3.9%)

  3,4 mln

  31,6(3.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,8 mln

  16,7(1.8%)

  2,4 mln

  22,1(2.5%)

  2,5 mln

  23,1(2.7%)

  2,4 mln

  21,8(2.4%)

  2,5 mln

  23,2(2.4%)

  2,7 mln

  24,6(2.4%)

  2,7 mln

  24,5(2.6%)

  2,6 mln

  24,2(2.6%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  435,7 tys

  4,1(0.4%)

  491,5 tys

  4,6(0.5%)

  692,9 tys

  6,4(0.8%)

  925,2 tys

  8,5(0.9%)

  579,5 tys

  5,3(0.5%)

  809,6 tys

  7,5(0.7%)

  1,4 mln

  13,1(1.4%)

  1,7 mln

  15,2(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  243,1 tys

  2,3(0.2%)

  522,9 tys

  4,9(0.5%)

  2,1 mln

  19,5(2.3%)

  4,7 mln

  43,6(4.7%)

  591,7 tys

  5,5(0.6%)

  15,5 mln

  143(13.7%)

  317,8 tys

  2,9(0.3%)

  1,1 mln

  10,0(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  798,1 tys

  7,5(0.8%)

  720,4 tys

  6,7(0.7%)

  893,2 tys

  8,2(1%)

  1,0 mln

  9,3(1%)

  1,1 mln

  10,5(1.1%)

  914,0 tys

  8,4(0.8%)

  642,3 tys

  5,9(0.6%)

  571,3 tys

  5,2(0.6%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  437,5 tys

  4,1(0.4%)

  523,0 tys

  4,9(0.5%)

  522,3 tys

  4,8(0.6%)

  525,5 tys

  4,8(0.5%)

  529,4 tys

  4,9(0.5%)

  517,3 tys

  4,8(0.5%)

  579,7 tys

  5,3(0.6%)

  552,2 tys

  5,1(0.5%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  214,7 tys

  2,0(0.2%)

  200,2 tys

  1,9(0.2%)

  185,8 tys

  1,7(0.2%)

  195,5 tys

  1,8(0.2%)

  208,4 tys

  1,9(0.2%)

  199,5 tys

  1,8(0.2%)

  204,4 tys

  1,9(0.2%)

  500,6 tys

  4,6(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  244,6 tys

  2,2(0.2%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  179,8 tys

  1,7(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  77,8 tys

  0,7(0.1%)

  58,5 tys

  0,5(0.1%)

  445,9 tys

  4,1(0.5%)

  62,2 tys

  0,6(0.1%)

  67,0 tys

  0,6(0.1%)

  31,1 tys

  0,3(0%)

  29,5 tys

  0,3(0%)

  124,8 tys

  1,1(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  135,4 tys

  1,3(0.1%)

  119,9 tys

  1,1(0.1%)

  1,5 mln

  13,4(1.6%)

  1,2 mln

  11,1(1.2%)

  1,1 mln

  10,2(1%)

  106,9 tys

  1,0(0.1%)

  112,7 tys

  1,0(0.1%)

  117,3 tys

  1,1(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  10,0 tys

  0,1(0%)

  16,0 tys

  0,1(0%)

  46,5 tys

  0,4(0.1%)

  65,1 tys

  0,6(0.1%)

  68,7 tys

  0,6(0.1%)

  27,0 tys

  0,2(0%)

  119,1 tys

  1,1(0.1%)

  45,7 tys

  0,4(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  48,7 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  29,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  103,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie garwolińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu garwolińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat garwoliński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu garwolińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  94,9 mln

  888(100%)

  91,1 mln

  840(100%)

  94,2 mln

  868(100%)

  96,5 mln

  889(100%)

  100,6 mln

  926(100%)

  118,6 mln

  1,1 tys(100%)

  104,3 mln

  960(100%)

  100,8 mln

  927(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  50,3 mln

  471(53.1%)

  53,5 mln

  500(58.7%)

  55,6 mln

  513(59.1%)

  58,0 mln

  534(60.1%)

  59,2 mln

  545(58.9%)

  58,3 mln

  536(49.1%)

  59,7 mln

  549(57.2%)

  59,1 mln

  543(58.7%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  10,8 mln

  101(11.4%)

  11,3 mln

  105(12.4%)

  13,2 mln

  122(14%)

  13,9 mln

  128(14.4%)

  17,6 mln

  162(17.5%)

  18,7 mln

  172(15.8%)

  19,9 mln

  183(19.1%)

  21,3 mln

  195(21.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,3 mln

  30,4(3.4%)

  3,5 mln

  33,1(3.9%)

  3,7 mln

  34,0(3.9%)

  3,7 mln

  34,2(3.9%)

  3,8 mln

  35,2(3.8%)

  3,8 mln

  34,8(3.2%)

  3,9 mln

  36,1(3.8%)

  4,0 mln

  36,5(3.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  25,0(2.8%)

  2,7 mln

  25,5(3%)

  2,5 mln

  23,4(2.7%)

  2,5 mln

  22,7(2.6%)

  2,7 mln

  24,5(2.6%)

  3,0 mln

  27,3(2.5%)

  2,7 mln

  25,0(2.6%)

  3,6 mln

  33,2(3.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  17,9 mln

  167(18.9%)

  4,6 mln

  42,8(5%)

  2,9 mln

  26,4(3%)

  3,3 mln

  30,7(3.5%)

  3,9 mln

  36,1(3.9%)

  4,2 mln

  38,3(3.5%)

  3,9 mln

  35,8(3.7%)

  3,4 mln

  31,6(3.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,8 mln

  17,1(1.9%)

  2,2 mln

  20,4(2.4%)

  4,5 mln

  41,5(4.8%)

  4,2 mln

  39,1(4.4%)

  1,6 mln

  14,4(1.6%)

  22,1 mln

  204(18.7%)

  1,7 mln

  15,9(1.7%)

  2,7 mln

  24,7(2.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,4 mln

  32,3(3.6%)

  7,0 mln

  65,6(7.7%)

  3,0 mln

  27,3(3.1%)

  3,1 mln

  28,8(3.2%)

  3,3 mln

  30,3(3.3%)

  3,3 mln

  30,1(2.8%)

  4,7 mln

  42,8(4.5%)

  2,3 mln

  21,1(2.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  433,7 tys

  4,1(0.5%)

  485,9 tys

  4,5(0.5%)

  1,9 mln

  17,2(2%)

  1,4 mln

  12,6(1.4%)

  1,4 mln

  13,0(1.4%)

  1,6 mln

  14,3(1.3%)

  1,6 mln

  14,5(1.5%)

  1,7 mln

  15,6(1.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  690,2 tys

  6,5(0.7%)

  1,4 mln

  13,5(1.6%)

  1,8 mln

  16,6(1.9%)

  1,0 mln

  9,6(1.1%)

  1,0 mln

  9,5(1%)

  1,2 mln

  10,9(1%)

  1,1 mln

  10,2(1.1%)

  1,0 mln

  9,5(1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  594,1 tys

  5,6(0.6%)

  976,3 tys

  9,1(1.1%)

  651,8 tys

  6,0(0.7%)

  2,0 mln

  18,2(2.1%)

  5,4 mln

  49,6(5.4%)

  1,7 mln

  15,5(1.4%)

  4,5 mln

  41,0(4.3%)

  807,6 tys

  7,4(0.8%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  244,6 tys

  2,2(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  267,4 tys

  2,5(0.3%)

  259,8 tys

  2,4(0.3%)

  262,5 tys

  2,4(0.3%)

  254,2 tys

  2,3(0.3%)

  268,5 tys

  2,5(0.3%)

  244,8 tys

  2,3(0.2%)

  241,5 tys

  2,2(0.2%)

  236,4 tys

  2,2(0.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,5 mln

  23,4(2.6%)

  2,7 mln

  25,3(3%)

  2,7 mln

  25,2(2.9%)

  2,8 mln

  25,4(2.9%)

  290,3 tys

  2,7(0.3%)

  371,4 tys

  3,4(0.3%)

  231,2 tys

  2,1(0.2%)

  141,4 tys

  1,3(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  74,7 tys

  0,7(0.1%)

  54,2 tys

  0,5(0.1%)

  268,8 tys

  2,5(0.3%)

  38,0 tys

  0,3(0%)

  64,0 tys

  0,6(0.1%)

  29,5 tys

  0,3(0%)

  26,6 tys

  0,2(0%)

  122,0 tys

  1,1(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  11,6 tys

  0,1(0%)

  187,6 tys

  1,8(0.2%)

  163,1 tys

  1,5(0.2%)

  146,9 tys

  1,4(0.2%)

  67,2 tys

  0,6(0.1%)

  95,4 tys

  0,9(0.1%)

  156,2 tys

  1,4(0.1%)

  101,5 tys

  0,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  21,6 tys

  0,2(0%)

  85,7 tys

  0,8(0.1%)

  28,7 tys

  0,3(0%)

  88,9 tys

  0,8(0.1%)

  69,2

  0,0(0%)

  43,7 tys

  0,4(0%)

  3,3 tys

  0,0(0%)

  38,4

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  1,5 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,0 mln

  9,3(1.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  53,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ogrody botaniczne i zoologiczne

  [Dział 925]

  48,7 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,0 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,6 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  29,1 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  103,4 tys

  1,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat garwoliński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 29 408 mieszkańców powiatu garwolińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 14 432 kobiet oraz 14 976 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 11,1% średnie ogólnokształcące, a 17,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,3% mieszkańców powiatu garwolińskiego, gimnazjalnym 6,4%, natomiast 23,6% podstawowym ukończonym. 1,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu garwolińskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie garwolińskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,9%) oraz zasadnicze zawodowe (19,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,7%) oraz podstawowe ukończone (23,2%).

  17,9% mieszkańców powiatu garwolińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,6% wśród dziewczynek i 18,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 762 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,36 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,1% ludności (26,0% wśród dziewczynek i 26,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 97,39.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,4% wśród dziewczyn i 12,5% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 101,50.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,2% mieszkańców (13,3% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 26 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,4% mieszkańców powiatu garwolińskiego w wieku potencjalnej nauki (30,7% kobiet i 30,1% mężczyzn).

 • 12,3% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  12,3%
  Województwo
  24,4%
  Cały kraj
  17,9%
 • 15,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 19,8% W miastach
  (wyższe)
 • 9,4% Na wsi
  (wyższe)
 • 30,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  30,6%
  woj. mazowieckie
  34,8%
  Cały kraj
  33,3%
 • 33,1% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,9% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 37,7% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 27,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • powiat garwoliński
  1,9%
  woj. mazowieckie
  3,0%
  Polska
  2,7%
 • 2,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,7% W miastach
  (policealne)
 • 1,6% Na wsi
  (policealne)
 • 11,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,1%
  woj. mazowieckie
  14,4%
  Cała Polska
  12,4%
 • 13,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 14,1% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,0% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 17,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat garwoliński
  17,5%
  Mazowieckie
  17,4%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,2% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,9% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 16,2% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 25,3% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat garwoliński
  25,3%
  Mazowieckie
  17,3%
  Polska
  22,9%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 20,4% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,1% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • Tutaj
  6,4%
  Województwo
  4,7%
  Polska
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 7,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 23,6% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  23,6%
  Województwo
  17,4%
  Cały kraj
  19,3%
 • 23,9% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 23,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,4% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 26,7% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat garwoliński
  1,8%
  Województwo
  1,4%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,2% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 762 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  762,0
  Województwo
  880,0
  Cała Polska
  811,0
 • 1,36 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. garwoliński
  1,36
  woj. mazowieckie
  0,95
  Kraj
  1,01
 •  
 • 203,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 202,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola ze specjalnymi)
 • 1,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 84,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 83,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 2,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 97,39 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  97,39
  Województwo
  100,57
  Polska
  96,62
 • 95,74 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  95,74
  Mazowieckie
  95,87
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat garwoliński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat garwoliński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,0
  woj. mazowieckie
  18,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 5 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5
 •  
 • 618,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 538,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 79,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 16,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 101,50 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat garwoliński
  101,50
  Województwo
  105,11
  Cała Polska
  100,01
 • 96,85 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat garwoliński
  96,85
  woj. mazowieckie
  95,78
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat garwoliński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat garwoliński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  20,0
  woj. mazowieckie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 20 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 10 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 10
 •  
 • 314,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 241,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 72,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 37,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 28,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie garwolińskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  26,0
  Województwo
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 26 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 26
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 24 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 24
 • 115,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 86,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 8,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. garwoliński
  25,0
  Województwo
  23,0
  Kraj
  24,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 166,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 112,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 54,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Powiat
  23,0
  woj. mazowieckie
  20,0
  Cała Polska
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 23 Szkoły policealne ogółem
 • 23
 • 23 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 23
 • 6,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 6,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,2% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,7% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 30,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat garwoliński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat garwoliński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat garwoliński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat garwoliński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie garwolińskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie garwolińskim znajdowało się 5 hoteli (1 ★★★★, 2 ★★★, 1 ★★, 1 ), 1 motel (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 5 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 2 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1 (całoroczne: 0)
  • kwatery agroturystyczne: 2 (całoroczne: 1)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • drzwi automatycznie otwierane: 1
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 4


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 10 (liczba sal: 18, liczba miejsc: 1 050)
  • z nagłośnieniem: 7
  • z projektorem multimedialnym: 4
  • z zestawem do wideokonferencji: 1
  • z obsługą techniczną: 3
  • z ekranem: 8
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 6
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 12


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie garwolińskim: 15 (publiczne: 15, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 8 (przystosowane wejście do budynku: 8, udogodnienia wewnątrz budynku: 3). W powiecie garwolińskim 8 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 320 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 125 (uczestnicy: 75 016)
  • seanse filmowe: 65 (uczestnicy: 5 550)
  • wystawy: 32 (uczestnicy: 2 026)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 24 (uczestnicy: 5 790)
  • koncerty: 63 (uczestnicy: 25 170)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 107 (uczestnicy: 6 532)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 111 (uczestnicy: 10 061)
  • konkursy: 36 (uczestnicy: 1 580)
  • pokazy teatralne: 66 (uczestnicy: 4 936)
  • konferencje: 9 (uczestnicy: 640)
  • interdyscyplinarne: 17 (uczestnicy: 1 265)
  • warsztaty: 595 (uczestnicy: 11 466)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 58 (członkowie: 1 376)
  • plastyczne/techniczne: 22 (członkowie: 543)
  • taneczne: 4 (członkowie: 92)
  • muzyczne: 9 (członkowie: 146)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 8 (członkowie: 130)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 5 (członkowie: 316)
  • koło gospodyń wiejskich: 7 (członkowie: 103)
  • inne: 2 (członkowie: 36)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 5 (absolwenci: 95)
  • plastyczne: 4 (absolwenci: 80)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 15)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 2
  • plastyczne: 8
  • muzyczne: 7
  • komputerowe: 7
  • ceramiczne: 3
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 4


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 33 (członkowie: 608)
  • teatralne: 6 (członkowie: 108)
  • muzyczne - instrumentalne: 10 (członkowie: 161)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 75)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 8 (członkowie: 127)
  • taneczne: 4 (członkowie: 87)
  • inne: 2 (członkowie: 50)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Kina w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie garwolińskim działało 1 kino posiadające 1 salę z 252 miejscami na widowni. Odbyło się 1 045 seansów, na które przyszło 73 003 widzów, w tym 316 seansów filmów produkcji polskiej, na które przyszło 28 958 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie garwolińskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 1 170 zwiedzających, co daje 107 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie garwolińskim działało 27 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 388 516 wolumenów oraz 67 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 58 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 11 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 4 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 28 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 365 880 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 169
  • dostępne dla czytelników: 101
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 95
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 23
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 11
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 22
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 14
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 18
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 9


 • Biblioteki naukowe w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie garwolińskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 42 918 wolumenów w tym ziobry specjalne: 956. Odnotowano 3 008 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 5 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 31 881 wolumenów. Odnotowano 2 767 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie garwolińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie garwolińskim działało 46 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 2 956 członków. Zarejestrowano 3 198 ćwiczących (mężczyźni: 2 323, kobiety: 875, chłopcy do lat 18: 1 688, dziewczęta do lat 18: 746). Aktywnych było 120 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (61), instruktora sportowego (37) oraz inne osoby (39).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie garwolińskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat garwoliński - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat garwoliński i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 115 wypadków drogowych w powiecie garwolińskim odnotowano 17 ofiar śmiertelnych oraz 149 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 105,7 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 15,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 18,9 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 166,0 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie garwolińskim zarejestrowanych było 89 788 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 64 273 samochodów osobowych (590,5 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 8 925 samochodów ciężarowych (88,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz nieznacznie mniej od wartości dla całego kraju), 394 autobusów (3,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski), 670 ciągników siodłowych (6,2 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 4 448 motocykli (40,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,7 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,5 lat.


  W 2017 roku w powiecie garwolińskim znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 29 taksówek oraz 29 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 115 Wypadki drogowe
 • 17 Ofiary śmiertelne
 • 149 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie garwolińskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 105,70 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • powiat garwoliński
  105,7
  Mazowieckie
  76,0
  Polska
  87,6
 • 15,63 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • Powiat
  15,6
  Mazowieckie
  9,5
  Polska
  7,9
 • 18,93 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • pow. garwoliński
  18,9
  woj. mazowieckie
  11,4
  Polska
  10,6
 • 165,95 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. garwoliński
  166,0
  woj. mazowieckie
  109,9
  Polska
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 89 788 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie garwolińskim w 2016 roku
 • 64 273 Samochody osobowe
 • 8 925 Samochody ciężarowe
 • 466 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 394 Autobusy
 • 624 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 671 Ciągniki samochodowe
 • 670   Ciągniki siodłowe
 • 10 453 Ciągniki rolnicze
 • 4 448 Motocykle
 • 1 378   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 4 473 Motorowery
 • 64 273Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie garwolińskim
 • Samochody osobowe w powiecie garwolińskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 590,5 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. garwoliński
  590,5
  Mazowieckie
  620,5
  Polska
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg13 518
  • 1400-1649 kg19 831
  • 1650-1899 kg16 058
  • 1900 kg i więcej14 866
 • 13 518 do 1399 kg
 • 19 831 1400-1649 kg
 • 16 058 1650-1899 kg
 • 14 866 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 20 737 do 1399 cm3
 • 20 737
 • 38 052 1400-1999 cm3
 • 38 052
 • 5 484 2000 i więcej cm3
 • 5 484
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie garwolińskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna27 552
  • olej napędowy18 495
  • gaz (LPG)18 194
  • pozostałe32
 • 27 552 benzyna
 • 18 495 olej napędowy
 • 18 194 gaz (LPG)
 • 32 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 288 do 1 roku
 • 288
 • 237 2 lata
 • 237
 • 327 3 lata
 • 327
 • 1 263 4-5 lat
 • 1 263
 • 1 810 6-7 lat
 • 1 810
 • 3 472 8-9 lat
 • 3 472
 • 4 444 10-11 lat
 • 4 444
 • 11 746 12-15 lat
 • 11 746
 • 18 119 16-20 lat
 • 18 119
 • 10 502 21-25 lat
 • 10 502
 • 5 637 26-30 lat
 • 5 637
 • 6 428 31 lat i więcej
 • 6 428
 • 18,7 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie garwolińskim
 • Tutaj
  18,7 lat
  woj. mazowieckie
  16,6 lat
  Cała Polska
  17,9 lat
 • 8 925Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie garwolińskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie garwolińskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 88,2 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. garwoliński
  88,2
  Mazowieckie
  119,0
  Kraj
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 4 247 do 999 kg
 • 4 247
 • 2 639 1000-1499 kg
 • 2 639
 • 767 1500-2999 kg
 • 767
 • 66 3000-3499 kg
 • 66
 • 126 3500-4999 kg
 • 126
 • 427 5000-6999 kg
 • 427
 • 249 7000-9999 kg
 • 249
 • 274 10000-14999 kg
 • 274
 • 130 15000 kg i więcej
 • 130
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 702
  • olej napędowy6 470
  • gaz (LPG)742
  • pozostałe11
 • 1 702 benzyna
 • 6 470 olej napędowy
 • 742 gaz (LPG)
 • 11 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 76 do 1 roku
 • 76
 • 63 2 lata
 • 63
 • 86 3 lata
 • 86
 • 231 4-5 lat
 • 231
 • 432 6-7 lat
 • 432
 • 525 8-9 lat
 • 525
 • 582 10-11 lat
 • 582
 • 1 467 12-15 lat
 • 1 467
 • 2 107 16-20 lat
 • 2 107
 • 1 064 21-25 lat
 • 1 064
 • 795 26-30 lat
 • 795
 • 1 497 31 lat i więcej
 • 1 497
 • 19,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie garwolińskim
 • powiat garwoliński
  19,2 lat
  Województwo
  17,0 lat
  Kraj
  18,2 lat
 • 394Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie garwolińskim
 • Autobusy w powiecie garwolińskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 3,6 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat garwoliński
  3,6
  Województwo
  3,3
  Kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna8
  • olej napędowy383
  • gaz (LPG)3
  • pozostałe0
 • 8 benzyna
 • 383 olej napędowy
 • 3 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 4 do 1 roku
 • 4
 • 1 2 lata
 • 1
 • 1 3 lata
 • 1
 • 1 4-5 lat
 • 1
 • 6 6-7 lat
 • 6
 • 13 8-9 lat
 • 13
 • 21 10-11 lat
 • 21
 • 49 12-15 lat
 • 49
 • 76 16-20 lat
 • 76
 • 59 21-25 lat
 • 59
 • 90 26-30 lat
 • 90
 • 73 31 lat i więcej
 • 73
 • 22,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie garwolińskim
 • pow. garwoliński
  22,4 lat
  Województwo
  18,5 lat
  Cały kraj
  20,5 lat
 • 670Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie garwolińskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie garwolińskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 6,2 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  6,2
  Mazowieckie
  16,2
  Cała Polska
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna4
  • olej napędowy653
  • gaz (LPG)13
  • pozostałe0
 • 4 benzyna
 • 653 olej napędowy
 • 13 gaz (LPG)
 • 0 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 11 do 1 roku
 • 11
 • 5 2 lata
 • 5
 • 7 3 lata
 • 7
 • 34 4-5 lat
 • 34
 • 24 6-7 lat
 • 24
 • 102 8-9 lat
 • 102
 • 97 10-11 lat
 • 97
 • 110 12-15 lat
 • 110
 • 140 16-20 lat
 • 140
 • 61 21-25 lat
 • 61
 • 47 26-30 lat
 • 47
 • 32 31 lat i więcej
 • 32
 • 15,0 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie garwolińskim
 • Tutaj
  15,0 lat
  Mazowieckie
  9,3 lat
  Cała Polska
  11,9 lat
 • 4 448Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie garwolińskim
 • Motocykle w powiecie garwolińskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 40,9 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  40,9
  woj. mazowieckie
  32,5
  Polska
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 100 do 1 roku
 • 100
 • 34 2 lata
 • 34
 • 44 3 lata
 • 44
 • 89 4-5 lat
 • 89
 • 126 6-7 lat
 • 126
 • 165 8-9 lat
 • 165
 • 218 10-11 lat
 • 218
 • 414 12-15 lat
 • 414
 • 457 16-20 lat
 • 457
 • 292 21-25 lat
 • 292
 • 658 26-30 lat
 • 658
 • 1 851 31 lat i więcej
 • 1 851
 • 24,5 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie garwolińskim
 • Powiat
  24,5 lat
  Mazowieckie
  21,3 lat
  Kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 7 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 1 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie garwolińskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 59,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  59,2 km
  woj. mazowieckie
  439,0 km
  Cała Polska
  388,2 km
 • 0,7 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. garwoliński
  0,7 km
  woj. mazowieckie
  2,9 km
  Cała Polska
  3,2 km
 • 29 Liczba licencji na taksówki
 • 29 Liczba taksówek